Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania i instalacji produktu, jak również w celu rejestracji produktu dla przyszłej naprawy.informacje gwarancyjne zawarte w instrukcji użytkownika opisują ograniczone odszkodowania ze strony ViewSonic Corporation, które można również znaleźć na stronie internetowej dostępne w języku angielskim lub innym języku po wybraniu okienka wyboru regionalnego w górnym, prawym rogu naszej strony internetowej. Antes de operar su equipo lea cu idadosamente las instrucciones en este manual Model nr VS15149/VS15541

2 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, które wykazały, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami podczas działania urządzenia w instalacjach domowych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o czestotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Operowanie niniejszym sprzętem w zamieszkiwanej okolicy prawdopodobnie spowodować może szkodliwe zakłócenia w przypadku których użytkownik zostanie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy owych zakłóceń. Uwaga: Ostrzega się, iż zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone częściowo dla zgodności mogą unieważnić twoje prawo do obsługi urządzenia. Dla Kanady CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) Deklaracja zgodności CE dla krajów europejskich Ninijesze urządzenie pozostaje w zgodzie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC i dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/EC. Uwaga - - Niniejszy produkt nie może być używany w zamieszkiwanej okolicy. - Niniejszy produkt może spowodować zakłócenia gdy użyty zostanie w zamieszkiwanej okolicy. Powinno unikać się podobnego użytkowania chyba że użytkownik dołoży wszelkich starań aby zredukować emisję elektromagnetyczną celem zapobieżenia zakłóceniom w odbiorze radia i nadawania telewizji. Ninjesze informacje dotyczą tylko członków Unii Europejskiej: Znak pozostaje w zgodzie z dyrektywą o odpadach elektrycznych i sprzęcie elektrycznym 2002/96/EC (WEEE). Znak wskazuje wymóg NIE pozbywania się sprzętu włącznie ze zużytymi bateriami i akumulatorami jako nieposortowanymi odpadami, jak również dostępną wymianę i system składowania. Jeśli baterie, akumulatory oraz komórki przycisków załączonych do sprzętu, wyświetlą chemiczne symbole Hg, Cd, lub Pb oznacza to, iż bateria zawiera w składzie ciężkie metale więcej niż % rtęci lub więcej niż % kadmu i więcej niż 0.004% ołowiu. i

3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 1. Przeczytaj instrukcje. 2. Zachowaj instrukcje. 3. Weź pod uwagę wszelkie ostrzeżenia. 4. Podążaj za instrukcjami. 5. Nie należy używać niniejszej jednostki w pobliżu wody. 6. Czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki. 7. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami wytwórcy. 8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, liczniki ciepła, piece oraz inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) które wytwarzają ciepło. 9. W celu bezpieczeńswta użyto spolaryzowaną, uziemioną wtyczkę. Spolaryzowana wtyczka posiada dwa ostrza jedno szersze od drugiego. Uziemiona wtyczka posiada dwa ostrza i trzecią odnogę uziemiającą. Szersze ostrze oraz odnoga uziemiająca zostały pomyślane w celach bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skosultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10. Zabezpiecz kabel mocy przed nadepnięciem lub wyciągnięciem z gniazdka. Upewnij się, iż wyjście prądu znajduje się blisko jednostki, tak, iż może być z łatwością dostępne. 11. Używaj akcesoriów/ załączników tylko wyszczególnionych przez sprzedawcę. 12. Używaj tylko z kartą, podstawką, statywem, gniazdkiem lub stolikiem wyszczególnionym przez sprzedawcę, lub sprzedawanym wraz z jednostką. Podczas używania karty, uważaj gdy poruszasz kombinacją karta/jednostka w celu uniknięcia zranienia przez wywrócenie się. 13. Rozłącz jednostkę od prądu gdy nie będzie używana przez dłuższy czas. 14. W celu serwisu gwarancyjnego skieruj się do wykfalifikowanego personelu naprawczego. Serwis jest wymagany, gdy jednostka została uszodzona w jakikolwiek sposób, np: gdy kabel dostarczający prąd lub wtyczka są uszkodzone, jeśli rozlano płyn na obiekt lub płyn dostał się do środka jednostki, gdy jednostka została wystawiona na działanie wilgoci lub deszczu lub jeśli jednostka nie działa normalnie lub została upuszczona. ii

4 Dyrektywa zgodności RoHS2 Niniejszy produkt został zaprojektowany i wytworzony w zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/65/EU dotyczącą użytkowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (dyrektywa RoHS2) oraz ma zastosowanie do wartości maksymalnej koncentracji uchwalonej przez Europejską Komisję Adaptacji Technicznych (TAC) jak pokazano poniżej: Substancja Proponowana maksymalna Bieżąca koncentracja koncentracja Ołów (Pb) 0,1% < 0,1% Rtęć (Hg) 0,1% < 0,1% Kadm (Cd) 0,01% < 0,01% Chrom sześciowartościowy (Cr 6+ ) 0,1% < 0,1% Wielobromek bifenylu (PBB) 0,1% < 0,1% Polibromowane etery fenylowe (PBDE) 0,1% < 0,1% Niektóre składniki urządzenia jak wymieniono powyżej zostały wyjęte z listy na mocy Aneksu III dyrektywy RoHS2 jak podano poniżej: Przykłady wyjętych składników: 1. Merkury w lampach fluorescencyjnych z zimną katodąoraz lampy fluorescencyjne zewnętrzne (CCFL oraz EEFL) do celów specjalnych nie przekraczające (jedna lampa): (1) Krótka ( 500 mm): maksymalnie 3,5 mg na lampę. (2) Średniej długości (>500 mm oraz 1,500 mm): maksymalnie 5 mg na lampę. (3) Długa (>1,500 mm): maksymalnie 13 mg na lampę. 2. Ołów w szkle kineskopu z działem elektronowym. 3. Ołów w szkle kineskopu fluorescencyjnego nie przekracza 0.2% swojej wagi. 4. Ołów jako element stopu w aluminium zawiera aż do 0.4% ołowiu w swojej wadze. 5. Stop miedzi zawiera aż do 4% ołowiu w swojej wadze. 6. Ołów w lutownicach topiących wysoko temperaturowych (np: stop ołowiany zawierający 85% wagi ołowiu lub więcej). 7. Komponenty elektryczne lub elektroniczne zawierające ołów w szkle lub ceramice innej niż ceramika dielektryczna w kondensatorach, np: urządzenia piezoelektryczne lub w komponentach ceramicznych matriks. iii

5 Informacje dotyczące rozprzestrzeniania Prawo autorskie ViewSonic Corporation, Wszystkie prawa zastrzeżone. Macintosh oraz Power Macintosh są znakami zastrzeżonymi dla Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, oraz logo Windows są znakami zastrzeżonymi dla Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. ViewSonic, logo trzech ptaków, OnView, ViewMatch, oraz ViewMeter są znakami zastrzeżonymi dla ViewSonic Corporation. VESA jest znakiem zastrzeżonym dla Stowarzyszenia Standardów Elektronicznych Wideo. DPMS oraz DDC są znakami firmowymi VESA. PS/2, VGA oraz XGA są zarejestrowanymi znakami firmowymi dla International Business Machines Corporation. Zastrzeżenie: ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za techniczne lub edytoryjne błędy lub pominięcia zawarte w instrukcji; lub za przypadkowe oraz wynikające z nich szkody wynikające z dostarczenia niniejszego materiału lub działania i użycia produktu. W celu nieustającego polepszania produktu, ViewSonic Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez powiadamiania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zmienić się bez konieczności powiadamiania. Żadna część ninijeszego dokumentu nie może być kopiowana, reprodukowana oraz transmitowana w jakikolwiek sposób, bez uwczesnej zgody ze strony ViewSonic Corporation. Rejestracja produktu Aby wyjść naprzeciw przyszłościowym wymaganiom produktu, oraz otrzymać dodatkowe informacje o produkcie gdy tylko będą one dostępne, proszę odwiedzić dział swojego regionu na stronie internetowej ViewSonic aby zarejestrować swój produkt online. Płyta CD ViewSonic dostarcza również możiwości do wydrukowania formularza rejestracyjnego produktu. Po wypełnieniu proszę odesłać go lub przefaksować do odpowiedniego biura ViewSonic. Aby odszukać swój formularz rejestracyjny, proszę użyć katalogu :\CD\Rejestracja. Rejestracja produktu jest najlepszym przygotowaniem dla spełnienia przyszłych wymogów serwisowych. Proszę wydrukować niniejszą instrukcję użytkownika oraz wypełnić informacje w rozdziale Dla twojej dokumentacji. Celem dodatkowych informacji odwiedź rozdział Obsługa klijenta w niniejszej instrukcji. Dla twoich dokumentów Nazwa produktu: Pro10 Series ViewSonic Professional DLP Projector Numer modelu: VS15149/VS15541 Numer dokumentu: Pro10 Series_UG_POL Rev. 1A Numer Seryjny: Data nabycia: Pozbycie się produktu na zakończeniu życia produktu Lampa w niniejszym produkcie zawiera rtęć która może być niebezpieczna dla ciebie i twojego otoczenia. Proszę upewnij się, iż pozbyłeś się jej zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi lub krajowymi. ViewSonic ma szacunek dla środowiska oraz jest zaangażowany w ekologiczną pracę i życie. Dziękujemy za bycie częścią mądrzejszej i bardziej ekologicznej społeczności komputerowej. Proszę odwiedzić stronę internetową ViewSonic dla szczegółów. USA i Kanada: Europa: Taiwan: iv

6 Uwagi dotyczące kabla mocy AC Kabel mocy AC musi sprostać wymogą kraju gdzie używany jest projektor. Proszę potwierdzić typ wtyczki AC z obrazkiem poniżej oraz upewnić się, iż użyto odpowiednego kabla mocy AC. Jeśli dołączony kabel nie pasuje do wyjścia AC, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. Niniejszy projektor został wyposażony we wtyczkę uziemioną liniową. Proszę się upewnić, iż gniazdko pasuje do wtyczki. W celu bezpieczeńswta użyto spolaryzowaną, uziemioną wtyczkę. Gorąco polecamy użycie uziemionych, liniowych wtyczek w przypadku urządzeń wideo w celu uniknięcia zakłóceń spowodowanych wysoką fluktuacją napięcia. Uziemienie Uziemienie Dla Australii i Chin Dla USA i Kanady Uziemienie Uziemienie Dla Europy Dla Wielkiej Brytanii v

7 Środki ostrożności Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji, zamieszczonych w tym podręczniku. Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Ostrzeżenie- Nie należy patrzeć na obiektyw projektora gdy lampa jest włączona. Jasne światło może uszkodzić twoje oczy. W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Nie należy otwierać, ani rozmontowywać tego projektora, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia. Należy wykonać instrukcje opisane na stronach Projektor ten może sam wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę. Po wymianie modułu lampy (patrz, strona 56) należy wyzerować funkcję Kasuj licznik lampy z menu ekranowego Opcje Ustawienia lampy. Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania, należy się upewnić, że cykl chłodzenia został zakończony. Pozostawić projektor na 60 sekund do schłodzenia. Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora. Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na ekranie wyświetlany jest komunikat Ostrzeżenie o lampie: Przekroczony czas żywotności lampy.. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym w celu jak najszybszej wymiany lampy. Nie należy zaglądać w promień lasera pilota zdalnego sterowania i kierować promienia w oczy innych osób. Wskaźnik laserowy może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Nie należy przemieszczać projektora wraz z zainstalowanym obiektywem. vi

8 Należy: y Przed czyszczeniem produktu wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda zasilania prądem zmiennym. y Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką, suchą szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie. y Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego. Nie należy: y Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia. y Stosować do czyszczenia środków czyszczących o własnościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników. y Używać urządzenia w następujących warunkach: -- W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych. Należy upewnić się, czy temperatura pomieszczenia mieści się w granicach 5 ~ 40 C. Względna wilogotność wynosi 10% ~ 85% -- W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie. -- W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne. -- W bezpośrednim świetle słonecznym. vii

9 Spis treści Środki ostrożności...vi Wprowadzenie 9 Właściwości produktu... 9 Omówienie zawartości opakowania Omówienie produktu...11 Główny rozdział...11 Panel sterowania Porty połączenia Pilot zdalnego sterowania Instalacja 16 Instalowanie obiektywu projektora Podłączenie do komputera/notebooka.. 17 Podłączenie do źródeł video Włączanie/wyłączanie zasilania projektora Włączanie zasilania projektora Wyłączanie projektora Wskaźnik ostrzeżeń Komunikat diody LED Regulacja projektowanego obrazu Regulacja wysokości projektora Regulacja pozycji wyświetlanego obrazu Elementy sterowania użytkownika 26 Używając panelu kontrolnego Menu ekranowe Posługiwanie się projektorem Struktura ZDJĘCIE EKRAN Geometria EKRAN PIP/POP USTAW USTAW Funkcje obiektywu USTAW Bezpiecz USTAW Sygnał (RGB) USTAW Sygnał (S-Video) USTAW Ustaw Dźwięku USTAW Zaawansowane USTAW Sieć USTAW Scalanie obrazu OPCJE OPCJE Ustawienia lampy OPCJA Ustawienia pilota OPCJE Zaawansowane Dodatki 58 Usuwanie problemów Problemy z obrazem Problemy projektora Komunikaty ekranowe Wymiana lampy Zastępowanie filtra Tryby zgodności Klucz zdalnego kodu Przydział pinów RS Lista funkcji protokołu RS Montaż sufitowy Specyfikacja Pomoc techniczna klienta Ograniczona Gwarancja ZDJĘCIE Zaawansowane EKRAN

10 Wprowadzenie Właściwości produktu XGA (1024x768) / WXGA(1280x800), obsługiwana rozdzielczość: Aż do 60 Hz (redukcja migotania) oraz 60 Hz System pojedyńczej lampy Power Zoom/Fokus Odchylenie obiektywu Dynamiczna przysłona 10 W x 1 głośnik Moduł filtra Obsługa funkcji PIP/POP Obsługa zarządzania sieciowego dla pilota oraz monitoringu 9

11 Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Video S-Video Blank Vol + Power On Standby HDMI DVI Source Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Omówienie zawartości opakowania Rozpakuj i sprawdź zawartość opakowania aby upewnić się, iż wszystkie części wymienione poniżej znajdują się w pudełku. Jeśli brakuje części, proszę skontaktować się z serwisem klijenta. Projektor z pokrywą na obiektyw Przewód zasilający Kabel VGA Wtyczka dla kabla pilota po stronie rzutnika AA AA Wtyk telefoniczny Φ 3,5 mm Pilot zdalnego sterowania Baterie AA x 2 (Dla pilota) Wtyczka dla kabla pilota po stronie pilota Wtyk telefoniczny Φ 2,5 mm Dokumentacja: y Podręcznik użytkownika (CD) y Karta szybkiego uruchomienia y Karta gwarancyjna (Tylko w Chinach) Z powodu różnych zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 10

12 Omówienie produktu Główny rozdział (Widok z przodu) (Widok z tyłu) 1. Pokrętło obiektywu 2. Soczewki zoomu 3. Odbiorniki IR 4. Diody LED 5. Drzwi lampy 6. Wyjście otworu wentylacyjnego 7. Slot Kensington 8. Listwa zabezpieczenia 9. Przełącznik zasilania 10. Złącze mocy 11. Panel złączy 12. Wlot otworu wentylacyjnego & Filter 13. Owtór wentylacyjny dźwięku 14. Panel klawiszy Nie należy blokować wyjściowych/wejściowych otworów wentylacyjnych oraz utrzymywać 30cm odległość od otworów dla przepływu powietrza. Min. 30cm Min. 30cm Min. 30cm 11

13 Panel sterowania Sync Source Shift / Przycisk zasilania i dioda LED zasilania 2. Przycisk menu 3. Przycisk wprowadź 4. Przycisk wyjścia 5. Przycisk zmiany 6. Przycisk synchronizacji 7. Przycisk fokus 8. Przycisk zoom 9. Przycisk źródła 10. Przycisk informacji 11. Przyciski wyboru czterech kierunków 12

14 Porty połączenia Złącze wejścia Composite Video 2. Złącze HDMI 3. Złącze DVI-D 4. Złącze BNC 5. Złącze wejściowe dla przewodowego pilota 6. Złącze zależne od wyzwalacza 12V 7. Złącze sieciowe RJ45 8. Złącze wejścia S-Video 9. Złącze wejścia VGA 10. Złącze wyjścia VGA 11. Złącze wejścia audio 12. Złącze wyjścia audio 13. Złącze RS232 (typu DIN 9-pin) 13

15 Pilot zdalnego sterowania 1. Dioda mocy ON Włączanie/wyłączanie zasilania projektora. 2. Wzór Wyświetl wzór testu. 3. VGA Przełączanie na źródło VGA. 4. BNC Przełączanie na źródło komponentowego sygnału wizji (composite video). 5. Synch Synchronizacja projektora ze źródłem. 6. Wyczyść Przełączanie do pustego ekranu. 7. Przyciski wyboru czterech kierunków Przyciski góra, dół, lewo, prawo umożliwiają wybieranie opcji lub regulowanie parametrów. 8. Wyjście Zamknij menu. 9. Menu Wystartowanie głównego menu na ekranie. 10. Ostrość Regulacja fokusa obiektywu. 11. Lampa PW Regulacja mocy lmpy. 12. PIP Wystartowanie funkcji Zdjęcie w zdjęciu. 13. MójPrzycisk Wystartowanie ustawień określających użytkownika. 14. RC ID Ustawienie ID pilota. 15. Skasuj Resetowanie projektora do ustawień fabrycznych. 16. Stan gotowości Wyłącz projektor. 17. Wideo Przełączanie na źródło całkowitego sygnału wizji (composite video) Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Lamp PW 1 Power On Standby Video HDMI S-Video DVI Blank Source Vol + Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset

16 18. HDMI Przełączanie na źródło HDMI. 19. S-Video Przełączanie na źródło S-Video. 20. DVI Przełączanie na źródło DVI. 21. Źródło Automatyczne skanowanie dla podłączonego źródła. 22. Enter Potwierdzenie wyboru elementu. 23. Wycisz Wyłącza/Włącza projektor. 24. Pamięć Zachowanie bieżących ustawień obiektywu w pamięci. 25. Powiększ Regulacja funkcji zoomu obiektywu. 26. Przesunięcie Regulacja przesunięcia obiektywu góra/dół/lewo/prawo. 27. Czerw prz Przejście do strony ustawień zarządzania kolorami. 28. Tryb Wybierz tryb wyświetlenia z (Prezentacja, Jasny, Film, srgb, DICOM SIM, oraz Użytkownik). 29. Geo Odblokowanie informacji Geo. 30. Łączenie Regulacja wyświetlenia funkcji łączenia. 31. Trapez Reguluje zniekształcenie obrazu spowodowane przez przechył projektora. 32. Aspekt Regulacja współczynnika kształtu obrazu wyświetlanego ekranu. 33. Informacje (i) Wyświetl informacje o projektorze. 34. Klawiatura numeryczna Naciśnij 0 ~ 9 aby wpisać jednostkę numeryczą taką jak hasło w ustawieniach Bezpieczeństwo. Podczas używania klawiatury numerycznej dla wprowadzenia hasła, nie nalezy używać 0 jako składnika hasła. 15

17 Instalacja Instalowanie obiektywu projektora Uwaga: Nie należy przemieszczać projektora wraz z zainstalowanym obiektywem Procedura instalacji obiektywu: 1. Przekręcając w kierunku przeciwnym do obrotu ruchu wskazówek zegara, usuń pokrywę pokrętła Przekręcając w kierunku przeciwnym do obrotu ruchu wskazówek zegara, usuń nakładkę obiektywu Naciśnij dźwignię oraz wciśnij obiektyw do pozycji Przyłącz obiektyw przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyłącz pokrywę pokrętła przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 5 Przed instalacją lub wymianą obiektywu, należy odłączyć projektor od prądu. Należy unikać używania pilota zdalnego sterowania oraz klawiatury projektora w celu dostrojenia przesunięcia obiektywu lub zoomu/fokus podczas gdy obiektyw jest przyłączany. 16

18 R Podłączenie do komputera/notebooka Komputera/Notebooka 1 2 Wyjście +12V Monitor Gniazdko Wtyczka dla wytku 12V DC Wtyczka dla kabla pilota po stronie rzutnika Wtyczka dla kabla pilota po stronie pilota Wtyczka: ID Φ 1,7 mm OD Φ 4,0 mm Wtyk telefoniczny Φ 3,5 mm Zasilanie Sygnał Uziemienie Wtyk telefoniczny Φ 2,5 mm Zasilanie Sygnał Uziemienie 1. Kabel RS Kabel VGA 3. Kabel DVI-D 4. Kabel HDMI 5. Złączka DC 12V 6. Kabel audio 7. Kabel RJ45 8. Kabel VGA 9. Przewód zasilający Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 17

19 R Podłączenie do źródeł video Wyjście S-Video Odtwarzacz DVD Odtwarzacz DVD, przystawka multimedialna, odbiornik HDTV Gniazdko Odtwarzacz DVD Wyjście audio 1. Kabel Composite Video 2. Kabel S-Video 3. Kabel BNC 4. Kabel HDMI 5. Kabel audio 6. Przewód zasilający Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 18

20 Włączanie/wyłączanie zasilania projektora Włączanie zasilania projektora 1. Bezpiecznie podłącz przewód sieciowy i kabel sygnału. Przełącznik mocy 1 i dioda LED zamigoczą na Niebieski. 2. Włącz lampę naciskając przycisk na panelu kontrolnym rzutnika lub na pilocie 2. Dioda LED zmieni kolor na niebieski. Przez około 10 sekund wyświetlany będzie ekran startowy. Podczas pierwszego użycia projektora, pojawi się polecenie wybrania preferowanego języka i trybu oszczędzania energii. 3. Włącz i podłącz źródło wyświetlania na ekranie (komputer, notebook, odtwarzacz video, itd). Projector automatycznie wykryje źródło. Jeśli nie wykryje, naciśnij przycisk menu i przejdź do OPCJA. Upewnij się, że Źród Dźwięku jest ustawiona na Wyłącz. Przy podłączeniu w tym samym czasie wielu źródeł, do przełączania pomiędzy źródłami należy użyć przycisku bezpośredniego źródła na panelu kontrolnym lub na pilocie zdalnego sterowania. 1 Power On Pattern Standby VGA Video HDMI BNC S-Video DVI Sync Blank Vol + Source 2 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Focus Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend Sync Source MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Shift Najpierw należy włączyć projektor, a następnie wybrać źródła sygnałów. 19

21 Wyłączanie projektora 1. Naciśnij przycisk Oczekiwanie na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk w panelu sterowania w celu wyłączenia projektora 1. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Wciśnij ponownie przycisk Oczekiwanie na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk na panelu kontrolnym aby wyłączyć projector 1 aby potwierdzić, w przeciwnym wypadku wiadomość zniknie po 15 sekundach. Gdy naciskasz po raz drugi, projektor się zatrzaśnie. 2. Chłodzące wiatraki zakończą cykl chłodzący za około 60 sekund a dioda mocy LED będzie migotała na niebiesko. Projektor wszedł w tryb oczekiwania. Jeśli chcesz ponownie włączyć projektor, musisz poczekać, aż projektor zakończy cykl chłodzący oraz wejdzie w stan oczekiwania. Gdy już znajdzie się w trybie oczekiwania, po prostu wciśnij przycisk znajdujący się zarówno na panelu kontrolnym projektora lub na pilocie aby zrestartować projektor Wyłącz przełącznik Odłącz przewód zasilający z gniazda zasilania i z projektora. Nie należy włączać projektora natychmiast po wykonaniu procedury wyłączenia zasilania. Power On Pattern Standby VGA Video HDMI 1 BNC Sync S-Video Blank Vol + DVI Source 3 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Sync Source Focus Zoom Shift Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 20

22 Wskaźnik ostrzeżeń Po pojawieniu się wskaźników ostrzeżenia (patrz poniżej), projektor zostanie automatycznie wyłączony: y Wskaźnik LED LAMPA jest czerwony a wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono. Wskazuje to, iż lampa zawiodła. y Wskaźnik LED Temperatura zmieni kolor na czerwony, a dioda LED BŁĄD zacznie migać czerwonym światłem. Oznacza to przegrzanie projektora. W normalnych warunkach, projektor można ponownie włączyć. y Wskaźnik LED TEMP migota na czerwono a wskaźnik LED BŁĄD też migota na czerwono. Wskazuje to, iż wiatrak zawiódł. y Wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono oraz wskaźnik LED FILTER migota na czerwono. Wskazuje to, iż filtr musi zostać zastąpiony nowym. y Wskaźnik LED BŁĄD migota na czerwono oraz wskaźnk LED FILTR migota na czerwono. Wskazuje to, iż filtr musi zostać wyczyszczony. Odłącz przewód zasilający od projektora, zaczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie. Jeśli wskaźnik ostrzeżenia zaświeci się ponownie, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym w celu uzyskania pomocy. Komunikat diody LED Wiadomość Dioda mocy LED Lampa LED Temp LED Błąd LED Filter LED Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Czerwony Czerwony Stan oczekiwania (Wył lan) Miganie Stan oczekiwania (Lan Wł) Miganie Moc & podświetlenie lampy Stałe światło Wyłączenie zasilania (Chłodzenie) Miganie Błąd (Awaria lampy) Stałe światło Miganie Błąd (Nadmierna Stałe temperatura) światło Miganie Błąd (Awaria wentylatora) Miganie Miganie Błąd (Zmiana filtra) Miganie Miganie Błąd (czyszczenie filtra) Miganie 21

23 Regulacja projektowanego obrazu Regulacja wysokości projektora Projektor jest wyposażony w gumowe nóżki podnoszenia, do regulacji wysokości obrazu. 1. Zlokalizuj nóżkę regulacji, pod projektorem. 2. Obróć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podnieść projektor oraz w kierunku przeciwnym aby opuścić projektor. W razie potrzeby czynność można powtórzyć z pozostałą nogą

24 Regulacja pozycji wyświetlanego obrazu Aby ustalić przyszłe położenie projektora, należy wziąć pod uwagę rozmiar i kształt twojego ekranu, położenie gniazdek oraz odległość pomiędzy projektorem a resztą wyposażenia. H1 H Szerokość H H1 V V1 Wysokość Ekran V V1 Platforma Poz Pion H1 V1 XGA 15% 50% 0% 20% WXGA 15% 50% 10% 30% Dla XGA Platforma XGA (4:3) DMD 0,7 Obiektyw projekcyjny LEN-008 LEN-009 LEN-010 Szerokokątny zoom Standardowy Długokątny zoom Współczynnik odległości projekcji 0,99-1,26 1,26-1,58 1,58-3,00 Współczynnik zoomu 1,28X 1,25X 1,9X Odległość projekcji 1,01~7,68m 1,28~9,63m 1,61~18,29m Rozmiar ekranu projekcyjnego Odległość projekcyjna (m) Współczynnik odległości projekcji 0,99 1,26 1,26 1,58 1,58 3,00 Przekątna (cal) Wysokość (m) Szerokość (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,76 1,02 1,01 1,28 1,28 1,61 1,61 3, ,91 1,22 1,21 1,54 1,54 1,93 1,93 3, ,07 1,42 1,41 1,79 1,79 2,25 2,25 4,27 Min (m) Maks (m) 23

25 80 1,22 1,63 1,61 2,05 2,05 2,57 2,57 4, ,37 1,83 1,81 2,30 2,30 2,89 2,89 5, ,52 2,03 2,01 2,56 2,56 3,21 3,21 6, ,68 2,24 2,21 2,82 2,82 3,53 3,53 6, ,83 2,44 2,41 3,07 3,07 3,85 3,85 7, ,98 2,64 2,62 3,33 3,33 4,17 4,17 7, ,13 2,84 2,82 3,58 3,58 4,49 4,49 8, ,29 3,05 3,02 3,84 3,84 4,82 4,82 9, ,44 3,25 3,22 4,10 4,10 5,14 5,14 9, ,59 3,45 3,42 4,35 4,35 5,46 5,46 10, ,74 3,66 3,62 4,61 4,61 5,78 5,78 10, ,90 3,86 3,82 4,86 4,86 6,10 6,10 11, ,05 4,06 4,02 5,12 5,12 6,42 6,42 12, ,81 5,08 5,03 6,40 6,40 8,03 8,03 15, ,57 6,10 6,04 7,68 7,68 9,63 9,63 18,29 Dla WXGA Platforma WXGA (16:10) DMD 0,65 Obiektyw projekcyjny LEN-008 LEN-009 LEN-010 Szerokokątny zoom Standardowy Długokątny zoom Współczynnik odległości projekcji 1,00-1,28 1,28-1,61 1,60-3,07 Współczynnik zoomu 1,28X 1,25X 1,9X Odległość projekcji 1,08~8,27m 1,38~10,40m 1,72~19,84m Rozmiar ekranu projekcyjnego Odległość projekcyjna (m) Współczynnik odległości projekcji 1,00 1,28 1,28 1,61 1,60 3,07 Przekątna (cal) Wysokość (m) Szerokość (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,67 1,08 1,08 1,38 1,38 1,73 1,72 3, ,81 1,29 1,29 1,65 1,65 2,08 2,07 3, ,94 1,51 1,51 1,93 1,93 2,43 2,41 4, ,08 1,72 1,72 2,21 2,21 2,77 2,76 5, ,21 1,94 1,94 2,48 2,48 3,12 3,10 5, ,35 2,15 2,15 2,76 2,76 3,47 3,45 6, ,48 2,37 2,37 3,03 3,03 3,81 3,79 7, ,62 2,58 2,58 3,31 3,31 4,16 4,14 7, ,75 2,80 2,80 3,58 3,58 4,51 4,48 8, ,88 3,02 3,02 3,86 3,86 4,85 4,82 9, ,02 3,23 3,23 4,14 4,14 5,20 5,17 9,92 Min (m) Maks (m) 160 2,15 3,45 3,45 4,41 4,41 5,55 5,51 10,58 24

26 170 2,29 3,66 3,66 4,69 4,69 5,90 5,86 11, ,42 3,88 3,88 4,96 4,96 6,24 6,20 11, ,56 4,09 4,09 5,24 5,24 6,59 6,55 12, ,69 4,31 4,31 5,51 5,51 6,94 6,89 13, ,37 5,38 5,38 6,89 6,89 8,67 8,62 16, ,04 6,46 6,46 8,27 8,27 10,40 10,34 19,84 25

27 Elementy sterowania użytkownika Używając panelu kontrolnego Sync Source Shift Nazwa Opis Zasilanie Menu Wyjście Enter Przyciski wyboru czterech kierunków Synch Źródło Przesunięcie Ostrość Powiększ Informacje Włącza/wyłącza projektor. Start wyświetlacza na ekranie. Zamknij menu. Potwierdź wybraną opcję. 1. Użyj do wyboru elementów lub wykonania regulacji wybranych parametrów. 2. / pełni funkcję przycisku szybkiego uruchamiania regulacji trapezu +/-. Synchronizuje projektor ze źródłem wejściowym. Wybiera sygnał wejściowy. Regulacja przesunięcia obiektywu góra/dół/lewo/prawo. Regulacja funkcji fokusa obiektywu. Regulacja funkcji zoomu obiektywu. Wyświetl informacje o projektorze. 26

28 Menu ekranowe Projektor posiada wielojęzykowe menu wyświetlane na ekranie, które pozwala na dokonanie regulacji obrazu oraz zmiany różnorakich ustawień. Projektor automatycznie wykryje źródło. Posługiwanie się projektorem 1. Aby otworzyć menu OSD, naciśnij Menu na pilocie zdalnego sterowania lub panelu kontrolnym. 2. Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków do wyboru dowolnego elementu w menu głównym. Podczas dokonywania wyboru na określonej stronie, naciśnij Wprowadź, aby przejść do podmenu. 3. Użyj przycisków aby wybrać pożądaną pozycję a następnie wciśnij przycisk Enter aby zobaczyć dalsze ustawienia. Wyreguluj ustawienia za pomocą przycisku. 4. Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej. 5. Naciśnij Wprowadź w celu potwierdzenia, po czym ekran powróci do menu głównego. 6. Aby zakończyć, ponownie naciśnij MENU. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Menu główne Podmenu Ustawienie 27

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instalacja...12 Podłączanie projektora...12

Instalacja...12 Podłączanie projektora...12 Spis treści Spis treści...1 Uwaga dotycząca użytkowania...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Środki ostrożności...3 Ostrzeżenia dotyczące ochrony oczu...5 Właściwości produktu...5 Wprowadzenie...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo