ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 wiaty przystankowe ,00 DR Drogi publiczne gminne , , , , Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) , ,00 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , ,05 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 0,00 WI 2012/ Przebudowa ulicy Jana Matejki w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/2013 Strona 1

2 Przebudowa ulicy Stodolnianej w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego , ,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,95 WI 2012/ Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych , ,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji ,00 0,00 WI 2012/ projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) , ,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 WI 2012/ Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w ,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w ,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa , ,00 WI 2013/ Budowa parkingu przy ul. Sadowej ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja ,00 0,00 DR Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego ,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013 Strona 2

3 projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w , ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, , ,00 WI 2013/ ,00 WI ,00 budowa chodnika ,00 WI Budowa ulicy Leopolda Staffa w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2013/ projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,53 DR 2013 Strona 3

4 projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 WI 2013/ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w ,00 przebudowa chodnika ,00 DR projektowej ul. Laskówiecka w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD ,00 zmiany w dokumentacji ,00 WI 2013 Strona 4

5 projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina ,00 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów ,00 0,00 DR Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w , , ,05 0, ,00 budowa ogrodzenia ,00 GN Nabycie nieruchomości gruntowych , ,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta ,05 0,00 GN/GM Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Strona 5

6 Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, ,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja ,00 0,00 SL Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej ,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym , ,00 SL Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w przy ul. M. Dąbrowskiej ,00 budowa domków ,00 WI Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada ,00 zakup i montaż dźwigów osobowych ,00 WI Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w ,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody , ,00 WI Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Działalność usługowa ,00 0, ,00 0,00 Strona 6

7 71035 Cmentarze ,00 0, ,00 0, Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w ,00 opracowanie koncepcji ,00 GK Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej ,00 IN Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN ,00 podłączenie do sieci ,00 IN Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności ,00 instalacja klimatyzacji ,00 WI 2013 Strona 7

8 Doposażenie techniczne Urzędu ,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa ,00 0,00 IN Pozostała działalność , , ,00 0, Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne , ,00 cele administracji ,00 0,00 WI Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP ,00 0,00 WI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) ,00 0,00 WZ 2013 Strona 8

9 75495 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń ,00 ZOUM Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 1/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO 2013 Strona 9

10 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 12/WO ,00 koncepcja i studium wykonalności ,00 WI ,00 zakup i zamontowanie windy ,00 SP nr 15/WO ,00 wykonanie monitoringu ,00 SPnr 1/WO Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr ,00 zakup busa ,00 SP nr 9/WO 2013 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 4 000,00 zakup sztandaru 4 000,00 SP nr 12/WO Przedszkola , , , ,00 Strona 10

11 Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w , ,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy ,00 0,00 WI 2012/ Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr ,00 0,00 modernizacja placu zabaw ,00 0,00 P nr 31/WO Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA ,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania ,00 0,00 P nr 25/WO Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 docieplenie ścian , ,00 P nr 10/WO ,00 budowa parkingu ,00 WI ,00 budowa windy schodowej ,00 P nr 32/WO ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 wykonanie schodów ,00 P nr 4/WO 2013 Strona 11

12 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr ,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0, Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr ,00 ścianka boulderowa ,00 WI ,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, ,00 0, Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO Zakup kotła warzelnego dla SP ,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO Pozostała działalność , , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w , ,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją ,00 WS Izby wytrzeźwień 6 099, , Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, Żłobki ,00 0, ,00 0, Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica ,00 Wykonanie monitoringu CCTV , Pozostała działalność , , ,00 0, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do zabaw ruchowych ,00 P nr 32/WO 2013 Strona 13

14 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr ,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata ,00 P nr 32/WO ,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO ,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO Zakup laptopa dla Przedszkola nr ,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr ,00 zakup wyposażenia placu zabaw ,00 P nr 10/WO Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/2014 Strona 14

15 6237 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0, ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ , ,00 OŚ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,00 Strona 15

16 Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w ,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,99 0, , , Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej ,00 0, ,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK , ,00 DR ,00 WI 2013/ ,00 sygnalizacja świetlna ,00 DR Doświetlenie przejść dla pieszych w ,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia ,00 WI 2013/ Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w ,00 oświetlenie uliczne ,00 DR 2013 Strona 16

17 Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne ,60 wymiana lamp , ,00 DR 2013/ Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec ,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej ,00 DR Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul lecia, ul. Kortowa 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR ,00 oświetlenie uliczne ,00 WI Pozostała działalność , , , , Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej ,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ,00 WI 2013/2014 Strona 17

18 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej ,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,95 WI ,00 budowa wodociągu ,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w ,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa , ,00 WI 2013/ ,00 place zabaw ,00 GK ,00 budowa kanalizacji ,00 WI Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo ,00 GK Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/2013 Strona 18

19 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/ ,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 GN Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0, Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w ,00 adaptacja pomieszczeń budynku ,00 WI 2013/ Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej ,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych ,00 KT/KDK 2013 Strona 19

20 926 Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń ,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów ,00 0,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w ,00 siłownia terenowa ,00 MOSiR ,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej ,00 MOSiR Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w ,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii ,00 MOSiR Zakup samochodu dostawczego ,00 samochód dostawczy ,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT , , , ,52 Strona 20

21 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , , , , , ,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem , ,52 WI/GN 2012/ Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową ,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ,00 0,00 DR 2013/ projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 DR Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w ,00 przebudowa ulicy ,00 0,00 WI ,00 przebudowa chodnika ,00 DR 2013 Strona 21

22 Dokumentacje przyszłościowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska ,00 DR Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w ,00 przebudowa parkingu ,00 DR Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w ,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów ,00 DR Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 DR 2013 Strona 22

23 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr , ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w ,00 0,00 WI/DR 2012/ Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w ,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów ,00 DR Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w ,00 budowa przyłącza ,00 DR Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Strona 23

24 projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 zabezpieczenie ,00 MOSiR Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego ,00 GM ,00 0,00 GM Nadzór budowlany ,00 0, ,00 0, Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0, ,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB ,00 0,00 PINB 2013 Strona 24

25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 0, Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w ,00 zakup radiowozów ,00 WZ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych , ,00 WZ 2013 Strona 25

26 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr ,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną ,00 WZ Różne rozliczenia ,05 0, ,05 0, Rezerwy ogólne i celowe ,05 0, ,05 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,05 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , , Termomodernizacja budynku II Liceum w ,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu , ,00 IILO.WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 0, Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w ,00 hangar plus wyposażenie ,00 CKU/WO 2013 Strona 26

27 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0, , , Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500, ,00 MODN/WO Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 0, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w ,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 DPS Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo , ,00 WI 2013/2014 RAZEM , , , ,00 Strona 27

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2014 rok w złotych Plan na 2014 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 728 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 728 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 728 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2014 rok w złotych Plan na 2014 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok Lp

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku atków majątkowych realizowanych ze środków ych miasta Konina na 2014 rok Nazwa zadania w złotych INA 41 205 794,88 5 445

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok Budżet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 223.735 zł z tytułu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 120 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2011 rok w złotych Plan na 2011 rok Lp Dział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2015 rok ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w złotych Plan na 2015 rok RAZEM GMINA

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok w złotych Plan na 2016 rok Lp Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2016 rok w złotych Plan na 2016 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 490 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 490 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 490 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok Plan na 2017 rok w złotych RAZEM

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych ZAŁĄCZNIK NR 14 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 134 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 134 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2015 rok ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 134 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w złotych Plan na 2015 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2012 rok w złotych Plan na 2012 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok w złotych Plan na 2016 rok RAZEM GMINA

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

łączne nakłady finansowe od do

łączne nakłady finansowe od do Załącznik nr 2 do Uchwały nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2013 roku Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Lp od do 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Załącznik Nr 4 do uchwały IV/24/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2006 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w z dnia 25 października 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2014 rok BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o 1.577.531,90 zł w tym:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf. Transport i łączność ,40 Drogi publiczne wojewódzkie ,00

Dział Rozdział Paragraf. Transport i łączność ,40 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/211/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 kwietnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych na 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/229/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 czerwca 2013 roku Plan wydatków majątkowych na 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XVIII/162/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 336 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku. Numer przystanku. Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 336 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku. Numer przystanku. Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 336 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku LP Numer przystanku Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek 1. 499-02 11 Listopada-bazar 11 Listopada Przemysłowa 2. 356-01

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. Numer przystanku. Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. Numer przystanku. Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. LP Numer przystanku Nazwa przystanku Lokalizacja Kierunek 1 499-02 11 Listopada-bazar 11 Listopada Przemysłowa 2 356-01 11

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 136 000,00 0,00 1 136 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr 740 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.077.010,17 zł w tym: -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł wpływy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00. Modernizacja rowów ,00 0, ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00. Modernizacja rowów ,00 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

PWiK Spółka z o.o. w Koninie. III. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne oraz nakłady inwestycyjne na lata

PWiK Spółka z o.o. w Koninie. III. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne oraz nakłady inwestycyjne na lata III. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne oraz inwestycyjne na lata 2017-2022 I SIECI WODOCIĄGOWE 37 475 000 35 735 000 4 170 000 6 240 000 11 495 000 10 230 000 1 600 000 2 000 000 1 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00. Remont chodnika w Moczydlnicy Dworskiej ,00 0, ,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00. Remont chodnika w Moczydlnicy Dworskiej ,00 0, ,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/382/2014 z dnia 20 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 018 218,85-350 000,00 4 668 218,85

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 2749 UCHWAŁA NR XXII/177/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY BUDŻET 2015 DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY 262 473 947 zł 262 473 947 zł Dochody bieżące Dochody majątkowe Przychody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rozchody 25 167 103 zł Kredyt Obligacje

Bardziej szczegółowo