Rynek kredytów hipotecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek kredytów hipotecznych"

Transkrypt

1 Raport dr Andrzej Kuciński, mgr Monika Kotowicz-Śwital Rynek kredytów hipotecznyc

2 1 SZANOWNI PAŃSTWO Zakup mieszkania to bardzo ważna decyzja życiowa każdego człowieka. Często zdarza się tak, iż posiadane zasoby finansowe stają się niewystarczające do tego, aby dysponując wyłącznie nimi nabyć nieruchomość. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, a wśród nich za najważniejsze uważa się kredyt hipoteczny. Kredyty hipoteczne udzielane są na warunkach, które różnią się pomiędzy poszczególnymi bankami. O ile dostępność kredytu hipotecznego dla potencjalnego klienta wydaje się być stosunkowo łatwa, o tyle ocena i porównanie warunków kredytowych różnych banków na rynku przez klientów nie wydaje się być zadaniem prostym. W związku z tym niniejszy raport może być użytecznym narzędziem wspomagającym decyzje kredytowe klientów. Mamy nadzieje, że przygotowany przez nas Raport stanowić będzie dla Państwa cenne źródło interesujących informacji. Jednocześnie mamy zaszczyt zapowiedzieć, że planujemy przygotowanie kolejnego raportu w kwietniu 2012 roku. Andrzej Kuciński, Monika Kotowicz-Śwital

3 2 Podsumowanie Rynek kredytów hipotecznych podlega dynamicznym przeobrażeniom. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki nowe obowiązki m.in. obowiązek wydania wystandaryzowanego formularza informacyjnego, który powinien zawierać kompleksową informację o kredycie, a to ma pozwolić na łatwiejsze porównanie ofert kredytowych różnych banków. Z drugiej strony nowe zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, w tym rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie może utrudnić dostępność kredytów hipotecznych dla potencjalnych klientów. Z analizy rynku kredytów hipotecznych wynika, iż: przeciętna zdolność kredytowa ustalona dla przyjętego profilu klienta wyniosła ,00 zł; całkowity koszt kredytu powinien stanowić najważniejsze kryterium oceny atrakcyjności oferty kredytowej banku; rosnące stopy pożyczek międzybankowych przekładają się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych w walucie polskiej; przeciętna banku dla kredytów hipotecznych przy LTV 100% wyniosła 1,66%, zaś przy LTV 80% - 1,46%; większość banków stosuje politykę 0% prowizji od udzielonego kredytu, przy czym nie oznacza to, że taka oferta jest atrakcyjniejsza od oferty zakładającej wyższy poziom prowizji; dodatkowe koszty kredytu mogą znacząco wpłynąć na zmianę poziomu marży kredytu, a zatem i na całkowite koszty kredytu hipotecznego. Przed zawarciem umowy klient powinien zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku, biorąc pod uwagę wszytskie koszty i korzyści z nich wynikające oraz mając na uwadze fakt, iż wybór najatrakcyjniejszej oferty kredytu hipotecznego pozwala niejednokrotnie zaoszczędzić znaczące kwoty w całym okresie kredytowania.

4 3 Spis treści Podsumowanie...2 Spis treści...3 Metodologia badań...4 Zdolność kredytowa...5 Całkowity koszt kredytu...6 Oprocentowanie...8 Rata kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu...14 Jednorazowe oraz okresowe koszty kredytu...17

5 4 Metodologia badań Raport Rynek kredytów hipotecznych ma za zadanie przedstawić zbiorcze informacje na temat warunków kredytowych oferowanych przez instytucje bankowe, prowadzące swą działalność w Gorzowie Wielkopolskim. Raport został przygotowany na podstawie uzyskanych z banków formularzy informacyjnych dla kredytów hipotecznych oraz danych ankietowych. Badaniem objęto 23 banki mające oddziały w Gorzowie Wielkopolskim, z czego 19 z nich wyraziło chęć wzięcia udziału w badaniu. Ostatecznie na zapytania odpowiedziało 15 banków, które podały dane na temat ofert kredytu hipotecznego w walucie krajowej. Uzyskane informacje pochodzą z okresu W zapytaniu do banków wykreowano profil klienta, którym była trzyosobowa rodzina małżeństwo + dziecko. Dochód gospodarstwa domowego określono na poziomie 5 000,00 zł netto. Założono, iż małżeństwo uzyskuje dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Cel kredytowy to zakup mieszkania na rynku pierwotnym o wartości ,00 zł. Z analizy rynku nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim wynika, iż kwota kredytu pozwoli na zakup mieszkania o powierzchni m 2 w stanie deweloperskim. Zapytania kierowane do banków zakładały dwie sytuacje, a mianowicie udzielenie kredytu finansującego 100% wartości nieruchomości (LTV 100%) oraz sytuację z wkładem własnym na poziomie 20% (LTV 80%). Ponadto, założono dla obu sytuacji 30 letni okres kredytowania oraz sposób spłaty kredytu w równych ratach kredytowych. Do oceny zdolności kredytowej rodziny starającej się o kredyt hipoteczny przyjęto miesięczne stałe wydatki mieszkaniowe na poziomie 500,00 zł, brak obciążeń z tytułu innych zobowiązań kredytowych, brak limitów kredytowych na kratach kredytowych oraz rachunkach bankowych. Wyniki badań zostały zaprezentowane w formie opisowej oraz w postaci wykresów i tabel.

6 5 Zdolność kredytowa Decyzja o udzieleniu kredytu hipotecznego przez bank uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, tj. od jego zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie i na warunkach określonych w umowie. Na podstawie wyniku tej oceny bank nie tylko podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu, czy też jego odmowie, ale także określa maksymalną dopuszczalną kwotę kredytu, którą jest w stanie udzielić kredytobiorcy. Banki przy ocenie zdolności kredytowej kierują się różnymi kryteriami, które wpływają na wielkość maksymalnej kwoty kredytu. Do najważniejszych z nich należą: średniomiesięczne dochody, forma zatrudnienia, wiek kredytobiorcy, zaciągnięte zobowiązania, historia kredytowa, karty kredytowe, liczba osób w gospodarstwie domowym, samochód itp. Wykres 1 Maksymalna kwota kredytu hipotecznego Z zamieszczonych informacji na temat maksymalnej kwoty kredytu wynika, iż najwyższą kwotę kredytu był w stanie udzielić Bank Pocztowy ,00 zł, a dalej w kolejności Bank Millenium ,00 zł oraz Deutsche Bank ,00 zł. Z kolei najmniejszą zdolność kredytową trzyosobowa rodzina uzyskała w banku BOŚ Bank, który był skłonny udzielić kredytu w maksymalnej wartości ,00 zł. Różnica między maksymalną a minimalną kwotą kredytu możliwą do uzyskania w analizowanych bankach była znaczna i wyniosła ,00 zł. Z uzyskanych informacji na temat maksymalnych kwot kredytu wynika, iż przeciętna zdolność kredytowa w badanym okresie wynosiła ,00 zł. W zestawieniu na temat zdolności kredytowej nie uwzględniono Alior Banku, PKO BP oraz Polbanku ze względu na brak informacji na temat maksymalnej kwoty kredytu.

7 6 Całkowity koszt kredytu Całkowity koszt kredytu stanowi jedno z najważniejszych kryteriów wyboru oferty kredytowej. Obowiązek jego podania wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 5 pkt 6), całkowity koszt kredytu stanowi sumę wszelkich kosztów, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. W rozważanych przypadkach, wysokość całkowitego kosztu kredytu jest zależna od kredytowanego kapitału, a dominującą jego część stanowią odsetki. W tabelach przedstawiono całkowite koszty kredytów i zawarte w nich odsetki, przyjmując obie wersje kredytowania. TABELA 1 Całkowity koszt kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% BANK Całkowity koszt kredytu Odsetki w zł w % Deutsche Bank ,38 * * Multibank ,91 * * PKO BP , ,11 94,91 Bank Millenium , ,34 93,51 Credit Agricole ,23 * * BOŚ Bank , ,96 99,28 Pekao S.A , ,94 100,00 Polbank , ,88 72,37 BNP Paribas ,00 * * * brak danych. Z podanych informacji wynika, iż kredyt LTV 100% o najniższym koszcie całkowitym oferuje Deutsche Bank, a o najwyższym BNP Paribas. Różnica między minimalnym a maksymalnym całkowitym kosztem kredytu wynosi ,62 zł, co stanowi 181,47% najniższego całkowitego kosztu kredytu. Jak już wspomniano, najistotniejszym składnikiem całkowitego kosztu kredytu są odsetki. Ich rozpiętość zawiera się w przedziale 72, %. Ukształtowanie dolnej granicy wskazuje na

8 7 konieczność ponoszenia przez kredytobiorcę innych dodatkowych kosztów, których wartość przekracza 27% całości kosztów kredytu. Z kolei górna granica przedziału rozpiętości wskazuje na ograniczenie wartości całkowitego kosztu kredytu tylko do odsetek, a zatem pominięcie innych ważnych elementów, które kredytobiorca musi sfinansować, aby móc skutecznie zawrzeć umowę z bankiem. W zestawieniu na temat całkowitego kosztu kredytu LTV 100% nie uwzględniono Alior Banku, Banku Pocztowego, Banku BPH, Nordea Bank i ING Bank Śląski z uwagi na to, iż banki te nie udzielają kredytu na 100% wartości nieruchomości. TABELA 2 Całkowity koszt kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% BANK Całkowity koszt kredytu Odsetki w zł w % Deutsche Bank ,11 * * Nordea Bank , ,32 97,32 BNP Paribas ,26 * * BZWBK , ,53 95,48 ING Bank Śląski , ,20 94,50 Multibank ,79 * * Credit Agricole ,06 * * BOŚ Bank , ,38 99,17 Bank Millenium , ,91 93,25 PKO BP , ,28 95,79 Bank BPH ,00 * * Pekao S.A , ,74 100,00 Polbank , ,71 77,17 * brak danych. Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, iż kredyt LTV 80% o najniższym całkowitym koszcie oferuje Deutsche Bank, a najwyższym Polbank. Różnica między minimalnym a maksymalnym

9 8 całkowitym kosztem kredytu wynosi ,62 zł, stanowi 155,57% najniższego całkowitego kosztu kredytu. Rozpiętość odsetek zawiera się w przedziale 77, %. Ukształtowanie dolnej granicy wskazuje na konieczność ponoszenia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów, których wartość przekracza 22% całości kosztów kredytu. Z kolei górna granica przedziału rozpiętości wskazuje na ograniczenie wartości całkowitego kosztu kredytu tylko do odsetek. W zestawieniu na temat całkowitego kosztu kredytu LTV 80% nie uwzględniono Alior Banku i Banku Pocztowego ze względu na brak informacji o całkowitym koszcie kredytu. Oprocentowanie Oprocentowanie jest ceną kredytu, na którą to składa się stopa referencyjna i banku. To właśnie wysokość oprocentowania decyduje o atrakcyjności oferty kredytowej banku. Zatem porównując oferty kredytowe różnych banków często w pierwszej kolejności sprawdzana jest wysokość oprocentowania kredytu. Stopa referencyjna to stopa, która obowiązuje na rynku międzybankowym, zmieniając się pod wypływem rynkowej gry popytu i podaży. Dla kredytów w polskich złotych jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym WIBOR. Najczęściej są to stawki 3 lub 6 WIBOR. Z kolei banku jest tą częścią składową oprocentowania, która jest stała w całym okresie kredytowania i z reguły jest tym niższa, im wyższa jest kwota udzielanego kredytu oraz im wyższa jest wartość wkładu własnego. Z analizy zebranych ofert wynika, iż kredytów hipotecznych w polskich złotych w zdecydowanej mierze opartych było na 3 miesięcznej stopie WIBOR. Z zachowania rynkowych stóp międzybankowych wynika, iż kredytów w polskich złotych opartych na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dość istotnie wzrosło. Wykres 2 WIBOR 3M za okres Źródło:

10 9 Wykres 3 WIBOR 6M za okres Źródło: Z przedstawionych danych dotyczących oprocentowania kredytów hipotecznych w polskich złotych bez wkładu własnego wynika, iż najniższe można było uzyskać w PNB Paribas 5,98%, Deutsche Bank 6,18% oraz Banku Pocztowym 6,24%. Z kolei najwyższe dla 30 letniego kredytu w polskich złotych bez wkładu własnego oferował bank Credit Agricole 7,26%. TABELA 3 Oprocentowanie i kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% BANK OPROCENTOWANIE MARŻA WIBOR BNP PARIBAS 5,89% 0,90% 3M DEUTSCHE BANK 6,18% 1,20% 3M BANK POCZTOWY 6,24% 1,25% 3M MULTIBANK 6,25% 1,35% 3M PEKAO S.A. 6,43% 1,49% 3M PKO BP 6,55% 1,57% 3M BANK MILLENIUM 6,58% 1,59% 3M POLBANK 6,98% 3M ALIOR BANK 7,19% 2,20% 3M BOŚ BANK 7,21% 2,20% 6M CREDIT AGRICOLE 7,26% 2,50% 3M * 0,9% przez pierwsze 5 lat, potem 1,29%

11 10 Z kolei analizując kredytów hipotecznych w polskich złotych z wkładem własnym na poziomie 20% należy stwierdzić, iż najniższe można było uzyskać w PNB Paribas 5,98%, BZWBK 5,97% oraz Deutsche Bank 6,08%. Z kolei najwyższe dla 30 letniego kredytu w polskich złotych z wkładem własnym na poziomie 20% oferował Polbank 6,98%. TABELA 4 Oprocentowanie i kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% BANK OPROCENTOWANIE MARŻA WIBOR BNP PARIBAS* 5,89% 0,90% 3M BZWBK 5,97% 0,99% 3M DEUTSCHE BANK 6,08% 1,10% 3M NORDEA BANK 6,08% 1,10% 3M MULTIBANK 6,20% 1,30% 3M BANK POCZTOWY 6,24% 1,25% 3M ING BANK ŚLĄSKI 6,25% 1,25% 6M BANK MILLENIUM 6,38% 1,39% 3M PEKAO S.A. 6,43% 1,49% 3M PKO BP 6,53% 1,55% 3M BOŚ BANK 6,71% 1,70% 6M ALIOR BANK 6,79% 1,80% 3M CREDIT AGRICOLE 6,86% 2,20% 3M BANK BPH** 6,89% 1,90% 3M POLBANK 6,98% 3M * 0,9% przez pierwsze 5 lat, potem 1,29% ** poziom marży może być obniżony do 1% pod warunkiem korzystania z dodatkowych produktów Z zamieszczonych informacji na temat marż dla kredytów hipotecznych bez wkładu własnego wynika, iż najniższą marżę był w stanie zaoferować bank BNP Paribas na poziomie

12 11 0,9%. Poziom oferowanej marży był znacznie poniżej średniej wyznaczonej dla badanych ofert. Z kolei najwyższą marżę, znacznie powyżej wartości przeciętnej, stosował bank Credit Agricole 2,5%. Szczegółowe informacje na temat poziomu stosowanych przez banki marż dla kredytów hipotecznych w walucie polskiej bez wkładu własnego zamieszczono na wykresie 4. Wykres 4 Marża kredytu hipotecznego dla kredytów LTV 100% 3,00% 2,50% 1,66% 1,20% 1,25% 1,35% 1,49% 1,57% 1,59% 2,20% 2,20% 1,00% 0,90% BNP PARIBAS DEUTSCHE BANK BANK POCZTOWY MULTIBANK PEKAO S.A. PKO BP BANK MILLENIUM POLBANK ALIOR BANK BOŚ BANK CREDIT AGRICOLE Szczegółowe informacje na temat poziomu stosowanych marż przez banki dla kredytów hipotecznych w walucie polskiej z wkładem własnym na poziomie 20% zamieszczono na wykresie 5. Z wykresu 5 wynika, iż w przypadku kredytów hipotecznych z wkładem własnym na poziomie 20% najniższą marżę był w stanie zaoferować bank BNP Paribas 0,9%, BZWBK 0,99%, a także Deutsche Bank 1,1% oraz Nordea Bank 1,1%. Z kolei najmniej korzystną marżę dla klienta stosował bank Credit Agricole 2,2%.

13 12 Wykres 5 Marża kredytu hipotecznego dla kredytów LTV 80% 3,00% 1,00% 0,90% 1,46% 0,99% 1,10% 1,10% 1,25% 1,25% 1,30% 1,39% 1,49% 1,55% 1,70% 1,80% 1,90% 2,20% BNP PARIBAS BZWBK DEUTSCHE BANK NORDEA BANK BANK POCZTOWY ING BANK ŚLĄSKI MULTIBANK BANK MILLENIUM PEKAO S.A. PKO BP BOŚ BANK ALIOR BANK BANK BPH POLBANK CREDIT AGRICOLE W tym miejscu należy zaznaczyć, iż poziom oferowanej marży uwarunkowany jest pewnymi obostrzeniami lub warunkami, które mogą doprowadzić do jej obniżenia, jak i podwyższenia. Najczęściej poziom marży jest obniżany, gdy klient zobowiązuje się do założenia konta osobistego i przelewania na nie swojego wynagrodzenia, a czasami także do aktywnego korzystania z innych produktów przypisanych do ROR, np. karty debetowej, karty kredytowej z góry określoną wymagalną minimalną wartością dokonanych transakcji. Również często jest tak, iż warunkiem obniżenia marży jest posiadanie polisy na życie lub też ubezpieczenia od utraty pracy. Jeżeli klient nie wywiązuje się należycie ze swych zobowiązań, które uprawniały go do obniżenia marży, to bank zastrzega sobie prawo do podwyższenia marży o konkretny, z góry określony, poziom lub o wcześniej udzieloną zniżkę. Na wykresie 6 przedstawiono zestawienia prezentujące różnice między poziomem oprocentowania oraz marży dla kredytu hipotecznego z wkładem własnym i bez wkładu własnego.

14 13 Wykres 6 Poziom oprocentowania i marży dla kredytu hipotecznego LTV 100% i LTV 80% Deutsche Bank LTV 100% LTV 80% Multibank LTV 100% LTV 80% Bank BPH LTV 100% LTV 80% PNB Paribas LTV 100% LTV 80% BOŚ Bank LTV 100% LTV 80% Bank Millenium LTV 100% LTV 80% Bank Pocztowy LTV 100% LTV 80% Nordea Bank LTV 100% LTV 80% Pekao S.A. LTV 100% LTV 80% BZWBK LTV 100% LTV 80% Credit Agricole LTV 100% LTV 80% ING Bank Śląski LTV 100% LTV 80%

15 14 PKO BP LTV 100% LTV 80% Polbank LTV 100% LTV 80% Alior Bank LTV 100% LTV 80% Rata kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu Przyszłego kredytobiorcę szczególnie interesuje to, ile środków będzie musiał wyodrębnić w budżecie domowym na spłatę raty kredytowej. Rata kredytu składa się z dwóch zasadniczych części, a mianowicie części kapitałowej oraz odsetkowej. Na wysokość raty kredytowej wpływa nie tylko wysokość oprocentowania, ale także składki ubezpieczeniowe np. ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu, ubezpieczenie niskiego wkładu, czy też ubezpieczenie pomostowe. Podstawowym zabezpieczeniem dla banku jest ustanowienie hipoteki dla księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd rejonowy. Często do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia kredytu hipotecznego bank podwyższa marżę kredytu o dodatkową marżę, która podwyższa kredytu. W związku z powyższym, celem bardziej obiektywnego porównania rat kredytów hipotecznych, zestawiono raty kredytów po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki. Z zestawienia wynika, iż w przypadku finansowania zakupu nieruchomości bez wkładu własnego najniższą ratę uzyskamy w Polbanku 841,00 zł, ale z zastrzeżeniem, iż przedstawiona wysokość raty nie obejmuje całego okresu kredytowania. Na kolejnych pozycjach uplasowały się następujące banki: Deutsche Bank z ratą na poziomie 1283,00 zł, Bank Pocztowy 1291,64 zł oraz Multibank 1293,04. Z kolei najwyższą ratę zapłacimy w Pekao S.A. 1458,30 zł, BOŚ Bank 1455,43 zł, Credit Agricole 1434,62 zł. Z analizy ofert banków wynika, iż większość banków stosuje zerową prowizję za udzielenie kredytu, choć i są takie, które stosują prowizje przekraczającą wartość 2% udzielonego kredytu. Oznacza to, że przy kwocie kredytu ,00 zł kredytobiorca musi się liczyć z prowizją przekraczającą 4 000,00 zł. Wysokość prowizji jest o tyle istotna, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nie można jej kredytować, a zatem należy ją uiścić gotówką przy zawieraniu umowy. Ponadto należy zaznaczyć, iż często zerowa prowizja może być uwarunkowana koniecznością zakupu dodatkowych produktów. Jednakże, wśród zbadanych ofert można

16 15 spotkać się z takimi, które zakładają zapłacenie określonej prowizję od udzielonego kredytu można, z jednoczesnym obniżeniem marżę banku. Rozważając taki wariant należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość całkowitego kosztu kredytu. TABELA 5 Rata kredytu oraz wysokość prowizji za udzielenie kredytu przy LTV 100% - kwota kredytu ,00 zł BANK Rata kredytu Prowizja za udzielenie kredytu w % w zł PNB Paribas 841,00/916,00/1291,00* 0% 0,00 Deutsche Bank 1283,00 0% 0,00 Bank Pocztowy 1291,64 0% 0,00 Multibank 1293,01 0% 0,00 Bank Millenium 1338,41 0% 0,00 PKO BP 1350,18 2,1 4410,00 Polbank 1397,99 0% 0,00 Alior Bank 1424,03 2% 4200,00 Credit Agricole 1434,62 1,5% 3150,00 BOŚ Bank 1455,43 1% 2100,00 Pekao S.A. 1458,30 0% 0,00 * rata 841,00 przez pierwsze 5 lat, 916,00 do 8 roku, 1291,00 do końca okresu kredytowania Odnosząc się do sytuacji kredytu hipotecznego z wkładem własnym na poziomie 20%, należy stwierdzić, iż najniższą ratę uzyskamy w Polbanku (z tym samym zastrzeżeniem co przy kredycie bez wkładu własnego). W dalszej kolejności najniższą ratę wykazywała oferta banku BZWBK 1008,60 zł, Deutsche Bank 1016,00 zł oraz Noreda Bank 1017,20 zł. Podobnie jak wcześniej, przy kredycie bez wkładu własnego banki stosują zróżnicowaną politykę w zakresie pobierania prowizji za udzielenie kredytu, która kształtuje się od 0% do 2,9%.

17 16 TABELA 6 Rata kredytu oraz wysokość prowizji za udzielenie kredytu przy LTV 80% BANK Rata kredytu Prowizja za udzielenie kredytu w % w zł BNP Paribas 995,00 / 1033,00* 0% 0,00 BZWBK 1008,60 2,5% 4097,56 Deutsche Bank 1016,00 0% 0,00 Nordea Bank 1017,20 2% 3360,00 Multibank 1028,95 0% 0,00 Bank Pocztowy 1033,31 0% 0,00 ING Bank Śląski 1034,47 2,9%** 4872,00 Bank Millenium 1048,65 0% 0,00 PKO BP 1077,95 2,1% 3528,00 BOŚ Bank 1085,18 1% 1680,00 Alior Bank 1094,12 2% 3360,00 Bank BPH 1105,00 0%*** 0,00 Credit Agricole 1113,67 1,5% 2520,00 Polbank 1118,39 0% 0,00 Pekao S.A. 1166,64 0% 0,00 * 995,00 przez pierwsze 5 lat ** prowizja może wynieść 0%, ale kosztem wyższej marży (wzrost o 0,5%) *** prowizja pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu

18 17 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu Oprócz odsetek i prowizji, wśród najważniejszych elementów całkowitego kosztu kredytu, wymienia się: opłaty, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Z całkowitego kosztu kredytu wyłącza się koszty opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę. Niektóre z nich ponoszone są przez kredytobiorcę jeden raz, tylko przed lub w trakcie uruchamiania kredytu. Inne mają charakter cykliczny, a ustawodawca określił je mianem okresowych. Analiza treści informacji udostępnionych przez banki pozwoliła wyodrębnić ich charakterystyczne elementy, które zawarto w tabeli 7 i 8. Z przedstawionego zestawienia wynika, że występuje duże zróżnicowanie w zakresie elementów dodatkowych kosztów kredytu. Jeden z nich ustanowienie hipoteki - występuje w każdym banku, a wynika to ze specyfiki kredytu. Koszt ten ma charakter kosztu jednorazowego. Innymi ważnymi składnikami kosztów ponoszonych jednorazowo są wycena, inspekcja i administracja. Najważniejszym elementem dodatkowych kosztów okresowych są ubezpieczenia, za pomocą których bank przenosi ryzyko nie wywiązania się z umowy kredytowej przez kredytobiorcę na instytucję ubezpieczeniową. Koszty ubezpieczeń czasami są zastępowane wyższą marżą, która stanowi wynagrodzenie banku z tytułu ponoszenia wyższego ryzyka, związanego z przejściowymi okolicznościami. Wśród wymaganych ubezpieczeń prym wiodą ubezpieczenia majątkowe, do których stosuje się cesję wierzytelności na rzecz kredytodawcy. Częstym elementem dodatkowych kosztów kredytu są ubezpieczenia osobowe, w tym na życie lub od ryzyka utraty stałego źródła dochodu. Zastosowanie tego elementu jest często nagradzane możliwością obniżenia marży kredytu do poziomu znacznie korzystniejszego dla kredytobiorcy. Dodatkowy koszt kredytu wynika także z konieczności założenia rozliczeniowooszczędnościowego rachunku w banku. Innym, najrzadziej występującym, elementem jest konieczność zakupienia karty kredytowej.

19 18 TABELA 7 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% Banki Koszty jednorazowe Koszty okresowe ubezpieczenie Inne wycena inspekcja Ustanowienie zabezpieczenia administracja majątkowe pomostowe (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) osobowe niskiego wkładu (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) ROR/karta bankomatowopłatnicza Karta kredytowa BNP Paribas Deutsche Bank Multibank Bank Pocztowy Bank Millenium PKO BP BOŚ Bank Alior Bank Credit Agricole Polbank Pekao S.A. przyjęty dodatkowy element kosztu kredytu.

20 19 TABELA 8 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% Banki Koszty jednorazowe Koszty okresowe ubezpieczenie Inne wycena inspekcja Ustanowienie zabezpieczenia administracja majątkowe pomostowe (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) osobowe niskiego wkładu (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) ROR/karta bankomatowopłatnicza Karta kredytowa BNP Paribas BZWBK Deutsche Bank Nordea Bank Multibank Bank Pocztowy ING Bank Śląski Bank Millenium PKO BP BOŚ Bank Alior Bank Bank BPH Credit Agricole Polbank Pekao S.A. przyjęty dodatkowy element kosztu kredytu. Z przedstawionego zestawienia wynika, że występuje duże zróżnicowanie w zakresie elementów dodatkowych kosztów kredytu na sfinansowanie 100% wartości nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że ustanowienie hipoteki jest warunkiem podstawowym i zasadniczym

21 20 kosztem każdego kredytu hipotecznego. Występuje więc w każdym banku, wymieniany jako jeden ze składników kosztów jednorazowych. Kredyty LTV 100% charakteryzują się wyższym ryzykiem niż LTV 80%, co wymaga większych zabezpieczeń. Banki dążąc do ich minimalizowania nakładają dodatkowe obowiązki na kredytobiorców w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Innym rozwiązaniem jest pobranie dodatkowego wynagrodzenia za ryzyko za pomocą podwyższonej marży, aż do czasu spłaty przez kredytobiorcę pożądanej części kapitału. W zestawieniu na temat jednorazowych i okresowych kosztów kredytu hipotecznego nie uwzględniono Alior Banku i Banku Pocztowego Banku BPH, Nordea Bank oraz ING Bank Śląski z uwagi na to, iż banki te nie udzielają kredytu na 100% wartości nieruchomości.

22 21 W badaniu wzięły udział następujące banki:

23 22 RAPORT PRZYGOTOWALI Dr ANDRZEJ KUCIŃSKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM MGR MONIKA KOTOWICZ-ŚWITAL PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT EKONOMICZNY ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA FINANSAMI AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH PRZY PAŃSTOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM P.P. INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH Kontakt: Telefon: (95)

Rynek kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych Raport dr Andrzej Kuciński, mgr Monika Kotowicz-Śwital 1 SZANOWNI PAŃSTWO, Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego nałożyła na banki nowe obowiązki, a także zwiększone

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R.

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 01.02.2011r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Oczekiwane zmjsze dynamiki kredytów hipotecznych powoduje, że banki coraz częściej skłaniają się ku refinansowaniu. Co ciekawe, oferty dla osób, które chcą

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na

Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na 1. Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na wysokość opłat z tytułu: Prowizji (Jednorazowa kwota przed udzieleniem kredytu, wyrażona w %) Ubezpieczeń ( Zazwyczaj na życie,

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 Listopad to przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV.

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 czerwca 2015r.

z dnia 8 czerwca 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (ex BNPP) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0 http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=4&_id= 1 z 1 28-5-3 14:37 OFERTA KREDYTOWA 28-5-3 22:28 Deutsche Bank Deutsche Bank DomBank Wartość kredytu 33 33 343 31 Wartość 33 33 33 Okres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 30.03.2015-03.04.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 23.02.2015-27.02.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MARZEC 2013 Z początkiem marca widać powoli wiosenne ożywienie nie tylko w przyrodzie. Coraz więcej osób zaczyna myśleć o zakupie mieszkania lub

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2013 Wrzesień to miesiąc kiedy sezon urlopowy zazwyczaj dobiega końca. Z obserwacji ekspertów Invigo wynika, że kończy się też wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 Luty jest kolejnym miesiącem, w którym widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku,

Bardziej szczegółowo

Kredyt hipoteczny też dla freelancera

Kredyt hipoteczny też dla freelancera Kredyt hipoteczny też dla freelancera W Polsce stosunkowo nową kategorią zawodową są freelancerzy osoby niezatrudnione na etat, pracujące na własny rachunek. Brak stałej umowy o pracę nie jest jednak dla

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2013 W kwietniu na rynku ofert kredytów hipotecznych nie widać znaczących zmian. Jednak w związku z ostatnimi obniżkami stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2013 Luty jest kolejnym miesiącem nowego roku, w którym wszyscy uczestnicy rynku kredytów hipotecznych wypatrują pozytywnych zmian. Trzeba przyznać,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 229/2016 z dnia 26.10.2016 r. tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS IV. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych wycofane z oferty

Bardziej szczegółowo

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy O kredytach konsolidacyjnych mówi się głośno, choć nie każdy jest pewny, aby go wziąć. Boimy się formalności, obawiamy się, czy aby na pewno wszystkie zadłużenia będą spłacone, przeraża nas jedna, większa

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2015 Utrzymująca się stabilizacja w ofertach kredytów hipotecznych to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych MAJ 2013 Początek maja na rynku kredytów hipotecznych przynosi wiele zmian. Po ostatnich decyzjach zarówno Rady Polityki Pieniężnej, jak i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2015 Na rynek kredytów mieszkaniowych wkrada się nieśmiało wiosenne ożywienie. Pomimo braku spektakularnych wydarzeń w kwietniu, istnieje

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2013 W czerwcu na rynku kredytów hipotecznych widać kolejne pozytywne zmiany. Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 01.01.2016r

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 01.01.2016r TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 002016r Załącznik do Uchwały nr 199/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30.12015r

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2011 12 września 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2011 31 sierpnia weszły w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z dopłaty będą mogli skorzystać single. Do programu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 54/2015 Obowiązuje od: w przypadku umów zawartych od 11 września 2015 - od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 04-01-2016 r.

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 04-01-2016 r. Załącznik do Uchwały nr 0/0 z dnia --0 r. obowiązująca od 0-0-0 r. strona KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ustalana przez Bank ustalana w oparciu o WIBOR Pożyczka okolicznościowa od do m-cy 8,0% stopa stała

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 1. Pożyczka Ekspresowa TRYB POBIERANIA PROWIZJI/OPŁATY OPŁATA / PROWIZJA 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat 1.2 Prowizja za udzielenie pożyczki:

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2012 Listopad to już niemal ostatni dzwonek do skorzystania z kredytu w ramach rządowego programu Rodzina na swoim. Z obserwacji ekspertów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2013 Październik jest kolejnym miesiącem, w którym możemy zaobserwować nieznaczny wzrost marż kredytowych. Do grona banków, które zdecydowały

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo