(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego i mepanipirymu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu zostały określone w części A załącznika III do tego rozporządzenia. (2) W odniesieniu do klodinafopu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej Urzędem ) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 2 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla ziarna żyta i ziarna pszenicy. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. (3) W odniesieniu do chlomazonu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 3 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziół, nasion rzepaku i nasion dyni. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla ogórków, melonów (ogórków kiwano (melonów rogowatych)) i kalarepy pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (4) W odniesieniu do diuronu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 4 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla owoców ziarnkowych i winogron do produkcji wina. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla owoców ziarnkowych i winogron do produkcji wina pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (5) Jeżeli chodzi o etalfluralinę, z uwagi na fakt, że jej stosowanie w Unii nie jest już dozwolone i nie zgłoszono zastosowań dotyczących tej substancji dozwolonych w państwach trzecich, Urząd zalecił obniżenie NDP dla wszystkich produktów do stosownego poziomu oznaczenia analitycznego. Należy zatem skreślić NDP dla etalfluraliny określone w załącznikach II i III.

2 L 221/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (6) W odniesieniu do joksynilu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 5 ). Urząd zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP w odniesieniu do wszystkich produktów. (7) W odniesieniu do iprowalikarbu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 6 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, pomidorów, sałaty, endywii i rokietty siewnej. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla sałaty, endywii i rokietty siewnej pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (8) W odniesieniu do hydrazydu kwasu maleinowego Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 7 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do mleka i zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do mleka krowiego, owczego i koziego. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla ziemniaków, marchwi, pasternaku, czosnku, cebuli i szalotki pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (9) W odniesieniu do mepanipirymu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 8 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, pomidorów i bakłażanów. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. (10) W odniesieniu do metkonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 9 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla grochu (świeżego, bez strąków), orzeszków ziemnych, ziarna żyta i wątroby bydła. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla melonów (ogórków kiwano (melonów rogowatych)) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (11) W odniesieniu do prosulfokarbu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 10 ). Urząd zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, cebuli, szalotki, dymki, fasoli (świeżej, w strąkach), fasoli (świeżej, bez strąków), grochu (świeżego, w strąkach), grochu (świeżego, bez strąków), szparagów, selera, karczochów kulistych, pora, fasoli (suchej), grochu (suchego), maku, ziaren słonecznika, ziaren jęczmienia, ziaren owsa, ziaren żyta i ziaren pszenicy. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla truskawek, marchwi, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, ziół, selera i przypraw (z nasion oraz z owoców i jagód) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. (12) W odniesieniu do tepraloksydimu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ( 11 ). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Zalecił obniżenie NDP dla ziemniaków, buraków, marchwi, selera korzeniowego, chrzanu, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, salsefii, brukwi, rzepy, fasoli (suchej), soczewicy (suchej), grochu (suchego), siemienia lnu, nasion rzepaku, mięsa drobiu, tłuszczu z drobiu, wątroby drobiu i jaj ptasich. W odniesieniu do innych produktów zalecił podniesienie lub pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla truskawek, innych drobnych owoców i jagód, dyniowatych z jadalną skórką, warzyw kapustnych, liści selera, pora, fasoli (suchej), soczewicy i grochu (suchego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem dostępnych informacji w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/3 (13) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. (14) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione. (15) Przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP należy przewidzieć rozsądnie długi termin w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP. (16) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, części A i B załącznika III oraz załącznik V do tego rozporządzenia. (17) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. (18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 6 marca 2014 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 6 marca 2014 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2013 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący ( 1 ) Dz.U. L 70 z , s. 1. ( 2 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clodinafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla klodinafopu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2404. ( 3 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clomazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla chlomazonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2345. ( 4 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla diuronu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(7):2344. [28 s.]. ( 5 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ioxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla joksynilu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2010; 8(10):1831. [32 s.]. ( 6 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprovalicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla iprowalikarbu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2338. [30 s.]. ( 7 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for maleic hydrazide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla hydrazydu kwasu maleinowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2421. [41 s.]. ( 8 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla mepanipirymu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2342. [31 s.]. ( 9 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla metkonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2422. [47 s.]. ( 10 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla prosulfokarbu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(8):2346. [39 s.]. ( 11 ) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tepraloxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla tepraloksydimu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2423. [56 s.].

4 L 221/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: a) kolumny dotyczące 2,4-DB, indoksakarbu i piraklostrobiny otrzymują brzmienie: Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Numer kodu Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) Joksynil (suma joksynilu, jego soli i jego estrów, wyrażona jako joksynil (F)) Iprowalikarb Hydrazyd kwasu maleinowego Mepanipirym (1) (2) (3) (4) (5) (6) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY 0,2 (*) (+) (i) Owoce cytrusowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna) Limy (Limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Nieszpułka zwyczajna Nieśplik japoński Pozostałe (iv) Owoce pestkowe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Morele Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) Pozostałe (v) Jagody i drobne owoce 0,01 (*) (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina (b) Truskawki 0,01 (*) 1, (c) Owoce leśne 0,01 (*) 0,01 (*) Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) Pozostałe (d) Inne drobne owoce i jagody 0,01 (*) 0,01 (*) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) Róża dzika

6 L 221/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Morwy (Chróścina jagodna zwana też: poziomkowym drzewem ) Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) Pozostałe (vi) Owoce różne 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (a) Z jadalną skórką Daktyle Figi Oliwki stołowe Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) Kaki (Szaron, Persymon) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),) Pozostałe (b) Z niejadalną skórką, małe Kiwi Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan) Owoce męczennicy Owoc opuncji (figa opuncjowa) Caimito Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) Pozostałe (c) Z niejadalną skórką, duże Awokado Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) Mango Papaja Granaty Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus)) Ananasy Chlebowiec właściwy (Jackfruit) Durian (Rościan) Flaszowiec miękkociernisty Pozostałe WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (a) Ziemniaki 50 (+) (b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,2 (+) Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata Pozostałe (c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego (+) Buraki 0,2 (*) Marchew Seler korzeniowy 0,2 (*) Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) 0,2 (*) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) 0,2 (*) Pasternak Pietruszka zwyczajna - korzeń 0,2 (*) Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) 0,2 (*) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) 0,2 (*) Brukiew 0,2 (*) Rzepa 0,2 (*) Pozostałe 0,2 (*) (ii) Warzywa cebulowe (+) 0,01 (*) Czosnek 0,2 0,01 (*) Cebula (Cebula srebrzysta) 0,2 0, Szalotka 0,2 0,01 (*) Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) 3 0,01 (*) 0,2 (*)

8 L 221/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) (iii) Warzywa owocowe 0,01 (*) 0,2 (*) (a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense)) 0,7 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 0,01 (*) 0,01 (*) Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino)) 0,01 (*) 0, Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,01 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) (b) Dyniowate - z jadalną skórką 0, Ogórki 0,01 (*) Korniszon 0,01 (*) Cukinia (Kabaczek (patison)) 0, Pozostałe 0,01 (*) (c) Dyniowate - z niejadalną skórką 0,01 (*) Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) 0, Dynia (Dynia olbrzymia) 0,01 (*) Arbuz 0, Pozostałe 0,01 (*) (d) Kukurydza cukrowa 0,01 (*) 0,01 (*) (e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,01 (*) 0,01 (*) (iv) Warzywa kapustne 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) (a) Kapustne kwitnące Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska) Kalafiory Pozostałe (b) Kapustne głowiaste Brukselka Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) Pozostałe (c) Kapustne liściowe Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) Pozostałe (d) Kalarepa (v) Warzywa liściowe i świeże zioła 0,2 (*) (a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne 0,01 (*) 0,01 (*) Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) 0,01 (*) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia) 0,8 (+) 0,8 (+) Rzeżucha 0,01 (*) Gorycznik wiosenny 0,01 (*) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) 0,8 (+) Gorczyca sarepska 0,01 (*) Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) (b) Szpinak i podobne (liście) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda)) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe (c) Liście winorośli 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (d) Rukiew wodna 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (f) Zioła 0,02 (*) 0,02 (*) Trybula 0,02 (*) Szczypiorek Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)) 0,02 (*) Pietruszka - nać 0,02 (*) Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) 0,02 (*) Rozmaryn 0,02 (*)

10 L 221/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tymianek (Majeranek, oregano) 0,02 (*) Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) 0,02 (*) Liście laurowe 0,02 (*) Estragon (Hizop) 0,02 (*) Pozostałe (Kwiaty jadalne) 0,02 (*) (vi) Warzywa strączkowe (świeże) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi) Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea) Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy) Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) Soczewica Pozostałe (vii) Warzywa łodygowe 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Szparagi 0,01 (*) Karczochy 0,01 (*) Seler 0,01 (*) Koper włoski 0,01 (*) Karczochy kuliste 0,01 (*) Por Rabarbar 0,01 (*) Pędy bambusa 0,01 (*) Rdzenie palmowe 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) (viii) Grzyby 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shitake) Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) Pozostałe (ix) Wodorosty morskie 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas) Soczewica

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch) Łubin Pozostałe NASIONA I OWOCE OLEISTE 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 (*) 0,02 (*) (i) Nasiona oleiste Siemię lnu Orzeszki ziemne Mak Ziarna sezamu Ziarna słonecznika Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) Ziarna soi Nasiona gorczycy Nasiona bawełny Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) Rokosz barwierski Ogórecznik Lnicznik właściwy Konopie Rącznik pospolity Pozostałe (ii) Owoce oleiste Oliwki do produkcji oliwy Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) Olejowiec gwinejski Drzewo kapokowe Pozostałe ZBOŻA 0,01 (*) 0,2 (*) 0,01 (*) Jęczmień 0, Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) 0,01 (*) Kukurydza 0,01 (*) Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff) 0,01 (*)

12 L 221/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) Owies zwyczajny 0, Ryż 0,01 (*) Żyto 0, Sorgo 0,01 (*) Pszenica (Orkisz, pszenżyto) 0, Pozostałe 0,01 (*) HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*) (i) Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis) (ii) Ziarna kawy (iii) Napary ziołowe (suszone) (a) Kwiaty Kwiaty rumianku Kwiat malwy sudańskiej Płatki róży Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).) Lipa drobnoziarnista Pozostałe (b) Liście Liście truskawki Liście Rooibos (Liście miłorzębu) Ostrokrzew paragwajski Pozostałe (c) Korzenie Korzeń waleriany Korzeń żeń-szenia Pozostałe (d) Pozostałe napary ziołowe (iv) Kakao (femetowane ziarna) (v) Chleb świętojański (st johns bread) CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*)

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) PRZYPRAWY 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 (*) 0,05 (*) (i) Nasiona Anyż Czarnuszka siewna Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) Kolendra Kmin rzymski Koper ogrodowy Koper włoski Kozieradka pospolita Gałka muszkatałowa Pozostałe (ii) Owoce i jagody Ziele angielskie Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum Kminek Kardamon malabarski Jagody jałowca Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) Wanilia płaskolistna Tamarynd Pozostałe (iii) Kora Cynamon (Kasja) Pozostałe (iv) Korzenie lub kłącza Lukrecja Imbir Kurkuma Chrzan pospolity Pozostałe (v) Pąki Goździki Kapary

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 279/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.10.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 4.6.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE Dieta dla grupy krwi AB Antygeny wytwarzane przez grupę krwi AB są czasami podobne do produkowanych przez grupę A, czasami B, a niekiedy są fuzją ich

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD AD 3132 i AD 3133 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszej wagi. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej będziesz mógł w dokładny i prosty sposób odważyć potrzebne składniki nawet najbardziej złożonych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Spis treści: Wstęp...5 Cukrzyca w ciąży dobowe zapotrzebowanie kilokaloryczne...6 Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Składniki

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej Poradnik Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej 1800 kcal Władysław Grzeszczak Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza

Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza Żywienie królików domowych strona 1 z 24 Żywiieniie e krrólliików ó ków domowycch h Camilla Bergstrøm - Tłumaczenie: Teresa Pyza Siano Siano jest doskonałym źródłem włókna pokarmowego i najważniejszą częścią

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia

Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia Ważniejsze produkty spożywcze zapobiegaja ce chorobom układu kra żenia Prawidłowa dieta pomaga utrzymać drożność i elastyczność tętnic, zmniejsza ryzyko zatorów. Jest jednym z czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Waga ADE Jana KE 723. Waga dietetyczna elektroniczna Jana KE723

Waga ADE Jana KE 723. Waga dietetyczna elektroniczna Jana KE723 Waga dietetyczna elektroniczna Jana KE723 1 Bateria 1 bateria litowa CR 232 Przed użyciem należy zdjąć folię zabezpieczającą. Włóż baterię zgodnie z polaryzacją. powtarzać proces tarowania aż cała powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r.

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - wymagania i nadzór Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - Rys historyczny Stosowanie przypraw ma swój początek wraz z pojawieniem się ludzkości Dowody używania przypraw pochodzą z młodszej epoki kamiennej,

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów!

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów! DrSlym w skrócie 02 04 10 12 15 16 18 19 20 21 23 25 DrSlym w skrócie Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez

Bardziej szczegółowo

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH dr inż. Jadwiga Hamułka dr inż. Magdalena Górnicka dr inż. Joanna Frąckiewicz dr hab. Agata Wawrzyniak PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT PPRACOWANIE MERYTORYCZNE: DR INŻ. ANNA HARTON KATEDRA DIETETYKI SGGW W WARSZAWA 2011-01-31 Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Wielka księga. Pat Crocker. pysznych przepisów! Odkryj ponad

Wielka księga. Pat Crocker. pysznych przepisów! Odkryj ponad Wielka księga Pat Crocker Odkryj ponad 350 pysznych przepisów! Jabłkowo-gruszkowo-buraczany s. 198 Grejpfrut s. 205 Cytrynowe wspomaganie s. 207 Gruszkowo-ananasowy s. 209 Salsa w płynie s. 229 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam Żywienie w ciąży porady żywieniowe dla przyszłych mam 1 Zasady prawidłowego żywienia kobiety przed zajściem w ciążę Zalecenia żywieniowe dla kobiet planujących ciążę są bardzo podobne do żywienia wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PIECZYWO...str. 2. DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3. WĘDLINY...str.5. SERY. str.6. ZUPY. str.7. DRUGIE DANIA...str.9. RYBY...str.

SPIS TREŚCI. PIECZYWO...str. 2. DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3. WĘDLINY...str.5. SERY. str.6. ZUPY. str.7. DRUGIE DANIA...str.9. RYBY...str. SPIS TREŚCI PIECZYWO....str. 2 DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3 WĘDLINY...str.5 SERY. str.6 ZUPY. str.7 DRUGIE DANIA...str.9 RYBY...str.11 SURÓWKI...str. 12 PRODUKTY NA PODWIECZORKI...str. 13 NAPOJE SERWOWANE

Bardziej szczegółowo