ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, luty 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, luty 2008r."

Transkrypt

1 ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, luty 2008r.

2 Spis treści. Informacje o spółce Informacje o rynku Strategia Przewagi konkurencyjne Prognozy i plany inwestycyjne Harmonogram oferty Prezentacja ORZEŁ S. A. 2

3 Podstawowe dane. Przedmiot działalności SprzedaŜ opon nowych i regenerowanych przez internet. SprzedaŜ opon detaliczna i hurtowa. Prowadzenie serwisów oponiarskich i ogólnomechanicznych. Segregacja i zbiórka opon do utylizacji. MontaŜ zespołów jezdnych dla maszyn rolniczych. BieŜąca struktura akcjonariatu Charakterystyka Dotychczasowy rodzinny charakter prowadzonego biznesu. Wieloletnia historia prowadzenia przedsiębiorstwa w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Dynamiczny rozwój i stopniowa dywersyfikacja oferty. Jacek Orzeł; 10% Magdalena Orzeł; 10% Józef Orzeł; 40% Wsparcie rozwoju programami pomocowymi Unii Europejskiej. Obecny stan zatrudnienia 34 osoby. Silne zaangaŝowanie w nowe technologie oparcie przyszłości na e-handlu. Halina Orzeł; 40% Prezentacja ORZEŁ S. A. 3

4 Historia. CELE: Silna pozycja na rynku lokalnym w zakresie: SprzedaŜy i serwisowania opon, Serwisu ogólnomechanicznego, MontaŜu zespołów jezdnych. Umocnienie drugiej nogi e-handel ŚRODKI: Budowa magazynu centralnego Stworzenie pierwszego serwisu ogólnomechanicznego Ekspansja w internecie (wykup domen, narzędzia do e-handlu) Kolejne serwisy ogólnomechaniczne Przyjęcie standardów marki Premio Rok 2007 Rok uruchomienie sprzedaŝy przez internet (sklep salon-opon.com, Allegro.pl) Rok 2004 opracowanie misji Firmy oraz długookresowej strategii uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Grupy Goodyear (ASGG) rozpoczęcie działalności utylizacyjnej nawiązanie współpracy z Centrum Utylizacji Opon Rok 2002 Organizacja Odzysku SA Rok 2000 uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Dębica (ASD) rozpoczęcie hurtowej sprzedaŝy opon Rok 1999 poszerzenie działalności o serwis ogumienia decyzja o przekształceniu formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną podjęcie decyzji o poszukiwaniu zewnętrznego kapitału udziałowego poprzez NewConnect zawiązanie spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości PLN Rok 1996 wybudowanie stacji tankowania LPG rozpoczęcie działalności w branŝy motoryzacyjnej Rok 1984 rozpoczęcie działalności Firmy Orzeł produkcja kapsli do butelek Prezentacja ORZEŁ S. A. 4

5 Dywersyfikacja działalności. Zmiana struktury przychodów % + 47% + 297% E-handel Detal i serwis MontaŜ kół Hurtownia Stacja paliw Utylizacja opon i pozostałe Koncentracja na rozbudowie trzech segmentów E-handel Serwis ogólnomechaniczny MontaŜ zespołów jezdnych Prezentacja ORZEŁ S. A. 5

6 Serwis ogólnomechaniczny. Obecnie spółka posiada dwa serwisy na terenie Lublina i okolic. W celu wykorzystania korzyści skali, w oparciu o posiadane kompetencje kadry kierowniczej i wykonawczej, spółka rozszerza działalność poprzez: Rozbudowę oferty istniejących punktów serwisowych o proste naprawy ogólnomechaniczne (wymiana klocków hamulcowych, świec, płynów eksploatacyjnych, tłumików), Uruchomienie nowych punktów serwisowych (określona pierwsza lokalizacja w nowopowstajacym centrum handlowym w Lublinie) oferujących szeroką ofertę usług (oponiarskie oraz ogólnomechaniczne). Kolejne uruchomienia przewidziane począwszy od 2010 roku w tempie 1-2 rocznie. Niewykluczony zakup działających punktów połączony z ich rebrandingiem i wprowadzeniem własnych standardów. Poszerzenie oferty połączone z uzyskaniem brandu, know-how i wsparcia promocyjnego sieci naleŝącej do Goodyear Prezentacja ORZEŁ S. A. 6

7 E-handel. Działalność rozpoczęta od 2006 roku, jako uzupełnienie tradycyjnego modelu sprzedaŝy (hurtownia + serwis). Wykorzystanie dwóch ścieŝek sprzedaŝy: SprzedaŜ przez serwis aukcyjny Allegro opony nowe i regenerowane - wypracowanie pozycji lidera sprzedaŝy, a takŝe zbudowanie olbrzymiego kapitału zaufania wśród klientów (99,7% pozytywnych komentarzy, 0,3% neutralnych, 0,0% negatywnych). SprzedaŜ przez własne e-sklepy (kolejny slajd). Wysokie tempo rozwoju na tle lidera rynku (Oponeo.pl). Strategia sprzedaŝy oparta o niską cenę w połączeniu z wypracowaną wiarygodnością - czynniki sukcesu w handlu internetowym. Wysoka dynamika sprzedaŝy. mln PLN 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,0 6,1 2,3 0, p 2009p Na warszawskiej GPW notowany jest obecnie jeden przedstawiciel branŝy rynkowy lider Oponeo.pl. Wskaźniki giełdowe lidera: P/E = 32,2 P/BV = 3,2 Gdzie: Kapitalizacja na bazie ceny akcji 11,40 PLN z 14/02/2008 (kurs zamknięcia) Zysk netto i wartość księgowa z raportu okresowego za IV kwartał 2008 Prezentacja ORZEŁ S. A. 7

8 E-handel. Sklepy internetowe ORZEŁ S.A. Portal korporacyjny: Prezentacja ORZEŁ S. A. 8

9 MontaŜ zespołów jezdnych. Rozpoczęcie świadczenia usług montaŝowych dla jednego z producentów maszyn rolniczych. Usługa początkowo zaplanowana jako moŝliwość wykorzystania zasobów w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na wymiany opon. Obecnie, wobec gwałtownie wzrastającego popytu na usługi, spółka zawiera kolejne kontrakty i staje przed koniecznością pozyskania nowych powierzchni na świadczenie usługi (montaŝ i składowanie). Prezentacja ORZEŁ S. A. 9

10 Historyczne dane finansowe. (Dane dotyczą działalności gospodarczej osoby fizycznej, której bezpośrednim kontynuatorem jest ORZEŁ SA). Dynamika przychodów CAGR = 48% Podstawowe wskaźniki Pozycja Przychody ze sprzedaŝy 3 572, , ,5 MarŜa (I) po kosztach zakupu 629,6 820, ,5 EBITDA 119,4 254,1 482,2 Zysk netto 82,8 118,5 308,8 Stopa marŝy I 17,6% 18,0% 17,5% Stopa zysku netto 2,3% 2,6% 4,0% Prezentacja ORZEŁ S. A. 10

11 Pozyskiwanie funduszy unijnych i środków bezzwrotnych. Spółka skutecznie aplikuje o dotacje bezzwrotne pochodzące z funduszy unijnych od momentu uruchomienia programów pomocowych, a takŝe z innych instytucji: Źródła funduszy: programy Phare, Sektorowe Programy Operacyjne, fundusze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Cele finansowania: szkolenia, przygotowanie dokumentacji, doradztwo strategiczne, mobilny serwis ogumienia, wykończenie i wyposaŝenie budynku biurowego, nowe stanowiska pracy. Łączna wartośćśrodków bezzwrotnych, pozyskanych w okresie , wyniosła około 350 tys. PLN, co stanowi blisko 44% łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym okresie. Skuteczność w pozyskiwaniu środków: z 8 złoŝonych aplikacji, 7 zostało pozytywnie rozpatrzonych i na ich podstawie pozyskano wnioskowane środki. W uznaniu dla aktywności na tym polu, spółka ORZEŁ SA, jako jeden z dwóch podmiotów z województwa lubelskiego jest opisana w ksiąŝkowej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prezentującej najaktywniejszych beneficjentów programów pomocowych, będącej obecnie na etapie przygotowywania do druku. Prezentacja ORZEŁ S. A. 11

12 INFORMACJE O RYNKU. Dystrybucja opon. Czynniki wzrostu rynku w Polsce Zmiana struktury jakościowej sprzedawanych opon Postępujący wzrost ilości zarejestrowanych samochodów. Niesłabnący napływ do Polski samochodów uŝywanych z krajów UE. W latach import prywatny wyniósł około 2 mln pojazdów. Postępujący wzrost zamoŝności społeczeństwa przekładający się takŝe na poprawę bezpieczeństwa podróŝowania czyli jakość opon. Dostosowywanie poziomu Ŝycia mieszkańców do średniej unijnej. Obecnie ilość samochodów na 1000 mieszkańców wynosi 300, a średnia UE25 to 490. Szacunkowy wzrost sprzedaŝy rynku opon w okresie %% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% budŝet; 60% budŝet; 83% medium; 15% medium; 6% premium; 25% premium; 11% mln szt ,5 13,0 12,5 11,9 11,3 10,8 10,4 9,9 9,3 8,8 8, Źródło danych: Raport przygotowany przez Continental. Wzrost wartości opon sprzedawanych w Polsce, w efekcie: wzrostu wolumenu sprzedaŝy (wzrost ilości samochodów, wzrost częstotliwości wymiany opon), wzrost średniej ceny opon, wskutek zwiększenia udziału opon z wyŝszych segmentów cenowych, kosztem najtańszych opon (segment budŝet). Prezentacja ORZEŁ S. A. 12

13 INFORMACJE O RYNKU. Handel internetowy. Dostępność internetu Rozwój nowych, coraz wydajniejszych technologii dostępowych. Poziom nasycenia rynku (średnia europejska to 50% populacji mającej dostęp do internetu, w Polsce około 35%). Spadek cen usług (efekt wprowadzania nowych technologii, konkurencji pomiędzy dostawcami oraz wytycznych UKE. Handel internetowy Konkurencyjność wobec handlu tradycyjnego: NiŜsze ceny, MoŜliwość porównywania ofert. Skłonność do dokonywania zakupów internetowych korelacja z bezpieczeństwem transakcji i płatności: System ocen wystawianych przez klientów, Zabezpieczenie płatności przez uznane systemy rozliczeniowe, Systematyczny wzrost zaufania internautów do e- handlu oraz satysfakcji z dokonanych zakupów. Wielkość rynku zakupów on-line Rok Wartość sprzedaŝy on-line Udział e-handlu w wartości handlu detalicznego 2006* 1,3 mld EUR** 1% + 300% + 3 p.p. 2010*** 4 mld EUR 4% * Oszacowanie wartości e-handlu w 2006, m.in. za Gazeta Prawna z dnia 22//05/2007, Fiskus skontroluje handel w internecie ** 5 mld PLN przeliczone po kursie 1EUR = 3,8312 PLN z 29/12/2006 *** Prognoza firmy Gemius Szansa na bardzo dynamiczny rozwój wynikający z wzrostu rynku. Pomimo niskich barier wejścia, palmę pierwszeństwa zdobędą e-sklepy: opierające swój model biznesowy na wypracowanym kapitale zaufania oraz potrafiące utrzymać niski poziom cen. Prezentacja ORZEŁ S. A. 13

14 Strategia Spółki. E-handel Silna ekspansja. 2-3 lata na zdobycie 2-giej pozycji. Wzrost udziału w e-sprzedaŝy opon z obecnych szacunkowo 2-3% do poziomu 8-10%, w 3-letnim horyzoncie czasowym. Strategia niskiej ceny przy szerokiej ofercie kluczowych produktów. SprzedaŜ opon niszowych. Inwestowanie w narzędzia i domeny. Działalność detaliczna SprzedaŜ oraz prowadzenie usług montaŝu i przechowywania opon. Wymiana opon zakupionych przez internet. Wprowadzenie usług serwisu ogólnomechanicznego (pod brandem PREMIO naleŝącym do grupy GOOD YEAR). Ekspansja terytorialna. Wykorzystanie wolnych mocy Usługi montaŝu zestawów jezdnych dla producentów maszyn rolniczych. Hurtowa sprzedaŝ opon. Zbiórka opon do utylizacji wsparta procesem preselekcji (podniesienie marŝy). Wsparcie inwestycyjne E-commerce. Budowa magazynu i rozbudowa serwisu ogólnomechanicznego. WyposaŜenie serwisu. Wsparcie IT. Kapitał obrotowy. Wykorzystanie dotacji na reinwestycje w okresie Prezentacja ORZEŁ S. A. 14

15 Etapy finansowania rozwoju. NewConnect wsparty środkami własnymi spółki i / lub finansowaniem obcym Refinansowanie dotacjami celowymi na zrealizowane zadania inwestycyjne wsparte środkami własnymi Przeniesienie spółki na główny parkiet GPW połączone z nową emisją akcji Prezentacja ORZEŁ S. A. 15

16 Przewagi konkurencyjne. Kadra menedŝerska dobrze rozumiejąca business, sprawnie zarządzające przedsiębiorstwem o coraz większej skali działania. Spółka kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez załoŝycieli, w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Przyspieszenie rozwoju organizacji w ostatnich latach. Dzień dzisiejszy to efekt 12- letniego doświadczenie w branŝy motoryzacyjnej, w tym 9-letniego w aktualnym core-businessie. Przekłada się to na doskonałą znajomość branŝy. Przemyślana strategia działania (przyjęcie misji, posiadanie długookresowej strategii, dopasowanie struktury wewnętrznej pod zwiększoną skalę działania, decyzja o zmianie formy prowadzenia działalności, rozwój lokalny i ogólnokrajowy (via internet), wyodrębnienie funkcji kierowniczych i odseparowanie od funkcji właścicielskich). Promowanie znaku firmowego umoŝliwiającego spójną identyfikację wizualną prowadzonej działalności oznakowanie siedziby, samochodów firmowych, uniformów, billboardów, materiałów informacyjnych, gadŝetów, sklepów on-line. Prowadzenie zdywersyfikowanej działalności. Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Lider wśród sprzedawców opon na Allegro. Prezentacja ORZEŁ S. A. 16

17 Prognoza finansowa. Podstawowe wskaźniki Pozycja p 2009p Przychody ze sprzedaŝy 7 792, , ,3 MarŜa (I) po kosztach zakupu 1 362, , ,5 EBITDA 482,2 960, ,5 Zysk netto 308,8 649, ,3* Stopa marŝy I 17,5% 20,4% 18,1% Stopa zysku netto 4,0% 4,9% 5,5% * Wykazując jednorazowo uzyskane dotacje w momencie ich otrzymania, zysk za rok 2009 wyniósłby Dywersyfikacja przychodów CAGR = 65% p 2009p E-handel Detal i serwis MontaŜ kół Hurtownia Utylizacja opon i pozostałe Prezentacja ORZEŁ S. A. 17

18 Planowane inwestycje rok I ETAP (2008) Budowa magazynu / rozbudowa serwisu do standardów serwisu ogólnomechanicznego Nabycie wyposaŝenia do serwisu Zakup samochodu specjalizowanego do przewozu opon do utylizacji E-commerce Nakłady 2,20 mln 0,55 mln 0,45 mln 1,00 mln Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi z emisji akcji w trybie private placement oraz dotacjami unijnymi. Wobec faktycznego przesunięcia fazy inwestycji i finansowania środkami bezzwrotnymi, spółka nie wyklucza przejściowego finansowania inwestycji środkami własnymi lub obcymi. Dodatkowo spółka planuje zwiększyć w tym roku środki obrotowe o 0,8 1 mln PLN, w celu sfinansowania wzrastającej skali obrotów. Prezentacja ORZEŁ S. A. 18

19 Planowane inwestycje kolejne lata (wstępny szacunek). II ETAP ( ) Serwis ogólnomechaniczny w nowym centrum handlowym E-commerce (II etap) Nakłady 1,50 mln 1,00 mln Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi w efekcie reinwestycjiśrodków oraz uzupełniająco środkami własnymi lub finansowaniem obcym. III ETAP ( ) E-commerce, rozwój sieci serwisów na obszarze południowo-wschodniej Polski, przejęcia konkurentów w celu zapewnienia skokowego rozwoju. Nakłady 8-16 mln Etap rozwoju finansowany nową emisją akcji połączoną z przeniesieniem na parkiet główny GPW. Prezentacja ORZEŁ S. A. 19

20 Wstępny ramowy harmonogram oferty prywatnej. Proces Zbieranie zapisów na akcje Subskrypcja i zbieranie wpłat na akcje Zawarcie umów objęcia akcji. Podjęcie działań skutkujących wprowadzeniem do obrotu na NewConnect akcji/pda objętych emisją. Debiut na NewConnect Przewidywana data zakończenia Pierwsza dekada marzec marzec 2008 Początek kwietnia 2008 Pierwsza dekada kwietnia 2008 PowyŜszy harmonogram jest wstępny i zaprezentowane terminy mogą ulec zmianie. Prezentacja ORZEŁ S. A. 20

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Jacek Orzeł Prezes Zarządu ORZEŁ S. A. tel/fax: (81) Autoryzowany Doradca M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. tel/fax: (22) Prezentacja ORZEŁ S. A. 21

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo