Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi FLYBOOK DIALOGUE Podręcznik użytkownika FLYBOOK DIALOGUE Instrukcje obsługi FLYBOOK DIALOGUE Instrukcje użytkowania FLYBOOK DIALOGUE Instrukcja użytkowania FLYBOOK DIALOGUE Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

2 Skrót instrukcji: przyjemnoci równie odpowiemy na kade Twoje pytanie. Znaki towarowe Dialogue Technology Corporation jest zastrzeonym znakiem towarowym. Flybook jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Dialogue Technology Corporation. Wszystkie nazwy wlasne wymienione w tym dokumencie s oznaczeniami uslug, znakami towarowymi, bd zastrzeonymi znakami towarowymi odpowiadajcymi producentom czy te firmom. Zastrzeenie Specyfikacje lub informacje zawarte w tym dokumencie, dotyczce prezentowanego sprztu mog ulec zmianie bez powiadamiania. Najbardziej aktualne informacje znajduj si na stronie internetowej (www.dialogue.com.tw). Mona je równie uzyska kontaktujc si z nami bezporednio. Aktualno tego dokumentu nie jest objta gwarancj. Prawo autorskie Wszelkie prawa zastrzeone. Zgodnie z prawem autorskim, niniejszego podrcznika nie wolno powiela w adnej formie bez wczeniejszej pisemnej zgody firmy 2003 Dialogue Technology Corporation. O podrczniku uytkownika Ten podrcznik zawiera wyczerpujce informacje skierowane do uytkowników komputera Flybook. Opis dotyczy aktualnych modeli laptopa Flybook. W niniejszym podrczniku naley odnale informacj odpowiadajc posiadanemu modelowi. Windows XP Home Edition jest systemem operacyjnym stosowanym w komputerach Flybook. Wszystkie opisy zawarte w tym podrczniku opieraj si o zastosowany system Windows XP Home Edition. W celu zdobycia wikszej iloci informacji o notebooku Flybook, przeczytaj "Pomoc on-line" zawart w Twoim komputerze, skonsultuj si z naszym autoryzowanym sprzedawc, albo odwied nasz stron (http://www.flybook. pl). Spis treci Rozdzial 1: Zanim rozpoczniesz Lista kontrolna wyposaenia... 2 Umowa gwarancyjna... 4 Co zapewnia gwarancja... 4 Czego nie zapewnia gwarancja Korzystanie z serwisu w okresie gwarancji.. 5 Ograniczenia w odpowiedzialnoci

3 .. 5 Jak uzyska pomoc Wlaciwe korzystanie z Flybook'a Wlaciwe korzystanie z zasilacza i kabla sieciowego Wlaciwe korzystanie z komputera. 9 Wlaciwe korzystanie z baterii.10 Rozdzial 2: Wprowadzenie Budowa Flybook'a Widok z przodu 13 Widok z tylu

4 Widok z lewej.. 16 Widok z prawej Widok z dolu Wyposaenie Flybook'a.. 19 Obrotowy ekran wywietlacza i jego tryby pracy Tryby pracy.

5 Tryb pracy typu Notebook.. 21 Tryb pracy typu Tablet Zmiana trybu pracy Powrót do trybu pracy typu Tablet Powrót do trybu pracy typu Notebook.. 23 Uycie urzdze "Prompt to Play" 24 Multimedia

6 . 24 Polczenie ze sprztem wywietlajcym VGA Polczenie z urzdzeniem video Odtwarzanie dwiku Nagrywanie poprzez zewntrzny mikrofon Polczenia. 25 Polczenie USB 25 Polczenie IEEE 1394

7 ...25 Polczenie Ethernet (RJ-45) Bezprzewodowe polczenie LAN Komunikacja Bluetooth.26 Komunikacja GPRS Polczenie MODEMowe (RJ-11) Gniazdo karty PC (PCMCIA) Rozdzial 3: Podstawy pracy z komputerem Przygotowanie komputera do pracy Instalacja baterii CMOS i modulu DDR SO-DIMM..

8 28 Instalacja twardego dysku. 31 Instalacja baterii Wlczanie zasilania 32 Instalacja systemu operacyjnego...33 Rozdzial 4: Korzystanie z komputera Wskaniki diodowe LED.. 36 Klawiatura Klawisze funkcyjne systemu Windows...

9 ...38 Klawisze blokady...39 Klawisze funkcyjne Urzdzenie wskazujce i przycisk Pan Ekran dotykowy 43 Kalibracja ekranu dotykowego...44 Wywietlacz.

10 ..46 Regulacja jasnoci wywietlacza Przelacyanie wzswietlania na yewnetryne uryadyenie 47 Ustawienia kolorów oraz rozdzielczoci...47 Zmiana orientacji wywietlania. 48 Audio...49 System zasilania Zlcze porednie AC-to-DC (zasilacz).. 50 Bateria...

11 Kalibracja baterii Zarzdzanie systemem zasilania...51 Zakladka,,Schematy zasilania" Wybór trybu pracy Personalizacja,,Schematów zasilania" Zakladka,,Alarmy" Zakladka,,Miernik energii"...

12 ...54 Zakladka,,Zaawansowane". 55 Zawsze pokazuj ikon na pasku zada.. 55 Monituj o podanie hasla, wznawiajc prac po stanie wstrzymania55 Zakladka,,Hibernacja" Bezpieczestwo twojego komputera Problem nieautoryzowanego dostpu Haslo BIOS. 57 Haslo zabezpieczajce twardy dysk 57 Haslo zabezpieczajce system operacyjny

13 .57 Zabezpieczenie komputera przed zniszczeniem Przywracanie systemu 59 Z ukrytej partycji wbudowanego twardego dysku 59 Poprzez system przywracania z CD Resetowanie komputera...59 Rodzaje i opcje polcze Polczenie USB Polczenie IEEE

14 ...60 Polczenie Ethernet Konfiguracja Twoich polcze Zestawienie polczenia typu Ethernet Komunikacja bezprzewodowa - wbudowane moduly Bezprzewodowe (radiowe) polczenie LAN Konfiguracja Twoich polcze Zestawienie polczenia do sieci bezprzewodowej.. 68 Specyfikacja Komunikacja Bluetooth (opcjonalnie) Konfiguracja Twoich polcze...

15 Zestawienie polczenia do urzdze z lcznoci Bluetooth...72 Komunikacja GPRS (opcjonalnie) Konfiguracja Twoich polcze...73 Zestawienie polczenia GPRS Polczenie,,Dial-up" poprzez wbudowany modem Konfiguracja Twoich polcze..78 Zestawienie polczenia,,dial-up" Slot karty PC (PCMCIA) Wkladanie karty PC Wyjmowanie karty PC.

16 .79 Rozdzial 5: Rozwizywanie problemów (FAQ) Identyfikacja problemów (FAQ) Problemy z wlczeniem lub uruchomieniem. 83 Flybook nie startuje lub nie boot-uje Dysk twardy lub zewntrzny dysk startowy jest niedostpny...83 Ekran jest pusty lub wywietlacz nie dziala prawidlowo Z wbudowanych gloników nie wydobywa si dwik Klawiatura lub mysz (track-point) nie dziala poprawnie Karta PC nie dziala poprawnie Modem nie odbiera lub nie transmituje sygnalu prawidlowo Modul GPRS/CDMA nie dziala poprawnie.. 86 W-LAN nie moe polczy si z sieci

17 .86 Ekran dotykowy nie dziala poprawnie Bateria nie laduj si lub szybko traci poziom naladowania Dodatki Dodatek A modele Flybook'a...90 Dodatek B Auto-test Flybook'a przy uruchomieniu Dodatek C Przetestowane urzdzenia. 94 Moduly DDR SO-DIMM 94 PCMCIA/CF/CardBus...94 USB IEEE 1cji, niestabilnego rodowiska pracy czy te nieprawidlowej obslugi. Zintegrowane czy zewntrzne urzdzenia, nie dostarczane przez Dialogue Technology Corporation. Usunite naklejki identyfikujce czci objte gwarancj Dialogue Technology Corporation nie gwarantuje nie zawieszajcego si czy te wolnego od bldów systemu operacyjnego. Rozdzial 2 Rozdzial 3 Rozdzial 4 Korzystanie z serwisu w okresie gwarancji Jeli podczas korzystania z laptopa

18 zauwayle jakie usterki, prosz skontaktuj si z Pracownikiem Pomocy Technicznej lub autoryzowanym sprzedawc, aby uzyska pomoc. Musisz przedstawi wszelkie informacje, które uprawniaj Ci do skorzystania z serwisu w ramach okresu gwarancyjnego. Musisz dostarczy równie odpowiednich informacji: Opis problemu Jakie kroki podjle, aby spróbowa problem rozwiza. Pamitaj, aby zrobi kopie danych lub zabezpieczy dane zachowane na notebooku przed oddaniem go do Centrum Serwisu Gwarancyjnego. Nie dajemy adnej gwarancji obejmujcej dane zachowane na dysku laptopa podczas wykonywania uslug gwarancyjnych. Zapewnij pracownikom Serwisu Gwarancyjnego czy tez autoryzowanemu sprzedawcy swobodny dostp do danych, tak aby umoliwi wykonanie zobowiza. Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

19 Rozdzial 5 D ODATEK 5 UWAGA Warunki serwisu gwarancyjnego mog by róne w rónych krajach, czy te regionach tego samego kraju. Prosz si zapozna z kart gwarancyjn obowizujca na danym obszarze. Pamitaj, aby zrobi kopie danych lub zabezpieczy dane zachowane na notebooku przed oddaniem go do Centrum Serwisu Gwarancyjnego. Ograniczenia w odpowiedzialnoci Odpowiedzialno firmy Dialogue Technology Corporation ograniczona jest do wysokoci kwoty, jaka zostala zaplacona przy zakupie mini laptopa. Firma Dialogue Technology Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za produkty czy uslugi bdce substytutami. adnej Firma Dialogue Technology Corporation nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane dzialaniem bd zaniechaniem dzialania uytkownika albo dzialaniem sily zewntrznej. To ograniczenie odnosi si do wszystkich niestandardowych uszkodze zasadniczych w przypadku nie zadbania o odpowiednie rodki zapobiegawcze. Ograniczenia w odpowiedzialnoci firmy Dialogue Technology Corporation sumuj si do wartoci wszystkich wydatków poniesionych przez firm. Warto zloonej reklamacji nie moe przekracza ustalonego limitu. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale wskutek nieprawidlowego korzystania lub przerwy spowodowanych uywaniem produktu lcznie z innymi produktami nie zwizanymi z producentem. aden sprzedawca czy te dostawca firmy Dialogue Technology nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia sprztu powstale podczas transportu do serwisu, a spowodowane niewlaciwym opakowaniem i zabezpieczeniem urzdzenia. 6 pl GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Jak uzyska pomoc Rozdzial 1 Nastpujce ródla bd pomocne przy rozwizywaniu jakichkolwiek problemów, które mog si ujawni podczas uycia notebooka Flybook: Pomoc techniczna online Ten podrcznik uytkownika laptopa Rozdzial 2 Lokalne Centrum Serwisu Centrum Serwisu poprzez Internet Informacje dotyczce lokalizacji Centrum Serwisu s zamieszczone na karcie gwarancyjnej Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rozdzial 5 DODATEK 7 Wlaciwe korzystanie z Flybook'a Naley wiedzie w jaki sposób poslugiwa si notebookiem Flybook, aby zapobiega przypadkowym uszkodzeniom, oraz aby maksymalnie wydluy czas jego ycia. Przeczytaj ponisz instrukcj dokladnie: Wlaciwe korzystanie z zasilacza i kabla sieciowego Zapoznaj si ze specyfikacj oraz uwagami wymienionymi na zasilaczu Upewnij si, ze zakres poboru mocy zasilania jest odpowiedni i e zasilanie jest stabilne, zanim dokonasz podlczenia. Nie podlczaj zasilacza do adnego innego urzdzenia Nie klad adnego cikiego przedmiotu na zasilaczu ani na kablu zasilacza sieciowego Nie umieszczaj kabla zasilacza sieciowego w miejscu, w którym ludzie mog na niego nadepn Kiedy rozlczasz laptop ze ródlem zasilania, nie cignij za kabel pocignij za wtyczk Odlcz ródlo zasilania, kiedy nie jest ono wykorzystywane. ródlo prdu powinno mie parametry: +19V, min A na wyjciu. Delta Electronics Inc. Model: ADP-50SB 8 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Wlaciwe korzystanie z komputera Rozdzial 1 Zapamitaj wymienione uwagi dotyczce pracy Twojego notebooka. Chro laptop przed temperatur powyej 50 C oraz poniej 0 C. Ustaw notebook z dala od ródel ciepla czy te bezporednich promieni sloca. Nie naraaj mini laptopa na dzialanie deszczu lub wilgoci. Nie uywaj mini notebooka w pobliu plynów lub rozlanej wody. Nie umieszczaj laptopa w pobliu obiektów generujcych silne pola magnetyczne. Unikaj gwaltownych wstrzsów czy wibracji. Unikaj miejsc brudnych i zakurzonych. Nie klad adnych przedmiotów na powierzchni notebooka. Nie klad laptopa na nierównych powierzchniach. Nie przekrcaj zawiasów w nieprawidlowym kierunku, nie ustawiaj niszej lub wyszej czci pokrywy poza ich dozwolony operacyjnie zakres. Upewnij si przed zamkniciem ekranu wywietlajcego czy zawiasy s w prawidlowej dla tego stanu pozycji. Nie przekrcaj wywietlacza, kiedy go zamykasz. Uywaj tylko rysika piszcego, w który wyposaony zostal notebook, aby operowa panelem dotykowym. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych laptopa; robic to ograniczasz obieg powietrza chlodzcego. Nie uywaj adnych innych odbiorników poza tymi, które s dedykowane dla tego malutkiego notebooka. Upewnij si, e mini laptop zostal wylczony i e zasilacz zostal odlczony, zanim zaczniesz zmienia moduly systemu (takie jak: bateria, moduly DDR SO-DIMM, czy te twardy dysk). Rozdzial 2 Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rozdzial 5 D ODATEK 9 Wlaciwe korzystanie z baterii Przeczytaj wszystkie uwagi, które znajduj si na baterii. Nie naraaj baterii na dzialanie ciepla lub wiatla. Najkorzystniejsza temperatura do przechowywania baterii, kiedy nie jest w uyciu zawiera si w przedziale pomidzy 0 C a 30 C. Nie naraaj baterii na dzialanie deszczu lub wilgoci. Nie wylewaj adnych plynów na bateri. Zabezpiecz bateri przed gwaltownymi wstrzsami czy wibracjami. Nie klad adnych cikich przedmiotów na powierzchni baterii. Od czasu do czas dokonaj kalibracji baterii (zgodnie z instrukcj zawart w System Recovery Utility Reference Guide). Korzystaj z baterii zgodnie z zasadami i obowizujcym prawem. 10 Rozdzial 2 Wprowadzenie 2 11 Notebook Flybook jest nie tylko laptopem o bardzo wysokim zaawansowaniu technologicznym i mobilnoci. Jest zapowiedzi zupelnie nowego sposobu korzystania z komputera. Laptop Flybook jest komputerem nastpujce udogodnienia: wszechstronnym, posiadajcym Mala forma oraz super lekka waga zapewniaj maksimum mobilnoci. Innowacyjny projekt laptopa oraz ruchomy i zmienny sposób ustawienia ekranu powoduj, e uytkownik moe na nim pracowa w kadych niemale warunkach. Uniwersalny w zakresie komunikacji (bezprzewodowej i przewodowej) pozwala na korzystanie z najbardziej popularnych dostpnych sieci. Pozwala na czerpanie ze ródel informacji w niemale kadym miejscu i o kadym czasie. Najbardziej zasobne oraz standardowe porty I/O daj szeroka gam nowych moliwoci. Mimo tak malej formy, notebook Flybook pozwala na bardziej komfortow parc z multimediami ni wikszo obecnie dostpnych laptopów. Kolejne sekcje tego rozdzialu opisuj niezwykle cechy komputera typu Flybook. 12 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Budowa Flybook'a Widok z przodu Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rozdzial 5 Rysunek 1 Przód komputera Flybook Element Gniazdo baterii Klawiatura Track point Uwaga Utrzymuje bateri w laptopie. Umoliwia uytkownikowi wpisanie danych oraz kontrol mini laptopa. Funkcjonuje jako urzdzenie wskazujce ruch kursora, przejmujc wszystkie funkcje myszki. DODATEK 13 Element Przyciski sterujce, lewy i prawy (x2) Przycisk wlczajcy Pan Gloniki (x2) Ruchomy zawias Uwaga Funkcje takie same jak w przypadku myszy klawisz lewy i prawy. Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

20 Dzialanie równoznaczne z przyciniciem scroll'a w myszce Pozwalajce na sluchanie dwiku audio. Podtrzymujcy ekran wywietlacza, pozwalajcy na zmian funkcji praca w trybie laptop lub praca w trybie tablet. Pozwala na ustawienie ekranu wywietlacza w trybie tablet lub w trybie laptop. Automatycznie wylcza ekran wywietlacza jeli laptop jest w pozycji zamknitej. Wywietla dane wyjciowe notebooka i pozwala uytkownikowi na operowanie laptopem poprzez panel dotykowy i dostosowany do tego celu rysik. Pozwala na nagrywanie dwiku. Obrazuje stan kluczowych czci lub podsystemów. Obsluguje transmisj GPRS oraz funkcje telefonu GSM. (opcjonalnie dla poszczególnych modeli). Obsluguje transmisj bezprzewodow LAN Magnetyczny zatrzask (schowany w rodku) Wylcznik pokrywy Ekran wywietlacza LCD oraz panel dotykowy Mikrofon Wskanik LED GPRS z wbudowan anten Bezprzewodowa sie LAN z wbudowan anten Bluetooth wraz z anten (wbudowan wewntrz) Obsluguje polczenie bezprzewodowe Bluetooth (opcjonalnie dla poszczególnych modeli). 14 pl GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Widok z tylu Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rysunek 2 Laptop Flybook widziany od tylu Rozdzial 3 Element 1 2 Gniazdo zasilania DC-in Gniazdo modemu RJ11 fax/data Port USB (x2) Uwaga Lczy notebook z zasilaczem, który dostarcza prd do laptopa. Umoliwia podlczenie komputera do sieci poprzez lini telefoniczn. Polczenie dialup. Umoliwia polczenie notebooka z urzdzeniami poprzez USB (1.1/2.0). Lczy mini laptop z sieci Ethernet. Rozdzial Gniazdo karty sieciowej Ethernet RJ-45 Port zewntrznego wywietlania D-sub15 Otwór wentylacyjny Port sygnalu Video out (wspomagajcy format NTSC/PAL). Rozdzial 5 Umoliwia polczenie notebooka z zewntrznymi urzdzeniami wywietlajcymi typu VGA. Pozwala na cyrkulacj powietrza, ochladzajcego laptop podczas pracy. 6 7 DODATEK Umoliwia polczenie notebooka z urzdzeniami wywietlajcymi video. Uwaga: Kabel przejciowy znajduje si w opakowaniu sprzedaowym. Róne formaty wywietlania ustawia si w BIOSie. 15 Element port (x2) Gniazdo mikrofonowe Gniazdo sluchawkowe Gniazdo karty PC (PCMCIA) Otwór na pasek Uwaga Umoliwia polczenie laptopa z urzdzeniami IEEE 1394 (Firewire). Umoliwia podlczenie mikrofonu do komputera. Umoliwia podlczenie do notebooka sluchawek bd gloników. Akceptuje rodzaj I bd rodzaj II karty PC typu CardBus Umoliwia przymocowanie paska ulatwiajcego przenoszenie laptopa i zabezpieczajcego przed upadkiem (jeeli pasek zaloony jest na dlo). Widok z lewej Rysunek 3 Notebook Flybook widziany z lewej strony Element Przycisk zasilania Gniazdo karty SIM Zewntrzny port anteny GPRS Uwaga Pozwala wlczy i wylczy mini laptop. Akceptuje karty GPRS lub CDMA SIM kart. Umoliwia podlczenie do mini komputera zewntrznej anteny GPRS lub CDMA. Uwaga: Moe by uywany tylko w szczególnych przypadkach (bardzo slaby sygnal). 16 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Widok z prawej Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rysunek 4 Laptop Flybook widziany z lewej strony. Rozdzial 3 Element Gniazdo twardego dysku. Kieszonka na rysik Otwór wentylacyjny Uwaga Utrzymuje twardy dysk w laptopie Rozdzial 4 Utrzymuje rysik. Pozwala na cyrkulacj powietrza, ochladzajcego notebook podczas pracy. Rozdzial 5 DODATEK 17 Widok z dolu Rysunek 5 widok notebooka Flybook z dolu Element 1 2 Zestaw DDR SO-DIMM oraz baterii CMOS Przycisk zerowania (resetowania) systemu Zaczepy baterii (x2) Otwór wentylacyjny Uwaga Miejsce zainstalowania DDR Modul SO-DIMM oraz baterii CMOS. Zerowanie (resetowanie systemu) powoduje przywrócenie plyty glównej laptopa do fabrycznych ustawie i wartoci. Podtrzymuj bateri w obudowie notebooka. Pozwala na cyrkulacj powietrza, ochladzajcego laptop podczas pracy GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Wyposaenie Flybook'a Rozdzial 1 Procesor Transmeta Crusoe TM GHz Pami System pamici: jeden DDR SO-DIMM, maksymalna pami 512 MB Video RAM: 16 MB w ATI VGA chipset BIOS ROM: 512 KB flash ROM z blokad boot-owania Rozdzial 2 Skladowanie danych Dysk twardy: 20/30/40/60/80/100 GB, 2.5-cala ATA/IDE Karta pamici: CardBus PC card slot Opcjonalnie dysk CD ROM lub inne urzdzenia przechowujce dane: zewntrzne, korzystajce z polcze USB/IEEE 1394 Rozdzial 3 Moc Wysoce zaawansowany system zarzdzania z ACPI (Interfejs zaawansowanej konfiguracji zasilania) DC zasilacz (poprzez zlcze AC-do-DC) Bateria o wysokiej pojemnoci Ladowarka baterii: bezporednie ladowanie DC (poprzez zlcze ACdo-DC) Rozdzial 4 Wywietlacz Ekran: 8,9 cala LTPS (Nisko Temeraturowy Poly-Silicon) szerokixvga TFT LCD; wywietlajcy kolory (18-bit) przy rozdzielczoci 1024*600 Zdolno wywietlania 3D Wspomaga zewntrzne urzdzenie wywietlajce VGA (LCD/CRT monitor, projektor) Umoliwia podlczenie video (TV) Rozdzial 5 DODATEK Audio Zintegrowany ALI (M1535+) AC-Link audio, zestawiony z AC97 Wyjcie audio dla gloników lub sluchawek Nagrywanie audio lub glosu poprzez wbudowany mikrofon 19 Urzdzenia wewntrzne 80-klawiszowa (lub 86-klawiszowa w niektórych krajach) klawiatura w zminimalizowanej wersji Windows wyposaona w klawisze funkcyjne Jeden (1) track point, dwa (2) wbudowane komplety klawiszy myszki (lewy i prawy klawisz) Scroll myszki (przycisk PAN) Wbudowany ekran dotykowy, wraliwy na nacisk i odporny na zaplamienia Porty I/O Port wyjciowy D-sub15 VGA Port wyjciowy Video Sluchawki/wyjcie zewntrzne (stereo) Wejcie na Mikrofon Dwa porty (2) USB2.0 Dwa porty (2) 1394 Port Ethernetowy Port modemu Fax/data DC-in jack Gniazdo karty SIM (dla GPRS) Gniazdo karty PC typu II CardBus Komunikacja Polczenie Ethernetowe 10/100 Mbps Polczenie dial-up (wbudowany modem V.90 56K fax/data i port modemu) Bezprzewodowe polczenie do sieci LAN (wbudowany bezprzewodowy modul LAN i antena) Komunikacja poprzez Bluetooth (wbudowany modul Bluetooth oraz antena) Komunikacja GPRS (wbudowany modul GPRS oraz antena) 20 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Obrotowy ekran wywietlacza i jego tryby pracy Poprzez zastosowanie ruchomych zawiasów, ekran notebooka moe by obrócony wokól swej osi o 180 zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To unikalne rozwizanie pozwala na prac komputera w dwóch trybach, jako laptop oraz jako tablet. Twój notebook staje si przez to niezwykle mobilny i wszechstronny. Rozdzial 1 Rozdzial 2 UWAGA Nie ustawiaj ekranu poza dozwolonymi pozycjami. Uszkodzenia wskutek nieprawidlowej eksploatacji nie s wliczone w gwarancj. Tryby pracy Tryb typu laptop W trybie typu laptop, ekran wywietlacza, nie jest obrócony. Flybook uywany jest wtedy jako standardowy komputer typu laptop. Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rysunek 6 tryb typu laptop Tryb typu Tablet Kiedy ekran wywietlacza jest obrócony wokól swej osi o 180 zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zatrzanity, Flybook jest w trybie "tablet," i komputer moe by uywany jako Tablet PC. Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

21 Rozdzial 5 DODATEK Rysunek 7 Tryb typu tablet 21 Zmiana trybów pracy Moliwo zmiany modulów pracy pomidzy trybem typu laptop, a trybem typu tablet jest dostosowana do Twoich wymaga i potrzeb w zalenoci od rodowiska pracy. Wykonuj wedlug instrukcji: Powrót do trybu pracy typu tablet Kiedy komputer jest w trybie typu laptop: 1. Otwórz ekran wywietlacza i ustaw go pod ktem 85 do 95 stopni. Rysunek 8 Otwieranie ekranu wywietlacza 2. Przekr ekran wywietlacza o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a uslyszysz,,kliknicie". Rysunek 9 Przekrcenie ekranu wywietlacza 22 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices 3. Ostronie przycinij ekran do dolu. Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rysunek 10 Ustawianie notebooka Flybook w trybie pracy typu tablet Powrót do trybu pracy typu notebook Kiedy komputer jest w trybie pracy typu tablet: Podnie ekran wywietlacza i ustaw go pod ktem 85 do 95 stopni. Przekr ekran wywietlacza o 180 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a uslyszysz,,kliknicie". Rozdzial 3 Rozdzial 4 UWAGA Nie przekrcaj ekranu wywietlacza, jeli nie jest otwarty pod prawidlowym ktem (pomidzy 85 a 95 ); w przeciwnym przypadku moesz zniszczy zawiasy oraz ich umocowania. Nie zamykaj ekranu wywietlacza, jeli nie uslyszysz,,kliknicia", oznaczajcego prawidlowo ustawion pozycj nowego trybu pracy. Nie trzaskaj ekranem wywietlacza podczas zamykania go. Podczas uywania komunikacji bezprzewodowej w trybie pracy typu tablet, sugerujemy, aby bez wzgldu na to, czy laptop podczas pracy jest trzymany w rkach, czy te ley na biurku, zawsze trzyma ekran wywietlacza skierowany ku górze lub do przodu, w celu uzyskania najlepszej jakoci komunikacji. Rozdzial 5 DODATEK 23 Uycie urzdze "Prompt to Play" Klawiatura, dwa przyciski myszy, urzdzenie wskazujce oraz ekran dotykowy zapewniaj latwo uycia notebooka. Dodatkowo moliwo zmiany trybu pracy pozwala na uycie laptopa Flybook w kadych niemale warunkach operacyjnych siedzc, spacerujc czy stojc. Kiedy uywa si komputera w trybie pracy typu laptop, mona swobodnie korzysta ze wszystkich dostpnych funkcji i urzdze. W trybie pracy typu tablet do interakcji z komputerem dostpny jest jedynie ekran dotykowy. Rysunek 11 interfejs Prompt to Play Multimedia Zaawansowane systemy audio-wizualne wyposaaj notebook w wysokiej jakoci moliwoci prezentacji multimediów. Wbudowany wywietlacz o zaawansowanej jakoci, dwa gloniki stereofoniczne oraz mikrofon pozwalaj na wysokiej jakoci odbiór obrazu oraz dwiku. Multimedia mog by transferowane do urzdze zewntrznych poprzez zewntrzne porty (monitor, projektor, video, czy te gniazdo sluchawkowe). Mikrofon pozwala na nagrywanie obrazu oraz dwiku. Polczenie ze sprztem wywietlajcym VGA Zewntrzny port bdcy w standardzie D-sub15, umoliwia wywietlanie obrazu z laptopa w trybie video oraz na zewntrznych urzdzeniach wywietlajcych w standardzie VGA, takich jak: monitor VGA czy cyfrowy projektor. Ten port jest bardzo uyteczny w przypadku koniecznoci prezentacji obrazu na wikszych zebraniach czy spotkaniach. 24 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Polczenie z urzdzeniem video Poprzez port video moesz transmitowa obraz z laptopa do TV i oglda go w trybie video. Port ten obsluguje standardy NTSC lub PAL. Rodzaj obslugiwanego standardu zaley od kraju, w którym notebook zostal zakupiony (standardy w jakich sygnal video jest transmitowany s róne w poszczególnych krajach). Sprawd specyfikacje swojego komputera Flybook, aby zobaczy jaki standard jest przez niego obslugiwany. Wykorzystaj konfiguracj BIOS aby wybra odpowiedni standard typu NTSC lub PAL. Rozdzial 1 Rozdzial 2 Odtwarzanie dwiku Dwik moe by odtwarzany z laptopa poprzez wbudowane gloniki stereo lub poprzez sluchawki, podlczone do gniazda sluchawkowego. Rozdzial 3 Nagrywanie poprzez zewntrzny mikrofon Istnieje moliwo nagrywania dwiku lub glosu poprzez zewntrzny mikrofon podlczony do gniazda mikrofonu. Nagranie moe by zapisane oraz edytowane jako plik typu audio. Polczenia Twój mini notebook Flybook umoliwia bardzo rónorodne sposoby lcznoci, zapewniajc wszechstronno dostpu do zasobów sieci i Internetu. Dostpne polczenia mog by zestawione w sposób latwy i szybki. Rozdzial 4 Rozdzial 5 Polczenie USB Dwa porty (USB 2.0) pozwalaj na polczenie lacuchowe, umoliwiajce korzystanie z zewntrznych urzdze USB, takich jak: klawiatura, mysz, stacja dysku FDD, napdy CD-ROM, oraz aparaty cyfrowe. Port USB 2.0 transmituje dane z prdkoci do 480 Mbps i jest kompatybilny z urzdzeniem USB 1.1, które transmituje dane z prdkoci do 12 Mbps. DODATEK Polczenie IEEE 1394 Port IEEE1394 jest rodzajem standardu I/O o wysokiej prdkoci. Poprzez dwa porty 4-pin 1394 istnieje moliwo polczenia z urzdzeniami obslugujcymi standard 1394, takimi jak: komputer, stacje dysków, napdy CD-ROM. Port ten transmituje dane z prdkoci do 400 Mbps. 25 Polczenie Ethernet (RJ-45) Poprzez port typu Ethernet (RJ-45), komputer moe by podlczony do sieci Ethernet lub szybki Ethernet (10/100 Base-TX). W oparciu o istniejc sie, umoliwiajc odpowiedni dostp, uytkownik moe korzysta z zasobów poza sieci lokaln. Bezprzewodowe polczenie LAN Bezprzewodowe polczenie do sieci jest wbudowane we wszystkie modele laptopa Flybook. Pozwala to na komunikacj komputera z innymi urzdzeniami o bezprzewodowej lcznoci poprzez protokól b. Komunikacja Bluetooth Ta droga komunikacji dostpna jest w wybranych modelach. Pozwala na polczenie z rónymi urzdzeniami wyposaonymi w Bluetooth poprzez uycie protokolu Bluetooth. Komunikacja GPRS Komunikacja poprzez GPRS jest dostpna równie w wybranych modelach. Moesz korzysta z zasobów Internetu poprzez wbudowany modul GPRS. Modul umoliwia równie komunikacj dwikow. Polczenie MODEMowe (RJ-11) Notebook jest wyposaony w modul modemu V.90 56K fax/data. Aby zestawi polczenie dial-up, naley podlczy lini telefoniczn z portem modemu. Gniazdo karty PC (PCMCIA) Laptop jest wyposaony w gniazdo rozszerze kart PC. Zlcze na kart PC akceptuje kady rodzaj CardBus typu I oraz typu II oraz czytnik kart, wlczajc karty pamici, dyski CF, karty modemowe i bezprzewodowe karty LAN, itp. 26 pl Rozdzial 3 Podstawy pracy z komputerem 3 27 Przygotowanie komputera do pracy Teraz, gdy ju poznale/a swój malutki notebook, moesz przygotowa go do uycia. Ten rozdzial opisuje, w jaki sposób zainstalowa bateri CMOS, modul DDR SO-DIMM i twardy dysk, w jaki sposób podlczy laptop do sieci i rozpocz prac systemu oraz w jaki sposób zainstalowa system operacyjny. UWAGA Nie podlczaj swojego notebooka do sieci zasilania zanim proces instalacji baterii CMOS, modulu DDR SO-DIMM oraz dysku twardego nie zostanie ukoczony. Instalacja baterii CMOS i modulu DDR SO-DIMM 1. Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

22 Wyjmij bateri, jeli jest w laptopie (Sprawd procedur "Instalacja baterii"). 2. Nacinij pokrywk DRAM i odcignij j by otworzy pokrywk DDR SO-DIMM od dolu Twojego notebooka. 3. Wló bateri CMOS do oprawy baterii (Model# CR1220). 4. Wló modul DDR SO-DIMM do kieszeni SO-DIMM, jak to pokazuje rysunek nr 12. Bd pewny, e bateria zostala prawidlowo zainstalowana. 5. Umie pokrywk DDR SODIMM na swoim miejscu Rysunek 12 Instalacja modulu DDR SODIMM w mini laptopie 28 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices UWAGA Nie podlczaj adnego urzdzenia do notebooka przed oraz w trakcie procedury. W laptopie Flybook moe by uyty tylko modul DDR SO-DIMM. Sugerujemy, aby wybral/a jeden z typów DDR SO-DIMM wymienionych w zalczniku. W przeciwnym przypadku nie moemy zagwarantowa, e Twój komputer bdzie pracowal prawidlowo. Procedura ta nie jest konieczna w przypadku zakupu notebooka Flybook jako calociowego zestawu. Rozdzial 1 Rozdzial 2 Instalacja twardego dysku Rozdzial 3 1. Zdejmij delikatnie klawiatur poprzez lekkie nacinicie w miejscu zainstalowania zatrzasków (3 zatrzaski) wzdlu górnej krawdzi klawiatury, uywajc cienkiego plaskiego przedmiotu w celu powolnego jej uniesienia. Delikatnie przerzu klawiatur ponad stron z bateri Rozdzial 4 Sprawd rubk, której lokalizacja mniej wicej zostala zaznaczona przez strzalk, tak jak to pokazuje rysunek nr 13C. Bd pewny, e rubka jest do koca odkrcona. Usu pokryw twardego dysku, która jest z prawej strony Twojego laptopa. Przytwierd twardy dysk do pokrywy dwiema rubami z pakietu dysku twardego (A). Wló twardy dysk do jego wnki dokujcej. Sprawd czy jest prawidlowo i bezpiecznie polczony (B). Przymocuj twardy dysk jedn rubk w miejscu znajdujcym si pod klawiatur (C). Umie delikatnie klawiatur z powrotem na swoim miejscu Rozdzial 5 DODATEK 29 A C B Rysunek 13 Instalacja twardego dysku UWAGA Nie podlczaj adnych urzdze do swojego notebooka, przed ani w trakcie procedury. Nie cignij klawiatury zbyt mocno. 30 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Instalacja baterii 1.Wló bateri do specjalnej wnki baterii. (Upewnij si, e wszystkie zatrzaski s otwarte zanim to zrobisz). Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rysunek 14 Wkladanie baterii do notebooka 2. Przeló laptop na drug stron, docinij bateri a do zamknicia zatrzasków. Rozdzial 5 DODATEK Rysunek 15 Zabezpiecz bateri 31 Wlczanie zasilania Aby uruchomi ten najmniejszy notebook wykonuj po kolei: 1. Polcz jeden koniec zasilacza do ródla prdu, a drugi koniec do gniazda mocy w laptopie. Rysunek 16 Podlczanie zasilacza do notebooka UWAGA Jeli po raz pierwszy uruchamiasz swój malutki laptop, podlcz ródlo mocy AC (zasilacz zasilany prdem zmiennym), aby dostarczy prd do notebooka. 2. Trzymajc lew i praw stron pokrywy ekranu wywietlajcego w rkach, podnie j i ustaw pod takim ktem, aby bylo to jak najbardziej wygodne dla Ciebie. Rysunek 17 Otwieranie wywietlajcego ekranu notebooka 32 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices 3. Nacinij przycisk zasilania (umiejscowiony po lewej stronie notebooka) aby wlczy zasilanie. Rozdzial 1 Rozdzial 2 Rysunek 18 Naciskanie przycisku zasilania Instalacja systemu operacyjnego System Windows XP Home Edition jest ju zainstalowany na Twoim malutkim laptopie. Nie musisz si dodatkowo mczy instalacj systemu operacyjnego. Komputer automatycznie wywoluje Windows po wlczeniu zasilania. Rozdzial 3 Rozdzial 4 Rozdzial 5 DODATEK www. flybook.pl Rozdzial 4 Korzystanie z komputera 4 35 W tym rozdziale dowiesz si, w jaki sposób uywa i dostosowa komputer Flybook do swoich potrzeb. Wskaniki LED Mini laptop posiada kilka wskaników LED, które obrazuj status systemu. Rysunek 19 Umiejscowienie wskaników LED Element Opis Stale wieci: notebook Flybook pobiera moc i jest gotowy do uycia. Migajcy: system jest w trybie zawieszenia RAM. Wylczony: System jest w trybie zapisu na dysku lub wylczony. 1 Zasilanie 36 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Element Opis Stale wieci: bateria zasila system. Kiedy zasilanie jest podlczone, oznacza to, e bateria jest pelna. Wylczony: System jest wylczony, kiedy zasilanie jest odlczone. Kiedy zasilanie jest podlczone, oznacza to, e bateria nie zostala wloona. Powolne migotanie: Ladowanie baterii. Szybkie podwójne migotanie: Niski poziom naladowanie baterii. Szybkie migotanie: Bateria jest uszkodzona. wieci, kiedy wewntrzny twardy dysk jest uywany. wieci, kiedy modul sieci bezprzewodowej jest wlczony. wieci, kiedy GPRS jest wlczony. wieci, kiedy Bluetooth jest wlczony. Rozdzial 1 Rozdzial 2 2 Bateria Rozdzial 3 3 Twardy dysk Sie bezprzewodowa GPRS Bluetooth Caps Lock 4 Rozdzial Rozdzial 5 7 wieci, kiedy klawiatura jest ustawiona na pisanie wylcznie wielkimi literami wieci, kiedy klawiatura jest ustawiona na numeryczn klawiatur dziesicio-klawiszow 8 Num Lock DODATEK 37 Klawiatura Miniaturowa klawiatura notebooka Flybook zawiera wszystkie funkcje klawiatury rozszerzonej, standardowo stosowanej przy systemie Windows. Klawisze funkcyjne s dostpne dla kontroli systemu. Kilka klawiszy funkcyjnych jest dedykowanych dla komputera Flybook. Rysunek 20 klawiatura laptopa Flybook Klawisze funkcyjne s pogrupowane w trzech kategoriach: Klawisze funkcyjne systemu Windows Klawisze te obsluguj specjalne funkcje w systemie Windows. Rysunek 21 Lokalizacja klawiszy funkcyjnych systemu Windows Klawisz Windows + Tab +E +F Opis Uaktywnia menu,,start" systemu Windows. Przelcza pomidzy poszczególnymi aplikacjami na pasku zada. Otwiera katalog "Mój Komputer" i podwietla jego nazw. Otwiera,,Wyszukiwanie" systemu Windows. 38 GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices Klawisz +M Shift + +R Klawisz aplikacji + +M Opis Minimalizuje wszystkie zadania do paska zada. Cofa minimalizacj zada z paska zada do poprzednich ustawie. Otwiera program,,uruchom" systemu Windows Otwiera podmenu (pelni funkcj prawego przycisku myszy) Rozdzial 1 Rozdzial 2 Klawisze blokady Rozdzial 3 Nacinij klawisze blokady, aby przelczy je w tryb,,wlczony" lub,,wylczony". Rozdzial 4 Rysunek 22 Lokalizacja klawiszy blokady Klawisz Caps Lock Opis Kiedy klawisz funkcyjny jest wlczony, klawiatura jest ustawiona na pisanie wylcznie wielkimi literami Kiedy klawisz funkcyjny jest wlczony, klawiatura numeryczna dziala Rozdzial 5 DODATEK Fn + NumLK Klawiatura numeryczna 39 Klawisz Fn + ScrLK Opis Ekran jest przesuwany w gór lub w dól o jedn lini, kiedy naciskami strzalki,,w gór" lub,,w dól". UWAGA: Klawisze przesuwania obrazu nie s aktywne w przypadku niektórych aplikacji. Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo