OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej i 500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji doktoranckiej z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE wraz z dokumentacją techniczną przewidzianą wymogami prawa polskiego dla tego typu przedmiotów, opracowaną zgodnie z wymogami tegoż prawa. Adres Dostawy: Politechnika Warszawska Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Ul. Noakowskiego 3 pok. 50C Warszawa 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1) Blankiety muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych i prawnych 2) Blankiety muszą być kompatybilne z drukarkami XiD9300 i XiD580ie oraz systemem PERSO obsługującym wydruk. 3) Blankiety muszą być dostarczone w opakowaniach fabrycznych. 4) Wykonawca dostarczy razem z blankietami instrukcję prawidłowego przechowywania, liczenia i przemieszczania blankietów do drukarki kart plastikowych w celu zachowania parametrów fizycznych i uzyskania prawidłowej jakości nadruku przy personalizacji. 2. BLANKIETY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ SZT. 1) Blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE a) Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej, zwany dalej blankietem jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym spełniającą wymogi załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U nr 201 poz. 1188). Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej zawiera także dodatkowy interfejs bezstykowy. b) Zamówienie obejmuje dostawę szt. blankietów. 2) Karta procesorowa Blankiet ma być elektroniczną hybrydową kartą procesorową z dwoma interfejsami opisanymi w punkcie 1.3 i ) Interfejs stykowy a) Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC i ISO/IEC o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów. b) Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC c) Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC , ISO/IEC oraz opcjonalnie ISO/IEC /22

2 d) Blankiet ELS może być stosowany jako komponent techniczny urządzenia do składania podpisu elektronicznego (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U nr 130 poz. 1450). 4) Interfejs bezstykowy a) Interfejs bezstykowy karty jest określony w normie ISO/IEC typ A. b) Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC , ISO/IEC , ISO/IEC oraz opcjonalnie ISO/IEC (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. 5) Wymagania blankietu Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania: a) Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym. b) Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL4+. c) Card Management i API zgodne z Global Platform d) System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1 e) Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profile PPSSCD Protection Profile - Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169). f) Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890). g) DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based). h) Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS. i) Prędkość transmisji czytnik - karta do 230 Kbauds. j) Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty. k) Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie. l) Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika. m) Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES. n) Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie. 6) Właściwości fizyczne a) charakterystyka fizyczna w całym okresie eksploatacji karty wymagana jest wysoka jakość połączeń elektrycznych pomiędzy anteną a układem elektronicznym oraz pomiędzy stykami a układem elektronicznym, wymiary zgodne z normą PN-ISO/IEC 7810, tak jak karty płatnicze formatu ID-1 (85,8 x 54 x 0,76 mm) b) parametry wytrzymałościowe wytrzymałość: mechaniczna, temperaturowa (od -20 C do +50 C) bez utraty funkcjonalności i walorów estetycznych oraz wytrzymałość chemiczna muszą spełniać co najmniej wymagania określone w normie ISO/IEC 10373, trwałość całkowita 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji, wilgotność względna środowiska pracy karty do 90%. 7) Wstępna personalizacja elektroniczna kart, zabezpieczenia na czas dostawy a) obowiązuje jeden uniwersalny schemat wstępnego przygotowania dostarczanych kart, 18/22

3 b) w zakresie interfejsu bezstykowego: każdej karcie musi być przypisany trwale w formie elektronicznej indywidualny 32 bitowy numer, każdy z 16 sektorów karty musi być wypełniony zerami z wyjątkiem bloków zawierających klucze dostępu do poszczególnych sektorów oraz bloku nr 0 w sektorze nr 0, zawierającego 32 bitowy numer seryjny oraz dane producenta układu scalonego, każdy z 16 sektorów karty musi być zabezpieczony parą kluczy transportowych FFFF FFFF FFFF (wartość w notacji szesnastkowej) w sposób umożliwiający zmianę zawartości wszystkich bloków we wszystkich sektorach, za wyjątkiem bloku nr 0 w sektorze nr 0, c) w zakresie interfejsu stykowego zapis na karcie powinien być zabezpieczony kluczem transportowym. d) Zamawiający nie będzie zlecał Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia czynności związanych z umieszczeniem docelowych kluczy dostępu. 8) Wygląd blankietu a) Wzór graficzny blankietu jest określony w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U nr 201 poz. 1188). b) Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy. c) Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty: Zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np ), Grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 000, 255 >, Grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < , >, Obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr), Cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm. d) Kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego wykorzystujących laser i diody LED. e) Kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 następujących po sobie znaków (cyfr) bez dodatkowych znaków pomiędzy cyframi. 9) Zgodność z systemem Blankiety ELS muszą być obsługiwane i kompatybilne z używanym na Politechnice Warszawskiej systemem personalizacyjnym firmy OPTeam. W celu sprawdzenia zgodności i kompatybilności z systemem prosimy o kontakt z firmą OPTeam. 3. BLANKIETY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ 500 SZT. 1) Blankiety elektronicznej legitymacji doktoranckiej z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE a) Blankiet elektronicznej legitymacji doktoranckiej, zwany dalej blankietem jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym załącznik nr 2 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. Nr 225, 1351). Blankiet elektronicznej legitymacji doktoranckiej zawiera także dodatkowy interfejs bezstykowy. b) Zamówienie obejmuje dostawę 500 szt. blankietów. 19/22

4 2) Karta procesorowa Blankiet ma być elektroniczną hybrydową kartą procesorową z dwoma interfejsami opisanymi w punkcie 1.3 i ) Interfejs stykowy a) Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC i ISO/IEC o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów. b) Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC c) Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC , ISO/IEC oraz opcjonalnie ISO/IEC d) Blankiet ELD może być stosowany jako komponent techniczny urządzenia do składania podpisu elektronicznego (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U nr 130 poz. 1450). 4) Interfejs bezstykowy a) Interfejs bezstykowy karty jest określony w normie ISO/IEC typ A. b) Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC , ISO/IEC , ISO/IEC oraz opcjonalnie ISO/IEC (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. 5) Wymagania blankietu Blankiet ELD musi spełniać następujące wymagania: a) Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym. b) Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL4+. c) Card Management i API zgodne z Global Platform d) System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1 e) Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profile PPSSCD Protection Profile - Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169). f) Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890). g) DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based). h) Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS. i) Prędkość transmisji czytnik - karta do 230 Kbauds. j) Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty. k) Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie. l) Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika. m) Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES. n) Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie. 6) Właściwości fizyczne a) charakterystyka fizyczna w całym okresie eksploatacji karty wymagana jest wysoka jakość połączeń elektrycznych pomiędzy anteną a układem elektronicznym oraz pomiędzy stykami a układem elektronicznym, 20/22

5 wymiary zgodne z normą PN-ISO/IEC 7810, tak jak karty płatnicze formatu ID-1 (85,8 x 54 x 0,76 mm) b) parametry wytrzymałościowe wytrzymałość: mechaniczna, temperaturowa (od -20 C do +50 C) bez utraty funkcjonalności i walorów estetycznych oraz wytrzymałość chemiczna muszą spełniać co najmniej wymagania określone w normie ISO/IEC 10373, trwałość całkowita 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji, wilgotność względna środowiska pracy karty do 90%. 7) Wstępna personalizacja elektroniczna kart, zabezpieczenia na czas dostawy a) obowiązuje jeden uniwersalny schemat wstępnego przygotowania dostarczanych kart, b) w zakresie interfejsu bezstykowego: każdej karcie musi być przypisany trwale w formie elektronicznej indywidualny 32 bitowy numer, każdy z 16 sektorów karty musi być wypełniony zerami z wyjątkiem bloków zawierających klucze dostępu do poszczególnych sektorów oraz bloku nr 0 w sektorze nr 0, zawierającego 32 bitowy numer seryjny oraz dane producenta układu scalonego, każdy z 16 sektorów karty musi być zabezpieczony parą kluczy transportowych FFFF FFFF FFFF (wartość w notacji szesnastkowej) w sposób umożliwiający zmianę zawartości wszystkich bloków we wszystkich sektorach, za wyjątkiem bloku nr 0 w sektorze nr 0, c) w zakresie interfejsu stykowego zapis na karcie powinien być zabezpieczony kluczem transportowym. d) Zamawiający nie będzie zlecał Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia czynności związanych z umieszczeniem docelowych kluczy dostępu. 8) Wygląd blankietu a) Wzór graficzny blankietu jest określony w załączniku nr 2 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. Nr 225, 1351). b) Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy. c) Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty: Zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np ), Grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 000, 255 >, Grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < , >, Obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr), Cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm. d) Kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego wykorzystujących laser i diody LED. e) Kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 następujących po sobie znaków (cyfr) bez dodatkowych znaków pomiędzy cyframi. 4. Warunki gwarancji (minimalne) na blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej oraz doktoranckiej 1) Wykonawca gwarantuje, iż produkt spełnia wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 21/22

6 2) Wykonawca udziela min. 12 mies. gwarancji na skuteczne spersonalizowanie blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej oraz elektronicznej legitymacji doktoranckiej. Gwarancja obejmuje układy elektroniczne oraz naniesienie poddruku offsetowego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U nr 201 poz. 1188), zwanym dalej rozporządzeniem. 3) Początek biegu okresu gwarancji przypada na dzień podpisania przez Strony pozytywnego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego zamówionego towaru. 4) Wykonawca wskaże w ofercie dokładny adres, pod który Zamawiający powinien zgłaszać wszelkie reklamacje, dotyczące wykonania zamówienia, oraz jakości dostarczonych blankietów. 5) W przypadku konieczności wymiany blankietów w okresie trwania okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany - w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego w przypadku, gdy: a) wzór graficzny jest niezgodny z wymogami rozporządzenia, b) poprawne spersonalizowanie nie było możliwe: elektronicznie - w każdym przypadku, graficznie - jeżeli wynikało to z wady materiałowej blankietu. 6) W sytuacji, gdy wada blankietu, o której mowa w pkt. 5) lit. a) i b), została ujawniona po naniesieniu danych osobowych, obowiązuje następująca procedura wykonania gwarancji: a) Przedstawiciel Wykonawcy, który podpisze oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych, będzie miał możliwość przeliczenia liczby wadliwych blankietów w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego; b) Wykonawca, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, dostarczy blankiety bez wad w liczbie odpowiadającej liczbie wadliwych blankietów, a Zamawiający zachowa wadliwe blankiety w celu ich zniszczenia. 22/22

Spis treści 1. Macierz dyskowa wraz z instalacją i szkoleniem... 1 szt 2. Bateria do APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V... 1 szt 3.

Spis treści 1. Macierz dyskowa wraz z instalacją i szkoleniem... 1 szt 2. Bateria do APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V... 1 szt 3. Spis treści 1. Macierz dyskowa wraz z instalacją i szkoleniem... 1 szt 2. Bateria do APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V... 1 szt 3. Niszczarka do dokumentów... 5 szt 4. Laminator A4... 2 szt 5. Bindownica...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 2 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 2 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011 Spis treści 1. Serwer 1 szt.... 2. Komputer 55 szt.... 3. Monitor 1 48 szt.... 4. Monitor 2 1 szt.... 5. Monitor 3 6 szt.... 6. Laptop 1 7 szt.... 7. Laptop 2 7 szt.... 8. Netbook 7 szt.... 9. Telewizor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 1 z 36 SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 stęp...4 1.1 Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dziennik Ustaw Nr 201 11399 Poz. 1188 1188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej Międzyuc Legityma II Krajowa Konferencja Użytkowników Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z warsztatami 10 czerwca 2010 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo