KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona"

Transkrypt

1 KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/ ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/ ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Pozostałe skutki uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty określa Regulamin. Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia określa Tabela Opłat i Prowizji. od 06/08/2007 do 01/01/2009 od 01/01/2009 do 01/01/ ust. 3 traci moc. 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Pozostałe skutki uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty określa Regulamin. Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia określa Tabela Opłat i Prowizji. 5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%. W 5 po ust. 8 dodaje się 8 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy; b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. od 01/01/2010 do 20/03/ ust. 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia określa Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu dokonania danej czynności. 4 w pozycji Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego, - 35 zł. RPOL_O_221_1402_07

2 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%. W 5 po ust. 9 dodaje się 9 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy; b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. od 21/03/2011 do 16/12/ ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku nieterminowej płatności Bank nalicza Opłatę z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia (w takiej sytuacji w okresie obowiązywania Umowy wyłączone jest uprawnienie Banku do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z art. 481 Kodeksu Cywilnego). 4 w pozycji Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego, - 35 zł. 5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%. W 5 po ust. 8 dodaje się 8 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy;

3 b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. od 19/12/2011 do 04/11/ ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku nieterminowej płatności Bank nalicza Opłatę z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia (w takiej sytuacji w okresie obowiązywania Umowy wyłączone jest uprawnienie Banku do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z art. 481 Kodeksu Cywilnego). W 1 ust. 1 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi R-Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1 zgodnie z postanowieniami 10 i 11 Umowy. 4 w pozycji Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego, - 35 zł. 5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%. W 5 po ust. 8 dodaje się 8 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy; b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku nieterminowej płatności Bank nalicza Opłatę z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia (w takiej sytuacji w okresie obowiązywania Umowy wyłączone jest uprawnienie Banku do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z art. 481 Kodeksu Cywilnego). 10 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online.

4 b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku. e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 11 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD). f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Klient ma prawo złożenia reklamacji: a. w placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b. listownie lub faksem odpowiednio na adres lub numer faksu dowolnej placówki Banku lub też na adres lub numer faksu siedziby Banku; c. telefonicznie poprzez Centrum Telefoniczne. 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Bank udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną reklamację za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji: a. telefonicznie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta numer telefonu; b. drogą elektroniczną poprzez R-Online;

5 c. korespondencyjnie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny d. w przypadku reklamacji złożonych osobiście w placówce Banku istnieje możliwość otrzymania odpowiedzi w danej placówce Banku. Klient ma możliwość indywidualnego ustalenia jednego z wymienionych wyżej sposobów odpowiedzi na reklamację. od 05/11/2012 do 31/12/ ust. 2 traci moc. W 1 ust. 1 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi Raiffeisen Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1 zgodnie z postanowieniami 10 i 11 Umowy. 4 w pozycji Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego, - 35 zł. 5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%. W 5 po ust. 8 dodaje się 8 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy; b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku nieterminowej płatności Bank nalicza Opłatę z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia (w takiej sytuacji w okresie obowiązywania Umowy wyłączone jest uprawnienie Banku do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z art. 481 Kodeksu Cywilnego). 10 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online. b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku.

6 e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 11 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD). f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Klient ma prawo złożenia reklamacji: a. w placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b. listownie lub faksem odpowiednio na adres lub numer faksu dowolnej placówki Banku lub też na adres lub numer faksu siedziby Banku; c. telefonicznie poprzez Centrum Telefoniczne. 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Bank udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną reklamację za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji: a. telefonicznie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta numer telefonu; b. drogą elektroniczną poprzez R-Online; c. korespondencyjnie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny d. w przypadku reklamacji złożonych osobiście w placówce Banku istnieje możliwość otrzymania odpowiedzi w danej placówce Banku. Klient ma możliwość indywidualnego ustalenia jednego z wymienionych wyżej sposobów odpowiedzi na reklamację.

7 od 02/01/2013 do 01/02/2013 W 2 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi R-Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1, zgodnie z postanowieniami 10 i 11 Umowy. 4 ust.11 pkt. c otrzymuje następujące brzmienie: ( ) rozszerzenia oferty lub zakresu usług związanych z obsługą Kredytu, w tym w celu jej dostosowania do ofert konkurencyjnych, o ile zmiany te nie wpływają negatywnie na zasady świadczenia usług Kredytobiorcy, a jeśli mogą wpływać negatywnie, to Kredytobiorca nie jest zobligowany do korzystania z nowych usług. 10 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online. b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku. e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 11 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD). f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

8 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Klient ma prawo złożenia reklamacji: a. w placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b. listownie lub faksem odpowiednio na adres lub numer faksu dowolnej placówki Banku lub też na adres lub numer faksu siedziby Banku; c. telefonicznie poprzez Centrum Telefoniczne. W przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej, Klient powinien złożyć na reklamacji podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. od 04/02/2013 do 11/11/ ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: Bank udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną reklamację za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji: a. telefonicznie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta numer telefonu; b. drogą elektroniczną poprzez R-Online; c. korespondencyjnie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny d. w przypadku reklamacji złożonych osobiście w placówce Banku istnieje możliwość otrzymania odpowiedzi w danej placówce Banku. Klient ma możliwość indywidualnego ustalenia jednego z wymienionych wyżej sposobów odpowiedzi na reklamację. W 2 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi Raiffeisen Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1, zgodnie z postanowieniami 10 i 11 Umowy. 4 ust.10 pkt. c otrzymuje następujące brzmienie: rozszerzenia oferty lub zakresu usług związanych z obsługą Kredytu, w tym w celu jej dostosowania do ofert konkurencyjnych, o ile zmiany te nie wpływają negatywnie na zasady świadczenia usług Klienta, a jeśli mogą wpływać negatywnie, to Klient nie jest zobligowany do korzystania z nowych usług. 10 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online. b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku. e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 11 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD.

9 d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD). f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Klient ma prawo złożenia reklamacji: a. w placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b. listownie lub faksem odpowiednio na adres lub numer faksu dowolnej placówki Banku lub też na adres lub numer faksu siedziby Banku; c. telefonicznie poprzez Centrum Telefoniczne. W przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej, Klient powinien złożyć na reklamacji podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Regulamin obowiązujący od 13/04/2006 do 31/12/2009 dla wszystkich umów zawartych w tym okresie 14 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: Bank udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną reklamację za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji: a. telefonicznie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta numer telefonu; b. drogą elektroniczną poprzez R-Online; c. korespondencyjnie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny d. w przypadku reklamacji złożonych osobiście w placówce Banku istnieje możliwość otrzymania odpowiedzi w danej placówce Banku. Klient ma możliwość indywidualnego ustalenia jednego z wymienionych wyżej sposobów odpowiedzi na reklamację. Zmiany w Regulaminie W 1 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi R-Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1, zgodnie z postanowieniami 5 i 6 Regulaminu. 3 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość oprocentowania nominalnego (zwanego dalej także Stopą Oprocentowania) wskazanego w Umowie, może ulec zmianie w okresie trwania Umowy wraz ze zmianą Bazowej Stopy Oprocentowania, opartej o Stawkę Referencyjną zgodnie z następującymi zasadami: a. Stawką Referencyjną jest stopa lombardowa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; b. na podstawie Stawki Referencyjnej Bank ustala, w pierwszym dniu roboczym lipca, Bazową Stopę Oprocentowania; c. Bazowa Stopa Oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmienia się Stawka Referencyjna; d. Bazowa Stopa Oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną Bazową Stopą Oprocentowania a Stawką Referencyjną w dniu ustalania Bazowej Stopy Oprocentowania wynosi co najmniej 1,00 punkt procentowy (pp.) [przykład: jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,50 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast, jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,50 pp, co spowoduje różnicę w wysokości 1,00 pp. między bazową stopą oprocentowania, a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 1,00 pp.]; e. zmiana Bazowej Stopy Oprocentowania powoduje zmianę Stopy Oprocentowania Kredytu od terminu płatności pierwszej raty przypadającej po zmianie Bazowej Stopy Oprocentowania, zaś zmiana wysokości raty następuje od terminu płatności raty przypadającej w terminie miesiąca, po zmianie Stopy Oprocentowania Kredytu; f. Stopa Oprocentowania Kredytu zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się Bazowa Stopa Oprocentowania; g. Na dzień zmiany Umowy Stawka Referencyjna wynosi 4,00%, a Bazowa Stopa Oprocentowania 4,25%.

10 W 3 po ust. 8 dodaje się 8 1 w brzmieniu: Bank ma prawo do zmiany wysokości istniejących opłat wskazanych w Umowie w przypadku: a. wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy; b. wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami; c. zmiany kosztów obsługi Kredytu w wyniku zmiany kwartalnego wskaźnika inflacji publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, mających wpływ na koszt wykonywania Umowy, zmiany w zakresie opłat następują proporcjonalnie do zmiany parametrów. 5 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online. b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku. e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 6 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD). f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych

11 g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Regulamin obowiązujący od 01/01/2010 do 18/11/2011 dla wszystkich umów zawartych w tym okresie 9 ust. 2 traci moc. W Tabeli Opłat i Prowizji Kredytu na Miarę stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Kredytu na Miarę pozycja: Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego - 35 zł. W 1 definicje: Bankowość Internetowa Polbank 24, Certyfikat Cyfrowy, Hasło 2, Nazwa Użytkownika oraz Hasło 1, Serwis Telefoniczny Polbank24 tracą moc z tym zastrzeżeniem, że w przypadku aktywowania przez Klienta usługi Raiffeisen Online potwierdza on swoją tożsamość za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła 1, zgodnie z postanowieniami 3 i 4 Regulaminu. 3 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych (zwanym dalej Regulaminem EKD) oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako system bankowości internetowej R-Online. b. Usługa system bankowości internetowej R-Online będzie świadczona w zakresie nie węższym niż usługa Bankowość Internetowa Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację systemu bankowości internetowej R-Online, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować system bankowości internetowej R-Online poprzez stronę internetową Banku raiffeisenpolbank.com od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. lub w każdym czasie w placówce Banku. e. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z Bankowości Internetowej Polbank 24, to aktywowanie systemu bankowości internetowej R Online poprzez stronę raiffeisenpolbank.com nastąpi po wybraniu w zakładce Logowanie opcji Systemy Polbank, a następnie po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Użytkownika Usługi i Hasła 1. f. W celu aktywacji systemu bankowości internetowej R-Online Klient powinien podać lub zaktualizować wcześniej podany Bankowi polski numer telefonu komórkowego (zaczynający się od prefiksu +48 ) niezbędny do autoryzacji transakcji płatniczych składanych za pośrednictwem tego systemu. g. Po spełnieniu przez Klienta powyższych warunków, Bank wyśle w postaci wiadomości tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, Hasło startowe oraz Identyfikator służące do pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. h. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Bankowości Internetowej Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował system bankowości internetowej R-Online, na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi R-Online, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych i. Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Użytkownika oraz Hasło1 zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. mogą być stosowane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi systemu bankowości internetowej R-Online zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 4 otrzymuje następujące brzmienie: a. Jeśli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24, to Bank, za zgodą Klienta, kontynuuje dotychczasową usługę na nowych zasadach określonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalności Elektronicznych Kanałów Dostępu jako Centrum Telefoniczne. b. Usługa Centrum Telefoniczne świadczona będzie w zakresie nie węższym niż usługa Serwis Telefoniczny Polbank24. Elektronicznych Kanałów Dostępu następuje poprzez aktywację usługi Centrum Telefoniczne, w tym akceptację Regulaminu EKD. d. Klient może aktywować usługę Centrum Telefoniczne, dzwoniąc na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Banku raiffeisenpolbank.com i w oddziałach Banku. Aktywacja ww. usługi nastąpi: a) po potwierdzeniu tożsamości Klienta poprzez podanie przez niego numeru PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 jeżeli aktywacja następuje bez kontaktu z pracownikiem Centrum Telefonicznego, tj. poprzez serwis automatyczny, o którym mowa w Regulaminie EKD; lub b) po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego jeżeli aktywacja następuje poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Telefonicznego. e. Aktywowanie usługi Centrum Telefoniczne może również nastąpić w placówce Banku lub podczas pierwszego logowania się Klienta do serwisu bankowości elektronicznej R-Online (do momentu ustanowienia Hasła do R-Online zdefiniowanego w Regulaminie EKD).

12 f. Jeżeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzystał z usługi Serwis Telefoniczny Polbank24 i jednocześnie przed tą datą aktywował usługę Centrum Telefoniczne na podstawie odrębnej umowy wykonywanej zgodnie z Regulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrębnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usługi Centrum Telefoniczne, nie jest wymagane wykonywanie czynności opisanych g. Dotychczas stosowany przez Klienta numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank 24 zachowuje ważność po wejściu w życie niniejszej Umowy do dnia 21 listopada 2014 r., z tym że od dnia 19 maja 2014 r. może być stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta w celu aktywowania usługi Centrum Telefoniczne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 7 ust. 2 traci moc. W Tabeli Opłat i Prowizji Kredytu na Miarę stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Kredytu na Miarę pozycja: Opłata za obsługę nieterminowej płatności 39 zł zostaje zastąpiona przez postanowienie: Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty Zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego (obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty rat Kredytu, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych) naliczana do chwili spłaty Zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia Zadłużenia przeterminowanego - 35 zł. Zmiany w treści umów i regulaminów wchodzą w życie 19 maja 2014 roku. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN , o numerze NIP: Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna Warszawa Tel *, *Koszt połączenia według taryfy operatora.

KREDYT BEZPIECZNY. 10 ust. 2 traci moc. Umowa sporządzona od 14/02/2006 do 01/04/2007

KREDYT BEZPIECZNY. 10 ust. 2 traci moc. Umowa sporządzona od 14/02/2006 do 01/04/2007 KREDYT BEZPIECZNY Termin sporządzenia Umowy Umowa sporządzona od 14/02/2006 do 01/04/2007 10 ust. 2 traci moc. Zmiany w Umowie 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Umowa jest zawarta na okres

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu Bezpiecznego udzielanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kredytu Bezpiecznego udzielanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kredytu Bezpiecznego udzielanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (obowiązuje dla Umów Kredytu Bezpiecznego zawartych od 14 lutego 2006 do 18 grudnia 2011 r.) Niniejszy Regulamin Kredytu Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek bieżący... 2 Usługi płatnicze... 3 Wieloosobowa autoryzacja... 4 Karta debetowa... 4 Wszystkie kredyty... 5 Karta kredytowa... 6 Kredyt samochodowy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. 42) Plan spłat ratalnych Komfort /Plan rozłożenie spłaty kredytu na raty, zaciągniętego w ramach Limitu kredytu lub w ramach Dodatkowego Limitu kredytu na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 mkantor (mplatforma walutowa)... 2 Wypłaty ze wszystkich bankomatów... 3 Kredyt samochodowy... 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Czy znasz wszystkie możliwości swojej karty kredytowej?

Czy znasz wszystkie możliwości swojej karty kredytowej? Czy znasz wszystkie możliwości swojej karty kredytowej? płatności internetowe Karta kredytowa eurobanku umożliwia dokonywanie transakcji za pośrednictwem Internetu. płatności internetowe Do autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo Obowiązuje od dnia 17 września 2016 r.

Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo Obowiązuje od dnia 17 września 2016 r. Załacznik nr 2 INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r.

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r. tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od 24.07.2017 r. I. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana dalej Tabelą) wskazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Nest Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty Nest Kredytu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca: Adres: (siedziba) Dane identyfikacyjne: (adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r.: która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Kredyt konsumpcyjny... 2 Karta kredytowa... 3 Kredyt samochodowy... 4 mpożyczka... 5 Kredyt i pożyczka hipoteczna... 6 Kredyt konsumpcyjny 28 lutego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa odnowienia linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu 28.01.2016 pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Usługi płatnicze... 2 Karta debetowa... 3 mkantor... 4 Kredyt konsumpcyjny... 5 Karta kredytowa... 7 Kredyt

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo