Po wymianie wody pojemnik należy włożyć na miejsce i skontrolować, czy jest odpowiednio przymocowany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po wymianie wody pojemnik należy włożyć na miejsce i skontrolować, czy jest odpowiednio przymocowany."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI X7 METODO IPERESPRESSO OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i dołączone warunki gwarancji. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem. Urządzenie należy utrzymywać w czystości poprzez częste mycie sitka, tacki ociekowej, uchwytu na kapsułki, pojemnika i regulatora ilości pary. BARDZO WAŻNE: urządzenia nie należy nigdy zanurzać w wodzie i umieszczać w zmywarce do naczyń. Wodę w pojemniku należy regularnie zmieniać. Nie należy włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Po wymianie wody pojemnik należy włożyć na miejsce i skontrolować, czy jest odpowiednio przymocowany. Zaleca się, aby co najmniej raz na dwa miesiące usuwać osad wapienny (kamień wodny) za pomocą odkamieniacza przeznaczonego do ekspresów do kawy espresso. Należy postępować według zaleceń zawartych w rozdziale ODKAMIENIANIE. Podgrzewacz wody posiada zawór utrzymujący stałą wysokość ciśnienia. W związku z tym z uchwytu na kapsułki może kapać woda. Spis treści CZĘŚCI URZĄDZENIA WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB UŻYCIA EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO INSTALACJA EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO 33 CZYSZCZENIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO GDY URZĄDZENIE JEST USZKODZONE UŻYCIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESO NIEZGODNE Z ZALECENIAMI INSTALACJA I URUCHOMIENIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRZYRZĄDZANIE KAWY PRZYRZĄDZANIE CAPPUCCINO PRZYRZĄDZANIE GORĄCEJ WODY PRZYRZĄDZANIE KAWY PO WYTWARZANIU PARY ODKAMIENIANIE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA DANE TECHNICZNE ZALECENIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

2 WARUNKI GWARANCJI Części urządzenia A WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ON/OFF (świeci, kiedy urządzenie jest włączone) B PRZYCISK PRZYRZĄDZANIA KAWY (świeci przy odpowiedniej temperaturze) C PRZYCISK PRZYRZĄDZANIA PARY (zapala się przy połączeniu) D EKRAN TEMPERATURY - kawa OK - para OK - pusty pojemnik na wodę E UCHWYT NA KAPSUŁKI "METODO IPERESPRESSO" F DOZOWNIK KAWY G DYSZA PARY H KOŃCÓWKA DYSZY PARY I WSKAŹNIK PEŁNEJ TACKI NACIEKOWEJ L POKRĘTŁO REGULACJI ILOŚCI PARY M TACKA OCIEKOWA N UCHWYT NA FILIŻANKI O POJEMNIK NA WODĘ P KABEL ZASILAJĄCY Q TABLICZKA INFORMACYJNA (niżej) R ALARM jeśli jest aktywny, sygnalizuje, że urządzenie jest włączone lub nie działa prawidłowo WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Używając ekspresu do kawy należy zawsze dbać o zachowanie niżej przedstawionych zasad bezpieczeństwa. Zmniejszy się tym samym ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. 1. Należy przeczytać wszystkie zalecenia. 2. Nie należy dotykać gorących powierzchni. Należy używać uchwytów i pokręteł. 3. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani ekspresu w wodzie lub innej cieczy. 4. Należy pilnować dzieci, jeżeli korzystają one z urządzenia lub jest uruchomione w ich obecności. 5. Jeżeli urządzenie nie jest używane lub jest czyszczone należy wyciągnąć kabel z gniazdka. Przed montażem lub demontażem części ekspres powinien ostygnąć. 6. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli kabel, gniazdko lub wtyczka są uszkodzone albo urządzenie nie działa prawidłowo. Urządzenie należy odnieść do autoryzowanego serwisu w celu przeglądu, naprawy bądź regulacji. 7. Używanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może skutkować wywołaniem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami osób. 8. Nie należy korzystać z urządzenia na świeżym powietrzu. 9. Kabel zasilający nie powinien zwisać z krawędzi stołu ani blatu kuchennego oraz nie powinien dotykać gorących powierzchni. 10. Nie należy umieszczać urządzenia na oraz w pobliżu gazowego lub elektrycznego pieca lub w 2

3 rozgrzanym piekarniku. 11. W pierwszej kolejności należy podłączyć kabel do urządzenia, a dopiero potem umieścić drugi koniec w gniazdku. Przy wyłączaniu przed wyjęciem kabla z gniazdka należy najpierw wyłączyć wszystkie funkcje urządzenia. 12. Należy korzystać z urządzenia zgodnie z celem, do którego jest przeznaczone. 13. Należy zachować niniejsze zalecenia. Korzystanie z ekspresu do kawy espresso Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Wszystkie inne sposoby użytkowania są nieodpowiednie, wręcz niebezpieczne. Należy odłączyć kabel zasilający z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane. Nie należy dotykać gorących powierzchni. Należy używać tylko uchwytów i przycisków. Urządzenie jest przeznaczone do przyrządzania kawy espresso i podgrzewania napojów. Korzystając z urządzenia należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzenia strumieniem wody lub innym niewłaściwym użyciem urządzenia. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci. Z urządzenia mogą korzystać tylko osoby dorosłe będące w dobrej kondycji umysłowej i fizycznej. Urządzenia należy używać w domu w miejscu niedostępnym dla działania warunków pogodowych. W celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń osób nie wolno zanurzać kabla, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Należy korzystać z urządzenia zgodnie z celem, do którego jest przeznaczone. Nie należy stawiać urządzenia na piecu gazowym lub elektrycznym oraz w rozgrzanym piekarniku. Urządzenie należy podłączać tylko wtedy, kiedy zamierza się z niego korzystać. Należy je wyłączać poprzez wciśnięcie przycisku i wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka. Przed odłączeniem urządzenia od gniazdka należy sprawdzić, czy przycisk jest wyłączony i, czy nie świeci się 1. Używanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może skutkować wywołaniem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami osób. Należy zadbać o to, by kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu kuchennego. INSTALACJA EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO Należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia. Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura może osiągnąć lub spaść poniżej 0 C/30 F (zamarznięcie wody może spowodować uszkodzenie urządzenia) oraz przekroczyć 40 C/140 F. Należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce informacyjnej umieszczonej na urządzeniu. Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdka z uziemieniem o prądzie minimalnym 6 A dla wymaganego zasilania 230 V lub 12 A dla wymaganego zasilania 120 V. 3

4 Jeżeli wtyczka i gniazdko sobie wzajemnie nie odpowiadają, wtyczka powinna zostać wymieniona przez wykwalifikowanego pracownika. Urządzenie należy postawić na blacie kuchennym w odpowiedniej odległości od baterii kuchennej i zlewu. Przed instalacją, w trakcie rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. CZYSZCZENIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od źródła energii elektrycznej. Przed odłączeniem urządzenia od gniazdka należy sprawdzić, czy przycisk jest wyłączony i czy się nie świeci 1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie się ochłodzi. Urządzenie i akcesoria należy czyścić wilgotną szmatką i później wytrzeć do sucha. Nie należy używać żadnych środków czyszczących. Nie dopuszczać, by na urządzenie lał się strumień wody lub, by, nawet częściowo, zanurzone było w wodzie. GDY URZĄDZENIE JEST USZKODZONE Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo, gdy urządzenie pokazuje jakiekolwiek oznaki niesprawności lub doszło do jego uszkodzenia. Urządzenie należy odnieść do najbliższego sprzedawcy w celu przeglądu i naprawy. Uszkodzony kabel zasilający należy wymieniać u producenta lub w autoryzowanym serwisie. W sytuacji uszkodzenia lub niesprawności urządzenia, należy je wyłączyć i nie dokonywać żadnych interwencji. W celu naprawy należy zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, które posiada uprawnienia od producenta i zarządzać używania tylko oryginalnych części zamiennych. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa w czasie używania urządzenia, które nie jest objęte gwarancją. UŻYCIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO NIEZGODNE Z ZALECENIAMI Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Wszystkie inne sposoby użycia są niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niestosowaniem się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących uziemienia urządzeń elektrycznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieodpowiednim, błędnym lub nierozumnym użyciem urządzenia. OSTRZEŻENIE: NALEŻY ZACHOWAĆ POWYŻSZE ZALECENIA. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE EKSPRESU DO KAWY ESPRESSO Przed podłączeniem ekspresu do źródła prądu elektrycznego należy uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa przedstawione w poprzednim rozdziale. Należy skontrolować, czy regulator ilości pary jest zamknięty i czy kabel jest wyjęty z gniazdka 1. 4

5 Pewnie przymocować uchwyt na kapsułki 2. Wyjąć pojemnik na wodę, wymyć go, napełnić zimną wodą i włożyć na miejsce. Sprawdzić, czy jest umieszczony prawidłowo 3. Włożyć kabel urządzenia do gniazdka. Uruchomić urządzenie wciśnięciem przycisku dopóki się nie zaświeci 4. W razie konieczności automatycznie uruchomiony zostanie system parzenia. Zaleca się zachować oryginalne opakowania (przynajmniej na okres trwania gwarancji) na wypadek konieczności odniesienia urządzenia do autoryzowanego centrum obsługi klienta. OSTRZEŻENIE: Dotknięcie dozownika A, dyszy pary B i C i stalowych elementów uchwytu kapsułek D w trakcie pracy urządzenia może spowodować oparzenia. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE Należy dolać wody do odpowiedniego poziomu w pojemniku 1. Należy włączyć urządzenie przyciskając przycisk dopóki się nie zaświeci 2. W razie konieczności automatycznie uruchomi się system rozgrzewania. Ikony na górnym ekranie zostaną podświetlone, co oznacza wzrost temperatury w ogrzewaczu 3. Poprzez zapalenie przycisku przyrządzania kawy i krótki sygnał dźwiękowy urządzenie po kilku minutach zasygnalizuje, że osiągnęło odpowiednią temperaturę 4. Jeżeli zaświeci się trójkątna ikona i sygnał nie ustanie, należy sprawdzić zalecenia w rozdziale ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. UWAGA: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub po długiej przerwie w korzystaniu ze sprzętu w przypadku długiego okresu nie używania zaleca się kilkukrotne przepłukanie ekspresu do kawy bez użycia kapsułek. Aby wyłączyć urządzenie należy przyciskać przycisk dopóki nie zgaśnie ekran. Nie powinno się wyciągać kabla zasilającego z gniazdka, gdy urządzenie jest uruchomione 6. Przygotowywanie kawy Ekspres X7 jest przeznaczony do użycia wyłącznie z kapsułkami Metodo Iperespresso 1. Urządzenie dozuje kawę automatycznie. Aby zmienić ilość kawy w szklance i ustawić nową wartość przycisnąć przycisk 5 do momentu osiągnięcia pożądanej ilości. Puścić przycisk. Można wyłączyć funkcję automatycznego zatrzymania parzenia kawy, jeśli nie chce się z niej korzystać lub chce się zmienić długość parzenia kawy. Należy postępować według wyżej wymienionych zaleceń, przyciskając przycisk parzenia kawy, dopóki urządzenie nie zatrzyma strumienia wody, po czym go puścić. Dla kolejnego wyzerowania automatycznego wyłączania postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. Funkcję automatycznego wyłączenia można pominąć przyciśnięciem przycisku przygotowywania kawy 5 5

6 przez ponad 3 sekundy. Po zakończeniu parzenia należy ponownie nacisnąć przycisk 5. Skontrolować, czy przycisk przyrządzania kawy się świeci 2. Obrócić uchwyt na kapsułki, wsadzić do niego kapsułkę 3 i włożyć uchwyt ponownie do dozownika i odpowiednio go umocować 4. Przygotowanie kawy rozpocząć naciśnięciem przycisku przygotowywania kawy 5. Urządzenie automatycznie się zatrzyma po nalaniu ustawionej ilości kawy. Można je zatrzymać wcześniej ponownie przyciskając przycisk przygotowywania kaw 6. Kapsułkę należy wyjąc z uchwytu. Przy przygotowaniu każdej filiżanki postępować według powyższych zaleceń. Cykl parzenia składa się z pierwszej fazy nazywanej pierwszy wywar (krótkie wstrzyknięcie wody do kapsułki, po którym następuje przerwa) trwającej około 3 sekund i fazy drugiej na zaparzenie. OSTRZEŻENIE: Z powodów bezpieczeństwa parzenie zatrzyma się po około 1 minucie. Do przygotowania kawy nie używać wody destylowanej lub demineralizowanej. Może to doprowadzić do niesprawnego działa ekspresu. Nie zapominać o regularnym opróżnianiu i czyszczeniu tacki ociekowej. Nie zapominać o częstym wymienianiu wody w pojemniku. Przygotowywanie cappuccino Ekspres do kawy jest wyposażony w dyszę pary służącą do spieniania mleka. Umożliwia ona przygotowanie jednej lub kilku filiżanek cappuccino. Kawę należy przygotowywać według poniższych zaleceń. Wyjąć kapsułkę z urządzenia 1. Nacisnąć przycisk przygotowywania pary 2. Zaświeci się ikona przygotowywania pary, co sygnalizuje rozgrzewanie się urządzenia. Zaczekać, aż zaświeci się przycisk przygotowywania pary 3 (urządzenie jest gotowe) i nie pojawi się krótki sygnał dźwiękowy. Wyjąć świeże mleko z lodówki i wlać do dzbanka (najlepiej stalowego). Przekręcić pokrętło regulacji ilości pary 4 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczekać aż wycieknie woda z dyszy, póki nie zacznie wytwarzać się para i następnie zamknąć regulator obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zanurzyć dyszę pary w mleku 5, obrócić pokrętło regulacji ilości pary przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zaczekać, aż mleko się spieni. Regulator ilości pary zamknąć przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wlać pianę i mleko do filiżanki z przygotowaną kawą. Ściereczką dokładnie wyczyścić dyszę pary, aby nie pozostały na niej resztki mleka. Otwarciem regulatora ilości pary wypuścić trochę pary, która usunie mleko. OSTRZEŻENIE: Kontakt z dyszą pary A oraz wytwarzaną parą może skutkować poważnymi poparzeniami. 6

7 Nie otwierać regulatora dyszy pary, kiedy urządzenie jest wychłodzone i dysza jest zanurzona w wodzie. Przy dłużej trwającym wytwarzaniu pary automatyczne napełnianie bojlera ponownie uruchamia na krótką chwilę pompę. Urządzenie posiada funkcję bezpieczeństwa na wypadek pozostawienia go w trybie wytwarzania pary. Po ośmiu minutach, w trakcie których nie dojdzie do odebrania pary, urządzenie automatycznie wraca do trybu przygotowywania kawy i ekspres do kawy zaczyna się ochładzać do temperatury potrzebnej do przygotowywania kawy. Urządzenie posiada funkcję bezpieczeństwa uruchamianą po dłuższym okresie pracy w trybie wytwarzania pary w wersji 120 V. Jeżeli wytwarzanie pary trwa dłużej niż osiem minut, urządzenie automatycznie powraca do trybu przygotowywania kawy w celu uniknięcia przegrzania. Gdy do tego dojdzie po wciśnięciu przycisku nie zaświeca się ikona pary na środkowym ekranie. Ikona kawy miga, czym sygnalizuje, że urządzenie się ochładza do temperatury potrzebnej do wytwarzania pary. Po 10 minutach można ponownie wcisnąć przycisk wytwarzania pary i rozpocząć wytwarzanie pary. Przy pracy w trybie ogrzewania wody i wytwarzania pary rozgrzewa się system grzewczy, co może powodować łagodne wydobywanie się pary z dolnego uchwytu na kapsułki. Dlatego, w celu uniknięcia poparzeń, należy znajdować się w odpowiedniej odległości od przestrzeni, w której parzona jest kawa. Przygotowywanie gorącej wody Dysza pary, która jest częścią urządzenia, może również podgrzewać wodę. Wyjąć kapsułkę z urządzenia 1 i usunąć resztki mleka z dyszy pary 2. Wcisnąć przycisk przygotowywania pary. Zaświeci się ikona przygotowywania pary, co sygnalizuje rozgrzewanie się urządzenia 3. Zaczekać, aż zaświeci się przycisk przygotowywania pary (urządzenie jest gotowe) i nie pojawi się krótki sygnał dźwiękowy 4. Napełnić stalowy dzbanek wodą, którą zamierzamy ogrzać. Zanurzyć dyszę pary w wodzie i otworzyć regulator ilości pary przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara 5. Po osiągnięciu wymaganej temperatury zamknąć regulator przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara 6. OSTRZEŻENIE: Przy pracy w trybie ogrzewania wody i wytwarzania pary rozgrzewa się system grzewczy, co może powodować łagodne wydobywanie się pary z dolnego uchwytu na kapsułki. Dlatego w celu uniknięcia poparzeń należy znajdować się w odpowiedniej odległości od przestrzeni, w której parzona jest kawa. Przygotowywanie kawy po wywarzaniu pary Nie należy przygotowywać espresso zaraz po zakończeniu wytwarzania pary, ponieważ woda w podgrzewaczu jest zbyt gorąca i może negatywnie wpłynąć na smak kawy. W związku z tym w czasie, gdy temperatura w podgrzewaczu jest za wysoka, nie działa przycisk przygotowywania kawy (przycisk się nie świeci 1) 7

8 Aby powrócić do trybu przygotowywania kawy wcisnąć przycisk przygotowywania kawy i zaczekać aż się zaświeci 2. W czasie ochładzania świeci się ikona filiżanki na ekranie temperatury. Aby szybciej powrócić do trybu przygotowywania kawy (po około 1 minucie) należy postępować według poniższych zaleceń: Wcisnąć przycisk przygotowywania kawy 3. Umieścić dzbanek pod dyszą kawy. Przekręcić pokrętło regulacji ilości pary przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby urządzenie wytwarzało parę, aż do momentu pojawienia się krótkiego sygnału dźwiękowego i zaświecenia się przycisku przygotowywania kawy 4. Zamknąć regulator ilości pary przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 5. Urządzenie jest gotowe do przygotowania espresso 6. Odkamienianie Urządzenie informuje o jego pełnym zużyciu i na podstawie ilości przygotowanej kawy i pary może zgłaszać konieczność wykonania odkamieniania. Sygnalizuje to trójkątna ikona (mignięcie co 2 sekundy) A. Urządzenia posiada automatyczny program optymalnego czyszczenia i usuwania kamienia z jego wewnętrznych części. W celu usunięcia kamienia zaleca się użycie dołączonego do urządzenia odkamieniacza B. Początek procesu: Napełnić pojemnik 1 litrem wody (aż do oznaczenia MAX) 1. Zawartość saszetki z odkamieniaczem dołączonej do urządzenia wsypać do wody i zaczekać aż się rozpuści. Zdjąć kapsułkę i uchwyt na kapsułki. Pod dyszę kawy włożyć puste naczynie o pojemności co najmniej 1 litra 2. Równocześnie przyciskać przycisk przygotowywania kawy i przycisk przygotowywania pary 3. Przycisk przygotowywania kawy i trójkątna ikona zaczną migać 4. Wciśnięciem przycisku przygotowywania kawy rozpocząć proces odkamieniania. Przycisk przygotowywania kawy zgaśnie 5. Urządzenie rozpocznie proces czyszczenia w zaprogramowanych odcinkach czasu. Automatyczne odkamienianie trwa około pół godziny. Po zakończeniu urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i przycisk przygotowywania kawy ponownie zacznie migać 6. Wyjąć pusty pojemnik, wymyć go i napełnić litrem świeżej wody (aż do oznaczenia MAX ) 7. Naczynie opróżnić i ponownie umieścić je pod dyszę kawy 8. Wciśnięciem przycisku przygotowywania kawy uruchomić program płukania. Przycisk przygotowywania kawy zgaśnie 9. Urządzenie rozpocznie wypuszczać wodę w trwających kilka minut interwałach. Po zakończeniu płukania trójkątna ikona przestanie migać i pojawi się sygnał dźwiękowy 10. Opróżnić urządzenie. Urządzenie jest gotowe do pracy. 8

9 OSTRZEŻENIE: Proces odkamieniania należy rozpocząć od początku, jeśli w jego trakcie dojdzie do przerwania dostawy prądu elektrycznego. Nieprzeprowadzanie odkamieniania może prowadzić do uszkodzeń urządzenia, które nie są objęte gwarancją. Zalecamy używanie naszego odkamieniacza. Nie używać octu, ługu, soli ani kwasu mrówkowego, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Czyszczenie i konserwacja Aby zapewnić prawidłowe działanie i wysoką jakość zaleca się regularne i dokładne czyszczenie urządzenia. Urządzenie i konserwację należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest wychłodzone i odłączone od źródła zasilania. O czyszczenie pojemnika na wodę G czyszczenie dyszy pary i usuwanie resztek mleka z dyszy E czyszczenie uchwytu na kapsułki M czyszczenie sitka S czyszczenie tacki ociekowej OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia nie używać agresywnych środków czyszczących (metanol, chlorometan, aceton, węglowodory aromatyczne), ponieważ mogą powodować uszkodzenie powierzchni. Przed czyszczeniem lub konserwacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Dane techniczne: Materiał obudowy: ABS+PC (230 V); PC (120 V) Zabudowany bojler: mosiężny Pojemnik na wodę: 1,2 l Ciśnienie pompy: 15 bar Zawór elektromagnetyczny Karta elektroniczna z następującymi funkcjami: automatyczne zatrzymanie parzenia kawy regulacja temperatury o wysokiej dokładności regulacja i uzupełnianie poziomu wody podgrzewaczu wskaźnik odkamieniania wskaźnik temperatury podgrzewacza alarm dźwiękowy program automatycznego odkamieniania Dysza pary Górny podgrzewacz filiżanek 9

10 Waga bez opakowania: 6 kg Napięcie: 230 V, 50 Hz (UE), 120 V, 60 HZ (USA) Moc: 1050 W (UE), 1100 W (USA) Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub udoskonalenia bez wcześniejszej zapowiedzi. Zalecenia Aby czerpać przyjemność z dobrze przygotowanej kawy, należy: Wymieniać wodę w pojemniku i co najmniej raz w tygodniu opróżnić tackę naciekową Używać wody o niskiej zawartości wapnia, co ograniczy osadzanie się kamienia wewnątrz ekspresu Używać podgrzewacza filiżanek PROBLEM ROZWIĄZANIE PROBLEM NIE ZNIKA Urządzenie jest uruchomione, ale Skontrolować, czy urządzenie podłączone jest do źródła zasilania; skontrolować przycisk ON/OFF się nie bezpieczniki w domowej instalacji świeci A elektrycznej Nie nalewa się żadna Napełnić pojemnik; sprawdzić, czy jest kawa odpowiednio przymocowany Skontrolować, czy regulator ilości pary jest w pełni zamknięty Zdjąć uchwyt na kapsułki z urządzenia Zaczekać, aż zaświeci się przycisk przygotowywania kawy (urządzenie jest gotowe do pracy) Pod podgrzewaczem umieścić filiżankę i nacisnąć przycisk przygotowywania kawy Pozwolić, by woda wyciekała kilka sekund Urządzenie nie wytwarza pary pomimo przekręcania pokrętła regulacji ilości pary Zatrzymać wyciekanie wody ponownym wciśnięciem przycisku przygotowywania kawy Do uchwytu na kapsułki włożyć nową kapsułkę i umieścić odpowiednio przymocować uchwyt na miejscu (obrócić uchwyt do położenia STOP E) i ponownie spróbować przygotować kawę B Sytuacja a) Jeśli świeci się ikona temperatury pary D zaczekać, aż zaświeci się ikona pary C Sytuacja b) Jeśli ikona temperatury pary D się nie świeci, nacisnąć przycisk wytwarzania pary Para jest wytwarzana, i zaczekać, aż zaświeci się ikona pary ale mleko się nie pieni (ogrzewanie) Sytuacja c) Dysza pary może być zapchana: wyłączyć urządzenie i zaczekać aż się ochłodzi (co najmniej jedną godzinę); usunąć zabrudzenia z otworu dyszy pary G Przy przygotowywaniu Sprawdzić, czy kapsułki przeznaczone są do 10 Należy kontaktować się z pomocą techniczną.

11 kawy wycieka woda Szybkie sygnały dźwiękowe i miganie sygnalizacji Powolne miganie trójkątnej ikony Z wewnątrz wydobywa się woda Woda wycieka z pojemnika po napełnieniu Po naciśnięciu przycisku wytwarzania pary nie zaświeca się ikona na środkowym ekranie, a ikona przygotowywania kawy miga Woda kapie z kapsułki jeszcze przed rozpoczęciem parzenia użytku domowego (górna strona kapsułki ma taki sam kolor jak dolna), a nie do użytku profesjonalnego (górna strona kapsułki jest przezroczysta) Do uchwytu na kapsułki wsadzić nową kapsułkę, pewnie umocować go na miejscu E i przygotować kawę B Przeprowadzić następujące kroki: Wyłączyć urządzenie Napełnić pojemnik na wodę Pod dyszą pary umieścić dzbanek i otworzyć regulator ilości pary Włączyć urządzenie i zaczekać około 10 sekund Zamknąć regulator ilości pary i zaczekać, aż zaświeci się przycisk przygotowywania kawy Przeprowadzić odkamienianie Wyłączyć urządzenie; odłączyć urządzenie od źródła zasilania Opróżnić pojemnik na wodę, siłą wcisnąć na miejsce przezroczystą gumową podkładkę zaworu Urządzenie wymaga wychłodzenia po długim czasie pracy w trybie wytwarzania pary. Zaczekać dziesięć minut aż funkcja wytwarzania pary znów będzie działać Niewielkie kapanie przez kilka pierwszych sekund parzenia kawy jest normalne Warunki gwarancji Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: przez kamień lub zaniedbania związane z brakiem regularnego odkamieniania; uruchamianiem przy napięciu innym niż napięcie podane na tabliczce; nieodpowiednim użyciem lub użyciem, które nie jest zgodne z tą instrukcją; Przeprowadzeniem zmian w urządzeniu. Ponadto, gwarancja nie obejmuje kosztów naprawy urządzeń, w których dokonywana była ingerencja pracownika nieautoryzowanego centrum. Koszty te ponosi klient. Na zakończenie: 11

12 Nie myć tacki ociekowej w zmywarce do naczyń Dbać by powierzchnia zabezpieczająca pojemnik była zawsze sucha Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń korpusu urządzenia spowodowanych zaniedbaniem niniejszych zaleceń. OSTRZEŻENIE: Zaleca się zachować oryginalne opakowanie (przynajmniej na okres trwania gwarancji) na wypadek konieczności dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych transportem bez odpowiedniego opakowania. Symbol WEEE użyty na tym produkcie, oznacza że sprzętu nie można traktować jak innych odpadów domowych, a należy go oddać do właściwego punktu utylizacji sprzętu elektrycznego. Kupując nowy produkt klienci mogą bezpłatnie oddać swój stary sprzęt w punkcie zakupu na zasadzie 1:1. W celu uzyskania dodatkowych informacji o punktach zbiórki selektywnej sprzętów elektrycznych należy kontaktować się z odpowiednim urzędem w miejscu zamieszkania, lokalnymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów lub najbliższym sprzedawcą tych urządzeń. Klienci ponoszą odpowiedzialność za utylizację sprzętu w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nie przestrzeganie przepisów niesie za sobą ryzyko mandatów i sankcji karnych. Odpowiednia utylizacja sprzętu elektronicznego pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska, źródeł naturalnych oraz zdrowia mieszkańców UE. 12

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA FrancisFrancis X2 Ekspres do kawy Francis Francis X2 jest przeznaczony do użytku wyłącznie z kapsułkami Metodo Iperespresso. System ten charakteryzuje łatwa i praktyczna obsługa oraz poniższe zalety: gwarancja

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

X2.1 METODO IPERESPRESSO INSTRUKCJA OBSŁUGI

X2.1 METODO IPERESPRESSO INSTRUKCJA OBSŁUGI X2.1 METODO IPERESPRESSO INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUALE DISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÔES HANDLEIDING BRUGSANVISNING OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie.

Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie. 10993962 Profesjonalny ekspres ciśnieniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie.

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14

INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14 Producent: De Longhi S.p.A. Via L. Seitz 47 31100 Treviso, Włochy Dystrybutor: East Trading Company Sp. z o.o. Ul. Żupnicza

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem frytownicy! 1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami instrukcji. 2. Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu przelewowego do kawy z młynkiem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TeeGourmet

Instrukcja obsługi TeeGourmet Instrukcja obsługi TeeGourmet Item No. 1800/1810 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Item No. 1850

Instrukcja obsługi. Item No. 1850 Instrukcja obsługi Item No. 1850 1 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona praw autorskich...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY 1 DANE TECHNICZNE Z BOJLEREM 1,8L BETA 3 L 1,8 Zasilanie 230V - 50/60Hz-F+N+T

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do korzystania z czajnika. Instrukcję należy zachować do skorzystania z niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kociołek do zup i sosów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kociołek do zup i sosów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kociołek do zup i sosów v1-07.2013 MODEL: 432104 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ podgrzewacz przykrywka podgrzewacza panel sterujący przycisk zwalniający wodę blokada podgrzewacza sterylizator, pojemnik do przechowywania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI: 1.Zbiornik na zimną wodę. 2. Podgrzewacz filiżanek. 3.Lampka para/gotowa. 4.Pokretło para/gorąca woda. 5. Otwór na filtry

CZĘŚCI: 1.Zbiornik na zimną wodę. 2. Podgrzewacz filiżanek. 3.Lampka para/gotowa. 4.Pokretło para/gorąca woda. 5. Otwór na filtry CZĘŚCI: 1.Zbiornik na zimną wodę 2. Podgrzewacz filiżanek 3.Lampka para/gotowa 4.Pokretło para/gorąca woda 5. Otwór na filtry 6.Pojemnik para/ciepła woda 7.Kratka podtrzymująca filiżanki 8. pojemnik- rączka

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770 Instrukcja obsługi Jajowar E7 Item No. 2770 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7 Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000 Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1/7 Wprowadzenie: Dziękujemy za zakup Myjki parowej JQ-688. Przed przystąpieniem do użytkowania, prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania

Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania Drodzy Rodzice, Podgrzewacz pokarmu NUK to idealne urządzenie do podgrzewania dziecięcego pożywienia w butelkach i słoiczkach do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model CLC 835 MC. 1

Instrukcja obsługi. Model CLC 835 MC. 1 Instrukcja obsługi Model CLC 835 MC PL 1 www.teka.com POLSKI Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy do zabudowy należy dokładnie przeczytać dołączoną do niego instrukcję montażu i konserwacji. W zależności

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340 electronics Superszybki podgrzewacz do butelek ref. 10340 Instrukcja obsługi Części składowe 1 2 6 3 4 5 2 1. Świetlny wskaźnik działania 2. Włącznik 3. Koszyk z uchwytem 4. Pierścień redukcyjny 5. Dozownik

Bardziej szczegółowo

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Używając żelazka należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI v1.0-09.2009 Ekspres do kawy MODEL: 753061 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OGRZEWACZ WODY HWA 20

OGRZEWACZ WODY HWA 20 Instrukcja obsługi OGRZEWACZ WODY HWA 20 Rys. 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby korzystać z urządzenia prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. WSTĘP Ogrzewacz do wody, model HWA

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA!

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA! PL Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Ravanson! Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Jajowar

Instrukcja obsługi Jajowar Instrukcja obsługi Jajowar E9 Item No.2771 Jajowar E9 1 Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski TERABAJT Mateusz Reszka Kruszewska 23 15-641 Krupniki email: info@caso-germany.pl www:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO Spis treści Czajnik elektryczny PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 Wymagania elektryczne... 7 Utylizacja odpadów sprzętu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI 11415338 - Mini piecyk z kuchenką Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup tego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy starannie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE 274118 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Parowar uniwersalny Naczynie do gotowania - Naczynie do grzania w jednym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos Instrukcja obsługi Podgrzewacz-termos Produkt posiada certyfikat na CE Dziękujemy za zakup sprzętu firmy «Maestro». Funkcjonalność, design i standardów jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: 753060, 753150 v1.0-12.2016 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O PRODUKCIE INFORMACJE O PRODUKCIE DiCHO Ozonator TIENS II Generacji powstał w wyniku połączenia wiedzy z dziedzin mikrobiologii, elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie zaopatrzone w chip sterujący,

Bardziej szczegółowo