Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji!

2 Wstęp 1 Wstęp Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego odbiornika satelitarnego. Wszystkie nasze produkty wyprodukowane są zgodnie z najwyższymi standardami i poddawane są szczegółowej kontroli jakości. Przed rozpoczęciem instalacji, proszę sprawdzić czy antena i konwerter są odpowiednie do cyfrowego odbioru. W razie problemów proszę skonsultować się z ekspertem. Opracowaliśmy menu całkowicie dostosowane do Państwa potrzeb, by umożliwić jak najlepszy dostęp do pożądanych programów. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, co pozwoli na swobodną obsługę sprzętu i wykorzystanie jego wszystkich dostępnych możliwości. WSKAZÓWKA By prawidłowo połączyć TV z odbiornikiem należy postępować zgodnie z instrukcją. UWAGA Jeśli chcemy oglądać zakodowane kanały należy zainstalować moduł przed uruchomieniem odbiornika. Dokładne informacje znajdują się na stronie 24 w punkcie 9.7. W razie usterki prosimy o odesłanie odbiornika w oryginalnym opakowaniu razem z opisem usterki. Życzymy przyjemnego odbioru!

3 Treść Rozdział Treść Strona 1 Wstęp Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.5 4 Odbiornik i jego funkcje Pilot zdalnego sterowania Połączenie odbiornika z telewizorem i anteną Połączenie odbiornika z innymi urządzeniami..8 5 Instalacja odbiornika Uruchomienie odbiornika 10 7 Obsługa odbiornika Wybór programu Regulacja głośności i chwilowe wyciszanie dźwięku Tryb radiowy Wybór trybu Audio (łącznie z Dolby Digital 12 8 Listy programów i informacje o programach Listy programów i porządkowanie list Przewodnik po programach i informacje o treści programów Szczegółowe informacje o treści programu Informacje o treści oglądanego programu 14 9 Programowanie odbiornika w menu głównym Ustawienia ogólne...15 Listy programów..15 Wyszukiwanie kanałów 17 Blokada rodzicielska.20 Ustawienia anteny obrotowej 21 Wersja oraz aktualizacja oprogramowania 22 Common Intreface. 23 Twardy dysk 23 Reinstalacja.24

4 Treść Rozdział Treść Strona 10 Nagrywanie i odtwarzanie Nagrywanie Nagrywanie bezpośrednie Programowane nagrywanie Nagrywanie za pomocą EPG Lista nagrań na twardym dysku Odtwarzanie nagrania Odtwarzanie w zwolnionym tempie Szybkie przewijanie Stop i pauza Usuwanie nagrań Nagrywanie z przesunięciem czasowym Rozwiązywanie problemów Usuwanie odpadów.29

5 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Odbiornik służy wyłącznie do odbioru programów satelitarnych i powinien być wykorzystywany zgodnie z instrukcją. Urządzenie ustawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W celu uniknięcia obrażeń i uszkodzenia sprzętu należy stosować się do poniższych zaleceń: NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie usuwać obudowy ani innych części odbiornika! Nie narażać odbiornika na działanie wilgoci! Nie wkładać żadnych (obcych) przedmiotów! ZAGROŻENIE: Zasłonięcie szczelin wentylacyjnych może spowodować pożar! ZAGROŻENIE: Z uwagi na niebezpieczeństwo urazu i uszkodzenie odbiornika stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Niestosowanie powoduje utratę gwarancji! UWAGA: Podczas wyładowań atmosferycznych lub dłuższego nie używania należy wyłączyć urządzenie! Podczas wyładowań atmosferycznych odłączyć także kabel antenowy! UWAGA: Do czyszczenia dekodera należy stosować szmatkę zwilżoną wodą. Nie czyścić środkami chemicznymi!

6 Odbiornik i jego funkcje 4 Odbiornik i jego funkcje 4.1. Pilot zdalnego sterowania WSKAZÓWKA: Podczas wkładania baterii do pilota, uwaga na właściwą polaryzację (+/-).

7 4.2. Połączenie odbiornika z anteną i telewizorem Odbiornik i jego funkcje

8 4.3 Połączenie odbiornika z urządzeniami zewnętrznymi Odbiornik i jego funkcje

9 Instalacja odbiornika 5 Instalacja odbiornika UWAGA: Odbiornika nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przewody instalować tak, by nie dopuścić do ich uszkodzenia. Odbiornik podłączyć do sieci o parametrach 95V-250V~, 50/60 Hz. UWAGA: Połączyć prawidłowo z magnetowidem, telewizorem, a następnie z innym odbiornikiem analogowym i podłączyć do sieci. Do połączenia konwertera z odbiornikiem należy stosować podwójnie ekranowanego kabla koncentrycznego. UWAGA: Przy montażu złącza antenowego typu F ekran kabla nie może stykać się z przewodem głównym. Przy kontakcie istnieje niebezpieczeństwo zwarcia i uszkodzenia odbiornika. Złącze antenowe typu F należy dokręcać ręcznie. Nie dokręcać nadmiernie złącza. Natychmiast po podłączeniu odbiornik odbiera programy. Ustawienia te można zmieniać i zastępować. Informacje na temat tych ustawień znajdują się w następnych rozdziałach.

10 Uruchomienie odbiornika 6 Uruchomienie odbiornika Włączyć telewizor i ustawić odbiornik satelitarny na tryb odbioru (AV ) Nacisnąć przycisk ON/ OFF na odbiorniku lub pilocie ON na wyświetlaczu odbiornika wskazuje na gotowość. Na ekranie widoczny jest następujący obraz: Wybierz język. Czynności, które należy wykonywać i odpowiednie przyciski są wyświetlone w pomarańczowym oknie na dole ekranu. Widoczny obraz informuje o dalszym postępowaniu Po naciśnięciu przycisku OK wyświetla się menu Ustawień ogólnych. Menu na ekranie pokazuje jakich przycisków można użyć i jakie funkcje posiadają. Przykład: BACK powrót do wcześniejszego menu Exit powrót do obrazu telewizyjnego Menu - powrót do menu głównego Ustawienia ogólne 1. Strefa czasowa Ustawić strefę czasową, poprzez wybranie któregoś z krajów twojej strefy czasowej. 2. Czas wybrać czas letni przez ON lub zimowy przez OFF. 3. Format obrazu wybrać format obrazu telewizyjnego. 4:3 16:9 4:3 16:9

11 Uruchomienie odbiornika Ustawienia ogólne 4. Sygnał TV Wybrać rodzaj sygnału video dla telewizora. Porównać z informacją z instrukcji obsługi telewizora Języki Wstawić wybrany język. 8. DiSEqC Jeśli antena satelitarna jest obrotowa, w punkcie 8. ustawić DISEqC 1.2 w pozycji ON ( szczegóły w punkcie 9.5 ) UWAGA: Jeśli DISEqC 1.2. jest włączony, funkcje DISEqC 1.0 (A,B, C, D ) mogą nie działać. Po zakończeniu instalacji można odbierać kanały zaprogramowane fabrycznie. Należy wykonać następujące czynności: Wcisnąć Exit by wczytać dane programów. Po chwili można już oglądać programy. Jeżeli nie chcecie Państwo używać ustawień fabrycznych, należy przez naciśnięcie przycisku Menu przejść do menu głównego (patrz pkt 9) i zaprogramować własne ustawienia. 7 Obsługa odbiornika 7.1 Wybór programu Użyć przycisków numerycznych na pilocie lub wybierać kanał z listy (patrz rozdział 8.1). WSKAZÓWKA: Numer programu jest 4-cyfrowy. Można wybrać także numer 1- lub 2-cyfrowy (np. 1, 13, 158) i potwierdzić przez naciśnięcie OK. Najpóźniej po 4 sek. odbiornik zmienia program. By przejść do następnego lub poprzedniego programu naciśnąć odpowiednio UP lub DOWN By powrócić do ostatnio oglądanego programu nacisnąć LAST Po każdorazowej zmianie kanału na ekranie pojawia się nazwa i numer programu oraz czas trwania aktualnie oglądanego programu i godzina rozpoczęcia następnego. Te informacje można tez uzyskać w każdej chwili przez naciśnięcie przycisku INFO. 7.2 Regulacja głośności i chwilowe wyciszanie dźwięku Do regulacji głośności używać przycisków na pilocie. Po kilku sekundach od zakończenia zmiany głośności, wskaźnik znika z ekranu. Wcisnąć przycisk wyciszenia (patrz pkt 4.1) by wyłączyć głos. Przycisnąć ponownie, by dźwięk powrócił

12 Obsługa odbiornika 7.3 Tryb radiowy Oprócz programów telewizyjnych wiele stacji emituje także programy radiowe w cyfrowej jakości. Wcisnąć przycisk RADIO (patrz pkt 4.1 ), by przejść z trybu telewizyjnego na tryb radiowy. By powrócić do trybu telewizyjnego wcisnąć ponownie przycisk RADIO. 7.4 Wybór trybu Audio ( łącznie z Dolby Digital ) Wcisnąć przycisk AUDIO. Przyciskiem > wybrać jeden z dostępnych języków. Przy użyciu przycisku UP/ DOWN wstawić jedną z podanych opcji: Stereo -dźwięk stereofoniczny Mono (L) -dźwięk monofoniczny z lewego kanału Mono (R) -dźwięk monofoniczny z prawego kanału AC3 -Dolby Digital By opuścić to menu nacisnąć przycisk AUDIO lub EXIT. WSKAZÓWKA: Prawdziwym przeznaczeniem tej funkcji jest transmisja różnych wersji językowych dla kanałów TV. Jednakże poszczególni operatorzy najczęściej używają tej funkcji do transmisji programów radiowych. 8 Listy programów i informacje o programach 8.1 Listy programów i porządkowanie list Telewizja cyfrowa oferuje setki programów. A ten odbiornik umożliwia tworzenie z nich własnych list kanałów. Programy ustawione przez producenta znajdują się w zbiorczej liście telewizyjnej i zbiorczej liście radiowej. Oprócz tych list można utworzyć 5 list własnych i dowolnie je nazwać. Można je łatwo zaprogramować. Instrukcja w rozdziale 9.2 Proces przesuwania kanałów z jednej listy na inną może odbywać się w momencie oglądania kanałów: Nacisnąć przycisk OK podczas oglądania programu Lista programów wyświetli się na ekranie, a oglądany program będzie wyróżniony. By wybrać inny program użyć przycisku UP/DOWN lub < >. W tle widoczny jest wybrany kanał.

13 Obsługa odbiornika Podczas przeglądania listy programów nacisnąć przycisk INFO. Na ekranie wyświetlą się parametry kanału, a obraz widoczny jest w małym okienku. By powrócić do listy programów nacisnąć INFO Nacisnąć czerwony przycisk (AUDIO) na pilocie by rozpocząć sortowanie programów. Programy można sortować w liście w następujący sposób: 1. Alfabetycznie (A-Z) Układa kanały alfabetycznie od A do Z 2. Alfabetycznie (Z-A) Układa kanały alfabetycznie od Z do A 3. Kodowane/ Niekodowane Sortuje kanały na kodowane i niekodowane ( FTA Free to Air ) 4. Satelita Sortuje kanały w liście według satelit. Dostępne są 4 satelity (np. satelita 1: Astra, satelita 2: Hot Bird ) Wtedy na początku listy znajdują się programy z Astry, a następnie z Hot Bird itd. 5. Dostawcy usług Sortuje kanały w liście według dostawców usług. Można wybrać 4 dostawców ( jak w punkcie Satelita ) 6. Tematycznie Sortuje kanały w liście według treści programów. Można wybrać 4 dziedziny (patrz Satelita ), którym można przyporządkować następujące tematy: Film / Dramat Wiadomości Rozrywka / Teleturniej Sport Dziecięce / Młodzieżowe Muzyka / Taniec Sztuka / Kultura Polityka / Gospodarka Edukacja / Nauka Hobby Specjalne UWAGA: Zalecamy sortowanie tylko list własnych. Sortowanie listy głównej wymaga ponownej instalacji (rozdział 9.9) i powoduje utratę list własnych.

14 Obsługa odbiornika 8.2 Przewodnik po programach i informacje o treści programów UWAGA: Nie wszystkie stacje TV udostępniają informacje na temat treści programu Szczegółowe informacje o treści programu W EPG widoczny jest opis programów telewizyjnych na kolejne siedem dni. Podczas oglądania programu nacisnąć przycisk EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) W przewodniku programów obraz pokazany jest obraz w małym okienku, a obok widoczna jest lista audycji z danego dnia. Użyć przycisku UP/DOWN by wybrać program, o którym chcemy dowiedzieć się więcej szczegółów Nacisnąć przycisk INFO, by wyświetlić szczegóły Wcisnąć przycisk > by zobaczyć listę audycji na następne dni Informacje o treści oglądanego programu Podczas oglądania programu nacisnąć przycisk INFO Na ekranie pojawi się nazwa i numer programu oraz czas trwania aktualnej audycji czas rozpoczęcia następnego programu ( jak w punkcie 7.2) Nacisnąć ponownie przycisk INFO by uzyskać szczegółowe informacje Nacisnąć przycisk > by uzyskać informacje o następnym programie Wcisnąć INFO lub EXIT aby opuścić to menu

15 Programowanie odbiornika w menu głównym 9 Programowanie odbiornika w menu głównym Nacisnąć przycisk MENU by wejść do menu głównego Istnieje możliwość odbierania innych programów niż te ustawione standardowo. Jest również dostęp do innych funkcji m.in. ustawienia anteny obrotowej, programowanie list własnych. Wszystkie czynności należy wykonać w określonej kolejności widocznej na ekranie Menu główne 1. Ustawienia ogólne Ten punkt menu jest dostępny bezpośrednio po uruchomieniu odbiornika. Oczywiście ustawienia te możne zmienić w każdej chwili. WSKAZÓWKA: Przy zmianie czasu z letniego na zimowy, trzeba dokonać zmiany w punkcie 1 Ustawienia ogólne (patrz rozdział 6) Menu główne 2. Listy programów Programowanie list własnych jest konieczne do używania wszystkich funkcji odbiornika. Jest zainstalowanych 5 list kanałów. 2.1 Nadawanie nazw należy nadać nazwę liście. Można nazwać ją według dziedzin np. wiadomości lub sport albo dowolnie.zmianę nazwy listy można dokonać w dowolnej chwili.

16 Programowanie odbiornika w menu głównym 2.2 Dodawanie i usuwanie kanałów W tym punkcie menu można utworzyć listę własną. Przy pomocy przycisku UP/DOWN wybrać program z listy głównej (po prawej stronie ekranu) i potwierdzić wybór przyciskiem OK. Program zostanie skopiowany do listy z kolejnym numerem. By wstawić program radiowy do listy własnej, należy przejść do ogólnej listy radiowej używając przycisku RADIO. Dalsze postępowanie jak w przypadku zmian w liście telewizyjnej. By usunąć program z listy należy: Użyć przycisku Timer by wejść do listy własnej i przy pomocy przycisku UP/DOWN wybrać program. Usunięcie programu potwierdzić przyciskiem OK Edycja nazwy W tym punkcie menu można zmienić nazwę kanału Zmiana kolejności programów Zaznaczony kanał przesunąć w wybrane miejsce i nacisnąć OK. 2.5 Usuwanie programów z listy głównej Żeby stworzyć miejsce dla nowych programów, można usunąć niepotrzebne programy z listy głównej.

17 Menu główne Programowanie odbiornika w menu głównym 3. Wyszukiwanie kanałów Za pomocą tej funkcji można wyszukać nowe kanały. Dane niezbędne do tych ustawień można uzyskać np. od sprzedawcy lub z czasopism specjalistycznych. 3.1 Wyszukiwanie automatyczne Dla automatycznego wyszukiwania kanałów są wprowadzone prawie wszystkie parametry. Standardowo są używane konwertery z uniwersalnym oscylatorem częstotliwości 9750 MHz dla niższego pasma i MHz dla pasma wyższego. Podstawowe parametry odbiornika są zgodne z ustawieniami satelit Astra i Hot Bird. Jeśli ustawienia na wybranej satelicie są inne niż standardowe, należy wprowadzić własne dane. Podczas wyszukiwania na dole ekranu widać wskaźnik określający postęp wyszukiwania. Za pomocą przycisku kursora wybrać satelitę z którego będą wyszukiwane programy. Wybrany satelita zostanie zaznaczony. Nacisnąć zielony przycisk edycji by zmienić ustawienia. Za pomocą przycisku kursora można zmienić dane lub przeglądać ustawienia. Nacisnąć przycisk BACK by wybrać innego satelitę. Informacje o satelicie LNB Lo-Frequenz Tutaj można ustawić własną częstotliwość konwertera. DiSEqC Za pomocą tabeli Ustawienia DISEqC i sygnał 22 khz wstawia się specjalne ustawienia DISEqC. 22 khz Gdy w odbiorniku nie jest ustawiony DISEqC, zakres górny i dolny pasma trzeba ustawić ręcznie. Dotyczy to włączania i wyłączania częstotliwości 22 khz.

18 Programowanie odbiornika w menu głównym Kontrola DISEqC oraz przelacznika 22kHz DiSEqC-Settings: SAT A SAT B S AT C SAT D POLARYZACJA 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18V 18 V LNB-Band: 9,75/10,6 GHz 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 USTAWIENIA DISEqC OPCJE A A A A B B B B A A A A B B B B Wyjście 0/12 V W tym modelu ten punkt menu jest nieaktywny. Wyszukiwanie programów W tym punkcie możliwe jest ustawienie rodzaju wyszukiwanych programów np.: wszystkie, kodowane, nie kodowane. Bo dokonaniu wyboru, należy nacisnąć czerwony przycisk by rozpocząć wyszukiwanie. 3.2 Wyszukiwanie ręczne (Na ekranie telewizora wyświetlane jest w dwóch częściach. By przejść do drugiej części należy wybrać dalej i potwierdzić OK. Żeby powrócić do części pierwszej użyć przycisku Back Powrót ) Parametry te można ustawić samodzielnie lub powierzyć to specjaliście. 9. Wyszukiwanie sieci Każdy transponder zawiera informacje dotyczące systemu satelitarnego ( nadawca zawsze posiada aktualną listę). Przy dodawaniu transpondera i wyszukiwaniu sieci automatycznie wyszukiwane są wszystkie transpondery należące do tej sieci. Dla każdego odbiorcy są one inne Parametry te można ustawić samodzielnie lub powierzyć to specjaliście.

19 Programowanie odbiornika w menu głównym 3.3 Edycja transpondera W tym punkcie można zmienić, dodać lub usunąć dane dotyczące satelit. Funkcja ta jest stworzona do celów serwisowych i nie ma bezpośredniego wpływu na działanie odbiornika. WSKAZÓWKA: Jeśli niektóre ważne dane dotyczące satelity zostaną usunięte instalacje trzeba przeprowadzić od nowa. Nacisnąć przycisk OK w opcji wyszukiwania kanałów, by wejść do menu Edycja transpondera. Za pomocą przycisków kursora by zmienić satelitę. Wybór potwierdzić przyciskiem OK. Wyświetli się następujący obraz. Nacisnąć ponownie OK, by zmienić dane. Przy ponowny naciśnięciu przycisku OK transponder (TP) zostanie zaznaczony na żółto. Za pomocą przycisków numerycznych można zmienić częstotliwość. Nacisnąć prawy przycisk kursora aby przejść do zmiany polaryzacji. Pole zostanie zaznaczony na żółto i przyciskiem Up/Down możemy dokonać zmiany polaryzacji z pionowej na poziomą lub odwrotnie. By zmienić SR nacisnąć ponownie prawy przycisk kursora i przyciskami numerycznymi podać nową wartość. Błędne ustawienia można zmienić naciskając przycisk BACK. Nacisnąć OK. by potwierdzić poprawne ustawienia. Nacisnąć dwukrotnie przycisk BACK by opuścić Edycję transpondera i przejść do menu Wyszukiwania kanałów

20 Programowanie odbiornika w menu głównym 3.4. Transfer listy kanałów Menu to jest przewidziane z myślą o handlowcach. Można także samodzielnie zaprogramować odbiornik za pomocą komputera. Dzięki nim można dostosować ustawienia odbiornika do wybranej grupy odbiorców, np. regionalnych. Przesyłanie danych odbywa się poprzez złącze RS 232. Połączyć odbiornik z innym odbiornikiem lub komputerem za pomocą kabla RS 232. Wybrać odpowiedni punkt 1-4 widoczny na ekranie i nacisnąć OK, rozpocząć transfer Usuwanie wszystkich kanałów UWAGA: Po użyciu tej funkcji (kod: ) wszystkie ustawienia zostaną usunięte i odbiornik musi być zaprogramowany na nowo. W celu ponownego zaprogramowania odbiornika, należy usunąć wszystkie programy. Odbiornik powróci do ustawień menu początkowego jak w punkcie 6. Menu główne 4. Blokada rodzicielska Niektóre funkcje odbiornika wymagają wprowadzenia kodu ustawionego fabrycznie jako Blokada kanału Aby zablokować oglądanie niektórych programów, za pomocą przycisków LE/RI, należy wybrać listę, którą chcemy zablokować i potwierdzić wybór przyciskiem OK. Wybrana lista zostanie wyświetlona i przyciskami kursora wybieramy program, który chcemy zablokować. Aby potwierdzić nowe ustawienia nacisnąć przycisk Exit. 4.2 Blokada dostępu W punkcie 4 menu głównego Blokada rodzicielska wprowadzić kod i ustawić blokadę na Wł. Następnie po każdym włączeniu odbiornika należy podać kod. W ten sam sposób można też blokować dostęp do poszczególnych programów. Wtedy przy każdym wyborze kanału zablokowanego należy podać kod, by usunąć blokadę. 4.3 Zmiana hasła W przypadku zapomnienia kodu, należy użyć kodu firmowego

21 Menu główne Programowanie odbiornika w menu głównym 5 Ustawienie anteny obrotowej Powyższe ustawienia wymagają wiedzy fachowej. WARUNKI: Antena paraboliczna posiada silnik, który wysyła sygnał kontrolny do tunera. Antena jest ustawiona mechanicznie, więc wymaga precyzyjnie wyznaczonej orbity. Jest to niezbędne do uzyskania najsilniejszego sygnału. WSKAZÓWKA: W menu Ustawienia ogólne DISEqC ustawiamy na 1.2, jeżeli posiadamy antenę obrotową. Jeśli antena nie posiada obrotnicy, tą funkcję można wykorzystać do sprawdzenia siły sygnału. 5.1 Ustawienia limitów W tym punkcie należy ustawić zakres, w którym porusza się antena Aby to zrobić trzeba najpierw antenę obrócić maksymalnie na wschód i ustawić Limit wschodni, a następnie maksymalnie w kierunku zachodnim ustawiając Limit zachodni. W przypadku zmiany warunków możemy limity wykasować i ustawić na nowo (pkt. 4). W punkcie 5 Pozycja zerowa obrotnica anteny ustawia się w położeniu środkowym. 5.2 Wybierz satelitę Nacisnąć Lewy/Prawy przycisk kursora, by wybrać satelitę. Numer satelity zostaje nadany automatycznie. Odbiornik satelitarny rozpoznaje pozycje poszczególnych satelitów. Dlatego wystarczy, jeśli w ustawieniach anteny obrotowej ustawiony zostanie jeden satelita na najmocniejszy sygnał. 5.3 Numery satelitów Do zmiany numeru służą przyciski Lewy/Prawy kursora. By potwierdzić zmianę nacisnąć OK. Aby powrócić do oryginalnego numeru nacisnąć Powrót. 5.4 Wybierz transponder Przyciskami Lewy/Prawy wybrać transponder. 5.5 Obrót Wschód/Zachód Tutaj, za pomocą przycisków kursora, można ustawić zakres, w którym porusza się antena.

22 Programowanie odbiornika w menu głównym 5.6 Wyszukiwanie Wschód/Zachód Antena wyszukuje swoją pozycję Wschód/Zachód. 5.7 Zapisz satelitę W tym punkcie menu zapisuje się dotychczasowe ustawienia. 5.8 Wyznaczanie nowej pozycji Tu można wyznaczyć pozycję satelity. Wybór potwierdzić przyciskiem OK lub by zachować poprzednią nacisnąć Powrót. Menu główne 6. Wersja oraz aktualizacja oprogramowania W tym punkcie menu znajdują się informacje na temat wersji oprogramowania odbiornika. Można tutaj także dokonać aktualizacji wersji. Aktualizacja odbywa się poprzez satelitę. Warunkiem jest dostępność nowej wersji. Aktualizacja jest dostępna w określonych dniach. Informacje na ten temat znajdują się na By rozpocząć aktualizację nacisnąć OK. Następnie podać kod dostępu ustawiony fabrycznie jako lub zaprogramowany wcześniej w punkcie Zabezpieczenia dostępu. W bieżącym menu znajdują się ustawienia służące do aktualizacji oprogramowania. Ustawienia te można zmieniać. Po potwierdzeniu przyciskiem OK w punkcie 9 tego menu, odbiornik sprawdza czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania.

23 Programowanie odbiornika w menu głównym Jeśli nie, na ekranie ukaże się komunikat: Nie znaleziono oprogramowania. Jeśli oprogramowanie zostanie zaktualizowane, ukaże się komunikat: Aktualizacja zakończona, a odbiornik wyłączy się i włączy ponownie. Menu główne 7. Moduły dostępu Odbiornik jest wyposażony w dwa złącza PCMCIA umożliwiające używanie dwóch modułów. Pozwala to na oglądanie płatnych kanałów kodowanych. Aby oglądać kodowane programy należy posiadać także kartę dostępu danej platformy. Jeśli opłacony został abonament, to moduł w tunerze porówna wysyłany kod z kodem na karcie i pozwoli na oglądanie programów. O oferty zakupu kart i opłat abonamentowych należy pytać u autoryzowanego dystrybutora danej platformy. By sprawdzić, jaki moduł zainstalowany jest w odbiorniku bądź, jakie posiada ustawienia, należy nacisnąć przycisk MENU oraz wybrać punkt 7 Common Interface Manager. Na ekranie pojawi się następujący obraz: Jeśli moduł jest zainstalowany to tuner automatycznie określi typ modułu i pokaże w tym menu. Kiedy wybierzemy moduł mamy dostęp do różnych opcji. Są to m.in. uprawnienia odbioru, pakiety itp. Menu główne 8. Twardy dysk W tym menu dostępne informacje o twardym dysku i sposobie zarządzania Nacisnąć OK w punkcie 1 menu by wywołać informacje o dysku.

24 Programowanie odbiornika w menu głównym 8.1 Informacje o twardym dysku W tym menu zawarte są podstawowe informacje o modelu, wersji oprogramowania, całkowitej pojemności i wolnej przestrzeni na dysku. 8.2 Formatowanie twardego dysku By sformatować dysk nacisnąć OK w tym menu. Wprowadzić kod Wszystkie dane zostaną skasowane. Nowo instalowany dysk również formatujemy w ten sposób. Struktura plików w tunerze jest inna od tych z dysku komputera. UWAGA: Nie wyłączać odbiornika podczas formatowania. 8.3 Czasowe wyłączenie twardego dysku To menu służy do ograniczenia zużycia energii przez twardy dysk. Jeśli ustawimy czas np. na 10 minut, to dysk po 10 minutach nie używania przechodzi w tryb czuwania. Przy pomocy przycisków Lewy/Prawy można ustawić ten parametr. Menu główne 9. Reinstalacja Jeśli zostały zmienione lub usunięte ustawienia fabryczne, można je przywrócić wpisując kod

25 Nagrywanie i odtwarzanie 10 Nagrywanie i odtwarzanie Odbiornik umożliwia nagrywanie i odtwarzanie programów satelitarnych Nagrywanie Nagrywanie bezpośrednie Podczas emisji programu TV lub radiowego można rozpocząć nagrywanie przez naciśnięcie przycisku Rec. Po rozpoczęciu nagrywania w prawym górnym rogu ekranu ukaże się symbol. Aby zakończyć nagrywanie nacisnąć OK. Kiedy w dolnej części ekranu ukaże się menu nagrywania wystarczy nacisnąć OK by zakończyć nagrywanie lub Exit aby kontynuować Programowane nagrywanie (funkcja timera) Można użyć funkcji timera tak, aby tuner automatycznie się włączył (wyłączył), zmienił kanał w określonym czasie i umożliwił nagrywanie wybranego programu. Można również użyć tej funkcji, by nie przeoczyć początku audycji na innym kanale. W funkcji timera można ustawić listę wszystkich wymaganych parametrów, takich jak data i czas, w którym tuner ma się włączyć i wyłączyć oraz kanał, z którego chcemy nagrywać. Jeśli jest to potrzebne, można też zaprogramować dzienną lub tygodniową powtarzalność tych operacji. Jeśli aktualnie oglądany jest jakiś program i zbliża się czas nagrywania, minutę wcześniej tuner przypomni o tym. W momencie rozpoczęcia nagrywania tuner przełączy się na wybrany program, a na wyświetlaczu pojawi się napis Rec. Po zakończeniu tuner przełączy się na poprzedni program. By zaprogramować timer: Nacisnąć przycisk Timer na pilocie. Jeśli dotąd nieustawiony został aktualny czas, wprowadzić go w tej chwili przy użyciu przycisków numerycznych. Zaraz po wykonaniu widoczna jest Lista nagrań. W tej liście widoczne są wszystkie dotąd zaprogramowane funkcje timera. Można dodać nowe lub usunąć poprzednie. Pod zakładką Tryb widoczne jest czy funkcje timera mają charakter jednorazowy, codzienny czy tygodniowy.

26 By wprowadzić nowe ustawienia nacisnąć OK. Ukaże się następujący widok: Nagrywanie i odtwarzanie W tym menu można wprowadzić wszystkie ustawienia dla nagrywania programowanego. Po ustawieniu wszystkich parametrów w punkcie 8 menu nacisnąć OK by potwierdzić. By skasować lub zmienić jakieś ustawienie przyciskami Góra/Dół wybrać odpowiedni parametr i nacisnąć Prawo/Lewo. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. Nacisnąć EXIT by powrócić do trybu telewizyjnego Nagrywanie za pomocą EPG Nacisnąć EPG by wejść w tryb przewodnika. Przy pomocy przycisków Góra/Dół zaznaczyć audycję, którą chcemy nagrać i nacisnąć przycisk Timer. Kiedy na ekranie pojawi się informacja Nagrywanie EPG, nacisnąć przycisk OK by wybrana audycja została dodana do listy nagrań Lista nagrań na twardym dysku Nacisnąć przycisk List by wyświetlić listę nagrań Odtwarzanie nagrania Wybrać audycję za pomocą przycisków Góra/Dół Nacisnąć OK by rozpocząć odtwarzanie.

27 Nacisnąć Info by pokazać lub ukryć pasek postępu. Nagrywanie i odtwarzanie Odtwarzanie w zwolnionym tempie Odtwarzanie w zwolnionym tempie (bez dźwięku) uruchamia się za pomocą przycisku Dół Szybkie przewijanie Za pomocą przycisków Lewy/Prawy (lub < >) możliwe jest przewijanie. Poprzez kilkukrotne naciśnięcie tych przycisków można zmieniać prędkość przewijania (2x, 4x, 8x, 16x). Aktualna prędkość widoczna jest na wyświetlaczu Stop i pauza By zatrzymać odtwarzanie nacisnąć przycisk OK. Pauza jest uruchamiana przez naciśnięcie przycisku Góra Usuwanie nagrań Nacisnąć przycisk List. Program, który chcemy usunąć wybrać za pomocą przycisków Góra/Dół. Nacisnąć przycisk Del. Usunięcie informacji potwierdzić przyciskiem OK. By przerwać nacisnąć Exit.

28 Nagrywanie i odtwarzanie 10.3 Nagrywanie z przesunięciem czasowym (Time Shifting) Funkcja ta daje możliwość śledzenia bieżącego programu z opóźnieniem, sięgającym 120 minut Jeśli na przykład zadzwoni telefon, by nie przegapić programu wystarczy nacisnąć przycisk Time-Shift problemów obraz zostanie zatrzymany. By rozpocząć oglądanie po skończonej po rozmowie należy nacisnąć przycisk RE i program będzie kontynuowany. Podczas oglądania można zatrzymać program przyciskiem Góra. By ponownie rozpocząć oglądanie trzeba jeszcze raz nacisnąć przycisk Góra. Aby zatrzymać nagrywanie problemów przesunięciem, należy nacisnąć przycisk OK. Wyświetli się wybrane menu. Ponowne naciśnięcie przycisku OK powoduje, że nagrany program zostanie usunięty. By kontynuować oglądanie wystarczy nacisnąć EXIT.

29 Rozwiązywanie problemów 11 Rozwiązywanie problemów UWAGA: W przypadku przekazu cyfrowego tuner odbiera wiele danych. Powoduje to wydłużenie czasu przełączania kanałów w stosunku do odbiornika analogowego. Podczas oczekiwania na ekranie widoczna jest klepsydra lub napis: Proszę czekać. Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Zakłócenia, ale menu ekranowe widoczne Uszkodzony lub źle podłączony odbiornik, uszkodzony kowerter Duże straty sygnału na kablu Uszkodzony konwerter Uszkodzone wtyki F (woda, korozja) Sprawdzić kabel i wtyczkę, Ustawić na nowo antenę, Sprawdzić konwerter Wymienić kabel SAT lub podłączyć wzmacniacz Wymienić konwerter Naprawić złącza Brak dźwięku stereo Nie działa pilot Złe kable pomiędzy TV i odbiornikiem Słabe baterie Pilot nie jest skierowany w w stronę odbiornika Sprawdzić kabel EURO Wymienić baterie Prawidłowo ustawić pilota 12 Usuwanie odpadów Odpady należy posortować i wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników.

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji w DVBT06SXT2 Warszawa, Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji

Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji w DVBT06SXT2 Warszawa, Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji Niniejsza instrukcja dotyczy dekodera DVBT06SXT2 1 Dekoder posiada funkcje PVR, która umożliwia zaplanowanie nagrywania audycji z wyprzedzeniem a następnie obejrzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Zawartość multipleksów cyfrowych 1 / 5 multipleks Oferta programowa * kanały

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IDL 2000 S

Instrukcja obsługi IDL 2000 S Instrukcja obsługi IDL 2000 S 1 Spis treści: 1. Podstawowe Informacje 1.1 Podstawowe cechy odbiornika...4 1.2 Instrukcja bezpieczeństwa...5 1.3 Zawartość opakowania...5 1.4 Ogólna obsługa tunera Inverto

Bardziej szczegółowo

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA...........................................

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Legenda POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY WYBÓR OPCJI WEJŚCIE DO SERWISU, WYJŚCIE Z SERWISU, ZAMÓW, POBIERZ UPRAWNIENIA ZATWIERDZENIE

Legenda POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY WYBÓR OPCJI WEJŚCIE DO SERWISU, WYJŚCIE Z SERWISU, ZAMÓW, POBIERZ UPRAWNIENIA ZATWIERDZENIE INSTRUKCJA OSŁUGI vod+ VOD+ - wideo na życzenie to nowoczesna usługa, umożliwiająca wypożyczanie filmów przy użyciu dekodera PVR. Domowa wideoteka znajduje się na twardym dysku dekodera dzięki czemu możesz

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB Wersja 0.5 z dnia 30.09.2013 I. WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Punktów Serwisowych. Należy

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4. Menu Filmy 7. Menu Dla dzieci i Seriale 10

Spis treści. UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4. Menu Filmy 7. Menu Dla dzieci i Seriale 10 Spis treści UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4 Zmiana kodu PIN 4 Wprowadzenie błędnego kodu PIN 5 Blokada programu według wieku 6 Zabezpieczenie zamawiania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi Przyciski i wskaźniki... 2 Jak dokonywać pomiarów?... 3 Menu pomiaru... 3 Menu Główne... 4 Ustawienia konwertera... 4 Edycja satelity... 6 Zakres widma... 7 Konstelacja...

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić?

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić? 1. Jak zamówić usługę USB PVR? Usługę można zamówić w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i Salonie Firmowym lub za pomocą naszej infolinii: 601 601 601. Po zakupie usługi (bądź 48h po instalacji usługi TV)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS.

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS. Instrukcja obsługi tunera Echolite DSB 791 Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS www.satfans.com.pl Spis treści 1. Parametry techniczne 1.1 Panel przedni 1.2 Panel tylni

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VOD+

INSTRUKCJA OBSŁUGI VOD+ INSTRUKCJA OSŁUGI VOD+ VOD+ - wideo na życzenie to nowoczesna usługa, umożliwiająca wypożyczanie filmów przy użyciu dekodera PVR. Domowa wideoteka znajduje się na twardym dysku dekodera dzięki czemu możesz

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFRA+VOD

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFRA+VOD INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFRA+VOD CYFRA+VOD wideo na życzenie to nowoczesna usługa, umożliwiająca wypożyczanie filmów przy użyciu dekodera PVR. Domowa wideoteka znajduje się na twardym dysku dekodera dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB INSTRUKCJA STANOWISKOWA Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB Poniżej opisujemy szczegółowe informacje na temat podłączenia tunera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 SPIS TREŚCI OPIS... 9 OBSŁUGA DEKODERA DSI 50 PO... 15 MENU GŁÓWNE... 15 1. INSTALACJA... 15 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW... 22 3. BLOKADA RODZICIELSKA... 23 4.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UWAGA ZMIANA WSZYSTKICH CZĘSTOTLIWOŚCI NADAWANIA KANAŁÓW TV 23 STYCZNIA 2017 PONOWNE WYSZUKANIE WSZYSTKICH KANAŁÓW W TELEWIZORACH I DEKODERACH

UWAGA ZMIANA WSZYSTKICH CZĘSTOTLIWOŚCI NADAWANIA KANAŁÓW TV 23 STYCZNIA 2017 PONOWNE WYSZUKANIE WSZYSTKICH KANAŁÓW W TELEWIZORACH I DEKODERACH UWAGA ZMIANA WSZYSTKICH CZĘSTOTLIWOŚCI NADAWANIA KANAŁÓW TV 23 STYCZNIA 2017 PONOWNE WYSZUKANIE WSZYSTKICH KANAŁÓW W TELEWIZORACH I DEKODERACH ZACHOWAJ!!! ZACHOWAJ TĘ ULOTKĘ instrukcja wyszukania kanałów

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA...

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... Strona 1 Strona 2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE... 3 2 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 - WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... 5 3.1 Wyposażenie standardowe... 5 3.2 Opis odbiornika... 6 3.3 Opis pilota D-1008...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

DIGIT MF4-K. Instrukcja obsługi. Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI.

DIGIT MF4-K. Instrukcja obsługi. Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. DIGIT MF4-K Instrukcja obsługi Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. Do odbioru nie kodowanych i kodowanych programów (np. CONAX, IRDETO, SECA itd.) w sieciach

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 MAC DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Ogólne 2 Wprowadzenie 2 Właściwości 2 Wymagania systemowe: 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

DIGISAT PRO. Instrukcja obsługi

DIGISAT PRO. Instrukcja obsługi DIGISAT PRO Instrukcja obsługi DIGISAT PRO - Emitor AB DIGISAT PRO firmy Emitor został zaprojektowany, aby być pomocą w ustawianiu anten satelitarnych, dlatego został stworzony z maksymalną starannością.

Bardziej szczegółowo

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. - 2004 www.skymax.pl SPIS TREŚCI 1. DANE TECHNICZNE. 3 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. 4 3. OPIS ODBIORNIKA. 5

Bardziej szczegółowo

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów Co to jest DVB-T? DVB-T to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce do 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję analogową czyli taką jaką możemy odbierać teraz za pomocą

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartVent. SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO

Instrukcja obsługi SmartVent. SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO Instrukcja obsługi SmartVent SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO Spis treści 1. Przeznaczenie 3 2. Zasada działania 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego 39 95-100 Zgierz Tel: 42 716-76-60 e-mail: info@skomur.com.pl MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania Cyfrowy Polsat

Instrukcja obsługi oprogramowania Cyfrowy Polsat Instrukcja obsługi oprogramowania Cyfrowy Polsat DSB-7100 HD Cyfrowy dekoder satelitarny High Definition 161587 Wydrukowano na papierze z makulatury Holandia Interfejs użytkownika EchoNAV WSTĘP SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 Wszystkie pytania związane z instalacją i korzystaniem z usługi tv kieruj do działu pomocy technicznej pod numer : 801 505 505 253380733 Twój świat.cały świat. 6.

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo