ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 wiaty przystankowe ,00 DR Drogi publiczne gminne , , , , Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) , ,00 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , ,05 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 0,00 WI 2012/ Przebudowa ulicy Jana Matejki w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/2013 Strona 1

2 Przebudowa ulicy Stodolnianej w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego , ,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,95 WI 2012/ Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych , ,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji ,00 0,00 WI 2012/ projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) , ,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 WI 2012/ Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w ,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w ,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa , ,00 WI 2013/ Budowa parkingu przy ul. Sadowej ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja ,00 0,00 DR Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego ,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013 Strona 2

3 projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w , ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, , ,00 WI 2013/ ,00 WI ,00 budowa chodnika ,00 WI Budowa ulicy Leopolda Staffa w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2013/ projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,53 DR 2013 Strona 3

4 projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 WI 2013/ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w ,00 przebudowa chodnika ,00 DR projektowej ul. Laskówiecka w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD ,00 zmiany w dokumentacji ,00 WI 2013 Strona 4

5 projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina ,00 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów ,00 0,00 DR Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w , , ,05 0, ,00 budowa ogrodzenia ,00 GN Nabycie nieruchomości gruntowych , ,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta ,05 0,00 GN/GM Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Strona 5

6 Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, ,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja ,00 0,00 SL Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej ,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym , ,00 SL Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w przy ul. M. Dąbrowskiej ,00 budowa domków ,00 WI Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada ,00 zakup i montaż dźwigów osobowych ,00 WI Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w ,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody , ,00 WI Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Działalność usługowa ,00 0, ,00 0,00 Strona 6

7 71035 Cmentarze ,00 0, ,00 0, Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w ,00 opracowanie koncepcji ,00 GK Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej ,00 IN Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN ,00 podłączenie do sieci ,00 IN Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności ,00 instalacja klimatyzacji ,00 WI 2013 Strona 7

8 Doposażenie techniczne Urzędu ,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa ,00 0,00 IN Pozostała działalność , , ,00 0, Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne , ,00 cele administracji ,00 0,00 WI Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP ,00 0,00 WI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) ,00 0,00 WZ 2013 Strona 8

9 75495 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń ,00 ZOUM Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 1/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO 2013 Strona 9

10 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 12/WO ,00 koncepcja i studium wykonalności ,00 WI ,00 zakup i zamontowanie windy ,00 SP nr 15/WO ,00 wykonanie monitoringu ,00 SPnr 1/WO Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr ,00 zakup busa ,00 SP nr 9/WO 2013 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 4 000,00 zakup sztandaru 4 000,00 SP nr 12/WO Przedszkola , , , ,00 Strona 10

11 Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w , ,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy ,00 0,00 WI 2012/ Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr ,00 0,00 modernizacja placu zabaw ,00 0,00 P nr 31/WO Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA ,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania ,00 0,00 P nr 25/WO Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 docieplenie ścian , ,00 P nr 10/WO ,00 budowa parkingu ,00 WI ,00 budowa windy schodowej ,00 P nr 32/WO ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 wykonanie schodów ,00 P nr 4/WO 2013 Strona 11

12 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr ,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0, Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr ,00 ścianka boulderowa ,00 WI ,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, ,00 0, Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO Zakup kotła warzelnego dla SP ,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO Pozostała działalność , , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w , ,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją ,00 WS Izby wytrzeźwień 6 099, , Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, Żłobki ,00 0, ,00 0, Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica ,00 Wykonanie monitoringu CCTV , Pozostała działalność , , ,00 0, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do zabaw ruchowych ,00 P nr 32/WO 2013 Strona 13

14 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr ,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata ,00 P nr 32/WO ,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO ,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO Zakup laptopa dla Przedszkola nr ,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr ,00 zakup wyposażenia placu zabaw ,00 P nr 10/WO Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/2014 Strona 14

15 6237 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0, ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ , ,00 OŚ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,00 Strona 15

16 Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w ,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,99 0, , , Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej ,00 0, ,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK , ,00 DR ,00 WI 2013/ ,00 sygnalizacja świetlna ,00 DR Doświetlenie przejść dla pieszych w ,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia ,00 WI 2013/ Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w ,00 oświetlenie uliczne ,00 DR 2013 Strona 16

17 Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne ,60 wymiana lamp , ,00 DR 2013/ Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec ,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej ,00 DR Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul lecia, ul. Kortowa 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR ,00 oświetlenie uliczne ,00 WI Pozostała działalność , , , , Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej ,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ,00 WI 2013/2014 Strona 17

18 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej ,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,95 WI ,00 budowa wodociągu ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w ,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa , ,00 WI 2013/ ,00 place zabaw ,00 GK ,00 budowa kanalizacji ,00 WI Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo ,00 GK Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/2013 Strona 18

19 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/ ,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 GN Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0, Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w ,00 adaptacja pomieszczeń budynku ,00 WI 2013/ Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej ,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych ,00 KT/KDK 2013 Strona 19

20 926 Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń ,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów ,00 0,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w ,00 siłownia terenowa ,00 MOSiR ,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej ,00 MOSiR Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w ,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii ,00 MOSiR Zakup samochodu dostawczego ,00 samochód dostawczy ,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT , , , ,52 Strona 20

21 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , , , , , ,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem , ,52 WI/GN 2012/ Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową ,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ,00 0,00 DR 2013/ projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 DR Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w ,00 przebudowa ulicy ,00 0,00 WI ,00 przebudowa chodnika ,00 DR 2013 Strona 21

22 Dokumentacje przyszłościowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska ,00 DR Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w ,00 przebudowa parkingu ,00 DR Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w ,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów ,00 DR Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 DR 2013 Strona 22

23 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr , ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w ,00 0,00 WI/DR 2012/ Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w ,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów ,00 DR Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w ,00 budowa przyłącza ,00 DR Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Strona 23

24 projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 zabezpieczenie ,00 MOSiR Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego ,00 GM ,00 0,00 GM Nadzór budowlany ,00 0, ,00 0, Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0, ,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB ,00 0,00 PINB 2013 Strona 24

25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 0, Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w ,00 zakup radiowozów ,00 WZ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych , ,00 WZ 2013 Strona 25

26 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr ,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną ,00 WZ Różne rozliczenia ,05 0, ,05 0, Rezerwy ogólne i celowe ,05 0, ,05 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,05 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , , Termomodernizacja budynku II Liceum w ,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu , ,00 IILO.WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 0, Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w ,00 hangar plus wyposażenie ,00 CKU/WO 2013 Strona 26

27 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0, , , Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500, ,00 MODN/WO Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 0, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w ,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 DPS Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo , ,00 WI 2013/2014 RAZEM , , , ,00 Strona 27

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku atków majątkowych realizowanych ze środków ych miasta Konina na 2014 rok Nazwa zadania w złotych INA 41 205 794,88 5 445

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok Budżet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 223.735 zł z tytułu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2011 rok w złotych Plan na 2011 rok Lp Dział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych ZAŁĄCZNIK NR 14 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2012 rok w złotych Plan na 2012 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY BUDŻET 2015 DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY 262 473 947 zł 262 473 947 zł Dochody bieżące Dochody majątkowe Przychody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rozchody 25 167 103 zł Kredyt Obligacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5671 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. projekt UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 600 60016 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową 128 515 12 500 12 500 0 0 i oświetleniem 2. 600 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 roku Dział ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 500 HANDEL GKO 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 2 6050 Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrośc, Skórzewo I etap Budowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 DOCHODY PLAN: 49.225 WYKONANIE: 28.565 58% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wykonanie na w złotych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/244/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Poz. 576

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Poz. 576 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/304/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo