Symulator telewizora LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symulator telewizora LED"

Transkrypt

1 Symulator telewizora LED pl Instrukcja obsługi i gwarancja Tchibo GmbH D Hamburg 80592HB33XV

2 Drodzy Klienci! Włamywacze w większości przypadków unikają domów, gdzie za oknami widać życie, aby nie zostać przyłapanymi na gorącym uczynku. Dzięki temu symulatorowi telewizora Państwa dom będzie sprawiał wrażenie ożywionego nawet w czasie, gdy nikogo w nim nie ma. Urządzenie bardzo wiernie symuluje efekty świetlne włą - czonego telewizora. Efekty te są nieprzewidywalne i nie powtarzają się. Symulator telewizora może pracować w trybie ciągłym lub załączać się dopiero po zmierzchu. Zespół Tchibo Wskazówki bezpieczeństwa Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

3 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach i nie może być używany na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach wilgotnych. Należy pamiętać o tym, że produkt nie oferuje stuprocentowej ochrony przed włamaniem, ale może działać na włamywaczy odstraszająco. NIEBEZPIECZEŃSTWO zagrożenie dla dzieci Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu. Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym Produkt nie może mieć styczności z wodą ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub w razie wystąpienia zakłóceń w jego pracy wyciągnąć zasilacz siecio - wy z gniazdka. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy. Nie używać urządzenia, jeżeli samo urządzenie lub kabel podłączeniowy wykazują uszkodzenia. Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. 3

4 OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała Kabel podłączeniowy należy układać tak, aby nikt się o niego nie potknął. Szybkie światło migowe może wywołać migrenę. U epilepty ków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migre - ny i om dlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub jego rodziny, nie należy patrzeć bezpośrednio w migające światło. Symulator telewizora należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z leka - rzem w przypadku wy stą pie nia następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji. UWAGA ryzyko szkód materialnych Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. Produkt należy czyścić wyłącznie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod. Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika światła. Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzy - wa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową. 4

5 Widok całego zestawu (zakres dostawy) symulator telewizora LED gniazdo zasilania (na spodzie) Widok z góry czujnik światła włącznik/wyłącznik/ włącznik zmierzchowy Dodatkowe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku): zasilacz sieciowy kabel podłączeniowy USB 5

6 Obsługa Przygotowanie do użytkowania 1. Połączyć symulator telewizora z zasilaczem siecio - wym za pomocą dołączonego w komplecie kabla podłączeniowego. 2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego. Miejsce ustawienia: m Symulator telewizora LED należy ustawić:... na równym, stabilnym podłożu,... w taki sposób, aby np. osoba zaglądająca przez okno do wnętrza domu nie mogła go zobaczyć,... w taki sposób, aby przy zapadającym zmierzchu lub w nocy czujnik zmierzchowy nie był oświetlany przez inne źródła światła, np. przez silny reflektor, którego światło pada przez okno. Należy pamiętać, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może włączać się dopiero późno w nocy. Włączanie/wyłączanie urządzenia / funkcja zmierzchowa UWAGA ryzyko szkód materialnych Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika światła. 6

7 m Ustawić włącznik/wyłącznik/ włącznik zmierzchowy w pozycji I ON, aby włączyć tryb ciągły.... (funkcja zmierzchowa). Przy zapadającej ciemności urządzenie włącza się na 4 godziny, potem wyłącza na 20 godzin. Potem znów włącza się na 4 godziny itd.... (funkcja zmierzchowa). Przy zapadającej ciemności urządzenie włącza się na 8 godzin, potem wyłącza na 16 godzin. Potem znów włącza się na 8 godziny itd. Jeżeli przy włączonej funkcji zmierzchowej na czuj - nik zmierzchowy włączonego urządzenia pada światło, wówczas urządzenie wyłącza się i pozostaje wyłączone tak długo, jak długo jest oświetlane. Gdy czujnik przestanie być oświetlany przez inne źródła światła, urządzenie włączy się ponownie na 4 lub 8 godzin.... O OFF, aby wyłączyć urządzenie. Czyszczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO zagrożenie życia wskutek porażenia prądem Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić urządzenie przed wodą kapiącą i rozpryskową. 7

8 UWAGA ryzyko szkód materialnych Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. m Do czyszczenia urządzenia używać jedynie lekko zwilżonej ściereczki. Dane techniczne Model: Zasilacz sieciowy: wejście: V ~ 50/60 Hz wyjście: 5 VDC 1000 m klasa ochrony: II Symulator telewizora LED wejście: 5 V, 300 ma klasa ochrony: III Temperatura otoczenia: od +10 C do +40 C Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie. 8

9 Gwarancja Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu. Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu. W okresie gwarancji wszystkie wady materia łowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedło żenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania. Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nie - prawidłowej obsłu gi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidual nie kosztom własnym). Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi. 9

10 Aby uzyskać dodatkowe infor macje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu. Polska (koszt połączenia: 0,35 zł/min) od poniedziałku do niedzieli w godz Numer artykułu: PL

11 Kupon serwisowy Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu. Imię i nazwisko Ulica, numer Kod pocztowy, miejscowość Kraj Tel. (w ciągu dnia) Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić) Proszę o zwrot artykułu bez naprawy. Proszę o osza cowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.

12 Kupon serwisowy Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu. Numer artykułu: PL Opis usterki Data zakupu Data/Podpis