FSA 720. Instrukcja obsługi ( ) -1- Robert Bosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FSA 720. Instrukcja obsługi. 1 689 979 894 (28.07.2004) -1- Robert Bosch"

Transkrypt

1 FSA 720 Instrukcja obsługi ( ) -1- Robert Bosch

2 Wstęp Przed uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi przyrządu jest konieczne dokładne zapoznanie się z osobną instrukcją obsługi Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch- Testgeräten ( ) ( Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch ). Wszystkie czynności i zabiegi, jak również podłączanie przyrządów diagnostycznych w obszarze silnika i do układu zapłonowego mogą być wykonywane tylko przy zatrzymanym silniku i wyłączonym zapłonie. Poniższe symbole, umieszczone na Państwa przyrządzie diagnostycznym, powinny stale przypominać o podanych wskazówkach. Stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji Przyrząd diagnostyczny podłączyć do masy silnika lub do zacisku (B-) akumulatora jeszcze przed włączeniem zapłonu. Przed odłączeniem przyrządu diagnostycznego od masy silnika lub akumulatora (B-) wyłączyć zapłon ( ) -2- Robert Bosch

3 Spis treści 1. Zasady bezpiecznego użytkowania Przeznaczenie przyrządu Wymagania systemowe Wyposażenie standardowe Opis przyrządu Widok przyrządu od przodu Listwa z gniazdami Pierwsze uruchomienie Przed pierwszym uruchomieniem Przygotowanie przyrządu Podłączenie sond Podłączenie zasilacza Podłączenie USB Instalowanie programu CompacSoft[plus] Instalowanie programu Obsługa przyrządu Diagnostics Softwareanwahl DSA Okno startowe programu dla FSA 720/740/ Ustawienie języka Struktura okna Obsługa programu Wyposażenie dodatkowe Części zapasowe Dane techniczne Funkcje pomiarowe Test silnika Multimetr Oscyloskop Funkcje pomiarowe oscyloskopu Funkcje i specyfikacje oscyloskopu Generator sygnałów Zasilacz Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja hałasu Wymiary i masy ( ) -3- Robert Bosch

4 1. Zasady bezpiecznego użytkowania Przestrzegać zaleceń bhp podanych w osobnej instrukcji obsługi przyrządu diagnostycznego Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch-Testgeräten ( ) ( Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch ). 2. Przeznaczenie przyrządu FSA 720 jest przyrządem diagnostycznym o budowie modułowej, przeznaczonym do wykonywania badań pojazdów w warsztatach samochodowych. FSA720 rejestruje sygnały w danym pojeździe i poprzez złącze USB przekazuje do komputera pracującego w środowisku Windows (komputer nie stanowi wyposażenia fabrycznego przyrządu). Komputer ma zainstalowane specjalne oprogramowanie dla FSA, które zawiera następujące składniki: identyfikacja pojazdu ustawienia (konfiguracje) diagnozowanie pojazdu procedury badania silników benzynowych i diesli URI (multimetr) generator sygnałów (np. do sprawdzania czujników) badanie podzespołów (test podzespołów zamontowanych w pojeździe) edytor charakterystyk uniwersalny oscyloskop oscyloskop zapłonu obwodu pierwotnego oscyloskop zapłonu obwodu wtórnego W celu oceny wyników można w pamięci systemu zapisywać jako krzywe porównawcze te krzywe pomiarowe, które zostały uznane za prawidłowe. Dysponując przyrządem KTS520 (występuje jako wyposażenie dodatkowe) można z poziomu ESI[tronic] wykonywać diagnostykę sterowników*. Ponadto FSA720 można rozszerzyć o analizator spalin (patrz rozdz. 7). W celu korzystania ze wskazówek diagnostycznych dotyczących określonych pojazdów, z danych fabrycznych oraz możliwości rozszerzenia w przyszłości badania podzespołów jest konieczne podpisanie umowy na abonament programu CompacSoft[plus]. *) Dla tych funkcji jest potrzebne dodatkowe udostępnienie za pomocą DSA (Diagnostics Softwareanwahl = Selekcja Oprogramowania Diagnostycznego). Sposób postępowania jest opisany w pomocy on-line DSA. 3. Wymagania sprzętowe Komputer, na którym ma być zainstalowany moduł System-Software MT, musi spełniać co najmniej następujące wymagania: procesor Intel / AMD, 800 MHz lub szybszy Windows WIN 2000 od SP 4 i WIN XP - SP 1 min 256 MB RAM min 5 GB wolnego miejsca na dysku wolne złącze USB dla FSA 720 (zaleca się bezpośrednie podłączanie bez koncentratora USB) ( ) -4- Robert Bosch

5 złącze PS2 do podłączenia odbiornika zdalnego sterowania (zwrócić uwagę na specyfikacje PC / laptopa podane przez ich producentów, ew. potrzebny jest specjalny kabel) napęd DVD dla ESI[tronic] rozdzielczość obrazu 800x600 z 256 kolorami lub wyższa Jeżeli używa się komputera lub innych elementów zestawu nie pochodzących z firmy Bosch (np. myszy, przewodów połączeniowych), to podczas pracy modułu pomiarowego FSA 720 może dojść do zakłóceń. 4. Wyposażenie standardowe Moduł pomiarowy FSA 720 Zasilacz z przewodem podłączeniowym Przewód połączeniowy USB (2 m) Sonda temperatury Sonda indukcyjna Przewód przyłączeniowy UNI IV obwodu pierwotnego Przewód przyłączeniowy Multi CH1 Przewód przyłączeniowy Multi CH2 Cęgi prądowe 1000 A Sonda pojemnościowa 3 x kv+/ czerwona Sonda pojemnościowa 3 x kv-/ czarna Stroboskop Przewód przyłączeniowy B+/B- Wąż CompacSoft[plus] na CD ESI[tronic] na DVD CD (ToolsCATalogue) Igłowe końcówki pomiarowe 3 czarne i 3 czerwone Końcówki zaciskowe 2 czarne Zestaw do pomiaru podciśnienia Przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego Instrukcja obsługi 5. Opis przyrządu FSA 720 składa się z jednostki pomiarowej, zasilacza sieciowego oraz przewodu do połączenia z gniazdem USB w komputerze. Uzupełnieniem są różne sondy pomiarowe. Niewłaściwe zamocowanie FSA 720 może spowodować jego upadek i uszkodzenie. Niebezpieczeństwo potknięcia się Podczas transportowania przyrządu z podłączonymi sondami istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się o biegnące przewody. Dlatego przenoszony przyrząd powinien mieć zawsze odłączone przewody ( ) -5- Robert Bosch

6 5.1 Widok przyrządu od przodu Rys. 1. Widok przyrządu od przodu 5.2 Listwa z gniazdami Rys. 2. Listwa z gniazdami (widziana od dołu) 1. Sonda temperatury 2. Przewód przyłączeniowy B+/B- 3. Przewód przyłączeniowy, zaciski 1 / 15 / EST / TN / TD 4. Sonda indukcyjna lub przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego* 5. Złącze szeregowe RS 232 (bez funkcji) 6. Sonda pojemnościowa kv- 7. Gniazdo USB do połączenia z PC 8. Sonda pojemnościowa kv+ 9. Zasilacz 10. Przewód przyłączeniowy Multi CH1 lub cęgi prądowe 30 A 11. Przewód przyłączeniowy Multi CH2 lub cęgi prądowe 30 A lub cęgi prądowe 1000 A 12. Stroboskop 13. Do pomiaru ciśnienia powietrza 14. Brak przeznaczenia (obecnie) *) Podczas pomiaru prędkości obrotowej za pomocą czujnika piezoelektrycznego, między gniazdo w FSA 720 a przewód czujnika musi być zawsze podłączony przewód-adapter Przewodami Multi CH1 / CH2 można mierzyć napięcia tylko do 200 V. Nigdy nie przykładać wyższych napięć ( ) -6- Robert Bosch

7 6. Pierwsze uruchomienie 6.1 Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem przyrządu upewnić się, że napięcie w sieci warsztatu odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu (100V 240V, 50/60 HZ). 6.2 Przygotowanie przyrządu Wyjąć poszczególne elementy przyrządu z opakowania. FSA trzeba umocować sztywno za pomocą wsporników do blatu stołu, do ściany lub do wózka. Podczas montowania uwzględnić ciężar sond i punkt ciężkości całego przyrządu. Jeżeli FSA ma być umieszczony na mobilnej podstawie, to zaleca się wykorzystanie wózka (np. dostarczanego dodatkowo ). Przewracający się przyrząd może zranić obsługującego lub uszkodzić inne przedmioty. Dlatego zawsze zabezpieczać FSA przed wywróceniem się. Potknięcie się o przewody może przewrócić przyrząd. 6.3 Podłączenie sond Podłączyć sondy do odpowiednich gniazd wtykowych modułu pomiarowego (patrz rys. 4). Cęgi prądowe 30 A i 1000 A oraz przewód-adapter podłącza się tylko w miarę potrzeby. 6.4 Podłączenie zasilacza FSA 720 nie ma włącznika zasilania. Napięcie zasilania jest podawane bezpośrednio z zasilacza. 1. Wetknąć zasilacz do gniazda (poz. 9, rys. 2). 2. Podłączyć zasilacz do sieci w warsztacie. 6.5 Podłączenie USB 1. Wetknąć przewód USB do gniazda w FSA 720 (poz. 7, rys. 2). 2. Wetknąć przewód USB do gniazda w PC Przed rozpoczęciem instalowania programu zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe! 7. Instalowanie programu CompacSoft[plus] FSA 720 może być obsługiwany tylko za pośrednictwem komputera z zainstalowanym programem CompacSoft[plus] (stanowi wyposażenie standardowe przyrządu). Program można instalować bez podłączonego FSA Instalowanie programu Dotyczy tylko Windows 2000 i XP. 1. Zamknąć wszystkie otwarte programy. 2. W napęd DVD włożyć płytkę CD z programem CompacSoft[plus]. W pokazanym przykładzie instalowania, napęd DVD ma literę D:. 3. Na pasku zadań otworzyć Menu Start. 4. W Menu Start wybrać punkt Uruchom (niem. Ausführen, ang. Run ). Otworzy się okno Uruchom ( ) -7- Robert Bosch

8 Rys. 3. Wpisywanie Rbsetup.exe 5. W polu Otwórz (Öffnen, Open) wpisać tekst D:\RBSETUP i nacisnąć na OK. 6. Wykonać pokazywane polecenia. Po zainstalowaniu programu FSA 720 jest gotowy do pracy. 8. Obsługa przyrządu 8.1 Diagnostics Softwareanwahl DSA Za pomocą DSA można: Uruchamiać aplikacje Bosch (także automatycznie). Dokonywać konfiguracji interfejsów. Wybierać język dla DSA i aplikacji Bosch. Instalować oprogramowanie. Udostępniać badanie podzespołów oraz informacji fabrycznych o pojazdach Uaktualniać dane pojazdów i klientów. Kończyć aplikacje Bosch. Więcej informacji można uzyskać w pomocy on-line DSA. 8.2 Okno startowe programu dla FSA 720/740/750 Rys. 4. Okno startowe po uruchomieniu programu Kiedy jest otwartych kilka aplikacji, to może dojść do wolniejszego działania programu! 8.3 Ustawienie języka Wybrany przez siebie język można ustawić w menu Konfiguracja (EInstellungen, Settings ) ( ) -8- Robert Bosch

9 8.4 Struktura okna Rys. 5. Elementy pokazywane na ekranie 1. Pasek z nazwą programu jest zawsze na wierzchu we wszystkich poziomach programu. 2. Info-box z informacjami i wskazówkami dla obsługującego 3. Pasek statusu z informacjami o pojeździe i sondach 4. Obszar wyświetlania wyników pomiarów w postaci graficznej lub numerycznej 5. Przyciski stałe lub programowalne 8.5 Obsługa programu Program jest obsługiwany z klawiatury, myszą lub pilotem (w opcji), a także m.in. przyciskami funkcyjnymi. Przyciski funkcyjne <ESC>, <F1> do <F12> są stałe lub programowalne: Przyciski stałe (<ESC>, <F1>, <F10>, <F11> i <F12>) pełnią przypisane na stałe funkcje, które są identyczne we wszystkich krokach programu. Przyciski programowalne (<F2> do <F9>) pełnią zmienne funkcje, zależnie od wybranego kroku programu. Przyciski te zostały opisane w pomocy on-line. Przyciski stałe i programowalne, nieaktywne w danym kroku programu, są wyróżniane jako wygaszone. Przyciski stałe i programowalne wybiera się za pomocą myszy, klawiatury lub pilota. Wszystkie informacje nt. obsługi programu są dostępne w pomocy on-line ( ) -9- Robert Bosch

10 Przeznaczenie poszczególnych przycisków w klawiaturze i na pilocie Przypisana funkcja Pilot Klawiatura Pokazanie pomocy on-line F1 <F1> Zakończenie aktualnego pomiaru lub programu Przechodzenie z każdej aplikacji Bosch do DSA. Z poziomu DSA można wywoływać różne aplikacje Bosch i wprowadzać np. dane klienta. Jeden krok wstecz Jeden krok do przodu lub zatwierdzenie <ESC> <F10> <F11> <F12> Przejście do następnego pola selekcji, rejestru lub ikon przycisków Poruszanie się w ramach przycisku, rejestru lub pola z wykazem Drukowanie w każdym momencie programu jednego zrzutu ekranu na protokole. Wyjątek pomocy on-line: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy 2. wybrać Drukuj ( Drucken ) Jeden krok do przodu lub zatwierdzenie I TAB klawisze kursorowe klawisz drukowania klawisz Enter 9. Wyposażenie dodatkowe! W przedstawicielstwie handlowym Bosch można zamówić dalsze przewody pomiarowe oraz przewody przyłączeniowe dla określonych marek pojazdów. Nazwa Numer katalogowy Sonda temperatury na podczerwień Przewód połączeniowy dla sondy temperatury Sonda temperatury powietrza PDR do tego przewód USB do tego przewód równoległy KTS Cęgi prądowe 30 A Pilot zdalnego sterowania Czujnik ciśnienia cieczy Zestaw wózek, PC, monitor, drukarka i mysz Króciec (ciśnienie spiętrzenia) Podczas pomiaru obrotów za pomocą czujnika piezoelektrycznego, między gniazdo w FSA 720/740 (patrz poz. 4, rys. 3) a przewód czujnika musi być zawsze podłączony przewód-adapter Przewód czujnika piezoelektrycznego (5 / 5,6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 12,7 mm) Przewód czujnika piezoelektrycznego (4,5,6 mm) ( ) -10- Robert Bosch

11 10. Części zapasowe Nazwa Numer katalogowy Moduł pomiarowy Wspornik Zasilacz Przewód zasilacza (<) Przewód USB (<) Przewód Multi CH1 (<) Przewód Multi CH2 (<) Sonda temperatury oleju sam. osob. (<) Cęgi prądowe 1000 A Cęgi prądowe 30 A Wąż, złączka do siłownika pneum. (<) Zestaw do pomiaru podciśnienia Sonda indukcyjna (<) Sonda pojemnościowa 3 x kv+/ czerwona (<) Sonda pojemnościowa 3 x kv-/ czarna (<) Przewód przyłączeniowy akumulatora B+/B- (<) Przewód przyłączeniowy obwodu pierw. (<) Stroboskop Igłowe końcówki pomiarowe, czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czerwone (<) Końcówki zaciskowe (2 szt.), czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czerwone (<) Pilot zdalnego sterowania Sonda temperatury na podczerwień Sonda temperatury powietrza Przedłużacz dla sondy temperatury (<) KTS PDR do tego przewód USB (<) do tego przewód równoległy (<) Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego (<) Część podlegająca zużyciu ( ) -11- Robert Bosch

12 11. Dane techniczne 11.1 Funkcje pomiarowe Test silnika Pomiary Zakresy Rozdzielczość Sondy, przewody Prędkości obrotowe obr/min1 10 obr/min Przewód przyłączeniowy B+/B obr/min 10 obr/min Sonda indukcyjna, sonda pojemnościowa, obr/min 10 obr/min Przewód przyłączeniowy zacisk 1, cęgi prądowe 30A obr/min 10 obr/min Czujnik piezoelektryczny Diesel, cęgi prądowe 1000 A (prąd rozrusznika) Temperatura oleju C 0,1 C Sonda temperatury oleju Napięcie akumulatora 0 72,0 V 0,1 V Przewód przyłączeniowy B+/B Napięcie na zacisku ,0 V 0,1 V Przewód przyłączeniowy zacisk 15 Napięcie na zacisku V 50 mv Przewód przyłączeniowy zacisk 1 Napięcie zapłonu, ±500 V 1 V Przewód przyłączeniowy zacisk 1, Napięcie iskry ±50 kv 100 V Sonda pojemnościowa Czas iskry 0 6 ms 0,01 ms Przewód przyłączeniowy zacisk 1, sonda pojemnościowa Kompresja względna Ass 0,1 A Przewód przyłączeniowy zacisk 1, poprzez prąd rozrusznika sonda pojemnościowa Napięcie alternatora % 0,1 % Przewód pomiarowy Multi CH1 tętnienie Prąd rozrusznika A 0,1 A Cęgi prądowe 1000 A Prąd alternatora Prąd świec żarowych Prąd obwodu pierwotnego 0 30 A 0,1 A Cęgi prądowe 30 A Kąt zwarcia % 0,1 % Przewód przyłączeniowy zacisk 1, wału rozrz. 0.1 wału rozrz. Czas zwarcia 0 50 ms 0,01 ms Sonda pojemnościowa 0,1 ms Cęgi prądowe 30 A Punkt zapłonu, 0 60 wału korb. 0,1 wału korb. Sonda indukcyjna wyprzedzenie zapłonu lampą stroboskopową Początek tłoczenia, 0 60 wału korb. 0,1 wału korb. Czujnik piezoelektryczny początek wtrysku, wyprzedzenie wtrysku lampą stroboskopową Ciśnienie (powietrza) (-800) 1500 hpa 1 mbar Czujnik ciśnienia Wsp. wypełnienia imp. t-/t % 0,1 % Przewód Multi CH1/CH2 Czas wtrysku 0 25 ms 0,01 ms Przewód Multi CH1/CH2 Czas podgrzewania 0 20 ms 0,01 ms Przewód Multi CH1/CH ( ) -12- Robert Bosch

13 Multimetr Pomiary Zakresy Rozdzielczość Sondy, przewody Prędkości obrotowe jak przy teście silnika Napięcie akumulatora 0-72 V 0,01 V Przewód przyłączeniowy B+/B Napięcie na zacisku V 0,1 A Przewód przyłączeniowy zacisk 15 Napięcie DC/AC ±200 mv ±20 V 0,001 V Przewód Multi CH1/CH2 min./max. ±20 V ±200 V 0,01 V Prąd 1000 A ±1000 A 0,1 A Cęgi prądowe 1000 A Prąd 30 A ±30 A 0,01 A Cęgi prądowe 30 A REzystancja Ω 0,001 Ω Przewód pomiarowy Multi CH1 (R-Multi 1) 1 10 kω 0,1 Ω kω 100 Ω Ciśnienie powietrza 0, hpa 0,1 hpa Czujnik ciśnienia Temperatura oleju C 0,1 C Sonda temperatury oleju Temperatura powietrza C 0,1 C Sonda temperatury powietrza Oscyloskop Układ wyzwalania (trigger): Free Run (przebieg bez wyzwalania przy 1 s). Auto (generowanie krzywej bez wyzwalania) Auto-level (jak Auto, próg wyzwalania na środku sygnału) Normalny (manualny próg wyzwalania, generowanie krzywej tylko z wyzwalaniem) Sekwencja sygnałów Zbocze wyzwalania: Zbocze (poz. / neg. na sygnale) Źródło wyzwalania: Silnik (wyzwalanie na cylindrach za pomocą sondy indukcyjnej, zacisku 1, sondy kv) Zewnętrzne wyzwalanie poprzez zacisk 1_1 przewód lub sondę indukcyjną Przewód pomiarowy Multi CH1 / CH2 Proporcje pretrigger: Od 0 do 100% przesuwane myszą Tryb rejestracji: MaxMin (Peak/Glitchdetect) Rejestracja impulsu zakłócenia Sample (skanowanie równoodległe) Rodzaje pamięci i tryby podawania krzywych Tryb roll (pojedyncze punkty) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X 1 s Tryb legend (krzywa) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X 1 s Tryb normalny z zapisem ostatnich 50 pokazanych krzywych przy odchyleniu X < 1 s ( ) -13- Robert Bosch

14 Układ pomiarowy: 8 automatycznych funkcji pomiarowych wartość średnia wartość efektywna min max pik-pik impuls współczynnik wypełnienia impulsy częstotliwość Wybierany zakres sygnału: cała krzywa lub między kursorami Zoom: Wybierany fragment krzywej do powiększania w pionie i poziomie. Kursor: Kursor przesuwany z wyświetlaniem dla - x1, x2 - delta x - y1 i y2 (Kanał 1) - y1 i y2 (Kanał 2) Krzywe porównawcze: Zapis w pamięci, ładowanie, komentarze, zadawanie setupu oscyloskopu dla krzywych rzeczywistych Funkcje pamięci: Przewijanie w przód i w tył Funkcje poszukiwania, np. MinMax, wsp. wypełnienia impulsu Funkcje pomiarowe oscyloskopu Pomiary Zakresy* Sondy, przewody Napięcie obwodu wtórnego 5 kv 50 kv Sonda pojemnościowa Napięcie obwodu pierwotnego 20 V 500 V Przewód przyłączeniowy zacisk 1 Napięcie 200 mv 200 V Przewód Multi CH1 / CH2 Sprzężenie AC 200 mv 5V Przewód przyłączeniowy B+/B Prąd 2 A Cęgi prądowe 30 A 5 A 10 A 20 A 30 A Prąd 50 A Cęgi prądowe 1000 A 100 A 200 A 1000 A (*) Zakres pomiarowy jest dodatni lub ujemny, w zależności od linii zero ( ) -14- Robert Bosch

15 Funkcje i specyfikacje oscyloskopu Funkcja Sprzężenie wejścia CH1/CH2 Impedancja wejścia CH1/CH2 (odniesiona do masy) Specyfikacja AC/DC 1 MOhm Impedancja wejścia CH1/CH2 (galwanicznie izolow.) 1 MOhm (5 200 V) Impedancja wejścia CH2 (różnicowa) Szerokość pasma CH1 (galwanicznie izolow.) Szerokość pasma CH1 (odniesiona do masy) Szerokość pasma CH2 (odniesiona do masy) Szerokość pasma CH2 (pomiar różnicowy) Szerokość pasma cęgi 1000 A Szerokość pasma cęgi 30 A Szerokość pasma sonda pojemnościowa 10 MOhm (200 mv 2 V) 4 MOhm > 5 khz = 200 mv 2 V > 25 khz = 5 V 200 V > 1 MHz = 200 mv 2 V > 5 MHz = 5 V 200 V > 1 MHz = 200 mv 2 V > 5 MHz = 5 V 200 V > 30 khz > 1 khz > 50 khz > 1 khz Szerokość pasma przewód zacisku 1 > 100 khz (20 V) Zakresy czasu (odniesione do 500 punktów skanowania) Zakresy czasu (odniesione do 1 punktu skanowania) > 1 MHz (50 V 500 V) 10 µs 100 s Zakresy czasu dokładność 0,01 % Dokładność w pionie, przyrząd bez sond Rozdzielczość w pionie 20 ns 200 ms ±2 % wartości mierzonej ±0,3 % zakresu pomiarowego (błąd offsetu dla zakresu > 1 V) lub ±5 mv (błąd offsetu dla zakresu 200 mv 1 V) 10 bit Wielkość pamięci 1 Mega wartości skanowanej lub 50 krzywych Szybkość skanowania na kanał 50 Ms/s 11.2 Generator sygnałów Amplituda Formy sygnałów Częstotliwości Prąd wyjściowy Impedancja Symetria -10 V 12 V (obciążenie < 10 ma) do masy DC, sinus, trójkąt., prostokąt. 1 Hz 1 khz < 50 ma ca. 60 Ohm 10 % 90 % (trójkąt., prostąk.) ( ) -15- Robert Bosch

16 Generowanie krzywych szybkość wyjścia do wartości/s, rozdzielczość 8 bit, regulowany zakres Y (bit), tryb unipolar / bipolar. Odporność na zwarcie < 50 V statyczne do obcego napięcia Odporność na zwarcie < 500 V / 1 ms dynamiczne do obcego napięcia Automatycznie dołączane filtry i tłumienie w celu poprawy jakości sygnału Automatyczne wyłączanie w przypadku zwarcia, rozpoznania obcego napięcia przy uruchamianiu generatora sygnałów 11.3 Zasilacz Funkcja Napięcie wejścia Częstotliwość wejścia Napięcie wyjścia Specyfikacja V AC Hz 15 V Temperatura pracy 0 C 40 C 11.4 Kompatybilność elektromagnetyczna Produkt ten odpowiada klasie A według normy EN Produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w pomieszczeniu; w takim przypadku może być konieczne przedsięwzięcie odpowiednich środków Emisja hałasu <70 db(a) 11.6 Wymiary i masy Wymiary zewnętrzne HxBxT: Masa: 180 x 550 x 200 mm 8 kg ( ) -16- Robert Bosch

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu Załącznik nr 3 Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu 2. diagnoskop układów sterowania pojazdu (tester silników spalinowych) Jednostka miary Liczba Specyfikacja sztuka 1 Główne cechy:

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop DSO-2020 USB Nr produktu 000122465

Oscyloskop DSO-2020 USB Nr produktu 000122465 INSTRUKCJA OBSŁUGI Oscyloskop DSO-2020 USB Nr produktu 000122465 Strona 1 z 5 Krótka instrukcja Oscyloskop - przejściówka DSO-2020 USB Numer produktu 12 24 65 1. Przeznaczenie do użycia Oscyloskop przejściówka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

en Original instructions Vehicle System Analysis Istruzioni originali Sistema di analisi per veicoli pt Manual original Análise do sistema do veículo

en Original instructions Vehicle System Analysis Istruzioni originali Sistema di analisi per veicoli pt Manual original Análise do sistema do veículo FSA 760 Edition de Originalbetriebsanleitung Fahrzeug-System-Analyse en Original instructions Vehicle System Analysis fr Notice originale Système d analyse pour véhicules es Manual original Analizador

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

DCU 100. Automotive Aftermarket

DCU 100. Automotive Aftermarket 1 Opis produktu DCU 100 jest przenośnym tabletem przystosowanym do użytku w warsztacie samochodowym. Tablet jest znakomitym rozszerzeniem urzadzeń dostępnych w szerokiej palecie oferty firmy Bosch. DCU

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej

BEA - nowoczesny system analizy spalin o budowie modułowej BEA LS 043 BO 05 Producent - Bosch System analizy spalin w silnikach benzynowych i wysokoprężnych Najnowocześniejszy pomiar prędkości obrotowej Bosch z zacisków B+ / B- Dodatkowe pomiary: napięcia sondy

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tablet graficzny 12 x 12 HR III P Nr art. 978884

Cyfrowy tablet graficzny 12 x 12 HR III P Nr art. 978884 Cyfrowy tablet graficzny 12 x 12 HR III P Nr art. 978884 Wprowadzenie Opis New Sketch 1212 HR III. Tablet graficzny dysponuje powierzchnią roboczą 20,5 x 30,5 cm. Dostarczany jest z następującymi przyrządami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/10

INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/10 INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/10 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi Tablet bezprzewodowy QIT30 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Zawartość opakowania... 4 3. Budowa tabletu... 5 3.1 Widok z przodu... 5 3.2 Widok od spodu... 5 3.3 Odbiornik radiowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB

Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB Instrukcja obsługi Programatora Ampio USB www.ampio.pl ver. 1.2 1 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja...3 3. Funkcje programu...7 4. Aktualizacja oprogramowania...8 5. Oscyloskop...9 6. Tester

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS stam-irs_pl 01/11 STAM-IRS dedykowany jest do pracy jako serwer stacji monitorującej STAM-2, która umożliwia odbieranie transmisji przesyłanych

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo