Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: Copyright 2012 by Austin Kleon Illustration copyright 2012 by Austin Kleon All rights reserved. No portion of this book may be reproduced mechanically, electronically, or by any other means, including photocopying without written permission of the publisher. Polish edition copyright 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą istockphoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 SPIS TRE CI 1. Kradnij jak prawdziwy artysta Nie odk adaj pracy w oczekiwaniu na czas, kiedy poznasz siebie Napisz ksi k, któr chcia by przeczyta U ywaj r k Poboczne projekty i hobby s bezcenne 63 4

4 6. Rób fajne rzeczy i dziel si nimi Nie jeste my ju przypisani do ziemi B d mi y ( wiat jest ma ym miasteczkiem) B d nudny (bez tego nie odwalisz swojej roboty) Kreatywno, czyli redukcja 123 5

5 Rozdział 7. Nie jesteśmy już przypisani do ziemi

6 86

7 ZBUDUJ W ASNY WIAT Swoje dzieci ce lata sp dzi em na polu kukurydzy w po udniowym Ohio. Zale a o mi wtedy tylko na tym, eby znale si gdzie, gdzie dzia o si cokolwiek. Teraz mieszkam w teksa skim Austin. Ca kiem modne miejsce. Wsz dzie mo na trafi na artystów i pracowników kreatywnych, ale wiesz co? Powiedzia bym, e 90% moich mentorów i znajomych nie mieszka w Austin. Oni mieszkaj wsz dzie, a znam ich z internetu. Innymi s owy, wi kszo moich rozmy la i dyskusji w rodowisku artystycznym odbywa si online. Zamiast ograniczonej geograficznie sceny artystycznej mam kumpli na Twitterze i Czytnik Google. Nie musisz si nigdzie przenosi, eby wkroczy w wiat, w którym chcesz y. Nawet je li czujesz si st amszony, za m ody, za stary, sp ukany czy przywi zany do miejsca uszy do góry! Gdzie jest jaka spo eczno, która Ci przyjmie. 87

8 Tymczasem, je li nie podoba Ci si wiat, w którym istniejesz, mo esz zbudowa sobie w asny. (Najlepiej za ó teraz jakie s uchawki i pu kawa ek In My Room zespo u Beach Boys). Otocz si swoimi ulubionymi ksi kami i przedmiotami. Przyklej co do ciany. Stwórz w asny wiat. Jak to uj Franz Kafka: Nie musisz wychodzi z domu. Usi d przy biurku i ws uchaj si. Nawet si nie ws uchuj, tylko poczekaj. Nawet nie czekaj, tylko sied cicho w samotno ci. Ca y wiat przyjdzie do Ciebie. A Kafka urodzi si wiek przed narodzinami internetu! Wystarczy troch miejsca i czasu, eby sobie popracowa ; odrobina zamierzonej samotno ci i tymczasowego uwi zienia. Je li Twoje warunki mieszkalne na to nie pozwalaj, to by mo e uda Ci si wej w samotne uwi zienie na onie natury. Kiedy by em ma y, mama zwyk a mnie ci gn ze sob do centrum handlowego. Zanim brali my si za w a ciwe zakupy, mama prowadzi a mnie do ksi garni i kupowa a mi jak kolwiek ksi k, która mnie zainteresowa a. Nast pnie szli my do sklepów, gdzie siada em na krze le i czyta em swoj now ksi k, podczas gdy ona robi a zakupy. I tak przez wiele lat. Du o czyta em. 88

9 89

10 Teraz mam samochód i telefon komórkowy. Jestem ci gle po czony ze wiatem; brakuje mi samotno ci i uwi zienia. Dlatego w a nie do pracy doje d am autobusem, mimo e samochodem jecha bym dwadzie cia minut krócej. Chodz do fryzjera, u którego nie ma Wi-Fi, i czekam kilka godzin w kolejce. Nie wyci gam swojego laptopa na lotnisku. Przesiaduj w bibliotece. Zawsze nosz ze sob ksi k, d ugopis i notes. Zawsze rozkoszuj si swoj samotno ci i tymczasowym uwi zieniem. 90

11 WYJ D Z DOMU Oddalenie i inność są magiczną miksturą kreatywności. Dom jest taki sam, kiedy do niego wracamy, ale coś się zmieniło w naszej głowie a to zmienia wszystko. Jonah Lehrer To, e ju nie jeste my przywi zani do ziemi, nie oznacza bynajmniej, e miejsce nie jest wa ne. To, gdzie mieszkamy, wci ma znacz cy wp yw na nasz prac. W jakim momencie, kiedy to mo liwe, musisz wyj z domu. Zawsze mo esz do niego wróci, ale musisz go opu ci chocia raz. 91

12 Codzienne otoczenie za bardzo rozleniwia umys. Musisz go nieco rozbudzi. Musisz sp dzi troch czasu w innym miejscu, w ród ludzi, którzy robi rzeczy inaczej. Podró e sprawiaj, e wiat znowu wydaje nam si nowy, przez co nasz umys musi troch bardziej popracowa. Mieszkanie we W oszech i Anglii w wieku lat by o dla mnie szcz liwym okresem, który zdecydowanie zmieni moje ycie, ale powinienem zwróci uwag, e obcych kultur nie trzeba koniecznie szuka za wielk wod. Dla wi kszo ci ludzi, którzy wychowali si tam, gdzie ja, Teksas mo e si wydawa równie obcy jak Mars. (Mieszkam tu od pewnego czasu, ale wci miewam wra enie, e jestem na innej planecie). Skoro wiemy, e trzeba opu ci dom, to dok d powinni my si uda? Gdzie zamieszka? Trzeba tu rozwa y wiele ró nych czynników w odniesieniu do w asnych potrzeb. Sam mam wra enie, e z a pogoda przek ada si na lepsz sztuk. Kiedy nie chcesz wychodzi z domu, siedzisz na miejscu i pracujesz. Gdy mieszka em w Cleveland, robi em bardzo du o podczas d ugich miesi cy okrutnej zimy. Tutaj, w Teksasie, ca prac wykonuj przera aj co gor cym latem. (Zima w Cleveland i lato w Teksasie trwaj mniej wi cej tyle samo pó roku). Warto mieszka w ród ciekawych ludzi, którzy nie s koniecznie kolegami po fachu. Przesiaduj c z samymi artystami i pisarzami, czuj si, jakbym uprawia chów wsobny, wi c staram si cieszy towarzystwem zamieszka ych 92

13 93

14 licznie w Austin filmowców, muzyków i technomaniaków. Aha, no i jedzenie. Musi by dobre jedzenie. Musisz znale miejsce, w którym si wykarmisz twórczo, spo ecznie, duchowo i dos ownie. Swój nowy dom te b dziesz musia od czasu do czasu opuszcza. Ostatecznie by mo e b dziesz si musia przeprowadzi na nowo. Na szcz cie w dzisiejszych czasach wielu znajomych znajdziesz tam, gdzie ich ostatnio widzia e w internecie. 94

15

16

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts

Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-4814-6 2012 Sháá Wasmund. All rights reserved. No part of this publication may

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez HOLON - wszechswiat

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Beata UKASIK ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela Poj ciem, które coraz cz ciej pojawia

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA

JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA Cesar Millan Melissa Jo Peltier JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA SPOSÓB CESARA, BY ODMIENIĆ SWOJEGO PSA I... WŁASNE ŻYCIE PRZEŁOŻYŁ: Maciej Lorenc TYTUŁ ORYGINAŁU: Be the pack leader:

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

swój biznes Historie miłośników jedzenia, którzy swoją pasję zmienili w karierę Rachel Hofstetter

swój biznes Historie miłośników jedzenia, którzy swoją pasję zmienili w karierę Rachel Hofstetter Ugotuj swój biznes Historie miłośników jedzenia, którzy swoją pasję zmienili w karierę Rachel Hofstetter Tytuł oryginału: Cooking Up a Business. Lessons from Food Lovers Who Turned Their Passion into a

Bardziej szczegółowo