Broszury Informacyjne i Przewodniki. Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszury Informacyjne i Przewodniki. Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006"

Transkrypt

1 Broszury Informacyjne i Przewodniki IT1 Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006 Osobiste kredyty podatkowe Ograniczenia Zwolnień Podatkowych Stawki Podatkowe Ulga z tytułu Wynajmu Pokoju Ulga z tytułu najmu Pomieszczeń Prywatnych Ulga Hipoteczna z tytułu Kredytu (Zabezpieczonego i Niezabezpieczonego) Dostępna Kwota Ulgi Hipotecznej Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Ulga Podatkowa u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Ulga dla Podejmujących Pracę Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych Składki na Związki Zawodowe Ulga Podatkowa na Usługi Komunalne Ulga z tytułu Wydatków Związanych Ze Zdrowiem Czesne Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne i PRSI Pracodawcy/Pracownicy Składki na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne Osoby Samozatrudnione Ulga Podatkowa dla Pracujących Regularnie na Niepełny Etat Informacje Dodatkowe Spis Głównych Punktów Informacyjnych dla Osób Indywidualnych Kredyty Podatkowe, Ulgi i Stawki na Rok Podatkowy 2005 i 2006 Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące podstawowych osobistych kredytów podatkowych na rok 2005 i Osobiste kredyty podatkowe Kredyty Podatkowe Kredyt Podatkowy dla Osób Indywidualnych Kredyt Podatkowy dla Małżonków Kredyt Podatkowy Owdowiałych Małżonków - uprawniający do Kredytu Podatkowego dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci - bez dzieci na utrzymaniu - w roku owdowienia Kredyt Podatkowy dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci (z dziećmi na utrzymaniu) (Patrz: Wskazówka 1) Osoby Owdowiałe, Opuszczone, w Separacji lub Stanu Wolnego Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy

2 Kredyt Podatkowy dla Owdowiałych Rodziców Owdowiały w roku 2005 Owdowiały w roku 2004 Owdowiały w roku 2003 Owdowiały w roku 2002 Owdowiały w roku 2001 Owdowiały w roku 2000/ Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych (Kwota maksymalna) Kredyt Podatkowy dla Płatników PAYE Kredyt Podatkowy dla Osób Powyżej 65 Roku Życia (a) Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa (b) Żonaty/Mężatka Kredyt Podatkowy na Dzieci Pozbawione Zdolności Prawnej (Patrz:Wskazówka 1) Kredyt Podatkowy na Osoby Spokrewnione Będących na Utrzymaniu (Patrz: Wskazówka 1) Kredyt Podatkowy dla Osób Niewidomych (gdy jeden małżonek jest niewidomy) (gdy dwoje małżonków jest niewidomych) Dodatkowe Świadczenia na Psy Przewodniki * *825 Osoby Pozbawione Zdolności Prawnej Świadczenia na Zatrudnienie Opiekuna * maksymalnie * maksymalnie *Ulgi w odniesieniu do Psów Przewodników i Zatrudnienia Opiekuna mogą być potrącane od podatku według najwyższej stawki podatkowej dla osoby indywidualnej, tj. 20% i 42% odpowiednio w ciągu dwóch lat. Wskazówka 1: ograniczenia dochodu na dziecko/osobę Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy 2006 spokrewnioną: Kredyt Podatkowy dla Rodziców Samotnie Wychowujących Nil Nil Dzieci Kredyt Podatkowy dla Dzieci Pozbawionych Zdolności Nil Nil Prawnej Kredyt Podatkowy dla Osób Spokrewnionych Będących na Utrzymaniu * * *W przypadku Kredytu Podatkowego dla Osób Spokrewnionych Będących na Utrzymaniu, jeżeli dochód osoby spokrewnionej przekracza daną kwotę, to nie przysługuje kredyt podatkowy. Ograniczenia Zwolnień Podatkowych Sytuacja Osobista Kawaler/Panna,Wdowiec/Wdowa do 65 roku życia od 65 roku życia Żonaty/Mężatka do 65 roku życia od 65 roku życia Świadczenia Dodatkowe na Dzieci Będące na Utrzymaniu Pierwsze i drugie dziecko (każde) Każde kolejne dziecko Krańcowa Stawka Ulgi Podatkowej Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy % %

3 Stawki Podatkowe Sytuacja Osobista Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa bez dzieci na utrzymaniu Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy x 20% x 20% Kawaler/Panna, Wdowiec/Wdowa uprawnieni do Kredytu Podatkowego dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci Para Małżeńska (jedno z małżonków posiada dochód) (oboje małżonkowie posiadają dochód) x 20% x 20% x 20% (przy maksymalnym wzroście dochodów do ) x 20% x 20% x 20% (przy maksymalnym wzroście dochodów do ) *Uwaga: wzrost progu podatkowego dla stawki podstawowej podatku jest ograniczony do w roku 2005/ w roku 2006 lub (w zależności która wartość jest niższa) do niższej wartości z dochodów małżonków. Obniżonej stawki nie można przenosić pomiędzy małżonkami. Ulga z tytułu Wynajmu Pokoju W przypadku, gdy pokój (bądź pokoje) znajdujące się w jedynym bądź głównym miejscu zamieszkania podatnika są wynajmowane dla celów mieszkalnych, roczny dochód brutto z tytułu wynajmu nie przekraczający kwoty zwolniony jest z podatku. Nie wpływa to na ulgę z tytułu oprocentowania kredytu hipotecznego. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Broszurze Informacyjnej IT70 (Leaflet IT 70). Ulga z tytułu najmu Pomieszczeń Prywatnych Ulga przysługująca według standardowej stawki podatkowej (20%), w latach podlega następującym ograniczeniom: Sytuacja Osobista Rok Podatkowy 2005 Rok Podatkowy 2006 Kawaler/Panna Do 55 roku życia Od 55 roku życia Wdowiec/Wdowa Do 55 roku życia Od 55 roku życia Żonaty/Mężatka Do 55 roku życia Od 55 roku życia Aby ubiegać się o ulgę z tytułu najmu należy wypełnić Formularz Rent 1 (Form Rent 1). Ulga Hipoteczna z tytułu Kredytu (Zabezpieczonego i Niezabezpieczonego) Ulga Hipoteczna u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Kredytów Zabezpieczonych Ulga hipoteczna na kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone) nie jest przyznawana poprzez system podatkowy, lecz u źródła kredytu (TRS). Raty kredytu hipotecznego pomniejszone są o kwotę należnego kredytu podatkowego. Na przykład, jeżeli składnik procentowy raty kredytu hipotecznego wynosi 100, to kredytodawca pomniejszy miesięczną ratę o 20. Taka obniżka odpowiada uldze podatkowej według standardowej stawki podatkowej (20%).

4 Wszelkie przyszłe korekty dotyczące ulgi podatkowej będą automatycznie wprowadzane przez kredytodawcę. Dlatego też nie jest konieczne aby zgłaszać roszczenia o ulgę hipoteczną w rocznym zeznaniu podatkowym czy też kontaktować się z Urzędem Skarbowym. Jeśli jednak podatnik nie otrzymuje Ulgi Podatkowej u Źródła powinien skontaktować się z Wydziałem TRS, Działem Głównego Poborcy Podatkowego pod numerem infolinii , który zajmie się wprowadzeniem w życie przysługującej ulgi podatkowej. Niezabezpieczone Kredyty Mieszkaniowe O ulgę z tytułu odsetek Kredytów Mieszkaniowych Niezabezpieczonych wykorzystywanych na uprawniające do niej cele, tj. naprawy bądź modernizacje wyłącznego bądź głównego miejsca zamieszkania, można ubiegać się na podstawie przeglądu wydatków pod koniec roku podatkowego. Jeśli jednak spłacane odsetki kredytu hipotecznego na prywatne miejsce zamieszkania uprawniające do skorzystania z ulgi stanowią nadpłatę w stosunku do górnej granicy ulgi, nawet jeśli zestawienie wykazuje coś innego, a podatnik otrzymuje Ulgę Hipoteczną u Źródła z tytułu wyżej wymienionych odsetek, to nie przysługuje żadna dodatkowa ulga w odniesieniu do uprawniającego do ulgi niezabezpieczonego kredytu mieszkaniowego. Dostępna Kwota Ulgi Hipotecznej Ulga przysługuje według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach i podlega następującym ograniczeniom w odniesieniu do górnej granicy: Rok Podatkowy 2005/2006 Pierwszy Kredyt Hipoteczny* Pułap Kredyt Podatkowy Inne Pułap Kredyt Podatkowy Kawaler/Panna Osoby Kupujące Po Raz Pierwszy Dom i Mieszkanie: Wdowiec/Wdowa Żonaty/Mężatka * Okres przysługiwania ulgi wynosi wynosi siedem lat. Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Ulga Podatkowa u Źródła (TRS: Tax Relief at Source) Ulga podatkowa z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłacana upoważnionym ubezpieczycielom przyznawana jest u źródła (TRS). Subskrybenci opłacać będą składkę obniżoną (80% kwoty brutto) upoważnionemu ubezpieczycielowi. Niniejsza obniżka odpowiada uldze podatkowej według standardowej stawki podatkowej (20%). Pracownicy, których składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane sa w ich imieniu przez pracodawców, jako świadczenie dodatkowe (Benefit-in-Kind), nie mogą ubiegać się o ulgę podatkową u źródła. Aby ubiegać się o należną ulgę należy zadzwonić pod numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) lub powiadomić lokalne biuro Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, bądź wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Ulga dla Podejmujących Pracę Specjalny zasiłek podatkowy według najwyższej stawki podatkowej osoby indywidualnej, tj. 20% lub 42%, przysługuje osobom, które po ponad rocznym okresie bezrobocia podejmują pracę uprawniającą je do ulgi podatkowej. W pierwszym roku bezrobocia zasiłek wynosi plus na każde dziecko, i jest pomniejszony do dwóch trzecich wyżej wymienionej kwoty w roku 2, a w roku 3 do jednej trzeciej. Zasiłek ten jest również przyznawany osobom otrzymującym przez ponad 12 miesięcy Zasiłek dla Osób

5 Niepełnosprawnych lub Niewidomych. Dalsze informacje uzyskać można w Broszurze Informacyjnej IT 58 (Leaflet IT 58). Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia Ulga na Ubezpieczenie Wynagrodzenia dotyczy składek na ubezpieczenie wynagrodzenia zatwierdzonego przez Urząd Skarbowy (Revenue Approved Permament Health Benefit Schemes). Jest to ubezpieczenie gwarantujące ciągłość wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik nie może wykonywać swojej pracy ze względów zdrowotnych. Gdy pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia brutto, ulga podatkowa przyznawana jest u źródła. Nie jest zatem konieczne, aby ubiegać się o ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym lub też kontaktować się z lokalnym biurem Urzędu Skarbowego. Gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia brutto można ubiegać się o ulgę podatkową dzwoniąc pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) lub informując o tym lokalne biuro Urzędu Podatkowego według miejsca zamieszkania podatnika, bądź wypełniając roczne zeznanie podatkowe. Kredyt Podatkowy dla Opiekunów Domowych Kredyt podatkowy według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach 2005 i 2006 przysługuje parom małżeńskim, w których: Jeden małżonek ( opiekun domowy ) pracuje w domu opiekując się jedną bądź kilkoma osobami na utrzymaniu, tj. dzieckiem upoważnionym do pobierania zasiłku, osobą powyżej 65 roku życia, lub osobą na stałe pozbawioną zdolności prawnej z powodu niemocy psychicznej lub fizycznej, która normalnie mieszka z parą małżeńską w ciągu roku. Dochód opiekuna domowego nie przekracza Pomniejszona stawka kredytu podatkowego przysługuje opiekunom, których dochód wynosi między a Kredyt podatkowy nie przysługuje parom małżeńskim, które rozliczają się z podatków jako osoby indywidualne. Nie przysługuje on również parom małżeńskim których łączny dochód przekroczył w roku 2005 i w roku 2006, oraz które, ubiegają się o zawyżoną stawkę podatkową dla par o podwójnym dochodzie. Aby uzyskać dalsze informacje i aby ubiegać się o przysługującą ulgę podatkową należy wypełnić wnioski znajdujące się w Broszurze Informacyjnej IT 66 (Leaflet IT 66) i przesłać je pocztą do lokalnego biura Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Można ewentualnie zadzwonić pod numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego (patrz: strona 8) i podać szczegółowe informacje dotyczące wniosku. Składki na Związki Zawodowe Kredyt podatkowy według standardowej stawki podatkowej (20%) dostępny jest w odniesieniu do składek na Związki Zawodowe. Wysokość kredytu podatkowego za rok 2005 i 2006 wynosi 40 i 60. Jeżeli podatnik jest/był członkiem Związków Zawodowych przez jakikolwiek okres czasu w roku podatkowym 2005 lub 2006 i nie otrzymał ulgi z tytułu wpłaconych składek powinien zadzwonić pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego. Ulga Podatkowa na Usługi Komunalne Ulga podatkowa od dochodu przyznawana jest osobom indywidualnym, które płacą władzom lokalnym za usługi komunalne. Ulga przyznawana jest osobom, które w pełni i na czas opłaciły usługi komunalne, zwłaszcza usługę wywozu śmieci (np. naklejki na czarne worki), w minionym roku kalendarzowym. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 27. Ulga z tytułu Wydatków Związanych Ze Zdrowiem Można ubiegać się o ulgę podatkową (wypełniając odpowiedni formularz, tj. Formularz MED 1 lub Formularz 11) według najwyższej stawki podatkowej, tj. 20% lub 42%, z tytułu określonych wydatków związanych ze

6 zdrowiem poniesionych przez podatnika, małżonka, dziecko lub osobę spokrewnioną będące na utrzymaniu. Do ulgi podatkowej upoważnia większość wydatków związanych ze zdrowiem, za wyjątkiem rutynowych wizyt u dentysty i okulisty. Nie można ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu wydatków które zostały lub zostaną zwrócone przez, np. BUPA, VHI, Vivas czy Urząd ds. Zdrowia (Health Authority), lub gdy podatnik otrzymał lub otrzyma odszkodowanie. Należy również samemu ponieść pierwsze koszta w wysokości 125 na wydatki związane ze zdrowiem każdego roku podatkowego, lub w wysokości 250 jeżeli podatnik ubiega się o ulgę podatkową dla co najmniej dwóch osób. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 6 (Leaflet IT 6) lub Formularzem MED 1, bądź zadzwonić pod lokalny numer infolinii Regionalnego Urzędu Skarbowego. Czesne Ulga podatkowa według standardowej stawki podatkowej (20%) w latach przysługuje w odniesieniu do określonych opłat za naukę. Maksymalna wysokość opłat upoważniających do ulgi podatkowej wzrosła od za rok akademicki 2005/2006 i 2006/2007. Aby uzyskać dalsze informacje należy zapoznać się z Broszurą Informacyjną IT 31 (Leaflet IT 31). Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne i PRSI Pracodawcy/Pracownicy Klasa A (Normalna stawka, według której opłacane są składki) Dochód Pracownika podlega poniższym opłatom: Rok Podatkowy 2005 Dochód do , składka PRSI 4% plus składka zdrowotna 2% Dochód powyżej składka zdrowotna 2% Rok Podatkowy 2006 Dochód do , składka PRSI 4% plus składka zdrowotna 2% Dochód powyżej , składka zdrowotna 2% Ogółem 6% 2% 6% 2% Stawka Pracodawcy 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% Pracownicy zwolnieni są z opłat na składkę PRSI w przypadku pierwszej kwoty zarobionej danego tygodnia w wysokości 127 oraz kwoty 26 w przypadku pracowników opłacających składkę PRSI według stawki zmodyfikowanej. Pracownicy zarabiający 300 lub mniej tygodniowo zwolnieni są z opłacania składek PRSI oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże, gdy dochody przekraczają 300 tygodniowo, wielkość PRSI pracownika wolna od opłat utrzymuje się na poziomie 127 tygodniowo oraz 26 w przypadku opłacających składkę PRSI według stawki zmodyfikowanej. Pracownicy zarabiający 400 lub mniej tygodniowo w roku 2005 i 440 lub mniej tygodniowo w roku 2006 zwolnieni są z opłaty składek 2 % na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: Osoby otrzymujące Rentę dla Owdowiałych, Zasiłek dla Porzuconych Żon lub dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci zwolnione są z opłaty 2% składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wszyscy posiadacze Kart Medycznych (w tym osoby mające 70 lat) są również zwolnione z opłacania powyższej składki. Składki na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne Osoby Samozatrudnione Klasa S (Osoby Samozatrudnione) Ogółem Rok Podatkowy % PRSI i 2% Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne z całego dochodu 5% Rok Podatkowy % PRSI i 2% Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne z całego dochodu 5% Osoby samozatrudnione zwolnione są z opłacania Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne w wysokości 2%, gdy roczny dochód nie przekroczył w roku 2005 i w roku Minimalna kwota rocznej składki PRSI wynosi 253.

7 Uwaga: Osoby otrzymujące Rentę dla Owdowiałych, Zasiłek dla Porzuconych Żon lub dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci zwolnione są z opłaty 2% składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wszyscy posiadacze Kart Medycznych (w tym osoby mające 70 lat) są również zwolnione z opłacania powyższej składki. Ulga Podatkowa dla Pracujących Regularnie na Niepełny Etat Zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych wypłacanego regularnie osobom pracującym regularnie na niepełny etat dostępne są do końca grudnia 2006 roku.

8 Informacje Dodatkowe Jeżeli podatnik jest płatnikiem w systemie PAYE, wszelkie kwestie dotyczące podatków będą rozwiązywane w regionie zamieszkania podatnika. Aby uzyskać dalsze informacje należy zadzwonić pod numer Infolinii Urzędu Skarbowego dla Płatników w systemie PAYE (tylko wewnątrz ROI): Północno-Zachodni Region Graniczny Hrabstwa: Cavan, Monaghan, Donegal, Mayo, Galway, Leitrim, Louth, Offaly, Longford, Roscommon, Sligo, Westmeath Region Wschodni i Południowo-Wschodni Hrabstwa: Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Meath, Tipperary, Waterford, Wexford, Wicklow Region Dubliński Miasto i hrabstwo Dublin Region Południowo-Zachodni Hrabstwa: Clare, Cork, Kerry, Limerick Jeżeli podatnik przebywa poza granicami Irlandii należy dzwonić pod numer Informacji PAYE +353 (1) Jeżeli dochody płatnika opodatkowane są według Systemu Samodzielnego Rozliczania należy skontaktować się z biurem Urzędu Skarbowego widniejącym na powiadomieniu o samodzielnym rozliczaniu się. Wszystkie ulotki o których mowa dostępne są na stronie internetowej Urzędu Skarbowego lub w Serwisie Formularzy i Ulotek Urzędu Skarbowego pod numerem infolinii lub dla osób dzwoniących z zagranicy lub w każdym biurze Urzędu Skarbowego. Wszelkie pytania dotyczące składek na PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne powinny być skierowane do Serwisu Informacyjnego Wydziału Spraw Socjalnych i Rodzinnych pod numerem telefonu (01) Spis Głównych Punktów Informacyjnych dla Osób Indywidualnych Biuro Informacyjne Urzędu Skarbowego w Tallaght Level 2, The Square, Tallaght, Dublin 24 Centralne Biuro Informacyjne Urzędu Skarbowego Cathedral Street, off O Connell Street, Dublin 1 Athlone Government Offices, Pearse Street, Athlone Castlebar Michael Davitt House, Castlebar Cork Government Offices, Sullivans Quay, Cork Dundalk Millenium Centre, Dundalk Galway Hibernian House, Eyre Square, Galway Kilkenny Government Offices, Hebron Road, Kilkenny Letterkenny High Road, Letterkenny Limerick River House, Charlotte Quay, Limerick Sligo Government Offices, Cranmore Road, Sligo Thurles Government Offices, Stradavoher, Thurles Tralee Government Offices, Spa Road, Tralee Waterford Government Offices, The Glen, Waterford Wexford Government Offices, Anne Street, Wexford Urząd Skarbowy Wydano w grudniu 2005 roku Sprostowanie prawne Niniejsza broszura informacyjna została wydana wyłącznie dla celów informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy dla interpretacji odnośnych przepisów prawa.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals.

Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Polish / Polski Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Zasady postępowania przy określaniu statusu zatrudnienia osób fizycznych. Zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW 247. To państwowa agencja zajmująca się zatrudnieniem oraz szkoleniami zawodowymi.

WYKAZ SKRÓTÓW 247. To państwowa agencja zajmująca się zatrudnieniem oraz szkoleniami zawodowymi. WYKAZ SKRÓTÓW 247 Wykaz Skrótów CWO (z ang. Community Welfare Officer) pracownik pomocy społecznej. Pracownicy pomocy społecznej odpowiedzialni są za oszacowanie dochodu osób, które ubiegają się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 2 Osoby fizyczne w Belgii obciążone są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596)

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2015 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2015 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2015 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2015

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34

System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34 System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku PIT 20 proc. i 40 proc., a podatek CIT określono na poziomie 12,5 proc. przy czym stosuje się także

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

IRLANDIA MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM POZA GRANICAMI KRAJU:

IRLANDIA MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM POZA GRANICAMI KRAJU: 1 MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM POZA GRANICAMI KRAJU: IRLANDIA Strona internetowa duszpasterstwa polskiego w Irlandii http://www.polish-chaplaincy.ie/index.php Biuro Duszpasterstwa Polskiego Adres: Kościół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r.

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. * U W A G A Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika... 2 1) Składniki wynagrodzenia brutto... 2 2) Składki finansowane przez pracodawcę... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadanie 1. Alina (bezdzietna, stanu wolnego) w 2015 roku osiągnęła przychód ze stosunku pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę Maj 2009 Krajowe Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Poznaj swoje prawa Świadczenia dla osób bezrobotnych Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę 279 Osoby, które straciły pracę, mogę mieć 284 trudności

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3. POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do podatku 2015

Objasnienia do podatku 2015 Status pendler Objasnienia do podatku 2015 Jeśli pracujesz i ponosisz samodzielnie lub częściowo koszty utrzymania podczas pobytu w Norwegii, masz prawo ubiegać się o tzw. status pendler. Dzięki niemu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

SECTION ONE: ROZDZIA Ł 1: ŻYCIE W IRLANDII WSTĘP LIVING IN IRELAND A BRIEF INTRODUCTION. (The All Ireland Programme for Immigrant Parents)

SECTION ONE: ROZDZIA Ł 1: ŻYCIE W IRLANDII WSTĘP LIVING IN IRELAND A BRIEF INTRODUCTION. (The All Ireland Programme for Immigrant Parents) ROI PACK DIVIDERS (Polish):Layout 8/une/2009 3:3 8/une/2009 Page ROZDZIA Ł : ŻYCIE W IRLANDII WSTĘP (Ogólnokrajowy Program dla Emigrujących Rodziców) SECTION ONE: LIVING IN IRELAND A BRIEF INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Bożena Kołaczek Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa, 20 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT 2011 PIT od pracodawcy jako podstawa rozliczenia e-pit Rozliczanie przychodów z zagranicznej giełdy Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości Korzyści z ulgi

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7.

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 945 S) USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady-art. 27 f updof

Przykłady-art. 27 f updof Przykłady-art. 27 f updof Przykład 2 Małżonkowie x, y przez cały rok: dochód ze stosunku pracy: 60 tyś. zł ogólnych:60 tyś. zł 24 lata, uczące się, dochód z umowy zlecenia: 4 tyś. zł Ulga: brak ulgi jedno

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo