! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!"

Transkrypt

1 ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1

2 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# #$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & ) #: # ##"$ $# : # $ 7; # $ 7; $$ #$ " $ /3 +&7 +!$& # & +$ $$ :!# # ; &# :"! &#$$9&# $< & # &# =!!43.#$! $$9&# $ 2 CZ

3 0 %/ 1&'/ >9 8 $ & +? +!$ CZ + / 3

4 4 2 $ / *"#.102* A 9$ 6 A"#$.*023 * 2"#$.430/3 B + A"#$.*043 CZ

5 2 CZ 3) 2 %?#!'!!8C<# <D ' 5 =C,<D #E # =4E &D4256E!D$256 ( 5 6 & D #& $"$$ %!D$ ( 4(2*43FA*63A*F*AAG$ 4&6 2(2*43FA*63A*F*AAG$ # 4&6 /(D(2*/3FA*63A*F*2*F4122 :#(2*22F*2*FA*63A*F/A/3 G$!!$#4&6 A(2*43FA*63A*F*AG$ 4&36 6(2*43FA*63A*F*AG$ # 4&36 4) 5% 333 #& <HHH=# # ##$#$ D<8HH= &#! 6)?# $ K$5$ # $ D<8HH=$ # <CHH=& 6 $ # $ # <CHH=,#$ 3563;#& $"$#$ 7) 5 # $ % 8 L $ #$ D $ #! # 9) % ":;1 # ) $"$ DD $" 5

6 CZ <) % ":*=>0 # )$ DD?) K$ ## +$ &"#,M+ ) % ":;1 ) $"$ # $" C) % =05=DD #$! 3E) % ":*=>0 )$ # 33) % =* =C,< # =456<!D$456= N O$(?O$(,+O,JJE #?(# 6

7 3) % =* F 8 CZ 4) % =05=DD : 8 6) 2 "E # $ # #!$( 5 # ;$ # 5 # 7) 1& " %( " 9) % ;1! #! ( 5$ # 5$ # $"$ 5#" $"#$ <) % *=>0,M+! # #! ( 5$ # 5$ #$ 5#"#$ G +, / P/( PA( P6( P*(# PB( $##!" DHAA IAJ0K 4?"# 2?" /' AJ # 6J # *J 7

8 G:IQP+R CZ 3 *L1M # $#" C $.#$ $& & 4 2N;.=HO *L1 # " $433;!7 $$ ;) 6 *L1 PA=HQ 1==RA # $" # $433;!7 $.#$ &T& $& 7 O1*M #$ & # $.#$ " $& & 9 NOH #$ $ #!.#$ && "$ 7U3; 8

9 CZ < 1=AN=S0K $ +$ ;$ $#. #$ " &? 00K NHM $# > #$$#&#" $ G& & $#! # 9 ) &#! *=N0K NM.LAP0K # $+$& $$&T!$ #$. #$ ##".! C L*0K.LAP0K NM #$ # 9&" $!, #" K " 3E.=J0K #;#$ ; ) #$# " ##$ 9

10 CZ 33 HNAHM K# $ & # $) $ $ $ 34 HN1=JHM " $ $ ## #$& $ 36 =.SI0Q HNAHM " $ N!#$#$ ) $ #?! & 10

11 L= CZ. 3 1=U0K H=N0 "!& ) &$ ". 4 1=U0K JML2NQ2= N; 200K2= #" # $!$,#; $. 6 1=U0K NOH ## &#$#& $ #$ &K#. 7 1=U0K 1LA2=J ## #! #$#$$$# ;& ),. 9 1=U0K 10KI2 NT T $# G$#$ $ $).! $!&$ 11

12 G=. CZ I 3 SU NOH C##&$#?#$ &0 & I 4 SU 1UK C### & # 0, I 6 SU 1LA2=J C##. # &$!$ I 7 SU =*2=J C#&#?#&. #$ #?! 12

13 =>0 CZ * 3 ;=N0V0K 0 HH; K#& ) # * 4 ;=N0V0K *=N0K JSA G* T $# # ##" #L#!!! N$ $7#" * 6 ;=N0V0K 2=0K JSA VN T $# & $$ #$ :# * 7 ;=N0V0K G* T&#$ #.#$!; # # 13

14 :%>,:S+R -+!&# # -+&&#& #" CZ =10= 1LA 1=;UAK 5 &! 5 ;# 9 #: $ # ##'$ 5 +"!. #$#" 5 +"! +$ #$# 5 +!$ : $""$ #$ 5! # :$ $ 5?$&#.# & 5 #! #&.' &# #! "! " # &#. % &,% :$&#&##& 8 # "" 9 # #; +$! )#& 63 #$#!! +9&#. &#,9!# & $"!#. & # O$ $ $ $!9!# ## & $ $ & L"" &#$ $ "$ $"$ # &.!" &# )&#$0 4+#( - #! -!# - # $ "!#! 2:# - $ 35/6VG VG - :(A3513W /:"##$&&#$ A+:#&# $!$ 6:$9!#<! #" = 14

15 X>YL% 4#7# $"23 X# ( 5" E"#$! 57#$&& $#$ 5 ; " 5! &$ 5 $ '##$"$# "! <##= 5$!!! 2"$$9&#$ $ /! $$9&# 4+$& $#!$# 2+"#&$ /:$" #"$&$& + &#(:# +(223E2A3: P(A6% J (635*38 X;$ (4563;.0(633M.0(4* >$ (/235B33$#O< =.0#(46 >$ # (41335/A33O</38 56*8 =!D$(6& D?# (D$>$ > $(G B63<=0B*3<"=04/U6<=.0(463KD (/*KD 8#(A46KD G "%/ $ 2A # $#$"! $&# #!&# # &&##$ #& $ $ #!( 5 &" 5 5#& $ 5& &!#$!$ #$7& $7$ &D# $ ; 7 ;! ; D!#$&# *" 4*UO4A B3U33,5.!8$G ># ZZZ 15 CZ

16 Vibraný posilovací stroj MASTER G8 SK akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. 16

17 0 %/ SK >[9 8& $ & +?; +\!$ 1'/ G+ / 17

18 18 1. Spojte kábel so základou 2. $ ; 3. *.102*79 4. [9$ 6A$.*023 *2$.430/3 B A$.*043 SK

19 2, SK 3) 2( %?# 7'!7\!8C<# <D ' 5 =C,<D #5 # =45 &D42565!D$256 ;/ 6 & D ]#$9 $"!!\ %!D$7!( 4(2*43 A*63A* *AAG$ 4&6 2(2*43 A*63A* *AAG$ # 4&6 /(D(2*/3 A*63A* *2* 4122 :#&(2*22 *2* A*63A* /A/3 G$!!$#4&6 A(2*43 A*63A* *AG$ 4&36 6(2*43 A*63A* *AG$ # 4&36 4) 5%, &333 7 <HHH=# # 9#$# & 9D<800= &# 6),?# & KT^5& 9 # & 9D<800=& 9# <CHH=& 67^ & # & 9# <CHH=,#& ;] #$9 $"!#!\\ 7) 5, # $ " 8 ]9 & 9#& 9D & 9#! # 19

20 9) % ":;1 # ) $"& 9DD] SK $"9^ <) % ":*=>0 # ) & 9DD] 9^?) KT &^##9 ) &"#,M+ ) % ":;1 ) $"& 9# ^] $"9^ C) % =0 5 =DD! #$7! 3E) % ":*=>0 ) & 9# ^] 9^ 33) % =* =C,< # =456<!D$456= % 79O$79(?O$(,+O,JJ5T#?[(# & 20

21 3) % =* F 8 ( 4) % =05=DD : 8 ( SK 6) 2, "E # $ #! #!$( 5 # ;& # 5 # 7) 1 "%( " 9) " ;1 ^ # ^ ( 5KT # 5& 9# $"9& 9 5,#" $"9#& 9 <) " *=>0,M+ ^ #^# ( 5KT # 5& 9# 9& 9 5,#" 9#& 9 G +, -/ P/( [ PA( [ P6(9 P*(9# PB( $##!".) DHAA W 1A=*I IAJ0A 4?" 2?" /' AJ # 6J # *J 21

22 CVIENIE A/ Sila SK A01 DREPY Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamený a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. A02 HLBOKÝ DREP Postavte sa na vibranú plošinu plochami chodidiel v šírke ramien. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. A03 DREP V ŠIROKOM POSTOJI Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba s palcami smerom von. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien. A04 VÝPADY Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. A05 LÝTKA Postavte sa doprostred vibranej plošiny, zdvihnite sa na päty. Držte chrbát rovný a brucho stiahnuté; mali by ste zaa cíti napätie v lýtkových svaloch. Pre pridanie alšej varianty cvienia skúste pokri kolená do uhla 90 stupov. 22

23 SK A06 Posilovanie tricepsov S elom smerom od vibranej plošiny sa pevne chyte za okraje a vzoprite sa hore. Teraz ahko ohnite ruky a posute sa smerom dole k plošine, stláajúc ramenné lopatky k sebe. Mali by ste cíti napätie v ramenách a pažiach. Pre alšiu variáciu, opakujte cvienie s rovnými nohami. A07 Ramenné tlaky Postavte telo do horizontálnej polohy paralelne s vibranou plošinou. Ruky by mali by od seba v šírke ramien, nohy a chrbát rovno, hlava zdvihnutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohyboch, ahko tlate mierne pokrené ruky proti vibranej plošine, potom sa vráte do štartovacej pozície. Toto cvienie je výborné pre ramená a paže. A08 Dolné brušné svaly Podoprite sa na lakoch a držte sa za predný okraj vibranej plošiny. Teraz, s rovným chrbtom, pomaly vytiahnite sedacie svaly hore ako by ste chceli plošinu pritiahnu k chodidlám. Mali by ste cíti napätie v oblasti brušných svalov. Vyvarova sa rutiny, robte rovnaké cvienie z kaiacej pozície. A09 Stredné brušné svaly Postavte sa doprostred vibranej plošiny, chodidlá od seba vo vzdialenosti ramien. Držte rukovä vo výške hrude. Držte rovný chrbát a nohy mierne pokrené, tlate horný trup nadol. Okamžite zanete cíti napätie v brušných svaloch. Pre zmenu cvienia jednoducho ohnite viac ramena. A10 Boné brušné svaly S jednou nohou priamo za tou druhou umiestnite jeden lake na vibranú plošinu a nakláajte sa bokom. Držte hlavu, trup a nohy rovno, tlate ramená nadol a zárove spevnite trup. Toto cvienie pracuje s bonými svaly brucha. Prida na variáciu, skúste v rovnakú dobu tlai boky hore. 23

24 SK A11 Kuky Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienie skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. A12 Sklapovaky Podložte si chrbát vankúšikom, zdvihnite nohy a dajte ruky pod hlavu pre podoprenie a držte lakte paralelne s podlahou. Priahuj hornú as tela smerom k nohám, ucítite napätie v oblasti brucha. Uistite sa, aby zadok a spodná as chrbta nestratili kontakt s podložkou. Zmeni rutinu, dajte chodidlá na schodík. A13 Obrátene kuky Dajte ruky na podložku v šírke ramien. Držte zápästia a predlaktia rovno, a ahko vytláajte ruky. Je dôležité, aby ste držali boky rovno a tlaili ramená dole. Toto cvienie posiluje svaly rúk, ramien a brucha. Skúste robi rovnaké cvienie, ale s natiahnutými nohami. 24

25 B/ Naahovacie cviky SK B01 Natiahnutie kolien Postavte sa na plošinu v širokom stoji, zadok tlate dozadu. Držte sa rukoväte, nechajte vrchnú as tela pada dopredu ako to len ide. Toto cvienie naahuje zadok a kolenné svaly. Pre alternatívu dajte ramená a hornú as tela ešte dopredu. B02 Natiahnutie štvorhlavého svalu stehenného Postavte jednu nohu na vibranú plochu s chodidlom mimo plošinu. Držte vrchnú as tela a chrbát rovno, spevnite brucho. Potlaením panvy dopredu ponaahujte štvorhlavý stehenný sval. Obmena tohto cvienia potiahnutím zadnej nohy dopredu. B03 Natiahnutie lýtka Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jednou nohou pred druhou a palcami stoenými dopredu. Predná noha by mala by mierne pokrené, zadná noha je rovná. Potlate pätu zadnej nohy smerom nadol, mali by ste cíti napätie v lýtku. K obmene tohto cvienia držte chrbát rovný a potlate panvu dopredu. B04 Natiahnutie vnútornej strany stehien Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jedným chodidlom blízko stpa. Umiestnite chodidlo, ktoré je mimo plošinu, na podlahu tak, aby boli nohy od seba. Pokrte nohu mimo platu, zatia o druhú držíte napnutú. Držte trup rovno, posute zadok smerom k podlahe. Toto cvienie pretiahne vnútornú stranu stehien. Opakujte postup cvienia s druhou nohou. B05 Natiahnutie prsných svalov Posate sa chrbtom k vibranej podložke. Chyte sa vibranej plošiny za chrbtom a uchopte sa prstami kraja. Tlaením ramien dole si ponaahujte prsné a ramenné svalstvo.môžete tiež ahko priahova popruhy na každej strane pre optimálne výsledky. 25

26 C/ Masážne cvienie SK C01 Masáž lýtok ahnite si pred vibrané plošinu s oboma lýtkami na vibranej plošine a palcami smerujúcimi k stropu. Zvyšok je jednoduchý, jednoducho relaxujte a užite si osviežujúcu masáž lýtok. C02 Masáž ramien ahnite si bokom s tvárou k vibranej plošine a nohami mierne pokrenými. Uistite sa, že predná podložka mierne presahuje cez okraj. Uvonite ruku na vibranej podložke a relaxujte. Opakujte postup pre druhú ruku. C03 Masáž priahovaa ahnite si na bok s elom k vibranej plošine. Mierne pokrte jednu nohu a na vibranej plošine ju nechajte uvonenú. Uistite sa, že sa telo nedotýka plošiny. Potom zopakujte postup na masáž druhej nohy. C04 Masáž odahovaa ahnite si na plošinu bokom s nohami pritiahnutými k bokom. Pomocou laka podopierajte vrchnú as tela. Chrbát musí by rovný. Mali by ste cíti masáž na zadnej strane nôh a bokov. Zopakujte toto cvienie aj pre druhú stranu. 26

27 D/ Relaxácia SK D01 Uvonenie ramien a krku Kaknite si pred vibranú plošinu s rukami natiahnutými dopredu. Držte chrbát a krk rovno. Pretiahnite telo dozadu zatia o ramená odpoívajú na plošine. Toto cvienie uvoní oblas krku a ramien. D02 Uvonenie dolnej asti chrbta Posate sa na podlahu chrbtom k vibranej plošine a nohami od seba. Umiestnite podložku medzi seba a vibranú plošinu a pre oporu sa pridržiavajte boku. Poas vibrovania, ktoré je zamerané najmä na spodnú as chrbta, sa uvonite. Ako alternatívu môžete vytoi nohy do uhla a pevnejšie sa pritlai k vibranej plošine. D03 Uvonenie hornej asti tela Posate sa chrbtom k vibranej plošine a s mierne pokrenými nohami. Použite lakte na udržanie rovnováhy, zdvihnite hornú as tela z vibranej plošiny. Držte krk a chrbát rovný. Pritiahnite ramená dozadu. Vibrácia uvoní hornú as tela. D04 Uvonenie chrta Posate sa na zadok doprostred vibranej plošiny s nohami od seba. Dovote vrchnej asti tela sa uvoni dopredu. Mali by ste cíti príjemné uvonenie na chrbte, bokoch a v oblasti stehien. BEZPENOSTNÉ UPOZORNENIE K udržaniu výkonnostného štandardu tohto stroja, prosíme, všimnite si nasledujúcich bodov: A. pred použitím 1. Používajte tento stroj len za úelom uvedeným v tomto návode. 2. Nepremiestujte alebo nepoužívajte násilie na premiestnenie tohto výrobku, aby ste zabránili poškodeniu, napr. drevených podláh a pod. 3. Nepoúživajte tento stroj 30 minút pred ani po jedle. 4. Tento stroj môže súasne používa len jedna osoba. V prípade nedodržania tohto upozornenia môže dôjs k zraneniu alebo rozbitie vibranej plošiny. 5. Predtým, ako zanete cvii, sa správne chyte bezpenostnej rukoväte. Pomôže vám to udrža stabilitu, zatia o cviíte na tomto stroji. 6. Predtým, ako zanete cvii, skontrolujte rýchlostný stupe a uistite sa, že ste si nastavili bezpenú rýchlos a 27

28 pohodlnú úrove pre cvienie. Ak si zvolíte vemi vysokú rýchlos, mohli by ste sa zrani. 7.Uistite sa, že máte dostatonú medzeru medzi vašimi chodidlami v poiatonom stave. Odporúaná vzdialenos je okolo 30 cm. 8. Nepoužívajte tento stroj na iné úely ako cvienie. 9. Neuvádzajte tento stroj do chodu, ani sa ho nedotýkajte ak je zapnutý, s mokrými alebo vlhkými rukami. Mohlo by vám to spôsobi elektrický šok alebo poškodi stroj. 10. Nepoužívajte žiadne druhy ostrých predmetov ani nebezpených materiálov ak tento stroj používate. Nevkladajte prsty do medzery krytu. POAS POUŽÍVANIA 1. V prípade akéhokovek nezvyajného zdravotného stavu alebo príznaku prestate okamžite výrobok používa a konzultujte tento stav s Vaším lekárom. 2. Nevyvíjajte neprimeraný tlak na výrobok (možné riziko zranenia osôb a poruchy na zariadení). 3. Ak je výrobok vypnutý, vyberiete sieový kábel zo zásuvky (elektrický prúd môže spôsobi zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru). 4. Pri rovnakej pozícií necvite dlhšie ako 10 minút. Mohli by ste dosta svalové ke. PO POUŽITÍ STROJA 1. Po skonení cvienia vypnite motor a vytiahnite sieový kábel zo zásuvky. BEZPENOSTNÉ VAROVANIE UPOZORNENIE: Nesprávne používanie výrobku môže ma za následok smr alebo vážne zranenia. OZNÁMENIE: Mylné použitie výrobku môže dôjs k vážnym zraneniam alebo škodám na majetku. Varovanie Akákovek osoba, u ktoréj sa objavili alebo objavujú tieto príznaky, musia konzultova použitie tohto výrobku so svojím lekárom ešte pred užitím samotným: - epilepsia; - ažká cukrovka, - ažké srdcové a cievne ochorenia, - vyskoená platnika, ochorenia medzistavcových doštiiek, zápal stavca; - zavedené kolenné alebo bedrové implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené vnútromaternicové teliesko, - voperované kovové skrutky; - trombóza, - rakovina, - akútna infekcia; - akútne operované zranenia; - tehotenstva; - ažká migréna. Opatrnos pri použití - Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia. - Pred použitím tohto stroja, konzultujte svoj aktuálny zdravotný stav so svojím lekárom. - Konzultácia s lekárom je potrebné obzvláš u detí, starších udí, tehotných žien a chorých osôb. - Prestate stroj používa okamžite, ak budete pociova závraty, objaví sa u vás pocit na zvracanie, boles na hrudníku alebo akákovek abnormálna fyzická nevonos. - Uchovávajte toto zariadenie v bezpenej vzdialenosti od detí mladších ako osem rokov a od domácich zvierat. - Pozor na akékovek ostré veci ako napr. lyžica, nôž a každý nebezpený materiál. Neklate prsty na nášapnú dosku. Môže dôjs k zraneniu osoby alebo k poruche na zariadení. - U detí a starších osôb je potrebné zabezpei zodpovedného dohadu. Nezabezpeenie môže spôsobi zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. - Na nášapnej doske neskáte. Môže dôjs k zraneniu osoby alebo poruche na zariadení. - Na nášapnej doske udržiavajte rovnováhu. Neudržanie rovnováhy môže ma za následok zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. - Na nášapnu dosku môže vždy vstúpi iba jedna osoba. Prítomnos viacerých osôb na doske môže ma za následok zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. 28 SK

29 SK - Držte správne bezpenostnú rukovä poas cvienia. Bezpenostné držadlo pomáha zabezpei rovnováhu v prípade náhlej straty stability. - Kým zanete cvii, skontrolujte správne nastavenie rýchlosti záaže. V prípade neadekvátneho nastavenia vyššej rýchlosti môže dôjs k zraneniu osoby. - Pre svoje pohodlie pri cviení nastavte bezpenú a Vám vyhovujúci rýchlos. - Vyhnite sa rovnakej pozícii dlhšie ako 10 minút 3x denne. V prípade neuposlúchnutia sa u užívatea môže objavi telu škodlivý svalový k. - Nevykonávajte alebo sa nedotýkajte tohto zariadenia, ak máte mokré alebo vlhké ruky. Môže dôjs k poruche na zariadení alebo k zásahu elektrickým prúdom. - Zástrky sa nedotýkajte, ak prebleskuje. Môže dôjs k požiaru alebo k zásahu elektrickým prúdom. - Udržujte zariadenie v bezpenej vzdialenosti od tepla alebo tepelných zdrojov. Môže dôjs k deformácii výrobku alebo vzniku požiaru. - Nepoužívajte tento výrobok na iné úely. - Držte správnu polohu tela. Užívatelia, ktorí týchto pokynov neuposlúchnu, nesú za nedodržanie predpisov všetku zodpovednos. Dôsledkom takéhoto neuposlúchnutia môže dôjs napríklad k poškodeniu stroja, vzniku bolestí a znienia dielu výrobku. Bezpenostné pokyny pri inštalácii výrobku Vinyl a papier použitý pri balení výrobku musí by zhromaždený a zniený. Hrozí tu nebezpeenstvo požitia týchto astí demi, riziko udusenia i uškrtenia. Neumiestujte nebezpený materiál, ako vodu, horavý materiál ako benzín alebo riedidlo, pripináiky alebo epele do blízkosti stroja. Ak stroj prenášate, zdvihnite prosím dolnú as stroja za pomoci dvoch alebo troch osôb a stroj týmto spôsobom presute. Nevystavujte stroj priamemu dennému svetlu. Tento stroj musí by umiestnený vo vzdialenosti 50cm od nábytku alebo akéhokovek iného zariadenia. Držte v bezpenej vzdialenosti od vlhkého alebo mokrého miesta. Nevhodné umiestnenie môže ma za následok zásah elektrickým prúdom alebo jeho únik. Neprekladajte a netlate na sieový kábel. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Nepoužívajte horavé materiály ako napríklad benzín a iné. Môže dôjs k odfarbeniu. Používajte zásuvku s uzemnením. Zástrka, ktorá používa multikód môže ma za následok uvonenie tepla alebo sa môže vznieti. Nedotýkajte sa sieového kábla mokrými rukami. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom. Okolie sieového kábla a zástrku udržujte v istote. Usadený prach môže spôsobi požiar. Zariadenie nepoužívajte pri uvonení zásuvky a poškodenie sieového kábla. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Pri zasúvaní / vysúvaní zástrky zo zásuvky uchopte telo zástrky. Priame ahanie sieového kábla môže spôsobi požiar alebo môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom. Pred zapojením zástrky do zásuvky skontrolujte elektrický prúd a napätie. Poas dlhšieho prerušenia prevádzky výrobku vytiahnite zástrku zo zásuvky. Pred istením vytiahnite zástrku zo zásuvky a pre istenie používajte vždy suchú látku. Demontáž, oprava alebo remodelovanie samotným užívateom nie je prípustné. Môže dôjs k vážnemu poškodeniu stroja, závade, zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Tento produkt vyžaduje externé uzemnenie. Prosím, uistite sa, že je zabezpeené. 29

30 SKLADOVANIE 1. Neskladujte vibraný stroj: - blízko otvoreného oha - na priamom slnenom svetle po dlhú dobu - v blízkosti prívodu plynu, v zaprášenom alebo vlhkom prostredí 2. Udržujte vibraný stroj - operané teploty medzi 0-35 C - skladovacia teplota medzi 5-50 C - vlhkos: pod 40-80%. 3. V prípade, že stroj dlhšiu dobu nebudete používa, prikryte ho istým látkovým poahom, aby ste ho chránili pred prachom. 4. Neskladujte vibraný stroj pod priamym slneným svetlom alebo na miestach kde sú vysoké teploty. 5. Vyvarujte sa prerazeniu sieového kábla (možné riziko zranenia alebo poškodenia stroja). ÚDRŽBA 1.Pravidelne robte bežnú údržbu stroja na základe vyaženie stroja, minimálne však po 20 hodinách prevádzky. Údržba zaha: - kontrolu všetkých pohyblivých astí stroja (osi, kby prevádzajúcej pohyb, at.), i sú dostatone premazané. Ak nie, okamžite ich natrite. Odporúame bežný olej na bicykle a šijacie stroje alebo silikónové oleje. - Pravidelná kontrola všetkých komponentov - skrutky a matice a pravidelné doahovanie. - Na údržbu istoty použite len mydlový roztok a nie istiace prostriedky s abrasive. - Chráte computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami alebo potom. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj sa nesmie dosta do styku s vodou. - computer nevystavujte slnenému žiareniu a kontrolujte funknos batérií, aby nedošlo k vyteeniu batérií a tým poškodeniu celého computeru (pokia stroj batéria obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchom, teplom a istom mieste. 2.Ped istením sa uistite, že hlavný vypína je vypnutý a AC sieový kábel je vyatý zo zásuvky. 3.Po každom cviení vypnite motor a vytiahnite sieový kábel zo zásuvky. OCHRANA VIBRANÉHO STROJA 1. Nikdy nepoužívajte tento stroj vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpene, bazény alebo kúpele. 2. Nepoužívajte v prípade, že je v miestnosti naprášene, olej, dym alebo žieravý plyn. 3. Vyvarujte sa poškodeniu povrchu vibranej plošiny ažkými predmetmi, okopávaním, násilným poškriabaním. ISTENIE 1. Neistite insekticídnym postrekom, ani nepoužívajte benzén alebo riedidlo (možné riziko zásahu elektrickým prúdom a vzniku požiaru). ŠPECIFIKÁCIE Názov výrobku: Vibraný stroj Napätie: V El. prúd: 4,5 A Frekvencia: Hz Úrove rýchlosti: 1-50 stupov Maximálna sila: 500 W Maximálna amplitúda kolísania: 16 mm Rýchlos kolísania: pohybov / minútu (5Hz-12 Hz) Maximálna vibraná amplitúda: 1,5 mm Rýchlos vibrácií: otáok / minútu (30 Hz-56 Hz) Prednastavené programy: 5 prednastavených programov Zobrazenie na displeji: Programy, as, Rýchlos Rozmery: Cca 750mm (d) x 760mm (š) x 1395 mm (v) Maximálna nosnos: 150 Kg istá hmotnos: 36 Kg Hrubá hmotnos: 41,5 Kg 30 SK

31 Záruné podmienky: na stroj sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením neodvratnou udalosou, živelnou pohromou neodbornými zásahmi nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený SK Dodávate SK: TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia 31

32 ;X" Y F PL Dzikujemy za zakup tego urzdzenia. Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczciem korzystania. Przestrzegaj instrukcji dotyczcych uytkowania dla własnego dobra. Nasza firma zastrzega sobie pełne prawo do zmiany projektu, materiałów itd. bez uprzedniego zawiadomienia. Zarówno projekt, zdjcia,materiał jak i kolor, opisane w tym podrczniku, s przeznaczone wyłcznie do zilustrowania. 32

33 Rysunek: % Y Y/ Z$ M$_Z >`_a DZ$_Z Z,b >DZ^c PL Z Z/ 33

34 34 4 bd #Z$ 2 $ `_az$ / $`a*_#.102* d A $ Z$`_ 6 +` $` A_#$.*023b * $ 2_#$.430/3 b B + $`aa_#$.*043 PL Z

35 >[Y PL 3) \]Y % ' ^Z$ $4256 E$ D$256 A%/ Do dyspozycji jest 5 automatycznych programów, które mog by zmieniane przez uytkownika Automatyczne programy to: 4(2*43FA*63A*F*AAG$ 4&6 2(2*43FA*63A*F*AAG$ # 4&6 /(D(2*/3FA*63A*F*2*F4122 :#(2*22F*2*FA*63A*F/A/3 G$!!$#4&6 A(2*43FA*63A*F*AG$ 4&36 6(2*43FA*63A*F*AG$ # 4&36 4) I5 ^"%[_ dz$ 333 b$ <HHH=Z`ZD `_ <8HH= _` b$ DZD 6) >[Y ^"%[_ Z_a`_ ZaZ M$ 6 Z$_Zd #$`_az#,#`_ d 3563Dd#$aZ$c 7) >[Y ^"%[ `_ az K$ZaZ Z$ `_az$ Z$_Z _a#^z<8hh=`_ De<CHH=D 6,#$Z`_ dz_a3563dd#$a Z$c 9) I5 ^"%[_$ % 8 az ec bd az$_z #`_ #` $` d Z# ^ Z$ <) 1% ": ;1 $ Z Z` `_acc Z` az 35

36 PL?)1% ":*=>0 $ Z `_a $a Z ) f$ d $Z$#` $ da $ #` Db Z$#d #Zc Z` $a# $a C )1% ":; " Y? dd $ czz$#` $ Z` $a`_ade Z` $a # DZ $,+O,JJ $ Zbd #Z$bd #cd $$# 3E) 1% ":*=>0 $ `_az# ZD$c ^ a Z $#Ze 33) 1% =* $ bd ` = 456<$ D$456=?O$(,+O,JJE # f $ Z`c#ZbZbd $OZbd OZ$bd $,+g,jjeza#

37 3) 1% =* F 8 " #\]Y# % PL 4) 1% =5 =DD F YX5 Y\X X" 6) fb^z$z$_z 5Z Z 5 Z e`_ ZaZ 5 Z $$#Z$_Z 7) =" #\ 9) 1% ;1,` $ Db^Z$ Z$#Ze $#az e $Z^ $( D$Db^Z$ $b 5`a#` Z Z` b `_a _` D $ #` Z` bz $`_a <) 1% *=>0,` $ ZDbZ$ Z$#Ze $#az e D$Db^Z$ $b 5`_a#` Z b` D $ #` bz $`_ ZY \^"/ P/( PA( P6( P*(# PB( $##!" B. Skuteczno i wiczenia PRZEWODNIK 1. Poprawa krenia krwi 2. Poprawa trawienie 3. Ideala pozycja 4. Funkcja kształtowania 5. Funkcja kształtowania Talii i Brzucha 6. Funkcje kształtowania Ramion

38 PL WICZENIA A. Siła A01 Półrzysiady Sta na platformie wibrujcej, stopy ustaw od siebie na szeroko ramion. Trzymaj plecy wyprostowane, a kolana lekko ugite. wiczenie poprawia minie nóg. Powiniene czu napicie mini ud, poladków i plecy A02 Przysiady Sta na platformie wibrujcej stopy ustaw na szeroko ramion Kolana złcz ze sob, delikatnie zgnij nogi.trzymaj plecy proste, pochyl górn cz ciała do przodu. wiczenie te skupia si na wzmocnienu tułowia, poladków i mini nóg. A03 Skłony Sta na platformie wibrujcej, rozstaw szeroko nogi, palcami na zewntrz Trzymaj kolana powinny by w rozkroku, pochyl si lekko. Powiniene czu napicie pleców, mini poladków, mini i ud. A04 Wypady Umie jedn nog na platformie wibracyjnej, drug na podłodze.wyprostuj plecy, złcz kolana, rkami chwy si porczy. Powiniene czu napicie cigien kolanowych mini ud i poladków. A05 Łydki Sta na rodku platformy wibracyjnej, unie pity. Trzymaj plecy prosto, wcignij brzuch, powinnien czu napicie mini łydki. Aby doda inn opcj wiczenia spróbuj zgi kolana pod ktem 90 stopni. 38

39 PL A06 Wzmacnianie tricepsu Ustaw si tyłem do urzdzenia, pochyl si i rkami chwy krawdzi platformy. Biodra kieruj w dół,łopatki do siebie. Powiniene czu napicie ramion i pleców. Moesz powtórzy wiczenie z prostymi nogami A07 Ramiona Umie ciało w pozycji poziomej równolegle z platform wibracyjn. Rce powinny by oddalone od siebie na szeroko ramion, nogi i plecy proste, podniesiona głow. wicz powoli, delikatnie na przemian przesuwaj ramiona do góry, a nastpnie wracaj do pozycji wyjciowej. wiczenie to jest idealne dla ramion i rk. A08 Dolna partia mini brzucha Oprzyj si na rkach i dłomi trzymaj si przedniej krawdzi platformy wibracyjnej. Plecy trzymaj prosto, powoli odcigaj poladki tak jak chciałby przycign do nóg platformy. Powiniene czu napicie mini brzucha. Aby unikn rutyny, wykonywa te same wiczenia w pozycji klczcej. A09 Górna partia mini brzucha Sta na rodku platformy wibracyjnej, sta w rozkroku. Trzymaj uchwyt na wysokoci klatki piersiowej. Trzymaj prosto plecy i nogi lekko ugite, naciskaj górn czci tułowia w dół. Natychmiast poczujesz napicie mini brzucha. A10 Skone minie brzucha Jedn nog umie na platformie, drug pozostaw na podłodze. Trzymaj głow, tułów i nogi prosto, naciskaj plecami w dół. To wiczenie działa na skone minie brzucha. Aby zapobiec rutynie zmie wiczenie, w tym samym czasie spróbuj naciska na biodra. 39

40 PL A11 Pompki Uklknij przed urzdzeniem wibracyjnym, połó rce na platformie, rozstaw je na szeroko ramion kciukami skierowanymi do wewntrz. Nogi ustaw poza urzdzeniem na stabilnej powierzchni. Działanie to wiczy minie klatki piersiowej, mini ramion i triceps. Mona take spróbowa wiczenia: rozprostowanie nóg i podnosi kolana do góry. A12 Połó si na powierzchni, rce załó za głow nogi unie do góry. Napnij misnie brzucha, stopy krzyuj. Muisz tak si połoy aby poladki zawsze znajdowały si na powierzchni platformy wibracyjnej Aby zmienic wiczenie, zmieniaj stopy. A13 Usid na podłodze. Dłonie załó za głow, nogi zegnij w kolanach. Wane jest, aby plecy trzyma prosto i utrzymywa ramiona na jednej wysokoci. To wiczenie wzmacnia minie ramion, barków i brzucha. Spróbuj zrobi to same wiczenie, z nogami wyprostowanym. 40

41 B / wiczenia rozcigajce PL B01 Roziganie stawów kolanowych Sta na platformie, poladki wypnij do tyłu. Rekami chwy si uchwytu. Górn czc ciała miej pochylon. Wykonuj skłony do dołu. wiczenie to rozciga minie poladków oraz minie stawu kolanowego. Dla zmiany wiczenia zegnij rce w łokciach. B02 Roziganie minia czworogłowego uda Połó jedn nog na powierzchni wibracyjnej, drug poza platform. Górn cz ciała i plecy trzymaj prosto. wiczenie to roziga misie czterogłowy uda. Zastp to wiczenie, wiczeniem stajc na palcach, pochylajc si do przodu. B03 Rozciganie łydek Sta na platformie wibracyjnego, na boku z jedn nog przed innymi i kciuki gorco do przodu. Nogi powinny by lekko ugite, plecy proste nogi. Eliminowanie pit nogi z powrotem w dół, powiniene czu napicie w łydk. Zastpienie tego zadania, utrzyma plecy proste i temperamentu miednicy do przodu. B04 Rozciganie misni uda Ustaw si bokiem do urzdzenia, jedn nog sta na platformie wibracyjnej, drug nog na podłodze. Ugnij nog znajdujc sie na platformie, podczas gdy inne czci trzymaj nieruchomo.tułów trzymaj prosto, poladki pochylaj w kierunku podłogi. wiczenie rozciagajce wewntrzn stron uda. Powtórz wiczenie na drugiej nodze. B05 rozciganie misni klatki piersiowej Usid wygodnie przed podkładk wibracyjn. Rce daj do tyłu, chwy si podstawy, nogi ugnij w kolanach. Napinaj rce i ramiona, dziki temu rozcigniesz minie klatki piersiowej. 41

42 C / Masa PL C01 Masa łydek Połó si przed urzdzeniem wibracyjnym, nogi połó na platformie, palcami skierowanymi do góry. Reszta ciała powinna by swobodna. Masa zapewnia odpoczynek i pełen relaks. C02Masa rk Połó si na boku wzdłu platformy wibracyjnej. Twarz skieruj do urzdzenia, jedn rk połó na platformie, drug trzymaj prosto na podłodze. Lekkie drgania spowoduj, e poczujesz sie odprony i zrelaksowany.wiczenie powtórz dla drugiej rki. C03 Masa mini nóg Połó si na boku obok platformy wibracyjnej. Jedn nog ułó na platformie, rce wycignij do góry, trzymaj je wzdłu urzdzenia. Upewnij si, e zachowujesz jeden poziom. Nastpnie powtórz wiczenie dla drugiej nogi. C04 Masa misni bocznych Bokiem połó sie na platformie. Łokciami podeprzyj górn cz ciała. Plecy powinny by proste. Powiniene czu masa na tylnej nodze i biodrach. Powtórz to wiczenie na drugiej stronie. 42

43 PL D/ wczenia relaksacyjne D01 Rozlunienie mini ramion i szyji Uklknij przed platform z rkami wycignitymi do przodu. Oprczyj je na urzdzeniu.plecy i szyj wyprostuj. wiczenie rozlunia minie szyi i ramion. D02 Rozlunienie dolnej czci pleców Usid na podłodze tyłem do platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w rozkroku, ugnij je w kolanach. Łokcie oprzyj na urzdzeniu.drgania, który skierowane bd w szczególnoci w doln cz pleców, spowoduj, e poczujesz si bardzo zrelaksowany. Jako Alternatywnie, moesz zadzwoni pod ktem nogi i przycisnł mocno do platformy wibracyjne. D03 Rozlunienie górnej czci ciała Usid wygodnie tyłem do platformy wibracyjnej i lekko ugnij nogi w kolanach. Łokcie dla utrzymania równowagi oprzyj na urzdzeniu.. Misnie szyi i grzbietu trzymaj prosto. Drgania bdziesz czuł w górnych partiach czsci ciała. D04 Rozlunienie misni poladków i podudzia Usid na rodu platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w rozkroku. Powiniene czu delikatne uczucie masau na plecy, biodra i uda. Ostrzeenie o zachowaniu bezpieczestwa Aby utrzyma standard wykonania tej maszyny, prosz zwróci uwag na nastpujce punkty: Przed uyciem 1. Uywaj tej maszyny tylko do celów okrelonych w niniejszej instrukcji. 2. Nie przenoi produktu samemu, aby zapobiec uszkodzeniutakich jak drewniane podłogi, itp. 3. Nie uywaj tej maszyny 30 minut przed lub po posiłku. 4. Z urzadzenia moe jednoczenie korzysta tylko jedna osoba. Nieprzestrzeganie tego ostrzeenia moe spowodowa uszkodzenie wibracyjne platformy. 5. Przed rozpoczciem wiczenia fizycznych, prawidłowo chwyci uchwyty. Pomaga to w utrzymaniu stabilnoci podczas wicze. 6. Przed rozpoczciem wicze, sprawdzi poziom szybkoci i upewnij si, e został ustawiony komfortowy poziom wykonania. W przypadku wybrania "bardzo szybki", mógłby dozna kontuzji. 7. Sprawd, czy masz wystarczajco duo miejsca midzy nogami w stanie pocztkowym. Zalecana odległo około 30 cm. 8. Nie uywaj tego urzdzenia do celów innych ni wykonywanie. 9. Nie podawaj tej maszyny w ruchu, ani dotykaj, kiedy jest włczony, w mokrych lub wilgotnych 43

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ DC IN POLKI Kamera sportowa VP-X300/X300L portsvideokamera VP-X300/X300L A Automatyczna regulacja ostrości CCd Przetwornik obrazu CCD LCd Wyświetlacz ciekłokrystaliczny diplay delete HOLD W T MODE A Automatické

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik www.bensat.cz 1 GB User s manual - BEN400MC IMPORTANTT NOTICE Please read

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo