Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)"

Transkrypt

1 Analizy Online zwiększamy wartość informacji Nasza opinia ( ) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń bieżącego roku. Wieloletni lider grupy dedykowanej małym i średnim podmiotom z GPW, po odejściu z TFI Jerzego Kasprzaka głównego autora sukcesów, miał bardzo trudny 2012 rok. Aby nakreślić skalę problemów wystarczy wspomnieć, że na silnie wzrostowym rynku osiągnięta najważniejsze fakty obecny rating poprzedni rating ranking 36 mies. zawieszony data: ranking 12 mies. wielkość funduszu wiek funduszu ocena łączna opłat i kosztów succes fee średniak niski niskie 140,18 mln PLN poziom ryzyka (wg KIID) stopa zwrotu okazała się ujemna. Z końcem 2012 roku Pawła Małyskę zastąpił Hubert Kmiecik, który tchnął w fundusz wstąpiło nowe życie. Obecnie zajmuje trzecią pozycję w grupie z blisko +7 pkt przewagą nad średnią. To pozytywna odmiana po miesiącach niemocy, co nawiązuje do bardzo dobrych tradycji produktu. Co najważniejsze z punktu widzenia inwestora, styl zarządzania funduszem jest zupełnie odmienny od tego, który obowiązywał w latach Obecnie dominującą rolę odgrywa selekcja, podczas gdy wcześniej ważnymi elementami budowy wyniku były relatywne zakłady pomiędzy indeksami, aktywna alokacja oraz trading. Dzisiejszy sposób zarządzania także okazuje się skuteczny, a przy tym nie jest obciążony dodatkowymi ryzykami, tak jak to miało miejsce przed laty. Sposobem na nawiązanie walki o wysokie lokaty w grupie rozwiązań akcji małych i średnich spółek ma być poszukiwanie tematów niedostrzeżonych przez rynek, szczególnie wśród najmniejszych spółek. wyniki inwestycyjne stan na dzień: fundusz indeks IRFU średnia SAFU fundusz % % % % % ytd 32% kwartyl średnia w grupie funduszśrednia benchmark funduszbenchmark 57% 7% 57% 8% 43% 12% 51% 3% 19% 15% 16% 17% 27% 10% 22% 5% 17% 19% 18% 19% 26% 6% Portfel ma stosunkowo prostą strukturę. Najważniejszy komponent to spółki z indeksu mwig40, w dalszej części zaś podmioty z indeksu swig80 oraz mniejsze. W portfelu praktycznie nie znajdziemy wciąż popularnych wśród konkurentów akcji emitentów zagranicznych lub wchodzących w skład WIG20. To niewątpliwie zaleta dla inwestorów, poszukujących prostej ekspozycji na rynek polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W Copyright by Analizy Online S.A. 1

2 Analizy Online zwiększamy wartość informacji ostatnim czasie zarządzający poszukiwał szans przede wszystkim pośród najmniejszych podmiotów, przez co niedoważone były te o średniej kapitalizacji. Teoretycznie, z punktu widzenia siły relatywnej mwig40 versus pozostałe indeksy była to decyzja dość ryzykowna, ale została ona dobrze zrekompensowana trafnym doborem spółek. Poprawę jakości w tym zakresie dobrze ilustruje szybko rosnący wskaźnik alfa. To kluczowy fakt, ponieważ dobór walorów to praktycznie jedyny sposób na kreowanie wyniku funduszu. Zmiany alokacyjne mogą być dokonywane, ale w perspektywie długoterminowej, więc trudno oczekiwać z tego tytułu dodatkowej, regularnej premii. informacje o towarzystwie informacje inwestycyjne TFI Allianz Polska S.A. pierwsza wpłata ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa następna wpłata infolinia: maksymalna opłata przy zakupie maksymalna opłata umorzeniowa W minionych dwóch latach w funduszu zaszły na tyle istotne zmiany, że z pełnym przekonaniem możemy napisać o nowym otwarciu. Najnowsza, datowana od początku bieżącego roku historia jest dosyć krótka, ale daje podstawy do pozytywnych oczekiwań na przyszłość. Dla potencjalnych inwestorów najważniejszą są dwie kwestie. Pierwsza z nich to autentyczna, a nie pozorna koncentracja na małych i średnich spółkach polskich. Zawęża to instrumentarium zarządzającego, ale przy dobrej jakości selekcji nie jest to realnym problemem. Druga kwestia to sposób na osiąganie wysokich stóp zwrotu, oparty na całym szeregu dobrych decyzji inwestycyjnych. To zapewnia stabilne powiększanie przewagi nad konkurencją, zamiast jednorazowych wystrzałów na jednostce. Naszym zdaniem taka strategia jest z punktu widzenia oceny ryzyka zdrowa i daje nadzieję na udany ciąg dalszy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nadać funduszowi wysoką ocenę na poziomie 4 gwiazdek. Mocne strony Słabe strony Znacząca poprawa w obszarze selekcji spółek, polityka inwestycyjna faktycznie skoncentrowana na małych i średnich spółkach, wysokie stopy zwrotu od początku 2013 roku Krótka historia wyników, skromna poduszka płynnościowa portfela Zarządzający i proces inwestycyjny ( ) Zarządzającym funduszem jest Hubert Kmiecik, który dołączył do zespołu inwestycyjnego TFI zarządzający funduszem Allianz Polska w ostatnim kwartale 2012 roku. start czas (lata) Obecnie odpowiada on również za wyniki funduszu Hubert Kmiecik ,7 Allianz Akcji. Kmiecik wcześniej związany był z Pekao Pioneer Investment Management (od średnio 0, roku), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, od analityka do zarządzającego aktywami. W TFI podział obowiązków pomiędzy komitet inwestycyjny, a zespół zarządzających jest określony bardzo wyraźne. Do prerogatyw komitetu należą takie aspekty jak ustalanie alokacji w poszczególne klasy aktywów, ocena płynności oraz wyników funduszy oraz określanie opinii dotyczącej sytuacji rynkowej w średnim terminie. Do zarządzających należy z kolei wcielenie w życie podjętych decyzji. Te najważniejsze, czyli dotyczące selekcji oraz struktury portfela należą już bezpośrednio do zarządzających, z ich pełną odpowiedzialnością za wyniki. To model, który obowiązuje w wielu polskich instytucjach. To co należy zaliczyć na plus, to rozbudowany dział analityczny, który aktywnie uczestniczy w decyzjach selekcyjnych. Copyright by Analizy Online S.A. 2

3 Analizy Online zwiększamy wartość informacji Polityka inwestycyjna i portfel ( ) Ważna kwestią z perspektywy inwestora w przypadku funduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest fakt, że mamy do czynienia z produktem czystym. W portfelu skonstruowanym przez Huberta Kmiecika znajdziemy tylko szczątkowy udział spółek zagranicznych oraz tych o wysokiej kapitalizacji. Trzon portfela to polskie przedsiębiorstwa, z których przeciętnie połowa to reprezentacja indeksu mwig40, pozostałe natomiast to typy spośród giełdowych maluchów z indeksu swig80 lub jeszcze mniejszych. O doborze spółek decydują wnioski wynikające z analizy fundamentalnej, a zarządzający nastawiony jest na długoterminowe wykorzystywanie potencjału swoich typów inwestycyjnych. polityka inwestycyjna benchmark funduszu 70% mwig % swig % Citigroup Poland Government Index subindeks 13 indeks dla grupy (IRFU) Indeks rynku funduszy akcyjnych MIŚ opis polityki inwestycyjnej Aktywa Subfunduszu będą inwestowane na terytorium RP. Min. 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co ważne, Kmiecik aktywnie poszukuje ciekawych spółek nieco zapomnianych przez rynek, które jeszcze nie zdążyły skorzystać z silnego trendu wzrostowego. Wspiera go w tym trójosobowy zespół analityczny, którego rekomendacje stanowią cenne uzupełnienie codziennej pracy zarządzającego. Z kolei timing, jak i transakcje o charakterze spekulacyjnym, które przed 2011 rokiem charakteryzowały styl Jerzego Kasprzaka zostały obecnie ograniczone do minimum. Mamy więc do czynienia z tradycyjnym podejściem do tworzenia portfela, który bazuje praktycznie wyłącznie na selekcji. Atrakcyjność tego typu polityki polega na tym, że inwestując w fundusz klient nie nabywa żadnych dodatkowych ryzyk, nie związanych z rynkiem małych polskich spółek. W dotychczasowej, relatywnie krótkiej historii nowego portfela zwraca uwagę wyraźne niedoważenie spółek średnich w relacji do benchmarku funduszu. Udział walorów z indeksu mwig40 plasował się dotychczas w przedziale 40% 55%, co jest jednak pochodną szeregu decyzji selekcyjnych, a nie postanowieniem o niedoważeniu całego indeksu. Miejsce średniaków wypełniły struktura aktywów stan na dzień: akcje fundusze papiery skarbowe i gwarantowane przez SP papiery nieskarbowe depozyty pozostałe spółki z indeksu swig80 oraz jeszcze mniejsze, stanowiąc odpowiednio 20,2% i 27,6% udział w portfelu. Warto zwrócić uwagę, że Kmiecik nie wykorzystuje zakładów rynkowych w agresywny sposób. Zgodnie ze sprawozdaniem na czerwiec 2013 roku, aż 54 papiery z 77 było odchylone od modelowego benchmarku o mniej niż 1 pkt proc. Dzięki temu portfel nie jest szczególnie narażony na wpływ pojedynczych pozycji i w naszej ocenie ma zdrową, optymalną z punktu widzenia ryzyka strukturę. Przy wszystkich zaletach i ograniczeniach takiego sposobu budowania portfela, kluczowa dla ostatecznego wyniku pozostaje selekcja spółek. Przy skromnej ilości znaczących zakładów, liczy się tzw. jego szerokość, czyli przewaga dobrych typów inwestycyjnych nad mniej udanymi. Jak dotychczas Hubert Kmiecik wywiązuje się z zadania bardzo dobrze. Selekcyjne odrodzenie Copyright by Analizy Online S.A. 3 96,0%

4 Analizy Online zwiększamy wartość informacji potwierdza szybko rosnący wskaźnik alfa, który jeszcze w styczniu sięgał 2% w skali miesiąca, gdy obecnie wychodzi na delikatny plus. Zgodnie z naszymi danymi, od początku lipca fundusz zyskał z tytułu selekcji dodatkowe +3 pkt proc., co pozwoliło umocnić się na trzeciej pozycji wśród funduszy małych i średnich spółek. Z innych czynników warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza z nich to wysoka alokacja w akcjach, szczególnie na koniec czerwca bieżącego roku. Decyzja o zaangażowaniu w papiery udziałowe zapada podczas spotkań komitetu inwestycyjnego i ma charakter co najmniej kilku miesięczny. W sytuacji pogorszenia koniunktury rynkowej można więc oczekiwać zmniejszenia zaangażowania, które w ostatnich miesiącach działało jednak na plus funduszu. Drugi czynnik to ryzyko płynności. W skład portfela wchodzi wiele spółek o niskich przeciętnych obrotach, a faktyczną poduszkę płynnościową mogą stanowić tylko akcje kilku spółek z mwig40. Z racji tego, że w ciągu ostatniego roku aktywa wzrosły blisko 2,5krotnie (z czego prawie +60 mln zł to napływ nowych środków) może to rodzić w przyszłości pewne problemy. Na razie to jednak tylko obawy, a nie faktyczny problem. Wyniki funduszu i ryzyko ( ) portfel top 10 pozycja LPP(LPP) ALR(ALIOR) GNB(GETINOBLE) CPS(CYFRPLSAT) GPW(GPW) CCC(CCC) BBD(BBIDEV) CEZ(CEZ) HGN(HYGIENIKA) NET(NETIA) sektor termin wykupu udział w aktywach Usługi 5,8% Finanse 5,0% Finanse 4,2% Usługi 3,6% Finanse 3,6% Usługi 3,5% Finanse 3,1% Usługi 2,9% Przemysł 2,7% Usługi 2,4% Historia wyników Allianz Akcji Małych i Średnich stopy zwrotu na dzień Spółek jest dosyć burzliwa. Lata to indeks średnia pozycja fundus IRFU w grupie w grupie całkowita dominacja funduszu w grupie akcji (SAFU) małych i średnich spółek. Wystarczy napisać, że 3 miesiące 17,9% 15,3% 15,5% 4/22 przeciętny wynik został pobity o +33,8 pkt proc. Dla 1 rok 38,4% 34,5% 34,7% 6/20 kontrastu, po odejściu Kasprzaka rok 2012 okazał 3 lata 15,3% 20,2% 11,0% 7/17 5 lat 52,7% 43,5% 27,6% 2/16 się niezwykle trudny i zakończył ujemną stopą od początku 28,5% zwrotu, pomimo silnie wzrostowego rynku. Z uwagi na zmianę na stanowisku zarządzającego na początku 2013 roku warto skoncentrować się przede wszystkim na osiągnięciach z kilkunastu ostatnich miesięcy. Szczęśliwie w roku obecnym zachowanie jednostki nawiązuje już do bardzo 12miesięczne stopy zwrotu (5 ostatnich lat) dobrych tradycji funduszu. Ze stopą zwrotu na poziomie średnia SAFU fundusz +32,8% fundusz zajmuje 100% obecnie 3 pozycję w 80% 60% zestawieniach wyników, co 40% przekłada się na przewagę nad 20% średnią w wysokości +6,2 pkt 0% proc. Pomijając dobre wyniki 20% na tle sobie podobnych 40% 60% rozwiązań, warto również 80% zwrócić uwagę na rezultaty względem benchmarku. Pobicie wzorca o ponad +6 pkt proc., szczególnie w sytuacji gdy dobrze odzwierciedla on zachowanie szerokiego rynku, wymownie podkreśla obecną kondycję produktu. Do jednoznacznie Copyright by Analizy Online S.A. 4

5 Analizy Online zwiększamy wartość informacji pozytywnej oceny stóp zwrotu brakuje ich dłuższej i powtarzalnej historii, szczególnie na mniej sprzyjającym rynku niż obecnie. Na ten moment jednak są one dobrym fundamentem pod kredyt zaufania, jakim obdarzamy produkt. Wysokie stopy zwrotu przekładają się również na ryzyko znaczącą poprawę wskaźników efektywności Information Ratio (3 lata) 0,2106 (information ratio). Szczególnie w horyzoncie Tracking Error (3 lata) 6,7% rocznym pozwalają one sklasyfikować fundusz najgorszy miesięczny wynik 24,5% wśród 35% najlepszych rozwiązań, przy czym wynik ten nadal uwzględnia ostatnie miesiące fatalnego pod tym względem 2012 roku, w związku z czym można oczekiwać dalszej poprawy wskaźnika. Z kolei pod względem zmienności, trudno wskazać na jakiś wyróżnik na tle konkurencji, gdyż miary opisujące zmienność znajdują się obecnie na poziomach nie odstających istotnie od wartości przeciętnych. Nadwyżka nad średnią nie jest generowana przy nadmiernie wysokim ryzyku, przede wszystkim z perspektywy wskaźnika tracking error, co w latach było istotną wadą funduszu. Koszty i opłaty ( ) nie wyróżnia się szczególnie pod względem polityki kosztowej. Zarówno wskaźnik kosztów zarządzania (total expense ratio) jak i opłata manipulacyjna z tytułu nabycia jednostek są niższe niż przeciętne wartości w grupie, ale są opłaty obciążające aktywa za zarządzanie (maks. stała) za zarządzanie (maks. zmienna) TER ( ) to nieznaczne różnice. W długim terminie jednak oznacza to wyższe stopy zwrotu dla inwestorów, dlatego należy się za to niewielki plus. interpretacja ocen Te fundusze zasługują na to by być w Twoim portfelu. Wyższa od przeciętnej jakość produktów powinna przekładać się na wynik na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie. Zastanów się czy warto jest mieć te fundusze w portfelu. Przeciętna jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie II i III kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie. W Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań. Słabsza od przeciętnej jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie III i IV kwartyla stóp zwrotu w danej grupie Copyright by Analizy Online S.A. 5

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Małe spółki oczekiwania i prognozy

Małe spółki oczekiwania i prognozy NR 2 (3) 12 KWIETNIA 2011 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Inwestycyjnego Xelion. W tym wydaniu zostaną poruszone dwa godne uwagi tematy: rynek małych i

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo