WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1"

Transkrypt

1 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Zaówienie: Lokalizacja: Chielnik dz. nr 545, 558, 557, 717, i 319/2 woj. Święokrzyskie Zaawiający: Gina Chielnik Chielnik Plac Kościelny 5 ul. Krisego 1 Lp Kod CPV Nazwa Daa przediaru: Idenyfikaor koorysu: WK Kara yułowa wyk.dn: sr Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboy budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elekroenergeycznych, auosrad, dróg, lonisk i kolei; wyrównywanie erenu Roboy poocnicze w zakresie rurociągów i kabli

2 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Lp Kod CPV Nazwa Idenyfikaor koorysu: WD Spis działów przediaru robó wyk.dn: sr Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1 Sacja duchaw (26) 2 Budynek na pojeniki skraek i piasku (22a) 3 Budynek odwodnienia i higienizacji osadu (23) 4 Składowisko osadu pod wiaą (24) 5 Sanowisko ycia sprzęu echnologicznego (21) 6 Agregaornia (27) 7 Budynek adinisracyjny i laboraoriu (13) 8 Popownia główna ze sacją zlewną (1.1) 9 Magazyn aeriałów eksploaacyjnych (17) 10 Zbiornik osadu (6.2) 11 Kraa, sio "Noggerah" (2.1) 12 Sudnia poiarowa (7) 13 Sacja rafo (14) 14 Reakor biologiczny (3A, 3B, 3C) 15 Koryo pod urzadzenie zblokowane (22) 16 Fundaen pod silos wapna (25) 17 Ściana oporow przy obiekcie nr Ogrodzenie

3 KoBud Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax ; Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków w Chielniku Idenyfikaor koorysu: W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 1 Nr Nazwa Jednoska iary 1 Sacja duchaw (26) 1 KNR owór 1 Wykucie oworów o powierzchni do 0.05 na śruby w fundaenach beonowych o głęb.do 40c 2 KNR zesaw 3,00 Osadzenie śrub fundaenowych w goowych oworach zesaw 4.śrub osadzonych w oworach o głęb.do 40c 3 KNR owór 1 Zalanie oworów kowicznych i przesrzeni podaszynowej owory kowiczne o pow.do 0.05 i głęb.do 40c 4 KNR ,32 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,05+3,57)*2*0,10*0,05*3 0,32 5 KNR ,72 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - słupy o dł.ponad 2 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c 15*3,01*0,10*0,05 13*3,65*0,10*0,05 2*2,08*0,10*0,05 14*(3,01+3,65)/2*0,10*0,05 6 KNR ,24 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - ray górne i pławie o dł.ponad 3 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,05+3,57)*2*0,10*0,05*2 1,90*0,10*0,05*2 0,60*0,10*0,05*2*2 7 KNR ,47 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 i przekroju poprzeczny drewna do 180 c 4,51*0,16*0,05*13 0,47 8 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,27 Pokrycie ścian blachą powlekaną perforowaną 7,0*3,11 7,0*3,74 3,50*(3,11+3,74)/2*2-1,76*2,08 9 KNNR ,27 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej 10 KNR ,87 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pionowe z pły układanych na sucho gr. 10c 7,12*3,01 7,12*3,65 3,62*(3,01+3,65)/2*2-1,76*2,08 11 KNR 0-21 IGM ,87 Ściany z pły wiórowych OSB 12 7,26*3,26 7,26*3,89 3,76*(3,26+3,89)/2*2-1,76*2,23 12 KNR 0-23 IGM ,02 Dopieplenie ścian w echnologii lekko-okrej, syropian 4c, ynk silikaowy 7,34*3,26 7,34*3,89 3,84*(3,26+3,89)/2*2-1,76*2,23 13 KNR 0-23 IGM ,30 Ochrona narożników wypukłych z kąownikie aalowy 3,26*2 3,89*2 1,76+2,082* (0,60+1,20*2)*2 0,23 0,24 0,02 0,23 0,21 0,02 0,01 21,77 26,18 23,98-3,66 21,43 25,99 24,11-3,66 23,67 28,24 26,88-3,92 23,93 28,55 27,46-3,92 6,52 7,78 6,00 14 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,85 Pokrycie sufiu blachą powlekaną perforowaną 7,0*3,55 24,85 15 KNNR ,85 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej

4 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 2 Nr Nazwa Jednoska iary 16 KNR ,19 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddasza z wełny ineralnej pozioe z pły układanych na sucho - jedna warswa gr. 6c 7,34*3,84 28,19 17 KNR ,19 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddaszy z wełny ineralnej pozioe z pły układanych na sucho - każda nasępna warswa gr. 8c 18 KNNR ,91 Izolacja z foli przyocowanej do konsrukcji drewnianej 7,74*4,51 34,91 19 KNNR ,91 Łacenie połaci dachowych 7,74*4,51 34,91 20 KNR ,28 Konsrukcje dachowe z arcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (7,74*4,51)*2*0,025*0,16 0,28 21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,91 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łaach powierzchnia dachu do Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,80 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (7,74+4,51)*2*0,40 9,80 23 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,74 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 7,74 7,74 24 KNR ,74 Rynna PVC WAVIN MINI KNR Lej spusowy PVC WAVIN MINI 75/55 26 KNR Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,00 Rura spusowa PVC WAVIN MINI 55 3,0*2 6,00 28 KNR ,00 Kolano rury spusowej PVC WAVIN MINI KNR Wylewka rury spusowej PVC WAVIN MINI KNNR ,43 Okna o powierzchni do 0.6 0,45*0,48*2 0,43 31u KNNR ,20 Drzwi salowe pełne ocieplone 1,60*2,0 3,20 32 KNR Wenylaory dachowe salowe lub z polichlorku winylu,o średnicy oworów ssących do 200 i asie do 25kg 33 KNR Czerpnie ścienne,kołowe o średnicy Budynek na pojeniki skraek i piasku (22a) 34u KNNR ,30 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III (5,25+3,95)*2*1,15*1,0 4,20*2,90*0,75 35u KNNR ,01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. III-IV (5,25+3,95)*2*0,55*0,10 1,01 36u KNNR ,86 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (5,25+3,95)*2*0,45*0,10+0,80*0,45*0,10 0,86 37u KNR ,70 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-15 (7,24+5,24)*2*0,35*0,30+0,80*0,35*0,30 2,70 38u KNNR ,02 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,25+3,95+0,40)*2/0,25*1,16*0,222/1000 0,02 21,16 9,14

5 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 3 Nr Nazwa Jednoska iary 39u KNNR ,07 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,25+3,95+0,40)*2*4*0,888/1000 0,07 40 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,64 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (5,25+3,95+0,40)*2*0,45 8,64 41u KNR ,20 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,25+3,95+0,40)*2*0,25*0,25 1,20 42 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie pły syropianowych do ścian gr. 6c (5,64+4,34)*2*1,0 19,96 43 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie jednej warswy siaki na ścianach 44 KNR ,97 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - pierwsza warswa (5,64+4,34)*2*0,70 13,97 45 KNR ,97 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - każda nasępna warswa 46u KNNR ,60 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny (5,25+3,95)*2*1,15*1,0 -(0,86+2,70+8,64*0,33*0,70) 47u KNR ,37 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c (5,25+3,95)*2*(2,49+2,15)/2 -(2,0*2,12+0,90*1,20) 48u KNNR Ościeża oworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły (cena 1 oworu) 49u KNR ,25 Belki i podciągi żelbeowe, o sosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 / z beonu B-15 2,50*0,25*0,25 1,40*0,25*0,25 50u KNR ,15 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,25+3,95)*2*0,25*0,25 1,15 51u KNNR ,03 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,25+3,95)*2/0,25*0,96*0,222/1000*2 (2,50+1,40)/0,20*0,96*0,222/ u KNNR ,14 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,25+3,95)*2*4*0,888/1000*2 (2,50+1,40)*4*0,888/ u KNNR ,06 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 10 kg (z koai konsrukcji) 10,0*3*2/1000 0,06 54 KNR ,41 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 6,24*22,0*3/1000 0,41 55 Uzupełnienia kg 471,84 Dosarczenie konsrukcji salowej 10,0*6+6,24*22,0*3 471,84 56 KNR ,27 Lekka obudowa dachów z blach salowych warswowych z rdzenie syropianowy gr.10c onowana eodą radycyjną - dach płaski 6,24*4,69 29,27 57 Uzupełnienia ,27 Dosarczenie - Płyy warswowe z rdzenie syropianowy 10c + obróbki syseowe 58u KNNR ,33 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (6,70+4,40)*2*(2,92+2,54)/2 -(2,0*2,10+0,90*1,20) 21,16-5,56 42,69-5,32 0,16 0,09 0,03 0,00 0,13 0,01 60,61-5,28

6 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 4 Nr Nazwa Jednoska iary 59u KNNR ,95 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (2,0+2,10*2+0,90+1,20*2)*0,10 0,95 60u KNNR ,08 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 0,90*1,20 1,08 61 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,25 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 1,0*0,25 0,25 62 KNR ,20 Wroa do garaży przyspawane do obeonowanych ościeżnic, podnoszone 2,0*2,10 4,20 63u KNNR ,73 Tynki zwykłe wewnęrzne II kaegorii ścian i słupów (5,0+3,70+0,80)*2*(2,75+2,40)/2-2,0*2,10 64u KNR ,24 Tynki zwykłe kaegorii III i IV ościeży oworów o powierzchni ponad 3, szerokości 20 c, wykonywane ręcznie (2,0+2,10*2)*0,20 1,24 65u KNNR ,00 Licowanie ścian wewnęrznych płykai glazurowanyi 25,0x20,0 c, w kolorach inensywnych, ocowanyi na klej (5,0+3,70+0,80)*2*2,0 38,00 66u KNNR ,97 Dwukrone alowanie bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich, farbą eulsyjną 44,73+1,24-38,0 7,97 67u KNNR ,10 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 5,0*3,70*0,60 11,10 68 KNNR ,78 Podkłady beonowe z beony B15 5,0*3,70*0,15 2,78 69 KNR BC ,50 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 2,5, ściany urowanej narażone na działanie wody bezciśnieniowej 5,0*3,70 18,50 70u KNNR ,50 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej grubości 20, zaare na osro 71u KNNR ,50 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej, ziana grubości o 10 [U=8] 72u KNNR ,50 Posadzki z płyek "Gres" o wyiarach powyżej 15x15 c, układanych eodą regularną na zaprawie klejowej 73u KNR ,20 Cokoliki płykowe z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (5,0+3,70+0,80+0,30)*2-2,40 17,20 74 KNR ,00 Kraki wenylacyjne,yp A do przewodów urowanych o obwodach do KNR ,00 Podsawy dachowe salowe,kołowe,yp B/I,w układach bezkanałowych,o średnicy wyloow do KNR ,00 Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy Budynek odwodnienia i higienizacji osadu (23) 77u KNNR ,97 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III (7,24+5,24)*2*1,25*1,20 6,20*4,20*0,75 78u KNNR ,37 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. III-IV (7,24+5,24)*2*0,55*0,10 1,37 79u KNNR ,37 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (7,24+5,24)*2*0,55*0,10 1,37 80u KNR ,37 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-15 (7,24+5,24)*2*0,45*0,30 3,37 48,93-4,20 37,44 19,53

7 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 5 Nr Nazwa Jednoska iary 81u KNNR ,03 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2/0,25*1,16*0,222/1000 0,03 82u KNNR ,09 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2*4*0,888/1000 0,09 83 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,72 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (7,24+5,24)*2*0,75 18,72 84u KNR ,56 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (7,24+5,24)*2*0,25*0,25 1,56 85 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie pły syropianowych do ścian gr. 6c (7,24+5,24)*2*1,0 24,96 86 KNR 0-17 IGM ,96 Przyklejenie jednej warswy siaki na ścianach 87 KNR ,50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - pierwsza warswa (13,03+8,72)*2*1,0 43,50 88 KNR ,50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe biuiczne pionowe wykonywane na zino z Dysperbiu - każda nasępna warswa 89u KNNR ,46 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny (7,24+5,24)*2*1,25*1,10 -(1,37+3,37+(7,24+5,24)*0,33*1,0) 90u KNR ,29 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c (7,24+5,24)*2*(3,29+2,65)/2 -(2,40*2,40+0,90*1,20) 91u KNNR Ościeża oworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły (cena 1 oworu) 92u KNR ,27 Belki i podciągi żelbeowe, o sosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 / z beonu B-15 2,90*0,25*0,25 1,40*0,25*0,25 93u KNR ,56 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-15 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (7,24+5,24)*2*0,25*0,25 1,56 94u KNNR ,04 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2/0,25*0,96*0,222/1000*2 (2,90+1,40)/0,20*0,96*0,222/ u KNNR ,20 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (7,24+5,24)*2*4*0,888/1000*2 (2,90+1,40)*4*0,888/ u KNNR ,08 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 10 kg (z koai konsrukcji) 10,0*4*2/1000 0,08 97 KNR ,90 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe 6,24*36,20*4/1000 0,90 98 KNR ,73 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 8,24*22,0*4/1000 0,73 99 Uzupełnienia kg 1 668,67 Dosarczenie konsrukcji salowej 10,0*4+6,24*36,20*4+8,24*22,0* , KNR ,42 Lekka obudowa dachów z blach salowych warswowych z rdzenie syropianowy gr.10c onowana eodą radycyjną - dach płaski 8,24*6,24 51, Uzupełnienia ,42 Dosarczenie - Płyy warswowe z rdzenie syropianowy 10c + obróbki syseowe 34,32-8,86 74,13-6,84 0,18 0,09 0,04 0,00 0,18 0,02

8 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 6 Nr Nazwa Jednoska iary 102u KNNR ,02 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (7,24+5,24)*2*(3,72+3,08)/2 -(2,40*2,40+0,90*1,20) 103u KNNR ,05 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku akrylowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (2,40+2,40*2+0,90+1,20*2)*0,10 1,05 104u KNNR ,08 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 0,90*1,20 1, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,25 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 1,0*0,25 0, KNR ,76 Wroa do garaży przyspawane do obeonowanych ościeżnic, podnoszone 2,40*2,40 5,76 107u KNNR ,24 Tynki zwykłe wewnęrzne II kaegorii ścian i słupów (7,0+5,0)*2*3,25-2,40*2,40 108u KNR ,44 Tynki zwykłe kaegorii III i IV ościeży oworów o powierzchni ponad 3, szerokości 20 c, wykonywane ręcznie (2,40+2,40*2)*0,20 1,44 109u KNNR ,20 Licowanie ścian wewnęrznych płykai glazurowanyi 25,0x20,0 c, w kolorach inensywnych, ocowanyi na klej (7,0+5,0)*2*2,0-2,40*2,0 110u KNNR ,48 Dwukrone alowanie bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich, farbą eulsyjną 72,24+1,44-43,20 30,48 111u KNNR ,00 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 7,0*5,0*0,60 21, KNNR ,25 Podkłady beonowe z beony B15 7,0*5,0*0,15 5, KNR BC ,00 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 2,5, ściany urowanej narażone na działanie wody bezciśnieniowej 7,0*5,0 35,00 114u KNNR ,00 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej grubości 20, zaare na osro 115u KNNR ,00 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej, ziana grubości o 10 [U=8] 116u KNNR ,00 Posadzki z płyek "Gres" o wyiarach powyżej 15x15 c, układanych eodą regularną na zaprawie klejowej 117u KNR ,20 Cokoliki płykowe z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (7,0+5,0+0,30)*2-2,40 22, KNR ,00 Kraki wenylacyjne,yp A do przewodów urowanych o obwodach do KNR ,00 Podsawy dachowe salowe,kołowe,yp B/I,w układach bezkanałowych,o średnicy wyloow do KNR ,00 Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy Składowisko osadu pod wiaą (24) 121u KNNR ,32 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 24,25*19,50*1,0 31,59+4,49 159,36 84,86-6,84 78,00-5,76 48,00-4,80 472,88 36,08 159,36

9 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 7 Nr Nazwa Jednoska iary 122 KNNR ,53 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III (24,0+19,25)*0,40*1,10*2 18,45*0,40*1,10*2*2 123u KNNR ,99 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II 9,75*1,50*0,10*4 9,75*1,40*0,10*4 48,0*0,35*0,10 124u KNNR ,99 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego 9,75*1,50*0,10*4 9,75*1,40*0,10*4 48,0*0,35*0, KNR ,59 Ściany oporowe żelbeowe - podsawa ściany (część pozioa) prosokąna o sopie płaskiej 9,75*1,40*0,30*4 9,75*1,30*0,30*4 126 KNR ,30 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.do 25 c 9,75*0,25*3,40*4 9,75*0,25*3,40*4 127 KNR ,80 Dylaacje 3,70*4 14, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,80 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej 48,0*0,85 40,80 129u KNR ,00 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 48,0*0,25*0,25 3,00 130u KNNR ,14 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (132,0+1008,0)/1000 1,14 131u KNNR ,57 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do /1000 3, KNR ,49 Beonowanie skosów beonowych niezbrojonych, beon B20 9,75*0,35*0,10/2*4*2 9,75*0,80*0,10/2*4*2 133 KNR BC ,57 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć 9,75*(0,30+1,0+0,30+1,0)*4 9,75*(0,23+0,80)*4 134 KNR ,75 Eleeny konsrukcji - słupy o asie do ,0/1000 1, KNR ,05 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe (43,0+1982,0+10,0+12,0)/1000 2, KNR ,48 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników (6072,0+405,0)/1000 6, Uzupełnienia kg ,00 Dosarczenie konsrukcji salowej 1750,0+43,0+1982,0+10,0+12,0+6072,0+405, , KNR ,64 Lekka obudowa dachów onowana eodą radycyjną z blach salowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10% 38,06 32,47 5,85 5,46 1,68 5,85 5,46 1,68 16,38 15,21 33,15 33,15 1,37 3,12 101,40 40,17 9,40*24,13*2 453, Uzupełnienia ,64 Dosarczenie - blacha T55x188 gr 0,75 140u KNNR ,26 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi ,13*2 48,26

10 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 8 Nr Nazwa Jednoska iary 141u KNNR Rury spusowe z PCW - fi 110 5,50* u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar u KNNR ,41 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 19,0*7,75*0,60*3 159, KNNR ,26 Podkłady beonowe z beony B15 19,0*7,75*0,15*3 66, KNR BC ,38 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe 265,05 159,36 19,50*7,75*3 453, KNR [R=0,955] 453,38 Posadzki beonowe gr.5 c zaare na gładko B KNR [R=0,955] 453,38 Posadzki - dodaek za pogrubienie posadzki o 1 c [R=11,5;M=11,5;S=11,5] 148 KNR ,50 Obraienia z kąownika 150x100x12 7,75*3*2 46,50 149u KNNR ,53 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny 150 KNR ,94 Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi silikaowyi ynków gładkich bez grun. (powierzchnie zewn.) 19,50*2,75*2 19,50*2,57*6 (19,50+2,75*2)*0,25*4 5 Sanowisko ycia sprzęu echnologicznego (21) 151u KNNR ,30 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 10,50*6,25*1,0 8,82+1,21 38, KNNR ,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III 107,25 300,69 25,00 (10,25+6,0)*2*0,40*1,0*2 26,00 153u KNNR ,15 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II 5,25*1,50*0,10*4 3,15 154u KNNR ,15 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego 5,25*1,50*0,10*4 3, KNR ,82 Ściany oporowe żelbeowe - podsawa ściany (część pozioa) prosokąna o sopie płaskiej 5,25*1,40*0,30*4 8, KNR ,59 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.do 25 c 5,25*3,40*0,25*4-0,40*0,60*3,40*4 157 KNR ,26 Ściany oporowe żelbeowe (część pionowa) o wys.do 4.5 i przekroju prosokąny, średnia gr.ponad 30 c 0,40*0,60*3,40*4 3, KNR ,40 Dylaacje 3,70*2 7, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,78 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej 5,75*0,85*2 9,78 65,63 10,03 38,64 17,85-3,26

11 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 9 Nr Nazwa Jednoska iary 160u KNR ,72 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 5,75*0,25*0,25*2 0,72 161u KNNR ,19 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (60,0+126,0)/1000 0,19 162u KNNR ,77 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do ,0/1000 0, KNR ,21 Beonowanie skosów beonowych niezbrojonych, beon B20 5,25*0,35*0,10/2*4 5,25*0,80*0,10/2*4 164 KNR BC ,23 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć 5,25*(0,30+1,0+0,30+1,0)*4 5,25*(0,23+0,80)*4 165 KNR ,83 Eleeny konsrukcji - słupy o asie do 1 827,0/1000 0, KNR ,52 Eleeny konsrukcji - podciągi dachowe 518,0/1000 0, KNR ,62 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników 621,0/1000 0, Uzupełnienia kg 1 966,00 Dosarczenie konsrukcji salowej 827,0+1139, , KNR ,01 Lekka obudowa dachów onowana eodą radycyjną z blach salowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10% 6,60*9,85 65, Uzupełnienia ,01 Dosarczenie - blacha T55x188 gr 0,75 171u KNNR ,60 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi u KNNR ,50 Rury spusowe z PCW - fi u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar u KNNR ,93 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw 5,75*10,23*0,60 38, KNNR ,82 Podkłady beonowe z beony B15 5,75*10,23*0,15 8, KNR BC ,38 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe 5,75*10,50 60, KNR [R=0,955] 60,38 Posadzki beonowe gr.5 c zaare na gładko B KNR [R=0,955] 60,38 Posadzki - dodaek za pogrubienie posadzki o 1 c [R=11,5;M=11,5;S=11,5] 179 KNR ,50 Obraienia z kąownika 150x100x12 5,75*2 11,50 180u KNNR ,00 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie ka. I-III, z zagęszczenie ręczny 181 KNR ,72 Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi silikaowyi ynków gładkich bez grun. (powierzchnie zewn.) 10,50*2,75*2 10,50*2,57*2 (10,50+2,75*2)*0,25*2 6 Agregaornia (27) 0,37 0,84 54,60 21,63 35,29 38,64 57,75 53,97 8,00

12 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 10 Nr Nazwa Jednoska iary 182u KNNR ,94 Roboy ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi o pojeności łyżki 0,15, z ranspore urobku saochodai saowyładowczyi do 5 na odległość do 1 k, grun o noralnej wilgoności ka. III 5,0*5,65*0,60 3, KNNR ,31 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki 0.15, głębokość wykopów do 3, ka.grunu I-III (5,65+0,40+5,0+0,40)*2*0,40*1,0 (5,65-0,40+5,0-0,40)*2*0,40*0,40 184u KNNR ,20 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5 z ręczny wydobycie urobku, w gruncie ka. I-II (5,34+4,64)*2*0,60*0,10 1,20 185u KNNR ,20 Podkłady beonowe na podłożu grunowy z beonu zwykłego B-7,5 z kruszywa nauralnego (5,34+4,64)*2*0,60*0,10 1,20 186u KNR ,99 Ławy fundaenowe żelbeowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-20 (5,34+4,64)*2*0,50*0,40 3,99 187u KNR ,35 Ławy fundaenowe beonowe prosokąne o szerokości do 0,6 z beonu B-20 4,40*0,20*0,40 0, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,98 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków beonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceenowej (5,34+4,64)*2*0,45 8,98 189u KNR ,25 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,34+4,64)*2*0,25*0,25 1, KNR BC ,76 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć (4,86+5,52)*2*1,0 20, KNR ,91 Przyklejenie pły z polisyrenu eksrudowanego od. 300 gr. 7c do ścian (5,0+5,65)*2*0,70 14, KNR ,91 Przyklejenie siaki z włókna szklanego na ścianach (5,0+5,65)*2*0,70 14,91 193u KNR ,68 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 i grub. 25 c z bloków wapienno-piaskowych drążonych ypu "3 NFD", kl. 15, na zaprawie ceenowo-wapiennej 5,10*2,80 5,10*2,55 4,90*(2,80+2,55)/2*2 -(0,90*1,20*2+0,70*0,95+0,90+0,90+1,0*2,10*2) 194u KNR ,00 Rygle (przewiązki) żelbeowe i przekrycia ścian z beonu B-20 w ścianach urowanych deskowane dwusronnie, przy szerokości przewiązek do 0,3 (5,34+4,64)*2*0,25*0,20 1,00 195u KNNR ,06 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, żebrowanyi o średnicy do 14 (5,34+4,64)*2/0,30*1,56*0,222/1000 (5,34+4,64)*2/0,20*0,96*0,222/1000 (5,34+4,64)*2/0,20*0,86*0,222/ u KNNR ,21 Zbrojenie konsrukcji onoliycznych pręai salowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (5,34+4,64)*2*4*0,888/1000 (5,34+4,64)*2*4*0,888/1000 (5,34+4,64)*2*4*0,888/ u KNR ,60 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*2*4 1,50*2*2 198 KNR ,40 Eleeny konsrukcji - pławie z kałowników (6,04*2+6,24)*22,0/1000 0,40 16,95 3,99 9,16 3,15 14,28 13,01 26,22-8,83 0,02 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 9,60 6,00

13 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 11 Nr Nazwa Jednoska iary 199 Uzupełnienia kg 403,04 Dosarczenie konsrukcji salowej (6,04*2+6,24)*22,0 403, KNR ,99 Lekka obudowa dachów z pły warswowych gr. 10c z rdzenie syropianowy onowana eodą radycyjną - dach płaski o nachyleniu do 10% 5,74*5,05 28, Uzupełnienia ,99 Dosarczenie - płya warswowa gr. 10c z rdzenie syropianowy 202 KNR ,47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (5,74+5,05)*2*0,30 6, KNR ,44 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,74*0,25 1,44 204u KNNR ,74 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - Gara fi u KNNR ,50 Rury spusowe z PCW - fi u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar KNR Wywierzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździse o średnicy KNR ,01 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych o gr.12 c z bloków wapienno-piaskowych drążonych ypu 3NFD o wys.do 4.5 4,90*(2,80+2,55)/2-1,0*2,10 209u KNNR ,16 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow.powyżej 1,0 do 1,5 0,90*1,20*2 2,16 210u KNNR ,60 Drzwi salowe pełne ocieplone 0,90*2,0*2 3,60 211u KNR ,00 Czerpnie ścienne, salowe prosokąne, yp A, o obwodach do KNR ,00 Czerpnie lub wyrzunie ścienne, prosokąne, yp A o obwodach do u KNNR ,00 Ościeżnice salowe ypu FD7 214u KNNR ,80 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, pełne, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,90*2,0 1,80 215u KNNR ,75 Docieplenie ścian budynków płyai syropianowyi o grubości 10 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku silikaowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 5,10*2,80 5,10*2,55 5,10*(2,80+2,55)/2*2 -(0,90*1,20*2+0,70*0,95+0,90+0,90+1,0*2,10*2) 216u KNNR ,03 Docieplenie ościeży płyai syropianowyi o grubości 3 c eodą lekką okrą, z wyprawą z ynku silikaowego - fakura nakrapiana lub rusykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 (0,90+1,20*2)*2*0,10+(0,70+0,95*2)*0,10+(0,90+0,90*2)*0,10+(1,0*2,10*2)*2*0,10 2, KNR ,90 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c (0,95*2+0,75+0,95)*0,25 0,90 218u KNR ,97 Tynki zwykłe III kaegorii ścian i słupów wykonywane ręcznie (5,10-0,12)*2,70 (5,10-0,12)*2,45 4,40*(2,70+2,45)/2*2*2 219u KNNR ,15 Podkłady na podłożu grunowy z ubiego piasku do zapraw (2,0*4,40+2,98*4,40)*0,60 13, KNNR ,96 Podkłady beonowe z beony B15 (2,0*4,40+2,98*4,40)*0,15-2,80*0,78*0,15 13,11-2,10 14,28 13,01 27,29-8,83 13,45 12,20 45,32 3,29-0,33

14 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 12 Nr Nazwa Jednoska iary 221 KNR BC ,73 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K na pow. narażonej na wilgoć grunową - powierzchnie pozioe (2,0*4,40+2,98*4,40) -2,80*0,78 222u KNR ,73 Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej M-7 grubości 20 zaare na osro 223u KNR ,73 Dodaek lub porącenie za zianę grubości o 10 warswy wyrównawczej z zaprawy ceenowej M-7 [U=8] 224u KNR ,11 Posadzki z płyek "Gres" 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą 225u KNR ,80 Posadzki z płyek "Gres" 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą w poieszczeniach niejszych od u KNR ,36 Cokoliki wysokości 10 c z płyek gresowych układane na klej eodą zwykłą z przecinanie płyek - cokolik 10 c (2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2-1,0*4 227u KNR ,72 Malowanie zwykłe farbą falową ynków wewnęrznych - dwukronie bez szpachlowania (2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2*2,0-1,0*2,0*4 228u KNR ,25 Malowanie dwukrone bez grunowania ynków wewnęrznych gładkich farbą eulsyjną 70,97 -(2,0+4,40+2,98+4,40+0,20*2)*2*2,0 7 Budynek adinisracyjny i laboraoriu (13) 7.1 Roboy budowlane 229 KNR ,32 Roboy wsępne i przygoowawcze - zerwanie nawierzchni z pły chodnikowych (14,39+0,90+12,53+0,90)*2*0,90 -(2,20+3,0+3,0)*0, KNR ,15 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 1,20*2,0*2 1,50*1,50*16 1,50*1,80*2 0,90*2,33 1,50*2,51 1,50*2, KNR ,00 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do KNR ,00 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do , KNR ,20 Wykucie z uru podokieników beonowych z lasryko 0,70*2+1,0*4+1,40+1,60*16+1,30*2+1,60*2 38, ,06 Rozebranie wykładziny ściennej z płyek (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 (( )+( )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90*4+0,80+0,70*4)*2,0 235 KNR ,36 Rozbiórka pokryć z papy na dachach beonowych - pierwsza warswa 236 KNR ,36 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - nasępna warswa 237 KNR ,30 Rozebranie urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów ip.z blachy nie nadającej się do użyku (17,45+12,40)*2*0,25 (1,08+0,38+0,64+0,38+0,9+0,55+1,54+0,38+1,08+0,38+0,44+0,38+1,05+1,55)*2*0, KNR ,90 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyku 17,45*2 34,90 21,91-2,18 28,36-4,00 56,72-8,00 70,97-56,72 51,70-7,38 4,80 36,00 5,40 2,10 3,77 3,08 2 5,00 23,20-4,64 76,90-14,40 14,93 5,37

15 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 13 Nr Nazwa Jednoska iary 239 KNR ,00 Rozebranie rur spusowych z blachy nie nadającej się do użyku 7,20*5 36, KNR ,08 Rozbiórka beonowych czapek koinowych 1,18*0,48+0,74*0,48+1,0*0,65+1,64*0,48+1,18*0,48+0,54*0,48+1,15*1,65 5, KNR ,02 Rozebranie koinów wolno sojących (1,08*0,38+0,64*0,38+0,90*0,55+1,54*0,38+1,08*0,38+0,44*0,38)*0,60 1,05*1,55*1,0 242 KNR ,94 Rozebranie posadzki z płyek na zaprawie ceenowej 3,93+2,26+3,31+28,26+11,45+2,26 14,24+14,78+26,72+5,03+14, KNR ,65 Zerwanie posadzki z worzyw ucznych 15,66+19,32 158,42-(5,03+14,70+14,24+14,78) 244u KNR ,95 Wywóz gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi do 5 na odległośćdo 1 k 44,32*0,05+55,15*0,08+(0,80*2,0*11+0,80*2,0*7+0,70*2,0+0,60*2,0*3)*0,08+38,20*0,030*0,05+81,06*0, ,36*0,02+5,08*0,07+3,59+126,94*0,03+114,65*0,01 24,95 245u KNR ,95 Dopłaa za każdy nasępny 1 k wywozu gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi do 5 [U=9] 246u KNNR ,40 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o powierzchni powyżej 2,0 1,50*1,80*2 1,50*1,50*16 247u KNNR ,95 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. powyżej 1,5 do 2,0 1,30*1,50 1,95 248u KNNR ,88 Okna jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow.powyżej 0,6 do 1,0 0,60*1,20*2 1,20*0,60*2 249u KNNR ,10 Drzwi balkonowe jednokoorowe z PCW ypu VEKA z okuciai obwiedniowyi 0,90*2,33 2, KNR ,00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad ,00 '(1,40+1,60*16+1,30*2+1,60)*0, KNR ,00 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do ,00 '0,70*2+1,0*4 252u KNNR ,60 Ościeżnice drewniane drzwi wewnęrznych, bez alowania 0,80*2,0*11 0,80*2,0*7 0,70*2,0 0,60*2,0*3 1,20*2,0*2 253u KNNR ,40 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, pełne, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,80*2,0*11 1,20*2,0*2 254u KNNR ,20 Skrzydła drzwiowe płyowe, wewnęrzne, oszklone, wewnąrzlokalowe, fabrycznie wykończone - alowane całkowicie 0,80*2,0*7 0,70*2,0 0,60*2,0*3 255u KNNR ,85 Drzwi aluiniowe przyykowe zewnęrzne oszklone 1,50*2,51 1,50*2, Uzupełnienia ,85 Dosarczenie - Drzwi aluiniowe przyykowe ocieplone 1,39 1,63 51,47 75,47 34,98 109,67 5,40 36,00 1,44 1,44 17,60 11,20 1,40 3,60 4,80 17,60 4,80 11,20 1,40 3,60 3,77 3,08

16 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 14 Nr Nazwa Jednoska iary 257 KNR ,90 Wykopy wąskoprzesrzenne nieuocnione o szer.dna do 1.5 i głęb. do 1.5 w gruncie ka.iii (14,39+0,40+12,53+0,40)*2*0,40*1,0 -(2,20+3,0+3,0)*0,40*1,0 258 KNR ,68 Odbicie ynków wewnęrznych na ścianach, filarach, pilasrach o powierzchni odbijanych ynków do 5 z zaprawy ceenowo-wapiennej (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,0*0,50 -(2,20+3,0+3,0)*1,0*0, KNR ,68 Przecieranie isniejących ynków zewnęrznych ceenowo-wapiennych na ścianach loggiach, balkonach, ka.ynku II (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,0*0,50 -(2,20+3,0+3,0)*1,0*0, ,68 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia do KNR BC ,50 Uszczelnienie zewnęrzne części podzienych z powłok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5, ściany beonowe narażone na wilgoć (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*1,40 -(2,20+3,0+3,0)*1, KNR ,50 Przyklejenie pły z polisyrenu eksrudowanego od. 300 gr. 7c do ścian 263 KNR ,43 Przyocowanie pły syropianowych za poocą dybli polipropylenowyi do 120 do ścian z cegły (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*0,40*3 -(2,20+3,0+3,0)*0,40*3 264 KNR ,14 Przyklejenie siaki z włókna szklanego na ścianach (14,39-0,07+12,53-0,07)*2*0,40 -(2,20+3,0+3,0)*0, KNR nr C ,14 Bezspoinowy syse dociepleń - wykonanie cienkowarswowej wyprawy z ynku ozaikowego o fakurze "kornikowej" - grunowanie podłoża, pierwsza warswa 266 KNR nr C ,14 Bezspoinowy syse dociepleń - wykonanie cienkowarswowej wyprawy z ynku ozaikowego o fakurze "kornikowej" na belkach, słupach prosokąnych i cylindrycznych, ziarno 1,4-2, ,90 Zasypywanie wykopów z przerzuai ziei na odl.do 3 i ubicie warswai co 15 c w gruncie ka.iii 268 KNNR ,01 Chodniki z pły beonowych o wy.35x35x5 c na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskie (17,47+12,61)*2*0,70-3,0*0,70 269u KNR ,62 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 z pusaków ściennych ceraicznych ypu U/220 o grubości 25 c 22,18-3,28 26,78-4,10 26,78-4,10 74,98-11,48 18,31*2+3,0*1,0 39,62 270u KNNR ,72 Docieplenie ścian z oworai wraz z ościeżai przez przyklejenie syropianu od. 15 (dawne M 20) grub. 100, i jednej warswy siaki na pow. be. lub oynkowanej z pokrycie wyprawą silikaową (17,47+12,61)*2*6,90 18,31*2+3,0*1,0 271u KNR ,15 Koiny wolnosojące w budynkach, z cegieł budowlanych pełnych wieloprzewodowe, o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły na zaprawie ceenowo-wapiennej (1,08*0,38+0,64*0,38+0,9+0,55+1,54*0,38+1,08*0,38+0,44*0,38)*3,20 1,05*1,55*3,50 272u KNR ,08 Nakrywy ayk ścian ogniowych i koinów o średniej grubości płyy 7 c z beonu B-15 1,18*0,48+0,74*0,48+1,0*0,65+1,64*0,48+1,18*0,48+0,54*0,48+1,15*1,65 5, KNR ,58 Izolacje z folii polieylenowej na sucho pozioe na sucho - 1 warswa 16,74*6,20*2-3,0*3,0 274u KNR ,58 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warswy pły z wełny ineralnej do izolacji sropów drewnianych, sufiów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości ,74*6,20*2-3,0*3,0 275u KNR ,58 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warswy pły z wełny ineralnej do izolacji sropów drewnianych, sufiów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości każda nasępna warswa 64,27-9,84 21,42-3,28 42,11-2,10 415,10 39,62 10,45 5,70 207,58-9,00 207,58-9,00

17 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 15 Nr Nazwa Jednoska iary 276u KNR ,71 Murłay o przekroju poprzeczny ponad 180 c 18,0*0,14*0,14 15,0*0,14*0,14 3,75*0,14*0,14 277u KNR ,36 Ray górne i pławie o długości ponad 3 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 18,0*0,14*0,18*3 1,36 278u KNR ,79 Podwaliny krókie o długości ponad 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 13,40*0,14*0,14*3 0,79 279u KNR ,33 Słupy o długości ponad 2 o przekroju poprzeczny 180 c 2,38*0,14*0,14*7 0,33 280u KNR ,50 Słupy o długości do 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 12,75*0,14*0,14*5*2 2,50 281u KNR ,20 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 i przekroju poprzeczny do 180 c 7,65*( )*0,05*0,14 4,34*5*0,05*0,14 282u KNR ,54 Kleszcze o przekroju poprzeczny do 180 c 5,57*0,038*0,16*2*8 0,54 283u KNR ,14 Wyiany i rozpory o przekroju poprzeczny do 180 c (1,80*2*3+1,20*2*4)*0,05*0,14 0,14 284u KNR ,29 Wiarownice o przekroju poprzeczny do 180 c (7,65+18,0)*2*0,025*0,23 0,29 285u KNR ,47 Ołacenie połaci dachowych łaai 38x50 rozsawie ła ponad 24 c 18,0*7,65*2-3,0*3, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konsrukcje budowlane ,47 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łaach powierzchnia dachu ponad KNR ,39 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (7,65+18,0)*2*0,30 15, KNR ,57 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 18,0*0,25*2 (1,08+0,38+1,54+0,90+1,05+1,08+0,44+0,30*7)*2*0,25 (0,38+0,64+0,38+0,55+1,55+0,38+0,38+0,30*7)*2*0,25*1, u KNNR ,00 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki fi ,0*2 36,00 290u KNNR ,00 Leje spusowe - roziar 180/ u KNNR ,00 Rury spusowe z PCW - fi 150 7,20*4+8,20 37,00 292u KNR ,76 Przecieranie ynków z zeskrobanie farby lub zdzieranie ape na sropach, biegach i spocznikach 325,76 325,76 0,35 0,29 0,07 3,05 0,15 275,40-9,93 9,00 4,29 3,28

18 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 16 Nr Nazwa Jednoska iary 293u KNR ,63 Przecieranie ynków z zeskrobanie farby lub zdzieranie ape na ścianach (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+(2,76+4,01+2,76+4,01))*3,30 (1,60+2,05*2)*0,17+(1,60+2,51)*0,27 -(0,70*2,05*2+1,30*2,10*2+0,90*2,05+1,60*2,51+1,60*2,05*2) (( )+( )+( )+( ))*3,30 -(0,90*2,05*6) (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( ))*3,20 -(0,90*2,05*13) (( )+( )+0,10*2)*1,30 (( )+( )+( )+( )+( ))*1,20 389,10 2,08-20,75 184,87-11,07 511,17-23,99 15,08 46,14 294u KNNR ,62 Jednowarswowa gładź gipsowa na ścianach i sufiach [U=2] 325,76-(6,40+3,31+2,18+28,71+19,37) 265,79 (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+(2,76+4,01+2,76+4,01))*3,30 (1,60+2,05*2)*0,17+(1,60+2,51)*0,27 -(0,70*2,05*2+1,30*2,10*2+0,90*2,05+1,60*2,51+1,60*2,05*2) 389,10 2,08-20,75 (( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( ))*3,20 -(0,90*2,05*13) (( )+( )+0,10*2)*1,30 511,17-23,99 15,08 (( )+( )+( )+( )+( ))*1,20 46, Uzupełnienia ,00 Dosarczenie - kraki wenylacyjne , ,00 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia ponad 5 ( )*2,0 -(0,90*3+0,70)*2, ,06 Tynki wewnęrzne zwykłe ka.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pusaków ceraicznych, gazo- i pianobeonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi poieszczenia do 5 (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 ((0, )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90+0,80+0,70*3)*2,0 298u KNNR ,06 Licowanie ścian na goowy i wyrównany podłożu płykai kaionk. szkliw. o wyiarach 20x20 c, przy zasosowaniu asy klejącej i asy fugowej ( )*2,0 -(0,90*3+0,70)*2,0 (( )+( )+0,10*2)*2,0 -(0,71*2+0,90)*2,0 ((0, )+( )+( )+( ))*2,0 -(0,90+0,80+0,70*3)*2,0 29,80-6,80 23,20-4,64 47,10-7,60 29,80-6,80 23,20-4,64 47,10-7,60 81, KNR ,39 Grunowanie powierzchni pionowych 325, , , KNNR ,62 Malowanie podłoży gipsowych farbą eulsyjną, dwukrone 301 KNNR ,77 Tynki wewnęrzne gładkie - alowanie farbą eulsyjną bez grunowania dwukrone 1418, ,62 233,77

19 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 17 Nr Nazwa Jednoska iary 302 KNR ,45 Warswy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej o grub.5 wykonywane w poieszczeniach o powierzchni ponad 8 28,26+11,45 14,24+14,78+26,72+14,70 15,66+19,32 158,42-(5,03+14,70+14,24+14,78) -(7,71+4,32+4,29+5,03) 303 KNR ,14 Warswy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej o grub.5 wykonywane w poieszczeniach o powierzchni do 8 3,93+2,26+3,31+2,26 5,03 (7,71+4,32+4,29+5,03) 304 KNR BC ,66 Izolacje i uszczelnienia z eleasycznej asy uszczelniajacej SANIFLEX w poieszczeniach wilgonych - grunowanie preparae ASO-UNIGRUND-K 39,71 70,44 34,98 109,67-21,35 3,93+14,70+5,03 23, KNR BC ,66 Izolacje i uszczelnienia z eleasycznej asy uszczelniajacej SANIFLEX w poieszczeniach wilgonych - pow. pozioej 306u KNR ,45 Posadzki z płyek kaionkowych szkliwionych 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą 307u KNR ,14 Posadzki z płyek kaionkowych szkliwionych 30x30 c układanych na klej eodą zwykłą w po. niejszych od KNR ,33 Okładziny schodów z płyek układanych na klej eodą kobinowaną - przygoowanie podłoża [RMS=2] 1,30*(0,28+0,163)*22+2,76*1,20 3,0*3,0+3,0*0,15*3 309u KNR ,33 Okładziny schodów z płyek "Gres" 30x30 c, układanych na klej eodą kobinowaną 310u KNR Dwukrone alowanie farbą falową nawierzchniową powierzchni pełnych ealowych, 0,80*2,0*(1*2+0,50)* Roboy saniarne 311 KNR 4-02 WACETOB-Zeszyy CNiKRB ,00 Deonaż czerpni lub wyrzuni dachowych wraz z podsawai o obwodach do u KNNR kpl 3,00 Deonaż urządzeń saniarnych: usępu z iską porcelanową lub żeliwną 313u KNNR kpl 5,00 Deonaż urządzeń saniarnych: uywalki porcelanowej 314u KNNR kpl 3,00 Deonaż urządzeń saniarnych: zywaka, zlewozywaka żeliwnego lub kaionkowego 315u KNNR kpl Deonaż urządzeń saniarnych: brodzik naryskowy z kabiną 316u KNNR Deonaż zaworu czerpalnego (wypływowego) fi u KNNR ,00 Deonaż baerii uywalkowej lub zywakowej ściennej 318u KNNR Deonaż baerii naryskowej ściennej z naryskie wężowy 319u KNNR kpl 3,00 Monaż usępów ypu "kopak" 320u KNNR kpl 5,00 Monaż uywalek porcelanowych z syfone z worzywa ucznego 321u KNNR ,00 Monaż zlewozywaków ze sali nierdzewnej na szafkach - 2-koorowych 322u KNNR kpl Monaż brodzików pod naryski z worzyw ucznych 900x u 4-1 kpl Kabina naryskowa 90x90c 324u KNNR Monaż zaworów do WC o średnicy u KNNR ,00 Monaż baerii uywalkowych lub zlewozywakowych ściennych 326u KNNR Monaż baerii naryskowych ściennych osiężnych z naryskie przesuwny 327u KNR ,00 Wyrzunie dachowe salowe, kołowe, d:150 11,76 5,03 21,35 15,98 10,35

20 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 18 Nr Nazwa Jednoska iary 8 Popownia główna ze sacją zlewną (1.1) 328 KNR ,14 Rozebranie pokryć dachowych i ścian z blachy nie nadającej się do użyku 156,40+101,74 258,14 329u KNR ,37 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyku 330u KNR ,25 Rozebranie rur spusowych z blachy nie nadającej się do użyku 331 KNR ,60 Deonaż balusrad schodowych i balkonowych oraz konsrukcji schodów i świelików salowych 332 KNNR ,01 Drzwi salowe i przegrody pełne - deonaż [R=0,4;M=0;S=0] 1,40*2,15 3,01 333u KNNR ,01 Drzwi salowe pełne 1,40*2,15 3,01 334u KNNR ,19 Wykonanie na budowie i onaż konsrukcji spawanych o asie eleenu 100 kg (z koai konsrukcji) (2,40*2*3+2,20+1,50)*10,60/1000 0,19 335u KNNR ,74 Lekka ealowa obudowa z blachy fałdowej bez ocieplenia, dachów płaskich o nachyleniu do 10% 336u KNNR ,40 Lekka ealowa obudowa ścian z blach fałdowych bez ocieplenia 337 Uzupełnienia ,14 Dosarczenie - blacha rapezowa powlekana T ,40+101,74 258, KNR ,59 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 10,37*0,25 2,59 339u KNNR ,37 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - fi u KNNR ,00 Leje spusowe Gara - roziar u KNNR ,25 Rury spusowe z PCW - fi KNR BC ,34 Czyszczenie ręczne powierzchni beonowych pozioych 343 KNR BC ,34 Ręczne wypełnianie ubyków powierzchni konsrukcji beonowych z przygoowanie podłoża i warswą szczepna - gr. do 5 - powierzchnie pozioe 344 KNR 7-12 WACETOB ,04 Czyszczenie szlifierkai powierzchni pionowych i skośnych cylindrycznych (4,20+4,20)*2*7,65*2 257, KNR 7-12 WACETOB ,09 Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych i skośnych cylindrycznych 91,0/1000 0,09 346u ,93 Wykonanie przekrycia hereycznego z kopozyów poliesrowo-szklanych z pły TWS w posaci łupin z hereyczną klapą inspekcyjną 2,75*4,70 12,93 347u 2-1 8,60 Wyiana barierki salowej na barierke ze sali nierdzewnej h=1,10 348u KNNR ,28 Poosy - (konsrukcja ocynkowana i alowana) 180x140c 282,0/1000 0, Uzupełnienia kg 28 Dosarczenie - poos - konsrukcja ocynkowana i alowana 350u KNNR ,09 Drabiny ze sali nierdzewnej 765c 91,0/1000 0, Uzupełnienia kg 91,00 Dosarczenie - drabiny ze sali nierdzewnej 352 KNR ,74 Czyszczenie przez szczokowanie ręczne od sanu B do 3-go sopnia czysości konsrukcji szkieleowych ,74 Malowanie pędzle (farby do grunowania chlorokauczukowe) konsrukcji szkieleowych ,74 Malowanie pędzle (ealie chlorokauczukowe) konsrukcji szkieleowych

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Koszorysowanie FORTE 14.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Przebudowa i nadbudowa isniejącego budynku pralni z częścią dydakyczną - san surowy owary Idenyfikaor koszorysu: 2015 ZAMIENNYVER 1,2 W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 45262300-4 45262522-6 45410000-4 45442100-8 Insalowanie wind Beonowanie Roboy urarskie Tynkowanie Roboy alarskie Nazwa inwesycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Klimas Przedsiębiorswo Budowlano Projekowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krooszyn NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA SALĘ ĆWICZEŃ ORAZ WYKO- NANIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1 Koszorysowanie FORTE 9.52 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa szkoły wraz z salą ginasyczną w Korzeniowie Idenyfikaor koszorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar robó wyk.dn: 2008-11-14 sr. 1 Nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Nazwa zaówienia: Obiek Nr 6- Przebudowa isniejącej wiay garażowej Adres: Inwesor: Zgorzelec, ul. Idzikowskiego 2 Tauron Dysrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Jeleniej Górze przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4525000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) NAZWA INWESTYCJI : Reon dachu -sryropap ADRES INWESTYCJI : ul Zięka 60, 41-940 Piekary Śląskie INWESTOR : MOSIR ADRES INWESTORA : ul Olipijska 3, 41-940 Piekary Śląskie WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-07-14 str. 1

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-07-14 str. 1 Koorysowanie FORTE 13.01 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. JASKÓŁCZA 17 DZ. NR 27/17, 27/15 I 24 Sawka robocizny: Walua: PLN Idenyfikaor koorysu: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Budowa budynku przedszkola. Roboy ziene- CPV 45- d.. KNR-W - 9- KNR-W - d.. 9- KNR - d.. 7-4 KNR - d.. 8-5 KNR-W - d..

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4.

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4. Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa wejscia budynku Zespolu Szkóù ponadginnzjalnych przy ul.poczowej w Mysùowicach 1 45100000-8 Roboy rozbiórkowe 1 d.1 KNR 4-01 0349-02 2 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych w rejonie Hali Kra GOŚ ŁAM Lp Podsawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 ROBOTY DEMONTAZOWE 1 KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z blach salowych fałdowych bez ocieplenia onowaną 2 d1 1007-01 eodą radycyjną

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011.

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011. INWESTOR PROJEKT MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI ULICA PIOTRKOWSKA 104 90-926 ŁÓDŹ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ADRES DZ. NR: 31/14, 33/1, 34/5 OBRĘB W-3 ULICA OPOLSKA - ŁÓDŹ FAZA OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski ARP Zespół Usług Projekowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobóki 21a/4 KOSZTORYS Slepy - Rozbudowa i przebudowa - dobudowa windy zewnęrznej ośrodka zdrowia w Baninie przy ul. Loniczej 31 adres : Banino, ul Lonicza

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 45332000-3 4521420-2, Roboy budowlane w za K O S Z T O R Y S 01-224 WARSZAWA UL.KASPRZAKA 44/52 N A K Ł A D C Z Y Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 21420-2,Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher Pracownia Projekowo Koszorysowa CADI- MA Paweł Macher 67-200 Głogów ul. Oriona /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000 Hunik Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Podjazd dla osoby niepełnosprawne) 1Roboy rozbiórkowe KNR-W 4-1 Rozebranie eleenów sropów drewnianych - belki sropowe o przekroju do d.1 44-7 analogia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboy budowlane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Szkoła Raownicwa oraz V Oddział Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu a.s.p.a. Pracownia Archiekoniczna ul. Kwiaowa 13, 8-306 Wałbrzych Kasy sadionu przedmiar -dla projeku Zagospodarowanie erenów sporowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu Klasyfikacja robó

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców NAZWA INWESTYCJI : GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO Konseal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kaziierza 60 lok. U2 01-248 Warszawa "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 1 - KASYNO wraz z owarzyszącyi urzadzeniai budowlanyi

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV 1KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych zewnętrznych d.1 0354-12 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 16.750 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Insalowanie drzwi 45431000-7 Kładzenie płyek 45233220-7 Roboy w zakresie nawierzchni dróg 45443000-4 Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony. Ul. Arkońska 4, Szczecin

PRZEDMIAR. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony. Ul. Arkońska 4, Szczecin Saodzielny Publiczny Wojewódzki Szpial Zespolony Ul. Arkońska 4, Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reon gzysu wieńczącego wraz z wyiana pokrycia dachu na budynky J ADRES INWESTYCJI : UL. ARKOŃSKA 4,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych. Wenylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1 KNR 4-01 0354-13 2 KNR 2-02 d.1 2004-01 3 KNR 4-02 d.1 0314-07 4 KNR 4-01 d.1 0425-02 5 KNR 4-01 d.1 0333-12 6 KNR-W 2-02 d.1 0616-09 7 KNR-W 2-17

Bardziej szczegółowo

3 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo - administracyjnego

3 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo - administracyjnego Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo - adinistracyjnego Zaówienie: Lokalizacja: 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projek konsrukcji klaki oświeleniowej w isniejącym obiekcie Mościcie Cenrum Kulury w Tarnowie. CZĘŚĆ: Konsrukcyjna NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: DZIAŁ ROBÓT: - 45000000

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O POCHYLNIĘ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : NAGOSZYN,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 00-583 Warszawa Aleje Ujazdowskie 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reon schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegaury Cenralnego Biura Anykorupcyjnego w Kaowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 0401 0515-0500 1.2 KNR 0401 0804-0700 1.3 KNR 0404 0502-0100 1.4 KNR 0401 0515-0500 1.5 KNR 0401 0804-0700 1.6 KNR 0404 0502-0100 1.7 KNR 0401 0349-0200 1.8 KNR 0401 0349-0200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B-01.00 CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B-01.00 CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BUDOWA OGRODZENIA, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 6407/10, OBRĘB 104 RAKSZAWA branża: roboy budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CARBO PROJEKT Sp. z o.o. 4-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 PRZEDMIAR - Budowa odsawy aśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i sacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboy remonowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OŚRODKA POSTAW TWÓRCZYCH - REMONT STREFY WEJŚCIOWEJ I ELEWACJI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261900-3

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : BUDOWA BUDYNKÓW - MIESZKANIA SOCJALNE Stan surowy zamknięty II etap : Czerwionka - Leszczyny Ul. Polna nr działki 4457/348

KOSZTORYS ŚLEPY. : BUDOWA BUDYNKÓW - MIESZKANIA SOCJALNE Stan surowy zamknięty II etap : Czerwionka - Leszczyny Ul. Polna nr działki 4457/348 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DATA OPRACOWANIA Sawka roboczogodziny Czerwionka Leszczyny ul Ligonia 5c KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 Projekowo-Koszorysowe Usługi Budownicwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4511-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remon budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 KNR 4-01 0336-07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemenowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010 ROBÓT nr 009/0/00 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - wykonanie sropów poddasza użykowego i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 90P-09-U.

Przedmiar robót 90P-09-U. Przedmiar robót 90P-09-U. Roboty budowlane. Obiekt Kod CPV 45211100-0 Budowa Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 189 Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP.

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. P.P.B.H. "BUDART" 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 40/108 ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDA PRZY U. SŁOWIAŃS- KIEJ U.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Kategoria robót: 45.26.12.00 (Wymiana pokrycia dachu niŝszej części Ratusza).

Kategoria robót: 45.26.12.00 (Wymiana pokrycia dachu niŝszej części Ratusza). Załącznik nr 1 - Przediar robó Nazwa zadania: Reon zabykowego obieku Rausza w Srzelcach Op. wyiana pokrycia dachu części niŝszej Kaegoria robó: 45.26.12.00 (Wyiana pokrycia dachu niŝszej części Rausza).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MEGAM Janusz Malinowski Chełm, Lubelska 8 PRZEDMIAR

MEGAM Janusz Malinowski Chełm, Lubelska 8 PRZEDMIAR MEGAM Janusz Malinowski Cheł, Lubelska 8 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Strona 1/7 Przediar 1 NOWO PROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE I GALERIA KLATKA I i II KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłożu gruntowy 2 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław DPI MALACHIT ul. Kętrzyńska 7 5-4 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku powiatowej i iejskiej biblioteki publicznej ADRES INWESTYCJI : Oleśnica, ul. M. Reja INWESTOR : POwiatowa i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m Lp. Podstawa 1 KNR AT- 05 1651-01 2 KNR AT- 05 1663-04 3 KNR 0-28 2620-01 4 KNR 0-33 0122-01 5 KNR 0-33 01-03 6 KNR 0-33 0101-03 7 KNR 0-33 0123-04 8 KNR 0-17 2609-9 KNR 0-33 0118-08 Opis i wyliczenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku 1. 1.1 45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 5,505 0349-02 0349-02 1.1.3 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne srona:1 Pracownia Projekowa "MAXPOL" 26-600 Rado ul. śeroskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214210-5 Szkoły podsawowe 45212222-8 Sale ginasyczne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Gmina Gaworzyce, miejscowość Kłobuczyn - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie BUDOMEX ul. Wodna 1B 86-105 Świecie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboy w zakresie burzenia, roboy ziene 45262210-6 Fundaenowanie 45262522-6 Roboy urarskie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 2 d.1 1101-03 3 d.1 1101-03 1101-04 4 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 5 d.1 0114-05 6 d.1 0114-05 z.o. 2.12.

Bardziej szczegółowo

Jeleniewo Gina.KST Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1DOCIEPLENIE ŚCIAN i COKOŁU 1KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 c 3 d.10212-01 [18.6-2.8]*[1.05*0.12+0.36*0.15]

Bardziej szczegółowo