Technologie wspierające [4] Dr Ian Smythe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie wspierające [4] Dr Ian Smythe"

Transkrypt

1 [4] Dr Ian Smythe Ian Smythe

2 SPIS TREŚCI Cele i zadania modułu 3 Czym są technologie wspierające 4 Rodzaje technologii 5 Wsparcie poprzez technologię 6 Komputery, tablety, smartfony... 9 Materiały online i offline 10 Sprzęt 11 Text to speech w pracy i w szkole 12 Speech to text w pracy i w szkole 16 Mapy myśli w pracy i w szkole 18 Pisownia i gramatyka 22 Ustawienia formatowania i stylów w pracy i w szkole 23 Przypomnienia 25 Cele uczenia się: Celem tego modułu jest przekazanie w prosty sposób kwestii związanych ze stosowaniem technologii służących przezwyciężaniu trudności dyslektycznych. Materiały te stworzono z myślą o wszystkich, którzy pracują z osobami z dysleksją, a także o nich samych. Ze względu na to, że technologie zmieniają się bardzo szybko, główną intencją niniejszego modułu jest przybliżenie podstawowych programów i zasad ich stosowania. Tam gdzie to możliwe zaprezentowano także przykłady. Literatura polecana 26 Prawa autorskie Materiały projektu DysVET są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne 3.0 Unported 2

3 Cele i idee modułu Ten moduł koncentruje się na roli, jaką odgrywa technologia we wspieraniu osób z dysleksją i jak może być stosowana do pomocy w nauce i pracy. Zapoznanie się z nim zapewni: 1. Docenienie, jak różnorodne technologie mogą pomagać osobom z dysleksją. 2. Rozumienie czym są technologie wspierające i w jaki sposób mogą pomóc. 3. Wiedzę na temat istniejących rodzajów technologii. 4. Wiedzę jak technologie mogą pomóc w przezwyciężaniu trudności dyslektycznych. Zmiany Technologia zmienia się w zawrotnym tempie. Kilka lat temu blogi były modną nowością. Potem Facebook i Twitter. Co będzie następne? Nie chodzi tylko o treść stron internetowych, ale całą istotę technologii. Wiele organizacji i osób do przekazywania informacji używa obecnie YouTube, gdzie zawartość zmienia się codziennie. Żeby uświadomić sobie jak szybie są zmiany, wystarczy prześledzić historię tabletów i telefonów marek takich jak np. Apple, Blackberry, Samsung, Nokia. Zatem moduł ten warto potraktować jako zaproszenie, nie jako ostateczną odpowiedź. Do użytkownika należy wyłapanie kluczowych kwestii i zasad oraz oparcie na nich swoich dalszych poszukiwań. 3

4 Czym są technologie wspierające Znaczenie terminu technologii wspierających jest ściśle powiązane z kontekstem ich używania. Przykładowo technologie służące wsparciem w przypadku trudności motorycznych mogą być bardzo różne od tych, które odpowiadają potrzebom osób z dysleksją. Dysleksja to specyficzne trudności poznawcze, zatem technologie wspierające oznaczają wszystko, co pozwala je pokonać. W tym przypadku technologie ograniczają się zwykle do oprogramowania, jednak kwestia sprzętu nie pozostaje bez znaczenia. nie służą bezpośrednio wzrostowi wiedzy użytkownika. To jest rolą programów do nauki konkretnych przedmiotów. Kiedy wiedza na dany temat zostaje przez użytkownika opanowana, program tego typu można usunąć. Definicja Wg Brytyjskiego Towarzystwa Technologii Wspierających (BATA): Technologia wspierająca to każdy produkt lub oferowana pomoc, która u osób niepełnosprawnych* podtrzymuje lub wzmacnia zdolności komunikacji, uczenia się oraz niezależnego, satysfakcjonującego i twórczego życia. ułatwiają uczenie się każdego typu i mogą być stosowne w różnych kontekstach edukacyjnych. Dlatego rzadko oprogramowanie wspierające jest usuwane (jeśli użytkownik ocenia je jako przydatne). Znajduje to także zastosowanie w środowisku pracy, choć uczenie się nie wydaje się tam być głównym celem. Jednakże np. czytanie służbowego raportu po to, by poznać i zrozumieć jego zawartość stanowi aktywność bardzo zbliżoną do uczenia się. nie służą wyłącznie pomocą w odbieraniu informacji (czytanie). Są również bardzo użyteczne podczas ich przekazywania (tworzenie prac pisemnych i raportów). Zwykle jesteśmy w stanie znaleźć sposób, w który technologia może być pomocna w każdym z obszarów trudności dyslektycznych. * W Wielkiej Brytanii dysleksja jest formalnie uznawana za niepełnosprawność 4

5 Rodzaje technologii Poniższa tabela pokazuje kilka sposobów, w jaki sposób poszczególne technologie mogą wspierać osoby z dysleksją. Treść tabeli przybliża także różnorodność potrzeb osób z dysleksją oraz odpowiadającą im różnorodność technologii. KTÓRE TECHNOLOGIE MOGĄ POMÓC TTS STT Cmap Mem Czytanie Czytanie raportów i podręczników Czytanie pojedynczych słów Rozumienie znaczenia nowych słów Potrzeba powtórnego czytania zdań Trudności w zapamiętaniu długiego tekstu Pisanie Wypowiedzi pisemne są gorsze niż ustne Wydłużony czas tworzenia prac pisemnych Używanie ubogiego, czasami dziwacznego słownictwa Trudności w czytaniu własnych tekstów Trudności z wyjaśnianiem pomysłów i koncepcji Pamięć Trudności w pamiętaniu terminów Trudności w zapamiętaniu nowych słów Trudności w podążaniu za instrukcją Motoryka Nieczytelne pismo ręczne Inne Trudności w organizowaniu Niska pewność siebie Stosowane skróty TTS (ang. text-to-speech) programy zamieniające tekst na mowę STT (ang. speech-to-text) programy zamieniające mowę na tekst Cmap (ang. concept maps) mapy myśli Mem (ang. Memory) pamięć 5

6 Wsparcie przez technologie Dwa najlepsze sposoby do zrozumienia roli technologii wspierających, to przyjrzenie się ich klasyfikacji: a) wg funkcji, b) wg rodzaju. Poniżej znajduje się prosty diagram, na którym wyszczególniono główne obszary, w których technologie mogą wspierać osoby z dysleksją (diagram stanowi także podsumowanie listy z poprzedniej strony). Każdy obszar może być wspierany na wiele różnych sposobów, co będzie można zauważyć w studiach przypadków w dalszej części modułu. Pamięć Czytanie Organizacja Wspierane obszary Pisanie Notowanie Słuchanie Więcej: Szersze omówienie funkcji technologii wspierających można znaleźć na stronie 6

7 Wsparcie przez technologie Poniższa klasyfikacja prezentuje kluczowe obszary technologii, które mogą służyć osobom z dysleksją. Lektura niniejszego modułu nie przyniesie odpowiedzi na pytanie, które technologie są dobre, a które nie. W branży technologicznej zmiany są zbyt szybkie, by dało się to jednoznacznie określić. Zamiast tego moduł ujmuje zatem różnorodność technologii obecnie dostępnych na rynku oraz możliwości ich stosowania w poszczególnych obszarach. Od samych użytkowników (i osób ich wspierających) zależą poszukiwania dalszych sposobów na wykorzystanie technologii wspierających. Przypomnienia Sprzęt Ustawienia Technologie wspierające Text-to -speech Mapy myśli Speech -to-text 7

8 Studium przypadku Jan menedżer budowlany Pracodawcy Jana byli zachwyceni tym, jak szybko awansował z pracownika placu budowy w wykwalifikowanego murarza a następnie w brygadzistę. Postanowili nagrodzić go dalszym awansem, który z ich perspektywy wiązał się nie tylko z większym prestiżem i pieniędzmi, ale także dodatkowymi korzyściami, jak czyste i suche stanowisko pracy w biurze. Jednakże zawiodła identyfikacja zmian związanych ze zmianą trybu pracy, nie wzięto także pod uwagę potencjalnej potrzeby wsparcia nowego menedżera. Nikt nie zastanawiał się dlaczego Jan robił tak szybkie postępy po rozpoczęciu pracy w przedsiębiorstwie, chociaż nie miał kwalifikacji. Nikt nie spodziewał się też, że jego nadzwyczajna zdolność do całościowego postrzegania obrazu sytuacji może z drugiej strony przejawiać się trudnością do skupienia się na szczegółach. Nie zwrócono także uwagi na to, że jako robotnik Jan nie musiał pisać i czytać, a biegłość w tych czynnościach była niezbędna na stanowisku menedżera. Co dalej? Opisany przypadek niestety jest prawdziwy. Lektura dalszej części modułu pozwoli dowiedzieć się, jak mogłaby potoczyć się ta sytuacja, gdyby potrzeby Jana zostały zidentyfikowane, a jego praca wsparta technologiami. Przygnębiony Jan opuścił przedsiębiorstwo z własnej inicjatywy, gdy stwierdził, że praca w biurze go przerasta. Chociaż wszyscy mieli dobre intencje, nikt nie próbował przyjrzeć się trudnościom Jana bardziej dogłębnie, ani poszukać porady odnośnie tego, co można byłoby zrobić. Znacznie później, kiedy wszystkie czynniki zostały ponownie rozważone (i po szkoleniu pracowników przedsiębiorstwa), stało się oczywiste, że powody trudności Jana były związane z dysleksją. Chociaż okazało się, że przedsiębiorstwo było w stanie wprowadzić zmiany, które wsparłyby pracownika w obszarach trudności dyslektycznych, dla Jana było na to za późno. Pracował już wtedy na innym placu budowy jako robotnik. 8

9 Komputery, tablety, smartfony Pięć lat temu dyskusja o technologiach wspierających koncentrowała się wokół komputerów stacjonarnych i laptopów. W minionych dwóch latach całkowicie zmieniło się oblicze technologii. Można powiedzieć, że rewolucja ta zaczęła się od ipada. Rozpowszechnienie urządzeń tego typu wpływa z kolei na zmiany w sposobie komunikacji i nauki. Coraz rzadziej musimy pomyśleć o tym, by usiąść i włączyć komputer. Komputer jest stale włączony! Może być to np. tablet lub smartfon. Urządzenia te wciąż stają się mniejsze (lżejsze i cieńsze), ponieważ nie muszą mieć tradycyjnych klawiszy. Przy smartfonach z ekranem 5.9 i mini tabletach z ekranem 7 nie dziwi, że terminologia staje się niejasna. Dwadzieścia lat temu mówiło się o takich zaletach używania komputera, jak mniejsze ryzyko błędów, sprawdzanie pisowni, możliwość odsłuchania tekstu i brak konieczności czytania pisma odręcznego. Komputer wspierał zarazem dostęp do słowa pisanego, jak i pewność siebie, wpływając jednocześnie na wyrównywanie szans. Jednak mimo wszechobecności technologii osoby mające dysleksję często znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Podczas gdy osoby bez dysleksji podążają za nowymi trendami i rozwiązaniami technologicznymi, osoby z dysleksją mogą mieć z tym trudności, ponieważ: 1) Nie czytają instrukcji, by dowiedzieć się, jakie opcje są jeszcze możliwe 1) Nie uważają obsługi urządzeń za tak intuicyjne, jak inni 2) Niechętnie zagłębiają się w nowości w obawie przed popełnianiem błędów 3) Nie lubią ekranów dotykowych, ponieważ potrzebują fizycznego potwierdzenia, gdzie znajdują się ich palce. (Szczegóły we wstawce z prawej strony.) 4) Gubią przedmioty zwłaszcza małe! Dysleksja a klawiatura Nie ma jeszcze badań i opracowań naukowych dotyczących tego, czy osoby z dysleksją wolą klawiatury tradycyjne, czy klawiatury dotykowe. Jednak nieformalne dane wskazują, że preferowane są prawdziwe, dające się wciskać klawisze. Powodem może być to, że z realnymi przyciskami jest większy kontakt. Naciskając fizycznie klawisze ma się większe poczucie, że palce znajdują się we właściwych miejscach i rzeczywiście pisze się określone litery. Jest to szczególnie istotne w przypadku częstych przy dysleksji trudnościach motorycznych. Ponadto, jeśli klawiatura dotykowa zasłania część ekranu, użytkownikowi potrzebna jest dobra pamięć dla utrzymania całościowego obrazu strony. 9

10 Materiały online i offline Warto pamiętać, że poziom korzyści płynących ze stosowania technologii może być różny w zależności od potrzeb danego użytkownika. Dla niektórych osób pewne czynności (np. czytanie) są bez technologii po prostu trudniejsze, a dla innych mogą być zupełnie niewykonalne. Jeśli osoba z dysleksją nie ma dostępu do technologii, jej praca nie tylko postępuje wolniej, ale może nawet całkowicie stanąć. Łatwiej sobie to uświadomić przez analogię do osób niewidomych. Nie byłyby w stanie czytać bez oprogramowania typu text-to-speech (które odczytuje im treść ekranu). U niektórych osób z dysleksją problemy z czytaniem mogą być porównywalnie głębokie. Brak dostępu do technologii może w takim przypadku uniemożliwić pracę. Do zalet popularności źródeł online należy zaliczyć ich wpływ na przyspieszenie rozwoju ważnych obszarów technologii. Przykładowo tworzenie programów typu speech-to-text dla nowych języków jest kosztowne, ponieważ wymaga zgromadzenia danych od wielu osób. Dzięki rozwojowi telefonii komórkowej i korzystania z iphonów, proces gromadzenia słów stał się znacznie łatwiejszy. Na przestrzeni ostatnich lat zaowocowało to wzrostem liczby dostępnych języków z 8 do 30. Do wad źródeł online należy konieczność utrzymywania połączenia z Internetem przez cały czas. Niektóre firmy (np. Google) omijają to poprzez tworzenie wersji, z których można korzystać również offline. Kolejnym problemem może być likwidacja serwisu, na którym przechowuje się dane. Stale przybywa usługodawców tego typu, stale też ich ubywa. Zatem jeśli cała praca osoby jest w wersji online, pewnego dnia może po prostu przepaść. Gdzie są moje dane? (Pod dane można podstawić raporty, eseje, korekty prac, zadania domowe, notatki, listy zakupów i inne materiały tego typu.) Jednym z serwisów online, które pomagają osobom z dysleksją zredukować niebezpieczeństwo gubienia informacji jest Dropbox. W pracy (lub szkole) dana osoba używa jednego komputera. W domu drugiego. Podczas wyjazdów trzeciego. W tej sytuacji trudno być pewnym, że ma się wszystkie niezbędne pliki zapisane na właściwym komputerze. Dropbox pozwala mieć dostęp do dokumentów online z każdego komputera, ponadto synchronizuje je, by materiały na wszystkich komputerach były identyczne. Więcej Poniższa strona prezentuje porównanie funkcji i cenników różnych serwisów do przechowywania danych. Wiele z nich (np. Dropbox) jest bezpłatnych przy niewielkim transferze. 10

11 Sprzęt Wybór odpowiedniego sprzętu do pracy jest bardzo istotny. Poniżej znajduje się kilka pomocnych pytań, na które warto sobie odpowiedzieć przed kupnem urządzenia: Kto będzie z niego korzystał? Jakie funkcje ma spełniać? Gdzie będzie wykorzystywany? Dlaczego jest potrzebny? Jak będzie używany? Kiedy będzie używany? Tablet czy laptop Odnotowuje się spore zapotrzebowanie na tradycyjne klawiatury do tabletów. Warto mieć to na uwadze dokonując wyboru pomiędzy kupnem laptopa i tabletu. Przedstawienie porównania wszystkich możliwych wyborów i opcji nie jest możliwe, ale poniżej zaprezentowano przykład efektywnych rozwiązań dla konkretnej osoby z dysleksją. Studium przypadku Michał postanowił używać stacjonarnego komputera z kombinacjami płatnego i bezpłatnego oprogramowania oraz rozwiązaniami online. Na sytuacje, w których przebywa poza domem, zakupił niedrogie aplikacje na swój smartfon. Michał korzysta z Dropboxa, by mieć pewność, że najnowsze dokumenty, nad którymi pracuje, będą dostępne przez cały czas. Pozwala mu to na swobodną zmianę urządzeń bez obawy o przenoszenie poszczególnych plików pomiędzy nimi. Assistive Technology Moda na tablety Co ciekawe, wiele osób, które jako pierwsze korzystały z tabletów, dziś używa głównie zwykłych papierowych notatników oraz klasycznych piór do pisania. Zastanawiające jest, na ile wybór papierowych notatników podyktowany jest preferencjami poznawczymi, a na ile po prostu modą. 11

12 Text-to-speech w pracy i w szkole Oprogramowanie typu TTS jest pomocne przy jednym z dwóch głównych symptomów dyslektycznych trudnościach w czytaniu (drugim symptomem są trudności w pisaniu). Dlatego TTS jest narzędziem, które wspiera proces uczenia się użytkownika. Istnieje wiele odmian TTS, ale podstawową funkcją wszystkich jest konwertowanie tekstu napisanego na komputerze (lub tablecie, lub smartfonie) na mowę syntetyczną. Możliwe zastosowania TTS może być używany na wiele sposobów. Poniżej przedstawiono kilka z nich, które mogą być przydatne w szkole i w miejscu pracy: Czytanie ebooków i treści stron internetowych online i offline Czytanie dokumentów w wersji elektronicznej (w formacie Word, pdf itp.) Korekta własnych prac pisemnych Sprawdzanie wymowy słów i zdań Czytanie całych zdań, pojedynczych słów lub nawet litera po literze Czytanie i oraz czatów Stosowana terminologia Text-to-speech (TTS) (ang.) oprogramowanie zamieniające tekst na mowę Speech-to-text (STT) (ang.) oprogramowanie zamieniające mowę na tekst Optical character recognition (OCR) (ang.) oprogramowanie rozpoznające tekst Do tej listy można dodawać wiele własnych pomysłów na codzienne zastosowania, np. zrobienie zdjęcia menu w restauracji i odsłuchanie go na miejscu. Istnieją nawet programy, które od razu mogą przetłumaczyć tekst obcojęzyczny. 12

13 Rodzaje narzędzi text-to-speech Programy TTS mogą mieć różną formę. Chodzi nie tylko o różne wersje, ale też TTS dodawane do innego rodzaju oprogramowania. Częściowo jest to podyktowane potrzebami rynku, częściowo decyzjami producentów. Chcąc korzystać z TTS trzeba dysponować tekstem w formacie elektronicznym. Nie stanowi to problemu dla osoby, która jest w biurze i potrzebuje czytać głównie e, strony internetowe i dokumenty Worda. Trudności pojawiają się, kiedy trzeba przeczytać dokument w formacie pdf, którego nie da się po prostu skopiować i wkleić do Worda lub papierową książkę. Taki tekst musi być zmieniony w plik możliwy do odczytania przez TTS przez program rozpoznający tekst (OCR). W przeszłości do skanowania papierowych dokumentów niezbędne było użycie dużego, nieporęcznego skanera, dziś większość smartfonów ma funkcję aparatu, którym można zrobić dobrej jakości zdjęcia i bezpośrednio przesłać je do programu OCR. Niektóre programy TTS zawierają dołączony OCR, co pozwala każdy materiał wizualny zamienić od razu na dźwiękowy na różne sposoby (można np. wybrać rodzaj głosu i tempo czytania). Większość programów ma także opcję zapisania dokumentów dźwiękowych w postaci plików mp3. Można je potem łatwo odsłuchać korzystając z dowolnego urządzenia, np. będąc z dala od komputera. Szczegółowe opisy poszczególnych narzędzi typu TTS można znaleźć w innych źródłach (np. Smythe, 2010). Poniżej przedstawiono pięć głównych obszarów: 1. Paski narzędzi (stałe i zmienne) 2. Osobne programy 3. Wbudowane urządzenia mówiące 4. Narzędzia online 5. Aplikacje na urządzenia mobilne 13

14 Text-to-speech przykłady Poniżej przedstawiono krótki opis podstawowych nazrzędzi TTS. Szczegółowe informacje oraz źródła znajdują się w bibliografii na końcu modułu. 1. Paski narzędzi (stałe i zmienne) Tego rodzaju TTS zwykle współpracują z innymi programami (np. Word). Są dostępne w wielu różnych językach. 2. Osobne programy Niektóre programy, jak np. Balabolka są darmowe i powszechnie dostępne. Mimo, że trzeba dokupić do nich głos, rozwiązanie to może okazać się stosunkowo korzystne (np. ceny polskich głosów Ivona zaczynają się od ok. 80 zł). Wersja Ivona 3. Wbudowane urządzenia mówiące Jednym z najlepszych przykładów jest Adobe Read Out Loud. 4. Narzędzia online Występują w wielu wersjach, zazwyczaj opierają się na wklejeniu tekstu, który ma być odczytany, np. tłumacz Google, IM Translator i SitePal. Istnieją także narzędzia odczytujące strony internetowe, dostępne w kilku językach, np. BrowseAloud. Niektóre narzędzia zamieniają tekst na dźwięk i pozwalają na ściągnięcie go, np. Robobraille. Wersja Sitepal 5. Aplikacje na urządzenia mobilne Oprogramowania opracowanego dla tabletów i smartfonów jest sporo. Obecnie ciężko jednak oszacować, jak bardzo popularne będzie korzystanie z niego za kilka lat. 14

15 Tworzenie dokumentu Word dobrze współpracującego z TTS Byłoby idealnie, gdyby było możliwe opracowanie krótkiego zestawu wskazówek dotyczących tworzenia dokumentów, które są wygodne dla użytkowników TTS. Niestety programy TTS są między sobą tak zróżnicowane, że coś, co dobrze działa w jednym może nie działać w innym. Użyteczność wskazówek zależy od następujących czynników: Jakie oprogramowanie będzie używane Czy znany jest odbiorca i czy można stworzyć dokument specjalnie dla niego Jaki jest rodzaj dokumentu (np. Word, pdf, strona internetowa) Poniższe wskazówki odnoszą się do sytuacji, kiedy użytkownik jest znany autorowi: 1. Lepiej jest używać dokumentów Worda. Są bardzo przystępne i mogą być łatwo modyfikowane przez odbiorcę. Dokumenty pdf i prezentacje PowerPoint są problematyczne dla oprogramowania TTS. Niemniej jednak prezentacje są zwykle bardzo zwięzłe. 2. Należy zostawiać przynajmniej jedną pustą linię pomiędzy nagłówkami i pierwszymi akapitami oraz pomiędzy dalszymi akapitami. Dzięki temu, jeśli nie będzie kropki na końcu tytułu i tak zostanie on odczytany jako tytuł. (Niektóre programy rozpoznają to automatycznie). 3. Należy starać się unikać homonimów i homofonów (słów o różnym znaczeniu, ale jednakowej pisowni lub wymowie, np. miedź mieć, toniemy - to nie my ). 4. Należy pytać, aby dowiedzieć się, co nie działało dobrze. 5. Należy sprawdzić dokument używając podobnego oprogramowania, jeśli to możliwe i podziel ić się swoim spostrzeżeniami. 15

16 Speech-to-text w pracy i w szkole Programy typu TTS oferują osobom z dysleksją możliwość odsłuchania tekstów napisanych przez kogoś, natomiast programy typu STT stanowią ich odwrotność: pozwalają dyktować komputerowi w celu zapisania słów w formie tekstu. Pozwala to uniknąć problemów związanych z pisaniem (ręcznie i na klawiaturze), trudności z ortografią i tempem pisania. Niestety w praktyce oprogramowanie tego typu nie jest idealne. W przyszłości powinno stawać się coraz lepsze. Dzieje się tak dlatego, że wzrastająca popularność tabletów i smartfonów pozwala gromadzić na serwerach deweloperów materiały z różnorodnych źródeł i dokonywać operacji, dzięki którym jakość STT stale wzrasta. Jednak przed decyzją o oparciu całej swojej pracy na STT warto zwrócić uwagę na: A) Dla uzyskania najlepszego zapisu, trzeba nauczyć oprogramowanie rozpoznawania swojego głosu, co oznacza czytanie tekstu z ekranu. Jest to problem dla osób z dysleksją. B) W przypadku błędnych rozpoznań oferowana jest lista alternatyw. Trzeba ją przeczytać ze zrozumieniem, by zdecydować, która opcja jest właściwa. Nawet jeśli zostaną one odczytane głośno, wybór może być trudny dla osoby, która ma problemy z pamięcią. C) Trzeba być bardzo ostrożnym i często zapisywać postępy pracy, by mieć pewność, że przypadkowo nie zostały skasowane. D) W przypadku używania iphona tekst jest widoczny dopiero, gdy przestaje się mówić. E) Komendy głosowe na iphona i Androida działają dobrze, ale opcja dyktowania nie jest aż tak dopracowana, jak wersje na komputer. 95% poprawności Tekst na tej stronie ma ok. 300 słów. Od STT oczekuje się 95-procentowej poprawności, co oznacza 285 poprawnych na 300 słów. Przewiduje się, że program popełni tylko 15 błędów. Niestety zdarzają się one nie tylko przy słowach rzadko występujących, znacznie częściej przy słowach popularnych, ale dłuższych. Jeśli STT zawiedzie przy zbyt wielu słowach, osoba z dysleksją będzie potrzebowała także innej pomocy. Nie ma wątpliwości, że ostatnie zaawansowane technologie Apple (oparte na Nuance) i Google stanowią rewolucję w potencjale STT. Jednak rezultaty wciąż są zależne od wytrenowania programu w rozpoznawaniu czyjegoś konkretnego głosu. 16

17 Speech-to-text przykłady Od kilku lat potencjał STT wzrasta, co spowodowane jest konkurencją pomiędzy firmami Apple i Google. Podczas gdy wyszukiwarki internetowe są bardzo dobre, opcja dyktowania jest wciąż daleka od doskonałości, zwłaszcza jeśli chodzi o języki inne niż angielski. Istnieje także wersja na telefony z systemem Android. Można ich również używać w przeglądarce poprzez tłumacza Google. Wersja Apple iphone Wersja Google Producenci oprogramowania STT Od wielu lat światowym liderem jest Nuance, stanowi on podstawę w systemach Apple i Samsung. Jego odpowiednik firmy Google (Google Now) został opracowany niezależnie, jednak obecnie pojawiają się pozwy dotyczące naruszenia patentu. Jednakże wydają się one być związane bardziej z wyglądem aplikacji, niż z samą technologią rozpoznawania głosu. Speech-to-text nowe trendy Niektórzy producenci próbują połączyć oprogramowanie instalowane na komputerze z wersjami online (np. polski Skrybot). Jednakże nie są one dostosowane do potrzeb osób z dysleksją. Więcej: Poniższy film prezentuje porównanie systemów Apple i Android: 17

18 Mapy myśli w pracy i w szkole Istnieje wiele sposobów korzystania z map myśli. Poniżej przedstawiono kilka pomysłów: Burza mózgów Jest przydatna, gdy chce się ogarnąć wszystkie przychodzące do głowy pomysły, a następnie zacząć formułować połączenia między nimi. Dzięki burzy mózgów wszystkie pomysły trafiają na kartkę papieru lub do komputera, po czym mogą zostać w jakiś sposób pogrupowane. Może to stanowić dobrą podstawę struktury, której często brakuje w procesach myślowych osób z dysleksją. Zapamiętywanie podczas uczenia się do egzaminów Tworzenie wizualizacji połączeń między tematami pozwala wzmocnić proces uczenia się. Ponadto podczas powtórek przed egzaminem, korzystanie z prostej, wizualnej struktury jest łatwiejsze i szybsze, niż czytanie dużej ilość tekstu. Tworzenie esejów i raportów Mapy myśli są przydatnym narzędziem podczas planowania i rozwijania esejów i raportów - oferują strukturę na wymaganym poziomie szczegółowości: zarówno na poziomie rozdziałów, jak i poszczególnych akapitów. Zarządzanie projektami To jedno z najbardziej komercyjnych zastosowań map myśli. Wizualne reprezentacje jasno pokazują połączenia i obszary krytyczne w procesie rozwoju projektu. A jeśli z czegoś korzystają duże korporacje - oznacza to, że to coś musi przynosić znaczące korzyści! Przekazywanie informacji Napisanie (i przeczytanie) długiego zwykłego tekstu zajmuje dużo czasu. Natomiast mapy myśli pozwalają w prosty sposób pokazać wiele spraw oraz związki między nimi. Pozwalają także na swobodne poruszanie się po omawianych kwestiach przy stale zapewnionym dostępie do struktury. Stanowią także wsparcie dla pamięci, nie dając zapomnieć o żadnym z istotnych obszarów. Więcej: Krótka historia Technikę map myśli rozwinął Joseph D. Novak i jego zespół badawczy na Uniwersytecie Cornell w latach 70 dwudziestego wieku, jako sposób przedstawiania studentom wiedzy naukowej. Następnie mapy myśli były stosowane jako narzędzia do nauczania przedmiotów ścisłych i innych, jak również do przedstawiania wiedzy ekspertów w zakresie edukacji, zarządzania i biznesu. Mapy myśli mają swój początek w ruchu nazywanym konstruktywizmem. Konstruktywiści utrzymują w szczególności, że osoby uczące się aktywnie budują wiedzę. Prace Novaka bazują na poznawczej teorii Davida Ausubela, który wskazuje na rolę wcześniejszej wiedzy w zdolności uczenia się nowych rzeczy. 18

19 Mapy myśli przykład Na kolejnych stronach przedstawiono szczegółowo specjalistyczne programy służące do tworzenia map myśli. Jednakże zamiast stosować technologie, można narysować mapę myśli na papierze, można także użyć niespecjalistycznego oprogramowania. Poniżej znajdują się dwa przykłady map stworzonych za pomocą PowerPointa. Mapa myśli a zwykły tekst Nie należy zapominać, że gotowa mapa myśli pozostaje rysunkiem, podczas gdy formą akceptowaną w instytucjach edukacyjnych jest zwykły tekst. Wielu ludzi nie bierze pod uwagę, że narysowanie mapy wymaga zrozumienia priorytetów, świadomości początku, środka i końca oraz zasad struktury. Jakość wersji ostatecznej jest nie tylko konsekwencją umiejętności narysowania mapy, ale także zdolności do przekształcenia jej w formę tradycyjnego tekstu. Często w tym obszarze osoby z dysleksją potrzebują najwięcej wsparcia. Niektóre programy nie nadają się do tworzenia map myśli i ciężko uzyskać dobry efekt przy ich użyciu (np. Word). Należy jednak podkreślić, że jakość mapy myśli nie zależy od konkretnego oprogramowania, ale od doświadczenia i pomysłowości użytkownika. 19

20 Tworzenie map myśli krótki poradnik Notatki Istnieją różne sposoby nauczania map myśli, ale w zasadzie sprowadzają się po prostu do treningu ich tworzenia. Powinno się wybierać przykłady dostosowane do potrzeb i nie próbować zbyt szybko iść do przodu. Struktura, sekwencja, dużo powtórek i opieranie nauki na wielu zmysłach prowadzą do sukcesów w nauczaniu osób z dysleksją. Te same zasady należy stosować w przypadku map myśli. Ważne jest także wzbudzanie niezależności, aby uczeń czy pracownik w przyszłości mógł radzić sobie zupełnie samodzielnie. 1) Nie staraj się stworzyć kompletnej mapy za pierwszym razem! Zamiast tego spróbuj omówić przedmiot i wypisać ważne kwestie (pomysły) na małych karteczkach. Pozwala to skoncentrować się raczej na burzy mózgów, niż na strukturze. Pozwala także nie przejmować się pisownią. 2) Rozłóż wypisane karteczki na stole, pogrupuj je. Następnie zacznij zastanawiać się nad połączeniami i związkami pomiędzy nimi oraz sposobem organizowania ich w mapę. 3) Gotowy szkic struktury przerysuj na pojedynczą dużą kartkę. 4) Dodaj rysunki w odpowiednich miejscach. Rysowanie uławia zapamiętywanie. Ponadto proces rysowania wzmacnia pomysły, a jeden obraz może nieść przekaz, na który trzeba by użyć wielu słów. Uważaj jednak, by nie spędzić zbyt wiele czasu nad rysunkami, kosztem czasu przeznaczonego na opracowanie zawartości mapy. 5) Kiedy podstawowe zasady zostaną zrozumiane, można zapoznać ucznia z oprogramowaniem do tworzenia map myśli. Wprowadzenie technologii jako pierwszej wiąże się z ryzykiem, że zasady nie zostaną dobrze opanowane. Dla wielu osób lepsze będą narzędzia bez bogatego wyboru obrazów, gdyż wtedy łatwiej im uniknąć rozproszenia. Zawsze można też po prostu wydrukować mapę, a następnie uzupełnić rysunkami odręcznymi. 20

21 Mapy myśli przykładowe programy Mapy Istnieje wiele płatnych i darmowych narzędzi do tworzenia map myśli. Poniższe przykłady przedstawiają jedne z najpopularniejszych programów posiadających polskie menu. Freemind papierowe Chociaż łatwiej jest przejść od razu do map komputerowych, początkowy trening warto przeprowadzać bezpośrednio na papierze. Ciekawe przykłady map myśli można znaleźć na YouTube. Przykład z YouTube Blumind Popularne są także aplikacje na iphona, np. MindHD. Oprogramowanie to pozwala stworzyć mapę w telefonie oraz przesłać ją dalej w formacie pdf. Przykład z grafiki Google 21

22 Pisownia i gramatyka Pisownia Pisownia stanowi olbrzymią trudność dla osób z dysleksją. Dlatego, jeżeli technologia może pomóc, należy z niej korzystać bez ograniczeń. Problemem może być kwestia zaufania do systemu. Jeśli osoba nie jest pewna pisowni właściwego słowa, lista alternatyw może nie być przydatna. Opcja pisowni jest dostępna także z poziomu paska narzędzi. Autokorekta To bardzo użyteczne narzędzie jest dostępne w Wordzie. Nie tylko poprawia częste błędy, ale także pozwala wprowadzać modyfikację do własnych potrzeb. Przykłady można znaleźć na YouTube. Poniższy przykład przedstawia typowe poprawiane błędy. Gramatyka Gramatyka i interpunkcja mogą także stanowić poważny problem dla osób z dysleksją. Word ma podstawowy system wspomagający pisanię zgodne z zasadami gramatycznymi. Nie jest on jednak zbyt X efektywny i może wymagać wyboru opcji z listy, co będzie trudne dla osoby z dysleksją. W razie potrzeby warto zatem rozważyć zakup dodatkowego specjalistycznego programu. Więcej: 22

23 Ustawienia formatowania i stylów w pracy i w szkole Notatki Dokumenty są przygotowywane zwykle zgodnie z preferencjami autora, które niekoniecznie są takie same, jak preferencje czytelnika. Na szczęście Word pozwala na zmianę większości ustawień. Poniższy przykład prezentuje większość z nich. Można byłoby zmienić jeszcze wysokość linii i rozmiar czcionki. Jeśli jedyną możliwością druku jest druk w odcieniach szarości, warto pomyśleć o innych opcjach. Najlepszą z nich jest zwykle korzystanie z kolorowego papieru (np. bladożółtego). Dla wielu osób z dysleksją czytanie staje się wtedy łatwiejsze, niż na standardowym białym papierze. Ustawienia przykład Poniższe przykłady prezentują ten sam tekst, jednak 95% czytelników twierdzi, że ten drugi czyta się łatwiej. Na czym polega różnica między nimi? Wszystkich zmian dokonano na ekranie w Wordzie. Zmienione zostały: Kolor tła Czcionka Kolor czcionki Szerokość linii 23

24 Ustawienia przykład 2 Notatki Nie tylko Word posiada możliwość indywidualnej zmiany ustawień. Przykładowo Adobe Acrobat pozwala zmieniać kolor tła i powiększać tekst. Dla niektórych języków działa także opcja odczytywania. Ustawienia zaznaczanie Wielu ludzi niechętnie robi notatki na marginesach i zakreśla fragmenty w swoich książkach, nie chcąc ich trwale zniszczyć. Elektroniczne zaznaczenia łatwo usunąć, a jednak nie są one popularne. Jeśli używa się ich poprawnie, mogą być bardzo przydatne podczas podsumowań, powtórek i skupienia się na kluczowych kwestiach. 24

25 Przypomnienia Pamięć jest istotnym problemem u osób z dysleksją, technologie mogą zapewnić w tym zakresie znaczące wsparcie. Jednakże w czym może pomóc kalendarz, jeśli nigdy nie jest wypełniony lub przypomnienie w telefonie, jeśli nie wie się czego miało dotyczyć? Trening i wyrobienie nawyku regularności sprawiają, że można wykorzystać wspierające właściwości technologii. Przypomnienia przykład Istnieje wiele rodzajów urządzeń i oprogramowania wspomagających pamięć, np. bazujące na komputerach, smartfonach, tabletach, a nawet specjalnym sprzęcie. Poniżej znajduje się kilka przykładów. Gdzie przechowujesz swoje hasła? Większość ludzi posiada wiele haseł, przez co pamiętanie do czego służą staje się wysoce problematyczne. Rozwiązania takie jak Keepass (offline) i Last Pass (online) mogą być korzystne dla osób z dysleksją, ponieważ redukują konieczność pamiętania do tylko jednego hasła. Może się jednak zdarzyć, że osoba z dysleksją będzie mieć trudności z przypomnieniem sobie także tego hasła. Na taką sytuację zawsze warto się zabezpieczyć dodatkowo, np. poprzez przekazanie hasła zaufanej osobie. 25

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Poprawa Atrakcyjności Kształcenia dla Seniorów

Poprawa Atrakcyjności Kształcenia dla Seniorów Poszukiwanie Skarbów Internetu Poprawa Atrakcyjności Kształcenia dla Seniorów Narzędzie autodiagnozy Kryteria Work Package 3 Narzędzie Autodiagnozy: Kryteria Narzędzie autodiagnozy opiera się na pytaniach,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I. Wymagania na poszczególne oceny 1. Na ocenę dopuszczającą konieczne są wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować mobilne e-dentico i z niego korzystać? Samouczek na Android

Jak zainstalować mobilne e-dentico i z niego korzystać? Samouczek na Android Jak zainstalować mobilne e-dentico i z niego korzystać? Samouczek na Android Aby znaleźć interesującą nas aplikację, należy skorzystać z usługi zaprojektowanej przez twórców systemu operacyjnego. Obojętnie,

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Ogólne zasady oceniania uczniów Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zawartości modułów DysVET.

Przewodnik po zawartości modułów DysVET. Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci - Multilateral projects - Transfer of Innovations Project Number 2012-1-CZ1-LEO05-09680 Przykłady dobrych praktyk Przewodnik po zawartości modułów DysVET.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

CZEGO UNIKAĆ. tworząc prezentację multimedialną. Andrzej Kozdęba

CZEGO UNIKAĆ. tworząc prezentację multimedialną. Andrzej Kozdęba CZEGO UNIKAĆ tworząc prezentację multimedialną Andrzej Kozdęba UWAGA! Prezentacji, którą w tym momencie oglądasz, nie użyłbym podczas żadnego wystąpienia. Nie taki jest jej cel. W tej prezentacji jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Podstawy open source system SUSE Linux

Podstawy open source system SUSE Linux 4-93 4.7 Gaim IRC (Internet Relay Chat) jest jedną z najstarszych usług sieciowych, umożliwiających tzw. czatowanie ( od słowa chat), czyli bezpośrednią rozmowę za pośrednictwem sieci. Komunikacja natychmiastowa

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować szablon allegro?

Jak zainstalować szablon allegro? Jak zainstalować szablon allegro? W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki: 1. index[nrszablonu].txt

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Jak przeczytać wypożyczoną książkę?... 2 Uzyskanie Adobe ID... 2 Czytanie na komputerze... 3 Uruchomienie programu... 3 Czytanie i zwracanie książek... 4 Logowanie do aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI Wymagania dopełniające (D) potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi i budować spójne zdania, posiada bogaty i urozmaicony zakres słownictwa.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

1. Ocena struktury materiałów na podstawie demo MEN-u Liczba zaprezentowanych przez MEN kart 12

1. Ocena struktury materiałów na podstawie demo MEN-u Liczba zaprezentowanych przez MEN kart 12 Porównanie propozycji kart pracy do elementarza rządowego przygotowywanych przez MEN z serią ćwiczeń do elementarza rządowego przygotowywanych przez NE, seria nosi tytuł Nasze ćwiczenia karty pracy MEN-u

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! opracowanie Dorota Tłoczkowska, Warszawa luty 2007 r.

Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! opracowanie Dorota Tłoczkowska, Warszawa luty 2007 r. Przekazywanie i zdobywanie informacji jest ważne! Zdobywanie informacji Wszyscy potrzebujemy różnych informacji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają większa trudność, żeby zdobyć potrzebne im

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

ABC komputera i Internetu. Scenariusz zajęć

ABC komputera i Internetu. Scenariusz zajęć ABC komputera i Internetu Scenariusz zajęć Scenariusz do prezentacji ABC komputera i Internetu został opisany tak, by jak najbardziej ułatwić Państwu pracę z prezentacją. Wszystkie wskazówki w scenariuszu

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Szybkie wystawienie aukcji w szablonie bez konieczności instalacji szablonu na koncie allegro... 4 3. Wystawianie aukcji w szablonie z instalacją szablonu na koncie allegro...

Bardziej szczegółowo