163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 165/2007 (2762) wpisać: 1 1. data złożenia okres R R. o) Fundacje Poz FUNDACJA CENTRUM EKSPERTYZ WODNYCH. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/10280/7/798] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPIENIAK 2. JOANNA MAŁGORZATA WICEPREZES wpisać: 2 1. TRZNADEL 2. JOLANTA EWA WICEPREZES ZARZĄDU Poz FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATO- WICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/17674/7/982] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres , SPRAWOZ- DANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OPP Poz FUNDACJA LUX VERITATIS. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22188/7/54] KRS nr 10 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA BEKSIŃSKI. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8558/7/907] KRS nr 3 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres ROK ROK 2006 Poz FUNDACJA EURO-COUNTRY-PART- NERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/6052/7/854] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA GRAŻYNY PIECHOCKIEJ- -KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/5118/7/6] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON NIP Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. ZMIANA STATUTU W PREAM- BULE ZMIANA 7, 8 PKT 12 (DODANO). Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wykreślić: 1. CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO DLA WYRÓWNANIA ICH SZANS ŻYCIOWYCH, CZYNIENIA ICH DZIECIŃSTWA RADOSNYM, A TAKŻE - W MIARĘ SIŁ I ŚRODKÓW - WSPOMA- GANIE DZIECI CHORYCH NA NOWOTWÓR. wpisać: 1. CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMO- CY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁO- WO DLA WYRÓWNYWANIA ICH SZANS ŻYCIO- WYCH, CZYNIENIA ICH DZIECIŃSTWA RADO- SNYM, A TAKŻE - W MIARĘ SIŁ I ŚRODKÓW - WSPOMAGANIE DZIECI CHORYCH NA NOWO- TWÓR ORAZ POMOC DLA DZIECI POSZKODOWA- NYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH. Poz FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB NOWO- TWOROWYCH U KOBIET GODULA - HOPE. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10353/7/139] KRS nr 6 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres SPRAWOZDANIE ME- RYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Poz FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9967/7/302] KRS nr 11 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Poz FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PARASOL. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/11190/7/89] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz FUNDACJA SŁOWNIKA BIOGRA- FICZNEGO FARMACEUTÓW POLSKICH. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/16366/7/89] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: Poz FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/9640/7/550] KRS nr 3 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz FUNDACJA WSPIERANIA WŁASNO- ŚCI PRACOWNICZEJ ZMIANY. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/21730/7/776] KRS nr 7 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres ROK ROK ROK 2006 p) Cechy rzemieślnicze Poz CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. KRS SĄD REJO- NOWY WGLIWICACH, XWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10352/7/738] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Izby gospodarcze Poz BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPO- DARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/10413/7/956] KRS nr 10 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. Poz POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWE- GO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/11939/7/580] KRS nr 9 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Izby rzemieślnicze Poz IZBA RZEMIEŚLNICZA W RYBNIKU. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9874/7/319] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców wpisać: 1 1. data złożenia okres wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz GLOBAL PAYMENTS EUROPE S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22165/7/209] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. ŚWITEK 2. JERZY wpisać: 2 1. NOWACKI 2. JACEK ANDRZEJ Poz TOURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/23413/7/176] KRS nr 5 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz FABRYKA PODZESPOŁÓW ELEKTRO- TECHNICZNYCH EMA-ELEKTROCARBON. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10279/7/86] KRS nr 19 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-MONTAŻOWE POMET. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/15257/7/997] KRS nr 12 następującej treści: p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz KLUB SPORTOWY ENERGETYK ROW RYBNIK. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10748/7/227] KRS nr 4 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz LUDOWY KLUB SPORTOWY ISKRA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8499/7/491] KRS nr 6 następującej treści: wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R.- SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Poz MIEJSKI KLUB ZAPAŚNICZY UNIA W RACIBORZU. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/10297/7/926] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. ZMIENIONO: PAR. 37 TEKST JEDNOLITY Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) 2. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH MZK UNIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGO- WEGO, WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻ- NIONYCH. wpisać: 2. DO WAŻNOŚCI OŚWIAD- CZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH MKZ UNIA WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB PREZESA ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE Poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO KOSZY- KÓWKI W PABIANICACH. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8664/7/725] KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMEK 2. KAROL CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. GRABARCZYK 2. ZDZISŁAW PA- WEŁ CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. STOROŻYŃSKI 2. MAŁGORZATA CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 1 1. data złożenia okres 2005 R R R. Poz MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY GLIMAR W GORLICACH. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7155/7/229] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP wpisać: 1 1. data złożenia okres R R data złożenia okres R R R R R R. Poz ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZE- NIE TENISA TENNIS WHEELCHAIR. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10328/7/181] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 4, PAR., PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 30 wpisać: R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 30, DODANO NOWY PAR. 4 I TYM SAMYM KOLEJNE PARAGRAFY ZMIENIAJĄ KOLEJNOŚĆ Z PAR NA PAR MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 164

3 INDEKS 2 WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/5267/7/311] - s. 64, poz LISTOPADA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/8053/7/397] - s. 64, poz SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9924/7/815] - s. 65, poz A- A - FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/13016/7/968] - s. 65, poz A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11886/7/881] - s. 65, poz A.P.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22653/7/591] - s. 65, poz A.S.A. LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5584/7/53] - s. 65, poz A&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/12083/7/941] - s. 65, poz AB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23892/7/747] - s. 65, poz ABK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6671/7/701] - s. 65, poz ABLINED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/9690/7/155] - s. 65, poz ABPLANALP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/19483/7/842] - s. 65, poz ACCETIS INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA NS-REJ.KRS/23597/7/449] - s. 65, poz ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/22919/7/16] - s. 65, poz ACCOUNTING & TAX CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/16472/7/907] - s. 65, poz [WA.XIV NS-REJ.KRS/16475/7/110] - s. 66, poz ACF MEDPOINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12015/7/496] - s. 66, poz AD MALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/15536/7/257] - s. 28, poz AD.POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23330/7/514] - s. 66, poz ADKINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/18827/7/853] - s. 66, poz ADM COCOA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12124/7/517] - s. 66, poz ADMINISTRACJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6476/7/504] - s. 66, poz ADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11495/7/397] - s. 66, poz ADVANCED NETWORK TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/10047/7/119] - s. 66, poz AEROPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/3880/7/610] - s. 29, poz AG TRADING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/12841/7/663] - s. 66, poz AGENCJA INWESTYCYJNA M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11681/7/674] - s. 66, poz AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ARGOS [KR.XII NS-REJ.KRS/8438/7/164] - s. 66, poz AGENCJA RATALNEJ SPRZEDAŻY ARS SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/10422/7/876] - s. 141, poz AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8374/7/743] - s. 141, poz AGILEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/20778/7/197] - s. 29, poz AGRAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8364/7/422] - s. 66, poz AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14733/7/185] - s. 66, poz AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS- -REJ.KRS/6519/7/882] - s. 67, poz AGRO-MAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/17688/7/907] - s. 67, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/20269/7/772] - s. 67, poz AGROIDEA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13930/7/113] - s. 67, poz AGROIDEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/13669/7/382] - s. 67, poz AGROPOL MAREK I DARIUSZ JARYCH SPÓŁKA JAWNA [PO.XXII NS-REJ.KRS/11290/7/190] - s. 58, poz AIG BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/13140/7/626] - s. 141, poz AIR-TECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/9360/7/889] - s. 67, poz AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23369/7/86] - s. 67, poz AIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/7293/7/812] - s. 67, poz AJ SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11748/7/298] - s. 67, poz AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/12948/7/571] - s. 67, poz AKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22829/7/236] - s. 29, poz AKOMODACJA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22653/7/591] - s. 67, poz AL - FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11908/7/216] - s. 67, poz ALBA EKOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16003/7/657] - s. 67, poz ALFA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/21985/7/588] - s. 68, poz ALMA CONSULTING GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/22453/7/389] - s. 68, poz ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10207/7/37] - s. 68, poz ALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/17791/7/522] - s. 68, poz ALU STOCZNIA USTKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11523/7/449] - s. 68, poz ALUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6727/7/603] - s. 68, poz ALVEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23609/7/463] - s. 68, poz AM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/21532/7/376] - s. 30, poz AMACOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24235/7/489] - s. 68, poz AMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/7148/7/111] - s. 68, poz AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14073/7/762] - s. 68, poz AMIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/9341/7/648] - s. 30, poz AMUN WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALU- JĄCYCH USTAMI I NOGAMI - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/10445/7/721] - s. 68, poz ANEX S.DOMAGAŁA, M.PIETRASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10197/7/825] - s. 58, poz ANTE - HOLZ - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/10224/7/476] - s. 68, poz APATOR CONTROL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/6036/7/816] - s. 68, poz APM VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23007/7/55] - s. 68, poz APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10601/7/35] - s. 68, poz APTEKA MARIAŃSKA MOSKA, KOSTERKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/12009/7/779] - s. 58, poz APTEKA MGR FARM. ANNA OLĘDZKA I MACIEJ OLĘDZKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/17511/7/752] - s. 58, poz APTEKA PRYWATNA MARIA SZULC I BEATA SZULC-KĘDZIOR SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/7263/7/849] - s. 58, poz AQUA - FERR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/7170/7/866] - s. 68, poz AQUA MEDIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13273/7/893] - s. 69, poz AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11389/7/579] - s. 69, poz AQUATICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12978/7/534] - s. 69, poz ARAMAZ AGENCJA BTL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13810/7/370] - s. 69, poz ARCHETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/11963/7/137] - s. 69, poz ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11983/7/779] - s. 69, poz ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11342/7/488] - s. 69, poz ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE [RZ.XII NS- -REJ.KRS/8606/7/601] - s. 69, poz ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/7686/7/98] - s. 69, poz ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11822/7/351] - s. 58, poz ARMENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9588/7/941] - s. 69, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 ARPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/13212/7/566] - s. 69, poz ARSO ŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/4233/7/673] - s. 69, poz ART - GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/4202/7/309] - s. 69, poz ART IMAGE COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/20470/7/686] - s. 70, poz ART STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17056/7/536] - s. 70, poz ARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11953/7/816] - s. 70, poz AS FASSADEN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/7974/7/278] - s. 70, poz ASIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14082/7/682] - s. 70, poz ASTROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/10657/7/46] - s. 70, poz AT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/9457/7/476] - s. 70, poz ATP ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11916/7/735] - s. 70, poz ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8256/7/802] - s. 71, poz AUDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/18797/7/999] - s. 71, poz AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/16231/7/20] - s. 71, poz AUKETTFITZROYROBINSON SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/14793/7/111] - s. 71, poz AUTO - CENTRUM WIAIME SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/9241/7/547] - s. 71, poz AUTO - PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/14315/7/941] - s. 71, poz AUTO BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/6764/7/684] - s. 71, poz AUTO FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/10231/7/594] - s. 71, poz AUTO PLEJADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5214/7/503] - s. 71, poz AUTO SUDETY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13060/7/167] - s. 71, poz AUTO-BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/7525/7/670] - s. 58, poz AUTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23194/7/842] - s. 71, poz AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI [PO.XXI NS- -REJ.KRS/13042/7/327] - s. 160, poz AVANTI GASTRO - SERWIS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/14205/7/519] - s. 71, poz AVNET APPLIED COMPUTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/22596/7/977] - s. 71, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/23752/7/362] - s. 72, poz AW-CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11605/7/710] - s. 72, poz AWAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/19776/7/27] - s. 72, poz AXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/11719/7/736] - s. 72, poz AZUR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/7592/7/714] - s. 72, poz B- B & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12129/7/522] - s. 72, poz B-HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11919/7/938] - s. 72, poz BAD-BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ BADANIE BILANSÓW EKSPER- TYZY I DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE [KA.VIII NS-REJ.KRS/15917/7/420] - s. 72, poz BAKAŁARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/12742/7/963] - s. 72, poz BAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/16555/7/569] - s. 72, poz BALLYVESEY HOLDINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9955/7/179] - s. 72, poz BAMBERSKI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/14397/7/311] - s. 72, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH [SZ.XVII NS-REJ.KRS/7989/7/604] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU [RZ.XII NS-REJ.KRS/9106/7/167] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE - TARTAK [BI.XII NS-REJ.KRS/7620/7/766] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU [PO.XXI NS- -REJ.KRS/14406/7/122] - s. 150, poz BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRONKACH [PO.XXI NS-REJ.KRS/14404/7/320] - s. 151, poz BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/13141/7/27] - s. 142, poz BASCO 2 ANDRZEJ NAWROT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/10035/7/996] - s. 58, poz BAWAG LEASING & FLEET SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/23599/7/251] - s. 72, poz BAZAR POLNA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/20932/7/709] - s. 73, poz BBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/13672/7/896] - s. 73, poz BBENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11131/7/564] - s. 73, poz BEL AQUSTIC DŹWIĘK INTELIGENTNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/12077/7/224] - s. 73, poz BEMA INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12950/7/684] - s. 73, poz BEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11328/7/252] - s. 73, poz BERGOLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15103/7/687] - s. 73, poz BERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. [WA.XII NS-REJ.KRS/22349/7/373] - s. 73, poz BERKELEYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/18708/7/511] - s. 73, poz BESKID-FORST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/4307/7/415] - s. 73, poz BEST PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15206/7/991] - s. 73, poz BFINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS-REJ.KRS/14459/7/930] - s. 28, poz BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ [LU.XI NS- -REJ.KRS/10413/7/956] - s. 163, poz BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/15146/7/174] - s. 73, poz BIAŁOSTOCKA WYKOŃCZALNIA TKANIN [KR.XII NS-REJ.KRS/9378/7/418] - s. 73, poz BIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14468/7/850] - s. 73, poz BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/15512/7/11] - s. 142, poz BIOKRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/7565/7/954] - s. 73, poz BIOMOL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/11685/7/278] - s. 73, poz BIPOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/14462/7/444] - s. 73, poz BIURO DORADZTWA EUROPEJSKIEGO CON- SENTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10003/7/231] - s. 74, poz BIURO HANDLOWE ANEKS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/10556/7/544] - s. 74, poz BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE KOMPENSA ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16611/7/782] - s. 74, poz BIURO MISS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/17296/7/22] - s. 74, poz BIURO PODRÓŻY STAR-TURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/9990/7/458] - s. 74, poz BIURO PROJEKTÓW - INŻYNIERSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY [PO.XXI NS-REJ.KRS/13475/7/897] - s. 151, poz BIURO PROJEKTÓW ART - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/6516/7/679] - s. 74, poz BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH PROFKAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/8927/7/947] - s. 74, poz BIURO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ PAC- TOR-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/15222/7/29] - s. 74, poz BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/14619/7/848] - s. 74, poz BLUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8921/7/541] - s. 74, poz BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/14633/7/84] - s. 142, poz BOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/9451/7/70] - s. 74, poz BRAIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/16798/7/258] - s. 74, poz BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIA [KR.XI NS-REJ.KRS/13811/7/771] - s. 75, poz BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15277/7/639] - s. 75, poz BROKERSKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/14579/7/673] - s. 75, poz BRUFREKS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/15431/7/151] - s. 75, poz BRUNSWICK MARINE IN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8303/7/95] - s. 75, poz BSP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.XXI NS-REJ.KRS/11905/7/13] - s. 63, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 166

5 BTC-REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23652/7/261] - s. 75, poz BTT JAROSŁAW DENICKI, PRZEMYSŁAW TRÓLKA SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS- -REJ.KRS/7362/7/549] - s. 58, poz BUD - MARKET FEDOROWICZ - NOWAK - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11170/7/447] - s. 58, poz BURMAN-UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/9897/7/164] - s. 75, poz C- C & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/15519/7/818] - s. 75, poz CAPITAL GROWTH ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/20629/7/892] - s. 30, poz CAR LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/9289/7/39] - s. 75, poz CARBO AGENCJE CELNE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/8175/7/942] - s. 75, poz CARBO-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/10008/7/236] - s. 75, poz CARDIOPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/11636/7/74] - s. 31, poz CARDUELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14301/7/16] - s. 31, poz CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/14511/7/539] - s. 75, poz CARFI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/16753/7/969] - s. 75, poz CARGO FRACHT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12181/7/240] - s. 75, poz CARMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/22992/7/777] - s. 75, poz CARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9577/7/219] - s. 76, poz CASH MET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/9444/7/952] - s. 32, poz CASTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23826/7/104] - s. 76, poz CD PROJEKT LOCALISATION CENTRE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/18722/7/747] - s. 76, poz CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/8759/7/510] - s. 76, poz CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZED- SIĘBIORCZOŚCI [GL.X NS-REJ.KRS/10352/7/738] - s. 163, poz CEDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/12207/7/179] - s. 76, poz CEDRUS EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/13437/7/415] - s. 76, poz CELMAG ANDRZEJ OŚMIAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/12133/7/437] - s. 58, poz CELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/8403/7/196] - s. 76, poz CELTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/14131/7/777] - s. 76, poz CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/17838/7/504] - s. 142, poz CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/5482/7/150] - s. 142, poz CENTRUM DAD A. DOMARADZKA A. GOGOL SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/11192/7/891] - s. 58, poz CENTRUM INFORMACJI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/14535/7/785] - s. 76, poz CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH MESART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/18739/7/875] - s. 76, poz CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS [GL.X NS-REJ.KRS/10790/7/624] - s. 76, poz CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG [GL.X NS-REJ.KRS/11408/7/711] - s. 159, poz CENTRUM OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI I ZŁOMEM SILESIA STEEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/12992/7/770] - s. 76, poz CENTRUM OBSŁUGI ZATRUDNIENIA KADRA ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/13509/7/355] - s. 76, poz CENTRUM PROFILAKTYKI,LECZENIA I OPIEKI MEDICO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO- WOTNEJ SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/15977/7/346] - s. 77, poz CENTRUM ROZWOJU GMINY PAKOSŁAW [PO.XXII NS-REJ.KRS/12816/7/705] - s. 160, poz CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/7289/7/897] - s. 77, poz CENTRUM TELEMARKETINGOWE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/23166/7/681] - s. 77, poz CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEK- TORA NAFTOWEGO CPN EKOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8986/7/472] - s. 77, poz CENTRUM WARZYWNO-OWOCOWE CALISIA ŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/12410/7/895] - s. 77, poz CENTRUN KARDIOLOGICZNE AMICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/12980/7/647] - s. 77, poz CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/7004/7/122] - s. 143, poz CERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OL.VIII NS-REJ.KRS/9539/7/737] - s. 77, poz CFI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/20038/7/206] - s. 32, poz CHADREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/15808/7/399] - s. 77, poz CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [PO.XXI NS-REJ.KRS/15565/7/819] - s. 143, poz CHEM-TREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15376/7/339] - s. 77, poz CHEMITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/13990/7/39] - s. 77, poz CHŁODNIE ŚLĄSKIE IGLOKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9563/7/294] - s. 77, poz CHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/14954/7/430] - s. 32, poz CIBET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/17940/7/718] - s. 77, poz CLIMA-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12967/7/812] - s. 77, poz CLIP GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14909/7/830] - s. 32, poz CMB TECHNIKA GRZEWCZA JOANNA KOWAL- CZYK WOJCIECH ŻWIEREŁŁO SPÓŁKA JAWNA [SZ.XVII NS-REJ.KRS/8658/7/8] - s. 58, poz CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5526/7/929] - s. 143, poz COBIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/12425/7/221] - s. 77, poz COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/14742/7/105] - s. 77, poz COMONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/14826/7/168] - s. 78, poz COMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/15264/7/115] - s. 78, poz CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9902/7/371] - s. 78, poz CORAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/21715/7/139] - s. 78, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/22013/7/701] - s. 78, poz CORUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/13861/7/376] - s. 78, poz COSTENOBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13467/7/378] - s. 78, poz COTTON - WORD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/15183/7/255] - s. 78, poz CREATIV - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/16093/7/546] - s. 78, poz CRO-SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/14771/7/667] - s. 78, poz CSC INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/23460/7/578] - s. 78, poz CYTROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/8494/7/486] - s. 78, poz CZARNY TULIPAN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12299/7/870] - s. 78, poz CZEKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/23467/7/385] - s. 78, poz D- D&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/11835/7/875] - s. 78, poz DAKOTA - BIS SPÓŁKA JAWNA MAKOWSKA - MAKOWSKI [LD.XX NS-REJ.KRS/11474/7/354] - s. 58, poz DAKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/23324/7/797] - s. 79, poz DAR-BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOSCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/6475/7/103] - s. 79, poz DAR-MAR PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/13964/7/680] - s. 33, poz DARFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/10179/7/985] - s. 79, poz DARSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/11369/7/937] - s. 79, poz DAWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/16749/7/54] - s. 79, poz DĄBRÓWKA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA NS-REJ.KRS/22268/7/513] - s. 79, poz DEBAS POLOGNE JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/12808/7/186] - s. 79, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 20023. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ. KRS 0000312600. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 41143. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS 0000027734. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 198/2014 (4577) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 198/2014 (4577) - A - INDEKS KRS INDEKS 1 A PHARMA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WA. XIII NS-REJ.KRS/52468/14/728] - s. 279, poz. 262563. 17. DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 2. FUND 9. PROJECT

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 133/2013 (4250) - A - INDEKS KRS. Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000000/13 z dnia * ID: ZAMO_12_000013_133_001

INDEKS. MSiG 133/2013 (4250) - A - INDEKS KRS. Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000000/13 z dnia * ID: ZAMO_12_000013_133_001 INDEKS 2BH CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/32551/13/684] - s. 64, poz. 135705. 2PR PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/12488/13/339]

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 199/2014 (4578) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 199/2014 (4578) - A - INDEKS KRS INDEKS 1A BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANI- KRS/52450/14/199] - s. 166, poz. 262850. 2 POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/20755/14/344] - s. 166, poz. 262851. 3 E 1 SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 117/2014 (4496) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 117/2014 (4496) - A - INDEKS KRS INDEKS 24 GODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/24864/14/649] - s. 278, poz. 119494. 3 PB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 213/2014 (4592) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 213/2014 (4592) - A - INDEKS KRS INDEKS 10. DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 3.FUND 10.PROJECT SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/60150/14/761] - s. 112, poz. 282555. 121MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 207/2014 (4586) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 207/2014 (4586) - A - INDEKS KRS INDEKS 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/53189/14/539] - s. 199, poz. 275120. 11/162 GASTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/55943/14/799]

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 224/2014 (4603) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 224/2014 (4603) - A - INDEKS KRS INDEKS 1APP SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ. KRS/55129/14/755] - s. 285, poz. 296372. 2 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21580/14/171] - s. 213, poz. 295688. 3M GROUP SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 11/2015 (4642) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 11/2015 (4642) - A - INDEKS KRS INDEKS 2 S MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/70736/14/138] - s. 97, poz. 7814. 2AS INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ. KRS/31167/14/939]

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 57/2014 (4436) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 57/2014 (4436) - A - INDEKS KRS INDEKS 13ZERO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/12494/14/59] - s. 49, poz. 46312. 13ZERO8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/12496/14/861] - s. 49,

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 l.p Nazwa instytucji NIP instytucji 1 MN TEC Sp. z o.o. 5472051740 2 K&J' S.C. 6351669789

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Nr 34 (1114) Poz. 9400-9669 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo