Uchwała Zarządu Nr 9/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Zarządu Nr 9/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 z dnia 15.stycznia 2001 r"

Transkrypt

1 Uchwała Zarządu Nr 9/2001 ZG PTT realizując uchwałę Walnego Zjazdu PTT z dnia 25 października 1997 roku o wchodzeniu polskiego tańca w struktury sportowe, zobowiązuje Prezydium ZG PTT do opracowania Statutu do dnia 31 stycznia 2001 roku i przygotowania zebrania założycielskiego Narodowej Federacji Tańca na dzień 3 marca 2001 roku w porozumieniu z PZST oraz innymi organizacjami. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 10/2001 ZG PTT zapoznał się z projektem Regulaminu ZG PTT i postanawia skierować go do uchwalenia na najbliższym Walnym Zjeździe PTT. Uchwała Zarządu Nr 11/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Marketingowej PTT i powołuje Komisję ds. Marketingu w składzie: 1. Marek Chojnacki przewodniczący 2. Marek Wieremiejko członek 3. Paweł de Pourbaix członek. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 12/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Finansowo-Budżetowej PTT i powołuje Komisję Finansowo-Budżetową w składzie: 1. Jerzy Łyczko przewodniczący 2. Marek Seredyn - członek 3. Wojciech Wójtowicz - członek Uchwała Zarządu Nr 13/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Public Relations PTT i powołuje Komisję ds. Public Relations w składzie: 1. Robert Wota przewodniczący 2. Andrzej Błażejczyk członek 3. Iwona Pavlović członek Uchwała Zarządu Nr 14/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Prawnych PTT i powołuje Komisję ds. Prawnych w składzie: 1. Tomasz Kałużny przewodniczący 2. Marian Siwka - członek 3. Mirosława Kwatek-Hoffmann - członek Uchwała Zarządu Nr 15/2001

2 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Sportu PTT i powołuje Komisję ds. Sportu w składzie: 1. Arkadiusz Ziętowski przewodniczący 2. Antoni Grycmacher sekretarz 3. Jerzy Oleszczyński - członek 4. Joanna Ziomek -członek 5. Stanisław Olek - członek 6. Kazimierz Kurzak - członek 7. Mariusz Grzejszczak - członek 8. Grzegorz Gargula - członek Uchwała Zarządu Nr 16/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Freestyle PTT i powołuje Komisję ds. Freestylu w składzie: 1. Grzegorz Szymański przewodniczący 2. Piotr Galiński członek 3. Bogusława Szczepanik-Zasada członek 4. Roman Filus członek 5. Jacek Karaś członek Uchwała Zarządu Nr 17/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Rock and Rolla i powołuje Komisję ds. Rock and Rolla w składzie: 1. Dorota Lipka - Nowak - przewodnicząca 2. Bartłomiej Kobylański - członek 3. Alojzy Nowak - członek Uchwała Zarządu Nr 18/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów i powołuje Komisję ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów w składzie: 1. Marek Wieremiejko przewodniczący 2. Krzysztof Śliżewski - członek 3. Jarosław Grunt członek 4. Apolinary Bor - członek 5. Mirosław Wolak - członek Uchwała Zarządu Nr 19/2001 ZG PTT zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. KALENDARZ IMPREZ MISTRZOWSKICH I MIEDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Stan na dzień: poniedziałek, 15 stycznia 2001 Data Nazwa Miejsce IDSF OPEN STANDARD Mikołajki

3 IDSF OPEN LATIN Mikołajki Mistrzostwa Polski Junior II i Youth ST, LA Poznań IDSF OPEN LATIN, STANDARD Szczecin Mistrzostwa Polski w 10 tańcach Szczecin IDSF OPEN STANDARD Zabrze IDSF INTERNATIONAL LATIN Zabrze IDSF OPEN LATIN, STANDARD Szczecinek Mistrzostwa Europy LA Mistrzostwa Polski LA Słupsk Mistrzostwa Polski ST Sopot IDSF INTERNATIONAL LATIN, STANDARD Sopot Szkolenie sędziowskie Wesselterhorn Puchar Polski LA, ST; IDSF OPEN ST, LA MP Formacji ST, LA Legnica IDSF OPEN STANDARD Jelenia Góra IDSF OPEN LATIN Jelenia Góra Mistrzostwa Polski Junior II i Youth 10 tańców Łódź IDSF OPEN LATIN, IDSF International STANDARD Elbląg Akademickie Mistrzostwa Polski Wrocław MP R Roll MP Freestyle MP Seniorów Kraków Uchwała Zarządu Nr 20/2001 ZG PTT uchwala Kalendarz organizacyjny PTT na rok Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. Lp. Zadanie Termin do Odpowiedzialny 1. Walny Zjazd Sprawozdawczy 08.kwiecień 2001 r. g , 2. I Zebranie ZG PTT 15.stycznia 2001 r. g II Zebranie ZG PTT 01.października 2001 r. g Wiceprezes ds. Organizacyjnych

4 4. I Zebranie Prezydium ZG PTT 12.lutego 2001 r g II Zebranie Prezydium 12.marca 2001 g III Zebranie Prezydium 14.maja 2001 g IV Zebranie Prezydium 04.czerwca 2001 g (pierwsza kontrola wykonania budżetu) 8. V Zebranie Prezydium 01.września 2001 g VI Zebranie Prezydium 24.września 2001 g VII Zebranie Prezydium (druga kontrola 29.października 2001 g wykonania budżetu) 11. VIII Zebranie Prezydium (projekt budżetu 03.grudnia 2001 g na rok 2002) 12. Ostateczny termin składania wniosków na 30.marca 2001 Szef Wyszkolenia organizację turniejów mistrzowskich i Formularze wniosków do pobrania międzynarodowych w 2002 roku w Okręgach, biurze PTT i na stronie intern. 13. Szkolenia sędziowskie r Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego 14. Wprowadzenie ujednoliconych przepisów w dziedzinie rekreacji tanecznej i sportowego tańca towarzyskiego 15. Wprowadzenie jednolitego systemu nauczania tańca (dyplomy, medale, odznaki) 16. Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych 17. Wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla członków PTT 01.września września listopada stycznia 2002 r Szef Wyszkolenia Prezes PZST Prezesi Okręgów PTT Skarbnik PTT Przewodniczący Komisji ds. public relation Uchwała Zarządu Nr 21/2001 ZG PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 08.kwietnia 2001 w Warszawie o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 22/2001 ZG PTT uchwala dokument pn. Regulamin Komisji Organizacyjnej PTT i powołuje komisję organizacyjną PTT w składzie: 1. Tadeusz Krupiński przewodniczący 2. Franciszek Witos - członek 3. Rafał Mikoś - członek Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 23/2001 ZG PTT uchwala opłaty organizacyjne (licencje) za organizację imprez w następujących wysokościach: MP juniorów starszych-la MP juniorów starszych-st MP juniorów starszych 10 T MP youth LA MP youth ST MP youth 10 T MP amatorów - ST 1.000

5 MP amatorów LA MP amatorów 10 T MP formacji ST MP formacji LA Open Polish Turnieje z udziałem par zagranicznych Puchar Polski Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto ZG PTT. Turnieje punktowe 200 Turnieje w klasie freestyle, r roll i inne 200 Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto Okręgów PTT. W przypadku łączenia imprez obowiązuje jedna (wyższa) opłata. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Tracą moc dotychczasowe uchwały ZG PTT w tym względzie. Uchwała Zarządu Nr 24/2001 Zarząd główny zatwierdza propozycje Prezydium Zarządu PTT z zakresu bieżącej działalności: 1. Zarząd Główny rozszerza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski juniorów i youth ów w Poznaniu 24/25 marca 2001 o sędziego Stephenna Hannah w miejsce Sviatoslava Vlokha, który odmówił udziału w pracach komisji sędziowskiej, oraz zatwierdza Katie Konvents jako sędziego z Niemiec 2. Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w Szczecinie 1 kwietnia 2001: Heinz Spaeker Niemcy, Graham Oswick Anglia, Per Palgreen Szwecja, Claus Larsen Dania, Alexiej Aleshkov Rosja, Dr Gino di Paolo Włochy, Svetlana di Paolo Szwajcaria, Rezerwowy Peter Odstricil 3. Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na International Dance Festival w Zabrzu 21/22 kwietnia 2001: Andrzej Jankowski Chairman - Polska, Monique de Maesschalck Belgia, Franz Ludwig Austria, Bent Davidsen Dania, Herbert Lowig Niemcy, Sviatoslav Vlokh Ukraina, Jurate Norwaischa Litwa, Vatery Gulay Rosja, Jaroslav Krtićka Czechy. 4. Zarząd Główny zatwierdza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski Amatorów w Słupsku LA i Sopocie ST proponowany przez komisję ds. Sędziów: Ritchard Porter Anglia, Stephen Hannah Anglia, Lorna Lee Anglia, Wolfgang Opitz Niemcy, Monique de Maesschalck Belgia, Vladimir Idzeivicus Litwa, Sviatoslav Vlokh Ukraina, Rezerwa: Gundlach Niemcy, Norvaisha Litwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie Uchwała Zarządu Nr 25/2001 Zarząd Główny uchwala poprawkę do przepisów dotyczących strojów tanecznych: Dla kategorii Junior II, Youth i Amatorzy w klasach tanecznych E i D obowiązują stroje jak dla kategorii Junior I. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Padł wniosek formalny p. Golonki o przejście do dyskusji i uchwały na temat rachunku dla kancelarii prawnej EVICO. ZA-18, PRZECIW-0, WSTRZ-0 Projekt uchwały 26/2001: Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury z kasy ZG PTT. Uchwała Zarządu Nr 26/2001 Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury, z kasy ZG PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie

6 Uchwała Zarządu Nr 27/2001 Zarząd Główny PTT zawiesza decyzję Okręgu Lubelskiego dotyczącą zdyskwalifikowania następujących tancerzy: 1. Krystian Radziejowski 2. Natalia Stasiak 3. Jacek Tromiński 4. Joanna Tomasiak Do czasu wyjaśnienia okoliczności ukarania tancerzy w tak drastyczny sposób. Powierza się wyjaśnienie sprawy komisji ds. Prawnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 28/2001 ZG PTT dostrzegając potrzebę sprawnego zarządzania stowarzyszeniem zobowiązuje się Komisję ds. Prawnych do przygotowania koncepcji funkcjonowania Menadżera PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 29/2001 Na podstawie art. 25 pkt 1 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT dokonując interpretacji uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia r ustala, iż zakaz startu w Mistrzostwach Polski dotyczy jedynie par tanecznych, które bez usprawiedliwienia nie wzięły udziału w ostatnich Mistrzostwach swojego okręgu. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 30/2001 Zarząd Główny PTT deleguje Marka Sienkiewicza i Marka Chojnackiego jako delegatów na General Meeting IDSF, który odbędzie się w Lozannie r. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 31/2001 Zarząd Główny PTT powołuje oficjalnego reprezentanta do spraw Boogie-Woogie w osobie p. Lidii Żuchowskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 32/2001 Zarząd Główny PTT zobowiązuje członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Boogie Woogie do partycypacji w kosztach opłaty składki międzynarodowej w wysokości 50%. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 33/2001 Zarząd Główny PTT zleca obsłudze prawnej w osobie adwokata Romana Sobczaka w porozumieniu z Komisją ds. Prawnych przygotowanie tekstów jednolitych regulaminów ZG PTT, GKR PTT i GSK PTT w terminie do r i ustala wynagrodzenie 500 zł brutto za każdy regulamin. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała Zarządu Nr 34/2001 z dnia 25.marca 2001 r Zarząd Główny zakazuje swoim członkom uczestnictwa w jakiejkolwiek formie działalności Polskiego Związku Tańca Sportowego, pod rygorem pozbawienia licencji PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie.

7 Uchwała Zarządu Nr 35/2001 Zarząd Główny PTT przyjmuje rezygnację Marka Chojnackiego, Tadeusza Krupińskiego, Roberta Wota, Tomasza Kałużnego, Arkadiusza Ziętowskiego, oraz nie przyjmuje rezygnacji Andrzeja Golonki z funkcji pełnionych w Prezydium ZG PTT. Uchwała Zarządu Nr 36/2001 Zarząd Główny PTT w oparciu o art. 10 ust 3 ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie: Ø Marek Sienkiewicz Prezes Ø Franciszek Witos Vice Prezes Ø Mirosława Kwatek-Hoffmann Vice Prezes Ø Andrzej Golonka Skarbnik Ø Tomasz Kałużny Sekretarz Ø Iwona Szymańska-Pavlović członek Prezydium Ø Wojciech Wójtowicz członek Prezydium Uchwała Zarządu Nr 37/2001 ZG PTT odwołuje z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i pozbawia tytułu Szefa Wyszkolenia p. Ziętowskiego. Uchwała Zarządu Nr 38/2001 ZG PTT powołuje Komisję Organizacyjną PTT w składzie: 1. Franciszek Witos przewodniczący 2. Krzysztof Kamiński - członek Uchwała Zarządu Nr 39/2001 ZG PTT powołuje Komisję ds. Sportu PTT w składzie: 1. Iwona Szymańska-Pavlović przewodnicząca 2. Stanisław Olek sekretarz 3. Joanna Ziomek -członek 4. Jerzy Oleszczyński członek 5. Kazimierz Kurzak - członek Uchwała Zarządu Nr 40/2001 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w 10 tańcach w dniach luty 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Klubowi Tanecznemu Bellcanto z Poznania. Uchwała Zarządu Nr 41/2001 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu standardowym w dniach marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II klubowi Antoniego Grycmachera. Uchwała Zarządu Nr 42/2001

8 ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu latynoamerykańskim w dniach marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Szkole Tańca TK Tadeusz Krupińskiego z Krakowa. Uchwała Zarządu Nr 43/2001 ZG PTT zobowiązuje organizatorów Mistrzostw Polski i turniejów rangi IDSF do podpisania stosownej umowy z ZG PTT w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie przyznania w/w. Uchwała Zarządu Nr 44/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie organizacji następujących turniejów rangi IDSF: Ø Puchar Europy w 10 Tańcach Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich Ø IDSF International Open w tańcach standardowych w dniach 3-7.kwietnia 2002r. Centrum Tańca Crea Dance Wasilewski Felska z Olsztyna, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach kwietnia 2002r. Gliwickiemu Centrum Tanecznemu, Ø IDSF International Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach października 2002r. Elbląskiemu Ośrodkowi Kultury z Elbląga, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach marca 2002r. Studiu Tanecznemu Fala z Sopotu, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach marca 2002r. Szkole Tańca Astra ze Szczecina, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach września 2002r. Studiu Tanecznemu Contra z Warszawy, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach września 2002r. Szkole Tańca Kurzak-Zamorski z Jeleniej Góry, Ø IDSF Open w tańcach standardowych Ø IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich w dniach października 2002r. Studiu Tanecznemu Smirnow z Warszawy, Uchwała Zarządu Nr 45/2001 ZG PTT powierza organizację Otwartych Mistrzostw Formacji w dniach marca Szkole Tańca Astra ze Szczecina. Uchwała Zarządu Nr 46/2001 ZG PTT ustala, iż w przypadku nie odbycia się w 2002r. Mistrzostw Polski Formacji wyniki z Otwartych Mistrzostw Polski w Szczecinie będą kwalifikowały do startów w imprezach zagranicznych typu mistrzowskiego. Uchwała Zarządu Nr 47/2001 ZG PTT zatwierdza następujących egzaminatorów PTT: K. Michlik, G. Gargula, A. Golonka, M. Nowak, M. Zdun, I. Wójtowicz, W. Wójtowicz, K. Wasilewski, K. Felska, T. Krupiński i Antoni Grycmacher.

9 Uchwała Zarządu Nr 48/2001 ZG PTT powierza p. Andrzejowi Golonce organizację egzaminów sędziowskich w dniach listopada 2001r. Uchwała Zarządu Nr 49/2001 Prezydium ZG PTT postanawia przyznać ryczałt na koszty związane z pobytem Prezesa i Wiceprezesa w Lozannie na Kongresie IDSF w wysokości 3450 zł. Uchwała Zarządu Nr 50/2001 ZG PTT przyznaje prawo do organizacji obowiązkowego szkolenia sędziowskiego Markowi Chojnackiemu i ustala ryczałt w wysokości 6.000zł. Uchwała Zarządu Nr 51/2001 ZG PTT ustala wysokość opłaty za obowiązkowe szkolenie sędziów I i II kategorii w dniu 14 września 2001r w Warszawie na 240zł od osoby. Uchwała Zarządu Nr 52/2001 ZG PTT zatwierdza składy sędziowskie na: Ø Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich na rok 2002: Andrzej Golonka Chairman - Polska, Wolfgang Opitz Niemcy, Lorna Lee Anglia, Fredi Nowak Słowenia, Ritchard Porter Anglia, Hans Galke Niemcy, Zdenek Chlopcik Czechy, Marek Sienkiewicz Polska. Rezerwa: Lorraine Szwecja, G. Hearn Anglia, S. Vlokh Ukraina, Karen Hardy Anglia, A. Krabe Niemcy. Ø Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych na rok 2002: Franciszek Witos Chairman - Polska, Bobbie Irvine Anglia, Doren Freeman Anglia, Bo Loft Jensen Dania, Stephen Hannah Anglia, Marttina Wessel Therhorn Niemcy, Wolfgang Opitz Niemcy, Robert Wota Polska. Rezerwa: L. Odegard Norwegia, S. Vlokh Ukraina, J. Krticka Czechy. Ø Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach na rok 2002: Jerzy Helle Chairman - Polska, Margared Redmond Anglia, Peter Odstrcil Czechy, Oliver Wessel Therhorn Niemcy, Barbara Ambroz Słowenia, Ad Alberto Dell Orto Włochy, Marek Chojnacki Polska, Grzegorz Gargula Polska. Rezerwa: I. Bous Ukraina, M. Hall Niemcy. Uchwała Zarządu Nr 53/2001 ZG PTT ustala, że na następujących turniejach punktowych parom naliczane są podwójne punkty: Ø Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w dniach stycznia 2002r, Ø Tropicana Cup w dniu 3-5 kwietnia 2002r, Ø Polish Open w Sopocie marca 2002r. Uchwała Zarządu Nr 54/2001 ZG PTT deleguje na IDSF Adjudicators Congress 2001, który odbędzie się 4 listopada w Lubljanie p. Marka Sienkiewicza i p. Franciszka Witosa. Uchwała Zarządu Nr 55/2001 ZG PTT zwalnia członków honorowych Towarzystwa ze składki członka zwyczajnego PTT. Uchwała Zarządu Nr 56/2001

10 0 ZG PTT przyznaje prawa do organizacji Mistrzostw Polski Disco Dance i Hip Hop Dzieci i Juniorów w dniach luty 2002r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia. Uchwała Zarządu Nr 57/2001 ZG PTT przyznaje prawa do organizacji szkolenia sędziowskiego dla sędziów Freestyle w dniu 17 listopada 2001r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia. Uchwała Zarządu Nr 58/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do WRRC o organizację w dniu 1 czerwca 2002r. Pucharu Świata w Rock and Roll u w kategorii Youth i Juniorów dla Zielonogórskiego Klubu Rock and Roll a Bugs z Zielonej Góry. Uchwała Zarządu Nr 59/2001 ZG PTT zatwierdza skład sędziowski na Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Bałtyku, który odbędzie się w dniach października 2001r w Elblągu: Tor Floysvik Norwegia, Robin Short Anglia, Cecilia Lazar Szwecja, Helena Ahti Finlandia, Aigars Svars Łotwa, Yuozas Alekssandrovicius Litwa, Svetlana Pavlish Białoruś, Merle Klandorf Estonia, Andrzej Mierzwa Chairman, Iwona Szymańska-Pavlović Polska, Marek Sienkiewicz Polska, Krzysztof Wasilewski Polska. Uchwała Zarządu Nr 60/2001 ZG PTT postanawia wystąpić do Oliver Wesel Therhorna o poprowadzenie obowiązkowego szkolenia sędziowskiego dla sędziów I i II kategorii w 2002r. i przyznaje jednocześnie organizację szkolenia Okręgowi Małopolskiemu. Uchwała Zarządu Nr 61/2001 ZG PTT postanawia dofinansować formację taneczną TWIST MCK z Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie zł. Uchwała Zarządu Nr 62/2001 ZG PTT ustala, że na turniejach punktowych rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Juniorów II i Młodzieży w 10 tańcach we Włocławku w dniach stycznia 2001r parom naliczane są podwójne punkty. Uchwała ZG PTT Nr 63/2001 z dnia 02grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego wprowadza zaktualizowany wykaz figur dla klas i kategorii podlegających ograniczeniom repertuarowym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Przepisy przyjmują moc obowiązującą z dniem 01 stycznia 2002 roku. Uchwała podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 64/2001 z dnia 02grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT z dnia roku odbywającego się w Warszawie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 65/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r

11 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia uhonorować trenera Jacka Gemburę dyplomem gratulacyjnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 66/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Do czasu wprowadzenia szczegółowych zasad obiegu dokumentów w PTT - ustala się, iż wszelka korespondencja winna być kierowana w formie pisemnej do Zarządu Głównego PTT na adres Biura PTT w Krakowie. Pisma są rejestrowane w biurze z odnotowaniem daty wpływu i liczby dziennika w dzienniku podawczym. Korespondencja bieżąca w zakresie czynności technicznych obsługiwana jest przez pracownika biura p. Małgorzatę Szyda. Korespondencja o charakterze przygotowawczo merytorycznym kierowana jest do Franciszka Witosa Wiceprezesa ds. Organizacyjnych ZG PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 67/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Wniosek o przyznanie rangi IDSF OPEN w stylu ST i LA oraz Akademickiego Pucharu Polski turniejowi Puchar Olsztyna 2002 w dniach r. rozpatrzono pozytywnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 68/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego z ogromnym zadowoleniem informuje, że dnia r. Prezes UKFiS unieważnił poprzednią decyzję z dnia r. zezwalającą Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego, którego Prezesem jest p. Nowogórski na działalność jako polski związek sportowy. Decyzja ta jest uznaniem ponad 45 letniej działalności Polskiego Towarzystwa Tanecznego i podkreśleniem znaczenia naszego członkostwa w International Dance Sport Federation (IDSF). Dzięki wspólnym działaniom Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego i PTT-Sport osiągnęliśmy znaczący przełom w dostosowywaniu polskiego ruchu tanecznego do wymogów ustawy o kulturze fizycznej. Przed nami ogrom pracy, tym bardziej że koncepcja stworzenia ogólnopolskiego związku sportowego poprzez powołanie Narodowej Federacji Tańca zakończyła się fiaskiem. Główne zadania obecnie to: - budowa struktur sportowych - uzyskanie dla tych struktur uprawnień polskiego związku sportowego - informowanie instytucji państwowych, samorządowych, telewizji i IDSF o znaczących decyzjach w tej dziedzinie. Uzyskanie uprawnień polskiego związku sportowego stworzy lepsze możliwości uzyskania finansowania i działania. Prezydium ZG PTT zadba, aby budowa struktur sportowych nie ograniczyła dotychczasowych działań w dziedzinie kultury i oświaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 69/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zobowiązuje Wiceprezesa F. Witosa do wysłania do IDSF informacji o podjęciu przez Prezesa UKFiS decyzji z dnia r. unieważniającej uprzednio podjętą decyzję zezwalającą PZST na działalność jako polski związek sportowy wraz z podziękowaniem za poparcie w dotychczasowej działalności PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 70/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala następujące wysokości licencji sędziowskich na rok 2002 w: Dla sędziów I kategorii zł Dla sędziów II kategorii zł Dla sędziów III kategorii zł Dla sędziów free style i R&Roll zł Dla skrutinerów zł Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę sędziów uprawniającą do sędziowania turniejów PTT wpisani zostaną jedynie ci spośród sędziów, którzy maja opłacone:

12 2 a/ składkę członka zwyczajnego, b/ szkolenia obowiązkowe, c/ licencję sędziowską oraz uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich. Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonane opłaty należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Wyjaśnienie - sędziowie posiadający kilka uprawnień opłacają tylko jedną licencję tą najwyższą. Uchwała ZG PTT Nr 71/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala wysokość licencji sędziego międzynarodowego IDSF na rok 2002 jako 300 zł. Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Opłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonaną opłatę należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Uchwała ZG PTT Nr 72/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala składkę członka wspierającego na rok 2002 w wysokości 300 zł. Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę klubów PTT wpisane zostaną jedynie te kluby i szkoły tańca, które maja opłaconą składkę. Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Opłat należy dokonywać w Okręgach PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT. Uchwała ZG PTT Nr 73/2001 z dnia 02 grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 07 kwietnia 2002 w Warszawie o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie.uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 74/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. KALENDARZ IMPREZ MISTRZOWSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO na 2002 r Stan na dzień: niedziela, 02 grudnia 2001 roku Data Nazwa Miejsce Mistrzostwa Polski w 10 tańcach Poznań Mistrzostwa Polski ST Szczecin Otwarte MP Formacji ST, LA Szczecin

13 Mistrzostwa Polski LA Kraków Puchar Europy w 10 tańcach Mikołajki IDSF INTERNATIONAL ST, IDSF OPEN LA IDSF INTERNATIONAL LA IDSF OPEN ST POLISH OPEN IDSF INTERNATIONAL LA IDSF OPEN ST Puchar Świata Youth i Junior w R Roll AKADEMICKI PUCHAR POLSKI IDSF OPEN ST, LA Puchar Polski IDSF OPEN ST, LA IDSF OPEN ST.LA Mistrzostwa Polski Seniorów IDSF OPEN ST,LA MŚ w tańcu na wózkach Mikołajki Zabrze Sopot Zielona Góra Olsztyn Jelenia Góra IDSF OPEN LATIN, Elbląg IDSF International STANDARD Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci p. Golonka Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci p. Golonka Szkolenie sędziowskie I i II kat repertuar Szkolenie sędziowskie. I i II z sędzią IDSF IDSF OPEN LA, ST p. Golonka p. Golonka Szczecinek Akademickie Mistrzostwa Polski MP Freestyle Uchwała ZG PTT Nr 75/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ZG PTT uchwala przeprowadzenia następujących działań w Biurze ZG PTT: 1. Zakup komputera wraz z drukarką, skanerem i programami w cenie do wysokości 5000 zł., 2. Zakup ksero w cenie do wysokości 4500 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 76/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje założenia do nowego systemu tanecznego i kieruje projekt do Komisji ZG PTT ds. Sportu celem przygotowania tekstu jednolitego. Ostateczne zatwierdzenie tekstu jednolitego przez ZG PTT nastąpi w terminie do 14 grudnia 2001 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 77/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje projekt zmiany do Statutu PTT w następującej wersji: Art. 5 pkt. 6 przyjmuje brzmienie: Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna prawna lub inny podmiot zainteresowany realizacją celów towarzystwa i opłacająca/opłacający składkę członka wspierającego Art. 6 pkt. 7 przyjmuje brzmienie:

14 4 Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny PTT na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do PTT Powyższe zmiany zostaną przedłożone na Walnym Zjeździe PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie. Uchwała ZG PTT Nr 78/2001 z dnia 02.grudnia 2001 r ZG PTT uchwala Kalendarz organizacyjny PTT na rok 2002 Kalendarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie Kalendarz organizacyjny PTT na rok 2002 Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialny 1. Walny Zjazd Sprawozdawczy 07 kwietnia 2002 r., 2. I Zebranie ZG PTT 24 lutego 2002 r., 3. II Zebranie ZG PTT 06 października 2002 r., 4. I Zebranie Prezydium ZG PTT 10.lutego 2002 r., g II Zebranie Prezydium 10 marca 2002r,. 6. III Zebranie Prezydium 05 maja 2002 r., 7. IV Zebranie Prezydium 02 czerwca 2002r., (pierwsza kontrola wykonania budżetu) 8. V Zebranie Prezydium 08 września 2002r., 9. VI Zebranie Prezydium 06 października 2002r., 10. VII Zebranie Prezydium (druga 03 listopada 2002r., kontrola wykonania budżetu) 11. VIII Zebranie Prezydium (projekt 01 grudnia 2002 r., budżetu na rok 2002) 12. Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i międzynarodowych w 2003 roku 14. Wprowadzenie ujednoliconych przepisów w dziedzinie rekreacji tanecznej i sportowego tańca towarzyskiego 15. Wprowadzenie jednolitego systemu nauczania tańca (dyplomy, medale, odznaki) 16. Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych 30 kwietnia 2002r., Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie intern. Wiceprezes F.Witos Wiceprezes M.Hoffmann 01 marca 2002 r., Szef Wyszkolenia 01 września 2002r. Członek Prezydium W. Wójtowicz Prezes PZST 30 listopada 2002 r. Skarbnik PTT

15 5 17. Wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla członków PTT 18. Dokonanie przekształceń w strukturze PTT powołanie związku sportowego 01 stycznia 2003 r Wiceprezes F. Witos 01 października 2002r. Komisja ds.prawnych

Uchwała nr 39/2016 z dnia 2016-02-29

Uchwała nr 39/2016 z dnia 2016-02-29 Uchwała nr 39/2016 z dnia 2016-02-29 ZG PTT zatwierdza Puchar Klas C,B,A w Krakowie w dniu 14-15 maja 2016. Organizację powierza się Okręgowi Małopolskiemu PTT i Klubowi Tańca Pląs z Krakowa. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2015 z dnia 2015-10-30

Uchwała nr 150/2015 z dnia 2015-10-30 Uchwała nr 150/2015 z dnia 2015-10-30 ZG PTT postanawia podjąć w okresie do 31 grudnia br. działania promocyjne na rzecz nowo powstałej kategorii pow.15 lat klasa F, poprzez dodanie możliwości rozegrania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W TAŃCU SPORTOWYM na podstawie koncepcji przygotowanych przez Komisję ds. Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX SENIORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnętrzorganizacyjnego Opracowanie: M.Trzemżalski K.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 / PROJEKT / SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX SENIORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Opracowanie: M. Trzemżalski K.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracował: Grzegorz Gargula Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

wrzesień, październik, listopad, grudzień (Nr 78-98/2012)

wrzesień, październik, listopad, grudzień (Nr 78-98/2012) UCHWAŁY ZG PTT, mailowe: wrzesień, październik, listopad, grudzień (Nr 78-98/2012) Uchwała ZG PTT Nr 78/2012 z dnia 19 września 2012 r. ZG PTT zatwierdza zmiany w Kalendarzu GPP PTT 2012 i postanawia przyznać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 013/2012. Uchwała została przyjęta: 9 - głosów za; 0 - głosów przeciw; 1 - głos wstrzymujący się. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 013/2012. Uchwała została przyjęta: 9 - głosów za; 0 - głosów przeciw; 1 - głos wstrzymujący się. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 013/2012 w sprawie upoważnienia Prezesa u MZTS do prowadzenia konsultacji z przedstawicielami wojewódzkich związków tenisa stołowego w celu zbudowania większościowej koalicji Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINAŁU GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS 2016

REGULAMIN FINAŁU GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS 2016 REGULAMIN FINAŁU GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS 2016 1. Nazwa Turnieju : Finał Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS 2. Organizator turnieju : -Federacja Tańca Sportowego -Stowarzyszenie AMBER -Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. W dniu 30 lipca 2016 r. odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego. Uczestniczyli w nim: 1. Jacek Pawlicki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja : Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja:

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym za rok 2015 Zarząd Główny PTT działał w składzie:

W okresie sprawozdawczym za rok 2015 Zarząd Główny PTT działał w składzie: Sprawozdanie z działalności ZG PTT za rok 2015 Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT Warszawa, 9 maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym za rok 2015 Zarząd Główny PTT działał w składzie: Waldemar Ziomek prezes ZG

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW:

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Załącznik 1. A. Kategorie wiekowe 1. Kategorie wiekowe grup Hobby a) Młodzież 16-18 lat b) Dorośli 19-34 lata ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Obowiązuje wiek starszego z partnerów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS 2013 OPOLE, 23-24 lutego 2013 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS 2013 OPOLE, 23-24 lutego 2013 r. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS 2013 OPOLE, 23-24 lutego 2013 r. w TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH (kategorie): Juniorzy Starsi Młodzież Dorośli Seniorzy I Seniorzy II w TAŃCACH STANDARDOWYCH: Juniorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZG PTT, zebranie Paprotnia Teresin, 07.09.2012 r. (Nr 57-77/2012)

UCHWAŁY ZG PTT, zebranie Paprotnia Teresin, 07.09.2012 r. (Nr 57-77/2012) UCHWAŁY ZG PTT, zebranie Paprotnia Teresin, 07.09.2012 r. (Nr 57-77/2012) Uchwała ZG PTT Nr 57/2012 z dnia 7 września 2012 r. ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 20 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY załącznik nr 3 POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 140 Adres do korespondencji: 05-300 Mińsk Mazowiecki, skr. poczt. 54 NIP 526 279 75 16 Regon 015843221 Nr Rachunku: 02 1020

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Dwustopniowy system rozgrywania Mistrzostw Polski PTT i FTS w sporcie tanecznym.

Dwustopniowy system rozgrywania Mistrzostw Polski PTT i FTS w sporcie tanecznym. POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Załącznik nr 2. Dwustopniowy system rozgrywania Mistrzostw Polski PTT i FTS w sporcie tanecznym. Opracował : Antoni Grycmacher na podstawie koncepcji przygotowanej przez zespół

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116/2016 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 116/2016 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 116/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia terminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PZP Na podstawie 23 ust. 3 Statutu uchwala się, co następuje: Zarząd zwołuje Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych

Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych 1. ZASADY ORGANIZACYJNE Kategoria i styl: Mistrzostwa Polski PTT Formacji Tanecznych rozegrane zostaną w następujących kategoriach: - Kat. dziecięca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracowanie: Agnieszka Dąbkowska Redakcja: Agnieszka Dąbkowska, Jarosław Grunt Przepisy FTS załącznik nr 3 - obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY PLIK ZAWIERA:

NINIEJSZY PLIK ZAWIERA: NINIEJSZY PLIK ZAWIERA: o REGULAMIN KONKURSU TAŃCA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY o REGULAMIN XVIII OTTT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY REGULAMIN KONKURSU TAŃCA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Okręgu z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu. Po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi uchwał

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Statut Sportowego Klubu Tanecznego MEGA DANCE

Statut Sportowego Klubu Tanecznego MEGA DANCE Statut Sportowego Klubu Tanecznego MEGA DANCE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCE w Zielonej Górze zwany dalej SKT MEGA DANCE posiada osobowość prawną. 2. Nazwa SKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Północnej FTS oraz Mistrzostw Województwa ZZTS

Regulamin Mistrzostw Polski Północnej FTS oraz Mistrzostw Województwa ZZTS Regulamin Mistrzostw Polski Północnej FTS oraz Mistrzostw Województwa ZZTS 1. Termin: 30.11.2014r. (niedziela) 2. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie 3. Organizatorzy: Federacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZG PTT, Kraków, r. (Nr 39-47/2007)

UCHWAŁY ZG PTT, Kraków, r. (Nr 39-47/2007) UCHWAŁY ZG PTT, Kraków, 07.09.2007 r. (Nr 39-47/2007) Uchwała ZG PTT Nr 39/2007 z dnia 7 września 2007 r. ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 14 kwietnia 2007 r. w Łodzi. Głosowanie: za-14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.

Bardziej szczegółowo

o wyborze Rady Programowej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie

o wyborze Rady Programowej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie Uchwała nr 1/2014 o wyborze Rady Programowej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie Na podstawie 27 ust. 1 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie z dnia 29.06.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. 1. Celem Mistrzostw jest : - wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w stylu latynoamerykańskich w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA nr 1/2007 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/739/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXVII/739/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXXVII/739/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawaiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnienień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego R E G U L A M I N U KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO ROZDZIAŁ I 1 Kolegium Sędziów Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego zwane dalej Kolegium jest komisją problemową Polskiego Związku Łuczniczego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/91/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia.

UCHWAŁA NR X/91/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia. UCHWAŁA NR X/91/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 7 do protokołu w dniu 25 czerwca 2014r. w Sarbinowie Uchwała nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany treści REGULAMINU PRACY Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII I. CELE KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i I w Trójboju Siłowym Klasycznym Zielonki 12 i 13.09.2015

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r.

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10158 UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r.

Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r. 1 Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2010 r. Uchwała podjęta 21.04.2010 r. Uchwała nr 1/IV/2010 w sprawie przyjęcia nowego członka Klubu. Uchwały podjęte 13.05.2010 r. Uchwała nr 1/V/2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada Regulamin

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada Regulamin Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 Regulamin w sprawie określenia zasad, trybu przyznania, wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów kajakowych wszystkich

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych R e g u l a m i n s y s t e m u d y s c y p l i n y s p o r t o w e j B O C C I A

Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych R e g u l a m i n s y s t e m u d y s c y p l i n y s p o r t o w e j B O C C I A Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych R e g u l a m i n s y s t e m u d y s c y p l i n y s p o r t o w e j B O C C I A Regulamin z dnia : 6.06. 2014 roku Obowiązuje od dnia : 13.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego WZBS Na podstawie 36 ust. 1 Statutu Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały ZG PZM nr 115 /2008 z dnia 29.03.2008 r. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W TAŃCU TOWARZYSKIM w tańcach latynoamerykańskich Lublin listopada 2016 r.

MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W TAŃCU TOWARZYSKIM w tańcach latynoamerykańskich Lublin listopada 2016 r. MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego W TAŃCU TOWARZYSKIM w tańcach latynoamerykańskich Lublin 19-20 listopada 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Celem Mistrzostw jest : wyłonienie Mistrzów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... Projekt uchwały z dnia 04.08.2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT (TEKST JEDNOLITY)

STATUT (TEKST JEDNOLITY) Stowarzyszenie Polskich Kibiców Manchester United Football Club MUSC Poland STATUT (TEKST JEDNOLITY) 16 grudnia 2007 roku (ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 sierpnia 2013 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

XXVI Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym 22 24 maja 2015 r. Włocławek

XXVI Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym 22 24 maja 2015 r. Włocławek Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA W KATEGORIACH SENIORÓW Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Opracowanie: M.Trzemżalski K. Chudziński Z.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r.

Załącznik do uchwały nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. Załącznik do uchwały nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo