Broszury Informacyjne i Przewodniki. Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszury Informacyjne i Przewodniki. Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006"

Transkrypt

1 Broszury Informacyjne i Przewodniki IT1 Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006 Osobiste kredyty podatkowe Ograniczenia Zwolnień Podatkowych Stawki Podatkowe Ulga z tytułu Wynajmu Pokoju Ulga z tytułu najmu Pomieszczeń Prywatnych Ulga Hipoteczna z tytułu Kredytu (Zabezpieczonego i Niezabezpieczonego) Dostępna Kwota Ulgi Hipotecznej Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Ulga Podatkowa u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Ulga dla Podejmujących Pracę Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych Składki na Związki Zawodowe Ulga Podatkowa na Usługi Komunalne Ulga z tytułu Wydatków Związanych Ze Zdrowiem Czesne Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne i PRSI Pracodawcy/Pracownicy Składki na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne Osoby Samozatrudnione Ulga Podatkowa dla Pracujących Regularnie na Niepełny Etat Informacje Dodatkowe Spis Głównych Punktów Informacyjnych dla Osób Indywidualnych Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006 Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące podstawowych osobistych kredytów podatkowych na rok 2005 i Osobiste kredyty podatkowe Kredyty Podatkowe Kredyt Podatkowy dla Osób Indywidualnych Kredyt Podatkowy dla Małżonków Kredyt Podatkowy Owdowiałych Małżonków - uprawniający do Kredytu Podatkowego dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci - bez dzieci na utrzymaniu - w roku owdowienia Kredyt Podatkowy dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci (z dziećmi na utrzymaniu) (Patrz: Wskazówka 1) Osoby Owdowiałe, Opuszczone, w Separacji lub Stanu Wolnego Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy

2 Kredyt Podatkowy dla Owdowiałych Rodziców Owdowiały w roku 2005 Owdowiały w roku 2004 Owdowiały w roku 2003 Owdowiały w roku 2002 Owdowiały w roku 2001 Owdowiały w roku 2000/ Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych (Kwota maksymalna) Kredyt Podatkowy dla Płatników PAYE Kredyt Podatkowy dla Osób Powyżej 65 Roku Życia (a) Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa (b) Żonaty/Mężatka Kredyt Podatkowy na Dzieci Pozbawione Zdolności Prawnej (Patrz:Wskazówka 1) Kredyt Podatkowy na Osoby Spokrewnione Będących na Utrzymaniu (Patrz: Wskazówka 1) Kredyt Podatkowy dla Osób Niewidomych (gdy jeden małżonek jest niewidomy) (gdy dwoje małżonków jest niewidomych) Dodatkowe Świadczenia na Psy Przewodniki * *825 Osoby Pozbawione Zdolności Prawnej Świadczenia na Zatrudnienie Opiekuna * maksymalnie * maksymalnie *Ulgi w odniesieniu do Psów Przewodników i Zatrudnienia Opiekuna mogą być potrącane od podatku według najwyższej stawki podatkowej dla osoby indywidualnej, tj. 20% i 42% odpowiednio w ciągu dwóch lat. Wskazówka 1: ograniczenia dochodu na dziecko/osobę Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy 2006 spokrewnioną: Kredyt Podatkowy dla Rodziców Samotnie Wychowujących Nil Nil Dzieci Kredyt Podatkowy dla Dzieci Pozbawionych Zdolności Nil Nil Prawnej Kredyt Podatkowy dla Osób Spokrewnionych Będących na Utrzymaniu * * *W przypadku Kredytu Podatkowego dla Osób Spokrewnionych Będących na Utrzymaniu, jeżeli dochód osoby spokrewnionej przekracza daną kwotę, to nie przysługuje kredyt podatkowy. Ograniczenia Zwolnień Podatkowych Sytuacja Osobista Kawaler/Panna,Wdowiec/Wdowa do 65 roku życia od 65 roku życia Żonaty/Mężatka do 65 roku życia od 65 roku życia Świadczenia Dodatkowe na Dzieci Będące na Utrzymaniu Pierwsze i drugie dziecko (każde) Każde kolejne dziecko Krańcowa Stawka Ulgi Podatkowej Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy % %

3 Stawki Podatkowe Sytuacja Osobista Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa bez dzieci na utrzymaniu Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy x 20% x 20% Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa uprawnieni do Kredytu Podatkowego dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci Para Małżeńska (jedno z małżonków posiada dochód) (oboje małżonkowie posiadają dochód) x 20% x 20% x 20% (przy maksymalnym wzroście dochodów do ) x 20% x 20% x 20% (przy maksymalnym wzroście dochodów do ) *Uwaga: wzrost progu podatkowego dla stawki podstawowej podatku jest ograniczony do w roku 2005/ w roku 2006 lub (w zależności która wartość jest niższa) do niższej wartości z dochodów małżonków. Obniżonej stawki nie można przenosić pomiędzy małżonkami. Ulga z tytułu Wynajmu Pokoju W przypadku, gdy pokój (bądź pokoje) znajdujące się w jedynym bądź głównym miejscu zamieszkania podatnika są wynajmowane dla celów mieszkalnych, roczny dochód brutto z tytułu wynajmu nie przekraczający kwoty zwolniony jest z podatku. Nie wpływa to na ulgę z tytułu oprocentowania kredytu hipotecznego. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Broszurze Informacyjnej IT70 (Leaflet IT 70). Ulga z tytułu najmu Pomieszczeń Prywatnych Ulga przysługująca według standardowej stawki podatkowej (20%), w latach podlega następującym ograniczeniom: Sytuacja Osobista Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy 2006 Kawaler/Panna Do 55 roku życia Od 55 roku życia Wdowiec/Wdowa Do 55 roku życia Od 55 roku życia Żonaty/Mężatka Do 55 roku życia Od 55 roku życia Aby ubiegać się o ulgę z tytułu najmu należy wypełnić Formularz Rent 1 (Form Rent 1). Ulga Hipoteczna z tytułu Kredytu (Zabezpieczonego i Niezabezpieczonego) Ulga Hipoteczna u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Kredytów Zabezpieczonych Ulga hipoteczna na kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone) nie jest przyznawana poprzez system podatkowy, lecz u źródła kredytu (TRS). Raty kredytu hipotecznego pomniejszone są o kwotę należnego kredytu podatkowego. Na przykład, jeżeli składnik procentowy raty kredytu hipotecznego wynosi 100, to kredytodawca pomniejszy miesięczną ratę o 20. Taka obniżka odpowiada uldze podatkowej według standardowej stawki podatkowej (20%).

4 Wszelkie przyszłe korekty dotyczące ulgi podatkowej będą automatycznie wprowadzane przez kredytodawcę. Dlatego też nie jest konieczne aby zgłaszać roszczenia o ulgę hipoteczną w rocznym zeznaniu podatkowym czy też kontaktować się z Urzędem Skarbowym. Jeśli jednak podatnik nie otrzymuje Ulgi Podatkowej u Źródła powinien skontaktować się z Wydziałem TRS, Działem Głównego Poborcy Podatkowego pod numerem infolinii , który zajmie się wprowadzeniem w życie przysługującej ulgi podatkowej. Niezabezpieczone Kredyty Mieszkaniowe O ulgę z tytułu odsetek Kredytów Mieszkaniowych Niezabezpieczonych wykorzystywanych na uprawniające do niej cele, tj. naprawy bądź modernizacje wyłącznego bądź głównego miejsca zamieszkania, można ubiegać się na podstawie przeglądu wydatków pod koniec roku podatkowego. Jeśli jednak spłacane odsetki kredytu hipotecznego na prywatne miejsce zamieszkania uprawniające do skorzystania z ulgi stanowią nadpłatę w stosunku do górnej granicy ulgi, nawet jeśli zestawienie wykazuje coś innego, a podatnik otrzymuje Ulgę Hipoteczną u Źródła z tytułu wyżej wymienionych odsetek, to nie przysługuje żadna dodatkowa ulga w odniesieniu do uprawniającego do ulgi niezabezpieczonego kredytu mieszkaniowego. Dostępna Kwota Ulgi Hipotecznej Ulga przysługuje według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach i podlega następującym ograniczeniom w odniesieniu do górnej granicy: Rok Podatkowy 2005/2006 Pierwszy Kredyt Hipoteczny* Pułap Kredyt Podatkowy Inne Pułap Kredyt Podatkowy Kawaler/Panna Osoby Kupujące Po Raz Pierwszy Dom i Mieszkanie: Wdowiec/Wdowa Żonaty/Mężatka * Okres przysługiwania ulgi wynosi wynosi siedem lat. Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Ulga Podatkowa u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Ulga podatkowa z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłacana upoważnionym ubezpieczycielom przyznawana jest u źródła (TRS). Subskrybenci opłacać będą składkę obniżoną (80% kwoty brutto) upoważnionemu ubezpieczycielowi. Niniejsza obniżka odpowiada uldze podatkowej według standardowej stawki podatkowej (20%). Pracownicy, których składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane sa w ich imieniu przez pracodawców, jako świadczenie dodatkowe (Benefit-in-Kind), nie mogą ubiegać się o ulgę podatkową u źródła. Aby ubiegać się o należną ulgę należy zadzwonić pod numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) lub powiadomić lokalne biuro Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, bądź wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Ulga dla Podejmujących Pracę Specjalny zasiłek podatkowy według najwyższej stawki podatkowej osoby indywidualnej, tj. 20% lub 42%, przysługuje osobom, które po ponad rocznym okresie bezrobocia podejmują pracę uprawniającą je do ulgi podatkowej. W pierwszym roku bezrobocia zasiłek wynosi plus na każde dziecko, i jest pomniejszony do dwóch trzecich wyżej wymienionej kwoty w roku 2, a w roku 3 do jednej trzeciej. Zasiłek ten jest również przyznawany osobom otrzymującym przez ponad 12 miesięcy Zasiłek dla Osób

5 Niepełnosprawnych lub Niewidomych. Dalsze informacje uzyskać można w Broszurze Informacyjnej IT 58 (Leaflet IT 58). Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia dotyczy składek na ubezpieczenie wynagrodzenia zatwierdzonego przez Urząd Skarbowy (Revenue Approved Permament Health Benefit Schemes). Jest to ubezpieczenie gwarantujące ciągłość wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik nie może wykonywać swojej pracy ze względów zdrowotnych. Gdy pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia brutto, ulga podatkowa przyznawana jest u źródła. Nie jest zatem konieczne, aby ubiegać się o ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym lub też kontaktować się z lokalnym biurem Urzędu Skarbowego. Gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia brutto można ubiegać się o ulgę podatkową dzwoniąc pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) lub informując o tym lokalne biuro Urzędu Podatkowego według miejsca zamieszkania podatnika, bądź wypełniając roczne zeznanie podatkowe. Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych Kredyt podatkowy według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach 2005 i 2006 przysługuje parom małżeńskim, w których: Jeden małżonek ( opiekun domowy ) pracuje w domu opiekując się jedną bądź kilkoma osobami na utrzymaniu, tj. dzieckiem upoważnionym do pobierania zasiłku, osobą powyżej 65 roku życia, lub osobą na stałe pozbawioną zdolności prawnej z powodu niemocy psychicznej lub fizycznej, która normalnie mieszka z parą małżeńską w ciągu roku. Dochód opiekuna domowego nie przekracza Pomniejszona stawka kredytu podatkowego przysługuje opiekunom, których dochód wynosi między a Kredyt podatkowy nie przysługuje parom małżeńskim, które rozliczają się z podatków jako osoby indywidualne. Nie przysługuje on również parom małżeńskim których łączny dochód przekroczył w roku 2005 i w roku 2006, oraz które, ubiegają się o zawyżoną stawkę podatkową dla par o podwójnym dochodzie. Aby uzyskać dalsze informacje i aby ubiegać się o przysługującą ulgę podatkową należy wypełnić wnioski znajdujące się w Broszurze Informacyjnej IT 66 (Leaflet IT 66) i przesłać je pocztą do lokalnego biura Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Można ewentualnie zadzwonić pod numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) i podać szczegółowe informacje dotyczące wniosku. Składki na Związki Zawodowe Kredyt podatkowy według standardowej stawki podatkowej (20%) dostępny jest w odniesieniu do składek na Związki Zawodowe. Wysokość kredytu podatkowego za rok 2005 i 2006 wynosi 40 i 60. Jeżeli podatnik jest/był członkiem Związków Zawodowych przez jakikolwiek okres czasu w roku podatkowym 2005 lub 2006 i nie otrzymał ulgi z tytułu wpłaconych składek powinien zadzwonić pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego. Ulga Podatkowa na Usługi Komunalne Ulga podatkowa od dochodu przyznawana jest osobom indywidualnym, które płacą władzom lokalnym za usługi komunalne. Ulga przyznawana jest osobom, które w pełni i na czas opłaciły usługi komunalne, zwłaszcza usługę wywozu śmieci (np. naklejki na czarne worki), w minionym roku kalendarzowym. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 27. Ulga z tytułu Wydatków Związanych Ze Zdrowiem Można ubiegać się o ulgę podatkową (wypełniając odpowiedni formularz, tj. Formularz MED 1 lub Formularz 11) według najwyższej stawki podatkowej, tj. 20% lub 42%, z tytułu określonych wydatków związanych ze

6 zdrowiem poniesionych przez podatnika, małżonka, dziecko lub osobę spokrewnioną będące na utrzymaniu. Do ulgi podatkowej upoważnia większość wydatków związanych ze zdrowiem, za wyjątkiem rutynowych wizyt u dentysty i okulisty. Nie można ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu wydatków które zostały lub zostaną zwrócone przez, np. BUPA, VHI, Vivas czy Urząd ds. Zdrowia (Health Authority), lub gdy podatnik otrzymał lub otrzyma odszkodowanie. Należy również samemu ponieść pierwsze koszta w wysokości 125 na wydatki związane ze zdrowiem każdego roku podatkowego, lub w wysokości 250 jeżeli podatnik ubiega się o ulgę podatkową dla co najmniej dwóch osób. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 6 (Leaflet IT 6) lub Formularzem MED 1, bądź zadzwonić pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego. Czesne Ulga podatkowa według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach przysługuje w odniesieniu do określonych opłat za naukę. Maksymalna wysokość opłat upoważniających do ulgi podatkowej wzrosła od za rok akademicki 2005/2006 i 2006/2007. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 31 (Leaflet IT 31). Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne i PRSI Pracodawcy/Pracownicy Klasa A (Normalna stawka, według której opłacane są składki) Dochód Pracownika podlega poniższym opłatom: Rok Podatkowy 2005 Dochód do , składka PRSI 4% plus składka zdrowotna 2% Dochód powyżej składka zdrowotna 2% Rok Podatkowy 2006 Dochód do , składka PRSI 4% plus składka zdrowotna 2% Dochód powyżej , składka zdrowotna 2% Ogółem 6% 2% 6% 2% Stawka Pracodawcy 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% Pracownicy zwolnieni są z opłat na składkę PRSI w przypadku pierwszej kwoty zarobionej danego tygodnia w wysokości 127 oraz kwoty 26 w przypadku pracowników opłacających składkę PRSI według stawki zmodyfikowanej. Pracownicy zarabiający 300 lub mniej tygodniowo zwolnieni są z opłacania składek PRSI oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże, gdy dochody przekraczają 300 tygodniowo, wielkość PRSI pracownika wolna od opłat utrzymuje się na poziomie 127 tygodniowo oraz 26 w przypadku opłacających składkę PRSI według stawki zmodyfikowanej. Pracownicy zarabiający 400 lub mniej tygodniowo w roku 2005 i 440 lub mniej tygodniowo w roku 2006 zwolnieni są z opłaty składek 2 % na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: Osoby otrzymujące Rentę dla Owdowiałych, Zasiłek dla Porzuconych Żon lub dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci zwolnione są z opłaty 2% składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wszyscy posiadacze Kart Medycznych (w tym osoby mające 70 lat) są również zwolnione z opłacania powyższej składki. Składki na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne Osoby Samozatrudnione Klasa S (Osoby Samozatrudnione) Ogółem Rok Podatkowy % PRSI i 2% Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne z całego dochodu 5% Rok Podatkowy % PRSI i 2% Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne z całego dochodu 5% Osoby samozatrudnione zwolnione są z opłacania Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne w wysokości 2%, gdy roczny dochód nie przekroczył w roku 2005 i w roku Minimalna kwota rocznej składki PRSI wynosi 253.

7 Uwaga: Osoby otrzymujące Rentę dla Owdowiałych, Zasiłek dla Porzuconych Żon lub dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci zwolnione są z opłaty 2% składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wszyscy posiadacze Kart Medycznych (w tym osoby mające 70 lat) są również zwolnione z opłacania powyższej składki. Ulga Podatkowa dla Pracujących Regularnie na Niepełny Etat Zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych wypłacanego regularnie osobom pracującym regularnie na niepełny etat dostępne są do końca grudnia 2006 roku.

8 Informacje Dodatkowe Jeżeli podatnik jest płatnikiem w systemie PAYE, wszelkie kwestie dotyczące podatków będą rozwiązywane w regionie zamieszkania podatnika. Aby uzyskać dalsze informacje należy zadzwonić pod numer Infolinii Urzędu Skarbowego dla Płatników w systemie PAYE (tylko wewnątrz ROI): Północno-Zachodni Region Graniczny Hrabstwa: Cavan, Monaghan, Donegal, Mayo, Galway, Leitrim, Louth, Offaly, Longford, Roscommon, Sligo, Westmeath Region Wschodni i Południowo-Wschodni Hrabstwa: Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Meath, Tipperary, Waterford, Wexford, Wicklow Region Dubliński Miasto i hrabstwo Dublin Region Południowo-Zachodni Hrabstwa: Clare, Cork, Kerry, Limerick Jeżeli podatnik przebywa poza granicami Irlandii należy dzwonić pod numer Informacji PAYE +353 (1) Jeżeli dochody płatnika opodatkowane są według Systemu Samodzielnego Rozliczania należy skontaktować się z biurem Urzędu Skarbowego widniejącym na powiadomieniu o samodzielnym rozliczaniu się. Wszystkie ulotki o których mowa dostępne są na stronie internetowej Urzędu Skarbowego lub w Serwisie Formularzy i Ulotek Urzędu Skarbowego pod numerem infolinii lub dla osób dzwoniących z zagranicy lub w każdym biurze Urzędu Skarbowego. Wszelkie pytania dotyczące składek na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne powinny być skierowane do Serwisu Informacyjnego Wydziału Spraw Socjalnych i Rodzinnych pod numerem telefonu (01) Spis Głównych Punktów Informacyjnych dla Osób Indywidualnych Biuro Informacyjne Urzędu Skarbowego w Tallaght Level 2, The Square, Tallaght, Dublin 24 Centralne Biuro Informacyjne Urzędu Skarbowego Cathedral Street, off O Connell Street, Dublin 1 Athlone Government Offices, Pearse Street, Athlone Castlebar Michael Davitt House, Castlebar Cork Government Offices, Sullivans Quay, Cork Dundalk Millenium Centre, Dundalk Galway Hibernian House, Eyre Square, Galway Kilkenny Government Offices, Hebron Road, Kilkenny Letterkenny High Road, Letterkenny Limerick River House, Charlotte Quay, Limerick Sligo Government Offices, Cranmore Road, Sligo Thurles Government Offices, Stradavoher, Thurles Tralee Government Offices, Spa Road, Tralee Waterford Government Offices, The Glen, Waterford Wexford Government Offices, Anne Street, Wexford Urząd Skarbowy Wydano w grudniu 2005 roku Sprostowanie prawne Niniejsza broszura informacyjna została wydana wyłącznie dla celów informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy dla interpretacji odnośnych przepisów prawa.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Polish / Polski Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Zasady postępowania przy określaniu statusu zatrudnienia osób fizycznych. Zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej

Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej Polish Congress Kim jesteśmy? Sieć Centrów Kongresowych (Congress Centres Network CCN) składa się z 26 Centrów w całym kraju pod patronatem Irlandzkiego

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Irlandia posiada publiczną służbę zdrowia finansowaną ze źródeł rządowych. Zarząd Służby Zdrowia (the Health Service Executive, HSE) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych

Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych Personal Banking Terms and Conditions www.ulsterbank.ie Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice Irlandii pod numerem 25766.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo