Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch"

Transkrypt

1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw Kolejna edycja skanera sektora MŚP lipiec 2011 Część 1 stała raportu z badania omnibusowego KerallaResearch Data publikacji: maj 2011

2 Strona 2 Wprowadzenie informacje o badaniu Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób). Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według najnowszych danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa aktywnie 2,1 mln firm. Podmiotów mikro, w których występuje tylko jeden płatnik składki ubezpieczeniowej (właściciel) jest w Polsce, aż 1,3 mln. Podmiotów, które płacą za więcej, niż jedną osobę mamy 856 tys. Sektor MŚP wytwarza 68 proc. PKB. Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.

3 Strona 3 Metodologia, próba Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji, niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym I kw ,2 proc. stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 4,3 proc., a z kapitałem mieszanym 6,5 proc. Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę. Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: do 15 minut. Struktura próby badanych firm MŚP WG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (1Q11) Przemysł 26,3 Budownictwo 10 Handel hurt, detal Transport, łączność, telekomunikacja Hotele i restauracje 26,7 4 10,5 Pośrednictwo finansowe 1,7 Obsługa nieruchomości, firm i nauka Pozostała działalność usługowa 2,8 18

4 Strona 4 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Niestety, polski small biznes wciąż nie ma wielkich nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych trzech miesiącach. Również negatywnie oceniana jest aktualna kondycja ekonomiczna Polski wynika z najnowszej edycji badania Sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez wrocławski Instytut KerallaResearch. Taki pesymistyczny trend utrzymuje się już od początku roku. Nadzieję budzi w tym kontekście ocena przyszłości kondycji własnej firmy. Ponad 70 proc. badanych deklaruje prowadzenie inwestycji w nadchodzących miesiącach i uważa, że będzie w firmie lepiej. W drugim kwartale utrwaliła się ocena małych i średnich firm, że sytuacja gospodarcza kraju w ostatnich miesiącach była słaba i niewielu przedsiębiorców spodziewa się zmian na lepsze. Co drugi respondent pytany o ostatnie 90 dni w krajowej gospodarce uważa, że sytuacja się pogorszyła (53,8 proc.). Otrzymany skan nastrojów sektora MŚP oddaje pogłębienie niepokoju przedsiębiorców i w ocenie analityków Keralla Research - niezadowolenie z działań i zaniechań rządu w obszarze gospodarki. W poprzednim raporcie oceniliśmy, że zgłaszane obawy mają wymiar żółtej kartki, wystawianej przez small biznes rządowi. Obecne badanie potwierdza, że niestety decyzje rządu nadal budzą ogromny niepokój o przyszłość u większości małych i średnich firm. Czy w następnym kwartale będzie lepiej? Co trzeci badany twierdzi, że w krajowej gospodarce będzie gorzej (29,7 proc.) i choć to nieco lepiej niż w poprzednim pomiarze, nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów. Wciąż bowiem co trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Natomiast na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.

5 Strona 5 Kondycję własnej firmy w minionych trzech miesiącach przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale. W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów. A jak widzi swoją przyszłość small biznes w nadchodzących trzech miesiącach? Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w kolejnym kwartale. Co ważne wskaźnik nastrojów KERNA, który obrazuje kierunek nastrojów w small biznesie, wspiął się do -51,6 pkt. z 55,6 pkt. kw/kw. Notowana poprawa rewolucji nie zapowiada, ale jest prognostykiem lepszej sprzedaży i wzrostu zamówień w mikro, małych i średnich firmach. Uzyskane wyniki obrazują ciekawy dysonans. Z jednej strony utrwala się bowiem krytyczna ocena badanych wobec przeszłej i obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a równocześnie ankietowani dobrze oceniają przyszłość swoich własnych przedsiębiorstw. Ponad 70 proc. deklaruje prowadzenie inwestycji - przedsiębiorcy planują m.in. zakupy samochodów, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń, utrzymują wydatki na marketing i reklamę oraz szkolenia. Mało tego. Wzrósł wskaźnik cząstkowy dla obszaru zatrudnienia (do 47,71) świadczący o chęci utrzymania obecnego stanu zatrudnienia (brak redukcji) i zatrudniania kolejnych osób (Index ZAIR). Jak zatem interpretować uzyskane wyniki?

6 Strona 6 Przyczyn rozdźwięku jest wiele, ale kluczowe są dwie. Pierwsza to działania rządu, który nie uczynił sobie przyjaciół ze small biznesu m.in. podnosząc podatek VAT, składkę rentową, najniższe wynagrodzenia i ingerując w emerytury, czy równocześnie każąc sobie płacić za korzystanie z dróg i nakładając kary za tzw. ustawę śmieciową. Druga przyczyna to kryzys, jako czynnik niezależny od firmy, zewnętrzny, który mocno dotknął MŚP - spadek popytu, kłopot z kredytem bankowym i problem windykowania należności, których brak oznacza, szczególnie w małych firmach, utratę płynności. Te dwie przyczyny najmocniej, w naszej ocenie, odpowiadają za obecną krytykę kondycji gospodarki państwa, która kojarzona jest z całym otoczeniem zewnętrznym, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Pokryzysowa trauma i żywa wciąż obawa przed drugim dnem, wpływa też na ostrożność w inwestycjach, ale ich nie hamuje. Po raz pierwszy zapytaliśmy przedsiębiorców czy wprowadzenie w Polsce euro wpłynie na prowadzony przez nich biznes? Okazuje, się że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany. W sumie co trzeci badany (34,3 proc.) uznał, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.). Natomiast przedsiębiorców prognozujących, że euro negatywnie odbije się na ich biznesie jest dla porównania 25,4 proc. Dodajmy, że zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty wśród ogółu społeczeństwa jest zaledwie 17 proc., a 65 proc. ocenia, że wpływ ten będzie negatywny (według badań z marca br. agencji TNS OBOP). Jak widać small biznes chętniej zamieniłby złotówki na euro, niż ogół społeczeństwa. Prezentacja wyników cz. 1 stałej

7 Strona 7 Utrzymał się niestety negatywny trend w postrzeganiu sytuacji gospodarczej kraju po I kwartale br. Podobnie, jak w pomiarze podsumowującym 2010 rok, także podsumowanie pierwszego kwartału obecnego roku przyniosło znaczący wzrost odsetka przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali ostatnie miesiące, jako czas wyraźnego pogorszenia w krajowej gospodarce. Obecnie udział ocen negatywnych wzrósł, aż do 53,8 proc., co daje 12 punktów więcej, niż trzy miesiące wcześniej i 20,6 pkt. więcej, niż rok temu w analogicznym okresie. Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy? Dane % dla n=600 (1Q11) KRAJ Polepszyła się 12,3 Nie uległa zmianom 29,3 Pogorszyła się 53,8 Nie wiem, trudno powiedzieć 4,5

8 Strona 8 Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale. W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów. FIRMA Jeśli chodzi o kondycję firmy, jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich 3 m-cach? Dane % dla n=600 (1Q11) Polepszyła się 22,7 Nie uległa zmianom 45,8 Pogorszyła się 30,8 Nie wiem, trudno powiedzieć 0,7

9 Strona 9 W obecnym badaniu, w miejsce pytania o zakładany koniec kryzysu gospodarczego, zapytaliśmy przedsiębiorców sektora MŚP, jak oceniają, w jakim kierunku wpłynie docelowe wprowadzenie waluty euro w miejsce złotego w Polsce? Okazuje się, że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany na prowadzony przez siebie biznes. W sumie aż 34,3 proc. (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej pozytywnie) uznało, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.). Poważne obawy wobec euro i przewidywanie, że wpływ na prowadzony biznes będzie raczej ujemny, niż pozytywny zgłasza 25,4 proc. badanych przedsiębiorstw. Czy zastąpienie złotego euro wpłynie na prowadzenie P. biznesu pozytywnie, negatywnie czy będzie bez wpływu? Dane % dla n =600 (1Q11) zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie ani pozytywnie ani negatywnie raczej negatywnie zdecydowanie negatywnie nie wiem trudno powiedzieć 17,5 16,8 24,7 12,7 12,7 15,7

10 Strona 10 O ile poprzednie miesiące zostały ocenione przez większość badanych surowo i przeważnie negatywnie, to nieco lepiej badani widzą przyszłość. Nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów, która wyznaczałaby wyraźny trend progresji dodatnich wyników na kolejne miesiące. Wciąż bowiem co trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze. Jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 m-cy? Dane % dla n=600 (1Q11) KRAJ Polepszy się 24,3 Pozostanie bez zmian 27,7 Pogorszy się 29,7 Nie wiem, trudno powiedzieć 18,3

11 Strona 11 Najkorzystniej kształtują się opinie dotyczące kondycji własnej firmy w nadchodzących trzech miesiącach. Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w kolejnym kwartale. Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Dane % dla n=600 (1Q11) FIRMA Polepszy się 38,7 Pozostanie bez zmian 32,7 Pogorszy się 14,3 Nie wiem, trudno powiedzieć 14,3

12 Strona 12 Wskaźnik nastrojów KERNA w stopniowo górę do - 51,6 pkt. WSKAŹNIK KERNA Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wzrósł do -51,03 pkt. z -55,6 pkt. kw./kw. (-100 min; +100 max). Klimat w firmach sektora MŚP jest więc lepszy, niż trzy miesiące temu, głównie za sprawą wyraźnie lepszej prognozy sytuacji własnej firmy w nadchodzących miesiącach. Istotny jest wzrost wartości wskaźnika cząstkowego do -22,5 pkt. Prawdopodobnie za tak obiecujący kierunek odpowiedzialna jest oczekiwana przez przedsiębiorców wyższa sprzedaż w kolejnych miesiącach i rosnąca liczba zamówień o czym świadczą odpowiedzi udzielone na pytania o zakupy i rezygnacje w firmach. KRAJ FIRMA Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy i gospodarki Ikw.10 II kw.10 III kw.10 IV kw.10 I kw.11 Ocena sytuacji gospodarczej Polski po I kwartale w relacji do poprzedniego kw. -53,0-63,0-70,5-77,2-75,5 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - kraj -27,2-37,9-58,7-63,1-51,4 Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po I kw.w relacji do poprzedniego kw. -47,0-44,0-40,0-50,7-54,7 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - własna firma 4,8-17,1-36,0-31,6-22,5 Wskaźnik nastrojów -30,5-40,7-51,3-55,6-51,03 Utrzymuje się niska wartość cząstkowa wskaźnika KERNA świadcząca o niepokoju w obszarze krajowej gospodarki. Równocześnie wyraźna poprawa nastrojów w prognozach sytuacji ekonomicznej własnej firmy.

13 Strona 13 INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) spadek do - 52,64 pkt. Obszary i wskaźniki cząstkowe Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma poniesie wydatki na: I kw II kw III kw IV kw I kw PRACOWNIK 37,50 42,86 6,06 32,00 47,71 2. KOMPETENCJE -24,65-46,76-27,80-32,89-42,76 3. TECHNOLOGIE, MASZYNY -36,99-49,40-45,93-54,75-54,27 4. OPROGRAMOWANIE -63,07-64,09-59,11-57,43-65,20 5. NIERUCHOMOŚCI -83,93-84,41-80,61-84,54-77,07 6. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ -41,94-49,83-58,09-47,72-54,88 7. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ -31,56-55,36-45,02-44,29-52,80 8. MEBLE, WYPOSAŻENIE -80,79-85,23-85,52-81,21-87,76 9. SAMOCHODY -61,02-61,81-57,63-71,67-63, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -87,71-84,62-83,89-83,19-83, INTERNET, SERWIS, VOIP, e-sklep itp. -75,47-71,81-76,13-67,50-70, MARKETING, REKLAMA 0,34-27,18-26,44-21,14-26,44 Wskaźnik ZAIR (średnia) -45,77-53,14-53,34-51,19-52,64 Wskaźnik cząstkowy dla obszaru pracowniczego w zarejestrowanym poziomie 47 pkt. oznacza trzymanie trendu na utrzymywanie stanu zatrudnienia przez small biznes. obszar inwestycji obszar rezygnacji z zakupów obszar inwestycji obszar inwestycji Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -52,64 pkt. wobec -51,19 pkt. kw./kw. Ten nieznaczny spadek wobec poprzedniego pomiaru wskazuje, że firmy MŚP w II kw. będą w większość inwestowały tyle samo lub niewiele mniej, niż wydatkowały trzy miesiące wcześniej. Na wzrosty sprzedaży w II kw. mogą liczyć firmy modernizujące maszyny i urządzenia (-52,80 pkt.) oraz firmy szkoleniowe, kształcące pracowników (-42,76 pkt.). Sprzyjać wydatkom szkoleniowym będzie w II kw. skłonność firm MŚP do zwiększania zatrudnienia (duży skok aż do 47,71 pkt.). Co ciekawe, choć pierwsze trzy miesiące nie należały do najlepszych sprzedażowo u dealerów samochodów, to II kwartał zapowiada się lepiej dla sektora motoryzacyjnego. Wzrost wskaźnika cząstkowego dla kategorii samochody do prognozowanego na II kw. -63,33 tuż po tąpnięciu w kwartale I (skończył się impuls kratki ) napawa optymizmem. Jeśli przedsiębiorcy zrealizują w tym obszarze podjęte decyzje branża motoryzacyjna zacznie odpracowywać spadki sprzedaży od maja - czerwca br. Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,92) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy (-70,99) w II kw. nie będą pierwszoplanowe dla small biznesu. Podobnie, jak inwestowanie w meble i wyposażenie (-87,76).

14 Strona 14 Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA? Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na tak-polepszenie oraz nie-pogorszenie oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap. Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali trudno powiedzieć oraz respondentów, którzy wskazali bez zmian. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP. 1 Pyt. 1 (Kraj-ocena) Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Pyt. 3 (Firma-ocena) Pyt. 4 (Firma-prognoza) Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania: Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? 1 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.

15 Strona 15 Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP ZAIR? To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane? Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane. Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach bądź mrożeniu zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne skanowanie firm MŚP pod kątem nawet prostych wyborów: tak, nie kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe. Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla tych obszarów zadano badanym 12 pytań o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik nie jest korygowany odpowiedziami bez zmian dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.

16 Strona 16 KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się wyłącznie w analizach business to business. Prowadzimy badania w firmach i instytucjach. Dostarczamy raporty branżowe zarządom spółek, właścicielom, akcjonariuszom, wykonujemy analizy sektorowe, prowadzimy badania poprzedzające inwestycje, wejście na giełdę lub wprowadzenie produktów, usług dla klientów firmowych. W trakcie pięciu lat działalności zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji, wykonaliśmy ponad 300 projektów badawczych. Przebadaliśmy ponad 43 tys. decydentów, managerów, specjalistów w różnych przedsiębiorstwach, w tym także w branżach dotąd nie badanych lub słabo rozpoznanych. Oferujemy badania dzięki, którym zarząd, dział sprzedaży i departament marketingu otrzymują realne wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Posiadamy studio CATI oraz własną, profilową bazę przedsiębiorstw, a potrzebne zbiory zamawiamy wyłącznie u sprawdzonych dostawców. W KerallaResearch nie stosuje się szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich (B2C). Do projektów angażujemy wyłącznie badaczy-praktyków. Staranna kontrola pracy ankieterów i przestrzeganie zasad Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR nie są dewizą. Są codziennością. KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Św. Antoniego 2/4, Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48)

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw.

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch. oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. Strona1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch prognozy na I kw. 2011 oraz opinie przedsiębiorców podsumowujące IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera sektora

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 1 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP kwiecień 2014 Data publikacji: luty 2014

Bardziej szczegółowo

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Badanie Keralla Research IV kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Pogorszyły się nastroje w firmach

Pogorszyły się nastroje w firmach Badanie Keralla Research III kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Pogorszyły się nastroje w firmach W tym kwartale pogorszyły się nastroje przedsiębiorców, a wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy

Nie panikujemy i wciąż inwestujemy 1 z 5 06-12-2011 12:50 06 grudzień 2011 12:50:35 Gazeta MSP Najnowsze wydanie Stałe działy Stałe działy gazety MSP - MSP Więcej Usługi dla firm Archiwum Prenumerata Reklama Partnerzy Patronaty Biznes2biznes.com

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research Opinie i prognozy przedsiębiorców 2 kwartał 2014 Kolejna edycja Skanera MŚP lipiec 2014 Data publikacji: kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research. opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2013 Kolejna edycja Skanera MŚP październik 2013 Data publikacji: lipiec

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące II kw. 2009 oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na III kw. Kolejna edycja

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na IV kw. 2010 Kolejna edycja skanera

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014]

RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] RAPORT KERALLA RESEARCH [05.2014] Przedsiębiorcy o europosłach Prawie 80 proc. przedsiębiorców nie ma poczucia, by europosłowie kończący obecną kadencję reprezentowali i bronili ich biznesowych racji w

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Warszawa, 3 października 2011 roku Badania nad Przedsiębiorstwem - wspólny projekt BCC i Instytutu GfK przeprowadzony w ramach Monitora Firm GfK Polonia Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Jak przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 PLUS JEDEN! CZY TO POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU? W drugim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia Polaków wzrósł o jeden punkt w stosunku

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP

Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP Samochód służbowy w małej i średniej firmie Bezpieczeństwo, ubezpieczenia, szkodowość Praktyki flotowe MŚP Opracowanie wyników cyklicznego badania prowadzonego dla PBD wśród mikro, małych i średnich firm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE Duma Przedsiębiorcy 1/8 MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE W III kwartale pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej formułowane przez mikroprzedsiębiorstwa wynika z najnowszego badania Idea

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2012 Zadzwoń do nas: 800 224 229 www.bibbyfinancialservices.pl 2 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 Podsumowanie i najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy Komunikat z badań 15 lipca 2015 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Kryzys w Grecji silnie wpływa

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa 24.11.2014 NOTA METODOLOGICZNA 2 Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 09-19.11.2014. Miejsce realizacji: Próba: Operat losowania: próba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP a problemy z odzyskaniem należności

Sektor MSP a problemy z odzyskaniem należności Sektor MSP a problemy z odzyskaniem należności Raport z badania Integral Collections Warszawa, październik 2011 SPIS TREŚCI: Zatory płatnicze w sektorze MSP 6 Postawy MSP wobec firm windykacyjnych 9 Ocena

Bardziej szczegółowo