MARKET REPORT. Numer 25 (4/2014) Maj 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKET REPORT. Numer 25 (4/2014) Maj 2014"

Transkrypt

1 styczeń '12 maj lipiec wrzesień listopad styczeń '13 maj lipiec wrzesień listopad styczeń '14 CP INVESTMENTS MARKET REPORT Numer 25 (4/2014) Maj Trendy rynkowe - POLSKA - Mimo trwającego ożywienia koniunktury, inflacja CPI notuje niespotykanie niskie poziomy. W marcu wyniosła zaledwie 0,3% r/r tylko raz w historii w czerwcu ubiegłego roku dynamika wzrostu cen była niższa (0,2%). W lipcu wskaźnik CPI został uratowany przez wzrost opłat związanych ze zmianami w przepisach dotyczących wywozu i segregacji odpadów inflacja CPI podskoczyła do 1,1% r/r, ale od tego czasu znowu spada, a groźba deflacji staje się jak najbardziej realna. Historycznie niska inflacja w Polsce 0,55 5,0% 0,35 4,0% 0,15-0,05-0,25 3,0% 2,0% Wskaźnik CPI znów zbliża się do granicy 0% -0,45 1,0% -0,65 0,0% różnica prognoza aktualna Poziom wskaźnika inflacji CPI w Polsce w okresie styczeń Opracowanie własne. Dane: GUS. Balansowanie wskaźnika na granicy 0% oznacza, że wiele branż od wielu miesięcy boryka się z deflacyjnym środowiskiem. Przykładem może być branża odzieżowa i obuwnicza, gdzie ceny nie wzrosły w ujęciu rok do roku od czerwca 2011 roku. RPP nie widzi jednak przestrzeni do dalszej obniżki, rekordowo już niskich, stóp procentowych. Jej przedstawiciele, z prezesem NBP Markiem Belką na czele ograniczają się do zapewnień, że stopa referencyjna w najbliższych miesiącach nie wzrośnie (podwyżka stóp w środowisku zerowej w praktyce inflacji byłaby z pewnością niemałym zaskoczeniem). Naszym zdaniem ryzyka związane z brakiem wzrostu cen będą stanowiły główne zagrożenie dla optymistycznych prognoz dotyczących wzrostu PKB w II połowie 2014 roku. Innym czynnikiem, który inwestorzy powinni brać pod uwagę jest ryzyko polityczne związane z sytuacją na Ukrainie. Dotychczasowy rozwój wypadków nie zaszkodził zbyt mocno ani polskiemu przemysłowi ani eksportowi w ujęciu zagregowanym niemniej, dynamika kryzysu na wschodzie nie wyklucza zmiany scenariusza na bardziej dotkliwy dla polskiej gospodarki. Nie ma szans na obniżkę stóp procentowych Niska inflacja zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego

2 - EUROPA - Spore poruszenie wśród komentatorów i analityków wywołało wystąpienie szefa EBC M Draghi ego, w którym zasugerował on, że kierowana przez niego instytucja jest gotowa do rozpoczęcia europejskiej wersji polityki quantitative easing, jeżeli groźba deflacji w strefie euro będzie się powiększać. M. Draghi liczy prawdopodobnie, że ta słowna interwencja przyniesie oczekiwane skutki (wpłynie na decyzje podmiotów gospodarczych) bez konieczności sięgania po instrumenty luzowania ilościowego, podobnie jak zapowiedź gotowości do stosowania programu OMT i słynne słowa whatever it takes rozwiązały problem wysokich rentowności obligacji państw południa strefy w 2012 roku. Problem w tym, że o ile program OMT miałby oddziaływać bezpośrednio na wtórny rynek obligacji skarbowych (bardzo niewielki wycinek gospodarczej rzeczywistości), to program QE musiałby wpływać na zachowania zarówno banków, przedsiębiorstw i konsumentów. Przykład amerykański pokazuje ograniczoną skuteczność tego typu polityki, a europejska specyfika (różnice w poziomach inflacji poszczególnych państw) problem efektywności mogłaby tylko zwiększyć. Europejskie quantitative easing nie ma innego wyjścia? - CHINY - W ostatnich tygodniach obserwowany jest silny trend deprecjacji renminbi w stosunku do dolara. Analitycy komentują to zjawisko jako próbę włączenia się Chin w wojnę walutową, wzmocnienia atrakcyjności chińskiego eksportu względem innych gospodarek azjatyckich i wreszcie próbę odstraszenia inwestorów stosujących strategię carry trade na renminbi, wpływających na nadpłynność sektora finansowego Chin stwarzającą warunki do tworzenia się baniek na rynkach aktywów. Problem jest rzeczywiście poważny, a reakcja być może dość późna. Skutkiem ubocznym tej polityki jest również spadek rentowności wielu produktów inwestycyjnych opartych na strategii carry trade, który może prowadzić do bankructw pomniejszych funduszy i trustów działających na tym rynku. Silny trend deprecjacji chińskiej waluty Wzrasta ryzyko związane z wysoko oprocentowanymi produktami inwestycyjnymi w Chinach Wartość produktów inwestycyjnych denominowanych w renminbi zapadających w określonych miesiącach. Źródło: Wind, BofA Merrill Lynch Global Research za zerohedge.com

3 Jednocześnie, warto zwrócić uwagę na ryzyka tkwiące w chińskim systemie finansowym. Poniższy wykres pokazuje silny, nieprzerwany wzrost wartości złych kredytów w chińskiej gospodarce. Inwestorzy powinni być świadomi zagrożenia związanego z zadłużeniem chińskiego sektora prywatnego. Pęknięcie bańki mogłoby doprowadzić do załamania się światowych łańcuchów dostaw i perturbacji po stronie podażowej globalnej gospodarki, a w konsekwencji kryzys poważniejszy niż załamanie na rynku hipotecznych w USA w 2007 roku (skutki tamtych wydarzeń były amortyzowane przez względnie stabilny wzrost gospodarczy właśnie w Chinach). Oczywiście, opisywane tutaj ryzyka nie są nowe, a świadomość problemu po stronie Ludowego Banku Chin i rządu w Pekinie jest wysoka. Jednocześnie nie wydaje się, aby działania tych instytucji były na tyle zdecydowane, aby ryzyka tego nie uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wydaje się, że Chiny będą podtrzymywały wysokie tempo wzrostu nawet kosztem wzrostu ryzyka systemowego. Problemy sektora finansowego w Chinach przejawiają się w rosnącej masie złych kredytów - GPW - Wartość niespłacanych kredytów w chińskiej gospodarce. Źródło: zerohedge.com 2. Rynek pierwotny wybrane debiuty w ubiegłym miesiącu Na rynku głównym GPW pojawiło się w kwietniu aż 5 nowych podmiotów, ale tylko dwa z nich przeprowadziły ofertę akcji. Pozostałe przypadki to przejście z rynku NewConnect (Cube.IT), spin-off akcji (wydzielenie Buwogu z Immofinanz) oraz wejście na giełdę bez emisji nowych akcji (Talanx). Po raz pierwszy od lat na NewConnect nie odbył się natomiast ani jeden debiut. Spółka Symbol Rynek Branża Wartość emisji LiveChat Software LVC GPW oprogramowanie do komunikacji w Internecie zł W trzech pierwszych kwartałach 2013 roku grupa kapitałowa emitenta zarobiła 6,8 mln zł netto przy przychodach 12,4 mln zł (przy wartościach dla analogicznego okresu roku poprzedniego odpowiednio 4,3 mln zł i 7,2 mln zł). Wynik ten odpowiadał rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 87,1%. 31 września ubiegłego roku 56% sumy bilansowej grupy stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił wówczas niecałe 18%. Aktualna wycena rynkowa spółki implikuje wskaźnik C/Z na poziomie aż 52,23.

4 Spółka Symbol Rynek Branża Wartość emisji Prime Car leasing samochodów, PCM GPW zł Management zarządzanie flotą Grupa kapitałowa PCM jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce (pod względem liczebności floty pojazdów). Grupa oferuje również pełen zakresie produktów leasingowych. W 2013 roku emitent zarobił 44 mln zł netto wobec przychodów w wysokości 557 mln zł (w ujęciu skonsolidowanym) wyniki te oznaczają wzrost odpowiednio o 33 % i 2,35% albo o 11 mln zł i 17,5 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł na koniec ubiegłego roku nieco ponad 57%. -CATALYST- Na Catalyst w ubiegłym miesiącu zadebiutowało aż 9 podmiotów (8 emitentów korporacyjnych oraz jeden komunalny miasto Marki). Wartość poszczególnych emisji wahała się od 802 tys. zł (Certus Capital) do 50 mln zł (spółka celowa Poznańska 37). Spółka Symbol Branża Wartość emisji Kupon Poznańska 37 SPV POA0117 POB0118 projekt deweloperski zł 8 % Znana inwestorom z Catalyst nazwa debiutanta nie jest przypadkiem spółka Poznańska 37 SPV sp. z o.o. nabyła od Poznańska 37 sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego kamienicy przy ul. Poznańskiej 37 w Warszawie. Obligacje tej ostatniej zapadły na przełomie roku 2013/2014. Nowa Poznańska 37 będzie płaciła obligatariuszom stałe odsetki, o połowę niższe od swojej poprzedniczki. Zmieniła się forma zabezpieczenia obligacji obecnie jest to hipoteka do wysokości 75 mln zł oraz m.in. zastawem na udziałach emitenta. Gdyby zabezpieczenie hipoteki spadło z pierwszego miejsca w księdze wieczystej, emitent jest zobowiązany zwiększyć kupon do 18% w skali roku. Po dwóch latach od emisji, emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka Symbol Branża Wartość emisji Kupon Wratislavia BIO WRA1116 produkcja biopaliw WIBOR 6M + 5,5 p. p. Spółka specjalizująca się w produkcji biopaliw, której głównymi odbiorcami są m.in. PKN Orlen i Grupa Lotos (85% sprzedaży), zarobiła w I półroczu 2013 roku 5,6 mln zł (wobec 7,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wynik za cały 2012 rok to 27,6 mln zł. Warto jednak zauważyć, że spółka przekroczyła próg rentowności dopiero w 2011 roku, w poprzednich latach generując łącznie 71,8 mln zł strat. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki, według danych na 30 czerwca 2013 roku przekraczał 80%. W związku z omawianą emisją obligacji raczej nie zwiększył się, biorąc pod uwagę fakt, że jej podstawowym celem jest restrukturyzacja zadłużenia (spłata pożyczkodawcy), a w II półroczu 2013 roku wynik netto powinien zwiększyć kapitały własne. Mimo to, zadłużenie spółki jest wysokie, choć zauważalny jest trend spadkowy (jeszcze na koniec 2012 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia przekraczał 85%).

5 3. Indeks obligacji korporacyjnych CP CorpBonds Index CP CorpBonds Index wzrósł o 0,46% w kwietniu 2014 roku, przy czym wpływ zmian kapitałowych (cen netto obligacji) był drugi miesiąc z rzędu nieznacznie ujemny. Warto odnotować zbliżanie się wartości obligacji wchodzących w skład indeksu do 10 mld zł. 30 kwietnia była to wartość 9,6 mld zł, a pół roku wcześniej 7,5 mld zł. W porównaniu z marcem obniżeniu uległ średni wolumen transakcji na sesję (1,9 mln zł wobec 2,3 mln w marcu) obniżyła się również zmienność indeksu wolumen w tys. zł [lewa oś] średnia 20-dniowa wolumenu w tys. zł [lewa oś] CP CorpBonds [prawa oś] Wartości CP CorpBonds Index w okresie listopad kwiecień Opracowanie własne. Dane: gpwcatalyst.pl , , , , , , ,00 500,00 0,00 średni wolumen [prawa oś w tys. zł] CP CorpBonds [lewa oś, kwiecień 2012=1000] WIG [lewa oś, kwiecień 2012=1000] Porównanie zmian wartości CP CorpBonds Index oraz indeksu WIG w okresie listopad kwiecień Opracowanie własne. Dane: stooq.pl, gpwcatalyst.pl Zastrzeżenie: Niniejszy dokument został sporządzony według najlepszej wiedzy autorów, bazującej na ogólnodostępnych źródłach informacji. CP Investments nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji w nim zawartych. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo