KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY 2005 {SEK(2006) 1152} PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA BUDŻETOWA Wstępny projekt budżetu na rok Projekt budżetu na rok Pismo korygujące do budżetu na rok Przyjęcie budżetu na rok Budżet korygujący (BK) nr 8/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI... 4 A. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Środki dostępne w roku budżetowym Wykorzystanie środków dostępnych w roku budżetowym Automatyczne przeniesienia środków z roku 2004 na rok Nieautomatyczne przeniesienia środków z roku budżetowego Przeniesienia środków w obrębie Sekcji Gwarancji EFOGR i budżet korygujący... 6 B. ZALICZKI Zaliczki dla państw członkowskich WYKONANIE BUDŻETU NA ROK UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU Poddział 1a Poddział 1b Podział według rodzaju wydatków ZAŁĄCZNIK 1: PROCEDURA BUDŻETOWA, ROK 2005 EU-25 SEKCJA GWARANCJI EFOGR ZAŁĄCZNIK 2: UDZIAŁ BUDŻETU SEKCJI GWARANCJI EFOGR W CAŁKOWITYM BUDŻECIE UE W LATACH ZAŁĄCZNIK 3: ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU NA ROK 2005 ZAŁĄCZNIK 4: BUDŻET 2005: WYDATKI SEKCJI GWARANCJI EFOGR W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZAŁĄCZNIK 5: ZMIANY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYDATKÓW SEKCJI GWARANCJI EFOGR UWAGA: Do niniejszego sprawozdania dołączony jest dokument roboczy służb Komisji. Pełny tekst tego dokumentu (w języku angielskim) i załączone tabele (w języku angielskim lub francuskim) będą dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiesjkich. PL 2 PL

3 1. PROCEDURA BUDŻETOWA 1.1. Wstępny projekt budżetu na rok 2005 W maju 2004 r. Komisja przyjęła wstępny projekt budżetu (PDB) na rok 2005 i przedstawiła go władzy budżetowej. Dla Sekcji Gwarancji EFOGR zaproponowano środki na zobowiązania w łącznej wysokości ,5 mln EUR, z czego ,5 mln EUR przypadało na poddział 1a, zaś 6 841,0 mln EUR na poddział 1b. Środki na płatności w przypadku poddziału 1b wyniosły 6 279,4 mln EUR, co wynikało z uwzględnienia przejściowego instrumentu dla nowych państw członkowskich, który jest realizowany w oparciu o środki zróżnicowane Projekt budżetu na rok 2005 W lipcu 2004 r. Rada przyjęła projekt budżetu na rok W porównaniu z PDB środki w poddziale 1a zostały zmniejszone o 1 000,0 mln EUR, natomiast wysokość środków w poddziale 1b nie uległa zmianie Pismo korygujące do budżetu na rok 2005 Pod koniec października 2004 r. Komisja przyjęła pismo korygujące nr 3 do PDB na rok 2005, w którym zapotrzebowanie na środki dla poddziału 1a zostało określone w wysokości ,5 mln EUR, czyli o 224,0 mln EUR mniej niż proponowano w PDB. Wysokość zaproponowanych w PDB środków dla poddziału 1b nie uległa zmianie Przyjęcie budżetu na rok 2005 W grudniu 2004 r. przyjęty został budżet na rok Władza budżetowa odrzuciła kwoty zaproponowane dla poddziału 1a w piśmie korygującym nr 3 i przyjęła budżet na rok 2005 w wysokości odpowiadającej projektowi budżetu. Środki dla poddziału 1a wyniosły łącznie ,5 mln EUR, co stanowiło kwotę o 777,5 mln EUR niższą od proponowanej w piśmie korygującym nr 3. Wysokość zaproponowanych w PDB środków dla poddziału 1b nie uległa zmianie. Szczegółowe informacje por. załącznik Budżet korygujący (BK) nr 8/2005 W grudniu 2005 r. Komisja zaproponowała w BK nr 8/2005 korektę środków na zobowiązania w budżecie na rok 2005, która została zatwierdzona przez władzę budżetową. W jej ramach w poddziale 1a skreślono kwotę 650,0 mln EUR, w wyniku czego środki na zobowiązania w tym poddziale wyniosły ,5 mln EUR. Szczegółowe informacje por. pkt 2.5. Udział ostatecznego budżetu Sekcji Gwarancji EFOGR (środki na zobowiązania) w całkowitym budżecie UE w latach przedstawiono w załączniku 2. PL 3 PL

4 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI A. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 2.1. Środki dostępne w roku budżetowym 2005 Ostatecznie dostępne w roku budżetowym 2005 środki dla Sekcji Gwarancji EFOGR wyniosły EUR. Władza budżetowa wyraziła zgodę na nieautomatyczne przeniesienie środków z roku 2004 na rok 2005 w wysokości EUR Wykorzystanie środków dostępnych w roku budżetowym Operacje budżetowe Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące operacji budżetowych w roku 2005: EUR 1. Dostępne środki środki normalne nieautomatyczne przeniesienia środków 2. Zobowiązania na wydatki państw członkowskich dokonywane ze środków normalnych na wydatki państw członkowskich dokonywane ze środków przeniesionych nieautomatycznie na płatności bezpośrednie na wydatki państw członkowskich RDTI EU-10 Zobowiązania łącznie 3. Kwoty zaksięgowane na wydatki państw członkowskich dokonywane ze środków normalnych na wydatki państw członkowskich dokonywane ze środków przeniesionych nieautomatycznie na płatności bezpośrednie na wydatki państw członkowskich RDTI EU-10 Kwoty zaksięgowane łącznie 4. Automatyczne przeniesienia środków na wydatki państw członkowskich RDTI EU-10 na wydatki państw członkowskich dokonywane ze środków przeniesionych nieautomatycznie na płatności bezpośrednie Automatyczne przeniesienia środków łącznie 5. Nieautomatyczne przeniesienia środków 6. Środki wygasające (= 1 2 5) , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,85 PL 4 PL

5 Automatyczne przeniesienia środków Automatyczne przeniesienia odpowiadają różnicy między zobowiązaniami a kwotami zaksięgowanymi. W roku 2005 wynosiły one 1 856,7 mln EUR i odpowiadały środkom, które Komisja zarezerwowała na dokonywane przez siebie wydatki, ale które nie zostały zrealizowane do końca roku budżetowego Nieautomatyczne przeniesienia środków Zgodnie z art. 9 i 149 rozporządzenia finansowego (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.) Komisja postanowiła dokonać nieautomatycznego przeniesienia środków z roku budżetowego 2005 na rok budżetowy 2006 w łącznej wysokości 43,4 mln EUR na pozycję Wcześniejsze emerytury nowy system Automatyczne przeniesienia środków z roku 2004 na rok 2005 Poniższa tabela zawiera informacje o wykorzystaniu środków przeniesionych z roku budżetowego 2004 w roku budżetowym 2005: EUR 1. Zobowiązania przeniesione na wydatki państw członkowskich RDTI EU-10 na płatności bezpośrednie Zobowiązania łącznie 2. Anulowane zobowiązania przy przeniesionych środkach na wydatki państw członkowskich na płatności bezpośrednie Anulowane zobowiązania łącznie 3. Płatności na wydatki państw członkowskich RDTI EU-10 na płatności bezpośrednie Kwoty zaksięgowane łącznie 4. Środki wygasające (= ) na wydatki państw członkowskich na płatności bezpośrednie Środki przeniesione i anulowane łącznie 5. Automatyczne przeniesienia środków na wydatki państw członkowskich RDTI EU , , , , , , , , , , , Nieautomatyczne przeniesienia środków z roku budżetowego 2004 Zgodnie z art. 9 i 149 rozporządzenia finansowego (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.) Komisja postanowiła dokonać nieautomatycznego przeniesienia środków z roku budżetowego 2004 na rok PL 5 PL

6 budżetowy 2005 w łącznej wysokości 49,5 mln EUR. Na kwotę tę składają się: 8,3 mln EUR na pozycję Inwestycje w gospodarstwa rolne ; 8,1 mln EUR na pozycję Działania rolnośrodowiskowe ; 2,5 mln EUR na pozycję Poprawa przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych ; 14,2 mln EUR na pozycję Leśnictwo dawny system ; 9,6 mln EUR na pozycję Wspieranie dostosowania i rozwoju obszarów wiejskich ; 6,3 mln EUR na pozycję Pozostałe środki rozwoju obszarów wiejskich ; 0,5 mln EUR na pozycję Studium pilotażowe: model finansowania oparty na pomiarze ryzyka w zakresie epidemii zwierząt gospodarskich Przeniesienia środków w obrębie Sekcji Gwarancji EFOGR i budżet korygujący W roku 2005 władza budżetowa zatwierdziła przeniesienie środków nr 18/05: z rozdziałów Produkty zwierzęce ( 241,5 mln EUR), Kontrola wydatków rolnych ( 14,0 mln EUR) oraz Strategia i koordynacja polityki ( 18.0 mln EUR) do rozdziału Produkty roślinne (+273,5 mln EUR). W roku 2005 władza budżetowa została poinformowana o przeniesieniu środków nr 19/05: z rozdziału Produkty zwierzęce ( 82,9 mln EUR) do rozdziału Produkty roślinne (+82,9 mln EUR). W roku 2005 władza budżetowa zatwierdziła budżet korygujący nr 8/2005, który zmniejszał łączną wysokość środków o kwotę 650,0 mln EUR. Korekta ta dotyczyła rozdziałów Produkty zwierzęce ( 446,0 mln EUR), Kontrola wydatków rolnych ( 169,0 mln EUR) oraz Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin ( 35,0 mln EUR). B. ZALICZKI 2.6. Zaliczki dla państw członkowskich System miesięcznych zaliczek na podstawie dokonanych wydatków Artykuł 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 1 stanowi, że Komisja podejmuje decyzję w sprawie comiesięcznych zaliczek na podstawie wydatków dokonanych przez akredytowane agencje płatnicze. Zaliczki są wypłacane państwom członkowskim na początku drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym agencje płatnicze dokonały wydatków. Ściśle rzecz biorąc w tym przypadku nie są wypłacane zaliczki, lecz dokonywany jest zwrot poniesionych już wydatków. Termin zaliczka służy podkreśleniu wstępnego 1 Dz.U. L 160 z , str PL 6 PL

7 charakteru tych płatności: zaliczki są wypłacane na podstawie miesięcznych deklaracji przekazywanych przez państwa członkowskie 2 ; miesięczne księgowanie wydatków następuje po kontroli i korekcie szczegółowej deklaracji 3. Zaliczki nabierają ostatecznego charakteru po weryfikacji wydatków w kolejnych latach budżetowych, następującej w ramach podejmowania decyzji w sprawie rozliczenia rachunków. Wszystkie płatności dokonane przez państwa członkowskie w okresie od dnia r. do dnia r. objęte były systemem zaliczek. Komisja dokonuje ponadto płatności bezpośrednich dla ograniczonej liczby środków oraz w zakresie zarządzania przejściowym instrumentem dla nowych państw członkowskich (Rural Development Transitional Instrument, RTDI EU-10). W roku budżetowym 2005 łączna kwota netto wypłaconych zaliczek wynosiła ,43 EUR Decyzje w sprawie zaliczek w roku budżetowym 2005 W roku budżetowym 2005 Komisja przyjęła dwanaście decyzji w sprawie miesięcznych zaliczek. W grudniu 2005 r. została podjęta decyzja w sprawie dodatkowej zaliczki, tak by dostosować uprzednio przyznane zaliczki do łącznych wydatków, które należało zaksięgować w roku budżetowym Szczegółowe informacje por. załącznik 6 dokumentu roboczego dołączonego do niniejszego sprawozdania. 3. WYKONANIE BUDŻETU NA ROK 2005 Środki przewidziane dla Sekcji Gwarancji EFOGR na rok budżetowy 2005 wynosiły wstępnie ,9 mln EUR, co obejmowało również kwoty przeniesione z roku 2004 (49,0 mln EUR dla poddziału 1b oraz 0,5 mln EUR dla DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów). Do poddziału 1a przypisana była kwota ,9 mln EUR, zaś do poddziału 1b kwota 6 890,0 mln EUR. Wykonanie budżetu dla poddziału 1a wyniosło ,8 mln EUR, tj. około 98,3 % wstępnie przypisanych środków, a w przypadku poddziału 1b wyniosło 6 827,3 mln EUR, tj. około 99,1 % odpowiednich środków. Wykonanie budżetu oznacza w przypadku poddziału 1a niewykorzystanie środków w wysokości 735,1 mln EUR. Celem zmniejszenia składek państw członkowskich do budżetu wspólnotowego, Komisja w budżecie korygującym nr 8/2005 zaproponowała skreślenie kwoty 650,0 mln EUR ze środków na zobowiązania Sekcji Gwarancji EFOGR. W ten sposób dostępne środki wyniosły ostatecznie dla poddziału 1a ,9 mln EUR, co ograniczyło niewykorzystanie środków do kwoty 85,1 mln EUR. W załączniku 3 przedstawione są informacje dotyczące wykonania budżetu na rok 2005, w tym różnice między wykonaniem a środkami przewidzianymi w przyjętym 2 3 Informacje dotyczące tych płatności są przez państwa członkowskie przekazywane faksem 10. dnia każdego miesiąca. Szczegółowa deklaracja jest przekazywana miesięcznie przez państwa członkowskie w postaci tabeli 104. PL 7 PL

8 budżecie oraz w budżecie korygującym nr 8/2005. Załącznik 4 zawiera informacje o wydatkach w podziale na poszczególne pozycje i państwa członkowskie. 4. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU Rok 2005 w rolnictwie charakteryzował się zwiększeniem produkcji zbóż oraz nieznacznym spadkiem produkcji zwierzęcej, czemu towarzyszyły korzystne ceny produktów zwierzęcych oraz niższe ceny produkcji roślinnej Poddział 1a W odniesieniu do poddziału 1a wykorzystanie środków budżetowych było wyższe od zakładanego w przypadku produkcji roślinnej, natomiast niższe od zakładanego w sektorach: mleka, mięsa wieprzowego, audytu, strategii i koordynacji, rybołówstwa oraz w dziedzinie weterynarii. Załączona tabela przedstawia szczegóły wykonania dla poszczególnych pozycji budżetu. Poniżej przedstawiono w skrócie przyczyny niższego, względnie wyższego wykorzystania środków w przypadku poszczególnych pozycji budżetu w porównaniu z ostatecznie przewidzianymi środkami Środki na rynku zbóż Wyższe od zakładanego wykorzystanie środków w tym sektorze wynikało głównie ze zwiększenia ilości zboża składowanego w magazynach państwowych w następstwie bardzo obfitych zbiorów zbóż w roku gospodarczym 2004/05. Szacuje się, że w roku budżetowym magazyny państwowe dokonały skupu ok. 14,7 mln ton zbóż, podczas gdy władza budżetowa przewidziała w budżecie na rok 2005 środki pozwalające na zakup jedynie 2,6 mln ton Płatności bezpośrednie na rośliny uprawne Przyjmując budżet władza budżetowa zmniejszyła środki na tę pozycję, w szczególności w odniesieniu do płatności pomocy obszarowej w przypadku zbóż, nasion oleistych i roślin białkowych itd. Wydatki państw członkowskich z tytułu płatności bezpośrednich na rośliny uprawne okazały się jednak większe niż środki zarezerwowane w budżecie, co doprowadziło do wydatków wyższych o 173,4 mln EUR od zakładanych Rośliny włókniste Większe od zakładanego wykorzystanie środków związane było głównie z sytuacją w sektorze bawełny. Środki na tę pozycję zostały przez władzę budżetową zmniejszone o około 53,0 mln EUR. Wydatki państw członkowskich były natomiast wyższe i wyniosły 952,0 mln EUR, co doprowadziło do wyższego niż planowane wykorzystania środków budżetowych Owoce i warzywa Korzystna sytuacja rynkowa sprawiła, że mniejsza ilość warzyw i owoców musiała zostać wycofana z rynku, co zmniejszyło związane z tym wydatki. Ponadto w związku z tym, że korzystne zmiany doprowadziły do wzrostu ceny rynkowej bananów, stawka pomocy dla tego produktu mogła zostać obniżona. Łączna kwota oszczędności uzyskanych w przypadku tych dwóch środków uległa jednak PL 8 PL

9 zmniejszeniu w wyniku zanotowanego w ciągu roku wzrostu pomocy operacyjnej przyznawanej organizacjom producentów Inne produkty i środki sektora roślinnego Niższe od zakładanego wykorzystanie środków w tym sektorze wynika ze zmniejszenia tempa wypłacania pomocy w odniesieniu do suszu paszowego oraz z niższych płatności dokonanych przez państwa członkowskie na różne programy POSEI Pomoc bezpośrednia o charakterze horyzontalnym Wyższe od planowanego wykorzystanie środków dotyczy uproszczonego systemu płatności obszarowych (SAPS) i wynika z efektu podwójnego kursu spowodowanego wypłatą pomocy w walutach krajowych. W szczególności wartość waluty węgierskiej i polskiej wzrosła w stosunku do euro, co doprowadziło do wyższych wydatków Mleko i przetwory mleczne Korzystne warunki na rynku wewnętrznym i światowym w sektorze mleka umożliwiły Komisji obniżenie poziomu stawek refundacji wywozowych oraz stawek pomocy na rynku wewnętrznym w odniesieniu do różnych produktów tego sektora w porównaniu z poziomami przewidzianym w budżecie na rok Pozwoliło to zmniejszyć wydatki na różne środki i doprowadziło do odpowiednich oszczędności w tym sektorze. Poza tym z tytułu nadmiernej produkcji pobrane zostały dodatkowe opłaty za ponad 1 mln ton mleka, a nie za przewidziane w budżecie 0,25 mln ton, co jeszcze bardziej zwiększyło oszczędności w tym sektorze Wołowina i cielęcina Wyższe wykorzystanie środków w tym sektorze dotyczyło głównie płatności premii zwierzęcych należnych za rok 2004, które były znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Warto przypomnieć, że środki na tę pozycję zostały przez władzę budżetową zmniejszone o około 226,0 mln EUR, w szczególności w przypadku premii za krowy mamki i specjalnych premii za wołowinę Mięso wieprzowe, jaja i drób, produkty pszczelarskie Niższe od przewidywanego wykorzystanie środków w tym sektorze wynikało z dobrej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego, dzięki której Komisja nie musiała w roku 2005 dokonywać żadnych refundacji wywozowych za eksport świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego. Refundacje wywozowe były wypłacane jedynie w przypadku kiełbas, eksportowane ilości były jednak niższe niż prognozowane w budżecie na rok Rozliczenie rachunków Kwoty odzyskane od państw członkowskich w wyniku procedury rozliczenia rachunków były wyższe od przewidzianych w budżecie na rok PL 9 PL

10 4.2. Poddział 1b Rozwój obszarów wiejskich EU-15 Sekcja Gwarancji EFOGR wykorzystuje środki poddziału 1b do współfinansowania (rozporządzenie (WE) nr 1257/1999) 89-ciu programów rozwoju obszarów wiejskich w krajach EU-15, które zostały zatwierdzone na lata W roku 2005 wypłacono 99,1 % dostępnych środków na pokrycie wydatków faktycznie dokonanych w ramach tych programów. Znacznie niższe od planowanego wykorzystanie środków miało miejsce głównie w przypadku następujących pozycji: wcześniejsza emerytura (nowy system), działania rolnośrodowiskowe (nowy system), leśnictwo (nowy system). Znacznie wyższe wykorzystanie środków nastąpiło natomiast w przypadku działań wspierających na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR Sekcja Gwarancji EFOGR współfinansuje przy pomocy tego instrumentu, na podstawie środków zróżnicowanych (rozporządzenie (WE) nr 1257/1999), zatwierdzone w roku 2004 programy rozwoju obszarów wiejskich w dziesięciu nowych państwach członkowskich na lata Wszystkie kwoty przewidziane w budżecie miały charakter zobowiązań, natomiast płatności wyniosły około 1 414,6 mln EUR, czyli były wyższe od planowanych o około 45,2 mln EUR Podział według rodzaju wydatków Wydatki Sekcji Gwarancji EFOGR w ramach poddziału 1a można podzielić na kilka głównych kategorii. Poniżej przedstawiono wydatki w tych kategoriach oraz udział procentowy, jaki stanowiły one w łącznych wydatkach Sekcji Gwarancji EFOGR w roku 2005: Refundacje wywozowe Wydatki na refundacje wywozowe wyniosły 3 051,9 mln EUR, czyli 6,2 % łącznych wydatków Pomoc bezpośrednia Wydatki na pomoc bezpośrednią wyniosły ,8 mln EUR, tj. 68,9 % łącznych wydatków. Wydatki zaliczane do pomocy bezpośredniej są określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 160, str. 113) Składowanie Inne Wydatki na składowanie wyniosły 851,5 mln EUR, czyli 1,7 % łącznych wydatków. Magazynowane były przede wszystkim zboża, cukier, wino i produkty mleczarskie. Inne wydatki związane z interwencją wyniosły 4 496,6 mln EUR, tj. 9,2 % łącznych wydatków w roku budżetowym. Należą do nich wydatki, które nie wchodzą w zakres uprzednio wymienionych kategorii. Zmiany w poszczególnych kategoriach wydatków w latach zostały przedstawione w załączniku 5. PL 10 PL

11 ZAŁĄCZNIK 1 Tytuł Rozdzia Pozycja PROCEDURA BUDŻETOWA, ROK EU-25 - SEKCJA GWARANCJI EFOGR Wstępny projekt budżetu Projekt budżetu Projekt budżetu Pismo Rada, Budżet mln EUR Rada, pierwsze czytanie PE, pierwsze czytanie korygujące drugie czytanie CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA 05 OBSZAR POLITYKI 05: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki administracyjne DG AGRI 4,3 4,3 4,3 4,3 5,3 5,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4, Wydatki wspierające działałność operacyjną obszaru polityki "Rolnictwo" 4,3 4,3 4,3 4,3 5,3 5,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4, Produkty roślinne , , , , , , , , , , , , Środki na rynku zbóż 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 639,0 639,0 395,0 395,0 395,0 395, Ryż 469,0 469,0 469,0 469,0 469,0 469,0 473,0 473,0 469,0 469,0 469,0 469, Płatności bezpośrednie na rośliny uprawne , , , , , , , , , , , , Programy pomocy żywnościowej 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 221,0 221,0 223,0 223,0 223,0 223, Cukier 1.815, , , , , , , , , , , , Oliwa z oliwek 2.355, , , , , , , , , , , , Rośliny włókniste 936,0 936,0 912,9 912,9 936,0 936,0 966,0 966,0 912,9 912,9 912,9 912, Owoce i warzywa 1.860, , , , , , , , , , , , Produkty sektora uprawy winorośli 1.259, , , , , , , , , , , , Tytoń 952,4 952,4 928,8 928,8 952,4 952,4 954,4 954,4 928,8 928,8 928,8 928, Inne produkty/środki sektora produkcji roślinnej 737,0 737,0 737,0 737,0 737,0 737,0 733,0 733,0 737,0 737,0 737,0 737, Pomoc bezpośrednia o charakterze horyzontalnym 1.388, , , , , , , , , , , , Środki odzyskane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-26,0-26,0 0,0 0,0 0,0 0, Produkty zwierzęce , , , , , , , , , , , , Mleko i przetwory mleczne 3.901, , , , , , , , , , , , Wołowina i cielęcina 8.088, , , , , , , , , , , , Mięso baranie i kozie 1.840, , , , , , , , , , , , Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i pozostałe produkty 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 203,0 203,0 197,0 197,0 197,0 197, Środki odzyskane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,0-15,0 0,0 0,0 0,0 0, Audyt wydatków rolnych -374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374, Kontrola wydatków rolnych -374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374,9-374, Rozwiązywanie sporów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Strategia i koordynacja polityki 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 Ogółem poddział 1a - WPR bez rozwoju obszarów wiejskich , , , , , , , , , , , ,3 Rybołówstwo (obszar polityki 11) 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 Zdrowie zwierząt i roślin oraz zdrowie publiczne (obszar polityki 287,5 287,5 287,5 287,5 330,5 330,5 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 Ogółem 1a , , , , , , , , , , , , Rozwój obszarów wiejskich w Sekcji Gwarancji EFOGR EU , , , , , , , , , , , , Przejściowy instrument finansowania 1.931, , , , , , , , , , , ,4 rozwoju obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR Ogółem 1b 6.841, , , , , , , , , , , ,4 SEKCJA GWARANCJI EFOGR OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,9 PL 11 PL

12 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ BUDŻETU SEKCJI GWARANCJI EFOGR W CAŁKOWITYM BUDŻECIE UE W LATACH ROK BUDŻETOWY % % % % % BUDŻET UE 100% 100% 100% 100% 100% SEKCJA GWARANCJI EFOGR w tym: PODDZIAŁ 1A w tym: PODDZIAŁ 1B 41,9% 44,7% 45,2% 41,4% 42,5% 37,6% 40,0% 40,4% 35,4% 36,5% 4,3% 4,7% 4,8% 6,0% 6,0% PL 12 PL

13 ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU NA ROK 2005 D P F T R P OPIS BUDŻET PRZYJĘTY 2005 BUDŻET KORYGUJĄCY (BK) nr 8/2005 OSTATECZNE WYKONANIE 2005 (10/2005) RÓŻNICA: WYKONANIE - BUDŻET PRZYJĘTY RÓŻNICA: WYKONANIE - BK nr 8/2005 (0) (1) (2) (3) = (2) - (0) (4) = (2) - (1) 05 ROLNICTWO (1a) Wydatki administracyjne Wydatki wspierające działałność operacyjną obszaru polityki "Rolnictwo" Produkty roślinne Środki na rynku zbóż Ryż Płatności bezpośrednie na rośliny uprawne Programy pomocy żywnościowej Cukier Oliwa z oliwek Rośliny włókniste Owoce i warzywa Produkty sektora uprawy winorośli Tytoń Inne produkty/środki sektora produkcji roślinnej Pomoc bezpośrednia o charakterze horyzontalnym Środki odzyskane Produkty zwierzęce Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina Mięso baranie i kozie Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i pozostałe produkty zwierzęce Środki odzyskane Audyt wydatków rolnych Kontrola wydatków rolnych Rozwiązywanie sporów Strategia i koordynacja polityki Środki wspierające: płatności państw członkowskich Środki wspierające: płatności bezpośrednie Wspólnoty Europejskiej Działania w zakresie informowania o WPR Inne Rybołówstwo Rynki rybne - Sekcja Gwarancji EFOGR Interwencja w zakresie produktów sektora rybołówstwa Inne środki Program na rzecz regionów peryferyjnych Wydatki weterynaryjne - Sekcja Gwarancji EFOGR Wydatki administracyjne Wydatki wspierające działalność operacyjną obszaru polityki "Zdrowie i ochrona konsumentów" (1) Zdrowie publiczne Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie Unii Europejskiej Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontrola stanu zdrowia zwierząt, który w powiązaniu z czynikiem zewnętrznym mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego Inne środki w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Fundusz nadzwyczajny na choroby zwierząt i inne problemy weterynaryjne stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego Środki w zakresie zdrowia roślin Inne środki Bezpieczeństwo żywności i pasz oraz powiązane działania RAZEM Poddział 1a (Tytuły 05, 11, 17) (1) Rozwój obszarów wiejskich (1b) Wydatki na rozwój obszarów wiejskich - Sekcja Gwarancji EFOGR Rozwój obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (2) Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR Audyt wydatków rolnych Rozwój obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR RAZEM Poddział 1 b (Tytuł 05) (2) RAZEM EFOGR (Poddział 1a + Poddział 1b) (1) & (2) (1) Kwota 0,5 mln EUR została przeniesiona z roku 2004 i nie została zapisana jako zobowiązanie (2) Kwota 49,0 mln EUR została przeniesiona z roku 2004 i została zapisana jako zobowiązanie w roku 2005 PL 13 PL

14 ZAŁĄCZNIK 4 BUDŻET 2005: WYDATKI SEKCJI GWARANCJI EFOGR W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE (w mln EUR) Pozycja Opis BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE GB CE RAZEM Wydatki wspierające działałność opera ,2 3, WYDATKI ADMINISTRACYJNE ,2 3, Środki na rynku zbóż 6,4 33,6 13,6 236,0 0,6 0,0-3,1 127,9 0,3 4,4-1,3 6,0-104,2-0,1 45,5 11,2 32,5-0,7 0,0 12,3 7,4 21,2 5,2-665, Ryż -0,5-0, ,0 123,2 20,4-240, ,0-0, ,3 24,3 0, ,0-436, Płatności bezpośrednie na rośliny upra 169,5-682, ,7-503, , ,1 131, , ,9-0,1 218,9 364,9-178,5 9,8-364,5 453, , , Programy pomocy żywnościowej 4,3-0, ,1 46,8 50,2-63, ,0-0,2 0,2-37,7 13, , , Cukier 253,6 2,5 96,8 268,9 0,0 2,1 53,2 363,7 21,7 68,7 0,1 0,3 19,5-61,3-90,9 78,4 82,9 10,5 0,3 16,7 22,2 48,3 230, , Oliwa z oliwek - - 0, , ,5 5,3-769, , , Rośliny włókniste 3,9 0,0-0,2-726,6 226,3 13,7-0, , ,5 0, ,0-0,2-972, Owoce i warzywa 37,7 1,5 3,3 25,7-222,5 485,9 262,1 5,6 511,2 1, ,0 5,0 0,3 74,6 3,5 7,0 58,0 0,1 1,1 0,3 3,5 37, , Produkty sektora uprawy winorośli - 1,1-27,2-20,1 461,7 270,5-364,4 23, ,7 13,0 0,2-7,4-73,7 3,2 0, , , Tytoń 4, ,3-361,8 111,4 74,8-322, ,8-15, , Inne produkty/środki sektora produkcji 2,7 2,0 38,6 35,5-26,5 239,4 128,9 0,3 64, ,0 0,2 3,7-22,1 0,5 0,3 23,5 0,2 0,2 1,3 3,7 6,5-601, Pomoc bezpośrednia o charakterze ho 0,0 212,4 0,0-21,2-0,0 0,0 0,0 3,8 7,9 25,1 81,8 0,0 316, , ,8 0,0-0, , Środki odzyskane -0,3 0,0-2,7-7,6 0,0-1,1-19,9-3,8-0,1-21,2-0,0-0,0 0,0 - -2,2-1,2 0,0-2,2 0,0-0,0-0,1-6, , PRODUKTY ROŚLINNE 481,3 253,0 832, ,1 21, , , ,8 159, ,5 33,3 26,6 107,3 11,8 503,2 0,6 451,5 465,5 858,1 441,1 13,7 113,1 398,3 530, , , Mleko i przetwory mleczne 250,7 28,1 179,3 391,0 5,2 6,5 95,0 591,5 232,3-69,6 0,3 0,9 12,4 2,7 8,7-529,1 30,4 5,4 22,4 5,0 1,2 77,0 81,8 267, , Wołowina i cielęcina 242,7 0,5 154, ,1-93,0 829, ,6 954,6 560,5 0,1 0,0 7,3 13,7 0,8 0,2 184,4 254,6 11,9 191,4 12,8-88,2 168, , , Mięso baranie i kozie 1,5-1,7 44,8-249,8 510,7 175,0 108,2 181, ,1-0,0 14,4 4,9-61,1 0,6-1,4 4,4 477, , Wieprzowina, jaja i drób, produkty psz 2,8 0,1 11,5 6,4 0,0 2,2 7,1 76,1 0,1 10,8-0,1 0,1 0,0 2,3 0,0 11,2 1,6 2,4 2,9 0,9 0,1 0,4 0,4 1,5-140, Środki odzyskane -1,1 0,0-1,2 0,6 0,0-0,3-3,3-3,7-5,1-0, ,0 0, ,6-0,5-0,1-1, ,0-0,1-3, , PRODUKTY ZWIERZĘCE 496,5 28,8 345, ,9 5,2 351, , , ,2 682,3 0,4 1,0 19,8 16,4 11,8 0,2 738,6 290,9 19,7 276,6 19,3 1,3 166,9 255, , , Kontrola wydatków rolnych -0,3 - -0,1-18, ,1-161,5-99,7-2,7-137, ,8 0,0 - -0,3-1, , , ,2 7,4-566, Rozwiązywanie sporów AUDYT WYDATKÓW ROLNYCH -0,3 - -0,1-18, ,1-161,5-99,7-2,7-137, ,8 0,0 - -0,3-1, , , ,2 7,4-566, Środki wspierające: płatności państw c 1,1-0,3 2, ,6 8,4 0,2 7, ,8 1,7 0,2 1, ,3 0,1 1,4-30, Środki wspierające: płatności bezpośre ,3 2, Działania w zakresie informowania o W ,0 4, Inne - - 0,0 0, , , ,0 - -0, STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYK 1,1-0,2 2, ,6 8,4 0,2 7, ,8 1,7 0,2 1, ,3 0,1 1,3 6,3 36, Interwencja w zakresie produktów sek 0,1-0,8 0, ,9 4,1 2,0 0, ,3-0,0 2, ,2 0,4 0,1 13, Inne środki , , , Program na rzecz regionów peryferyjn ,1 4, , , RYNKI RYBNE 0,1-0,8 0, ,0 9,0 2,0 0, ,3-0,0 7, ,2 0,4 0,1 28, Wydatki administracyjne ,7 3, WYDATKI WETERYNARYJNE ,7 3, Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - pła ,3 14, ZDROWIE PUBLICZNE ,3 14, Programy zwalczania i monitorowania ,5 200, Inne środki w zakresie zdrowia i dobro ,4 14, Fundusz nadzwyczajny na choroby zw ,8 4, Środki w zakresie zdrowia roślin ,8 1, Inne środki Bezpieczeństwo żywności i pasz ,4 1, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT, ZDROWIE ROŚLIN ,9 222,9 Razem - Poddział 1a 978,8 281, , ,5 27, , , , , ,1 33,7 27,5 127,1 29,1 514,9 0, ,9 756,6 878,0 712,3 32,9 114,4 566,0 785, ,8 257, , Rozwój obszarów wiejskich w ramach 56,1-46,2 803,8-157,3 533,9 879,5 357,5 679,8 16,0-63,5 479,1-178, ,9 170,7 155, ,8 (1) Przejściowy instrument finansowania r - 182, , ,1 110,0 164,1-201,9 9, ,0-94,4 133, , ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 56,1 182,0 46,2 803,8 50,4 157,3 533,9 879,5 357,5 679,8 25,1 110,0 164,1 16,0 201,9 9,0 63,5 479,1 961,0 178,9 94,4 133,1 336,9 170,7 155,6 0, , Weryfikacja wydatków i rozliczenie rac -0,3-0,0-0, ,1-19,5-0,1-0, , , , ,0-1, ,4 Razem - Poddział 1b 55,8 182,0 46,1 803,6 50,4 157,3 533,8 860,0 357,4 679,6 25,1 110,0 164,1 15,9 201,9 9,0 63,4 479,1 961,0 179,5 94,4 133,1 336,9 170,7 157,3 0, ,3 SEKCJA GWARANCJI EFOGR RAZEM (1) W tym 49,0 mln EUR środków przeniesionych 1.034,5 463, , ,1 77, , , , , ,7 58,8 137,5 291,2 45,0 716,8 9, , , ,0 891,9 127,3 247,5 902,9 956, ,0 257, ,2 (1) PL 14 PL

15 ZAŁĄCZNIK 5 ZMIANY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYDATKÓW SEKCJI GWARANCJI EFOGR W LATACH (w mln EUR) ROK BUDŻETOWY WYKONANIE BUDŻETU (1) SKŁADOWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNIA INNE ŚRODKI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1a 1b , , , , , , , , , , , , , , , ,6 928, , , , , , ,0 322, , , , , , ,4 851, , , , ,4 (1) W tym nieautomatyczne przeniesienia środków PL 15 PL

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2011 KOM(2011) 508 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 5-7/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 686 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r.

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2016 r. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY ZAŁĄCZNIK 1 1. CELE KONTROLI Pobór tradycyjnych zasobów własnych może być kontrolowany na różne sposoby: za pośrednictwem kontroli dokumentów, kontroli aktów wykonawczych oraz kontroli w terenie. Kontrole

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2017 r. (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA LP(16)4393:1 CG/mvs WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA Organizacje producentów, organizacje międzybranżowe i spółdzielnie mleczarskie pragnące planować swoją produkcję

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Bardziej szczegółowo

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE ECON(13)2712:1 Notatka 1 Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE a) Zmiany w dochodzie z działalności rolniczej w roku 2012 Zgodnie z dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych DIS(13)4473 Utrzymanie rentowności w niepewnych czasach Wiktor Szmulewicz, Wiceprzewodniczący Copa, 6 czerwca 2013 r. Czym są Copa i Cogeca? Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.6.2005 SEC(2005) 758 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 5DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2005 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW PL PL WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Andrzej Drozd Toruń, 30 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Polski Wyszczególnienie Ukraina Polska 2012 2015 2015 Ludność

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Warszawa, 14 grudzień 2012 Główne zagadnienia Uzasadnienie podjęcia problemu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, L 303/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2011 r. o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków

Bardziej szczegółowo

Jesienne prognozy gospodarcze na lata : stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów

Jesienne prognozy gospodarcze na lata : stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów IP/06/1508 Bruksela, dnia 6 listopada 2006 r. Jesienne prognozy gospodarcze na lata 2006-2008: stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów Według jesiennych prognoz gospodarczych Komisji tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.7.2014 2014/2040(BUD) POPRAWKI 1-24 Peter Jahr (PE536.160v01-00) w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 wszystkie

Bardziej szczegółowo

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo