RADLIN. Radlin wchodzi na giełdę!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADLIN. Radlin wchodzi na giełdę!"

Transkrypt

1 RADLIN BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADLIN PAŹDZIERNIK 2009 WYDANIE BEZPŁATNE XI RADLIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ W programie: nagrodzenie finalistów konkursu Znam moje miasto, wręczenie Wyróżnień Quality, oraz koncert znanej grupy folkowej CARRANTUOHILL. Miejski Ośrodek Kultury Radlin ul. Mariacka 9, niedziela, , godz Wejście za okazanymi wejściówkami. Radlin wchodzi na giełdę! skierował na ten rynek 2 serie obligacji na łączną kwotę 2 mln zł. szczegóły str. 3 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Na Głożynach odsłonięto pamiątkowy granitowy słup upamiętniający Bój o Głożyny z 1939 roku. szczegóły; str. 3 PO TURNIEJU Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie w dniu 26 września 2009 r. zorganizował Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich. Wszystko w ramach projektu Nowe Horyzonty Aktywna integracja społeczności Radlina szczegóły; str. 4

2 JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? Jeśli poważna awaria, lub klęska żywiołowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania, Ty również musisz być na to przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Przede wszystkim zaś, jak ograniczyć skutki katastrofy i zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem. W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu: Sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta. Dowiedz się w komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia; Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania. Zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu. Oto lista numerów telefonicznych, pod które dzwonić mogą mieszkańcy zamieszkujący lokale komunalne i spółdzielcze. WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI 2 Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK 2009 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Przeszłość jest częścią naszej tożsamości także i dzisiaj przesłanie Jana Pawła II nabrały szczególnej wymowy w dniu uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej 4 września przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głożynach. Słowa uwiecznione na tablicy przypominają wydarzenia sprzed 70 lat, kiedy to na Głożynach miała miejsce walka oddziału wartowniczego z grupą rozpoznawczą Wehrmachtu. Grupa Polaków bohatersko walczyła do ostatniego grama amunicji. Koleje głożyńskiego boju przedstawił miłośnik naszej lokalnej historii, Pan Błażej Adamczyk. Z dumą przypomniał o wykonanym przez Polaków Mieszkańcy Spółdzielni Marcel, z siedzibą w Radlinie, przy ul. Mariackiej awarie wodnokanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania; awarie instalacji elektrycznych. Mieszkańcy Spółdzielni ROW, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. kard. Wyszyńskiego awarie wodno-kanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania; awarie instalacji elektrycznych; pogotowie dźwigowe. Mieszkańcy lokali komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej niezwykle trudnym wyzwaniu, jakim było wysadzenie tunelu kolejowego w Rydułtowach na trasie Rybnik Racibórz. Zadano w ten sposób armii niemieckiej bolesny cios, ponieważ zablokowany został ważny szlak kolejowy łączący rybnicki okręg przemysłowy z Dolnym Śląskiem. Rolę wydarzeń sprzed lat, ich wpływu na świadomość współczesnego pokolenia podkreślał z mocą poseł Adam Gawęda, a uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat Alfred Wloka. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, kombatanci, harcerze, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie radlińskich szkół. Anna Kubica Straż Miejska w Radlinie W tym numerze przedstawiamy kolejnego przedstawiciela Straży Miejskiej w Radlinie. Jest nim młodszy strażnik Mieczysław Machnik. W straży od niespełna 2 lat. Jest dzielnicowym rejonu Biertułtów.

3 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI RADLIN WCHODZI NA GIEŁDĘ! Dnia 30 września na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się otwarcie nowego zorganizowanego rynku papierów dłużnych CATALYST. Miasto Radlin skierowało na ten rynek 2 serie obligacji na łączną kwotę 2 mln zł. W uroczystym otwarciu tego rynku uczestniczyła Pani Burmistrz Barbara Magiera i Waldemar Machnik Skarbnik Miasta. Dzięki dopuszczeniu do notowań obligacji miejskich, inwestorzy, w tym nasi mieszkańcy, mają możliwość stać się współposiadaczami cząstki Radlina poprzez ich zakup. Nominał 1 obligacji wynosi zł. Oprocentowanie jest kalkulowane w oparciu o stawkę WIBOR 6M i 2% marżę. Aby nabyć obligacje Radlina należy posiadać rachunek inwestycyjny w dowolnym biurze maklerskim i złożyć stosowne zlecenie. Dochód z obligacji przekazany zostanie na inwestycje (mieszkania socjalne, remonty dróg). Jak przekonywał na łamach lokalnej prasy Waldemar Machnik, zachęcając inwestorów do zakupu obligacji, zysk jest tu gwarantowany. Szanowni Mieszkańcy! Życie to ulotna mgiełka i czasem płata ludziom figle. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli i tego sobie życzyli. Gdzie dwoje ludzi, tam nietrudno o konflikt. Musimy zdać sobie sprawę z narastającej fali przemocy w rodzinie i okrucieństwa z jaką oprawcy eskalują atak na najbliższe osoby. Ostatnie wydarzenia w naszym mieście tego dowodzą Trafnie więc oddano potrzebę współczesnych czasów, ogłaszając dzień 15 października Dniem Mediacji. Celem mediacji jest pomoc w osiągnięciu porozumienia, które zadowoliłoby wszystkie strony sporu. Mediator pomaga oderwać się od wzajemnych oskarżeń i próbuje ustalić sposób rozwiązania problemu. Powołano już w tym celu odpowiednie placówki, pojawili się także fachowcy w tej dziedzinie, którzy swą działalność opierają na określonych przepisach prawnych. Mediacja to nie tylko sposób na porozumienie w sprawach indywidualnych, czy rodzinnych. Znajduje swoje zastosowanie także w sporach społecznych. Jest to wówczas niewątpliwie okazja do naprawienia wyrządzonej krzywdy czy szkody, np. poprzez nieodpłatną pracę na rzez określonej instytucji, czy organizacji społecznej. Wiele problemów międzyludzkich, można już dziś rozwiązywać w sposób o wiele tańszy i prostszy, niż poprzez tradycyjną drogę sądową. Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie służy informacjami na temat miejsc i form pomocy pokrzywdzonym. Wiele informacji na ten temat możecie państwo znaleźć na stronie internetowej bropo.gov.pl. Mam nadzieję, że przybliżyłam państwu charakter mediacji, który jest niewątpliwie tańszym i prostszym sposobem na rozwiązywanie ludzkich problemów. Burmistrz Radlina Barbara Magiera Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, personelowi radlińskich szkół, składamy z okazji przypadającego w tym miesiącu Dnia Edukacji Narodowej, gorące życzenia pomyślności, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych!!! Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK

4 STOP NARKOTYKOM! pod takim hasłem przeprowadzono wśród gimnazjalistów radlińskich akcje uświadamiającą o zagrożeniach (zarówno zdrowotnych, jak i prawnych) posiadania i zażywania WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PRZYPOMINAMY WAŻNE NUMERY TELEFONÓW! OGÓLNOEUROPEJSKI TELEFON ALARMOWY: 112 Pogotowie ratunkowe: 999 Straż Pożarna: 998 Policja: 997 Straż Miejska w Radlinie (32) , (poniedziałek piątek, w godz ) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim: tel. (32) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. (32) , (32) narkotyków. Inicjatorami spotkania z uczniami trzecich klas gimnazjalnych była radlińska Straż Miejska, oraz Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych Stacja. Jak zapewnił komendant Straży Pożarnej w Radlinie, Andrzej Porębski, wyniki przeprowadzonej akcji zostaną przedstawione zarówno dyrektorom placówek, jak i rodzicom. [mg] Informuje się mieszkańców o zakończeniu i dostarczeniu zmian przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze Biertułtowy. Postępowanie związane z modernizacją przeprowadzone było na podstawie art.4 ust. 1, art.20 ust.1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn.z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz.2027) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454). Informacje o rozpoczęciu prac, ich zakończeniu i możliwości zapoznania się z dokumentacją zmian podawana była do wiadomości między innymi na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w styczniu 2009r. w naszym biuletynie. W związku z powyższym informuje się, że podatnicy obszaru Biertułtowy otrzymają do końca roku 2009 i z początkiem 2010 ponownie obliczony podatek od gruntów za 2009 r. na podstawie wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe zmian w ewidencji gruntów. Ponadto informuje się, iż z dniem r. minął termin płatności 3 raty podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych. Referat Księgowości Podatkowej Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 4 Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK 2009 BECIKOWE ZMIANY PORADNICTWO ORAZ KURSY W RADLINIE!!! Biuro Porad Obywatelskich zaprasza do Centrum doradczego przy BPO, które jest czynne w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od do Dyżury pełni w Centrum doradca udzielający porad m.in.: z zakresu zakładania działalności gospodarczej pozyskiwania środków na założenie oraz rozwój firmy Biuro Porad Obywatelskich, ul. Solskiego 15, Radlin, tel. (032) , ngo.pl, Z kolei Gminne Centrum Informacji zaprasza mieszkańców Radlina na bezpłatne szkolenia: Kurs komputerowy dla początkujących 30h zajęć Kurs stylizacji paznokci 60h zajęć Kurs: Jak założyć i skąd pozyskać środki na własną działalność gospodarczą? 20h zajęć Godziny urzędowania GCI: Pon Wt Śr Czw Pt Gminne Centrum Informacji, ul. Rymera 15/2, Radlin, tel. (032) , www. gci.radlin.pl Kto może skorzystać z naszych bezpłatnych porad oraz kursów? Kobiety mieszkanki Radlina: bezrobotne nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące) osoby pracujące osoby powyżej 50 roku życia Idąc do nas zabierz dowód osobisty! społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. (OPS)

5 SPORT PO TURNIEJU Zgodnie z harmonogramem realizowanego przez OPS w Radlinie projektu Nowe Horyzonty Aktywna integracja społeczności Radlina w dniu 26 września 2009 r. odbył się Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich. W imprezie wystąpiło 8 drużyn; Amatorzy Radlin i Okolice, Diabły, Iniemamocni, Marcel Team, Naprzód Betlejem, TKKF Karlik, Urząd Miasta Radlin i Przyjaciele oraz ZSS Radlin. O wejście do Turnieju walczyła również drużyna VIP składająca się z młodszych uczestniczek, które pomimo dużej odwagi i zaangażowania nie zmogły o wiele starszych kolegów w meczu o udział w Turnieju. Po całym dniu rozgrywek wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna TKKF Karlik zdobywając nagrodę o wartości 1500 zł. Drugie miejsce zajęła drużyna Naprzód Betlejem zdobywając nagrodę o wartości 1000 zł. Trzecie miejsce zajęła drużyna Amatorzy Radlin i Okolice zdobywając nagrodę o wartości 500 zł. Nagrody współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach, z których do walki o zwycięstwo wyszły cztery drużyny. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych dru- żyn mecze rozgrywano grając po jednym secie do 25 punktów z wyjątkiem meczu finałowego, który rozegrano w pełnym wymiarze trzech setów. Jednak nie tylko o sportową rywalizację i nagrody chodziło w Turnieju. Organizowana impreza odbyła się w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Programu Aktywności Lokalnej. Zgodnie z jego założeniami głównymi celami Turnieju była integracja mieszkańców Radlina i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Z uwagi na to, że w tym roku Program realizowany jest na terenie umownej dzielnicy Radlina Marcel zaangażowano młodzież z tego rejonu, którą zmobilizowano do wspólnego wysiłku przygotowywania się przez całe wakacje do w/w Turnieju. Na tą potrzebę zaangażowano trenera, który wspomagał młodzież w drodze do samodoskonalenia się. Niestety drużyna Marcel Team nie wygrała Turnieju ale nie świadczy to o jej nie przygotowaniu czy biernej postawie zawodników. Można było mówić o przysłowiowej grupie śmierci, w której dane im było się znaleźć. W meczu o wyjście z grupy drużyna Marcel Team przegrała z drużyną Naprzód Betlejem, która to zdobyła II miejsce w całym Turnieju imponującym wynikiem 26:28.O wysokim poziomie Turnieju można by pisać dużo. Okazuje się, że amatorzy mogą pokazać kawał dobrego sportu, na który miło popatrzeć co niewątpliwie miało miejsce podczas finału Turnieju, który po trzech setach wyłonił zwycięzcę w postaci TKKF Karlik. Nagrody pocieszenia w postaci 3 piłek do siatkówki ufundował Sklep Sportowy Sport Experts z Rybnika. [OPS] 16 września 2009 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Radlinie, odbył się RAMBIT pierwsza impreza integracyjna dla uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum. Do zmagań przystąpiły drużyny składające się z 5 dziewcząt i 5 chłopców reprezentujących poszczególne klasy. Uczestnicy rywalizowali w nierzadko wymagających sprytu zabawach i konkurencjach sportowych oraz odpowiadali na pytania na temat nowej szkoły oraz z dziedziny sportu. Zawodnicy układali na czas puzzle, przeciągali linę, strzelali na bramkę, rzucali do celu piłeczkami pingpongowymi i strącali kręgle. Najwięcej punktów zgromadziła klasa I c zwyciężając GIMNAZJUM NR 1 TEŻ NA SPORTOWO! w 10 edycji Rambitu. Na drugim miejscu uplasowała się klasa I a, a trzecie miejsce podium zajęli uczniowie klasy I b. Tymczasem 29 września 2009 r. nad wodzisławskim Balatonem odbyły się międzyszkolne zawody o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w biegach przełajowych. W zawodach wzięła też udział reprezentacja Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie. Na szczególne wyróżnienia zasługuje Maja Salamon, która z dużą przewagą wbiegła na metę plasując nasz zespół na pierwszym miejscu, oraz Anna Janowska, która przewagę wypracowaną przez Maję powiększyła i przybiegła na metę z około 100 metrowym wyprzedzeniem. Kolejne zawodniczki pokonały dystans na miarę swoich możliwości i nasz dziewczęcy zespół uplasował się w efekcie na wysokiej 4 pozycji. Skład całej drużyny dziewcząt to: Maja Salamon, Anna Janowska, Sandra Bugla, Roksana Bujalska, Wioleta Spyra i Wioleta Fernufka. W kategorii chłopców na starcie jako pierwszy stanął Dawid Wróblewski, który przybiegł z pałeczką sztafetową na metę jako szósty, lecz bez większej straty w stosunku do pierwszego miejsca. Grzegorz Gielnik, który przejął pałeczkę od Dawida, po pięknym biegu, wyprowadził nasz zespół na miejsce trzecie. Rafał Stolarski wykorzystał sytuację wypracowaną przez kolegów i zaatakował przybiegając na metę jako PIERWSZY! Pozycję pierwszą utrzymał po swoim biegu Marek Fijoł, który biegł jako czwarty podając pałeczkę Kamilowi Szydłowskiemu. Opiekunowie kontrolujący czas na mecie zgodnie orzekli, że piąta zmiana była najszybsza Kamil osiągając bardzo dobry rezultatu czasowy przybiegł na metę jako drugi i tenże wynik utrzymał do końca startujący na ostatniej zmianie Kamil Fernufka. mgr Agata Kopta Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK

6 SPORT NA DWÓCH KÓŁKACH Mimo nieciekawych warunków atmosferycznych, 75 rowerzystów wzięło udział w XIII Rajdzie Maraton Sokoła, który odbył się 5 września. Imprezę zorganizowała Komisja Turystyki Kolarskiej Sokół Oddziału PTTK Radlin, przy KWK Marcel w Radlinie. Kolarze przyjechali nie tylko z ościennych gmin, ale również z Turzy Śląskiej, Czernicy, Raciborza czy Jastrzębia Zdroju. Szczególne uznanie należy się cyklistom, którzy wybrali dystans 100 km (aż 15 osób!). W zależności od wyboru długości trasy uczestnicy jechali do miejscowości: Czernica (20 km), Rudy (50 km), Bojszów (100 km). Przed wyjazdem na trasę każdy otrzymał mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, na których przyjazd potwierdzali przodownicy kolarscy Sokoła. Rajd nie miał charakteru wyścigu, były natomiast wyznaczone limity czasowe na poszczególne dystanse. Wśród tych, którzy je osiągnęli, rozlosowano nagrody. Podczas rajdu reprezentowane były następujące kluby, sekcje i inne organizacje: STR Koło Pszów, Wiercipięta Jastrzębie, KTK Racibórz, Koło PTTK Gronie Radlin a także Komisja Turystyki Kolarskiej Sokół Radlin. Pamiątkową statuetkę dla najliczniejszej drużyny rajdu otrzymała STR Koło Pszów (7 osób). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę rajdową, smaczną grochówkę, pamiątkowy dyplom za ukończenie rajdu, a zainteresowani mogli odbić sobie pamiątkową, pieczątkę rajdową. Rajd mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Radlin oraz Oddziału PTTK Radlin przy KWK Marcel. Warto też odnotować najlepsze czasy na poszczególnych dystansach: 100 km (limit czasowy: 6 godz.) Mitko Mateusz KTK Sokół Radlin 3 godz. 15 min., Grzebuła Seweryn STR Koło Pszów 3 godz. 22 min., Moskwa Mirosław STR Koło Pszów 3 godz. 25 min., Grzybek Marcin KTK Sokół Radlin 3 godz. 26 min., Wilczek Robert STR Koło Pszów 3 godz. 31 min., Ryczek Leszek KTK Sokół Radlin 3 godz. 39 min. 50 km (3 godz.) Smusz Łukasz KTK Sokół Radlin 1 godz. 41 min., Kołek Adam Radlin 1 godz. 41 min., Gawłowicz Roman KTK Sokół Radlin 2 godz. 7 min., Gawłowicz Wiktor KTK Sokół Radlin 2 godz. 7 min., Mazurek Janusz Jastrzębie 2 godz. 10 min., Siedlaczek Łukasz KTK Sokół Radlin 2 godz. 15 min., 20 km (1godz.30 min.) Dystans ten przeznaczony był dla początkujących lub dla tych, którzy chcą przejechać trasę rekreacyjnie. Likos Łukasz KTK Sokół Radlin 43 min., Materzok Łukasz KTK Sokół Radlin:44 min., Michalski Grzegorz Rydułtowy 45 min., Tytko Bogdan KTK Sokół Radlin: 47 min., Wacławczyk Karol KTK Racibórz: 49 min., Warmuła Antoni KTK Sokół., Radlin:50 min Styrnol Andrzej KTK Sokół Radlin: 50 min Gac Bartosz KTK Sokół Radlin: 50 min Lorenz Tadeusz KTK Sokół Radlin: 50 min Ryszkiewicz Józef Wiercipięta Jastrzębie: 50 min Mazur Alfred KTK Sokół Radlin: 50 min Najlepszymi w konkursach okazali się: Konkurs krajoznawczy: Brzezinka Bogumiła, Kuczera Grzegorz i Tatarczyk Adam (wszyscy z Sokoła ) Konkurs Żółwia jazda Materzok Łukasz Sokół Radlin Grzebuła Ksaweryn Koło Pszów Siedlaczek Łukasz Sokół Radlin Konkurs Dart Gwoździk Adolf Sokół Radlin Ryszkiewicz Józef Wiercipięta Jastrzębie Kuczera Grzegorz Sokół Radlin Konkurs Rzut do celu Ryczek Leszek Kłyza Andrzej Lorenz Tadeusz (wszyscy Sokół ) Przygotował: Andrzej Likos 6 Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK 2009

7 Szkice z przeszłości Radlina Dodatek do Biuletynu Informacyjnego Radlin nr 4 7. Utworzenie Ochotniczych Oddziałów Powstańczych w celu zapobiegania niemieckim napadom na polskie tereny przygraniczne i prowokacjom mniejszości niemieckiej. Jeszcze względnie normalny tok życia radlinian, mimo panującej atmosfery wojennej, był coraz bardziej zakłócony wiadomościami nadchodzącymi z odległej zaledwie o kilkanaście kilometrów granicy polsko-niemieckiej i śmiałymi prowokacyjnymi wystąpieniami miejscowych Niemców. Wprawdzie nie wszyscy tutejsi Niemcy byli nielojalni wobec państwa polskiego, czy wręcz wrogo nastawieni. Wśród mniejszości niemieckiej było wiele osób, które zdawały sobie w pełni sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stanowi również dla samych Niemiec szowinistyczna, nazistowska ideologia hitlerowców. Byli jednak i tacy, których nęciły korzyści czerpane z przynależności do wrogich Polsce organizacji hitlerowskich jak uniknięcie bezrobocia, możliwości awansu społecznego, czy zawodowego, czy świadczenia finansowe. Innym imponowały osiągnięcia gospodarcze i militarne III Rzeszy, która miała trwać wiecznie. Zaangażowanych hitlerowców charakteryzowała nienawiść do wszystkiego, co na Śląsku było polskie. Należy wzmiankować, że w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny Światowej, prowadzony był intensywny werbunek do pracy na terenie Niemiec szczególnie wśród bezrobotnych. Wielu z tych, którzy przybyli za pracą, skierowano do specjalistycznych obozów położonych na wschodnich terenach III Rzeszy. Po przeszkoleniu politycznym i wojskowym, tworzono z nich grupy ochotników, tzw. Freikorpsy, które były używane do planowych prowokacji i incydentów przygranicznych. Na 84 kilometrach pogranicza powiatu rybnickiego, rozpoczęły się regularne starcia Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK 2009 zbrojne, inicjowane przez dywersantów z Freikorps Ebbinghaus, których liczbę oceniano na 37 tys. Dochodziło do napaści i ostrzeliwania budynków straży granicznej, posterunków policji, urzędów i innych placówek w polskich miejscowościach przygranicznych, takich jak Gierałtowice, Krywałd, Chwalęcice, Zwonowice, Sumina, Olza, Odra, Kamień, Szczygłowice, Wilcza, Brzezie Mnożyły się akty prowokacji, agresji i sabotażu nie tylko w miejscowościach nadgranicznych 13 Również w Radlinie pro-hitlerowsko ukierunkowani członkowie mniejszości niemieckiej, szczególnie aktywiści miejscowego Volksbundu, stawali się coraz bardziej butni, dopuszczali się licznych prowokacji, czy wręcz agresji; rozpowszechniali hitlerowską, antypolską propagandę, używali publicznie nazistowskiego pozdrowienia Heil Hitler! z gestem uniesionej do przodu ręki; na organizowanych zebraniach śpiewano faszystowskie pieśni bojowe; pod osłoną nocy wywieszano hitlerowskie flagi ze swastyką; miały miejsce działania dywersyjne; zdarzały się napaści i pobicia powracających z nocnej zmiany powstańców i działaczy polskich patriotycznych organizacji. Antypolskie incydenty powodowały narastanie wśród radlińskiej społeczności polskiej, nastrojów antyniemieckich. Samoobronę przed wyżej wspomnianymi aktami agresji postanowił zorganizować Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich, który w porozumieniu z władzami wojskowymi utworzył Ochotnicze Oddziały Powstańcze (OOP). Wstępowali do nich przeważnie uczestnicy powstań śląskich z lat , którzy nie przekroczyli 45 roku życia. OOP wchodziło w skład Obrony Narodowej (ON) powołanej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Jednostkami organizacyjnymi ON były Bataliony Obrony Narodowej (BON). Należeli do nich również młodzieżowi ochotnicy ze Związku Harcerstwa Polskiego, Kół Młodzieży Powstańczej, Hufców Szkolnych i innych organizacji patriotycznych. Przyjmowano ochotników powyżej 17. roku życia. Na terenie powiatu rybnickiego zorganizowano w sierpniu 1939 r., osiem batalionów OOP, obejmujących łącznie około 3100 osób. Dowodził nimi Nikodem Sobik z Żor były dowódca batalionu w III Powstaniu Śląskim. Trzy kompanie należące do batalionu VI utworzyli głównie mieszkańcy rejonu Rydułtów, Pszowa i Radlina, a drugą kompanią tego batalionu dowodził Karol Mazur z kop. Ema 14. Od połowy sierpnia 1939 r., wyżej wymienione trzy uzbrojone kompanie zostały skierowane do obrony odcinków granicy od Brzezia do Suminy. Natomiast pięciu pozostałym batalionom przydzielono inne odcinki polsko-niemieckiej granicy., od Gorzyczek, przez Buków Olzę Lubomię Brzezie Suminę Zwonowice Chwalęcice Ochojec Wilczę Górną Knurów do Przyszowic. Ataki uzbrojonych band Freikorpsu stawały się coraz częstsze i brutalniejsze. Można zaryzykować powiedzenie, że już w sierpniu 1939 r. na rybnickim pograniczu zaczęła się wojna, rozpętana przez dywersantów z Freikorpsu. Dla wszystkich stało się oczywiste, że agresja militarna może nastąpić w najbliższym czasie. 8. Ostatnie dwa tygodnie przed niemiecką agresją Wobec zaistniałej sytuacji, ogromnego przyśpieszenia nabrały ostatnie przygotowania do obrony militarnej i cywilnej. Decyzja dowództwa polskich sił zbrojnych zadanie obrony południowej Polski,w tym Górnego Śląska, powierzono Armii Kraków, dowodzonej przez gen. Antoniego Szylinga. Przygotowana linia obrony przybierała od rzeki Brynicy, poprzez Nowy Bytom Mikołów Lasy Pszczyńskie Bielsko-Biała Żywiec do Przełęczy Jabłonkowskiej. Część tej linii sta- 7

8 Dodatek do Biuletynu Informacyjnego Radlin nr 4 Gen. Antoni Szyling, dowódca Armii Kraków, która broniła tereny Górnego Śląska nowił tzw. korytarz pszczyński miejsce najbardziej dogodne do wdarcia się niemieckich oddziałów pancernych, w głąb terytorium Polski. Natomiast na ziemi rybnicko-wodzisławskiej wyznaczono trzy miejsca obrony mające zadanie opóźnić dotarcie sił niemieckich do głównej linii obrony pod Pszczyną: Rybnik, Żory i Boża Góra w Jastrzębiu. Miejsca te w ostatnich tygodniach przed rozpoczęciem wojny jeszcze pośpiesznie fortyfikowano. Do kopania rowów strzeleckich i innych wojskowych urządzeń obronnych, użyto oprócz wojska, siły ludności cywilnej. Na terenie naszej miejscowości nie stacjonowały w omawianym czasie, żadne polskie oddziały wojskowe. Z końcowych działań kierownictwa radlińskiej Obrony Narodowej Obroną Narodową w Radlinie kierował burmistrz Karol Brandys, wespół z komendantem policji, Janem Polokiem i Janem Różańskim z Ochotniczych Oddziałów Powstańczych. Harcerstwo radlińskie reprezentował szczepowy z Biertułtów Stanisław Smołka. Punkt dowodzenia znajdował Budynek starej sypialni, gdzie przed wojną znajdował się Urząd Gminy, komisariat policji oraz Dowództwo Obrony Narodowej. Widok współczesny. się w ówczesnym budynku Urzędu Gminy w tzw. starej sypialni dla górników, położonym przy obecnej ul. Korfantego opodal Elektrociepłowni Marcel. W tym samym budynku mieścił się również Komisariat Policji, gdzie służbę pełnili do godzin porannych dn. 1 września 1939 roku, policjanci; Jan Polok (komendant), Adolf Larysz i Maksymilian Cieślik. Tam też znajdowała się centrala telefoniczna mająca połączenie z polskimi posterunkami granicznymi, punktami obserwacyjnymi i innymi jednostkami Obrony Narodowej. Do całodobowej obsługi telefonicznej zaangażowano ochotników z miejscowych drużyn harcerskich. Harcerze pełnili również w radlińskiej Obronie Narodowej rolę łączników, patrolowali razem z powstańcami radlińskie ulice, dyżurowali w punktach obserwacyjnych. Mówi o tym w swoich zeznaniach przedwojenny szczepowy harcerzy w Biertułtowach, Stanisław Smołka: W ostatnim tygodniu sierpnia na polecenie Obrony Narodowej zaczęliśmy pełnić dyżury i patrole, w miejscowości Radlin. Pod komendą Obrony Narodowej były podległe trzy drużyny; Tadeusza Kościuszki z Obszar, Józefa Poniatowskiego przy kopalni Ema i Władysława Jagiełły w Biertułtowach. Z tych drużyn potworzone zostały patrole pięcioosobowe, które miały służbę w określonych rejonach. Pilnowały aby nie przecinano drutów telefonicznych (co miało miejsce często), aby nie wywieszano flag hitlerowskich, zapobiegały napadom, które miały miejsce na pojedynczych powstańców powracających z pracy. Z drużyny Jagiełły należeli; Materzok Franciszek, Pluta Leon i Władysław, Skowronek Erwin, Antończyk Konrad, Konieczny Antoni i Stanisław, Wencel Paweł to byli aktywniejsi; z kopalni Ema ; Zaleski Tadeusz, Gruszczyk Antoni, Mitko Eryk; z Kościuszki z Obszar: Adamczyk Wiktor, Otawa Karol, Adamczyk 8 Biuletyn RADLIN PAŹDZIERNIK 2009 Konrad, Wziętek Józef, Jarkulisz Roman, Wawrzyniak Franciszek i inni 15 Zgodnie z zarządzeniem kierownictwa radlińskiej Obrony narodowej, w salach radlińskich karczm; Staniny i Grodonia w Biertułtowach, Barteczki na Obszarach, Saksy na Głożynach, jak też U Kowalskiego i U Gomoli w Radlinie II,odbywały się ilustrowane przeźroczami prelekcje na których omawiano zagrożenia wojny gazowej i ataków lotniczych, oraz wydawano polecenia jakie powinna wykonać natychmiast każda rodzina, jako zabezpieczenie przed skutkami zbliżającej się wojny. Ostatni tydzień sierpnia 1939 r., był okresem w którym radlińskie rodziny przygotowywały się intensywnie do przetrwania ataku gazowego i lotniczego; uszczelniano w każdym domu jedno z pomieszczeń piwnicznych, które miało służyć jako schron przed atakiem gazowym szyto pospiesznie zastępujące maski przeciwgazowe osłony na nos i usta,oraz przygotowywano uszczelnione watą celuloidowe okulary przygotowywano zapasy pokrojonego na kostki, suszonego chleba kompletowano przy każdym domu zestawy niezbędne do gaszenia pożaru skrzynia z piaskiem, łopata piaskowa, bosak, wiadra z wodą, drabina, kilka dni przed rozpoczęciem wojny, wydano rozkaz kopania schronów przeciwlotniczych jeden schron dla kilku rodzin, oddalony kilkadziesiąt metrów od zabudowań. Były to nakryte warstwą ziemi rowy około 2 m głębokie, kilkanaście metrów długie; po zapadnięciu zmroku obowiązywało zaciemnianie okien. Osoby wyznaczone przez kierownika Obrony Narodowej gminy, służyły instruktażem, sprawując zarazem nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyżej wymienionych przygotowań, w których uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Radlina, nie wyłączając dzieci. Błażej Adamczyk (ciąg dalszy w następnym numerze) 13 Ziemia rybnicko-wodzisławska, Józef Ligęza red., Katowice 1970, s.248, Aleksandra Matuszczyk Kotulska; Rydułtowy, zarys dziejów, Rydułtowy 1997, s Fragment protokołu przesłuchania świadka Stanisława Smołki Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kawicach, w dn. 6 i tamże

XXV Rajd Święto Roweru

XXV Rajd Święto Roweru XXV Rajd Święto Roweru 31.05.2014 Radlin Regulamin Rajdu PATRONAT RAJDU: Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlin PATRONAT MEDIALNY: KOMITET HONOROWY RAJDU Barbara Magiera Dariusz Mika Tomasz Raudner Adam

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking I. CEL 1) popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy REGULAMIN 1. Nazwa imprezy III HALOWY TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁUPECKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY SŁUPECKIEGO 2. Termin 01 grudnia 2016 r. (czwartek), godzina 10.00

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15071,minister-mariusz-blaszczak-do-funkcjonariuszy-sluzb-zdali-panstwo-egzamin. html Wygenerowano: Wtorek, 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO. O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. Piknik z Klubem Ster

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO. O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. Piknik z Klubem Ster REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. I. CELE IMPREZY 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

Bardziej szczegółowo

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N P O L S K A B I E G A 15. BOLESŁAWIEC 2015 1. CEL IMPREZY R E G U L A M I N - Popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej. - Promocja zdrowego stylu życia - Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r z e A Z S w D S. n r 1 ) M A L T A 2 0 0 5 1 1 w r

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 10 km 11 listopada 2015r. godz. 13.00 I. CEL 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Promocja Miasta i Gminy Kępno Popularyzacja biegów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nordic Walking

REGULAMIN Nordic Walking REGULAMIN Nordic Walking MARSZU ORGANIZAOWANEGO W RAMACH XXII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. ALOJZEGO GRAJA ŁOBŻENICA, 15 MAJA 2016 I. Organizatorzy: II. Cel: Główny: 1. Urząd Miejski Gminy Łobżenica Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r 1. Cele Propagowanie różnych form aktywności ruchowej Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Starostę Powiatu Tarnowskiego XVI Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców

SPRAWOZDANIE. XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców SPRAWOZDANIE XIX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR POROZUMIENIA BRANŻOWEGO Związku Pracodawców Spółdzielnia UNIA w Koszalinie już po raz piąty gościła uczestników ogólnopolskiego turnieju strzeleckiego o Puchar

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 10 km 11 listopada 2014r. godz. 13.00 I. CEL 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 15. rocznica utworzenia Kępińskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU Wyniki konkursu w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH SIERADZ 2014

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH SIERADZ 2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH SIERADZ 2014 I. Postanowienia ogólne. 1) Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ GLOBALNE PIEKARY 2015 I EDYCJA TERMIN REALIZACJI: 7 LISTOPADA 2015 Gra o zasięgu międzynarodowym, propagująca tematykę z zakresu edukacji globalnej dla mieszkańców Piekar Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016"

XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016" Wyniki biegu głównego ------------------------------- Już po raz dwudziesty szósty odbędą się Biegi Uliczne Wiosna Cekowska cieszące się co roku dużą popularnością.

Bardziej szczegółowo

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna W dniu 8 października br. w Małej Hali TAURON Areny Kraków został rozegrany finałowy turniej II edycji Weekendów z piłka ręczną. Do finału zakwalifikowali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy.

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy. Oddział PTTK,,Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XXXIII Zlot do Środka Polski, który odbędzie się 19 maja 2012r. Na uczestników Zlotu czekają

Bardziej szczegółowo

VI KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POLICYJNO - PREWENCYJNYCH "W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU - BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA POLSKA"

VI KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POLICYJNO - PREWENCYJNYCH W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU - BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA POLSKA VI KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POLICYJNO - PREWENCYJNYCH "W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU - BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNA POLSKA" I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorzy konkursu Komenda Powiatowa Policji w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom 1. Organizatorami turnieju piłki ręcznej Szczypiorniak na Orlikach są Związek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Siedlecki Maraton na Raty Siedlce - Zalew

REGULAMIN III Siedlecki Maraton na Raty Siedlce - Zalew REGULAMIN III Siedlecki Maraton na Raty Siedlce - Zalew 13.05.2016 15.05.2016 1. Cel i założenia Popularyzacja biegania i marszów Nordic Walking, jako najprostszych form rekreacji. Propagowanie wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

20 Marsz Nadodrzański 2015

20 Marsz Nadodrzański 2015 w Zielonej Górze 20 Marsz Nadodrzański 2015 INFORMACJA SZKOLENIOWA Dla współorganizatorów zawodów. Dla jednostek wspierających organizację zawodów. Dla drużyn i uczestników indywidualnych. ZASTĘPCA SZEFA

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. R E G U L A M I N I/ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN

RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN 1. ORGANIZATORZY RAJDU - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - organizator wiodący - Przedstawicielstwo Śląskie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich organizator - Samorząd

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r.

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r. IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO 19.05-21.05.2014r. I) TERMIN I MIEJSCE 19.05.2014r. I Turniej Eliminacyjny Powiatu Kłobuckiego Panki 19.05.2014r. II Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Pcim, 15.06.2012. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26. Szanowni Państwo

Pcim, 15.06.2012. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26. Szanowni Państwo Pcim, 15.06.2012 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26 Szanowni Państwo Serdecznie zachęcam do zapoznania się z przekazanym w załączeniu Regulaminem II powiatowego Turnieju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI ORGANIZATORZY: FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW Kobiet i mężczyzn Urząd Gminy Zduńska Wola. Gminna Rada Sportu TERMIN I MIEJSCE: 29 maja 2011,

Bardziej szczegółowo

XIII HALOWY TURNIEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH POWIATU GOSTYŃSKIGO

XIII HALOWY TURNIEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH POWIATU GOSTYŃSKIGO XIII HALOWY TURNIEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH POWIATU GOSTYŃSKIGO ŻYTOWIECKO 2014 2 I. CELE TURNIEJU. - integracja, popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, - pogłębianie wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA. M E T A przy fontannie

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA. M E T A przy fontannie ZARZĄD ODDZIAŁU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZAPRASZAJĄ PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA M E T A przy fontannie ==========================================================================================

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare I. Miejsce i termin Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5. Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!!

Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5. Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!! Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5 Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!! TO BYŁO WSPANIAŁE 6 LAT... Po sześciu latach nauki w naszej szkole pożegnamy nasze koleżanki

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Uwaga - w każdej edycji szkoła może wystawić dowolną ilość uczestników!!!. 1.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny XIV OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW patronat Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski Biuletyn informacyjny Ostróda, 5.06. 7.06.2015r. 1 Spis treści: 1. Organizatorzy Licealiady. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie

Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Regulamin IV edycji biegu AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie Cel imprezy Promocja i nagłośnienie akcji Avon kontra przemoc Popularyzowanie biegania wśród kobiet Promocja miasta i powiatu garwolińskiego.

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II BIEG PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ im. sierż. Marcina PASTUSIAKA i kpr. Grzegorza BUKOWSKIEGO

II BIEG PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ im. sierż. Marcina PASTUSIAKA i kpr. Grzegorza BUKOWSKIEGO II BIEG PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ im. sierż. Marcina PASTUSIAKA i kpr. Grzegorza BUKOWSKIEGO Klub Sportowy KS ZIELONO-CZARNI 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4a/7 e-mail: klub.zielonoczarni@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Pełkińska Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej 15-16.06.2013 r. W dniach 15-16 czerwca 2013r. w Częstochowie, odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

19 września (sobota) 2015 r.

19 września (sobota) 2015 r. I. CEL IMPREZY III BIEG ULICZNY O NOWIŃSKIE KOMINY XII Memoriał im. Jana Bieńkowskiego REGULAMIN - popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej - promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW i TRENINGÓW: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39880,prezydent-rp-i-minister-swia-z-wizyta-u-policjantow.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 12:48

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A Z W I Ą Z E K O F I C E R Ó W R E Z E R W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie KRS: 0000453353; NIP: 531

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI Projekt programu edukacyjno - wychowawczego dla dzieci w zakresie szkolenia i promocji gry w mini piłkę siatkową chłopców i dziewcząt w województwie świętokrzyskim Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11. REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.00 MIEJSCE: Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence Zaproszeni:

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo