! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!"

Transkrypt

1 ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1

2 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# #$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & ) #: # ##"$ $# : # $ 7; # $ 7; $$ #$ " $ /3 +&7 +!$& # & +$ $$ :!# # ; &# :"! &#$$9&# $< & # &# =!!43.#$! $$9&# $ 2 CZ

3 0 %/ 1&'/ >9 8 $ & +? +!$ CZ + / 3

4 4 2 $ / *"#.102* A 9$ 6 A"#$.*023 * 2"#$.430/3 B + A"#$.*043 CZ

5 2 CZ 3) 2 %?#!'!!8C<# <D ' 5 =C,<D #E # =4E &D4256E!D$256 ( 5 6 & D #& $"$$ %!D$ ( 4(2*43FA*63A*F*AAG$ 4&6 2(2*43FA*63A*F*AAG$ # 4&6 /(D(2*/3FA*63A*F*2*F4122 :#(2*22F*2*FA*63A*F/A/3 G$!!$#4&6 A(2*43FA*63A*F*AG$ 4&36 6(2*43FA*63A*F*AG$ # 4&36 4) 5% 333 #& <HHH=# # ##$#$ D<8HH= &#! 6)?# $ K$5$ # $ D<8HH=$ # <CHH=& 6 $ # $ # <CHH=,#$ 3563;#& $"$#$ 7) 5 # $ % 8 L $ #$ D $ #! # 9) % ":;1 # ) $"$ DD $" 5

6 CZ <) % ":*=>0 # )$ DD?) K$ ## +$ &"#,M+ ) % ":;1 ) $"$ # $" C) % =05=DD #$! 3E) % ":*=>0 )$ # 33) % =* =C,< # =456<!D$456= N O$(?O$(,+O,JJE #?(# 6

7 3) % =* F 8 CZ 4) % =05=DD : 8 6) 2 "E # $ # #!$( 5 # ;$ # 5 # 7) 1& " %( " 9) % ;1! #! ( 5$ # 5$ # $"$ 5#" $"#$ <) % *=>0,M+! # #! ( 5$ # 5$ #$ 5#"#$ G +, / P/( PA( P6( P*(# PB( $##!" DHAA IAJ0K 4?"# 2?" /' AJ # 6J # *J 7

8 G:IQP+R CZ 3 *L1M # $#" C $.#$ $& & 4 2N;.=HO *L1 # " $433;!7 $$ ;) 6 *L1 PA=HQ 1==RA # $" # $433;!7 $.#$ &T& $& 7 O1*M #$ & # $.#$ " $& & 9 NOH #$ $ #!.#$ && "$ 7U3; 8

9 CZ < 1=AN=S0K $ +$ ;$ $#. #$ " &? 00K NHM $# > #$$#&#" $ G& & $#! # 9 ) &#! *=N0K NM.LAP0K # $+$& $$&T!$ #$. #$ ##".! C L*0K.LAP0K NM #$ # 9&" $!, #" K " 3E.=J0K #;#$ ; ) #$# " ##$ 9

10 CZ 33 HNAHM K# $ & # $) $ $ $ 34 HN1=JHM " $ $ ## #$& $ 36 =.SI0Q HNAHM " $ N!#$#$ ) $ #?! & 10

11 L= CZ. 3 1=U0K H=N0 "!& ) &$ ". 4 1=U0K JML2NQ2= N; 200K2= #" # $!$,#; $. 6 1=U0K NOH ## &#$#& $ #$ &K#. 7 1=U0K 1LA2=J ## #! #$#$$$# ;& ),. 9 1=U0K 10KI2 NT T $# G$#$ $ $).! $!&$ 11

12 G=. CZ I 3 SU NOH C##&$#?#$ &0 & I 4 SU 1UK C### & # 0, I 6 SU 1LA2=J C##. # &$!$ I 7 SU =*2=J C#&#?#&. #$ #?! 12

13 =>0 CZ * 3 ;=N0V0K 0 HH; K#& ) # * 4 ;=N0V0K *=N0K JSA G* T $# # ##" #L#!!! N$ $7#" * 6 ;=N0V0K 2=0K JSA VN T $# & $$ #$ :# * 7 ;=N0V0K G* T&#$ #.#$!; # # 13

14 :%>,:S+R -+!&# # -+&&#& #" CZ =10= 1LA 1=;UAK 5 &! 5 ;# 9 #: $ # ##'$ 5 +"!. #$#" 5 +"! +$ #$# 5 +!$ : $""$ #$ 5! # :$ $ 5?$&#.# & 5 #! #&.' &# #! "! " # &#. % &,% :$&#&##& 8 # "" 9 # #; +$! )#& 63 #$#!! +9&#. &#,9!# & $"!#. & # O$ $ $ $!9!# ## & $ $ & L"" &#$ $ "$ $"$ # &.!" &# )&#$0 4+#( - #! -!# - # $ "!#! 2:# - $ 35/6VG VG - :(A3513W /:"##$&&#$ A+:#&# $!$ 6:$9!#<! #" = 14

15 X>YL% 4#7# $"23 X# ( 5" E"#$! 57#$&& $#$ 5 ; " 5! &$ 5 $ '##$"$# "! <##= 5$!!! 2"$$9&#$ $ /! $$9&# 4+$& $#!$# 2+"#&$ /:$" #"$&$& + &#(:# +(223E2A3: P(A6% J (635*38 X;$ (4563;.0(633M.0(4* >$ (/235B33$#O< =.0#(46 >$ # (41335/A33O</38 56*8 =!D$(6& D?# (D$>$ > $(G B63<=0B*3<"=04/U6<=.0(463KD (/*KD 8#(A46KD G "%/ $ 2A # $#$"! $&# #!&# # &&##$ #& $ $ #!( 5 &" 5 5#& $ 5& &!#$!$ #$7& $7$ &D# $ ; 7 ;! ; D!#$&# *" 4*UO4A B3U33,5.!8$G ># ZZZ 15 CZ

16 Vibraný posilovací stroj MASTER G8 SK akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. 16

17 0 %/ SK >[9 8& $ & +?; +\!$ 1'/ G+ / 17

18 18 1. Spojte kábel so základou 2. $ ; 3. *.102*79 4. [9$ 6A$.*023 *2$.430/3 B A$.*043 SK

19 2, SK 3) 2( %?# 7'!7\!8C<# <D ' 5 =C,<D #5 # =45 &D42565!D$256 ;/ 6 & D ]#$9 $"!!\ %!D$7!( 4(2*43 A*63A* *AAG$ 4&6 2(2*43 A*63A* *AAG$ # 4&6 /(D(2*/3 A*63A* *2* 4122 :#&(2*22 *2* A*63A* /A/3 G$!!$#4&6 A(2*43 A*63A* *AG$ 4&36 6(2*43 A*63A* *AG$ # 4&36 4) 5%, &333 7 <HHH=# # 9#$# & 9D<800= &# 6),?# & KT^5& 9 # & 9D<800=& 9# <CHH=& 67^ & # & 9# <CHH=,#& ;] #$9 $"!#!\\ 7) 5, # $ " 8 ]9 & 9#& 9D & 9#! # 19

20 9) % ":;1 # ) $"& 9DD] SK $"9^ <) % ":*=>0 # ) & 9DD] 9^?) KT &^##9 ) &"#,M+ ) % ":;1 ) $"& 9# ^] $"9^ C) % =0 5 =DD! #$7! 3E) % ":*=>0 ) & 9# ^] 9^ 33) % =* =C,< # =456<!D$456= % 79O$79(?O$(,+O,JJ5T#?[(# & 20

21 3) % =* F 8 ( 4) % =05=DD : 8 ( SK 6) 2, "E # $ #! #!$( 5 # ;& # 5 # 7) 1 "%( " 9) " ;1 ^ # ^ ( 5KT # 5& 9# $"9& 9 5,#" $"9#& 9 <) " *=>0,M+ ^ #^# ( 5KT # 5& 9# 9& 9 5,#" 9#& 9 G +, -/ P/( [ PA( [ P6(9 P*(9# PB( $##!".) DHAA W 1A=*I IAJ0A 4?" 2?" /' AJ # 6J # *J 21

22 CVIENIE A/ Sila SK A01 DREPY Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamený a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. A02 HLBOKÝ DREP Postavte sa na vibranú plošinu plochami chodidiel v šírke ramien. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. A03 DREP V ŠIROKOM POSTOJI Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba s palcami smerom von. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien. A04 VÝPADY Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. A05 LÝTKA Postavte sa doprostred vibranej plošiny, zdvihnite sa na päty. Držte chrbát rovný a brucho stiahnuté; mali by ste zaa cíti napätie v lýtkových svaloch. Pre pridanie alšej varianty cvienia skúste pokri kolená do uhla 90 stupov. 22

23 SK A06 Posilovanie tricepsov S elom smerom od vibranej plošiny sa pevne chyte za okraje a vzoprite sa hore. Teraz ahko ohnite ruky a posute sa smerom dole k plošine, stláajúc ramenné lopatky k sebe. Mali by ste cíti napätie v ramenách a pažiach. Pre alšiu variáciu, opakujte cvienie s rovnými nohami. A07 Ramenné tlaky Postavte telo do horizontálnej polohy paralelne s vibranou plošinou. Ruky by mali by od seba v šírke ramien, nohy a chrbát rovno, hlava zdvihnutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohyboch, ahko tlate mierne pokrené ruky proti vibranej plošine, potom sa vráte do štartovacej pozície. Toto cvienie je výborné pre ramená a paže. A08 Dolné brušné svaly Podoprite sa na lakoch a držte sa za predný okraj vibranej plošiny. Teraz, s rovným chrbtom, pomaly vytiahnite sedacie svaly hore ako by ste chceli plošinu pritiahnu k chodidlám. Mali by ste cíti napätie v oblasti brušných svalov. Vyvarova sa rutiny, robte rovnaké cvienie z kaiacej pozície. A09 Stredné brušné svaly Postavte sa doprostred vibranej plošiny, chodidlá od seba vo vzdialenosti ramien. Držte rukovä vo výške hrude. Držte rovný chrbát a nohy mierne pokrené, tlate horný trup nadol. Okamžite zanete cíti napätie v brušných svaloch. Pre zmenu cvienia jednoducho ohnite viac ramena. A10 Boné brušné svaly S jednou nohou priamo za tou druhou umiestnite jeden lake na vibranú plošinu a nakláajte sa bokom. Držte hlavu, trup a nohy rovno, tlate ramená nadol a zárove spevnite trup. Toto cvienie pracuje s bonými svaly brucha. Prida na variáciu, skúste v rovnakú dobu tlai boky hore. 23

24 SK A11 Kuky Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienie skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. A12 Sklapovaky Podložte si chrbát vankúšikom, zdvihnite nohy a dajte ruky pod hlavu pre podoprenie a držte lakte paralelne s podlahou. Priahuj hornú as tela smerom k nohám, ucítite napätie v oblasti brucha. Uistite sa, aby zadok a spodná as chrbta nestratili kontakt s podložkou. Zmeni rutinu, dajte chodidlá na schodík. A13 Obrátene kuky Dajte ruky na podložku v šírke ramien. Držte zápästia a predlaktia rovno, a ahko vytláajte ruky. Je dôležité, aby ste držali boky rovno a tlaili ramená dole. Toto cvienie posiluje svaly rúk, ramien a brucha. Skúste robi rovnaké cvienie, ale s natiahnutými nohami. 24

25 B/ Naahovacie cviky SK B01 Natiahnutie kolien Postavte sa na plošinu v širokom stoji, zadok tlate dozadu. Držte sa rukoväte, nechajte vrchnú as tela pada dopredu ako to len ide. Toto cvienie naahuje zadok a kolenné svaly. Pre alternatívu dajte ramená a hornú as tela ešte dopredu. B02 Natiahnutie štvorhlavého svalu stehenného Postavte jednu nohu na vibranú plochu s chodidlom mimo plošinu. Držte vrchnú as tela a chrbát rovno, spevnite brucho. Potlaením panvy dopredu ponaahujte štvorhlavý stehenný sval. Obmena tohto cvienia potiahnutím zadnej nohy dopredu. B03 Natiahnutie lýtka Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jednou nohou pred druhou a palcami stoenými dopredu. Predná noha by mala by mierne pokrené, zadná noha je rovná. Potlate pätu zadnej nohy smerom nadol, mali by ste cíti napätie v lýtku. K obmene tohto cvienia držte chrbát rovný a potlate panvu dopredu. B04 Natiahnutie vnútornej strany stehien Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jedným chodidlom blízko stpa. Umiestnite chodidlo, ktoré je mimo plošinu, na podlahu tak, aby boli nohy od seba. Pokrte nohu mimo platu, zatia o druhú držíte napnutú. Držte trup rovno, posute zadok smerom k podlahe. Toto cvienie pretiahne vnútornú stranu stehien. Opakujte postup cvienia s druhou nohou. B05 Natiahnutie prsných svalov Posate sa chrbtom k vibranej podložke. Chyte sa vibranej plošiny za chrbtom a uchopte sa prstami kraja. Tlaením ramien dole si ponaahujte prsné a ramenné svalstvo.môžete tiež ahko priahova popruhy na každej strane pre optimálne výsledky. 25

26 C/ Masážne cvienie SK C01 Masáž lýtok ahnite si pred vibrané plošinu s oboma lýtkami na vibranej plošine a palcami smerujúcimi k stropu. Zvyšok je jednoduchý, jednoducho relaxujte a užite si osviežujúcu masáž lýtok. C02 Masáž ramien ahnite si bokom s tvárou k vibranej plošine a nohami mierne pokrenými. Uistite sa, že predná podložka mierne presahuje cez okraj. Uvonite ruku na vibranej podložke a relaxujte. Opakujte postup pre druhú ruku. C03 Masáž priahovaa ahnite si na bok s elom k vibranej plošine. Mierne pokrte jednu nohu a na vibranej plošine ju nechajte uvonenú. Uistite sa, že sa telo nedotýka plošiny. Potom zopakujte postup na masáž druhej nohy. C04 Masáž odahovaa ahnite si na plošinu bokom s nohami pritiahnutými k bokom. Pomocou laka podopierajte vrchnú as tela. Chrbát musí by rovný. Mali by ste cíti masáž na zadnej strane nôh a bokov. Zopakujte toto cvienie aj pre druhú stranu. 26

27 D/ Relaxácia SK D01 Uvonenie ramien a krku Kaknite si pred vibranú plošinu s rukami natiahnutými dopredu. Držte chrbát a krk rovno. Pretiahnite telo dozadu zatia o ramená odpoívajú na plošine. Toto cvienie uvoní oblas krku a ramien. D02 Uvonenie dolnej asti chrbta Posate sa na podlahu chrbtom k vibranej plošine a nohami od seba. Umiestnite podložku medzi seba a vibranú plošinu a pre oporu sa pridržiavajte boku. Poas vibrovania, ktoré je zamerané najmä na spodnú as chrbta, sa uvonite. Ako alternatívu môžete vytoi nohy do uhla a pevnejšie sa pritlai k vibranej plošine. D03 Uvonenie hornej asti tela Posate sa chrbtom k vibranej plošine a s mierne pokrenými nohami. Použite lakte na udržanie rovnováhy, zdvihnite hornú as tela z vibranej plošiny. Držte krk a chrbát rovný. Pritiahnite ramená dozadu. Vibrácia uvoní hornú as tela. D04 Uvonenie chrta Posate sa na zadok doprostred vibranej plošiny s nohami od seba. Dovote vrchnej asti tela sa uvoni dopredu. Mali by ste cíti príjemné uvonenie na chrbte, bokoch a v oblasti stehien. BEZPENOSTNÉ UPOZORNENIE K udržaniu výkonnostného štandardu tohto stroja, prosíme, všimnite si nasledujúcich bodov: A. pred použitím 1. Používajte tento stroj len za úelom uvedeným v tomto návode. 2. Nepremiestujte alebo nepoužívajte násilie na premiestnenie tohto výrobku, aby ste zabránili poškodeniu, napr. drevených podláh a pod. 3. Nepoúživajte tento stroj 30 minút pred ani po jedle. 4. Tento stroj môže súasne používa len jedna osoba. V prípade nedodržania tohto upozornenia môže dôjs k zraneniu alebo rozbitie vibranej plošiny. 5. Predtým, ako zanete cvii, sa správne chyte bezpenostnej rukoväte. Pomôže vám to udrža stabilitu, zatia o cviíte na tomto stroji. 6. Predtým, ako zanete cvii, skontrolujte rýchlostný stupe a uistite sa, že ste si nastavili bezpenú rýchlos a 27

28 pohodlnú úrove pre cvienie. Ak si zvolíte vemi vysokú rýchlos, mohli by ste sa zrani. 7.Uistite sa, že máte dostatonú medzeru medzi vašimi chodidlami v poiatonom stave. Odporúaná vzdialenos je okolo 30 cm. 8. Nepoužívajte tento stroj na iné úely ako cvienie. 9. Neuvádzajte tento stroj do chodu, ani sa ho nedotýkajte ak je zapnutý, s mokrými alebo vlhkými rukami. Mohlo by vám to spôsobi elektrický šok alebo poškodi stroj. 10. Nepoužívajte žiadne druhy ostrých predmetov ani nebezpených materiálov ak tento stroj používate. Nevkladajte prsty do medzery krytu. POAS POUŽÍVANIA 1. V prípade akéhokovek nezvyajného zdravotného stavu alebo príznaku prestate okamžite výrobok používa a konzultujte tento stav s Vaším lekárom. 2. Nevyvíjajte neprimeraný tlak na výrobok (možné riziko zranenia osôb a poruchy na zariadení). 3. Ak je výrobok vypnutý, vyberiete sieový kábel zo zásuvky (elektrický prúd môže spôsobi zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru). 4. Pri rovnakej pozícií necvite dlhšie ako 10 minút. Mohli by ste dosta svalové ke. PO POUŽITÍ STROJA 1. Po skonení cvienia vypnite motor a vytiahnite sieový kábel zo zásuvky. BEZPENOSTNÉ VAROVANIE UPOZORNENIE: Nesprávne používanie výrobku môže ma za následok smr alebo vážne zranenia. OZNÁMENIE: Mylné použitie výrobku môže dôjs k vážnym zraneniam alebo škodám na majetku. Varovanie Akákovek osoba, u ktoréj sa objavili alebo objavujú tieto príznaky, musia konzultova použitie tohto výrobku so svojím lekárom ešte pred užitím samotným: - epilepsia; - ažká cukrovka, - ažké srdcové a cievne ochorenia, - vyskoená platnika, ochorenia medzistavcových doštiiek, zápal stavca; - zavedené kolenné alebo bedrové implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené vnútromaternicové teliesko, - voperované kovové skrutky; - trombóza, - rakovina, - akútna infekcia; - akútne operované zranenia; - tehotenstva; - ažká migréna. Opatrnos pri použití - Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia. - Pred použitím tohto stroja, konzultujte svoj aktuálny zdravotný stav so svojím lekárom. - Konzultácia s lekárom je potrebné obzvláš u detí, starších udí, tehotných žien a chorých osôb. - Prestate stroj používa okamžite, ak budete pociova závraty, objaví sa u vás pocit na zvracanie, boles na hrudníku alebo akákovek abnormálna fyzická nevonos. - Uchovávajte toto zariadenie v bezpenej vzdialenosti od detí mladších ako osem rokov a od domácich zvierat. - Pozor na akékovek ostré veci ako napr. lyžica, nôž a každý nebezpený materiál. Neklate prsty na nášapnú dosku. Môže dôjs k zraneniu osoby alebo k poruche na zariadení. - U detí a starších osôb je potrebné zabezpei zodpovedného dohadu. Nezabezpeenie môže spôsobi zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. - Na nášapnej doske neskáte. Môže dôjs k zraneniu osoby alebo poruche na zariadení. - Na nášapnej doske udržiavajte rovnováhu. Neudržanie rovnováhy môže ma za následok zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. - Na nášapnu dosku môže vždy vstúpi iba jedna osoba. Prítomnos viacerých osôb na doske môže ma za následok zranenie osoby alebo poruchu na zariadení. 28 SK

29 SK - Držte správne bezpenostnú rukovä poas cvienia. Bezpenostné držadlo pomáha zabezpei rovnováhu v prípade náhlej straty stability. - Kým zanete cvii, skontrolujte správne nastavenie rýchlosti záaže. V prípade neadekvátneho nastavenia vyššej rýchlosti môže dôjs k zraneniu osoby. - Pre svoje pohodlie pri cviení nastavte bezpenú a Vám vyhovujúci rýchlos. - Vyhnite sa rovnakej pozícii dlhšie ako 10 minút 3x denne. V prípade neuposlúchnutia sa u užívatea môže objavi telu škodlivý svalový k. - Nevykonávajte alebo sa nedotýkajte tohto zariadenia, ak máte mokré alebo vlhké ruky. Môže dôjs k poruche na zariadení alebo k zásahu elektrickým prúdom. - Zástrky sa nedotýkajte, ak prebleskuje. Môže dôjs k požiaru alebo k zásahu elektrickým prúdom. - Udržujte zariadenie v bezpenej vzdialenosti od tepla alebo tepelných zdrojov. Môže dôjs k deformácii výrobku alebo vzniku požiaru. - Nepoužívajte tento výrobok na iné úely. - Držte správnu polohu tela. Užívatelia, ktorí týchto pokynov neuposlúchnu, nesú za nedodržanie predpisov všetku zodpovednos. Dôsledkom takéhoto neuposlúchnutia môže dôjs napríklad k poškodeniu stroja, vzniku bolestí a znienia dielu výrobku. Bezpenostné pokyny pri inštalácii výrobku Vinyl a papier použitý pri balení výrobku musí by zhromaždený a zniený. Hrozí tu nebezpeenstvo požitia týchto astí demi, riziko udusenia i uškrtenia. Neumiestujte nebezpený materiál, ako vodu, horavý materiál ako benzín alebo riedidlo, pripináiky alebo epele do blízkosti stroja. Ak stroj prenášate, zdvihnite prosím dolnú as stroja za pomoci dvoch alebo troch osôb a stroj týmto spôsobom presute. Nevystavujte stroj priamemu dennému svetlu. Tento stroj musí by umiestnený vo vzdialenosti 50cm od nábytku alebo akéhokovek iného zariadenia. Držte v bezpenej vzdialenosti od vlhkého alebo mokrého miesta. Nevhodné umiestnenie môže ma za následok zásah elektrickým prúdom alebo jeho únik. Neprekladajte a netlate na sieový kábel. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Nepoužívajte horavé materiály ako napríklad benzín a iné. Môže dôjs k odfarbeniu. Používajte zásuvku s uzemnením. Zástrka, ktorá používa multikód môže ma za následok uvonenie tepla alebo sa môže vznieti. Nedotýkajte sa sieového kábla mokrými rukami. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom. Okolie sieového kábla a zástrku udržujte v istote. Usadený prach môže spôsobi požiar. Zariadenie nepoužívajte pri uvonení zásuvky a poškodenie sieového kábla. Môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. Pri zasúvaní / vysúvaní zástrky zo zásuvky uchopte telo zástrky. Priame ahanie sieového kábla môže spôsobi požiar alebo môže dôjs k zásahu elektrickým prúdom. Pred zapojením zástrky do zásuvky skontrolujte elektrický prúd a napätie. Poas dlhšieho prerušenia prevádzky výrobku vytiahnite zástrku zo zásuvky. Pred istením vytiahnite zástrku zo zásuvky a pre istenie používajte vždy suchú látku. Demontáž, oprava alebo remodelovanie samotným užívateom nie je prípustné. Môže dôjs k vážnemu poškodeniu stroja, závade, zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Tento produkt vyžaduje externé uzemnenie. Prosím, uistite sa, že je zabezpeené. 29

30 SKLADOVANIE 1. Neskladujte vibraný stroj: - blízko otvoreného oha - na priamom slnenom svetle po dlhú dobu - v blízkosti prívodu plynu, v zaprášenom alebo vlhkom prostredí 2. Udržujte vibraný stroj - operané teploty medzi 0-35 C - skladovacia teplota medzi 5-50 C - vlhkos: pod 40-80%. 3. V prípade, že stroj dlhšiu dobu nebudete používa, prikryte ho istým látkovým poahom, aby ste ho chránili pred prachom. 4. Neskladujte vibraný stroj pod priamym slneným svetlom alebo na miestach kde sú vysoké teploty. 5. Vyvarujte sa prerazeniu sieového kábla (možné riziko zranenia alebo poškodenia stroja). ÚDRŽBA 1.Pravidelne robte bežnú údržbu stroja na základe vyaženie stroja, minimálne však po 20 hodinách prevádzky. Údržba zaha: - kontrolu všetkých pohyblivých astí stroja (osi, kby prevádzajúcej pohyb, at.), i sú dostatone premazané. Ak nie, okamžite ich natrite. Odporúame bežný olej na bicykle a šijacie stroje alebo silikónové oleje. - Pravidelná kontrola všetkých komponentov - skrutky a matice a pravidelné doahovanie. - Na údržbu istoty použite len mydlový roztok a nie istiace prostriedky s abrasive. - Chráte computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami alebo potom. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj sa nesmie dosta do styku s vodou. - computer nevystavujte slnenému žiareniu a kontrolujte funknos batérií, aby nedošlo k vyteeniu batérií a tým poškodeniu celého computeru (pokia stroj batéria obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchom, teplom a istom mieste. 2.Ped istením sa uistite, že hlavný vypína je vypnutý a AC sieový kábel je vyatý zo zásuvky. 3.Po každom cviení vypnite motor a vytiahnite sieový kábel zo zásuvky. OCHRANA VIBRANÉHO STROJA 1. Nikdy nepoužívajte tento stroj vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpene, bazény alebo kúpele. 2. Nepoužívajte v prípade, že je v miestnosti naprášene, olej, dym alebo žieravý plyn. 3. Vyvarujte sa poškodeniu povrchu vibranej plošiny ažkými predmetmi, okopávaním, násilným poškriabaním. ISTENIE 1. Neistite insekticídnym postrekom, ani nepoužívajte benzén alebo riedidlo (možné riziko zásahu elektrickým prúdom a vzniku požiaru). ŠPECIFIKÁCIE Názov výrobku: Vibraný stroj Napätie: V El. prúd: 4,5 A Frekvencia: Hz Úrove rýchlosti: 1-50 stupov Maximálna sila: 500 W Maximálna amplitúda kolísania: 16 mm Rýchlos kolísania: pohybov / minútu (5Hz-12 Hz) Maximálna vibraná amplitúda: 1,5 mm Rýchlos vibrácií: otáok / minútu (30 Hz-56 Hz) Prednastavené programy: 5 prednastavených programov Zobrazenie na displeji: Programy, as, Rýchlos Rozmery: Cca 750mm (d) x 760mm (š) x 1395 mm (v) Maximálna nosnos: 150 Kg istá hmotnos: 36 Kg Hrubá hmotnos: 41,5 Kg 30 SK

31 Záruné podmienky: na stroj sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením neodvratnou udalosou, živelnou pohromou neodbornými zásahmi nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený SK Dodávate SK: TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia 31

32 ;X" Y F PL Dzikujemy za zakup tego urzdzenia. Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczciem korzystania. Przestrzegaj instrukcji dotyczcych uytkowania dla własnego dobra. Nasza firma zastrzega sobie pełne prawo do zmiany projektu, materiałów itd. bez uprzedniego zawiadomienia. Zarówno projekt, zdjcia,materiał jak i kolor, opisane w tym podrczniku, s przeznaczone wyłcznie do zilustrowania. 32

33 Rysunek: % Y Y/ Z$ M$_Z >`_a DZ$_Z Z,b >DZ^c PL Z Z/ 33

34 34 4 bd #Z$ 2 $ `_az$ / $`a*_#.102* d A $ Z$`_ 6 +` $` A_#$.*023b * $ 2_#$.430/3 b B + $`aa_#$.*043 PL Z

35 >[Y PL 3) \]Y % ' ^Z$ $4256 E$ D$256 A%/ Do dyspozycji jest 5 automatycznych programów, które mog by zmieniane przez uytkownika Automatyczne programy to: 4(2*43FA*63A*F*AAG$ 4&6 2(2*43FA*63A*F*AAG$ # 4&6 /(D(2*/3FA*63A*F*2*F4122 :#(2*22F*2*FA*63A*F/A/3 G$!!$#4&6 A(2*43FA*63A*F*AG$ 4&36 6(2*43FA*63A*F*AG$ # 4&36 4) I5 ^"%[_ dz$ 333 b$ <HHH=Z`ZD `_ <8HH= _` b$ DZD 6) >[Y ^"%[_ Z_a`_ ZaZ M$ 6 Z$_Zd #$`_az#,#`_ d 3563Dd#$aZ$c 7) >[Y ^"%[ `_ az K$ZaZ Z$ `_az$ Z$_Z _a#^z<8hh=`_ De<CHH=D 6,#$Z`_ dz_a3563dd#$a Z$c 9) I5 ^"%[_$ % 8 az ec bd az$_z #`_ #` $` d Z# ^ Z$ <) 1% ": ;1 $ Z Z` `_acc Z` az 35

36 PL?)1% ":*=>0 $ Z `_a $a Z ) f$ d $Z$#` $ da $ #` Db Z$#d #Zc Z` $a# $a C )1% ":; " Y? dd $ czz$#` $ Z` $a`_ade Z` $a # DZ $,+O,JJ $ Zbd #Z$bd #cd $$# 3E) 1% ":*=>0 $ `_az# ZD$c ^ a Z $#Ze 33) 1% =* $ bd ` = 456<$ D$456=?O$(,+O,JJE # f $ Z`c#ZbZbd $OZbd OZ$bd $,+g,jjeza#

37 3) 1% =* F 8 " #\]Y# % PL 4) 1% =5 =DD F YX5 Y\X X" 6) fb^z$z$_z 5Z Z 5 Z e`_ ZaZ 5 Z $$#Z$_Z 7) =" #\ 9) 1% ;1,` $ Db^Z$ Z$#Ze $#az e $Z^ $( D$Db^Z$ $b 5`a#` Z Z` b `_a _` D $ #` Z` bz $`_a <) 1% *=>0,` $ ZDbZ$ Z$#Ze $#az e D$Db^Z$ $b 5`_a#` Z b` D $ #` bz $`_ ZY \^"/ P/( PA( P6( P*(# PB( $##!" B. Skuteczno i wiczenia PRZEWODNIK 1. Poprawa krenia krwi 2. Poprawa trawienie 3. Ideala pozycja 4. Funkcja kształtowania 5. Funkcja kształtowania Talii i Brzucha 6. Funkcje kształtowania Ramion

38 PL WICZENIA A. Siła A01 Półrzysiady Sta na platformie wibrujcej, stopy ustaw od siebie na szeroko ramion. Trzymaj plecy wyprostowane, a kolana lekko ugite. wiczenie poprawia minie nóg. Powiniene czu napicie mini ud, poladków i plecy A02 Przysiady Sta na platformie wibrujcej stopy ustaw na szeroko ramion Kolana złcz ze sob, delikatnie zgnij nogi.trzymaj plecy proste, pochyl górn cz ciała do przodu. wiczenie te skupia si na wzmocnienu tułowia, poladków i mini nóg. A03 Skłony Sta na platformie wibrujcej, rozstaw szeroko nogi, palcami na zewntrz Trzymaj kolana powinny by w rozkroku, pochyl si lekko. Powiniene czu napicie pleców, mini poladków, mini i ud. A04 Wypady Umie jedn nog na platformie wibracyjnej, drug na podłodze.wyprostuj plecy, złcz kolana, rkami chwy si porczy. Powiniene czu napicie cigien kolanowych mini ud i poladków. A05 Łydki Sta na rodku platformy wibracyjnej, unie pity. Trzymaj plecy prosto, wcignij brzuch, powinnien czu napicie mini łydki. Aby doda inn opcj wiczenia spróbuj zgi kolana pod ktem 90 stopni. 38

39 PL A06 Wzmacnianie tricepsu Ustaw si tyłem do urzdzenia, pochyl si i rkami chwy krawdzi platformy. Biodra kieruj w dół,łopatki do siebie. Powiniene czu napicie ramion i pleców. Moesz powtórzy wiczenie z prostymi nogami A07 Ramiona Umie ciało w pozycji poziomej równolegle z platform wibracyjn. Rce powinny by oddalone od siebie na szeroko ramion, nogi i plecy proste, podniesiona głow. wicz powoli, delikatnie na przemian przesuwaj ramiona do góry, a nastpnie wracaj do pozycji wyjciowej. wiczenie to jest idealne dla ramion i rk. A08 Dolna partia mini brzucha Oprzyj si na rkach i dłomi trzymaj si przedniej krawdzi platformy wibracyjnej. Plecy trzymaj prosto, powoli odcigaj poladki tak jak chciałby przycign do nóg platformy. Powiniene czu napicie mini brzucha. Aby unikn rutyny, wykonywa te same wiczenia w pozycji klczcej. A09 Górna partia mini brzucha Sta na rodku platformy wibracyjnej, sta w rozkroku. Trzymaj uchwyt na wysokoci klatki piersiowej. Trzymaj prosto plecy i nogi lekko ugite, naciskaj górn czci tułowia w dół. Natychmiast poczujesz napicie mini brzucha. A10 Skone minie brzucha Jedn nog umie na platformie, drug pozostaw na podłodze. Trzymaj głow, tułów i nogi prosto, naciskaj plecami w dół. To wiczenie działa na skone minie brzucha. Aby zapobiec rutynie zmie wiczenie, w tym samym czasie spróbuj naciska na biodra. 39

40 PL A11 Pompki Uklknij przed urzdzeniem wibracyjnym, połó rce na platformie, rozstaw je na szeroko ramion kciukami skierowanymi do wewntrz. Nogi ustaw poza urzdzeniem na stabilnej powierzchni. Działanie to wiczy minie klatki piersiowej, mini ramion i triceps. Mona take spróbowa wiczenia: rozprostowanie nóg i podnosi kolana do góry. A12 Połó si na powierzchni, rce załó za głow nogi unie do góry. Napnij misnie brzucha, stopy krzyuj. Muisz tak si połoy aby poladki zawsze znajdowały si na powierzchni platformy wibracyjnej Aby zmienic wiczenie, zmieniaj stopy. A13 Usid na podłodze. Dłonie załó za głow, nogi zegnij w kolanach. Wane jest, aby plecy trzyma prosto i utrzymywa ramiona na jednej wysokoci. To wiczenie wzmacnia minie ramion, barków i brzucha. Spróbuj zrobi to same wiczenie, z nogami wyprostowanym. 40

41 B / wiczenia rozcigajce PL B01 Roziganie stawów kolanowych Sta na platformie, poladki wypnij do tyłu. Rekami chwy si uchwytu. Górn czc ciała miej pochylon. Wykonuj skłony do dołu. wiczenie to rozciga minie poladków oraz minie stawu kolanowego. Dla zmiany wiczenia zegnij rce w łokciach. B02 Roziganie minia czworogłowego uda Połó jedn nog na powierzchni wibracyjnej, drug poza platform. Górn cz ciała i plecy trzymaj prosto. wiczenie to roziga misie czterogłowy uda. Zastp to wiczenie, wiczeniem stajc na palcach, pochylajc si do przodu. B03 Rozciganie łydek Sta na platformie wibracyjnego, na boku z jedn nog przed innymi i kciuki gorco do przodu. Nogi powinny by lekko ugite, plecy proste nogi. Eliminowanie pit nogi z powrotem w dół, powiniene czu napicie w łydk. Zastpienie tego zadania, utrzyma plecy proste i temperamentu miednicy do przodu. B04 Rozciganie misni uda Ustaw si bokiem do urzdzenia, jedn nog sta na platformie wibracyjnej, drug nog na podłodze. Ugnij nog znajdujc sie na platformie, podczas gdy inne czci trzymaj nieruchomo.tułów trzymaj prosto, poladki pochylaj w kierunku podłogi. wiczenie rozciagajce wewntrzn stron uda. Powtórz wiczenie na drugiej nodze. B05 rozciganie misni klatki piersiowej Usid wygodnie przed podkładk wibracyjn. Rce daj do tyłu, chwy si podstawy, nogi ugnij w kolanach. Napinaj rce i ramiona, dziki temu rozcigniesz minie klatki piersiowej. 41

42 C / Masa PL C01 Masa łydek Połó si przed urzdzeniem wibracyjnym, nogi połó na platformie, palcami skierowanymi do góry. Reszta ciała powinna by swobodna. Masa zapewnia odpoczynek i pełen relaks. C02Masa rk Połó si na boku wzdłu platformy wibracyjnej. Twarz skieruj do urzdzenia, jedn rk połó na platformie, drug trzymaj prosto na podłodze. Lekkie drgania spowoduj, e poczujesz sie odprony i zrelaksowany.wiczenie powtórz dla drugiej rki. C03 Masa mini nóg Połó si na boku obok platformy wibracyjnej. Jedn nog ułó na platformie, rce wycignij do góry, trzymaj je wzdłu urzdzenia. Upewnij si, e zachowujesz jeden poziom. Nastpnie powtórz wiczenie dla drugiej nogi. C04 Masa misni bocznych Bokiem połó sie na platformie. Łokciami podeprzyj górn cz ciała. Plecy powinny by proste. Powiniene czu masa na tylnej nodze i biodrach. Powtórz to wiczenie na drugiej stronie. 42

43 PL D/ wczenia relaksacyjne D01 Rozlunienie mini ramion i szyji Uklknij przed platform z rkami wycignitymi do przodu. Oprczyj je na urzdzeniu.plecy i szyj wyprostuj. wiczenie rozlunia minie szyi i ramion. D02 Rozlunienie dolnej czci pleców Usid na podłodze tyłem do platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w rozkroku, ugnij je w kolanach. Łokcie oprzyj na urzdzeniu.drgania, który skierowane bd w szczególnoci w doln cz pleców, spowoduj, e poczujesz si bardzo zrelaksowany. Jako Alternatywnie, moesz zadzwoni pod ktem nogi i przycisnł mocno do platformy wibracyjne. D03 Rozlunienie górnej czci ciała Usid wygodnie tyłem do platformy wibracyjnej i lekko ugnij nogi w kolanach. Łokcie dla utrzymania równowagi oprzyj na urzdzeniu.. Misnie szyi i grzbietu trzymaj prosto. Drgania bdziesz czuł w górnych partiach czsci ciała. D04 Rozlunienie misni poladków i podudzia Usid na rodu platformy wibracyjnej, nogi trzymaj w rozkroku. Powiniene czu delikatne uczucie masau na plecy, biodra i uda. Ostrzeenie o zachowaniu bezpieczestwa Aby utrzyma standard wykonania tej maszyny, prosz zwróci uwag na nastpujce punkty: Przed uyciem 1. Uywaj tej maszyny tylko do celów okrelonych w niniejszej instrukcji. 2. Nie przenoi produktu samemu, aby zapobiec uszkodzeniutakich jak drewniane podłogi, itp. 3. Nie uywaj tej maszyny 30 minut przed lub po posiłku. 4. Z urzadzenia moe jednoczenie korzysta tylko jedna osoba. Nieprzestrzeganie tego ostrzeenia moe spowodowa uszkodzenie wibracyjne platformy. 5. Przed rozpoczciem wiczenia fizycznych, prawidłowo chwyci uchwyty. Pomaga to w utrzymaniu stabilnoci podczas wicze. 6. Przed rozpoczciem wicze, sprawdzi poziom szybkoci i upewnij si, e został ustawiony komfortowy poziom wykonania. W przypadku wybrania "bardzo szybki", mógłby dozna kontuzji. 7. Sprawd, czy masz wystarczajco duo miejsca midzy nogami w stanie pocztkowym. Zalecana odległo około 30 cm. 8. Nie uywaj tego urzdzenia do celów innych ni wykonywanie. 9. Nie podawaj tej maszyny w ruchu, ani dotykaj, kiedy jest włczony, w mokrych lub wilgotnych 43

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny WYCISKANIE SIEDZĄC Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion. Instrukcja: Usiąść wygodnie na siedzisku. Chwycić oba drążki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz STRETCHING Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz Zginacze stawu biodrowego - warstwa g³êboka W dosyæ g³êbokim wypadzie, opieraj¹c siê rêkami o kolano zgiêtej nogi lub inn¹ podporê,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej Plan Treningowy SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Dlaczego mięśnie rosną?...4 Plan treningowy...8 FAZA I 4 tygodnie...9 DZIEŃ I Trening

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I KATALOG OFERTOWY Siłownie zewnętrzne I marzec 2015 0 Motyl odwrotny Nr kat. NW 4225W Wzmacnia mięśnie ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Usiądź

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

TRENING SIŁOWY W DOMU

TRENING SIŁOWY W DOMU TRENING SIŁOWY W DOMU Rozgrzewka. Możesz ją przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to skakanka. Wykonuj po prostu tak dużo przeskoków przez sznurek, jak tylko możesz. Nie przejmuj się, jeśli skakanka

Bardziej szczegółowo

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 Praca siedząca, najczęściej przy komputerze bardzo szybko i negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening obwodowy Trening ogólnorozwojowy powinien być częścią składową treningu kręglarskiego. Jest on równie ważny, a nawet ważniejszy niż trening techniczny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP KATALOG Siłownie zewnętrzne II SERIA NP marzec 2015 0 Pylon Nr kat. NP 4401 Opis: Pylon z kotwą, urządzenie stanowi element nośny urządzeń Fitness serii NP: umożliwia obustronny montaż dwóch dowolnych

Bardziej szczegółowo

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/ Sześciotygodniowy program ćwiczeń dla osób cierpiących na zespół bólowy przedniego przedziału kolana Opracowano na podstawie: Boling, MC, Bolgla, LA, Mattacola, CG. Uhl, TL, Hosey, RG. Outcomes of weight-bearing

Bardziej szczegółowo

http://www.mariuszgizynski.pl/

http://www.mariuszgizynski.pl/ 1. Rozciąganie pasma tylnego nóg (dwógłowy uda, łydka) 1 wersja: Noga wyprostowana, palce na siebie, ramiona splecione nad kolanem. Skłon tułowia w przód, plecy wyprostowane. Przytrzymad 15 sekund, rozluźnid,

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć działanie mięśni dna miednicy zaciśnij pośladki i wszystkie

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Bierne ćwiczenia kończyn dolnych

Bierne ćwiczenia kończyn dolnych Bierne ćwiczenia kończyn dolnych są to ćwiczenia do wykonania przez opiekuna, mające na celu rozruszanie bioder, nóg i kolan u osób z porażeniami, jeśli nie są one w stanie same wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA Korpus urządzenia Przycisk WŁ/WYŁ Gniazdo zasilacza Pasek Styk elementu obrotowego Element obrotowy Korpus

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroków do poprawy szybkości uderzeń i wytrzymałości rąk 1 krok - Kołowrotek Zauważyłem jak niektóre osoby ćwicząc sztuki walki mają problem

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

YV16 Active Power. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

YV16 Active Power. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain YV16 Active Power PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Syrokomli 16 03-335 Warszawa www.delsport.pl delsport@delsport.pl

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym Autorzy: mgr Bartosz Nazimek, dr med. Dariusz Łątka Opole, kwiecień 2010 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV PSP Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR)

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Mgr Agata Wężyk Zakład Psychologii Pracy Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Prezentacja wykonana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Trening mięśni brzucha

Trening mięśni brzucha Trening mięśni brzucha Delikatnie zarysowane mięśnie brzucha prezentują się naprawdę fantastycznie i są super sexy. Dobry trening na tę partię mięśniową przyniesie szybkie i trwałe efekty. Aby mieć płaski

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przyrząd do ćwiczeń "Fit & Fun" Nr 11515822. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użycie zgodne z przeznaczeniem

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przyrząd do ćwiczeń Fit & Fun Nr 11515822. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użycie zgodne z przeznaczeniem Przyrząd do ćwiczeń "Fit & Fun" Nr 11515822 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użycie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w suchym pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy PA 00415

nr katalogowy PA 00415 Twister nr katalogowy PA 00415 Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Używając mięśni bioder i brzucha wpraw platformy w ruch skrętny. Wzmacnia mięśnie brzucha, aktywuje pracę stawów biodrowych,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego PSP Sława Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS 1 Ogólne środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie musi zostać odłączone od zasilania. W przypadku ustawienia urządzenia na wykładzinie,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI PAŹDZIERNIK 11, 2014 / EDYTUJ ZDROWA PRAKTYKA Po sekwencjach ćwiczeń jogi przy bólach przeciążeniowych i zwyrodnieniowych kolana oraz przy problemach z rwą kulszową,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji ruchowej Umiejętności: Poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 Vibrační posilovací stroj MASTER G1 CZ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním a kondičním

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Urządzenie nie jest przewidziane do celów terapeutycznych i nie jest zabawką dla dzieci!

Uwaga! Urządzenie nie jest przewidziane do celów terapeutycznych i nie jest zabawką dla dzieci! 11103033 Poduszka Balance Instrukcja montażu i korzystania z poduszki Serdeczne gratulacje w związku z zakupem tego produktu! Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Instrukcja jest stałą częścią składową

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

YV56 COMBO DUO PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

YV56 COMBO DUO PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain YV56 COMBO DUO PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (Warszawa) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotyczy również urządzenia FERRUM TX 4

Instrukcja dotyczy również urządzenia FERRUM TX 4 Instrukcja dotyczy również urządzenia FERRUM TX 4 Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa...3 2. Informacje ogólne...3 2.1. Opakowanie...3 3. Montaż...3 3.1. Lista kontrolna...4 3.2. Montaż krok po kroku...6

Bardziej szczegółowo

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym lan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym Zadanie główne (temat lekcji): oznajemy podstawowe kroki fitness i wykonujemy ćwiczenia wzmacniające z obciążeniem. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe (Zmodyfikowany kwestionariusz występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych oraz Zmodyfikowana lista kontrolna: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo