WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH"

Transkrypt

1 WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 89% W PIERWSZYM PÓŁROCZU ; DODATNI WSKAZNIK EBITDA W TRZECIM Z KOLEI KWARTALE; AKCJE NETII NOTOWANE RÓWNOLEGLE NA NASDAQ I GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Warszawa, Polska - 30 sierpnia r. - Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA, GPW: NETIA), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za drugi kwartał i pierwsze półrocze roku. Dane finansowe Przychody ogółem za pierwsze półrocze r. wzrosły o 107% do 200,0 milionów PLN (45,6 milionów USD) z kwoty 96,8 milionów PLN za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Przychody ogółem za drugi kwartał r. wyniosły 104,8 milionów PLN (23,9 milionów USD), co stanowi wzrost o 102% w porównaniu z drugim kwartałem 1999 r. (51,9 milionów PLN) oraz o 10% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (95,2 milionów PLN). Przychody z działalności telekomunikacyjnej za pierwsze półrocze r. wzrosły o 106% do kwoty 177,4 milionów PLN (40,4 milionów USD) z poziomu 86,3 milionów PLN za pierwsze półrocze 1999 roku. Wzrost ten związany był z większym ruchem w sieci, wzrostem taryf telekomunikacyjnych, a także powiększającym się udziałem klientów instytucjonalnych wśród abonentów Netii. Przychody z działalności telekomunikacyjnej za drugi kwartał r. wyniosły 90,4 milionów PLN (20,6 milionów USD), co stanowi wzrost o 94% w porównaniu z drugim kwartałem 1999 r. (46,5 milionów PLN) oraz o 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (87,0 milionów PLN). Wskaźnik EBITDA za pierwsze półrocze r. wzrósł do 13,1 milionów PLN (3,0 milionów USD), z poziomu straty w wysokości 16,0 milionów PLN (0,7 milionów USD) w tym samym okresie ubiegłego roku. EBITDA za drugi kwartał r. wyniósł 3,3 miliony PLN w porównaniu ze stratą 14,5 milionów PLN za drugi kwartał 1999 r. Do poprawy powyższych wskaźników przyczynił się głównie szybszy wzrost przychodów niż kosztów operacyjnych. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. wskaźnik EBITDA zmniejszył się z poziomu 9,8 milionów PLN, co wiąże się z kosztami wprowadzania nowych usług. Środki trwałe brutto na dzień 30 czerwca r. wzrosły o 54% do kwoty 2.181,0 milionów PLN (496,8 milionów USD) z kwoty 1.416,3 milionów PLN na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 7% z kwoty 2.035,7 milionów PLN na dzień 31 marca, odzwierciedlając stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnych Netii. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 1,799,6 milionów PLN (409,9 milionów USD) oraz dodatkowo środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 376,5 milionów PLN (85,8 milionów USD). W dniu 31 lipca r. Netia zawarła pierwszą umowę dotyczącą zabezpieczenia ryzyka kursowego w celu bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem kursowych związanym z długiem denominowanym w USD. 15 czerwca r. akcje Netii Holdings znalazły się w obrocie giełdowym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Równolegle z pierwotną ofertą subskrypcji akcji w Polsce, Netia przeprowadziła emisję akcji, pod postacią amerykańskich kwitów depozytowych (ADR), na rynku Nasdaq. Przychody netto z oby transakcji wyniosły 474,5 milionów PLN (108,1 milionów USD) W czerwcu br. Netia Holdings II BV, spółka zależna Netii Holdings S.A. zamknęła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej w kwocie 200 milionów Euro, pozyskując środki w wysokości 839,3 milionów PLN (191,2 milionów USD). Telia, szwedzki operator narodowy i partner strategiczny Netii, powiększyła swój udział w kapitale akcyjnym Netii Holdings S.A. do ok. 48% (uwzględniając ADR-y) w następstwie

2 objęcia akcji nowej emisji oraz odkupienia od innych akcjonariuszy akcji. Dane operacyjne W maju br. Minister Łączności przyznał spółce Netia 1 Sp. z o.o. ogólnopolską koncesję na świadczenie telekomunikacyjnych usług międzymiastowych. W czerwcu br. Netia Telekom Mazowsze S.A., spółka w 100% pośrednio zależna od Netii Holdings S.A. otrzymała koncesję na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych na terenie warszawskiej strefy numeracyjnej. Budowa krajowej międzystrefowej sieci światłowodowej postępuje zgodnie z harmonogramem, a jej ukończenie planuje się przed końcem r. Liczba linii abonenckich wzrosła o 48% do na dzień 30 czerwca r. z poziomu linii abonenckich na dzień 30 czerwca 1999 r. i o 6,5% z porównaniu z liniami abonenckimi na dzień 31 marca r. Liczba linii instytucjonalnych, jako udział we wszystkich liniach abonenckich, wzrosła do poziomu 22,1% z 18,0% na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz 21,0% na dzień 31 marca r. Liczba linii instytucjonalnych wzrosła o 81% do na dzień 30 czerwca r z poziomu linii instytucjonalnych na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 12% z w porównaniu z liniami instytucjonalnymi na dzień 31 marca r. Średni miesięczny przychód z jednej linii wzrósł o 37% do kwoty 107 PLN (24 USD) w drugim kwartale r. z kwoty 78 PLN osiągniętej w drugim kwartale 1999 r. i zmniejszył się o 1,8 % w porównaniu do kwoty 109 PLN osiągniętej w pierwszym kwartale roku. W styczniu i lipcu r. Netia podniosła opłaty w związku ze wzrostem cennika opłat dokonanym przez TP S.A. Internetia zakończyła testowy etap uruchomiania usług dostępu do internetu (ograniczony do aktywnych użytkowników). Ogółem w trakcie fazy testowej w sieci internetowej zarejestrowało się potencjalnych użytkowników i otrzymało pięć gratisowych godzin na testowanie usługi. Na dzień 30 czerwca r. z płatnych usług Internetii korzystało zarejestrowanych użytkowników. Kolejny, szeroko zakrojony etap wdrażania projektu rozpocznie się we wrześniu br. W dniu 8 sierpnia r. Netia uzgodniła przejęcie 100% kapitału akcyjnego spółki Millennium Communications S.A., dostawcy telekomunikacyjnych usług sieci wydzielonych w budynkach biurowych. Najważniejsze dane PLN' Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) (15.997) % 2 kwartał 107 % 182 % 1 kwartał % % Marża % 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (67% ) ( ) ( ) 23% ( ) (90.550) 19% Wynik netto ( ) ( ) 4% ( ) (64.370) Zobowiązania długoterminowe netto** 233 % % %

3 Wynik operacyjny (67.084) (70.006) (4%) (38.348) (28.736) 33% USD'000 * I półrocze I półrocze 1999 % 2 kwartał 1 kwartał Przychody ze sprzedaży , % ,690 10% EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) (3.644) 182% (67%) Marża % 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (45.106) (36.807) 23% (24.479) (20.627) 19% Wynik netto (63.439) (61.124) 4% (48.777) (14.662) 233% Zobowiązania długoterminowe netto ** % % Wynik operacyjny (15.280) (15.945) (4%) (8.734) (6.546) 33% * Kwoty w USD zostały przeliczone po 4,39 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 30 czerwca r. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych. ** Zobowiązania długoterminowe netto są zdefiniowane jako zobowiązania długoterminowe pomniejszone o środki pieniężne oraz o długoterminową i krótkoterminową część rachunków typu "Escrow". % Komentując powyższe wyniki, Meir Srebernik, Prezes Netii stwierdził: - Netia wciąż rozwija swoją lokalną działalność operatorską, w szczególności usługi dla klientów instytucjonalnych; po raz pierwszy przychody generowane przez abonentów instytucjonalnych przekroczyły 50% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem. Osiągamy znaczne postępy w przygotowaniach do rozpoczęcia świadczenia usług w Warszawie, na obszar której otrzymaliśmy koncesję w czerwcu roku. Rozwijamy rozpoczętą z sukcesem działalność w sferze usług internetowych i portalowych prowadzoną przez Internetię i przygotowujemy się do zaoferowania usług międzymiastowych jeszcze w tym roku. Netia nadal odnosi korzyści z liberalizacji rynku. Przyjęty projekt nowego prawa telekomunikacyjnego, harmonizujący z ustawodawstwem krajów Unii Europejskiej, zmierza do równoważenia taryf, co powinno mieć pozytywny wpływ na osiągane przez nas marże. Netia dynamicznie rozszerza działalność operatorską na pozostałe, obok telefonii głosowej i usług internetowych, atrakcyjne segmenty rynku telefonii stacjonarnej i zaoferuje w roku świadczenie za pośrednictwem własnej sieci o krajowym zasięgu usług ATM, transmisji danych opartych na protokole IP, usług hurtowych (tzw. carrier's carrier) i kolokacji. Będziemy w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność poprzez wzrost firmy i wybrane przejęcia, jak to miało miejsce w przypadku zakupu Millennium Communications. Ponadto, będziemy poszukiwać możliwości wzrostu w oparciu o posiadaną infrastrukturę, pakiet oferowanych usług, bazę klientów i silną markę oraz, potencjalnie, wejście na polski rynek usług komórkowych. Spodziewamy się, że będziemy brać udział w przetargu na koncesję UMTS i o ile to nastąpi będziemy ściśle kierować się wytycznymi opracowanych modeli finansowych, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Potencjalny udział w przetargu będzie miał formę zbliżoną do sprawdzonego w przypadku koncesji na usługi międzymiastowe konsorcjum z udziałem innych partnerów. Avi Hochman, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Netii, dodał: "Netia kontynuuje wzrost,

4 podwajając swoje przychody w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, jest to już trzeci kolejny kwartał, w którym wskaźnik EBITDA ma wartość dodatnią. Pomimo wdrażania i przygotowań do wprowadzenia nowych usług, tzn. usług internetowych, międzymiastowych i wejścia na rynek warszawski, udało nam się utrzymać dodatnią EBITDA i zamierzamy utrzymać ten trend w przyszłości". Informacje Finansowe Porównanie pierwszego półrocza r. z pierwszym półroczem 1999 r.podczas pierwszego półrocza r. przychody wzrosły o 107% do kwoty 200,0 milionów PLN (45,6 milionów USD) z kwoty 96,8 milionów PLN za taki sam okres 1999 r. Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 106% do kwoty 177,4 milionów PLN (40,4 milionów USD) z kwoty 86,3 milionów PLN za pierwsze półrocze 1999 roku. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie się o 48% liczby abonentów do poziomu na dzień 30 czerwca r. w porównaniu z abonentami na dzień 30 czerwca Pozostałymi przyczynami tego wzrostu były: ogólne zwiększenie się przeciętnego dochodu za obsługę linii (107 PLN (24 USD) w drugim kwartale r. w porównaniu do 78 PLN w drugim kwartale 1999 r.), podwyższenie cennika opłat za rozmowy miejscowe i abonament miesięczny w styczniu r., które miało na celu dorównanie podwyżkom cennika opłat TP S.A., a także większy ruch w sieci. Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) wyniósł 13,1 milionów PLN (3,0 milionów USD), w porównaniu do straty w pierwszym półroczu 1999 r. w wysokości 16,0 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie wzrosły o 119% do 53,4 milionów PLN (12,2, milionów USD) z poziomu 24,4 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia pozostały w obu okresach na tym samym poziomie i wyniosły 41%. Wzrost kosztów z tytułu opłat międzyoperatorskich wynikający z rosnącego udziału abonentów instytucjonalnych wśród klientów Netii ogółem (abonenci instytucjonalni w większym stopniu korzystają z połączeń międzymiastowych i międzynarodowych, które podlegają rozliczeniom międzyoperatorskim) został zniwelowany dzięki mniejszym kosztom rozliczeń za ruch do sieci komórkowych (rezultat bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych). W dniu 30 czerwca br. Minister Łączności ogłosił rekomendowane stawki rozliczeń międzyoperatorskich. Netia rozpoczęła proces renegocjowania umów z TP S.A. celem dostosowania stawek rozliczeniowych do poziomu rekomendowanego przez ministerstwo. "Pozostałe koszty operacyjne" wyniosły 122,8 PLN (28,0 milionów USD), wśród których główną pozycję zajmowały wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne; zatrudnienie na dzień 30 czerwca r. wyniosło osób w porównaniu do na dzień 30 czerwca Wyżej wymienione "inne koszty operacyjne" stanowiły 61% przychodów ogółem na dzień 30 czerwca r. w porównaniu do 88% na dzień 30 czerwca W dalszym ciągu wzrasta wydajność; liczba linii znajdujących się w eksploatacji przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 16% do poziomu 207 za pierwsze półrocze r. z przeciętnego poziomu 178 za pierwsze półrocze 1999 roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się pomiędzy tymi okresami o 54% do kwoty PLN (5.247 USD) z kwoty PLN. Amortyzacja środków trwałych oraz koncesji wzrosła o 43 % do kwoty 67,5 milionów PLN (15,4 milionów USD) z kwoty 47,3 milionów PLN ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. Koszty finansowe netto wzrosły w rezultacie wyemitowania obligacji w czerwcu 1999 roku. Odpływ pieniężny z tytułu działalności inwestycyjnej wzrósł o 111% do kwoty 714,2 milionów PLN (162,7 milionów USD) z kwoty 339,2 milionów PLN za taki sam okres 1999 roku. Strata netto wyniosła 278,5 milionów PLN (63,4 milionów US$) w porównaniu do straty netto w

5 wysokości 268,4 milionów PLN za ten sam okres roku ubiegłego. Wysokość straty w głównej mierze wynika z kosztów obsługi zadłużenia Netii, ze zwiększonego poziomu zadłużenia oraz wzrastającego kosztu amortyzacji środków trwałych i koncesji, a także odpisu wartości firmy z konsolidacji. Porównanie drugiego kwartału r. z pierwszym kwartałem r. Przychody ogółem za drugi kwartał br. wzrosły o 10% do kwoty 104,8 milionów PLN (23,9 milionów USD) z kwoty 95,2 milionów PLN za drugi kwartał r. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się o 4% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 90,4 milionów PLN (20,6 milionów USD) z kwoty 87,0 milionów PLN za pierwszy kwartał r. oraz wzrostem o 75% przychodów z pozostałej działalności (działalność Uni-Net) do kwoty 14,4 milionów PLN (3,3 milionów USD) z poziomu 8,2 milionów PLN za pierwszy kwartał br. Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) za kwartał wyniósł 3,3 milionów PLN (0,7 milionów USD) w porównaniu do 9,8 milionów PLN za pierwszy kwartał r. Zmiana poziomu wskaźnika jest spowodowana trwającym procesem wdrażania nowych usług. Podsumowanie działalności operacyjnej W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Netia wdrożyła z sukcesem nową, krajową strukturę organizacyjną, która zastąpiła wcześniejszy model regionalny. Zostały utworzone krajowe kanały sprzedaży dla segmentu dużych klientów instytucjonalnych, średnich i małych firm oraz klientów indywidualnych. Prowadzona działalność operatorska została podzielona na oddzielne segmenty usługowe dla usług lokalnej i międzymiastowej telefonii głosowej, transmisji danych i usług internetowych. W ciągu minionego półrocza Netia dokonała znacznego postępu w budowie swej sieci telekomunikacyjnej. Budowa sieci szkieletowej oraz dostępowej postępuje zgodnie z harmonogramem. Szkieletowa sieć światłowodowa Netii o planowanej długości km połączy dziesięć największych miast w Polsce po wybudowaniu brakujących kilometrów, z których 300 km znajduje się w fazie budowy. Na pozostałe 845 km sieci Netia zabezpieczyła już 79% praw drogi (rights of way). Planuje się, iż sieć szkieletowa połączy 10 największych aglomeracji w Polsce do końca r. Budowa pierścieni światłowodowych w lokalnych miejskich sieciach dostępowych we wszystkich głównych miastach, objętych koncesją udzieloną Netii, powinna w znacznej mierze zostać zakończona do końca r. W czterech dodatkowych miastach (Łódź, Bydgoszcz, Wrocław i Szczecin) sieci te powinny zostać wybudowane w 2001 r., a w Warszawie do końca 2002 r. Spółka zwiększyła liczbę przyłączanych linii (zdefiniowanych jako linie przyłączone do centrali, od której należy poprowadzić przyłącze do klienta) o 40% do poziomu linii na koniec drugiego kwartału r. z poziomu linii na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 6 % w stosunku do linii na dzień 31 marca roku. Liczba linii założonych u klientów instytucjonalnych, w odniesieniu do wszystkich linii abonenckich, zwiększyła się do 22,1 % z poziomu 18,0% na dzień 30 czerwca 1999 roku. Środki pieniężne netto wydane na zakup środków trwałych wyniosły 324,3 milionów PLN (73,9 milionów USD). Środki trwałe netto wzrosły o 51% do poziomu 1.983,5 milionów PLN (451,8 milionów USD) na dzień 30 czerwca r. z poziomu 1.311,2 milionów PLN na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz 6% z 1,866.1 milionów PLN na koniec pierwszego kwartału r., odzwierciedlając rozwój sieci. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 1,799.6 milionów PLN (409,9 milionów USD), gotowe do zainwestowania w budowę sieci telekomunikacyjnych oraz do wspierania działalności operacyjnej. Spółka posiadała także środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 376,5 milionów (85,8 milionów USD) przeznaczone na wypłaty odsetek za obligacje typu "Senior Notes", wyemitowane w 1997 r., do listopada r., za obligacje typu "Senior

6 Notes", wyemitowane w 1999 r., do czerwca 2001 oraz za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w r. do czerwca 2002 r. Niniejszy dokument zawiera niektóre stwierdzenia odnoszące się do planów oraz projektów przyszłych działań Netii, których realizacja jest uzależniona od pewnego ryzyka i przyszłych niepewnych zdarzeń, włączając w to m. in. ryzyko akceptacji produktów na rynku oraz wpływ kalkulacji cen przez innych operatorów, a także opracowywanie nowych produktów, rozwój komercjalizacji i technologii. Inwestorzy winni zapoznać się z raportami i dokumentami Netii przekazywanymi okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) (SEC) Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym m.in. z Raportem Rocznym Netii złożonym na formularzu 20-F za rok finansowy kończący się 31 grudnia 1999 roku, zawierającym dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe Netii. Dane dotyczące sieci telefonicznej Ilość linii podłączonych na koniec okresu Dane o ilości abonentów Główne dane operacyjne 2Q00 1Q00 4Q99 3Q99 2Q99 1Q Ilość abonentów na koniec okresu Przyrost abonentów w okresie Przyrost abonentów instytucjonalnych w okresie Ilość abonentów instytucjonalnych na koniec okresu Udział abonentów instytucjonalnych w całkowitej ilości klientów ,1% 21,0% 20,5% 19,3% 18,0% 16,7% Średni przychód na linię (PLN) Średni przychód na linię abonenta instytucjonalnego (PLN) Średni przychód na linię abonenta mieszkaniowego (PLN) Grupa Netia, kontrolowana przez Netię Holdings S.A., jest największym prywatnym operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Grupa Netia posiada 24 koncesje na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych na obszarach obejmujących swoim zasięgiem ok. 40% ludności kraju. W ramach tych koncesji znajduje się sześć z dziesięciu największych miast Polski: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Lublin i Katowice. Od kwietnia 1999 Grupa Netia posiada ogólnopolską koncesję na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do Internetu. W maju r. konsorcjum Netia 1, w skład którego wchodzą m.in. spółki Grupy Netia otrzymało koncesję na świadczenie telekomunikacyjnych usług międzystrefowych. Rachunek wyników (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu) (w tysiącach PLN) kwartał 1 kwartał

7 Przychody z działalności telekomunikacyjnej ,319 90,414 87,032 Przychody z pozostałej działalności ,476 14,384 8,206 Razem przychody , ,798 95,238 Rozliczenia międzyoperatorskie (53.400) (24,395) (27,435) (25,965) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (10.770) (2,980) (7,138) (3,632) Pozostałe koszty operacyjne ( ) (85,417) (66,946) (55,814) EBITDA (15,997) 3,279 9,827 Marża (%) 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Amortyzacja środków trwałych i koncesji telekomunikacyjnych (67.497) (47.262) (35.266) (32.231) Odpis wartości firmy z konsolidacji (12.693) (6.747) (6.361) (6.332) Wynik operacyjny (67.084) (70.006) (38.348) (28.736) Marża (%) (33,5%) (72,3%) (36,6%) (30,2%) Koszty finansowe netto ( ) ( ) ( ) (31.102) Pozostałe koszty 0 (62) 0 0 Wynik brutto przed opodatkowaniem ( ) ( ) ( ) (59.838) Podatek dochodowy (1.162) (1.334) (4.501) Udział udziałowców mniejszościowych w wyniku (667) (161) (636) (31) Wynik netto ( ) ( ) ( ) (64.370) Marża (%) (139,2%) (277,3%) (204,4%) (67,6%) Wynik netto na akcję (PLN) (10,46) (19,94) (7,93) (2,45) Średnia ważona ilość akcji w ciągu okresu Nota do kosztów finansowych Odsetki netto ( ) (83.520) (65.385) (54.394) Różnice kursowe netto (80.524) ( ) ( ) Odpis kosztów uzyskania kredytu (5.377) (6.498) (2.489) (2.888) Pozostałe koszty finansowe (3.945) 0 (3.945) 0 Bilans (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu)

8 (w tysiącach PLN) 30 czerwca 30 czerwca 1999 Środki pieniężne Krótkoterminowe papiery wartościowe Należności Należności handlowe netto Należności z tytułu podatków Należności od podmiotów powiązanych Pozostałe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe czynne Razem aktywa bieżące Długoterminowe papiery wartościowe Inwestycje Środki trwałe netto Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych Koncesje telekomunikacyjne Odroczone koszty uzyskania kredytu Pozostałe aktywa długoterminowe Wartość firmy z konsolidacji Razem aktywa długoterminowe Aktywa razem Krótkoterminowa część zobowiązań długoterminowych Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatków Zobowiązania wobec stron powiązanych Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów Razem zobowiązania bieżące Depozyty klientów Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego

9 Udziały mniejszościowe Razem zobowiązania długoterminowe Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Akcje własne do zbycia (3.951) 0 Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego ( ) ( ) Razem kapitał własny Pasywa razem Rachunek przepływów pieniężnych (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu) (w tysiącach PLN) kwartał 1 kwartał Wynik netto ( ) ( ) ( ) (64.370) Amortyzacja i odpis wartości firmy z konsolidacji Odpis kosztów uzyskania kredytu Amortyzacja dyskonta od obligacji Udziały mniejszościowe w wyniku Inne koszty Zmiana aktywów długoterminowych (8.423) (Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych (29.095) Zmiana kapitału obrotowego Przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej (15.708) Zakup środków trwałych ( ) ( ) ( ) ( ) Przyrost inwestycji (922) 0 (922) 0 Przyrost długoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ( ) ( ) ( ) 0 Zakup koncesji telekomunikacyjnych ( ) (3.723) ( ) 0 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Wpływy netto z emisji akcji Wpływy z niezarejestrowanej emisji akcji jednostek zależnych

10 Zaciągnięcie długoterminowych kredytów Spłata długoterminowych kredytów bankowych (50.511) 0 (50.511) 0 Pożyczki od stron powiązanych 0 (2.478) 0 0 Odroczone koszty uzyskania kredytu (21.772) (22.331) (21.772) 0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Różnice kursowe na środkach pieniężnych (18.442)

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne Silny wzrost liczby klientów instytucjonalnych wraz z przekroczeniem progu 300.000 abonentów. Akcje Netii włączone do indexu WIG20 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Warszawa, Polska - 21

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.06.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

13 lutego 2003 r. Dane finansowe Przychody Skorygowana EBITDA Jednorazowe korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów Środki pieniężne

13 lutego 2003 r. Dane finansowe Przychody Skorygowana EBITDA Jednorazowe korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów Środki pieniężne Warszawa, Polska - 13 lutego 2003 r. - Netia Holdings S.A. ("Netia" lub "Spółka" (GPW: NET, NET2, największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś podlegające badaniu skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załącznik nr 1 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo