Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa"

Transkrypt

1 strona 1 Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa 15. Ocena zagrożenia pleśnią na powierzchni wewnętrznej przegród Dla obliczonych w p. 7 wartości współczynników przenikania ciepła U przegród tracących ciepło, należy teraz wykonać sprawdzenie cieplno-wilgotnościowych właściwości tych przegród wg [2] oraz [4] w zakresie zagrożenia zawilgoceniem i pleśnią na wewnętrznej ich powierzchni - dla lokalizacji budynku w Jaśle - z uwzględnieniem zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych Ściany w pokojach Wyznacznikiem zagrożenia kondensacją pary wodnej na powierzchni wewnętrznej ściany zewnętrznej U ek = 0,166 W/m 2 K (z dociepleniem styropianem EPS-100 grubości 10 cm) jest współczynnik temperaturowy f RSI który wynosi: w strefie ścian z dala od mostków cieplnych f RSI = 0,972 w strefie nadproży okiennych i drzwiowych f RSI = 0,958 w strefie progów drzwi wyjściowych f RSI = 0,942 w strefie przysłonięcia meblami f RSI = 0,917 Dla ścian zewnętrznych w pokojach (temperatura +20 o C, wilgotność względna φ = 55%) uzyskuje się na przestrzeni roku wartości współczynnika f RSI,min pokazane na rysunku 14. Rys. 14 Wartości wsp. temperaturowego w ciągu roku dla ściany pokoju domu Kornelia w miejscowości Jasło. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

2 strona 2 Jak widać, w każdej ze stref w pokojach spełniony jest wymóg f RSI > f RSI,max co oznacza, że zostały poprawnie dobrane optymalizacją warstwy ściany zewnętrznej i nie ma nigdzie zagrożenia pleśnią tych ścian od strony wnętrza Ściany w łazienkach Wyznacznikiem zagrożenia kondensacją pary wodnej na powierzchni wewnętrznej ściany zewnętrznej U ek = 0,166 W/m 2 K (z dociepleniem styropianem EPS-100 grubości 10 cm) jest współczynnik temperaturowy f RSI który wynosi: w strefie ścian z dala od mostków cieplnych f RSI = 0,972 w strefie nadproży okiennych i drzwiowych f RSI = 0,958 w strefie przysłonięcia meblami f RSI = 0,917 Dla ściany w łazience (temperatura +24 o C, wilgotność względna φ = 65%) uzyskuje się wartości współczynnika f RSI,min - pokazane na rysunku 15. Rys. 15 Wartości wsp. temperaturowego w ciągu roku dla ściany łazienki domu Kornelia w miejscowości Jasło. Jak widać, w każdej ze stref w łazience także spełniony jest wymóg f RSI > f RSI,max co oznacza, że zostały poprawnie obliczone optymalizacją warstwy ściany zewnętrznej i nie ma zagrożenia pleśnią tych ścian od strony wnętrza, chociaż nie powinno się ustawiać mebli łazienkowych przy ścianie zewnętrznej - z uwagi na mały zapas współczynnika temperaturowego. 16. Ocena zagrożenia kondensacją pary wewnątrz ścian zewnętrznych Dla obliczonych w p. 7 wartości współczynników przenikania ciepła U przegród tracących ciepło, należy również wykonać sprawdzenie cieplno-wilgotnościowych właściwości tych przegród wg [2] oraz [4] w zakresie zagrożenia wewnętrzną kondensacją pary wodnej - dla lokalizacji budynku w Jaśle - z uwzględnieniem zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

3 strona Ściany w pokojach Wewnątrz omawianych ścian zewnętrznych w pokojach z termoizolacją styropianem EPS-100 grubości 10 cm występuje kondensacja pary wodnej w miesiącach: grudzień, styczeń, luty - co przedstawiają wyniki obliczeń na rysunku 16. Rys. 16 Kondensacja międzywarstwowa w ciągu roku w ścianie pokoju domu Kornelia wg zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych dla Jasła z dociepleniem styropianem EPS-100 grubości 10 cm. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

4 strona 4 Według wymagań [2], istotne jest czy wobec kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody, nie zachodzi kumulacja wilgoci w ciągu roku. Jak wskazuje rysunek 17, mimo kondensacji pary wodnej, kumulacja wilgoci w omawianej ścianie nie występuje, gdyż cała wilgoć powstała zimą, odparowuje w okresie wiosny tj. marca i kwietnia. Rys. 17 Sumaryczny bilans wilgoci w ścianie pokojów ocieplonej styropianem domu Kornelia w ciągu roku. Dla celów porównawczych pozwalających podjąć decyzję co do rodzaju ocieplenia omawianych ścian, wskazane jest zbadanie stanu wilgoci ścian po ociepleniu wełną mineralną tej samej grubości (i tej samej wartości wsp. przewodzenia ciepła). Wewnątrz omawianych ścian zewnętrznych w pokojach z termoizolacją wełną mineralną grubości 10 cm także występuje kondensacja pary wodnej w miesiącach: grudzień, styczeń, luty - co przedstawiają wyniki obliczeń na rysunku 18. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

5 strona 5 Rys. 18 Kondensacja międzywarstwowa w ciągu roku w ścianie pokoju domu Kornelia wg zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych dla Jasła z dociepleniem wełną mineralną grubości 10 cm. Jak wskazuje rysunek 19, mimo kondensacji pary wodnej, także i w tym przypadku kumulacja wilgoci w omawianej ścianie nie występuje, gdyż cała wilgoć powstała zimą, odparowuje w marcu. Rys. 19 Sumaryczny bilans wilgoci w ścianie pokojów ocieplonej wełną mineralną domu Kornelia w ciągu roku. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

6 strona Ściany w łazienkach Wewnątrz ścian zewnętrznych w łazienkach występuje znacznie silniejsza kondensacja pary wodnej niż w pokojach - w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień - co przedstawiają wyniki obliczeń na rysunku 20. Rys. 20 Kondensacja międzywarstwowa w ciągu roku w ścianie łazienki domu Kornelia wg zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych dla Jasła po ociepleniu styropianem EPS-100 grubości 10 cm. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

7 strona 7 Według wymagań [2], istotne jest czy wobec kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany, nie zachodzi kumulacja wilgoci w ciągu roku. Rys. 21 Sumaryczny bilans wilgoci w ścianie łazienek domu Kornelia w ciągu roku. Jak wskazuje rysunek 21, kondensacja pary wodnej w takiej ilości wewnątrz omawianej ściany jest niedopuszczalna, bowiem zachodzi kumulacja wilgoci w ciągu roku, a wilgoć powstała zimą nie odparowuje w całości w okresie wiosny i lata! Konieczne jest zatem, specjalne działanie - w tym przypadku - wykonanie warstwy hydroi paroizolacyjnej od strony wnętrza łazienek w postaci folii w płynie (podpłytkowej) stawiającej opór dyfuzyjny nie mniejszy niż Sd = 100 m oraz wyłożenie tych ścian w łazienkach płytkami ceramicznymi na całej ich wysokości: od podłogi do sufitu. W takim przypadku uzyskuje się poprawny rozkład wilgoci w ścianie, co pokazuje rysunek 22. Rys. 22 Brak kondensacji międzywarstwowej w ciągu roku w ścianie łazienki domu Kornelia wg zarejestrowanych średnich warunków klimatycznych dla Jasła po zastosowaniu warstwy paroizolacyjnej podpłytkowej. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

8 strona Zagrożenia kondensacją pary w warunkach niskich temperatur zimą Przedstawione w punktach: 15 i 16 wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych dotyczą stacjonarnych warunków klimatycznych określonych w [2] i [4], tj. średnich temperatur i wilgotności względnych powietrza zewnętrznego zarejestrowanych w ostatnich latach w poszczególnych miesiącach całego roku. Niezależnie od tego, ważne jest także przeanalizowanie rozkładu temperatur oraz wilgotności w ścianach w warunkach stacjonarnych niemal ekstremalnych - spodziewanych w okresie zimy dla strefy klimatycznej Jasła, tj. temperatury zewnętrznej dla III strefy wynoszącej -20 o C przy wilgotności względnej powietrza 85 % Ściany w pokojach Dla ścian w pokojach z zastosowaniem docieplenia styropianem EPS-100 grubości 10 cm uzyskuje się następujące wyniki: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 6,316 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 0,102 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = 11731,9 m 2 hpa/g Dla ścian w pokojach z zastosowaniem docieplenia wełną mineralną grubości 10 cm uzyskuje się następujące wyniki: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 6,316 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 0,656 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = 1827,8 m 2 hpa/g Interpretację geometryczną wyników obliczeń cieplnych i wilgotnościowych dla tej ściany w obu wariantach docieplenia przedstawia rysunek 23. Jak widać, w przypadku zastosowania styropianu mamy do czynienia z istnieniem strefy kondensacji pary wodnej wynoszącej SKs = 317 mm, zaś w przypadku zastosowania wełny mineralnej strefa kondensacji jest mniejsza i wynosi SKw = 69 mm Ściany w łazienkach Dla ściany w łazienkach z zastosowaniem docieplenia styropianem EPS-100 grubości 10 cm uzyskuje się następujące wyniki: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 7,314 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 0,158 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = 11731,9 m 2 hpa/g BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

9 strona 9 Rys. 23 Rozkład temperatur i ciśnień cząstkowych pary wodnej w warunkach zimowych przy ociepleniu styropianem i wełną mineralną ścian w pokojach. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

10 strona 10 Rys. 24 Rozkład temperatur i ciśnień cząstkowych pary wodnej w warunkach zimowych przy ociepleniu styropianem i wełną mineralną ścian w łazienkach. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

11 strona 11 Dla ściany w łazienkach z zastosowaniem docieplenia wełną mineralną grubości 10 cm uzyskuje się następujące wyniki: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 7,314 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 1,013 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = 1827,8 m 2 hpa/g Interpretację geometryczną wyników obliczeń cieplnych i wilgotnościowych dla ściany w łazienkach w obu wariantach docieplenia przedstawia rysunek 24. Jak widać, w przypadku zastosowania styropianu mamy do czynienia z istnieniem strefy kondensacji pary wodnej wynoszącej SKs = 370 mm, zaś w przypadku wełny mineralnej strefa kondensacji jest mniejsza i wynosi SKw = 87 mm. Oba przypadki są potwierdzeniem wniosków płynących z analizy w punkcie i potwierdza się konieczność wykonania warstwy hydro- i paroizolacyjnej od strony wnętrza łazienek w postaci folii w płynie (podpłytkowej) stawiającej opór dyfuzyjny nie mniejszy niż Sd = 100 m oraz wyłożenie ścian zewnętrznych w łazienkach płytkami ceramicznymi na całej ich wysokości: od podłogi do sufitu. W takim przypadku, uzyskuje się stosując styropian EPS-100 grub. 10 cm: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 7,314 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 0,012 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = ,9 m 2 hpa/g oraz stosując wełnę mineralną: współczynnik przenikania ciepła U = 0,166 W/m 2 K gęstość przenikającego strumienia cieplnego q = 7,314 W/m 2 gęstość strumienia dyfundującej pary q v = 0,013 g/m 2 h opór cieplny przenikania Rc = 6,016 m 2 K/W opór dyfuzji wobec pary wodnej Rv = ,8 m 2 hpa/g Zatem, po zastosowaniu paroizolacyjnej folii w płynie bezpośrednio pod warstwą płytek ceramicznych, uzyskujemy istotną poprawę, bowiem zarówno w przypadku styropianu (linia pomarańczowa), jak i wełny mineralnej (linia fioletowa) nie występuje kondensacja pary wodnej - nawet w tak ekstremalnych warunkach zimą. 18. Stan cieplno-wilgotnościowy ścian w warunkach rzeczywistych Przedstawione w punktach: 15 i 16 wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych dotyczą stacjonarnych warunków klimatycznych określonych w [2] i [4] tj. zarejestrowanych średnich temperatur i wilgotności względnych powietrza zewnętrznego w poszczególnych miesiącach roku w miejscowości Jasło. W punkcie 17 analizy dotyczą ekstremalnych obliczeniowych warunków zewnętrznych zimą - także stacjonarnych. Wyniki te służą do ogólnej oceny rozwiązań przegród tracących ciepło. Dla ostatecznej oceny ścian zewnętrznych zarówno w pokojach, jak i łazienkach, ważne jest poznanie ich stanu cieplno-wilgotnościowego w warunkach rzeczywistych wewnętrznych i zewnętrznych, tj. z uwzględnieniem: stron świata, promieniowania słonecznego, wiatrów, opadów atmosferycznych, rzeczywistych temperatur zewnętrznych, rzeczywistych wilgotności powietrza, rzeczywistych wilgotności materiałów a także rzeczywistej wymiany ciepła i rzeczywistej dyfuzji pary wodnej - w obu kierunkach. Jest to niezwykle ważny element analiz cieplno-wilgotnościowych, gdyż dzięki temu uzyskuje BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

12 strona 12 się ocenę zachowania przegród w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywiście występujących podczas eksploatacji tego domu. Jak wynika z powyższych obliczeń dyfuzji pary wodnej przez ściany zewnętrzne w warunkach stacjonarnych, w strefie wyprawy elewacyjnej, termoizolacji a także bloczków Ytong, występują mniejsze lub większe strefy kondesacji pary wodnej. Zachodzi więc potrzeba ustalenia takich parametrów fizycznych poszczególnych warstw ścian (łącznie z wyprawą elewacyjną), aby kondensacji pary wodnej jeśli nie uniknąć, to przynajmniej ją zminimalizować. W tym celu wykonuje się symulację zachowania się ścian w warunkach rzeczywistych przez kolejne 24 miesiące Ściany w pokojach Okazuje się, że nie da się uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz tych ścian - zarówno stosując styropian, jak i wełnę mineralną tej samej grubości. Można jedynie kondensację wewnętrzną pary wodnej zmniejszyć do takiego minimum, że jej wpływ na zwiększone straty ciepła przez przewodzenie będzie minimalny. Aby to osiągnąć, trzeba spełnić kryterium Kunzel a dla warstw elewacyjnych i zastosować: warstwę szpachlową zbrojoną siatką szklaną o oporze dyfuzyjnym nie większym niż Sd = 0,15 m (współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej µ < 50 przy grubości warstwy 3 mm) wyprawę elewacyjną o oporze dyfuzyjnym nie większym niż Sd = 0,036 m (współczynnik oporu dyfuzyjnego µ < 12 przy grubości także 3 mm). na wyprawie warstwę farby o własnościach hydrofobowych o oporze dyfuzyjnym nie większym niż Sd = 0,03 m (współczynnik oporu dyfuzyjnego µ < 120). Dla tak dobranych materiałów warstw ściany zewnętrznej w pokojach uzyskuje się w ciągu dwóch kolejnych lat wyniki pokazane na rysunkach od 25 do 36 - w wariantach: z zastosowaniem styropianu EPS-100 grubości 10 cm oraz zastosowaniem wełny mineralnej tej samej grubości. Rys. 25 Całkowita zawartość wilgoci w ścianie pokoi w ciągu 24 kolejnych miesięcy po dociepleniu styropianem.. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

13 strona 13 Rys. 26 Całkowita zawartość wilgoci w ścianie pokoi w ciągu 24 kolejnych miesięcy po dociepleniu wełną mineralną. Rys. 27 Zawartość wilgoci w warstwie szpachlowej oraz wyprawie mineralnej ścian pokoi w ciągu dwóch kolejnych lat z zastosowaniem styropianu EPS-100 grubości 10 cm. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

14 strona 14 Rys. 28 Zawartość wilgoci w warstwie szpachlowej oraz wyprawie mineralnej ścian pokoi w ciągu dwóch kolejnych lat z zastosowaniem wełny mineralnej grubości 10 cm. Rys. 29 Zawartość wilgoci w warstwie styropianu grubości 2 cm od strony wyprawy elewacyjnej w ciągu dwóch kolejnych lat w ścianie pokoi. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

15 strona 15 Rys. 30 Zawartość wilgoci w warstwie wełny mineralnej grubości 2 cm od strony wyprawy elewacyjnej w ciągu dwóch kolejnych lat w ścianie pokoi. Rys. 31 Zawartość wilgoci w warstwie styropianu grubości 8 cm od strony muru Ytong 400 w ciągu dwóch kolejnych lat w ścianie pokoi. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

16 strona 16 Rys. 32 Zawartość wilgoci w warstwie wełny mineralnej grubości 8 cm od strony muru Ytong 400 w ciągu dwóch kolejnych lat w ścianie pokoi. Rys. 33 Zawartość wilgoci w bloczkach Ytong 400 w ciągu dwóch kolejnych lat po ociepleniu styropianem grubości 10 cm ścian pokoi. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

17 strona 17 Rys. 34 Zawartość wilgoci w bloczkach Ytong 400 w ciągu dwóch kolejnych lat po ociepleniu wełną mineralną grubości 10 cm ścian pokoi. Rys. 35 Izopleta stanów cieplno-wilgotnościowych na elewacji ściany północnej w ciągu dwóch kolejnych lat po ociepleniu styropianem grubości 10 cm ścian pokoi. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

18 strona 18 Rys. 36 Izopleta stanów cieplno-wilgotnościowych na elewacji ściany północnej w ciągu dwóch kolejnych lat po ociepleniu wełną mineralną grubości 10 cm ścian pokoi. Z analizy powyższych wykresów widać, że całkowita zawartość wilgoci w ścianie w przypadku zastosowania styropianu ma przebieg gorszy (rys. 25) niż w przypadku zastosowania wełny mineralnej (rys. 26), gdyż w pierwszym przypadku zawartość wilgoci rośnie podczas dwóch kolejnych lat, zaś w drugim po roku osiąga stabilność. Warto zaznaczyć, że znaczne wahania zawartości wilgoci w przedziale 2,20 do 3,05 kg/m 3 w przypadku styropianu oraz 1,86 do 2,83 kg/m 3 w przypadku wełny mineralnej, wprawdzie nie przekraczają dopuszczalnych, ale się do nich zbliżają - co nakazuje zastosować dalsze uwarunkowania - o czym poniżej. Zawartość wilgoci w warstwie szpachlowej oraz wyprawie w obu przypadkach (rys. 27 i 28) jest znaczna i wskazuje na konieczność zastosowania produktów wysokiej jakości - o jak najmniejszej nasiąkliwości i jak najmniejszym oporze dyfuzyjnym wobec pary wodnej - zarówno obu warstw, jak też farby hydrofobizującej na elewacji. Porównując rysunki 29 i 31 oraz 30 i 32 można stwierdzić, że główna kondensacja pary wodnej występuje późną jesienią i zimą w strefie 2-3 cm ocieplenia leżącego tuż pod wyprawą elewacyjną i w niej samej. W przypadku zastosowania wełny mineralnej, mamy do czynienia z większą stabilnością zawilgoceń z tytułu kondensacji pary wodnej, niż po zastosowaniu styropianu, co widać z porównania rysunków 31 i 32. Niestabilność zawilgoceń w warstwie termoizolacyjnej przenosi się na zmiany zawilgoceń warstwy muru z bloczków Ytong, co widać z porównania rysunków 33 i 34. W przypadku zastosowania styropianu mamy do czynienia ze wzrostem zawartości wilgoci w murze, zaś po zastosowaniu wełny mineralnej, wilgotność się nie zwiększa w kolejnych latach. Większa wilgotność warstw elewacyjnych w przypadku zastosowania styropianu, stwarza większe zagrożenie pleśnią i glonami na elewacji w tym przypadku, niż po zastosowaniu wełny mineralnej, co widać z porównania rysunków 35 i 36. Trzeba przyznać, że w obu przypadkach jednak zagrożenie korozją biologiczną na elewacji jest dość duże. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

19 strona Ściana w łazience Przedstawione obliczenia i wykresy dotyczą ścian zewnętrznych tego domu graniczących z pomieszczeniami o normalnej wilgotności względnej powietrza, jak np. pokoje (45-55%). W przypadku łazienki, gdzie występuje podwyższona wilgotność powietrza (do 65% i więcej), konieczne jest wykonanie oddzielnych obliczeń. Zawartość wilgoci w bloczkach Ytong 400 grubości 36,5 cm na wysokości łazienki po zastosowaniu styropianu przedstawia wykres na rysunku 37, zaś po zastosowaniu wełny mineralnej na rysunku 38. Rys. 37 Wilgotność objętościowa i masowa w warstwie bloczków Ytong w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu styropianem. Rys. 38 Wilgotność objętościowa i masowa w warstwie bloczków Ytong w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu wełną min. Widać, że o ile w przypadku wełny mineralnej występuje znaczny wzrost zawilgocenia bloczków ale po roku ustabilizowany (rys. 38), to w przypadku zastosowania styropianu (rys. 37) występuje niedopuszczalny ciągły przyrost wilgoci w murze. Oba przypadki wymuszają zastosowanie od strony wnętrza łazienki (wspomnianej w p. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

20 strona ) warstwy paroizolacji o oporze dyfuzyjnym wobec pary wodnej Sd 100 m oraz przyklejenie na niej glazury na całej wysokości ścian (od podłogi do sufitu). Po takiej operacji zawartość wilgoci w bloczkach Ytong - w obu dociepleniach - przedstawiają wykresy na rysunkach 39 i 40. Rys. 39 Wilgotność objętościowa i masowa w warstwie bloczków Ytong w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu styropianem i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Rys. 40 Wilgotność objętościowa i masowa w warstwie bloczków Ytong w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu wełną i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Widać, że w obu przypadkach uzyskano znaczącą poprawę pozwalającą zastosować omawiane rozwiązanie, chociaż w przypadku styropianu, polepszenie warunków wilgotnościowych jest największe. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

21 strona 21 Dla kontroli, warto jeszcze przyjrzeć się całkowitej zawartości wilgoci w ścianach łazienki po zastosowaniu folii w płynie i wyłożeniu ścian glazurą na całej wysokości. Wyniki przedstawiają rysunki 41 i 42. Rys. 41 Całkowita zawartość wilgoci w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu styropianem i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Rys. 42 Całkowita zawartość wilgoci w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu wełną i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Widać, że nie tylko w przypadku docieplenia wełną mineralną, ale także styropianem ściana łazienki potrafi wysychać wiosną i latem, mimo występowania kondensacji pary wodnej zimą i jesienią. Pozytywny wpływ tego rozwiązania widać także na elewacji, gdzie następuje znacząca poprawa relacji wilgotności względnej powietrza i temperatury, co znaczne oddala niebezpieczeństwo powstawania tam pleśni. Przed- BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

22 strona 22 stawiają to rysunki 43 i 44, gdzie - jak widać - stany cieplno-wilgotnościowe w obu przypadkach są niemal jednakowe. Rys. 43 Izopleta stanów cieplno-wilgotnościowych w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu styropianem i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Rys. 44 Izopleta stanów cieplno-wilgotnościowych w ciągu 24 kolejnych miesięcy w ścianie północnej na wysokości łazienki po dociepleniu wełną i zastosowaniu folii w płynie i glazury na całej wysokości ścian. Reasumując, w omawianym domu KORNELIA zlokalizowanym w miejscowości Jasło, ściany murowane z bloczków Ytong PP2/0,4 grubości 36,5 cm na zaprawie klejowej powinny być od wewnątrz pokryte tynkiem gipsowym grubości 10 mm o wsp. przewodzenia ciepła λ 0,57 W/mK i docieplone styropianem EPS-100 grubości 10 cm lub wełną mineralną tej samej grubości (λ = 0,04 W/mK). BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

23 strona 23 W przypadku docieplenia styropianem EPS-100 grubości 10 cm należy wykonać następujące warstwy na styropianie: warstwę szpachlową grubości 3 mm zbrojoną siatką szklaną - o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,16 m (współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej µ 55) i Sd nie mniejszym niż 0,053 m (µ 18), wyprawę elewacyjną o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,052 m (współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 25 przy grubości wyprawy 2 mm) i Sd nie mniejszym niż 0,04 m (µ 20), powłokę z farby o własnościach hydrofobowych o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,036 m. W łazience i wc należy na murze położyć warstwę paroizolacji o oporze dyfuzyjnym wobec pary wodnej Sd nie mniejszym niż 100 m, a następnie przykleić na niej glazurę na całej wysokości ścian (od podłogi do sufitu). We wszystkich pozostałych pomieszczeniach, ściany i sufity należy pomalować farbą o oporze Sd nie mniejszym niż 30 m. W przypadku docieplenia wełną mineralną grubości 10 cm należy wykonać następujące warstwy na wełnie: warstwę szpachlową grubości 3 mm zbrojoną siatką szklaną - o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,10 m (współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej µ 33) i Sd nie mniejszym niż 0,06 m (µ 20), wyprawę elewacyjną o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,055 m (współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 27 przy grubości wyprawy 2 mm) i Sd nie mniejszym niż 0,04 m (µ 20), powłokę z farby o własnościach hydrofobowych o oporze dyfuzyjnym Sd nie większym niż 0,036 m. W łazience i wc należy na murze położyć warstwę paroizolacji o oporze dyfuzyjnym wobec pary wodnej Sd nie mniejszym niż 100 m, a następnie przykleić na niej glazurę na całej wysokości ścian (od podłogi do sufitu). We wszystkich pozostałych pomieszczeniach, ściany i sufity należy pomalować farbą o oporze Sd nie mniejszym niż 5 m. Obliczenia energetyczne domu wykonano programem BDEC. Obliczenia wsp. temperaturowego f RSI wg normy [4] wykonano programem RockwoolRSI. Symulacje cieplno-wilgotnościowe przegród wykonano programem WUFI. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród wykonano programem własnym ACWS. Piśmiennictwo: [1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej [2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) z późniejszymi zmianami. [3] Jerzy A. Pogorzelski Fizyka cieplna budowli. PWN Warszawa 1976 r. BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

24 strona 24 [4] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się bez pisemnej zgody autora kopiowania, powielania lub rozpowszechniania opracowania w jakiejkolwiek części lub całości. mgr inż. Jerzy Zembrowski BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO r. ciąg dalszy: Æ część 4 BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii w Choroszczy, w całym budynku nie osiągano wymaganych temperatur powietrza

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra Plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Dach bez ocieplenia Strop nad ostatnią kondygnacją Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) Materiał λ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR.

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR. Projekt: DDPS NR.4 - TERMOZOLACJA PRZEGRÓD Strona 1 PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 Temat: PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Obiekt: DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej

Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 1 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej Jeden z uŝytkowników serwisu BDB z Wrocławia przesłał projekt segmentu w zabudowie szeregowej z takim

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału λ µ d R 1 PAROC GRAN 0.041 1.00 16.00 3.902. 2 Żelbet 1.700 150.00 24.00 0.141

Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału λ µ d R 1 PAROC GRAN 0.041 1.00 16.00 3.902. 2 Żelbet 1.700 150.00 24.00 0.141 Projekt: Termomodernizacja dachu Gimnazjum Nr 1 w Koronowie Strona 1 Autor : MGR INŻ. ROBERT PALIGA 2008-06-26 DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO Przegroda 1 - Stropodach wentylowany nad salami lekcyjnymi Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w ścianie

Pozycja okna w ścianie Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Położenie przegrody Kierunek przenikania ciepła Stropodach Stropodach tradycyjny Przegroda zewnętrzna w górę Warstwy

Bardziej szczegółowo

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE Jakie normy regulują izolacyjność cieplną ścian? Izolacyjność cieplną przegród reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej E KS P LO ATA C J A M O D E N I Z A C J A Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej Dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy, Politechnika Krakowska Zgodnie z zaleceniami fizyki

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH Hanna Jędrzejuk, dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa Piotr Kowalewski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa O PEWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

1.00 15.00 3.750 Suma oporów ΣRi = 3.815 λ [W/(m K)]

1.00 15.00 3.750 Suma oporów ΣRi = 3.815 λ [W/(m K)] Element: spółczynniki przegród Strona 1 Przegroda 1 - Sufit podwieszany Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału 1 ełna mineralna 2 Płyta gipsowa ognioodporna λ 0.040 0.230 µ d R 1.00 15.00 3.750 1.00

Bardziej szczegółowo

Moduł. Przenikanie ciepła

Moduł. Przenikanie ciepła Moduł Przenikanie ciepła 710-1 Spis treści 710. PRZENIKANIE CIEPŁA... 3 710.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 710.2 OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 710.2.1. Ustalenie temperatur obliczeniowych... 4 710.2.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych

Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych strona 1 Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych Świat budownictwa w Polsce staje przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania obiektów. Dyrektywa EPBD

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych

Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych strona Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych Dyrektywa EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) 2002/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych

Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych strona 1 Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych Świat budownictwa w Polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla termomodernizacji budynku wielorodzinnego w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek wielorodzinny Adres obiektu - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041) tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach

Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa 801 122 227 www.ocieplenieodwewnatrz.pl Termomodernizacja budynku o ozdobnych, ceglanych elewacjach Ocieplenie budynków z ceglanymi, historycznymi

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE 94 Załącznik nr 2 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE Temat: Obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla przegród zewnętrznych Obiekt: Przyszkolna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Raport badania poddasza w domu jednorodzinnym

Raport badania poddasza w domu jednorodzinnym Raport badania poddasza w domu jednorodzinnym Firma "UNICON" Biuro Usług Inżynierskich Piotr Gadzinowski ul. Broniewskiego 7/9 m.14 95200 Pabianice Osoba badająca: mgr inż. Piotr Gadzinowski Telefon: 601

Bardziej szczegółowo

Analiza zużycia ciepła przy zmiennym zawilgoceniu konstrukcyjnych części pionowych przegród budowlanych

Analiza zużycia ciepła przy zmiennym zawilgoceniu konstrukcyjnych części pionowych przegród budowlanych NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 1994 r. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: 22 505 46 61, faks: 22 825 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl Analiza zużycia ciepła przy zmiennym

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i fizyki budowli a budynki pod ochroną konserwatorską

Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i fizyki budowli a budynki pod ochroną konserwatorską Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i fizyki budowli a budynki pod ochroną konserwatorską

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

REFERENCJA. Ocena efektu termoizolacyjnego po zastosowaniu pokrycia fasady budynku. Farbą IZOLPLUS

REFERENCJA. Ocena efektu termoizolacyjnego po zastosowaniu pokrycia fasady budynku. Farbą IZOLPLUS Katowice 6.10.2014 REFERENCJA Ocena efektu termoizolacyjnego po zastosowaniu pokrycia fasady budynku Farbą IZOLPLUS Opracowanie wykonane przez firmę: Doradztwo Inwestycyjne i Projektowe BIPLAN Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Projekt: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Strona 1 Załącznik Nr.. Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Temat: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostek cieplny zdefiniowano w normie PN EN ISO 10211-1 jako część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych

Ocieplenie fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO Poland www.bdb.com.pl strona Ocieplenie fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych Dyrektywa EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) 2002/9/EC

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO TRACIMY CIEPŁO Z BUDYNKÓW?

DLACZEGO TRACIMY CIEPŁO Z BUDYNKÓW? CIEPŁY I ZDROWY DOM Co zrobić, aby nasz dom był ciepły, mieszkanie w nim było przyjemnością, a rachunki jakie płacimy za ogrzewanie były niższe? Odpowiedzi na te pytania będą mogli Państwo znaleźć w cyklu

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Andrzej Dzięgielewski 1 OZNACZENIA I SYMBOLE Q - ciepło, energia, J, kwh, (kcal) Q - moc cieplna, strumień ciepła, J/s, W (kw), (Gcal/h) OZNACZENIA I SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne. Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], wprowadziło obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU

TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU KRYTERIUM CIEPLNE Wymagania wg W.T. 2014 I zaprojektowanie budynku o zapotrzebowaniu na energię pierwotną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Dokumenty referencyjne:

Dokumenty referencyjne: 1 Wyznaczenie liniowych współczynników przenikania ciepła, mostków cieplnych systemu IZODOM. Obliczenia średniego współczynnika przenikania ciepła U oraz współczynnika przewodzenia ciepła λeq dla systemów

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Pełna nazwa laboratorium: LAB5 Jednostka zarządzająca: Kierownik laboratorium: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA BUDYNKU A ZAWILGOCENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Robert STACHNIEWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne w budynkach - sposoby ich likwidacji

Mostki cieplne w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostki cieplne w budynkach - sposoby ich likwidacji Ireneusz Stachura Schöck Sp. z o.o. 1962 1979 1983 50 lat firmy Schöck 2012 2008 2000 aden-baden główna siedziba Historia firmy Tychy - Produkcja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz. Autor: Maciej Nocoń

Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz. Autor: Maciej Nocoń Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz Autor: Maciej Nocoń Koncern Sievert Zaprawy budowlane Chemia budowlana Logistyka Zakłady produkcyjne quick-mix Jörl Kaltenkirchen Rostock Rosja

Bardziej szczegółowo

Strona Projekt: PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN PÓŁNOCNYCH - PIOTRKOWSKA 142 Element: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Autor :

Strona Projekt: PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN PÓŁNOCNYCH - PIOTRKOWSKA 142 Element: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Autor : Projekt: PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN PÓŁNOCNYCH - PIOTRKOSKA 142 Element: ŚCIANY ZENĘTRZNE Strona 1 Przegroda 1 - Przegroda podstawowa Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału 1 Tynk cementowo-wapienny 2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Podstawa formalna opracowania. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1.2. Podstawa merytoryczna. Podstawą merytoryczną opracowania jest stan istniejący

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE PRZEGRÓD STYKAJACYCH SIĘ Z GRUNTEM W ASPEKCIE CIEPLNO WILGOTNOŚCIOWYM

KSZTAŁTOWANIE PRZEGRÓD STYKAJACYCH SIĘ Z GRUNTEM W ASPEKCIE CIEPLNO WILGOTNOŚCIOWYM KRZYSZTOF PAWŁOWSKI *1 KSZTAŁTOWANIE PRZEGRÓD STYKAJACYCH SIĘ Z GRUNTEM W ASPEKCIE CIEPLNO WILGOTNOŚCIOWYM HYGROTHERMAL ASPECT OF BUILDING ELEMENTS FORMATION IN THERMAL CONTACT WITH THE GROUND Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY PORÓWNANIE POPULARNYCH SYSTEMÓW Z SYSTEMEM GREMAGOR Warszawa, Styczeń 2016 Różnice systemu GreMagor - charakterystyka System kanadyjski Ściana dyfuzyjnie zamknięta. Od strony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017

PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017 PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017 Konferencja: Projektowanie budynków od 2017 Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej Adrian Chmielewski Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WŁASNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W celu właściwego zaprojektowania przegród budynków pod względem zarówno cieplno-wilgotnościowym (komfort cieplny), jak i z uwagi na jakość powietrza wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r. Przykłady obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U C 1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 2. Ściana wewnętrzna między piwnicą ogrzewaną a nieogrzewaną 3. Połać dachowa (przegroda niejednorodna)

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy cieplno- -wilgotnościowe murów ceramicznych

Wybrane problemy cieplno- -wilgotnościowe murów ceramicznych Wybrane problemy cieplno- Ś C I A N Y C E R A M I C Z N E -wilgotnościowe murów ceramicznych Mgr inż. Maciej Niedostatkiewicz, dr inż. Marek Krzaczek, dr inż. Leszek Niedostatkiewicz, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo