Uchwała Zarządu Nr 9/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Zarządu Nr 9/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r"

Transkrypt

1 Uchwała Zarządu Nr 9/2001 ZG PTT realizując uchwałę Walnego Zjazdu PTT z dnia 25 października 1997 roku o wchodzeniu polskiego tańca w struktury sportowe, zobowiązuje Prezydium ZG PTT do opracowania Statutu do dnia 31 stycznia 2001 roku i przygotowania zebrania założycielskiego Narodowej Federacji Tańca na dzień 3 marca 2001 roku w porozumieniu z PZST oraz innymi organizacjami. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 ZG PTT zapoznał się z projektem Regulaminu ZG PTT i postanawia skierować go do uchwalenia na najbliższym Walnym Zjeździe PTT. Uchwała Zarządu Nr 11/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Marketingowej PTT i powołuje Komisję ds. Marketingu w składzie: 1. Marek Chojnacki przewodniczący 2. Marek Wieremiejko członek 3. Paweł de Pourbaix członek. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 12/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Finansowo-Budżetowej PTT i powołuje Komisję Finansowo-Budżetową w składzie: 1. Jerzy Łyczko przewodniczący 2. Marek Seredyn - członek 3. Wojciech Wójtowicz - członek Uchwała Zarządu Nr 13/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Public Relations PTT i powołuje Komisję ds. Public Relations w składzie: 1. Robert Wota przewodniczący 2. Andrzej Błażejczyk członek 3. Iwona Pavlović członek Uchwała Zarządu Nr 14/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Prawnych PTT i powołuje Komisję ds. Prawnych w składzie: 1. Tomasz Kałużny przewodniczący 2. Marian Siwka - członek 3. Mirosława Kwatek-Hoffmann - członek Uchwała Zarządu Nr 15/2001

2 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Sportu PTT i powołuje Komisję ds. Sportu w składzie: 1. Arkadiusz Ziętowski przewodniczący 2. Antoni Grycmacher sekretarz 3. Jerzy Oleszczyński - członek 4. Joanna Ziomek -członek 5. Stanisław Olek - członek 6. Kazimierz Kurzak - członek 7. Mariusz Grzejszczak - członek 8. Grzegorz Gargula - członek Uchwała Zarządu Nr 16/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Freestyle PTT i powołuje Komisję ds. Freestylu w składzie: 1. Grzegorz Szymański przewodniczący 2. Piotr Galiński członek 3. Bogusława Szczepanik-Zasada członek 4. Roman Filus członek 5. Jacek Karaś członek Uchwała Zarządu Nr 17/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Rock and Rolla i powołuje Komisję ds. Rock and Rolla w składzie: 1. Dorota Lipka - Nowak - przewodnicząca 2. Bartłomiej Kobylański - członek 3. Alojzy Nowak - członek Uchwała Zarządu Nr 18/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów i powołuje Komisję ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów w składzie: 1. Marek Wieremiejko przewodniczący 2. Krzysztof Śliżewski - członek 3. Jarosław Grunt członek 4. Apolinary Bor - członek 5. Mirosław Wolak - członek Uchwała Zarządu Nr 19/2001 ZG PTT zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. KALENDARZ IMPREZ MISTRZOWSKICH I MIEDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Stan na dzień: poniedziałek, 15 stycznia 2001 Data Nazwa Miejsce IDSF OPEN STANDARD Mikołajki

3 IDSF OPEN LATIN Mikołajki Mistrzostwa Polski Junior II i Youth ST, LA Poznań IDSF OPEN LATIN, STANDARD Szczecin Mistrzostwa Polski w 10 tańcach Szczecin IDSF OPEN STANDARD Zabrze IDSF INTERNATIONAL LATIN Zabrze IDSF OPEN LATIN, STANDARD Szczecinek Mistrzostwa Europy LA Mistrzostwa Polski LA Słupsk Mistrzostwa Polski ST Sopot IDSF INTERNATIONAL LATIN, STANDARD Sopot Szkolenie sędziowskie Wesselterhorn Puchar Polski LA, ST; IDSF OPEN ST, LA MP Formacji ST, LA Legnica IDSF OPEN STANDARD Jelenia Góra IDSF OPEN LATIN Jelenia Góra Mistrzostwa Polski Junior II i Youth 10 tańców Łódź IDSF OPEN LATIN, IDSF International STANDARD Elbląg Akademickie Mistrzostwa Polski Wrocław MP R Roll MP Freestyle MP Seniorów Kraków Uchwała Zarządu Nr 20/2001 ZG PTT uchwala Kalendarz organizacyjny PTT na rok Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. Lp. Zadanie Termin do Odpowiedzialny 1. Walny Zjazd Sprawozdawczy 08.kwiecień 2001 r. g , 2. I Zebranie ZG PTT 15.stycznia 2001 r. g II Zebranie ZG PTT 01.października 2001 r. g Wiceprezes ds. Organizacyjnych

4 4. I Zebranie Prezydium ZG PTT 12.lutego 2001 r g II Zebranie Prezydium 12.marca 2001 g III Zebranie Prezydium 14.maja 2001 g IV Zebranie Prezydium 04.czerwca 2001 g (pierwsza kontrola wykonania budżetu) 8. V Zebranie Prezydium 01.września 2001 g VI Zebranie Prezydium 24.września 2001 g VII Zebranie Prezydium (druga kontrola 29.października 2001 g wykonania budżetu) 11. VIII Zebranie Prezydium (projekt budżetu 03.grudnia 2001 g na rok 2002) 12. Ostateczny termin składania wniosków na 30.marca 2001 Szef Wyszkolenia organizację turniejów mistrzowskich i Formularze wniosków do pobrania międzynarodowych w 2002 roku w Okręgach, biurze PTT i na stronie intern. 13. Szkolenia sędziowskie r Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego 14. Wprowadzenie ujednoliconych przepisów w dziedzinie rekreacji tanecznej i sportowego tańca towarzyskiego 15. Wprowadzenie jednolitego systemu nauczania tańca (dyplomy, medale, odznaki) 16. Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych 17. Wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla członków PTT 01.września września listopada stycznia 2002 r Szef Wyszkolenia Prezes PZST Prezesi Okręgów PTT Skarbnik PTT Przewodniczący Komisji ds. public relation Uchwała Zarządu Nr 21/2001 ZG PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 08.kwietnia 2001 w Warszawie o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 22/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Organizacyjnej PTT i powołuje komisję organizacyjną PTT w składzie: 1. Tadeusz Krupiński przewodniczący 2. Franciszek Witos - członek 3. Rafał Mikoś - członek Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 23/2001 ZG PTT uchwala opłaty organizacyjne (licencje) za organizację imprez w następujących wysokościach: MP juniorów starszych-la MP juniorów starszych-st MP juniorów starszych 10 T MP youth LA MP youth ST MP youth 10 T MP amatorów - ST 1.000

5 MP amatorów LA MP amatorów 10 T MP formacji ST MP formacji LA Open Polish Turnieje z udziałem par zagranicznych Puchar Polski Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto ZG PTT. Turnieje punktowe 200 Turnieje w klasie freestyle, r roll i inne 200 Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto Okręgów PTT. W przypadku łączenia imprez obowiązuje jedna (wyższa) opłata. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Tracą moc dotychczasowe uchwały ZG PTT w tym względzie. Uchwała Zarządu Nr 24/2001 Zarząd główny zatwierdza propozycje Prezydium Zarządu PTT z zakresu bieżącej działalności: 1. Zarząd Główny rozszerza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski juniorów i youth ów w Poznaniu 24/25 marca 2001 o sędziego Stephenna Hannah w miejsce Sviatoslava Vlokha, który odmówił udziału w pracach komisji sędziowskiej, oraz zatwierdza Katie Konvents jako sędziego z Niemiec 2. Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w Szczecinie 1 kwietnia 2001: Heinz Spaeker Niemcy, Graham Oswick Anglia, Per Palgreen Szwecja, Claus Larsen Dania, Alexiej Aleshkov Rosja, Dr Gino di Paolo Włochy, Svetlana di Paolo Szwajcaria, Rezerwowy Peter Odstricil 3. Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na International Dance Festival w Zabrzu 21/22 kwietnia 2001: Andrzej Jankowski Chairman - Polska, Monique de Maesschalck Belgia, Franz Ludwig Austria, Bent Davidsen Dania, Herbert Lowig Niemcy, Sviatoslav Vlokh Ukraina, Jurate Norwaischa Litwa, Vatery Gulay Rosja, Jaroslav Krtićka Czechy. 4. Zarząd Główny zatwierdza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski Amatorów w Słupsku LA i Sopocie ST proponowany przez komisję ds. Sędziów: Ritchard Porter Anglia, Stephen Hannah Anglia, Lorna Lee Anglia, Wolfgang Opitz Niemcy, Monique de Maesschalck Belgia, Vladimir Idzeivicus Litwa, Sviatoslav Vlokh Ukraina, Rezerwa: Gundlach Niemcy, Norvaisha Litwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie Uchwała Zarządu Nr 25/2001 Zarząd Główny uchwala poprawkę do przepisów dotyczących strojów tanecznych: Dla kategorii Junior II, Youth i Amatorzy w klasach tanecznych E i D obowiązują stroje jak dla kategorii Junior I. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Padł wniosek formalny p. Golonki o przejście do dyskusji i uchwały na temat rachunku dla kancelarii prawnej EVICO. ZA-18, PRZECIW-0, WSTRZ-0 Projekt uchwały 26/2001: Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury z kasy ZG PTT. Uchwała Zarządu Nr 26/2001 Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury, z kasy ZG PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie

6 Uchwała Zarządu Nr 27/2001 Zarząd Główny PTT zawiesza decyzję Okręgu Lubelskiego dotyczącą zdyskwalifikowania następujących tancerzy: 1. Krystian Radziejowski 2. Natalia Stasiak 3. Jacek Tromiński 4. Joanna Tomasiak Do czasu wyjaśnienia okoliczności ukarania tancerzy w tak drastyczny sposób. Powierza się wyjaśnienie sprawy komisji ds. Prawnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 28/2001 ZG PTT dostrzegając potrzebę sprawnego zarządzania stowarzyszeniem zobowiązuje się Komisję ds. Prawnych do przygotowania koncepcji funkcjonowania Menadżera PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 29/2001 Na podstawie art. 25 pkt 1 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT dokonując interpretacji uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia r ustala, iż zakaz startu w Mistrzostwach Polski dotyczy jedynie par tanecznych, które bez usprawiedliwienia nie wzięły udziału w ostatnich Mistrzostwach swojego okręgu. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 30/2001 Zarząd Główny PTT deleguje Marka Sienkiewicza i Marka Chojnackiego jako delegatów na General Meeting IDSF, który odbędzie się w Lozannie r. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 31/2001 Zarząd Główny PTT powołuje oficjalnego reprezentanta do spraw Boogie-Woogie w osobie p. Lidii Żuchowskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 32/2001 Zarząd Główny PTT zobowiązuje członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Boogie Woogie do partycypacji w kosztach opłaty składki międzynarodowej w wysokości 50%. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 33/2001 Zarząd Główny PTT zleca obsłudze prawnej w osobie adwokata Romana Sobczaka w porozumieniu z Komisją ds. Prawnych przygotowanie tekstów jednolitych regulaminów ZG PTT, GKR PTT i GSK PTT w terminie do r i ustala wynagrodzenie 500 zł brutto za każdy regulamin. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 34/2001 z dnia 25.marca 2001 r Zarząd Główny zakazuje swoim członkom uczestnictwa w jakiejkolwiek formie działalności Polskiego Związku Tańca Sportowego, pod rygorem pozbawienia licencji PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie.

7 Uchwała Zarządu Nr 35/2001 Zarząd Główny PTT przyjmuje rezygnację Marka Chojnackiego, Tadeusza Krupińskiego, Roberta Wota, Tomasza Kałużnego, Arkadiusza Ziętowskiego, oraz nie przyjmuje rezygnacji Andrzeja Golonki z funkcji pełnionych w Prezydium ZG PTT. Uchwała Zarządu Nr 36/2001 Zarząd Główny PTT w oparciu o art. 10 ust 3 ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie: Ø Marek Sienkiewicz Prezes Ø Franciszek Witos Vice Prezes Ø Mirosława Kwatek-Hoffmann Vice Prezes Ø Andrzej Golonka Skarbnik Ø Tomasz Kałużny Sekretarz Ø Iwona Szymańska-Pavlović członek Prezydium Ø Wojciech Wójtowicz członek Prezydium Uchwała Zarządu Nr 37/2001 ZG PTT odwołuje z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i pozbawia tytułu Szefa Wyszkolenia p. Ziętowskiego. Uchwała Zarządu Nr 38/2001 ZG PTT powołuje Komisję Organizacyjną PTT w składzie: 1. Franciszek Witos przewodniczący 2. Krzysztof Kamiński - członek Uchwała Zarządu Nr 39/2001 ZG PTT powołuje Komisję ds. Sportu PTT w składzie: 1. Iwona Szymańska-Pavlović przewodnicząca 2. Stanisław Olek sekretarz 3. Joanna Ziomek -członek 4. Jerzy Oleszczyński członek 5. Kazimierz Kurzak - członek Uchwała Zarządu Nr 40/2001 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w 10 tańcach w dniach luty 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Klubowi Tanecznemu Bellcanto z Poznania. Uchwała Zarządu Nr 41/2001 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu standardowym w dniach marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II klubowi Antoniego Grycmachera. Uchwała Zarządu Nr 42/2001

8 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu latynoamerykańskim w dniach marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Szkole Tańca TK Tadeusz Krupińskiego z Krakowa. Uchwała Zarządu Nr 43/2001 ZG PTT zobowiązuje organizatorów Mistrzostw Polski i turniejów rangi IDSF do podpisania stosownej umowy z ZG PTT w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie przyznania w/w. Uchwała Zarządu Nr 44/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie organizacji następujących turniejów rangi IDSF: Ø Puchar Europy w 10 Tańcach Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich Ø IDSF International Open w tańcach standardowych w dniach 3-7.kwietnia 2002r. Centrum Tańca Crea Dance Wasilewski Felska z Olsztyna, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach kwietnia 2002r. Gliwickiemu Centrum Tanecznemu, Ø IDSF International Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach października 2002r. Elbląskiemu Ośrodkowi Kultury z Elbląga, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach marca 2002r. Studiu Tanecznemu Fala z Sopotu, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach marca 2002r. Szkole Tańca Astra ze Szczecina, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach września 2002r. Studiu Tanecznemu Contra z Warszawy, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach września 2002r. Szkole Tańca Kurzak-Zamorski z Jeleniej Góry, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach października 2002r. Studiu Tanecznemu Smirnow z Warszawy, Uchwała Zarządu Nr 45/2001 ZG PTT powierza organizację Otwartych Mistrzostw Formacji w dniach marca Szkole Tańca Astra ze Szczecina. Uchwała Zarządu Nr 46/2001 ZG PTT ustala, iż w przypadku nie odbycia się w 2002r. Mistrzostw Polski Formacji wyniki z Otwartych Mistrzostw Polski w Szczecinie będą kwalifikowały do startów w imprezach zagranicznych typu mistrzowskiego. Uchwała Zarządu Nr 47/2001 ZG PTT zatwierdza następujących egzaminatorów PTT: K. Michlik, G. Gargula, A. Golonka, M. Nowak, M. Zdun, I. Wójtowicz, W. Wójtowicz, K. Wasilewski, K. Felska, T. Krupiński i Antoni Grycmacher.

9 Uchwała Zarządu Nr 48/2001 ZG PTT powierza p. Andrzejowi Golonce organizację egzaminów sędziowskich w dniach listopada 2001r. Uchwała Zarządu Nr 49/2001 Prezydium ZG PTT postanawia przyznać ryczałt na koszty związane z pobytem Prezesa i Wiceprezesa w Lozannie na Kongresie IDSF w wysokości 3450 zł. Uchwała Zarządu Nr 50/2001 ZG PTT przyznaje prawo do organizacji obowiązkowego szkolenia sędziowskiego Markowi Chojnackiemu i ustala ryczałt w wysokości 6.000zł. Uchwała Zarządu Nr 51/2001 ZG PTT ustala wysokość opłaty za obowiązkowe szkolenie sędziów I i II kategorii w dniu 14 września 2001r w Warszawie na 240zł od osoby. Uchwała Zarządu Nr 52/2001 ZG PTT zatwierdza składy sędziowskie na: Ø Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich na rok 2002: Andrzej Golonka Chairman - Polska, Wolfgang Opitz Niemcy, Lorna Lee Anglia, Fredi Nowak Słowenia, Ritchard Porter Anglia, Hans Galke Niemcy, Zdenek Chlopcik Czechy, Marek Sienkiewicz Polska. Rezerwa: Lorraine Szwecja, G. Hearn Anglia, S. Vlokh Ukraina, Karen Hardy Anglia, A. Krabe Niemcy. Ø Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych na rok 2002: Franciszek Witos Chairman - Polska, Bobbie Irvine Anglia, Doren Freeman Anglia, Bo Loft Jensen Dania, Stephen Hannah Anglia, Marttina Wessel Therhorn Niemcy, Wolfgang Opitz Niemcy, Robert Wota Polska. Rezerwa: L. Odegard Norwegia, S. Vlokh Ukraina, J. Krticka Czechy. Ø Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach na rok 2002: Jerzy Helle Chairman - Polska, Margared Redmond Anglia, Peter Odstrcil Czechy, Oliver Wessel Therhorn Niemcy, Barbara Ambroz Słowenia, Ad Alberto Dell Orto Włochy, Marek Chojnacki Polska, Grzegorz Gargula Polska. Rezerwa: I. Bous Ukraina, M. Hall Niemcy. Uchwała Zarządu Nr 53/2001 ZG PTT ustala, że na następujących turniejach punktowych parom naliczane są podwójne punkty: Ø Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w dniach stycznia 2002r, Ø Tropicana Cup w dniu 3-5 kwietnia 2002r, Ø Polish Open w Sopocie marca 2002r. Uchwała Zarządu Nr 54/2001 ZG PTT deleguje na IDSF Adjudicators Congress 2001, który odbędzie się 4 listopada w Lubljanie p. Marka Sienkiewicza i p. Franciszka Witosa. Uchwała Zarządu Nr 55/2001 ZG PTT zwalnia członków honorowych Towarzystwa ze składki członka zwyczajnego PTT. Uchwała Zarządu Nr 56/2001

10 0 ZG PTT przyznaje prawa do organizacji Mistrzostw Polski Disco Dance i Hip Hop Dzieci i Juniorów w dniach luty 2002r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia. Uchwała Zarządu Nr 57/2001 ZG PTT przyznaje prawa do organizacji szkolenia sędziowskiego dla sędziów Freestyle w dniu 17 listopada 2001r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia. Uchwała Zarządu Nr 58/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do WRRC o organizację w dniu 1 czerwca 2002r. Pucharu Świata w Rock and Roll u w kategorii Youth i Juniorów dla Zielonogórskiego Klubu Rock and Roll a Bugs z Zielonej Góry. Uchwała Zarządu Nr 59/2001 ZG PTT zatwierdza skład sędziowski na Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Bałtyku, który odbędzie się w dniach października 2001r w Elblągu: Tor Floysvik Norwegia, Robin Short Anglia, Cecilia Lazar Szwecja, Helena Ahti Finlandia, Aigars Svars Łotwa, Yuozas Alekssandrovicius Litwa, Svetlana Pavlish Białoruś, Merle Klandorf Estonia, Andrzej Mierzwa Chairman, Iwona Szymańska-Pavlović Polska, Marek Sienkiewicz Polska, Krzysztof Wasilewski Polska. Uchwała Zarządu Nr 60/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do Oliver Wesel Therhorna o poprowadzenie obowiązkowego szkolenia sędziowskiego dla sędziów I i II kategorii w 2002r. i przyznaje jednocześnie organizację szkolenia Okręgowi Małopolskiemu. Uchwała Zarządu Nr 61/2001 ZG PTT postanawia dofinansować formację taneczną TWIST MCK z Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie zł. Uchwała Zarządu Nr 62/2001 ZG PTT ustala, że na turniejach punktowych rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Juniorów II i Młodzieży w 10 tańcach we Włocławku w dniach stycznia 2001r parom naliczane są podwójne punkty. Uchwała ZG PTT Nr 63/2001 z dnia 02grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego wprowadza zaktualizowany wykaz figur dla klas i kategorii podlegających ograniczeniom repertuarowym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Przepisy przyjmują moc obowiązującą z dniem 01 stycznia 2002 roku. Uchwała podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 64/2001 z dnia 02grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT z dnia roku odbywającego się w Warszawie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 65/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r

11 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia uhonorować trenera Jacka Gemburę dyplomem gratulacyjnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 66/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Do czasu wprowadzenia szczegółowych zasad obiegu dokumentów w PTT - ustala się, iż wszelka korespondencja winna być kierowana w formie pisemnej do Zarządu Głównego PTT na adres Biura PTT w Krakowie. Pisma są rejestrowane w biurze z odnotowaniem daty wpływu i liczby dziennika w dzienniku podawczym. Korespondencja bieżąca w zakresie czynności technicznych obsługiwana jest przez pracownika biura p. Małgorzatę Szyda. Korespondencja o charakterze przygotowawczo merytorycznym kierowana jest do Franciszka Witosa Wiceprezesa ds. Organizacyjnych ZG PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 67/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Wniosek o przyznanie rangi IDSF OPEN w stylu ST i LA oraz Akademickiego Pucharu Polski turniejowi Puchar Olsztyna 2002 w dniach r. rozpatrzono pozytywnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 68/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego z ogromnym zadowoleniem informuje, że dnia r. Prezes UKFiS unieważnił poprzednią decyzję z dnia r. zezwalającą Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego, którego Prezesem jest p. Nowogórski na działalność jako polski związek sportowy. Decyzja ta jest uznaniem ponad 45 letniej działalności Polskiego Towarzystwa Tanecznego i podkreśleniem znaczenia naszego członkostwa w International Dance Sport Federation (IDSF). Dzięki wspólnym działaniom Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego i PTT-Sport osiągnęliśmy znaczący przełom w dostosowywaniu polskiego ruchu tanecznego do wymogów ustawy o kulturze fizycznej. Przed nami ogrom pracy, tym bardziej że koncepcja stworzenia ogólnopolskiego związku sportowego poprzez powołanie Narodowej Federacji Tańca zakończyła się fiaskiem. Główne zadania obecnie to: - budowa struktur sportowych - uzyskanie dla tych struktur uprawnień polskiego związku sportowego - informowanie instytucji państwowych, samorządowych, telewizji i IDSF o znaczących decyzjach w tej dziedzinie. Uzyskanie uprawnień polskiego związku sportowego stworzy lepsze możliwości uzyskania finansowania i działania. Prezydium ZG PTT zadba, aby budowa struktur sportowych nie ograniczyła dotychczasowych działań w dziedzinie kultury i oświaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 69/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zobowiązuje Wiceprezesa F. Witosa do wysłania do IDSF informacji o podjęciu przez Prezesa UKFiS decyzji z dnia r. unieważniającej uprzednio podjętą decyzję zezwalającą PZST na działalność jako polski związek sportowy wraz z podziękowaniem za poparcie w dotychczasowej działalności PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 70/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala następujące wysokości licencji sędziowskich na rok 2002 w: Dla sędziów I kategorii zł Dla sędziów II kategorii zł Dla sędziów III kategorii zł Dla sędziów free style i R&Roll zł Dla skrutinerów zł Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę sędziów uprawniającą do sędziowania turniejów PTT wpisani zostaną jedynie ci spośród sędziów, którzy maja opłacone:

12 2 a/ składkę członka zwyczajnego, b/ szkolenia obowiązkowe, c/ licencję sędziowską oraz uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich. Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonane opłaty należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Wyjaśnienie - sędziowie posiadający kilka uprawnień opłacają tylko jedną licencję tą najwyższą. Uchwała ZG PTT Nr 71/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala wysokość licencji sędziego międzynarodowego IDSF na rok 2002 jako 300 zł. Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Opłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonaną opłatę należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Uchwała ZG PTT Nr 72/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala składkę członka wspierającego na rok 2002 w wysokości 300 zł. Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę klubów PTT wpisane zostaną jedynie te kluby i szkoły tańca, które maja opłaconą składkę. Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Opłat należy dokonywać w Okręgach PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Uchwała ZG PTT Nr 73/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 07 kwietnia 2002 w Warszawie o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie.uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 74/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. KALENDARZ IMPREZ MISTRZOWSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO na 2002 r Stan na dzień: niedziela, 02 grudnia 2001 roku Data Nazwa Miejsce Mistrzostwa Polski w 10 tańcach Poznań Mistrzostwa Polski ST Szczecin Otwarte MP Formacji ST, LA Szczecin

13 Mistrzostwa Polski LA Kraków Puchar Europy w 10 tańcach Mikołajki IDSF INTERNATIONAL ST, IDSF OPEN LA IDSF INTERNATIONAL LA IDSF OPEN ST POLISH OPEN IDSF INTERNATIONAL LA IDSF OPEN ST Puchar Świata Youth i Junior w R Roll AKADEMICKI PUCHAR POLSKI IDSF OPEN ST, LA Puchar Polski IDSF OPEN ST, LA IDSF OPEN ST.LA Mistrzostwa Polski Seniorów IDSF OPEN ST,LA MŚ w tańcu na wózkach Mikołajki Zabrze Sopot Zielona Góra Olsztyn Jelenia Góra IDSF OPEN LATIN, Elbląg IDSF International STANDARD Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci p. Golonka Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci p. Golonka Szkolenie sędziowskie I i II kat repertuar Szkolenie sędziowskie. I i II z sędzią IDSF IDSF OPEN LA, ST p. Golonka p. Golonka Szczecinek Akademickie Mistrzostwa Polski MP Freestyle Uchwała ZG PTT Nr 75/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ZG PTT uchwala przeprowadzenia następujących działań w Biurze ZG PTT: 1. Zakup komputera wraz z drukarką, skanerem i programami w cenie do wysokości 5000 zł., 2. Zakup ksero w cenie do wysokości 4500 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 76/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje założenia do nowego systemu tanecznego i kieruje projekt do Komisji ZG PTT ds. Sportu celem przygotowania tekstu jednolitego. Ostateczne zatwierdzenie tekstu jednolitego przez ZG PTT nastąpi w terminie do 14 grudnia 2001 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 77/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje projekt zmiany do Statutu PTT w następującej wersji: Art. 5 pkt. 6 przyjmuje brzmienie: Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna prawna lub inny podmiot zainteresowany realizacją celów towarzystwa i opłacająca/opłacający składkę członka wspierającego Art. 6 pkt. 7 przyjmuje brzmienie:

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Grudzień 2012 Obchody jubileuszu XXX -lecia powstania Samorządu Radców Prawnych w OIRP we Wrocławiu 2 Okręgowa Izba Radców Prawnych we

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r.

LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r. ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY Warszawa, 9 maja 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające ocenę pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. /Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo