Polska-Nowy Sącz: Urządzenia medyczne 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Nowy Sącz: Urządzenia medyczne 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy"

Transkrypt

1 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice: :text:pl:html Polska-Nowy Sącz: Urządzenia medyczne 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1 Nowy Sącz Polska Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk Tel.: Faks: Adresy internetowe: Główny adres: Adres profilu nabywcy: I.2) I.4) I.5) Informacja o zamówieniu wspólnym Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: Uczelnia publiczna Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Numer referencyjny: ZP /18 Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Dostawy Krótki opis: S235 1 / 15

2 2 / 15 II.1.6) Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 2.Skład zamówienia w zakresie: 1) części I - dostawa trenażerów 2) części II - dostawa fantomów BLS, ALS 3) części III - dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich: 4) części IV - dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego pomieszczenia kontrolnego oraz wyposażenia audio-video i prezentacyjno-komunikacyjnego sali OSCE: 5) części V - dostawa pozostałego sprzętu medycznego: 6) części VI - dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali: 7) części VII - dostawa drobnego sprzętu medycznego: 8) części VIII - dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami: Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Dostawa trenażerów Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części I dostawa trenażerów: a) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych osoby dorosłej; b) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych dziecka; c) trenażer do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych niemowlęcia; d) trenażer dostępu naczyniowego odwodowego; e) trenażer dostępu doszpikowego; S235 2 / 15

3 3 / 15 f) trenażer iniekcje domięśniowe (I); g) trenażer iniekcje domięśniowe (II); h) trenażer iniekcje śródskórne; i) trenażer do cewnikowania pęcherza moczowego; j) trenażer badanie gruczołu piersiowego (I); k) trenażer badanie gruczołu piersiowego (II); l) trenażer konikotomia; m) model pielęgnacji stomii; n) model pielęgnacji ran; o) model pielęgnacji ran odleżynowych; p) model do zakładania zgłębnika; q) fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego; r) pielęgnacyjny fantom noworodka; s) fantom wcześniaka; 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.1 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a)arkusz (załączniki nr 8.1do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. S235 3 / 15

4 4 / 15 Dostawa fantomów BLS, ALS: Część nr: Nowy Sącz zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.2 do specyfikacji. 3.W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części II dostawa fantomów BLS, ALS: a)fantom BLS osoby dorosłej; b)fantom BLS dziecka; c)fantom BLS niemowlęcia; d)zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej; e)zaawansowany fantom PALS dziecka; f)zaawansowany fantom PALS niemowlęcia; g)plecak ratowniczy; 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1) Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.2 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; S235 4 / 15

5 5 / 15 a)arkusz (załączniki nr 8..2 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /14 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich: Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.3 do specyfikacji. 3.W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części III dostawa symulatorów do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich: a)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego; b)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego (I); c)zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego (II); 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze S235 5 / 15

6 6 / Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.3 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a) Arkusz (załączniki nr 8.3 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęg-niarskiej wysokiej wierności oraz zestawem... Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: S235 6 / 15

7 7 / 15 przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.4 do specyfikacji. 3.W skład zamówienia wchodzą: 4)w zakresie części IV dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego pomieszczenia kontrolnego oraz wyposażenia audio-video i prezentacyjno-komunikacyjnego sali OSCE: a)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator pacjenta dorosłego; b)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dziecka; c)wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator niemowlęcia; d)sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (AV) na potrzeby archiwizacji i debriefingu; e)zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności; f)zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego; g)zestaw wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego oraz system audio-video sali OSCE. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.4 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a)arkusz (załączniki nr 8.4 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 S235 7 / 15

8 8 / 15 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dostawa pozostałego sprzętu medycznego: Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.5 do specyfikacji. 3.W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części V dostawa pozostałego sprzętu medycznego: a)pompa strzykawkowa; b)pompa infuzyjna objętościowa; c)respirator; d)ssak elektryczny; e)lampa zabiegowa; f)defibrylator manualny z funkcją AED; g)defibrylator automatyczno-treningowy AED; g)aparat EKG; i)zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej; j)zestaw do nauki przemieszczania pacjenta; k)zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjenta; 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. S235 8 / 15

9 9 / 15 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.5 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a)arkusz (załączniki nr 8.5 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali: Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.6 do specyfikacji. S235 9 / 15

10 10 / 15 3.W skład zamówienia wchodzą: 1)w zakresie części VI dostawa łóżek i pozostałego wyposażenia sali: a)łóżko na stanowisko intensywnej terapii; b)kozetka lekarska; c)łóżko szpitalne ortopedyczne; d)stanowisko do iniekcji; e)łóżko pacjenta domowego; f)szafka przyłóżkowa; g)wózek transportowy; h)wózek inwalidzki; i)łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi; j)wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem; k)inkubator otwarty; l)wózek reanimacyjny z wyposażeniem; 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.6 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a)arkusz (załączniki nr 8.6 do specyfikacji); d) dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 S / 15

11 11 / 15 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawa drobnego sprzętu medycznego Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.7 do specyfikacji. 3.W skład zamówienia wchodzą: 1)w zakresie części VII dostawa drobnego sprzętu medycznego: a)drobny sprzęt medyczny (sala symulacji z zakresu ALS i BLS); b)drobny sprzęt medyczny (sala OSCE); c)drobny sprzęt medyczny (sala pielęgniarska wysokiej wierności); d)drobny sprzęt medyczny (sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich); e) drobny sprzęt medyczny (sala ćwiczeń umiejętności technicznych 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.7 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; S / 15

12 12 / 15 a)arkusz (załączniki nr 8.7 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /17 Pozostałe informację znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami: Część nr: Nowy Sącz, POLSKA zamówienia: przedstawione w Arkuszu stanowiących załączniki nr 8.8 do specyfikacji. 3. W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części VIII dostawa panelu medycznego z doprowadzonymi mediami: a)panel medyczny nadłóżkowy- dwustanowiskowy; S / 15

13 13 / 15 b)panel medyczny nadłóżkowy- jednostanowiskowy z doprowadzonymi mediami. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze 5.Dostarczany przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o 1)Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią Arkusza - załączniki nr 8.8 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji; a)arkusz (załączniki nr 8.8 do specyfikacji); d)dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu. Kryterium jakości - Zwiększenie gwarancji / Waga: 40 Kryterium kosztu - Cena / Waga: 60 POWER IP /17 Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sekcja IV: Procedura IV.1) IV.1.1) IV.1.3) IV.1.6) IV.1.8) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie Informacje administracyjne Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: 2018/S S / 15

14 14 / 15 IV.2.8) IV.2.9) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: ZP /18 V.1) Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie Informacje o nieudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) : Unieważnienie postępowania: Podstawa prawna: 1)Części I, II, VIII przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm. Uzasadnienie: W zakresie części I, II, VIII przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 2) Część V i VII - oferta Wykonawcy została odrzucona z uwagi na brak wniesionego wadium. Podstawa prawna: Art. 89 ust. 1 pkt. 7b. stawy z dnia r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm. Uzasadnienie: 1.Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy MEDIMIX s.c. Hurtownia Medyczna, ul. 11 Listopada 37, Gorlice. Faktyczną przyczyną odrzucenia oferty Wykonawcy było to, że Wykonawca nie wniósł wadium przed terminem składania ofert. W rozdziale VII pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmawiający wymagał wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia r. 2.Do upływu terminu składania ofert Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości: 4 000,00 PLN tj. dla części V: 2 000,00 PLN, dla części VIII 2 000,00 PLN 3. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 ww. Wykonawcy ze względu na art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 3) Części III, IV, VI i VII przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. VI.4) VI.4.1) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa S / 15

15 15 / 15 VI.4.2) VI.4.3) VI.4.4) VI.5) Polska Adres internetowy: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa Polska Adres internetowy: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/12/2018 S / 15