FSA 720. Instrukcja obsługi ( ) -1- Robert Bosch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FSA 720. Instrukcja obsługi. 1 689 979 894 (28.07.2004) -1- Robert Bosch"

Transkrypt

1 FSA 720 Instrukcja obsługi ( ) -1- Robert Bosch

2 Wstęp Przed uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi przyrządu jest konieczne dokładne zapoznanie się z osobną instrukcją obsługi Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch- Testgeräten ( ) ( Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch ). Wszystkie czynności i zabiegi, jak również podłączanie przyrządów diagnostycznych w obszarze silnika i do układu zapłonowego mogą być wykonywane tylko przy zatrzymanym silniku i wyłączonym zapłonie. Poniższe symbole, umieszczone na Państwa przyrządzie diagnostycznym, powinny stale przypominać o podanych wskazówkach. Stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji Przyrząd diagnostyczny podłączyć do masy silnika lub do zacisku (B-) akumulatora jeszcze przed włączeniem zapłonu. Przed odłączeniem przyrządu diagnostycznego od masy silnika lub akumulatora (B-) wyłączyć zapłon ( ) -2- Robert Bosch

3 Spis treści 1. Zasady bezpiecznego użytkowania Przeznaczenie przyrządu Wymagania systemowe Wyposażenie standardowe Opis przyrządu Widok przyrządu od przodu Listwa z gniazdami Pierwsze uruchomienie Przed pierwszym uruchomieniem Przygotowanie przyrządu Podłączenie sond Podłączenie zasilacza Podłączenie USB Instalowanie programu CompacSoft[plus] Instalowanie programu Obsługa przyrządu Diagnostics Softwareanwahl DSA Okno startowe programu dla FSA 720/740/ Ustawienie języka Struktura okna Obsługa programu Wyposażenie dodatkowe Części zapasowe Dane techniczne Funkcje pomiarowe Test silnika Multimetr Oscyloskop Funkcje pomiarowe oscyloskopu Funkcje i specyfikacje oscyloskopu Generator sygnałów Zasilacz Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja hałasu Wymiary i masy ( ) -3- Robert Bosch

4 1. Zasady bezpiecznego użytkowania Przestrzegać zaleceń bhp podanych w osobnej instrukcji obsługi przyrządu diagnostycznego Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch-Testgeräten ( ) ( Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch ). 2. Przeznaczenie przyrządu FSA 720 jest przyrządem diagnostycznym o budowie modułowej, przeznaczonym do wykonywania badań pojazdów w warsztatach samochodowych. FSA720 rejestruje sygnały w danym pojeździe i poprzez złącze USB przekazuje do komputera pracującego w środowisku Windows (komputer nie stanowi wyposażenia fabrycznego przyrządu). Komputer ma zainstalowane specjalne oprogramowanie dla FSA, które zawiera następujące składniki: identyfikacja pojazdu ustawienia (konfiguracje) diagnozowanie pojazdu procedury badania silników benzynowych i diesli URI (multimetr) generator sygnałów (np. do sprawdzania czujników) badanie podzespołów (test podzespołów zamontowanych w pojeździe) edytor charakterystyk uniwersalny oscyloskop oscyloskop zapłonu obwodu pierwotnego oscyloskop zapłonu obwodu wtórnego W celu oceny wyników można w pamięci systemu zapisywać jako krzywe porównawcze te krzywe pomiarowe, które zostały uznane za prawidłowe. Dysponując przyrządem KTS520 (występuje jako wyposażenie dodatkowe) można z poziomu ESI[tronic] wykonywać diagnostykę sterowników*. Ponadto FSA720 można rozszerzyć o analizator spalin (patrz rozdz. 7). W celu korzystania ze wskazówek diagnostycznych dotyczących określonych pojazdów, z danych fabrycznych oraz możliwości rozszerzenia w przyszłości badania podzespołów jest konieczne podpisanie umowy na abonament programu CompacSoft[plus]. *) Dla tych funkcji jest potrzebne dodatkowe udostępnienie za pomocą DSA (Diagnostics Softwareanwahl = Selekcja Oprogramowania Diagnostycznego). Sposób postępowania jest opisany w pomocy on-line DSA. 3. Wymagania sprzętowe Komputer, na którym ma być zainstalowany moduł System-Software MT, musi spełniać co najmniej następujące wymagania: procesor Intel / AMD, 800 MHz lub szybszy Windows WIN 2000 od SP 4 i WIN XP - SP 1 min 256 MB RAM min 5 GB wolnego miejsca na dysku wolne złącze USB dla FSA 720 (zaleca się bezpośrednie podłączanie bez koncentratora USB) ( ) -4- Robert Bosch

5 złącze PS2 do podłączenia odbiornika zdalnego sterowania (zwrócić uwagę na specyfikacje PC / laptopa podane przez ich producentów, ew. potrzebny jest specjalny kabel) napęd DVD dla ESI[tronic] rozdzielczość obrazu 800x600 z 256 kolorami lub wyższa Jeżeli używa się komputera lub innych elementów zestawu nie pochodzących z firmy Bosch (np. myszy, przewodów połączeniowych), to podczas pracy modułu pomiarowego FSA 720 może dojść do zakłóceń. 4. Wyposażenie standardowe Moduł pomiarowy FSA 720 Zasilacz z przewodem podłączeniowym Przewód połączeniowy USB (2 m) Sonda temperatury Sonda indukcyjna Przewód przyłączeniowy UNI IV obwodu pierwotnego Przewód przyłączeniowy Multi CH1 Przewód przyłączeniowy Multi CH2 Cęgi prądowe 1000 A Sonda pojemnościowa 3 x kv+/ czerwona Sonda pojemnościowa 3 x kv-/ czarna Stroboskop Przewód przyłączeniowy B+/B- Wąż CompacSoft[plus] na CD ESI[tronic] na DVD CD (ToolsCATalogue) Igłowe końcówki pomiarowe 3 czarne i 3 czerwone Końcówki zaciskowe 2 czarne Zestaw do pomiaru podciśnienia Przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego Instrukcja obsługi 5. Opis przyrządu FSA 720 składa się z jednostki pomiarowej, zasilacza sieciowego oraz przewodu do połączenia z gniazdem USB w komputerze. Uzupełnieniem są różne sondy pomiarowe. Niewłaściwe zamocowanie FSA 720 może spowodować jego upadek i uszkodzenie. Niebezpieczeństwo potknięcia się Podczas transportowania przyrządu z podłączonymi sondami istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się o biegnące przewody. Dlatego przenoszony przyrząd powinien mieć zawsze odłączone przewody ( ) -5- Robert Bosch

6 5.1 Widok przyrządu od przodu Rys. 1. Widok przyrządu od przodu 5.2 Listwa z gniazdami Rys. 2. Listwa z gniazdami (widziana od dołu) 1. Sonda temperatury 2. Przewód przyłączeniowy B+/B- 3. Przewód przyłączeniowy, zaciski 1 / 15 / EST / TN / TD 4. Sonda indukcyjna lub przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego* 5. Złącze szeregowe RS 232 (bez funkcji) 6. Sonda pojemnościowa kv- 7. Gniazdo USB do połączenia z PC 8. Sonda pojemnościowa kv+ 9. Zasilacz 10. Przewód przyłączeniowy Multi CH1 lub cęgi prądowe 30 A 11. Przewód przyłączeniowy Multi CH2 lub cęgi prądowe 30 A lub cęgi prądowe 1000 A 12. Stroboskop 13. Do pomiaru ciśnienia powietrza 14. Brak przeznaczenia (obecnie) *) Podczas pomiaru prędkości obrotowej za pomocą czujnika piezoelektrycznego, między gniazdo w FSA 720 a przewód czujnika musi być zawsze podłączony przewód-adapter Przewodami Multi CH1 / CH2 można mierzyć napięcia tylko do 200 V. Nigdy nie przykładać wyższych napięć ( ) -6- Robert Bosch

7 6. Pierwsze uruchomienie 6.1 Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem przyrządu upewnić się, że napięcie w sieci warsztatu odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu (100V 240V, 50/60 HZ). 6.2 Przygotowanie przyrządu Wyjąć poszczególne elementy przyrządu z opakowania. FSA trzeba umocować sztywno za pomocą wsporników do blatu stołu, do ściany lub do wózka. Podczas montowania uwzględnić ciężar sond i punkt ciężkości całego przyrządu. Jeżeli FSA ma być umieszczony na mobilnej podstawie, to zaleca się wykorzystanie wózka (np. dostarczanego dodatkowo ). Przewracający się przyrząd może zranić obsługującego lub uszkodzić inne przedmioty. Dlatego zawsze zabezpieczać FSA przed wywróceniem się. Potknięcie się o przewody może przewrócić przyrząd. 6.3 Podłączenie sond Podłączyć sondy do odpowiednich gniazd wtykowych modułu pomiarowego (patrz rys. 4). Cęgi prądowe 30 A i 1000 A oraz przewód-adapter podłącza się tylko w miarę potrzeby. 6.4 Podłączenie zasilacza FSA 720 nie ma włącznika zasilania. Napięcie zasilania jest podawane bezpośrednio z zasilacza. 1. Wetknąć zasilacz do gniazda (poz. 9, rys. 2). 2. Podłączyć zasilacz do sieci w warsztacie. 6.5 Podłączenie USB 1. Wetknąć przewód USB do gniazda w FSA 720 (poz. 7, rys. 2). 2. Wetknąć przewód USB do gniazda w PC Przed rozpoczęciem instalowania programu zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe! 7. Instalowanie programu CompacSoft[plus] FSA 720 może być obsługiwany tylko za pośrednictwem komputera z zainstalowanym programem CompacSoft[plus] (stanowi wyposażenie standardowe przyrządu). Program można instalować bez podłączonego FSA Instalowanie programu Dotyczy tylko Windows 2000 i XP. 1. Zamknąć wszystkie otwarte programy. 2. W napęd DVD włożyć płytkę CD z programem CompacSoft[plus]. W pokazanym przykładzie instalowania, napęd DVD ma literę D:. 3. Na pasku zadań otworzyć Menu Start. 4. W Menu Start wybrać punkt Uruchom (niem. Ausführen, ang. Run ). Otworzy się okno Uruchom ( ) -7- Robert Bosch

8 Rys. 3. Wpisywanie Rbsetup.exe 5. W polu Otwórz (Öffnen, Open) wpisać tekst D:\RBSETUP i nacisnąć na OK. 6. Wykonać pokazywane polecenia. Po zainstalowaniu programu FSA 720 jest gotowy do pracy. 8. Obsługa przyrządu 8.1 Diagnostics Softwareanwahl DSA Za pomocą DSA można: Uruchamiać aplikacje Bosch (także automatycznie). Dokonywać konfiguracji interfejsów. Wybierać język dla DSA i aplikacji Bosch. Instalować oprogramowanie. Udostępniać badanie podzespołów oraz informacji fabrycznych o pojazdach Uaktualniać dane pojazdów i klientów. Kończyć aplikacje Bosch. Więcej informacji można uzyskać w pomocy on-line DSA. 8.2 Okno startowe programu dla FSA 720/740/750 Rys. 4. Okno startowe po uruchomieniu programu Kiedy jest otwartych kilka aplikacji, to może dojść do wolniejszego działania programu! 8.3 Ustawienie języka Wybrany przez siebie język można ustawić w menu Konfiguracja (EInstellungen, Settings ) ( ) -8- Robert Bosch

9 8.4 Struktura okna Rys. 5. Elementy pokazywane na ekranie 1. Pasek z nazwą programu jest zawsze na wierzchu we wszystkich poziomach programu. 2. Info-box z informacjami i wskazówkami dla obsługującego 3. Pasek statusu z informacjami o pojeździe i sondach 4. Obszar wyświetlania wyników pomiarów w postaci graficznej lub numerycznej 5. Przyciski stałe lub programowalne 8.5 Obsługa programu Program jest obsługiwany z klawiatury, myszą lub pilotem (w opcji), a także m.in. przyciskami funkcyjnymi. Przyciski funkcyjne <ESC>, <F1> do <F12> są stałe lub programowalne: Przyciski stałe (<ESC>, <F1>, <F10>, <F11> i <F12>) pełnią przypisane na stałe funkcje, które są identyczne we wszystkich krokach programu. Przyciski programowalne (<F2> do <F9>) pełnią zmienne funkcje, zależnie od wybranego kroku programu. Przyciski te zostały opisane w pomocy on-line. Przyciski stałe i programowalne, nieaktywne w danym kroku programu, są wyróżniane jako wygaszone. Przyciski stałe i programowalne wybiera się za pomocą myszy, klawiatury lub pilota. Wszystkie informacje nt. obsługi programu są dostępne w pomocy on-line ( ) -9- Robert Bosch

10 Przeznaczenie poszczególnych przycisków w klawiaturze i na pilocie Przypisana funkcja Pilot Klawiatura Pokazanie pomocy on-line F1 <F1> Zakończenie aktualnego pomiaru lub programu Przechodzenie z każdej aplikacji Bosch do DSA. Z poziomu DSA można wywoływać różne aplikacje Bosch i wprowadzać np. dane klienta. Jeden krok wstecz Jeden krok do przodu lub zatwierdzenie <ESC> <F10> <F11> <F12> Przejście do następnego pola selekcji, rejestru lub ikon przycisków Poruszanie się w ramach przycisku, rejestru lub pola z wykazem Drukowanie w każdym momencie programu jednego zrzutu ekranu na protokole. Wyjątek pomocy on-line: 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy 2. wybrać Drukuj ( Drucken ) Jeden krok do przodu lub zatwierdzenie I TAB klawisze kursorowe klawisz drukowania klawisz Enter 9. Wyposażenie dodatkowe! W przedstawicielstwie handlowym Bosch można zamówić dalsze przewody pomiarowe oraz przewody przyłączeniowe dla określonych marek pojazdów. Nazwa Numer katalogowy Sonda temperatury na podczerwień Przewód połączeniowy dla sondy temperatury Sonda temperatury powietrza PDR do tego przewód USB do tego przewód równoległy KTS Cęgi prądowe 30 A Pilot zdalnego sterowania Czujnik ciśnienia cieczy Zestaw wózek, PC, monitor, drukarka i mysz Króciec (ciśnienie spiętrzenia) Podczas pomiaru obrotów za pomocą czujnika piezoelektrycznego, między gniazdo w FSA 720/740 (patrz poz. 4, rys. 3) a przewód czujnika musi być zawsze podłączony przewód-adapter Przewód czujnika piezoelektrycznego (5 / 5,6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 12,7 mm) Przewód czujnika piezoelektrycznego (4,5,6 mm) ( ) -10- Robert Bosch

11 10. Części zapasowe Nazwa Numer katalogowy Moduł pomiarowy Wspornik Zasilacz Przewód zasilacza (<) Przewód USB (<) Przewód Multi CH1 (<) Przewód Multi CH2 (<) Sonda temperatury oleju sam. osob. (<) Cęgi prądowe 1000 A Cęgi prądowe 30 A Wąż, złączka do siłownika pneum. (<) Zestaw do pomiaru podciśnienia Sonda indukcyjna (<) Sonda pojemnościowa 3 x kv+/ czerwona (<) Sonda pojemnościowa 3 x kv-/ czarna (<) Przewód przyłączeniowy akumulatora B+/B- (<) Przewód przyłączeniowy obwodu pierw. (<) Stroboskop Igłowe końcówki pomiarowe, czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czerwone (<) Końcówki zaciskowe (2 szt.), czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czarne (<) Igłowe końcówki pomiarowe, czerwone (<) Pilot zdalnego sterowania Sonda temperatury na podczerwień Sonda temperatury powietrza Przedłużacz dla sondy temperatury (<) KTS PDR do tego przewód USB (<) do tego przewód równoległy (<) Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego Przewód-adapter czujnika piezoelektrycznego (<) Część podlegająca zużyciu ( ) -11- Robert Bosch

12 11. Dane techniczne 11.1 Funkcje pomiarowe Test silnika Pomiary Zakresy Rozdzielczość Sondy, przewody Prędkości obrotowe obr/min1 10 obr/min Przewód przyłączeniowy B+/B obr/min 10 obr/min Sonda indukcyjna, sonda pojemnościowa, obr/min 10 obr/min Przewód przyłączeniowy zacisk 1, cęgi prądowe 30A obr/min 10 obr/min Czujnik piezoelektryczny Diesel, cęgi prądowe 1000 A (prąd rozrusznika) Temperatura oleju C 0,1 C Sonda temperatury oleju Napięcie akumulatora 0 72,0 V 0,1 V Przewód przyłączeniowy B+/B Napięcie na zacisku ,0 V 0,1 V Przewód przyłączeniowy zacisk 15 Napięcie na zacisku V 50 mv Przewód przyłączeniowy zacisk 1 Napięcie zapłonu, ±500 V 1 V Przewód przyłączeniowy zacisk 1, Napięcie iskry ±50 kv 100 V Sonda pojemnościowa Czas iskry 0 6 ms 0,01 ms Przewód przyłączeniowy zacisk 1, sonda pojemnościowa Kompresja względna Ass 0,1 A Przewód przyłączeniowy zacisk 1, poprzez prąd rozrusznika sonda pojemnościowa Napięcie alternatora % 0,1 % Przewód pomiarowy Multi CH1 tętnienie Prąd rozrusznika A 0,1 A Cęgi prądowe 1000 A Prąd alternatora Prąd świec żarowych Prąd obwodu pierwotnego 0 30 A 0,1 A Cęgi prądowe 30 A Kąt zwarcia % 0,1 % Przewód przyłączeniowy zacisk 1, wału rozrz. 0.1 wału rozrz. Czas zwarcia 0 50 ms 0,01 ms Sonda pojemnościowa 0,1 ms Cęgi prądowe 30 A Punkt zapłonu, 0 60 wału korb. 0,1 wału korb. Sonda indukcyjna wyprzedzenie zapłonu lampą stroboskopową Początek tłoczenia, 0 60 wału korb. 0,1 wału korb. Czujnik piezoelektryczny początek wtrysku, wyprzedzenie wtrysku lampą stroboskopową Ciśnienie (powietrza) (-800) 1500 hpa 1 mbar Czujnik ciśnienia Wsp. wypełnienia imp. t-/t % 0,1 % Przewód Multi CH1/CH2 Czas wtrysku 0 25 ms 0,01 ms Przewód Multi CH1/CH2 Czas podgrzewania 0 20 ms 0,01 ms Przewód Multi CH1/CH ( ) -12- Robert Bosch

13 Multimetr Pomiary Zakresy Rozdzielczość Sondy, przewody Prędkości obrotowe jak przy teście silnika Napięcie akumulatora 0-72 V 0,01 V Przewód przyłączeniowy B+/B Napięcie na zacisku V 0,1 A Przewód przyłączeniowy zacisk 15 Napięcie DC/AC ±200 mv ±20 V 0,001 V Przewód Multi CH1/CH2 min./max. ±20 V ±200 V 0,01 V Prąd 1000 A ±1000 A 0,1 A Cęgi prądowe 1000 A Prąd 30 A ±30 A 0,01 A Cęgi prądowe 30 A REzystancja Ω 0,001 Ω Przewód pomiarowy Multi CH1 (R-Multi 1) 1 10 kω 0,1 Ω kω 100 Ω Ciśnienie powietrza 0, hpa 0,1 hpa Czujnik ciśnienia Temperatura oleju C 0,1 C Sonda temperatury oleju Temperatura powietrza C 0,1 C Sonda temperatury powietrza Oscyloskop Układ wyzwalania (trigger): Free Run (przebieg bez wyzwalania przy 1 s). Auto (generowanie krzywej bez wyzwalania) Auto-level (jak Auto, próg wyzwalania na środku sygnału) Normalny (manualny próg wyzwalania, generowanie krzywej tylko z wyzwalaniem) Sekwencja sygnałów Zbocze wyzwalania: Zbocze (poz. / neg. na sygnale) Źródło wyzwalania: Silnik (wyzwalanie na cylindrach za pomocą sondy indukcyjnej, zacisku 1, sondy kv) Zewnętrzne wyzwalanie poprzez zacisk 1_1 przewód lub sondę indukcyjną Przewód pomiarowy Multi CH1 / CH2 Proporcje pretrigger: Od 0 do 100% przesuwane myszą Tryb rejestracji: MaxMin (Peak/Glitchdetect) Rejestracja impulsu zakłócenia Sample (skanowanie równoodległe) Rodzaje pamięci i tryby podawania krzywych Tryb roll (pojedyncze punkty) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X 1 s Tryb legend (krzywa) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X 1 s Tryb normalny z zapisem ostatnich 50 pokazanych krzywych przy odchyleniu X < 1 s ( ) -13- Robert Bosch

14 Układ pomiarowy: 8 automatycznych funkcji pomiarowych wartość średnia wartość efektywna min max pik-pik impuls współczynnik wypełnienia impulsy częstotliwość Wybierany zakres sygnału: cała krzywa lub między kursorami Zoom: Wybierany fragment krzywej do powiększania w pionie i poziomie. Kursor: Kursor przesuwany z wyświetlaniem dla - x1, x2 - delta x - y1 i y2 (Kanał 1) - y1 i y2 (Kanał 2) Krzywe porównawcze: Zapis w pamięci, ładowanie, komentarze, zadawanie setupu oscyloskopu dla krzywych rzeczywistych Funkcje pamięci: Przewijanie w przód i w tył Funkcje poszukiwania, np. MinMax, wsp. wypełnienia impulsu Funkcje pomiarowe oscyloskopu Pomiary Zakresy* Sondy, przewody Napięcie obwodu wtórnego 5 kv 50 kv Sonda pojemnościowa Napięcie obwodu pierwotnego 20 V 500 V Przewód przyłączeniowy zacisk 1 Napięcie 200 mv 200 V Przewód Multi CH1 / CH2 Sprzężenie AC 200 mv 5V Przewód przyłączeniowy B+/B Prąd 2 A Cęgi prądowe 30 A 5 A 10 A 20 A 30 A Prąd 50 A Cęgi prądowe 1000 A 100 A 200 A 1000 A (*) Zakres pomiarowy jest dodatni lub ujemny, w zależności od linii zero ( ) -14- Robert Bosch

15 Funkcje i specyfikacje oscyloskopu Funkcja Sprzężenie wejścia CH1/CH2 Impedancja wejścia CH1/CH2 (odniesiona do masy) Specyfikacja AC/DC 1 MOhm Impedancja wejścia CH1/CH2 (galwanicznie izolow.) 1 MOhm (5 200 V) Impedancja wejścia CH2 (różnicowa) Szerokość pasma CH1 (galwanicznie izolow.) Szerokość pasma CH1 (odniesiona do masy) Szerokość pasma CH2 (odniesiona do masy) Szerokość pasma CH2 (pomiar różnicowy) Szerokość pasma cęgi 1000 A Szerokość pasma cęgi 30 A Szerokość pasma sonda pojemnościowa 10 MOhm (200 mv 2 V) 4 MOhm > 5 khz = 200 mv 2 V > 25 khz = 5 V 200 V > 1 MHz = 200 mv 2 V > 5 MHz = 5 V 200 V > 1 MHz = 200 mv 2 V > 5 MHz = 5 V 200 V > 30 khz > 1 khz > 50 khz > 1 khz Szerokość pasma przewód zacisku 1 > 100 khz (20 V) Zakresy czasu (odniesione do 500 punktów skanowania) Zakresy czasu (odniesione do 1 punktu skanowania) > 1 MHz (50 V 500 V) 10 µs 100 s Zakresy czasu dokładność 0,01 % Dokładność w pionie, przyrząd bez sond Rozdzielczość w pionie 20 ns 200 ms ±2 % wartości mierzonej ±0,3 % zakresu pomiarowego (błąd offsetu dla zakresu > 1 V) lub ±5 mv (błąd offsetu dla zakresu 200 mv 1 V) 10 bit Wielkość pamięci 1 Mega wartości skanowanej lub 50 krzywych Szybkość skanowania na kanał 50 Ms/s 11.2 Generator sygnałów Amplituda Formy sygnałów Częstotliwości Prąd wyjściowy Impedancja Symetria -10 V 12 V (obciążenie < 10 ma) do masy DC, sinus, trójkąt., prostokąt. 1 Hz 1 khz < 50 ma ca. 60 Ohm 10 % 90 % (trójkąt., prostąk.) ( ) -15- Robert Bosch

16 Generowanie krzywych szybkość wyjścia do wartości/s, rozdzielczość 8 bit, regulowany zakres Y (bit), tryb unipolar / bipolar. Odporność na zwarcie < 50 V statyczne do obcego napięcia Odporność na zwarcie < 500 V / 1 ms dynamiczne do obcego napięcia Automatycznie dołączane filtry i tłumienie w celu poprawy jakości sygnału Automatyczne wyłączanie w przypadku zwarcia, rozpoznania obcego napięcia przy uruchamianiu generatora sygnałów 11.3 Zasilacz Funkcja Napięcie wejścia Częstotliwość wejścia Napięcie wyjścia Specyfikacja V AC Hz 15 V Temperatura pracy 0 C 40 C 11.4 Kompatybilność elektromagnetyczna Produkt ten odpowiada klasie A według normy EN Produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w pomieszczeniu; w takim przypadku może być konieczne przedsięwzięcie odpowiednich środków Emisja hałasu <70 db(a) 11.6 Wymiary i masy Wymiary zewnętrzne HxBxT: Masa: 180 x 550 x 200 mm 8 kg ( ) -16- Robert Bosch

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S Instrukcja obsługi Aper seria 1004 2004 2008 2016 wersja 1.0 PL ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE NIE DEMONTOWAĆ SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA, GDYŻ GROZI TO PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo