Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych"

Transkrypt

1 Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć i co należy wiedzieć o prowadzeniu własnej firmy. Anna Hoffmann OLSZTYN, r.

2 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 1. Procedury związane z zakładaniem firmyod czego zacząć? Pomysł na własny biznes. Podstawą przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu własnej firmy jest dobry biznes plan. To dzięki niemu określa się główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu na działalność. Do najważniejszych elementów biznes planu należą: -opis firmy, celów i oferowanych usług, -analiza rynku uwzględniająca zapotrzebowanie konsumentów na dane usługi, -prognoza zysków, -zestawienie przepływów gotówkowych uwzględniające gotówkę początkową, -wpływy oraz wydatki, -określenie sposobu prowadzenia księgowości.

3 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. Procedury związane z zakładaniem firmyod czego zacząć? c.d. Wybór formy opodatkowania. Wybranie formy rozliczania podatku to bardzo ważny etap. Decyzja ta powinna być podjęta w sposób przemyślany, a najlepiej skonsultowana z osobą znającą temat (księgowa, biuro rachunkowe) ponieważ wybór ten zostaje do końca roku podatkowego i jest niezmienny. W porównaniu do zatrudnienia, przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy do wyboru następujące formy opodatkowania: 1. zasady ogólne (tzw. skala podatkowa), 2. podatek liniowy, 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub 4. kartę podatkową. Od tego, jak opodatkujemy nasz przychód, zależy też forma ewidencji księgowej, jaką będziemy prowadzić.

4 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG Formularz CEIDG najłatwiej wypełnia się w formie elektronicznej. Znajdziemy na stronie internetowej: Jest to bardzo wygodne, bo dostosowuje on kolejne pola do danych już wypełnionych, a także sprawdza poprawność wpisywanych danych. Ważność takiego wniosku to 7 dni w tym terminie powinniśmy udać się do dowolnego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Można od razu opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu. Istnieje również możliwość wypełnienia papierowego wniosku w Urzędzie.

5 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? Wypełniając formularz w CEIDG, w pierwszej kolejności wpisujemy dane osobowe właściciela działalności oraz jego adres zamieszkania (oraz zameldowania, jeżeli jest inny). Kolejnym krokiem jest wypełnienie pola: Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy -tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie specjalne, np. spółka cywilna (jeśli jest taką spółką). Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników. Przewidywana liczba zatrudnionych: osobą zatrudnioną jest w tym przypadku pracownik, który podpisuje umowę o pracę. Inna forma zatrudnienia (w formie umowy cywilnoprawnnej), nie jest brana pod uwagę. Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić. Jeśli działalność jest jednoosobowa, to wpisujemy "0".

6 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Rodzaje działalności: w tych polach podaje się pochodzące z PKD2007 Polskiej Klasyfikacji Działalności - pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Musimy również wybrać przeważający rodzaj działalności. W praktyce należy dokonać wyboru działalności, która według naszej oceny - powinna generować największe zyski. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2 lata płacić zmniejszoną składkę ZUS. Dla ZUS-u liczą się bowiem pełne 24 miesiące działalności, więc jeśli rozpocznie się od 2. dnia miesiąca, to w praktyce można uzyskać dodatkowy miesiąc niskiego ZUS-u. Dane do kontaktu -podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne.

7 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej -w tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny - podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski). Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: w formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS: należy wpisać datę rozpoczęcia działalności. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych: w tym miejscu wskazuje się urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

8 RozpoczęcieDziałalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:wtym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej; -1 Księgi rachunkowe to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln euro rocznie) - 2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych - 3 Inne ewidencje najczęściej ryczałt od przychodówewidencjonowanych - 4 Nie jest prowadzona przy wyborze karty podatkowej Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot: -Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług biura rachunkowego; -Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu.

9 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Forma wpłaty zaliczki -można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5, np. miesięcznie lub kwartalnie Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy -podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada - dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

10 Rozpoczęcie Działalności gospodarczej 2. FORMULARZ CEIDG co zawiera? c.d. Na koniec bardzo ważna uwaga:rejestracja w ewidencji działalności jestbezpłatna. MG przestrzega przed firmami, w których nazwie występują określenia typu: -Krajowy Rejestr Pracodawców, -Rejestr Polskich Firm, -Rejestr Polskich Podmiotów, -Krajowy Rejestr Firm, -Centralna Ewidencja i Rejestr itp.

11 ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. KOLEJNE KROKI oprzy uzyskaniu wpisu z urzędu nadawany jest numer NIP (jeśli nie został nadany wcześniej) i REGON. Jeżeli zmieniłyby się dane (np. adres ), możemy złożyć wniosek aktualizacyjny, który wypełniamy podobnie, jak wniosek o wpis. Przekazywana jest także informacja do Urzędu Skarbowego i ZUS, że firma powstała, co rodzi obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jak również ubezpieczenia się w ZUS.

12 Obowiązki przedsiębiorcy OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

13 Obowiązki przedsiębiorcy 1.Zgłoszenie do ZUS Informacja o zarejestrowaniu płatnika składek ZUS przekazywana jest z urzędu. Natomiast to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczeń, wypełniając odpowiedni druk. Dokument taki składamy w ZUS. Warto sprawdzić, czy przysługują nam preferencyjne wysokości składek (obniżamy w ten sposób początkowe koszty prowadzenia działalności). 2.Zgłoszenie do VAT Jednym z podatków, które mogą wystąpić przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest podatek VAT. Zazwyczaj jednak nie trzeba się na niego rejestrować od razu. Warto natomiast sprawdzić, czy zakres naszej działalności nie rodzi obowiązku rejestracji od pierwszej sprzedaży. Możemy też do niego przystąpić dobrowolnie. W celu rejestracji do podatku VAT udajemy się do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby naszej działalności w celu złożenia druku VAT- R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

14 Obowiązki przedsiębiorcy 3.Założenie rachunku bankowego (firmowego). Warto też założyć rachunek firmowy, który pozwoli nam oddzielić finanse osobiste od działalności. Dzięki temu unikniemy ewentualnych kontroli skarbowych. Większość banków daje możliwość prowadzenia go praktycznie za darmo. Ważną kwestią jest wybór odpowiedniej firmy księgowej, która pomoże nam w kwestiach podatkowych. Pozwoli to skupić się nam tylko na zarządzaniu swoją firmą i osiąganiu maksymalnych zysków.

15 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS opo potwierdzeniu wniosku CEIDG w Urzędzie Miasta lub Gminy oraz dokonaniu wszystkich zgłoszeń i rejestracji jesteśmy już pełnoprawnymi właścicielami firmy. Trzeba tu pamiętać o tym, że obowiązek naliczania składek ZUS powstaje już w pierwszym dniu aktywnej działalności. oniezależnie od wysokości osiąganego przychodu(w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego) lub dochodu (zasady ogólne, podatek liniowy) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są stałe i obowiązkowe. opodstawowy termin płatności tych składek - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie). W przypadku zatrudniania pracowników, termin ten mija 15-go dnia każdego miesiąca.

16 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS wysokość składki Rodzaj składki, numer konta Ubezpieczenia społeczne nrkonta: Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 757,76 zł Od kwietnia 2015 r. (754,67 zł) 446,20 zł niski ZUS 1092,28 zł pełny ZUS Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 699,56 zł Od kwietnia 2015 r. (696,47 zł) 433,34 zł niski ZUS 1034,08 zł pełny ZUS Ubezpieczenie zdrowotne nrkonta: Fundusz Pracy nrkonta: ,41 279,41 58,20 zł 58,20 zł

17 Obowiązki przedsiębiorcy 4.Składki ZUS ZUS preferencyjny (wysokość składek obowiązująca od kwietnia 2015 roku) Dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej lud od jej ostatniego zamknięcia minęło 60 miesięcy, przysługują preferencyjne składki ZUS w wysokościach: ospołeczne z chorobowym = 166,79 zł (składka chorobowa nie jest obowiązkowa) ospołeczne bez chorobowego = 153,93 zł oskładka zdrowotna = 279,41 zł ow sumie w 2015 roku składki te wynoszą 446,20 zł miesięcznie (wcześniej składka wynosiła 446,88).

18 Obowiązki przedsiębiorcy Obowiązki przedsiębiorcy c.d. ozaliczka na podatek dochodowy okolejny obowiązek przedsiębiorcy to odprowadzanie podatku dochodowego. Jego wysokość i sposób naliczania ściśle związana jest z wybraną wcześniej formą opodatkowania. Niezmienny jest jednak termin odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 20 dzień miesiąca za poprzedni rozliczony miesiąc lub kwartał. opodatek VAT oten z kolei podatek płacimy do 25 go dnia miesiąca.

19 Obowiązki przedsiębiorcy 5.PIT Roczny. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć swój dochód w Urzędzie Skarbowym. Zaliczki na podatek dochodowy nie muszą się pojawiać w każdym miesiącu (tak jak dochód). Możemy zainwestować w firmę cały nasz dochód z danego miesiąca i wtedy nie musimy odprowadzać zaliczek. Musimy natomiast to wszystko rozliczyć w podsumowaniu rocznym PIT. I tak w zależności od wybranej formy opodatkowania mamy różne terminy na złożenie takiego rozliczenia w Urzędzie Skarbowym: opodatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatku liniowym mają czas do 30 kwietnia za rok poprzedni i składają PIT 36/PIT 36L opodatnicy rozliczający się w postaci ryczałtu mają termin do 31 stycznia za rok poprzedni i składają PIT 28 opodatnicy na karcie podatkowej powinni złożyć deklaracje podatkową PIT 16A do 31 stycznia

20 Obowiązki przedsiębiorcy 6.Przepisy prawne. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest w pełni odpowiedzialna za wszystkie decyzje podejmowane w zakresie prowadzonej działalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma odrębnej podmiotowości prawnej, tak więc za wszystkie decyzje i zobowiązania w 100 % odpowiada właściciel. Trzeba o tym pamiętać podczas starań o pozyskanie środków finansowych dla firmy. Zwłaszcza gdy łączy nas wspólnota majątkowa z małżonkiem.

21 FINANSE W FIRMIE PODSTAWOWE ZASADY KSIĘGOWOŚCI. Jaka księgowa, taka firma. Czyli jak działa księgowość, tak działa firma. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym (a niekiedy w ujęciu ilościowym) odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość dzielimy na uproszczoną i pełną. Z uwagi na naszą koncentrację księgowości dla JDG skupimy się na uproszczonej księgowości. Najczęściej wybieranymi formami prowadzenia księgowości są ryczałt ewidencjonowany (ryczałt) oraz księga przychodów i rozchodów (KPiR).

22 FINANSE W FIRMIE Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) -dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Ewidencja przychodów, ewidencja kosztów oraz osiągniętego dochodu. PRZYCHÓD KOSZTY = DOCHÓD W przypadku prowadzenia ewidencji w formie KPiR, podatek jest naliczany od dochodu. Zasady ogólne (skala podatkowa): 18% i 32% oraz podatek liniowy 19%. Kto musi prowadzić KPiR: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą. 1,2 mln euro przychodu netto w poprzednim roku podatkowym od 01 stycznia następnego roku przejście na księgi rachunkowe. Dokonując formy opodatkowania, należy wziąć pod uwagę: -wysokość uzyskiwanych przychodów, -wysokość kosztów uzyskania przychodów dla minimalizacji obciążeń podatkowych -skalę prowadzonej działalności (przy karcie podatkowej).

23 FINANSE W FIRMIE SKALA PODATKOWA (ROZLICZANIE SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH) Dla każdej działalności gospodarczej, Podatek 18% lub 32%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Dochód do ,00 zł 18%, powyżej tej kwoty 32% Kiedy najlepiej rozliczać się na zasadach ogólnych? -osoby pozostające w związku małżeńskim, rozliczające się wspólnie (bez rozdzielności majątkowej), -osoby mające dzieci (przysługuje im wówczas tzw. ulga prorodzinna): -1112,04 zł w skali roku (92,67 zł w skali miesiąca) przy pierwszym i drugim dziecku, -2000,04 zł przy trzecim dziecku, -2700,00 zł przy czwartym i następnym dziecku, -osoby osiągające roczne dochody poniżej ,00 zł lub rozliczając się wspólnie z małżonkiem osiągając wspólny dochód roczny ok ,00 zł. Kwota wolna od podatku ,00 zł; kwota wolna od podatku przysługuje tylko dla osób na zasadach ogólnych.

24 FINANSE W FIRMIE Obowiązki podatnika (przy skali podatkowej oraz podatku liniowym): -odprowadzanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek czy też miesięcznych zaliczek w formie uproszczonej, -złożenia rocznego zeznania za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia, -prowadzenia ewidencji ksiąg przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych.

25 FINANSE W FIRMIE PODATEK LINIOWY Dla każdej działalności gospodarczej, Zawsze wynosi 19%, Wady tej formy opodatkowania (w stosunku do skali podatkowej): -brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, w tym wspólnego opodatkowania małżonków i wspólnego opodatkowania rodzica z dzieckiem w przypadku rodzica, który samotnie wychowuje dziecko, -fakt, że w tym przypadku nie przysługuje kwota wolna od podatku, Kto nie może rozliczać się metodą liniową: art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek liniowy jest zalecany wówczas, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą osiągnie z tego tytułu dochód w kwocie przekraczającej ,00 zł (na poziomie tej kwoty podatek dla obydwu form opodatkowania wyniesie ,00 zł).

26 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych 3% - np. z działalności usługowej w zakresie handlu; z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; Przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzenia działalności, stąd stawka podatku jest najniższa, 5,5% - np. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów; Zaangażowanie kosztów w tym przypadku jest niższe niż w działalności handlowej, stąd też wyższa stawka

27 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych c.d. 8,5% - np. z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego; Zaangażowanie kosztów jest w tym wypadku wysokie, stąd też następuję podwyższenie stawki podatku; 17% i 20%- to stawki dla usług świadczonych w ramach tzw. Wolnych zawodów, a także przy niektórych rodzajach pośrednictwa. Stawka bardzo rzadko stosowana przy prowadzeni działalności.

28 FINANSE W FIRMIE RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych c.d. Kto mógł skorzystać z wyboru formy opodatkowania w roku 2015? Przedsiębiorcy, których przychody w 2014 roku nie przekroczyły kwoty zł = 150 tys. Euro Przekroczenie powyższej kwoty = utrata prawa do ryczałtu i konieczność rozliczenia na zasadach ogólnych Obowiązki przedsiębiorcy: 1. Prowadzenie ewidencji przychodów, 2. Comiesięczne lub kwartalne wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego 3. Złożenie do 31 stycznia następnego roku zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu

29 FINANSE W FIRMIE KARTA PODATKOWA (drugi rodzaj zryczałtowanej formy opodatkowania) Istota: jest to opłacanie stałej kwoty podatku, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, Kiedy najlepiej rozliczać się metodą karty podatkowej: -firmy zatrudniające niewielką liczbę pracowników, -posiadające swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Podatek należy opłacać do 07. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, Forma opodatkowania dostępna nie dla wszystkich, Przedsiębiorcy zwolnieni z prowadzenia ewidencji księgowej A ponadto: -przedsiębiorca nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych, -małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, -działalność gospodarcza przedsiębiorcy prowadzona jest na terytorium Polski. Wysokość podatku zostaje nadana w formie decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie chce opłacać podatku we wskazanej wysokości, ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zrzeczenie się tej formy opodatkowania. Wówczas podatnik jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zrzeczenie się formy opodatkowania kartą podatkową przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub księgę przychodów i rozchodów.

30 VAT FINANSE W FIRMIE Nowy przedsiębiorca może nie rozliczać VAT-u wybierając tzw. zwolnienie podmiotowe, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł (status podatnika VAT zwolnionego można utrzymać także w kolejnych latach, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty ,00 zł). FINANSE RejestrującW firmę FIRMIE warto jednak wcześniej zastanowić się, jak będzie wyglądała struktura zakupów i sprzedaży, w szczególności w pierwszym okresie, kiedy nowy przedsiębiorca dokonuje licznych inwestycji związanych z uruchomieniem swojej firmy. Wybór zwolnienia oznacza bowiem, że z jednej strony przedsiębiorca może sprzedawać bez doliczania do swoich cen VAT-u ale z drugiej, nie ma prawa do odliczenia VAT-u z faktur zakupowych.

31 FINANSE W FIRMIE VAT c.d. Zakres działalności, podlegające obowiązkowi bycia podatnikiem VAT: -sprzedaż srebra, złota, platyny i niektórych wyrobów z tych metali, -sprzedaż towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych będących środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji, -sprzedaż niektórych budynków i budowli, -sprzedaż terenów budowlanych, -sprzedaż nowych środków transportu, -usługi prawnicze, -usługi doradcze, -usługi jubilerskie.

32 FINANSE W FIRMIE VAT c.d. Osoby będące płatnikami Vat, obowiązane są do składania deklaracji VAT (do 25. dnia każdego miesiąca): -miesięcznie (VAT-7) lub -kwartalnie (VAT-7K). Przedsiębiorca, który jest płatnikiem Vat, może w następnym roku podatkowym się z niego wyrejestrować, jeżeli jego obroty za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły ,00 zł. Dokonuje się go na formularzu VAT-R do dnia 07. stycznia każdego roku.

33 FINANSE W FIRMIE WAŻNE TERMINY Do 7. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej, Do 10. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty składek ZUS w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników za miesiąc ubiegły, Do 15.dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty składek ZUS w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników za miesiąc ubiegły, Do 20. dnia każdego miesiąca upływa termin do zapłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc ubiegły; dotyczy to podatku opłacanego na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego, Do 25. dnia każdego miesiąca upływa termin zapłaty podatku VAT za miesiąc ubiegły

34 Dziękuję za uwagę Anna Hoffmann

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Finanse w firmie podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe, źródła finansowania czyli jak przetrwać i generować zyski.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ TWARDYCH WERSJA SKRÓCONA V BLOK TEMATYCZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Opracowała: Joanna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo