WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH"

Transkrypt

1 WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 89% W PIERWSZYM PÓŁROCZU ; DODATNI WSKAZNIK EBITDA W TRZECIM Z KOLEI KWARTALE; AKCJE NETII NOTOWANE RÓWNOLEGLE NA NASDAQ I GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Warszawa, Polska - 30 sierpnia r. - Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA, GPW: NETIA), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za drugi kwartał i pierwsze półrocze roku. Dane finansowe Przychody ogółem za pierwsze półrocze r. wzrosły o 107% do 200,0 milionów PLN (45,6 milionów USD) z kwoty 96,8 milionów PLN za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Przychody ogółem za drugi kwartał r. wyniosły 104,8 milionów PLN (23,9 milionów USD), co stanowi wzrost o 102% w porównaniu z drugim kwartałem 1999 r. (51,9 milionów PLN) oraz o 10% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (95,2 milionów PLN). Przychody z działalności telekomunikacyjnej za pierwsze półrocze r. wzrosły o 106% do kwoty 177,4 milionów PLN (40,4 milionów USD) z poziomu 86,3 milionów PLN za pierwsze półrocze 1999 roku. Wzrost ten związany był z większym ruchem w sieci, wzrostem taryf telekomunikacyjnych, a także powiększającym się udziałem klientów instytucjonalnych wśród abonentów Netii. Przychody z działalności telekomunikacyjnej za drugi kwartał r. wyniosły 90,4 milionów PLN (20,6 milionów USD), co stanowi wzrost o 94% w porównaniu z drugim kwartałem 1999 r. (46,5 milionów PLN) oraz o 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (87,0 milionów PLN). Wskaźnik EBITDA za pierwsze półrocze r. wzrósł do 13,1 milionów PLN (3,0 milionów USD), z poziomu straty w wysokości 16,0 milionów PLN (0,7 milionów USD) w tym samym okresie ubiegłego roku. EBITDA za drugi kwartał r. wyniósł 3,3 miliony PLN w porównaniu ze stratą 14,5 milionów PLN za drugi kwartał 1999 r. Do poprawy powyższych wskaźników przyczynił się głównie szybszy wzrost przychodów niż kosztów operacyjnych. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. wskaźnik EBITDA zmniejszył się z poziomu 9,8 milionów PLN, co wiąże się z kosztami wprowadzania nowych usług. Środki trwałe brutto na dzień 30 czerwca r. wzrosły o 54% do kwoty 2.181,0 milionów PLN (496,8 milionów USD) z kwoty 1.416,3 milionów PLN na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 7% z kwoty 2.035,7 milionów PLN na dzień 31 marca, odzwierciedlając stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnych Netii. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 1,799,6 milionów PLN (409,9 milionów USD) oraz dodatkowo środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 376,5 milionów PLN (85,8 milionów USD). W dniu 31 lipca r. Netia zawarła pierwszą umowę dotyczącą zabezpieczenia ryzyka kursowego w celu bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem kursowych związanym z długiem denominowanym w USD. 15 czerwca r. akcje Netii Holdings znalazły się w obrocie giełdowym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Równolegle z pierwotną ofertą subskrypcji akcji w Polsce, Netia przeprowadziła emisję akcji, pod postacią amerykańskich kwitów depozytowych (ADR), na rynku Nasdaq. Przychody netto z oby transakcji wyniosły 474,5 milionów PLN (108,1 milionów USD) W czerwcu br. Netia Holdings II BV, spółka zależna Netii Holdings S.A. zamknęła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej w kwocie 200 milionów Euro, pozyskując środki w wysokości 839,3 milionów PLN (191,2 milionów USD). Telia, szwedzki operator narodowy i partner strategiczny Netii, powiększyła swój udział w kapitale akcyjnym Netii Holdings S.A. do ok. 48% (uwzględniając ADR-y) w następstwie

2 objęcia akcji nowej emisji oraz odkupienia od innych akcjonariuszy akcji. Dane operacyjne W maju br. Minister Łączności przyznał spółce Netia 1 Sp. z o.o. ogólnopolską koncesję na świadczenie telekomunikacyjnych usług międzymiastowych. W czerwcu br. Netia Telekom Mazowsze S.A., spółka w 100% pośrednio zależna od Netii Holdings S.A. otrzymała koncesję na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych na terenie warszawskiej strefy numeracyjnej. Budowa krajowej międzystrefowej sieci światłowodowej postępuje zgodnie z harmonogramem, a jej ukończenie planuje się przed końcem r. Liczba linii abonenckich wzrosła o 48% do na dzień 30 czerwca r. z poziomu linii abonenckich na dzień 30 czerwca 1999 r. i o 6,5% z porównaniu z liniami abonenckimi na dzień 31 marca r. Liczba linii instytucjonalnych, jako udział we wszystkich liniach abonenckich, wzrosła do poziomu 22,1% z 18,0% na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz 21,0% na dzień 31 marca r. Liczba linii instytucjonalnych wzrosła o 81% do na dzień 30 czerwca r z poziomu linii instytucjonalnych na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 12% z w porównaniu z liniami instytucjonalnymi na dzień 31 marca r. Średni miesięczny przychód z jednej linii wzrósł o 37% do kwoty 107 PLN (24 USD) w drugim kwartale r. z kwoty 78 PLN osiągniętej w drugim kwartale 1999 r. i zmniejszył się o 1,8 % w porównaniu do kwoty 109 PLN osiągniętej w pierwszym kwartale roku. W styczniu i lipcu r. Netia podniosła opłaty w związku ze wzrostem cennika opłat dokonanym przez TP S.A. Internetia zakończyła testowy etap uruchomiania usług dostępu do internetu (ograniczony do aktywnych użytkowników). Ogółem w trakcie fazy testowej w sieci internetowej zarejestrowało się potencjalnych użytkowników i otrzymało pięć gratisowych godzin na testowanie usługi. Na dzień 30 czerwca r. z płatnych usług Internetii korzystało zarejestrowanych użytkowników. Kolejny, szeroko zakrojony etap wdrażania projektu rozpocznie się we wrześniu br. W dniu 8 sierpnia r. Netia uzgodniła przejęcie 100% kapitału akcyjnego spółki Millennium Communications S.A., dostawcy telekomunikacyjnych usług sieci wydzielonych w budynkach biurowych. Najważniejsze dane PLN' Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) (15.997) % 2 kwartał 107 % 182 % 1 kwartał % % Marża % 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (67% ) ( ) ( ) 23% ( ) (90.550) 19% Wynik netto ( ) ( ) 4% ( ) (64.370) Zobowiązania długoterminowe netto** 233 % % %

3 Wynik operacyjny (67.084) (70.006) (4%) (38.348) (28.736) 33% USD'000 * I półrocze I półrocze 1999 % 2 kwartał 1 kwartał Przychody ze sprzedaży , % ,690 10% EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) (3.644) 182% (67%) Marża % 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (45.106) (36.807) 23% (24.479) (20.627) 19% Wynik netto (63.439) (61.124) 4% (48.777) (14.662) 233% Zobowiązania długoterminowe netto ** % % Wynik operacyjny (15.280) (15.945) (4%) (8.734) (6.546) 33% * Kwoty w USD zostały przeliczone po 4,39 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 30 czerwca r. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych. ** Zobowiązania długoterminowe netto są zdefiniowane jako zobowiązania długoterminowe pomniejszone o środki pieniężne oraz o długoterminową i krótkoterminową część rachunków typu "Escrow". % Komentując powyższe wyniki, Meir Srebernik, Prezes Netii stwierdził: - Netia wciąż rozwija swoją lokalną działalność operatorską, w szczególności usługi dla klientów instytucjonalnych; po raz pierwszy przychody generowane przez abonentów instytucjonalnych przekroczyły 50% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem. Osiągamy znaczne postępy w przygotowaniach do rozpoczęcia świadczenia usług w Warszawie, na obszar której otrzymaliśmy koncesję w czerwcu roku. Rozwijamy rozpoczętą z sukcesem działalność w sferze usług internetowych i portalowych prowadzoną przez Internetię i przygotowujemy się do zaoferowania usług międzymiastowych jeszcze w tym roku. Netia nadal odnosi korzyści z liberalizacji rynku. Przyjęty projekt nowego prawa telekomunikacyjnego, harmonizujący z ustawodawstwem krajów Unii Europejskiej, zmierza do równoważenia taryf, co powinno mieć pozytywny wpływ na osiągane przez nas marże. Netia dynamicznie rozszerza działalność operatorską na pozostałe, obok telefonii głosowej i usług internetowych, atrakcyjne segmenty rynku telefonii stacjonarnej i zaoferuje w roku świadczenie za pośrednictwem własnej sieci o krajowym zasięgu usług ATM, transmisji danych opartych na protokole IP, usług hurtowych (tzw. carrier's carrier) i kolokacji. Będziemy w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność poprzez wzrost firmy i wybrane przejęcia, jak to miało miejsce w przypadku zakupu Millennium Communications. Ponadto, będziemy poszukiwać możliwości wzrostu w oparciu o posiadaną infrastrukturę, pakiet oferowanych usług, bazę klientów i silną markę oraz, potencjalnie, wejście na polski rynek usług komórkowych. Spodziewamy się, że będziemy brać udział w przetargu na koncesję UMTS i o ile to nastąpi będziemy ściśle kierować się wytycznymi opracowanych modeli finansowych, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Potencjalny udział w przetargu będzie miał formę zbliżoną do sprawdzonego w przypadku koncesji na usługi międzymiastowe konsorcjum z udziałem innych partnerów. Avi Hochman, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Netii, dodał: "Netia kontynuuje wzrost,

4 podwajając swoje przychody w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, jest to już trzeci kolejny kwartał, w którym wskaźnik EBITDA ma wartość dodatnią. Pomimo wdrażania i przygotowań do wprowadzenia nowych usług, tzn. usług internetowych, międzymiastowych i wejścia na rynek warszawski, udało nam się utrzymać dodatnią EBITDA i zamierzamy utrzymać ten trend w przyszłości". Informacje Finansowe Porównanie pierwszego półrocza r. z pierwszym półroczem 1999 r.podczas pierwszego półrocza r. przychody wzrosły o 107% do kwoty 200,0 milionów PLN (45,6 milionów USD) z kwoty 96,8 milionów PLN za taki sam okres 1999 r. Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 106% do kwoty 177,4 milionów PLN (40,4 milionów USD) z kwoty 86,3 milionów PLN za pierwsze półrocze 1999 roku. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie się o 48% liczby abonentów do poziomu na dzień 30 czerwca r. w porównaniu z abonentami na dzień 30 czerwca Pozostałymi przyczynami tego wzrostu były: ogólne zwiększenie się przeciętnego dochodu za obsługę linii (107 PLN (24 USD) w drugim kwartale r. w porównaniu do 78 PLN w drugim kwartale 1999 r.), podwyższenie cennika opłat za rozmowy miejscowe i abonament miesięczny w styczniu r., które miało na celu dorównanie podwyżkom cennika opłat TP S.A., a także większy ruch w sieci. Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) wyniósł 13,1 milionów PLN (3,0 milionów USD), w porównaniu do straty w pierwszym półroczu 1999 r. w wysokości 16,0 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie wzrosły o 119% do 53,4 milionów PLN (12,2, milionów USD) z poziomu 24,4 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia pozostały w obu okresach na tym samym poziomie i wyniosły 41%. Wzrost kosztów z tytułu opłat międzyoperatorskich wynikający z rosnącego udziału abonentów instytucjonalnych wśród klientów Netii ogółem (abonenci instytucjonalni w większym stopniu korzystają z połączeń międzymiastowych i międzynarodowych, które podlegają rozliczeniom międzyoperatorskim) został zniwelowany dzięki mniejszym kosztom rozliczeń za ruch do sieci komórkowych (rezultat bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych). W dniu 30 czerwca br. Minister Łączności ogłosił rekomendowane stawki rozliczeń międzyoperatorskich. Netia rozpoczęła proces renegocjowania umów z TP S.A. celem dostosowania stawek rozliczeniowych do poziomu rekomendowanego przez ministerstwo. "Pozostałe koszty operacyjne" wyniosły 122,8 PLN (28,0 milionów USD), wśród których główną pozycję zajmowały wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne; zatrudnienie na dzień 30 czerwca r. wyniosło osób w porównaniu do na dzień 30 czerwca Wyżej wymienione "inne koszty operacyjne" stanowiły 61% przychodów ogółem na dzień 30 czerwca r. w porównaniu do 88% na dzień 30 czerwca W dalszym ciągu wzrasta wydajność; liczba linii znajdujących się w eksploatacji przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 16% do poziomu 207 za pierwsze półrocze r. z przeciętnego poziomu 178 za pierwsze półrocze 1999 roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się pomiędzy tymi okresami o 54% do kwoty PLN (5.247 USD) z kwoty PLN. Amortyzacja środków trwałych oraz koncesji wzrosła o 43 % do kwoty 67,5 milionów PLN (15,4 milionów USD) z kwoty 47,3 milionów PLN ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. Koszty finansowe netto wzrosły w rezultacie wyemitowania obligacji w czerwcu 1999 roku. Odpływ pieniężny z tytułu działalności inwestycyjnej wzrósł o 111% do kwoty 714,2 milionów PLN (162,7 milionów USD) z kwoty 339,2 milionów PLN za taki sam okres 1999 roku. Strata netto wyniosła 278,5 milionów PLN (63,4 milionów US$) w porównaniu do straty netto w

5 wysokości 268,4 milionów PLN za ten sam okres roku ubiegłego. Wysokość straty w głównej mierze wynika z kosztów obsługi zadłużenia Netii, ze zwiększonego poziomu zadłużenia oraz wzrastającego kosztu amortyzacji środków trwałych i koncesji, a także odpisu wartości firmy z konsolidacji. Porównanie drugiego kwartału r. z pierwszym kwartałem r. Przychody ogółem za drugi kwartał br. wzrosły o 10% do kwoty 104,8 milionów PLN (23,9 milionów USD) z kwoty 95,2 milionów PLN za drugi kwartał r. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się o 4% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 90,4 milionów PLN (20,6 milionów USD) z kwoty 87,0 milionów PLN za pierwszy kwartał r. oraz wzrostem o 75% przychodów z pozostałej działalności (działalność Uni-Net) do kwoty 14,4 milionów PLN (3,3 milionów USD) z poziomu 8,2 milionów PLN za pierwszy kwartał br. Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) za kwartał wyniósł 3,3 milionów PLN (0,7 milionów USD) w porównaniu do 9,8 milionów PLN za pierwszy kwartał r. Zmiana poziomu wskaźnika jest spowodowana trwającym procesem wdrażania nowych usług. Podsumowanie działalności operacyjnej W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Netia wdrożyła z sukcesem nową, krajową strukturę organizacyjną, która zastąpiła wcześniejszy model regionalny. Zostały utworzone krajowe kanały sprzedaży dla segmentu dużych klientów instytucjonalnych, średnich i małych firm oraz klientów indywidualnych. Prowadzona działalność operatorska została podzielona na oddzielne segmenty usługowe dla usług lokalnej i międzymiastowej telefonii głosowej, transmisji danych i usług internetowych. W ciągu minionego półrocza Netia dokonała znacznego postępu w budowie swej sieci telekomunikacyjnej. Budowa sieci szkieletowej oraz dostępowej postępuje zgodnie z harmonogramem. Szkieletowa sieć światłowodowa Netii o planowanej długości km połączy dziesięć największych miast w Polsce po wybudowaniu brakujących kilometrów, z których 300 km znajduje się w fazie budowy. Na pozostałe 845 km sieci Netia zabezpieczyła już 79% praw drogi (rights of way). Planuje się, iż sieć szkieletowa połączy 10 największych aglomeracji w Polsce do końca r. Budowa pierścieni światłowodowych w lokalnych miejskich sieciach dostępowych we wszystkich głównych miastach, objętych koncesją udzieloną Netii, powinna w znacznej mierze zostać zakończona do końca r. W czterech dodatkowych miastach (Łódź, Bydgoszcz, Wrocław i Szczecin) sieci te powinny zostać wybudowane w 2001 r., a w Warszawie do końca 2002 r. Spółka zwiększyła liczbę przyłączanych linii (zdefiniowanych jako linie przyłączone do centrali, od której należy poprowadzić przyłącze do klienta) o 40% do poziomu linii na koniec drugiego kwartału r. z poziomu linii na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz o 6 % w stosunku do linii na dzień 31 marca roku. Liczba linii założonych u klientów instytucjonalnych, w odniesieniu do wszystkich linii abonenckich, zwiększyła się do 22,1 % z poziomu 18,0% na dzień 30 czerwca 1999 roku. Środki pieniężne netto wydane na zakup środków trwałych wyniosły 324,3 milionów PLN (73,9 milionów USD). Środki trwałe netto wzrosły o 51% do poziomu 1.983,5 milionów PLN (451,8 milionów USD) na dzień 30 czerwca r. z poziomu 1.311,2 milionów PLN na dzień 30 czerwca 1999 r. oraz 6% z 1,866.1 milionów PLN na koniec pierwszego kwartału r., odzwierciedlając rozwój sieci. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 1,799.6 milionów PLN (409,9 milionów USD), gotowe do zainwestowania w budowę sieci telekomunikacyjnych oraz do wspierania działalności operacyjnej. Spółka posiadała także środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 376,5 milionów (85,8 milionów USD) przeznaczone na wypłaty odsetek za obligacje typu "Senior Notes", wyemitowane w 1997 r., do listopada r., za obligacje typu "Senior

6 Notes", wyemitowane w 1999 r., do czerwca 2001 oraz za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w r. do czerwca 2002 r. Niniejszy dokument zawiera niektóre stwierdzenia odnoszące się do planów oraz projektów przyszłych działań Netii, których realizacja jest uzależniona od pewnego ryzyka i przyszłych niepewnych zdarzeń, włączając w to m. in. ryzyko akceptacji produktów na rynku oraz wpływ kalkulacji cen przez innych operatorów, a także opracowywanie nowych produktów, rozwój komercjalizacji i technologii. Inwestorzy winni zapoznać się z raportami i dokumentami Netii przekazywanymi okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) (SEC) Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym m.in. z Raportem Rocznym Netii złożonym na formularzu 20-F za rok finansowy kończący się 31 grudnia 1999 roku, zawierającym dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe Netii. Dane dotyczące sieci telefonicznej Ilość linii podłączonych na koniec okresu Dane o ilości abonentów Główne dane operacyjne 2Q00 1Q00 4Q99 3Q99 2Q99 1Q Ilość abonentów na koniec okresu Przyrost abonentów w okresie Przyrost abonentów instytucjonalnych w okresie Ilość abonentów instytucjonalnych na koniec okresu Udział abonentów instytucjonalnych w całkowitej ilości klientów ,1% 21,0% 20,5% 19,3% 18,0% 16,7% Średni przychód na linię (PLN) Średni przychód na linię abonenta instytucjonalnego (PLN) Średni przychód na linię abonenta mieszkaniowego (PLN) Grupa Netia, kontrolowana przez Netię Holdings S.A., jest największym prywatnym operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Grupa Netia posiada 24 koncesje na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych na obszarach obejmujących swoim zasięgiem ok. 40% ludności kraju. W ramach tych koncesji znajduje się sześć z dziesięciu największych miast Polski: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Lublin i Katowice. Od kwietnia 1999 Grupa Netia posiada ogólnopolską koncesję na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do Internetu. W maju r. konsorcjum Netia 1, w skład którego wchodzą m.in. spółki Grupy Netia otrzymało koncesję na świadczenie telekomunikacyjnych usług międzystrefowych. Rachunek wyników (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu) (w tysiącach PLN) kwartał 1 kwartał

7 Przychody z działalności telekomunikacyjnej ,319 90,414 87,032 Przychody z pozostałej działalności ,476 14,384 8,206 Razem przychody , ,798 95,238 Rozliczenia międzyoperatorskie (53.400) (24,395) (27,435) (25,965) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (10.770) (2,980) (7,138) (3,632) Pozostałe koszty operacyjne ( ) (85,417) (66,946) (55,814) EBITDA (15,997) 3,279 9,827 Marża (%) 6,6% (16,5%) 3,1% 10,3% Amortyzacja środków trwałych i koncesji telekomunikacyjnych (67.497) (47.262) (35.266) (32.231) Odpis wartości firmy z konsolidacji (12.693) (6.747) (6.361) (6.332) Wynik operacyjny (67.084) (70.006) (38.348) (28.736) Marża (%) (33,5%) (72,3%) (36,6%) (30,2%) Koszty finansowe netto ( ) ( ) ( ) (31.102) Pozostałe koszty 0 (62) 0 0 Wynik brutto przed opodatkowaniem ( ) ( ) ( ) (59.838) Podatek dochodowy (1.162) (1.334) (4.501) Udział udziałowców mniejszościowych w wyniku (667) (161) (636) (31) Wynik netto ( ) ( ) ( ) (64.370) Marża (%) (139,2%) (277,3%) (204,4%) (67,6%) Wynik netto na akcję (PLN) (10,46) (19,94) (7,93) (2,45) Średnia ważona ilość akcji w ciągu okresu Nota do kosztów finansowych Odsetki netto ( ) (83.520) (65.385) (54.394) Różnice kursowe netto (80.524) ( ) ( ) Odpis kosztów uzyskania kredytu (5.377) (6.498) (2.489) (2.888) Pozostałe koszty finansowe (3.945) 0 (3.945) 0 Bilans (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu)

8 (w tysiącach PLN) 30 czerwca 30 czerwca 1999 Środki pieniężne Krótkoterminowe papiery wartościowe Należności Należności handlowe netto Należności z tytułu podatków Należności od podmiotów powiązanych Pozostałe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe czynne Razem aktywa bieżące Długoterminowe papiery wartościowe Inwestycje Środki trwałe netto Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych Koncesje telekomunikacyjne Odroczone koszty uzyskania kredytu Pozostałe aktywa długoterminowe Wartość firmy z konsolidacji Razem aktywa długoterminowe Aktywa razem Krótkoterminowa część zobowiązań długoterminowych Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatków Zobowiązania wobec stron powiązanych Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów Razem zobowiązania bieżące Depozyty klientów Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego

9 Udziały mniejszościowe Razem zobowiązania długoterminowe Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Akcje własne do zbycia (3.951) 0 Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego ( ) ( ) Razem kapitał własny Pasywa razem Rachunek przepływów pieniężnych (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie podlegający badaniu) (w tysiącach PLN) kwartał 1 kwartał Wynik netto ( ) ( ) ( ) (64.370) Amortyzacja i odpis wartości firmy z konsolidacji Odpis kosztów uzyskania kredytu Amortyzacja dyskonta od obligacji Udziały mniejszościowe w wyniku Inne koszty Zmiana aktywów długoterminowych (8.423) (Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych (29.095) Zmiana kapitału obrotowego Przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej (15.708) Zakup środków trwałych ( ) ( ) ( ) ( ) Przyrost inwestycji (922) 0 (922) 0 Przyrost długoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ( ) ( ) ( ) 0 Zakup koncesji telekomunikacyjnych ( ) (3.723) ( ) 0 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Wpływy netto z emisji akcji Wpływy z niezarejestrowanej emisji akcji jednostek zależnych

10 Zaciągnięcie długoterminowych kredytów Spłata długoterminowych kredytów bankowych (50.511) 0 (50.511) 0 Pożyczki od stron powiązanych 0 (2.478) 0 0 Odroczone koszty uzyskania kredytu (21.772) (22.331) (21.772) 0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Różnice kursowe na środkach pieniężnych (18.442)

Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu wyniki

Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu wyniki Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne Silny wzrost liczby klientów instytucjonalnych wraz z przekroczeniem progu 300.000 abonentów. Akcje Netii włączone do indexu WIG20 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Warszawa, Polska - 21

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK EBITDA ZA II KWARTAŁ 2001 WZRÓSŁ DO 16,0 MILIONÓW PLN, MARŻA WSKAŹNIKA EBITDA WYNIOSŁA 11,9%,

WSKAŹNIK EBITDA ZA II KWARTAŁ 2001 WZRÓSŁ DO 16,0 MILIONÓW PLN, MARŻA WSKAŹNIKA EBITDA WYNIOSŁA 11,9%, SIÓDMY Z KOLEI KWARTAŁ Z DODATNIM WYNIKIEM NA POZIOMIE EBITDA WSKAŹNIK EBITDA ZA I PÓŁROCZE WZRÓSŁ DO 31,1 MILIONÓW PLN, MARŻA WSKAŹNIKA EBITDA WYNIOSŁA 12,1%, WSKAŹNIK EBITDA ZA II KWARTAŁ WZRÓSŁ DO 16,0

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE (z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) AKTYWA 30 czerwca, 2012 (niezbadane) 31 grudnia, 2011 Aktywa obrotowe... Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... $ 138,680

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

18 lutego 2002 r. Dane finansowe Przychody EBITDA Marża EBITDA Sześć jednorazowych korekt księgowych aktualizujących wartość aktywów

18 lutego 2002 r. Dane finansowe Przychody EBITDA Marża EBITDA Sześć jednorazowych korekt księgowych aktualizujących wartość aktywów Warszawa, Polska - 18 lutego 2002 r. - Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA, GPW: NET), największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś podlegające badaniu skonsolidowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo