(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego i mepanipirymu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu zostały określone w części A załącznika III do tego rozporządzenia. (2) W odniesieniu do klodinafopu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej Urzędem ) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 2 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla ziarna żyta i ziarna pszenicy. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. (3) W odniesieniu do chlomazonu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 3 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziół, nasion rzepaku i nasion dyni. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla ogórków, melonów (ogórków kiwano (melonów rogowatych)) i kalarepy pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (4) W odniesieniu do diuronu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 4 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla owoców ziarnkowych i winogron do produkcji wina. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla owoców ziarnkowych i winogron do produkcji wina pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (5) Jeżeli chodzi o etalfluralinę, z uwagi na fakt, że jej stosowanie w Unii nie jest już dozwolone i nie zgłoszono zastosowań dotyczących tej substancji dozwolonych w państwach trzecich, Urząd zalecił obniżenie NDP dla wszystkich produktów do stosownego poziomu oznaczenia analitycznego. Należy zatem skreślić NDP dla etalfluraliny określone w załącznikach II i III.

2 L 221/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (6) W odniesieniu do joksynilu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 5 ). Urząd zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP w odniesieniu do wszystkich produktów. (7) W odniesieniu do iprowalikarbu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 6 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, pomidorów, sałaty, endywii i rokietty siewnej. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla sałaty, endywii i rokietty siewnej pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (8) W odniesieniu do hydrazydu kwasu maleinowego Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 7 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do mleka i zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do mleka krowiego, owczego i koziego. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla ziemniaków, marchwi, pasternaku, czosnku, cebuli i szalotki pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (9) W odniesieniu do mepanipirymu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 8 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, pomidorów i bakłażanów. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. (10) W odniesieniu do metkonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 9 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla grochu (świeżego, bez strąków), orzeszków ziemnych, ziarna żyta i wątroby bydła. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla melonów (ogórków kiwano (melonów rogowatych)) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (11) W odniesieniu do prosulfokarbu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 10 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, cebuli, szalotki, dymki, fasoli (świeżej, w strąkach), fasoli (świeżej, bez strąków), grochu (świeżego, w strąkach), grochu (świeżego, bez strąków), szparagów, selera, karczochów kulistych, pora, fasoli (suchej), grochu (suchego), maku, ziaren słonecznika, ziaren jęczmienia, ziaren owsa, ziaren żyta i ziaren pszenicy. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla truskawek, marchwi, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, ziół, selera i przypraw (z nasion oraz z owoców i jagód) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (12) W odniesieniu do tepraloksydimu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 11 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, buraków, marchwi, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, brukwi, rzepy, fasoli (suchej), soczewicy (suchej), grochu (suchego), siemienia lnu, nasion rzepaku, mięsa drobiu, tłuszczu z drobiu, wątroby drobiu i jaj ptasich. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla truskawek, innych drobnych owoców i jagód, dyniowatych z jadalną skórką, warzyw kapustnych, liści selera, pora, fasoli (suchej), soczewicy i grochu (suchego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/3 (13) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. (14) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione. (15) Przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP należy przewidzieć rozsądnie długi termin w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP. (16) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, części A i B załącznika III oraz załącznik V do tego rozporządzenia. (17) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. (18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 6 marca 2014 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 6 marca 2014 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2013 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący ( 1 ) Dz.U. L 70 z , s. 1. ( 2 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clodinafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla klodinafopu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2404. ( 3 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clomazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla chlomazonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2345. ( 4 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla diuronu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(7):2344. [28 s.]. ( 5 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ioxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla joksynilu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2010; 8(10):1831. [32 s.]. ( 6 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprovalicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla iprowalikarbu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2338. [30 s.]. ( 7 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for maleic hydrazide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla hydrazydu kwasu maleinowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2421. [41 s.]. ( 8 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla mepanipirymu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2342. [31 s.]. ( 9 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla metkonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2422. [47 s.]. ( 10 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla prosulfokarbu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2346. [39 s.]. ( 11 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tepraloxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla tepraloksydimu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2423. [56 s.].

4 L 221/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: a) kolumny dotyczące 2,4-DB, indoksakarbu i piraklostrobiny otrzymują brzmienie: Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Numer kodu Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) Joksynil (suma joksynilu, jego soli i jego estrów, wyrażona jako joksynil (F)) Iprowalikarb Hydrazyd kwasu maleinowego Mepanipirym (1) (2) (3) (4) (5) (6) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY 0,2 (*) (+) (i) Owoce cytrusowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna) Limy (Limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Nieszpułka zwyczajna Nieśplik japoński Pozostałe (iv) Owoce pestkowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Morele Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) Pozostałe (v) Jagody i drobne owoce 0,01 (*) (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina (b) Truskawki 0,01 (*) 1, (c) Owoce leśne 0,01 (*) 0,01 (*) Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) Pozostałe (d) Inne drobne owoce i jagody 0,01 (*) 0,01 (*) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) Róża dzika

6 L 221/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Morwy (Chróścina jagodna zwana też: poziomkowym drzewem ) Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) Pozostałe (vi) Owoce różne 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (a) Z jadalną skórką Daktyle Figi Oliwki stołowe Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) Kaki (Szaron, Persymon) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),) Pozostałe (b) Z niejadalną skórką, małe Kiwi Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan) Owoce męczennicy Owoc opuncji (figa opuncjowa) Caimito Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) Pozostałe (c) Z niejadalną skórką, duże Awokado Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) Mango Papaja Granaty Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus)) Ananasy Chlebowiec właściwy (Jackfruit) Durian (Rościan) Flaszowiec miękkociernisty Pozostałe WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (a) Ziemniaki 50 (+) (b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,2 (+) Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata Pozostałe (c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego (+) Buraki 0,2 (*) Marchew Seler korzeniowy 0,2 (*) Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) 0,2 (*) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) 0,2 (*) Pasternak Pietruszka zwyczajna - korzeń 0,2 (*) Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) 0,2 (*) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) 0,2 (*) Brukiew 0,2 (*) Rzepa 0,2 (*) Pozostałe 0,2 (*) (ii) Warzywa cebulowe (+) 0,01 (*) Czosnek 0,2 0,01 (*) Cebula (Cebula srebrzysta) 0,2 0, Szalotka 0,2 0,01 (*) Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) 3 0,01 (*) 0,2 (*)

8 L 221/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) (iii) Warzywa owocowe 0,01 (*) 0,2 (*) (a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense)) 0,7 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 0,01 (*) 0,01 (*) Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino)) 0,01 (*) 0, Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,01 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) (b) Dyniowate - z jadalną skórką 0, Ogórki 0,01 (*) Korniszon 0,01 (*) Cukinia (Kabaczek (patison)) 0, Pozostałe 0,01 (*) (c) Dyniowate - z niejadalną skórką 0,01 (*) Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) 0, Dynia (Dynia olbrzymia) 0,01 (*) Arbuz 0, Pozostałe 0,01 (*) (d) Kukurydza cukrowa 0,01 (*) 0,01 (*) (e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,01 (*) 0,01 (*) (iv) Warzywa kapustne 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) (a) Kapustne kwitnące Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska) Kalafiory Pozostałe (b) Kapustne głowiaste Brukselka Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) Pozostałe (c) Kapustne liściowe Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) Pozostałe (d) Kalarepa (v) Warzywa liściowe i świeże zioła 0,2 (*) (a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne 0,01 (*) 0,01 (*) Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) 0,01 (*) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia) 0,8 (+) 0,8 (+) Rzeżucha 0,01 (*) Gorycznik wiosenny 0,01 (*) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) 0,8 (+) Gorczyca sarepska 0,01 (*) Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) (b) Szpinak i podobne (liście) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda)) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe (c) Liście winorośli 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (d) Rukiew wodna 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (f) Zioła 0,02 (*) 0,02 (*) Trybula 0,02 (*) Szczypiorek Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)) 0,02 (*) Pietruszka - nać 0,02 (*) Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) 0,02 (*) Rozmaryn 0,02 (*)

10 L 221/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tymianek (Majeranek, oregano) 0,02 (*) Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) 0,02 (*) Liście laurowe 0,02 (*) Estragon (Hizop) 0,02 (*) Pozostałe (Kwiaty jadalne) 0,02 (*) (vi) Warzywa strączkowe (świeże) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi) Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea) Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy) Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) Soczewica Pozostałe (vii) Warzywa łodygowe 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Szparagi 0,01 (*) Karczochy 0,01 (*) Seler 0,01 (*) Koper włoski 0,01 (*) Karczochy kuliste 0,01 (*) Por Rabarbar 0,01 (*) Pędy bambusa 0,01 (*) Rdzenie palmowe 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) (viii) Grzyby 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shitake) Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) Pozostałe (ix) Wodorosty morskie 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas) Soczewica

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch) Łubin Pozostałe NASIONA I OWOCE OLEISTE 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 (*) 0,02 (*) (i) Nasiona oleiste Siemię lnu Orzeszki ziemne Mak Ziarna sezamu Ziarna słonecznika Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) Ziarna soi Nasiona gorczycy Nasiona bawełny Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) Rokosz barwierski Ogórecznik Lnicznik właściwy Konopie Rącznik pospolity Pozostałe (ii) Owoce oleiste Oliwki do produkcji oliwy Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) Olejowiec gwinejski Drzewo kapokowe Pozostałe ZBOŻA 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Jęczmień 0, Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) 0,01 (*) Kukurydza 0,01 (*) Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff) 0,01 (*)

12 L 221/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Owies zwyczajny 0, Ryż 0,01 (*) Żyto 0, Sorgo 0,01 (*) Pszenica (Orkisz, pszenżyto) 0, Pozostałe 0,01 (*) HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*) (i) Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis) (ii) Ziarna kawy (iii) Napary ziołowe (suszone) (a) Kwiaty Kwiaty rumianku Kwiat malwy sudańskiej Płatki róży Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).) Lipa drobnoziarnista Pozostałe (b) Liście Liście truskawki Liście Rooibos (Liście miłorzębu) Ostrokrzew paragwajski Pozostałe (c) Korzenie Korzeń waleriany Korzeń żeń-szenia Pozostałe (d) Pozostałe napary ziołowe (iv) Kakao (femetowane ziarna) (v) Chleb świętojański (st johns bread) CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*)

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) PRZYPRAWY 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*) (i) Nasiona Anyż Czarnuszka siewna Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) Kolendra Kmin rzymski Koper ogrodowy Koper włoski Kozieradka pospolita Gałka muszkatałowa Pozostałe (ii) Owoce i jagody Ziele angielskie Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum Kminek Kardamon malabarski Jagody jałowca Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) Wanilia płaskolistna Tamarynd Pozostałe (iii) Kora Cynamon (Kasja) Pozostałe (iv) Korzenie lub kłącza Lukrecja Imbir Kurkuma Chrzan pospolity Pozostałe (v) Pąki Goździki Kapary

14 L 221/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pozostałe (vi) Słupki kwiatowe Szafran Pozostałe (vii) Osnówka nasienia Muszkatołowiec korzenny Pozostałe ROŚLINY CUKRODAJNE 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Burak cukrowy (korzeń) Trzcina cukrowa Cykoria podróżnik korzenie Pozostałe PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE (i) Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach 0,05 (*) 0,01 (*) (a) Świnie 0,05 (*) Mięso 0, Tłuszcz z chudego mięsa 0, Wątroba 0, Nerka 1, Podroby jadalne 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) (b) Bydło Mięso 1 0, Tłuszcz 1 0, Wątroba 1 0, Nerka Podroby jadalne 1 0,02 (*) Pozostałe 1 0,02 (*) (c) Owce Mięso 1 0, Tłuszcz 1 0,1

15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Wątroba 1 0, Nerka Podroby jadalne 1 0,02 (*) Pozostałe 1 0,02 (*) (d) Kozy Mięso 1 0, Tłuszcz 1 0, Wątroba 1 0, Nerka Podroby jadalne 1 0,02 (*) Pozostałe 1 0,02 (*) (e) Konie, osły, muły lub osłomuły Mięso 1 0, Tłuszcz 1 0, Wątroba 1 0, Nerka Podroby jadalne 1 0,02 (*) Pozostałe 1 0,02 (*) (f) Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie 0,05 (*) Mięso 0, Tłuszcz 0, Wątroba 0, Nerka 0,02 (*) Podroby jadalne 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) (g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur) Mięso 1 0, Tłuszcz 1 0, Wątroba 1 0, Nerka Podroby jadalne 1 0,02 (*) Pozostałe 1 0,02 (*)

16 L 221/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) Bydło Owce Kozy Konie Pozostałe (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,01 (*) Kury Kaczki Gęsi Przepiórki Pozostałe (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (vi) Ślimaki 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) ( a ) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I. (*) Wskazuje granicę oznaczalności (F) = rozpuszczalny w tłuszczach Iprowalikarb (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) Hydrazyd kwasu maleinowego (R) = definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu - numeru kodu: Hydrazyd maleinowy - kod : Hydrazyd maleinowy i jego odmiany wyrażone jako hydrazyd maleinowy (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY (i) Owoce cytrusowe Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna) Limy (Limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) Pozostałe

17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/ (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Pozostałe (iv) Owoce pestkowe Morele Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) Pozostałe (v) Jagody i drobne owoce (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina (b) Truskawki (c) Owoce leśne Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) Pozostałe (d) Inne drobne owoce i jagody Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) Pozostałe (vi) Owoce różne (a) Z jadalną skórką Daktyle Figi Oliwki stołowe Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Pozostałe (b) Z niejadalną skórką, małe Kiwi Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan) Owoce męczennicy Pozostałe

18 L 221/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (c) Z niejadalną skórką, duże Awokado Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) Mango Papaja Granaty Ananasy Pozostałe (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i hydrolizy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak (a) Ziemniaki (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak (b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Pozostałe Buraki Marchew Seler korzeniowy Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) Pasternak Pietruszka zwyczajna - korzeń Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) Brukiew Rzepa Pozostałe (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i hydrolizy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak Czosnek Cebula (Cebula srebrzysta) Szalotka (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) Pozostałe

19 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/19 b) dodaje się kolumny dotyczące klodinafopu, chlomazonu, diuronu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w brzmieniu: Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Numer kodu Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) Klodinafop i jego izomerow S oraz jego sole, wyrażone jako klodinafop (F) Chlomazon Diuron Metkonazol (suma izomerów) (F) Prosulfokarb Tepraloksydym (suma tepraloksydymu i jego metabolitów, które mogą być hydrolizowane do grupy funkcyjnej kwasu 3-(tetrahydro-piran-4- ylo)-glutarowego lub do grupy funkcyjnej kwasu 3-hydroksy-(tetrahydropiran-4-ylo)-glutarowego, wyrażona jako tepraloksydym) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY 0,1 (*) (i) Owoce cytrusowe 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna) Limy (Limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie

20 L 221/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,02 (*) 0,01 (*) Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Nieszpułka zwyczajna Nieśplik japoński Pozostałe (iv) Owoce pestkowe 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Morele 0, Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) 0, Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) 0, Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) (v) Jagody i drobne owoce 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina 0,01 (*) Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina (+) (b) Truskawki 0,05 (+) (+) (c) Owoce leśne 0,01 (*) Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) Pozostałe (d) Inne drobne owoce i jagody 0,01 (*) (+) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) Róża dzika

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

poziomy pozostałości dikwatu.

poziomy pozostałości dikwatu. L 22/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.1.2006 DYREKTYWA KOMISJI 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2005 DYREKTYWA KOMISJI 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych

Bardziej szczegółowo

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. 27.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/69 DYREKTYWA KOMISJI 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 280/2 24.10.2015 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.6.2016 L 167/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr dokumentu: PL-EKO-09/2657/5 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: Nazwa, adres i numer jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 217/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.7.2015 L 181/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Numer rejestracyjny otrzymany w ARR..

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Numer rejestracyjny otrzymany w ARR.. Informacja o zakresie działalności Strona 1 z 5 Nazwa wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Siedziba wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Owoce Świeże owoce oprócz podstawowych Świeże soki owocowe Owoce suszone niesiarkowane morele rodzynki figi, śliwki itp. Zboża, ziarna, orzechy, strączkowe

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr kumentu: PL-EKO-09/2760/6 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: SĘKOCIN NOWY, ul. AL.KRAKOWSKA 37

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 4.6.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 279/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.10.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL 13.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208/23 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r.

GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r. GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r. I N S T R U K C J A D L A P R Z E D S T A W I C I E L A P O L S K I Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt sekcja Pozostałości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 258/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.10.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PL L 301/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 78/34 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA :

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który

Bardziej szczegółowo

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal.

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal. P.H.U. JAPAR Ul. Spławie 72, 61-311 Poznań tel. 61 7916, fax. 61 79329 www.japar.pl Poznań, 01.10.2012 Asortyment Lp. Owoce suszone i kandyzowane Nazwa produktu Kraj pochodzenia 1 Ananas suszony kostka

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16/8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

ALBERT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa tel. 509 353 423 32-120 Nowe Brzesko, ul. Polna 13/2 tel. 509 944 610 Magazyn: Kraków ul. T. Śliwiaka 49 tel. 796 777 707 www.alberthurt.com handel@alberthurt.com LP

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł OFERTA SPRZEDAśY Lp. Przyprawy Waga Cena 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł 2. Cynamon laski 40g 2,50zł 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł 4. Goździk 15g 2,50zł 5. Goździk mielony 15g 2,50zł 6. Gorczyca biała

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji JABŁKO POLSKIE LIGOL JABŁKO POLSKIE JONAGOLD JABŁKO POLSKIE SZAMPION JABŁKO POLSKIE GLOSTER JABŁKO POLSKIE JONAPRINCE JABŁKO GALA 1 KG OPAK JABŁKO 1,5KG

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 28.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 79/10 30.3.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/452 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 13/12 20.1.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. 09 V 10 V 11 V 12 V 13 V Krupnik z ziemniakami. Chleb. Makaron ze szpinakiem i pomidorami suszonymi. Żurek z ziemniakami. Zrazy wieprzowe w sosie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Opracowała: Magdalena Kalejta technolog żywności i żywienia człowieka Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Olecko 2012 r. Warzywa i owoce powinny być szeroko

Bardziej szczegółowo

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH dr inż. Dominika Głąbska Zakład Dietetyki Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW warzywa i owoce są istotnym elementem codziennej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU FIRMA HANDLOWA,,MARION TRADE'' ROBERT LEWANDOWSKI UL. BOCZKOWSKA 69 63-460 SKALMIERZYCE POLSKA/POLAND TEL. KOM.: +48 881305777 NIP: 6181638895 REGON: 302215072 skype: marionspices E-MAIL: mariontrade@wp.pl

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 12/28 19.1.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/46 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.11.2015 L 302/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze - WR-SRH...

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze - WR-SRH... 1 z 9 2015-08-17 10:29 www.bronisze.com.pl Notowania cenowe produktów na WR-SRH S.A. Bronisze 2015-08-17 Nazwa produktu Cena min. Cena max. Cena przeciętna Zmiana ceny przeciętnej Jednostka Grupa produktowa

Bardziej szczegółowo

FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ

FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ FOODPROFIL 45 IgG (1-4) FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 FOODPROFIL 280 IgG (1-3)/IgG4 CENA BADAŃ W ALAB LABOLATORIA 490 zł 940 zł 1600zł PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ PRODUKTY MLECZNE JAJA

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW Jadłospis wiosna Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja Szkoła została zgłoszona do udziału w projekcie Szkoła w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA. Zestaw1. Zupa krem z zielonego groszku

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA. Zestaw1. Zupa krem z zielonego groszku Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA Zestaw1 Zupa krem z zielonego groszku Zielony groszek (świeży lub mrożony) ka Korzeń pietruszki Seler Jogurt naturalny Zielona pietruszka Pęczak gotowany Waga 1 porcji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do głoszenia SP2/271/11/2015 CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do głoszenia SP2/271/11/2015 CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI . (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/3 do głoszenia SP2/271/11/2015 CZĘŚĆ 3 WARZYWA, OWOCE, ZIEMNIAKI Lp. Nazwa j.m. Przewidywa na ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoo.poznan.pl Poznań: Dostawa warzyw i owoców Numer ogłoszenia: 416550-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNA I INTEGROWANA PRODUKCJA WARZYW I INNOWACYJNE METODY ICH PRZECHOWYWANIA. Warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw. Boguchwała, 6.04.

TRADYCYJNA I INTEGROWANA PRODUKCJA WARZYW I INNOWACYJNE METODY ICH PRZECHOWYWANIA. Warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw. Boguchwała, 6.04. TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 TRADYCYJNA I INTEGROWANA PRODUKCJA WARZYW I INNOWACYJNE METODY ICH PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa produktów mleczarskich /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. 2. Śmietana 30 % UHT 0,5 l typu Mlekovita inna lub równoważna, w przypadku propozycji produktów równoważnych należy

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ Zestaw1 Krupnik Kasza jęczmienna perłowa Pietruszka, korzeń Seler korzeniowy Oliwa Ziele angielskie Liść laurowy gotowane Waga 1 porcji 150 g Natka pietruszki Filet z dorsza

Bardziej szczegółowo

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A KASZE Kasza gryczana nieprażona : 300 g, 5 kg Kasza gryczana prażona : 500 g, 1 kg, 5 kg Kasza jaglana : 400 g, 1 kg, 5 kg Kasza jęczmienna koszalińska średniorozdrobniona:

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek Poniedziałek 05.12.2016 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 273/10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Oferta asortymentowa

Oferta asortymentowa Poznaj smaki całego świata Oferta asortymentowa Przyprawy Bazylia 10 g 20/11200 46/460 Chili 20 g 20/11200 56/560 Curry 20 g 30/9200 56/560 Cynamon 20 g 20/11200 56/560 Czosnek granulowany 30 g 20/11200

Bardziej szczegółowo

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Jaja 0 Fasolka pnąca 15 Kawa, herbata 0 Fasolka szparagowa 15 Majonez (jaja, olej, musztarda) 0 Grzyby 15 Owoce morza 0 Imbir 15 Ryby 0 Kalafior 15 Sery

Bardziej szczegółowo

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w. Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.20 / 30.06.20 Lp Nazwa polska gatunku ategoria Stan początkowy

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y ..., dnia listopada 2013 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA L 196/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.7.2009 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA RADY z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/S/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/S/2015 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 7729009 Sokołów Młp., 19.02.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 77

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.6.2015 L 161/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach

Bardziej szczegółowo

A, D, E, K, B2, B6, B12,

A, D, E, K, B2, B6, B12, Nie zapominajmy o witaminach! Nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witamin. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania musimy mu dostarczać ich odpowiednią ilość. Niektóre witaminy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 29.6.2016 L 172/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1015 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty Okres zbioru roślin Styczeń Luty Marzec Arcydzięgiel litwor (owoce, korzenie) Łopian większy (korzenie) Chrzan pospolity (korzenie) Stokrotka pospolita (liście i pąki) Świerząbek bulwiasty (korzenie) Wierzbówka

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

ZP/5/CZ - KO/14 Załącznik nr 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OWOCE I WARZYWA CPV Nazwa... Adres... Cena jedn.

ZP/5/CZ - KO/14 Załącznik nr 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OWOCE I WARZYWA CPV Nazwa... Adres... Cena jedn. ZP/5/CZ - KO/14 Załącznik nr 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OWOCE I WARZYWA CPV- 03220000-9 Lp. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa.... Adres... Oferowane towary będę dostarczał w następujących cenach :

Bardziej szczegółowo

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Dieta redukcyjna 1350 kcal Dietetyk Agnieszka Besz Poradnia Dietetyczna StudioDiety www.studio-diety.pl Dzień Śniadanie II Śniadanie Obiad Przekąska Kolacja Sałatka

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

Lp. 1 Chleb zwykły krojony 500g szt. 2 Chleb razowy 500 g 1400 szt. 3 Bułka wrocławska 450 gr.

Lp. 1 Chleb zwykły krojony 500g szt. 2 Chleb razowy 500 g 1400 szt. 3 Bułka wrocławska 450 gr. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie I Pieczywo Numer sprawy: ZPPSR12015 Przewidywane potrzeby na pieczywo w okresie wrzesień 2015 r czerwiec 2016 r Nazwa artykułu Ilość Cena Cena Wartość przewidywan jednostkowa

Bardziej szczegółowo

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm.

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm. Lp. Nazwa asortymentu Jed n. mia ry 1. Cukier kg 420 1 kg Wielkość opakowania 2. Chrzan szt 50 300 g 3. Dżem truskawkowy szt 250 280 g 4. Groszek konserwowy szt 35 400 g 5. Herbata granulowana szt 70 100

Bardziej szczegółowo

OFERTA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

OFERTA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ..., dnia... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak Sprawy: ZOS 323/4/09 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zadanie częściowe nr 1 Lp. Asortyment Waga Ilość szt./kg 1. Chleb duŝy krojony 1,00 kg 600 szt. 2. Chleb mały krojony 0,70 kg 600 szt.

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo