WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI"

Transkrypt

1 WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI - projekt ewaluacji nr 1 wg planu nadzoru pedagogicznego Niepublicznego Przedszkola Szkrabki w roku szkolnym 2014/2015 grudzień 2014

2 CEL EWALUACJI Ocena działań przedszkola w zakresie organizacji indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka: Czy w przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną dzieci? W jaki sposób? Czy nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie? Jakie działania o tym świadczą? Czy przedszkole organizuje działania zapobiegające wykluczeniu dzieci ze względu na warunki ekonomiczne, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność? Czy robi to skutecznie?

3 NARZĘDZIA BADAWCZE ankieta dla rodziców ankieta dla wychowawców ankieta dla nauczycieli, niebędących wychowawcami grup wywiad z dyrektorem analiza protokołów powypadkowych

4 Rodzice ankiety wypełniło 24 rodziców (rozdanych zostało 80 kwestionariuszy) 71% z nich to rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola kolejny rok, 29% - pierwszy rok

5 Nauczyciele ankiety wypełniło 17 nauczycieli (rozdanych zostało 20 kwestionariuszy) 7 z nich to wychowawcy grup, 3 - inni nauczyciele pracujący w przedszkolu

6 Czy w przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną dzieci? W jaki sposób?

7 ROZPOZNAWANIE POTRZEB DZIECI Według wszystkich nauczycieli w przedszkolu podejmowane są działania, mające na celu rozpoznanie potrzeb dzieci, wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej (jest to robione zgodnie z zaleceniami dyrekcji). 94% nauczycieli uważa, że działania te umożliwiają rozpoznanie potrzeb każdego dziecka. Działania wskazane przez nauczycieli, jako mające na celu rozpoznanie potrzeb dzieci % 65% 41% 41% 41% 2 6% 6% obserwacje dzieci kons.z ped./specj. kons. z dyr. rozm. z rodz. arkusze obs. indyw.rozm.z dziećmi zaj.z ped.

8 DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI Według 83% rodziców, ich dziecko wymaga wsparcia w jakiejś sferze rozwoju (1 twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, a 7% tego nie wie). 88% nauczycieli twierdzi, że w przedszkolu są dzieci z trudnościami (12% uważa, że takich dzieci nie ma wśród tych, z którymi pracują) Liczba dzieci w grupie, wskazanych przez wychowawczynie jako dzieci z trudnościami w jakiejś sferze rozwoju 18% 9% 9% 36% 27%

9 DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI Sfery rozwoju, wskazane przez rodziców jako wymagające wsparcia u ich dzieci 35% 3 25% 2 15% 1 5% 29% 24% 18% 15% 9% 6% jez. mat. ruch. muz. plast. społ.-emocj. Sfery rozwoju, wskazane przez wychowawców jako wymagające wsparcia u dzieci w ich grupie % 27% 9% 9% 91% jez. mat. ruch. muz. plast. społ.- emocj.

10 DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI Wszyscy nauczyciele twierdzą, że podejmują działania, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami. Działania podejmowane przez nauczycieli, mające na celu wsparcie dzieci z trudnościami % 25% 6% 31% 31% 13% 6% 6% 13% 6% 31% indyw.praca/rozm owy z dzieckiem chwalenie dziecka dostosywywanie poleceń i zadań do dziecka zajęcia grupowe wsp.z ped./specj. obserw.dzieci szukanie inf.w książkach/int. szkolenia wsp.z plac.zewn. kons.z dyrektorem współpraca z rodz.

11 DZIECI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE Według 79% rodziców, ich dziecko jest szczególnie w jakiejś sferze uzdolnione (13% twierdzi, że obecnie dziecko nie wykazuje ponadprzeciętnych uzdolnień, a 8% tego nie wie). Według 7 nauczycieli w przedszkolu są dzieci szczególnie uzdolnione (18% uważa, że takich dzieci nie ma, a 12% tego nie wie). 2 15% Liczba dzieci w grupie, wskazanych przez wychowawców jako szczególnie uzdolnione w jakiejś sferze rozwoju 17% 17% 17% 1 8% 8% 8% 8% 5%

12 DZIECI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE Sfery rozwoju, w których dzieci wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia (wg rodziców) 35% 3 25% 2 15% 1 5% 3 23% 17% 13% 13% 3% jez. mat. ruch. muz. plast. społ. Sfery rozwoju, w których dzieci wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia (wg wychowawców grup) % 67% 58% 42% 25% jez. mat. ruch. muz. plast. społ.

13 DZIECI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE 64% nauczycieli twierdzi, że podejmuje działania, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych (a 36% tego nie robi). Działania podejmowane przez nauczycieli, wspomagające rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych % 43% prowadzenie zajęć grupowych indyw. stymulowanie rozwoju zachęcanie do uczestnictwa w zaj.dod. 21%

14 OGÓLNE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W OPINII RODZICÓW Według 75% rodziców przedszkole oferuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych (17% twierdzi, że wsparcie to jest niewystarczające, a 8% uważa, że przedszkole takiego wsparcia nie oferuje). 92% rodziców uważa, że przedszkole umożliwia ich dzieciom rozwój (8% tego nie wie, a żaden z rodziców nie sądzi, że przedszkole tego nie robi). Sfery rozwoju, wskazane przez rodziców jako te, w których dzieci mają umożliwiony w przedszkolu rozwój swoich zdolności 2 15% 19% 15% 16% 16% 16% 17% 1 5% jez. mat. ruch. muz. plast. społ.-emocj.

15 WYPADKI W przedszkolu do tej pory miały miejsce 3 wypadki z udziałem dzieci: upadek na zjeżdżalni zranione dziąsło i naruszone przednie zęby upadek na zjeżdżalni uderzenie w głowę upadek w łazience uderzenie w głowę

16 Czy nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie? Jakie działania o tym świadczą?

17 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECI Według 86% rodziców przedszkole zapewnia swoim wychowankom indywidualne wsparcie (1% uważa, że nie, a 13% nie potrafi tego stwierdzić). Sfery rozwoju, wskazane przez rodziców jako te, w których przedszkole zapewnia dzieciom indywidualne wsparcie (ogólnie) 25% 2 15% 1 5% 18% 17% 15% 18% 12% 2 jez. mat. ruch. muz. plast. społ.- emocj.

18 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECI Ponad połowa rodziców (52%) twierdzi, że przedszkole podchodzi indywidualnie do potrzeb ich dziecka (28% uważa, że nie, a 2 - tak, ale tylko w określonych sferach). Sfery wskazane przez rodziców jako te, w których przedszkole podchodzi do potrzeb ich dziecka indywidualnie jez. mat. ruch. muz. plast. społ.-emocj.

19 INDYWIDUALNA PRACA Z DZIEĆMI Również ponad połowa rodziców (52%) dostrzega tym samym indywidualną pracę nauczycieli z ich dzieckiem (32% jej nie dostrzega, a 16% - tak, ale tylko w określonych sferach). Sfery rozwoju, wskazane przez rodziców jako te, w których dostrzegają indywidualną pracę nauczycieli ze swoim dzieckiem % 25% jez. m at. ruch. m uz. plas t. s poł.-em ocj.

20 INDYWIDUALNE KONSULTACJE Wszyscy rodzice wiedzą, że w przedszkolu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wychowawcami grup. O konsultacjach z logopedą, pedagogiem, terapeutą SI i instruktorem jęz. angielskiego wie 92% rodziców. Wszyscy nauczyciele informacje o indywidualnych potrzebach dziecka przekazują za pomocą bezpośredniej rozmowy.

21 INDYWIDUALNE KONSULTACJE Ogólnie komunikacja z nauczycielami przedszkola jest przez wszystkich rodziców oceniania jako dobra/bardzo dobra! Ocena komunikacji z nauczycielami przez rodziców b.dobra 41% dobra niewyst. 59% zła

22 INDYWIDUALNE KONSULTACJE Dodatkowe uwagi rodziców: Wszystkie panie zawsze chętnie i wyczerpująco udzielają odpowiedzi na bieżące pytania, starannie przygotowują się do spotkań planowanych. Zawsze mogę się dowiedzieć wszystkiego o moim dziecku, a nauczyciele są dostępni i otwarci. Comiesięczne spotkania, codzienne omawianie zachowania dziecka, znajdowanie czasu zawsze, zgodnie z potrzebami rodziców. Ciocie bardzo dobrze znają swoich podopiecznych, w razie zmian zachowania u dzieci zawsze informują rodziców. Kontakt rodziców z nauczycielami oceniam bardzo dobrze ze względu na profesjonalizm.

23 INDYWIDUALNE KONSULTACJE Dodatkowe uwagi rodziców: Brak sali ruchowej. Podczas odbioru czasem brakuje mi informacji nt.przebiegu dnia w przedszkolu, np. czy były awantury, jak rozwiązane, czy dziecko spało, jadło itp. Mogłoby być więcej informacji na temat zajęć z języka angielskiego. Jest wymiana maili, spotkania, jednak te ostatnie odbywają się zbyt rzadko i są zbyt krótkie - 20 minut to zbyt mało. Brak zebrań, gdzie przedstawione byłaby wizja wychowawcza, tak by była ona spójna na linii rodzice-przedszkole. Jest zbyt mała praca z rodzicami, zbyt mało prób integracji i włączenia rodziców w pracę przedszkola. Brakuje nam bardziej szczegółowych informacji o dziecku, jego zachowaniach, problemach bądź wykazywanych uzdolnieniach/deficytach, nie tylko o tym, czy dziecko zjadło obiad. Pytanie, na ile indywidualne spotkania z nauczycielami przekładają na indywidualne podejście do dziecka/jego potrzeb.

24 Czy przedszkole organizuje działania zapobiegające wykluczeniu dzieci ze względu na warunki ekonomiczne, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność? Czy robi to skutecznie?

25 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU DZIECI W opinii 29% nauczycieli w przedszkolu miały miejsce sytuacje, wskazujące na możliwość wykluczenia dziecka (71% uważa, że do takich zdarzeń nie dochodziło). Wszystkie te przypadki polegały na okazywaniu przez dzieci niechęci wobec jednego z nich za pomocą zachowania (odsuwanie od zabawy, popychanie, niechęć wobec wspólnego stania w parze itp.) lub słów (np. komunikaty nie lubię cię ).

26 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU DZIECI Prawie połowa (46%) rodziców nie potrafi stwierdzić, czy w przedszkolu podejmowane są działania przeciwdziałające wykluczeniu dzieci. 42% 46% tak nie nie wiem 13%

27 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU DZIECI 82% nauczycieli podejmuje działania, mające na celu zapobieganie wykluczeniu dzieci (18% tego nie robi). Działania, przeciwdziałające wykluczeniu dzieci, podejmowane przez nauczycieli % 29% 29% 14% 14% 7% zajęcia dyd.nt.tolerancji itp. czyt.książ./ opowiadania nt.tolerancji reakcja na syt.wym.wyjaśn ienia scenki dramowe/ przedstawienie trakt.wszystkich dzieci równo zwracanie uwagi na mocne strony dz.

28 WNIOSKI

29 RODZICE NAUCZYCIELE Większość rodziców uważa, że ich dziecko wymaga indywidualnego wsparcia. Wszyscy nauczyciele podejmują działania mające na celu rozpoznanie potrzeb oraz wspieranie uczniów z trudnościami. TRUDNOŚCI Większość rodziców uważa, że ich dziecko wykazuje szczególne zdolności. Większość nauczycieli podejmuje działania mające na celu rozwój zdolności dzieci. ZDOLNOŚCI

30 Większość rodziców jest zadowolona z działań przedszkola związanych z wspieraniem indywidualnego rozwoju ich dzieci: indywidualne podejście do każdego dziecka; indywidualna praca z dziećmi wykazującymi trudności lub zdolności; wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych; komunikacja z nauczycielami (oceniana jako bardzo dobra lub dobra).

31 Dziękujemy za uwagę! Angelika Ferenc Anna Kopaniak Anna Spruch

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!"

Moduł 4: Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem! Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!" Warsztaty doskonalące dla nauczycieli 1. Wprowadzenie Głównym założeniem projektu EUBIS Obywatelstwo UE: Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3 Jesteśmy jedyną w powiecie placówką gimnazjalną z oddziałami integracyjnymi. Na 18 oddziałów, 6 ma charakter integracyjny. Głównym celem organizowanej

Bardziej szczegółowo

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia.

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. Uczniowie w procesie autoewaluacji szkoły. Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. To uzasadnienie jest jak najbardziej właściwe, dlatego przy kolejnej zmianie nie dziwi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo