163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 165/2007 (2762) wpisać: 1 1. data złożenia okres R R. o) Fundacje Poz FUNDACJA CENTRUM EKSPERTYZ WODNYCH. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/10280/7/798] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPIENIAK 2. JOANNA MAŁGORZATA WICEPREZES wpisać: 2 1. TRZNADEL 2. JOLANTA EWA WICEPREZES ZARZĄDU Poz FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATO- WICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/17674/7/982] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres , SPRAWOZ- DANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OPP Poz FUNDACJA LUX VERITATIS. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22188/7/54] KRS nr 10 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA BEKSIŃSKI. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8558/7/907] KRS nr 3 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres ROK ROK 2006 Poz FUNDACJA EURO-COUNTRY-PART- NERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/6052/7/854] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA GRAŻYNY PIECHOCKIEJ- -KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/5118/7/6] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON NIP Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. ZMIANA STATUTU W PREAM- BULE ZMIANA 7, 8 PKT 12 (DODANO). Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: 1. CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO DLA WYRÓWNANIA ICH SZANS ŻYCIOWYCH, CZYNIENIA ICH DZIECIŃSTWA RADOSNYM, A TAKŻE - W MIARĘ SIŁ I ŚRODKÓW - WSPOMA- GANIE DZIECI CHORYCH NA NOWOTWÓR. wpisać: 1. CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMO- CY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁO- WO DLA WYRÓWNYWANIA ICH SZANS ŻYCIO- WYCH, CZYNIENIA ICH DZIECIŃSTWA RADO- SNYM, A TAKŻE - W MIARĘ SIŁ I ŚRODKÓW - WSPOMAGANIE DZIECI CHORYCH NA NOWO- TWÓR ORAZ POMOC DLA DZIECI POSZKODOWA- NYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH. Poz FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB NOWO- TWOROWYCH U KOBIET GODULA - HOPE. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10353/7/139] KRS nr 6 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres SPRAWOZDANIE ME- RYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Poz FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9967/7/302] KRS nr 11 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Poz FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PARASOL. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/11190/7/89] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA SŁOWNIKA BIOGRA- FICZNEGO FARMACEUTÓW POLSKICH. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/16366/7/89] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: Poz FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/9640/7/550] KRS nr 3 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz FUNDACJA WSPIERANIA WŁASNO- ŚCI PRACOWNICZEJ ZMIANY. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/21730/7/776] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres ROK ROK ROK 2006 p) Cechy rzemieślnicze Poz CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. KRS SĄD REJO- NOWY WGLIWICACH, XWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10352/7/738] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Izby gospodarcze Poz BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPO- DARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/10413/7/956] KRS nr 10 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWE- GO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/11939/7/580] KRS nr 9 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Izby rzemieślnicze Poz IZBA RZEMIEŚLNICZA W RYBNIKU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9874/7/319] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców wpisać: 1 1. data złożenia okres wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz GLOBAL PAYMENTS EUROPE S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22165/7/209] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. ŚWITEK 2. JERZY wpisać: 2 1. NOWACKI 2. JACEK ANDRZEJ Poz TOURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/23413/7/176] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz FABRYKA PODZESPOŁÓW ELEKTRO- TECHNICZNYCH EMA-ELEKTROCARBON. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10279/7/86] KRS nr 19 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-MONTAŻOWE POMET. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/15257/7/997] KRS nr 12 następującej treści: p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz KLUB SPORTOWY ENERGETYK ROW RYBNIK. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10748/7/227] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz LUDOWY KLUB SPORTOWY ISKRA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8499/7/491] KRS nr 6 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R.- SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Poz MIEJSKI KLUB ZAPAŚNICZY UNIA W RACIBORZU. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10297/7/926] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. ZMIENIONO: PAR. 37 TEKST JEDNOLITY Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) 2. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH MZK UNIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGO- WEGO, WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻ- NIONYCH. wpisać: 2. DO WAŻNOŚCI OŚWIAD- CZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH MKZ UNIA WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB PREZESA ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE Poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO KOSZY- KÓWKI W PABIANICACH. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8664/7/725] KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMEK 2. KAROL CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. GRABARCZYK 2. ZDZISŁAW PA- WEŁ CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. STOROŻYŃSKI 2. MAŁGORZATA CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 1 1. data złożenia okres 2005 R R R. Poz MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY GLIMAR W GORLICACH. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7155/7/229] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres R R data złożenia okres R R R R R R. Poz ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZE- NIE TENISA TENNIS WHEELCHAIR. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10328/7/181] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 4, PAR., PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 30 wpisać: R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 30, DODANO NOWY PAR. 4 I TYM SAMYM KOLEJNE PARAGRAFY ZMIENIAJĄ KOLEJNOŚĆ Z PAR NA PAR MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 164

3 INDEKS 2 WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/5267/7/311] - s. 64, poz LISTOPADA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/8053/7/397] - s. 64, poz SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9924/7/815] - s. 65, poz A- A - FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/13016/7/968] - s. 65, poz A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11886/7/881] - s. 65, poz A.P.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22653/7/591] - s. 65, poz A.S.A. LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5584/7/53] - s. 65, poz A&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/12083/7/941] - s. 65, poz AB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23892/7/747] - s. 65, poz ABK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6671/7/701] - s. 65, poz ABLINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/9690/7/155] - s. 65, poz ABPLANALP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/19483/7/842] - s. 65, poz ACCETIS INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA NS-REJ.KRS/23597/7/449] - s. 65, poz ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/22919/7/16] - s. 65, poz ACCOUNTING & TAX CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/16472/7/907] - s. 65, poz [WA.XIV NS-REJ.KRS/16475/7/110] - s. 66, poz ACF MEDPOINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12015/7/496] - s. 66, poz AD MALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/15536/7/257] - s. 28, poz AD.POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23330/7/514] - s. 66, poz ADKINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/18827/7/853] - s. 66, poz ADM COCOA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12124/7/517] - s. 66, poz ADMINISTRACJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6476/7/504] - s. 66, poz ADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11495/7/397] - s. 66, poz ADVANCED NETWORK TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/10047/7/119] - s. 66, poz AEROPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/3880/7/610] - s. 29, poz AG TRADING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/12841/7/663] - s. 66, poz AGENCJA INWESTYCYJNA M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11681/7/674] - s. 66, poz AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ARGOS [KR.XII NS-REJ.KRS/8438/7/164] - s. 66, poz AGENCJA RATALNEJ SPRZEDAŻY ARS SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/10422/7/876] - s. 141, poz AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8374/7/743] - s. 141, poz AGILEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/20778/7/197] - s. 29, poz AGRAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8364/7/422] - s. 66, poz AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14733/7/185] - s. 66, poz AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/6519/7/882] - s. 67, poz AGRO-MAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/17688/7/907] - s. 67, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/20269/7/772] - s. 67, poz AGROIDEA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13930/7/113] - s. 67, poz AGROIDEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/13669/7/382] - s. 67, poz AGROPOL MAREK I DARIUSZ JARYCH SPÓŁKA JAWNA [PO.XXII NS-REJ.KRS/11290/7/190] - s. 58, poz AIG BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/13140/7/626] - s. 141, poz AIR-TECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/9360/7/889] - s. 67, poz AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23369/7/86] - s. 67, poz AIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/7293/7/812] - s. 67, poz AJ SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11748/7/298] - s. 67, poz AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/12948/7/571] - s. 67, poz AKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22829/7/236] - s. 29, poz AKOMODACJA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22653/7/591] - s. 67, poz AL - FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11908/7/216] - s. 67, poz ALBA EKOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16003/7/657] - s. 67, poz ALFA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/21985/7/588] - s. 68, poz ALMA CONSULTING GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/22453/7/389] - s. 68, poz ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10207/7/37] - s. 68, poz ALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/17791/7/522] - s. 68, poz ALU STOCZNIA USTKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11523/7/449] - s. 68, poz ALUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6727/7/603] - s. 68, poz ALVEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23609/7/463] - s. 68, poz AM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/21532/7/376] - s. 30, poz AMACOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24235/7/489] - s. 68, poz AMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/7148/7/111] - s. 68, poz AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14073/7/762] - s. 68, poz AMIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9341/7/648] - s. 30, poz AMUN WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALU- JĄCYCH USTAMI I NOGAMI - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/10445/7/721] - s. 68, poz ANEX S.DOMAGAŁA, M.PIETRASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10197/7/825] - s. 58, poz ANTE - HOLZ - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/10224/7/476] - s. 68, poz APATOR CONTROL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/6036/7/816] - s. 68, poz APM VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23007/7/55] - s. 68, poz APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10601/7/35] - s. 68, poz APTEKA MARIAŃSKA MOSKA, KOSTERKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/12009/7/779] - s. 58, poz APTEKA MGR FARM. ANNA OLĘDZKA I MACIEJ OLĘDZKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/17511/7/752] - s. 58, poz APTEKA PRYWATNA MARIA SZULC I BEATA SZULC-KĘDZIOR SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/7263/7/849] - s. 58, poz AQUA - FERR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/7170/7/866] - s. 68, poz AQUA MEDIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13273/7/893] - s. 69, poz AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11389/7/579] - s. 69, poz AQUATICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12978/7/534] - s. 69, poz ARAMAZ AGENCJA BTL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13810/7/370] - s. 69, poz ARCHETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/11963/7/137] - s. 69, poz ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11983/7/779] - s. 69, poz ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11342/7/488] - s. 69, poz ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE [RZ.XII NS- -REJ.KRS/8606/7/601] - s. 69, poz ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/7686/7/98] - s. 69, poz ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11822/7/351] - s. 58, poz ARMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9588/7/941] - s. 69, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 ARPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/13212/7/566] - s. 69, poz ARSO ŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/4233/7/673] - s. 69, poz ART - GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/4202/7/309] - s. 69, poz ART IMAGE COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/20470/7/686] - s. 70, poz ART STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17056/7/536] - s. 70, poz ARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11953/7/816] - s. 70, poz AS FASSADEN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/7974/7/278] - s. 70, poz ASIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14082/7/682] - s. 70, poz ASTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/10657/7/46] - s. 70, poz AT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/9457/7/476] - s. 70, poz ATP ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11916/7/735] - s. 70, poz ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8256/7/802] - s. 71, poz AUDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/18797/7/999] - s. 71, poz AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/16231/7/20] - s. 71, poz AUKETTFITZROYROBINSON SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/14793/7/111] - s. 71, poz AUTO - CENTRUM WIAIME SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/9241/7/547] - s. 71, poz AUTO - PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/14315/7/941] - s. 71, poz AUTO BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/6764/7/684] - s. 71, poz AUTO FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/10231/7/594] - s. 71, poz AUTO PLEJADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5214/7/503] - s. 71, poz AUTO SUDETY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13060/7/167] - s. 71, poz AUTO-BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/7525/7/670] - s. 58, poz AUTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23194/7/842] - s. 71, poz AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI [PO.XXI NS- -REJ.KRS/13042/7/327] - s. 160, poz AVANTI GASTRO - SERWIS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/14205/7/519] - s. 71, poz AVNET APPLIED COMPUTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/22596/7/977] - s. 71, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/23752/7/362] - s. 72, poz AW-CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11605/7/710] - s. 72, poz AWAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/19776/7/27] - s. 72, poz AXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11719/7/736] - s. 72, poz AZUR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/7592/7/714] - s. 72, poz B- B & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12129/7/522] - s. 72, poz B-HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11919/7/938] - s. 72, poz BAD-BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ BADANIE BILANSÓW EKSPER- TYZY I DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE [KA.VIII NS-REJ.KRS/15917/7/420] - s. 72, poz BAKAŁARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/12742/7/963] - s. 72, poz BAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/16555/7/569] - s. 72, poz BALLYVESEY HOLDINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9955/7/179] - s. 72, poz BAMBERSKI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/14397/7/311] - s. 72, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH [SZ.XVII NS-REJ.KRS/7989/7/604] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU [RZ.XII NS-REJ.KRS/9106/7/167] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE - TARTAK [BI.XII NS-REJ.KRS/7620/7/766] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU [PO.XXI NS- -REJ.KRS/14406/7/122] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRONKACH [PO.XXI NS-REJ.KRS/14404/7/320] - s. 151, poz BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/13141/7/27] - s. 142, poz BASCO 2 ANDRZEJ NAWROT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/10035/7/996] - s. 58, poz BAWAG LEASING & FLEET SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/23599/7/251] - s. 72, poz BAZAR POLNA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/20932/7/709] - s. 73, poz BBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/13672/7/896] - s. 73, poz BBENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11131/7/564] - s. 73, poz BEL AQUSTIC DŹWIĘK INTELIGENTNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/12077/7/224] - s. 73, poz BEMA INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12950/7/684] - s. 73, poz BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11328/7/252] - s. 73, poz BERGOLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15103/7/687] - s. 73, poz BERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. [WA.XII NS-REJ.KRS/22349/7/373] - s. 73, poz BERKELEYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/18708/7/511] - s. 73, poz BESKID-FORST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/4307/7/415] - s. 73, poz BEST PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15206/7/991] - s. 73, poz BFINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/14459/7/930] - s. 28, poz BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ [LU.XI NS- -REJ.KRS/10413/7/956] - s. 163, poz BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/15146/7/174] - s. 73, poz BIAŁOSTOCKA WYKOŃCZALNIA TKANIN [KR.XII NS-REJ.KRS/9378/7/418] - s. 73, poz BIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14468/7/850] - s. 73, poz BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/15512/7/11] - s. 142, poz BIOKRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/7565/7/954] - s. 73, poz BIOMOL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/11685/7/278] - s. 73, poz BIPOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/14462/7/444] - s. 73, poz BIURO DORADZTWA EUROPEJSKIEGO CON- SENTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10003/7/231] - s. 74, poz BIURO HANDLOWE ANEKS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/10556/7/544] - s. 74, poz BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE KOMPENSA ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16611/7/782] - s. 74, poz BIURO MISS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/17296/7/22] - s. 74, poz BIURO PODRÓŻY STAR-TURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/9990/7/458] - s. 74, poz BIURO PROJEKTÓW - INŻYNIERSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY [PO.XXI NS-REJ.KRS/13475/7/897] - s. 151, poz BIURO PROJEKTÓW ART - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/6516/7/679] - s. 74, poz BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH PROFKAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/8927/7/947] - s. 74, poz BIURO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ PAC- TOR-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/15222/7/29] - s. 74, poz BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/14619/7/848] - s. 74, poz BLUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8921/7/541] - s. 74, poz BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/14633/7/84] - s. 142, poz BOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/9451/7/70] - s. 74, poz BRAIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/16798/7/258] - s. 74, poz BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIA [KR.XI NS-REJ.KRS/13811/7/771] - s. 75, poz BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15277/7/639] - s. 75, poz BROKERSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/14579/7/673] - s. 75, poz BRUFREKS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/15431/7/151] - s. 75, poz BRUNSWICK MARINE IN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8303/7/95] - s. 75, poz BSP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.XXI NS-REJ.KRS/11905/7/13] - s. 63, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 166

5 BTC-REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23652/7/261] - s. 75, poz BTT JAROSŁAW DENICKI, PRZEMYSŁAW TRÓLKA SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/7362/7/549] - s. 58, poz BUD - MARKET FEDOROWICZ - NOWAK - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11170/7/447] - s. 58, poz BURMAN-UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/9897/7/164] - s. 75, poz C- C & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/15519/7/818] - s. 75, poz CAPITAL GROWTH ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/20629/7/892] - s. 30, poz CAR LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/9289/7/39] - s. 75, poz CARBO AGENCJE CELNE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/8175/7/942] - s. 75, poz CARBO-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/10008/7/236] - s. 75, poz CARDIOPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/11636/7/74] - s. 31, poz CARDUELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14301/7/16] - s. 31, poz CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/14511/7/539] - s. 75, poz CARFI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/16753/7/969] - s. 75, poz CARGO FRACHT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12181/7/240] - s. 75, poz CARMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22992/7/777] - s. 75, poz CARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9577/7/219] - s. 76, poz CASH MET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/9444/7/952] - s. 32, poz CASTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23826/7/104] - s. 76, poz CD PROJEKT LOCALISATION CENTRE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/18722/7/747] - s. 76, poz CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/8759/7/510] - s. 76, poz CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZED- SIĘBIORCZOŚCI [GL.X NS-REJ.KRS/10352/7/738] - s. 163, poz CEDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/12207/7/179] - s. 76, poz CEDRUS EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/13437/7/415] - s. 76, poz CELMAG ANDRZEJ OŚMIAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/12133/7/437] - s. 58, poz CELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/8403/7/196] - s. 76, poz CELTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/14131/7/777] - s. 76, poz CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/17838/7/504] - s. 142, poz CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/5482/7/150] - s. 142, poz CENTRUM DAD A. DOMARADZKA A. GOGOL SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11192/7/891] - s. 58, poz CENTRUM INFORMACJI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/14535/7/785] - s. 76, poz CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH MESART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/18739/7/875] - s. 76, poz CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS [GL.X NS-REJ.KRS/10790/7/624] - s. 76, poz CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG [GL.X NS-REJ.KRS/11408/7/711] - s. 159, poz CENTRUM OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI I ZŁOMEM SILESIA STEEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/12992/7/770] - s. 76, poz CENTRUM OBSŁUGI ZATRUDNIENIA KADRA ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/13509/7/355] - s. 76, poz CENTRUM PROFILAKTYKI,LECZENIA I OPIEKI MEDICO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO- WOTNEJ SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/15977/7/346] - s. 77, poz CENTRUM ROZWOJU GMINY PAKOSŁAW [PO.XXII NS-REJ.KRS/12816/7/705] - s. 160, poz CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/7289/7/897] - s. 77, poz CENTRUM TELEMARKETINGOWE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/23166/7/681] - s. 77, poz CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEK- TORA NAFTOWEGO CPN EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8986/7/472] - s. 77, poz CENTRUM WARZYWNO-OWOCOWE CALISIA ŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/12410/7/895] - s. 77, poz CENTRUN KARDIOLOGICZNE AMICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12980/7/647] - s. 77, poz CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/7004/7/122] - s. 143, poz CERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OL.VIII NS-REJ.KRS/9539/7/737] - s. 77, poz CFI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/20038/7/206] - s. 32, poz CHADREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/15808/7/399] - s. 77, poz CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [PO.XXI NS-REJ.KRS/15565/7/819] - s. 143, poz CHEM-TREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15376/7/339] - s. 77, poz CHEMITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/13990/7/39] - s. 77, poz CHŁODNIE ŚLĄSKIE IGLOKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9563/7/294] - s. 77, poz CHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14954/7/430] - s. 32, poz CIBET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/17940/7/718] - s. 77, poz CLIMA-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12967/7/812] - s. 77, poz CLIP GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14909/7/830] - s. 32, poz CMB TECHNIKA GRZEWCZA JOANNA KOWAL- CZYK WOJCIECH ŻWIEREŁŁO SPÓŁKA JAWNA [SZ.XVII NS-REJ.KRS/8658/7/8] - s. 58, poz CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5526/7/929] - s. 143, poz COBIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/12425/7/221] - s. 77, poz COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/14742/7/105] - s. 77, poz COMONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/14826/7/168] - s. 78, poz COMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/15264/7/115] - s. 78, poz CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9902/7/371] - s. 78, poz CORAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/21715/7/139] - s. 78, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/22013/7/701] - s. 78, poz CORUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/13861/7/376] - s. 78, poz COSTENOBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13467/7/378] - s. 78, poz COTTON - WORD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15183/7/255] - s. 78, poz CREATIV - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/16093/7/546] - s. 78, poz CRO-SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14771/7/667] - s. 78, poz CSC INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/23460/7/578] - s. 78, poz CYTROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/8494/7/486] - s. 78, poz CZARNY TULIPAN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12299/7/870] - s. 78, poz CZEKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23467/7/385] - s. 78, poz D- D&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11835/7/875] - s. 78, poz DAKOTA - BIS SPÓŁKA JAWNA MAKOWSKA - MAKOWSKI [LD.XX NS-REJ.KRS/11474/7/354] - s. 58, poz DAKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/23324/7/797] - s. 79, poz DAR-BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOSCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6475/7/103] - s. 79, poz DAR-MAR PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/13964/7/680] - s. 33, poz DARFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10179/7/985] - s. 79, poz DARSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/11369/7/937] - s. 79, poz DAWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16749/7/54] - s. 79, poz DĄBRÓWKA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/22268/7/513] - s. 79, poz DEBAS POLOGNE JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/12808/7/186] - s. 79, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych Rejestr przedsiębiorców: Forma prawna I wpis Zmiana wpisu Opłata sądowa Wykreślenie z KRS Przyjęcie dokumentów do akt Złożenie

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 232/2007 (2829) poz. 14863 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 05:19:30 Numer KRS: 0000130506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2012 godz. 12:40:47 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 14/2012 (3879) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 876. Wnioskodawca Runowska Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, II Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 9/2010 (3367) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 472. QUATRO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie..............

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2013 godz. 10:56:59 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 15:51:09 Numer KRS: 0000033192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2015 godz. 12:48:00 Numer KRS: 0000275587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:27:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:27:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 10:27:35 Numer KRS: 0000453206 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 48/2011 (3661) poz. 2913-2918 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zainteresowanym służy w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 Prawa

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE Lista Autoryzowanych Dealerów Mazda biorących udział w Akcji (ważna od 25.12.2014 r. do 31.03.2015 r.) WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 11/2011 (3624) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 574. CAPITAL ART APARTMENTS AEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.2 PO KL Nr konkursu I/POKL/6.2/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2016 godz. 22:33:03 Numer KRS: 0000145319

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.02.2016 godz. 22:33:03 Numer KRS: 0000145319 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.02.2016 godz. 22:33:03 Numer KRS: 0000145319 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. MONIKA WIDERA " GUARANA" PRACE INTERWENCYJNE 1 DARIUSZ ZDROJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO 3. PRACE INTERWENCYJNE 1 HANDLOWO-USŁUGOWE "ŹIK"

1. MONIKA WIDERA  GUARANA PRACE INTERWENCYJNE 1 DARIUSZ ZDROJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO 3. PRACE INTERWENCYJNE 1 HANDLOWO-USŁUGOWE ŹIK 1. MONIKA WIDERA " GUARANA" PRACE INTERWENCYJNE 1 POLSKIE CENTRUM EDUKACJI, PROMOCJI 2. PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ EKOLOGICZNYCH PRACE INTERWENCYJNE 1 STOWARZYSZENIE EKONATURA DARIUSZ ZDROJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2015 godz. 13:18:31 Numer KRS: 0000130384

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2015 godz. 13:18:31 Numer KRS: 0000130384 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2015 godz. 13:18:31 Numer KRS: 0000130384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 10/2015 (4641) poz. 496 501 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 496. SISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Szamotułach.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 77/2013 (4194) A M INDEKS. EUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu [BMSiG-5306/2013] - s. 7, poz. 5381.

INDEKS MSIG 77/2013 (4194) A M INDEKS. EUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu [BMSiG-5306/2013] - s. 7, poz. 5381. MSIG 77/2013 (4194) A M A EUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu [BMSiG-5306/2013] - s. 7, poz. 5381. F FABA SPÓŁKA AKCYJNA w Baboszewie [BMSiG-5273/2013] - s. 15, poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 21:21:28 Numer KRS: 0000071337 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 252/2014 (4631) A R INDEKS

INDEKS MSIG 252/2014 (4631) A R INDEKS MSIG 252/2014 (4631) A R J 24MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu [BMSiG-17563/2014] - s. 11, poz. 17277. A ALEKSANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.)

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 22.08.2012r.)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 238/2010 (3596) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 14826. WYTWÓRNIA NAPOI WEDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.01.2015 godz. 10:55:48 Numer KRS: 0000164503

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.01.2015 godz. 10:55:48 Numer KRS: 0000164503 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.01.2015 godz. 10:55:48 Numer KRS: 0000164503 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:28:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:28:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 09:28:45 Numer KRS: 0000100720 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2016 godz. 09:33:34 Numer KRS: 0000096983 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 222/2004 (2058) poz. 11980-11982 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 24/2014 (4403) poz. 1337 1339 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1337. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000467710.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:27 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 02:54:27 Numer KRS: 0000018353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 213/2014 (4592) poz. 14757 14761 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Poz. 14759. CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELA- RIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 57/2015 (4688) poz. 3558 3562 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 3558. DAXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Dzierżążnie.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.01.2013 godz. 11:14:35 Numer KRS: 0000399284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2016 godz. 15:00:01 Numer KRS: 0000192964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:43:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:43:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 14:43:50 Numer KRS: 0000315473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.10.2014 godz. 10:39:45 Numer KRS: 0000242205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.10.2014 godz. 10:39:45 Numer KRS: 0000242205 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.10.2014 godz. 10:39:45 Numer KRS: 0000242205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2015 godz. 20:13:38 Numer KRS: 0000093158 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2015 godz. 12:05:42 Numer KRS: 0000261232

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2015 godz. 12:05:42 Numer KRS: 0000261232 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2015 godz. 12:05:42 Numer KRS: 0000261232 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działka, na której stanęła willa była częścią dawnej posiadłości rodu Uphagenów zakupionej przez Jana Uphagena w 1780 roku.

Działka, na której stanęła willa była częścią dawnej posiadłości rodu Uphagenów zakupionej przez Jana Uphagena w 1780 roku. HISTORIA BUDYNKU Willa przy obecnej Al. Zwycięstwa 24 została zbudowana na początku XX wieku przez gdańskiego kupca Paula Kränzmera zajmującego się usługami transportowo-magazynowymi oraz spedycją międzynarodową.

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny Grzegorz Kiełpsz Przewodniczący Rady Nadzorczej 47 lat średnie 09/2008 -do dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. 07/2008-09/2008 Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu 2006-06/2008

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2016 godz. 21:35:28 Numer KRS: 0000176235

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2016 godz. 21:35:28 Numer KRS: 0000176235 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2016 godz. 21:35:28 Numer KRS: 0000176235 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 11220. Wnioskodawca Cyrulińska Teresa Barbara. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Wydział II Cywilny,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 21:25:21 Numer KRS: 0000399284

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 21:25:21 Numer KRS: 0000399284 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2014 godz. 21:25:21 Numer KRS: 0000399284 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2016 godz. 22:46:46 Numer KRS: 0000171594 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.05.2014 godz. 10:58:50 Numer KRS: 0000237190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.05.2014 godz. 10:58:50 Numer KRS: 0000237190 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.05.2014 godz. 10:58:50 Numer KRS: 0000237190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.11.2012 godz. 10:31:59 Numer KRS: 0000037904 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 13:07:25 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 13:43:47 Numer KRS: 0000467126 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MSiG 194/2004 (2030) poz. 10552

MSiG 194/2004 (2030) poz. 10552 MSiG 194/2004 (2030) poz. 10552 X. INNE 16 Aktualizacja informacji gospodarczych przez klienta Po zalogowaniu się użytkownika do systemu, w celu aktualizacji przekazanych wcześniej informacji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:11 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 03:32:11 Numer KRS: 0000010442 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 196/2004 (2032) poz. 10635-10639 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 5. Ustanowienie kuratora Poz. 10635. Wnioskodawca Wantrych Romana. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2016 godz. 10:25:02 Numer KRS: 0000052213

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2016 godz. 10:25:02 Numer KRS: 0000052213 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2016 godz. 10:25:02 Numer KRS: 0000052213 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:25:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:25:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2016 godz. 12:25:17 Numer KRS: 0000318660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda

KUJAWSKO-POMORSKIE. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mazda More & More Karta VIP Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów marki Mazda DOLNOŚLĄSKIE DŁUGOŁĘKA K/WROCŁAW TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. Organ rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2015 godz. 10:59:39 Numer KRS: 0000236096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2015 godz. 10:59:39 Numer KRS: 0000236096 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2015 godz. 10:59:39 Numer KRS: 0000236096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:26:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:26:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 16:26:54 Numer KRS: 0000210934 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:21:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:21:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2016 godz. 23:21:26 Numer KRS: 0000114681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 r. w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL (dotyczy konkursu POKL/2.1.1/HR)

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 r. w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL (dotyczy konkursu POKL/2.1.1/HR) Lp. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Tytuł Projektu Nr Umowy Wartość projektu 1 Smart Education International Sp. z o.o. Lista umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 r. w ramach Poddziałania 2.1.1

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000404889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000404889 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2012 godz. 12:20:10 Numer KRS: 0000404889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo