Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132"

Transkrypt

1 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Jednostka uzyskująca aprobatę Typ ogólny i zastosowanie produktu budowlanego HAMAR System iniekcyjny winylo- estrowy STVK do betonu P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza Gdynia, Polska Kotwienie (typu iniekcyjnego) wraz z prętami gwintowanymi o wymiarach od M8 do M30 lub prętami zbrojeniowymi o średnicy od Ø8 do Ø32 do zastosowania w betonie niespękanym. Ważność od 10 maj 2010 do 13 listopad 2013 Zakład produkcyjny Hamar Sp. J. B. i H. Grzesiak, Plant 1, Niemcy Aprobata zawiera 22 strony wraz z 14 załącznikami Europejska Organizacja Aprobaty Technicznej EOTA

2 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt I PODSTAWA PRAWNA I WARUNKI OGÓLNE 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przed Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: Dyrektywą Komisji 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ujednolicania prawa, regulacji i przepisów administracyjnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych 1, wraz z poprawkami zawartymi w Dyrektywie Komisji 93/68/EEC 2 oraz regulacji (EC) Nr 1888/2003 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 3. Ustawą o wprowadzaniu do obrotu oraz wolnym obrocie wyrobami budowlanymi, mającą na celu wdrażanie Dyrektywy 89/106/EWG Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie wyrobów budowlanych oraz innymi aktami prawnymi Wspólnoty Europejskiej (ustawa o wyrobach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną poprzez ustawę z dnia 6 stycznia Wspólnymi Zasadami w Zakresie Procedur Wnioskowania, Przygotowania i Przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych ustalonymi w Załączniku do Decyzji Komisji 94/23//EC. Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych zatytułowanymi Kotwy metalowe do zastosowania w betonie- Część 5: kotwy wklejane ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upoważniony jest do weryfikowania, czy spełnione są wymogi Europejskiej Aprobaty Technicznej. Weryfikacja ta może mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za to, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania ponosi podmiot, który uzyskał Europejską Aprobatę Techniczną. 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej nie można przenosić na innych producentów, czy też agentów producentów jak tylko tych, którzy zostali wskazani na stronie 1, ani też na żadne inne zakłady produkcyjne jak te, które zostały wskazane na stronie 1 niniejszej Aprobaty. 4 Niniejsza Aprobata Techniczna może zostać cofnięta przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej szczególnie na podstawie informacji Komisji zgodnie z Artykułem 5 ( Dyrektywy komisji 89/106/EEC. 5 Odtwarzanie/ kopiowanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, w tym przekazywanie jej poprzez media elektroniczne musi obejmować całość dokumentu. Można również dokonywać częściowego kopiowania na podstawie pisemnej zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku częściowego kopiowania należy to wyraźnie zaznaczyć. Teksty i rysunki materiałów reklamowych nie mogą być sprzeczne, ani też nie mogą zniekształcać wydanej Europejskiej Aprobaty Technicznej 6 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana została przez organizację zatwierdzającą w jej języku urzędowym. Niniejsza wersja w pełni odpowiada wersji rozesłanej w ramach EOTA. Tłumaczenia na inne języki powinny być w odpowiedni sposób oznaczone. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 40 z dn , str Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 220 z dn , str. 1 3 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 284 z dn , str.25 4 Federalny Dziennik Ustaw I, str Federalny Dziennik Ustaw I, str. 2, 15 6 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 17 z dn , str. 34 Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

3 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt II WARUNKI SZCZEGÓŁOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Opis produktu oraz zakres zastosowania 1.1 Opis produktu budowlanego System iniekcyjny winylo- estrowy HAMAR do betonu jest systemem kotwienia wklejanego, składającym się z pojemnika zawierającego masę kotwiącą Hamar Vinylester STVK oraz element metalowy. Element metalowy występuje w postaci pręta gwintowanego o wymiarach od M8 do M30 (Zał. 3) lub pręta zbrojeniowego o średnicy od Ø8 do Ø32 (Zał. 4). Element metalowy umieszczany jest w wywierconym otworze wypełnionym masą kotwiącą i zakotwiony dzięki wiązaniu jakie powstaje pomiędzy częścią metalową, masą kotwiącą, a betonem. Ilustracja produktu oraz jego zamierzone zastosowanie znajdują się w Zał. 1 i Zamierzone zastosowanie Kotwy są przeznaczone do zamocowań w przypadkach, w których muszą być spełnione wymogi wytrzymałości mechanicznej, a także wymogi co do stabilności i bezpieczeństwa zawarte w Podstawowych Wymogach 1 i 4 Dyrektywy Komisji 89/106 EEC, a jakiekolwiek uszkodzenia kotwy mogłyby spowodować ryzyko dla życia ludzkiego i/lub poważne konsekwencje ekonomiczne. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje bezpieczeństwa pożarowego (Podstawowe Wymogi 2). Kotwy powinny być stosowane wyłącznie w przypadkach obciążeń statycznych lub zmiennych kwasi-statycznych w żebrowanym lub nieżebrowanym betonie o zwykłym ciężarze i klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206: Kotwy mogą być stosowane wyłącznie w betonie niespękanym. Kotwy mogą być stosowane w betonie suchym lub mokrym. Kotwy o rozmiarach M8 M16 mogą być także stosowane w otworach wypełnionych wodą. Kotwy mogą być stosowane w następujących zakresach temperatur: Zakres temperatur: -40 C to +40 C (maksymalna długotrwała temp. +24 C, maksymalna krótkotrwała temp. +40 C) Zakres temperatur: -40 C to +80 C (maksymalna długotrwała temp. +50 C, maksymalna krótkotrwała temp. +80 C). -Elementy wykonane ze stali pokrytej powłoką cynku Elementy wykonane ze stali ocynkowanej lub cynkowane ogniowo mogą być stosowane wyłącznie w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych. -Elementy wykonane ze stali nierdzewnej A4 Elementy wykonane ze stali nierdzewnej , , mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych oraz w konstrukcjach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (włączając środowisko wodne i przemysłowe) lub na stałe działanie wilgoci, jeśli nie występują szczególne agresywne warunki. Takie szczególne agresywne warunki to: stałe zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosferę stężenia chlorków na basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). -Elementy wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję Elementy wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych oraz w konstrukcjach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (włączając środowisko wodne i przemysłowe) lub na stałe działanie wilgoci, jeśli nie występują szczególne agresywne warunki. Takie szczególne agresywne warunki to: stałe zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosferę stężenia chlorków na basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

4 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt - Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych Jeśli elementy wykonane z prętów zbrojeniowych są w całości osadzone w betonie, podłoże betonu może być określone w zależności od klas ekspozycji według EN sekcja 4. W innym przypadku element wykonane z prętów zbrojeniowych mogą być użyte wyłącznie w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych. Przepisy zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej oparte są na założeniu, że trwałość kotwienia wynosi 50 lat. Wskazówki co do trwałości kotwienia nie mogą jednakże być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta. Informację tą należy uważać wyłącznie jako pomoc w wybraniu właściwego produktu do uzasadnionego ekonomicznie zastosowania. 2. Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwa odpowiada rysunkom i wymogom zawartym w Zał. 3 do 4. Charakterystyczne własności materiałów, wymiary i tolerancje kotew nie podane w Zał. 3 i 4 powinny odpowiadać wartościom ustalonym w dokumentacji technicznej 7 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Charakteryst. własności kotwy w przypadku projektowania zakotwienia podano w Zał. 9 do 14. Dwa komponenty winylowo-estrowej masy kotwiącej typu iniekcyjnego Hamar Vinylester STVK dostarczane są w stanie niewymieszanym w specjalnych pojemnikach/ tubkach o pojemności 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml, lub 420 ml (typ współosiowy) lub o pojemności 235 ml, 345 ml, 825 ml (typu jeden pojemnik obok drugiego ) lub o pojemności 165 ml lub 300 ml (pojemnik foliowy) zgodnie z Zał. 2. Każdy pojemnik oznaczony jest napisem Hamar Vinylester STVK, wraz z adnotacją dotyczącą procesu aplikacji, kodem napełniania, terminem ważności, kodami wskazującymi niebezpieczeństwa, czasów żelowania i utwardzania zależnych od temp. Elementy wykonane z pręta zbrojeniowego powinny być zgodne z dokumentacją zawartą w Zał. 4. Oznaczenie głębokości zakotwienia może być wykonane podczas procesu aplikacji. 2.2 Metody weryfikacji Ocena użyteczności kotwy do zamierzonego zastosowania w świetle wymogów wytrzymałości mechanicznej, stabilności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnych z Podstawowymi Wymogami 1 i 4 została dokonana zgodnie z wytycznymi do wydawania Europejskiej Aprobaty Technicznej dla kotew metalowych do zastosowania w betonie, Część 1 Kotwy- Informacje Ogólne oraz Część 5 Kotwy wklejane w oparciu o Opcję 7. Oprócz specyficznych klauzul odnoszących się do substancji niebezpiecznych, które to klauzule znajdują się w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, mogą również obowiązywać inne wymogi odnoszące się do produktów należących do tego typu (np. zmieniona legislacja europejska, czy prawo krajowe, a także inne regulacje i przepisy administracyjne). Aby spełnić wymogi przepisów Dyrektywy Unijnej Europejskiej w sprawie Produktów Budowlanych należy również postępować zgodnie z tymi wymogami tam gdzie i kiedy one obowiązują. 7 Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty jest zdeponowana Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury zaświadczenia o zgodności, to powinna być przekazana tym organom. Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

5 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt 3. Ocena i potwierdzenie zgodności oraz oznakowanie CE. 3.1 System potwierdzania zgodności Zgodnie decyzją 89/106/EEC ustanowioną przez Komisję Europejską 8 zastosowanie ma system oceny zgodności 2(i) (zwany dalej Systemem. System oceny zgodności jest określony następująco: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez uprawniony organ certyfik. oparta jest na : a) Obowiązki producenta: ( zakładowa kontrola produkcji; (2) badanie kontrolne próbek wykonane w zakładzie przez producenta zgodnie z planem badań. b) Zadania uprawionego organu: (3) wstępne badanie typu; (4) wstępna inspekcja zakładu oraz zakładowej kontroli produkcji; (5) stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: określenie organów uprawnionych odnosi się także do organów notyfikowanych 3.2 Odpowiedzialność Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent zobowiązany jest sprawować stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymogi i przepisy przyjęte przez producenta powinny być dokumentowane w sposób systematyczny w formie pisemnej polityki i procedur, włączając także zapisy uzyskanych rezultatów badań. System kontroli produkcji powinien zapewniać zgodność produktu z Europejską Aprobatą Techniczną. Producent będzie stosować wyłącznie materiały wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z planem kontroli będącym częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli jest zgodny z kontekstem systemu kontroli produkcji działającego u producenta i zdeponowanego w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być zapisane, przechowywane i poddawane ocenie zgodnie z wymogami planu kontroli Pozostałe obowiązki producenta Producent ma obowiązek, w oparciu o kontrakt, objąć obowiązkami wymienionymi w punkcie 3.1 organ uprawniony, w celu podjęcia działań określonych w sekcji W tym celu plan kontroli odnoszący się do sekcji i powinien być przekazany organowi uprawnionemu. Producent ma obowiązek przedstawić deklarację zgodności potwierdzającą, że produkt jest zgodny z wymogami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 8 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 254 z dn Plan kontroli jest poufną częścią składową dokumentacji powyższej europejskiej aprobaty technicznej i jest wręczany tylko uprawnionym organom włączonym do procedury poświadczania zgodności, Patrz rozdział Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

6 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt Zadania uprawnionych organów Organ uprawniony ma obowiązek wykonać: - wstępne badanie typu - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego orz inspekcję zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z wymogami zapisanymi w planie kontroli. Uprawniony organ powinien zabezpieczać istotne punkty swoich działań opisanych powyżej i oznajmiać o uzyskanych rezultatach i wnioskach w pisemnym raporcie. Jednostka certyfikująca związana z producentem powinna wydać EC certyfikat produktu potwierdzający jego zgodność z przepisami Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadku, gdy przepisy Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu kontroli nie będą przestrzegane, certyfikat zostanie cofnięty, o czym niezwłocznie należy poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE należy umieścić na każdym opakowaniu zaprawy. Po symbolu CE należy wpisać, tam gdzie to istotne, numer identyfikacyjny organu certyfikującego oraz podać następujące informacje dodatkowe: nazwa i adres właściciela (podmiot prawny odpowiedzialny za produkcję) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony numer Certyfikatu Zgodności EC produktu numer Europejskiej Aprobaty Technicznej numer wytycznej dla Europejskiej Aprobaty Technicznej kategoria użytkowania (ETAG Opcja 7), rozmiar. 4. Założenia będące podstawą do pozytywnej oceny przydatności produktu 4.1 Proces produkcji Europejska Aprobata Techniczna została wydana dla produktu w oparciu o uzgodnione dane/informacje i przedłożona w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, identyfikujący produkt, który został poddany ekspertyzie i oceniony. Zmiany w produkcie lub procesie produkcji, które mogłyby prowadzić do niezgodności przedłożonych danych/informacji, powinny być przekazane do Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje, czy takie zmiany wpływają na Aprobatę i w konsekwencji na ważność znaku CE w oparciu o Aprobatę, a jeśli tak, czy konieczna będzie dodatkowa ekspertyza lub zmiana Aprobaty. Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

7 Strona 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt 4.2 Projektowanie zakotwień Przydatność kotwy do zamierzonego zastosowania jest uwarunkowana następującymi wymogami: Zakotwienia zostały zaprojektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 Projektowanie kotew wklejanych pod nadzorem uprawnionego inżyniera z doświadczeniem w dziedzinie kotew i budowli betonowych. Instrukcje co do weryfikowanych obliczeń oraz rysunki powinny być przygotowane biorąc pod uwagę obciążenia jakie będą zastosowane. Pozycja kotwy wskazana jest na rysunkach projektowych (np. pozycja kotwy w stosunku do zbrojenia, czy też w stosunku do podpór, itd.) 4.3 Instalacja kotew Przydatność kotew do zastosowania może być określona wyłącznie wtedy, gdy kotwa zostanie zainstalowana w sposób następujący: Montaż kotwy został przeprowadzony przy odpowiednio wykwalifikowany personel oraz pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne na miejscu budowy, Instalacja kotwy zgodnie ze specyfikacjami producenta i rysunkami przy użyciu narzędzi wskazanych w dokumentacji technicznej Europejskiej Aprobaty Technicznej Użycie kotwy w takim zestawie w jakim została dostarczona przez producenta, bez dokonywania zmian w komponentach kotwy, Standardowe pręty gwintowane, podkładki oraz nakrętki sześciokątne mogą zostać użyte, jeśli następujące wymagania są spełnione: - Materiał, rozmiary i właściwości mechaniczne części metalowych są zgodne ze specyfikacją podaną w Zał Potwierdzenie zgodności materiału oraz własności mechanicznych części metalowych dokonane poprzez certyfikat 3.1. inspekcji zgodnie z EN 10204:2004, dokument musi być przechowywany. - Oznaczenie przewidywalnej głębokości zakotwienia pręta gwintowanego może być wykonane przez producenta pręta lub osobę na miejscu budowy. Osadzenie pręta zbrojeniowego powinno być zgodne ze specyfikacją podaną w Zał. 4. Sprawdzenie przed montażem kotwy, że klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być osadzona kotwa, nie jest niższa niż ta, do której odnoszą się nośności charakterystyczne. Sprawdzenie betonu wykazujące, że jest on zagęszczony, tzn. bez przestrzeni powietrznych. Oznaczenie i zachowanie efektywnej głębokości zakotwienia. znacznych pustych Odległości od krawędzi i odległości osiowe nie są mniejsze niż podane wartości bez ujemnych tolerancji. Pozycjonowanie wierconych otworów bez uszkodzenia zbrojenia. Stosować wiertarkę udarową do wiercenia otworów. W przypadku wadliwych otworów: należy wypełnić otwór masą kotwiącą. Czyszczenie wierconego otworu zgodnie z Zał Podczas instalacji i utwardzania masy kotwiącej, temperatura montowanych komponentów powinna wynosić co najmniej -10 C; przestrzeganie czasu utwardzania zgodnie z Zał. 7, Tabela 4, aż do czasu kiedy można obciążyć kotwę. Dla dozowania masy kotwiącej w wywierconym otworze o średnicy d0 > 20mm powinna być stosowana zatyczka dozująca do iniekcji ponad głową i w ścianie. Moment dokręcanie kotwy nie jest wymagany dla funkcjonowania kotwy. Jednakże momenty dokręcania podane w Zał. 5 nie mogą być przekroczone. Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

8 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tłumaczenie w języku polskim wykonane przez Hamar na podstawie oryginalnej wersji wydanej w j. angielskim przez DIBt 5. Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania 5.1 Odpowiedzialność producenta Producent jest odpowiedzialny za przekazanie zainteresowanym osobom informacji na temat specyficznych warunków zgodnie z Zał. 1 i 2, o których tu mowa i punktami 4.2 i 4.3. Informację tę można sporządzić powielając odpowiednie części Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto wszystkie dane dotyczące instrukcji montażu powinny być umieszczone wyraźnie na opakowaniach i/lub na załączonym egzemplarzu instrukcji, przy czym najlepiej zastosować objaśnienia obrazkowe. Minimalna ilość wymaganych danych jest następująca: - średnica wiertła - głębokość otworu - średnica pręta - minimalna efektywna głębokość zakotwienia - informacja w sprawie procedury instalowania, w tym czyszczenia otworu za pomocą sprzętu czyszczącego, najlepiej obrazkowa - temperatura zastosowania komponentu kotwiącego - temperatura betonu w czasie instalowania kotwy - dopuszczalny czas korzystania z pojemnika (czas otwarcia) - czas utwardzania, po którym kotwę można umieścić w otworze; czas jest funkcją temperatury otoczenia betonu w czasie instalacji - maksymalny moment dokręcający - identyfikacja partii produkcyjnej Wszystkie dane powinny być podane w formie wyrazistej i zrozumiałej. 5.1 Pakowanie, transport i przechowywanie Pojemniki z masą kotwiącą muszą być chronione przed promieniowaniem słonecznym i przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta w zakresie instalacji, w warunkach suchych i w temperaturze co najmniej +5 C i nie większej niż +25 C. Nie wolno używać masy kotwiącej, której czas przechowywania upłynął. Kotwy muszą być pakowane i dostarczane wyłącznie w formie pełnego zestawu. Pojemniki z masą mogą być pakowane oddzielnie od metalowych części. Dipl.Ing. Georg Feistel Szef Wydziału Budownictwa Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Berlin, 10 maja 2010 Poświadczył: Lange Z Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej /10

9 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Pręt gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 z podkładką i nakrętką sześciokątną Pręt zbrojeniowy Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 zgodnie z Zał. 4 Vinylester STVK do betonu Produkt (elementy stalowe) i instalacja Załącznik 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej

10 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tuba: HAMAR Vinylester STVK 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml i 420 ml tuba (typ: współosiowa) 235 ml, 345 ml i 825 ml tuba (typ: jeden pojemnik obok drugiego ) 165 ml i 300 ml tuba (typ: foliowa) Wydrukowany napis: Masa winylowo-estrowa: HAMAR Vinylester STVK, instrukcja postępowania, kod napełniania, okres przechowywania, kod bezpieczeństwa, czas utwardzania i żelowania (w zależ. od temp.), z lub bez skali wyciskania. Mieszadło statyczne Kategoria zastosowania: -Instalacja w betonie suchym lub mokrym lub otworach zalanych wodą -Instalacja powyżej głowy (w pozycjach pionowych) Zakres temperatur: -40 C do +40 C (max. krótkotrwała temp. +40 C oraz max. długotrwała temp. +24 C) -40 C do +80 C (max. krótkotrwała temp. +80 C oraz max. długotrwała temp. +50 C Vinylester STVK do betonu Produkt (masa kotwiąca) oraz zamierzone użycie Załącznik 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 1a: Materiały (pręt gwintowany) Partia Przeznaczenie Materiał Stal ocynkowana»5 µm, zgodnie z EN ISP 4042 lub stal, Ocynk ogniowy»40 µm zgodnie z EN ISO Pręt gwintowany Stal, EN lub EN Klasa 5.8, 8.8, EN ISO 898-1: Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 Klasa 5 (dla pręta klasy 5.8) EN Klasa 8 (dla pręta klasy 8.8) EN Podkładka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 lub EN ISO 7094 Stal ocynkowana lub ocynkowana ogniowo Stal nierdzewna 1 Pręt gwintowany 2 Nakrętka sześciokątna, EN ISO Podkładka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 lub EN ISO 7094 Stal wysoko-odporna na korozję 1 Pręt gwintowany 2 Nakrętka sześciokątna, EN ISO Podkładka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 lub EN ISO 7094 Materiał / / / EN :2005 >M24: Klasa 50 EN ISO 3506 M24: Klasa 70 EN ISO 3506 Materiał / / / EN >M24: Klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: Klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO 3506 Materiał / / / EN Materiał / / / EN :2005 >M24: Klasa 50 EN ISO 3506 M24: Klasa 70 EN ISO 3506 Materiał / / / EN >M24: Klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: Klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO 3506 Materiał / / / EN Standardowe pręty zbrojeniowe powinny być oferowane wg nast. parametrów: -Materiał, wymiary i właściwości mechaniczne zgodnie z Tab.1a -Certyfikat 3.1 zgodnie z normą EN 10204:2004 -Oznaczenie głębokości zakotwienia Vinylester STVK do betonu Załącznik 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej Materiały (Pręt gwintowany)

12 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 1b: Materiały (Pręt zbrojeniowy) Fragment EN Aneks C, Tabela C.1, Własności pręta zbrojeniowego: Forma produktu Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f yk lub f 0,2k (N/mm 2 ) Minimalna wartość k=(f t / f y ) k 1,08 1,15 < 1,35 Charakterystyczne rozciąganie przy maksymalnych obciążeniu ε uk (%) Odporność na zginanie 5 7,5 Zginanie/ Test na zginanie i odginanie Maksymalne odchylenie od nominalnej masy (pojedyńczy pręt) % Nominalny rozmiar (mm) 8 >8 ± 6,0 ± 4,5 Fragment EN Aneks C, Tabela C.2N, Własności pręta zbrojeniowego: Forma produktu Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Nominalna średnica pręta Min. względna (mm) powierzchnia ,040 użebrowania f R, min >12 0,056 Wysokość żebra pręta powinna sięgać 0,05d h 0,07d (d: Nominalna średnica pręta; h: Wysokość użebrowania) Odnośnie projektu zainstalowanego pręta patrz rozdział Vinylester STVK do betonu Załącznik 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej Materiały (Pręt zbrojeniowy)

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 2: Parametry instalacyjne dla pręta gwintowanego Średnica kotwy M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Nominalna średnica wywierconego otworu d 0 [mm]= Głębokość zakotwienia i głębokość wierconego otworu h ef,min [mm]= h ef,max [mm]= Średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] Średnica stalowej szczotki d b [mm] Moment dokręcający T inst [Nm] Grubość elementu mocowanego Min. grubość podłoża min t fix [mm]> max t fix [mm]< h min [mm] h ef + 30mm 100 mm h ef + 2d 0 Min. rozstaw osiowy s min [mm] Min. odległość od krawędzi podłoża c min [mm] Tabela 3: Parametry instalacyjne dla pręta zbrojeniowego Średnica pręta zbrojeniowego Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Nominalna średnica wywierconego otworu d 0 [mm]= Głębokość osadzenia i głębokość wierconego otworu h ef,min [mm]= h ef,max [mm]= Średnica stalowej szczotki d b [mm] ,5 Min. grubość podłoża h min [mm] h ef + 30mm 100 mm h ef + 2d 0 Min. rozstaw osiowy s min [mm] Min. odległość od krawędzi podłoża c min [mm] Vinylester STVK do betonu Załącznik 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej Parametry instalacyjne

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Instrukcje montażu LUB 1 Wiertarką udarową wywierć w materiale bazowym otwór o rozmiarze i głębokości wymaganej dla wybranej kotwy (Tabela 2 lub Tabela 3) 2a Rozpoczynając od dołu lub góry, minimum czterokrotnie przedmuchaj wywiercony otwór do czysta sprężonym powietrzem bądź pompką ręczną (Zał. 8). Jeśli dno wywierconego otworu jest niedostępne, powinna zostać użyta przedłużka. Ręczna pompka może być stosowana do rozmiarów kotew przeznaczonych do wierconych otworów do średnicy 20 mm Dla otworów większych niż 20mm i głębszych niż 240 mm, musi zostać użyte sprężone powietrze (min.6 barów). LUB 2b Sprawdź średnicę szczotki (Tabela 5) i dołącz ją do wkrętarki lub wiertarki elektrycznej. Minimum czterokrotnie szczotkuj otwór szczotką o odpowiedniej średnicy. Jeśli dno wywierconego otworu jest niedostępne, powinna zostać użyta przedłużka (Tabela 5). 2c Ostatecznie przedmuchaj otwór sprężonym powietrzem lub ręczną pompką (Zał. 8) minimalnie 4 razy. Jeśli dno otworu jest nieosiągalne wymagane jest użycie przedłużki. Ręczna pompka może być stosowana do rozmiarów kotew przeznaczonych do wierconych otworów do średnicy 20 mm Dla otworów większych niż 20mm i głębszych niż 240 mm, musi zostać użyte sprężone powietrze (min.6 barów). 3 Dołącz dostarczoną końcówkę mieszającą do tuby i załaduj tubę do właściwego wyciskacza. Utnij foliowy spinacz przed użyciem. Dla każdej przerwy w pracach dłuższej niż rekomendowany czas pracy (Tabela 4), jak również dla nowych tub, powinna być zastosowana nowa końcówka mieszająca. 4 Przed wprowadzeniem pręta do wywierconego otworu, pozycja głębokości osadzenia powinna zostać oznaczona na pręcie. 5 Przed wprowadzeniem zaprawy do otworu, wyciśnij oddzielnie minimum 3 pełne pasma i odrzuć niejednolicie wymieszane komponenty do momentu, kiedy zaprawa osiągnie stały szary kolor. Vinylester STVK do betonu Załącznik 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej Instrukcje montażu

15 Strona 15 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Instrukcje montażu- kontynuacja 6 Rozpoczynając z dołu lub z góry oczyszczonego otworu, wypełnij go zaprawą powyżej 2/3 wysokości. Powoli wysuwaj końcówkę mieszającą podczas napełniania otworu, unikając tworzenia się pęcherzy powietrza. Dla zakotwienia powyżej 190 mm powinna zostać zastosowana przedłużka końcówki mieszającej. Dla instalacji nad głową oraz pionowej w otworach o średnicy większej niż 20 mm powinno się zastosować zatyczkę dozującą (Zał. 8) oraz przedłużkę dyszy. Stosowane czasy żelowania podano w Tabeli 4. 7 Wsuń pręt gwintowany lub pręt zbrojeniowy w otwór jednocześnie obracając go trochę zapewniając odpowiednią dystrybucję zaprawy dopóki nie osiągniesz dna otworu. Kotwa powinna być wolna od wszelkich zabrudzeń, smaru, oleju lub innych obcych substancji. 8 Upewnij się, że kotwa jest całkowicie osadzona na dnie otworu i nadmiar zaprawy jest widoczny na powierzchni otworu. Jeśli te wymogi nie zostały spełnione, aplikacja musi zostać powtórzona. 9 Pozwól zaprawie na utwardzenie według wyznaczonego czasu zanim zastosujesz jakiekolwiek obciążenie lub moment obrotowy. Nie przesuwaj, ani nie obciążaj kotwy do momentu aż nie osiągnie całkowitego utwardzenia (Tabela 4). 10 Po osiągnięciu całkowitego utwardzenia, mocowane części mogą zostać zainstalowane z maksymalnym momentem obrotowym przy użyciu skalibrowanego klucza dynamometrycznego (Tabela 2). Tabela 4: Minimalny czas utwardzania Temperatura betonu Czas żelowania Min. czas utwardzania w suchym betonie 2) -10 C 90 min. 24 h -5 C 90 min. 14 h 0 C 45 min. 7 h +5 C 25 min. 2 h + 10 C 15 min. 80 min. +20 C 6 min. 45 min. +30 C 4 min. 25 min C 2 min. 20 min C 1,5 min. 15 min. Temperatura tuby musi wynosić min. +15 C 2) W mokrym betonie czas utwardzania musi zostać podwojony. Vinylester STVK do betonu Załącznik 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej Instrukcje montażu (kontynuacja) Czas utwardzania

16 Strona 16 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Szczotka stalowa Tabela 5: Parametry narzędzi do czyszczenia i montażu Pręt gwintowany Pręt zbrojeniowy d 0 Średnica nasadki Ø d b Średnica szczotki Ø d b.min. Średnica szczotki Ø Długość całkowita L Zatyczka dozująca Ø (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (NR) M , M , M , , M , , M ,5 300 #24 M ,5 300 #28 M ,5 300 #32 M ,5 300 # ,5 40,5 300 #38 Pompka ręczna (poj. 750 ml) Średnica otworu d0: 10mm-20mm Pistolet do sprężonego powietrza (min 6 barów) Średnica otworu d0: 10 mm- 40 mm Zatyczka dozująca do montażu ponad głową oraz w pionie. Średnica otworu d0: 24 mm-40 mm Vinylester STVK do betonu Załącznik 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej Narzędzia do czyszczenia i nastawiania

17 Strona 17 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 6: Projektowanie metodą A: Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla obciążeń rozciągających Średnica kotwy- pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Nośność charakterystyczna, stal klasa 5.8 Obciążenie niszczące stali N Rk,s [kn] Nośność charakterystyczna, stal klasa 8.8 N Rk,s [kn] Częściowy współcz. bezp. γ Ms,N 1,5 Nośność charakterystyczna, Stal nierdzewna A4 i HCR, N Rk,s [kn] klasa 50 (>M24) i 70 («M24) Częściowy współcz. bezp γ Ms,N Suchy bądź mokry beton Otwór wypełniony wodą 1,87 2,86 Obciążenie niszczące przy wyrywaniu z podłoża betonowego i wyrywaniu stożka betonu Nośność charakterystyczna masy kotwiącej dla betonu niespękanego C20/25 Zakres temp. l 5) : τ 40 C/24 C Rk,uncr [N/mm 2 ] ,0 Zakres temp. ll 5) : 80 C/50 C Częściowy współcz. bezp. Zakres temp. l 5) : 40 C/24 C Zakres temp. ll 5) : 80 C/50 C τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 7,5 6,5 γ Ms= γ Mp 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 7,5 8,5 8,5 8,5 τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 5,5 6,5 6,5 6,5 niedopuszczalne Częściowy współcz. bezp. Współczynniki zwiększające z uwagi na beton niezarysowany γ Ms= γ Mp 2,1 4) C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,1 Próba niszcząca dla podłoża betonowego, wyłupanie betonu Odległość od krawędzi podłoża C cr.sp [mm] 1,0 x h ef 2.h ef (2,5-h/h ef ) 2,4 x h ef Odległości osiowe między kotwieniami Częściowy współcz. bezp. (suchy i mokry beton) S cf.sp [mm] 2 C cr,sp Y Msp 1,5 2) 1,8 3 > Częściowy współcz. bezp. (otwór wypełniony wodą) Y Msp 2,1 4) Jeśli nie ma innych krajowych regulacji 2 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2=1.0 został włączony. 3 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2=1.2 został włączony. 4 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2=1.4 został włączony. 5 Wyjaśnienia patrz rozdział 1.2 Vinylester STVK do betonu Załącznik 9 Aplikacja z prętem gwintowanym: Projektowanie metodą A Charakterystyki wartości dla obciążeń rozciągających Europejskiej Aprobaty Technicznej

18 Strona 18 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 7: Projektowanie metodą A: Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla obciążeń ścinających Rozmiar kotwy- pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Nośność charakterystyczna, stal klasa 5.8 Nośność charakterystyczna, stal klasa 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Nośność charakterystyczna, Stal nierdzewna A4 i HCR, klasa 50 (>M24) i 70 («M24) Wytrzymałość stali bez działania dźwigni v Rk,s [kn] 9, v Rk,s [kn] γ Ms,V v Rk, s [kn] ,25 Częściowy współcz. bezp. γ Ms,V 1,56 2,38 Charakterystyczny moment zginający, stal klasa 5.8 Charakterystyczny moment zginający, stal klasa 8.8 Częściowy współcz. bezp. Charakterystyczny moment zginający, Stal nierdzewna A4 i HCR, klasa 50 (>M24) i 70 («M24) Częściowy współcz. bezp. Wytrzymałość stali przy działaniu dźwigni M Rk,s [Nm] M Rk,s [Nm] γ Ms,V M Rk,s [Nm] γ Ms,V 1,56 1,25 Wytrzymałość połączenia w betonie pod wpływem siły wyrywającej Współczynnik k wg równania (5.7) Raportu Technicznego TR029 2 Częściowy współcz. bezp. γ Mcp 1,50 2) Wytrzymałość betonu na krawędzi (zniszczenie krawędzi betonu) Zobacz rozdział Raportu Technicznego TR 029 2,38 Częściowy współcz. bezp. γ Mcp 1,50 2) 1 jeśli nie ma innych krajowych regulacji 2 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa y 2 = 1.0 został włączony. Vinylester STVK do betonu Aplikacja z prętem gwintowanym: Projektowanie metodą A Charakterystyki wartości dla obciążeń ścinających Załącznik 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej

19 Strona 19 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 8: Przemieszczenia kotew wklejanych pod wpływem obciążeń rozciągających ¹ Rozmiar kotwy- pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Przedział temperatur 40 C/24 C Przemieszczenie δ NO [mm/(n/mm 2 )] 0,021 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,049 Przemieszczenie δ Noo [mm/(n/mm z )] 0,030 0,033 0,037 0,045 0,052 0,060 0,065 0,071 Przedział temperatur 80 C/50 C Przemieszczenie δ NO [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,056 0,063 0,075 0,088 0,100 0,110 0,119 Przemieszczenie δ Noo [mm/{n/mm 2 )] 0,072 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,159 0,172 Wartości przemieszczenia dla projektowanego obciążenia Przemieszczenie dla krótkoterminowego obciążenia: δ NO x τ Sd /1,4; Przemieszczenie dla długoterminowego obciążenia: δ Noo x τ Sd /1,4; (τ Sd Projektowana wytrzymałość spoiny) Tabela 9: Przemieszczenia kotew wklejanych pod wpływem obciążeń ścinających ² Rozmiar kotwy- pręt gwintowany M3 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Przemieszczenie δ VO [mm/(kn)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Przemieszczenie δ Voo [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 2) Wartości przemieszczenia dla projektowanego obciążenia Przemieszczenie dla krótkoterminowego obciążenia: δ VO x V d /1,4; Przemieszczenie dla długoterminowego obciążenia: δ Voo x V d /1,4; (V d Projektowane obciążenie ścinające) Vinylester STVK do betonu Aplikacja z prętem gwintowanym: Przemieszczenia Załącznik 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej

20 Strona 20 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 10: Projektowanie metodą A: Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla obciążeń rozciągających Rozmiar kotwy- pręt zbrojeniowy Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Obciążenie niszczące stali (Własności zgodne z Zał. 4) Nośność charakterystyczna, BSt 500 S zgodnie z DIN 488- N Rk,s [kn] :1986 lub E DIN 488-2:2006 6) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N Obciążenie niszczące przy wyrywaniu z podłoża betonowego i wyrywaniu stożka betonu Nośność charakterystyczna masy kotwiącej dla betonu niespękanego C20/25 Zakres temp. l 5) : τ 40 C/24 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 8, ,0 8,0 7,0 1,4 Suchy bądź mokry beton Zakres temp. ll 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zakres temp. l 5) : 40 C/24 C τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 γ Ms= γ Mp 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 Otwór wypełniony wodą Zakres temp. ll 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Współczynniki zwiększające z uwagi na beton niezarysowany τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 γ Ms= γ Mp 2,1 4 > C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,1 Próba niszcząca dla podłoża betonowego, wyłupanie betonu niedopuszczalne Odległość od krawędzi podłoża C cr.sp [mm] 1,0 x h ef 2.h ef (2,5-h/h ef ) 2,4 x h ef Odległości osiowe między kotwieniami S cf.sp [mm] 2 Ccr,sp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (suchy i mokry Y Msp 1,5 2 > 1,8 3) beton) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (otwór Y Msp 2,1 4 > wypełniony wodą) 1 Jeśli nie ma innych krajowych deklaracji 2 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2 =1.0 został włączony. 3 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2 =1.2 został włączony. 4 Zredukowany współczynnik bezp. γ 2 =1.4 został włączony. 5 Wyjaśnienia patrz rozdział Dla prętów zbrojeniowych, które nie są zgodne z DIN 488: Nośność charakter. N Rk,s powinna być określona zgodnie z Raportem Technicznym TR 029, rozdział (5. Wytyczne dla dodatkowych prętów zbrojeniowych wklejanych w istniejącym podłożu betonowym patrz rozdział 4.2 Vinylester STVK do betonu Aplikacja z prętem gwintowanym: Projektowanie metodą A Charakterystyki wartości dla obciążeń rozciągających Załącznik 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej

21 Strona 21 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 11: Projektowanie metodą A: Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla obciążeń ścinających Rozmiar kotwy- pręt zbrojeniowy Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Wytrzymałość stali bez działania dźwigni (Własności zgodne z Zał. 4) Nośność charakterystyczna, BSt 500 S zgodnie z DIN 488-2:1986 lub E DIN 488-2:2006 3) v Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,5 Wytrzymałość stali przy działaniu dźwigni (Własności zgodne z Zał. 4) Charakterystyczny moment zginający, BSt 500 S zgodnie z DIN 488-2:1986 lub E DIN 488-2:2006 d) M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V Wytrzymałość połączenia w betonie pod wpływem siły wyrywającej 1,5 Współczynnik k wg równania (5.7) Raportu Technicznego TR029 2 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp 1,50 2) Wytrzymałość betonu na krawędzi (zniszczenie krawędzi betonu) γ Mcp 1 Jeśli nie ma innych krajowych deklaracji 2 Częściowy współczynnik bezp. γ 2 =1.0 został włączony. Zobacz rozdział Raportu Technicznego TR 029 1,50 2) 3 Dla prętów zbrojeniowych, które nie są zgodne z DIN 488: Nośność charakterystyczna V Rk,s powinna być określona zgodnie z Raportem Technicznym TR 029, rozdział (5.5) 4 Dla prętów zbrojeniowych, które nie są zgodne z DIN 488: Charakterystyczny moment zginający M 0 Rk,s powinien być określona zgodnie z Raportem Technicznym TR 029, rozdział (5.6b) Wytyczne dla dodatkowych prętów zbrojeniowych wklejanych w istniejącym podłożu betonowym patrz rozdział 4.2 Vinylester STVK do betonu Załącznik 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej Aplikacja z prętem zbrojeniowym: Charakterystyki wartości dla obciążeń ścinających

22 Strona 22 Europejskiej Aprobaty Technicznej wydanej dn.10 maja 2010 Tabela 12: Przemieszczenia kotew wklejanych pod wpływem obciążeń rozciągających ¹ Rozmiar kotwy- pręt zbrojeniowy Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Zakres temp. 40 C/24 C Przemieszczenie δ NO [mm/(n/mm 2 )] 0,021 0,023 0,026 0,028 0,031 0,036 0,043 0,047 0,052 Przemieszczenie δ Noo [mm/(n/mm z )] 0,030 0,033 0,037 0,041 0,045 0,052 0,061 0,071 0,075 Zakres temp. 80 C/50 C Przemieszczenie δ NO [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,088 0,104 0,113 0,126 Przemieszczenie δ Noo [mm/{n/mm 2 )] 0,072 0,081 0,090 0,099 0,108 0,127 0,149 0,163 0,181 Wartości przemieszczenia dla projektowanego obciążenia Przemieszczenie dla krótkoterminowego obciążenia: δ NO x τ Sd /1,4; Przemieszczenie dla długoterminowego obciążenia: δ Noo x τ Sd /1,4; (τ Sd Projektowana wytrzymałość spoiny) Tabela 9: Przemieszczenia kotew wklejanych pod wpływem obciążeń ścinających ² BST 500 S Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Przemieszczenie δ VO [mm/(kn)] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Przemieszczenie δ Voo [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 2) Wartości przemieszczenia dla projektowanego obciążenia Przemieszczenie dla krótkoterminowego obciążenia: δ VO x V d /1,4; Przemieszczenie dla długoterminowego obciążenia: δ Voo x V d /1,4; (V d Projektowane obciążenie ścinające) Vinylester STVK do betonu Aplikacja z prętem zbrojeniowym: Przemieszczenia Załącznik 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej

Techniczna z 02/11/2016

Techniczna z 02/11/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena (Tłumaczenie w języku polskim, oryginalna wersja w języku

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

zamocowania specjalistyczne

zamocowania specjalistyczne zamocowania specjalistyczne strona symbol nazwa nity 70 Nity otwarte aluminium stal zwykła 71 Nity otwarte aluminium stal nierdzewna 72 Nity szczelne aluminium stal zwykła 73 Nity szczelne aluminium stal

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Strona 2 Europejskiej, wydanej 17 października 2011 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z19 z ETA-13/0749, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 15.04.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

APROBATY Aprobata Techniczna ITB AT /2013. POJEMNOŚCI 280 ml 380 ml

APROBATY Aprobata Techniczna ITB AT /2013. POJEMNOŚCI 280 ml 380 ml OPIS S-IRP to żywica poliestrowa nie zawierająca styrenu. Jest spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak beton lub cegła

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań AT-HP Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu System Zamocowań INFORMACJE OGÓLNE Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 40 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

Zaprawa iniekcyjna FIS EM Zaprawa do wykonywania połączeń o najwyższej wytrzymałości w betonie.

Zaprawa iniekcyjna FIS EM Zaprawa do wykonywania połączeń o najwyższej wytrzymałości w betonie. 69 iniekcyjna FIS EM do wykonywania połączeń o najwyższej wytrzymałości w betonie. INFORMACJE OGÓLNE iniekcyjna iniekcyjna FIS EM 585 S iniekcyjna FIS EM 1500 S Nadaje się do: Beton niezarysowany Beton

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-CAS-V Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym Bonded anchors

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 (M6 - M20) AT-15-7280/2014 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami

R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami KOTWY WKLEJANE R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu Aprobata Europejska do 15 podłoży Product

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7840/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129 Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0129, wydanej 15.05.2013 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33)

Bardziej szczegółowo

KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu

KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu SPECJALISTYCZNA KOTWA CHEMICZNA SPEC, to dwuskładnikowa masa żywiczna służąca do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności. Dzięki wysokiej

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7729/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów.

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. MOCOWANIA CHEMICZNE 73 Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. INFORMACJE OGÓLNE zaprawa iniekcyjna Pręt gwintowany FIS A, stal ocynkowana Pręt gwintowany FIS

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego str. 1 / 20 [Tłumaczenie obejmuje 20 stron Aprobaty: 8 stron tekstu i 12 załączników. W tłumaczeniu zachowano oryginalny układ dokumentu; pominięto fragmenty

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu - Aprobata Europejska do

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0677 z 10/08/2016

ETA 16/0677 z 10/08/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0677 z 10/08/2016 Jednostka Oceny Technicznej

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

KOTWA CHEMICZNA KOTWIENIE W BETONIE SILIKATACH I CEGŁACH

KOTWA CHEMICZNA KOTWIENIE W BETONIE SILIKATACH I CEGŁACH KOTWA CHEMICZNA KOTWIENIE W BETONIE SILIKATACH I CEGŁACH ulotka kotwa chemiczna 20120702.indd 1 12-07-02 13:12 Zalety produktu: Ekspresowy montaż (chemoutwardzalna) Do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I 129 FH II i FH II-I INFORMACJE OGÓLNE obciążeń FH II-S, obciążeń FH II-SK, obciążeń FH II-H, obciążeń FH II-B, obciążeń FH II-I, z gwintem wewnętrznym, Zastosowanie: i niezarysowany C20/25 do C50/60. Także

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r.

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Przegląd systemów kotew wklejanych fischer do betonu zarysowanego. strona 3 Profesjonalny system do betonu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

ETA-15/0263 z dnia 27 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim.

ETA-15/0263 z dnia 27 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. Member of www.eota.eu Urząd wydający aprobaty techniczne dla wyrobów i systemów budowlanych Urząd Kontroli Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo