Pomyśl o swoim DZIECKU. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko UDA-K02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomyśl o swoim DZIECKU. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko UDA-K02"

Transkrypt

1 Pomyśl o swoim DZIECKU. UDA-K02 Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko

2

3 Spis treści Str. Nr wzoru Nazwa druku 1 UDA-OW2 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Beztroskie Dziecko 11 UDA-Z01 Załącznik nr 1 Tabela ciężkich zachorowań ubezpieczonego dziecka 13 UDA-Z02 Załącznik nr 2 Tabela uszkodzeń ciała dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 18 UDA-Z03 Załącznik nr 3 Tabela operacji 29 UDA-DM1 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego Druga Opinia Medyczna 33 UDA-AS2 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego Pakiet medyczny dla dziecka 46 UDA-T01 Tabela wariantów Załącznik do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Beztroskie Dziecko

4 Indywidualne ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko OWU Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Beztroskie Dziecko Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Beztroskie Dziecko zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania lub innych świadczeń, lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, które uprawniają do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub jego obniżenia 3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje Numer zapisu wzorca umowy pkt 3-7, pkt 8-15, pkt 60-64, pkt 65-68, z uwzględnieniem definicji w pkt 89 pkt 8-15, pkt 16-17, pkt 18-22, pkt 34-39, pkt 57, pkt 72, z uwzględnieniem definicji w pkt 89 Nie dotyczy Nie dotyczy UDA-OW2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN 1

5 Postanowienia ogólne co warto wiedzieć na początek 1. Ogólne warunki ubezpieczenia (dalej: OWU) są częścią umowy Indywidualnego ubezpieczenia na życie Beztroskie Dziecko. Zawieramy ją z ubezpieczającym. W tym ubezpieczeniu jesteś nim Ty. Warto wiedzieć My = UNIQA Ty = ubezpieczony, czyli osoba, której dotyczy ubezpieczenie. W tym ubezpieczeniu jesteś jednocześnie ubezpieczonym i ubezpieczającym Ubezpieczający osoba, która zawiera z nami umowę i opłaca składki 2. Oprócz OWU obowiązuje Ciebie i nas polskie prawo, w tym Kodeks cywilny i Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przedmiot i zakres ubezpieczenia co obejmuje nasze ubezpieczenie 3. Nasze ubezpieczenie obejmuje Twoje życie oraz życie i zdrowie ubezpieczonego dziecka zgodnie z wariantem ubezpieczenia, który wybierasz. 4. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całą dobę i w każdym miejscu. 5. Nasze ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia: 1) ciężkie zachorowanie ubezpieczonego dziecka, 2) operację chirurgiczną ubezpieczonego dziecka, 3) pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby, 4) pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 5) ciężkie zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek świadczenie lekowe dla ubezpieczonego dziecka, 6) uszkodzenia ciała ubezpieczonego dziecka wyniku nieszczęśliwego wypadku, 7) śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 8) Twoją śmierć niezależnie od tego, co ją spowodowało. 6. Nasze ubezpieczenie obejmuje również świadczenia: 1) druga opinia medyczna, którą organizujemy na podstawie OWUD, 2) assistance medyczny, które organizujemy na podstawie OWUD. 7. Wysokość świadczeń z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem znajdziesz w Tabeli wariantów i polisie. Zakres ochrony ubezpieczeniowej 8. Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego dziecka 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli dojdzie do ciężkiego zachorowania ubezpieczonego dziecka i diagnoza zostanie postawiona w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę świadczeń znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 3) Wykaz ciężkich zachorowań znajdziesz w Tabeli ciężkich zachorowań, czyli załączniku nr 1 do OWU. 4) Ponosimy odpowiedzialność za ciężkie zachorowania ubezpieczonego dziecka, wskazane w Tabeli ciężkich zachorowań, które zostały zdiagnozowane lub w przypadku przeszczepu narządów, dziecko zostało wpisane na listę biorców w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 5) W czasie ochrony ubezpieczeniowej wypłacamy pieniądze tylko raz za każde takie samo ciężkie zachorowanie. Oznacza to, że nie wypłacamy pieniędzy z ubezpieczenia, jeśli wystąpią: a) co najmniej dwa ciężkie zachorowania tego samego rodzaju, b) co najmniej dwa ciężkie zachorowania różnego rodzaju, ale pozostające w związku przyczynowym albo wywołane przez ten sam patogen, c) co najmniej dwa nowotwory złośliwe, nawet jeśli mają różną lokalizację albo budowę histopatologiczną. 6) Nasze ubezpieczenie nie działa, jeśli: a) ubezpieczone dziecko przeszło zabieg przeszczepu narządów lub operacji zastawek serca, które były zaplanowane w okresie ostatnich trzech lat przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, lub b) wystąpi ciężkie zachorowanie u ubezpieczonego dziecka, dojdzie do operacji zastawek serca lub przeszczepu narządów i pozostanie to w związku przyczynowym z innym ciężkim zachorowaniem, za które wypłaciliśmy już pieniądze z tej umowy. 9. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego dziecka 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli ubezpieczone dziecko przejdzie operację chirurgiczną w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Operację tę musi powodować jedna z trzech przyczyn: a) choroba, która została zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej, b) postępowanie diagnostyczno-lecznicze w związku z chorobą, które zostało rozpoczęte w okresie ochrony ubezpieczeniowej, c) obrażenia ciała dziecka, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę świadczenia znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 3) Ponosimy odpowiedzialność za operacje chirurgiczne ubezpieczonego dziecka, wskazane w Tabeli operacji chirurgicznych, stanowiącej załącznik nr 3, które zostały wykonane w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 4) W ciągu roku polisowego możemy wypłacić pieniądze z ubezpieczenia za jedną operację chirurgiczną. Jeżeli podczas jednego zabiegu zostanie przeprowadzana więcej niż jedna operacja chirurgiczna, wypłacimy pieniądze za jedną operację chirurgiczną. 5) Jeśli do 60 dni po zbiegu dziecko przejdzie kolejną operację, która polega na przeprowadzeniu takich samych procedur medycznych, wypłacimy pieniądze tylko za tę pierwszą, nawet jeśli druga operacja odbędzie się w kolejnym roku polisowym. 2

6 10. Pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli ubezpieczone dziecko trafi do szpitala w wyniku choroby i zdarzy się to w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Pobyt w szpitalu musi się rozpocząć już w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Skierowanie do szpitala także musi być wystawione w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 3) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia za każdy dzień pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w okresie ochrony ubezpieczeniowej, jeśli pobyt ten trwał co najmniej trzy dni. Od 16. dnia nieprzerwanego pobytu płacimy 50% stawki. Płacimy za maksymalnie 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku polisowego. Przykład Jeśli dziecko zachorowało i znalazło się w szpitalu, w którym spędziło dwa dni, nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia. Natomiast jeśli dziecko zachorowało i przebywało w szpitalu osiem dni, wypłacimy pieniądze za całe osiem dni. Jeśli pobyt będzie trwał nieprzerwanie 200 dni w ciągu roku ochrony, to wypłacimy pieniądze tylko za 180 dni. Za pierwsze 15 dni pełną kwotę stawki, za kolejne 165 dni połowę stawki za każdy dzień. 4) Do liczby dni pobytu w szpitalu, za które wypłacane jest świadczenie nie wliczamy przepustek ani pobytu na oddziale dziennym. 11. Pobyt w szpitalu ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli ubezpieczone dziecko trafi do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, a pobyt w szpitalu rozpoczął się w ciągu 12 miesięcy od tego wypadku. Pobyt w szpitalu musi się rozpocząć w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Kolejnymi warunkami są: wystąpienie związku przyczynowego między nieszczęśliwym wypadkiem a pobytem w szpitalu; nieszczęśliwy wypadek musi się wydarzyć w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 3) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia za każdy dzień pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu podczas ochrony ubezpieczeniowej. Płacimy za maksymalnie 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku polisowego. 12. Świadczenie lekowe 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia w formie ryczałtu jeśli pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu trwa co najmniej 14 dni lub ubezpieczone dziecko dozna ciężkiego zachorowania i zdarzy się to w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Pobyt w szpitalu musi się rozpocząć w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Diagnoza ciężkiego zachorowania także musi zostać postawiona w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 13. Uszkodzenia ciała ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszkodzenia ciała ubezpieczonego dziecka, przy czym nieszczęśliwy wypadek i uszkodzenie ciała wystąpią w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Kolejnym warunkiem jest wystąpienie związku przyczynowego między nieszczęśliwym wypadkiem a uszkodzeniem ciała ubezpieczonego dziecka. 2) Kwotę świadczenia znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie zależy ona od procentu uszkodzenia ciała. 3) Procent uszkodzenia ciała ustalamy na podstawie Tabeli uszkodzeń ciała, czyli załącznika nr 2 do OWU. 4) Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do uszkodzenia więcej niż jednego organu, wypłacamy zsumowaną kwotę świadczeń za uszkodzenie tych organów. Nie może być ona jednak wyższa niż kwota świadczenia za 100% uszkodzenia ciała. 5) W ciągu roku polisowego nie możemy wypłacić z powodu uszkodzenia ciała ubezpieczonego dziecka świadczeń w łącznej kwocie wyższej niż świadczenie za 100% uszkodzenia ciała. 14. Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1) Wypłacamy Ci pieniądze z ubezpieczenia, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci ubezpieczonego dziecka, przy czym nieszczęśliwy wypadek zdarzy się w okresie ochrony ubezpieczeniowej a do śmierci dojdzie nie później niż 180 dni po nieszczęśliwym wypadku. Kolejnym warunkiem jest wystąpienie związku przyczynowego między nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego dziecka. 2) Kwotę świadczenia znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. 15. Śmierć ubezpieczającego niezależnie od przyczyny 1) Wypłacamy uprawnionemu pieniądze z ubezpieczenia, jeśli dojdzie do Twojej śmierci i zdarzy się to w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2) Kwotę świadczenia znajdziesz w Tabeli wariantów i w polisie. Ograniczenie naszej odpowiedzialności kiedy nasze ubezpieczenie działa częściowo 16. Jeśli: 1) Twoja śmierć, 2) ciężkie zachorowanie ubezpieczonego dziecka, 3) operacja chirurgiczna ubezpieczonego dziecka, 4) pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby, wystąpi w ciągu pierwszych trzech miesięcy polisowych, wypłacamy kwotę, która odpowiada sumie zapłaconych przez Ciebie składek za ten okres. 17. Jeśli zmieni się wysokość świadczeń lub zakres ubezpieczenia, to nowe kwoty świadczenia i nowy zakres ochrony obowiązują po upływie trzech miesięcy polisowych od wprowadzenia zmiany. To ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli zdarzenie spowodował nieszczęśliwy wypadek wtedy nowe świadczenia obowiązują od razu. Wyłączenia odpowiedzialności kiedy nasze ubezpieczenie nie działa 18. Nasze ubezpieczenie nie działa w zakresie Twojej śmierci, jeśli została ona spowodowana przez jedną z następujących okoliczności: 1) działania wojenne, stan wyjątkowy, katastrofa nuklearna, biologiczna lub chemiczna, 3

7 2) Twój czynny udział w strajkach, zamieszkach, rozruchach, aktach terrorystycznych, 2) popełnienie lub próba popełnienia przez Ciebie czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa. 19. Nasze ubezpieczenie nie działa w zakresie zdarzenia, które dotyczy ubezpieczonego dziecka, takiego jak śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uszkodzenie ciała, pobyt w szpitalu w wyniku choroby albo nieszczęśliwego wypadku, operacja chirurgiczna lub ciężkie zachorowanie które zostało spowodowane przez jedno z następujących okoliczności: 1) działań ubezpieczonego dziecka spowodowanych alkoholem, narkotykami albo innymi środkami psychotropowymi lub odurzającymi. Nie dotyczy to przypadków, gdy substancje te przepisał lekarz jako leki, 2) wyczynowe uprawianie sportu, 3) rekreacyjne uprawianie niebezpiecznej dyscypliny sportu takiej, jak: wspinaczka górska i skałkowa, kaskaderstwo, wyścigi konne, speleologia, skoki na elastycznej linie (bungee jumping), sporty motorowe, heliskiing, skoki i loty narciarskie, skoki spadochronowe, sporty lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, żeglarstwo morskie, rafting, sporty motorowodne, 4) prowadzenie przez ubezpieczone dziecko pojazdu, który nie jest dopuszczony do ruchu jeśli kieruje ono pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym, 5) prowadzenie przez ubezpieczone dziecko pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, na który nie ma prawa jazdy lub uprawnienia do prowadzenia, 6) wystąpienie zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10, 7) leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki i ich następstw jeśli te zabiegi służymy innym celom niż usuwanie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych wyposażonych w silnik, zawodach z użyciem łodzi lub nart wodnych, zawodach lotniczych, lub zawodach konnych. 20. Nasze ubezpieczenie nie działa w zakresie zdarzenia dotyczącego ubezpieczonego dziecka, takiego jak ciężkie zachorowanie, operacja chirurgiczna, pobyt w szpitalu w wyniku choroby albo nieszczęśliwego wypadku, jeżeli jest one spowodowane wadą wrodzoną lub schorzeniem wrodzonym, które ujawniły się w pierwszych 12 miesiącach życia ubezpieczonego dziecka. 21. Nasze ubezpieczenie nie działa w zakresie pobytu w szpitalu w wyniku choroby ubezpieczonego dziecka, jeśli pobyt ten zaistniał w wyniku choroby, która została zdiagnozowana w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 22. Nasze ubezpieczenie w zakresie Twojej śmierci nie działa, jeśli Twoja śmierć nastąpi w wyniku samobójstwa w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jak to zrobić 23. Możemy objąć ochroną ubezpieczeniową ubezpieczone dziecko tylko w ramach jednej umowy ubezpieczenia. 24. Możesz zgłosić do umowy ubezpieczenia więcej niż jedno dziecko. Aby to zrobić, wpisz dane dzieci do wniosku. 25. Zawieramy z Tobą umowę ubezpieczenia na podstawie wniosku. 26. Wniosek o zawarcie umowy i polisa są częścią umowy ubezpieczenia. 27. Abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania, powinieneś podać nam wszystkie znane Ci informacje, o które pytamy Cię przed zawarciem umowy ubezpieczenia we wniosku lub innych pismach. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki informacji, o których nie wiedzieliśmy. Jeśli nie otrzymaliśmy tych informacji z powodu Twojej winy umyślnej i mamy wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, przyjmujemy, że zdarzenie powstało z powodu tych okoliczności chyba że zdarzenie to wystąpiło po trzech latach od zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykład Jako ubezpieczający zawierasz umowę oraz opłacasz należne składki. Możesz zawrzeć umowę dla: siebie jesteś wtedy jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym, innej osoby Ty jesteś wtedy ubezpieczającym, a osoba, którą wskażesz, jest ubezpieczonym (tzn. jej życie i zdrowie jest objęte ochroną). W tym ubezpieczeniu jesteś jednocześnie ubezpieczonym i ubezpieczającym. 28. Potwierdzamy polisą, że zawarliśmy z Tobą umowę ubezpieczenia. 29. Jeśli w umowie ubezpieczenia znajdą się zapisy, które różnią się od tych we wniosku i które są na Twoją niekorzyść, napiszemy Ci o tym. W takim przypadku masz siedem dni od otrzymania od nas informacji, aby zgłosić nam sprzeciw. Jeśli tego nie zrobisz w tym terminie, uznamy, że się zgadzasz na zmiany. Umowa ubezpieczenia zacznie obowiązywać ósmego dnia od otrzymania przez Ciebie informacji o zmianach. 30. Na podstawie OWU zawieramy z Tobą umowę ubezpieczenia, czyli umowę podstawową. 31. Możemy rozszerzyć umowę podstawową o umowy dodatkowe, które mają osobne ogólne warunki ubezpieczenia, czyli OWUD. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia do kiedy możesz zrezygnować z ubezpieczenia 32. Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. W takim przypadku zwrócimy Ci część składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie informujemy Cię jako konsumenta że masz prawo do odstąpienia od umowy, masz na to 30 dni od dnia, w którym dowiadujesz się o tym prawie. Okres ochrony ubezpieczeniowej kiedy i do kiedy nasze ubezpieczenie działa 33. Rozpoczynamy udzielanie ochrony ubezpieczeniowej w dniu, wskazanym w polisie. Nie możemy tego jednak zrobić wcześniej, niż następnego dnia po tym, gdy opłacisz pierwszą składkę. 34. Umowę ubezpieczenia zawieramy z Tobą na pięć lat. Nie może ona jednak trwać dłużej niż do dnia, który poprzedza rocznicę ochrony ubezpieczeniowej, po ukończeniu przez najmłodsze z ubezpieczonych dzieci 18 lat. 35. Gdy minie 5-letni okres umowy ubezpieczenia, ta odnawia się na kolejne pięć lat chyba że w tym okresie ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat. 4

8 Przykład Zawierasz umowę roku, dziecko urodziło się roku, czyli ma ukończone 15 lat. Umowa ubezpieczenia może wówczas zostać zawarta na trzy lata do roku. 36. Umowa ubezpieczenia nie odnawia się, jeśli złożysz oświadczenie na piśmie, do 15 dni przed wznowieniem że nie wyrażasz na to zgody. 37. Możemy złożyć Ci propozycję nowych warunków ubezpieczenia w kolejnym okresie ubezpieczenia. Mamy na to czas do 30 dni przed wznowieniem. 38. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa, gdy: 1) odstąpisz od umowy ubezpieczenia, 2) upłynie okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 3) nastąpi Twoja śmierć, 4) upłynie ostatni dzień okresu ochrony ubezpieczenia wpisany w polisie, 5) upłynie rok polisowy, w którym ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat w odniesieniu do tego dziecka, 6) upłynie ostatni dzień okresu, za który opłacasz składkę, i nie opłacasz kolejnej składki w wyznaczonym przez nas dodatkowym terminie, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na jakich zasadach możesz to zrobić 39. Masz prawo wypowiedzieć nam na piśmie umowę ubezpieczenia z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ubezpieczenie wygaśnie ostatniego dnia kolejnego miesiąca polisowego po tym, gdy otrzymamy Twoje wypowiedzenie. Oś czasu Umowa jest zawarta na okres od do roku roku składasz wypowiedzenie w naszym oddziale. Umowa zostanie więc rozwiązana roku. 40. Za cały okres, w którym udzielamy ochrony ubezpieczeniowej, masz obowiązek opłacania składek. Zwrócimy Ci składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie czym jest i w jakich terminach powinna być opłacona 41. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od następujących czynników: 1) zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaki wybierzesz, 2) wysokości świadczeń z ubezpieczenia i stopy technicznej, którą stosujemy, 3) liczby ubezpieczonych dzieci, które zgłaszasz do ubezpieczenia, 4) częstotliwości opłaty składki, którą wybierzesz. 42. Składkę możesz opłacać rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. 43. Masz prawo zmienić częstotliwość opłacania składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Aby to zrobić, dostarcz nam pisemny wniosek na miesiąc przed terminem opłacenia kolejnej składki. Zaakceptujemy Twój wniosek o zmianę, gdy: 1) w dniu złożenia wniosku nie ma zaległości w opłacaniu składki oraz 2) składka będzie opłacana z taką częstotliwością, aby w najbliższą rocznicę ochrony ubezpieczeniowej przypadał termin jej zapłaty. Nowa częstotliwość opłacania składki będzie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego okresu za który składka jest należna następującego po dacie złożenia wniosku. Zmianę częstotliwości płatności składki potwierdzamy na piśmie. 44. Składkę opłacasz w złotych polskich na konto, którego numer znajdziesz w polisie. 45. Za dzień opłaty składki przyjmujemy dzień, w którym otrzymamy składkę w pełnej wysokości. 46. Jeśli nie opłacisz całej składki, musimy uznać, że nie opłacasz jej w ogóle. 47. Jeśli opłacisz więcej, niż wynosi składka, zapytamy Cię, co zrobić z nadwyżką. Możemy Ci ją wpłacić jako część kolejnej składki. 48. Termin opłaty pierwszej składki za ubezpieczenie znajdziesz w polisie. 49. Kolejne składki opłacasz z góry, nie później niż do pierwszego dnia okresu, za który są należne. 50. Jeśli nie opłacisz pierwszej składki w terminie, wyślemy Ci pisemne wezwanie do zapłaty i wydłużymy termin opłaty o 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli i w tym dodatkowym terminie nie opłacisz pierwszej składki, uznamy, że wypowiadasz nam umowę ubezpieczenia w trybie natychmiastowym, a okres ochrony ubezpieczeniowej nie rozpoczął się. 51. Jeśli nie opłacisz kolejnej składki w terminie, wyślemy Ci pisemne wezwanie do zapłaty i wydłużymy termin opłaty o 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli i w tym dodatkowym terminie nie opłacisz kolejnej składki, uznamy, że wypowiadasz nam umowę ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie ostatniego dnia okresu, za który opłaciłeś składkę. 5

9 Oś czasu Początek okresu ubezpieczenia w polisie to roku, a Ty chcesz opłacać składkę miesięcznie. Pierwszą składkę opłacisz roku, ostatecznie roku. Drugą składkę opłacisz do roku, a każdą kolejną do 15 dnia każdego miesiąca. Zmiana wysokości świadczeń i zakresu ochrony ubezpieczeniowej co może się zmienić 52. Gdy trwa umowa ubezpieczenia, możesz złożyć do nas wniosek o zmianę umowy. Zmiana może dotyczyć: 1) objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych dzieci, których wcześniej nie ubezpieczaliśmy, 2) wariantu lub warunków ochrony ubezpieczeniowej, 3) wysokości świadczeń. 53. Wniosek o zmianę umowy złóż przynajmniej na miesiąc przed rocznicą ochrony ubezpieczeniowej. 54. Możemy wprowadzić zmiany umowy, jeśli w chwili złożenia wniosku o nie masz zaległości w opłacaniu składek. 55. Zanim zgodzimy się na zmiany umowy, możemy przeprowadzić dodatkową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. 56. Zmianę wysokości świadczeń lub warunków ochrony ubezpieczeniowej potwierdzamy na piśmie. Nowe kwoty lub nowe świadczenia obowiązują po trzech miesiącach polisowych od wprowadzenia zmiany. To ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli zdarzenie spowodował nieszczęśliwy wypadek wtedy nowe wysokości świadczeń obowiązują od razu. Twoje obowiązki co musisz zrobić 57. Masz obowiązek: 1) opłacać składki w wysokości i terminach, które znajdziesz w umowie ubezpieczenia, 2) powiadomić nas niezwłocznie, że zmieniły się Twoje dane, np.: imię i nazwisko, adres, telefon, . Nasze obowiązki co musimy zrobić 58. Mamy obowiązek: 1) potwierdzić, że zawieramy z Tobą umowę ubezpieczenia tj. wystawić polisę i dostarczyć Ci ją, 2) prawidłowo i w terminie wywiązywać się z zapisów umowy ubezpieczenia, zwłaszcza wypłacać pieniądze z ubezpieczenia, 3) przekazać Ci informacje o zmianie warunków umowy lub podstaw prawnych zanim zgodzisz się na te zmiany i zanim wejdą one w życie. Ustalenie wysokości wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia co należy zrobić i jakie dokumenty złożyć 59. Gdy wystąpi zdarzenie, Ty lub uprawniony powinniście niezwłocznie, zawiadomić nas o nim. 60. Jeśli wystąpi nieszczęśliwy wypadek, masz dodatkowo obowiązek umożliwić nam uzyskanie informacji na temat okoliczności wypadku oraz dostęp do dokumentacji medycznej, która dotyczy leczenia jego skutków. 61. Ustalamy wysokość wypłacanego świadczenia z ubezpieczenia za uszkodzenia ciała ubezpieczonego dziecka na podstawie dokumentów, które otrzymamy. 62. Jeśli wystąpi uszkodzenie ciała ubezpieczanego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub ciężkie zachorowanie, możemy zlecić dodatkowe badania na nasz koszt i przez naszego lekarza. Zrobimy to, jeśli dokumentacja medyczna nie pozwala określić stopnia uszkodzenia ciała. 63. Decyzje o wypłacie pieniędzy z ubezpieczenia podejmujemy na podstawie koniecznych dokumentów. Ich wykaz dla każdego zdarzenia znajdziesz w poniższej tabeli. 6

10 Tabela nr 1 Dokumenty Twoja śmierć Śmierć ubezpieczonego dziecka Uszkodzenie ciała ubezpieczanego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ciężkie zachorowanie pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby świadczenie lekowe Operacja chirurgiczna Wniosek o wypłatę świadczenia þ þ þ þ þ þ þ þ Skrócony odpis aktu zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła poza Polską apostille lub potwierdzenie aktu zgonu przez właściwy organ administracji publicznej w Polsce lub polską placówkę dyplomatyczną Karta zgonu lub inny dokument, który potwierdza przyczynę zgonu þ þ þ þ Dokumentacja medyczna þ þ þ þ þ þ Dokumentacja okoliczności i przyczyn nieszczęśliwego wypadku (np. kopia protokołu policji, prokuratury lub sądu) þ þ Raporty lekarzy, którzy prowadzą leczenie obecnie i w przeszłości Wyniki badań, które potwierdzają ciężkie zachorowanie þ þ Kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (z wpisaną przyczyną pobytu) którą poświadczy szpital lub nasz pracownik þ þ þ þ Inne potrzebne dokumenty (wskażemy jakie) þ þ þ þ þ þ þ þ Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia na jakich zasadach się odbywa 64. Gdy otrzymamy zgłoszenie o zdarzeniu od innej osoby niż Ty, mamy siedem dni, aby poinformować Cię, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. W tym czasie podejmujemy działania, które ustalą, co się stało, czy możemy wypłacić pieniądze z ubezpieczenia i w jakiej wysokości. Informujemy też osobę, która zgłosiła zdarzenie, jakich dokumentów potrzebujemy. Robimy to na piśmie lub w inny sposób, na jaki ta osoba się zgodziła. 65. Wypłacamy pieniądze z ubezpieczenia, gdy uznamy, że zgłoszenie jest uzasadnione. Robimy to na podstawie: 1) umowy ubezpieczenia, 2) decyzji podjętej w wyniku procesu oceny zasadności roszczenia, 3) ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 66. Informujemy Ciebie (ewentualnie uprawnionego) i osobę, która zgłosiła zdarzenie: 1) jaka jest nasza decyzja, 2) ile wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia, 3) jaką podstawę prawną stosujemy, 4) ewentualnie jak możecie dochodzić swoich racji w sądzie. 67. Pieniądze z ubezpieczenia wypłacamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeśli wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, możemy wypłacić świadczenie w terminie 14 dni od dnia, kiedy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnieniu tych okoliczności stało się możliwe. W takim przypadku mamy obowiązek powiadomić Ciebie i osobę, która zgłosiła zdarzenie, dlaczego wypłacimy pieniądze później. Bezsporną część świadczenia, czyli tę część pieniędzy z ubezpieczenia, która nie budzi wątpliwości, wypłacamy w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. 7

11 Uprawniony kto może otrzymać pieniądze z ubezpieczenia 68. Pieniądze z ubezpieczenia za zdarzenia, które dotyczą ubezpieczonego dziecka, wypłacamy Tobie jako prawnemu opiekunowi. Zdarzenia, które dotyczą ubezpieczonego dziecka, to: 1) śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 2) uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 3) ciężkie zachorowanie, 4) operacja chirurgiczna, 5) pobyt w szpitalu w wyniku choroby albo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 6) świadczenie lekowe. 69. Pieniądze z ubezpieczenia za Twoją śmierć wypłacamy uprawionemu. W każdej chwili możesz dodać, zmienić lub wykreślić uprawnionego z polisy na piśmie. 70. Jeśli nie wskażesz uprawnionego albo w chwili Twojej śmierci nie będzie on żył, pieniądze z ubezpieczenia wypłacamy członkom Twojej rodziny w następującej kolejności: 1) współmałżonkowi, 2) w równych częściach Twoim dzieciom jeśli nie ma współmałżonka, 3) w równych częściach Twoim rodzicom jeśli nie ma współmałżonka ani dzieci, 4) w równych częściach innym Twoim ustawowym spadkobiercom (bez Skarbu Państwa ani Gminy) jeśli nie ma współmałżonka, dzieci ani rodziców. 71. Nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia osobie, która umyślnie przyczyni się do Twojej śmierci. Nie wypłacimy też pieniędzy Tobie, jeżeli umyślnie przyczynisz się do śmierci dziecka lub jego uszkodzenia ciała. Przedawnienie roszczeń, które wynikają z umowy ubezpieczenia ile masz czasu na zgłoszenie zdarzenia 72. Twoje roszczenia się przedawniają z upływem 3 lat. 73. Okres przedawnienia liczymy od nowa w dniu, w którym otrzymasz od nas na piśmie naszą decyzję w sprawie wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia lub innego świadczenia. Opodatkowanie pieniędzy z ubezpieczenia na jakiej podstawie płacisz ewentualny podatek 74. Pieniądze z ubezpieczenia, które wypłacamy, podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. To ustawa reguluje, czy i jak wysoki podatek zapłacisz. Umowa ubezpieczenia, którą zawieramy z Tobą na podstawie OWU, jest umową ubezpieczenia na życie należącą do Grupy 1 Działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Skargi i zażalenia ile czasu je rozpatrujemy 75. Ty lub uprawniony macie prawo zgłaszać naszemu zarządowi skargi i zażalenia jeśli uznacie, że nie wykonujemy lub źle wykonujemy nasze obowiązki. Skargi i zażalenia mogą dotyczyć też jednostek, które działają w naszym imieniu i na naszą rzecz. 76. Nasz zarząd ma obowiązek rozpatrzyć każdą skargę i każde zażalenie najszybciej, jak to możliwe i nie później niż w ciągu 30 dni od ich wpływu do nas. Zarząd poinformuje osobę, która złożyła skargę lub zażalenie, jak załatwi sprawę i poda uzasadnienie. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów 77. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej: Tobie lub Uposażonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku ze świadczonymi przez nas usługami, prawo do zgłaszania reklamacji do UNIQA TU na Życie S.A. w formie wskazanej w Informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania reklamacji. 78. Jesteśmy zobowiązani rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji. 79. Jesteśmy zobowiązani udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek pocztą elektroniczną. 80. Klientowi osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez nas usługami. 81. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez nas usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego ). 82. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową: 1) agentowi ubezpieczeniowemu, 2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające, wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), 3) brokerowi. Postanowienia końcowe co jeszcze jest ważne 83. Jeśli Ty i my się na to zgodzimy, umowę ubezpieczenia możemy zawrzeć z Tobą na innych warunkach niż te w OWU. W takim przypadku mamy obowiązek przedstawić Ci na piśmie różnice między OWU a umową ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobimy, nie możemy stosować zapisów, które są niekorzystne dla Ciebie. Punkt ten nie dotyczy umów, które zawieramy z Tobą po negocjacjach. 84. Jeśli nie umówimy się z Tobą inaczej, i Ty, i my powinniśmy składać na piśmie wszystkie zawiadomienia i oświadczenia, które mają związek z umową ubezpieczenia. 8

12 85. Ewentualne spory, które dotyczą umowy ubezpieczenia, rozpatruje sąd o właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Twojego, ubezpieczonego, uprawnionego lub Waszych spadkobierców. 86. Sprawozdanie o naszej wypłacalności i kondycji finansowej znajdziesz na stronie O ile przepisy nie mówią inaczej, do umowy ubezpieczenia stosujemy prawo polskie. 88. Te OWU wraz z wykazem informacji stanowią tekst jednolity OWU zatwierdzonych przez nasz zarząd uchwałą z 13 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem zatwierdzonym uchwałą naszego zarządu z 20 maja 2019 r. Tekst jednolity OWU wraz z wykazem informacji obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. znajdziesz na je stronie Definicje jak rozumiemy poszczególne pojęcia 89. W OWU używamy pojęć, które mają następujące znaczenia: 1) ubezpieczający osoba fizyczna, która mieszka w Polsce. Zawieramy z nią umowę ubezpieczenia. Ma ona obowiązek opłacać składki. W tych OWU ubezpieczający jest też ubezpieczonym 2) ubezpieczone dziecko wpisane w polisę Twoje dziecko biologiczne lub przysposobione które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ma od trzech do 17 lat 3) ubezpieczyciel lub UNIQA, lub my UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 4) umowa ubezpieczenia umowa, którą zawieramy z Tobą na podstawie OWU i ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego, tzw. OWUD 5) choroba stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, która prowadzi do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym organizmie 6) ciężkie zachorowanie zaburzenie czynności organizmu lub jednego z narządów lub wykonanie w okresie, w którym działa ubezpieczenie, wymienionego w załączniku nr 1 zabiegu. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone w dokumentacji medycznej, którą sporządza lekarz, posiadający nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzący leczenie i diagnostykę ubezpieczonego dziecka. Wykaz ciężkich zachorowań znajdziesz w Tabeli ciężkich zachorowań (jest to załącznik nr 1 do OWU) 7) działanie pod wpływem alkoholu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 8) dzień wpłaty składki dzień, w którym otrzymujemy na konto składkę w pełnej wysokości. Numer konta znajdziesz w polisie 9) miesiąc polisowy okres, który rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Każdy następny miesiąc rozpoczyna się tego samego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli danego dnia nie ma w danym miesiącu, miesiąc polisowy zaczyna się ostatniego dnia danego miesiąca 10) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie, które: a) wywołuje zewnętrzna przyczyna, b) nie zależy od woli Twojej ani ubezpieczonego dziecka, c) występuje w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, d) powoduje tzw. zdarzenie ubezpieczeniowe. Za nieszczęśliwy wypadek nie uznajemy zachorowań także tych nagłych i zakaźnych takich jak np.: zawał serca, udar mózgu, gruźlica, zapalenie płuc. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ty lub ubezpieczone dziecko zakaziliście się tężcem lub wścieklizną wtedy nasze ubezpieczenie działa 11) okres ochrony ubezpieczeniowej okres, w którym nasze ubezpieczenie działa znajdziesz go w polisie 12) operacja chirurgiczna konieczne leczenie chirurgiczne chorób lub obrażeń ciała, które zostały spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Operacja chirurgiczna jest według wiedzy medycznej konieczna w leczeniu zdiagnozowanej i określonej w dokumentacji medycznej choroby lub skutków wypadku. Wykaz operacji chirurgicznych znajdziesz w Tabeli operacji (jest to załącznik nr 3 do OWU) 13) OWUD ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego 14) pobyt w szpitalu potwierdzony w dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia i nieprzerwany pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu. Za dzień pobytu przyjmujemy każdą rozpoczętą dobę pobytu 15) polisa dokument, który potwierdza, że zawarliśmy z Tobą umowę ubezpieczenia 16) rekreacyjne uprawianie sportu aktywność fizyczna, którą podejmujesz, aby wypocząć lub odnowić siły. Za rekreacyjne uprawianie sportu nie uznajemy aktywności, którą podejmujesz, aby uzyskać maksymalne wyniki sportowe, zarobić, wziąć udział w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych imprez, ekspedycji ani tzw. survivalu 17) rocznica ochrony ubezpieczeniowej każda kolejna rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia. Datę tę znajdziesz w polisie. Jeśli rocznica ubezpieczenia przypada 29 lutego, a tego dnia nie ma w danym roku, przesuwamy rocznicę na 28 lutego 18) rok polisowy okres pomiędzy kolejnymi rocznicami ochrony ubezpieczeniowej. Pierwszy rok polisy zaczyna się w tym samym dniu, w którym zaczyna działać ochrona ubezpieczeniowa, a kończy się na dzień przed rocznicą ochrony ubezpieczeniowej 19) składka kwota za ubezpieczenie, którą masz obowiązek opłacić. Jej wysokość i terminy opłat znajdziesz w polisie 20) skręcenie uraz, który polega na nadmiernym rozciągnięciu, naderwaniu lub nawet całkowitym zerwaniu więzadeł stawowych 21) stopa techniczna stopa oprocentowania, którą stosujemy do kalkulacji składek i rezerw dla umowy ubezpieczenia 22) szpital przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot wykonuje przez całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te nie mogą się odbywać w innym miejscu (np. w przychodni czy ambulatorium). W tym ubezpieczeniu szpital musi znajdować się w Polsce, krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanadzie, Japonii lub Australii. Za szpital nie uznajemy: a) zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. szpitala uzdrowiskowego), b) podmiotu leczniczego lub jego przedsiębiorstwa, które rehabilituje pacjentów dotyczy to także rehabilitacji uzdrowiskowej, opieki paliatywnej lub hospicyjnej, c) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, d) zakładu opiekuńczo-leczniczego, e) domu opieki społecznej, 9

13 f) placówek, które leczą pacjentów z alkoholizmu i innych uzależnień, nawet jeśli podmioty te świadczą całodobowe kompleksowe świadczenia zdrowotne, które polegają na diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnacji 23) Tabela operacji tabela, w której znajdziesz rodzaj operacji chirurgicznych i kwotę świadczenia za nie. Jest to załącznik nr 3 do OWU 24) Tabela uszkodzeń ciała tabela, w której znajdziesz rodzaje uszkodzeń ciała i kwotę świadczenia za nie. Jest to załącznik nr 2 do OWU 25) Tabela wariantów tabela, w której pokazujemy warianty ubezpieczenia i ich opisy. Jest to załącznik do OWU 26) uszkodzenia ciała złamanie, zwichnięcie lub inne uszkodzenia ciała, które powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku i wywołało uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego dziecka. Uszkodzenia ciała, które obejmuje nasze ubezpieczenie, znajdziesz w Tabeli uszkodzeń ciała, czyli załącznik nr 2 do OWU 27) uprawniony osoba, którą wskazujesz w polisie i której wypłacamy pieniądze z ubezpieczenia w przypadku Twojej śmierci 28) wniosek formularz, który wypełniasz, zanim zawrzemy z Tobą umowę ubezpieczenia 29) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportowych przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy zespołowo; Za wyczynowe uprawianie sportu nie uznajemy lekcji wychowania fizycznego, które szkoły i przedszkola prowadzą według podstawy programowej 30) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie, które powstało w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku objęte ochroną ubezpieczeniową 31) złamanie przerwanie ciągłości kości, które powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za złamanie nie uznajemy tzw. złamań patologicznych, czyli złamań, które powstały w wyniku już istniejącej choroby 32) złamanie wieloodłamowe złamanie, które w obrębie jednej kości ma więcej niż jedną szczelinę złamania 33) zwichnięcie przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych, które wymaga nastawienia, a następnie unieruchomienia opatrunkiem gipsowym lub ortezą i które powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za zwichnięcie nie uznajemy zwichnięć nawykowych. Zwichnięcie nawykowe to zwichnięcie, które pojawia się bez konkretnej przyczyny, np. podczas snu lub przy wykonywaniu czynności, lub obciążeniu normalnie niepowodującym zwichnięcia Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU na Życie S.A. usługami może być złożona przez Poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie: a. elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres b. pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Departament Centrum Klienta Zespół Obsługi Reklamacji ul. Gdańska Łódź c. ustnej - telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod numerem telefonu (dla telefonów stacjonarnych) lub (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów. 10

14 Załącznik nr 1 Tabela ciężkich zachorowań ubezpieczonego dziecka Załącznik L.p. Nazwa ciężkiego zachorowania Definicja ciężkiego zachorowania 1. Nowotwór Choroba, która objawia się obecnością złośliwego guza, który charakteryzuje się niekontrolowanym rozrostem i który rozprzestrzenia złośliwe komórki nowotworowe, a także nacieka do zdrowych tkanek. Do nowotworów zaliczamy również białaczki i wszystkie złośliwe nowotwory układu limfatycznego, m.in. chorobę Hodgkina (ziarnicę złośliwą). Rozpoznanie nowotworu musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje: - nowotworów łagodnych, w tym odizolowanych łagodnych guzów w gruczole mlecznym, - nowotworów nieinwazyjnych i przedinwazyjnych carcinomii in situ (Tis) w jakimkolwiek stadium, w tym dyspalzji szyjki macicy w jakimkolwiek stadium CIN, - nowotworu gruczołu krokowego w stadium 1 (T1a, 1b, 1c), - odizolowanych łagodnych guzów w gruczole mlecznym, - wszystkich nowotworów skóry i błony śluzowej, - złośliwego czerniaka w stadium 1A (T1a N0 M0), - nowotworów przy współistniejącym zakażeniu HIV. Diagnoza musi być postawiona przez specjalistyczną klinikę lub lekarza specjalistę w zakresie onkologii, na podstawie badania histopatologicznego i przyporządkowania zachorowania do międzynarodowej klasyfikacji nowotworów (TNM) 2. Niewydolność nerek 3. Całkowita utrata wzroku Nieodwracalne i równoczesne ustanie funkcji obydwu nerek, które wymaga stałej dializy lub przeszczepu. Dializoterapia lub dokonanie przeszczepu nerki musi być potwierdzone stosowną dokumentacją medyczną Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach, która powstała w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Całkowita utrata wzroku powinna być potwierdzona wynikami badań oftalmologicznych i trwać nieprzerwanie przynajmniej sześć tygodni. Nabywasz prawo do pieniędzy z ubezpieczenia po sześciu tygodniach od rozpoznania choroby 4. Śpiączka Stan nieprzytomności z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne, który trwa nieprzerwanie przynajmniej 96 godzin i który skutkuje trwałymi ubytkami (deficytami) neurologicznymi. Przy śpiączce należy zastosować aparaturę podtrzymującą życie 5. Oparzenie Oparzenie trzeciego stopnia, które powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku i które obejmuje co najmniej 20% powierzchni ciała. Oparzenie jest mierzone zgodnie z regułą dziewiątek mapy powierzchni ciała 6. Utrata mowy Całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, która trwa nieprzerwanie przynajmniej 12 miesięcy. Oznacza to, że chory nie może artykułować zrozumiałych słów ani zdań. Utrata mowy musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty (laryngologa) i wynikać z urazu lub choroby strun głosowych. Nasze ubezpieczenie nie działa, jeśli utrata mowy wynika z zaburzeń psychicznych 7. Utrata słuchu Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu, która powstała w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Utrata słuchu musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty (laryngologa) oraz badaniami: badanie audiometrii tonalnej i progu słyszenia 8. Utrata kończyn Całkowita fizyczna utrata co najmniej dwóch kończyn, która powstała w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Za utratę kończyn górnych uznajemy utratę rąk przynajmniej powyżej nadgarstków. W przypadku kończyn dolnych nóg przynajmniej powyżej stawów skokowych 9. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych 10. Dystrofia mięśniowa 11. Cukrzyca insulinozależna Bakteryjne zapalenie ośrodkowego układu nerwowego (mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, rdzenia przedłużonego lub kręgowego), które zostało wywołane przez zakażenie, powodujące trwałe ubytki neurologiczne. Musi być potwierdzone przez specjalistę (anestezjologa, pediatrę, neurologa) badaniem płynu mózgowordzeniowego. i ujawnieniem trwałych zmian neurologicznych, które utrzymywały się przez przynajmniej osiem tygodni od dnia rozpoznania. Nasze ubezpieczenie nie działa, jeśli zapalenie opon mózgowych wystąpi w wyniku zakażenia wirusem HIV Jeden z trzech typów dystrofii: Duchena, Beckera, obręczowo-kończynowa. W przypadku pozostałych typów nasze ubezpieczenie nie działa. Dystrofię mięśniową musi potwierdzić specjalista (w dziedzinie neurologii), biopsja mięśni oraz podwyższony poziom fosfokinazy kreatyninowej Cukrzyca, która wymaga leczenia insuliną co najmniej pięć miesięcy przed złożeniem wniosku o wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia. Cukrzycę insulinozależną musi potwierdzić specjalista (pediatra, diabetolog lub endokrynolog) UDA-Z01 v1_ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN 11

15 L.p. Nazwa ciężkiego zachorowania Definicja ciężkiego zachorowania 12. Sepsa Zespół uogólnionej reakcji zapalnej, który powstał w wyniku zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego i który nie tylko zajmuje krew, ale i z nią się rozprzestrzenia. Sepsie towarzyszy obecność we krwi drobnoustrojów chorobotwórczych lub ich toksycznych metabolitów prowadzi to do niewydolności narządowej. Nasze ubezpieczenie obejmuje wstrząs septyczny. Nie obejmuje natomiast zakażeń, które powstały w wyniku powikłań po zabiegach chirurgicznych, ani obecności drobnoustrojów (bakterii, wirusów lub grzybów) we krwi bez współistnienia zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. Sepsę musi potwierdzić dokumentacja medyczna szpitala, w którym leczyło się ubezpieczone dziecko 13. Pneumokokowe zapalenie opon mózgowordzeniowych 14. Przeszczep narządów 15. Operacja zastawek serca Ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, którą spowodowała bakteria streptococcus pneumoniae. Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych musi być potwierdzone kartą leczenia szpitalnego oraz badaniem mikrobiologicznego płynu rdzeniowo mózgowego (posiew) Konieczny z medycznego punktu widzenia przeszczep jednego z następujących narządów: serca (także sztucznego), płuc, wątroby, trzustki, nerki lub szpiku kostnego do organizmu ubezpieczonego dziecka lub zakwalifikowanie dziecka na listę biorców oczekujących na przeszczep jednego z tych narządów Chirurgiczna wymiana jednej lub większej liczby zastawek serca na zastawki sztuczne, wymiana zastawki aorty dwudzielnej (in. mitralnej), pnia płucnego lub trójdzielnej na zastawkę sztuczną z powodu ich zwężenia lub niedomykalności. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje operacji naprawczej na zastawkach serca, w tym plastyki zastawek ani ich przecięcia. Operacja zastawek serca musi być potwierdzona dokumentacją medyczną z leczenia kardiochirurgicznego. 12

16 Załącznik nr 2 Tabela uszkodzeń ciała dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Załącznik Rodzaj uszkodzenia Procent uszkodzenia 1. Uszkodzenia narządów 1) Całkowita utrata wzroku 100 2) Utrata wzroku w jednym oku całkowita, stała i nieodwracalna utrata wzroku w jednym oku w zakresie pełnego spektrum światła widzialnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza okulistę 40 3) Całkowita utrata słuchu 100 4) Utrata słuchu w jednym uchu całkowita, stała i nieodwracalna utrata słuchu w jednym uchu w zakresie wszystkich dźwięków. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza laryngologa oraz dodatkowo wynikiem badania audiometrycznego 5) Ubytek słuchu powyżej 70 db wg Rosera w jednym uchu rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza laryngologa oraz dodatkowo wynikiem badania audiometrycznego 6) Ubytek słuchu powyżej 70 db wg Rosera w obu uszach rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza laryngologa oraz dodatkowo wynikiem badania audiometrycznego ) Całkowita utrata mowy 100 8) Utrata kończyn górnych: Prawa/Lewa a) utrata jednego ramienia 60/40 b) utrata jednego przedramienia 50/30 c) utrata jednej dłoni 40/20 d) całkowity paraliż jednej kończyny górnej nieuleczalne uszkodzenie nerwów 60/40 e) całkowite porażenie nerwu pośrodkowego 40/20 f) całkowita utrata czterech palców, w tym kciuka 40/20 g) całkowita utrata czterech palców innych niż kciuk 40/20 h) całkowita utrata kciuka 25/15 i) całkowita utrata innego palca 7/5 9) Utrata kończyn dolnych: a) całkowita utrata uda i podudzia 50 b) całkowita utrata podudzia 40 c) całkowita utrata stopy amputacja w okolicy piszczelowo-stępowej 30 d) częściowa utrata stopy amputacja w stawie skokowym 20 e) całkowity paraliż jednej dolnej kończyny nieuleczalne uszkodzenie nerwu 5 f) całkowita utrata palca stopy 5 2. Złamania 10) Złamanie kości podstawy i sklepienia czaszki: a) wieloodłamowe lub otwarte 15 b) inne złamanie 7 11) Złamanie kości twarzoczaszki, żuchwy: a) wieloodłamowe lub otwarte 10 b) inne złamanie 5 12) Złamanie kości: talerza biodrowego, kolca biodrowego, guza kulszowego, trzonu kręgu: a) wieloodłamowe lub otwarte 25 b) inne złamanie 15 UDA-Z02 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Łódź, ul. Gdańska 132, tel lub , Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP , Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN 13