WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1"

Transkrypt

1 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Zaówienie: Lokalizacja: Chielnik dz. nr 545, 558, 557, 717, i 319/2 woj. Święokrzyskie Zaawiający: Gina Chielnik Chielnik Plac Kościelny 5 ul. Krisego 1 Lp Kod CPV Nazwa Daa przediaru: Idenyfikaor koorysu: WK Kara yułowa wyk.dn: sr Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboy budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elekroenergeycznych, auosrad, dróg, lonisk i kolei; wyrównywanie erenu Roboy poocnicze w zakresie rurociągów i kabli

2 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Lp Kod CPV Nazwa Idenyfikaor koorysu: WD Spis działów przediaru robó wyk.dn: sr Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1 Sacja duchaw (26) 2 Budynek na pojeniki skraek i piasku (22a) 3 Budynek odwodnienia i higienizacji osadu (23) 4 Składowisko osadu pod wiaą (24) 5 Sanowisko ycia sprzęu echnologicznego (21) 6 Agregaornia (27) 7 Budynek adinisracyjny i laboraoriu (13) 8 Popownia główna ze sacją zlewną (1.1) 9 Magazyn aeriałów eksploaacyjnych (17) 10 Zbiornik osadu (6.2) 11 Kraa, sio "Noggerah" (2.1) 12 Sudnia poiarowa (7) 13 Sacja rafo (14) 14 Reakor biologiczny (3A, 3B, 3C) 15 Koryo pod urzadzenie zblokowane (22) 16 Fundaen pod silos wapna (25) 17 Ściana oporow przy obiekcie nr Ogrodzenie

3 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Idenyfikaor koorysu: W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 1 Nr Nazwa Jednoska iary 1 Sacja duchaw (26) 1 KNR owór 1 Wykucie oworów o powierzchni do 0.05 na śruby w fundaenach beonowych o głęb.do 40c 2 KNR zesaw 3,00 Osadzenie śrub fundaenowych w goowych oworach zesaw 4.śrub osadzonych w oworach o głęb.do 40c 3 KNR owór 1 Zalanie oworów kowicznych i przesrzeni podaszynowej owory kowiczne o pow.do 0.05 i głęb.do 40c 4 KNR ,32 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,05+3,57)*2*0,10*0,05*3 0,32 5 KNR ,72 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - słupy o dł.ponad 2 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c 15*3,01*0,10*0,05 13*3,65*0,10*0,05 2*2,08*0,10*0,05 14*(3,01+3,65)/2*0,10*0,05 6 KNR ,24 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - ray górne i pławie o dł.ponad 3 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,05+3,57)*2*0,10*0,05*2 1,90*0,10*0,05*2 0,60*0,10*0,05*2*2 7 KNR ,47 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c 4,51*0,16*0,05*13 0,47 8 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,27 Pokrycie ścian blachą powlekaną perforowaną 7,0*3,11 7,0*3,74 3,50*(3,11+3,74)/2*2-1,76*2,08 9 KNNR ,27 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej 10 KNR ,87 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pionowe z pły układanych na sucho gr. 10c 7,12*3,01 7,12*3,65 3,62*(3,01+3,65)/2*2-1,76*2,08 11 KNR 0-21 IGM ,87 Ściany z pły wiórowych OSB 12 7,26*3,26 7,26*3,89 3,76*(3,26+3,89)/2*2-1,76*2,23 12 KNR 0-23 IGM ,02 Dopieplenie ścian w echnologii lekko-okrej, syropian 4c, ynk silikaowy 7,34*3,26 7,34*3,89 3,84*(3,26+3,89)/2*2-1,76*2,23 13 KNR 0-23 IGM ,30 Ochrona narożników wypukłych z kąownikie aalowy 3,26*2 3,89*2 1,76+2,082* (0,60+1,20*2)*2 0,23 0,24 0,02 0,23 0,21 0,02 0,01 21,77 26,18 23,98-3,66 21,43 25,99 24,11-3,66 23,67 28,24 26,88-3,92 23,93 28,55 27,46-3,92 6,52 7,78 6,00 14 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,85 Pokrycie sufiu blachą powlekaną perforowaną 7,0*3,55 24,85 15 KNNR ,85 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej

4 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 2 Nr Nazwa Jednoska iary 16 KNR ,19 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddasza z wełny ineralnej pozioe z pły układanych na sucho - jedna warswa gr. 6c 7,34*3,84 28,19 17 KNR ,19 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddaszy z wełny ineralnej pozioe z pły układanych na sucho - każda nasępna warswa gr. 8c 18 KNNR ,91 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej 7,74*4,51 34,91 19 KNNR ,91 Łacenie połaci dachowych 7,74*4,51 34,91 20 KNR ,28 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,74*4,51)*2*0,025*0,16 0,28 21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,91 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łaach powierzchnia dachu do Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,80 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (7,74+4,51)*2*0,40 9,80 23 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,74 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 7,74 7,74 24 KNR ,74 Rynna PVC WAVIN MINI KNR Lej spusowy PVC WAVIN MINI 75/55 26 KNR Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,00 Rura spusowa PVC WAVIN MINI 55 3,0*2 6,00 28 KNR ,00 Kolano rury spusowej PVC WAVIN MINI KNR Wylewka rury spusowej PVC WAVIN MINI KNNR ,43 Okna o powierzchni do 0.6 0,45*0,48*2 0,43 31u KNNR ,20 Drzwi salowe pełne ocieplone 1,60*2,0 3,20 32 KNR Wenylaory dachowe salowe lub z polichlorku winylu,o średnicy oworów ssących do 200 i asie do 25kg 33 KNR Czerpnie ścienne,kołowe o średnicy Budynek na pojeniki skraek i piasku (22a) 34u KNNR ,30 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III (5,25+3,95)*2*1,15*1,0 4,20*2,90*0,75 35u KNNR ,01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. III-IV (5,25+3,95)*2*0,55*0,10 1,01 36u KNNR ,86 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (5,25+3,95)*2*0,45*0,10+0,80*0,45*0,10 0,86 37u KNR ,70 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-15 (7,24+5,24)*2*0,35*0,30+0,80*0,35*0,30 2,70 38u KNNR ,02 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,25+3,95+0,40)*2/0,25*1,16*0,222/1000 0,02 21,16 9,14

5 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 3 Nr Nazwa Jednoska iary 39u KNNR ,07 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,25+3,95+0,40)*2*4*0,888/1000 0,07 40 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,64 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (5,25+3,95+0,40)*2*0,45 8,64 41u KNR ,20 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,25+3,95+0,40)*2*0,25*0,25 1,20 42 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie pły syropianowych do ścian gr. 6c (5,64+4,34)*2*1,0 19,96 43 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie jednej warswy siaki na ścianach 44 KNR ,97 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - pierwsza warswa (5,64+4,34)*2*0,70 13,97 45 KNR ,97 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - każda nasępna warswa 46u KNNR ,60 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny (5,25+3,95)*2*1,15*1,0 -(0,86+2,70+8,64*0,33*0,70) 47u KNR ,37 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c (5,25+3,95)*2*(2,49+2,15)/2 -(2,0*2,12+0,90*1,20) 48u KNNR Ościeża oworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły (cena 1 oworu) 49u KNR ,25 Belki i podciągi żelbeowe, o sosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 / z beonu B-15 2,50*0,25*0,25 1,40*0,25*0,25 50u KNR ,15 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,25+3,95)*2*0,25*0,25 1,15 51u KNNR ,03 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,25+3,95)*2/0,25*0,96*0,222/1000*2 (2,50+1,40)/0,20*0,96*0,222/ u KNNR ,14 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,25+3,95)*2*4*0,888/1000*2 (2,50+1,40)*4*0,888/ u KNNR ,06 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 10 kg (z koai konsrukcji) 10,0*3*2/1000 0,06 54 KNR ,41 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 6,24*22,0*3/1000 0,41 55 Uzupełnienia kg 471,84 Dosarczenie konsrukcji salowej 10,0*6+6,24*22,0*3 471,84 56 KNR ,27 Lekka obudowa dachów z blach salowych warswowych z rdzenie syropianowy gr.10c onowana eodą radycyjną - dach płaski 6,24*4,69 29,27 57 Uzupełnienia ,27 Dosarczenie - Płyy warswowe z rdzenie syropianowy 10c + obróbki syseowe 58u KNNR ,33 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (6,70+4,40)*2*(2,92+2,54)/2 -(2,0*2,10+0,90*1,20) 21,16-5,56 42,69-5,32 0,16 0,09 0,03 0,00 0,13 0,01 60,61-5,28

6 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 4 Nr Nazwa Jednoska iary 59u KNNR ,95 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (2,0+2,10*2+0,90+1,20*2)*0,10 0,95 60u KNNR ,08 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 0,90*1,20 1,08 61 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,25 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 1,0*0,25 0,25 62 KNR ,20 Wroa do garaży przyspawane do obeonowanych ościeżnic, podnoszone 2,0*2,10 4,20 63u KNNR ,73 Tynki zwykłe wewnęrzne II kaegorii ścian i słupów (5,0+3,70+0,80)*2*(2,75+2,40)/2-2,0*2,10 64u KNR ,24 Tynki zwykłe kaegorii III i IV ościeży oworów o powierzchni ponad 3, szerokości 20 c, wykonywane ręcznie (2,0+2,10*2)*0,20 1,24 65u KNNR ,00 Licowanie ścian wewnęrznych płykai glazurowanyi 25,0x20,0 c, w kolorach inensywnych, ocowanyi na klej (5,0+3,70+0,80)*2*2,0 38,00 66u KNNR ,97 Dwukrone alowanie bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich, farbą eulsyjną 44,73+1,24-38,0 7,97 67u KNNR ,10 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 5,0*3,70*0,60 11,10 68 KNNR ,78 Podkłady beonowe z beony B15 5,0*3,70*0,15 2,78 69 KNR BC ,50 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 2,5, ściany urowanej narażone na działanie wody bezciśnieniowej 5,0*3,70 18,50 70u KNNR ,50 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej grubości 20, zaare na osro 71u KNNR ,50 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej, ziana grubości o 10 [U=8] 72u KNNR ,50 Posadzki z płyek "Gres" o wyiarach powyżej 15x15 c, układanych eodą regularną na zaprawie klejowej 73u KNR ,20 Cokoliki płykowe z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (5,0+3,70+0,80+0,30)*2-2,40 17,20 74 KNR ,00 Kraki wenylacyjne,yp A do przewodów urowanych o obwodach do KNR ,00 Podsawy dachowe salowe,kołowe,yp B/I,w układach bezkanałowych,o średnicy wyloow do KNR ,00 Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy Budynek odwodnienia i higienizacji osadu (23) 77u KNNR ,97 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III (7,24+5,24)*2*1,25*1,20 6,20*4,20*0,75 78u KNNR ,37 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. III-IV (7,24+5,24)*2*0,55*0,10 1,37 79u KNNR ,37 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (7,24+5,24)*2*0,55*0,10 1,37 80u KNR ,37 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-15 (7,24+5,24)*2*0,45*0,30 3,37 48,93-4,20 37,44 19,53

7 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 5 Nr Nazwa Jednoska iary 81u KNNR ,03 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2/0,25*1,16*0,222/1000 0,03 82u KNNR ,09 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2*4*0,888/1000 0,09 83 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,72 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (7,24+5,24)*2*0,75 18,72 84u KNR ,56 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (7,24+5,24)*2*0,25*0,25 1,56 85 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie pły syropianowych do ścian gr. 6c (7,24+5,24)*2*1,0 24,96 86 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie jednej warswy siaki na ścianach 87 KNR ,50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - pierwsza warswa (13,03+8,72)*2*1,0 43,50 88 KNR ,50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - każda nasępna warswa 89u KNNR ,46 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny (7,24+5,24)*2*1,25*1,10 -(1,37+3,37+(7,24+5,24)*0,33*1,0) 90u KNR ,29 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c (7,24+5,24)*2*(3,29+2,65)/2 -(2,40*2,40+0,90*1,20) 91u KNNR Ościeża oworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły (cena 1 oworu) 92u KNR ,27 Belki i podciągi żelbeowe, o sosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 / z beonu B-15 2,90*0,25*0,25 1,40*0,25*0,25 93u KNR ,56 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (7,24+5,24)*2*0,25*0,25 1,56 94u KNNR ,04 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2/0,25*0,96*0,222/1000*2 (2,90+1,40)/0,20*0,96*0,222/ u KNNR ,20 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2*4*0,888/1000*2 (2,90+1,40)*4*0,888/ u KNNR ,08 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 10 kg (z koai konsrukcji) 10,0*4*2/1000 0,08 97 KNR ,90 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe 6,24*36,20*4/1000 0,90 98 KNR ,73 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 8,24*22,0*4/1000 0,73 99 Uzupełnienia kg 1 668,67 Dosarczenie konsrukcji salowej 10,0*4+6,24*36,20*4+8,24*22,0* , KNR ,42 Lekka obudowa dachów z blach salowych warswowych z rdzenie syropianowy gr.10c onowana eodą radycyjną - dach płaski 8,24*6,24 51, Uzupełnienia ,42 Dosarczenie - Płyy warswowe z rdzenie syropianowy 10c + obróbki syseowe 34,32-8,86 74,13-6,84 0,18 0,09 0,04 0,00 0,18 0,02

8 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 6 Nr Nazwa Jednoska iary 102u KNNR ,02 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (7,24+5,24)*2*(3,72+3,08)/2 -(2,40*2,40+0,90*1,20) 103u KNNR ,05 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (2,40+2,40*2+0,90+1,20*2)*0,10 1,05 104u KNNR ,08 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 0,90*1,20 1, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,25 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 1,0*0,25 0, KNR ,76 Wroa do garaży przyspawane do obeonowanych ościeżnic, podnoszone 2,40*2,40 5,76 107u KNNR ,24 Tynki zwykłe wewnęrzne II kaegorii ścian i słupów (7,0+5,0)*2*3,25-2,40*2,40 108u KNR ,44 Tynki zwykłe kaegorii III i IV ościeży oworów o powierzchni ponad 3, szerokości 20 c, wykonywane ręcznie (2,40+2,40*2)*0,20 1,44 109u KNNR ,20 Licowanie ścian wewnęrznych płykai glazurowanyi 25,0x20,0 c, w kolorach inensywnych, ocowanyi na klej (7,0+5,0)*2*2,0-2,40*2,0 110u KNNR ,48 Dwukrone alowanie bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich, farbą eulsyjną 72,24+1,44-43,20 30,48 111u KNNR ,00 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 7,0*5,0*0,60 21, KNNR ,25 Podkłady beonowe z beony B15 7,0*5,0*0,15 5, KNR BC ,00 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 2,5, ściany urowanej narażone na działanie wody bezciśnieniowej 7,0*5,0 35,00 114u KNNR ,00 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej grubości 20, zaare na osro 115u KNNR ,00 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej, ziana grubości o 10 [U=8] 116u KNNR ,00 Posadzki z płyek "Gres" o wyiarach powyżej 15x15 c, układanych eodą regularną na zaprawie klejowej 117u KNR ,20 Cokoliki płykowe z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (7,0+5,0+0,30)*2-2,40 22, KNR ,00 Kraki wenylacyjne,yp A do przewodów urowanych o obwodach do KNR ,00 Podsawy dachowe salowe,kołowe,yp B/I,w układach bezkanałowych,o średnicy wyloow do KNR ,00 Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy Składowisko osadu pod wiaą (24) 121u KNNR ,32 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 24,25*19,50*1,0 31,59+4,49 159,36 84,86-6,84 78,00-5,76 48,00-4,80 472,88 36,08 159,36

9 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 7 Nr Nazwa Jednoska iary 122 KNNR ,53 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III (24,0+19,25)*0,40*1,10*2 18,45*0,40*1,10*2*2 123u KNNR ,99 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II 9,75*1,50*0,10*4 9,75*1,40*0,10*4 48,0*0,35*0,10 124u KNNR ,99 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego 9,75*1,50*0,10*4 9,75*1,40*0,10*4 48,0*0,35*0, KNR ,59 Ściany oporowe żelbeowe - podsawa ściany (część pozioa) prosokąna o sopie płaskiej 9,75*1,40*0,30*4 9,75*1,30*0,30*4 126 KNR ,30 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.do 25 c 9,75*0,25*3,40*4 9,75*0,25*3,40*4 127 KNR ,80 Dylaacje 3,70*4 14, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,80 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej 48,0*0,85 40,80 129u KNR ,00 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 48,0*0,25*0,25 3,00 130u KNNR ,14 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (132,0+1008,0)/1000 1,14 131u KNNR ,57 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do /1000 3, KNR ,49 Beonowanie skosów beonowych niezbrojonych, beon B20 9,75*0,35*0,10/2*4*2 9,75*0,80*0,10/2*4*2 133 KNR BC ,57 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć 9,75*(0,30+1,0+0,30+1,0)*4 9,75*(0,23+0,80)*4 134 KNR ,75 Eleeny konsrukcji - słupy o asie do ,0/1000 1, KNR ,05 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe (43,0+1982,0+10,0+12,0)/1000 2, KNR ,48 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników (6072,0+405,0)/1000 6, Uzupełnienia kg ,00 Dosarczenie konsrukcji salowej 1750,0+43,0+1982,0+10,0+12,0+6072,0+405, , KNR ,64 Lekka obudowa dachów onowana eodą radycyjną z blach salowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10% 38,06 32,47 5,85 5,46 1,68 5,85 5,46 1,68 16,38 15,21 33,15 33,15 1,37 3,12 101,40 40,17 9,40*24,13*2 453, Uzupełnienia ,64 Dosarczenie - blacha T55x188 gr 0,75 140u KNNR ,26 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi ,13*2 48,26

10 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 8 Nr Nazwa Jednoska iary 141u KNNR Rury spusowe z PCW - fi 110 5,50* u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar u KNNR ,41 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 19,0*7,75*0,60*3 159, KNNR ,26 Podkłady beonowe z beony B15 19,0*7,75*0,15*3 66, KNR BC ,38 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe 265,05 159,36 19,50*7,75*3 453, KNR [R=0,955] 453,38 Posadzki beonowe gr.5 c zaare na gładko B KNR [R=0,955] 453,38 Posadzki - dodaek za pogrubienie posadzki o 1 c [R=11,5;M=11,5;S=11,5] 148 KNR ,50 Obraienia z kąownika 150x100x12 7,75*3*2 46,50 149u KNNR ,53 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny 150 KNR ,94 Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi silikaowyi ynków gładkich bez grun. (powierzchnie zewn.) 19,50*2,75*2 19,50*2,57*6 (19,50+2,75*2)*0,25*4 5 Sanowisko ycia sprzęu echnologicznego (21) 151u KNNR ,30 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 10,50*6,25*1,0 8,82+1,21 38, KNNR ,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III 107,25 300,69 25,00 (10,25+6,0)*2*0,40*1,0*2 26,00 153u KNNR ,15 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II 5,25*1,50*0,10*4 3,15 154u KNNR ,15 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego 5,25*1,50*0,10*4 3, KNR ,82 Ściany oporowe żelbeowe - podsawa ściany (część pozioa) prosokąna o sopie płaskiej 5,25*1,40*0,30*4 8, KNR ,59 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.do 25 c 5,25*3,40*0,25*4-0,40*0,60*3,40*4 157 KNR ,26 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.ponad 30 c 0,40*0,60*3,40*4 3, KNR ,40 Dylaacje 3,70*2 7, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,78 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej 5,75*0,85*2 9,78 65,63 10,03 38,64 17,85-3,26

11 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 9 Nr Nazwa Jednoska iary 160u KNR ,72 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 5,75*0,25*0,25*2 0,72 161u KNNR ,19 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (60,0+126,0)/1000 0,19 162u KNNR ,77 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do ,0/1000 0, KNR ,21 Beonowanie skosów beonowych niezbrojonych, beon B20 5,25*0,35*0,10/2*4 5,25*0,80*0,10/2*4 164 KNR BC ,23 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć 5,25*(0,30+1,0+0,30+1,0)*4 5,25*(0,23+0,80)*4 165 KNR ,83 Eleeny konsrukcji - słupy o asie do 1 827,0/1000 0, KNR ,52 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe 518,0/1000 0, KNR ,62 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 621,0/1000 0, Uzupełnienia kg 1 966,00 Dosarczenie konsrukcji salowej 827,0+1139, , KNR ,01 Lekka obudowa dachów onowana eodą radycyjną z blach salowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10% 6,60*9,85 65, Uzupełnienia ,01 Dosarczenie - blacha T55x188 gr 0,75 171u KNNR ,60 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi u KNNR ,50 Rury spusowe z PCW - fi u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar u KNNR ,93 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 5,75*10,23*0,60 38, KNNR ,82 Podkłady beonowe z beony B15 5,75*10,23*0,15 8, KNR BC ,38 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe 5,75*10,50 60, KNR [R=0,955] 60,38 Posadzki beonowe gr.5 c zaare na gładko B KNR [R=0,955] 60,38 Posadzki - dodaek za pogrubienie posadzki o 1 c [R=11,5;M=11,5;S=11,5] 179 KNR ,50 Obraienia z kąownika 150x100x12 5,75*2 11,50 180u KNNR ,00 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny 181 KNR ,72 Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi silikaowyi ynków gładkich bez grun. (powierzchnie zewn.) 10,50*2,75*2 10,50*2,57*2 (10,50+2,75*2)*0,25*2 6 Agregaornia (27) 0,37 0,84 54,60 21,63 35,29 38,64 57,75 53,97 8,00

12 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 10 Nr Nazwa Jednoska iary 182u KNNR ,94 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 5,0*5,65*0,60 3, KNNR ,31 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III (5,65+0,40+5,0+0,40)*2*0,40*1,0 (5,65-0,40+5,0-0,40)*2*0,40*0,40 184u KNNR ,20 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II (5,34+4,64)*2*0,60*0,10 1,20 185u KNNR ,20 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (5,34+4,64)*2*0,60*0,10 1,20 186u KNR ,99 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-20 (5,34+4,64)*2*0,50*0,40 3,99 187u KNR ,35 Ławy fundaenowe beonowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-20 4,40*0,20*0,40 0, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,98 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (5,34+4,64)*2*0,45 8,98 189u KNR ,25 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,34+4,64)*2*0,25*0,25 1, KNR BC ,76 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć (4,86+5,52)*2*1,0 20, KNR ,91 Przyklejenie pły z polisyrenu eksrudowanego od. 300 gr. 7c do ścian (5,0+5,65)*2*0,70 14, KNR ,91 Przyklejenie siaki z włókna szklanego na ścianach (5,0+5,65)*2*0,70 14,91 193u KNR ,68 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 i grub. 25 c z bloków wapienno-piaskowych drążonych ypu "3 NFD", kl. 15, na zaprawie ceenowo-wapiennej 5,10*2,80 5,10*2,55 4,90*(2,80+2,55)/2*2 -(0,90*1,20*2+0,70*0,95+0,90+0,90+1,0*2,10*2) 194u KNR ,00 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,34+4,64)*2*0,25*0,20 1,00 195u KNNR ,06 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,34+4,64)*2/0,30*1,56*0,222/1000 (5,34+4,64)*2/0,20*0,96*0,222/1000 (5,34+4,64)*2/0,20*0,86*0,222/ u KNNR ,21 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,34+4,64)*2*4*0,888/1000 (5,34+4,64)*2*4*0,888/1000 (5,34+4,64)*2*4*0,888/ u KNR ,60 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*2*4 1,50*2*2 198 KNR ,40 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników (6,04*2+6,24)*22,0/1000 0,40 16,95 3,99 9,16 3,15 14,28 13,01 26,22-8,83 0,02 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 9,60 6,00

13 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 11 Nr Nazwa Jednoska iary 199 Uzupełnienia kg 403,04 Dosarczenie konsrukcji salowej (6,04*2+6,24)*22,0 403, KNR ,99 Lekka obudowa dachów z pły warswowych gr. 10c z rdzenie syropianowy onowana eodą radycyjną - dach płaski o nachyleniu do 10% 5,74*5,05 28, Uzupełnienia ,99 Dosarczenie - płya warswowa gr. 10c z rdzenie syropianowy 202 KNR ,47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (5,74+5,05)*2*0,30 6, KNR ,44 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,74*0,25 1,44 204u KNNR ,74 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi u KNNR ,50 Rury spusowe z PCW - fi u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar KNR Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy KNR ,01 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych o gr.12 c z bloków wapienno-piaskowych drążonych ypu 3NFD o wys.do 4.5 4,90*(2,80+2,55)/2-1,0*2,10 209u KNNR ,16 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow.powyżej 1,0 do 1,5 0,90*1,20*2 2,16 210u KNNR ,60 Drzwi salowe pełne ocieplone 0,90*2,0*2 3,60 211u KNR ,00 Czerpnie ścienne, salowe prosokąne, yp A, o obwodach do KNR ,00 Czerpnie lub wyrzunie ścienne, prosokąne, yp A o obwodach do u KNNR ,00 Ościeżnice salowe ypu FD7 214u KNNR ,80 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, pełne, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,90*2,0 1,80 215u KNNR ,75 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku silikaowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 5,10*2,80 5,10*2,55 5,10*(2,80+2,55)/2*2 -(0,90*1,20*2+0,70*0,95+0,90+0,90+1,0*2,10*2) 216u KNNR ,03 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku silikaowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (0,90+1,20*2)*2*0,10+(0,70+0,95*2)*0,10+(0,90+0,90*2)*0,10+(1,0*2,10*2)*2*0,10 2, KNR ,90 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c (0,95*2+0,75+0,95)*0,25 0,90 218u KNR ,97 Tynki zwykłe III kaegorii ścian i słupów wykonywane ręcznie (5,10-0,12)*2,70 (5,10-0,12)*2,45 4,40*(2,70+2,45)/2*2*2 219u KNNR ,15 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw (2,0*4,40+2,98*4,40)*0,60 13, KNNR ,96 Podkłady beonowe z beony B15 (2,0*4,40+2,98*4,40)*0,15-2,80*0,78*0,15 13,11-2,10 14,28 13,01 27,29-8,83 13,45 12,20 45,32 3,29-0,33

14 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 12 Nr Nazwa Jednoska iary 221 KNR BC ,73 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe (2,0*4,40+2,98*4,40) -2,80*0,78 222u KNR ,73 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej M-7 grubości 20 zaare na osro 223u KNR ,73 Dodaek lub porącenie za zianę grubości o 10 warswy wyrównawczej z zaprawy ceenowej M-7 [U=8] 224u KNR ,11 Posadzki z płyek "Gres" 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą 225u KNR ,80 Posadzki z płyek "Gres" 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą w poieszczeniach niejszych od u KNR ,36 Cokoliki wysokości 10 c z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2-1,0*4 227u KNR ,72 Malowanie zwykłe farbą falową ynków wewnęrznych - dwukronie bez szpachlowania (2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2*2,0-1,0*2,0*4 228u KNR ,25 Malowanie dwukrone bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich farbą eulsyjną 70,97 -(2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2*2,0 7 Budynek adinisracyjny i laboraoriu (13) 7.1 Roboy budowlane 229 KNR ,32 Roboy wsępne i przygoowawcze - zerwanie nawierzchni z pły chodnikowych (14,39+0,90+12,53+0,90)*2*0,90 -(2,20+3,0+3,0)*0, KNR ,15 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 1,20*2,0*2 1,50*1,50*16 1,50*1,80*2 0,90*2,33 1,50*2,51 1,50*2, KNR ,00 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do KNR ,00 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do , KNR ,20 Wykucie z uru podokieników beonowych z lasryko 0,70*2+1,0*4+1,40+1,60*16+1,30*2+1,60*2 38, ,06 Rozebranie wykładziny ściennej z płyek (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 (( )+( )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90*4+0,80+0,70*4)*2,0 235 KNR ,36 Rozbiórka pokryć z papy na dachach beonowych - pierwsza warswa 236 KNR ,36 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - nasępna warswa 237 KNR ,30 Rozebranie urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów ip.z blachy nie nadającej się do użyku (17,45+12,40)*2*0,25 (1,08+0,38+0,64+0,38+0,9+0,55+1,54+0,38+1,08+0,38+0,44+0,38+1,05+1,55)*2*0, KNR ,90 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyku 17,45*2 34,90 21,91-2,18 28,36-4,00 56,72-8,00 70,97-56,72 51,70-7,38 4,80 36,00 5,40 2,10 3,77 3,08 2 5,00 23,20-4,64 76,90-14,40 14,93 5,37

15 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 13 Nr Nazwa Jednoska iary 239 KNR ,00 Rozebranie rur spusowych z blachy nie nadającej się do użyku 7,20*5 36, KNR ,08 Rozbiórka beonowych czapek koinowych 1,18*0,48+0,74*0,48+1,0*0,65+1,64*0,48+1,18*0,48+0,54*0,48+1,15*1,65 5, KNR ,02 Rozebranie koinów wolno sojących (1,08*0,38+0,64*0,38+0,90*0,55+1,54*0,38+1,08*0,38+0,44*0,38)*0,60 1,05*1,55*1,0 242 KNR ,94 Rozebranie posadzki z płyek na zaprawie ceenowej 3,93+2,26+3,31+28,26+11,45+2,26 14,24+14,78+26,72+5,03+14, KNR ,65 Zerwanie posadzki z worzyw ucznych 15,66+19,32 158,42-(5,03+14,70+14,24+14,78) 244u KNR ,95 Wywóz gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi do 5 na odległośćdo 1 k 44,32*0,05+55,15*0,08+(0,80*2,0*11+0,80*2,0*7+0,70*2,0+0,60*2,0*3)*0,08+38,20*0,030*0,05+81,06*0, ,36*0,02+5,08*0,07+3,59+126,94*0,03+114,65*0,01 24,95 245u KNR ,95 Dopłaa za każdy nasępny 1 k wywozu gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi do 5 [U=9] 246u KNNR ,40 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o powierzchni powyżej 2,0 1,50*1,80*2 1,50*1,50*16 247u KNNR ,95 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 1,30*1,50 1,95 248u KNNR ,88 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow.powyżej 0,6 do 1,0 0,60*1,20*2 1,20*0,60*2 249u KNNR ,10 Drzwi balkonowe jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi 0,90*2,33 2, KNR ,00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad ,00 '(1,40+1,60*16+1,30*2+1,60)*0, KNR ,00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do ,00 '0,70*2+1,0*4 252u KNNR ,60 Ościeżnice drewniane drzwi wewnęrznych, bez alowania 0,80*2,0*11 0,80*2,0*7 0,70*2,0 0,60*2,0*3 1,20*2,0*2 253u KNNR ,40 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, pełne, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,80*2,0*11 1,20*2,0*2 254u KNNR ,20 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, oszklone, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,80*2,0*7 0,70*2,0 0,60*2,0*3 255u KNNR ,85 Drzwi aluiniowe przyykowe zewnęrzne oszklone 1,50*2,51 1,50*2, Uzupełnienia ,85 Dosarczenie - Drzwi aluiniowe przyykowe ocieplone 1,39 1,63 51,47 75,47 34,98 109,67 5,40 36,00 1,44 1,44 17,60 11,20 1,40 3,60 4,80 17,60 4,80 11,20 1,40 3,60 3,77 3,08

16 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 14 Nr Nazwa Jednoska iary 257 KNR ,90 Wykopy wąskoprzesrzenne nieuocnione o szer.dna do 1.5 i głęb. do 1.5 w gruncie ka.iii (14,39+0,40+12,53+0,40)*2*0,40*1,0 -(2,20+3,0+3,0)*0,40*1,0 258 KNR ,68 Odbicie ynków wewnęrznych na ścianach, filarach, pilasrach o powierzchni odbijanych ynków do 5 z zaprawy ceenowo-wapiennej (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,0*0,50 -(2,20+3,0+3,0)*1,0*0, KNR ,68 Przecieranie isniejących ynków zewnęrznych ceenowo-wapiennych na ścianach loggiach, balkonach, ka.ynku II (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,0*0,50 -(2,20+3,0+3,0)*1,0*0, ,68 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia do KNR BC ,50 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,40 -(2,20+3,0+3,0)*1, KNR ,50 Przyklejenie pły z polisyrenu eksrudowanego od. 300 gr. 7c do ścian 263 KNR ,43 Przyocowanie pły syropianowych za poocą dybli polipropylenowyi do 120 do ścian z cegły (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*0,40*3 -(2,20+3,0+3,0)*0,40*3 264 KNR ,14 Przyklejenie siaki z włókna szklanego na ścianach (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*0,40 -(2,20+3,0+3,0)*0, KNR nr C ,14 Bezspoinowy syse dociepleń - wykonanie cienkowarswowej wyprawy z ynku ozaikowego o fakurze "kornikowej" - grunowanie podłoża, pierwsza warswa 266 KNR nr C ,14 Bezspoinowy syse dociepleń - wykonanie cienkowarswowej wyprawy z ynku ozaikowego o fakurze "kornikowej" na belkach, słupach prosokąnych i cylindrycznych, ziarno 1,4-2, ,90 Zasypywanie wykopów z przerzuai ziei na odl.do 3 i ubicie warswai co 15 c w gruncie ka.iii 268 KNNR ,01 Chodniki z pły beonowych o wy.35x35x5 c na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskie (17,47+12,61)*2*0,70-3,0*0,70 269u KNR ,62 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c 22,18-3,28 26,78-4,10 26,78-4,10 74,98-11,48 18,31*2+3,0*1,0 39,62 270u KNNR ,72 Docieplenie ścian z oworai wraz z ościeżai przez przyklejenie syropianu od. 15 (dawne M 20) grub. 100, i jednej warswy siaki na pow. be. lub oynkowanej z pokrycie wyprawą silikaową (17,47+12,61)*2*6,90 18,31*2+3,0*1,0 271u KNR ,15 Koiny wolnosojące w budynkach, z cegieł budowlanych pełnych wieloprzewodowe, o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły na zaprawie ceenowo-wapiennej (1,08*0,38+0,64*0,38+0,9+0,55+1,54*0,38+1,08*0,38+0,44*0,38)*3,20 1,05*1,55*3,50 272u KNR ,08 Nakrywy ayk ścian ogniowych i koinów o średniej grubości płyy 7 c z beonu B-15 1,18*0,48+0,74*0,48+1,0*0,65+1,64*0,48+1,18*0,48+0,54*0,48+1,15*1,65 5, KNR ,58 Izolacje z folii polieylenowej na sucho pozioe na sucho - 1 warswa 16,74*6,20*2-3,0*3,0 274u KNR ,58 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warswy pły z wełny ineralnej do izolacji sropów drewnianych, sufiów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości ,74*6,20*2-3,0*3,0 275u KNR ,58 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warswy pły z wełny ineralnej do izolacji sropów drewnianych, sufiów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości każda nasępna warswa 64,27-9,84 21,42-3,28 42,11-2,10 415,10 39,62 10,45 5,70 207,58-9,00 207,58-9,00

17 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 15 Nr Nazwa Jednoska iary 276u KNR ,71 Murłay o przekroju poprzeczny ponad 180 c 18,0*0,14*0,14 15,0*0,14*0,14 3,75*0,14*0,14 277u KNR ,36 Ray górne i pławie o długości ponad 3 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 18,0*0,14*0,18*3 1,36 278u KNR ,79 Podwaliny krókie o długości ponad 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 13,40*0,14*0,14*3 0,79 279u KNR ,33 Słupy o długości ponad 2 o przekroju poprzeczny 180 c 2,38*0,14*0,14*7 0,33 280u KNR ,50 Słupy o długości do 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 12,75*0,14*0,14*5*2 2,50 281u KNR ,20 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 i przekroju poprzeczny do 180 c 7,65*( )*0,05*0,14 4,34*5*0,05*0,14 282u KNR ,54 Kleszcze o przekroju poprzeczny do 180 c 5,57*0,038*0,16*2*8 0,54 283u KNR ,14 Wyiany i rozpory o przekroju poprzeczny do 180 c (1,80*2*3+1,20*2*4)*0,05*0,14 0,14 284u KNR ,29 Wiarownice o przekroju poprzeczny do 180 c (7,65+18,0)*2*0,025*0,23 0,29 285u KNR ,47 Ołacenie połaci dachowych łaai 38x50 rozsawie ła ponad 24 c 18,0*7,65*2-3,0*3, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,47 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łaach powierzchnia dachu ponad KNR ,39 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (7,65+18,0)*2*0,30 15, KNR ,57 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 18,0*0,25*2 (1,08+0,38+1,54+0,90+1,05+1,08+0,44+0,30*7)*2*0,25 (0,38+0,64+0,38+0,55+1,55+0,38+0,38+0,30*7)*2*0,25*1, u KNNR ,00 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki fi ,0*2 36,00 290u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar 180/ u KNNR ,00 Rury spusowe z PCW - fi 150 7,20*4+8,20 37,00 292u KNR ,76 Przecieranie ynków z zeskrobanie farby lub zdzieranie ape na sropach, biegach i spocznikach 325,76 325,76 0,35 0,29 0,07 3,05 0,15 275,40-9,93 9,00 4,29 3,28

18 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 16 Nr Nazwa Jednoska iary 293u KNR ,63 Przecieranie ynków z zeskrobanie farby lub zdzieranie ape na ścianach (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+(2,76+4,01+2,76+4,01))*3,30 (1,60+2,05*2)*0,17+(1,60+2,51)*0,27 -(0,70*2,05*2+1,30*2,10*2+0,90*2,05+1,60*2,51+1,60*2,05*2) (( )+( )+( )+( ))*3,30 -(0,90*2,05*6) (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( ))*3,20 -(0,90*2,05*13) (( )+( )+0,10*2)*1,30 (( )+( )+( )+( )+( ))*1,20 389,10 2,08-20,75 184,87-11,07 511,17-23,99 15,08 46,14 294u KNNR ,62 Jednowarswowa gładź gipsowa na ścianach i sufiach [U=2] 325,76-(6,40+3,31+2,18+28,71+19,37) 265,79 (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+(2,76+4,01+2,76+4,01))*3,30 (1,60+2,05*2)*0,17+(1,60+2,51)*0,27 -(0,70*2,05*2+1,30*2,10*2+0,90*2,05+1,60*2,51+1,60*2,05*2) 389,10 2,08-20,75 (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( ))*3,20 -(0,90*2,05*13) (( )+( )+0,10*2)*1,30 511,17-23,99 15,08 (( )+( )+( )+( )+( ))*1,20 46, Uzupełnienia ,00 Dosarczenie - kraki wenylacyjne , ,00 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia ponad 5 ( )*2,0 -(0,90*3+0,70)*2, ,06 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia do 5 (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 ((0, )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90+0,80+0,70*3)*2,0 298u KNNR ,06 Licowanie ścian na goowy i wyrównany podłożu płykai kaionk. szkliw. o wyiarach 20x20 c, przy zasosowaniu asy klejącej i asy fugowej ( )*2,0 -(0,90*3+0,70)*2,0 (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 ((0, )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90+0,80+0,70*3)*2,0 29,80-6,80 23,20-4,64 47,10-7,60 29,80-6,80 23,20-4,64 47,10-7,60 81, KNR ,39 Grunowanie powierzchni pionowych 325, , , KNNR ,62 Malowanie podłoży gipsowych farbą eulsyjną, dwukrone 301 KNNR ,77 Tynki wewnęrzne gładkie - alowanie farbą eulsyjną bez grunowania dwukrone 1418, ,62 233,77

19 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 17 Nr Nazwa Jednoska iary 302 KNR ,45 Warswy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej o grub.5 wykonywane w poieszczeniach o powierzchni ponad 8 28,26+11,45 14,24+14,78+26,72+14,70 15,66+19,32 158,42-(5,03+14,70+14,24+14,78) -(7,71+4,32+4,29+5,03) 303 KNR ,14 Warswy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej o grub.5 wykonywane w poieszczeniach o powierzchni do 8 3,93+2,26+3,31+2,26 5,03 (7,71+4,32+4,29+5,03) 304 KNR BC ,66 Izolacje i uszczelnienia z eleasycznej asy uszczelniajacej SANIFLEX w poieszczeniach wilgonych - grunowanie preparae ASO-UNIGRUND-K 39,71 70,44 34,98 109,67-21,35 3,93+14,70+5,03 23, KNR BC ,66 Izolacje i uszczelnienia z eleasycznej asy uszczelniajacej SANIFLEX w poieszczeniach wilgonych - pow. pozioej 306u KNR ,45 Posadzki z płyek kaionkowych szkliwionych 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą 307u KNR ,14 Posadzki z płyek kaionkowych szkliwionych 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą w po. niejszych od KNR ,33 Okładziny schodów z płyek układanych na klej eodą kobinowaną - przygoowanie podłoża [RMS=2] 1,30*(0,28+0,163)*22+2,76*1,20 3,0*3,0+3,0*0,15*3 309u KNR ,33 Okładziny schodów z płyek "Gres" 30x30 c, układanych na klej eodą kobinowaną 310u KNR Dwukrone alowanie farbą falową nawierzchniową powierzchni pełnych ealowych, 0,80*2,0*(1*2+0,50)* Roboy saniarne 311 KNR 4-02 WACETOB-Zeszyy CNiKRB ,00 Deonaż czerpni lub wyrzuni dachowych wraz z podsawai o obwodach do u KNNR kpl 3,00 Deonaż urządzeń saniarnych: usępu z iską porcelanową lub żeliwną 313u KNNR kpl 5,00 Deonaż urządzeń saniarnych: uywalki porcelanowej 314u KNNR kpl 3,00 Deonaż urządzeń saniarnych: zywaka, zlewozywaka żeliwnego lub kaionkowego 315u KNNR kpl Deonaż urządzeń saniarnych: brodzik naryskowy z kabiną 316u KNNR Deonaż zaworu czerpalnego (wypływowego) fi u KNNR ,00 Deonaż baerii uywalkowej lub zywakowej ściennej 318u KNNR Deonaż baerii naryskowej ściennej z naryskie wężowy 319u KNNR kpl 3,00 Monaż usępów ypu "kopak" 320u KNNR kpl 5,00 Monaż uywalek porcelanowych z syfone z worzywa ucznego 321u KNNR ,00 Monaż zlewozywaków ze sali nierdzewnej na szafkach - 2-koorowych 322u KNNR kpl Monaż brodzików pod naryski z worzyw ucznych 900x u 4-1 kpl Kabina naryskowa 90x90c 324u KNNR Monaż zaworów do WC o średnicy u KNNR ,00 Monaż baerii uywalkowych lub zlewozywakowych ściennych 326u KNNR Monaż baerii naryskowych ściennych osiężnych z naryskie przesuwny 327u KNR ,00 Wyrzunie dachowe salowe, kołowe, d:150 11,76 5,03 21,35 15,98 10,35

20 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 18 Nr Nazwa Jednoska iary 8 Popownia główna ze sacją zlewną (1.1) 328 KNR ,14 Rozebranie pokryć dachowych i ścian z blachy nie nadającej się do użyku 156,40+101,74 258,14 329u KNR ,37 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyku 330u KNR ,25 Rozebranie rur spusowych z blachy nie nadającej się do użyku 331 KNR ,60 Deonaż balusrad schodowych i balkonowych oraz konsrukcji schodów i świelików salowych 332 KNNR ,01 Drzwi salowe i przegrody pełne - deonaż [R=0,4;M=0;S=0] 1,40*2,15 3,01 333u KNNR ,01 Drzwi salowe pełne 1,40*2,15 3,01 334u KNNR ,19 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 100 kg (z koai konsrukcji) (2,40*2*3+2,20+1,50)*10,60/1000 0,19 335u KNNR ,74 Lekka ealowa obudowa z blachy fałdowej bez ocieplenia, dachów płaskich o nachyleniu do 10% 336u KNNR ,40 Lekka ealowa obudowa ścian z blach fałdowych bez ocieplenia 337 Uzupełnienia ,14 Dosarczenie - blacha rapezowa powlekana T ,40+101,74 258, KNR ,59 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 10,37*0,25 2,59 339u KNNR ,37 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - fi u KNNR ,00 Leje spusowe Gara - roziar u KNNR ,25 Rury spusowe z PCW - fi KNR BC ,34 Czyszczenie ręczne powierzchni beonowych pozioych 343 KNR BC ,34 Ręczne wypełnianie ubyków powierzchni konsrukcji beonowych z przygoowanie podłoża i warswą szczepna - gr. do 5 - powierzchnie pozioe 344 KNR 7-12 WACETOB ,04 Czyszczenie szlifierkai powierzchni pionowych i skośnych cylindrycznych (4,20+4,20)*2*7,65*2 257, KNR 7-12 WACETOB ,09 Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych i skośnych cylindrycznych 91,0/1000 0,09 346u ,93 Wykonanie przekrycia hereycznego z kopozyów poliesrowo-szklanych z pły TWS w posaci łupin z hereyczną klapą inspekcyjną 2,75*4,70 12,93 347u 2-1 8,60 Wyiana barierki salowej na barierke ze sali nierdzewnej h=1,10 348u KNNR ,28 Poosy - (konsrukcja ocynkowana i alowana) 180x140c 282,0/1000 0, Uzupełnienia kg 28 Dosarczenie - poos - konsrukcja ocynkowana i alowana 350u KNNR ,09 Drabiny ze sali nierdzewnej 765c 91,0/1000 0, Uzupełnienia kg 91,00 Dosarczenie - drabiny ze sali nierdzewnej 352 KNR ,74 Czyszczenie przez szczokowanie ręczne od sanu B do 3-go sopnia czysości konsrukcji szkieleowych ,74 Malowanie pędzle (farby do grunowania chlorokauczukowe) konsrukcji szkieleowych ,74 Malowanie pędzle (ealie chlorokauczukowe) konsrukcji szkieleowych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo