Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych"

Transkrypt

1 Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć i co należy wiedzieć o prowadzeniu własnej firmy. Anna Hoffmann OLSZTYN, r.

2 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 1. Procedury związane z zakładaniem firmyod czego zacząć? Pomysł na własny biznes. Podstawą przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu własnej firmy jest dobry biznes plan. To dzięki niemu określa się główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu na działalność. Do najważniejszych elementów biznes planu należą: -opis firmy, celów i oferowanych usług, -analiza rynku uwzględniająca zapotrzebowanie konsumentów na dane usługi, -prognoza zysków, -zestawienie przepływów gotówkowych uwzględniające gotówkę początkową, -wpływy oraz wydatki, -określenie sposobu prowadzenia księgowości.

3 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. Procedury związane z zakładaniem firmyod czego zacząć? c.d. Wybór formy opodatkowania. Wybranie formy rozliczania podatku to bardzo ważny etap. Decyzja ta powinna być podjęta w sposób przemyślany, a najlepiej skonsultowana z osobą znającą temat (księgowa, biuro rachunkowe) ponieważ wybór ten zostaje do końca roku podatkowego i jest niezmienny. W porównaniu do zatrudnienia, przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy do wyboru następujące formy opodatkowania: 1. zasady ogólne (tzw. skala podatkowa), 2. podatek liniowy, 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub 4. kartę podatkową. Od tego, jak opodatkujemy nasz przychód, zależy też forma ewidencji księgowej, jaką będziemy prowadzić.

4 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG Formularz CEIDG najłatwiej wypełnia się w formie elektronicznej. Znajdziemy na stronie internetowej: Jest to bardzo wygodne, bo dostosowuje on kolejne pola do danych już wypełnionych, a także sprawdza poprawność wpisywanych danych. Ważność takiego wniosku to 7 dni w tym terminie powinniśmy udać się do dowolnego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Można od razu opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu. Istnieje również możliwość wypełnienia papierowego wniosku w Urzędzie.

5 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? Wypełniając formularz w CEIDG, w pierwszej kolejności wpisujemy dane osobowe właściciela działalności oraz jego adres zamieszkania (oraz zameldowania, jeżeli jest inny). Kolejnym krokiem jest wypełnienie pola: Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy -tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie specjalne, np. spółka cywilna (jeśli jest taką spółką). Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników. Przewidywana liczba zatrudnionych: osobą zatrudnioną jest w tym przypadku pracownik, który podpisuje umowę o pracę. Inna forma zatrudnienia (w formie umowy cywilnoprawnnej), nie jest brana pod uwagę. Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić. Jeśli działalność jest jednoosobowa, to wpisujemy "0".

6 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Rodzaje działalności: w tych polach podaje się pochodzące z PKD2007 Polskiej Klasyfikacji Działalności - pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Musimy również wybrać przeważający rodzaj działalności. W praktyce należy dokonać wyboru działalności, która według naszej oceny - powinna generować największe zyski. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2 lata płacić zmniejszoną składkę ZUS. Dla ZUS-u liczą się bowiem pełne 24 miesiące działalności, więc jeśli rozpocznie się od 2. dnia miesiąca, to w praktyce można uzyskać dodatkowy miesiąc niskiego ZUS-u. Dane do kontaktu -podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne.

7 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej -w tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny - podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski). Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: w formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS: należy wpisać datę rozpoczęcia działalności. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych: w tym miejscu wskazuje się urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

8 RozpoczęcieDziałalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:wtym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej; -1 Księgi rachunkowe to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln euro rocznie) - 2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych - 3 Inne ewidencje najczęściej ryczałt od przychodówewidencjonowanych - 4 Nie jest prowadzona przy wyborze karty podatkowej Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot: -Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług biura rachunkowego; -Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu.

9 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Forma wpłaty zaliczki -można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5, np. miesięcznie lub kwartalnie Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy -podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada - dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

10 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Na koniec bardzo ważna uwaga:rejestracja w ewidencji działalności jestbezpłatna. MG przestrzega przed firmami, w których nazwie występują określenia typu: -Krajowy Rejestr Pracodawców, -Rejestr Polskich Firm, -Rejestr Polskich Podmiotów, -Krajowy Rejestr Firm, -Centralna Ewidencja i Rejestr itp.

11 ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. KOLEJNE KROKI oprzy uzyskaniu wpisu z urzędu nadawany jest numer NIP (jeśli nie został nadany wcześniej) i REGON. Jeżeli zmieniłyby się dane (np. adres ), możemy złożyć wniosek aktualizacyjny, który wypełniamy podobnie, jak wniosek o wpis. Przekazywana jest także informacja do Urzędu Skarbowego i ZUS, że firma powstała, co rodzi obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jak również ubezpieczenia się w ZUS.

12 Obowiązki przedsiębiorcy OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

13 Obowiązki przedsiębiorcy 1.Zgłoszenie do ZUS Informacja o zarejestrowaniu płatnika składek ZUS przekazywana jest z urzędu. Natomiast to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczeń, wypełniając odpowiedni druk. Dokument taki składamy w ZUS. Warto sprawdzić, czy przysługują nam preferencyjne wysokości składek (obniżamy w ten sposób początkowe koszty prowadzenia działalności). 2.Zgłoszenie do VAT Jednym z podatków, które mogą wystąpić przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest podatek VAT. Zazwyczaj jednak nie trzeba się na niego rejestrować od razu. Warto natomiast sprawdzić, czy zakres naszej działalności nie rodzi obowiązku rejestracji od pierwszej sprzedaży. Możemy też do niego przystąpić dobrowolnie. W celu rejestracji do podatku VAT udajemy się do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby naszej działalności w celu złożenia druku VAT- R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

14 Obowiązki przedsiębiorcy 3.Założenie rachunku bankowego (firmowego). Warto też założyć rachunek firmowy, który pozwoli nam oddzielić finanse osobiste od działalności. Dzięki temu unikniemy ewentualnych kontroli skarbowych. Większość banków daje możliwość prowadzenia go praktycznie za darmo. Ważną kwestią jest wybór odpowiedniej firmy księgowej, która pomoże nam w kwestiach podatkowych. Pozwoli to skupić się nam tylko na zarządzaniu swoją firmą i osiąganiu maksymalnych zysków.

15 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS opo potwierdzeniu wniosku CEIDG w Urzędzie Miasta lub Gminy oraz dokonaniu wszystkich zgłoszeń i rejestracji jesteśmy już pełnoprawnymi właścicielami firmy. Trzeba tu pamiętać o tym, że obowiązek naliczania składek ZUS powstaje już w pierwszym dniu aktywnej działalności. oniezależnie od wysokości osiąganego przychodu(w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego) lub dochodu (zasady ogólne, podatek liniowy) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są stałe i obowiązkowe. opodstawowy termin płatności tych składek - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie). W przypadku zatrudniania pracowników, termin ten mija 15-go dnia każdego miesiąca.

16 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS wysokość składki Rodzaj składki, numer konta Ubezpieczenia społeczne nrkonta: Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 757,76 zł Od kwietnia 2015 r. (754,67 zł) 446,20 zł niski ZUS 1092,28 zł pełny ZUS Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 699,56 zł Od kwietnia 2015 r. (696,47 zł) 433,34 zł niski ZUS 1034,08 zł pełny ZUS Ubezpieczenie zdrowotne nrkonta: Fundusz Pracy nrkonta: ,41 279,41 58,20 zł 58,20 zł

17 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS ZUS preferencyjny (wysokość składek obowiązująca od kwietnia 2015 roku) Dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej lud od jej ostatniego zamknięcia minęło 60 miesięcy, przysługują preferencyjne składki ZUS w wysokościach: ospołeczne z chorobowym = 166,79 zł (składka chorobowa nie jest obowiązkowa) ospołeczne bez chorobowego = 153,93 zł oskładka zdrowotna = 279,41 zł ow sumie w 2015 roku składki te wynoszą 446,20 zł miesięcznie (wcześniej składka wynosiła 446,88).

18 Obowiązki przedsiębiorcy Obowiązki przedsiębiorcy c.d. ozaliczka na podatek dochodowy okolejny obowiązek przedsiębiorcy to odprowadzanie podatku dochodowego. Jego wysokość i sposób naliczania ściśle związana jest z wybraną wcześniej formą opodatkowania. Niezmienny jest jednak termin odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 20 dzień miesiąca za poprzedni rozliczony miesiąc lub kwartał. opodatek VAT oten z kolei podatek płacimy do 25 go dnia miesiąca.

19 Obowiązki przedsiębiorcy 5.PIT Roczny. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć swój dochód w Urzędzie Skarbowym. Zaliczki na podatek dochodowy nie muszą się pojawiać w każdym miesiącu (tak jak dochód). Możemy zainwestować w firmę cały nasz dochód z danego miesiąca i wtedy nie musimy odprowadzać zaliczek. Musimy natomiast to wszystko rozliczyć w podsumowaniu rocznym PIT. I tak w zależności od wybranej formy opodatkowania mamy różne terminy na złożenie takiego rozliczenia w Urzędzie Skarbowym: opodatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatku liniowym mają czas do 30 kwietnia za rok poprzedni i składają PIT 36/PIT 36L opodatnicy rozliczający się w postaci ryczałtu mają termin do 31 stycznia za rok poprzedni i składają PIT 28 opodatnicy na karcie podatkowej powinni złożyć deklaracje podatkową PIT 16A do 31 stycznia

20 Obowiązki przedsiębiorcy 6.Przepisy prawne. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest w pełni odpowiedzialna za wszystkie decyzje podejmowane w zakresie prowadzonej działalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma odrębnej podmiotowości prawnej, tak więc za wszystkie decyzje i zobowiązania w 100 % odpowiada właściciel. Trzeba o tym pamiętać podczas starań o pozyskanie środków finansowych dla firmy. Zwłaszcza gdy łączy nas wspólnota majątkowa z małżonkiem.

21 FINANSE W FIRMIE PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI. Jaka księgowa, taka firma. Czyli jak działa księgowość, tak działa firma. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym (a niekiedy w ujęciu ilościowym) odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość dzielimy na uproszczoną i pełną. Z uwagi na naszą koncentrację księgowości dla JDG skupimy się na uproszczonej księgowości. Najczęściej wybieranymi formami prowadzenia księgowości są ryczałt ewidencjonowany (ryczałt) oraz księga przychodów i rozchodów (KPiR).

22 FINANSE W FIRMIE Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) -dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Ewidencja przychodów, ewidencja kosztów oraz osiągniętego dochodu. PRZYCHÓD KOSZTY = DOCHÓD W przypadku prowadzenia ewidencji w formie KPiR, podatek jest naliczany od dochodu. Zasady ogólne (skala podatkowa): 18% i 32% oraz podatek liniowy 19%. Kto musi prowadzić KPiR: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą. 1,2 mln euro przychodu netto w poprzednim roku podatkowym od 01 stycznia następnego roku przejście na księgi rachunkowe. Dokonując formy opodatkowania, należy wziąć pod uwagę: -wysokość uzyskiwanych przychodów, -wysokość kosztów uzyskania przychodów dla minimalizacji obciążeń podatkowych -skalę prowadzonej działalności (przy karcie podatkowej).

23 FINANSE W FIRMIE SKALA PODATKOWA (ROZLICZANIE SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH) Dla każdej działalności gospodarczej, Podatek 18% lub 32%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Dochód do ,00 zł 18%, powyżej tej kwoty 32% Kiedy najlepiej rozliczać się na zasadach ogólnych? -osoby pozostające w związku małżeńskim, rozliczające się wspólnie (bez rozdzielności majątkowej), -osoby mające dzieci (przysługuje im wówczas tzw. ulga prorodzinna): -1112,04 zł w skali roku (92,67 zł w skali miesiąca) przy pierwszym i drugim dziecku, -2000,04 zł przy trzecim dziecku, -2700,00 zł przy czwartym i następnym dziecku, -osoby osiągające roczne dochody poniżej ,00 zł lub rozliczając się wspólnie z małżonkiem osiągając wspólny dochód roczny ok ,00 zł. Kwota wolna od podatku ,00 zł; kwota wolna od podatku przysługuje tylko dla osób na zasadach ogólnych.

24 FINANSE W FIRMIE Obowiązki podatnika (przy skali podatkowej oraz podatku liniowym): -odprowadzanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek czy też miesięcznych zaliczek w formie uproszczonej, -złożenia rocznego zeznania za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia, -prowadzenia ewidencji ksiąg przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych.

25 FINANSE W FIRMIE PODATEK LINIOWY Dla każdej działalności gospodarczej, Zawsze wynosi 19%, Wady tej formy opodatkowania (w stosunku do skali podatkowej): -brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, w tym wspólnego opodatkowania małżonków i wspólnego opodatkowania rodzica z dzieckiem w przypadku rodzica, który samotnie wychowuje dziecko, -fakt, że w tym przypadku nie przysługuje kwota wolna od podatku, Kto nie może rozliczać się metodą liniową: art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek liniowy jest zalecany wówczas, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą osiągnie z tego tytułu dochód w kwocie przekraczającej ,00 zł (na poziomie tej kwoty podatek dla obydwu form opodatkowania wyniesie ,00 zł).

26 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych 3% - np. z działalności usługowej w zakresie handlu; z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; Przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzenia działalności, stąd stawka podatku jest najniższa, 5,5% - np. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów; Zaangażowanie kosztów w tym przypadku jest niższe niż w działalności handlowej, stąd też wyższa stawka

27 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych c.d. 8,5% - np. z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego; Zaangażowanie kosztów jest w tym wypadku wysokie, stąd też następuję podwyższenie stawki podatku; 17% i 20%- to stawki dla usług świadczonych w ramach tzw. Wolnych zawodów, a także przy niektórych rodzajach pośrednictwa. Stawka bardzo rzadko stosowana przy prowadzeni działalności.

28 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych c.d. Kto mógł skorzystać z wyboru formy opodatkowania w roku 2015? Przedsiębiorcy, których przychody w 2014 roku nie przekroczyły kwoty zł = 150 tys. Euro Przekroczenie powyższej kwoty = utrata prawa do ryczałtu i konieczność rozliczenia na zasadach ogólnych Obowiązki przedsiębiorcy: 1. Prowadzenie ewidencji przychodów, 2. Comiesięczne lub kwartalne wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego 3. Złożenie do 31 stycznia następnego roku zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu

29 FINANSE W FIRMIE KARTA PODATKOWA (drugi rodzaj zryczałtowanej formy opodatkowania) Istota: jest to opłacanie stałej kwoty podatku, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, Kiedy najlepiej rozliczać się metodą karty podatkowej: -firmy zatrudniające niewielką liczbę pracowników, -posiadające swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Podatek należy opłacać do 07. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, Forma opodatkowania dostępna nie dla wszystkich, Przedsiębiorcy zwolnieni z prowadzenia ewidencji księgowej A ponadto: -przedsiębiorca nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych, -małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, -działalność gospodarcza przedsiębiorcy prowadzona jest na terytorium Polski. Wysokość podatku zostaje nadana w formie decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie chce opłacać podatku we wskazanej wysokości, ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zrzeczenie się tej formy opodatkowania. Wówczas podatnik jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zrzeczenie się formy opodatkowania kartą podatkową przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub księgę przychodów i rozchodów.

30 VAT FINANSE W FIRMIE Nowy przedsiębiorca może nie rozliczać VAT-u wybierając tzw. zwolnienie podmiotowe, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł (status podatnika VAT zwolnionego można utrzymać także w kolejnych latach, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty ,00 zł). FINANSE RejestrującW firmę FIRMIE warto jednak wcześniej zastanowić się, jak będzie wyglądała struktura zakupów i sprzedaży, w szczególności w pierwszym okresie, kiedy nowy przedsiębiorca dokonuje licznych inwestycji związanych z uruchomieniem swojej firmy. Wybór zwolnienia oznacza bowiem, że z jednej strony przedsiębiorca może sprzedawać bez doliczania do swoich cen VAT-u ale z drugiej, nie ma prawa do odliczenia VAT-u z faktur zakupowych.

31 FINANSE W FIRMIE VAT c.d. Zakres działalności, podlegające obowiązkowi bycia podatnikiem VAT: -sprzedaż srebra, złota, platyny i niektórych wyrobów z tych metali, -sprzedaż towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych będących środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji, -sprzedaż niektórych budynków i budowli, -sprzedaż terenów budowlanych, -sprzedaż nowych środków transportu, -usługi prawnicze, -usługi doradcze, -usługi jubilerskie.

32 FINANSE W FIRMIE VAT c.d. Osoby będące płatnikami Vat, obowiązane są do składania deklaracji VAT (do 25. dnia każdego miesiąca): -miesięcznie (VAT-7) lub -kwartalnie (VAT-7K). Przedsiębiorca, który jest płatnikiem Vat, może w następnym roku podatkowym się z niego wyrejestrować, jeżeli jego obroty za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły ,00 zł. Dokonuje się go na formularzu VAT-R do dnia 07. stycznia każdego roku.

33 FINANSE W FIRMIE WAŻNE TERMINY Do 7. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej, Do 10. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty składek ZUS w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników za miesiąc ubiegły, Do 15.dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty składek ZUS w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników za miesiąc ubiegły, Do 20. dnia każdego miesiąca upływa termin do zapłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc ubiegły; dotyczy to podatku opłacanego na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego, Do 25. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty podatku VAT za miesiąc ubiegły

34 Dziękuję za uwagę Anna Hoffmann

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać?

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać? Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać? Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej często zadają sobie pytanie - ryczałt czy VAT? Zapytanie to jest sformułowane w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić.

By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić. Opole 2016 By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić. Dla najpopularniejszej formy, jaką jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza, właściwe miejsce to Centralna

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA Urząd Skarbowy w Gryficach ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DZIA ŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ Gryfice 2011 rok Agroturystyka, zwana również turystyką wiejską staje się w naszym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA Czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Indywidualna działalność gospodarcza, to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne Rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wielu osób pracujących na etatach jest sposobem na uniezależnienie się od rutyny oraz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - założenie działalności

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - założenie działalności Formularz CEIDG-1 z omówieniem - założenie działalności Obecnie każda osobą chcąca rozpocząć własną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Finanse w firmie podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe, źródła finansowania czyli jak przetrwać i generować zyski.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo