Aerobic ty Swing Flex Bar

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aerobic ty Swing Flex Bar"

Transkrypt

1 Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte toto zaízení. 3. Cviení není vhodné pro thotné ženy. 4. Nenechávejte cviit dti bez dozoru dosplé osoby. 5. Pokud se nebudete pi cviení cítit dobe, bude vám špatn od žaludku nebo budete mít jiný nepíjemný pocit, ihned cviení perušte. 6. Není ureno pro starší osoby, malé dti a nemocné osoby. 7. Odstrate z blízkosti zaízení nebezpené vci jako jsou sklo, rohy stol, ostré pedmty atd. 8. Cviení provádjte lehce a plynule, bez prudkých pohyb. SK Dôležité upozornenie: 1. Pred zaiatkom cvienia skonzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom. 2. Pred použitím skontrolujte, i je všetko bezpené - pokia sú niektoré asti opotrebované, i poškodené nepoužívajte toto zariadenie. 3. Cvienie nie je vhodné pre tehotné ženy. 4. Nenechávajte cvii deti bez dozoru dospelej osoby. 5. Pokia sa pi cviení nebudete cíti dobe, bude vám zle od žalúdka alebo budete ma nepríjemný pocit, ihne cvienie prerušte. 6. Nie je urený pre staršie osoby, malé deti a choré osoby. 7. Z blízkosti zariadenia odstráte nebezpené veci ako je sklo, rohy stola, ostré predmety at. 8. Cvienie prevádzajte ahko a plynulo bez prudkých pohybov. 1

2 PL Wane ostrzeenia: 1. Przed rozpocz ciem wicze naley skonsultowa z lekarzem stan zdrowia. 2. Przed uyciem naley sprawdzi stan bezpieczestwa urzdzenia jeeli niektóre cz ci s zuyte lub uszkodzone, nie naley korzysta z urzdzenia. 3. wiczenia nie s przeznaczone dla kobiet w ciy. 4. Nie naley pozostawia wiczcych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. 5. Jeli podczas wicze pojawi si bóle i zawroty głowy, ból w klatce piersiowej albo inne nieprzyjemne dolegliwoci, naley natychmiast przerwa wiczenia. 6. Urzdzenie nie jest przeznaczone dla osób starszych, małych dzieci i schorowanych osób. 7. Naley usun niebezpieczne przedmioty jakimi s szkło, kanty stołu, ostre przedmioty itd. z okolic urzdzenia. 8. wiczenia naley przeprowadza wolno i płynnie, bez gwałtownych ruchów. CZ Tento výrobek je uren pouze k domácímu použití. SK Tento výrobok je urený len na domáce použitie. PL Produkt ten jest przeznaczony wyłcznie dla uywania domowego. CZ Zpevnte tlo a udržujte ty rozkmitanou / SK Zpevnite telo a udržiavajte ty rozkmitanú / PL Trzymaj ciało w sztywnej pozycji i migaj kijem. CZ Cvik 1 Prsní svaly a paže Výchozí pozice: stjte vzpímen s rukama. Ped hrudníkem, kolena mírn ohnutá, váha na patách. Držte ty obma rukama ped hrudníkem. Pohybujte tyí dopedudozadu. SK Cvik 1 Prsné svaly a ramená Východisková pozícia: stojte vzpriamene s rukami. Pred hrudníkom, kolená mierne ohnuté, váha na pätách. Držte ty oboma rukami pred hrudníkom. Pohybujte tyou dopredu-dozadu PL wiczenie 1 Mi nie piersiowe i ramiona Pozycja podstawowa: stój wyprostowany z r koma. Przed klatk piersiow, kolana lekko zgi te, waga na pi tach. Trzymaj kij obiema r koma przed klatk piersiow. Ruszaj kijem do przodu do tyłu. CZ Cvik 2 Svaly zad a stehna Výchozí pozice: trup naklote mírn dopedu. Jedna noha vped, zadní noha napnutá. Držte ty voln ped sebou. Pohybujte dopedu-dozadu. (zmte stranu) SK Cvik 2 Svaly chrbta a stehna Východisková pozícia: trup nakláajte mierne dopredu. Jedna noha vpred, zadná noha napnutá. Držte ty vone pred sebou. Pohybujte dopredu-dozadu. (zmete stranu) PL wiczenie 2 Minie pleców i uda Podstawowa pozycja: Tułów pochyl lekko do przodu. Jedna noga do przodu, tylna jest nacignita. Trzymaj kij przed sob. Ruszaj do przodu do tyłu (zmie stron) 2

3 CZ Cvik 3 Mezilopatkové svaly Výchozí pozice: stjte vzpímen. Držte ty voln nad hlavou. Udržujte ramena dole, palce smují nahoru. Pohybujte nahoru-dol. SK Cvik 3 Mezilopatkové svaly Východisková pozícia: stojte vzpriamene. Držte ty vone nad hlavou. Udržujte ramená dole, palce smerujú hore. Pohybujte hore-dole. PL wiczenie 3 Mi nie pomi dzy łopatkami Pozycja podstawowa: stój wyprostowany. Trzymaj kij luno na głow. Trzymaj ramiona na dole, palce pokazuj do góry. Wykonuj ruch w dół i w gór. CZ Cvik 4 Svaly zad a hrudník Výchozí pozice: stjte vzpímen, ruce v pedpažení. Držte ty voln ped hrudníkem. Palce smují k tlu. Pohybujte tyí dopedu-dozadu. SK Cvik 4 Svaly chrbta a hrudník Východisková pozícia: stojte vzpriamene, ruky v predpažení. Držte ty vone pred hrudníkom. Palce smerujú k telu. Pohybujte tyou dopredu-dozadu. PL wiczenie 4 Minie pleców i klatka piersiowa Pozycja podstawowa: stój wyprostowany, rce wycignite przed siebie. Trzymaj kij luno przed klatk piersiow. Palce pokazuj k ciału. Wykonuj ruch kijem do przodu- do tyłu CZ Cvik 5 Hýžové svaly Výchozí pozice: stjte v mírném pedklonu s pedpaženýma rukama. Ruce natáhnte vped. Obliej smuje k zemi. Držte ty voln obma rukama. Palce smují k tlu. Pohybujte tyí dopedu-dozadu. SK Cvik 5 Sedacie svaly Východisková pozícia: stojte v miernom predklone s predpaženými rukami. Ruky natiahnite vpred. Tvár smeruje k zemi. Držte ty vone oboma rukami. Palce smerujú k telu. Pohybujte tyou dopredu-dozadu. PL wiczenie 5 Minie poladków Pozycja podstawowa: stój lekko pochylony do przodu z wycignitymi rkami. Wycignij rce do przed siebie. Twarz jest pochylona ku podłodze. Kij trzymaj luno obiema rkoma. Palce pokazuj k ciału. Wykonuj ruch kijem do przodu- do tyłu. CZ Cvik 6 Paže a trapézový sval Výchozí pozice: stjte vzpímen. Kolena mírn ohnutá. Držte ty v jedné ruce v úrovni ramen. Pohybujte tyí doprava doleva. SK Cvik 6 Ruky a trapézový sval Východisková pozícia: stojte vzpriamene. Kolená mierne ohnuté. Držte ty v jednej ruke v úrovni ramien. Pohybujte tyou doprava-doava. PL wiczenie 6 Rce i misie trójgłowy Pozycja podstawowa: stój wyprostowany. Kolana lekko zgite. Trzymaj kij w jednej rce na wysokoci ramion. Wykonuj ruch kijem w lewo w prawo. 3

4 CZ Cvik 7 Boky a hýžd Výchozí pozice: stjte vzpímen. Zvednte jednu nohu, váhu peneste na nohu druhou, mírn ohnutou. Tyí pohybujte doprava doleva SK Cvik 7 Boky a zadok Východisková pozícia: stojte vzpriamene. Zdvihnite jednu nohu, váhu preneste na nohu druhú, mierne ohnutú. Tyou pohybujte doprava-doava PL wiczenie 7 Biodra i poladki Podstawowa pozycja: stój wyprostowany. Podnie jedn nog. wag przenie na drug nog, lekko zgi t. Wykonuj ruch kijem w lewo w prawo. CZ Cvik 8 Hýžd a stehna Výchozí pozice: naklote trup mírn dopedu. Zvednte jednu nohu vzad. Koleno stojící nohy je nad patou. Neprohýbejte záda! Držte ty v úrovni ramen. Pohybujte tyí dopedu-dozadu. (zmte stranu) SK Cvik 8 Zadok a stehná Východisková pozícia: nakláajte trup mierne dopredu. Zdvihnite jednu nohu vzad. Koleno stojacej nohy je nad pätou. Neprehýbajte chrbát! Držte ty v úrovni ramien. Pohybujte tyou dopredu-dozadu. (zmete stranu) PL wiczenie 8 Poladki i uda Pozycja podstawowa: pochyl lekko tułów do przodu. Podnie jedn nog do tyłu. Kolano stojcej nogi jest na pit. Nie gnij pleców! Trzymaj kij na wysokoci ramion. Wykonuj ruch kijem w lewo w prawo. (zmie stron) CZ Cvik 9 bišní svaly Výchozí pozice: sednte, nohy mírn od sebe, pokrené. Držte ty voln ped hrudníkem. Pohybujte tyí nahoru-dol. SK Cvik 9 brušné svaly Východisková pozícia: sadnite, nohy mierne od seba, pokrené. Držte ty vone pred hrudníkom. Pohybujte tyou hore-dole. PL wiczenie 9 Minie brzucha Pozycja podstawowa: usid, nogi lekko od siebie, zgite. Trzymaj kij luno przed klatk piersiow. Wykonuj ruch kijem do góry w dół. CZ Cvik 10 hýžd a stehna Výchozí pozice: kleknte, jednu ruku nataženou vped. Držte ty voln. Palec a obliej smují k zemi. Tyí pohybujte dopedu-dozadu (zmte stranu) SK Cvik 10 zadok a stehná Východisková pozícia: kaknite, jednu ruku natiahnutú vpred. Držte ty vone. Palec a tvár smerujú k zemi. Tyou pohybujte dopredu-dozadu (zmete stranu) PL wiczenie 10 poladki i uda Pozycja podstawowa: klknij na kolana, jedna rka nacignita do przodu. Trzymaj kij luno. Palec i twarz pokazuj ku podłodze. Wykonuj ruch kijem do przodu - do tyłu (zmie stron). 4

5 Cvik 11 Hýžd, nohy a paže Výchozí pozice: sednte na bok. Spodní noha je ohnutá, horní je natažená. Tyí pohybujte dopedu-dozadu. (zmte stranu) SK Cvik 11 Zadok, nohy a ramená Východisková pozícia: sadnite na bok. Spodná noha je ohnutá, horná je natiahnutá. Tyou pohybujte dopredu-dozadu. (zmete stranu) PL wiczenie 11 Poladki, nogi i barki Pozycja podstawowa: usid na bok. Dolna noga jest zgita, górna wyprostowana. Wykonuj ruch kijem do przodu do tyłu. (zmie stron.) Cvik 12 Nohy a boky Výchozí pozice: sednte na bok, opete se o loket. Držet ty voln nad tlem. Zvednte mírn pánev a napnte horní nohu.tyí pohybujte nahoru-dol. SK Cvik 12 Nohy a boky Východisková pozícia: sadnite na bok, oprite sa o lake. Drža ty vone nad telom. Zdvihnite mierne panvu a napnite hornú nohu. Tyou pohybujte hore-dole. PL wiczenie 12 Nogi i boki Pozycja podstawowa: usid na bok, oprzyj si o łokie. Trzymaj kij luno na ciałem. Podnie lekko miednic i wyprostuj górn nog. Wykonuj ruch kijem do przodu do góry w dół. CZ Cvik 13 Hýžd Výchozí pozice: lehnte na záda, nohy u sebe a pánev zvednte nahoru. Záda a hýžd jsou v rovin. Zvednte jednu nohu. Držte ty voln obma rukama. Pohybujte tyí nahoru-dol. SK Cvik 13 Zadok Východisková pozícia: ahnite na chrbát, nohy pri sebe a panvu zdvihnite hore. Chrbát a zadok sú v rovine. Zdvihnite jednu nohu. Držte ty vone oboma rukami. Pohybujte tyou hore-dole. PL wiczenie 13 Poladki Pozycja podstawowa: połó si na plecy, nogi u siebie i miednic podnie do góry. Plecy i poladki s zarówno. Podnie jedn nog. Kij trzymaj luno obiema r koma. Wykonuj ruch kijem do góry w dół CZ Cvik 14 Hýžd Výchozí pozice: lehnte na záda, nohama tlate do zem (pánev mžete podsadit). Palce smují dol. Tyí pohybujte dopedu-dozadu (paraleln se stehny) SK Cvik 14 Zadok Východisková pozícia: ahnite na chrbát, nohami tlate do zeme (panvu môžete podsadi). Palce smerujú nadol. Tyou pohybujte dopredu-dozadu (paralelne so stehnami) PL wiczenie 14 Poladki Pozycja podstawowa: połó si na plecy, nogi pchnij ku podłodze (miednic mona podłoy). Palce pokazuj ku podłodze. Wykonuj ruch kijem do przodu do tyłu (paralelnie z udami) 5

6 CZ Cvik 15 Svaly zad Výchozí pozice: stjte vzpímen, ruce za zády, napnte paže a držte ty voln. Pohybujte tyí nahoru-dol. SK Cvik 15 Svaly chrbta Východisková pozícia: stojte vzpriamene, ruky za chrbtom, napnite ruky a držte ty vone. Pohybujte tyou hore-dole. PL wiczenie 15 Minie pleców Pozycja podstawowa: stój wyprostowany, rce za plecami, nacignij barki i trzymaj kij luno. Wykonuj ruch kijem do góry w dół Cvik 16 Paže a rovnováha Výchozí pozice: mírn se pedklote, zvednte nohu vzad (neprohýbejte záda!) Držte ty voln a udržujte rovnováhu. Ruce jsou výš než hlava. Tyí pohybujte nahoru-dol. (Zmte nohu) SK Cvik 16 Ramená a rovnováha Východisková pozícia: mierne sa predklote, zdvihnite nohu vzad (neprehýbajte chrbát!) držte ty vone a udržiavajte rovnováhu. Ruky sú vyššie ako hlava. Tyou pohybujte hore-dole. (Zmete nohu) PL wiczenie 16 Ramiona i równowaga Pozycja podstawowa: lekko pochyl si, podnie nog do tyłu (nie gnij pleców!). Trzymaj kij luno i trzymaj równowag. R ce s powyej głowy. Wykonuj ruch kijem do góry w dół. (zmie nog) CZ Záruní podmínky: na aerobic ty se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záruné podmienky: na aerobic ty sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevzahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi cy od daty sprzeday; Wady lub uszkodzenia sprz tu b dce wadami produkcyjnymi a zauwaone w okresie gwarancji b d usuwane bezpłatnie; Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - kl ski ywiołowej - niewłaciwego uytkowania i przechowywania sprz tu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; Reklamacj naley złoy w formie pisemnej ( em).powinna zawiera informacje o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu); Gwarancja b dzie uwzgl dniana na miejscu, gdzie sprz t został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland 6

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ DC IN POLKI Kamera sportowa VP-X300/X300L portsvideokamera VP-X300/X300L A Automatyczna regulacja ostrości CCd Przetwornik obrazu CCD LCd Wyświetlacz ciekłokrystaliczny diplay delete HOLD W T MODE A Automatické

Bardziej szczegółowo

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Instrukcja montażu UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik www.bensat.cz 1 GB User s manual - BEN400MC IMPORTANTT NOTICE Please read

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Wstęp Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe,

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP

ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP Szpital akredytowany Szpital Promujący Zdrowie opracowanie: mgr Joanna Szczerba Krzysztof Kluger

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) może być spowodowane wieloma czynnikami. Jednak najczęściej są one wynikiem osłabienia mięśni grzbietu i brzucha (w głównej mierze odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Logamatic PM10. EMS plus

Logamatic PM10. EMS plus EMS plus 6 720 647 106-00.1O Logamatic PM10 6 720 809 223 (2013/09) [cs] Návod k instalaci pro odbornou firmu.......................................................... 2 [pl] Instrukcja montażu dla instalatora...........................................................

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo