Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH Jarek SP3SWJ Model VNA MAX4

2 Spis Treci 1 Informacje ogólne Podstawy obsługi Zasilanie Tryb LCD Obsługa klawiatury Podłczenie do PC Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Budowa miernika Tryb pracy Analizator antenowy - VNA Tryb pracy Wobuloskop - SNA Korzystanie z Analizatora Antenowego Tryb pracy samodzielnej - LCD Pomiar SWR w trybie LCD Pomiar impedancji w trybie LCD Pomiar fazy w trybie LCD Pomiar w trybie pracy Wobuloskop Tabela pomiarowa w trybie LCD Tryb pracy pod kontrola komputera - PC Oprogramowanie do Analizatora IW3HEV Inne programy do obsługi analizatora Sterowanie analizatora przez port RS Instalacja oprogramowania do analizatora MAX Instalacja programu VNA wersja Przykładowe pomiary Pomiary w trybie LCD Pomiar anteny Generator Pomiar długoci kabla Badanie rezystorów Pomiar impedancji falowej kabla Pomiar filtru Pomiary w trybie PC Przykładowe wykonywanie pomiarów Pomiar anteny Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 2 z 30

3 8.2 Pomiar kwarcu Pomiar długoci kabla - szukanie uszkodzenia kabla Pomiar inne... TRAPY Pomiar inne... BALUNY, (i transformatory) Pomiar w trybie wobuloskopu Pomiar w trybie VNA Generator Rozwizywania problemów Linki internetowe Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 3 z 30

4 1 Informacje ogólne Analizator Antenowy / Wobuloskop wersja MAX4 zbudowany został na bazie dwóch rozwiza - rozbudowane zostały funkcje pomiary w trybie LCD: IW3HEV - analizator antenowy VNA i minivna PA3CKR - wizualizacja pomiarów na LCD Kompilacja dotychczasowych wersji została wykonana przez SP3SWJ & SP8NTH. Miernik moe pracowa jako: Analizator antenowy Wobuloskop Generator sygnałowy Sonda pomiarowa sygnał w.cz. Podstawowe dane: Zakres pracy urzdzenia wynosi od 100 khz do 60 MHz Dynamika pomiaru dla VNA jest 30 db do 40 db (analizator) Dynamika pomiaru dla SNA jest wiksza ni 45 do 55 db db ( wobuloskop) Siła sygnału na wyjciu około 1 mw ( 0dBm) Zakres dynamiki pomiaru portu IN w trybie Generatora -45dBm do +15 dbm Opcjonalnie; Opcjonalne wykonanie o mocy 20mW do 60mW (13dBm do 18dBm) Dla wersji wzmocnionej zakres dynamiki portu IN -35dBm do +25dBm Analizator mierzy dwie wielkoci elektryczne dla kadej badanej czstotliwoci: Return Loss - rónic w db pomidzy sygnałem padajcym a odbitym Phase - przesunicie fazowe 0 o -180 o sygnałem padajcym a odbitym bez rozrónienia znaku pomidzy Pozostałe wielkoci s wyliczane na podstawie tych trzech parametrów. VNA MAX4 posiada dwa tryby pracy: PC - pod kontrola komputera PC LCD - samodzielny pomiar z wizualizacj na ekranie LCD Przed rozpoczciem pracy z analizatorem zalecane jest najpierw zaznajomienie si z instrukcj obsługi miernika. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 4 z 30

5 2 Podstawy obsługi 2.1 Zasilanie VNA MAX4 - Vector and Scalar Network Analyser W trybie pracy PC zasilanie analizatora dostarczane jest z komputera PC ze złcza USB i jest dostarczane 5V DC przez złcze USB wprost do VNA. Do podłczania VNA z komputerem naley uywa USB A-B tzw drukarkowego. Jeeli napicie na porcie USB jest za małe (mniej ni 4,5 V), co objawia si bladym obrazem na ekranie LCD mona uy dodatkowego zewntrznego zasilacza 10-12V DC lub włczy zasilanie z wbudowanych akumulatorków. UWAGA!!! Naley uywac tylko grubych markowych kabli o duym przekroju przewodów Istnieje moliwoc podłczenia do komputera z uyciem przedłuacza USB A-A o długoci 5 metrów - komunikacja pracuje poprawnie przy łcznej długoci 6,8m kabla USB ale wtedy naley obowizkowo właczy zasilanie z wbudowanych akumulatorów. W przypadku pracy w trybie LCD naley uy zewntrznego zasilacza lub wbudowanego pakietu akumulatorków. Napicie zasilajce powinno w granicach około 10V do 12V DC, Uwaga!!! Jeeli podczas uruchamiania analizatora naciniemy klawisz Function to miernik wystartuje w trybie pracy z komputerem PC. Jeeli podczas uruchamiania analizatora naciniemy klawisz UP / DOWN to miernik wystartuje w trybie pracy LCD. 2.2 Tryb LCD Do pracy w trybie LCD potrzebne jest tylko zasilanie dla analizatora. Po podłczeniu zasilania do VNA wystartuje ono domylnie w trybie LCD. W trybie pracy LCD do obsługi VNA słu tylko 4 przyciski: Mode Funkction Down Up - zmie ekran - zmie funkcja klawiszy Up / Down - zmniejsz warto - zwiksz warto Funkcj Mode mona wywoła take przez jednoczesne nacinicie Up+Down. Po włczeniu zasilania Analizator startuje z nastpujcymi parametrami: Tryb VNA - pomiar SWR z funkcji czstotliwoci Zakres pomiarowy od 1 MHz do 51 MHz, rodkowa czstotliwo 26 MHz Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 5 z 30

6 Wywietlane pomiary to: SWR, Return Loss, Impedancja Krok przestrajania przyciskami 1 MHz Funkcja klawiszy Up Down jest ustawiona domylnie na funkcje Zoom Klawiszem Mode mona wybra jedne z trybów (ekranów) opisanych poniej. 2.3 Obsługa klawiatury Klawisze Up Down i Function posiadaj obsług cykliczn i mona je trzyma dłuej przycinite, wywoływana funkcja zmienia si cyklicznie a do momentu osignicia koca zakresu. Kademu naciniciu klawisza towarzyszy zmiana symbolu w prawym górnym rogu wywietlacza LCD, odwieenie ekranu pomiarowego nastpuje dopiero po puszczeniu klawiszy. Klawisz Mode po naciniciu i zmianie trybu musi by puszczony, wybór trybu pomiaru jest cykliczny. 2.4 Podłczenie do PC Do połczenia VNA z komputerem PC słuy kabel USB A-B zwany potocznie drukarkowym. Po podłczeniu VNA do PC urzdzenie włczy si domylnie w trybie komunikacji z PC jeeli rcznie nie włczymy trybu LCD. Jeeli w komputerze nie ma zainstalowanych sterowników interfejsu USB FT232 to VNA zawsze wystartuje w trybie LCD, Take jeeli nasz komputer bdzie bardzo przymulony to moe nie zdy wykry interfejsu FT232. Naley wtedy ponownie podłczy VNA do USB albo podczas startu rcznie wymusi tryb LCD naciskajc klawisz Function. W trybie podłczenia do komputera obsługa Analizatora moliwa jest wyłcznie za pomoc oprogramowania zainstalowanego na PC. Obsługa oprogramowania ze wzgldu na obszerno tematu opisana jest w nastpnych rozdziałach. Prosz pamita by ekran kabla i komputer na czas pomiarów podłczy do wspólnego uziemienia!!! Antena VNA Zasilacz opcjonalnie Komputer PC Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 6 z 30

7 3 Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Na rysunku poniej omówiono najwaniejsze elementy interfejsu uzytkownika Pomiary dla F rodkowej odpowiednio dla trybów VNA SWR -- Return Loss -- Impedancja IMP Długoc kabla -- xxxxxx -- Impedancja WOB Szer.Pasma -- Tłumienie -- Dobro PHS Phase -- Return Loss ---Impedancja Funkcja aktualnie obsługiwana klawiszami Up Down wybrana klawiszem Function Step Center lub / Factor ( w trybie tabeli ) Zoom Left Right Krok przestrajania w trybach Left Right Center Złcza zasilania 10-12V DC Port do podłczania Anteny w trybie VNA Wyjcie sygnału w trybie WOBULOSKOP PORT USB Mode- zmie tryb pracy - zmie ekran Wejcie mierzonego sygnału w trybie WOBULOSKOP Function -zmiana funkcji klawiszy Up Down Up - zmniejsz wielko wybran trybem Funkcja Down - zmniejsz wielko wybran trybem Funkcja Czstotliwo startu pomiaru Czstotliwo koca pomiaru Informacja o aktualnym trybie pomiarowym Mode Czstotliwo rodkowa dla której obliczane s pomiary w wywietlane na górze LCD Uwaga!!! W trybie TABELA ekran wyglda inaczej i jest dokładnie omówiony dalej. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 7 z 30

8 4 Budowa miernika Celem łatwiejszego zrozumienia zasady działania miernika poniej zamieszczone s schematy blokowe analizatora-wobuloskopu 4.1 Tryb pracy Analizator antenowy - VNA Synteza DDS AD9851 Sprzgacz kierunkowy VNA Badana antena Sterowanie i wizualizacja Detektor wzmocnienia i fazy AD8302 Terminator 50 om IN 4.2 Tryb pracy Wobuloskop - SNA Synteza DDS AD9851 Sprzgacz kierunkowy VNA Sterowanie i wizualizacja Detektor wzmocnienia i fazy AD8302 Badany filtr Terminator 50 om IN 5 Korzystanie z Analizatora Antenowego Posługujc si analizatorem antenowym naley pamita o kilku sprawach: 1. Wszystkie porty analizatora s zabezpieczone, a port VNA dla napi stałych stanowi zwarcie do masy. Naley jednak pamita e antena bez zwarcia elektrycznego moe by naładowana jak kondensator, naley zawsze rozładowa anten przez zwarcie gorcego pina z mas. 2. Jeeli wykonujemy pomiary anteny która była nie uywana od kilku dni a antena nie ma wystarczajcego zabezpieczenia przed wilgoci to pomiary mog by zafałszowane. Naley wczeniej: Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 8 z 30

9 a. zmierzy anten - zapisa pomiar jako plik VEC b. osuszy anten - ponadawa kilka minut za pomoc duej mocy c. zmierzy anten i porówna wyniki. Jeeli pomiary si róni - nasza antena łapie wilgo i zawsze zanim zaczniemy słucha naley j osuszy - albo po prostu naprawi anten :-) 3. Jeeli mamy obok siebie rozwieszonych kilka anten na to samo pasmo (Dipol Delta invv) po podczas pomiaru badanej anteny naley inne odłczy od odbiorników. Podczas pomiaru anteny naley zbada wzajemny wpływ anten na siebie - anten ssiedni naley: a. rozewrze złcze ( nic nie podłczone) b. zewrze złcze c. podłczy rezystor 50 omów ( albo potencjometr 220 omów) Anteny ssiadujce ze sob mog si nawzajem odstraja powodujc przesuwanie rezonansu nawet o kilkaset khz!!! 4. VNA podczas pracy pracuje jako nadajnik o małej mocy i emituje na kadej mierzonej czstotliwoci. Słycha to charakterystycznie odgłosy w odbiorniku, który bdzie w pobliu albo bdzie podłczony do drugiej anteny 5. VNA w trybie LCD robi 115 pomiarów w jednym przebiegu i tylko w tych punktach. Jeeli ogldamy zakres 1 do 51 MHz to kady pomiar wykonywany jest co około 435 khz i jeeli bdziemy mierzy anteny o bardzo ostrych rezonansach to miernik moe nie trafi w rezonans. Trzeba zawsze zakres pomiarowy ustawi optymalnie do mierzonej anteny. Jeeli ustawimy skanowanie od 3,3 MHz do 4,0 MHz to jeden krok pomiarowy bdzie co 6 khz i bdzie wystarczajcy do ogldania anten z bardzo ostrym rezonansem. 6. W trybie pracy z PC ilo kroków pomiarowych domylnie wynosi 649 (ustawiana w pliku INI), co przy zakresie pomiarowym 100kHz do 65 MHz daje krok pomiaru równy 100 khz. Jeeli ustawimy skanowanie od 3,3 MHz do 4,0 MHz to jeden krok pomiarowy bdzie co 1 khz i bdzie bardzo dokładne. 7. Uziemienie - bardzo duy problem sprawiaj anteny niesymetryczne typu G5RV z nie uziemionym ekranem kabla. Jeeli zmierzymy tak anten za pomoc VNA LCD zasilanego z akumulatorków (wyizolowane) to pomiar na pewno bdzie zafałszowany!!! Mona to łatwo zweryfikowa przez dotknicie palcem masy konektora antenowego. Jeeli podczas pomiaru anteny dotykanie palcem masy zmienia pomiar to oznacza e antena pracuje troch jako Longwire :-) i jej praca jest uzaleniona od uziemienia radiostacji. 8. Detektor pracujcy w VNA jest szerokopasmowy posiada sond pracujca a do 3GHz. Podczas pomiarów objawia si to tym, i obce sygnały radiowe wchodzce na badan anten widoczne s jako szumy na pomiarach i chwilowe zniekształcenia pomiarów. Dlatego wersja VNA o duej mocy jest uodporniona na cikie warunki pomiarowe. 9. W trybie pracy wobuloskopu naley pamita, e wyjcie i wejcie posiada impedancj 50 omów. Celem badania filtrów kwarcowych trzeba zastosowac układy dopasowujce albo filtr bada w docelowym układzie w RX gdzie Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 9 z 30

10 dopasowanie powinno by ju zapewnione na wejciu antenowym ale wtedy badamy cały tor RX i naley wyłczyc automatyk. 5.1 Tryb pracy samodzielnej - LCD Pomiar SWR w trybie LCD Krok strojenia SWR Return Loss Impedancja Funkcja Skala SWR (logarytmiznie) SWR 1 : 1,2 SWR 1 : 3 SWR 1 : 2 Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Pomiar impedancji w trybie LCD Krok strojenia Długo kabla Impedancja Funkcja Skala Impedancji od 0 do 300 om 150 omów 200 omów Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 10 z 30

11 Pomiar długoci kabla jest omówiony w rozdziale z przykładowymi pomiarami. Krok strojenia Pomiar fazy w trybie LCD Phase Return Loss Impedancja Funkcja Skala fazy od 0 do 180 o Faza 90 o Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Krok strojenia Pomiar w trybie pracy Wobuloskop Pasmo Loss - Tłumienie Dobro Funkcja Skala tłumienia 0 do 60 db SWR 1:2 SWR 1:1,2 Znaczniki skali F Start Mode F rodkowa F Stop Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 11 z 30

12 Pomiar długoci kabla jest omówiony w rozdziale z przykładowymi pomiarami Tabela pomiarowa w trybie LCD Krok strojenia F Start F rodkowa F Stop Funkcja Pomiary dla F z tabeli Współczynnik skrócenia Pasmo Dobro Długo kabla 5.2 Tryb pracy pod kontrola komputera - PC UWAGA!!! Do pracy z komputerem wymagane jest wczeniejsze wgranie oprogramowania i jego odpowiednie skonfigurowanie. Celem rozpoczcia pomiarów naley: - połczy mas anteny (ekran) z masa komputera - Podłczy szary kabel USB A-B do VNA - podłczy złcze USB do komputera ( VNA zasilane jest z komputera) - poczeka około 5 sekund na uruchomienie si interfejsu USB/RS232 - uruchomi na PC program VNA - potwierdzi okno informacyjne - rozpoczcie pomiarów nastpuje w momencie odznaczenia przycisku HOLD - analizator kliknie kilka razy przekanikiem i rozpocznie pomiary. - kady cykl wykonania pomiarów sygnalizowany jest przez wydani odgłosu puk Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 12 z 30

13 5.2.1 Oprogramowanie do Analizatora IW3HEV Program bazuje na jednej z wersji oryginalnego programu IW3HEV. Aktualne wersje oprogramowania s na WWW W tej wersji z pomoc Darka SP7DPT dodałem obsług wobuloskopu oraz tryb generatora. Nastpnie z dwóch programów do VNA_LPT i minivna zrobiłem jeden uniwersalny wielosystemowy program który moe współpracowa z rónymi wykonaniami VNA w zalenoci od ustawie w pliku INI. W planach jest oprogramowanie zakładki do automatycznego pomiaru kwarców Inne programy do obsługi analizatora Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 13 z 30

14 Zplot AC6LA Aplikacja napisana do działania wyłcznie pod kontrol MS Office 97/ na stronie znajduje sie opis programu Uwaga dowspółpracy z VNA MAX4 nalezy pobra Zplot ze strony VNA - PA7N Bardzo prosty program z funkcj automatycznego wykrywania portów RS232 W programie trzeba zawsze wpisac czstotliwo pracy DDS Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 14 z 30

15 5.2.3 Sterowanie analizatora przez port RS232 Komunikacja z analizatorem odbywa si poprzez port szeregowy RS232 z nastpujcymi parametrami: n 1 brak kontroli przepływu. Do komunikacji wykorzystane s tylko linie TX i RX. Do analizatora trzeba wysła kolejno cztery parametry zakoczone <CR>. 1. Sterowanie - moe przyjmowa wartoci tryb VNA 1 - tryb Wobuloskopu 2. DDS_FTW - słowo sterujce DDS - czstotliwo startu DDS_FTW = F_start * 2^32 / DDS_CLCK 3. STEP - ilo kroków (pomiarów) 0 nie zostanie wykonany aden krok 1 zostanie wykonany jeden pomiar i uzyskamy jeden odczyt obu przetworników ADC. Przetworniki s 10 bitowe i obydwa daj wartoci z zakresu DDS_STEP - słowo sterujce DDS - czstotliwo kroku DDS_STEP = F_step * 2^32 / DDS_CLCK Analizator wykonuje zamówion ilo pomiarów i odpowiada 8 bajtami na kady krok pomiaru. Protokół jest jawny i dlatego do VNA dostpne s róne programy innych autorów. 6 Instalacja oprogramowania do analizatora MAX2 Instalacja analizatora opisana jest na dysku CD-ROM ze sterownikami USB UWAGA!!! naley pamita eby przed pierwszym uruchomieniem do pracy z komputerem 1 - Zainstalowa sterowniki portu RS232 (FT232) 2 - Zainstalowa oprogramowanie do minivna ( nie uywa go!!!) 3 - Ustawi kropk jako punkt dziesitny w ustawieniach regionalnych Windows 4 - Skonfigurowa plik ANALYZER.INI ustawi numer portu COM RS Uruchomi program ANALYZER i mona robi pomiary 6.1 Instalacja programu VNA wersja Program dedykowany jest dla rodowiska WINDOWS 98 i XP, natomiast z WINDOWS 2000 bywaj jakie problemy z bibliotekami DLL. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 15 z 30

16 Program ma bardzo małe wymagania systemowe - działa nawet na komputerach klasy Pentium II. Program do VNA w wersji nie wymaga instalacji - moe by uruchamiany z dowolnego katalogu. Program składa si z dwóch plików które musza by w tym samym katalogu!!! ANALYZERxxx.EXE - właciwy program ANALYZ.INI zapis ustawie konfiguracyjnych Przed uruchomieniem programu naley ustawi parametry opisane poniej: RS_address=2 Numer portu komunikacyjnego - bez ustawienia tego parametru nie bdzie poprawnej komunikacji z Analizatorem RL_OFFSET_vna=1.1 Offset dla trybu pomiarowego VNA RL_OFFSET_filter=15.5 Offset dla trybu pomiarowego Wobuloskop DDS_CLOCK= Czstotliwo DDS ( 6 x czstotliwo generatora) Po uruchomieniu Programu naley potwierdzi okno informacyjne. Pomiary rozpoczn si dopiero po odznaczeniu pola Hold na ekranie programu. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 16 z 30

17 7 Przykładowe pomiary Poniej opisane s przykładowe pomiary i kolejno postpowania z miernikiem. Zalecane najpierw zaznajomienie si z obsługa z poziomu PC, wtedy wykonywanie pomiarów tyko za pomoc LCD jest łatwiejsze do opanowania Za pomoc LCD mona robi analogiczne pomiary jak za pomoc komputera PC. 7.1 Pomiary w trybie LCD Pomiar anteny Uwagi wstpne. Podczas obsługi VNA za pomoc klawiszy naley obserwowa: wskazania odczytu czstotliwoci na dole ekranu rodzaj wybranej funkcji w prawym górnym rogu rodzaj wybranego kroku w lewym górnym rogu mona te słucha pikni głoniczka - buzera, Jeeli mamy przykładowo przestroi si o 20 MHz w dół a krok ustawiony jest 1 MHz to wystarczy chwil przytrzyma przycisk Down, ale jeeli krok ustawiony jest 20kHz a musimy przestroi si 20 MHz to lepiej najpierw zwikszy krok a dopiero potem przestroi si. Pierwszy przykład pokazuje najprostszy przypadek jak za pomoc kilku nacini klawiszy mona szybko ustawi wybrany zakres pomiaru. Pomiar anteny w zakresie 3MHz do 5MHz lp Czynno Wynik 1. włcz VNA VNA startuje z zakresem MHz 2. przytrzymaj przycisk UP przez 5 pikni buzera 3. przytrzymaj przycisk Function przez 4 piknicia 4. przytrzymaj przycisk UP przez 22 piknicia buzera krok 1 MHz, funkcja Zoom zakres pomiaru zmniejszy si do 25 do 26 MHz została wybrana funkcja Center na ekranie pokazała si literka C oznaczajca e teraz moemy zmienia rodkow czstotliwo pomiaru, przesuwa całe okno o zadany krok 1 MHz zakres pomiarowy przesunł si do zakresu 3 do 5 MHz Na ekranie LCD mamy teraz pomiar SWR w zakresie od 3 do 5 MHz. Za pomoc przycisku Mode moemy przełcza ekrany pomiarowe SWR >> IMPedancja >>> PHAse >> Tabela. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 17 z 30

18 Jeeli teraz chcemy przykładowo wybrany fragment pasma 3,480 MHz do 3,820 MHz to moemy to zrobi w nastpujcy sposób: Pomiar anteny w zakresie pasma 3,480 MHz do 3,820 MHz lp Czynno Wynik 1. Kontynuujemy poprzedni pomiar VNA mierzy w zakresie od 3 do 5 MHz krok 1 MHz, funkcja Center 2. przytrzymaj przycisk Function przez 1 pikni buzera 3. przytrzymaj przycisk UP przez 1 piknicie 4. przytrzymaj przycisk Function przez 3 piknici buzera 5. przytrzymaj przycisk Down przez 5 pikni buzera 6. przytrzymaj przycisk Function przez 3 piknici buzera 7. przytrzymaj przycisk Down zmieni si prawa czstotliwo na 3,480MHz 8. przytrzymaj przycisk Function przez 1 pikniie buzera 9. przytrzymaj przycisk Down a zmieni si prawa czstotliwo na 3,820MHz zmieniła si funkcja z Center > Zoom zakres pomiaru zmniejszył si do 3,5 do 4,5 MHz zmieniła si funkcja z Zoom > Step zmienił si krok strojenia z 1 MHz > 20 khz zmieniła si funkcja z Step > Left teraz bdziemy przesuwa lew czstotliwo zmieniła si lewa czstotliwo z 3,5Mhz na 3,480 MHz zmieniła si funkcja z Left > Right teraz bdziemy przesuwa praw czstotliwo zmieniła si prawa czstotliwo z 4,5Mhz na 3,820 MHz Zasada obsługi jest bardzo prosta, wystarczy zawsze popatrze chwilk na wywietlacz, odczyta aktualne nastawy i chwilk pomyle jak najszybciej doj do właciwej czstotliwoci Generator Analizator antenowy moe słuy take jako generator sygnałowy. Naley ustawi rodkow czstotliwo na dan F, a nastpnie za pomoc Funkcji Zoom zrobi maksymalne zblienia naciskajc na klawisz Up. Jak dojdziemy do najbliszego Zooma +/- 5 khz to nastpn pozycj koczc zakres zmian jest TRYB GENERATORA. W tym trybie mona normalnie przestraja generator za pomoc funkcji Center o czstotliwo zdefiniowan w funkcji Step Pomiar długoci kabla W trybie pomiaru długoci kabla naley ustawi dwa markery - lew i praw czstotliwo w okresie pomiaru Impedancji albo fazy. 1. Podłczamy do portu VNA kabel o długoci co najmniej 2 metrów 2. Kabel na drugim kocu musi by zwarty elektrycznie - albo rozwarty 3. Włczamy analizator- w trybie pomiaru SWR nie moe by wida adnego rezonansu a SWR w całym zakresie musi by duy Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 18 z 30

19 4. Klawiszem Mode włczamy tryb IMP- pomiar impedancji 5. Jeeli pomiary przy 1MHz zaczynaj si od 300 om oznacza to e kabel jest rozwarty na kocu 6. Jeeli pomiary przy 1MHz zaczynaj si od 0 om oznacza to e kabel jest zwarty na kocu 7. Wybieramy funkcj Zoom 8. Klawiszem Up zawamy widok dołków tak by było wida nie mniej ni jeden okres 9. Uywajc funkcji Left i Right i zmniejszajc krok Step staramy si za pomoc przycisków Up Down ustawi na ekranie LCD jak najbardziej dokładnie jeden okres. 10. Po lewej stronie wykresu wida jedn kropk, odpowiada ona zakoczeniu poprzedniego wykresu naley tak ustawi widok by zgrała si ona z pocztkiem wykresu. 11. Wykres tak ustawiamy by okres zgrywał si dla wartoci około 50 om 12. Nastpnie - naciskamy przycisk Mode i przechodzimy do trybu TABELA. 13. W trybie tabela precyzyjne przesuwamy lew i praw czstotliwo by pomiar Z dla obu markerów wyszedł identyczny. 14. Ostatni czynnoci jest zmiana współczynnika skrócenia kabla na właciwy dla badanego. Naciskajc klawisz Function włczamy funkcj Factor Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 19 z 30

20 15. Nastpnie za pomoc klawiszy Up Down ustawiamy odpowiednie współczynnik skrócenia kabla. 16. Odczytujemy długo mierzonego kabla z komórki w prawym dolnym rogu. Najczciej spotykane s kable z PCV o współczynniki 0,66. Jeeli mamy nieznany kabel mona uci wzorcowy odcinek (o znanej długoci) i wyznaczy dla tego kabla współczynnik Badanie rezystorów Jeeli do VNA w trybie pomiaru impedancji podłczymy rezystor o rezystancji z zakresu 0 do 300 omów, to moemy sprawdzi czy rezystor jest bezindukcyjny. Jeeli odczyt Z w funkcji F si zmienia faluje lub mocno wykrzywia to oznacza, e nie przedstawia on sob czystej rezystancji. Odczyt Z powinien by płaski w całym zakresie Pomiar impedancji falowej kabla Do wykonania pomiary niezbdny jest bezindukcyjny potencjometr o wartoci 330 om. 1. Podłczamy do portu VNA kabel o długoci co najmniej 2 metrów 2. Kabel na drugim kocu musi by rozwarty 3. Włczamy analizator- w trybie pomiaru SWR nie mo eby wida adnego rezonansu a SWR w całym zakresie musi by duy 4. Klawiszem Mode włczamy tryb IMP- pomiar impedancji 5. Zapinamy na kocu nasz potencjometr 6. Regulujemy potencjometr tak by uzyska płaski odczyt impedancji w funkcji czstotliwoci 7. Warto pokazywanej impedancji to jest włanie impedancja falowa naszej linii transmisyjnej. 8. Podłczamy potencjometr wprost do portu VNA - weryfikujemy odczyt Z Pomiar filtru Badany filtr podłczamy do portów VNA i IN. Naley pamita e impedancja badanych obwodów powinna by 50 omów podobnie jak obu portów miernika. Przyciskiem Mode włczamy tryb Wobuloskopu. Ustawiamy dany zakres czstotliwoci zgodnie z opisem a poprzednich rozdziałach Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 20 z 30

21 7.2 Pomiary w trybie PC Opisany zostanie program bazujcy na pierwotnym programie 8 Przykładowe wykonywanie pomiarów 8.1 Pomiar anteny Podłczamy anten do BNC ANT bliej brzegu obudowy. Markery - LEWY klawisz myszki na wykresie - stawia tam marker M1 - PRAWY klawisz myszki na wykresie - stawia tam marker M2 ZOOM - zblienie wykonane dla postawionych markerów RECALL - cofnij jeden krok zoom wstecz ( dział tylko jedne krok!!!) SAVE - zapisz F start stop do pamici pod klawisz RECALL Min.SWR - włcza automatyczny marker szukania najmniejszego SWR Jeeli pomiary robimy za pomoc VNA odizolowanego od wiata (wersja z LCD i własne bateryjki lub z laptopa zasilanego z baterii) i dotykanie masy VNA zmienia nam odczyty-wykresy oznacza to e mamy le wykonan instalacj antenow i nasza rka staje si fragmentem przeciwwagi anteny a ekran kabla bdzie promieniował wcz!!!! Takie zjawisko mona zaobserwowoa przy antenach Longwire lub antenach samochodowych CB montowanych na nieoryginalnych magnesach a take z antenami G5RV które na wejciu do domu nie maja uziemionego ekranu kabla Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 21 z 30

22 Przykładowy pomiar anteny LongWire o długoci około 50 metrów UWAGA!!!!! Standardowe wykonanie miernika tesuje antena moc około 1 mw i jeeli antena bdzie zawilgocona ( izolatory trapy itp ) to pomiary bd zafałszowane!!!! Przegrzanie anteny moc np 100 W przez kilka minut i nastpnie poprawne odczyty SWR wiadcz o tym e nasza antena łapie wilgo!!!!!!! WNIOSEK - naprawi anten lub suszy j za pomoc TRX przez odbiorem -) Jeeli w pobliu bd pracowały silne nadajniki radiowe to nasze pomiary mog by zakłócone lub zniekształcone Specjalne wykonania miernika VNA mog pracowa ze zwikszon moc lub 60 mw!! S one zdecydowanie lepsze do pomiarów anten na bardzo długich liniach zasilajcych, długich anten Longwire i Beverage a take do pomiarów anten bardzo szerokopasmowych które silnie odbieraj komercyjne stacje KF. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 22 z 30

23 8.2 Pomiar kwarcu VNA MAX4 - Vector and Scalar Network Analyser włczamy tryb FILTER ( wobuloskop) słucha pstryknicie przekanika jedna nog kwarcu podłczamy do WY a druga do WE miernika Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 23 z 30

24 Jeeli mierzony kwarc jest do bani to bdzie miał due tłumienie a tego dołka prawie nie bdzie. W programie jest zakładka XTAL - na razie nie oprogramowana.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na tej zakładce bdzie znajdował si automat mierzcy i liczcy parametrów kwarcu. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 24 z 30

25 8.3 Pomiar długoci kabla - szukanie uszkodzenia kabla we wszystkich wersja programy zasada jest taka sama pomiar le si robi jeeli rezonans anteny wypada w zakresie do 60 MHz - czyli najlepiej : - robi dla anten które maj rezonans powyej 60 MHz - robi dla kabla otwartego na kocu ( lub zwartego) na rysunku poniej wida e: kabel jest na kocu otwarty - pomiar Z zaczyna si od 300 om... gdyby kabel był zwarty pomiar zaczynał by si od 0 om Jeeli np na szpuli mamy 100 metrów kabla a pomiar wynosu np 35 metrów - to znaczy e na tym metrze kabel jest uszkodzony, a po rysunku od razu wida czy to jest zwarcie czy rozwarcie... -) w zalenoci od mierzonego kabla ( rodzaj dielektryk) naley w pliku INI wpisa odpowiednia stał dielektryczn - standardowo jest wpisana 0.66 markery stawiamy w szczytach górek albo w dolinkach - w takim samym miejscu ( generalnie w okresie pomiaru) najlepiej jest zrobi ZOOM na fragment pomiaru Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 25 z 30

26 Zgodnie z t zasad mona take mierzy długo: - skrtki komputerowej - przedłuaczy ogrodowych, kabli elektrycznych itp.. - kabla 300 om Współczynnik skrócenia kabla zaley od stosowanego dielektryka i trzeba okreli dowiadczalnie na podstawie kabla wzorcowego, albo wzi z tabel. Po wykonaniu testowych pomiarów kabla LAN wyszedł około 0,63 przedłuacza ogrodowego 0,5 a dla 8.4 Pomiar inne... TRAPY Trap podłczmy tylko jedn nóka do gorcego pina!!!!! Miejsce rezonansu podłczenia trapu rozpoznajemy jako zawahanie krzywej PHASE Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 26 z 30

27 8.5 Pomiar inne... BALUNY, (i transformatory) Dwa proste pomiary :-) najpierw selekcjonujemy naszego toroida ( rdze) pod ktem jak na przenosi F - robimy trafo 1: Pomiar w trybie wobuloskopu dla pomiaru balunów i transformatorów 1:1. ustawiamy miernik w tryb FILTER - i jedno uzwojenie do rodkowego portu a drugie do portu wejciowego badamy pasmo przenoszenia tego elementu jak transformatora. Naley pamita e impedancja VNA obu portów jest 50 omów Jeeli pracuje w interesujcym nas zakresie moemy robi z niego balun z przełoeniem. Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 27 z 30

28 8.5.2 Pomiar w trybie VNA Balun zapinamy tak jak anten do portu ANT na wyjcie baluna zapinamy odpowiedni rezystancj ( bezindukcyjna - najlepiej z rezystorów SMD) Bardzo dobrze jest zastosowa mały nastawny potencjometr zakresu oczekiwanego Z Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 28 z 30

29 8.6 Generator... eby generował napicie wcz ( a nawet mcz) OFF trzeba go włczy :-) przyciskiem (on pokazuje aktualny stan pracy generatora) Wpis rczny dowolnej moliwy jest do wykonanie jedynie przez jedn z 10 komórek pamici W trybie GENERATORA drugie złcze BNC pełni funkcj podrcznej sondy wcz o impedancji wejciowej wyskalowanej w db Predefiniowane czstotliwoci komórek pamici mona sobie samemu zdefiniowa w pliku INI Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 29 z 30

30 9 Rozwizywania problemów 10 Linki internetowe Grudzie 2007 Jarek SP3SWJ Strona 30 z 30

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

IO-7538-316; 2713-2902-270

IO-7538-316; 2713-2902-270 Spis treci 1. Informacje ogólne 2. Charakterystyka produktu 3. Podłczenie i uruchomienie SWK-426 4. Podłczenia, elementy funkcjonalne SWK-426 5. Strojenie, regulacja SWK-426 cz SAT 6. Strojenie, regulacja

Bardziej szczegółowo

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku.

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Telwis PonyProg USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Program PonyProgUSB nie jest wersją instalacyjną. Uruchamiamy go

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco:

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco: A. Podłączenie systemu pomiarowego do komputera W celu podłączenia UNIJIG'a należy wykonać następujące połączenia: - podłączyć zasilanie z zasilacza wtyczkowego do gniazda oznaczonego 9VAC/12VDC na tylnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dodatkowe funkcje lokalizatora Dynatel 2273M-iD. Lokalizacja i pomiar głębokości wszystkich istniejących znaczników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 2 3. Konfiguracja i zarz¹dzanie... 4 3.1. Konfiguracja przy u yciu

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

RigExpert AA-200. Analizator Antenowy. 0.1 do 200 MHz

RigExpert AA-200. Analizator Antenowy. 0.1 do 200 MHz RigExpert AA-200 Analizator Antenowy 0.1 do 200 MHz Podręcznik Użytkownika RigExpert is a registered trademark of Rig Expert Ukraine Ltd. Tłumaczenie : Wiesław Sadownik SP8SW za zgodą Autora Spis treści

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo