OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr S7 do SIWZ Załącznik Nr U1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Definicje Ilekroć jest mowa o: Portalu Administracyjnym należy przez to rozumieć portal udostępniany przez Wykonawcę uprawnionemu przez Zamawiającego pracownikowi Zamawiającego umożliwiający Zamawiającemu wgląd do informacji dotyczących Dostępu, które to informacje są udostępniane przez Wykonawcę zwyczajowo swoim klientom (Zamawiajacy nie przedstawia szczegółowych wymagań w tym zakresie), Memorandum należy przez to rozumieć opublikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dokument pod tytułem raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym wersja 1.04, z dnia 7 lutego 2014 roku, UL należy przez to rozumieć prędkość pobierania (upload), DL należy przez to rozumieć prędkość pobierania (download), Instrukcji należy przez to rozumieć zestaw dokumentacji użytkownika, który (to zestaw) otrzymuje od Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego każdy z Użytkowników w celu zapoznania się z funkcjonowaniem oferowanego Laptopa (dokumentacja fabryczna urządzenia) oraz Dostępem (standardowa dokumentacja usługodawcy uzupełniona przez Wykonawcę o informacje szczególne w kontekście celu Umowy) Definicje innych użytych w niniejszym dokumencie wyrażeń (pisanych z wielkiej litery i czcionką pogrubioną) wyjaśnione są innych dokumentach wchodzących w skład dokumentacji Postępowania, a w szczególności w treści 2 wzoru Umowy. 2. Zadanie 1 dostawa Laptopów Laptopy przeznaczenie: uruchamianie i korzystanie z aplikacji użytkowych, przeglądanie zasobów Internetu, edukacja, odtwarzanie multimediów, rozrywka Laptopy wymagania ogólne: wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia przez Wykonawcę testów, instalacji, konfiguracji i wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku, ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 1 z 11

2 dla każdego Laptopa winna być dostarczona Instrukcja, w tym instrukcja uruchomienia krok po kroku w formie papierowej (zapewniana przez producenta Laptopów, lub przygotowana przez Wykonawcę), 2.3. Laptopy wymagania szczególne: Wykonawca zapewni w liczbie 223 sztuk Laptopy o następujących parametrach: LP LAP01 LAP02 LAP03 LAP04 LAP05 LAP06 RODZAJ WYMAGANIA (PARAMETR) rodzaj urządzenia ekran procesor pamięć operacyjna dysk twardy napęd optyczny OPIS WYMAGANIA (WARTOŚĆ PARAMETRU) komputer przenośny osobisty posiadający własne źródło zasilania (akumulator), umożliwiające mu okresową pracę bez Dostępu do sieci energetycznej wykonany w technologii LED, o przekątnej od 15,1 (włącznie) do 15,6 (włącznie), rozdzielczość pozioma co najmniej 1280 pikseli, rozdzielczość pionowa co najmniej 720 pikseli, Zamawiający nie określa wymagań wobec: proporcji ekranu, typu powłoki oraz jasności ekranu wydajność CPU Mark co najmniej 3000 według testów PassMark (cpubenchmark.net), Wykonawca załączy odpowiedni wydruk z serwisu cpubenchmark.net umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania Zamawiającego, Zamawiajacy nie określa wymagań wobec innych szczegółowych parametrów procesora, w tym: nie określa czy ma to być procesor mobilny, czy też nie w standardzie DDR3 lub wyższym, co najmniej 4GB w przypadku zapewnienia oraz zainstalowania przez Wykonawcę systemu operacyjnego 32-bitowego lub co najmniej 6GB w przypadku zapewnienia oraz zainstalowania przez Wykonawcę systemu operacyjnego 64-bitowego wewnętrzny, co najmniej 500GB, prędkość obrotowa co najmniej 5400 obrotów na minutę, Zamawiający nie określa wymagań wobec interfejsu dysku wewnętrzny, typu DVD+/-RW z dołączonym lub wbudowanym w system operacyjny oprogramowaniem w języku polskim do nagrywania oraz odtwarzania płyt CD/DVD, Zamawiający nie określa wymagań wobec interfejsu napędu ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 2 z 11

3 LAP07 LAP08 LAP09 LAP10 LAP11 LAP12 LAP13 LAP14 karta graficzna dźwięk komunikacja sieciowa inna komunikacja bezprzewodowa zabezpieczenie danych wejścia/wyjścia/gniazda zasilacz obudowa (w tym klawiatura i urządzenia wskazujące) wydajność G3D Mark co najmniej 400 według testów PassMark (videocardbenchmark.net), Wykonawca załączy odpowiedni wydruk z serwisu videocardbenchmark.net umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania Zamawiającego, Zamawiajacy nie określa wymagań wobec innych szczegółowych parametrów karty graficznej, w tym: czy ma to być karta z pamięcią współdzieloną, czy też dedykowaną karta dźwiękowa wewnętrzna (wbudowana) zgodna ze standardem HD lub wyższym, wbudowane głośniki stereofoniczne, wyjście słuchawkowe stereofoniczne wewnętrzna (wbudowana) karta/moduł Ethernet co najmniej 10/100 ze złączem RJ45, wewnętrzna (wbudowana) karta/moduł sieciowa bezprzewodowa w standardzie co najmniej b/g/n wewnętrzna (wbudowana) karta/moduł Bluetooth w standardzie co najmniej 3.0 z dołączonym lub wbudowanym w system operacyjny oprogramowaniem zarządzającym w języku polskim zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) lub wyższym (wymaganie obejmuje wejścia/wyjścia/gniazda nie wymienione w treści innych wymagań) co najmniej 2 gniazda USB w standardzie co najmniej 2.0 oraz co najmniej 1 gniazdo USB w standardzie co najmniej 3.0, wbudowany czynnik kart pamięci co najmniej standardów: SD, SDHC oraz MMC, wbudowany mikrofon (mono) lub mikrofony (stereo), jedno wyjście monitora zewnętrznego HDMI lub zamiennie VGA, zintegrowana kamera internetowa zewnętrzny, dostosowany fabrycznie do warunków polskich, to jest w szczególności współpracujący prawidłowo z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz (wymaganie nie dotyczy elementów metalowych lakierowanych powierzchniowo) barwiona w masie (nie powierzchniowo), Zamawiajacy nie określa innych wymagań wobec obudowy, w tym: wymiarów urządzenia, czy też konkretnych kolorów ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 3 z 11

4 LAP15 LAP16 LAP17 LAP18 LAP19 zainstalowany system operacyjny zainstalowany system operacyjny zainstalowany system operacyjny zainstalowany system operacyjny i inne oferowane oprogramowanie waga Wykonawca zapewni licencję i zainstaluje system operacyjny przewidziany do zainstalowania przez producenta Laptopa (to jest występuje w ofercie producenta Laptopa jako możliwy do wybrania i zastosowania w tymże Laptopie), Wykonawca załączy odpowiedni dokument (na przykład: wydruk ze strony producenta Laptopa, materiały reklamowe) umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania oferowany Laptop winien posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego Laptopa z oferowanym systemem operacyjnym, Wykonawca załączy odpowiedni dokument (na przykład: wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego) umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania system operacyjny Microsoft Windows 7 klasy Home Premium (lub wyższy) lub Microsoft Windows 8 (lub wyższy), 32 lub 64-bitowy w polskiej wersji językowej (łącznie z pomocą dla użytkownika) lub system równoważny - system równoważny winien posiadać następujące cechy: obsługa procesorów wielordzeniowych, graficzny, okienkowy interfejs użytkownika, obsługa co najmniej 4 GB RAM, wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, wyposażenie w mechanizmy przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji (poprawek), wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta (support) w języku polskim, pełna obsługa sprzętu, który oferować będzie Wykonawca w ramach Umowy do współpracy Laptopem, to jest szczególności dostępność i kompatybilność sterowników do tychże urządzeń warunki licencji winny umożliwiać użyczanie Laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (w tym systemem operacyjnym) osobom trzecim (Użytkownikom) bez dodatkowych opłat nie więcej niż 2kg (bez uwzględnienia fabrycznie dostarczanych akcesoriów, w tym bez uwzględnienia zasilacza) ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 4 z 11

5 LAP20 LAP21 LAP22 LAP23 LAP24 LAP25 LAP26 akumulator torba myszka warunki gwarancji certyfikaty umożliwiający pracę Laptopa co najmniej przez 2 godziny bez dostępu do sieci energetycznej (według dokumentacji producenta Laptopa) przy przeglądaniu sieci Internet, gwarancja na akumulator co najmniej 1 rok od dostawy Laptopa do Zamawiającego torba przewidziana przez producenta (torby) do przenoszenia laptopów, o wymiarach odpowiednich dla przechowywania i przenoszenia oferowanego urządzenia (w tym zasilacza), Zamawiający nie wymaga, aby producentem torby był producent Laptopa, gwarancja co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego myszka laserowa bezprzewodowa (z odbiornikiem USB), dwuprzyciskowa z rolką, z kompletem baterii (co najmniej alkaicznych) oraz podkładką, elementy mogące ulegać ścieraniu w trakcie normalnego użytkowania (na przykład przyciski) winny być wykonane z tworzywa barwionego w masie (nie pokrywanego powierzchniowo), gwarancja co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego gwarancja Laptopa (z wyłączeniem torby, myszki oraz akumulatora, dla których gwarancja określona jest w treści odpowiadających im wymagań) w okresie od wykonania dostawy do Zamawiającego do upływu Okresu Trwałości Projektu, naprawy gwarancyjne realizowane w konwencji door-to-door (Wykonawca odbiera od Zamawiającego lub bezpośrednio od Użytkownika nieodpłatnie sprzęt do naprawy i nieodpłatnie zwraca po naprawie, o ile naprawa jako gwarancyjna była zasadna), z czasem reakcji (to jest podjęcia kontaktu w celu ustalenia dalszych działań w sprawie) serwisu na drugi dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki, z gwarantowanym czasem naprawy 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego deklaracja zgodności CE lub równoważna, certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera lub równoważny (Zamawiający nie wymaga załączania w/w dokumentów do oferty) każdy Laptop musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zarówno produktu jak i producenta każdy Laptop musi być dostarczony Zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniami fabrycznymi wraz z fabryczną zawartością tychże opakowań ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 5 z 11

6 LAP27 LAP28 LAP29 LAP30 do każdego dostarczonego wraz z Laptopem systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do używania oferowanego systemu operacyjnego, za dokument licencyjny Zamawiajacy uzna także odpowiednie oznaczenia (na przykład licence sticker ) autoryzowane przez producenta oprogramowania umieszczone na Laptopie, pod baterią lub w innym miejscu, do którego uzyskanie Dostępu nie naruszy warunków gwarancji do każdego Laptopa musi być dostarczony odpowiednio i trwale oznaczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania (systemu operacyjnego) zainstalowanego w urządzeniu, jeżeli oferowany Laptop nie posiada tego rodzaju nośników (z tego względu, że posiada na przykład jedynie partycję rodzaju recovery na dysku twardym), to Zamawiajacy uzna wymaganie za spełnione jeśli Wykonawca dostarczy łącznie 5 kompletów nośników wykonanych przez Wykonawcę na nośnikach zapisywalnych rodzaju DVD lub CD, o ile nośniki takie będą możliwe do zastosowania (w celu odtworzenia stanu fabrycznego oprogramowania) dla dowolnego z dostarczonych przez Wykonawcę Laptopów wymagana liczba wejść/wyjść/gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek i podobnych Laptop oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie systemowe i narzędziowe musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych, zapewniających realizację uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski 3. Zadanie 2 zapewnienie Dostępu Dostęp wymagania ogólne: Wykonawca rozpocznie zapewnianie Dostępu dla każdego Laptopa każdego z Użytkowników w Okresie Przygotowania Projektu oraz będzie zapewniał Dostęp w Okresie Trwałości Projektu poprzez zastosowanie wybranej (lub wybranych) przez Wykonawcę Technologii (na przykład: z zastosowaniem połączeń radiowych, przewodowych lub innych). Zamawiający nie narzuca Wykonawcy żadnej Technologii, określa jedynie (dalej) wymagane parametry Dostępu, które oferowana przez Wykonawcę Technologia (lub Technologie) winna zapewnić (w danym okresie realizacji Umowy) ze względu na okoliczność, że zapewnienie Dostępu różnym Użytkownikom następować będzie w różnych terminach, to w Okresie Przygotowania Projektu Zamawiający nie będzie ponosił opłat na rzecz Wykonawcy z tytułu zapewnienia Dostępu (wszelkie ryzyka z tym związane i wynagrodzenie z tego tytułu Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty), ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 6 z 11

7 Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca zapewni Dostęp różnym Użytkownikom z zastosowaniem różnych Technologii według własnego uznania Wykonawcy, w zależności od zastanych możliwości technicznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań w konkretnej lokalizacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiajacy lub Użytkownicy nie mogą z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów (na przykład: w przypadku konieczności posiadania linii telefonicznej dla zapewnienia Dostępu w danej Technologii ani Zamawiajacy, ani Użytkownicy nie mogą ponosić dodatkowych kosztów z tytułu uruchomienia i utrzymania tejże linii w czasie dotyczy również sytuacji, w której Użytkownik korzystał z linii telefonicznej, której miałby użyć Wykonawca dla zapewnienia Dostępu, ale zrezygnował [Użytkownik] z niej [linii] w trakcie realizacji Umowy) W okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie miał prawo - po uzgodnieniu z Zamawiającym (z tej przyczyny, że zmiana będzie dotyczyć Użytkowników) wielokrotnie zmieniać Technologię Dostępu w odniesieniu do wszystkich lub wybranych Laptopów (na przykład: Wykonawca będzie miał prawo zmienić technologię radiową na przewodową lub odwrotnie, czy też radiową jednego rodzaju na radiową innego rodzaju). Opisana powyżej czynność będzie możliwa, jeśli nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy (nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego). Postanowienie to może być istotne na przykład w przypadku, jeśli Wykonawca w początkowym okresie realizacji Umowy (to jest w Okresie Przejściowym) zapewni Dostęp w jednej Technologii (w odniesieniu do wszystkich lub wybranych Laptopów), docelowo planuje zapewniać Dostęp w innej Technologii, a w trakcie realizacji Umowy uzna, że zasadne będzie zastosowanie jeszcze innej Technologii W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi Urządzenia Dostępu oraz odpowiednio skonfiguruje (dla uzyskania Dostępu) dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy Laptopy. Czynności powyższe w zakresie Urządzeń Dostępu Wykonawca będzie co do zasady wykonywał w miejscach zamieszkania Użytkowników z wyłączeniem sytuacji, w której Dostęp będzie zapewniany w Technologii nie wymagającej instalowania Urządzeń Dostępu w miejscu zamieszkania Użytkowników (to jest na przykład w przypadku, gdy wszystkie wymienione wyżej czynności mogą być przez wzgląd na właściwości przyjętej Technologii wykonane przed terminem przekazania Użytkownikom przez Zamawiającego Laptopów wraz z Urządzeniami Dostępu) W przypadku każdej zmiany Technologii Dostępu w odniesieniu do części Laptopów lub wszystkich Laptopów postanowienie pkt (poprzedzającego) stosuje się odpowiednio Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił danemu Użytkownikowi Dostęp w przeciągu 7 dni od wydania temu Użytkownikowi Laptopa (przez Zamawiającego). Zamawiający od Terminu Rozpoczęcia Uruchamiania planuje wydawać Użytkownikom około 75 Laptopów tygodniowo. W ramach Umowy Wykonawca i Zamawiający mogą na wniosek Wykonawcy czynić porozumienia odnośnie do kolejności wydawania Laptopów przez Zamawiającego (co przekłada się na kolejność lokalizacji, w których zapewniany ma być Dostęp) Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt Wykonawca pozyska od każdego Użytkownika potwierdzenie (w postaci pisemnego protokołu) wykonania tychże czynności, to jest dostarczenia, instalacji i uruchomienia Urządzeń Dostępu oraz potwierdzenie uzyskania Dostępu na Laptopie (przekazanym uprzednio Użytkownikowi przez Zamawiającego) będącym w dyspozycji danego Użytkownika. Przedmiotowy protokół winien zawierać również określenie łącznej wartość brutto Urządzeń Dostępu przekazanych do użytkowania danemu Użytkownikowi. Oryginały przedmiotowych potwierdzeń Wykonawca doręczy Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty ich sporządzenia (dla Zamawiającego dokumenty te stanowić będą potwierdzenie zgodnego z Umową wykonania przez Wykonawcę odpowiadającej ich treści części Umowy). ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 7 z 11

8 Zamawiający określił lokalizacje (miejsca zamieszkania Użytkowników), w których zapewniony ma być przez Wykonawcę Dostęp w Załączniku Nr B1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza, że ze względów technicznych, w nie więcej niż w łącznie 10-ciu lokalizacjach Wykonawca może nie zapewnić Dostępu w wymaganym w pkt terminie. W tego rodzaju przypadkach strony uzgodnią sposób postępowania oraz uzgodnią termin realny Dostęp wymagane parametry użytej Technologii w Okresie Docelowym: przepustowość DL co najmniej 4 Mbps, UL co najmniej 1 Mbps, 3.3. Dostęp wymagane parametry użytej Technologii w Okresie Przejściowym: przepustowość DL co najmniej 256 kbps, UL co najmniej 256 kbps, 3.4. Dostęp wymagane parametry każdego (odrębnie) Dostępu w Okresie Docelowym: przepływność odpowiednia dla korzystania (według nomenklatury przyjętej w Memorandum) na poziomie co najmniej żółtym (jakość zadowalająca) z następujących grup aplikacji: przeglądanie stron WWW, oglądanie wideo w jakości SD, usługi telefoniczne w technologii VoIP, dostępność w miesiącu na poziomie co najmniej 95%, brak limitów pobierania i wysyłania Dostęp wymagane parametry każdego (odrębnie) Dostępu w Okresie Przejściowym: przepływność maksymalnie możliwa dla wymaganej (minimalnej) przepustowości, wystarczająca dla korzystania z następujących grup aplikacji: przeglądanie stron WWW, dostępność w miesiącu na poziomie co najmniej 90%, limit DL/UL nie mniejszy niż 10GB lub brak limitu, w przypadku jeśli w ofercie Wykonawcy wskazany jest limit DL/UP, to po przekroczeniu limitu lejek nie mniejszy niż 128kbps, sygnalizacja Użytkownikowi wykorzystania limitu co najmniej w krokach 25%, 50%, 75% oraz przekroczenie limitu (Zamawiajacy nie definiuje sposobu sygnalizacji wymagając jedynie, żeby Użytkownik było o w/w zdarzeniach informowany, to jest aby miał świadomość stopnia wykorzystania limitu) Dostęp serwis, obsługa awarii: czas usunięcia przez Wykonawcę awarii uniemożliwiającej korzystanie z Dostępu w ciągu 48h przypadających w dni robocze od chwili dokonania zgłoszenia (dla przykład: dla zgłoszenia dokonanego w piątek [dzień roboczy] o 14:00 wymaga się dokonania naprawy do wtorku [dzień roboczy] do 14:00), jeśli w przypadku niemożności usunięcia awarii w określonym w pkt (powyżej) terminie Wykonawca zapewni Użytkownikom rozwiązanie zastępcze zapewnienia Dostępu, to stan taki zawiesza to bieg terminu dla usunięcia awarii, zgłoszenia awarii lub innych niedogodności z korzystaniem z Dostępu dokonywać może zarówno Zamawiający, jak i Użytkownik, wedle wyboru zgłaszającego: telefonicznie (w cenie połączenia lokalnego), mailem (co jest możliwe z innej lokalizacji niż objęta awarią) lub za pomocą narzędzia (formularza) internetowego udostępnionego przez Wykonawcę, ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 8 z 11

9 3.7. Dostęp inne warunki: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne korzystanie (dzięki Urządzeniom Dostępu) przez Użytkownika z usług innych niż usługi będące przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest tak skonfigurować Urządzenia Dostępu, aby korzystanie z tego rodzaju usług przez Użytkownika nie było możliwe (Zamawiający nie będzie dla przykładu - ponosił kosztów prowadzenia przez Użytkownika dodatkowo płatnych rozmów telefonicznych wykonywanych z użyciem Urządzeń Dostępu, z tego względu, że usługi tego rodzaju nie są przedmiotem Umowy), w Okresie Trwałości Projektu po zakończeniu danego miesiąca Wykonawca będzie wystawiał i doręczał Zamawiającemu bez dodatkowych opłat, w formie papierowej, płatną z dołu zbiorczą fakturę VAT z tytułu zapewnienia Dostępu z terminem płatności 14 dni, Wykonawca zapewni też Zamawiającemu przez rok kalendarzowy do wygaśnięcia, bądź rozwiązania Umowy dostęp do wszystkich (wystawionych przez Wykonawcę do danej chwili w czasie) faktur VAT w formie elektronicznej (to jest w formie, która umożliwi Zamawiającemu pobranie i wydrukowanie danej faktury) za pomocą Portalu Administracyjnego lub innego serwisu, do którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp, w każdym przypadku zapewnienie bezpośredniego Dostępu w ramach lokalu będącego w dyspozycji Użytkownika winno odbywać się drogą bezprzewodową (na przykład: jeśli Wykonawca będzie zapewniał Dostęp do lokalu Użytkownika [ ostatnia mila ] przewodowo, to winien zapewnić takie Urządzenia Dostępu, aby w tymże lokalu Użytkownik mógł korzystać z Dostępu bezprzewodowego [wireless]) Dostęp Wykonawca ma obowiązek informowania (pocztą elektroniczną, ewentualnie faksem, a w przypadkach szczególnych, mających związek z awarią - telefonicznie) Zamawiającego (oraz): o wystąpieniu awarii w zapewnieniu Dostępu przez okres dłuższy niż 48h o zakresie takim, że skutki tejże awarii dotyczą jednocześnie 10-ciu lub więcej Użytkowników oraz o przewidywanym czasie jej (awarii) usunięcia, niezwłocznie po upływie 48h przypadających na dni robocze od zgłoszenia przez Użytkownika awarii w zapewnieniu Dostępu w miejscu jego (Użytkownika) zamieszkania w przypadku, jeśli w przeciągu 48h przypadających w dni robocze od chwili dokonania zgłoszenia awaria nie została usunięta, z wyprzedzeniem co najmniej 24h o planowych przerwach w zapewnianiu Dostępu dłuższych niż 48h, jeśli skutki tego rodzaju przerw dotyczą jednocześnie 10-ciu lub więcej Użytkowników, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o planowanych przez Wykonawcę zmianach Technologii w zapewnieniu Dostępu odnośnie do każdego pojedynczego Użytkownika lub grupy Użytkowników (wskazanego lub wskazanych przez miejsce zamieszkania) oraz o przybliżonych, planowanych terminach dokonania tychże zmian. 4. Zadanie 3 zapewnienie, uruchomienie i udostępnianie Platformy Edukacyjnej Platforma Edukacyjna wymagania ogólne: Wykonawca zapewni zgodną z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego oraz posadowi, odpowiednio skonfiguruje i uruchomi Platformę Edukacyjną w terminie do 20 grudnia 2014 roku, Wykonawca zapewni także Zamawiającemu odpowiednią licencję dla umożliwienia zgodnego z prawem korzystania z Platformy Edukacyjnej przez co najmniej 250 użytkowników nazwanych oraz do 5-ciu przedstawicieli Zamawiającego (administratorów, administratorów treści), ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 9 z 11

10 dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalnych przez oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie Platformy Edukacyjnej Wykonawca przed zgłoszeniem wykonania tej części Umowy do odbioru utworzy i przeniesie na Platformę Edukacyjną co najmniej 1 kurs z co najmniej 1 lekcją (z materiałem szkoleniowym w formie pliku PDF o objętości odpowiadającej co najmniej 4-em stronom A4, wraz przeniesieniem odpowiednich praw lub zapewnieniem odpowiedniej licencji) dotyczącą podstawowych zasad korzystania z wyszukiwarek internetowych (Zamawiający w trakcie realizacji Umowy może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę tematu przedmiotowej lekcji na inny lub inne przy zachowaniu łącznej objętości odpowiadającej uprzednio wymienionej), w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca będzie utrzymywał i udostępniał (pod podstroną domeny należącej do Zamawiającego) Platformę Edukacyjną na serwerach własnych (lub w chmurze) od terminu jej uruchomienia do upływu Okresu Trwałości Projektu oraz zapewni przestrzeń dyskową (dla potrzeb składowania treści kursów, powiązanych z kursami plików) o wielkości co najmniej 10GB, oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie (zarówno Platforma Edukacyjna oraz sposób jej udostępnienia) winno zapewniać jednoczesną obsługę co najmniej 50 użytkowników (co najmniej 50 użytkowników może logować się do Platformy Edukacyjnej i korzystać z niej jednocześnie [równolegle]), 4.2. Platforma Edukacyjna wymagania funkcjonalne: umożliwia budowę co najmniej 5-cio poziomowej struktury menu stron informacyjnych witryny, zapewnia funkcję edycji treści stron informacyjnych witryny z poziomu systemu CMS bez konieczności posiadania przez edytującego (przedstawiciela Zamawiającego) specjalistycznej wiedzy w zakresie składni kodu HTML lub składni innych języków programowania możliwych do zastosowania budowie i utrzymaniu serwisów internetowych, zapewnia funkcję definiowania (oraz późniejszego nimi zarządzania) kursów dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników z użyciem co najmniej następujących parametrów: (1) nazwa kursu, (2) grupa docelowa (dorośli / dzieci), (3) terminy zapisu (data od, data do), (4) widoczność na stronie (widoczny / niewidoczny), (5) domyślny interwał czasowy w dniach pomiędzy udostępnianiem zarejestrowanym użytkownikom poszczególnych lekcji danego kursu, zapewnia funkcję definiowania co najmniej 52 lekcji w danym kursie, każda (z lekcji) z użyciem co najmniej następujących parametrów: (1) numer lekcji, (2) tytuł lekcji, (3) opis lekcji (do 1000 znaków, edytowany z poziomu systemu CSM), (4) załącznik z treścią lekcji (przygotowany poza Platformą Edukacyjną plik do pobrania najczęściej w formacie PDF), ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 10 z 11

11 zapewnia funkcję zapisywania się użytkowników (zarejestrowanych na Platformie Edukacyjnej) na dowolny z dostępnych kursów (Zamawiający nie definiuje szczegółowo mechanizmu, przy użyciu którego tego rodzaju zapis ma się odbywać), przed zapisaniem się na dany kurs Użytkownik ma mieć możliwość dokonania przeglądu każdej z lekcji wchodzącej w skład tegoż kursu w zakresie numeru, tytułu oraz opisu tej lekcji, zapewnia funkcję rejestracji Użytkownika w sposób taki, że otrzyma on (Użytkownik) pocztą elektroniczną login (na przykład podany przez niego ) oraz indywidualne hasło (Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu z Wykonawcą stosowanie innych metod rejestracji i późniejszego uwierzytelniania), Wykonawca zapewni również taką funkcję Platformy Edukacyjnej, że zapewnione będzie ograniczenie dostępu do tejże platformy dla osób nie będących Użytkownikami (na przykład: z wykorzystaniem zbioru numerów seryjnych Laptopów wraz z obowiązkiem podania przez rejestrującego się numeru seryjnego Laptopa użytkowanego przez rejestrującego się) Zamawiajacy będzie mógł skorzystać z tej funkcji (ograniczenia Dostępu) lub też nie według uznania Zamawiającego, zapewnia każdemu Użytkownikowi funkcję informacyjną w zakresie: lista kursów, na które zapisał się dany Użytkownik wraz z informacją o liczbie lekcji (w każdym z kursów) dostępnych dla tegoż Użytkownika w danym momencie oraz z liczbie lekcji (w każdym z kursów), w których tenże Użytkownik już wziął udział (skorzystał). 5. WARUNKI DOSTAW 5.1. Każda realizowana przez Wykonawcę dostawa partii urządzeń wchodzących w skład przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przygotowanym uprzednio (a więc nie w trakcie dostawy, chyba, że Wykonawca zaplanuje przygotowanie protokołu na własnym urządzeniu przenośnym z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych [numery seryjne], który to protokół może być oddrukowany u Zamawiającego przez przedstawiciela Zamawiającego) przez Wykonawcę protokołem (co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) podpisanym przez strony. W przypadku urządzeń protokół będzie zawierał nazwy, oznaczenia modeli oraz numery seryjne W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni wniesienie dostarczanego sprzętu do znajdujących się w siedzibie Zmawiającego (budynek z trzema kondygnacjami, windą osobową [na co dzień nie używaną], z możliwością zaparkowania pojazdem do 3,5T przy schodach prowadzących do wejścia głównego) pomieszczeń wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, w konkretnych miejscach w/w pomieszczeń wskazanych przez tegoż przedstawiciela Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie informacje o wymiarach zewnętrznych opakowań urządzeń, które będą dostarczane do Zamawiającego w ramach Umowy (w celu zaplanowania zapewnienia przez Zamawiającego warunków do przechowywania tychże urządzeń przed przekazaniem ich Użytkownikom) W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca na Okres Przygotowania Projektu, (nie wcześniej jednak niż w Terminie Rozpoczęcia Uruchamiania) udostępni Zamawiającemu do używania (odpowiedni dla kodów kreskowych, którymi oznaczone będą dostarczane urządzenia) czytnik kodów kreskowych (ze złączem USB lub innym, o ile okaże się możliwe do zastosowania) emulującym klawiaturę dla umożliwienia zaczytywania numerów seryjnych wydawanych urządzeń do umów użyczenia zawieranych przez Zamawiającego z Użytkownikami. ZP Załącznik Nr S7 do SIWZ / Strona 11 z 11

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, woj. lubelskie, tel. 081 759 77 01, 02, 03, faks 081 759 77 04.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, woj. lubelskie, tel. 081 759 77 01, 02, 03, faks 081 759 77 04. 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 223929-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mełgiew OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zadanie 1 - dostawa Laptopów..1. Laptopy - przeznaczenie: 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry minimalne, które muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo