Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania i instalacji produktu, jak również w celu rejestracji produktu dla przyszłej naprawy.informacje gwarancyjne zawarte w instrukcji użytkownika opisują ograniczone odszkodowania ze strony ViewSonic Corporation, które można również znaleźć na stronie internetowej dostępne w języku angielskim lub innym języku po wybraniu okienka wyboru regionalnego w górnym, prawym rogu naszej strony internetowej. Antes de operar su equipo lea cu idadosamente las instrucciones en este manual Model nr VS15149/VS15541

2 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami podczas działania urządzenia w instalacjach domowych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o czestotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Operowanie niniejszym sprzętem w zamieszkiwanej okolicy prawdopodobnie spowodować może szkodliwe zakłócenia w przypadku których użytkownik zostanie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy owych zakłóceń. Uwaga: Ostrzega się, iż zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone częściowo dla zgodności mogą unieważnić twoje prawo do obsługi urządzenia. Dla Kanady CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) Deklaracja zgodności CE dla krajów europejskich Ninijesze urządzenie pozostaje w zgodzie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC i dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/EC. Uwaga - - Niniejszy produkt nie może być używany w zamieszkiwanej okolicy. - Niniejszy produkt może spowodować zakłócenia gdy użyty zostanie w zamieszkiwanej okolicy. Powinno unikać się podobnego użytkowania chyba że użytkownik dołoży wszelkich starań aby zredukować emisję elektromagnetyczną celem zapobieżenia zakłóceniom w odbiorze radia i nadawania telewizji. Ninjesze informacje dotyczą tylko członków Unii Europejskiej: Znak pozostaje w zgodzie z dyrektywą o odpadach elektrycznych i sprzęcie elektrycznym 2002/96/EC (WEEE). Znak wskazuje wymóg NIE pozbywania się sprzętu włącznie ze zużytymi bateriami i akumulatorami jako nieposortowanymi odpadami, jak również dostępną wymianę i system składowania. Jeśli baterie, akumulatory oraz komórki przycisków załączonych do sprzętu, wyświetlą chemiczne symbole Hg, Cd, lub Pb oznacza to, iż bateria zawiera w składzie ciężkie metale więcej niż % rtęci lub więcej niż % kadmu i więcej niż 0.004% ołowiu. i

3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 1. Przeczytaj instrukcje. 2. Zachowaj instrukcje. 3. Weź pod uwagę wszelkie ostrzeżenia. 4. Podążaj za instrukcjami. 5. Nie należy używać niniejszej jednostki w pobliżu wody. 6. Czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki. 7. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami wytwórcy. 8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, liczniki ciepła, piece oraz inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) które wytwarzają ciepło. 9. W celu bezpieczeńswta użyto spolaryzowaną, uziemioną wtyczkę. Spolaryzowana wtyczka posiada dwa ostrza jedno szersze od drugiego. Uziemiona wtyczka posiada dwa ostrza i trzecią odnogę uziemiającą. Szersze ostrze oraz odnoga uziemiająca zostały pomyślane w celach bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skosultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10. Zabezpiecz kabel mocy przed nadepnięciem lub wyciągnięciem z gniazdka. Upewnij się, iż wyjście prądu znajduje się blisko jednostki, tak, iż może być z łatwością dostępne. 11. Używaj akcesoriów/ załączników tylko wyszczególnionych przez sprzedawcę. 12. Używaj tylko z kartą, podstawką, statywem, gniazdkiem lub stolikiem wyszczególnionym przez sprzedawcę, lub sprzedawanym wraz z jednostką. Podczas używania karty, uważaj gdy poruszasz kombinacją karta/jednostka w celu uniknięcia zranienia przez wywrócenie się. 13. Rozłącz jednostkę od prądu gdy nie będzie używana przez dłuższy czas. 14. W celu serwisu gwarancyjnego skieruj się do wykfalifikowanego personelu naprawczego. Serwis jest wymagany, gdy jednostka została uszodzona w jakikolwiek sposób, np: gdy kabel dostarczający prąd lub wtyczka są uszkodzone, jeśli rozlano płyn na obiekt lub płyn dostał się do środka jednostki, gdy jednostka została wystawiona na działanie wilgoci lub deszczu lub jeśli jednostka nie działa normalnie lub została upuszczona. ii

4 Dyrektywa zgodności RoHS2 Niniejszy produkt został zaprojektowany i wytworzony w zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/65/EU dotyczącą użytkowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (dyrektywa RoHS2) oraz ma zastosowanie do wartości maksymalnej koncentracji uchwalonej przez Europejską Komisję Adaptacji Technicznych (TAC) jak pokazano poniżej: Substancja Proponowana maksymalna Bieżąca koncentracja koncentracja Ołów (Pb) 0,1% < 0,1% Rtęć (Hg) 0,1% < 0,1% Kadm (Cd) 0,01% < 0,01% Chrom sześciowartościowy (Cr 6+ ) 0,1% < 0,1% Wielobromek bifenylu (PBB) 0,1% < 0,1% Polibromowane etery fenylowe (PBDE) 0,1% < 0,1% Niektóre składniki urządzenia jak wymieniono powyżej zostały wyjęte z listy na mocy Aneksu III dyrektywy RoHS2 jak podano poniżej: Przykłady wyjętych składników: 1. Merkury w lampach fluorescencyjnych z zimną katodąoraz lampy fluorescencyjne zewnętrzne (CCFL oraz EEFL) do celów specjalnych nie przekraczające (jedna lampa): (1) Krótka ( 500 mm): maksymalnie 3,5 mg na lampę. (2) Średniej długości (>500 mm oraz 1,500 mm): maksymalnie 5 mg na lampę. (3) Długa (>1,500 mm): maksymalnie 13 mg na lampę. 2. Ołów w szkle kineskopu z działem elektronowym. 3. Ołów w szkle kineskopu fluorescencyjnego nie przekracza 0.2% swojej wagi. 4. Ołów jako element stopu w aluminium zawiera aż do 0.4% ołowiu w swojej wadze. 5. Stop miedzi zawiera aż do 4% ołowiu w swojej wadze. 6. Ołów w lutownicach topiących wysoko temperaturowych (np: stop ołowiany zawierający 85% wagi ołowiu lub więcej). 7. Komponenty elektryczne lub elektroniczne zawierające ołów w szkle lub ceramice innej niż ceramika dielektryczna w kondensatorach, np: urządzenia piezoelektryczne lub w komponentach ceramicznych matriks. iii

5 Informacje dotyczące rozprzestrzeniania Prawo autorskie ViewSonic Corporation, Wszystkie prawa zastrzeżone. Macintosh oraz Power Macintosh są znakami zastrzeżonymi dla Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, oraz logo Windows są znakami zastrzeżonymi dla Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. ViewSonic, logo trzech ptaków, OnView, ViewMatch, oraz ViewMeter są znakami zastrzeżonymi dla ViewSonic Corporation. VESA jest znakiem zastrzeżonym dla Stowarzyszenia Standardów Elektronicznych Wideo. DPMS oraz DDC są znakami firmowymi VESA. PS/2, VGA oraz XGA są zarejestrowanymi znakami firmowymi dla International Business Machines Corporation. Zastrzeżenie: ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za techniczne lub edytoryjne błędy lub pominięcia zawarte w instrukcji; lub za przypadkowe oraz wynikające z nich szkody wynikające z dostarczenia niniejszego materiału lub działania i użycia produktu. W celu nieustającego polepszania produktu, ViewSonic Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez powiadamiania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zmienić się bez konieczności powiadamiania. Żadna część ninijeszego dokumentu nie może być kopiowana, reprodukowana oraz transmitowana w jakikolwiek sposób, bez uwczesnej zgody ze strony ViewSonic Corporation. Rejestracja produktu Aby wyjść naprzeciw przyszłościowym wymaganiom produktu, oraz otrzymać dodatkowe informacje o produkcie gdy tylko będą one dostępne, proszę odwiedzić dział swojego regionu na stronie internetowej ViewSonic aby zarejestrować swój produkt online. Płyta CD ViewSonic dostarcza również możiwości do wydrukowania formularza rejestracyjnego produktu. Po wypełnieniu proszę odesłać go lub przefaksować do odpowiedniego biura ViewSonic. Aby odszukać swój formularz rejestracyjny, proszę użyć katalogu :\CD\Rejestracja. Rejestracja produktu jest najlepszym przygotowaniem dla spełnienia przyszłych wymogów serwisowych. Proszę wydrukować niniejszą instrukcję użytkownika oraz wypełnić informacje w rozdziale Dla twojej dokumentacji. Celem dodatkowych informacji odwiedź rozdział Obsługa klijenta w niniejszej instrukcji. Dla twoich dokumentów Nazwa produktu: Pro10 Series ViewSonic Professional DLP Projector Numer modelu: VS15149/VS15541 Numer dokumentu: Pro10 Series_UG_POL Rev. 1A Numer Seryjny: Data nabycia: Pozbycie się produktu na zakończeniu życia produktu Lampa w niniejszym produkcie zawiera rtęć która może być niebezpieczna dla ciebie i twojego otoczenia. Proszę upewnij się, iż pozbyłeś się jej zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi lub krajowymi. ViewSonic ma szacunek dla środowiska oraz jest zaangażowany w ekologiczną pracę i życie. Dziękujemy za bycie częścią mądrzejszej i bardziej ekologicznej społeczności komputerowej. Proszę odwiedzić stronę internetową ViewSonic dla szczegółów. USA i Kanada: Europa: Taiwan: iv

6 Uwagi dotyczące kabla mocy AC Kabel mocy AC musi sprostać wymogą kraju gdzie używany jest projektor. Proszę potwierdzić typ wtyczki AC z obrazkiem poniżej oraz upewnić się, iż użyto odpowiednego kabla mocy AC. Jeśli dołączony kabel nie pasuje do wyjścia AC, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. Niniejszy projektor został wyposażony we wtyczkę uziemioną liniową. Proszę się upewnić, iż gniazdko pasuje do wtyczki. W celu bezpieczeńswta użyto spolaryzowaną, uziemioną wtyczkę. Gorąco polecamy użycie uziemionych, liniowych wtyczek w przypadku urządzeń wideo w celu uniknięcia zakłóceń spowodowanych wysoką fluktuacją napięcia. Uziemienie Uziemienie Dla Australii i Chin Dla USA i Kanady Uziemienie Uziemienie Dla Europy Dla Wielkiej Brytanii v

7 Środki ostrożności Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji, zamieszczonych w tym podręczniku. Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Nie należy patrzeć na obiektyw projektora gdy lampa jest włączona. Jasne światło może uszkodzić twoje oczy. W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Nie należy otwierać, ani rozmontowywać tego projektora, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia. Należy wykonać instrukcje opisane na stronach Projektor ten może sam wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę. Po wymianie modułu lampy (patrz, strona 56) należy wyzerować funkcję Kasuj licznik lampy z menu ekranowego Opcje Ustawienia lampy. Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania, należy się upewnić, że cykl chłodzenia został zakończony. Pozostawić projektor na 60 sekund do schłodzenia. Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora. Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na ekranie wyświetlany jest komunikat Ostrzeżenie o lampie: Przekroczony czas żywotności lampy.. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym w celu jak najszybszej wymiany lampy. Nie należy zaglądać w promień lasera pilota zdalnego sterowania i kierować promienia w oczy innych osób. Wskaźnik laserowy może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Nie należy przemieszczać projektora wraz z zainstalowanym obiektywem. vi

8 Należy: y Przed czyszczeniem produktu wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda zasilania prądem zmiennym. y Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką, suchą szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie. y Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego. Nie należy: y Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia. y Stosować do czyszczenia środków czyszczących o własnościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników. y Używać urządzenia w następujących warunkach: -- W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych. Należy upewnić się, czy temperatura pomieszczenia mieści się w granicach 5 ~ 40 C. Względna wilogotność wynosi 10% ~ 85% -- W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie. -- W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne. -- W bezpośrednim świetle słonecznym. vii

9 Spis treści Środki ostrożności...vi Wprowadzenie 9 Właściwości produktu... 9 Omówienie zawartości opakowania Omówienie produktu...11 Główny rozdział...11 Panel sterowania Porty połączenia Pilot zdalnego sterowania Instalacja 16 Instalowanie obiektywu projektora Podłączenie do komputera/notebooka.. 17 Podłączenie do źródeł video Włączanie/wyłączanie zasilania projektora Włączanie zasilania projektora Wyłączanie projektora Wskaźnik ostrzeżeń Komunikat diody LED Regulacja projektowanego obrazu Regulacja wysokości projektora Regulacja pozycji wyświetlanego obrazu Elementy sterowania użytkownika 26 Używając panelu kontrolnego Menu ekranowe Posługiwanie się projektorem Struktura ZDJĘCIE EKRAN Geometria EKRAN PIP/POP USTAW USTAW Funkcje obiektywu USTAW Bezpiecz USTAW Sygnał (RGB) USTAW Sygnał (S-Video) USTAW Ustaw Dźwięku USTAW Zaawansowane USTAW Sieć USTAW Scalanie obrazu OPCJE OPCJE Ustawienia lampy OPCJA Ustawienia pilota OPCJE Zaawansowane Dodatki 58 Usuwanie problemów Problemy z obrazem Problemy projektora Komunikaty ekranowe Wymiana lampy Zastępowanie filtra Tryby zgodności Klucz zdalnego kodu Przydział pinów RS Lista funkcji protokołu RS Montaż sufitowy Specyfikacja Pomoc techniczna klienta Ograniczona Gwarancja ZDJĘCIE Zaawansowane EKRAN

10 Wprowadzenie Właściwości produktu XGA (1024x768) / WXGA(1280x800), obsługiwana rozdzielczość: Aż do 60 Hz (redukcja migotania) oraz 60 Hz System pojedyńczej lampy Power Zoom/Fokus Odchylenie obiektywu Dynamiczna przysłona 10 W x 1 głośnik Moduł filtra Obsługa funkcji PIP/POP Obsługa zarządzania sieciowego dla pilota oraz monitoringu 9

11 Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Video S-Video Blank Vol + Power On Standby HDMI DVI Source Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Omówienie zawartości opakowania Rozpakuj i sprawdź zawartość opakowania aby upewnić się, iż wszystkie części wymienione poniżej znajdują się w pudełku. Jeśli brakuje części, proszę skontaktować się z serwisem klijenta. Projektor z pokrywą na obiektyw Przewód zasilający Kabel VGA Wtyczka dla kabla pilota po stronie rzutnika AA AA Wtyk telefoniczny Φ 3,5 mm Pilot zdalnego sterowania Baterie AA x 2 (Dla pilota) Wtyczka dla kabla pilota po stronie pilota Wtyk telefoniczny Φ 2,5 mm Dokumentacja: y Podręcznik użytkownika (CD) y Karta szybkiego uruchomienia y Karta gwarancyjna (Tylko w Chinach) Z powodu różnych zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 10

12 Omówienie produktu Główny rozdział (Widok z przodu) (Widok z tyłu) 1. Pokrętło obiektywu 2. Soczewki zoomu 3. Odbiorniki IR 4. Diody LED 5. Drzwi lampy 6. Wyjście otworu wentylacyjnego 7. Slot Kensington 8. Listwa zabezpieczenia 9. Przełącznik zasilania 10. Złącze mocy 11. Panel złączy 12. Wlot otworu wentylacyjnego & Filter 13. Owtór wentylacyjny dźwięku 14. Panel klawiszy Nie należy blokować wyjściowych/wejściowych otworów wentylacyjnych oraz utrzymywać 30cm odległość od otworów dla przepływu powietrza. Min. 30cm Min. 30cm Min. 30cm 11

13 Panel sterowania Sync Source Shift / Przycisk zasilania i dioda LED zasilania 2. Przycisk menu 3. Przycisk wprowadź 4. Przycisk wyjścia 5. Przycisk zmiany 6. Przycisk synchronizacji 7. Przycisk fokus 8. Przycisk zoom 9. Przycisk źródła 10. Przycisk informacji 11. Przyciski wyboru czterech kierunków 12

14 Porty połączenia Złącze wejścia Composite Video 2. Złącze HDMI 3. Złącze DVI-D 4. Złącze BNC 5. Złącze wejściowe dla przewodowego pilota 6. Złącze zależne od wyzwalacza 12V 7. Złącze sieciowe RJ45 8. Złącze wejścia S-Video 9. Złącze wejścia VGA 10. Złącze wyjścia VGA 11. Złącze wejścia audio 12. Złącze wyjścia audio 13. Złącze RS232 (typu DIN 9-pin) 13

15 Pilot zdalnego sterowania 1. Dioda mocy ON Włączanie/wyłączanie zasilania projektora. 2. Wzór Wyświetl wzór testu. 3. VGA Przełączanie na źródło VGA. 4. BNC Przełączanie na źródło komponentowego sygnału wizji (composite video). 5. Synch Synchronizacja projektora ze źródłem. 6. Wyczyść Przełączanie do pustego ekranu. 7. Przyciski wyboru czterech kierunków Przyciski góra, dół, lewo, prawo umożliwiają wybieranie opcji lub regulowanie parametrów. 8. Wyjście Zamknij menu. 9. Menu Wystartowanie głównego menu na ekranie. 10. Ostrość Regulacja fokusa obiektywu. 11. Lampa PW Regulacja mocy lmpy. 12. PIP Wystartowanie funkcji Zdjęcie w zdjęciu. 13. MójPrzycisk Wystartowanie ustawień określających użytkownika. 14. RC ID Ustawienie ID pilota. 15. Skasuj Resetowanie projektora do ustawień fabrycznych. 16. Stan gotowości Wyłącz projektor. 17. Wideo Przełączanie na źródło całkowitego sygnału wizji (composite video) Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Lamp PW 1 Power On Standby Video HDMI S-Video DVI Blank Source Vol + Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset

16 18. HDMI Przełączanie na źródło HDMI. 19. S-Video Przełączanie na źródło S-Video. 20. DVI Przełączanie na źródło DVI. 21. Źródło Automatyczne skanowanie dla podłączonego źródła. 22. Enter Potwierdzenie wyboru elementu. 23. Wycisz Wyłącza/Włącza projektor. 24. Pamięć Zachowanie bieżących ustawień obiektywu w pamięci. 25. Powiększ Regulacja funkcji zoomu obiektywu. 26. Przesunięcie Regulacja przesunięcia obiektywu góra/dół/lewo/prawo. 27. Czerw prz Przejście do strony ustawień zarządzania kolorami. 28. Tryb Wybierz tryb wyświetlenia z (Prezentacja, Jasny, Film, srgb, DICOM SIM, oraz Użytkownik). 29. Geo Odblokowanie informacji Geo. 30. Łączenie Regulacja wyświetlenia funkcji łączenia. 31. Trapez Reguluje zniekształcenie obrazu spowodowane przez przechył projektora. 32. Aspekt Regulacja współczynnika kształtu obrazu wyświetlanego ekranu. 33. Informacje (i) Wyświetl informacje o projektorze. 34. Klawiatura numeryczna Naciśnij 0 ~ 9 aby wpisać jednostkę numeryczą taką jak hasło w ustawieniach Bezpieczeństwo. Podczas używania klawiatury numerycznej dla wprowadzenia hasła, nie nalezy używać 0 jako składnika hasła. 15

17 Instalacja Instalowanie obiektywu projektora Uwaga: Nie należy przemieszczać projektora wraz z zainstalowanym obiektywem Procedura instalacji obiektywu: 1. Przekręcając w kierunku przeciwnym do obrotu ruchu wskazówek zegara, usuń pokrywę pokrętła Przekręcając w kierunku przeciwnym do obrotu ruchu wskazówek zegara, usuń nakładkę obiektywu Naciśnij dźwignię oraz wciśnij obiektyw do pozycji Przyłącz obiektyw przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyłącz pokrywę pokrętła przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 5 Przed instalacją lub wymianą obiektywu, należy odłączyć projektor od prądu. Należy unikać używania pilota zdalnego sterowania oraz klawiatury projektora w celu dostrojenia przesunięcia obiektywu lub zoomu/fokus podczas gdy obiektyw jest przyłączany. 16

18 R Podłączenie do komputera/notebooka Komputera/Notebooka 1 2 Wyjście +12V Monitor Gniazdko Wtyczka dla wytku 12V DC Wtyczka dla kabla pilota po stronie rzutnika Wtyczka dla kabla pilota po stronie pilota Wtyczka: ID Φ 1,7 mm OD Φ 4,0 mm Wtyk telefoniczny Φ 3,5 mm Zasilanie Sygnał Uziemienie Wtyk telefoniczny Φ 2,5 mm Zasilanie Sygnał Uziemienie 1. Kabel RS Kabel VGA 3. Kabel DVI-D 4. Kabel HDMI 5. Złączka DC 12V 6. Kabel audio 7. Kabel RJ45 8. Kabel VGA 9. Przewód zasilający Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 17

19 R Podłączenie do źródeł video Wyjście S-Video Odtwarzacz DVD Odtwarzacz DVD, przystawka multimedialna, odbiornik HDTV Gniazdko Odtwarzacz DVD Wyjście audio 1. Kabel Composite Video 2. Kabel S-Video 3. Kabel BNC 4. Kabel HDMI 5. Kabel audio 6. Przewód zasilający Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 18

20 Włączanie/wyłączanie zasilania projektora Włączanie zasilania projektora 1. Bezpiecznie podłącz przewód sieciowy i kabel sygnału. Przełącznik mocy 1 i dioda LED zamigoczą na Niebieski. 2. Włącz lampę naciskając przycisk na panelu kontrolnym rzutnika lub na pilocie 2. Dioda LED zmieni kolor na niebieski. Przez około 10 sekund wyświetlany będzie ekran startowy. Podczas pierwszego użycia projektora, pojawi się polecenie wybrania preferowanego języka i trybu oszczędzania energii. 3. Włącz i podłącz źródło wyświetlania na ekranie (komputer, notebook, odtwarzacz video, itd). Projector automatycznie wykryje źródło. Jeśli nie wykryje, naciśnij przycisk menu i przejdź do OPCJA. Upewnij się, że Źród Dźwięku jest ustawiona na Wyłącz. Przy podłączeniu w tym samym czasie wielu źródeł, do przełączania pomiędzy źródłami należy użyć przycisku bezpośredniego źródła na panelu kontrolnym lub na pilocie zdalnego sterowania. 1 Power On Pattern Standby VGA Video HDMI BNC S-Video DVI Sync Blank Vol + Source 2 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Focus Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend Sync Source MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Shift Najpierw należy włączyć projektor, a następnie wybrać źródła sygnałów. 19

21 Wyłączanie projektora 1. Naciśnij przycisk Oczekiwanie na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk w panelu sterowania w celu wyłączenia projektora 1. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Wciśnij ponownie przycisk Oczekiwanie na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk na panelu kontrolnym aby wyłączyć projector 1 aby potwierdzić, w przeciwnym wypadku wiadomość zniknie po 15 sekundach. Gdy naciskasz po raz drugi, projektor się zatrzaśnie. 2. Chłodzące wiatraki zakończą cykl chłodzący za około 60 sekund a dioda mocy LED będzie migotała na niebiesko. Projektor wszedł w tryb oczekiwania. Jeśli chcesz ponownie włączyć projektor, musisz poczekać, aż projektor zakończy cykl chłodzący oraz wejdzie w stan oczekiwania. Gdy już znajdzie się w trybie oczekiwania, po prostu wciśnij przycisk znajdujący się zarówno na panelu kontrolnym projektora lub na pilocie aby zrestartować projektor Wyłącz przełącznik Odłącz przewód zasilający z gniazda zasilania i z projektora. Nie należy włączać projektora natychmiast po wykonaniu procedury wyłączenia zasilania. Power On Pattern Standby VGA Video HDMI 1 BNC Sync S-Video Blank Vol + DVI Source 3 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Sync Source Focus Zoom Shift Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 20

22 Wskaźnik ostrzeżeń Po pojawieniu się wskaźników ostrzeżenia (patrz poniżej), projektor zostanie automatycznie wyłączony: y Wskaźnik LED LAMPA jest czerwony a wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono. Wskazuje to, iż lampa zawiodła. y Wskaźnik LED Temperatura zmieni kolor na czerwony, a dioda LED BŁĄD zacznie migać czerwonym światłem. Oznacza to przegrzanie projektora. W normalnych warunkach, projektor można ponownie włączyć. y Wskaźnik LED TEMP migota na czerwono a wskaźnik LED BŁĄD też migota na czerwono. Wskazuje to, iż wiatrak zawiódł. y Wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono oraz wskaźnik LED FILTER migota na czerwono. Wskazuje to, iż filtr musi zostać zastąpiony nowym. y Wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono oraz wskaźnk LED FILTR migota na czerwono. Wskazuje to, iż filtr musi zostać wyczyszczony. Odłącz przewód zasilający od projektora, zaczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie. Jeśli wskaźnik ostrzeżenia zaświeci się ponownie, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym w celu uzyskania pomocy. Komunikat diody LED Wiadomość Dioda mocy LED Lampa LED Temp LED Błąd LED Filter LED Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Czerwony Czerwony Stan oczekiwania (Wył lan) Miganie Stan oczekiwania (Lan Wł) Miganie Moc & podświetlenie lampy Stałe światło Wyłączenie zasilania (Chłodzenie) Miganie Błąd (Awaria lampy) Stałe światło Miganie Błąd (Nadmierna Stałe temperatura) światło Miganie Błąd (Awaria wentylatora) Miganie Miganie Błąd (Zmiana filtra) Miganie Miganie Błąd (czyszczenie filtra) Miganie 21

23 Regulacja projektowanego obrazu Regulacja wysokości projektora Projektor jest wyposażony w gumowe nóżki podnoszenia, do regulacji wysokości obrazu. 1. Zlokalizuj nóżkę regulacji, pod projektorem. 2. Obróć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podnieść projektor oraz w kierunku przeciwnym aby opuścić projektor. W razie potrzeby czynność można powtórzyć z pozostałą nogą

24 Regulacja pozycji wyświetlanego obrazu Aby ustalić przyszłe położenie projektora, należy wziąć pod uwagę rozmiar i kształt twojego ekranu, położenie gniazdek oraz odległość pomiędzy projektorem a resztą wyposażenia. H1 H Szerokość H H1 V V1 Wysokość Ekran V V1 Platforma Poz Pion H1 V1 XGA 15% 50% 0% 20% WXGA 15% 50% 10% 30% Dla XGA Platforma XGA (4:3) DMD 0,7 Obiektyw projekcyjny LEN-008 LEN-009 LEN-010 Szerokokątny zoom Standardowy Długokątny zoom Współczynnik odległości projekcji 0,99-1,26 1,26-1,58 1,58-3,00 Współczynnik zoomu 1,28X 1,25X 1,9X Odległość projekcji 1,01~7,68m 1,28~9,63m 1,61~18,29m Rozmiar ekranu projekcyjnego Odległość projekcyjna (m) Współczynnik odległości projekcji 0,99 1,26 1,26 1,58 1,58 3,00 Przekątna (cal) Wysokość (m) Szerokość (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,76 1,02 1,01 1,28 1,28 1,61 1,61 3, ,91 1,22 1,21 1,54 1,54 1,93 1,93 3, ,07 1,42 1,41 1,79 1,79 2,25 2,25 4,27 Min (m) Maks (m) 23

25 80 1,22 1,63 1,61 2,05 2,05 2,57 2,57 4, ,37 1,83 1,81 2,30 2,30 2,89 2,89 5, ,52 2,03 2,01 2,56 2,56 3,21 3,21 6, ,68 2,24 2,21 2,82 2,82 3,53 3,53 6, ,83 2,44 2,41 3,07 3,07 3,85 3,85 7, ,98 2,64 2,62 3,33 3,33 4,17 4,17 7, ,13 2,84 2,82 3,58 3,58 4,49 4,49 8, ,29 3,05 3,02 3,84 3,84 4,82 4,82 9, ,44 3,25 3,22 4,10 4,10 5,14 5,14 9, ,59 3,45 3,42 4,35 4,35 5,46 5,46 10, ,74 3,66 3,62 4,61 4,61 5,78 5,78 10, ,90 3,86 3,82 4,86 4,86 6,10 6,10 11, ,05 4,06 4,02 5,12 5,12 6,42 6,42 12, ,81 5,08 5,03 6,40 6,40 8,03 8,03 15, ,57 6,10 6,04 7,68 7,68 9,63 9,63 18,29 Dla WXGA Platforma WXGA (16:10) DMD 0,65 Obiektyw projekcyjny LEN-008 LEN-009 LEN-010 Szerokokątny zoom Standardowy Długokątny zoom Współczynnik odległości projekcji 1,00-1,28 1,28-1,61 1,60-3,07 Współczynnik zoomu 1,28X 1,25X 1,9X Odległość projekcji 1,08~8,27m 1,38~10,40m 1,72~19,84m Rozmiar ekranu projekcyjnego Odległość projekcyjna (m) Współczynnik odległości projekcji 1,00 1,28 1,28 1,61 1,60 3,07 Przekątna (cal) Wysokość (m) Szerokość (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,67 1,08 1,08 1,38 1,38 1,73 1,72 3, ,81 1,29 1,29 1,65 1,65 2,08 2,07 3, ,94 1,51 1,51 1,93 1,93 2,43 2,41 4, ,08 1,72 1,72 2,21 2,21 2,77 2,76 5, ,21 1,94 1,94 2,48 2,48 3,12 3,10 5, ,35 2,15 2,15 2,76 2,76 3,47 3,45 6, ,48 2,37 2,37 3,03 3,03 3,81 3,79 7, ,62 2,58 2,58 3,31 3,31 4,16 4,14 7, ,75 2,80 2,80 3,58 3,58 4,51 4,48 8, ,88 3,02 3,02 3,86 3,86 4,85 4,82 9, ,02 3,23 3,23 4,14 4,14 5,20 5,17 9,92 Min (m) Maks (m) 160 2,15 3,45 3,45 4,41 4,41 5,55 5,51 10,58 24

26 170 2,29 3,66 3,66 4,69 4,69 5,90 5,86 11, ,42 3,88 3,88 4,96 4,96 6,24 6,20 11, ,56 4,09 4,09 5,24 5,24 6,59 6,55 12, ,69 4,31 4,31 5,51 5,51 6,94 6,89 13, ,37 5,38 5,38 6,89 6,89 8,67 8,62 16, ,04 6,46 6,46 8,27 8,27 10,40 10,34 19,84 25

27 Elementy sterowania użytkownika Używając panelu kontrolnego Sync Source Shift Nazwa Opis Zasilanie Menu Wyjście Enter Przyciski wyboru czterech kierunków Synch Źródło Przesunięcie Ostrość Powiększ Informacje Włącza/wyłącza projektor. Start wyświetlacza na ekranie. Zamknij menu. Potwierdź wybraną opcję. 1. Użyj do wyboru elementów lub wykonania regulacji wybranych parametrów. 2. / pełni funkcję przycisku szybkiego uruchamiania regulacji trapezu +/-. Synchronizuje projektor ze źródłem wejściowym. Wybiera sygnał wejściowy. Regulacja przesunięcia obiektywu góra/dół/lewo/prawo. Regulacja funkcji fokusa obiektywu. Regulacja funkcji zoomu obiektywu. Wyświetl informacje o projektorze. 26

28 Menu ekranowe Projektor posiada wielojęzykowe menu wyświetlane na ekranie, które pozwala na dokonanie regulacji obrazu oraz zmiany różnorakich ustawień. Projektor automatycznie wykryje źródło. Posługiwanie się projektorem 1. Aby otworzyć menu OSD, naciśnij Menu na pilocie zdalnego sterowania lub panelu kontrolnym. 2. Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków do wyboru dowolnego elementu w menu głównym. Podczas dokonywania wyboru na określonej stronie, naciśnij Wprowadź, aby przejść do podmenu. 3. Użyj przycisków aby wybrać pożądaną pozycję a następnie wciśnij przycisk Enter aby zobaczyć dalsze ustawienia. Wyreguluj ustawienia za pomocą przycisku. 4. Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej. 5. Naciśnij Wprowadź w celu potwierdzenia, po czym ekran powróci do menu głównego. 6. Aby zakończyć, ponownie naciśnij MENU. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Menu główne Podmenu Ustawienie 27

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Numer modelu: VS15453 Oświadczenia o zgodności z przepisami UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo