Rynek kredytów hipotecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek kredytów hipotecznych"

Transkrypt

1 Raport dr Andrzej Kuciński, mgr Monika Kotowicz-Śwital Rynek kredytów hipotecznyc

2 1 SZANOWNI PAŃSTWO Zakup mieszkania to bardzo ważna decyzja życiowa każdego człowieka. Często zdarza się tak, iż posiadane zasoby finansowe stają się niewystarczające do tego, aby dysponując wyłącznie nimi nabyć nieruchomość. Sytuacja taka zmusza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, a wśród nich za najważniejsze uważa się kredyt hipoteczny. Kredyty hipoteczne udzielane są na warunkach, które różnią się pomiędzy poszczególnymi bankami. O ile dostępność kredytu hipotecznego dla potencjalnego klienta wydaje się być stosunkowo łatwa, o tyle ocena i porównanie warunków kredytowych różnych banków na rynku przez klientów nie wydaje się być zadaniem prostym. W związku z tym niniejszy raport może być użytecznym narzędziem wspomagającym decyzje kredytowe klientów. Mamy nadzieje, że przygotowany przez nas Raport stanowić będzie dla Państwa cenne źródło interesujących informacji. Jednocześnie mamy zaszczyt zapowiedzieć, że planujemy przygotowanie kolejnego raportu w kwietniu 2012 roku. Andrzej Kuciński, Monika Kotowicz-Śwital

3 2 Podsumowanie Rynek kredytów hipotecznych podlega dynamicznym przeobrażeniom. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki nowe obowiązki m.in. obowiązek wydania wystandaryzowanego formularza informacyjnego, który powinien zawierać kompleksową informację o kredycie, a to ma pozwolić na łatwiejsze porównanie ofert kredytowych różnych banków. Z drugiej strony nowe zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, w tym rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie może utrudnić dostępność kredytów hipotecznych dla potencjalnych klientów. Z analizy rynku kredytów hipotecznych wynika, iż: przeciętna zdolność kredytowa ustalona dla przyjętego profilu klienta wyniosła ,00 zł; całkowity koszt kredytu powinien stanowić najważniejsze kryterium oceny atrakcyjności oferty kredytowej banku; rosnące stopy pożyczek międzybankowych przekładają się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych w walucie polskiej; przeciętna banku dla kredytów hipotecznych przy LTV 100% wyniosła 1,66%, zaś przy LTV 80% - 1,46%; większość banków stosuje politykę 0% prowizji od udzielonego kredytu, przy czym nie oznacza to, że taka oferta jest atrakcyjniejsza od oferty zakładającej wyższy poziom prowizji; dodatkowe koszty kredytu mogą znacząco wpłynąć na zmianę poziomu marży kredytu, a zatem i na całkowite koszty kredytu hipotecznego. Przed zawarciem umowy klient powinien zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku, biorąc pod uwagę wszytskie koszty i korzyści z nich wynikające oraz mając na uwadze fakt, iż wybór najatrakcyjniejszej oferty kredytu hipotecznego pozwala niejednokrotnie zaoszczędzić znaczące kwoty w całym okresie kredytowania.

4 3 Spis treści Podsumowanie...2 Spis treści...3 Metodologia badań...4 Zdolność kredytowa...5 Całkowity koszt kredytu...6 Oprocentowanie...8 Rata kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu...14 Jednorazowe oraz okresowe koszty kredytu...17

5 4 Metodologia badań Raport Rynek kredytów hipotecznych ma za zadanie przedstawić zbiorcze informacje na temat warunków kredytowych oferowanych przez instytucje bankowe, prowadzące swą działalność w Gorzowie Wielkopolskim. Raport został przygotowany na podstawie uzyskanych z banków formularzy informacyjnych dla kredytów hipotecznych oraz danych ankietowych. Badaniem objęto 23 banki mające oddziały w Gorzowie Wielkopolskim, z czego 19 z nich wyraziło chęć wzięcia udziału w badaniu. Ostatecznie na zapytania odpowiedziało 15 banków, które podały dane na temat ofert kredytu hipotecznego w walucie krajowej. Uzyskane informacje pochodzą z okresu W zapytaniu do banków wykreowano profil klienta, którym była trzyosobowa rodzina małżeństwo + dziecko. Dochód gospodarstwa domowego określono na poziomie 5 000,00 zł netto. Założono, iż małżeństwo uzyskuje dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Cel kredytowy to zakup mieszkania na rynku pierwotnym o wartości ,00 zł. Z analizy rynku nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim wynika, iż kwota kredytu pozwoli na zakup mieszkania o powierzchni m 2 w stanie deweloperskim. Zapytania kierowane do banków zakładały dwie sytuacje, a mianowicie udzielenie kredytu finansującego 100% wartości nieruchomości (LTV 100%) oraz sytuację z wkładem własnym na poziomie 20% (LTV 80%). Ponadto, założono dla obu sytuacji 30 letni okres kredytowania oraz sposób spłaty kredytu w równych ratach kredytowych. Do oceny zdolności kredytowej rodziny starającej się o kredyt hipoteczny przyjęto miesięczne stałe wydatki mieszkaniowe na poziomie 500,00 zł, brak obciążeń z tytułu innych zobowiązań kredytowych, brak limitów kredytowych na kratach kredytowych oraz rachunkach bankowych. Wyniki badań zostały zaprezentowane w formie opisowej oraz w postaci wykresów i tabel.

6 5 Zdolność kredytowa Decyzja o udzieleniu kredytu hipotecznego przez bank uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, tj. od jego zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie i na warunkach określonych w umowie. Na podstawie wyniku tej oceny bank nie tylko podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu, czy też jego odmowie, ale także określa maksymalną dopuszczalną kwotę kredytu, którą jest w stanie udzielić kredytobiorcy. Banki przy ocenie zdolności kredytowej kierują się różnymi kryteriami, które wpływają na wielkość maksymalnej kwoty kredytu. Do najważniejszych z nich należą: średniomiesięczne dochody, forma zatrudnienia, wiek kredytobiorcy, zaciągnięte zobowiązania, historia kredytowa, karty kredytowe, liczba osób w gospodarstwie domowym, samochód itp. Wykres 1 Maksymalna kwota kredytu hipotecznego Z zamieszczonych informacji na temat maksymalnej kwoty kredytu wynika, iż najwyższą kwotę kredytu był w stanie udzielić Bank Pocztowy ,00 zł, a dalej w kolejności Bank Millenium ,00 zł oraz Deutsche Bank ,00 zł. Z kolei najmniejszą zdolność kredytową trzyosobowa rodzina uzyskała w banku BOŚ Bank, który był skłonny udzielić kredytu w maksymalnej wartości ,00 zł. Różnica między maksymalną a minimalną kwotą kredytu możliwą do uzyskania w analizowanych bankach była znaczna i wyniosła ,00 zł. Z uzyskanych informacji na temat maksymalnych kwot kredytu wynika, iż przeciętna zdolność kredytowa w badanym okresie wynosiła ,00 zł. W zestawieniu na temat zdolności kredytowej nie uwzględniono Alior Banku, PKO BP oraz Polbanku ze względu na brak informacji na temat maksymalnej kwoty kredytu.

7 6 Całkowity koszt kredytu Całkowity koszt kredytu stanowi jedno z najważniejszych kryteriów wyboru oferty kredytowej. Obowiązek jego podania wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 5 pkt 6), całkowity koszt kredytu stanowi sumę wszelkich kosztów, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. W rozważanych przypadkach, wysokość całkowitego kosztu kredytu jest zależna od kredytowanego kapitału, a dominującą jego część stanowią odsetki. W tabelach przedstawiono całkowite koszty kredytów i zawarte w nich odsetki, przyjmując obie wersje kredytowania. TABELA 1 Całkowity koszt kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% BANK Całkowity koszt kredytu Odsetki w zł w % Deutsche Bank ,38 * * Multibank ,91 * * PKO BP , ,11 94,91 Bank Millenium , ,34 93,51 Credit Agricole ,23 * * BOŚ Bank , ,96 99,28 Pekao S.A , ,94 100,00 Polbank , ,88 72,37 BNP Paribas ,00 * * * brak danych. Z podanych informacji wynika, iż kredyt LTV 100% o najniższym koszcie całkowitym oferuje Deutsche Bank, a o najwyższym BNP Paribas. Różnica między minimalnym a maksymalnym całkowitym kosztem kredytu wynosi ,62 zł, co stanowi 181,47% najniższego całkowitego kosztu kredytu. Jak już wspomniano, najistotniejszym składnikiem całkowitego kosztu kredytu są odsetki. Ich rozpiętość zawiera się w przedziale 72, %. Ukształtowanie dolnej granicy wskazuje na

8 7 konieczność ponoszenia przez kredytobiorcę innych dodatkowych kosztów, których wartość przekracza 27% całości kosztów kredytu. Z kolei górna granica przedziału rozpiętości wskazuje na ograniczenie wartości całkowitego kosztu kredytu tylko do odsetek, a zatem pominięcie innych ważnych elementów, które kredytobiorca musi sfinansować, aby móc skutecznie zawrzeć umowę z bankiem. W zestawieniu na temat całkowitego kosztu kredytu LTV 100% nie uwzględniono Alior Banku, Banku Pocztowego, Banku BPH, Nordea Bank i ING Bank Śląski z uwagi na to, iż banki te nie udzielają kredytu na 100% wartości nieruchomości. TABELA 2 Całkowity koszt kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% BANK Całkowity koszt kredytu Odsetki w zł w % Deutsche Bank ,11 * * Nordea Bank , ,32 97,32 BNP Paribas ,26 * * BZWBK , ,53 95,48 ING Bank Śląski , ,20 94,50 Multibank ,79 * * Credit Agricole ,06 * * BOŚ Bank , ,38 99,17 Bank Millenium , ,91 93,25 PKO BP , ,28 95,79 Bank BPH ,00 * * Pekao S.A , ,74 100,00 Polbank , ,71 77,17 * brak danych. Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, iż kredyt LTV 80% o najniższym całkowitym koszcie oferuje Deutsche Bank, a najwyższym Polbank. Różnica między minimalnym a maksymalnym

9 8 całkowitym kosztem kredytu wynosi ,62 zł, stanowi 155,57% najniższego całkowitego kosztu kredytu. Rozpiętość odsetek zawiera się w przedziale 77, %. Ukształtowanie dolnej granicy wskazuje na konieczność ponoszenia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów, których wartość przekracza 22% całości kosztów kredytu. Z kolei górna granica przedziału rozpiętości wskazuje na ograniczenie wartości całkowitego kosztu kredytu tylko do odsetek. W zestawieniu na temat całkowitego kosztu kredytu LTV 80% nie uwzględniono Alior Banku i Banku Pocztowego ze względu na brak informacji o całkowitym koszcie kredytu. Oprocentowanie Oprocentowanie jest ceną kredytu, na którą to składa się stopa referencyjna i banku. To właśnie wysokość oprocentowania decyduje o atrakcyjności oferty kredytowej banku. Zatem porównując oferty kredytowe różnych banków często w pierwszej kolejności sprawdzana jest wysokość oprocentowania kredytu. Stopa referencyjna to stopa, która obowiązuje na rynku międzybankowym, zmieniając się pod wypływem rynkowej gry popytu i podaży. Dla kredytów w polskich złotych jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym WIBOR. Najczęściej są to stawki 3 lub 6 WIBOR. Z kolei banku jest tą częścią składową oprocentowania, która jest stała w całym okresie kredytowania i z reguły jest tym niższa, im wyższa jest kwota udzielanego kredytu oraz im wyższa jest wartość wkładu własnego. Z analizy zebranych ofert wynika, iż kredytów hipotecznych w polskich złotych w zdecydowanej mierze opartych było na 3 miesięcznej stopie WIBOR. Z zachowania rynkowych stóp międzybankowych wynika, iż kredytów w polskich złotych opartych na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dość istotnie wzrosło. Wykres 2 WIBOR 3M za okres Źródło:

10 9 Wykres 3 WIBOR 6M za okres Źródło: Z przedstawionych danych dotyczących oprocentowania kredytów hipotecznych w polskich złotych bez wkładu własnego wynika, iż najniższe można było uzyskać w PNB Paribas 5,98%, Deutsche Bank 6,18% oraz Banku Pocztowym 6,24%. Z kolei najwyższe dla 30 letniego kredytu w polskich złotych bez wkładu własnego oferował bank Credit Agricole 7,26%. TABELA 3 Oprocentowanie i kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% BANK OPROCENTOWANIE MARŻA WIBOR BNP PARIBAS 5,89% 0,90% 3M DEUTSCHE BANK 6,18% 1,20% 3M BANK POCZTOWY 6,24% 1,25% 3M MULTIBANK 6,25% 1,35% 3M PEKAO S.A. 6,43% 1,49% 3M PKO BP 6,55% 1,57% 3M BANK MILLENIUM 6,58% 1,59% 3M POLBANK 6,98% 3M ALIOR BANK 7,19% 2,20% 3M BOŚ BANK 7,21% 2,20% 6M CREDIT AGRICOLE 7,26% 2,50% 3M * 0,9% przez pierwsze 5 lat, potem 1,29%

11 10 Z kolei analizując kredytów hipotecznych w polskich złotych z wkładem własnym na poziomie 20% należy stwierdzić, iż najniższe można było uzyskać w PNB Paribas 5,98%, BZWBK 5,97% oraz Deutsche Bank 6,08%. Z kolei najwyższe dla 30 letniego kredytu w polskich złotych z wkładem własnym na poziomie 20% oferował Polbank 6,98%. TABELA 4 Oprocentowanie i kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% BANK OPROCENTOWANIE MARŻA WIBOR BNP PARIBAS* 5,89% 0,90% 3M BZWBK 5,97% 0,99% 3M DEUTSCHE BANK 6,08% 1,10% 3M NORDEA BANK 6,08% 1,10% 3M MULTIBANK 6,20% 1,30% 3M BANK POCZTOWY 6,24% 1,25% 3M ING BANK ŚLĄSKI 6,25% 1,25% 6M BANK MILLENIUM 6,38% 1,39% 3M PEKAO S.A. 6,43% 1,49% 3M PKO BP 6,53% 1,55% 3M BOŚ BANK 6,71% 1,70% 6M ALIOR BANK 6,79% 1,80% 3M CREDIT AGRICOLE 6,86% 2,20% 3M BANK BPH** 6,89% 1,90% 3M POLBANK 6,98% 3M * 0,9% przez pierwsze 5 lat, potem 1,29% ** poziom marży może być obniżony do 1% pod warunkiem korzystania z dodatkowych produktów Z zamieszczonych informacji na temat marż dla kredytów hipotecznych bez wkładu własnego wynika, iż najniższą marżę był w stanie zaoferować bank BNP Paribas na poziomie

12 11 0,9%. Poziom oferowanej marży był znacznie poniżej średniej wyznaczonej dla badanych ofert. Z kolei najwyższą marżę, znacznie powyżej wartości przeciętnej, stosował bank Credit Agricole 2,5%. Szczegółowe informacje na temat poziomu stosowanych przez banki marż dla kredytów hipotecznych w walucie polskiej bez wkładu własnego zamieszczono na wykresie 4. Wykres 4 Marża kredytu hipotecznego dla kredytów LTV 100% 3,00% 2,50% 1,66% 1,20% 1,25% 1,35% 1,49% 1,57% 1,59% 2,20% 2,20% 1,00% 0,90% BNP PARIBAS DEUTSCHE BANK BANK POCZTOWY MULTIBANK PEKAO S.A. PKO BP BANK MILLENIUM POLBANK ALIOR BANK BOŚ BANK CREDIT AGRICOLE Szczegółowe informacje na temat poziomu stosowanych marż przez banki dla kredytów hipotecznych w walucie polskiej z wkładem własnym na poziomie 20% zamieszczono na wykresie 5. Z wykresu 5 wynika, iż w przypadku kredytów hipotecznych z wkładem własnym na poziomie 20% najniższą marżę był w stanie zaoferować bank BNP Paribas 0,9%, BZWBK 0,99%, a także Deutsche Bank 1,1% oraz Nordea Bank 1,1%. Z kolei najmniej korzystną marżę dla klienta stosował bank Credit Agricole 2,2%.

13 12 Wykres 5 Marża kredytu hipotecznego dla kredytów LTV 80% 3,00% 1,00% 0,90% 1,46% 0,99% 1,10% 1,10% 1,25% 1,25% 1,30% 1,39% 1,49% 1,55% 1,70% 1,80% 1,90% 2,20% BNP PARIBAS BZWBK DEUTSCHE BANK NORDEA BANK BANK POCZTOWY ING BANK ŚLĄSKI MULTIBANK BANK MILLENIUM PEKAO S.A. PKO BP BOŚ BANK ALIOR BANK BANK BPH POLBANK CREDIT AGRICOLE W tym miejscu należy zaznaczyć, iż poziom oferowanej marży uwarunkowany jest pewnymi obostrzeniami lub warunkami, które mogą doprowadzić do jej obniżenia, jak i podwyższenia. Najczęściej poziom marży jest obniżany, gdy klient zobowiązuje się do założenia konta osobistego i przelewania na nie swojego wynagrodzenia, a czasami także do aktywnego korzystania z innych produktów przypisanych do ROR, np. karty debetowej, karty kredytowej z góry określoną wymagalną minimalną wartością dokonanych transakcji. Również często jest tak, iż warunkiem obniżenia marży jest posiadanie polisy na życie lub też ubezpieczenia od utraty pracy. Jeżeli klient nie wywiązuje się należycie ze swych zobowiązań, które uprawniały go do obniżenia marży, to bank zastrzega sobie prawo do podwyższenia marży o konkretny, z góry określony, poziom lub o wcześniej udzieloną zniżkę. Na wykresie 6 przedstawiono zestawienia prezentujące różnice między poziomem oprocentowania oraz marży dla kredytu hipotecznego z wkładem własnym i bez wkładu własnego.

14 13 Wykres 6 Poziom oprocentowania i marży dla kredytu hipotecznego LTV 100% i LTV 80% Deutsche Bank LTV 100% LTV 80% Multibank LTV 100% LTV 80% Bank BPH LTV 100% LTV 80% PNB Paribas LTV 100% LTV 80% BOŚ Bank LTV 100% LTV 80% Bank Millenium LTV 100% LTV 80% Bank Pocztowy LTV 100% LTV 80% Nordea Bank LTV 100% LTV 80% Pekao S.A. LTV 100% LTV 80% BZWBK LTV 100% LTV 80% Credit Agricole LTV 100% LTV 80% ING Bank Śląski LTV 100% LTV 80%

15 14 PKO BP LTV 100% LTV 80% Polbank LTV 100% LTV 80% Alior Bank LTV 100% LTV 80% Rata kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu Przyszłego kredytobiorcę szczególnie interesuje to, ile środków będzie musiał wyodrębnić w budżecie domowym na spłatę raty kredytowej. Rata kredytu składa się z dwóch zasadniczych części, a mianowicie części kapitałowej oraz odsetkowej. Na wysokość raty kredytowej wpływa nie tylko wysokość oprocentowania, ale także składki ubezpieczeniowe np. ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu, ubezpieczenie niskiego wkładu, czy też ubezpieczenie pomostowe. Podstawowym zabezpieczeniem dla banku jest ustanowienie hipoteki dla księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd rejonowy. Często do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia kredytu hipotecznego bank podwyższa marżę kredytu o dodatkową marżę, która podwyższa kredytu. W związku z powyższym, celem bardziej obiektywnego porównania rat kredytów hipotecznych, zestawiono raty kredytów po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki. Z zestawienia wynika, iż w przypadku finansowania zakupu nieruchomości bez wkładu własnego najniższą ratę uzyskamy w Polbanku 841,00 zł, ale z zastrzeżeniem, iż przedstawiona wysokość raty nie obejmuje całego okresu kredytowania. Na kolejnych pozycjach uplasowały się następujące banki: Deutsche Bank z ratą na poziomie 1283,00 zł, Bank Pocztowy 1291,64 zł oraz Multibank 1293,04. Z kolei najwyższą ratę zapłacimy w Pekao S.A. 1458,30 zł, BOŚ Bank 1455,43 zł, Credit Agricole 1434,62 zł. Z analizy ofert banków wynika, iż większość banków stosuje zerową prowizję za udzielenie kredytu, choć i są takie, które stosują prowizje przekraczającą wartość 2% udzielonego kredytu. Oznacza to, że przy kwocie kredytu ,00 zł kredytobiorca musi się liczyć z prowizją przekraczającą 4 000,00 zł. Wysokość prowizji jest o tyle istotna, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nie można jej kredytować, a zatem należy ją uiścić gotówką przy zawieraniu umowy. Ponadto należy zaznaczyć, iż często zerowa prowizja może być uwarunkowana koniecznością zakupu dodatkowych produktów. Jednakże, wśród zbadanych ofert można

16 15 spotkać się z takimi, które zakładają zapłacenie określonej prowizję od udzielonego kredytu można, z jednoczesnym obniżeniem marżę banku. Rozważając taki wariant należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość całkowitego kosztu kredytu. TABELA 5 Rata kredytu oraz wysokość prowizji za udzielenie kredytu przy LTV 100% - kwota kredytu ,00 zł BANK Rata kredytu Prowizja za udzielenie kredytu w % w zł PNB Paribas 841,00/916,00/1291,00* 0% 0,00 Deutsche Bank 1283,00 0% 0,00 Bank Pocztowy 1291,64 0% 0,00 Multibank 1293,01 0% 0,00 Bank Millenium 1338,41 0% 0,00 PKO BP 1350,18 2,1 4410,00 Polbank 1397,99 0% 0,00 Alior Bank 1424,03 2% 4200,00 Credit Agricole 1434,62 1,5% 3150,00 BOŚ Bank 1455,43 1% 2100,00 Pekao S.A. 1458,30 0% 0,00 * rata 841,00 przez pierwsze 5 lat, 916,00 do 8 roku, 1291,00 do końca okresu kredytowania Odnosząc się do sytuacji kredytu hipotecznego z wkładem własnym na poziomie 20%, należy stwierdzić, iż najniższą ratę uzyskamy w Polbanku (z tym samym zastrzeżeniem co przy kredycie bez wkładu własnego). W dalszej kolejności najniższą ratę wykazywała oferta banku BZWBK 1008,60 zł, Deutsche Bank 1016,00 zł oraz Noreda Bank 1017,20 zł. Podobnie jak wcześniej, przy kredycie bez wkładu własnego banki stosują zróżnicowaną politykę w zakresie pobierania prowizji za udzielenie kredytu, która kształtuje się od 0% do 2,9%.

17 16 TABELA 6 Rata kredytu oraz wysokość prowizji za udzielenie kredytu przy LTV 80% BANK Rata kredytu Prowizja za udzielenie kredytu w % w zł BNP Paribas 995,00 / 1033,00* 0% 0,00 BZWBK 1008,60 2,5% 4097,56 Deutsche Bank 1016,00 0% 0,00 Nordea Bank 1017,20 2% 3360,00 Multibank 1028,95 0% 0,00 Bank Pocztowy 1033,31 0% 0,00 ING Bank Śląski 1034,47 2,9%** 4872,00 Bank Millenium 1048,65 0% 0,00 PKO BP 1077,95 2,1% 3528,00 BOŚ Bank 1085,18 1% 1680,00 Alior Bank 1094,12 2% 3360,00 Bank BPH 1105,00 0%*** 0,00 Credit Agricole 1113,67 1,5% 2520,00 Polbank 1118,39 0% 0,00 Pekao S.A. 1166,64 0% 0,00 * 995,00 przez pierwsze 5 lat ** prowizja może wynieść 0%, ale kosztem wyższej marży (wzrost o 0,5%) *** prowizja pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu

18 17 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu Oprócz odsetek i prowizji, wśród najważniejszych elementów całkowitego kosztu kredytu, wymienia się: opłaty, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Z całkowitego kosztu kredytu wyłącza się koszty opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę. Niektóre z nich ponoszone są przez kredytobiorcę jeden raz, tylko przed lub w trakcie uruchamiania kredytu. Inne mają charakter cykliczny, a ustawodawca określił je mianem okresowych. Analiza treści informacji udostępnionych przez banki pozwoliła wyodrębnić ich charakterystyczne elementy, które zawarto w tabeli 7 i 8. Z przedstawionego zestawienia wynika, że występuje duże zróżnicowanie w zakresie elementów dodatkowych kosztów kredytu. Jeden z nich ustanowienie hipoteki - występuje w każdym banku, a wynika to ze specyfiki kredytu. Koszt ten ma charakter kosztu jednorazowego. Innymi ważnymi składnikami kosztów ponoszonych jednorazowo są wycena, inspekcja i administracja. Najważniejszym elementem dodatkowych kosztów okresowych są ubezpieczenia, za pomocą których bank przenosi ryzyko nie wywiązania się z umowy kredytowej przez kredytobiorcę na instytucję ubezpieczeniową. Koszty ubezpieczeń czasami są zastępowane wyższą marżą, która stanowi wynagrodzenie banku z tytułu ponoszenia wyższego ryzyka, związanego z przejściowymi okolicznościami. Wśród wymaganych ubezpieczeń prym wiodą ubezpieczenia majątkowe, do których stosuje się cesję wierzytelności na rzecz kredytodawcy. Częstym elementem dodatkowych kosztów kredytu są ubezpieczenia osobowe, w tym na życie lub od ryzyka utraty stałego źródła dochodu. Zastosowanie tego elementu jest często nagradzane możliwością obniżenia marży kredytu do poziomu znacznie korzystniejszego dla kredytobiorcy. Dodatkowy koszt kredytu wynika także z konieczności założenia rozliczeniowooszczędnościowego rachunku w banku. Innym, najrzadziej występującym, elementem jest konieczność zakupienia karty kredytowej.

19 18 TABELA 7 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 100% Banki Koszty jednorazowe Koszty okresowe ubezpieczenie Inne wycena inspekcja Ustanowienie zabezpieczenia administracja majątkowe pomostowe (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) osobowe niskiego wkładu (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) ROR/karta bankomatowopłatnicza Karta kredytowa BNP Paribas Deutsche Bank Multibank Bank Pocztowy Bank Millenium PKO BP BOŚ Bank Alior Bank Credit Agricole Polbank Pekao S.A. przyjęty dodatkowy element kosztu kredytu.

20 19 TABELA 8 Jednorazowe i okresowe koszty kredytu hipotecznego w PLN przy LTV 80% Banki Koszty jednorazowe Koszty okresowe ubezpieczenie Inne wycena inspekcja Ustanowienie zabezpieczenia administracja majątkowe pomostowe (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) osobowe niskiego wkładu (lub prowizja z tyt. Podwyższonego ryzyka) ROR/karta bankomatowopłatnicza Karta kredytowa BNP Paribas BZWBK Deutsche Bank Nordea Bank Multibank Bank Pocztowy ING Bank Śląski Bank Millenium PKO BP BOŚ Bank Alior Bank Bank BPH Credit Agricole Polbank Pekao S.A. przyjęty dodatkowy element kosztu kredytu. Z przedstawionego zestawienia wynika, że występuje duże zróżnicowanie w zakresie elementów dodatkowych kosztów kredytu na sfinansowanie 100% wartości nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że ustanowienie hipoteki jest warunkiem podstawowym i zasadniczym

21 20 kosztem każdego kredytu hipotecznego. Występuje więc w każdym banku, wymieniany jako jeden ze składników kosztów jednorazowych. Kredyty LTV 100% charakteryzują się wyższym ryzykiem niż LTV 80%, co wymaga większych zabezpieczeń. Banki dążąc do ich minimalizowania nakładają dodatkowe obowiązki na kredytobiorców w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Innym rozwiązaniem jest pobranie dodatkowego wynagrodzenia za ryzyko za pomocą podwyższonej marży, aż do czasu spłaty przez kredytobiorcę pożądanej części kapitału. W zestawieniu na temat jednorazowych i okresowych kosztów kredytu hipotecznego nie uwzględniono Alior Banku i Banku Pocztowego Banku BPH, Nordea Bank oraz ING Bank Śląski z uwagi na to, iż banki te nie udzielają kredytu na 100% wartości nieruchomości.

22 21 W badaniu wzięły udział następujące banki:

23 22 RAPORT PRZYGOTOWALI Dr ANDRZEJ KUCIŃSKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM MGR MONIKA KOTOWICZ-ŚWITAL PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT EKONOMICZNY ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA FINANSAMI AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH PRZY PAŃSTOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM P.P. INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH Kontakt: Telefon: (95)

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO Redakcja: Agnieszka Bąk Kredyt hipoteczny jest często jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Zaciągnięcie takiego zobowiązania to ryzyko zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R.

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM

RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM RANKING KREDYTÓW NA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM WARSZAWA, 26 CZERWCA 2013 R. Expander Advisors sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował po raz pierwszy ranking kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 Celem artykułu jest analiza wybranych czynników, które warunkują rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Wdrożenie w Polsce ubezpieczenia typu Mortgage Insurance korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Gdańsk wrzesień 2008 Spis treści Wdrożenie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo