Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl"

Transkrypt

1 INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (71) Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 5-59 Wrocław T lub 91 F E JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIIPPROGEO PPROJJEKT SSpp.. zz oo..oo Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel (71) fax (71) , NAZWA ZADANIA TEMAT OPRACOWANIA LICZBA STRON 56 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, w zakresie: Zad. 1.4 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu ze stadionem PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MOSTU NAD ŚLĘZĄ TOM: IIIa BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA OBIEKTY INŻYNIERSKIE PROJEKT BUDOWLANY ZP/PN/263/1/29 BRANŻA Zespół projektowy Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Zakres Podpis Data Generalny projektant Koordynator projektu OBIEKTY INŻYNIERSKIE Projektant Sprawdzający Asystent dr inż. Marek Jagiełło mgr inż. Mariusz Świtalski mgr inż. Piotr Wanecki dr inż. Teresa Matuszkiewicz Konstrukcyjno- Inżynieryjna 165/94/UW Konstrukcyjno - budowlana 89/DOŚ/4. konstrukcyjnoinżynieryjna 155/91/OP konstrukcyjnoinżynieryjna 43/

2 EURO przez osiedle Kozanów SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków opracowania 2 3. Opis techniczny Uzgodnienie koncepcji, Dok nr PM-kanis-1-1-opinia kpp obiekt most/19319 Uzgodnienie kolorystyki obiektów inżynierskich, WAB.AA/BU/12615/7327/1 Pismo od DZMiUW, Dot. projektu budowy linii tramwajowej na Stadion Miejski EURO 212 na Maślicach we Wrocławiu Opinia ZDiUM, IXUU.JSZ /58464/1 Decyzja z RZGW, DN-OKI/D-I/36/21 Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego, DM-W.I /1 L.dz 1262/7/21 Uzgodnienie ryflowania oraz rodzaju balustrady, WAB.AA/BU/24767/7327/ Rysunki 49 SPIS RYSUNKÓW L.p. Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 1. W Plan sytuacyjny 1:5 2. W Niweleta i schemat osiowy 1:5/1:5 3. W Plan fundamentów 1:1 4. W Rzut pomostu 1:1 5. W Przekrój podłużny 1:1 6. W Przekrój poprzeczny w przęśle nurtowym 1:5 7. W Przekrój poprzeczny w przęśle skrajnym 1:5 8. W Elewacje 1:2 2

3 EURO przez osiedle Kozanów Inwestor: Przedstawiciel Inwestora: Wykonawca - Nazwa inwestycji: Część: Stadium: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/ Wrocław Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich Wrocław BUDOWA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO SKRZYŻOWANIA ULIC LEGNICKA - NA OSTATNIM GROSZU ZE STADIONEM EURO PRZEZ OSIEDLE KOZANÓW MOSTY PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY B PROJEKT BUDOWLANY 7.21 Wydanie Opis Proj. Spr. Gł. Proj. Data 3

4 SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. Podstawy opracowania Akty prawne Normy Inne Przedmiot i zakres opracowania Geodezyjny układ odniesienia Lokalizacja mostu Przeznaczenie i program użytkowy mostu Podstawowe wymiary obiektu Kształt trasy, niweleta i skrajnie pod mostem Forma architektoniczna i kolorystyka Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia Układ konstrukcyjny Fundamenty Podpory Ustrój nośny Urządzenia bezpieczeństwa na moście Inne elementy wyposażenia mostu Nawierzchnie Izolacja pomostu Izolacja powierzchni stykających się z gruntem Powłoka antykorozyjna oraz antygraffiti Instalacja odwodnienia pomostu Podwieszenie rur osłonowych Słupy trakcyjne Oświetlenie pomostu Łożyska Urządzenia dylatacyjne Drenaż przyczółków Schody skarpowe Znaki wysokościowe Urządzenia obce Technologia budowy mostu Roboty fundamentowe Ustrój nośny Założenia do obliczeń Obciążenia Właściwości materiałów Podstawowe wyniki obliczeń Reakcje podporowe Siły wewnętrzne w ustroju nośnym

5 1. Podstawy opracowania 1.1. Akty prawne [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 26 r. Nr 156, poz. 1118, zmiany: Dz. U. z 26 r. Nr 17, poz. 1217; z 27 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 88, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844), [2] Ustawa z dnia 18 lipca 21 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 25 r. Nr 239, poz. 219, zmiany: Dz. U. z 25 r. Nr 175, poz i Nr 267, poz. 2255; z 26 r. Nr 17, poz i Nr 227, poz. 1658; z 27 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 133, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz i Nr 231, poz. 174), [3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15, zmiany: Dz. U. z 28 r. Nr 111, poz. 78) [4] Ustawa z dnia 29 stycznia 24 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 127 i Nr 145, poz. 1537), [5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 24 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), [6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 25 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 25) [8] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 22 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz. U. Nr 77, poz. 695), 5

6 [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz wód śródlądowych żeglownych (Dz. U. Nr 26, poz. 11, z 1982 r., Nr 29, poz. 23, z 1994 r., Nr 98, poz. 477, z 21 r., Nr 16, poz. 1151), [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 23 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 12, poz. 1133), [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 24 r..w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 22, poz. 272 zmiany: Dz. U. z 25 r. Nr 75, poz. 664) Normy [13] PN-EN 26-1:23 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, [14] PN-B-625:1988 Beton zwykły, [15] PN-B 1971:1997 Cement powszechnego użytku Skład, wymagania i ocena zgodności, [16] PN-H-9322:26 Stal B5SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana, [17] Norma podstawowa: PN-M-8236:1971 Liny do konstrukcji sprężonych, Norma uzupełniająca: EN Prestressing Steels Part 3:Strands, [18] PN-S-13:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia, [19] PN-B-2:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości, [2] PN-B-21:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe, [21] PN-B-23:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, [22] PN-B-211:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem, [23] PN-S-142:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie, [24] PN-B-3264:22 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie, 6

7 [25] PN-B-18:198 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Klasyfikacja i określenie środowisk, [26] PN-B-32:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie, [27] PN-B-2482:1983 Fundamenty budowlane -- Nośność pali i fundamentów palowych, [28] PN-B-31:1983 Ściany oporowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie Inne [29] Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy Nowego tramwajowego obiektu mostowego nad rzeka Ślęzą we Wrocławiu /EURO 212/, progeo sp. z o.o, Wrocław, marzec 29, [3] Określenie miarodajnego przepływu dla nowego mostu tramwajowego na Ślęzie we Wrocławiu. Budowa nowej linii tramwajowej od skrzyżowania ulic Milenijna-Legnicka do stadionu miejskiego Euro 212 na Maślicach, Wrocław, grudzień 29, [31] Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stosowania Eurokodów w projektowaniu budynków z dnia , wydruk podstrony serwisu internetowego [32] GDDKIA zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru, Warszawa, Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest nowy most w ciągu linii tramwajowej nad rzeką Ślęza, przewidziany do realizacji w ramach budowy połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnickiej na Ostatnim Groszu ze stadionem Euro przez osiedle Kozanów we Wrocławiu. Opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany w zakresie przewidzianym prawem [11]. 7

8 3. Geodezyjny układ odniesienia Projekt opracowano posługując się układem współrzędnych lokalnych Gromnik. Wszelkie rzędne odniesiono do poziomu Amsterdam. 4. Lokalizacja mostu Projektowany most zostanie zlokalizowany w ciągu projektowanej linii tramwajowej nad Ślęzą, około 15 m w dół rzeki (na północ) od mostu Maślickiego (patrz rys. W Plan sytuacyjny). Kilometraż w systemie referencyjnym, zgodnie z [7], wynosi Osie podpór mostu są zlokalizowane w następujących punktach projektowanej trasy: Podpora Km A B C D E F Most przecina Ślęzę w km 6+42 jej biegu, pod kątem 7º. Podpory pośrednie mostu znajdują się pomiędzy obwałowaniami rzeki. Są równoległe do jej nurtu, przy normalnym stanie rzeki znajdują się na suchym lądzie. Przyczółki mostu znajdują się po odwodnej stronie wałów. Połączenie stożków nasypowych (podpora F) z wałem znajduje się w innym opracowaniu. 5. Przeznaczenie i program użytkowy mostu Most służy do przeprowadzenia nad rzeką dwutorowej linii tramwajowej. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki dla obsługi. Szerokości poszczególnych elementów funkcjonalnych (skrajni) mostu są następujące: - chodniki dla obsługi 2 x.9 m, - torowisko 1 x 7. m. Wysokości skrajni nie są ograniczone konstrukcją mostu. Most jest przystosowany do przeniesienia obciążenia taborem tramwajowym wg normy [18], co oznacza, że liczba pociągów jest dowolna a nacisk tandemu nie powinien przekroczyć wartości 15 t włącznie [18]. 8

9 6. Podstawowe wymiary obiektu Wymiary podaje się zgodnie z [7]. Most ma m długości i 9.48 m szerokości. Rozpiętości przęseł wynoszą 15. m m m +15. m +15. m. Na pomoście są dwa tory, szerokość torowiska wynosi 7. m. Szerokość lewego oraz prawego chodnika dla obsługi wynosi po.9 m. Powierzchnia pomostu ma m Kształt trasy, niweleta i skrajnie pod mostem Oś torowiska pomiędzy podporami A (km ) oraz F (km ) jest odcinkiem prostym Początki prostej znajdują się w punktach o współrzędnych: X = Y = oraz X = Y = Niwelety toru lewego oraz prawego na obiekcie mostowym pokrywają się, obie prowadzone są w wypukłym łuku pionowym, którego promień wynosi 2 m. Punkt przecięcia stycznych do łuku znajduje się w km trasy, na rzędnej m n.p.m. Am. Punkt początkowy łuku znajduje się w km na rzędnej m n.p.m. Am. Styczna w tym miejscu jest nachylona na 3.% w stosunku do poziomu. Punkt końcowy łuku znajduje się w km na rzędnej m n.p.m. Am. Styczna w tym miejscu jest nachylona na -3.% w stosunku do poziomu. Spód ustroju nośnego, znajdujący się w najniższym punkcie na rzędnej m n.p.m. Am., jest wyniesiony o 1.24 m powyżej rzędnej zwierciadła wody przy maksymalnym przepływie rocznym o prawdopodobieństwie przewyższenia.5% z uwzględnieniem cofki rzeki Odry ( m n.p.m. Am.) [29]. 8. Forma architektoniczna i kolorystyka Most ma płytowy ustrój nośny o stałej wysokości konstrukcyjnej, tarczowe podpory pośrednie i masywne przyczółki. Rzekę przekracza pięcioma przęsłami o rozpiętości odpowiednio 15. m, 18. m, 18. m, 15. m i ponownie 15. m. Przyczółki mają skrzydła równoległe do osi trasy. Nasypy są zakończone stożkami o nachyleniu skarpy 1:1.5. Konstrukcja nośna mostu i podpory będą miały naturalny kolor betonu: RAL-744. Deska gzymsowa i ciosy podłożyskowe będą koloru: RAL-742. Balustrady będą miały kolor: RAL-735 przy czym sama poręcz RAL-514. Dla ścian czołowych przyczółków i filarów wprowadzono ryflowanie powierzchni, w celu złamania jednolitej faktury płaszczyzn. Pozostałe elementy mostu będą miały gładką fakturę. 9

10 Zastosowane deski gzymsowe w przekroju zbliżonym do łuku doskonale maskują przebiegające pod mostem rury osłonowe wraz z elementami mocującymi. 9. Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia Projektowany most należy do drugiej kategorii geotechnicznej wg [8] i jest posadowiony w złożonych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z danymi archiwalnymi w rejonie projektowanych prac podłoże budują trzeciorzędowe iły pokryte młodszymi osadami lodowcowymi i rzecznymi o różnej miąższości. Na linii ul. Pilczyckiej starsze podłoże rozcinane jest przez piaski, żwiry i namuły rzeki Odry. Zgonie z Atlasem, w rejonie tym, od powierzchni terenu do głębokości ok. 6 m p.p.t. występują naprzemianległe warstwy piasków i glin. Od ciecia wykonanego na głębokości 8 m p.p.t. stwierdzono występowanie jedynie piasków i żwirów rzecznych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami lewy, wysoki brzeg rzeki Ślęzy, w miejscu lokalizacji przyczółka budują gliny przewarstwione nawodnionymi piaskami. Gliny zostały nawiercone w przelocie od.5 do 6.7 m p.p.t. Od koryta rzeki w kierunku wschodnim, w profilach zaznacza sie powierzchnia erozyjna obniżająca strop glin do głębokości od 3.5 do 5.8 m p.p.t. Powyżej występują naprzemianległe warstwy piasków, namułów i glin. Poniżej warstwy glin do rzędnej 91 m n.p.m. (rzędna rozpoznania) nawiercono piaski rzeczne (o zróżnicowanej frakcji). Warstwa ta lokalnie jest przewarstwiona glinami. Jedynie otwory zlokalizowane na lewym, wysokim, brzegu w przelocie od 16 m p.p.t. do końca rozpoznania nawierciły gliny. W trakcie prowadzenia prac terenowych do głębokości rozpoznania nie nawiercono iłów trzeciorzędowych. Zwierciadło wody podziemnej w rejonie przeprowadzonych badan ma przeważnie charakter napięty i stabilizuje sie na głębokości od 3.5 do 4.9 m p.p.t. (rzędna 11.5 m n.p.m.) na lewym brzegu oraz od 1.2 do 2.8 m p.p.t. (średnio rzędna 11.5 m n.p.m.) na brzegu prawym. Warstwą wodonośną są piaski i żwiry rzeczne. W przewarstwieniach piaszczystych występujących w obrębie glin na lewym brzegu oraz w obrębie namułów na brzegu prawym stwierdzono występowanie lokalnego zwierciadła wody stabilizującego sie na głębokości m p.p.t. 1. Układ konstrukcyjny 1.1. Fundamenty Zaprojektowano posadowienie pośrednie dla wszystkich podpór. Są one posadowione na palach, odchylonych od pionu w stosunku 1:8. Długość pali wynosi 15. m, średnica.56 m. Pale są zakończone w warstwie średnio zagęszczonych piasków średnich, zwieńczono je żelbetowymi oczepami o grubości 1. m. Rzędne spodu oczepów pali zestawiono poniżej: Podpora A B C D E F Rzędna m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am. 1

11 Fundamenty podpór w osiach nr B, C, D, E i F są chronione ściankami szczelnymi z grodzic stalowych G62 typu Larsen lub podobnych. Ścianki równoległe do nurtu od strony odwodnej oraz ścianki prostopadłe do nurtu są obcięte na tej samej rzędnej. Ścianki równoległe do nurtu od strony odpowietrznej są obcięte na rzędnej odpowiedniej do ukształtowania terenu. Rzędne obcięcia ścianek szczelnych zestawiono poniżej: Podpora Strona odwodna rzędna Strona odpowietrzna rzędna B m n.p.m. Am m n.p.m. Am C m n.p.m. Am m n.p.m. Am. D m n.p.m. Am m n.p.m. Am. E m n.p.m. Am m n.p.m. Am F m n.p.m. Am m n.p.m. Am Grodzice w osiach B i C należy pozostawić w gruncie gdyż chronią one podpory przed rozmyciem. Skrzydła przyczółków są posadowione bezpośrednio. Pale będą wykonane z betonu żwirowego klasy B25, oczepy z betonu klasy B35, opartego na kruszywie łamanym. Do zbrojenia pali i oczepów będzie użyta stal klasy AIIIN. Kanalizacja deszczowa kd 7 która koliduje z podporą w osi E mostu zostanie zlikwidowana na odcinku pomiędzy studzienką w ulicy Pilczyckiej a następną studzienką poza podporą mostową. Szczegółowy zakres i sposób wykonywanych prac opracowuje branża sanitarna Podpory Most ma sześć podpór. Pod względem konstrukcji można wyróżnić dwa ich rodzaje: przyczółki, zlokalizowane w osiach A i F, oraz podpory pośrednie (filary) znajdujące się w osiach B, C, D i E. Przyczółek w osi A ma masywny trzon o grubości 1.8 m, wysoki na 3.95 m. Szerokość trzonu, mierzona prostopadle do osi trasy, wynosi 7.68 m. Przyczółek ma równoległe do osi trasy, monolityczne, skrzydła o grubości.5 m. Skrzydła są długie na 1.4 m (licząc od krawędzi trzonu). Skrzydła przechodzą w mury oporowe o długości 2,9 m. Przyczółek w osi F ma masywny trzon o grubości 1.8 m, wysoki na 4.75 m. Szerokość trzonu, mierzona prostopadle do osi trasy, podobnie jak w przyczółku A, wynosi 7.68 m. Przyczółek w osi F, tak jak przyczółek w osi A, ma równoległe do osi trasy monolityczne skrzydła o grubości.5 m. Skrzydła są długie na 1.4 m (licząc od krawędzi trzonu). Skrzydła przechodzą w mury oporowe o długości 2,9 m. Przyczółki są wyposażone w płyty przejściowe o długości 4. m, Podpory pośrednie mają formę tarcz. Ich trzony są grube na 1. m, szerokie na 9. m a wysokość jest zróżnicowana w zależności od podpory, średnio 6. m. Rzędne głowic podpór zestawiono poniżej: Podpora A B C D Rzędna m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am m n.p.m. Am. 11

12 E F m n.p.m. Am m n.p.m. Am. Wszystkie podpory są ustawione pod kątem 74.23º w stosunku do osi trasy. Trzony podpór będą wykonane z betonu klasy B35, zbrojonego stalą klasy A IIIN Ustrój nośny Ustrój nośny jest pięcioprzęsłową płytą ciągłą, o rozpiętości przęseł: m. Płyta jest skonstruowana z prefabrykowanych belek typu Kujan (L=1464cm, h=6cm), uzupełnionych o zespoloną z nimi, żelbetową część, wykonaną na miejscu budowy. Wysokość konstrukcyjna pełnej płyty jest zmienna w przekroju poprzecznym natomiast stała we wszystkich przęsłach i wynosi w osi międzytorza 1.5 m. Bezpośrednio pod torowiskiem znajduje się 12 belek, rozsuniętych symetrycznie pod każdym torem o 1 m w celu przeprowadzenia przewodu zbiorczego odwodnienia. Ustrój nośny jest podparty w czterech punktach każdej osi podparcia. Łożyska nieprzesuwne znajdują się na podporze C. Prefabrykaty i uzupełnienie płyty są wykonane z betonu klasy B5 i zbrojone stalą klasy AIIIN. Do sprężenia prefabrykatów użyto splotów o średnicy.6 i polu powierzchni przekroju 15 mm 2, wykonanych ze stali o wytrzymałości 1 86 MPa. 11. Urządzenia bezpieczeństwa na moście Chodniki dla obsługi po obu stronach mostu zabezpieczono stalową balustradą. Balustrada ciągnie się od krawędzi muru oporowego za przyczółkiem A do końca muru oporowego za przyczółkiem F. Przewidziano balustradę o wysokości 1.1 m. Na całej długości obiektu przewidziano, jako obrzeże żelbetowej kapy chodnikowej, krawężnik o wysokości 12 cm. Kilometraż początków, końców oraz miejsc charakterystycznych krawężników / kap chodnikowych zestawiono w poniżej: Krawężnik strona lewa Punkt Km Początek krawężnika Koniec krawężnika Krawężnik strona prawa Punkt Km Początek krawężnika Koniec krawężnika

13 12. Inne elementy wyposażenia mostu Nawierzchnie Na całej długości płyty pomostu, w celu montażu szyn tramwajowych, wykonano korytka o wymiarach 23 x 2 cm. Korytka, po uprzednim ułożeniu szyn na warstwie wibroizolacyjnej, zostaną wypełnione masą zalewową. Torowisko oraz chodniki dla obsługi pokryte są nawierzchnią chemoutwardzalną o grubości od 3 do 5 mm Izolacja pomostu Izolacje pomostu stanowi nawierzchnia chemoutwardzalna Izolacja powierzchni stykających się z gruntem. Wszystkie powierzchnie betonowe, stykające się z gruntem, t.j. powierzchnie trzonów podpór pośrednich, powierzchnie fundamentów i powierzchnie trzonów oraz skrzydeł przyczółków, są zaizolowane przed wpływem wilgoci roztworem bitumicznym, układanym na zimno. Izolacja pokrywa powierzchnie stykające się z gruntem i wystające do 3 cm ponad grunt Powłoka antykorozyjna oraz antygraffiti. Elementy konstrukcji mostu takie jak podpory, przyczółki, płyta pomostu narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych zostaną zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Dodatkowo wszystkie elementy betonowe obiektu narażone na akty wandalizmu w szczególności: łatwo dostępne ściany podpór oraz przyczółków w tym murów oporowym z nim związanych zostaną zabezpieczone powłoką antygraffiti Instalacja odwodnienia pomostu Odwodnienie pomostu jest możliwe dzięki podłużnym i poprzecznym spadkom jego powierzchni. Spadek podłużny jest zmienny, zgodny z pochyleniem niwelety, która w obrębie mostu jest prowadzona w łuku pionowym o promieni 2 m. Najwyższy punkt niwelety znajduje w km , na rzędnej m n.p.m. Am, natomiast najwyższy punkt w osi międzytorza znajduje się na rzędnej m n.p.m. Am. Pochylenia poprzeczne są skierowano do korytek odwodnienia liniowego znajdujących się w osiach obu torów. Chodnik jest przechylony 7% w stosunku do poziomu, torowisko 1% i 3%. Woda, spływająca z nawierzchni, jest przejmowana przez odwodnienie liniowe z zamontowanym wpustem, odprowadzenie wody następuje przez pionowe odpływy ø15 do przewodu zbiorczego ø2. Na moście znajduje się 34 pary korytek odwonienia liniowego, każda para składa się z korytka pełnego o długości 1. m oraz korytka z odpływem ø15, również o długości 1. m. Dodatkowo bezpośrednio przy podporze A oraz podporze F zastosowano korytka odwodnieniowe rowka szyny (osobno dla każdego toru), woda z tych korytek również odprowadzana jest do przewodu zbiorczego. Szczegółowe rozmieszczenie korytek znajduje się na rysunku W177-4 Rzut pomostu. 13

14 Bezpośrednio za urządzeniami dylatacyjnymi profil torowiska zostaje zmieniony na profil w tzw. nasypie. W celu odprowadzenia wody gromadzonej bezpośrednio przy krawężniku, zastosowano na końcach skrzydeł przyczółków odwodnienie liniowe z wpustem długości 1m zbierające wodę powierzchniową. Przewody zbiorcze, biegnące w specjalnych niszach ukształtowanych w spodzie płyty pomostu, odprowadzają wodę deszczową do studzienek znajdujących się po obu stronach obiektu. Nachylenie przewodów zbiorczych wynosi od 1% do 2%. Dla każdego przewodu zbiorczego, po obu stronach mostu znajduje się studzienka. Współrzędne studni i rzędne dna wylotów kolektorów zestawiono poniżej: Tor 1 Studnia km : X = Y = Z = m n.p.m. Am. Studnia km : X = Y = Z = m n.p.m. Am. Tor 2 Studnia km : X = Y = Z = m n.p.m. Am. Studnia km : X = Y = Z = m n.p.m. Am Podwieszenie rur osłonowych Do ustroju nośnego mostu podwieszone będą kable trakcyjne biegnące po obu stronach obiektu. Kable, zostaną umieszczone w stalowych rurach osłonowych zamocowanych do obu wsporników mostu poprzez systemowe ramki i uchwyty. Systemowe rozwiązanie będzie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Na długości obu przyczółków rury podwieszone są do wsporników (w spadku podłużnym) zwieńczających skrzydła Słupy trakcyjne Na obiekcie zainstalowane są cztery słupy trakcyjne, dwa na wysokości podpory B oraz dwa na wysokości podpory E. Słupy spoczywają na kapie chodnikowej oraz zakotwione w płycie pomostu. 14

15 12.8. Oświetlenie pomostu Na moście nie przewiduje się oświetlenia Łożyska Ustrój nośny mostu jest wsparty na łożyskach elastomerowych. Charakterystyczna nośność łożysk zainstalowanych na podporach pośrednich wynosi 18 kn, charakterystyczna nośność łożysk na przyczółkach wynosi 75 kn. Grubość elastomeru łożysk wynosi 45 mm. Wymiary w planie dla łożysk podpór pośrednich wynoszą 3 x 4 mm, dla łożysk przyczółków 25 x 4 mm. Łożysko nieprzesuwne znajdują się na podporze C wraz z trzema łożyskami jednokierunkowo przesuwnymi. Na podporach A i F umieszczono po jednym łożysku jednokierunkowo przesuwnym. Pozostałe łożyska są wielokierunkowo przesuwne. Łożyska są zamontowane dłuższą krawędzią poprzecznie do osi mostu. Zestawienie łożysk i schemat łożyskowania zamieszczono niżej: Podpora Łożysko Rodzaj Nośność pionowa char. [kn] obl. [kn] A B C D E F 1 w. p w. p j. p w. p w. p w. p j. p w. p j. p j. p stałe j. p w. p w. p j. p w. p w. p w. p j. p w. p w. p w. p j. p w. p w.p. - wielokierunkowo przesuwne j.p. - jednokierunkowo przesuwne 15

16 Schemat łożyskowania Urządzenia dylatacyjne. W przerwy pomiędzy przyczółkami, a ustrojem nośnym, będą wmontowane modułowe urządzenia dylatacyjne. Swoboda przemieszczeń wynosi: - w osi A ±4 mm, - w osi F ±4 mm. Modułowe urządzenia dylatacyjne są przeznaczone do kompensowania całkowitych przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej obiektu mostowego nie przekraczających około 2 mm. Są one geometrycznie wewnętrznie zmiennymi mechanizmami o konstrukcji rusztowej. Zgodnie z [6] przewidywany okres użytkowania urządzenia dylatacyjnego powinien wynosić 2 lat, natomiast zgodnie z [32] orientacyjna trwałość modułowego urządzenia dylatacyjnego wynosi do 3 lat Drenaż przyczółków Za przyczółkiem A równolegle do trzonu, oraz wzdłuż skrzydeł przyczółku, ułożony jest drenaż z rur PVC-U ø113 z perforacją na ½ obwodu. Drenaż umieszczony jest w korycie wykształconym w cokole znajdującym się na płycie fundamentowej. Woda przechwytywana jest z okalającej drenaż warstwy filtracyjnej i wyprowadzona na zewnątrz skrzydeł, poza obszar nasypu. Za przyczółkiem F nie przewiduje się zastosowania drenażu gdyż woda przenika poprzez warstwę filtracyjną bezpośrednio do podłoża Schody skarpowe Schody skarpowe, szerokie na.8 m, są zlokalizowane przy północnym skrzydle przyczółka wschodniego i przy południowym skrzydle przyczółka zachodniego. Biegi schodów są równoległe do skrzydeł. Schody są wyposażone w balustrady o wysokości 1.1 m. Biegi, obrzeża oraz fundamenty pod słupki balustrady przewidziano jako prefabrykowane. 16

17 Znaki wysokościowe Na podporach i przęsłach są wbudowane repery zgodnie z [6]. 13. Urządzenia obce Przewidziano możliwość przeprowadzenia 2 przepustów DVK 11 dla kabli trakcyjnych oraz kabli koordynacji sygnalizacji. 14. Technologia budowy mostu Roboty fundamentowe. Pale typu Franki φ 56 będą wbijane z poziomu terenu. Fundamenty przyczółka w osi A będą wykonane w wykopie szerokoprzestrzennym. Wykopy fundamentów podpór pośrednich oraz przyczółka w osi F będą osłonięte ściankami z grodzic stalowych ze szczelnym zamkiem. Podpora w osi C zostanie celowo posadowiona niżej aby zapewnić niezakłócony odpływ wody z kolektora KD8 do rzeki Ślęzy. Na odcinku pomiędzy wylotem kolektora a podporą w osi C przewidziano wykonanie ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem Ustrój nośny. Prefabrykowane belki ustroju nośnego będą układane na tymczasowych podparciach, ustawionych przy trzonach podpór. Monolityczna część ustroju nośnego będzie formowana na prefabrykatach. Nie przewiduje się stosowania dodatkowych podpór ani rusztowań podczas betonowania ustroju nośnego. 15. Założenia do obliczeń Obciążenia Współczynniki obciążeń Stosuje się współczynniki obciążeń wg normy [18]. Jeżeli podano jedną wartość współczynnika obciążenia, nie stosując nawiasów (), jest to współczynnik zwiększający dla podstawowego układu obciążenia. Jeżeli wartość podano w nawiasach (), jest współczynnik zmniejszający dla podstawowego układu obciążenia. Jeżeli obciążenie występuje w różnych układach obciążenia, przy współczynniku podaje się symbol P, oznaczający podstawowy układ obciążenia, PD, oznaczający dodatkowy układ obciążenia lub PW, oznaczający wyjątkowy układ obciążenia Obciążenia działające podczas budowy Symbol Opis Wartość charakterystyczna Współczynnik obciążenia g o Ciężar własny mieszanki betonowej 28 kn/m g o pref Ciężar własny prefabrykatów 27 kn/m Q Obciążenie ruchome pomostu 1.5 kn/m

18 Obciążenia stałe działające w fazie użytkowej Symbol Opis Wartość charakterystycz na Współczynnik obciążenia (1) c.w. Ciężar własny konstrukcji betonowej 27 kn/m (.9) c.d. Ciężar własny masy zalewowej szyn 25 kn/m 3 Ciężar własny nawierzchni 23 kn/m 3 chemoutwardzalnej Ciężar własny kapy chodnikowej 25 kn/m 3 Ciężar kolektora odwodnienia 2 kn/m Ciężar szyny tramwajowej,6 kn/m 1.5 (.9) Ciężar przepustu DVK11,75 kn/m Ciężar balustrady,6 kn/m Ciężar gzymsu 1,38 kn/m Ciężar słupa trakcyjnego 8,11 kn (1) współczynnik.9 jest stosowany, gdy obciążenie działa odciążająco na konstrukcję Eksploatacyjne obciążenia ruchome Symbol Opis Wartość charakterystyczna Współczynnik obciążenia Tłum Obciążenie chodników służbowych 1.5 kn/m 2 1.3P / 1.2PD Tabor (2) Nacisk tandemu 15 kn 1.5P / 1.25PD / 1.15 PW (2) Wartość obciążenia taborem, stosowaną do wymiarowania ustroju nośnego, mnoży przez współczynnik dynamiczny - ϕ, Współczynnik dynamiczny oblicza się wg wzoru: gdzie: 1.1 ϕ =1.35.5L L - średnia rozpiętość przęsła. Wartości współczynnika: ϕ= x(81./5) = 1, Wyjątkowe obciążenie chodnika Uwzględnia się możliwość wykolejenia jednego pociągu tramwajowego. Położenie pociągu jest przesunięte poprzecznie względem osi toru o 1. m 18

19 Siły hamowania i przyśpieszania Uwzględnia się obciążenie od hamowania, działające w kierunku podłużnym, na poziomie szyn, równoległe do osi toru. Charakterystyczna wartość siły hamowania wynosi 2% obciążenia pionowego jednym pociągiem trójwagonowym na każdym z torów oraz 5% obciążenia pozostałymi pociągami. Sumaryczna siła hamowania dla wszystkich przęseł wynosi: (Jeden tor na moście może być obciążony maksymalnie 12 tandemami) B =2 x (.2 x 6 x 15kN +.5 x 6 x 15kN) = 45kN Stosuje następujące współczynniki obciążeń: 1,5(P) i 1,25(PD) Siły od działania wiatru Uwzględnia się ciśnienie wiatru o wartości 1.25 kpa, działające na boczną powierzchnię mostu obciążonego oraz ciśnienie wiatru o charakterystycznej wartości 2.5 kpa, działające na boczną powierzchnię mostu nieobciążonego. Obciążenie wiatrem uwzględnia się w dodatkowym układzie obciążeń, stosując współczynnik obciążenia 1.2. Przyjmuje się, że skrajnia taboru na moście jest wysoka na 3. m [18] Obciążenie temperaturą Uwzględnia się współczynnik rozszerzalności termicznej materiału α = 1. x 1 5 m/k. Przyjmuje się maksymalną temperaturę roczną + 3 C i minimalną temperaturę roczną -15 C. Maksymalna różnica temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią dźwigara wynosi ±5 K (rozkład liniowy). Obciążenie temperaturą uwzględnia się w dodatkowym układzie obciążeń, stosując współczynnik obciążenia Nierównomierne osiadanie podpór Uwzględnia się różnicę osiadania pomiędzy sąsiednimi podporami o charakterystycznej wartości ±1 mm. Obciążenie stosuje się w dodatkowym układzie obciążeń, przyjmując współczynnik obciążenia Opór łożysk Przyjmuje się silę poziomą o charakterystycznej wartości O= Δl x G x A / h= Δl x 3MPa x A / h. gdzie Δl to odkształcenie ustroju nośnego od spadku temperatury o 1-(-25)= 25K oraz efektu pełzania. Sztywność elastomeru G=3MPa przyjmuje się jak dla temperatury pracy -3 C. Przyjmuje się poziom sprężenia równy 6MPa. Stosuje się współczynnik obciążenia

20 Skurcz i pełzanie W obliczeniach uwzględnia się wpływy reologiczne, wywołane skurczem i pełzaniem betonu. Obciążenia spowodowane zjawiskami reologicznymi uwzględnia się we wszystkich układach obciążenia, stosując współczynnik obciążenia Parcie gruntu W obliczeniach przyczółków i muru oporowego uwzględnia się graniczne parcie czynne oraz graniczny odpór gruntu wg normy [28]. Obciążenia gruntem uwzględnia się we wszystkich układach obciążeń, stosując współczynnik obciążenia dla niespoistych gruntów nasypowych wg normy [18] o wartości 1.25 (.85) Właściwości materiałów Beton pali W palach zastosowano beton żwirowy klasy B25 o następujących właściwościach fizycznych: - wytrzymałość gwarantowana: G R b = 25. MPa - wytrzymałość charakterystyczna: R bk = 18.7 MPa - wytrzymałość obliczeniowa dla elementów żelbetowych: R b1 = 14.4 MPa - j.w. dla wpływów krótkotrwałych i w fazie budowy: R b2 = 16. MPa - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie R btk.5 = 1.6 MPa - współczynnik sprężystości dla wpływów krótkotrwałych E b = 3. GPa - nasiąkliwość 5 % - mrozoodporność - wodoprzepuszczalność Beton fundamentów W fundamentach zastosowano beton konstrukcyjny na kruszywie łamanym klasy, B35, o następujących właściwościach fizycznych: - wytrzymałość gwarantowana: G R b = 35. MPa - wytrzymałość charakterystyczna: R bk = 26.2 MPa - wytrzymałość obliczeniowa dla elementów żelbetowych: R b1 = 2.2 MPa - j.w. dla wpływów krótkotrwałych i w fazie budowy: R b2 = 22.4 MPa - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie R btk.5 = 1.9 MPa - współczynnik sprężystości E b = 34.6 GPa - Nasiąkliwość 5 % - Mrozoodporność F15 - Wodoprzepuszczalność W Beton podpór W trzonach podpór zastosowano beton konstrukcyjny na kruszywie łamanym klasy, B35, o następujących właściwościach fizycznych: 2

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15

MUR OPOROWY L=20,90m WIDOK OD STRONY SKARPY A-A BETON C20/25. STAL A-IIIN Długość BETON PODKŁADOWY C12/15 A-A WIDOK OD STRONY SKARPY MUR OPOROWY L=0,90m Poz. BETON C0/5 ZESTAWIENIE STALI STAL A-IIIN Ilość Średnica Ciężar Ciężar Długość sztuk A - IIIN jednostkowy A - IIIN BETON PODKŁADOWY C/5 8 458,000 0,9

Bardziej szczegółowo

65 2. Czas powstania:

65 2. Czas powstania: NR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R 1. Obiekt: Wiadukt drogowy nad torowiskiem tramwajowym w ciągu ul. Lotniczej MOST DROGOWY

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Część opracowania: Obiekt: Województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina, miejscowość Czasław INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071)

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) KONSTRUKCJA BRANŻA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zamierzenie budowlane Obiekt budowlany Adres obiektu Nazwa opracowania Nazwa Inwestora i jego adres Wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu w ciągu łącznicy relacji Kraków Balice Wiadukt drogowy w ciągu

Bardziej szczegółowo

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 179/6), nad potokiem Czerwionka w km 9+070, w m. Czerwieńczyce 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. POSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS KOSTRUKCJI 7. POSADOWIENIE OBIEKTU 8. OPIS

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ. Opis techniczny.

Załącznik Nr 8 do SIWZ. Opis techniczny. Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis techniczny. Projekt budowlany przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Ślubów. 1.1.Prawna podstawa opracowania: Umowa nr 55/IP/2007 zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany budowy kładki dla pieszych przez rzekę Malinę między ul. Szkolną a Parkiem w Piątku

Projekt budowlany budowy kładki dla pieszych przez rzekę Malinę między ul. Szkolną a Parkiem w Piątku EGZ. 5 UMOWA NR 48/08 Projekt budowlany budowy kładki dla pieszych przez rzekę Malinę między ul. Szkolną a Parkiem w Piątku Inwestor: Lokalizacja: Gmina Piątek ul. Rynek 16 99-120 Piątek miejscowość Piątek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW Wrrooccł łaawsskki iee IInnweessttyyccjjee SSpp.. zz oo..oo.. uul l.. Offi iaarr Ośświ ięęcci imsskki icchh 3366 5500--005599

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENT POD WIATĘ JEDNOSTRONNĄ dlugość fundamentu L=13,80m szt.2 ZESTAWIENIE STALI A - A B - B. Widok z góry BETON C20/25 STAL A-IIIN

FUNDAMENT POD WIATĘ JEDNOSTRONNĄ dlugość fundamentu L=13,80m szt.2 ZESTAWIENIE STALI A - A B - B. Widok z góry BETON C20/25 STAL A-IIIN A - A B - B FUNDAMENT POD WIATĘ JEDNOSTRONNĄ dlugość fundamentu L=13,80m szt. ZESTAWIENIE STALI Poz. Ilość Średnica Długość Ciężar Ciężar sztuk A-IIIN mm jednostkowy A-IIIN 1 184 10 40 0.617 54.3 9 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ "RÓWNIA" NR K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ RÓWNIA NR K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług Inżynierskich PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu: ODBUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ "RÓWNIA" NR 293635K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA Branża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE D.08.05.06B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Projekt architektoniczno-budowlany A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy 3. Forma architektoniczna

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Tarnobrzeg, 2008 rok 2 Ścieki D-08.05.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. woj. śląskie, powiat zawierciański, gm. Łazy, m. Chruszczobród. inż. Edward ZGODA upr. nr: SLK/1609/PWOM/07, specjalność: mostowa

PROJEKT WYKONAWCZY. woj. śląskie, powiat zawierciański, gm. Łazy, m. Chruszczobród. inż. Edward ZGODA upr. nr: SLK/1609/PWOM/07, specjalność: mostowa Zamawiający Jednostka Projektowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ul. Lechicka 24 40-609 Katowice Polbud Pomorze sp. z o. o. Łącko 18 88-170 Pakość Oddział w Bytomiu Ul. Strzelców Bytomskich 87b 41-914

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew.

1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew. OPIS TECHNICZNY do projektu kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową nr 729 Górki Zajączkowo Tczewskie w Tczewie 1. INWESTOR Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-200 Tczew. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl KONSTRUKCJA BRANŻA INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059

Bardziej szczegółowo

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE TEMAT OPRACOWANIA: NUMERY DZIAŁEK: Gmina Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360. Prezentację przygotował Paweł Brózda

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360. Prezentację przygotował Paweł Brózda Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360 Prezentację przygotował Paweł Brózda KRÓTKI OPIS BUDOWLI: Zaprojektowano mur oporowy o całkowitej długości

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Świerzawa marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

BPI Consult Sp. z o. o.

BPI Consult Sp. z o. o. BPI Consult Sp. z o. o. 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 5/1 tel./fax (012) 429-53-92 tel. (012) 429-53-74 ZADANIE: OBIEKT: projekt nr: 4056 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo