Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s."

Transkrypt

1 ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr prybył 2 bm rury dlgcj Komttu Cntrlngo Komuntycnj Prt Kuby kłd dlgcjd, którj prnjcy cłonk Bur Poltycngo, krtr KC KP Kuby Crlo Rfl Rrgu chą: Lc,no Jorg cłonlk KC mbr Kuby Polc Rul Forn]J Dlg Okęc 3 lpc 9 roku DZENNK N ropocyjący ę jblż Ndycjny X rk y Zjd PZPR prooon otły dlgcj brtnch prt komuntycnych robotncych rgu krjó ocjltycnych N lotnku C ŁóDZ pondłk ojcth Glmpm Jrulk potkł ę bm pr Rdy Mntró, Jrulk ojcch gn rm potkł ę prymm Polk rcybkupm mtropoltą rkm gnźnńkm k Jófm Glmpm Dnnkr PAP p: N klk mnut prd g 7 prd gmch Ptydum Rądu r Aljch Ujkch jchł mochód oący rcybkup Jóprność jj dł jko cłof Glmp ryt k n śc tr Epkdptu Polk k b<;>ku Chrkttyując nn nurty p Bronł Dąbrokgo dykuj K Brckok trdl krtr prym k, prłt Bro mj r] nł ż n ytąpło P<kgo Prd ś prkon ż dźgn gopo cm urędu,t<>jngo gośr" drk kryyu ymg prc ootł dyrkr gbntu pr pochn) kl dłń kr płk Rdy Mntró l\lcrk jgo ry:otp (Dly cąg tr 2) Xll PLENUM KC PZPR Oręd Bn dr Hurryt" dnnk oręd byłgo pry orę dr Bn rnu dnt d2u tym ośdcył, ż mr pjąć lkę o utnon rpublk prd?j "rn ż lmkj" trdł tk który ohccn prują lud, ykorlytują rn, łdę 5lm dl ł5nych cló, dążąc krtycnj pr dykttury ypł prydnt Były ę jk yb>ym końc nm ojny rńkor<kj Dnnk furryt" ponfurrnflthrn ż rónż ł rno brt dym5jcnongo prydnt, b,j!o prokurr gnrlngo Fthollh Bn dr Turck opublkoł r było ę bm XU plrn pn Komttu Cntrlngo Polkj Zjdnoconj Prt RobotncJ Obrm prncył krtr KC PZPR tnł K N porądku dnnym jły ę pry ąn pr:gonm (X Ndycjngo Zjdu PZPR RoptrZ<l no rónlt> prn dłlnośc komj ponłnj pnhg X Plnum KC PZPR dl ocpny tychcogo prvpn, prc kt plnośc ootj prdłom kronc funkcj płnących PZPR, łonkó tj pr pnch nokó Komt Cntrlnmu Otrjąc obrdy tnl K pł,, hrktu plnum ynk, ż n będ ono już pjmoc chł dndąc:vch d prt Z 4 dn ycy, c7łon"l" o mttu c;trlng clnych łd "J prl! dr ol m nbtv lx Ndyc"jn; Z<;o: Będmy C ocą ą tę pr:ryjmć, co _ thdrł 3go funkcjm, któr ponny byc ZJdu koncon YTĄPENE K BARCK OKEGO O prbgu brń ; konfrn{j orl orgncyjnych prlygo_nch o X Zjdu prdt ł formcję cłonk Bur Poltycngo krtr KC PZPR K;mr BrPrypomł on ż ckok były V Plnum KC PZPR go<lą ę br yborcp ntncj prtyjn;vch t<h POP któr ob tgo ycyly Z pr mrytło około O proc O"gnc prtyjny<h cu X Plnum KC którym pryę uchłę o pochnych yhor<h prt or utlono ogólny tr Plnum h\ N X mn jdu PZPR poctk du o<tł v cony \4 lp<, br K Rqr KomtPt pońformohl k ok Cntrlnv ż tdn jo d<yprogrmooyborcch Uchłę Zdm prt tlo Dt!korcj lcy mk Głn 2 mtch \V Brytn k polcjntó nolo Pątk oool były kulm,cją głnych blżj no<ktślc lcb uc_ 9dn<lgo okru prygnych jść mk połcn vch który or_ tnkó ży Bryt P ott śdkó Z,p>dn o cotrn śr nch 48 gn 2 mt brytyjkch było ną roruchó t<ó pt nyrh prcko o;c>bom t<jzruchch trć pol cją, tbo klpó uctncącvm Nj mnę tktyk ypo ż t ppl mochó krn orn hncngo PC>lcj głnj kcy nono klkutu dlncch Lon rcó prtcpt dc dynu Polcj rł ok 7 Prm r krju M Th t hr pry cgo ł, ż źródł ść ą glc;b mk, utnkó lcy Rny obrż nż motyy cy krymln 5 tnoko KZ PZPR Porgo ccn pr Krtv Porc" Zpołu Zkl;o Komttu Plnum PZPR połu Port go c7c tn$nolj\c D<Odnu O bm po konu ly romó prrąą pronych, komją orl Krty Porc ;ytucj połcnopoltycnj, pnują cj pol porym lrd m n: prddnu blżjącgo ę X Zjdu prt yołyn jmnj Żgo punktu plngo już :!< pętj ytucj pglcnogopr cj krju, moż prć nlzklócmc oblclnych tępt potrbng br tk pokou obcnj chl będ cytn jko prób rpdcrn Y>lkó próby krśl mrjących jśc obcngo kryyu polc goprc!!o nopoltycngo,,krt Porc" n moż byt krtą prtr&oą dl tron tno ko co pr tyc krty bylo jdnocn okrn drugj cęśc kontrncj prcoyborc,j p Lkn lu dlgtm X Zjd PZPR koml Użmy, ż propoycj,krty Porc" ąj co rnny być cęśc już pro n życ żnoścą 3 9ol oku potf prylj lż loby już r ng>joc tcrmnm łt końc loc r my rónż tnoku, t pr7ylj,krc Por" )n nny być różncon lżnoc chrktru prcy, ór Krcy Górnk" pry porc ż Użmy, rl ponny hyć prycyną yoly npokoju clym kr u tj _ytucj trjk n_ ponn p]ęct<; dcy mc m c, o trjku, o prylj m o p &l o runk bytu b uprd ngo prkonul łogą jt n pryjęc Xll Plnum KC PZPR publkujmy tr 4 prn KC PZPR (omón) mcmy tr 3 4 POEDZENE RADY MNTRÓ\V m cn, o b Rcnk proy rądu nfor Jrulkgo było ę ogłpnym n Rdy Mntró muj: prnctm tmtm obrd były łoż r_ p 2 bm ojcch formv rn prmr, gn rm rnptrvł Mntró Rd pkt uchły pr ut l rformv rn bvtu u:ocó mtrłó nnvrh śro utl prukcj OtllZ dkr opt nrgę unoy ró Prprn rformy optrnovch cn bytu t jdnym runkó po rformy gprrj r prłnk nbędnych Rkor romry prłdun r hunku konom r ku trcnych mu krjo o pr<l dłlnośc or Z ąk Rdck płyn ngo bort yn ku rformy _ nvrh ol łc bnyny j:ękvm polkm urhym tąp tn orktłc rpol t"cj kol<> lcj m:ędy rm urocó norc" Mdvk r_ mtrló jdnj trony, or vch Żurr 2 rm yrobó l!ovrh drudl ę uttvmują brt bm tmtj plcók Cntr gj (rot cn vrobó gol Pr4któ Nfvch prcu ych będ cn nży c już klku tygn m rotu cn urocó mtrkymlnych ob_roth prp<>;n łó ponż koty urnco?: poł rdckrh plkch mtrło trnoą tvlko ręc cytrn p 26 n bnvnv ląrnych kotó prukcj yyż prronych) którą r ::ył ę robó borcó trnt cłgo kr]u, (Dly cąg tr 2) (PAP\ Rkcrdy ŻurcyMdyc prym ryąc lłlu ooby prl lkgo prtdonk gbntu prmr, gd otl potn pr ojcch Jrulkgó kronk Urędu d mn Jrgo Kubryń kgo prd rpocę gbnc cm romoy prmr ręcył prymo lt grtulcjm łd pńych PRL ą ku dnm mu pr ppż J Pł l jyż gnośc KoCl ool,km Jdnocśn J rulk prkł "rcybkuo<> J Glmpo lp:p życ pomyślnoś lużb Koścoł ru ool5kgu Prym ży Z t >rdpcn pękoł drąc okrągłgo łu, pry ktńrvm lo<yly ę romoy pr: mr po<lł ż c<y ę, ż >Jrym, który m tr br vbrć ę pr<ot dn mógł rlo tym l prcy" Tk tfl prd prł rcvbmqm tr dużo <kup Glmp potkń dm rlcj, <Zo \ęr hoc dś l byłm Prym n tm vr,l jdnocpśn ść n!q ormrpm rlo<lł mdlę, Ok< <::(\ty jt rónż tym rł <lro uc_c:;7onv Rotmoy tr ły gnę 5 Tk trd ofcjlny llnut komunkt nrkny JJQ ch Pol <k APnc Prokońcnu nfl j::7n,::;,,poruono Vj ktuln pry krju tvm PQłffrn " nokou rn proru ro3 nomvślnp!o orlnov orr nrpz\"rp7": krv3v!=o:vrh \vk Lłę: prcn F J tru dl fm CU Złotym ponkę p(śclnm pt mrnoą yróżnono Pobudk Borokgo ło Urbnolc " Zl?ty prśc ń otr;ymł jj ylmoc chór Cntflngo Z5polu Artytycngo ok Polkgo : rbr plnk otryml3 ny prścń mnro Gdy Polk d m ro gr" Andrj m Jdg Zbyt l rcy :flfoblmó lśmy roą rcnj OkJj ę, ż l ctj kron jt npr:n;ch ż prktycn ubgłgo roku nk prł rmont Porując prę ndno p trjkó b gy KV P ;ętych dś ż oł, łę L trudno jt pnoć nd ruchm cłym ku ękoć jo; t jt yborm 5)ch rgojźd ljb!ż>ym Po ch tr olrrno$" ąku tgo typu pnypdd nc pł nny mć jdk już m jr, tym hrdj ż o!b ruch ąkoy Polc pon końcn potk, dł, ż jpt on br mę cony, l n nch(\cony kłopo tm rrj potą nfktó rych dłcy ołń tk7:p m Ko np nrrbl,m" ktlovn, pńt m o<>męcl y kń \V ścołm" DZEN KEE 94 dnu roku łońc o g 43, ujdll ś o g 253 ło h nn Młgot, jm kmp progrmooyborc prhgl prldnym c H om rolp;x;n lx Ndycjny Zjd prt Móc prypomntl, kmp<progrmooyborc ropu clęł ę ku gorąc<:j cłj bm Lch l<, pothl ę pnd dykuj o prycych kry tn K krnoc yu, plnośc yp Gdku mkńm md c ocjlmu, o poobch pryłość ę bpcm Lch łę trdł tę prd jkm kryyoym; p, ż jpnlj,tm Cnm dykuj tj mnoł lon kryty ąku jt uporqdkon pcny, rolcnoy, Pożną roę pnych troną nąą p dykuj grły projkt mn ch rtlu r ttuc PZPR or łoż 6 poroumń lcj My, oobn jk rqd progrmo jd byt l rcy ośdcył N brch konfrncjch problmó o:ęlśmy ru pł tępn krtr KC tl\ n moż rą, dcy,n mnoł proypc błędy ytk połcnopoltyc blmtyk ymgją ugo trb ocną lt 7 cą śnjych or dążn cu pno pro:ln go morlngo ocyc ę ocl noy l n pr V>, :T ą rprt błędó prłośc_ Tym cy, któr n:gją tychmprygo jęc,tnok tż trb tłumcyć utrymyn ę lng nurtu rolcno kłdm fl!o moż być cho6żby go Jdnocśn jdk jk n fkt blżjąco:?j kmpn bu\ gdy tąd prt n pośę cono tk l ug problmom ttuym m prq kroncj rol pr prtę d ku tj dykuj prc mm ttuc ukno rorcyąń pących ty pły cłonkó orgn< ę ktłn prtyjnych po\tvk prt or pjących XV Po nocnych obrdch jury Ftlu Ponk Zo!nrk,j p 3 plonk Kołobrgu prdtnych c l c rtk<> go koncrtu prmlr ko>obrklch rbroych łotych" gn ctry ponk u,ł<> o tścln" Złotym mro tr rl!obrnyml p rścm ślublno ym yróżnono tkż ykocóv ponkl u r tk Zjd br;kj r:u Mochum ybrł jcgo u dudtu lt cl tj prt Frn Jof tn ponon Otrymł prncącym jpj on żnych głoó, tj 96,7 proc corj prymm Polk Jófm Hnryk Rok tlfo CAF Ernt optyk: dnu dt jlvm prtprłujp łl dl, l;l ( f)u};o dt chmurn mł, pr>jroo możl dużgo rtjąc opdu prość ytąp lotngo lub bury, Tmprlu r mkyml d 25 t tr łby umrkony połudnoolh krunkó nrh thnch Cnt>n gnp 9 vnolo 99?, hp cyl 744, mm cnc Btuż, Zm M 826 ybtny dk br t chonbrg, Zm >\ 95 knnovr utrck 946 PPry po yolc nu Kongr D lftfłl pyn m ndykrtnych byją tylko ndykrtn tń, p " Kolobrgu muyl<ę pl;ł któr k Adm ojdk ło Lch Kono rbrnym prścnm ypńk tkż ponkr Ad m różnono Zr jury yróż prścnm Złotym nuo ponkę trą pt Ott rż kompoyr Lo Ln;kgo ur łó łm Y r c,lokgo: tkl mo jj yko\rc różnn otrymł Ad m ojdk rbrny p l rśc! ń jury prył<> uro pt N: m rycr b pncr muy Bndykt K<>nolk!go o ką m Zof BYtrycklj or Jnurbrny pr Prymnokgo ścń otryml hkt jj ykoc Romn Grck Jury llrylo po<l yróżnń, Jśl chc dć rkk kop :lęko, Cby b cl chol o ropę

2 Lt pp rkó cłgo rc błogołdńtm prlł Ppż Jn Pł rr:c krj:vł bm lt rcybfrnck M9chrk:go, kupó bkupó polkch dl cłj pol:nośc; Koścoł kktórym Polc, l;ckgo końcn prypomjąc ottnch dch crc żłoby lturgcnj po gon k krdył tęf yyńkgo, prym Polk, rdcnych, płłoch nych cgólnj tncj, pkrśl nykł bogc duch mrłgo prym K krdył tfn yyńk tł ę dl ych có p ppż ychocą ucyclm duchu cłj prdy o cłoku Ucąc ś ptrując trł ę Jko łużyć lum ro rc!nk gnośc nutrony cłok or jgo orulnych pr życu oobtym, rnnym, połcnyn roym cgóltł ę mr l prym nym prukłdm żyj m:łoścl ojcyny mu być polcony jko jdn jękych mężó łurn 7ny jj djch prymm Tyąclc rotępcy ś Potr rymkj lcy yrż jdncśn życc n, by okr pł pr ngo oboąkó chrktryoł ę chrścjńką dc>rłoścą ży c oobtgo, rnngo, połc ogo rogo ytkch ddb Jn Zrcj;u: ę rkó Pł trd ż ytk noł dl Koścoł, tkż dl ydr Polc ru ottnch tygn tją go ptlu Rónż tn lt pny jt ptl, choć pngo cu potępuj pród proc tż Prży rkolcncj r ;: y,tkm łęboko prm Kośroł, rny lud!dj pocgólnyrl n!łró noł pry, któr ubgł:?go roku cą ę rojją ojcytj m lśc yrżo n jt tępn potrdn mędyropgo prko, ż Polcy mją płn pro tnoc o prch j ojcyny Ppż cytmy n prtj proć Bog, żby rł trudn dło lork;j noy, któ dlj cęc ltu p3p, rj dążą mlony lud brc;j opommo różnr ddn rcjąc ę ytkch k: l lkó rkó pro, by du cgółoych, t pchu ry chrcjńk jd ych ptryń mogło ę pomrłgo dl rojć pry płnym nośc pryjęl tępcę prym, którgo po upły c nonu pr cłok pr u lturgcnj żłoby kroł ru Pąc o tym cytmy ottnch dn płn lśc Jo Pl cy!! cągu Ń n tylko duchu łunj trok oboąku chrścjńkgo :uchu brdj jc l tępc lcy gmżnńkj rkj rytmy drlj clrścjńkj lurlkj nd, lśc bkup Jóf Glmp, m któr pol ockć p7mokgo ycęt br duchu oj kpłnm jt Chrk d końcoj c?:ęśc ltu kocoł gnźnńklgo tryując yltkę nogo prym ppż cłgo rc prył bło3 ppż_ hd mu jdnocśn j gołń ytkm rą rdcn yrm; błogołc cym Amrvkn noln ":_ : :, pockó śrdmgo ęgu ypł ę tnoco prcko lkm ugm pnych poltykó chnouropjkch, by żm f:?:j: mrł dnu 9 lpc t98t roku Kolr r!lugottn cłonk półdlnł TANŁA ; broń moą n ląd l ch mór ocnó poblżu grnc Europy chn Poltyk ;nryk!k oś<lcył, ż n moż być moy o ryg,c rlcj t pójnj dcyj NATO grud 979 roku noj romc tycącj bronł mo or od roko Zą ń robrojnoych km Rdckdm Jgo dnm, rygcj tj dcyj ocłb$r, : Ząk } RĄdżkj m unku t pro t" df pomtroń "ójuu Atlntyckgo bo lgó n olno dópl!ścć, lnośc pżyłoby bom oju2aj Atlntyckro dł um>zcć " mrykńką noą trdł ż być ątpj,ooc npokoj,hnouropjlt ą ąn Amryknn moż TEFAK bm ż UA, n trktują pogą pry pjęc lżytą RdcZąkm rokoń yry rdcn;o półru cl Zon or Rn mrł go kłdją: KOLEDZY KOLEŻANKl! PN PRACY TECHNKA Z prc Kockgo p konłrolą połó Forum Prtyjngo Kcch był ę brn PROF DR HAR ZBG rd orgnro nlcjtyy forum Komuntó NEEM GERTYCHEM PRZEODNCZĄCYM EJMOEJ Pońkgo którj goprum był Rd ProKOMn PLANU GOPODARCZEGO, BUDŻETU FNAN "rmo Kcklgo Forum PrO) ty Jngo pry K PZPR Zgn : cśnją pą rądu, bln płtncy kr rd prdrlęl udł ju tychc tjny prch p kontrolę jmu N cym cl ccńkgo Ruchu Komunbęd o polgć? tó, Kckgo Forum Prtyjn Pry<lum Jmu uryło rmch nuj komj tłą go pry K PZPR, Klubu,rby gn BO" P>ńkgo Forum Komu pkomję pr blnu płtnc, go ląc lom potultm połó śldł dłlność rądu ąną ntó Klkgo Forum PrtyjnKlubu Myśl Poltycnj Kro cągnm krdytó ch pltą, "ón,o krjch kptl go, n Uctncyl r6onlż prtyjn tycnych, k ocjutycmych ktyścl lu śrok l K ch kłd tj pkomj? kch kłdó prmyłoych kr kł<l ę o 5 poołó: ą Luk Blcr (D), Zn<Jn K<J ju, m n: rocł Cy RprOdnCZlCY mllldr (Px) or Zbgn Grtych (PZPR) o, ry cc KolP pry pookom poołno cooboy oół!kprtó, brgu, Klc Gdńk Gdyn, Koktóry n ą n połm n cłonkm rdu ą mt j l Uru Olś or >Jlp pcjlśc o m:romnym ś<lcnu głębok dy ódt kt>ckgo Jk ynk Jk pły będą mć poło ktłn blnu płtn cgo? pn oo<lkomj Ponż 7 lpc było ę pr było ono prcdnm dłlnośc tąd jm ru orktykon 2tlśmy ę póln prdtdlm rądu: cj:ll rm prnkącym Komj Plno Zbgnm Mdjm Długom d rormor mn!trm R KTkm, M Krkm m jj dłmt N tęp, uyklśmy płną nform:ję o ktulnj ruktur dłuż krju, propoycjch dąłch rądu pr prtrktcj ym ryclm nośn pre*lunęc płrt, o (Dokońcn tr ) runkch tych płt or o ktuln ytucj h8jndlu grnonym P dzlśmy &ę o mrch rą<lu kt cny urocó mtrłó popłt długu roku 99 orn prdynych krunkch dł nny kłć brdj o_ hndłu grncnym Trktujmy t nformcj jko punkt cędngo uży ch proyjśc pocy pkomj Ponż łk n olły on dukcj Obnżn użyc mt płnd, poprolśmy o no oprco ly tycą! rłogo pryno ć będ bobr<lj cgółoych kt, oprc: o któ kontynuotć bę m prd ębortbm cn <lmy dłlncść nż tychc koryśc ęk rujblżym okr pkomj obrć będ r ncu: tną ę brdj opłcln yprym tm,tm j dbty będz korkt blnu płtnlcgo tk pr d ę ę tym tk rok bżący n,, rcyjn, mjąc clu ż Ufm, ż dklność n o: tylko kontrol po ogrn : uvc urocó pr uykn nformcj, l tkż jk pokło już pr ntjó, tk ykoryty pn będmy kyć rą rg żnych ryll kr u plnych problmó <o nłoc:mgo oprcor tn pooób pkomj będ mogł płyć dłlność rądu kr bln< pltncgo Mntr M Krk klk męcy tmu pł, : bln płtncy otn jblżym c ujnony Cy tjmncn 5 połó jt tylko prym krokm jgo tjnu, tż oc, : dl pootn ny jl!yn grtc lud? Mom rorum jt pry krok ur Romł: POTR CEGELK (NTERPRE) Z udłm prydnt Frncj Frnco Mttrrnd or knclr RFN Hlmut chmdt, rolpo PRZĄŚNCZK" cęły ę 2 bm Bonn dudno konultcj, których trony frncukj br ró!lt udł prmr Prr Muroy or dmu mntró jgo gbntu ą prym tgo rju potknm ; cu prjęc dy FrncJ pr prtę ocjltycną trcm kontktm pomędly bpośrdnm chmdtm Mttrrndm _ ffj mntu yboru tgo ottmgo prydnt Frncj (ROŻMOA PA NTERPRE Z Pryż kontrukr Plot clo ydł ypdku Jdnomjcoy molot pch( jącym śmgłm budny dług projktu mrkontrukplr, ny ynku Dnnk bcytu Cytlnkó Q Prąśnlcką", Lódkgo" tł cl!kok lllcony yj:ltmu tlgl nku ypdku obotę, t b!jl npł mg nutę ytrnu o d 347 mrongo lotu Llą, lnlk p!tu cął drć obroty" któr ybko pdły 2 ty Zjdując ę yopuotujący 5 mtró, kośc ok,prąśnckę" jj projktnt, bundcy Jroł J;nol ykoł mnr lo, <l ż ł ylą<loć!?trn yboym Ntty, molryt runął P Promocj ofcrk LZALOTTA EMMA BEDERMANN mu JAHNZ Pogrb będ>; ę 4 lpc br o g 6 kplcy cmntr nglckgo pry ul Ogj, o nym dm pogrążo głębokm mutku RODZNA D 9 lpc 98 roku mrł ukochny Mąż Ojcc Dyrkr oół!>conlklm Głuchych, Zku Polkgo ś Try, prf r Kolm, Pry j łom ą m oru Knlptnkom Kolom, Bhlntpk Unrytlkj o!<u oomoc półcuc l rhoroby pogrbu mkężom P TANŁA TEFAŃK LAT 62, "" Pogrb będ ę 3 lpc 98 roku o g U cmntru ś Roch Rgocu o cyn pmją: ŻQNA PODZĘKOANE CORKA YN kłdm n plęgrc głębokgo du dłoj pólcurl CORKAM ZONA O yry poo KOJ EDZY KOLEŻANK j KLNK PYCtllTRlt7Ł KANKECZO yruy <rrlrngo półcuc, pou :nnu!\!atk J <kldją: kłdją: loz QĘ]UJ A!Qt X Plnum CZEŁAO MATK NEJ AM plęko KOLEDZE śmrc rdcn )P KERONK POLPRA COlllCY KLNK KARNDOCHRURGCZNEJ TYTUTU KARDOLOGJ AM DZ dy" Kążk Nkłdm ukł ę publkcj rją C\ p kumnty mtrły X Plnum KC PZPR, któr ę było prypomnjmy crc br Rdkr dpov,>y Jr:y tchnc::ny ::kr Prck Ry rd mj (9887) nr 36 ŁODZK DZENNK ydł mtrły K" RZECZYCY D ro glj Koltn, HELENE ŻAK 2 bm był ę r promocj ofcró bolntó Akdm Tchncnj ojkoj or ojkoj Akdm Mycnj Ł utncyl urocyśrrh bolntó, rm po u<tn prdtcl łd cy lk o yrolcn ro połcn, rprpntnc kł dó prmyłoych dlt:gcj młży Bonn cblu gnj opn obrtług ró poltycnych Bonn, głónym lmtm r>mó frncukochtym r m: będą monmcklch pry no rokoń mry tmt brom kńkordcklch moych śrdngo ęgu, kt ąn ropocyjącym ę drugj poło bżącgo mą c potknm cyc pryódcó dmu jyżj ronętych 5oprco pńt śt chngo Ott or gdn konomcn prd jkm ją Pr:vt Bc>nn obrd ZR od noc; ;" trt Kllnunkcj puc go lotó, ponż & bunco n mogl prdtć żdnych ryunkó kortrukzpoony udłu obr ór d ydnm l,3lzcją ropcyjnych umożljących trn chmtu ttycngo pł <lch Zrą<lu Rgol:ęg NZZ krt żynoścoyc_h PryJął ż c, n tż oblcn ytrym ol4ąrńość" Z m t,ó k, pr rl: propoycję, by <l rokoljk prono łośq!<>;t,ch,, noo projk ydnt Ł, Jóf Nmk, ł<lo ny lnk nc prchlł ymg P<Jnformoł ż rcu pręd:: mę ę<ln rónż pożycych któr rgumnt llucono o klkdąt n ęcj klpch nych prób Tn ottn jk ę ydj tym br mę ędln nż pl:o dyponują pnm ypoożbył dj <lny, ż już orly P ób oprcu o ydn ktk 7<nlm = Zbrn rądu nml cmocy lnk tąpł krk up prydnt brk mę ędln rtu który trkc lmngo unmożljący rln kr łośc PoŚęcon było omnu oblty" boy:n ; tk crcu ooouny o kturlnj ytucj krj rc:g ogł!!hok budącj trym prrócł <> rn bok tł jpnj konynm n łódlkm uch połcny kupo Ł pr mkńcó npokój Do rjtro rc ytkch <lo plu lonym 973 roku mrkgo molotu, pryjż<lżjących oś c nnych okomj kłych ytk;:h cnym pnu prlycynło ę ódt ohdrność" NZZ dług opn cło:kó ZR cłonkó opn publcnj ntron pryptm łódkch kont:ukoo brący ch gło tj pr lo tr<l ę, ż ąk jt Z<lró Uprgn<m śdc pr gcn yd ę, ż gdyby r,;yny lcyć o ;J dą no&c tchncnj otrymul jdk cyśo tk było <kph noę ym krju ;oł dypnując projktn cń pro mju 976 roku gdy Tuy Koluk, Ł:ku ponny po m roąń vtk\ch problpo prprnu Pnch nych mjcoośc bdn prt kllfl<onj otc dyżk n ykupongo mó, k prd m ją, t lt k<j mok"5yboc LJJ m ę Oprąc ę klnńrt prygon pjęc d ń Apl Rcypopoltj po nych nformjch klyno, ż pry pno rjtr ttkó trnych djąc k "PCJ2 prdj orycyny brku n y ołn3 <lrjnj {Croj Komj Porou27 lprn 976 roku Prąnck" lży mcj uptryć Y<l j nu ęk lcby kdk nż m c NZZ oldrność" był pry ofkjly :ot ry L o<>konując ;ę ponno ę ydć ft tmt ktuln ytucj t prył J Nm>l< lgłość g; nę 2 mnut ZR ootnoł ołć śrę lką tyfkcją dl głóngo dyżk" y<lnych krtjk y5 bm o g 9 ZPD B:<projktnt moyboc:, J J no ok 6 ty Prydnt ośdcył ż pdj " ln Zbrn Dlgtó no 5 kgo było tż pryn mu K T cłok m dlr, by ot r yć d Zm Łód2Jk j tytułu Tlyjngo mdąc" ynku npr n ę r om prtm pryę Prog brr_)" progrm ROgło okół Prąśnt" orł, ż jdn jj buncych ld Klt, lł mękjąycną mę ojj 3lj, otrę BlkuB cą n n<: lo którj o mtk, dł cl końcnj ojny gdy ottn r <ll ę Lobu gmn :: jęyk obcgo, l tyl pątk po poldnu Ftlny konc Prąnck" jt dynku rkrtu łódk Arn<lm ko 35 oób otrym nd!t tgo tym brdj prykry, ż moy MdyCnj yono lty vy ydłu O cltko 5 mjc g lmn ó jt ynhtm tgo ż tylu łś boc m ł być prnjny nkm: tgorocnych n kndydtó mło ocn\ up!p<ll tępnych ołnym 8 9 żjc Pry;:c u l Ogólnopclkm Zloc t, Jk już nformo lśmy, trdy nę Pootl, mmo d gamrókontrukró Al J bvł mnó, ykl ę d J r; <:m Jnók pn n rygnuj cyjn jbrdj oblgny buy nogo dumjco ydł Lkrk AM któ:ym kom rkrutcyjnj bvt m p;:6 tvm obm dy Nt" go molotu dług łn koq o 3 mjc ryloło trukcj Do oprcoyr plnó kndydt6 427 pośród ntch PO k:rś! jdk un ch n jt możlość go prtu prytąp! już nrd ytyn <lło gmmy lt"n ndk gdyż or ubg ę o m c >tmmr lty r lc om fyk chm bolor,,, _,, g TY " hl r( o \h log frmc, gd n y Obo :mj lmtu płnono kżf jdn runk: dklro tr m krunku muc ły > bvć otrymnr or okr tudó C c który koncn chc być vdr l Lkrkm, mog próboć JJro prylłyrn roku N mlogę dło tym roku 328 kndydtó PoytY Nn 5 ocny gmm uy "kjło ycy on olrl pryję pry ym brkło jc 29 oób d:o ypłn lmtu mjc r tym k::unku Poclobn frrn3rj,!!d PO«\r 6 kndydtó ubg rych ę o ndk, uykłv po 46 Tu o! nyrh rnr oootło Mog ę ęct bo gż H ytk m o n ubgr ord kl?dvdc lttyk mt>dvrną kry dl gmn, l n r lźl TJ Uśo orytych tn,krunk Dotycy 2 o«ób, Hrycn już djęc Pręśnck" pnj Lublnku gdy 6 dcych dły 4! opo pryloc ry, by lcb mjc ynoo:ł 3 Fot K Turok fom) L ty Męż TANŁAA mół tónych pych roptrył Mr\r5 nformcj o tępnym rónż projkc rformy cn dtlcnych lcł po prnu poprk uupłnń prnn projktu opn publkmj uch lę Pję tępn pr prdłużllll rglmntnj prdży mę jgo prró okr rp 3 pźdrnk br n>có Rd jyżym FATALNY KONEC km tmt brn urotrtgcnj, mt prń dją brojnoj ooltyc ę cę,tn mę robjjąc ŁODZ Jno&k Nr cęścl JrołN ydł cło tgo drmtycngo ypdku D n lpc 98 r mrł prżyy 64 lt, jukopryp<>mnjmy, ż Jroł Jchń Zo, Mm Bbu nok mjąc jdyn klfkp ś cj mlr lotn:go, prytąpł buy molotu ooło 968 roku, om mkmarlla ANNA OLF nu pry ul Noomjkj rm mu KUBAK lcj prdęęo vomgl: mu: lcnjonony mchn:k lotn:cy Pogrb będ<t ę 3 lpc o g U Cmntnu Komulld Klt tfn Polk, nym Zr który ął b ykon lnk typu boxr" oprtgo nr cylndrch mocykl tłokch MZ" Po dóch Jt<lh prt był god 9 lpc 98 roku l\lrł po cężkch ęrpnlch tó t tu, l Cntrlny Zku 69 lt, u ukoch Mm Bbc rąd Lotnct Cylngo Mk $ opublllngo komunktu, lrkcl rdy omóono ktulną prt r prdtlnu ytucję X Ndycjngo Zjdu ku gr(}ż dl mrkjąc kolnln>kgo chrktru prtt, Jk płyną trony l prcoo>portuntycnych ymtnonn rónż śdc dłlno<lc pr/ tyjnj potnoono poprc Jdnogłośn nok Kckgo Forum Pr tyjngo X Zjdu o yjśn proj poutycnj kul n,tjonk, jką ropętno prclko kumnm dłcom tgo flrum" Pryję rónż ośdcn uctnkó rdy form ltu otrtgo, któr potnoono kroć dlgtó X Zjdu POEDZENE RADY MNTRÓ _uropkch ounkó korpondnc yngńcy gncj chnch rlcjonują obrn śro ytą,pn yokgó rngą _polty>k mrykńkgo (kj;óry prgn pootć no,n fmoy) pc lunchu prdpry Polyk, o tclm którym mo ż prcu DJJrtmnc tnu był n<loo próż Po kku lcch ch(>dnouropjkch yr,ł npokojn flą nutrlmu pcyf,mu frutrcj chn Europ mół o rośc ;ytrojó mtvnuklrny""h opoyc novch,ntlornu prcko mryklkch omoycb rkt Bln płtncy Akd tj tych Md

3 C PZPR Ndycjngo Zj (O M Ó E N E) prn objmuj okr 6 męcy VH X Zjdu, ględó ocytych koncntruj ę jdk głón okr porpnoym prn n objmuj problmtyk goprcj, któr prd jt,;rporc o tn goprk" Dłlność Komttu Cntrlngo, Bur lo tę kloj ocny polk rc:,nśc połcmj N prc_y oychocj cążyły dlym cą_gu uprocm pomonu ąku mędy bą dbuą, co krjnośc prło upochn ę pot konumpcyjnych rg łożń or cy poltycnoychoc pqot ło łu;nych n tły ę on jdk ptą prdłoj prktyk fr rlc oołcnopo!tycnych dcyj goprcych N dformcję fr logcnj kłdło ę prmlcn nygnych fktó jk lkcżn ymogu rtlnośc nformcj!ucn,jdnotronnvh ocn nt<rprtcj żnvotnych dl krju prch Obnżo otł rónż rng mrkkolnnokj myśl rtycn proc pjmo dcyj Nrtł kryy POLtycny który ol był kryym rśc logcnych, lc prd ytkm kryym ł prktyk rcytnu d ocjlmu 8 Roój ydnń po V Plnum n pryno! obą tmofry pryjjąc kontruktynym dłnom Nrtło ockn, ż fun kcjonon łdy łc ykocj łdy pńj, umocn porądk dycyplnę połcną, rm pory pol dl ncty Polcnyh prycżnu kryyu rlcj rtych poroumń połcnych połc?jnym cucu ock t n były pokojon Utrymył ę nufność krytyk trony m cłonkokch unku nt nc, ch prtu Z jżnj dn dł,lnośc oychocj un otło pogłębn upochn ntrprtcj ło ych problmó życ logcngo, łc tych któr kł dją ę proc ocjltycn noy or lkę jj,grom Z drędn dm rucj ocjltycn noy ży c oołcnopoltvcngo uno lk logc prjm ktrmlnycl pot pogldó rgch prtyjnych dłch oychocych dronych cłgo pocńt umcno tn krunk który pryjł bunu ę ktynośc ojuu ł roądku pdlnośc chących procch <połcnych uctncyły ugrup o prcnkó ocjlrmu kh tktyk cló cścoych poorn bżnych dążm oolcnym poł ż śród cłon kó prt kłdch prcy łb był śmość cąc ę lk Poltycnj groźń płynącyb t dłlnośc Prygoując ę Zjdu, trno yc:ągnąć lżyt nok śdcń ogn frontu logcngo Krytycngo pjśc ymgją np tk problmy, k komunktyność prt;jnych kumntó tyl jęyk prmóń uchł ry;c formmu, pryrócn utntycnośc romoy dykuj ży cu prtyjnym PoltycngQ krtrtu KC PZPR pętrn trudnok błędó pol;tyc prtd ltch dmdątych tło ę płożm drmtycngo konflktu Kry;v5 rtł połoy lt dmdątych, głónym jgo źródłm było oolbn run mędy kronktm prt< kłą robotncą Ltm 98 r prot! robotncy form trjkó prybrł moy, żyołoy chrktr Śmość koncnośc dncych mn krorct rł pool, pnoo t()lf;n cn dl roą konflktu połcngo mło V Plnum któr obrło dóch trmch Dokoło ono,rny tnoku krtr popdło potrbę oprc<y rportu o tn pńt or2 nogo progrmu prt op)lrtgo ktynośc ufnu połcńt Plnum uło clo ołn X Nrdycjngo Zjdu PZPR Dłlność kronct KC mrł roą dpł nych problmó poltyc:nych połcnych ocjlnych g5prcych tą noj Un było pryrcn fundmntlnych rtpśc ocjlmu or logcnych norm lnnmu umon poycj kly robotncj, pry!cn ocjhtycnych d morlnośc KomłRt Cntrlny d2lłł trudn kryyo ytucj Dltgo n potrfł łścq kroć prtą, cgo prykłdm moż być prbg plrnych obrd, prc clon,kó łd cntrlnych kom problmoych KC okr prcym Buro Poltycn było łącn pń (tn crc 98 r) Od V Zju 5 rś 98 r było ę 3 pń Bur Pjmon tm uchły n płn były rl,n ch yko n kontrolono Utr lło prkon ż oprco,nq pśm dnj uchły njko umtycn pr rlcj Od V Plnum Buro Poltycn KC było 7 pń; koncność pjmo plnvch dcyj mjących ę runkch uktłł noy tyl prcy otrt 2chtronnj dykuj, borąc p ugę różn punkty d Buro chło pólnych utlń dcyj N POd Bur <>rn byl krtr cłonko krtrt KC tkż ooby ntron tmtm co polło nkl roptrn omngo problmu cucu cłonkó plt Buro Poltvcn n yprdło bl( ydrń, cęść dcyj był późno prcy Bur Polt)(ngo, krtrtu KC rntncj tlnoych żn mjc moły )rygo X Ndycjngo Zjdu Z propovc oł Zdu cśnj nż ynkło by ttutu" ytąpł t<nł K V Plnum KC Kmp prdj dykuj d łożm X Zjd yolły ktyność prt kroły ą drol( uśdm kutkó kryyu prycęż go POu:J< rlnych dróg rooju krju DZAŁALNOC lntytut Pych Problmó MkmuLn<nmu h:{o pjrtyj p!cók ukoobdc Komttu Cntrlngo nrojd dłlność kr t<r mrkmulnnmu, r prt, rluj bd mpkycn d ęłoym problmm połcno polltycnym krju ottnm okr dłlność nt}tutu koncntroł : l_ prd tkm prygoch X Zjdu oprcoyt!! ;;:prty l dl potrb Komttu Cntrlnro noj lożo nj v tuc prt nrd ntytutm dn koncntro ę r mrk,mulnn&mu POdvch orotlmch łu żących hżc prktv prt, rtycnym om m: cu rol połcńt, prmnom o lt c n? go ytenl p>lty:ngo ZMANY TANE LCZEBNYM KŁADZE POŁECZNOZAODOYM PART prym półrocu 98 r kontynu<y był poltyk ybkgo rotu rgó prt)tjnych Błd oc ytucj poltycnj logcnj prt tk forom rooju lcbngo konkncj jśc pryncyplnych krytró koścoych pry pryjmonu noych kndydtó po<yły ołbnę orgncyjn ptt nk ktynośc lnośc dł lu pych ogn PZPR Po ydrtch lpcqorpno h rot:r lcbny prt ulgł łtortmu hmonu Od 3V ub r pryję pct kndydt{l PZPR prło 6 ty oób tym mym c rg prtyjn opuś o: ło 26 ty oób dl okru tvt 98 r 5V br Zl kłdn lgtym:c prtynych prybrło lncu 98 r duż romry Alo_gcn dn yno nno 286 ty 38,6 ty okr VT93 r tj V 93 r Lgtymcj prlttvn dło 97,3 ty cłonkó kndvdtó PZPR tno 6,3 proc tnu lcbngo prt l lpc 98 r śród djcych lgtymcj robotnrv Etnol około 72 proc DZALALNOó RODK MAOEGO PEZEK ZU Okr V Zjdu t>zpr Komtt Cntrlny koncntroo dłlność prd y,tk m ktch: uprn ol>gu nformcj koj półprcy śro:;:km dn ł oo nkrkm N cłoktłt dłlno prt śrkch mogo prku tny pły m klmt ytucj śrooku dlnkrkm N ktulny ktłt płył dcydująco fkt loltnch tpt ocjltvcn r proprndy cgóln uporcy lnon t propgndy ukcu To poohło ż po okr orłomu crpn;ol!o cgóln ln tły ę śro: ku dnnkrkm ooty lt pcvn pry rónonym ro7chnu pogl<rló logcnvh Zjko dło n r:ć o rnb\ tr,kc Ndycngo Zjdu ry Dnnkry Polkch ntrumntlnoko nrd kro p ą, rdm tlą on tvchc pr prt tlv l konkrtn :tnąc tucj ooltycn nkutcn Nmt próbv yprco novch rd drłv cynon pr ydł Pry, Rd Tlj KC PZPR or nktór ntncj ojódkl, n prynoły pnych fktó Konkncją tło ę cm rochn ooglądó prnnvch lmch pry udycjch rdfoych tlyjnych Pojły ę tkż ytą p ntyprfyn ntvocltyc<n No d prtvjn"m kronu śrkm mogo prku prynoły dcyj X Plnum KC KAMPANA PRAOZDACZOYBORCZA PZPR 4t Kmpn3 orcoyborc ort: końcm 98 r rooo r ęl ę 3 ż cęcą or;f!oń n było oprco n noych, dmokrtycnych d yborcych, u gld n ącvch dcy ękność nokó ło,onvch or orgncj prtvjn Tvmcov rgulmn yboró łd dlgtó Polkj Zjdnoconj Prt Robotncj trny or X Plnum KC pnł oochość yboró tjnych głnh no)!r:rncon lcby kndydtó tkż ybór prd ytkm gro dlgtó Zbr koufrncj dcyn ękośc prprły vbory oprdu o t dy tgorocn kmpn problmtyk kvyboró grył nmrn noł rolę dużym pnu noon otły kłdy łd ortynych Jd,nocśn dążność ybr noych ryy prł nkdy ylmno lu oób uccych śdcon Ych ch proporc mędv dą rotcj potrbą nbędnj cgłośc Ogóln ynk yboró ocnć lży jd,k povtyn dyku brch konfrncjch pnoono poj;rbę ybkgo oprco or prtę progrmu dł okrślc ż umol:l vbk Ykn rygnośc umocnn pnn rol ż pro>:tm ooltycnv t nbędnym runk, m prłm krvy<y vtc goprc n cono potrb lk grom ocjlmu lnm rch połcnj Z trok roumnm prvjmon były ocny rt lśc KC KPZR Z otrym potępnm :>Potkłv prypdk rog dłlnośc ntyrdrkj ku kmpn vbrno ogółm około 6 ty cłonkó gkuty POP OOP, tym około ty l krtry POP OOP, Co drllg krt!rz vhrlłnv otł PO r ory kłd!!zfkuty POP QOP t 39 proc robotnkó pror chłopó, 46 pr<n prcon:kó umvłoych ybrnych po r pry jt 5 p:o APARAT PARTYJY końc mj kono nbędnvcj m,n kłd prt prtyjngo łc kłrj kronct ntnc prtvnvch vtkch cbl M n kono mny około 6 proc krtry komttó oódkch około 4 proc krtrv rorych K p 3 proc prncących o2ódkch kom kontrol prtyjnj Dd mny tpły rhl oj ódkm trkc ojódkch konfrnr pr 7<:hroyhorcvch Aktuln tr pr<x ntgrc prcy :Jr\u 7 pocym komj ktyu POłP<"nl!O ort dnoc!nvm chnm ąk j r oroc którą prfroł tvchco k<cpc ydłó nrv tmu prvt Pr Buro PoltY<n KC ktnu b!c roku v;t,vcn <pr roll blż Ych rlń nrrtu ortvlllp"o Dokumnt tfn dnkv kc"nt kłd łużb rol prtu of\rtvnro obc ntncj orrnc prtynvch Zflklrl on jdnocśn ż rlokttt dłl noc prfo p,rtvn"!o jgo <trukhr dy funkcono otną okrślp po X Ndvcnvm Zjźd prt Od V Zjdu łc po V Plnum KC tąpł c ym kdr dmntrcj pońj oprc Po V Plnum KC tnokch obtycb nomnklturą Komttu Cntrlngo mny yno Q<Jd 25 or<x Ctn, jt ż dcyj k>dro rguły poprn byłv opm mcrytych POP konuln nnm rokrrt orcy Dłlność opropgn PRACA POLTYCZNOYCHOACZA Dłlność prt rc ocjltycnj dmokrtycj morądnośc POLTYKA KADROA f) okr V Plnum KC Złoż prcv poltycnoychocj prt okrślon V! Zźd no;ły n ;ob pętno błędó cążących n d kd<! lt rlpmd,ąt vch Dotycvło łc ty o oągnę t jul rkomo jdnośc morlnopollty<cnj,ru, co my TEORETYCZNOBADACZA uchłch ych p,rt pkrślł potrbę ktycj jmu rd roych ypłnu pr n ych kontytucyjnych fllnkc cucu połcnym m rdy ro n płły prłośc poób l ący ych dń ponż prktyc ońl!o kro dł org dmntrcyjnovkoc mnoły d prdtclkm pryąc,runk róc tuc potły pro ynku procu oc!vtycn,noy Z nprc kronct p t klubv oolk PZPR ZL D źdernku ub r prdtły utę, któr oryróch Njyż b Kontrol poyję clngo orgnu kontrol pńt Plgłgo bpordno jmo Tym mym m uvkł n,lżn du źródło nformcj cgóln tn dl rlc go kontrolnj funkc ocny dłlnośc rądu l!pd ub r Pm koł om rgulmn mn rorjących nprn orgnó jmu Po<łó ykonu potnoń V Plnum KC pję rg d ncych mn nnu rd roych tym m n tpono umtycngo, łąc funkcj krtr ntncj PZPR prncącgo rdy roj Roptrując rygc krtry funk< prrnccych j 46 ojódkch rd roych 59 rd p ogo ybrły o<ch pro>nccvch nnvch dłcv pośród rdnych śrutl novch prncących RN 25 cłonko PZPR, 9 cłonko ZL 3 cłonko D 9 bprtyjn Prnrcv rd <p pgo 537 proc cłon ko PZPR 38 proc cłonko ZL 4 proc cłon kop D 4 proc bprtyn fo VT Plnum KC 35 ojódtch mnono 26 oj>dó 36 cojó Op rdy ro m obcn dcyduą cv pły obdę ktoncych fnolr dm<ntrcj okr prcym łc po V Pl"nm KC PZPR l ug poścono kolnu poltycngo półd ł ZL : D grudnu 98 r Buro Poltycn KC PZPR póln 7 Prydum NK ZL, Prvdum CK D oryjęło dklrcj półdł PZPR ZL D Zdy półprcy prtyjn okrślono tym qokumnc ko ołn prtnrk uględ jąc mbny udł ZL D półrnu rlcj progrmu rooju ocltycn Polk Zdy t lły potprdn kumntch progrmoych V Kongr ZL X Kongr D yrm ror półprcy d brd chtronngo chrktru t prktłcn kom proumcych kom półdł ptt tronnct"! pojt_ycnych Zcn rorono kr tmr!ó ctlość pń kom ytkch cblch Poołno bżącym roku komj półdłm cblu pym tnją on 85 proc dnotk oych okr Vl Zjd: Komtt Cntrlny trno ntnc orgncj prtyjn Pmoły rg dłń mttcych umocn ę mlj& pokol prtą or pobud jgo połcnj l!opodrc ktynośc Nrtjąc trudnośc, nłśc formy prcy młżą n ooolły oąl!nęc kłdnych cló Potpuąc robrośc mędy dłm oc:lmu prktyką połcną były d dónvch prycyn rok,go udłu młuly łc mł kly rotnc y drh rpnoych Po r pry qoojnn hr Pok mł Pokoln n nl!uąc ocljmu ytąpło tk cący poób prcko jścu ro norm dń Z Pochną krytyk Potkł:V rónż tndncj dmntro ruchrm młźoym okr porpnoym ruch mloy ł ;ę ror lk poltycnj o jl(o Zdy :hrkt t ktłt progrm v Obok tychc tncych ąkó ZMP ZHP ZP potły ZM ZMD or Nlżn Zrn tudntó Dłlność tl!o ottngo bud,r kontrorj otvchc<>o prktyk ku ż NZ pfcyź,n ntyprtyjn pjmon pr tn żlt kc o chrktr ooltycnym "Ymron prcko ocjlmo, br m pryętyfn ttuc tj orl(nc cąc krju prmny, ktyn łcją ytk śrok ruchu kobt ą on npokoon rugonm kobt płnonych fun,kcj różnych cblch żvc poltycngo, pól:cnl(o l!oprc_go Ng_tnu rgr ktynym utnct kobt ytkch ddch :yc oołcnl!o phtycnpo kr,ju V Zd Prt urymł tychco ółcmopoltyc rol mjc Z\\kó oycb Polc N mcjąc ch clnj fu<nkc obrony ntl!!ó prcujących, rok brk kcptcj orgncj ko or lud orcy hł źródłm p;ltu r< noych ąkó oych V Plnum KC PZPR ychąc prc ocknom cn cęśc klry robotnc głón vbrż yrlo : rn nlż nych mordnych ąkó oych Ropoął proc r NZZ,oldrność" or proc: głębokch prmn kch brnżoy<h Potj rónż kr t unomcnych kó 7oych Polk ruch oy ord robcm orgncyjnym r,ł 36 mn cfonkó ( tym ;4 mln mrytó rnctó) orgnonych 23 kh l>rnoynh ronych rmch CRZZ Aktuln dł około ąkó oych, rących try głón nurty Zk brnżo rją p 5 mln cłonkó Dokoły,dncych mn ttuych grunnych mn kdroych Zchoując łożn logcn kcptu c oc jltvrn v kf>ru nk rooju połcngo krj o or uc prującą rol PZPR tnły grunc rcyt morądnośc nl:nośc kość kó brnżoych kupo jt Komj Poroumc Brnżoych Ząkó Zoych KC prt udlł płngo poprc brnżoym ąkom jko ::tntycn rprntcj Yrżąc trdycj kloo ruchu or,o obcn ktyn uctnccj proc ocj!tycn noy 9 Nlcnj orgncją ruchu ąkogo jt NZZ,,oldrność" rjry kość trudnonych oprc uoołr:n!onj; o b cłonko;k p śroku lkoprmyłoj kly robotncj Zk tn t r ścr ę różnych d Prdó półcnvch, płcv lk poltvcn o unk ntmu Polcnopoltycngo Polk Kc PZPR dż;ł rcn; rnnkó rll ro utrl <>cl:tycn<?!!o robku tgo ku n ukrył rón pżnych ob o nolt\cnv krunk roou oldrnośc" mlony, pr dd:lronych prcn:kó oclmu Aunomcn lżk u rją klk tycy cłon kó 7 noo po tłych k:ctl o tuu kuoym lub rg:on:lnym dcyąnj kc cłonk!łm ą prconcy pon pr u kc mtrlnj Po{ 2 ąkó lł rmch Konfdrcj Aunomcnych Ząkó Zoych Poltycną ocnę polkgo ruchu uco or md prt ktłn,u ocltycngo chrktm kó oych okrślł KC V: plrny;n, pdnu Potrdno óc ż nbylnym prm ruchu llkogo jt ;brorr ntró orconclyrh trok o runk orcy bytu łó; Okrślono rónż tnoko, prt, ż k:tę >bro mtrtó lud prcy yml( ąkó ovc h kontruktyno udłu prycężnu krvyu polnogourco trok bpośrdngo udłu oomżnu :hu nrrogo KC potrdł dę morądnośc nlżnośc ruchu ogo orgnó dmntrcj Fundmntln r ooltyk ott obc :ąkó oych pptrdł K,G! X Plnum Prt yrł jdnocśn ój lk npkó prc obc mnpulon NZZ oldrność" pr ły obc robotnrcmu, ntro obc ykoryty ogn j dłcy tlo ląku jko ły cjrn ły dtrukfyn kron prc ocjltycnmu pńtu prc prt mrkokolnnokj, prc ym ojunkom Uchlt V Zjdu PZPR oboął ntncj orgn c prtyjn or org pń, pjęf kutcnych dłń rc pno kultury prn oołćńt płngo prtrg prorądnośc Potufty t n otły płn rlon Trlący obcn kryy pooł m n drtyn obnżn poomu dycyplny bolchj pqgot2nh tnu porądku publcngo cólnoścl uonh vr7nv rot lośc pżnych prtępt krymlnyc:h pś brdtcl łużb porądkoych jrk rónż ł:m pr gc ntry pńt bpcńt obytl Ntąpł cnv rot prypdkó jngo :kcż pr: c;óln rroźnym problmm tł ę dłlność dyocltyc tv:n t ::rjy, k <lruk kolportż pm j ulotk o trścfl ntycdckch propgnd ntyrdck Zl\łn Kdr kroncych or nlg>ln ykorytyn śrkó ool:rfcnych łc:; kłdch prcy ytuc t yml( pjęc dycjnyh nrgcnych śrkó rc pryróc h Pl!Bor:dnOścl Mmo łm ln V Zjdu lżv trdć :ż poltyk yno ych ogólnych loźch ttl runk prtrg, prktvc kontytllcynvch d olnośc um yn o dl Kośfoł ońt Rlcj tych d umożlł półdłn mędv óń:m Koś cołm lu ddch żnych dl yc ru Ydrn, rpno 98 r n, Pż,yłv łuność tvcho poltvk ynrnoj Potły jdk Prd no problmy Yrrk jc konyjących ę probrżń połcnooof\tycnych kru Uchły V Plnum KC formułują( dy ojuu ł roądku otrotycnj POdlnośc ryłv rónou!śn runk rlnl!o udułu tym ojuu Ko&coł lud n;\cych, Koścół POd nrcn możlośc oółurtnd umcnu morlnopołcnych <rśc,ru tblc ntrnj Rónocśn śck chrktr pńt t n tylko ymogm jgo noocn orgnm:c l :grnćją olnś9 um rónouprn ytkch yń, Prygonl Dłlność X Ndycjngo Zfdu PZPR Cntrłnj Knljl Zjj tn cn dl POdjęc dłń mrcych Drpfłgo kryy<u mły dęcy o Qlnu, Po r pry hr prt X N:dycjnl{o Zjdu PZPR _ Prt ron rok 9ŻVo dvk,,j n d pryćy m kryyu drogm,jgo prycęż vtk O\JZrnc prtyjn ntncj cłonl:o ort ęl : ktvnv udł rnu no!9 prol(rmu orth konkrtyonu ln ocljtycn noy Plonm ortvjnj dbty byłv fyfc nokó opn proxjycj oprcoń któr otły vkon vtn pr: ccb d mtrłm ym cgól rol orygoch jbdu ł oprconu kumntó jych pł Komj Zj łor żo 28 dłcy ortynvrh rortf tu,; vrh Ytld" <\ro,k POłcnoo rrony krju rmch kom POOno 9 połó Problmoych którvch P!9"!)l obok łon kó kom uctncyl dllłc prt:v,n pclśc różnych ddn uk goprk życ; połcnl(o ycęż (Dly cąg t< tr 4) DZENN_Z: ŁODZJU nr 3! (9U7)

4 PRAO ZDANE Kc PZPR (Dokońc: tr 3) żn mjc dyku prdjj jmoły pry prt, JJ gngo normm lnnokm funkcjono> or ntytucjolnych grncj trprtyjngó dmokrtymu U!flUJE\ J projkt ttutu PZPR Uględnono nm propoycj mok, kr umcją fundumntln dy furkcjonolnł PZPR J3ko prt krującj :ę rą :!kmulnnmu ują c j ją poób tórcy gn runkm pct:::orn kr_ju, oprjącj ę lnnokch dch dmokrcj l dycyplny Dokon mny m clu dmokrutyo: ounkó prt or rn grncj pj4cych jj ::ycu prtrgn d nortn lnnokch trkc prtyjnj dykuj prdj ytk: or!!lllcj prtyjn, ntncj, cłonko ml molość ypll! tmt prygonych pr komję oą proktó kumntó Plonm prtyjnj dbty tyc n<><:kóv n l, popoyc oprcoń, któr ykorytn otnną rdgopuu mt»łó jych Dłlność mędyro prt Rlcj uchł V Zjdu PZPR kr poltyk grncnj prt pńt tępoł runk<:h rjącl(o ę klmtu unkch mędy chm Zchm rtjącgo grożnr dl pokojogo póultnnf pńt o różnych ytmch płcnogoprcych oprtgo pr=h róngo bpcńt ytkch pńt ró yt<!mtycn PO<ljmon ln pr pńt NATO próby uyk jdno tr<jllln prg mhtrnj mrj pż d pokojogo półtnn,, jk otłv pryjęt pr 35 oońt EuroPY tny Zjdnocon Kd Akc Końcoym KBE Koł rjontycn ułują rónocśn<> knoć ottcny chrktr nrulność ytyconj Pocdm!(rn!llcy Odr, Ny Łużyck Błt)ku, unj pr RF;f ukłd d 7 grud 97 r ZRR, cłgo obou ocjltycngo, ncjtyy pokojo m rjąc o;::rncnltl ;brojń m:>ych konncjolnych or uchron ludkośc kttrofy moj, n omon pr pńt chn Nrt groź:3 nogo ttpu yścgu brojń, który mprlm ułuj rucć krjom ocjltycnym Z cgóln nbpcn uć lży dcyj NATO o rvmcnu cntrum Europy dtkoych rkt głocm moym Zgrżją on bpcśrdno bpcńtu Polk żnym ydrnm mędyroym ruch komuntycrobotncym tło ę potkn brtnch prt Europy nym Pryżu, ktnu 98 r ołn ncjtyy PZPR Fmncukj Prt Komunt ycnj Pryjęty ootknu pl o ;\tój o robrojn rc ę ytkch potępoych ł Europy ryóldłn roąynu tych,j:tżnjych probl?mó r:ggo kontynntu cłgo śt okr prcym cgóln żn cn półprcv mędyprtyjnj mły unk Komuntycnl Prtlł Ząku Rdckgo Po V Plnum KC PZPR kronc kontkty Kron:ctm j prt utrymyło bl>ośrdn KPZR Mędy nnym były ę: potkn funl KnJ, krtrm gnrlbr::n, Londm krtr KC PZPR nym KC KPZR ( pźdrnjku 98 r), romoy dlgcj!zpr, uctncącj obrdch XXV Zjdu KPZR kronctm KPZR tk: romoy Mchł uł> Andrj Gromyk Burm Poltycnym KC PZPR tjlł K krtr KC PZPR potkł ę tż pryódcm lnnych brtnkh prt: Gutm Hukm, Erchm Honckrm Jnom Kdrm Brtn pdl żyo ntrują ę procm noy ocjltycnj Polc yku roumn dl pryjętgo :rogrmu dlhń PZPR okują m dlko dącą pcmoc JdnocśnP yrżją on npokojn ąku ytęponm ob6 rch tlcm utród ocjl:tyc,ny Polc tym duchu Komtt Cntrlny PZPR pryjął lt Komttu Cntlngo KPZR, cchony troką o roój ytuc Polc o ;lr!)kty:v utroju,()cjltycno vn krju tucj połcnooolltvc Pol<: PQol cny root ntron prtł knmunltycnyh krjó kptltynych room ydrń ym krju <:ru ych ort poły t: ró::n>con ocny prycyn prbj(u ydr,ń Poc ydr Polr potkły lkm ntronm ocjltycn krlch roących kr j ch o orntcj mrę ptrb możlośc okrślo ę Utrymyłśmy oru n kontlllkty prtm komuntycnym, ngrd>y ruchm l<oyolńcym tych krjó /UhV/UU//hVHH/U//U/U//U/U///H"//m"UUHHU7HHHHHHHb/////UH/"Q7/HHH,UU/U///HMVHArU"H/AVH//MV//HHHH//HH///U/H/ X PLENU M KC PZPR (Dy cąg tr ) prc yłkm cłgo poł cńt>, prt cgónośc Prżjąc cęść dykutntó roumnm pł noł ę ltu KC KPZR KC Ooobuchł X Plnum non Qyły próby pż dnośc lbu Popno pr:ypdk prużjąc ą rygność unkch Zą2lkm Rdckm, otro rgono bc cmnt:ry :oc pomnkó żołnry ArmL Rdckj, prdtlllł krtr KC chrktrytykę yboró tępn o ;brch konfrncjch prtyjnych Po unkoo nlcnym prypdkm, yborch ngtyn dcyno o prdtclch krunkó krjnych Zmny kronctch orgncj prtyjnych ą głębok, choć n głęb nżl mło mjc prłom lt 956/57 N funkcjh krtry POP mnono 5 proc ryy, około funkcjch krtry ntncj p ś 38 proc ryy pośród 49 krtry K Jc ponon ybrno 25 głęb, ą mny kłd K gkuty krt<ltó yboró PZPR Prbg ch mr dmokrtycny n był tż oy, <:j, ppd koych N ść uględnono pr:;dtcl śrqyborch k mnj lc:nnych, żpych uk, kultdłłnoścl prt ry tuk ynku yboró młne pom :t pło łd kronct Prtyjnych K Brpkrślł No łd ckokl mjąr obą ufnl p rtyjnvch yhorcó ykły kutcngo możlośc dtko dł Dlą cęść \go ytąp krtr KC pośęc ł omónu rulttó yboró dlgtó jd, których konfrncjh kłych ojódkch ybrno um proc ch pochoc rn robotncych 32 proc chłopkch, 4 proc ntlgnckch śród d lgtó 223 proc robotncy, rolncy, porotl y ntlgnck 53 proc dl!gtó ukońcyło td y ktgorch koych prmją dcyn dlgc ku 3445 ld, 84 proc dlgtó lgtymuj ę t m prtyjnym dłużym nż lt 56 proc dlgtó j lży ąkó brnżoych, 2,6 proc,,oldrnośc", Pcbn Jk yborch łd prtyjnych trdł krtr KC rónż pry ybor: dlgtó dłn mchnmu yborcgo pooło, lż n możmy być ptnl oln lcbnośc śród dlgtó rotlnkó, robo<tnkó, kobt orm: dunkoo łcy młoclooych prdtc tż ą nlcn uk tuk Trb jdjk j prt noć, ż były jdy o pobnym kłd poł czllym dgtó Końcoą cęść go ytąp pośęcł Brckok K nl prdtnu prc prygocych jdu, pmśljąc, ż dłlnośc tj kromo ę hłm,,ż ;jd prygoują d kronctm lgtj pół KC, 9,9 proc rprżrutują g jyżj jt bry prbg tgo jjdu Dóbry ś j:ld po ldtl końcn krtr KC tk, który lużył będ konohdcjl mj prtl, bud J jj ę jrym! kr;prycyn gm lud prcy or rygnoocl ę ęk ocjltycngo j prt pt prą trdźł YTĄPENE ł OLZOKEGO Poltycngo, Cłonk Bur tfn krtr KC PZPR o&k prdtł nformcję o kumntch prll!cych or progrmoych prygonych X Nd:rycjny Zjd prt Zt tych kumntó rą: prn Komttu Cntrlngo okr V Zjdu X N<lycjngo Zjdu; prjll Cntrlnj Komj RrLyjnj PZPR; pron Cntrlnj Koml KontrOtl Prtyjnj; proprogrmoj X jlkt uchły Zjrlu; projkt,mn ttuc PZPR; projkt uchły jdu lc polkgo ruchu robotncgo, Jlko lntgrłną cęść kumnpotrkno jych tó prygon pr rąd: rport o &tn gopfk r uupł jącą go nformcją ttytycną prycęż progrm GU; ltryyu or tbllom goprk krju; projkt krunkó rformy gprcj uupłnony pr:r komję rformy po p dyjrnj, T półrocj publcnj d oott kumnty, tj rą pr:;ycęż progrm y kryyu tblo goprk roj or krunk rformy goprcj, po prdykundyc,jny nu prn X Zjd prtl roptron ootną pr jm PRL pr m Koff,t,tu Cnltrlngo objmuj okr 6 męcy tym c prt tnęł obc llu nrnrn łożonych dń poltycnych, poł<:nych goprych, któr muł!{)z)ąy ć róhż poób no,j, u7lględnjąc pry tym róno!,lny ck ;tjj ytucj głębok!:o kryyu, jk tż brorobku o:jltynąc trłgo cngo bunct, yłonon V Plnum KC kronlc prt po Zląyn konf!lktó poł<:nych drogą dlogu poroum, Komttt Cntrlny koljnych y,ch plr ypł nych prudmch poukuę jj kontynucją, jąc możlośc ękj kutcnośc dłń prycyn Różnorny chrktr or głębokość yołngo nm kryyu t potrb_ę formuło oottmnych p\ tk poląc kt jk poób pn ocjlltycmgo chrktru noy umcnf,nd frootu poroun rogo, ybk! pokoml kryyu go>pr:rgo urom drog, dl&<> rooju urylnn obc Pollk Europy obc ojl,lznjkó, śt Dl rcytgo pronl prnj roll kronu życm krju pr>t nbędn jt ykn U6t jj ły poltycnj, utrjn dmokrcj nąt:rprtyjnj, funjo nol or umocn dycyprtyjnych rgó plny cgólln cn mlć będ mrkl&kolnnbłość o k oblc prt Prąc nll!o pł jąc Kronc rolę pńt, prt prychl ój jd lcnyml tm tycącym pń t dmokrcjl ocjltycnj ln pń bun dmokrcj morąd jt jl,pą grmcją prdłoooc jgo rooju, Brtn prt krjch ()Cjltycnych żyo ntrują ę procm ocjjtyc7llj noy Poloc, dją yr go,roum dl pryjętgo progrmu dłń PZPR udją m d:km pomocy ltko dącj kcntm życu prt cłgo był lt KC KPZR połcńt krony cłonkó Komttu Cntrlngo n;&j prt yrlżo ny rum npokó} prnn oplnl bły ę rokm prdj ku chm dykuj N prt nol ę komuntycną pryncyplnoścą ufnm trśc tgo lt u P!yjęł 8 go jruko yr: tt"ol!>k o chon pych roc ocjlmu ym krju Komtt Crutrlny PZPR ym X Plnum trdł gność obu prt ocn ktulnj ytucj Polc j uchl konkn>tngo olę kcnł dfnl j pjrt obro cjlmu tfn Olok kl, ż prbg trśc kmp!!ll prx >rd coyborcj PZPR Ndycjnym Zjdm ą, ż prt kon8kn:n ::mr urcytn d ""2JRLRD n :u u_ d tllll omtt Cntrlny PZPR pryjmuj kcptującj mośc prn prdłożon pr komję poobną X Plnum KC dl ocny ty:hcogo prbgu pry pnf prc kt plnooc oobtj cłon tj kó PZPR płnących funkcj kronc prdlo::n: pr pnch nokó Komtl Cntrlnmu ż Komtt Cntrlny pryjmuj utl komhj kując, ku jj prc lłv potrdnd ocny tycąc źródł pryoyn t lgo Polc kryyu rt Z!ożlch, p rogrmoych X Ndycjny Zjd PZPR" or ż ot3ły k non dcyj proln pjęt pr V, V V P lnum KC PZPR Obr prycyn mchnmó, któr prłv kryyu, omj porył ronęł, trdjąc kumntując: K dy ytmu dcyyjngo jgo funkcjono, rądu brk konkncj dtłnu Bur Poltyc::go or kontro! Pętych dcvj n p łną mło kutcną lę pr Buro Poltyn głó nych, trtgcnvch dhłń or ch kutkó nnon ch p obrdy C ncnn pr Buro Poltycn rąd ootjących bgm lt prcnośr płcnych yoh poltycnych, or ort: nątr ooo!tycnym tron żvcm górn rucn tmtyk brń rd POdń oltnych, 3 tkż nrv PoffOCY ltó nl fo:mlon, końcu nchn o kontytucy jnpj dy konultcj połcnj prd pjęcm żnych d! yj nnych form mo o mnkn ml KR kłdch otcy r vch mn cj ę bvłvm kronct prt rądu oot onortun tvcych kron ę pr ękość rvv oł n ą cvch funk cj kronc d fłv ooętj lojlnośc o bc bvłgo kretr KC byłgo prmr, pnd nrgo n nurt ortyjn gpołnj krytyk: V Zhdm mvm źd, n vc : ągnęc rrvtych nokó dl prktyk funkcjon o prt rłc kronct łunych ocn ko n n ych Pn VTTT Plnum KC lutym 97 r KoU t t Cntr lny P7,R pryjmuj nok Prononon pr?r kom: ję: PRAACJ OGOLNYCH ZAAD d łln ość o ch mktr ool:tycnym pon<>! pf ność noltvr 2 Zg p r tęo t " oopolt mu bvć pono ;;lność k r b!!ltrl n" "mon &tnoko 3 7n r!(6ne kl ; kutkch dcyj nmon pr funk c oruv " mucvch kronc &hnok pńt, po u nnu m ort!"ot, lży t:>roć prpy J:T k r nl!o Z 4 DZENNK ŁODZK nr 36 (988) Mó ąjął ę tż k&"ą proktóry grmu goprc:go ck cł Polk, któy bv trymł ftln un ę prycyny obcngo dół, kł drog kookrtyoł kryy&u, yjśc ytucj chcżby 34 lt okrślonym pr Komtt Cntrlny or prdłożył prn jj >rc, tk:: pn nolk YTĄPENE T GRABKEGO Pooł X Plnum KC komj ocny tychcogo prbgu prypltlnl orc kct POld\lnoścl kłd dz ś rykom vom prn j dumlęnj dłlnośc r ot<>ktm uchły trdącj nlookl końco yąując ę longo pr Komt Cntrlnv obolą7k> ko rtlnj ocny tr6dł prycyn popln nvch błędó ortkt utl konkrt!! nj n p7lnoścl <>«ób bvlgo kronct orttl oń głęhnktm ę krolśmy t prkonm ł runkm orycltnl kutkó nbcngo kryyu polltvct! nondrrrgo, "7vknlł "7"" ortł,,, _ ruf połr:nn nr 7, : nu km on ę rygnośc krują, prdly oąd drń lud, był \ jt poplnoścl chnym ocknm n tylko prtl, l cłgo <Polcńt Jlt długo bom prt n koń cymy nurtu rol cnogo któcy mnoł cłj kmonl prdmyśln długo tk jj, : pryłośc o lcontrukyl nyn $l<tkó kry7yu, or:r:yclętnu m!non dl or tppm!ę tyn prłośc Zbyt l bom ll;orycy u,dnlongo bur ryy ocn m\nlonj dkdy lt! rtmdt,;lątych klórj tk l tktó obrż pocuc prdlośc oołcnj Proc :olcń cłonkó p rtl, coło jmującyh PRAOZDANE KOMJ PO tłc NA X PLENUM KC runkj PZPR pńt, OŁANEJ PoCkony otł uchłm V V Pl!lum Komlttu Cntrln koljnym punkc porądku K<> ch yn:ku cęść ryy obrd gło ł cłonk Bur Po by;go kronct oon\oo konlycngo, krr KC PZPR T kncj pt,;c utrty cłon du Grb&k prcący po kot Komttu cnrlngo or jk cy P<Jl"lk\h funkcj komj ołnj X Plnum KC Prypdku b krtr dl ocny prbgu pryśp6 rón Pńt Rdy cłonk n;lą prc kt pl JrdrtCZn NTK nnd f lt kontrol, rutó, d no nośc oobtj cłonkó PZPR pł nrdc Konących funkcj kronc PoLn lłot!"cącycb ru7 pr pjęły prtyjnj kontroll mj kom koń fonnoł on t cył oją dłlność trmn (DJy cąg n tr 4) Jll lllr llł "Pbllllt:YJflllll :, TJ;?lł,_ UCBAtA Xll Plnum KC PZPR pr pryjęc mośc pr nokó komj poołnj pr X Plnum KC PRAACH POZCl:EGOLNYCH oon Z B KERONCTA PARTU RZĄDU nkcj ło7jonych pr lv, V V Plnum KC N lżn nr:lu nktórych ry,y tkż pr2 CKKP, Komtt Cntrlny POt: kroć prę Eclrd G<l"k Cntrl>nj Komj[ Kontrol Prtyjnj dl roptr jgo dulj pryl::nośc PZPR 2 ytąpć prokurr gnrlngo, by gn ymgnfm prn: pooł pryrócn łnośn lrn! bu pńt n,ruchomoś<: użytkon pr E Grkó Połoonl Kcch b prprł ptępn yjśjąc pr nf!rolc ytkch kotó budv mu mklngo Utronu ląkm tnoącgo ltność rny Grkó 3 kroć pry Edłrd Bbuch, Jrl(o Łuk c, Tdu Pyk J yd!lrn Zdł Żnrok go CKKP clu ropt r ch dlj prylżnośc PZPR 4 ytąpć pr<>)rnrr l(nrlngo o po ootęnon!l ypotr Jroc jśjącgo obc byłgo prmr clu utl cy n ooppłnł prtępt rt 246 kku krngo pr prkrocn ych uprnń, bądź nołn n oboąkó trkc noo vśjco ló:v rónż bdć ntul pdlność lnn:vch byłych cłon kó kront rądu rónoktł<l cło &ę Rqy Pńt PRL o nulon uch::ł ojętych ltch 9798 o dnu cń pńvch oobom ponoącym cgólhą POdlność morl ))Olty tłv krvy: 5 Zoboąć Bur: Poltycn, by klrcjl pohtyc7jllych yrżonych ych ytkch plrnych pnlch Komttu Cntrlngo okr& porpnoym tły któr ktch, prd&n obu ytąp ch gło brł Eugnu tcłonk Prydum CKR ńk PZPR Odnośn projktu nogo ttutu PZPR rócł on ugę yunętą ndm propoycję, by rogrr!!lcnt prć jkś mędy Komttm Cntrlnym, Burm PO<ltycnym krtrtm KC Użąc łm;ll t propozycj głł jdnocśn u tutu gtę p r dtkogo punktu ż Komtt Bur Cn>trny po yborm Poltycngo krtrtu KC ybr oj łn prydum orgmm oprcoującym będąc c,ującym d rhującym ykonynfol!ll pr KC_ funkcj rtych ttuc Ch o nok żby pł, Komttu Cntrlnt prydum cłonkm poły org_rn,ło KC cl TL: propono Plrydum KC n byłoby ł pkrślł dą prt nj prydum prt tylko prydum mgo Komttu Cntrlngo, jko Edr Glrko Potro Jroco Edr Bbucho Zdło Grudno, Jrmu Łukco Tduo Pvc, Jno ydlko T<l&Lro rvko, Zdło Żndrokmu tkż byłvm mntrom: Admo Gluro, Frncko Kmo łmrol Ljcko NTYTUCJONALNYCH lll PRAE UTANOENA GARANCJ TATUCE PZPR PRZEPACH REGULUJĄCYCH FUKCJONOANE PANTA Nul_±y okrślć rolę pcdlność r krtr:l KC, 3ur Polltycngo, krtrtu KC or dy olłośc tych cł obc Komttu CE\ntrlngo 2 Nj_ż:nJ tmtgcn problmy, mr dcyj Bur PoMycngo oonnv być oboąkoo prdt n pód obrocn dy KC Ponn on tkż konyć ytmtyc7nvch ytucj połcnopltycn łc momntch konflkych grożń 3 Nlży okrślć oboąk gł pr ::łonkó Bur PoEy_cngo krbrtu KC ojgo tnok obc tmjych problmó tyc połcnogonrcgo ooltvno kr; Cłoko Bur mu mć rónocśn ttu pro oboąk oł ę, r, konrnośc, opn t>lnnm KC 4 Nlżv proć bględn pr>trgć dę kontrol ykon omtmych uchł nrdtnrl rultó poch ntnc vbrlnych: rón nbdn <t ktr(lh ld ctłlnośc rtu ortvngo 5 Buro Pol tycn mu kłdć Komt Cntrulnmu okro, ytmtvcrn pr d"łlnoś Prokołv pcv d:ń BP oonny rć motvv lodmonvrh or ukvf oon ko mon kd pr "r l?o cłonkó 6 PrY:róc n_l::y utntycn konultcj jko mtę ugd ort "olcńt mn nr,nvch dcvl 7 X Ndycjny Zd ponn okrślć prn! rol PZPR ycu J)OłcnoPOdrnvm kru łn funkcj trt,pcnokon<pry n&prrk; l kontrol 8 Dlq Prudło<?o funkcjono rdu koncn t: ) u okrśln rol komptnc rpdu PRL, tym PrPmr cprmró mntró b) llr<>:dn( dy yrż pr m PRL oo roku otum ufnn dl r<lu oprcu o orn vko go dń orv ulędnruu ocn ul! NK c) konkrtvn dv l)()pdlnoś rdu mnt 6 Prv roynu oroblmu lżv vkorvtnć śrd r ra 6 oc,ltvcnych Z ndtv t pr oonln rtnc X Ndycjny Zjd PZPR lub noo ybrny Komtt Cntrlny :q Komtt Cntll\llnv uj, ż dl dłlność kontroln < NK orgnó fnoych :xn bvć nro"n!<?np obou<"ho<l ootrb utrvmvn::& r, 8,g N ącvm orom uchł ccrólnl!o trvbu tych prc orotd,jnl!o vnk!l V Plnum KC Komt Cntrlny lc utpnn pr komj noołn X Plnum KC ytkm dlgm TX NdYjnv Zt7d PZPR DokumPntc orr komj l y prlttrć cłnśc cntrlnt:o rchum KC PZPR KOMTET CENTRALNY PZPll r, 8 lp 9 r

5 X PL EN UM KC PZP R (Dokońcn tr ) prc ą!zn bdm pot ryy ch go noc tlutm PZPR normm prtyjnj p lnośc cgo rulttm było m ll uunęc prt b prnr b pronąctbo Komj Plnonl pry Rd Mntró TOARZYZE! Elm<>c t<:> ogół ły rdc l prc ż ocknl ucc rnlcn ludt, który k<:>mprom: l ą prtę, były ą cł k<:>cl rouml Dltgo tż komj ykonynu ych trudnych dń, kroł ę pocucm njyżj pł nośc ynk j dłlnośc; koncnośc prot lkm ocknom ncrplośc l tkż głębokm pocucm obkty mu prdlośc Mmo roumłych c cę& nprdlych żądń cku róż nych ł cęśc opn po;cnj m ol było puścć tg<:>, by m ę p rdlośc pr<:> rądn<:>śc choćby jdnym ypdku _otły łmn ch dy Chło tż o t<>, by końcąc nykl trudny proc rohctn uolnć ucc kdry nlu nych pjrń, pychoy cągł go p<:>lonl cronc, prctć ę tnqfnco pomónvm l kom Jud, br yąu Jących ę ych oboąkó ofrnych prych Ulgn ntoj<llff popoltgo lncu, cy mocjolnych żądń, n młoby njc pólngo trścą chrktrm procu ocjltycnj noy, jgo tycnym ym udnm Kżdy, k tnął p rutm poo ą dłlnoścą Jryr:yu Polc lub łm norm tycnych cy prnych, muł m: pro obrony, potno jgo pr oprły ę o y, n o plotk, cy PODÓ Dltgo nmożl było mknęc procu rolcń dru ctń, tychmt po V Plnum KC Al n olno było tkż lkc prkonu komj, łok t>kj n było Proc tn nn prbgć prbgł tmofr pono pr d potępo tkch prypdkch poób uroy prdly, l lcący ę gnoścą lud tylko tk mógł być jgo rcyty chrktr, chocż n utrżono ę np, prypdku potępo yjśjącgo, prongo pr Njyżą bę Kontrol pomyłk, pomóń pnyjmo n udnonych ocrt obc lud uccych, Ocpllnoć konkrtnych oób tn tn rcy, nprdłoość prdtnych dnych, ponny okrślc komj kontrol prtyjnj Zgn d ml, njdnokrotm d«ronym pr Komltt Cntrlny kronc prt, potrnym pogłębonym opną połu kprtó prnkó, komj pryjęł ocn p,lncc tępując p krytr: dł!noc PO PERZE o lt;polty;nylll po no ę po dlnośc PO DRUGE lty cną, prtęp t popolt, mu byc pono poujnoc kr b jmon t"llo, cgóln śkl kutkch dcyzj, pjmon pr funkcjoru y, jmujących kronc tnok pnt, po unnu m pr tępt, lży oc prpy pr krngo tględu FO TRZEClE żnym: udnnm tych krytno ocny ol<n komj, jt opm kprtó prlllych obcnym Ln pr8 krngo dnm Kpr możl jt fomulon rutó ktu okrż jdyn! prcdlk<> oobom, któr ct!lły bpośrdn prc pńym gooprcym, Tk ęc b pt prnych, b pnch prpo pr krngo, n mo oylo formulot noko ounnu funkcjonuy prt kron H:h pr duny dłlnośc polt)cnj jj kutko, uo orgno prkutury Cnyb, ż kś mjlby 4r proć błąd opnę połcną, by ykć jj tn pokk lu> byc uroym nż mo pro A prcż n ch tu o tną pqpulrnoć, l o pro bm moż!l<:>ścm połcńt, goprkj pńt d jdkoj dl kżdg b ględu jmon tnoko, plnośc prkrocn pr prtępt popolt, n ymg dt;>dtkoych motycj Al jj on konkrtnych prypdkch jt łmnm npngo prylju, polgjąco omjnu tj łunj dy koryść prdtcl łdy Gdy ch o prę plnośc dłlność o chr ktr poltycnym, prgnę trdć ż ruokl komj nnu b krtl"z nnych b clonkó BP cy krtry KC, ą rónż bprcdno c bom <gd ngdy n o:no d" tąd tgo rju nkcj potc bd możlośc dlj ch pnylżnośc PZPR pob rh honoru p nccń pnych, dnych ottnch O ttch or djęc ogo nlungo mmunttu, ęc prnj pocucm urdlośc ochrony prd o<lplnoścą kr ną oobt prkrocn pr Lch pr, nok komljl tnoą,ęc prcdn hrycny or lką prtrogę pryloc ą formą urogo potęp blęctó, rukomptncjl Kż dy ś tych lud, jko cłok, mu prżyć tn proc dgrdcj POltyc;nj, tk, jk prży kżdy dtódc, który publcn pobony otj ych pn, ordró, ły honoró n ch tu o tyd, cy pontn l o prdlą ocnę krę tym cężrm plnośc popł non błędy będą mul żyć dl tk łśn otną pn h>r ch k,, opn kprtó prnych rócono tkż ugę fkt, ż nktórych krjch pournpjkch no kpy któr chjly tm łdy, pooły ydn d krtó dłjących mocą tcną, pt których ą no cłonkó oblonych łd rk prktyk j c prcnośc trdycją pr:ną kultury uropjkj, gd pro d ngdy n dł tc Pryjęlmy ooko, vychąc łoż, ż kultur prnc, pnując ycj normy cylcyjn, tką głęboko lrm glb tych łśn uropjkjch, humntycnych trdycj nny punkt d ydł lę j komj n d<> pryjęc TOARZYZE! Komj pooł pr X Plnum KC, n ropoclęl d:jl Z!rogo tnu Uproc nych dcyj V Vll łlnum, llltnyn prc prtly komj kontrol pryjnj okr mędy Vlll lx ZJdm, d2dru rolc pr prtę lud nnych kryyju prltr<!n norm poltycnych tycnych prnych, ooję orcmctm prtyjnym 694 pry rzuty potrno unkju 499 tryy, Tdt ęc yuku tych dłń, 4 ryy ocycon<> rutó DOft:hc ydfonl! PZPR 385 $<, da"t_"!tlłlr>h tno_ fk króhc,, J,: &ylllr< dty, u cntrlngo ojódkgo U tj grupy ołn<:> ru<>k CKKP ę k!du KC CKKP 8 oob ś jm<><nych m>k 3 t ootl cęc ryy, ob<: których rut potrdł ę, otrymł nn kry prtyjn, lbo tż ch pry n <l6tły końcon jc orcnm Njyż b Kontrol, pocą y V Plnum KC, objęł bdm kontrolnym l!793 ooby, tym 43 tnook k:roncych róż nych cbl Bdn końc<:>no obc 749 oób, tym 289 jmujących tno9k kronc śród oób, obc których ruty potrdły ę było 98 clonko PZPR ch pry otły kron Komj Kontrol Prtyjnj śród nch fu nkcj prtyjn lłru ło 5 oób, funkcj pń 7 Do orgnó ścgru kro,no pry 53 oób, :olno tnok 427 ytąpono róm o ścągnęc lżnośc, yrukją cych lllż fktur umę 4 mln ł or o łożn k<t: dmntrcyjnych klotę 54 mln łotych Prokurtur prprł ptę poru prygo= 46 prch, objmujących 285 oób A&ty ckrrż nono prcko 59 oobom, Zony otł tymcoy rt nnu 85, których ytk ;tmoły tnok kdronc, pośród nch funkcj prtyjn płnło 8 o&!> Jk tm ynk tych dnych, proc rolcń objął blko Z6 ty ęcy oób, l ruty okły ę dn obc 2 tyęcy oób, cgo około 3,4 płnło kronc funkcj goprc, dmntrcyjn, cy poltycn różnych cbl Mo pryjąć, ż rn d roc rolcń blżył ę końc, mmo, ż dr hnloj ąokrnj trc oo mu dl, co jt ocyt rąnoć! żdnym ypdku n olno Muę rón4: yjśnć, ż tn m jdk uć, ż dś ogł prnny dnm &prtó, ko ę jkąkolk mntę Kżdy, r komj plll popr po k tychc lub pryłośc l jdyn ntuln ukr prkrocy pro, dy tyk prn uuonon prtępt tyjnj, tąp pryncypó funkcjoruy pńych go ych poltycnych prt, lub prcych kr prkroc jkmkolk cnku prcy, dłć ch uprnń lub nchnt będ kę połcńt pń dłń, N, rc j, t mj prt mu ponść lżytj proporcj Lkoc tgo konkncj tyro clu kokutko polcnycll gopr mlj kontrol prtyjnj, Nj)ż cych kh błędnyh dcy:j l b Kontrol prokurtur d2lc mmo Lj dyproµorcj m fkt ponny kutcn l lmyn pjęc dłn prokurrk<:)l N normlnym już tryb b d kron, po uyknu o ycjnych tgo uprnn dó, ktu okrż ądu pr żn mt jt, by gcko b prmro lub ntul nj ttutm prt uprnnd n nnym b ctlonkom kronct k<:>ntroln ychoc ykoryrądu tnołby prcdn tły ytk p orgnj hr Po r pry mogą cj p;rtyjn, by prdll tnąć prd ądm dłc pń l uroo konkntlll>l ocru p rutm łgo Jtro ły poty dłlność ych cłon pńtm Tn, c, n kó $potylny ngd półcśn Tylko tn poób prt ł Europ fkt, ymg glębokj końc ocyścć ę ytkch,łog rflkj Będ on ml lud, który n ponn jc nłychn żn cn pol ę jj rgch tylko tj tycn olbrym płym pryły dr ud ę ryć jtnjytm pjmo dcyj pr ą grncję, ż n jdą ę rąl ród krroc, lud gokutkm rkońc procu ro mąry koryścm łunym obolcń ponno być prd yt jętnl potrby połcńt km rn obktynych brr, obcy log prt or ntrunmożljących utrudjących om kly robotncj, tkż, t pryłośc dł, n lcąc nkt n będ jmoć b rę urunkom życ o cytych komptncj jkchkolgo or rytym potrpk tnok kroncych TOARZYZE: Prd,;tm ryom t d dh dn któr mlrją pubun, żby n Edrd Grk koc by trł! l< ścśl forn kkolk nny n mł pr mułoć nformcj prku:n t;umcyć ę, t o cymś n m p!2 NK tj ddn hrdll lub ż n był lnformo ł moo yrądć ucl ny or NK o jj utlch n cłoko nponą Ntępnl M Mocr pkrślł, krydę Jt t<> t problm lojlż pr cły okr dlęcl<:>lc nośc obc j ntytucj n był<> n jdngo fltrż Tu chcę y,jśnlć pr p<:>żjcgo 9cłość ltnych u K rkokl który m rclę oburtlń NK jąc ę trść publjlkcj tycądo lu problmó dużj g cych jgo ooby, jk ukły ę pj rllśmy l<>krot łmch ory prdłm oon Tk było np fłomm bśc trd m ż pr NK pr<:>oścl pł Nn otły udlon żdn tnforrtlność prń nformcj mcj Ulp<:>tnljąc tkl!ch ttytycnych ytklch glę trdń, jk lły ę ch goprk roj Nj pr yż b Kontrol tr<dr:l już Odrębną grupę probllrn6 yo prj )>Oło t JdmdJ tuj dlm!rn bogcn &ę nątych ygl<>ł żnj których grup ludnc rch prypdk kronlctu polltycr:n g>prk n upołcnonj ą mu ońn Nrtln Pl tym ukrl tl :lboścl nn ynll<ó prukcyjnych go yt<mu ptkog o ogóntycyjnych rolncych, trn l fn<jgo br POtn oorych trudnnoych ołcoych urnożhlło pobrn problmy oołcon, jk dmołużonych prm gród or rl\cjj_ orkuprt, omj <>pr fło pr boązlcl"ch p!l!oó ory nk y,śc<jych procch p t ą bdn prr loontrolę f>nnty<!nych dcyyjnyh Uboc ą będ J)Odurnon konym kutkm tj prktyk! był<> u nc roku R6nocśnt ymtlą kryn duj gop<:>drk on lntrnc}l bltąocj Jk nktórym ryom Ocnlląc ull>lg l rbrmo były tr: d lub t try dł M Mocr chtny pn tjmnc oo dlo fk noku t jdnym głbnych!rótycngo tnu j goprkl, dl k ryygu mlędzy połcjzmtm tym rón<!: ukr u(lłużń łdą br pru>d Zytk!m, Yrukl lytklch kontrol p t prt ylroy róno krśjm r jc tdr dl ortyjny jk p lm Mocr by>ły ytmtycn lł uoll>nć lę kutmd»p prdtn kronrlclru poltyc fkt)rrnj kontro[ rgoych nmu pńmu Jl! c oolo!jjk6 prt, ldy robotj l k<l ócng<:> krorrlct cłuo polcrmt Zn!lknęlo trd dś, ż ut[ń NK n horyontu lnnok oold%nl:!, t<> tylk<> drtgo, ż ć lch lrr l ort" Prgnę ))l"j:y n ch!cł gdyf n były gn tn olkrśl ć, t yturftll ofcjłn pnującą propgndą k dmorllcj ytęoując rotcu nych or:nlch łdv DAt!noj V Plnum Komltt Cn dmonl<trcjrl bylly m! n trlny 7Jrócl ę NK tylko d[tgo, t J>Od)mOlll\6 bldcń pńych by pólnd orgm kon n dcyrj p t chrono Po trc rcmy ę troll Hnooj yjśnć ry no nlkomotncję rl4no Komttu Cntrlngo o ubudąc ątplośc nty lrlt pdltyk k<&moą J>rkunkon ę nokó ko llk cj pry tn non ltch tycm lmzybklch nmblch ml, tycących utnolłdy J>rt:J"tnJ pj!ly ntytucjolnych grn dmdlzjąrtyh Pr NK pł dlj, t l<> ml!ft pt\z :vtk!m dlcj ttuc PZPR prpch, tk jk już njdnokrotn p l ortł morony on lurgulujących funkcjonon pń okr 9 męcy yro d>l bl cntrłn tłc ldr t ążą ę on ścśl lą <>tł ogrom prc po Hy vtm umotl!jljcy mtm prycyn kryyu, utlonych pr ro d 24 ty l_ t, nfoncjl, n un,,_ " v n o<>locnj kontroll komję śtl brnych kuktór lpłynęły ŃK, yll:onły trjcy rok pol <ł Omntó ynkó romó ę pry ok JO ty ooób, ; lunrtr:l"z"mu ntllcon tę rn tyn nok tycźą mj prt, ulllku któryh Y!Unę ko promł r<>oju 3t>Ołon :llłc mt dł cłon t różng<:> rrju tły r:uty l PQldym rmmt ko kó jj kłronct or potrby pocątlkoj f tj lltcj U noml!nyml Dllttlgo dllt,, uścśl pr jm pl ądłm, ż tk lcną grupą djmonyclh dcyj byłnoścl kru komptncj orgn< po<ljlnych cę pło droym lo!jlllldklm, rąych śc łużonych boryy prtyj drulfą molł b &dpold!zt, dłnlltn nch ly jk nych tk brd<> ę różnmy CZ<!ll no dcyj otł pjęt ądę roptryć nn kt krl ocny co olllo, cgo Flrcl cho<jby jbrmlj Prd ytkm ytm prj ru \Y(l>JU<> robć komunśc ą bo k, by Uft łródłm lly ruchu n kontrol pr Komtt Cn m pry, oo których śród komumtmgo, ldm łącącym trlny, poób flldlkcjono go komuntó ru ponny ępo prtę kl rboltmeą łym orgnó ykocych, np Brnr ć różnc pog;jądch Do nch POlłcńtm o!c"r orupcjl Polltyongo krtrtu KC, Hcm rność urn lo kłllljlblo było rónomc2n prd ytkm po, by mogły gcnym bz>kompromloy \<>U drdą D2llj tylko u<:clolłć pr być ljkdn rku lk nk d rlklgo ł l dmortr mónć cłonkó prt mot cj tych prch prt! jko poykć dl yoh ld poprcl nprdłoośc, tk prcż br mnn kutk prn ko cłość, n tytk<> jj Komt Cn cłgo połcńlt mj r cęść konkrtnych pro trlny nfl jąć jdnocn Użm KOLl!J poycjd Tym nmndj ydj ę dcyn tllloko ż jt jdn pt<jych NE YTĄPENA non, by ł prkykl runkó, którgo płnn poltycnj d ytmtycnj ląk;u : prm potuokroj kontr<:>l c;!rl BP p prthl rygn coło mljc tym llkhm burlym onymd!prnju komj krtrtu proc morlnopol!jtycnj oonoy poolnj X Pl(!Orum KC N m bom lllnj, brdjj kuym krju tkż y9tpllllm tcnj mty chronącj prtę_ n Prt rolucyn któr ::, pl,pryłość prd,cl!"orjml blę,o\lły!\:l robotnlj, n_rucm,k_g""!,lf8jut4l: cłon<tłk KC, drn, pf grornf chorollq opórtu tym P,PR, ą tęp!l Alov rrkolk, cłontk KC Jónrnu, jk " konl!ntn, pryncy PZfR )>rłrtryły pln bkompromo_ dł: d! prkód, $\Vj dl<>?f Kęp,_ clonk KC, l\:\ll:rd trudnośc N Frlk, cljzldncący CKKP A moż pnć jdyru Komtt ę użyć ło ąryy Jry Urbńk, l;ępc cłonk Cntrlny, prujący tvnkcj U!hm o To oo prt prży drlrś, n KC, rdkr ntr yboru cłj prt mł j logh prłośc, Ludu" łclny, Trybuy Bk, cłk KC, noę o pryjęc uchły Xll t<:> rón<> j prt jk jj l "Plnum KC pr końc rolucyjnych poprdncl c ny rdkr Noych Dróg" d"llnoścl komj, poołnj dl tlrd M Mocr tnlł Tońk ocny tychcogo prbgu Mumy POdć tym który Gło lbrł rón!! cłonk KC pryp prc ktu oo popdl k<>oję normm j"k J p l!lu&z rokopk, który btj plnośc jk clod!ko oboląrują komurutó, ż PZPR płnących funkcj kron< k<:>dl ru tyrljko ob byłoby mcył n m :tm!j"u p<>ruc ; prt pńt ltch pól bdy l p!rym ć k_oot :r:ąnj tym, o nęd prtl dnldątych cym bvł mo plnum, d<>jżl nrnorqnd potępo} by tycą{lj okl"ś!onych rt6 ły krtr KC tym mym Pl on ż prżył będąc YTĄPENE M MOCZARA dł prr}tłd ludrom o łbych kr t K R d chrktrch, który PotępoJ rm omm ydo tmrou omngo X pobny poób tj ytucj d dt2lru crc 976 roku p r Plnum pr T Grblgo, u ll!<»rcj ł drł ę ę tę ltl n X Plnrum, P<>urukol ę cłorm!k Bur Pohty rożnych ogn dmntrcj g<><>po l!lrż 22 crc br nq l(lcmgo, pr Njylj dnu K FJN Rmu Z8JZUby drcj l pryp>dkó otło "kkontrol Mcył Mocr rono mu dnooroboą OO""dllfJconych jko dłlność p d "" pr_ tmtu orngo Z<llnośc t ydlnl ąku cym ytąp Grbgo chcłbym ę _tęjj!cu, śmy pnml nookrru d<> tj pordt ytąpono lnouunkoć jko dłc polbty:,ny jk tż jko pr <:>rgnó ścg cyny lud, któ k ll jmu o brn mu ry puśctl ę ruń pr mqoołtu uolk"o Móc k NK trdł M MocF Jko pr tj ntytucj l_ą otną ottcn ocnon pr ł, ż Komtt Cntrlny TJOymru prdll<:>śc, nln o tym ld;,ć yrł oogu ubgłych 9 lt chcę pkrlt orgny ż pr cły CZ trlśmy ę goon_ dmd pr<:>rr:ądnoścl ld ż kronr :rt obc ą romż!lpry yn>kąc t fktyn łużyć prh pdc:ń nprtrg d pr!dl!jo orkch ftó tkrż ponno jąć tu prr: obktyrn l!:y bśc połcnj Polgły on y "tmo"ko, żącj Ytuc} goprcj prd korytynu rkomych uprnń dlzy"m cąg>u obrd ponotn kronctu podnch nformcj, któryh mól or tnok d<> UZYlkn dl n głoo brl: Mcyl MoLśmy rón& o prycych po!>t b l oób b<lch dmrnj cr! który uupłnł oją y po kolljnoścą llcby m po d ł kń mó mkllloltnlko, u,,m,,uąc ę Już m r NK ydł tydko ych, prr:y tym nd<>płc :ocgółoych pytń ąt:phośd" cłonkó Bur P tycngo, krtrbu KC Prydum Rądu mu lżnośc gnych fktyc c rtych nktórych ypo pry Ultyn o b<tących ut!! ną rt<>ścą obktó r:yt ldch or Tdu Grbk motyy lnjch kontrol P<> pnym c kch tgo rju PlZYpdkch NK prd<tjąc nktór nok o ytągnęc\ trybu prc komj, tkż pojdk ośdcono m, ż tgo ro kdroł konkncjl,,r k d kt h ł d dju nf>qlrrcj n ponny być polclnch unku cłonkó prt l tron "" proj u uc Y okolpo!n śród tk r<>klg<> ndct poltycnych Nmt prd tycącj pr komj pokręgu borcó gdyż NLK d ybko 2lbYt crnych brch; ębolt otły oboąn d<> ołnj X Plnum lżnośc fnpry djóch gł<>&ch trymująytrcy, jśl o yrulkch kon ygko drędn orgny dm tro polnrormof:n będą 34 <:>o oych ntrcj pńj były lnf<>rmo cych ę uchlono pryj<>c by klrondcl, bpośrdn o n kżdyfll prypdku gdy!t mośc prn" " no3ntron utlnlm po < Jl(>tlElb YCągnęc no kó komj poołnj Jlll X dł dlj pr NK kó dycyplrr)ych Plnrum KC PZPR, okr oo tyc 976 Ch<!łm rócć ugę try t Jł K, ąując grudr 98 r tym trudnym, y krł M Mocr j fktu, ż forum Komttu Cnłścl jtrudnjym dl NK c jdn pkt dfllnooc c, blllltyru k;rtrtu KC tucj, któr jtm prę;mmty trlngo pnon ootły różn mcon<:> łącn 42 nformcj okr m nonyh 9 męcy NK ktl tycąc obcnych pltmtyon o rżących utlh ocyśctł 3727 oób yunętych nrum ryy cłonkó KC, kontrol NK Nlżn lnfor prcko nm r:outó tj lc proponoł, by pry jąć nośmcj mlcnych blutych łl! mśc ę 365 clonkó j n potąno l Komtt Cncłonk<ll Bur P<>Jtycngo, pr śród nch jt lu trlny pryjmuj mooc, krt rttu KC l Prydhm Rądu nyc cnonych dłcy p<>łc ytmtycn otrymyl nfor n<:>poltycnych l gop<:>drcych ; unku dq Alojgo Krmcj problmo o żnj<ych Dotycy t<:> łc uccych, _ kookd n było n m żdnych utlch kontroll NK O yt f rnych ngżonych cłonkó tgo typu rutó, których pno kch prch były lnformon prt!,, który obm ot<>cnu pr k:tórych żródłm był komptntn ooby krojllct J?Oób bptny byl poąd konfrncj pro NK, nprt rądu R(>nż t nform o popłnn dużyć MOg! o ln ktłtu rlcj Dl cj były pryjmon nun! ucynć tylko NK P<>mgHśmv ó lcon<:> m, by pryłć j j pryróc ć lżną m gność ryy, kt ry jmują ę tyącpr prmro, który ądcydu śr?ku Użm jdk, :l ch m tjkch pr, mły błąd, l j, cy mogą być kron mcryt orgnrcj ponny pr t tycy cłok dltjllllu brdj dcyd<:>n brć tyh go n błąd lc kryd lud o::r 976 r d<> o lut ry<zy obronę k, tór ę tł dltgo n go 98 r bpośrdno pro> N mogę pomnąć tgo fk tu n:? poootć b p;tyjnj rkrdy Mn&tró Potr<>l "Jrol po d ł pr NK, ż ą pry CJ Zytko mu być yjśco prnno 54 rporty pdk których ocrt<:> K l" bądź oprco pcjln om tt Cntrlny tż popo p rm d y tc Ją povu<:>,my k r<> n"""" dł pr NK kyno n lub tż m klrolśmy n dmontroć, ż tm, nc:h potbę pjęcl dcyj m nok orgnó ścg p<xl gdt jt ptrb uro rkrjących yhmno t,rjc potępo krngo Pro c będ rgoł, tm gd nych ndbń nprdłoo m_u być jdn<> dl yk:ch,?o lrb jt obro lud, będ śćl różnych dd ch gopr tęc krć po n>n<:> rónż tych, bronł xych ryy cych połcnych który n kch pobudk prkrtro KC Edrd:o B mdytcją publcn pucją ę chj o pry pn<>bucho, który rm Komt ocrt kjo nmnvch n Jśl " p n Jó K ępę R yr d tu Cnrln d<zoroł d\łl lud tym mjcu chc łbym ró Erlk,!Qrtr KC PPR yrnolść NK, prdłożono ltch łącn 3 nformcj cć ę plm prco ł pogląd ż Jk ldc co prch ymgjących cgólnnkó pry nnych ośr oo<otło pn ymgją go ntrr&q ltronlct kó ktł opln po on yjśndnl pr nch mych; prt łc2lnj, ąby br &trnnl pr pók cgoś n; yjśn!ono Komj, którj ol KomLttu Cntrlngo prnclly/m prull ym prnu n<> k o chrktr cgołoym ogólnym tlrctm pr Xll Plnum Zl mn oboąku ch cgółogo rfro Jdkż, ch tl, prgnę roc ugę ryy klh< ynkjących tgo problmó Po pr rotrygnąć mumy, cy problm pn cłonkó b kronct prt, nj będących rónocśn cnkn rąd u, moż ponn ogrncyt ę plnośc poltycnj, Jt uunęc co już ę tło ytkch jmonych tnok, obcn ntulngo uunęc prt or pob>< cn pńylh, prynych mnonym dęco lcu? Prypomm, ż kżdyrn prypdku, gdy któryś nch, jl<o tklytl, prkrocył normy prn, będ pł, jk kżdy, o ględu oj dn ług Po drug lży dcyć, cy nnu ooby b prmr, pjęt otną dł yjś,jąc prokurtury, któr mogą prć procu ą go o prkrocnu pr no uprnń, bądt nchn dłń, ką dl połcńt pń t mmo, ż pt prn cy pn prpy kku krngo, ą pmy jno ndktn lkoś( problmu Komj proponoł mt unku b cprmró rm b, cłonkó BP, któryh ocny plnośc ą uchły V V Plnum kron pry ch prylżnośc prtyjnj roptr pr CKKP or proponoł brn m N D ClbcoYm końc, n trb pyć ę ptroklmcjm publcnym, Ntępn tnł K ąując ytąp J Prokopk trdł, ż cłgo prbgu ydrń rmkch, o:h ntury, tł, ytąpń, p<>>obu rgoru n, n m żdnych pt, by kroć jkkolk prtnj p jgo drm J Prokopk choł rogę_, trźość urnytu gę óc kontktch ludźm, t tych drmtycnych chlch, tlkż dl ngo br udrnych N pommjmy, ż tm tdy płoµął gmch K To tż ponno być uględn pojrnu t ydr, ocn róż nych nlokó, o któr oprją ę ruty ąn crcm 976 roku Rmu Plnum Zproboło noko yr żon pr krtr KC PZPR KOŃCOE YTĄPENE TANŁAA KAN N końcnn obdlld gł lbrł :tmdl8j Kmtl Nu p tjnll myk d,, łlnlolć Komlłltu CBlmgo y br:nro n& V ZJ"źd Pllllt " "\ }pdł> m ry djj,l dlj k:rt8jll\ KC PZPR dłć jtrudj!lljym okr,jblk prżył p:rt cłych dmljch, kdy jt o J"c" ł połcń " t knlcą łą go o,jldtycrugo pńt N<t>ą pr c, j;j łość pkrślrł ocn j!ld, :r:ryfjku,j c, cu k k d rrt*,,_j proz _ p Zl,:rlCU lljcyxtkuj dług go, j/kl będ fł tj l!jkl, j k4 ctlf;, płcmy u :nycę;k jj tl, bo nngo fj,łu kcnł 8 Knl& b,ć n : mb ;_ pn ulom, Yv,, mmło l prcy DAAtuttu Cnltrl n&o &tjrd:rl tęp l nło łó lę trony ",,_ pyjnu, by! ręc l!j kry,tykl cły KC, lllj potę p<llzolloól nych cłonlkó Af prrdą lllprze!ll2&lną tmą lk :tmlu tgo Komdlttu CllltTlngo <r b obc Polk lo tn rkrt;r KC k:rytyk &nj kroło Z<lJl KO!l!lltt CntrLny tdy kdy b (6tr konflkty br:jko Jtn ub roknl dł trfn!\j lch dgnoy chrktnu ybrł dl:o t P ; ą orun cę rolą28ll llch poltycnym śrkm, drr poro!zum, To prj\ j dyku&j, potnojń V V Plnum KC PZPR kontynuol yorlśm tc " Y oruru Ję locj,,tycną noę!7o życ, o którt tr9ch móllśmy V Plnum KG PZPR, ro,jłśmy ko!o ljnyoh pl=ych p któr m pryrócć prktyc ocjll;tycngo bunot, mtą ""Olll8lrol!lły ącj rol prt P\!ky blk życu ptyjnmu, jk ynk ych dłó,!nnokch d, K rócł u ś gę rom:, 2: tn ł n Komltt Cntrlny ycyl!unę obrony ocjlltycngo chrktru noy go życ, Trkło tym V, X,cy lrc oottn X Plnum K<;::, ą b porn krltll KC PZPR pkrtślł ró co trudrno ująć: uchłch, co ąż ę klmtm, jk otł tym Komtc Cntrlnym yrony To prą prc rzo l llll m Bur p Ouo "tycn,go, rm po łrony był tn klmt br prlyjny, klmt otrtych dykuj, uroh ocn, Jkj ZCZrośc Nch _ pł poz<j&tnd rścą, którą prk żrny tępnym kłm Komttu Cntrlngo J5t br prt potrhn, będ bużyć jj dou, jj kondycj j, lnooc r progrmu uroośc och tdy, kdy chj różnych chylń rlcj łunj ln K Qął tępn fktu, ż 2ljrd ybrno pol!ld 3 proc kłdu obcngo KC, p 2 proc cłonkó ytk:ch ybrl nych clnych orgnó prtyjnych, Dl dużj cęśc ryy oc jśc funko cntrlnych orgch prt h N oo k k yjnyc mo J J poo!krślł ocć jśc ch ktyl!lj dłlnośc prtyjnj Jt o ą, prcż n nomcjm, prkom Będmy ryć dl kżdgo tk runk _ trdł K żby pocgóln!zy mogl ykć ę dl om możl oścm dl łu::b c!j prth, dl oojltycn Pol&k Kńcymy obrdy pł dlj krtr KC PZPR pocucu, ż kolś my dl prtt nmło, ż djmy oj mndty X Zj nykl trudnj, cąż drmtyczlllj ytucj dl kru Nch jd okrśl prdło n nch kompltuj tk kłd, który będ dłł ru tylko tk jk my dluśmv kłd Komttu Cntrlngo,l lpj, mrę potrb Kżdy dń tj prcż yż ymg, żby opnoć c<>żk gopjrcy kry" y, pr:yrócć poycję łę prth or: >trymć bg tych POcó, którym ąż d polk kontrroluch ś rkcj, tldm prkonu poool końcrnń K mykm obrdy jlpym życm dl nv;y Plnrum Jkońcyło śp n8ll Mędymrók" DZENNK ŁODZU nr 36 (9887) 5

6 Cukr k gt 7 ty n kubk,cgo cul<ru grond:no lld UOuZLt: uu gulytn lubm Cukron u\żołc" p Konnm koncrn tpc bę on pny rfcj prcony pokryc cukroych krtk rp Tym mym ropocn ę Golcch"tgoroc kop, gyż po koncnu rfcj ropot:n ę prrob rmycn burko Dyrkcj kłdu uż, ż m lur krono tn urovc cukron onj ou porlu npjącj opovdumch trru kłych HO pryj<:ryt!o; jt n ogro drją ę y ttycnt:: kru N Jt tn uplnoc Jj trż Mmo bgó dyrkcj plno hldy octmoy mżoy porądj<:o kro n, ś pł no cukru cęśc łog pooc moż nykon plnu!montó prd kmpną Problm cukru Gołcch" ck ybk oąn, gdyż trty mogą być u ąd t ujnono krdż cnj lośc drożdż,y, kąd moż noc ż poj ę krótc bmbr Kubnk" yjśnnu dyr d/ tchnc, nych Zjdnocnu Prmyłu Cukroncgo Mntrt Rolnct Goprk żynoścoj Kmr Kopr trdł, ż cęść urogo cukru, który ottno yłno Porc Gcńkm dotrcono (fcj Cukron Goł c" myślą, ż kłd tn mjąc pn śdc poprdngo roku ybko uporn ę pl"zrobm, łc ż Gołc" otrymły lda crtą cęść lośc pryongo ottno półpruktu 2 ty n cukru urogo trcono cu kron,,chłmż" Pl o Polc hłd tym roku runk ą cn trudnj?c ględu brk tgo pruktu rynku l koncność rfcj rźn cqkrµ urogo, mporngo Kuoy Jt ęc ytucj ryj n olno uchylć ę oboąku prrobu V BEJRUT 2 bm prybył PARYŻ ntgo nln lrl pcjdny yłnnk pry prcy Z?morl crtk 2 dnt tnó Z,tdnoconych Ph!Hp cljkch dłcy łcocb AZYNGTON Ndln Y H bb pr<»dący mję, k{>rj cln jt prnl ł,gr dn d,nnk,hngt<>n Pot" plęcl mlędry yrą r prynoo komn,tr, którgo ur lm G Lon trd, t ronący µo prrdynl t rpubukńklj dmlnktrcj budżt Pntgonu,cy grżć tbtlnooc budżtu fdrln:o TOKO Jk pły ofcjlno ródł,jpolk, roku 98 Tpo ykporł 296 mln n t, yngn cyją r\ n ę yju gy Egptu ll o pr 6 procnt mnl nż tc cor pornj oby, ppn trkttu pokojogo roku 979 Jt \nlt lt Zjdnocon n będą mo rlm kość kportu t 7 lt gły y""ąć :;ę Yżngo opocątkoo yngn chcł LONDYN Z Tl Au nob<;>ąm, Jk pryęły ą orgnoć ły mędyro ą o non<u prc bulnych pry 2 noych mrvkńkch b prd trm lty c p upcm ONZ lotrncych bch ojkoych gpkorlkch rokoń Cmp Dvd tny Zjdnocon Po łmnu ę tych ftń tryrum rl Jk µj mloboąły ę óc obc forum ONZ, yngn pjął co pr by t potją Ng m! jcooścl d t A dł, mjąc clu mó nutyn pry n r dt prę n klku krjó żby g Uoh Munh Rmon mr Mchm Bg ż urą mędyro ły o ły ę mocy dlnych porobonn Brmy noą t ko dl ro trfy ;umń trcyć kontyngnty ropocę tm łdunk polk k d ł k h ttk Cchornk" 533 n żvdmltryon yju mę OJ y C k c dr AkcJ klrul d:v rlm Egptm URomoy tn tmt pjętq chnonmck Cr>nv Krvż rn tkch ł mło być rądm: Autr!j, Argntyny, który or:nol uż trmqort lrunkm gy rl ycof Kdy, Ekru, Fdż, Noj kó Polk rśc 4 mln mzlnd, Urµgju łoch Jk rk tj pory, żdn rądó, ylede!t Od JO llpc br mnonych krjó n yrł Autr n<tąpł kolj pyżk d d ł k cn pll płynnych O 5 groy ug O y U Z yj m trckch roł c \tr bnvprdęęcu łym tyg ny Obc c b nyny upr ynu dmntrcj yngńk no ęc JO ylrugó 9 groy, ponoł ś cól n bolpną bnyny normlnj ylngó porżkę Bący ytą 2 gry yngn prmr Autrl, Ml PARYŻ Jk pło R Tcolm Frr, pommo oobtj n hrn, pątk rno rn ytrncj prydnt UA tj k?!o try yrok śn:trcl pt9r, uchylł ę jkchkol cnvnkrh roluc!lmkl: k pryrcń tmt ud okr dyrtnfonom " ubjl{łym mącu prvdnt Bn łu ołnry utrltkch dr trccrno jllż prło łch yjkch oób N m chętnych Zkłd Konn mu dnm dyr Kopry prrobć 7 ty n cukru ponż jgo nbory ytę!lują łśm tym rgon krjk ę dujmy, rpu ju Odpd ęc trnport cukru pofdjący tlfony mckncy lgłych k!dó Nmlt oboł będą ml m<?ż:ność uąkm kronct cukron mty>cljnl(o łąc ę ko Gołc! jt pn b lpc pątk pcń uroc prd trtm, ljnym m mthm K ltym brdj, ż kłd tn m cm Blkm T 4 N ul Alkndrokj br runk rfcj Obyd połąc uykć 27 trmju ł4łj ypdł MroCukron lę tę, t,k jk nn tgo ł D lt 29, który ponół śmrć typu kłdy pł dyr Ko ę będ, PO ykręcnu numt 93 N ul Nlclrnj, 2ltpr ybuno po by ru " k!"unkogo Klc nl Robrt popchnęty otł rl () prrbł uroc cukr 46", Blk 3" jdnę pr n/n kobtę Chłopc jdn potrącony otł pr mochód ooboy ł łm ręk ; T 5 Oorko ul rckgo jdący moror rnu2 L pc omj mochó j chł lą tronę jdn gd drył ę żukm" jdy_ pocągó y!j dv r Pokony urm Pbncn ckją głoy l coj nformcj Ł Po dru trąśnl<!nm mógu prby g n m tu tkż buftu cyn ptlu T 52 N ul Łnoj 22, 5ltgo cłą bę Ottnm trch żnjych n Mru K yjchł brmy jdnę gd prącony otł pr nmgń rc PKP Phmochód ooboy Chłopc ł ncch t brk rcogo łm nog prony otł ltu Prygon tn cl ptl P<>mcn Po oogżon r, mot 655 Pbncch pry bż być uruchomon, kutk u ulc Monuk Toruńkj, Mroł A jdąc mocyklm potrc! Zygmunt N lt 76, tęp n jchl lą tronę urlryl tył prkongo mochu Nfortunny kroc or jgo pżrk Dnut ryl l obrżl prbyj ptlch nou npokojąc Jmośc Pr hpńk jdnomyśln Polk pn ą pr pr pkrśl, ż Polc pogoryły ę; r tl,ję RFN ę troj połc,n, DnnK p r ych mjcch Z lnform y A" trdł m n ż trjk cjd kormnt,ry prbj rup<><kój porcó prco,ndkó LOT ą o rującą ob trudm drogę obcnęj ytucj cynmk<!m tblcj życ poltycngo go dtbl;ującym,klym p,rcgo ym krju Ot D nnk ABC" jc dlnj tn trjk muą dnm tu PO<krśl trn lmnt, jdnoctjj pry yr;ć ujmny śn kuj yp Lpły, życ poltycn Polk h łęy, potępjąc trjk prddń tk żngo yd bżność tnok pryódcy ", jkm jt ropocyjący,oldrnośc" tym, co dklruj ę 4 lpc X Zjd prt cprmr Rkok ABC" >trd, ż trjk mog pryhpry cłj n ukrynj pr moć tmpo mn Polc ttj śrk! pr,k7u ym p tt dl tychcoych dłń oldrnośd" tym rm pojły głoy ołując ją rflkj, pók nj jt jr,c; oóżno Jk pł Nu Obruookr Ztullg" groźby tpnych brjkó już nc nngo, jk grn ognm" młyn prcnkó kuru rform, obcążją c m jd prt" Gt jt d, ż QlYttn pęc ś cą o nkomym ntynkc tx>l\tyczlllym tych," który tją d" RZYM Pc bury, jk Pobną opnę yrż bprtł l portm Gnu pnr Kurr" kując, ż or run udrył Jpońk tnlkoc gnon trjkó ;, prdno Hkuyo Mru" o ypornośc 59 OOO lu,jdu" br ręc g po DT N ttku który pro co ltycnj Omjąc tk ytt końcył yłdunk nrynonj cąco komplkoną ytucjt; rorn fj, tąpł klnj kt6rj pęru m:;tryry popolk dnnk tn konkluduj kutk nolo mrć dlclu noło groby tk n pują krjo obrż bru poltycngo Polk" Ekploj tnkoc poru Pąc o c kon,troryjngo rooju Polc" Rud Pr vo" uj ż polg o n nc &ryy, ocjlmu, nkon kntnym onu mrkkolnnokch d buklnk położnc pry bud pnct ocjltycngo" < tńkj kdm mdycnj był ottno ml,jcm ncyjngo pj: jśl n lcyć klk,u ccn cg6nych, ro;ój Polc n ru 24ltn\ ęgrk yd l :loł pęknęc pty ck, różn ę c kontrrolu śt cąży o<>mc!cnj pr c rk cęc trykllogrmogo tłuc p mógu procyjngo rooju CchołoCJ drogo chłopc/ Prypdk tn ny otł ptl prd 3 lty" kl 4lj lży 7lcyć T 4 Pry bgu ulc Prędl nykl rdkch nj 8 Mt"c, Jędrj P jdąc Zc cęść rtykułu Rudgo Ftm" 6 PC pooł dro n tą plo dęk cę rn rą" LDC 78 Prv" tycy ytucj PZPR ślmu bgo okolcnośc Otóż ynku 7d r jd oob pr Dnndk ż, ż różm oportu lkr ętrdtll npr dło otł ptl dru nc, cjolśc prco r położn oł>du ku gj pomocy udlono PR jonśc chclby prktłcć urtvm trmnu pr>roclu brpzpr prtę typu ocjldmo km kj! o<>rooofj Zdcvrlol! 2 lpc ndl ę ro!f cląż clęclpm c;rkrtfngo któr!użyłby jko <k!m Po t rcu Jmv brunj T 4 N ul krydltj okmufl, dl trnkó rtur okło <lę ż ldu l l nj ny rm roru pr Andr cj u nkó kptltn:vch ołód nc<>ny trlynl bł>ml plol lt 6 Potr lt 9 ło Rud Prvo" yu tż tę o vm or\<!łoym ł<>ty<k! Pm żył nogę prychy koł kutkm Gdv ornno <lę t f cgo ror prróc Lę prc,tnnu Polc d n cląt r>nmcc lvchmtl roktór yr?tkl oł b pożnych o tykomuntycnj l:olcj, noct<> fmnlp Tblgu bv mlć brżn mprymny prony vrrł duży pły roój clokumpnlcję tgo nykłgo otł ptl (kl) kru" prvrku KRONKA YPADKólV Klopoty pro PKP :" lpc,t obot t T oo N ul Ogroj pry ul Noomjkj jżdżjącgo prytnku trmju 44/l ypd! Klmn B lt 67 Pżr! trąśn mógu prby ntlu T 64 Nklncy gm Alkndró jdący mocyklu Mroł P utrcł kutk pęknę c dętk pnon d pojdm updł jdnę Mocyklt urm głoy trąśnnm mógu ogólnym potłucm prby c;ptlu prku Rymont PONEDZALEK, 3 LPCA PROGRAM l 9 L rdm M<Ml Tu ud o krocó 2 5 krju l śt 225 py tropolk 245 Rolncy kdrn 3 OO Komunkt nrgtycny J! 5 tu Gm J4 d 4 5 tu Gm 5 ld J5 5 Popołudn d cąt chłopcó 5 3 t<udl Rlk 535 Kąck mlom 5 55 Pęć mnut o kultur J6 OO Muyk ktulnośc 6 3 Noośc pol kj muyk rorykoj 7 OO ld! nformcj por 7 R P<>tk J7 l Rdlokurr J9 OO Dnnk corny 9 25 Z tlyjn pęcoln 9 4 M?:yn rndyroy Punkt d" 2 OO ld \nfoncj dl krocó 25 dm ych ntrnc l 2 JO Koncrt życżń 2 :; Popul rn gr ybtnych okll\tó 2 OO ld 2 5 Kronk P<>rt<> 22 Ptboj trch ookolń 22 oo Z krju łlt 222 Tu rd o krocó Ft<>tk ro Mlkol l Rm j,vbltnlj<y kompoy : pol&klp;o śrdnl<l!c 23 oo d nformcj <nor or Polmk" 235 Audycj publcy tyc PROGRAM U 8 3J d 8 35 pry cnn 8 55 Prnk tudu Gm 9 4 Rd o Mok oo Cytmy kl ykó HnrYk Rukl 3 UrloP l<nym krl" ud J Bkkr l 3 "d 35 Co łychć Pc 4 NO gr polkj muyk luj 2 Od polon7 m,r 22:; PO rdv KrolnV Kocoj 2 45 Njk nrbo Hl Kunlck 3ro Lud pol<:"znvm mnd trn 3 JO Koncrt p ń<klg Clóru Chlonlęcllo 3 3 ld J3 6 Z o J3 5 Mtl7vk Morv ó Noj ZlrH 4 OO Aud publcytyc 4 Plśn A Dromvżk l P!(<> 4 2f Lun ch 445 Muvk Ckoklgo 5 3 d 5 35 Pop<>runnl dl ct chłopcó 6 OO Ury tn! Munlu«kl 6 4 Obytl 7 OO Co p\ą o muvc? 7 3 r oojrrtt 7 5 pljcv kry Bop;dn Łuk J8 o 8 DZENNK ŁODZK nr 38 (9887) T OO Pry bgu ulc Pryby<kgo Loj kroc,ft" LDE 73 potrącł prjścu dl pyrh Mr K nchjcgo prd obą ók Py Fot: A ch ldo, pn dyrkr! 825 Pl kcj mlor, 3 Muyk 28 bcyt tud Gm J8 3 B:ch 2 oo ld 25 ld (Ł)_ dnl 84 Dtlękoy Plkt R Rmoło co dlj? ud (L) 223 klmoy 9 cór ltrc,k Chl muyk (Ł) 2 25 Gld płvt muycny 9 3 Klycv muyk ro tro) 3 Pordnk dłkoc rykoj Hnryk r Fonotk folkloru (tr) 3" Jorch" c po rproc" frgm p J Rdlcko 94 Kontrpun,kty 2 2 N) j J42 łn dl, lnl Y ttnk kulturlny 2 3 oty n kocy (tro) J5 OO tu Gd vol 2 OO ądy nottcn m tro (&t ro) J6 OO d 2 3 ld 2J 35 nformcj por 6 Audycj hnfoncy J o kur 2 4 ybtnl kry cyt < jęyk hlp ńklgo J6 2 J ulubon klątjk,zręt Hydn Krtt Adur op 2 t,ły oplcon" frgm p nr 5 ltro) 64 Aktulnośc d Trlckgo 22 cór d Ł), mnut o porc" (L) kllą" ud Brnlck 7C Kdrn jdnym ykogo J Tu"kgo 233 d cą Jon Zl{dńk (L) J br<tnoc okół TX Zjdu (Ł) 735 Dykotk roryk (L) 8 okól TX PROGRAM Zdu (Ł) 85 Gtro pr! n nl koncrt ntrumntloo Ekprm pr śt 85 ny Ł) J8 25 Kljd<>&kOP uk Alk,nr Mllkl jgo 8 5 GrJ vrc J uorktr 8 3 Pro krju 8 45 chock J855 tro<: o!on MLkrorcltl H!lny Frąckok 9 OO trć J9J5 Lkcj jęyk nl tukmjltr r Lubl" c mlckgo 93 Jm <lon (roj po 9 Mł porn muyk 25 Muycn prookcj Mrk 9 45 kcj prb<>jm 3!Ck Grtck!go tro) 2J 5 Klycy prm pr śmt 35 kcje fu (tro) 22 5 lj kon prbojm oo,u Rótv" ud trorn 22 5 Muy)r klj Kochnokl o 3 kcj yn 2255 łd ;lnglm 2 oo Eknrm prł! lt 2!l5 cj Tr6k 3 OO TELEZJA Potórk rorvkl 3 5!r d" c po 4 oo Od C<lUpPROGRAM r! MM<l 5 OO E:<prm nrp lt 5!l5 Złot lt lngu 7 Dlnn!!k 73 Drog" (3\ 5 3 N tylko ml 6 OO Po Ottnch g!"y7 py" ("POt) 8 5 łuchć,r 6 5 Muyk<>brn Dobrnoc Ech nó 6 4 Nl Jubl mu" _:_ ud L 9 3 DlnnH<9 OO tlyjny 2 OO Rll<><nvDdlc 7 OO Eknr«m ntc romoy 2 Ttr Tllor7 t J7 o Jutro jźdle 7 5 Muvc poc:t UKF 7 4 j Jn Kochnokl: Odp <?vtkl dr<>gl orą 25 Trdycj Nhv!Jl 8 Polltvk nl yt poołó grc!klch" l<lch 8 2 Polk Orkl!<tr Krn żródł prtla Kul\<Url gr ut<ry mtró brolku r 8 :!3JO D,lnn!k Hl OO C7Pnn nc"nvll Pr cł lt prymt Uoc mt o jękj lcb mkń<ó drżyły Europ Północ Amryk orr Jpo ęc kontynnty krj, chrktryując ę yż ym r>nm rooju cylcyngo Od pngo jdl{ cu obr tn ę Z\)l A b:v ę tkm tmp; ncł 2 lt tn mjk frgmnt dmogrf<ngo obr;u śt ulgn grun nj prbu ytrcy pć ż roku 2 mtropol tk jk Pryż Londyn, Ch>go cy Mok jdą ę po prą dąt ką" ch mjc, trudno jc dś prdć jkj kofjnośc jmą mędv nnvm Kr, MxcoCtv Bombj Mnl Dżkrt Bo PUlo Bgdd Lgo Nrob T Prnfokl: rbr3 Ek>orm pr P Rmu CtOl Pollux" 9 5 t<mt<tr Lubl" c no 2 6 mnut gnp 2 OO ZMmnln koncrty krgu r r Pnpr <kgo 22 OO Fktv d :2 8 Gl d lrlmlu lpcoró rulln rlnrc 22 f Try kclrn< j, oo POP7 Loooln;, ff 23 5 Mędy dn<"m <nm PROGRAM V 93 Ml l dmu lc mlt śt PROGRAM 9 mośc (Ł) 93 Dnnk tl,yjny TUDO B 2 oo Kryty Plrońk< 8 pmgrm rorykoy 2 35 Oprcj żgl lfon ptdt,m,nm" 22 Fch rportt o l,tju mochó fo Prób gnrl progrm rorykoy gny 2 5 Do kol lmprr>j!o OO f\jlmo 223 lodróży śp 3 Uul p!ńk f&m Mln trch umunduron YCh polcjntókrbnró r lo pjrngo mężcynę Zrucno mu Prylżnoś& orgmcj trroryty<nj łśn : prono go ulcą gdy Jjchl mo<hód <tórvm dło trch cyló Polcjnc myśląc kum pl 3rngo ory J??n dący mo<h n byl dłużrd Pc tj trlnnv rny Jckł Póż nj okło ę ż moch tż byl polcjnc, tylko po cyln,mu c tv Amryc k,żdy pokój motlu opróc łóż k m pryjmnj Z< jdn pręt tlor Gdvb:v Amrvkn chąc ml"u n lł tlor uomvślłby, ż ulg ommom hotlu Amrykrnn l Amrvkm k jpor łcją tp lor pro potm,<t ę, co robć dlj On bom rą ę mvłom tlvnvm k ryb umetnośrą ołvn<: mo rl tl!<> ŻP o&t l!)()częcj pc jkgoś rlu jtńym nu K mcm ojuj Burm9tl Nogo Jorrku Ed Koch ugnł prfoktur polkj, ż trb vdć bnględną lkę kro om który prk ov n<>ooolonych mjcch Mnhttn Polcjrnc; ęl ę ngk n d2ł J<lnvm prych który otryml 3" roy mn<lt kllrnv bvł &m burmtr Koch Bvł trochp v l,plcł mmdt jk kdy nny śmrtlnk <?koło ty młych JPQńcyltó ku 2 6 lt ęło ud,ł tgorocnym, trdycyjnym konkur gry, ronych n;trumntch muycnych N dęcm: mł krypck CAF AP Jk Dkm Zch Kdyś Dkrm był tk ycj, ż dó oblno mołą Zch konokr trno ptr,ch Zyoj tn otł ony p6łc;śn pr pną Mrttę McEJy Otóż opuścł ą mąż którv Po prz >ron vm ndą ro mrl poślubć o \ młą żony Elbth Jm on łśn ubrł <ę on ślubu gdy j mu trgnęł r otr pn McEly Ob kobty oblh cną roną moł obypły ją prm uprły mu, prmh pr lł m, <tpn! Porcły nku, Gdy ę dóch bj Trcgo,t jt yoloy pryrot turlny śród bty mjkj n utją cy pły tych mt bty k j cągu ottnch 3 lt tk mt jk Oż krt Chrtum Mxcort}" Mnl noły 4krotny >tj, lkby mż kńcó; o Pulo B,gdd 5krotny ś r lm Lgo Nrob poękyły ę 7krotn o Pulo lcy Mkyrn pryby kdgo roku pół mlo m kńcó; Bombju, Kr Dżkrc, Mnl ćrć mho O l prłośc, ł c prvch d<tkch go tulęc rorot ś ych mtronol był Y!m ch Prężnośc,,chtronngo potępu cvlcyngo qntntycmj możnośd prlym ymcnkm ołm<ącgo ręc tmp, jkm obcn rośn lob mkńcó lu mt vcnu rlźękoym n or:v" 9 t 9 35 J NjłylJl!j!> Dmogrfc bomb m jkdm śmt R Z,tt tr l będ yok Bogt nmolę c:> thnonmckm mmndlhom pn d dk kupł nuko lo r męrrrnmu mco lot Ddk mł cęśl rękę, lo pdł ygr on ty mre>k Pną<l ootlv łożo n Kżck o7noo/:o ą d<"lrn ; tpn poóh nmolę tło ę ru bogt

7 , ł>j",,,,,,rfffffl corj tn K Orł urocyt promocj ofcrk bolntó ojkoj Akndm Mdycnj m gn dy Bolł rckgo Po 6 lfch tudó ydl Lkrkm, 5ltnrrn kur frm)cj mlog\! promon otl ofcro \u:by dro, który ukoń ml: &tu<l tj ojkoj ucl n Promocj, koł cmntr obrony roj g: bron Jó Prośb ŁKO KZMP Lód KOlHt Okręgoy Komunycngo Ząku Młży Pol k,j orgnuj dylury nformcyj n dl!2y&tktch ntronych dłlnoścą ąklj Pc dy żuró moż otrymć projkt ttutu KZMP dk!,rcj j or pykuć d progrmm dln: dłlnoścą orgncj jblżych tygch Mjc dyuro: Łódź ul Próchnk, cnn opróc obót ndl<! gl 57 tl br LKO KZMP byą!ę l kżdy rk o g 7 tym mym mjcu Mją on ctrktr otrty, cy ż moż nh uctncyć kżdy cło nk ymptyk KZMP Jk tj pory, KZMP n pod żdnych śrkó mtrlnych, koncnych ropocęc dllnośc orgncyjnj, m, n nltlo tlfonu, kupu ppru, pol mtrłó pro pgnych, cy choćby yko tblc nformcyjnycb dr jśco ;o loklu Dltgo tż rcmy ę prośb kłdó prcy, któr mo: ryco trudnć grupę np 52 oób o umożln m yprco funltluy cl orgncyjn ł Urbnoc, urocytk uctnfoy! m n ód Pomorkgo Okręgu ojkogo tn dy Jóf Uyckl, f tuż by dro P gn bryg prof dr Jry Bońck, tkż rkr AM płk prof dr Tdun Brńk N pt uchł:r Rdy bolnc AM otrym nomc pry p ń ofcrk pporucnk Jko pry promony otł prymu kdm )JX>r lk md ldmr Bk, który ukońcył tudu yróżnnm uykł ngrę M:ntt Obrony Nroj ły m?dl pmąt koy Cron dyplomy uykl rónż pp$r Adm Jrmk Potr Mrok ycy trj yróżnn łożyl mnu p!omony<:h urocyt ślubon; trndr Ptńb Po promocj gn bronj Jóf Urbnoc krótkm ytąp nu Pogrtuloł młym oflcrom lkrom pomyślngo ukoń tudó życył m po łużb prcy oj mnu noo promonych prmół prymu kdm ppor Bk P<tZd trtycyjną dfldą pdłó życn, mło dym o!krom hżyl rc pryjcl lc,n; g,romdn!: cvnnpl TUDO Król Mcuś " pol bo g 5 3, Vr Ang" : lg lt 5 g TYLOY Ltrtur : krn:,dj gr?chu" Pol t 5 t 5: Amrykń k flm ncyjny:,c : trchu", Ód lt 8 g OK\f lh7<>n Fllmv,Pl"T c pdy" goo OKA,Pl burtą" rd g 33 Gj cy łjdk" fr lt 8 goo 5, d no!! A ojq drogą cy q prdę ck Jdn hl uktmy lrgność tnn ltlr uplnym prypdkm?l ą u kujq Pry kłd proę br N ścn, rogu utcy Gjtklj t 22 Lpc ymlono go cu yć mutnq rklmę gtronomc p potcq crngo onu :: chryntmm,!!(qo putgo tlr or!q rcy brobotnych tućcó Crtlntc ruct óc rtyśc byt potn l\ldjśct tmtu, byt kś k mg! ę u::up!nnl tlr?tycnym tktm cboqo nycl ntuln prujqcych buno Propoycj n pr:tn : chyb br t Dś pom rklm n drżn jut nkogo n kt prottó, co jyżj noku, ż,,lny pty tlr ścn, ktpó plnych ::ltr::ych Obtnc t"cq (Ł) n!cynn MU:ZEA POUUtlFJ Z 6,2 kg blonu trg go cu jdnym potuttó, któr yptynqł ftt "dnoy, bylo żądn ryfkcj hł, lognó pu, blqcych tk kry, ścny pty, pręl motó, t o gtkch ctnnych n pomnę Protno n tyt prcko formom pltycnym tych dl tuk! potttykl, tt prc trścom,!bo prytjącym po porpnoj rcylścl Żcnlom tym tn!o l ść choć mjc trych hł trnkch, pojtvl!y ę no krytykony dyon jt jk gdyby mnjy Ntty n ęd, Djq tmu yr tltch tlfoch rdkcj! c tlnlcy, mgjqc ę pobnj ryfkcj hl obtnc nch klpch, dt!jqcych klntó, jk prv ptcht byk, co r oby, ż dś tm prypdkm moż jść corrdy Pę żrtm l klnc q ro oburn fktm, np klp PH pry l Koścuk 29 t jk gdyby ngdy nc" ltk pln, nformując ttkcll chących tgo ntmt putgo loklu ż LODÓK CĄGLE PRZEDAŻY"! Uśmć ę moż prd? cqótnl jśtl rę t ż byc loókt obcn nn mrn któr moż mnć co jużj bnnq noc kot;c bo nuż rno coś rucq " Zdnm Cytlnkó, t dno prbrmł rklm jt tgryntm tę nrn łopotó klntó pr8dltśm rc mjcu Pln drżn, l pront ru rmom t ośdc: A co tm n j tlm t n j bd djmoć" K t cy tym upor n ch po protu o dję ż djdą jc kdyś tt tut pt<n będ jk TEATRY dęcn męo lpy puty tlr? Molofo ntulnych mln funkcjononu hdlu były Jdnym tm&tó potk:3 ktyu ąkó brnżoych prydntm Ł którym ucutnkyl tkż ordt<:l, prmyłu męngo or yułu Hndłu UM Łl Z ypc d prydnt J Nmkgo ynk, ż mc:dy loścą prydlnj m:>ęcn my męnj dl oj tf,dtgo (około 29 n) krtkoym potrbonm tnj Poż różnc, luk ro rędu 45u n Jk moż oblcy(: >;> nb6r około 35 dkg mę j«ngo mkrńc Pr Y!po<lobut tym tk t tpmooy<h koljk Po męo Prydnt obcł ż łd mt :rc;b ytko, by lhmty dl Ł; omły 472 n T ytucj 9po tły pyżon Ponż jł, ż lud tych oj dk ytucj m: rynku rnęno ódt pr:yżdżją optryrc ędlrkm tj ę dr;mtyę Ł oo kol oouj c, pję rg rnych dcnpłn optrn mkn<:ó cyj Potnoono łód go mt roną:: koljk kch klpch rlon będą jdcyją łd, kżdym klp dyn krrtk ydn ttcnl krty będą kontrolorn Pvd ką ojódt mjkgo łód trn mjc mkr cy prl kgo Ogrncono bkż lośc jcy kjnt Krty b kłdn dnoroo rlonych krtk fo c oych dnych n tr<:h tuk Prydnt pobędą rpkn () dł tkż mcżl ość pro ZCZYPTA OL Tl:LEFON ZAUFANA 33T37 c 5 T rno ynny, _ obotę l Muum Hr Mt Ł był ę urocyść ręc dyplomó lkrkch bolnm ojkoj Akdm Mdycnj Dyplomy ręcył rkr AM plk prof dr Tdu Brńk Pc tj urocyśc yróżn otryml rónż jlp bolnc kdm (k) COr trudnlj jt n Ł kup:c cokol\k kl3;rjch mę nych Poo<uj roumł burn oolct, cgo Ktkm jt rg Potkń lóg łódkch kłdó prcy ordtdlm łd ojód l Jk trd:dł pątkoym tub żyncścoym prydnt Ł Jóf Nmk ł d mt tłumcą ę tych ;x>tknch nłd nty tucj jmując<;::h ę hndlm ojcnj truktur orydnt n m możlośc gko3 ;r!dlcośc dcyj Pmonvch clu uprnn: hndlu, tko pr::ż ą!>odjmon ymnć tu lży pryklo n rl:n utlnj Prokurtur Rjono dlncy d<llt ędln grupf buf Łódź Gór końcył chot> kłych rnożlvośc dn &J>l 3lt:Ugo Bkrtkogo ch kupu cy ndykt R (m norocł t ry ytkch kl u), dukrotn kr!j:j!lo ł pó POżycy ch m kon Kcg,ch Obrn móono o brkch onocu rynku męnym Okuj ę, nocy lutgo tgo ż ru gdy l mty onnł roku Bndvkt R l>:rł ę con dl pocgólnych oj klpu płm" pry ul ódt były trk:rn yć U Zrkj 5 łmv<: brn jc jkoś moż by tł ę pokoju kronck lo ę cotryc!rnęo l!o klpu, gd pry oomocy pły Pry Od crc jdk mtlu )>Ot rąl:>: mę c gkoć kłdn y ropruł" fę oncr, którj t utnl tym ględ rbol utrg klpy nr kookuj ę, ż ub mcu o tę o 25 ty ł 248 t:>n Łódż prkrocył pryn ncęśc dl nv L:mt, pcj gdv ctry klpym jf jł ę <Alc;nn ojódt n otryrón butlk prytun, którą Cntrl nformcyj PKO 7382 urocyśc krtk AtN TCtEPONY o uluccb 398 nformuj& PK Dorc Cntrlny / 747 o oorc P6lncąy 93 QformcJ tlfonc Komnd oj6dk MO " 22 Poro płonc l P:ol dro:o Pnlmobvt" Pogo nrgtycn: 69 2 Jljon LOdt Północ 33łJl 3 : Rjon Połudn : R]on L6dt Pbnc _34 _42 6 Rjon?::ln 88 _5 Rjon nltl ulc Pogo go 97 Po:otn MO 99 cmntr obrony roj gn bron Jóf Urbno_C: pr Por;ol Rtuno Pomc dro P:Z:Mot muj koljną grupę jmłych bolntó AM Pot: " łl 8, 666 trt lor 95 55, Ł tylko łódk nłormj ąkó brnżoych Ł łmyc noptrn tłukł prytu b:rr bnknoty ło, co oooło, ż rbkh rjących b fon było mnó cronych plmk Ju:: tępngo d po łm nu funkcjoru KD MO Gór trvml brl trgoj Bndykt R pry którym lono cną kotę pnędy, oo ::!l!j 6,2 kg blonu pproych bronyh crono rbkch Zutrymny rr łgo lg, tymo:ł ę cudym m oobtym, który jk trdł kupł okyjnfo Bndykt R 2 lutgo mkl różnyh łódkch hotlch, n Prool nrł br uro2roon życ ryk Prokurntur RJono ŁódźGór kroł prę ądu ojódkgo Ł:: (k) łd łódgo cjdlu NDVv ZrZn: Pnló Pclkoh crc 98 r był ę Ndycjny Zjd ojódk Łód kgo Odd łu Zr P rn kó Polkkh loku którgo dlgc omótul rolę d śro dok prnlcgo tl ktulnj ytucj poty<:no;ooprcj krju ku jdu kono g;oonu tnym yboru no ych łd ojódkch M Prm Zr2ądu ojód2kgo ZPP L otł ybrny mgr Tom Chłkok rbr,!cprm!: mgr tfn B lcrk d mgr Zd;lł Pło śk! prokurr \ prof dr hb Jn cyńk prconk ukoy UŁ, krtrm mgr Jn Kln kt, krbn km dr tnł Zmoch ęd, cronkml prydum! Zygmunt Dcyńk _ d<kt l M<;cyl cpkokl rdc prny dt pochnj, ogólnokrjoj rlmntcj śrkó µorących hg ny oobt!j Urąd M Ł tnoku : ktulnj ytucj roobud::ontgo Popytu mogo ykupu ytkgo jduj ę klpch, prn rgh3mntcj jt ymogm ohl! " Dyrkr Gumńk y::łu Hndlu uunkoł ę propycjj ZG NZZ Prconkó Prmyłu łók nncgo, Odżogo kórngo rktyo n&tytucj t yprk dl nmoląt Jk r, PL jt nktul, pou nmożnośc :hon :orm utrlonych pr ntytut Młk Dck Jd yprk non rć 5 pluk, Ll kftnkó, 4 pr śpochó Z t możlooc pukcynych lcbą urń ym ojódt ynk, ż n! jdno nmolę prypd 55 3luk! : ojkoej ŁUŻBY 7JJRO\\ll" tżl\gnklgo 7),, : &<>d 3!"o>tł mu ncynn LUNAPARK k 3/5l : : GDV"Jł4!:OO nnt &!f dr t" ltlłt Odr tł) PAlMRNA tnnt ndgony o prtdkol )>rg n d<>,, f<>rllc J>Ont&dllll<ll ydnt ł ut,orn OGRt>n BOT ANlCZNY końc br 2,5 ty mj;,c Pr!:d o dnn <d ct>ct mro kol ryć ę będ m ku k<:h prtrch blokó Do KNA końc pryłgo roku PCbll!m BAŁTYK prdkol prtn tnć turn 3" ng!ld lt 5 t<hl, 2 ; 5 5, 7 5, Znotujmy jc klk propo t9 3 ycj, jk pdły )Xld ranoo drm,lurn 3", ng l: 5 l<d lg łd Pot ulono pr:n!ml pcjlnych krtk (róbących $lę : POLONA %ndrm m kolotm lub llooś:!ą) dl oób ryturu" fr lt 2 2 l 5 uprnlonych knpó Po T ł!ft kolnośoą Poolłoby ylptzedo!ne Zolnn nmko" UA lt 8 mnoć mrytó lrtó lz 5 75!UO ko pośrdnkó rolłnnvch tńll:narz N komą ż,kupch nokono c pry ttę: Ottnl flm o Lg Cu mkpj" UA lt 5 g dln turlnj ky pry "!O 2 5, 5!T 5, 9 3 kup cukru Prydnt obcł, ż ytk potulty będ4 rotro \ <ll NO( tncl rm n jblżvm, ptkoym p mvtur2!" rr!t 2 t dnu tbu d Ży&n l T 5 9 JO lła fl""vnn (:Z Ch) K,n,, : :, non "On g Bruro p<:>rn" UA lt 8 HALKA ncynn MAJA _ Gd jt gnr" po\ bo g 5, 7, 9 MŁODA GARDA Mś" pol, lt 5 g ; Robotnc pry "Pjż horyontlny" Pol lt 2 g 4 3 MUZA nrynn POKOJ Lk yokośc" UA lt 5 g ROMA Polo Rttut" c J f> lt 5 g O 7 45; Colrgol l cu lk po b o g 45 TOK Pryg rbk" n g b o go d 6, " Ml " cą<:y póln k" kd lt 8 g 8!T, Prygy AU Bby : t4 rob6nlk6 " nd r, 2 goct 4 3: cę, T UA lt 5 ; 7 rn 5 TATRY uprpotór" jp bo g 5:,Ddc" ng lt 8 g 7 9 ENERGETYK ncynn PONER Prygy CLnck" jp bo g 5; Cłok klnu" UA lt 8 g 7 9 REKORO ncynn "7 ncvnn POLEE Zmt różoj pntry", ng lt 2 g YTAY GALERA RA UCKA (try Rynk Zl fodt ll rfk A Klrvncf AON ZTUK <Pł C:ZE NEJ P kok R6l 8 crf\b K Ngok RODEK PROPAGANOV!lZTU : Pk!n<\cn lodz 8 Ryunk grfk XX ku GALERA ZTUK (ólcńk 3/33) _ g<x 8 Ml formy gr!!k (K<>Mlntynoynnv c>d7mn t n t dl gruo oq\nt:nvch g ; bov rt?ll ślęl g Ul d 2G oonldllkl n!ynny : KĄPE lko FALA cvnn>dfnnl ; 9 k, nd ; 9) Dyl<ot k cmk "Ol>oty nldl l C<)(f ł H Gl cy goo 5 k!n<> n : pry dnt m Y l!tnf ł Mk" r lt 8 <n! nlpo">gońn potkn kty u Cng<tr?y tt "" lt tl 5 7 l5 3 był ę krl "ly Promocj ofcrk bolntó AM ZACHĘTA _! APTEK Potrkok ffl Dąbrokgo 89, N:crnt 5 Ol!mp:jk 7, Lum\r<k 46 OVŻlJRV ZPTAL Chtrurgt ogól Błuty ptl m Rl<"g!\<klgo Kn Z!Ptc /5) rlnn\p po tm Brllck!go /Kooc!flęktgo 2 dl prvrho!nt rjonoj nr 7 oltj m kłr>klj Curt Zgr P rrp<>k 35l dl or?vrh<>tln! rjonnvch nr nr 2 olłt m MrChlP"<ktPg" <Zgr Dub<>l 7) 7;tr Oo kó Alkndrll Pręc Gór otl lm Tonrhr Mllot< 4) Pol,?nltl m Ptur!gury 9): ród m t5c t 7Joltl m B<!ńk!(o Knll c /5: l d nttl lm onnbrg Pnny Ol, Ch,rurg uro p;t m : onnbrg (Pn ny 3) l{rocblru l >tl Koprnk!Pbnck 62); trvng<>lo;l ptl m Plro!?;o (ólcńk 95) Okulttvk o!tl lm Jon<hf"r Mtllono 4) Chrurg t lryngolog d l : cc Tntytut Pd tr oor 36 5) Chtrurgt cękool r oo : _ tplll m Brllck!go (Kon c ńko 22) Tokykolog Tntytut M dycyny Prcy (Try 8) nrolog PrychOdn! Ormog!c (Zkąt 44) cłą bę opróc ndl t śąt OJEOllZKA TACJA POGOTOA R\ lllnkoego tbclż ul lnk!plc 37 tl 9! OG(ll NOLOl>ZKJ PUNTO tvccv lfor>\fv,jny O cy nlcllk v dro cynny cł v"kl dn tyg tl 659 łut bę,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,_,,,,,,,,,,,,; GÓRNAK" CENTRUM NELEGALNEGO HANDLU ZtrJDno 2 pkulntó roko krojon dłru pr dl &POt mn gron cko lklm objom pku pkulntó Nktóry :orucl l<:j ły, ż cntrłnym punk r uckl, nn próbol tć trn nlglngo hndlu L opór ynku głgo jt trgo!ko,,górn:ku" O tku 5 oób otło trymynkch c,rtkoych mgń nych rm rm Po kond pkulntm unformohśmv cnyoh folmlnoścch korych cśnj KD MO Ł6dźGór, Potóro Dj prdf, my fokty nr no kcję, l tym rm jj plon gcnj monj kj pr n był uż tk obfty Ekpy konprronj Górnym Rynku troln chytły gorącym ootłm trgoy oąbk ucynku tylloo 6 nlglnych hnpomd 6 oób rprntujących dlry lu nkulntó już Po NZZ old:rność", ąk brn p ;rj f kc rygnoło ::o KK 2 grupch k tgo d hndlonj rnych pr funkcjoruy śród trymnych lł ę MO npkró Pn:l ot ropocęło obrcję h! Po m n 4ltn tfn który już łudnoj, trgok trnó?rur dnon rędu m mł ę prylgjącvh Górku" c ch nych oocyn lgjny hndl ktł mch Pobn, k cr: lp tłum kupujących b tk brno mu o;c ck trudu moż było trc hndlu Populrnych tór p:dł h łk po 5 ł Eugmu J kry n Jącyc ppro;;m; p m, Pl dno opuścł kłd krny ym (t v:rkm X 8 mnł butlkę ódk 5 ck butlkę) l ódk Pr:]lll Gontó" ofro3ł no 35 tę hndlr mnvch uk lub 4 ł Tdu M ł nych rtykuło nr!drn6 lc l,_, m krtk męo po 5 ł łc <r,p rtą oo,: l k l h dn Pęxu 72 pck Cro m t u UJcyc " 25 pck Kluboych" try hnct MO, l lundlu kn 3 ty ł, mogło 7 bu} r?mż ooro młych ludu dć ojr<n f!dvż mły ;ło du grup Cygnó k pd n;ft pr"uj, Punktu3ln, o l{, O rynk tudnt vdłu łókpncgo otł ocony?r umundur<r Poltchnk Ł6d2lkj Pł M nych flllll!kcolruy MO, t ykorytył kcj h:ndl, ł ł d k ó poły lronront przy;ąpt Y r m mt rj prn: kt r r,prnrgcnj kcj Dośc u:pohl dł P<> 2 ł Jo::f P runy prbg ydn p:o JroulłCY, dukrotn krny, o tl pryłpny h l, gdy ł prdł krtę optrnoą Ł" Ryrd l pdł" pc prdży nt uorckogo o Błuck" po 2 ł Odbrno mu 5 butlk tgo poju, co n prkło, by gnę późnj otł po r drngj orylpny pkulc Tvm rm dk Rv3rd Ł poru c ł r (,nou 5 butlk l otł ód oob8 ty u ckł 2 To t y lko ybrn prykłd r bę fktm oątkoj kr ntypkulcyjnj Górku", któr ookrvżołl ol:lnv kłócł ookó nlglnj dłlnośc dmo tgo typu c ą:łvch dłń n try trdłych h ndlry, C"ll być moż oool opmętć ę lum którv mt ucc orcoć nk: c ęśc Zl3robku łśn tj orrn dąc (k) CHOROBY ENERYCZNE Ą GROżNE OLA CEBE TOJEJ RODZNY DZENNK ŁÓDZK nr 36 (9887) 7

8 Ftyn Ny pryhn r;jj NA TADONE LÓDZKfEGO AZ Mcl ll\kotlc RFN T ł Od ł ry prbyj, prym gruponu pu o<unoym Ny lkj plkll mtr Polk łódk &o \Vld Po plrj dc ćcń mjących clu yrobn prd ytkm cch ytrymłoścoych dcy rogrl pry kontrolny, ofcjlny mc Prcnkm jdtk d był pól kly okręgoj MZK Ny N mjcoym tn brło ę ok ty publcnoc, któr chcł obcyć lcj jlpy kluboy po ym krju lkgo śęt plkrk&u n było tym mc lt Odbył ę pory ftyn, klo rym brl udł kocko pcnrono, prr prygryly orktry, były ę Kolrk yśc g utrljk bżn tnu Punktm kulmc;ynym był ocyśc pllkrk mc uroy gmrm Pęt, k ry normln uctncy ybckch ZdJę c cu, dl \tu;,:, n y tł gu o lu ou J u Ją t: t; o prypdko< kontuję N grl ron ż molrk,zmu d,!<ry prbyją o b o prd yjdm rp r nlcj REN Odpoć,yl p Bonk Młyrcyk który dcyją PZPN n mją jc pr ytępoć ofcjlnych prr ng ch lj p dcy duj d ś PZPN rk płkr d jc r mrą ę połm MZK Ny, mt dr porotnj dn u 7 c r c o g l Opolu tmtj ą Odrą (A ZYM) cą; drcvvn 7ycE: Ę m d ocl nlo!y ml rprntntk RF mt mcu chłopcó rll rm :U d rużynl go<cl y tępoło lu młvch nkó któ"y l,,koo utępol ym rprntnm m t umętnc: :54 m ch prvż l\ Ln n g ct ko cy ł ę m c lk k o tlt y cnv ZRR UA lą<:nj k k c: v c ęż y l lk kotl c Z R R 24 8 pk t konku r nc j ko b t rnn lck rd?lc l< ookonllł y ry lk 99" 6 m t ko n ku rn j mżcyn trumfo l Am rvk n ; o5 rprntc j m ry k ń, k l b lcł m n Lc;: /\ho ct Mo U yk no t r y jl!!p t gorocn r ult t y n ; r \ P ko rz R o rl b g! 3 m c < <>Ztf 4 X 4 m m ężcyn <U A) u yk l 3 O7 m t Lr tu ąc y po konku rncj!\ D m n u k o<>k o ł pop r ckę n v o!<ośc 233 J t p ą ty r ullt h t or\ t j k o nku rncj p r ym d nu mpry npoorl n k b v ło ycę rdckch pr n tró t f c<! 4 X!OO m c\ 39, 4 <<>k \ j ęc pr yt j\plgo ś dct pll?<zu polk króloj portu" A o c :k vnook jk uykno tym ootkn u Dcęt: 4()()!n pp! Mrt k Polk) 59 85,!OO m B Lgę Po\<) 2\ kok yż A &d (RFN) 82 Chłopcy: r y k m mc u plk tkm m P P loc (Pol k) ro grnym Nucy lgoy 82 4QO m pp! M Kryżnopół tgo m t pokoł l v ę Pr 2: (:) Jk nformuj nu trnr łdy Zmud, potkn końcyło u: dcynym ycętm p rolgocó 9:2 (5:) Brmk Koljny płkr y p B r yt y jdl mtr Polk rll: Tlokń kch kot Jo Jordn k jc po 2, Rohorkl, L ł" kontrkt grę klub pp µo k, Kmnk Jn Druży yp Od nogo onu rpr n d ytąpm ty<m pr tnt ZJkocj grc Mnchtr u ym mcu tępującym kł Untd y tępoć b ę d d?: Klpcyńk Plch, Jżk nym pol łok m AC MUn Jck, Możjko Tłoknk, Ro bonk, urlt Romk, Lk, jc Po prr trnr ł dyl Zmud korytł rónż Zny p ł kr jugolo ńk, uług Jn ptnk vc urjk będ y tę p rrl ngu n mógł uc lnjc yć poć nogo onu f r nmrńk, który po p rych cuk m klub P r nt G r m n t r n ngch pr<:blł ę n b y ł (p lt m jc ld ub olny gry N rł rónż n ) ukc ł ( Junory tk byl Gruą<u były ę fło mc mtrroot Polk jumo ró puc nożnj \Jctnlcyll nch rón lt mł<>drl płkr ŁK o cy m mfor mlśmy Cytlnkó D Ł " pątk Jk ponformoł nu kronk drutyny Bolł Rybcyńk mcu o trc mjc ŁK poko! r k Ltę 3:2 {:, 2:2) B r mk dl LK trll: Kcoro k, tk Jńk, (Po l k ) 5 :o 8 m H (RFN) y ({ K r cyk D B tc yko (Pol k) po 2 4 tyc k R Kol cpolk ) 5 m ło t C ch r (RFN) " obol tn lko AZ by ę mędty p\t oy mc lkkotltyrny junoró Pol k RFN rylcj d Tyt uł m lt rro,,k b y ł pól b y dgok go Z y pokonu,!ą oorę 2: (2:) Tk ęc jun ory ŁK tgo roc n y ch m t rotch ulll t y lko jlpj druż y n;, p rg r y,!c n ą pólt łch Chor o :2 lódko ZC<> m "( t r >j c; koku pr ZP7 luk c kl óry yn k m 7 8 m ypr crjł Am rykn Rnk lgtvmujcgo ę jlp źdźc c:,m tv m c;on: v nkm _;,,::c t r j Mlo nj p rul ą b y ł y <: mlt r ot Pol k tun oró chtronnyn konku r kon lrch<>go Po orób t r noj ścłj colóc j n o ł ę n k Łódk go Kl u bu Jźd ck go Kryf K r\ konu k" któ r y ol o ł < lę tr c j poy cj kon k u r kokó m ł jdk j dną r u t k ę mu ł ol ć ę c r t loką M t rm Pol k otł K Rcr :ok <Hubrtu B\y Bó r) Łnn klfkoł ę j d k r rrrntrl Polk ml ro t Furnpy, któr p konoc lpr fdbędą ę Frncj G rtulu jm y! n k u vk ł 7, Br u kl\ k o ń yl : ę p ó łf ł P!<kolltvcno;o P u c hru F:uro p y lxlu Pl""l>Z m c J ęł rpr nt c RF N 244 r>k t pr d P o l,k 236 B l g 227:7 D nlr ooły b y ł y n no fn łu N l n B lcl" Olo ooro y m kty ng lkkot l tyc n y J go o b b y ł y d rkordy ś \ u t no \ _j Co r B rvt l Chrl t n m <Nor\ Co pr b!(ł d y \ n km cl P P \ ją c lny rkord ślt by ł m lędy polką Mc o brąroy mdl był b rd o n t r ującym km G r b y ł yl>k p ro po męku Ł<>dn l pryżh r kó p ględm ykoln! Jk dć ycl:k brrrlk o tchn cngo lktycngo P rtł u yk pro grv ą brmkę był Lg c Druż y LK yląpl tym mnu pbrmkoym, yrómcu, który pryn ół jj trc } głoą po ruc l rożnym Kcom jc krju tępującym rok, potm drugą brmkę µo kld ; Arbk J Grybo lndvdulnj kc ufobył tk k, M Zjd drk, P Gdy yd ło!o ż obęd ę Kcorok K Gbrych, P rvlk b gykl pądł y rónujący ;:ol (J fpń) M Jńk R try mnuty prd końcn m tk Gruchł (P llkll oojctynku rgulmhnovm cł Różyck, l(ry Z r pocąku prj cęlc gryk on l!vm rdt<m oop l ę Jlń8k uv>kł v c l<k brmkę Bro um lunlory LK ch trnr Rnbrt Gryoc ll OOANE uropjk ch puch ró któ r o, p r yję t różn mmy Uż po <O bą Pochn jd n k u ż ę ż trudnjgo p r c n k vlooł mll r Polk łódk l d Andrlcht Brukl jt r uropjk fr lt tnoąc cołókę płkrkch połó Europy, Z kol ytko L n d lę późnym corm ogłoono ottcn yn:k l tglrkch m trot śt kly F nn" Dutv ukc nlóął nch Polk Mroł Rychc k lłtóry ylcył brąoy m<ll ojc ch F bk yc ęt ył ot r tych tnoych mtro<lch jc r, ycężjąc f l Noh (F rncj) 6:) 7:6 T yt uł morongo m tr E ur> >Y kl OA (25 ccm) y> lc ył d L"lf Ahlbo r g, _Polk M rłk byt rbrny mdl cm olrylll Europy ko y k r k Pol,g,k jęły trc m jc m ęd,yroym turn lju H ko P r m _jc prypdł<> k p ZRR prd ęgrml f l, A" o m}o 4 Polk prg rł y ęgr m :68 (3:) ZRR 65:67 (26:35) N t pom> l ę polkm utlocom f nd u ropjk ch druż yno ych m trot śt ż u ż l u ro g r cym Lnngord Do fłu m trot śt < <oly ę drutyny RFN l ZRR żu ż loc y flfn gromdl 32 pkt yprd Ul ZRR 27 pkt CR 2 pkt l Polkę 4 pkt Rprntcj Polk b!ltó b y ł brąy mdl mtrot!l t, vgryj,c dcydu_j ący mc Bułg rą pry r m 8:8 kory t n J ym unkm trfń otl było ę OO<n l m trot Europy Y{ tkóc kob t mężcyn któr dn ch 327 rośn br rogrn ot DZE PUCHARZE UEFA 977 r Mnchtr Cty 2:2 (l:o), : Brn (l mn) 2: Chnnon (! m n ), 2: Bon k (7 m n ), 2:2 Bonk (76 m n krngo} O:O d PV Endhovn 3:5 (l:z) :O Ro:obor k (6 mn ), l :l O cy (26 m n) :2 D jk r (38 m l n)> l :3 Djkr (55 mn) 2:3 Kon >ck 66 m n ) 2:4 vn dr Kuyln (5 m l n ) 2:5 Frncoo; r76 mn ), 3:5 B<:>nlk (t!o m ln ) : (O:O) : Djkr: (76 m n ) 979 r A t Etnn 2: (:) : Pltn l (36 mn), : Bon k (66 m kn ) 2: Konck (82 m ln) \ :3 (O:) Try brmk Rp (27 &l 68 mln) 98 r Mnchtr Untd : (:) : Mcll ro y (4 m ln ) : uorl t (5 m n ) Q:Q, d Juvntu Turyn 3: (:) : Grębo (3 m n ) : Bttg (42 m n) 2: Pęt ( m n) 3: molrk m ln ) :3 (:) gryc : krnych ł:l t:o T rdu (8 mn ) 2: Furno (46 mn) 2: P ęt (58 m n ) 3: B rd y (6 m ln ) Krn koljno: Tłok ńok G rębo mol r k B r d y, Bonlk d pch Ton :5 (:3) : (:) :79 Bułgr m o t r olch kobt Polk g rupę l r d ruż y m: NRD Holnd och Mc tj g r upy lllmcyjnj rog r yn bęcfą of turn lju mężc)zn rprntcj P ol k ll ę tkż grup jj p r c n Lkm będą ochy CR Hp Elmcyjn potknl t grupy będą ę Bu r g Po d jlp poły nują f łó A", pootł będą fłch B" ylooł \lylo ę gn trdycją, bom dęk tkmu n nnmu loonu, ym mśc ohl rymy nó khoy pół Prclłoośc tkż jt, ż kon lrontcj dką jdtką muły utą>ć pol brdj rnomon tmy, Ot choć by Mnch t r Un!td, Mrnch lr C Lty Juvntu Tu r yn (k t ę p lo:, p r cż t y cęk poty<:k \ koły p łkry prdę l y!ku) P r ng lk okr y kn Otr<;> rogrl\() mędy l &pól d l pogromcą ll p&y mc żuoy d r użyn k ch" n c n m l l b yś m y pncmłrżo y ch Polk cjl ko tmu żby trd y c j tło l ę potkn końcyło ę uk c ść l koljną of r ą" m tr Polm po!kkh tużloc6 52:36 k pdł brrnk l&k Andrlcht P ł obotę VH 8 r koncy l ę Zl<>n j Gor xxx V yśr Oo okol Polk N /: pum ycę cy t mpry: Jn Brżny Pol,k l, Romn Cślk ndyduln ł omr Porlójnlk Lg CAF llfo Tom Głkc obotę Z lonj G o r, lrnncyl ę 38 yścg Do oko l Pol k org n o n y pr rdkc j<; Jnnk Lud:go" Lu Z poły port<> Pol k ąk Kolrln Koncoym trumform ycgu otł rpr ntnt roctkgo DolmcJu Jn Br<żny jdący drużyn r prntc,j Potórył on rm mym ój trumf 978 r _ky po l pr tł,jyt n pum Drug m jc jął ;tuący ndyduln rprntujący bry trtu Potrkó Romn Cślk, który ktuln n jt łonkm kdry roooj l cl y b po tk komtj jd ot ną mu ybcon,dn grhy otn objęty prygolomm dl mr<>t śt CR N rcm mjcu uploł ę ;r chonk K luń lomll Pójnk, rpr, ntujący ob<:n bn y rkj Lg tr b pr y c, ż c tr kolr pyl ę jlp j pośr or!?!oooobo j tk r y l Cy rón ż ż tgoroc nj ry lc j l j tr,; mpry kol kj c (t k tk!)! :otóc bylo dóch rprntn ; go rgonu Cślk Polk Ottn 9 tp y ścgu Dookol Polk j d ndydul c dytn 29 km y!,rl R Jkuł (Chmk) kt>ry pry blko 3pnoym upl uykł brd d obr y c 439 yprd j ąc o p 4 k J Pożk o p 2C k Vrk (NRD) Brd o d o br p! ę ron ż m y cho n< LK Mo Tr"m Adm Zgjk który k vfkc końcoj uploł ę ótym m jcu rp rn b r y Polk młżo kl y fkcj rl ruy noc l cr um!oł po Polk yp rdjąc kol n y ;Ro Njktynjym k o lrm y ś c,u otl Grochok Lg, drugm mjcu uplo p yłgo roku o ttn dc y dują mc lży b y c P konc p d rn k Jt lęc p ryjj:: okolc ność dl oo o \cnych l dyt Zmudy, Po d r<>d jdk jt And r lcht To p r d l: mrtn Jd p r y krość" pryjmnjj m t r Pol>k\ om nęł (rog r yn ru y t ępnj) A njko prd b l ; oh potykją ę poty o u ctn onych płkrkch prcjch A t Et lnn Oy<mo B r ln Moż p r c ż b y ć tk żp pół Pl t n go n prjd dp o tych nfo rm c jc h d ć żp o ttnkh dh u y klś my B lgo ch c ą u cy n ć ytko by lj A ęc uby tk jdn którym notbn k lk koljn y ch nfor m cj ś dcą róc l ć u rop j<;k j lty k t ó gmźn y ry l d cy chc l b y l ę Jc r cyh jdnocśn o r no m futborj d obr mo l <ę p tk ć b y urlonć ą yż<>lc loj Blgó R y l jt b r (n pom:n jm y ż d ukrot n Moż hr,dr tym mjcu np ymgjący G l dą o Lt nc h grl fln l P Z P \ r "b vl l onó był Ho lndr Rud Hn Po unrpuchr) rl c ą o l ypn t k fr l kżd potyrk rnomokońc nu jdk rogryck o p u ż ttytyk oron pr:{ nych oołó prcuj koryś o\cł bru klk k lub pr n ól o ę \ fchovch o m rogrvk c h nt r Polk którmu tym mym ł łoch To klu co p o \ ć 7 C Pu c h ru Zd o b ycó PLJ c ll r ó An otrją n dly potu Jok ok r ś ll Jn Tomu d r l c h t p l uj & ę n 4 m j cu Z n P : r rund r: : ą ku roc;t nm lu oołó n c vm nfo rmol ś my j u ł m ch DŁ " n jt p tym lę d Pm b y t pom y śl Dó c h lnvch" tr f b tnujcvch mpc ch: Frnrvro Budpt nk Otr, Cltc Glgo Juvntu Turyn, CKA of Rl ocdd n btn Unlvrtt Crov Olym pko Pru< ronkoo ttvcb r yl k r d c y j ą już r tą m yślć o p rc n ku l rundzh bo m tlfon o y n k ch loon l jko p r y b r ł r p r nt cyjn y pomocn k Zbgn Bonk koro on, moż być p nym nu dóch pr y pdkch ngo, jko p rgo n rl<> t rł mość fkc do Lo t ł y l m n o n y <A t Etnn pch T o n pr y p ut) Odbgnjmy c h J ę tych,płkrkch pr? ą d ó " brdj rln pój rnm y p rc n k d o", k tór ch c d o b r rć prd y t k m n j ( 5 l ró n r u ndy PKMb:) Po d pon o ry k lub u pr gn ą y kć t r po ub g ł orocn yc h po r ż k ch rund Pu c h u UE A chn :on m cx:km FC K," rlut rn tych mc c h Blgo y tąpł\ t ę> u jący m kł d : Mo r onp r uov c (T p or ) Broo, ou bb d G root V rc ut rn, Ol n, H n Coc k Nl n L r n B r yll (M rt n) o hkę t"<j b ć pogronc lkch lk o tn k płn ł on funkc j ę Hbro d r u Gl <;go Rngr, A tltco M d ry t g lj lnl cyl tką m ą jk Br ot Ą C Mln) m j ąc y m kon c nr By r n Moch um Zpł 3 ytęp ó (2 y c t ę l, 2 rm n ć po n m lukę będ b r trud y 8 por ż k} n tr ując y ch no k r bn k And rlchtu n m łódkc h k b có ro gr y k ch PKME r jdk ocędć gro" k tórych b r udł d k up no ych n kó ybór dccynym ld r m j t R l p d ł n ś tngo lndcyk P M d ry t kt ó ry c y ł 3f po tkń ;2 turo, który t y chc y tępo y c ęt 8 rm ó 36 por ł F y noor d Ro t t r dm P ro żk ) t j k ly f kc j An rl r \ch n ą rón ż romoy m jt po pr 7* d ud t k ą n y m p łkrm holnd rklm tgo d, który t pory t yl ko t r y klubu Nottn<m Ptrm N j k rotn yt ępo ł Puch r blż dn l pon n y tj UEF m y m konc 2 yktj y Jśn y d j ę jd! ęp ó (4 vc ę t, 4 r m y )>, ż t y m momnc And r 4 por żk róż nlc b rm " k 323) l c ht puc r uch d y m n nz pn lu kbcó dj n y ponż jt ęc j n ż p oh tż n y tn jk yoko mon, ż nogo on u l d" ż jść d rol{rvkcl ż y nę brmkot r ln y p t n!< PKM E? n ogn ęc b rgo Gl l Ann; ymnok P ynk u ą d u ż y n k or < ą c o p rccn ku Ld o<>ff\ vtkm tgo ż hv no nlś m y o r prn t cyjny m po ć clo ćrćfłó tych rogry k m d fn9o ro, który 3 l ll k trb ro l{rć d mc o rdl op rc ę p łn dró mn c yl o dną rnnd mnj będ d Y9f>OZyc j And rlchtu nżl Puchr UEFA P m l ę Zp n pyn Jk ś po tm y prcż potvc,k p ch ób, l n dn c y poot To n któr < l cył y ę g r ud blp, jk j Jdt!< P rc ż po n lu ub rok u n obl on j n;yc: t j łc cłon d ruż y ny ło bok p ry l Un P o d An g l! żo n y tk komtych p łkry cy n Jll ę płn o lk r J k: Vrcutrn Duncvk Nln kgo on u p c gd y! n nubb, Cock, Bryll, Mrtn cv m l ju ż p ryt plk" PKME Hpn Lono T k ęc mtr by no ć ć r ćf łó Bg L mędr y ro ry któ r ro g ry j ą ę <>on«: yloo ły "! ę Rł < Cślk, rfn (Zm t r c m Łód k) YCG GLONlE Głon b yły ę yśc g mę d y okrę o N kolr mo yrn y śc g l(lónv n oró d y tn!oo km k o ńc y ł ę yc l ę tm M Oljrcyk (lokn n lódż) pr ct K J6źkokm (Grd Łód ż ) kolgą klul>oym Andrjm drkm y ścg noró t y m m y m d ytn ko\c y ł ę ycę"t m,j o,ld l (Trm jr) ml<>rl <ó 6 km Boruc (Broń Rm) BEZ UJCEO lpku l, pk u ko tc yłv ę mtro ś un lo r ó k olrt : o ro y n \ t ooym Nl p vno o n uk c > rprntrnorr Prl d żd n n c h n b v l m rl lu, o krok b r ą u " b yl t oro c y y ś c gu dru:l:ynovm 4 k m l pr g r l rpr n t c j ą F r ncj N u rc ru k l m kry t y m lo r b y ją ę nd y ko rk c: tk późn y m <,, r m J;:,JC:: Hur lr u tnoł r k or rl ś t! mró yś cgu morm m dytn!o km Uyk! on yn:k 333,47 (77,874 km g ) * Brrd ył Hrn;ult pr g ę n d Atnym (Frnc j ) r y lm n cl tl Hl ZV ę< po ro pt ł P l <\O lrkco Tour dp Frn r Hm ull n rn l c 7 ob r n P ą ł v r! 69 :6l yp rd Au t r lj c yk A ndr o n o 7:rn nln or Blg; vn mp o 9, 3ą m n N o ch L u blc y n y r? ;;:r ny otł tr y tpoy ogólno polk vvyścg k olrk o puch o oj bblkgo N tr< rjluoo\c 2ro l{lt jlpym ok ł Zbgn coko k r k j Lp, t któr y u ykł c 65,3 p, Żużlolvcy lcą o Puchr,Błtyku N R D ro )lry n Jt r tu; n j ó ż u ż lo y ch o Puchr B łty ku Po dóch turn jch oo" r óc p noy; n yc h c tpr chl l l ń!r m > rpr n t nt Polk _ żb o k 24 Pkt yor<;>ń? jc T r m r (NR D 2J ov ę <CR) 22 ok t D r u g t u rnj, którv b y ł Ę Gu t o, y rł J rout <CR 3 p kt p rd Gumm rm <NRD ov ą T r\mr b y ctrty Żb k o ą ty Obj ró nlż PO pkt t k k o m t frmv? k Byrn, Morhum!OE"<tr Vxj<> l Crv Zvd Hll{rd (H lbrn n Mll) Lvrpool (Oulu Pl\o"ur Bnhc Lbo (Omon N k o : j), LOOANE TRUMFATORZY PKME,, 5, 7,2, R l Md ry t B nl :c Lbo 963 AC Mln n t Md ln 96 Rl M rl rv t 967 CH c G lgo 968 Mn c h r Un ltd 969 Ac MMn 97 FE y noo rd R<>\ t rd m A x Am trd m Byr n Moch um L v rpool Nottnghm For<t 98 Lv r pool Autr rłcn (P rtn T r) Dymo K,ló (T rbon por Tu r c j} AZ 67 Alkmr (trt K rn nd ) c y An Vll (Vlur Ry kj vk } Moż t ępnj rund będ lp j c go <>y śc m yś l d c vt porj lk n mo ż ob ż y cyć Al p rc ż p ry nor v m ukc, trochę cęś c n d ANDRZEJ ZYMAJQK U LO OANE 2, 5, 28 29, 3, 34 d trf ń Komunkt Totk DUŻY LOTEK LOOANE,,2, 6 37,43 d 32 l LOOANE 4,,, 6, 3,34 Końcók bndrol: 5783 DZENNK ŁOD?Kl dlnntk Robonlc oótdtlnj ydnlc 3 Pr Ktąż k Ru c b " vd c Łódk ydny l, dk_rtr 2475 Dły mj k 34 l3 4 <J >< Zkłdy Gflcn tt Rdl!Ul kolgum Rd kc J k 9 3 łódż ul Potrko k 96 Ad r poct y Of" 6 krvtk nr 69 tlfony ctr 293 tąc "ZYlktm dłm Rdkr ctnv ,tępcy rdkr clngo krtr or> ldl nlc Pro tódż ul PLotrko k 96 D r uk P k >nom\cłny >ódkt ll lntrnc 33 4 (rękop ó n móonych r dkc n rc) kultur nv 62 6 Pnorm dl lł nłclny!oth pr try Rdkcj noc )ł "n t PflvjmuJ B:uro Rklm Ogłoń ul Potrkok Łódż tl 35 or Z y tkl b ur,!opń R Pr K<l ż k Ruch "" kr u Z trć ol!,l n rrlkcr n oono<:t r>oldt lnoścl ln!ormcj o runkch prnumrty ud tlą dlly R PrKążk Ruch" urędy ooc Cn prnumrty rocn j 3 32 ł Prnumrtę lpcntm yylkt rnlcę oryjmuj R Pro Kltk Ruch" Cntrl Kol port tu Pry vd nlct ul Toro r kon NBP xv Odd! oru\ nr 53 2ll45l39ll; ornumrt t t drot o< ornumrty kroj o 5 proc dl lcncó Lndyl dulnych o oroc dl tlcącvch lntytucjl kt rlń orc v Nr lndku 354 N 2 l:n? DZENNUt GDZU r 3 (87) K4 f 8 Jł

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel.

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel. l dc Ł dr d Ł lk.c. l /0 T 5 (9 Ł dr d lk.c.. l / 05 899 8 K: DT l D Kr r 4.. kr (40 l c c l k d x d d 5 kr 8 d. 4 r d + k k (8 H c Dkł r. śc r ó ł. d D Ł ą d dść ęk d r d kł łlś 4d/0 rc ż c r rc ść r

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej Ł Ł ŚD ( % V) 5 (494) XV 54 D ŚD 9 D?! < f 4 5 5 f f D Ż 5 J! f ć???!!? ń 5 ć? D ] f < ć J 5 5 ź 55 5 5 9 ń ń 4 f 4 5 5 (LL) 55 44 Ś ń 44 f " f D J L 4 J B B J 5 ć B D f ć ć ć J ń 5 ć J J f " ć () F ^JĄ^

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

MGR MAGDALENA WIATR WADAS

MGR MAGDALENA WIATR WADAS S SZ ZO OR RT TY Y S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: pn B e l fe r Ag n e sk te ż tj c e, S e h r ch...4 r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: B e l fe r kl e j n y

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r.

Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r. CZWARTEK ŚRODA WTOREK PONIEDZIAŁEK Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r. I ŻiUG II ŻiUG III ŻiUG IV ŻiUG 1 8.00 8.45 H Podst. przedsięb. J Biologia W-f dz. R J. polski 2 8.55 9.40 P J. polski

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Korczak PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW SKLEP FIRMOWY RASZYN DZIAŁ SPRZEDAŻY

Korczak PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW SKLEP FIRMOWY RASZYN DZIAŁ SPRZEDAŻY P Pr ro od du uk kc cjj a a w włła as sn na a o od dz zii e eż ży y o oc ch hr ro on nn ne ejj ii r ro ob bo oc cz ze ejj S Sp pr ra aw wd dź ź n na as sz zą ą o of fe er rt tę ę Komplet ubrań roboczych

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. r n or Konkursu s ru ro o o s o n n u -166 o n ń r y u run k 182 s n o r s ru r s ę orcó prowadzonego przez R ono y o n ń - No M s o W Wy ł

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo