SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010 ROK 1

2 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2009 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

3 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU Budżet Województwa Śląskiego na 2009 rok został przyjęty 17 grudnia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008, zgodnie z obowiązującym na ten dzień stanem prawnym i zamykał się kwotą po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Na plan przychodów w wysokości zł składały się: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach zakładom opieki zdrowotnej w wysokości zł, skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości zł, kredyt bankowy w wysokości zł. Realizując budżet w 2009 roku, Sejmik Województwa Śląskiego podjął 19 uchwał zmieniających budżet województwa, w tym 17 Uchwał zmieniających jego wielkość: 1. Uchwałą Nr III/32/6/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego planowanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz na seanse dydaktyczne i ogólne organizowane przez tę jednostkę. 2. Uchwałą Nr III/34/22/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zwiększono budżet województwa o łączną kwotę zł w tym: zł dochody i wydatki majątkowe dotacji rozwojowej niewygaszonej w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zł dochody i wydatki bieżące w związku z zawarciem umowy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie a Uniwersytetem Mälardalen w Szwecji na realizację projektu Europejskie Portfolio dla Nauczycieli-Interpersonalne, Interkulturalne, Społeczne i Cywilne Kompetencje dla Euro Nauczycieli, realizowanego w ramach programu Comenius Uchwałą Nr III/35/7/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł, na podstawie decyzji Ministra 3

4 Finansów ustalającej wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2009 rok. 4. Uchwałą Nr III/35/8/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków na realizację projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Edukacja przez całe życie jest w niej ukryty skarb, działanie 9.3 upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Uchwałą Nr III/37/7/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmniejszono plan wydatków o zł, w wyniku korekty kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i tym samym nastąpiło zmniejszenie planu przychodów. 6. Uchwałą Nr III/37/8/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km ( zł), na terenie gmin Częstochowa, Czechowice Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice. Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo oraz zadania pod nazwą: Regulacja koryta cieku Wapienny w km w miejscowości Bażanowice w gminie Goleszów ( zł), Organizacja wojewódzkich ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku w 2009 roku ( zł), Program ochrony powietrza dla stref Województwa Śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu ( zł). 7. Uchwałą Nr III/38/12/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dokonano zmian w budżecie Województwa polegających na: zmniejszeniu wydatków własnych budżetu o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego, 4

5 zwiększeniu dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Odbudowa wałów rzeki Białej (lewy w km , prawy w km ) w gminie Bielsko-Biała ( zł), Regulacja koryta cieku Szeroki w gminie Jasienica oraz regulacja koryta rzeki Bobrówka w gminie Cieszyn oraz w miejscowości Bażanowice, gmina Goleszów ( zł). 8. Uchwałą Nr III/38/25/2009 z dnia 20 maja 2009 roku zmniejszono wydatki własne budżetu o kwotę zł, tym samym zwiększając rozchody celem zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego. 9. Uchwałą Nr III/39/8/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku zwiększono budżet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę na podstawie: decyzji o udzieleniu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą: Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania programu małej retencji ( zł), Regulacja cieku Łękawka w km w gminie Bestwina i Wilamowice, powiat bielski oraz zadania pod nazwą: Odbudowa i modernizacja koryta cieku Drożdżów w km w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka zniszczonego w wyniku powodzi ( zł), Parszywa dwunastka prowadzonego na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych oraz pod nazwą: Doposażenie w pomoce dydaktyczne realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym ( zł), decyzji Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Szczekociny ( zł), umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie na dofinansowanie wizyty studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, (3.900 zł). 5

6 10. Uchwałą Nr III/40/5/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł, pochodzącą z refundacji z budżetu państwa, wydatków związanych z realizacją projektów Unii Europejskiej i przeznaczono je na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie na realizację projektu Wojciechowi Korfantemu Rapsod Śląski. 11. Uchwałą Nr III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków własnych budżetu Województwa o kwotę zł dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadania pn.: Odbudowa i modernizacja koryta cieku Pisarzówka w km w miejscowości Hecznarowice i w miejscowości Pisarzowice gmina Wilamowice, zniszczonego w wyniku powodzi kwota zł, Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice Dziedzice kwota zł, Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w km wraz z odbudową koryta cieku, gmina Czechowice Dziedzice kwota zł, Odtworzenie starorzecza rzeki Pilicy, tzw. Rów od Dobrej w miejscowości Dobra, gmina Pilica kwota zł. 12. Uchwałą Nr III/41/11/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł, w związku z: przyjęciem do budżetu Województwa dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań: Regulacja cieku Niedobczyckiego w km w gminie Radlin i zadania pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych, decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/3w/BKU/08 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w wysokości zł. 13. Uchwałą Nr III/42/5/2009 z dnia 16 września 2009 roku, zmniejszono stronę dochodów i wydatków budżetu własnego o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą Ocena stanu 6

7 technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km w gminach: Częstochowa, Czechowice-Dziedzice, Bieruń oraz Wilamowice. 14. Uchwałą Nr III/43/5/2009 z dnia 21 października 2009 roku dokonano zwiększenia strony dochodów i wydatków budżetu własnego w łącznej wysokości zł z tytułu: przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Fundacji Eko- Fundusz z Warszawy w wysokości zł na dofinansowanie projektów pod nazwą: Ochrona i wzrost bioróżnorodności biologicznej ochrona roślinności nieleśnej i walorów krajobrazowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych (etap II), Kompleksowa ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w tym czterech ostoi sieci Natura 2000 oraz zadania pod nazwą Ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego etap II, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na bieżącą konserwację koryta cieku Trzebyczka w gminie Dąbrowa Górnicza oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Usuwanie skutków powodzi poprzez odtworzenie przepustu wałowego rzeki Wisły w km w wysokości zł, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł i przeznaczonej na bieżącą konserwację koryta cieku Babia-Ława w gminie Dąbrowa Górnicza, przyjęcia do budżetu Województwa Śląskiego środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie przez całe życie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie w ramach Programu Comenius w wysokości zł. 15. Uchwałą Nr III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów tego programu przez Wojewódzki Urząd Pracy. Tą samą uchwałą, dokonano zmniejszenia wydatków własnych budżetu o zł. 7

8 16. Uchwałą Nr III/44/5/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, dokonano zmian budżetu Województwa Śląskiego polegających na zmniejszeniu per saldo dochodów i wydatków własnych o kwotę zł. Zmian dokonano w związku z: przyjęciem do budżetu dotacji celowej z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie zadań pod nazwą; Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywala kanału Kucelinka oraz Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowa, zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w wysokości zł zadań: Program ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych oraz Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. 17. Uchwałą Nr III/45/6/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dokonano zmniejszenia per saldo dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł z tytułu: decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/41w/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku oraz decyzji Nr ST5/4822/34w/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, przyznających środki na dofinansowanie wydatków remontowych bieżących na obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela zł, otrzymania kwoty refundacji wydatków kwalifikowanych, wykazanych przez Województwo we wniosku zbiorczym za okres od 16 września 2008 roku do 23 czerwca 2009 roku w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego zł, dostosowania budżetu Województwa Śląskiego do rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 17 kwietnia 2009 roku Nr DKR- VIII MWKI/09 w sprawie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata dokonano zmniejszenia budżetu o zł. 8

9 Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie 97 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 71 uchwał zmieniających wysokość budżetu. Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego, a także w wyniku podpisania porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych umów w tym z funduszami celowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Lp. I II ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU Wyszczególnienie Plan wg uchwały ŚWSL Dochody - budżet własny Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Zmiany planu wg uchwał s z Tabela 1 w zł Plan budżetu po zmianach z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budżet własny II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej s z z OGÓŁEM WYDATKI Oznaczenie: s - Sejmik Województwa z - Zarząd Województwa Pozostałe 26 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań oraz w klasyfikacji budżetowej. 9

10 Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2009 ROK Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2009 rok zostały wykonane (załącznik Nr 1) w kwocie ,99 zł, co stanowi 73% planu po zmianach. W stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku w dniu 17 grudnia 2008 roku, jest to wykonanie dochodów na poziomie 62%. W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 98%, natomiast dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 2%. Ta struktura na przestrzeni roku sprawozdawczego uległa zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do 96,3%. Spowodowane było to przede wszystkim zwiększeniem w trakcie roku planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji rozwojowej pod koniec roku 2009, która stanowiła element dochodów własnych budżetu. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości ,68 zł, czyli w 72 % w stosunku do planu po zmianach. Wielkości wykonanych wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5, a porównanie z rokiem poprzednim, tj przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania. W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w kwocie ogólnej wydatków województwa oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach: przetwórstwo przemysłowe, z 7,17% do 9,06%, co daje wzrost per saldo o zł w wyniku przyjęcia do budżetu środków na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 10

11 11

12 transport i łączność z 28,04% do 34,33%, co daje wzrost wydatków per saldo o zł, głównie z decyzji Wojewody, zwiększających kwoty dotacji celowych oraz w związku z zawieranymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego, Tabela 2 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH Dział Wyszczególnienie w zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 95,7 020 Leśnictwo , ,08 145,1 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,47 287,1 600 Transport i łączność , ,96 114,2 630 Turystyka , ,77 835,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,46 105,0 710 Działalność usługowa , ,32 367,8 720 Informatyka , Administracja publiczna , ,10 115,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4:3) , ,04 308,3 757 Obsługa długu publicznego , ,00 49,8 801 Oświata i wychowanie , ,07 139,6 803 Szkolnictwo wyższe , ,34 511,7 851 Ochrona zdrowia , ,14 117,3 852 Pomoc społeczna , ,04 419,1 853 Opieka społeczna , ,87 245,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,95 110, , , , , ,22 117, , ,50 408,5 926 Kultura fizyczna i sport , ,16 154,0 WYDATKI OGÓŁEM , ,68 136,9 12

13 obsługa długu publicznego z 0,26% do 0,51%, to wzrost w wysokości zł w okresie do końca roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję bankową od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na udzielenie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej, STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU klasyfikacji budżetowej Tabela 3 % Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie w Wykonanie w wg po 2008 roku 2009 roku uchwały zmianach Rolnictwo i łowiectwo 3,11 1,59 1,73 2, Leśnictwo 0,06 0,03 0,05 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,48 7,17 9,06 1, Transport i łączność 47,00 28,04 34,33 39, Turystyka 0,20 2,68 1,83 1, Gospodarka mieszkaniowa 0,56 0,32 0,37 0, Działalność usługowa 1,08 2,21 2,17 2, Informatyka 0,00 1,10 0,00 0, Administracja publiczna 6,85 5,66 6,12 5, Bezpieczeństwo publiczne 0,09 0,05 0,16 0,19 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 0,01 0,26 0,51 0, Różne rozliczenia 0,00 1,09 0,03 0, Oświata i wychowanie 7,20 8,63 6,38 7, Szkolnictwo wyższe 0,36 0,58 2,15 1, Ochrona zdrowia 10,56 6,39 8,38 9, Pomoc społeczna 1,93 3,76 4,85 5, Opieka społeczna 3,36 7,86 5,72 6, Edukacyjna opieka 1,92 0,93 1,20 1,55 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 0,04 5,18 1,77 1,18 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 11,12 8,02 8,47 9,55 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,29 0,41 0,62 0, Kultura fizyczna i sport 3,82 8,04 4,12 4,29 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 13

14 szkolnictwo wyższe z 0,58% do 2,15%, co daje per saldo wzrost o zł, który spowodowany był głównie z przyjęciem do budżetu środków na realizację wydatków strukturalnych, ochrona zdrowia z 6,39% do 8,38%, to wzrost per saldo o zł, a był on spowodowany przyjęciem do budżetu województwa środków pozyskanych z porozumień z innymi jednostkami samorządu, zwiększeniem wydatków tego działu z tytułu rozwiązywania rezerwy celowej, pomoc społeczna z 3,76% do 4,85%, jest to wzrost wydatków o per saldo zł, a głównym jego źródłem były środki pochodzące z dotacji rozwojowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z 8,02% do 8,47 %. Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w częściach budżetu dotyczących: turystyki z 2,68% do 1,83%, działalności usługowej z 2,21% do 2,17%, oświaty i wychowania z 8,63% do 6,38%, opieki społecznej z 7,86% do 5,72%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z 5,18% do 1,77%, kultury fizycznej i sportu z 8,04% do 4,12%. Ten spadek udziałów poszczególnych grup w wydatkach ogółem, to przede wszystkim wynik dostosowywania planu wydatków do faktycznie otrzymanych transzy dotacji od Instytucji Zarządzającej na realizację komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ponadto dokonano znacznego zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków w kulturze fizycznej i sporcie w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano, nakładami na realizację zadania pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie. Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6 niniejszego opracowania. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków: - wydatki bieżące stanowiły 81,2%, co daje ,44 zł, - wydatki majątkowe 63,8%, co daje z kolei ,24 zł. 14

15 Stopień wykonania wydatków budżetu własnego najlepiej przedstawia tabela 4, w której uszczegółowiono wydatki w podziale na działy i rozdziały oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Z poniższego zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa oraz w zdaniach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: POKL 79,2% i w kończącym się już programie ZPORR 99,6%. Dział Nazwa WYDATKI BUDŻETU W 2009 ROKU wg źródeł finansowania Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. Tabela 4 w zł % Wykonania (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , , ,44 89,1% w tym: RPO , , ,02 99,5% pozostałe zadania , , ,42 85,9% 020 Leśnictwo , , ,08 89,2% w tym: pozostałe zadania , , ,08 89,2% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,47 8,1% RPO , , ,03 4,7% w tym: PO KL , , ,35 69,1% ZPORR 0, , ,28 100,0% 600 Transport i łączność , , ,96 81,5% RPO , , ,71 39,1% w tym: pozostałe zadania , , ,25 94,6% 630 Turystyka , , ,77 46,9% RPO , , ,97 43,0% w tym: pozostałe zadania , , ,80 88,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 82,4% w tym: pozostałe zadania , , ,46 82,4% 710 Działalność usługowa , , ,65 95,8% RPO ,00 0,00 0,00 0,0% w tym: ZPORR 0, , ,30 100,0% pozostałe zadania , , ,35 95,8% 720 Informatyka , , ,00 100,0% w tym: RPO , , ,00 100,0% 15

16 Dział Nazwa Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. % Wykonania (5:4) Administracja publiczna , , ,60 67,3% RPO , , ,38 55,2% w tym: PO KL , , ,87 74,2% ZPORR 0, ,00 0,00 0,0% 754 pozostałe zadania , , ,35 71,3% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,04 87,7% w tym: pozostałe zadania , , ,04 87,7% 757 Obsługa długu publicznego , , ,00 0,3% w tym: pozostałe zadania , , ,00 0,3% 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,0% pozostałe zadania - rezerwy , ,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , , ,14 82,9% RPO , , ,04 29,3% w tym: PO KL , , ,96 79,0% pozostałe zadania , , ,14 99,5% 803 Szkolnictwo wyższe , , ,34 44,5% RPO , , ,40 29,4% w tym: ZPORR 0, , ,94 99,8% pozostałe zadania , ,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia , , ,25 77,7% w tym: RPO , , ,37 46,1% pozostałe zadania , , ,88 96,4% 852 Pomoc społeczna , , ,45 87,7% w tym: 853 w tym: PO KL , , ,83 87,6% pozostałe zadania , , ,62 91,8% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,97 75,3% PO KL , , ,26 73,9% ZPORR 0, , ,25 71,7% 854 pozostałe zadania , , ,46 91,5% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,95 93,2% w tym: PO KL , , ,54 40,2% 16

17 Dział Nazwa Plan na 2009 wg uchwały SWŚL Plan na 2009 po zmianach Wykonanie na dzień r. % Wykonania (5:4) w tym: 921 w tym: 925 ZPORR 0, , ,81 99,8% pozostałe zadania , , ,60 99,2% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,54 48,1% RPO , , ,89 49,0% pozostałe zadania , , ,65 1,7% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,71 81,2% RPO , , ,44 48,6% pozostałe zadania , , ,27 99,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,50 99,2% w tym: pozostałe zadania , , ,50 99,2% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,16 75,0% w tym: RPO , , ,62 59,9% pozostałe zadania , , ,54 90,3% SUMA , , ,48 71,4% w tym: RPO , , ,87 34,1% ZPORR 0, , ,58 99,6% PO KL , , ,81 79,2% pozostałe zadania , , ,22 92,2% Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w części czwartej sprawozdania. Dla zrównoważenia budżetu na 2009 rok zaplanowano przychody w wysokości zł, ich źródłami były: spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł oraz kredyt bankowy zł. W trakcie roku plan przychodów uległ zmniejszeniu i na koniec grudnia 2009 roku wyniósł ostatecznie zł. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio: spłata rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, 17

18 skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł oraz kredyt bankowy zł. Na etapie uchwały budżetowej nie planowano rozchodów w roku Dopiero w trakcie roku, uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr: III/38/12/2009 i III/38/25/2009 z dnia 21 maja 2009 roku, III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, III/43/20/2009 z dnia 21 października 2009 roku, III/44/6/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, określono rozchody budżetu Województwa Śląskiego, których wysokość ostatecznie na koniec roku wyniosła zł. Rozchody przeznaczono na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w celu ratowania ich sytuacji finansowej zł, i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach zł. Do 31 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wykonując Uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie, udzielił pożyczek zakładom opieki zdrowotnej na łączną kwotę zł. Pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych: publiczno i cywilnoprawnych oraz na dofinansowanie projektów unijnych ramach działania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego otrzymały: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój zł, Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju zł, Wojewódzki Szpital Chorób Wewnętrznych Hutniczy w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zł. Na podstawie zmian w zasadach i trybie umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/17/8/2007, z dnia 28 listopada 18

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2195/298/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr.. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU Katowice, marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15 SPIS TERŚCI 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU... 3 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, dn. 11 stycznia 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo