OXYMAT 61. Opis ogólny 2/113. Opis ogólny. Budowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OXYMAT 61. Opis ogólny 2/113. Opis ogólny. Budowa"

Transkrypt

1 Opis ogólny Opis ogólny Budowa Pomiar stężenia tlenu w polega na wykorzystaniu jednostka 19 o wysokości 4 HU do montażu zjawiska paramagnetyzmu tlenu. Analizator jest wykorzystywany w ramach uchylnych lub szafach w pomiarach tlenu w standardowych zastosowaniach. pomiarowych wyposażonych lub nie, w wysuwane szyny teleskopowe Płyta czołowa może być uchylona w dół na potrzeby serwisu (łączność z laptopem) Złącze gazowe do podłączenia próbki gazu: rurka o średnicy 6 mm lub 1/4" Złącza gazowe i elektryczne na tylnej ściance. Zalety Zintegrowana pompa gazu referencyjnego (w opcji dla pomiaru tlenu o stężeniu bliskim stężeniu powietrza atmosferycznego) Wysoka liniowość Zwarta konstrukcja Możliwość fizycznego przesunięcia zakresu pomiarowego na wyższy. Zastosowanie Zakres zastosowań Ochrona środowiska Sterowanie kotłem w procesach spalania Kontrola jakości (np. czystość gazów na poszczególnych etapach produkcji gazów) Kontrola produkcji na poszczególnych etapach Optymalizacja procesu. Inne aplikacje Chemia procesowa Produkcja gazów Badania i rozwój Wyświetlacz na płycie czołowej Duży panel LCD do jednoczesnego wyświetlania różnych parametrów: - aktualne stężenie - status analizatora - zakresy pomiarowe / aktualny zakres Kontrast wyświetlacza LCD może być ustawiany w menu Stałe podświetlenie wyświetlacza LCD diodami LED Klawiatura membranowa z możliwością czyszczenia, z pięcioma klawiszami szybkiego dostępu Ustawienia konfiguracji, testowania i kalibracji dostępne z menu Dostępna szybka pomoc podręczna opisująca daną funkcję menu Wyświetlanie wykresu trendu stężenia tlenu, programowalne okresy czasowe Oprogramowanie dostępne w dwóch językach: Niemiecki/Angielski, Angielski/Hiszpański, Francuski/Angielski, Hiszpański/Angielski, Włoski/Angielski. Wejścia / wyjścia Sześć wejść cyfrowych dowolnie konfigurowalnych (np. zmiana zakresów, przetwarzanie sygnałów zewnętrznych z układu przygotowania próbki) Sześć wyjść przekaźnikowych dowolnie konfigurowalnych (awaria, serwis, przełącznik serwisowy, przekroczenie wartości zadanej, zewnętrzne zawory) Dwa programowalne wejścia analogowe (np. korekcja skrośna sygnał z innych analizatorów, zewnętrzny czujnik ciśnienia) Rozszerzenie do ośmiu dodatkowych wejść cyfrowych i ośmiu dodatkowych wyjść przekaźnikowych do automatycznej kalibracji do maks. czterech gazów kalibracyjnych. Komunikacja RS 485 podstawowo (złącze na tylnej ściance). Opcje konwerter RS 485/RS 3 konwerter RS 485/Eternet połączenie z siecią PROFIBUS DP/PA (karta) oprogramowanie SIPROM GA do serwisu i zdalnej obsługi analizatorów. /113

2 Opis ogólny Wyświetlacz podświetlany diodami LED wraz z klawiaturą membranową z możliwością czyszczenia Linia statusowa do wyświetlania statusu analizatora Dwa poziomy dostępu zgodne z NAMUR (poziom obsługi i specjalisty) Łatwa obsługa menu analizatora poprzez klawisze skrótu Wyświetlanie stężenia jako wartości cyfrowej oraz bargrafu Wyświetlenie początku i końca skali (zakresu) Wyświetlenie aktualnego zakresu pomiarowego Klawisz ESC do wyjścia z menu Klawiatura (wprowadzanie danych) Klawisz dostępu do pomocy podręcznej Klawisz CLEAR do kasowania wprowadzonych danych Klawisz ENTER do akceptacji zmian Przycisk MEAS służący do powrotu do ekranu głównego, wyświetlacz graficzny i klawiatura Wersje Użyte materiały, wersja standardowa Ścieżka gazowa jednostka 19 orurowanie Złącze Orurowanie Cela pomiarowa Króćce celi pomiarowej Restryktor O-ringi Złącza rurek SS, typ Viton SS, typ SS, typ Teflon Viton Poliamid 6 Siemens PA

3 Opis ogólny Opcje Przepływomierz Rurka pomiarowa Szkło Duran Czujnik ciśnienia próbki Kulka Ograniczniki Złączki Membrana Obudowa Szkło Duran, czarne Teflon Viton Viton PA 6.3T Siemens PA /115

4 Opis ogólny Ścieżka gazowa Opis elementów ścieżki gazowej 1 Wlot próbki 8 Czujnik ciśnienia w ścieżce gazu mierzonego (opcja) Wylot próbki 9 Gaz przedmuchowy 3 Nie używany 10 Restryktor w ścieżce gazu referencyjnego (wylot) 4 Wlot gazu referencyjnego 11 Czujnik ciśnienia dla gazu referencyjnego 5 Restryktor w ścieżce gazu referencyjnego 1 Pompa gazu referencyjnego 6 Komora pomiarowa 13 Filtr 7 Restryktor w ścieżce gazu mierzonego 14 Przepływomierz w ścieżce pomiarowej (opcja) O X Y M A T 6 1: wersja ze ścieżką gazową z zintegrowaną pompką gazu referencyjnego (ciśnienie gazu referencyjnego do 100 hpa) OXYMA 61: ścieżka gazowa dla gazu referencyjnego podawanego z zewnątrz (o ciśnieniu 3000 do 4000 hpa) Siemens PA

5 Zasada działania W odróżnieniu od wielu innych rodzajów gazu, tlen wykazuje własności paramagnetyczne. Ta właściwość została wykorzystana jako metoda pomiarowa w analizatorze. Molekuły tlenu, które znajdą się w niejednorodnym polu magnetycznym, wskutek swojego paramagnetyzmu, przemieszczają się wzdłuż linii tego pola w kierunku większego natężenia tego pola. Gdy dwa gazy o różnym stężeniu tlenu znajdą się w tym samym polu magnetycznym, powstanie między nimi gradient ciśnienia. W analizatorze, jednym z gazów (1) jest gaz referencyjny (może nim być N, O lub powietrze), a drugim gazem jest gaz mierzony (5). Gaz referencyjny wprowadzany jest do komory pomiarowej (6) przez dwie kapilary (3). Oba strumienie gazu referencyjnego mieszają się z gazem mierzonym w komorze, przy czym jeden z nich wpływa do komory w obecności w zmiennego pola magnetycznego (7). Ponieważ oba kanały są połączone, gradient ciśnienia (proporcjonalny do stężenia tlenu w mieszaninie gazów), powoduje przepływ wyrównawczy. Ten przepływ konwertowany jest na sygnał elektryczny poprzez czujnik mikroprzepływu (4)., schemat układu pomiarowego Ogólne Czujnik mikroprzepływu składa się z dwóch siatek wykonanych z niklu, ogrzewanych do ok. 10 ºC, które wraz z dwoma dodatkowymi rezystorami stanowią ramiona mostka Wheatstone a. Pulsujący przepływ schładza a zatem zmienia oporność siatek niklowych. W konsekwencji wielkość nierównowagi mostka odzwierciedla stężenie tlenu w próbce gazu. Czujnik mikroprzepływu jest umieszczony w strumieniu gazu referencyjnego, dlatego też takie właściwości gazu mierzonego jak termoprzewodność, ciepło właściwe lub lepkość nie wpływają na jakość pomiaru. Umieszczenie czujnika poza gazem mierzonym wpływa na wysoki stopień odporności układu pomiarowego na korozję. Poprzez zastosowanie pola magnetycznego o zmiennym natężeniu (8), przepływ podstawowy w czujniku mikroprzepływu nie jest wykrywany, a zatem orientacja analizatora nie ma wpływu na jakość pomiaru. Komora pomiarowa znajduje się w ścieżce przepływu próbki gazu i posiada niewielką objętość. Czujnik mikroprzepływu reaguje zatem bardzo szybko i czas odpowiedzi analizatora na zmianę stężenia jest bardzo krótki. Komora jest rozbieralna i łatwo ją w razie potrzeby wyczyścić. Uwaga Mierzona próbka musi być wolna od pyłu. Należy unikać kondensacji wewnątrz komory pomiarowej (analizatora). Dlatego dla większości aplikacji należy zastosować odpowiedni układ przygotowania próbki do analizy (patrz katalog PA11). Podstawowe cechy analizatora Cztery dowolnie programowalne zakresy pomiarowe, możliwość przesunięcia zera, liniowość w całym zakresie pomiarowym Elektronicznie separowane wyjście analogowe 0//4 do 0 ma (również odwrócone) Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych; możliwa zdalna zmiana zakresów Możliwe zamrożenie wartości ostatnio mierzonych na czas kalibracji Stałe czasowe do wyboru w szerokim zakresie nastaw (statyczna, dynamiczna kompensacja szumów); np. czas odpowiedzi analizatora dostosowany do danej aplikacji Łatwa obsługa przy użyciu menu Dryft długookresowy bardzo niski Dwa poziomy dostępu z różnymi kodami dostępu w celu zapobieżenia nieautoryzowanym lub nieumyślnym działaniom Parametryzowalna automatyczna kalibracja Obsługa oparta na regulacjach NAMUR Monitoring próbki (opcja) Na specjalne życzenie klienta dostępne opcje: - protokół odbioru - tabliczki opisowe - zapis dryftu prosta obsługa przy pomocy klawiatury numerycznej i menu krótki czas odpowiedzi Gaz referencyjny dostarczany z zewnątrz (N, O lub powietrze, ok hpa) albo poprzez zintegrowaną pompkę gazu referencyjnego (powietrze z otoczenia, ok. 100 hpa) Monitoring gazu referencyjnego przy pomocy złącza gazu referencyjnego 3000 do 4000 hpa Różne najmniejsze zakresy pomiarowe, zależnie od wersji,.0% lub 5.0% O Wewnętrzny czujnik ciśnienia do korekcji zmian ciśnienia próbki Siemens PA /117

6 Opis ogólny Wpływ innych gazów na wskazania analizatora Gaz mierzony (stężenie 100 % obj.) Organic gases Odchylenie od zera w % obj. O Kwas octowy CH 3 COOH Acetylen C H , butadien C 4 H ,3 butadien C 4 H izo-butan C 4 H n-butan C 4 H buten C 4 H izo-buten C 4 H Cyklo-heksan C 6 H Dichlorodifluorometan (R1) CCl F -1.3 Etan C H Etylen C H 4-0. n-heptan C 7 H n-heksan C 6 H Metan CH Metanol CH 3 OH n-oktan C 8 H n-pentan C 5 H izo-pentan C 5 H Propan C 3 H Propylen C 3 H Trichlorofluorometan (R11) CCl 3 F Chlorek winylu C H 3 Cl Fluorek winylu C H 3 F , dwuchloroeten C H Cl -1. Gaz mierzony (stężenie 100 % obj.) Inert gases Odchylenie od zera w % obj. O Argon Ar -0.5 Hel He Krypton Kr Neon Ne Ksenon Xe Gazy nieorganiczne Amoniak NH Dwutlenek węgla CO Tlenek węgla CO Chlor Cl Podtlenek azotu N O -0.3 Wodór H +0.6 Bromowodór HBr Chlorowodór HCl Fluorowodór HF Jodowodór HI Siarkowodór H S Tlen O +100 Azot N 0.00 Dwutlenek azotu NO Tlenek azotu NO Dwutlenek siarki SO -0.0 Sześciofluorek siarki SF Woda H O Odchylenie od zera z uwagi na diamagnetyzm lub paramagnetyzm gazów innych z azotem jako gazem referencyjnym w 60 C i 1000 hpa ciśnienia absolutnego (zgodnie z IEC 107/3) Konwersja do innych temperatur: Błędy zera wyszczególnione w tabeli należy przemnożyć przez współczynnik (k): dla gazów diamagnetycznych: k = 333 K / (ϑ [ C] + 73 K) dla gazów paramagnetycznych: k = [333 K / (ϑ [ C] + 73 K)] (wszystkie gazy diamagnetyczne mają błąd ujemny). Gazy referencyjne prawidłowy dobór Zakres pomiarowy Zalecany gaz referencyjny Ciśnienie gazu referencyjnego Uwagi 0 do... % obj. O N... do 100% obj. O (fizycznie przesunięte zero przy zakresie 100% obj. O ) około 1% obj. O (fizycznie przesunięte zero przy 1% obj. O dla zakresu) O Powietrze 000 do 4000 hpa powyżej ciśnienia próbki gazu (maks hpa ciśn. absolutnego) 100 hpa w odniesieniu do ciśnienia próbki gazu, które może się zmieniać do ok. 50 hpa w stosunku do ciśnienia atmosferycznego Przepływ gazu referencyjnego jest ustawiany automatycznie na 5 do 10 ml/min Siemens PA

7 Specyfikacja techniczna Ogólne Zakresy pomiarowe Najniższy możliwy zakres pomiarowy (odniesiony do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hpa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 5 C) Największy możliwy zakres pomiarowy Zakresy pomiarowe z fizycznie przesuniętym zerem 4, przełączalne wewnętrznie lub zewnętrznie; możliwa automatyczna zmiana zakresów % obj. lub 5% obj. O 100% obj. O Możliwe dowolne zero pomiędzy % obj. o ile używany jest odpowiedni gaz referencyjny Sposób montażu Panel czołowy pionowo Zgodność CE, EN , EN Obudowa Stopień ochrony IP0 zgodnie z EN 6059 Masa Dana elektryczne Zasilanie Pobór mocy Odporność na zakłócenia EMC (Zgodność elektromagnetyczna) Ochrona Bezpieczniki ok. 13 kg V AC, Hz V AC, Hz ok. 37 VA Zgodnie z wymaganiami normy NAMUR NE1 (08/98) Zgodnie z EN , kategoria III V: 1.0T/ V: 0.63T/50 Warunki dla gazu mierzonego Dopuszczalne ciśnienie wejściowe Zewnętrzne doprowadzenie hpa gazu referencyjnego Ze zintegrowaną pompką ciśnienie atmosferyczne ± 50 hpa Przepływ gazu l/h ( l/min) Temperatura gazu C Wilgotność gazu < 90% wilg. wzgl. Ciśnienie gazu referencyjnego hpa powyżej ciśnienia próbki, lecz maks hpa Czas odpowiedzi Nagrzewanie W temperaturze otoczenia < 30 min (maksymalna dokładność osiągana po godzinach) Czas odpowiedzi (T90) 3.5 s Opóźnienie s, ustawialne (stała czasowa elektroniczna) Czas martwy (czas przedmuchu ścieżki gazowej Czas wewnętrznego przetwarzania sygnału Zakres korekcji ciśnienia Czujnik ciśnienia, wewnętrzny ok s, zależnie od wersji < 1 s hpa (dopuszczalne ciśnienie próbki gazu patrz warunki dla gazu mierzonego) Dokładność pomiarowa (odniesiona do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hpa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 5 C) Zmienność sygnału wyjściowego < 0.75% najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej z elektroniczną stałą czasową 1 s ( odniesiona do ± 0.5% dla σ) Dryft zera < 0.5%/miesiąc najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej Dryft zakresu < 0.5%/miesiąc w odniesieniu do odpowiedniego zakresu pomiarowego Powtarzalność < 1%/miesiąc w odniesieniu do odpowiedniego zakresu pomiarowego Minimalny próg detekcji 1% aktualnego zakresu pomiarowego Błąd liniowości < 1%/miesiąc odpowiedniego zakresu pomiarowego Wpływ na pomiar (odniesiony do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hpa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 5 C) Temperatura otoczenia < 0.1% [% O ] /1 K odniesiona do najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej Ciśnienie próbki gazu z powietrzem Bez kompensacji ciśnienia: (ok. 100 hpa) jako gazem < % zakresu pomiarowego / 1% odniesienia, korekcja zmienności zmiany ciśnienia ciśnienia atmosferycznego jest Z kompensacją ciśnienia: możliwa tylko gdy wylot gazu < 0,% zakresu pomiarowego / mierzonego do atmosfery 1% zmiany ciśnienia Gazy pozostałe Przepływ gazu mierzonego Zasilanie Wejścia / wyjścia Wyjście analogowe Wyjścia przekaźnikowe Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe Różnica w punkcie zerowym zależnie od paramagnetycznych lub diamagnetycznych właściwości gazów pozostałych (patrz tabela) < 1% najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej przy zmianie przepływu o 0.1 l/min w dopuszczalnym zakresie przepływu < 0.1% wyjściowego zakresu przy napięciu ± 10% 0// ma; maks. obciążenie 750 Ohm 6, ze zmiennymi stykami, dowolnie ustawialne, np. do identyfikacji zakresu; obciążalność: 4 V AC/DC/ 1 A, zaprojektowane dla 0// ma, dla zewnętrznej korekty ciśnienia oraz korekcji skrośnej (np. dane z innych analizatorów) 6, zaprojektowane na 4 V, dowolnie programowalne, np. do zmiany zakresów Interfejs szeregowy RS 485 Opcje Funkcja automatycznej kalibracji z 8 dodatkowymi wejściami cyfrowymi i 8 wyjściami przekaźnikowymi; również z PROFIBUS PA lub PROFIBUS DP Warunki zewnętrzne Dopuszczalna temperatura otoczenia C w czasie przechowywania i transportu, ºC w czasie pracy Dopuszczalna wilgotność < 90% wilg. wzgl. jako średnia roczna, w trakcie przechowywania i transportu (nie może spaść poniżej punktu rosy) /119 Siemens PA

8 jednostka 19" analizator tlenu 7MB001- jednostka 19" 4HU do montażu w szafach pomiarowych - A nie można łączyć Złącza próbki gazu mierzonego i gazu referencyjnego Rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm 0 Rurka o średnicy zewnętrznej 1/4" 1 Najmniejszy możliwy zakres O %, ciśnienie gazu referencyjnego 3000 hpa C %, ciśnienie gazu referencyjnego z wewnętrzną pompką D D Y0 5%, ciśnienie gazu referencyjnego 3000 hpa E 5%, ciśnienie gazu referencyjnego z wewnętrzną pompką F F Y0 Zasilanie AC 100 V do 10 V, 48 do 63 Hz 0 AC 00 V do 40 V, 48 do 63 Hz 1 Monitoring gazu Bez A Próbka gazu mierzonego (z rotametrem i czujnikiem ciśnienia) D Dodatkowa elektronika Bez A Płyta autocal Z dod. 8 wejściami cyfrowymi i 8 wyjściami cyfrowymi B Ze złączem szeregowym dla przemysłu motoryzacyjnego D Z dod. 8 wejściami/wyjściami cyfrowymi E i PROFIBUS PA Z dod. 8 wejściami/wyjściami cyfrowymi F i PROFIBUS DP Język (dostarczona dokumentacja, oprogramowanie) Niemiecki 0 Angielski 1 Francuski Hiszpański 3 Włoski 4 Dodatkowe warianty Należy dodać "-Z" do Nr zam. Konwerter RS 485 / RS 3 A11 Szyny teleskopowe ( szt.) A31 Zestaw narzędzi Torx A3 Tabliczki opisowe wg specyfikacji zamawiającego B03 Podniesienie ciśnienia próbki gazu mierzonego B04 Y0 Specjalnie oczyszczona ścieżka gazowa do pomiaru wysokich stężeń tlenu Y0 Wartość pomiarowa dużym tekstem, Y11 jeśli inna od standardowej Zestaw dopasowujący Konwerter RS 485 / Ethernet C79451-A3364-D61 Konwerter RS 485 / RS 3 C79451-Z1589-U1 Płyta autocal z 8 cyfrowymi wejściami/wyjściami C79451-A3480-D511 Płyta autocal C79451-A3480-D51 z interfejsem szeregowym dla przemysłu motoryzacyjnego Płyta autocal z 8 cyfrowymi wejściami/wyjściami A5E i PROFIBUS PA Płyta autocal z 8 cyfrowymi wejściami/wyjściami A5E i PROFIBUS DP 1) Standardowe ustawienia: Zakres pomiarowy 1: 0 do najmniejszego możliwego zakresu ( lub 5%) Zakres pomiarowy : 0 do 10% Zakres pomiarowy 3: 0 do 5% Zakres pomiarowy 4: 0 do 100%. /10 Siemens PA

9 jednostka 19" Wymiary analizatora, jednostka 19,wymiary w mm Siemens PA /11

10 19" unit Schematy Schemat złączy (podłączenia elektryczne) O X Y M AT 61, jednostka 19, specyfikacja złączy /1 Siemens PA

11 jednostka 19" Schemat złączy (podłączenia elektryczne), jednostka 19, schematy sygnałów dla płyty AUTOCAL i złączy PROFIBUS Siemens PA /13

12 jednostka 19" Złącza gazowe i elektryczne, jednostka 19, złącza gazowe i elektryczne /14 Siemens PA

13 Dokumentacja Wybór podręcznika użytkownika Manual Gasanalysengerät für IR-absorbierende Gase und Sauerstoff (German) Gas Analyzers for IR-absorbing Gases and Oxygen (English) Analyseurs de gaz pour la mesure de composants infrarouges et d oxygène (French) Analizadores para gases absorbentes de infrarrojo y oxígeno (Spanish) Analizzatori per i gas assorbenti raggi infrarossi ed ossigeno (Italian) Nr zam. A5E A5E A5E A5E A5E Podręcznik w języku polskim zapewnia dostawca analizatora. Siemens PA /15

14 Zestawienie części zamiennych Nr katalogowe do zamawiania części Opis ilość na ilość na Nr zamówieniowy lata 5 lat Blok analityczny Podawanie gazu referencyjnego (pompa, restryktor, czujnik ciśnienia, wężyk) 1 1 A5E O-ring 1 C7411-Z100-A6 Czujnik ciśnienia (gaz mierzony) 1 C7930-Z110-A Rotametr (tylko dla wersji z pompką) 1 C7940-Z560-T1 Komora pomiarowa SS, typ C79451-A377-B535 O-ring (głowica pomiarowa) 4 C7911-Z100-A3 O-ring (króciec) 4 C7111-Z100-A159 Głowica pomiarowa 1 1 C79451-A3460-B55 Restryktor do ścieżki gazu mierzonego, wężyk C79451-A3480-C10 Ścieżka gazu referencyjnego, 3000 hpa (zestaw części) 1 1 C79451-A3480-D518 Elektronika Panel czołowy z klawiaturą 1 1 A5E Płyta główna (bez firmware) - 1 C79451-A3474-B601 Płytka łączeniowa LCD/klawiatura 1 1 C79451-A3474-B605 Płyta podłączeniowa magnesu - 1 C79451-A3474-B606 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 1 1 W7505-B5001-B1 Filtr złącza - 1 W75041-E560-K Bezpieczniki 0.63 A / 50 V (wersja 30-V) 4 W79054-L1010-T A / 50 V (wersja 110-V) 4 W79054-L1011-T100 UWAGA: Jeżeli był dostarczony w wersji specjalnie oczyszczony do pomiaru tlenu (opcja Y0) prosimy bezwzględnie zaznaczyć to na zamówieniu. Gwarantuje to spełnienie wymagania czystości całej ścieżki gazowej zgodnie z zamówioną opcją Y0 analizatora. /16 Siemens PA

Opis ogólny. Aplikacje

Opis ogólny. Aplikacje Opis ogólny Opis ogólny Analizator gazu ULTRAMAT 23 może mierzyć do 4 składników gazu jednocześnie: maksymalnie 3 gazy czułe na podczerwień takie jak CO, CO2, NO, SO2, CH4 oraz O2 przy pomocy celki elektrochemicznej.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MCS100FT ROZWIĄZANIA CEMS

Karta charakterystyki online MCS100FT ROZWIĄZANIA CEMS Karta charakterystyki online MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Informacje do zamówienia Typ MCS100FT więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.de/mcs100ft

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS Karta charakterystyki online MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ MCS100E CD Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MCS300P HW ROZWIĄZANIA PROCESOWE

Karta charakterystyki online MCS300P HW ROZWIĄZANIA PROCESOWE Karta charakterystyki online MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ MCS300P HW Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ DUSTHUNTER T50 Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu

Bardziej szczegółowo

X-STREAM X2GK - Kompaktowy analizator gazu

X-STREAM X2GK - Kompaktowy analizator gazu X-STREAM X2GK PGA_PDS_X-STREAM_X2GK_PL Karta katalogowa Marzec 2013 X-STREAM X2GK - kompaktowy analizator gazu Do trzech kanałów pomiarowych z zastosowaniem detektorów fotometrycznych NDIR/UV/ VIS, paramagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów.

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów. PRODUKCJA STACJONARNE systemy detekcji i pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu. PRZENOŚNE mierniki i detektory gazów. DOMOWE Alarmy Gazowe. SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

X-STREAM X2FD - Analizator w obudowie ognioszczelnej

X-STREAM X2FD - Analizator w obudowie ognioszczelnej X-STREAM X2FD PGA_PDS_X-STREAM_X2FD_PL Karta katalogowa Marzec 2013 X-STREAM X2FD - Analizator w obudowie ognioszczelnej Do czterech kanałów pomiarowych z zastosowaniem detektorów fotometrycznych NDIR/UV/

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

X-STREAM X2GP - Analizator gazowy w standardowej obudowie

X-STREAM X2GP - Analizator gazowy w standardowej obudowie X-STREAM X2GP PGA_PDS_X-STREAM_X2GP_PL Karta katalogowa Marzec 2013 X-STREAM X2GP Analizator gazowy w standardowej obudowie Do czterech kanałów pomiarowych z zastosowaniem detektorów fotometrycznych NDIR/UV/

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MERCEM300Z EKSTRAKCYJNE ANALIZATORY GAZU

Karta charakterystyki online MERCEM300Z EKSTRAKCYJNE ANALIZATORY GAZU Karta charakterystyki online MERCEM300Z A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Informacje do zamówienia Typ MERCEM300Z Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Rotametry metalowe, seria NH250

Rotametry metalowe, seria NH250 Zakresy pomiarowe: dla wody: 2,5...25 l/h do 20...200m3/h dla powietrza: 0,07...0,7 Nm3/h do 450...4500 Nm3/h Aplikacje pomiaru przepływu cieczy lub gazów Wysoka dokładność, liniowość i powtarzalność pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014 Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 Mieszadło mechaniczne ze statywem i złączką (2 sztuki): mieszadło analogowe, wyświetlacz prędkości

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Broszura katalogowa 2 Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Qn= 800 l/min wyjście króćca sprężonego powietrza:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2013 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

LASEROWE CZUJNIKI GAZU

LASEROWE CZUJNIKI GAZU WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE Atest-Gaz i Airoptic W marcu 2017 nawiązano strategiczną współpracę pomiędzy dwoma polskimi firmami wysokich technologii, Atest-Gaz A. M. Pachole sp.j oraz Airoptic sp. z

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Sonda pomiarowa Model A2G-FM

Sonda pomiarowa Model A2G-FM Rozwiązanie specjalne Model A2G-FM Karta katalogowa WIKA SP 69.10 Zastosowanie Pomiar przepływu powietrza w okrągłych rurach wentylacyjnych Pomiar przepływu powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PolyGard Single Point Controller samodzielny detektor gazów SPC-TOX dla gazów toksycznych lub tlenu SPC-EX dla gazów wybuchowych SPC-R dla czynników

PolyGard Single Point Controller samodzielny detektor gazów SPC-TOX dla gazów toksycznych lub tlenu SPC-EX dla gazów wybuchowych SPC-R dla czynników PolyGard Single Point Controller samodzielny detektor gazów SPC-TOX dla gazów toksycznych lub tlenu SPC-EX dla gazów wybuchowych SPC-R dla czynników chłodniczych OPIS Samodzielny (nie wymagający centrali)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online SIDOR EKSTRAKCYJNE ANALIZATORY GAZU

Karta charakterystyki online SIDOR EKSTRAKCYJNE ANALIZATORY GAZU Karta charakterystyki online SIDOR A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Informacje do zamówienia Typ SIDOR Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Transmiter Dräger VarioGard 3300 IR Detektor gazów i par palnych

Transmiter Dräger VarioGard 3300 IR Detektor gazów i par palnych Transmiter Dräger VarioGard 3300 IR Detektor gazów i par palnych D-6453-2010 Dräger VarioGard 3300 IR to cyfrowy transmiter z wbudowanym czujnikiem optycznym na podczerwień DrägerSensor. Urządzenie wykrywa

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur typu MBS 3200 zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Wzmacniacz pomiarowy WZPT-500/300/200/130 z czujnikiem PT-100

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Wzmacniacz pomiarowy WZPT-500/300/200/130 z czujnikiem PT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Wzmacniacz pomiarowy WZPT-500/300/200/130 z czujnikiem PT-100 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia wzmacniacza i czujnika...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

X-STREAM Enhanced XEGP - Analizator gazowy w standardowej obudowie

X-STREAM Enhanced XEGP - Analizator gazowy w standardowej obudowie PGA_PDS_X-STREAM_XEGP_PL Karta katalogowa X-STREAM Enhanced XEGP - Analizator gazowy w standardowej obudowie Do pięciu kanałów pomiarowych z zastosowaniem detektorów fotometrycznych NDIR/UV/ VIS, paramagnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

Dräger Polytron 3000 Detektor gazów i par toksycznych

Dräger Polytron 3000 Detektor gazów i par toksycznych Dräger Polytron 3000 Detektor gazów i par toksycznych Dräger Polytron 3000 to samoistnie bezpieczny detektor gazów umożliwiający ciągłe monitorowanie stężenia ponad 60 gazów toksycznych oraz tlenu w otaczającym

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych

Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych W wielu obszarach działalności szybka i niezawodna detekcja gazu jest absolutnie niezbędna Z tego powodu oferujemy stacjonarne detektory gazowe Dräger

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 501 ACVATIX Siłowniki elektryczne SAX.. do zaworów o skoku 20 mm SAX31.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny SAX61.. napięcie zasilania 24 V AC/DC, sygnał sterujący 0 10 V DC, 4 20

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych

Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych Spis treści 1. PANELE ROZPRĘŻANIA, SYSTEMY MONITORUJĄCE / KONTROLNE... 2 2. ZAWORY I REDUKTORY CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

1. Właściwości urządzenia

1. Właściwości urządzenia Instrukcja obsługi Spis treści 1. Właściwości urządzenia 2. Specyfikacje 2.1. Specyfikacje ogólne 2.2. Specyfikacje elektryczne 2.3. Charakterystyka widmowa czujnika światła 3. Opis panelu czołowego 3.1.

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 916 1916P01 1916P03 QBM65-..., QBM65.2-... QBM65.1-... Czujniki różnicy ciśnienia do powietrza i nie agresywnych gazów QBM65... Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa, nastawiany zakres pomiarowy

Bardziej szczegółowo

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach APAREX Sp. z o.o. 1/5 OFERTA SPRZĘTU DO OPTYMALIZACJI PROCESU SPALANIA W KOTŁACH WĘGLOWYCH, OLEJOWYCH I GAZOWYCH ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ, POWSZECHNIE PRZYJĘTO, ŻE POMIAR ZAWARTOŚCI W SPALINACH O2 I CO,

Bardziej szczegółowo

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC Regulator E 8 Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne dopasowanie do instalacji. Regulatory sterowane są wg temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo