Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH Jarek SP3SWJ Model VNA MAX4

2 Spis Treci 1 Informacje ogólne Podstawy obsługi Zasilanie Tryb LCD Obsługa klawiatury Podłczenie do PC Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Budowa miernika Tryb pracy Analizator antenowy - VNA Tryb pracy Wobuloskop - SNA Korzystanie z Analizatora Antenowego Tryb pracy samodzielnej - LCD Pomiar SWR w trybie LCD Pomiar impedancji w trybie LCD Pomiar fazy w trybie LCD Pomiar w trybie pracy Wobuloskop Tabela pomiarowa w trybie LCD Tryb pracy pod kontrola komputera - PC Oprogramowanie do Analizatora IW3HEV Inne programy do obsługi analizatora Sterowanie analizatora przez port RS Instalacja oprogramowania do analizatora MAX Instalacja programu VNA wersja Przykładowe pomiary Pomiary w trybie LCD Pomiar anteny Generator Pomiar długoci kabla Badanie rezystorów Pomiar impedancji falowej kabla Pomiar filtru Pomiary w trybie PC Przykładowe wykonywanie pomiarów Pomiar anteny Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 2 z 30

3 8.2 Pomiar kwarcu Pomiar długoci kabla - szukanie uszkodzenia kabla Pomiar inne... TRAPY Pomiar inne... BALUNY, (i transformatory) Pomiar w trybie wobuloskopu Pomiar w trybie VNA Generator Rozwizywania problemów Linki internetowe Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 3 z 30

4 1 Informacje ogólne Analizator Antenowy / Wobuloskop wersja MAX4 zbudowany został na bazie dwóch rozwiza - rozbudowane zostały funkcje pomiary w trybie LCD: IW3HEV - analizator antenowy VNA i minivna PA3CKR - wizualizacja pomiarów na LCD Kompilacja dotychczasowych wersji została wykonana przez SP3SWJ & SP8NTH. Miernik moe pracowa jako: Analizator antenowy Wobuloskop Generator sygnałowy Sonda pomiarowa sygnał w.cz. Podstawowe dane: Zakres pracy urzdzenia wynosi od 100 khz do 60 MHz Dynamika pomiaru dla VNA jest 30 db do 40 db (analizator) Dynamika pomiaru dla SNA jest wiksza ni 45 do 55 db db ( wobuloskop) Siła sygnału na wyjciu około 1 mw ( 0dBm) Zakres dynamiki pomiaru portu IN w trybie Generatora -45dBm do +15 dbm Opcjonalnie; Opcjonalne wykonanie o mocy 20mW do 60mW (13dBm do 18dBm) Dla wersji wzmocnionej zakres dynamiki portu IN -35dBm do +25dBm Analizator mierzy dwie wielkoci elektryczne dla kadej badanej czstotliwoci: Return Loss - rónic w db pomidzy sygnałem padajcym a odbitym Phase - przesunicie fazowe 0 o -180 o sygnałem padajcym a odbitym bez rozrónienia znaku pomidzy Pozostałe wielkoci s wyliczane na podstawie tych trzech parametrów. VNA MAX4 posiada dwa tryby pracy: PC - pod kontrola komputera PC LCD - samodzielny pomiar z wizualizacj na ekranie LCD Przed rozpoczciem pracy z analizatorem zalecane jest najpierw zaznajomienie si z instrukcj obsługi miernika. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 4 z 30

5 2 Podstawy obsługi 2.1 Zasilanie VNA MAX4 - Vector and Scalar Network Analyser W trybie pracy PC zasilanie analizatora dostarczane jest z komputera PC ze złcza USB i jest dostarczane 5V DC przez złcze USB wprost do VNA. Do podłczania VNA z komputerem naley uywa USB A-B tzw drukarkowego. Jeeli napicie na porcie USB jest za małe (mniej ni 4,5 V), co objawia si bladym obrazem na ekranie LCD mona uy dodatkowego zewntrznego zasilacza 10-12V DC lub włczy zasilanie z wbudowanych akumulatorków. UWAGA!!! Naley uywac tylko grubych markowych kabli o duym przekroju przewodów Istnieje moliwoc podłczenia do komputera z uyciem przedłuacza USB A-A o długoci 5 metrów - komunikacja pracuje poprawnie przy łcznej długoci 6,8m kabla USB ale wtedy naley obowizkowo właczy zasilanie z wbudowanych akumulatorów. W przypadku pracy w trybie LCD naley uy zewntrznego zasilacza lub wbudowanego pakietu akumulatorków. Napicie zasilajce powinno w granicach około 10V do 12V DC, Uwaga!!! Jeeli podczas uruchamiania analizatora naciniemy klawisz Function to miernik wystartuje w trybie pracy z komputerem PC. Jeeli podczas uruchamiania analizatora naciniemy klawisz UP / DOWN to miernik wystartuje w trybie pracy LCD. 2.2 Tryb LCD Do pracy w trybie LCD potrzebne jest tylko zasilanie dla analizatora. Po podłczeniu zasilania do VNA wystartuje ono domylnie w trybie LCD. W trybie pracy LCD do obsługi VNA słu tylko 4 przyciski: Mode Funkction Down Up - zmie ekran - zmie funkcja klawiszy Up / Down - zmniejsz warto - zwiksz warto Funkcj Mode mona wywoła take przez jednoczesne nacinicie Up+Down. Po włczeniu zasilania Analizator startuje z nastpujcymi parametrami: Tryb VNA - pomiar SWR z funkcji czstotliwoci Zakres pomiarowy od 1 MHz do 51 MHz, rodkowa czstotliwo 26 MHz Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 5 z 30

6 Wywietlane pomiary to: SWR, Return Loss, Impedancja Krok przestrajania przyciskami 1 MHz Funkcja klawiszy Up Down jest ustawiona domylnie na funkcje Zoom Klawiszem Mode mona wybra jedne z trybów (ekranów) opisanych poniej. 2.3 Obsługa klawiatury Klawisze Up Down i Function posiadaj obsług cykliczn i mona je trzyma dłuej przycinite, wywoływana funkcja zmienia si cyklicznie a do momentu osignicia koca zakresu. Kademu naciniciu klawisza towarzyszy zmiana symbolu w prawym górnym rogu wywietlacza LCD, odwieenie ekranu pomiarowego nastpuje dopiero po puszczeniu klawiszy. Klawisz Mode po naciniciu i zmianie trybu musi by puszczony, wybór trybu pomiaru jest cykliczny. 2.4 Podłczenie do PC Do połczenia VNA z komputerem PC słuy kabel USB A-B zwany potocznie drukarkowym. Po podłczeniu VNA do PC urzdzenie włczy si domylnie w trybie komunikacji z PC jeeli rcznie nie włczymy trybu LCD. Jeeli w komputerze nie ma zainstalowanych sterowników interfejsu USB FT232 to VNA zawsze wystartuje w trybie LCD, Take jeeli nasz komputer bdzie bardzo przymulony to moe nie zdy wykry interfejsu FT232. Naley wtedy ponownie podłczy VNA do USB albo podczas startu rcznie wymusi tryb LCD naciskajc klawisz Function. W trybie podłczenia do komputera obsługa Analizatora moliwa jest wyłcznie za pomoc oprogramowania zainstalowanego na PC. Obsługa oprogramowania ze wzgldu na obszerno tematu opisana jest w nastpnych rozdziałach. Prosz pamita by ekran kabla i komputer na czas pomiarów podłczy do wspólnego uziemienia!!! Antena VNA Zasilacz opcjonalnie Komputer PC Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 6 z 30

7 3 Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Na rysunku poniej omówiono najwaniejsze elementy interfejsu uzytkownika Pomiary dla F rodkowej odpowiednio dla trybów VNA SWR -- Return Loss -- Impedancja IMP Długoc kabla -- xxxxxx -- Impedancja WOB Szer.Pasma -- Tłumienie -- Dobro PHS Phase -- Return Loss ---Impedancja Funkcja aktualnie obsługiwana klawiszami Up Down wybrana klawiszem Function Step Center lub / Factor ( w trybie tabeli ) Zoom Left Right Krok przestrajania w trybach Left Right Center Złcza zasilania 10-12V DC Port do podłczania Anteny w trybie VNA Wyjcie sygnału w trybie WOBULOSKOP PORT USB Mode- zmie tryb pracy - zmie ekran Wejcie mierzonego sygnału w trybie WOBULOSKOP Function -zmiana funkcji klawiszy Up Down Up - zmniejsz wielko wybran trybem Funkcja Down - zmniejsz wielko wybran trybem Funkcja Czstotliwo startu pomiaru Czstotliwo koca pomiaru Informacja o aktualnym trybie pomiarowym Mode Czstotliwo rodkowa dla której obliczane s pomiary w wywietlane na górze LCD Uwaga!!! W trybie TABELA ekran wyglda inaczej i jest dokładnie omówiony dalej. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 7 z 30

8 4 Budowa miernika Celem łatwiejszego zrozumienia zasady działania miernika poniej zamieszczone s schematy blokowe analizatora-wobuloskopu 4.1 Tryb pracy Analizator antenowy - VNA Synteza DDS AD9851 Sprzgacz kierunkowy VNA Badana antena Sterowanie i wizualizacja Detektor wzmocnienia i fazy AD8302 Terminator 50 om IN 4.2 Tryb pracy Wobuloskop - SNA Synteza DDS AD9851 Sprzgacz kierunkowy VNA Sterowanie i wizualizacja Detektor wzmocnienia i fazy AD8302 Badany filtr Terminator 50 om IN 5 Korzystanie z Analizatora Antenowego Posługujc si analizatorem antenowym naley pamita o kilku sprawach: 1. Wszystkie porty analizatora s zabezpieczone, a port VNA dla napi stałych stanowi zwarcie do masy. Naley jednak pamita e antena bez zwarcia elektrycznego moe by naładowana jak kondensator, naley zawsze rozładowa anten przez zwarcie gorcego pina z mas. 2. Jeeli wykonujemy pomiary anteny która była nie uywana od kilku dni a antena nie ma wystarczajcego zabezpieczenia przed wilgoci to pomiary mog by zafałszowane. Naley wczeniej: Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 8 z 30

9 a. zmierzy anten - zapisa pomiar jako plik VEC b. osuszy anten - ponadawa kilka minut za pomoc duej mocy c. zmierzy anten i porówna wyniki. Jeeli pomiary si róni - nasza antena łapie wilgo i zawsze zanim zaczniemy słucha naley j osuszy - albo po prostu naprawi anten :-) 3. Jeeli mamy obok siebie rozwieszonych kilka anten na to samo pasmo (Dipol Delta invv) po podczas pomiaru badanej anteny naley inne odłczy od odbiorników. Podczas pomiaru anteny naley zbada wzajemny wpływ anten na siebie - anten ssiedni naley: a. rozewrze złcze ( nic nie podłczone) b. zewrze złcze c. podłczy rezystor 50 omów ( albo potencjometr 220 omów) Anteny ssiadujce ze sob mog si nawzajem odstraja powodujc przesuwanie rezonansu nawet o kilkaset khz!!! 4. VNA podczas pracy pracuje jako nadajnik o małej mocy i emituje na kadej mierzonej czstotliwoci. Słycha to charakterystycznie odgłosy w odbiorniku, który bdzie w pobliu albo bdzie podłczony do drugiej anteny 5. VNA w trybie LCD robi 115 pomiarów w jednym przebiegu i tylko w tych punktach. Jeeli ogldamy zakres 1 do 51 MHz to kady pomiar wykonywany jest co około 435 khz i jeeli bdziemy mierzy anteny o bardzo ostrych rezonansach to miernik moe nie trafi w rezonans. Trzeba zawsze zakres pomiarowy ustawi optymalnie do mierzonej anteny. Jeeli ustawimy skanowanie od 3,3 MHz do 4,0 MHz to jeden krok pomiarowy bdzie co 6 khz i bdzie wystarczajcy do ogldania anten z bardzo ostrym rezonansem. 6. W trybie pracy z PC ilo kroków pomiarowych domylnie wynosi 649 (ustawiana w pliku INI), co przy zakresie pomiarowym 100kHz do 65 MHz daje krok pomiaru równy 100 khz. Jeeli ustawimy skanowanie od 3,3 MHz do 4,0 MHz to jeden krok pomiarowy bdzie co 1 khz i bdzie bardzo dokładne. 7. Uziemienie - bardzo duy problem sprawiaj anteny niesymetryczne typu G5RV z nie uziemionym ekranem kabla. Jeeli zmierzymy tak anten za pomoc VNA LCD zasilanego z akumulatorków (wyizolowane) to pomiar na pewno bdzie zafałszowany!!! Mona to łatwo zweryfikowa przez dotknicie palcem masy konektora antenowego. Jeeli podczas pomiaru anteny dotykanie palcem masy zmienia pomiar to oznacza e antena pracuje troch jako Longwire :-) i jej praca jest uzaleniona od uziemienia radiostacji. 8. Detektor pracujcy w VNA jest szerokopasmowy posiada sond pracujca a do 3GHz. Podczas pomiarów objawia si to tym, i obce sygnały radiowe wchodzce na badan anten widoczne s jako szumy na pomiarach i chwilowe zniekształcenia pomiarów. Dlatego wersja VNA o duej mocy jest uodporniona na cikie warunki pomiarowe. 9. W trybie pracy wobuloskopu naley pamita, e wyjcie i wejcie posiada impedancj 50 omów. Celem badania filtrów kwarcowych trzeba zastosowac układy dopasowujce albo filtr bada w docelowym układzie w RX gdzie Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 9 z 30

10 dopasowanie powinno by ju zapewnione na wejciu antenowym ale wtedy badamy cały tor RX i naley wyłczyc automatyk. 5.1 Tryb pracy samodzielnej - LCD Pomiar SWR w trybie LCD Krok strojenia SWR Return Loss Impedancja Funkcja Skala SWR (logarytmiznie) SWR 1 : 1,2 SWR 1 : 3 SWR 1 : 2 Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Pomiar impedancji w trybie LCD Krok strojenia Długo kabla Impedancja Funkcja Skala Impedancji od 0 do 300 om 150 omów 200 omów Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 10 z 30

11 Pomiar długoci kabla jest omówiony w rozdziale z przykładowymi pomiarami. Krok strojenia Pomiar fazy w trybie LCD Phase Return Loss Impedancja Funkcja Skala fazy od 0 do 180 o Faza 90 o Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Krok strojenia Pomiar w trybie pracy Wobuloskop Pasmo Loss - Tłumienie Dobro Funkcja Skala tłumienia 0 do 60 db SWR 1:2 SWR 1:1,2 Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 11 z 30

12 Pomiar długoci kabla jest omówiony w rozdziale z przykładowymi pomiarami Tabela pomiarowa w trybie LCD Krok strojenia F Start F rodkowa F Stop Funkcja Pomiary dla F z tabeli Współczynnik skrócenia Pasmo Dobro Długo kabla 5.2 Tryb pracy pod kontrola komputera - PC UWAGA!!! Do pracy z komputerem wymagane jest wczeniejsze wgranie oprogramowania i jego odpowiednie skonfigurowanie. Celem rozpoczcia pomiarów naley: - połczy mas anteny (ekran) z masa komputera - Podłczy szary kabel USB A-B do VNA - podłczy złcze USB do komputera ( VNA zasilane jest z komputera) - poczeka około 5 sekund na uruchomienie si interfejsu USB/RS232 - uruchomi na PC program VNA - potwierdzi okno informacyjne - rozpoczcie pomiarów nastpuje w momencie odznaczenia przycisku HOLD - analizator kliknie kilka razy przekanikiem i rozpocznie pomiary. - kady cykl wykonania pomiarów sygnalizowany jest przez wydani odgłosu puk Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 12 z 30

13 5.2.1 Oprogramowanie do Analizatora IW3HEV Program bazuje na jednej z wersji oryginalnego programu IW3HEV. Aktualne wersje oprogramowania s na WWW W tej wersji z pomoc Darka SP7DPT dodałem obsług wobuloskopu oraz tryb generatora. Nastpnie z dwóch programów do VNA_LPT i minivna zrobiłem jeden uniwersalny wielosystemowy program który moe współpracowa z rónymi wykonaniami VNA w zalenoci od ustawie w pliku INI. W planach jest oprogramowanie zakładki do automatycznego pomiaru kwarców Inne programy do obsługi analizatora Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 13 z 30

14 Zplot AC6LA Aplikacja napisana do działania wyłcznie pod kontrol MS Office 97/ na stronie znajduje sie opis programu Uwaga dowspółpracy z VNA MAX4 nalezy pobra Zplot ze strony VNA - PA7N Bardzo prosty program z funkcj automatycznego wykrywania portów RS232 W programie trzeba zawsze wpisac czstotliwo pracy DDS Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 14 z 30

15 5.2.3 Sterowanie analizatora przez port RS232 Komunikacja z analizatorem odbywa si poprzez port szeregowy RS232 z nastpujcymi parametrami: n 1 brak kontroli przepływu. Do komunikacji wykorzystane s tylko linie TX i RX. Do analizatora trzeba wysła kolejno cztery parametry zakoczone <CR>. 1. Sterowanie - moe przyjmowa wartoci tryb VNA 1 - tryb Wobuloskopu 2. DDS_FTW - słowo sterujce DDS - czstotliwo startu DDS_FTW = F_start * 2^32 / DDS_CLCK 3. STEP - ilo kroków (pomiarów) 0 nie zostanie wykonany aden krok 1 zostanie wykonany jeden pomiar i uzyskamy jeden odczyt obu przetworników ADC. Przetworniki s 10 bitowe i obydwa daj wartoci z zakresu DDS_STEP - słowo sterujce DDS - czstotliwo kroku DDS_STEP = F_step * 2^32 / DDS_CLCK Analizator wykonuje zamówion ilo pomiarów i odpowiada 8 bajtami na kady krok pomiaru. Protokół jest jawny i dlatego do VNA dostpne s róne programy innych autorów. 6 Instalacja oprogramowania do analizatora MAX2 Instalacja analizatora opisana jest na dysku CD-ROM ze sterownikami USB UWAGA!!! naley pamita eby przed pierwszym uruchomieniem do pracy z komputerem 1 - Zainstalowa sterowniki portu RS232 (FT232) 2 - Zainstalowa oprogramowanie do minivna ( nie uywa go!!!) 3 - Ustawi kropk jako punkt dziesitny w ustawieniach regionalnych Windows 4 - Skonfigurowa plik ANALYZER.INI ustawi numer portu COM RS Uruchomi program ANALYZER i mona robi pomiary 6.1 Instalacja programu VNA wersja Program dedykowany jest dla rodowiska WINDOWS 98 i XP, natomiast z WINDOWS 2000 bywaj jakie problemy z bibliotekami DLL. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 15 z 30

16 Program ma bardzo małe wymagania systemowe - działa nawet na komputerach klasy Pentium II. Program do VNA w wersji nie wymaga instalacji - moe by uruchamiany z dowolnego katalogu. Program składa si z dwóch plików które musza by w tym samym katalogu!!! ANALYZERxxx.EXE - właciwy program ANALYZ.INI zapis ustawie konfiguracyjnych Przed uruchomieniem programu naley ustawi parametry opisane poniej: RS_address=2 Numer portu komunikacyjnego - bez ustawienia tego parametru nie bdzie poprawnej komunikacji z Analizatorem RL_OFFSET_vna=1.1 Offset dla trybu pomiarowego VNA RL_OFFSET_filter=15.5 Offset dla trybu pomiarowego Wobuloskop DDS_CLOCK= Czstotliwo DDS ( 6 x czstotliwo generatora) Po uruchomieniu Programu naley potwierdzi okno informacyjne. Pomiary rozpoczn si dopiero po odznaczeniu pola Hold na ekranie programu. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 16 z 30

17 7 Przykładowe pomiary Poniej opisane s przykładowe pomiary i kolejno postpowania z miernikiem. Zalecane najpierw zaznajomienie si z obsługa z poziomu PC, wtedy wykonywanie pomiarów tyko za pomoc LCD jest łatwiejsze do opanowania Za pomoc LCD mona robi analogiczne pomiary jak za pomoc komputera PC. 7.1 Pomiary w trybie LCD Pomiar anteny Uwagi wstpne. Podczas obsługi VNA za pomoc klawiszy naley obserwowa: wskazania odczytu czstotliwoci na dole ekranu rodzaj wybranej funkcji w prawym górnym rogu rodzaj wybranego kroku w lewym górnym rogu mona te słucha pikni głoniczka - buzera, Jeeli mamy przykładowo przestroi si o 20 MHz w dół a krok ustawiony jest 1 MHz to wystarczy chwil przytrzyma przycisk Down, ale jeeli krok ustawiony jest 20kHz a musimy przestroi si 20 MHz to lepiej najpierw zwikszy krok a dopiero potem przestroi si. Pierwszy przykład pokazuje najprostszy przypadek jak za pomoc kilku nacini klawiszy mona szybko ustawi wybrany zakres pomiaru. Pomiar anteny w zakresie 3MHz do 5MHz lp Czynno Wynik 1. włcz VNA VNA startuje z zakresem MHz 2. przytrzymaj przycisk UP przez 5 pikni buzera 3. przytrzymaj przycisk Function przez 4 piknicia 4. przytrzymaj przycisk UP przez 22 piknicia buzera krok 1 MHz, funkcja Zoom zakres pomiaru zmniejszy si do 25 do 26 MHz została wybrana funkcja Center na ekranie pokazała si literka C oznaczajca e teraz moemy zmienia rodkow czstotliwo pomiaru, przesuwa całe okno o zadany krok 1 MHz zakres pomiarowy przesunł si do zakresu 3 do 5 MHz Na ekranie LCD mamy teraz pomiar SWR w zakresie od 3 do 5 MHz. Za pomoc przycisku Mode moemy przełcza ekrany pomiarowe SWR >> IMPedancja >>> PHAse >> Tabela. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 17 z 30

18 Jeeli teraz chcemy przykładowo wybrany fragment pasma 3,480 MHz do 3,820 MHz to moemy to zrobi w nastpujcy sposób: Pomiar anteny w zakresie pasma 3,480 MHz do 3,820 MHz lp Czynno Wynik 1. Kontynuujemy poprzedni pomiar VNA mierzy w zakresie od 3 do 5 MHz krok 1 MHz, funkcja Center 2. przytrzymaj przycisk Function przez 1 pikni buzera 3. przytrzymaj przycisk UP przez 1 piknicie 4. przytrzymaj przycisk Function przez 3 piknici buzera 5. przytrzymaj przycisk Down przez 5 pikni buzera 6. przytrzymaj przycisk Function przez 3 piknici buzera 7. przytrzymaj przycisk Down zmieni si prawa czstotliwo na 3,480MHz 8. przytrzymaj przycisk Function przez 1 pikniie buzera 9. przytrzymaj przycisk Down a zmieni si prawa czstotliwo na 3,820MHz zmieniła si funkcja z Center > Zoom zakres pomiaru zmniejszył si do 3,5 do 4,5 MHz zmieniła si funkcja z Zoom > Step zmienił si krok strojenia z 1 MHz > 20 khz zmieniła si funkcja z Step > Left teraz bdziemy przesuwa lew czstotliwo zmieniła si lewa czstotliwo z 3,5Mhz na 3,480 MHz zmieniła si funkcja z Left > Right teraz bdziemy przesuwa praw czstotliwo zmieniła si prawa czstotliwo z 4,5Mhz na 3,820 MHz Zasada obsługi jest bardzo prosta, wystarczy zawsze popatrze chwilk na wywietlacz, odczyta aktualne nastawy i chwilk pomyle jak najszybciej doj do właciwej czstotliwoci Generator Analizator antenowy moe słuy take jako generator sygnałowy. Naley ustawi rodkow czstotliwo na dan F, a nastpnie za pomoc Funkcji Zoom zrobi maksymalne zblienia naciskajc na klawisz Up. Jak dojdziemy do najbliszego Zooma +/- 5 khz to nastpn pozycj koczc zakres zmian jest TRYB GENERATORA. W tym trybie mona normalnie przestraja generator za pomoc funkcji Center o czstotliwo zdefiniowan w funkcji Step Pomiar długoci kabla W trybie pomiaru długoci kabla naley ustawi dwa markery - lew i praw czstotliwo w okresie pomiaru Impedancji albo fazy. 1. Podłczamy do portu VNA kabel o długoci co najmniej 2 metrów 2. Kabel na drugim kocu musi by zwarty elektrycznie - albo rozwarty 3. Włczamy analizator- w trybie pomiaru SWR nie moe by wida adnego rezonansu a SWR w całym zakresie musi by duy Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 18 z 30

19 4. Klawiszem Mode włczamy tryb IMP- pomiar impedancji 5. Jeeli pomiary przy 1MHz zaczynaj si od 300 om oznacza to e kabel jest rozwarty na kocu 6. Jeeli pomiary przy 1MHz zaczynaj si od 0 om oznacza to e kabel jest zwarty na kocu 7. Wybieramy funkcj Zoom 8. Klawiszem Up zawamy widok dołków tak by było wida nie mniej ni jeden okres 9. Uywajc funkcji Left i Right i zmniejszajc krok Step staramy si za pomoc przycisków Up Down ustawi na ekranie LCD jak najbardziej dokładnie jeden okres. 10. Po lewej stronie wykresu wida jedn kropk, odpowiada ona zakoczeniu poprzedniego wykresu naley tak ustawi widok by zgrała si ona z pocztkiem wykresu. 11. Wykres tak ustawiamy by okres zgrywał si dla wartoci około 50 om 12. Nastpnie - naciskamy przycisk Mode i przechodzimy do trybu TABELA. 13. W trybie tabela precyzyjne przesuwamy lew i praw czstotliwo by pomiar Z dla obu markerów wyszedł identyczny. 14. Ostatni czynnoci jest zmiana współczynnika skrócenia kabla na właciwy dla badanego. Naciskajc klawisz Function włczamy funkcj Factor Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 19 z 30

20 15. Nastpnie za pomoc klawiszy Up Down ustawiamy odpowiednie współczynnik skrócenia kabla. 16. Odczytujemy długo mierzonego kabla z komórki w prawym dolnym rogu. Najczciej spotykane s kable z PCV o współczynniki 0,66. Jeeli mamy nieznany kabel mona uci wzorcowy odcinek (o znanej długoci) i wyznaczy dla tego kabla współczynnik Badanie rezystorów Jeeli do VNA w trybie pomiaru impedancji podłczymy rezystor o rezystancji z zakresu 0 do 300 omów, to moemy sprawdzi czy rezystor jest bezindukcyjny. Jeeli odczyt Z w funkcji F si zmienia faluje lub mocno wykrzywia to oznacza, e nie przedstawia on sob czystej rezystancji. Odczyt Z powinien by płaski w całym zakresie Pomiar impedancji falowej kabla Do wykonania pomiary niezbdny jest bezindukcyjny potencjometr o wartoci 330 om. 1. Podłczamy do portu VNA kabel o długoci co najmniej 2 metrów 2. Kabel na drugim kocu musi by rozwarty 3. Włczamy analizator- w trybie pomiaru SWR nie mo eby wida adnego rezonansu a SWR w całym zakresie musi by duy 4. Klawiszem Mode włczamy tryb IMP- pomiar impedancji 5. Zapinamy na kocu nasz potencjometr 6. Regulujemy potencjometr tak by uzyska płaski odczyt impedancji w funkcji czstotliwoci 7. Warto pokazywanej impedancji to jest włanie impedancja falowa naszej linii transmisyjnej. 8. Podłczamy potencjometr wprost do portu VNA - weryfikujemy odczyt Z Pomiar filtru Badany filtr podłczamy do portów VNA i IN. Naley pamita e impedancja badanych obwodów powinna by 50 omów podobnie jak obu portów miernika. Przyciskiem Mode włczamy tryb Wobuloskopu. Ustawiamy dany zakres czstotliwoci zgodnie z opisem a poprzednich rozdziałach Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 20 z 30

21 7.2 Pomiary w trybie PC Opisany zostanie program bazujcy na pierwotnym programie 8 Przykładowe wykonywanie pomiarów 8.1 Pomiar anteny Podłczamy anten do BNC ANT bliej brzegu obudowy. Markery - LEWY klawisz myszki na wykresie - stawia tam marker M1 - PRAWY klawisz myszki na wykresie - stawia tam marker M2 ZOOM - zblienie wykonane dla postawionych markerów RECALL - cofnij jeden krok zoom wstecz ( dział tylko jedne krok!!!) SAVE - zapisz F start stop do pamici pod klawisz RECALL Min.SWR - włcza automatyczny marker szukania najmniejszego SWR Jeeli pomiary robimy za pomoc VNA odizolowanego od wiata (wersja z LCD i własne bateryjki lub z laptopa zasilanego z baterii) i dotykanie masy VNA zmienia nam odczyty-wykresy oznacza to e mamy le wykonan instalacj antenow i nasza rka staje si fragmentem przeciwwagi anteny a ekran kabla bdzie promieniował wcz!!!! Takie zjawisko mona zaobserwowoa przy antenach Longwire lub antenach samochodowych CB montowanych na nieoryginalnych magnesach a take z antenami G5RV które na wejciu do domu nie maja uziemionego ekranu kabla Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 21 z 30

22 Przykładowy pomiar anteny LongWire o długoci około 50 metrów UWAGA!!!!! Standardowe wykonanie miernika tesuje antena moc około 1 mw i jeeli antena bdzie zawilgocona ( izolatory trapy itp ) to pomiary bd zafałszowane!!!! Przegrzanie anteny moc np 100 W przez kilka minut i nastpnie poprawne odczyty SWR wiadcz o tym e nasza antena łapie wilgo!!!!!!! WNIOSEK - naprawi anten lub suszy j za pomoc TRX przez odbiorem -) Jeeli w pobliu bd pracowały silne nadajniki radiowe to nasze pomiary mog by zakłócone lub zniekształcone Specjalne wykonania miernika VNA mog pracowa ze zwikszon moc lub 60 mw!! S one zdecydowanie lepsze do pomiarów anten na bardzo długich liniach zasilajcych, długich anten Longwire i Beverage a take do pomiarów anten bardzo szerokopasmowych które silnie odbieraj komercyjne stacje KF. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 22 z 30

23 8.2 Pomiar kwarcu VNA MAX4 - Vector and Scalar Network Analyser włczamy tryb FILTER ( wobuloskop) słucha pstryknicie przekanika jedna nog kwarcu podłczamy do WY a druga do WE miernika Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 23 z 30

24 Jeeli mierzony kwarc jest do bani to bdzie miał due tłumienie a tego dołka prawie nie bdzie. W programie jest zakładka XTAL - na razie nie oprogramowana.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na tej zakładce bdzie znajdował si automat mierzcy i liczcy parametrów kwarcu. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 24 z 30

25 8.3 Pomiar długoci kabla - szukanie uszkodzenia kabla we wszystkich wersja programy zasada jest taka sama pomiar le si robi jeeli rezonans anteny wypada w zakresie do 60 MHz - czyli najlepiej : - robi dla anten które maj rezonans powyej 60 MHz - robi dla kabla otwartego na kocu ( lub zwartego) na rysunku poniej wida e: kabel jest na kocu otwarty - pomiar Z zaczyna si od 300 om... gdyby kabel był zwarty pomiar zaczynał by si od 0 om Jeeli np na szpuli mamy 100 metrów kabla a pomiar wynosu np 35 metrów - to znaczy e na tym metrze kabel jest uszkodzony, a po rysunku od razu wida czy to jest zwarcie czy rozwarcie... -) w zalenoci od mierzonego kabla ( rodzaj dielektryk) naley w pliku INI wpisa odpowiednia stał dielektryczn - standardowo jest wpisana 0.66 markery stawiamy w szczytach górek albo w dolinkach - w takim samym miejscu ( generalnie w okresie pomiaru) najlepiej jest zrobi ZOOM na fragment pomiaru Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 25 z 30

26 Zgodnie z t zasad mona take mierzy długo: - skrtki komputerowej - przedłuaczy ogrodowych, kabli elektrycznych itp.. - kabla 300 om Współczynnik skrócenia kabla zaley od stosowanego dielektryka i trzeba okreli dowiadczalnie na podstawie kabla wzorcowego, albo wzi z tabel. Po wykonaniu testowych pomiarów kabla LAN wyszedł około 0,63 przedłuacza ogrodowego 0,5 a dla 8.4 Pomiar inne... TRAPY Trap podłczmy tylko jedn nóka do gorcego pina!!!!! Miejsce rezonansu podłczenia trapu rozpoznajemy jako zawahanie krzywej PHASE Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 26 z 30

27 8.5 Pomiar inne... BALUNY, (i transformatory) Dwa proste pomiary :-) najpierw selekcjonujemy naszego toroida ( rdze) pod ktem jak na przenosi F - robimy trafo 1: Pomiar w trybie wobuloskopu dla pomiaru balunów i transformatorów 1:1. ustawiamy miernik w tryb FILTER - i jedno uzwojenie do rodkowego portu a drugie do portu wejciowego badamy pasmo przenoszenia tego elementu jak transformatora. Naley pamita e impedancja VNA obu portów jest 50 omów Jeeli pracuje w interesujcym nas zakresie moemy robi z niego balun z przełoeniem. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 27 z 30

28 8.5.2 Pomiar w trybie VNA Balun zapinamy tak jak anten do portu ANT na wyjcie baluna zapinamy odpowiedni rezystancj ( bezindukcyjna - najlepiej z rezystorów SMD) Bardzo dobrze jest zastosowa mały nastawny potencjometr zakresu oczekiwanego Z Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 28 z 30

29 8.6 Generator... eby generował napicie wcz ( a nawet mcz) OFF trzeba go włczy :-) przyciskiem (on pokazuje aktualny stan pracy generatora) Wpis rczny dowolnej moliwy jest do wykonanie jedynie przez jedn z 10 komórek pamici W trybie GENERATORA drugie złcze BNC pełni funkcj podrcznej sondy wcz o impedancji wejciowej wyskalowanej w db Predefiniowane czstotliwoci komórek pamici mona sobie samemu zdefiniowa w pliku INI Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 29 z 30

30 9 Rozwizywania problemów 10 Linki internetowe Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 30 z 30

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

1. Analizator widma, budowa i dzia anie.

1. Analizator widma, budowa i dzia anie. 1. Analizator widma, budowa i dziaanie. Tradycyjny sposób obserwacji sygnaów elektrycznych to ogldanie ich w domenie czasu za pomoc oscyloskopu. Obserwacja w domenie czasu jest uywana do uzyskania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o. Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!" #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / 2005 1.19 PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / 2007 1.19 PL Dodanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo