ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 wiaty przystankowe ,00 DR Drogi publiczne gminne , , , , Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) , ,00 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , ,05 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 0,00 WI 2012/ Przebudowa ulicy Jana Matejki w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/2013 Strona 1

2 Przebudowa ulicy Stodolnianej w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego , ,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,95 WI 2012/ Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych , ,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji ,00 0,00 WI 2012/ projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) , ,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 WI 2012/ Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w ,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w ,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa , ,00 WI 2013/ Budowa parkingu przy ul. Sadowej ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja ,00 0,00 DR Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego ,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013 Strona 2

3 projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w , ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, , ,00 WI 2013/ ,00 WI ,00 budowa chodnika ,00 WI Budowa ulicy Leopolda Staffa w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2013/ projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,53 DR 2013 Strona 3

4 projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 WI 2013/ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w ,00 przebudowa chodnika ,00 DR projektowej ul. Laskówiecka w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD ,00 zmiany w dokumentacji ,00 WI 2013 Strona 4

5 projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina ,00 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów ,00 0,00 DR Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w , , ,05 0, ,00 budowa ogrodzenia ,00 GN Nabycie nieruchomości gruntowych , ,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta ,05 0,00 GN/GM Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Strona 5

6 Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, ,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja ,00 0,00 SL Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej ,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym , ,00 SL Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w przy ul. M. Dąbrowskiej ,00 budowa domków ,00 WI Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada ,00 zakup i montaż dźwigów osobowych ,00 WI Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w ,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody , ,00 WI Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Działalność usługowa ,00 0, ,00 0,00 Strona 6

7 71035 Cmentarze ,00 0, ,00 0, Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w ,00 opracowanie koncepcji ,00 GK Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej ,00 IN Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN ,00 podłączenie do sieci ,00 IN Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności ,00 instalacja klimatyzacji ,00 WI 2013 Strona 7

8 Doposażenie techniczne Urzędu ,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa ,00 0,00 IN Pozostała działalność , , ,00 0, Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne , ,00 cele administracji ,00 0,00 WI Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP ,00 0,00 WI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) ,00 0,00 WZ 2013 Strona 8

9 75495 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń ,00 ZOUM Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 1/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO 2013 Strona 9

10 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 12/WO ,00 koncepcja i studium wykonalności ,00 WI ,00 zakup i zamontowanie windy ,00 SP nr 15/WO ,00 wykonanie monitoringu ,00 SPnr 1/WO Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr ,00 zakup busa ,00 SP nr 9/WO 2013 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 4 000,00 zakup sztandaru 4 000,00 SP nr 12/WO Przedszkola , , , ,00 Strona 10

11 Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w , ,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy ,00 0,00 WI 2012/ Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr ,00 0,00 modernizacja placu zabaw ,00 0,00 P nr 31/WO Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA ,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania ,00 0,00 P nr 25/WO Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 docieplenie ścian , ,00 P nr 10/WO ,00 budowa parkingu ,00 WI ,00 budowa windy schodowej ,00 P nr 32/WO ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 wykonanie schodów ,00 P nr 4/WO 2013 Strona 11

12 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr ,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0, Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr ,00 ścianka boulderowa ,00 WI ,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, ,00 0, Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO Zakup kotła warzelnego dla SP ,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO Pozostała działalność , , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w , ,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją ,00 WS Izby wytrzeźwień 6 099, , Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, Żłobki ,00 0, ,00 0, Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica ,00 Wykonanie monitoringu CCTV , Pozostała działalność , , ,00 0, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do zabaw ruchowych ,00 P nr 32/WO 2013 Strona 13

14 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr ,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata ,00 P nr 32/WO ,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO ,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO Zakup laptopa dla Przedszkola nr ,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr ,00 zakup wyposażenia placu zabaw ,00 P nr 10/WO Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/2014 Strona 14

15 6237 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0, ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ , ,00 OŚ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,00 Strona 15

16 Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w ,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,99 0, , , Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej ,00 0, ,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK , ,00 DR ,00 WI 2013/ ,00 sygnalizacja świetlna ,00 DR Doświetlenie przejść dla pieszych w ,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia ,00 WI 2013/ Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w ,00 oświetlenie uliczne ,00 DR 2013 Strona 16

17 Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne ,60 wymiana lamp , ,00 DR 2013/ Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec ,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej ,00 DR Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul lecia, ul. Kortowa 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR ,00 oświetlenie uliczne ,00 WI Pozostała działalność , , , , Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej ,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ,00 WI 2013/2014 Strona 17

18 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej ,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,95 WI ,00 budowa wodociągu ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w ,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa , ,00 WI 2013/ ,00 place zabaw ,00 GK ,00 budowa kanalizacji ,00 WI Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo ,00 GK Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/2013 Strona 18

19 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/ ,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 GN Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0, Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w ,00 adaptacja pomieszczeń budynku ,00 WI 2013/ Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej ,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych ,00 KT/KDK 2013 Strona 19

20 926 Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń ,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów ,00 0,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w ,00 siłownia terenowa ,00 MOSiR ,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej ,00 MOSiR Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w ,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii ,00 MOSiR Zakup samochodu dostawczego ,00 samochód dostawczy ,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT , , , ,52 Strona 20

21 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , , , , , ,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem , ,52 WI/GN 2012/ Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową ,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ,00 0,00 DR 2013/ projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 DR Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w ,00 przebudowa ulicy ,00 0,00 WI ,00 przebudowa chodnika ,00 DR 2013 Strona 21

22 Dokumentacje przyszłościowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska ,00 DR Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w ,00 przebudowa parkingu ,00 DR Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w ,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów ,00 DR Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 DR 2013 Strona 22

23 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr , ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w ,00 0,00 WI/DR 2012/ Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w ,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów ,00 DR Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w ,00 budowa przyłącza ,00 DR Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Strona 23

24 projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 zabezpieczenie ,00 MOSiR Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego ,00 GM ,00 0,00 GM Nadzór budowlany ,00 0, ,00 0, Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0, ,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB ,00 0,00 PINB 2013 Strona 24

25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 0, Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w ,00 zakup radiowozów ,00 WZ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych , ,00 WZ 2013 Strona 25

26 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr ,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną ,00 WZ Różne rozliczenia ,05 0, ,05 0, Rezerwy ogólne i celowe ,05 0, ,05 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,05 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , , Termomodernizacja budynku II Liceum w ,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu , ,00 IILO.WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 0, Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w ,00 hangar plus wyposażenie ,00 CKU/WO 2013 Strona 26

27 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0, , , Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500, ,00 MODN/WO Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 0, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w ,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 DPS Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo , ,00 WI 2013/2014 RAZEM , , , ,00 Strona 27

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wykonanie na w złotych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo