KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE"

Transkrypt

1 KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

2 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

3 KARTA ETYCZNA

4 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

5 W raz z wejściem na giełdę w 2008 roku wzrosła dostrzegalność SUEZ ENVIRONNEMENT. Tym samym Grupa przyjęła na siebie nowe obowiązki w relacjach ze swoimi kontrahentami, szczególnie w zakresie zarządzania. SUEZ ENVIRONNEMENT, który w pełni popiera wartości GDF SUEZ, postanowił zatem rozpocząć prace nad stworzeniem spójnej karty etycznej, która stanowiłaby dla każdego pracownika punkt odniesienia dla jego zachowania i działania, zarówno indywidualnego, jak i w Grupie. Nie oznacza to, że Grupa nagle odkryła konieczność działania w zgodzie z zasadami etycznymi, lecz ukazuje, że Grupa formalizuje i potwierdza na nowo zasady, które są już dobrze znane i szeroko respektowane w jej ramach. Karta Etyczna SUEZ ENVIRONNEMENT opiera się na takich samych wartościach, jak te uznawane przez GDF SUEZ oraz stawia sobie podobne cele. SUEZ ENVIRONNEMENT uznaje za swoją powinność uczynienie z etyki niezbędnego fundamentu ulepszającego globalny wynik Grupy. Etyka ma dla nas zasadnicze znaczenie przy dokonywaniu transakcji, zawieraniu umów, zdobywaniu rynków. Stanowi ona również podstawę udanych relacji z dostawcami i klientami oraz umacnia poczucie dumy z przynależności do Grupy. Życzylibyśmy sobie, aby każdy mógł odwołać się do niniejszej Karty oraz aby zawarte w niej zasady były w pełni przestrzegane i podzielane. Jean-Louis Chaussade Dyrektor Generalny Gérard Mestrallet Prezes Zarządu SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

6 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

7 SPIS TREŚCI NASZE WARTOŚCI NASZE ZASADY ETYCZNE... CZTERY ZASADY PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANE W NASZEJ GRUPIE (pracownicy, akcjonariusze, spółki zależne Grupy) ZASADY STOSOWANE NA NASZYCH RYNKACH (klienci, dostawcy, konkurenci) ZASADY STOSOWANE W NASZYM OTOCZENIU (społeczność, planeta) ZARZĄDZANIE ETYKĄ... ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY SYSTEM WDRAŻANIA SPECJALISTA DO SPRAW ETYKI SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLE I AUDYTY SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

8 WYSOKIE WYMAGANIA ZAGWARANTOWANIE DOBRYCH, DŁUGOFALOWYCH ROZWIĄZAŃ WSZYSTKIM NASZYM KONTRAHENTOM POPRZEZ NIEUSTANNE POSZUKIWANIE SKUTECZNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ NASZYCH KLIENTÓW I SEKTORA PUBLICZNEGO. ZAANGAŻOWANIE POŁĄCZENIE ROZWOJU NASZEJ GRUPY Z POSZANOWANIEM PLANETY W ŚWIADCZENIU USŁUG NIEZBĘDNYCH CZŁOWIEKOWI. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

9 NASZE WARTOŚCI ODWAGA OPTYMISTYCZNIE POSTRZEGAĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ I KREATYWNIE TWORZYĆ PRZYSZŁOŚĆ. SPÓJNOŚĆ MOBILIZOWAĆ WSZYSTKIE SIŁY W DUCHU PRACY ZESPOŁOWEJ PO TO, ABY UCZYNIĆ Z ENERGII I ŚRODOWISKA TRWAŁE ŹRÓDŁA POSTĘPU I ROZWOJU. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

10 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

11 ZASADY ETYCZNE... CZTERY ZASADY PODSTAWOWE Wartości SUEZ ENVIRONNEMENT wyrażają się poprzez sposób, w jaki działa przedsiębiorstwo. Etyka Grupy znajduje swoje odbicie w podstawowych zasadach, które wyznaczają sposób naszego postępowania. Należą do nich: zgodność z ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, prawość, lojalność i uczciwość oraz szacunek dla drugiego człowieka. SUEZ ENVIRONNEMENT oczekuje od swoich pracowników działania zgodnego z zasadami etycznymi w każdych okolicznościach, niezależnie od zawodu jaki wykonują, poziomu odpowiedzialności i ich partnerów handlowych. Wszyscy zatem mamy obowiązek takiego działania, które nigdy nie wzbudzi wątpliwości co do etyki Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT. Nasza Grupa nie od dzisiaj widzi konieczność ustanowienia zasad etycznych chroniących jej funkcjonowanie, przyszłość i reputację przed ewentualnymi zagrożeniami. Spółki, które wchodzą w skład SUEZ ENVIRONNEMENT propagują od wielu lat kulturę zaangażowania na rzecz Praw Człowieka i szacunku dla godności ludzkiej, walki z korupcją i ochrony środowiska. Owa kultura doprowadziła naszą Grupę do przyjęcia zasad etycznych, które często idą dalej niż obowiązujące ustawodawstwo i przepisy wykonawcze. SUEZ ENVRONNEMENT stanowiąc część grupy GDF SUEZ, przystępuje do Karty Etycznej GDF SUEZ. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

12 Niniejsza Karta opiera się na takich samych zasadach jak te przyjęte przez GDF SUEZ oraz stawia sobie podobne cele. Jako spółka notowana na giełdzie, SUEZ ENVIRONNEMENT wdraża swój własny sposób zarządzania pozostający jednak w zgodzie z kierunkiem przyjętym przez GDF SUEZ. Do czterech podstawowych zasad, które kierują naszym działaniem należą: Zgodność z ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi. Umacnianie kultury prawości. Dawanie dowodu lojalności i uczciwości. Szacunek dla innych. Te cztery podstawowe zasady znajdują konkretne zastosowanie w trzech obszarach, w których działa nasza spółka: obszar Grupy, do którego należą współpracownicy, akcjonariusze i spółki zależne SUEZ ENVIRONNEMENT, obszar Rynku, w ramach którego utrzymujemy relacje z klientami, dostawcami i naszymi konkurentami, oraz obszar Otoczenia Społecznego, w którym jesteśmy obecni. Korzystna dla wszystkich trzech obszarów (Grupy, Rynku i Otoczenia Społecznego), jest etyka jeszcze bardziej wymagająca i oczekiwana przez wszystkich kontrahentów; etyka, która w prowadzeniu spraw handlowych faworyzuje nowy sposób kierowania. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

13 NASZE ZASADY ETYCZNE... ZASADY STOSOWANE W NASZEJ GRUPIE Pracownicy Na wszystkich szczeblach hierarchii, SUEZ ENVIRONNEMNT przywiązuje dużą wagę do utrzymywania tak wymagających, jak i harmonijnych, stosunków międzyludzkich. W tym kontekście, każdy jest odpowiedzialny za umożliwienie pozostałym pracownikom wykonywania ich pracy w dobrych warunkach fizycznych i moralnych. W związku z powyższym, wypełniając swoje obowiązki, działając w ramach istniejących stosunków służbowych, każda osoba musi być darzona szacunkiem. Grupa faworyzuje stosunki koleżeńskie oparte na kurtuazji, szacunku, uznaniu i dyskrecji. SUEZ ENVIRONNEMENT potępia dręczenie psychiczne i molestowanie seksualne oraz sprzeciwia się wszelkim formom wywierania przesadnej presji. Szanując różnorodność i prywatność, Grupa zwraca uwagę przede wszystkim na kompetencje zawodowe swoich pracowników zakazując jakiekolwiek formy dyskryminacji w jej ramach. Wymagając od swoich pracowników wysokich kompetencji zawodowych, SUEZ ENVIRONNEMENT wspiera jednocześnie ich rozwój zawodowy i osobisty. Szczególnie ceniona wartość jaką jest umiejętność pracy w zespole, opiera się na otwartym, konstruktywnym dialogu, który wzmacnia wewnętrzną spójność Grupy. Grupa stosuje wszelkie niezbędne środki po to, aby informować swoich pracowników o celach i wyzwaniach, jakie sobie stawia, a tym samym, aby ułatwić im zaangażowanie w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

14 We wszystkich krajach, SUEZ ENVIRONNEMENT stara się zapewnić płace pozwalające na godną egzystencję w stosunku do lokalnego poziomu życia. Ponadto, Grupa stara się wdrażać wszelkie stosowne środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. Spółki zależne Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT czuwa nad tym, aby stosunki między poszczególnymi spółkami zależnymi były oparte na zasadach przejrzystości i równowagi. W szczególności, Grupa upewnia się, czy informacje przekazywane między nimi są dokładne i prawdziwe oraz, czy spółki te, wchodząc między sobą w relacje biznesowe, przestrzegają zasady lojalności z taką samą dbałością jak wobec klientów, dostawców czy parterów zewnętrznych. I wreszcie, mając na uwadze spójność i lojalność, spółki zależne powinny wdrażać na szczeblu lokalnym środki pozwalające im na osiągnięcie celów i spełnienie wymogów niniejszej Karty. Akcjonariusze Dalszy rozwój naszej Grupy zależy przede wszystkim od znalezienia środków niezbędnych do finansowania inwestycji. Nasi akcjonariusze odgrywają kluczową rolę w rozwoju Grupy. Ze względu na zaufanie, jakim nas darzą, mamy do spełnienia wobec nich podwójny obowiązek. Z jednej strony jest to zagwarantowanie im bardzo dobrych wyników finansowych i optymalnych zysków z zainwestowanego kapitału, a z drugiej, dobre zarządzanie spółką. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

15 NASZE ZASADY ETYCZNE W tym celu, stosujemy wysokie standardy w zakresie zarządzania spółką. Grupa nie tylko przestrzega reguł określonych przez organy kontrolne rynków finansowych, ale ponadto czuwa nad poszanowaniem równości wszystkich akcjonariuszy oraz przywiązuje dużą wagę do terminowego przekazywania dokładnych, przejrzystych, prawdziwych i możliwych do zweryfikowana informacji finansowych. w skrócie Praca w zdrowej atmosferze przyczynia się do dobrego funkcjonowania Grupy. To właśnie dlatego SUEZ ENVIRONNEMENT przedsięwziął środki niezbędne do zapewnienia swoim pracownikom godnego poziomu życia i bezpiecznych warunków pracy. Grupa kształtuje swoje stosunki z pracownikami na bazie szacunku i zaufania. Ów wynikający z naszych wzajemnych relacji wymóg odnosi się również do ogółu naszych akcjonariuszy, stąd też SUEZ ENVIRONNEMENT stosuje wysokie standardy w zarządzaniu spółką. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

16 ... ZASADY STOSOWANE NA NASZYCH RYNKACH Klienci Zadowolenie naszych klientów, a w konsekwencji trwałość Grupy, zależy od jasno zdefiniowanych czynników, do których należą: dyspozycyjność, wyobraźnia, innowacyjność, nieustanna poprawa jakości świadczonych usług i ich identyfikowalności, szczególnie w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz uwzględnianie wymiaru społecznego w działalności z zakresu usług publicznych. Owe wymagania zakładają prowadzenie otwartego dialogu, opartego na prawdziwej i szczerej informacji, przejrzystości procedur wdrażanych w ramach Grupy oraz oczywiście, przestrzegania zobowiązań i reguł w zakresie konkurencji. Dostawcy Jakość produktów i usług dostarczanych klientom przez Grupę zależy również od umiejętności pozyskania od naszych dostawców i partnerów zewnętrznych produktów i usług o najwyższej jakości. Wybór partnerów powinien być zatem bezstronny i oparty na wysokich wymaganiach. Wybierając swoich dostawców, Grupa kieruje się ich profesjonalizmem i konkurencyjnością w perspektywie relacji opartych na zaufaniu. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

17 NASZE ZASADY ETYCZNE Wszelkie negocjacje powinny być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez Grupę. We wspólne podejmowanie decyzji zakupowych powinny być zatem włączone wszystkie bezpośrednio zainteresowane osoby. W stosunkach z dostawcami należy się kierować zasadami sprawiedliwości i bezstronności tak, aby nie dopuszczać do powstania nadużyć i dominacji. Osoby podejmujące decyzje zakupowe powinny wykazywać się nieskazitelną postawą oraz przestrzegać obowiązujących przepisów, zwłaszcza z zakresu prawa konkurencji. Wartość, jaką jest dla nas jakość, wyraża się również poprzez włączenie do kryteriów wyboru dostawców troski o środowisko i społeczeństwo. SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje swoich partnerów handlowych, podwykonawców i dostawców do ustanowienia w ramach ich organizacji, jeśli jeszcze tego nie zrobili, zasad etycznych, środowiskowych i pracowniczych oraz do przestrzegania praktyk zgodnych z wartościami Grupy. Konkurenci Nasza Grupa przestrzega zasad funkcjonowania rynku. Dostosowuje się zatem do reguł konkurencji i rynków regulowanych, postępując w sposób lojalny oraz nie oczerniając, ani nie ośmieszając swoich konkurentów. Ponadto, Grupa chroni swoje informacje poufne i tajemnice produkcji. Stosuje również jedynie legalne i uczciwe sposoby zbierania informacji służących do wygrywania przetargów i podpisywania umów. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

18 w skrócie Priorytet Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, jakim jest satysfakcja jej klientów, opiera się na jasno zidentyfikowanych kryteriach. Należą do nich: jakość produktów i usług, otwarty dialog, przejrzystość procedur oraz wypełnianie zobowiązań i przestrzeganie reguł konkurencji. Owe wartości, do których muszą się dostosować wszyscy pracownicy Grupy, mają również zastosowanie wobec dostawców i konkurentów. W tym zakresie, pracownikom SUEZ ENVIRONNEMENT stawia się wymóg lojalnego zachowania oraz dawania dowodu sprawiedliwości i bezstronności podczas prowadzenia negocjacji. Są oni również zobowiązani do upewnienia się, czy partnerzy handlowi Grupy posiadają walory etyczne zgodne z jej Kartą Etyczną. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

19 NASZE ZASADY ETYCZNE... ZASADY STOSOWANE W NASZYM OTOCZENIU Społeczność Grupa prowadzi działalność, która umiejscawia ją w centrum społeczności lokalnych na rzecz których świadczy usługi. Z tego względu, Grupa przywiązuje szczególną wagę do wspierania tychże społeczności. SUEZ ENVIRONNEMENT prowadzi również aktywną politykę solidarności wobec grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, współpracując na tym polu z władzami publicznymi. Prowadzimy również działania z zakresu mecenatu i sponsoringu, które mają na celu udzielenie wsparcia lokalnym inicjatywom. Owe działania muszą być uczciwe, przejrzyste i legalne. SUEZ ENVIRONNEMENT uznaje prawość za jedną z fundamentalnych zasad swojej etyki. Potępia wszelkie formy korupcji i czuwa nad tym, aby pracownicy, którzy angażują się w działania mające na celu przestrzeganie tej zasady, nie ponosili z tego tytułu żadnego uszczerbku. Polityka Grupy nie pozwala na finansowanie jakiejkolwiek działalności politycznej. W krajach, w których jest to dozwolone, Grupa może, pod pewnymi warunkami, zdecydować się na takie finansowanie. Co istotne, może ono mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, a jego wysokość musi być ograniczona. Wreszcie, korzystając z pomocy działaczy lokalnych, SUEZ ENVIRONNEMENT stara się zrozumieć i szanować obecną na danym obszarze kulturę. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

20 W tym zakresie, w przypadku działań lokalnych spójnych z profilem jej działalności, Grupa prowadzi dialog i utrzymuje stosunki partnerskie z organizacjami pozarządowymi (NGO) o profilu środowiskowym i humanitarnym. Ponadto, Grupa wspiera indywidualną działalność społeczną i obywatelską jej pracowników. Planeta Środowisko naturalne, jego ochrona i zrównoważony rozwój znajdują się w samym sercu zainteresowań SUEZ ENVIRONNEMENT. Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy wyraźnie mówi, że szacunek dla człowieka i środowiska naturalnego stanowią podstawę tożsamości i wartości SUEZ ENVIRONNEMENT. Mając świadomość odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń, Grupa określa swoją strategię i cele zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia osiągane wyniki. Przestrzega ustawodawstwa i przepisów miejscowych. Bacznie zważa na to, jakie są oczekiwania jej klientów, podmiotów sąsiadujących z nią, współpracowników i społeczności lokalnej. Kontrolując emisje do atmosfery oraz wpływ swojej działalności na środowisko, Grupa stara się przekonać swoich partnerów, dostawców i, ewentualnie, właścicieli zarządzanych przez nią zakładów, do swoich celów w zakresie ochrony środowiska. Grupa stosuje metody i techniki, które w najlepszy sposób przyczyniają się do realizacji zrównoważonego rozwoju. Wspiera także prace badawcze i innowacyjne pozwalające na rozwijanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa, odzyskiwania surowców wtórnych i recyklingu, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

21 NASZE ZASADY ETYCZNE w skrócie Społecznie odpowiedzialny, SUEZ ENVIRONNEMENT wypełnia zobowiązania wobec społeczności lokalnych, wśród których rozwija swoją działalność. Szanując otoczenie społeczne i jego kulturę, Grupa stara się jednocześnie zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko, otwarcie informuje o realizowanych inwestycjach i stawianych sobie wymaganiach oraz wspomaga organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska i ludzkości. Grupa potępia korupcję we wszystkich jej formach oraz czuwa nad poszanowaniem tej zasady przez jej pracowników. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

22 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

23 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY Karta Etyczna obowiązuje wszystkich pracowników i wszystkie spółki zależne Grupy. Aby zachęcić naszych pracowników do etycznego postępowania oraz działania zgodnego z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, Grupa stworzyła struktury odpowiedzialne za etykę. Procedury przez nie opracowane są stosowane przez wszystkich członków Grupy. Podejście SUEZ ENVIRONNEMENT do etyki opiera się na trzech poziomach, do których należą: zalecenia, struktury organizacyjne oraz praktyki zawodowe. Ustawodawstwo, Karta oraz system wartości stanowią kamień węgielny poziomu pierwszego, bazę, na której opiera się w realizacji jasno wytyczonego celu: zawsze i wszędzie działać zgodnie z obowiązującym prawem, według reguł i zasad działania określonych w Karcie Etycznej. Drugi poziom mechanizmu dotyczy strony organizacyjnej. Znajduje on swoje konkretne przełożenie we wdrażanych strukturach, procedurach w zakresie monitorowania, projektowania, zarządzania i sprawozdawczości. Trzeci i ostatni poziom obejmuje praktyki zawodowe. Chodzi tu o całość narzędzi operacyjnych, oddanych do dyspozycji pracownikom, które pozwalają im na postępowanie zgodne z zasadami SUEZ ENVIRONNEMENT. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

24 W dokumentach tych przywiązuje się szczególną uwagę do ustawodawstwa, a także do reguł i norm w zakresie etyki i deontologii, opracowywanych nie tylko przez organy stanowiące prawo na szczeblu międzynarodowym, federalnym, krajowym i lokalnym, ale również przez organizacje zawodowe. Zasady wynikające z niniejszej Karty Etycznej powinny być promowane przez pracowników Grupy, zasiadających w Zarządach i Radach Nadzorczych przedsiębiorstw, w których nasza spółka nie posiada udziałów większościowych. Ponadto, pracownicy SUEZ ENVIRONNEMENT powinni czuwać nad informowaniem swoich rozmówców, dostawców, usługodawców i podwykonawców o istnieniu Karty Etycznej Grupy zapoznając ich z niniejszym dokumentem. w skrócie Mająca zastosowanie do wszystkich spółek Grupy, Karta Etyczna SUEZ ENVIRONNEMENT jest jednocześnie promowana przez pracowników Grupy na poziomie wykraczającym poza jej zakres oraz komunikowana kontrahentom Grupy. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

25 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... SYSTEM WDRAŻANIA Każdy pracownik Grupy powinien, wykonując swoją pracę, przestrzegać zasad etycznych SUEZ ENVIRONNEMENT. Aby owo zobowiązanie było należycie egzekwowane, system zarządzania jasno określa zakres odpowiedzialności na poszczególnych poziomach. Członkowie kierownictwa SUEZ ENVIRONNEMENT są głównymi gwarantami stosowania Karty Etycznej Grupy. W związku z tym, muszą oni dysponować narzędziami niezbędnymi do monitorowania sposobu, w jaki Karta jest wdrażana, a także wykrywania wszelkich odstępstw od określonych w niej reguł. Są oni również odpowiedzialni za wprowadzenie systemu kontroli stosowania zasad etycznych i zgodności podejmowanych działań z owymi zasadami. W każdej spółce zależnej, zarządzający powołuje Specjalistę ds. Etyki (patrz strony 29-31). Zarządzający czuwa nad zapewnieniem mu niezbędnych dla realizacji wyznaczonych zadań finansowych oraz zadań dotyczących personelu jak również udziela mu stosownych uprawnień. Silne zaangażowanie szczebla menedżerskiego Konieczność osobistego i zbiorowego upewnienia się czy Karta Etyczna jest stosowana, wchodzi w zakres obowiązków całej kadry menedżerskiej. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

26 Zasady określone w niniejszym dokumencie muszą być znane przede wszystkim pracownikom mogącym mieć istotne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstwa lub choćby częściowy wpływ na jego politykę. Postępowanie tych pracowników powinno stanowić wzór do naśladowania. Z tego też powodu, powierzając pracownikowi odpowiedzialne stanowisko, zwierzchnik musi się upewnić, że osoba ta posiada kompetencje, autorytet i środki niezbędne do prawidłowego stosowania Karty Etycznej Grupy. Odpowiednia struktura zarządzania Impuls do zaangażowania SUEZ ENVIRONNEMENT w sferze etycznej, powstał na najwyższym poziomie Grupy. To Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna oraz Komitet Wykonawczy zdecydowali, że należy wyposażyć Grupę w stosowne struktury. Struktury organizacyjne zajmujące się etyką są nadzorowane przez Zarząd Grupy. Komitet ds. Etyki i Długotrwałego Rozwoju, który jest emanacją Zarządu, jednocześnie pomaga mu w wypełnianiu tej roli. W szczególności, Komitet czuwa nad wdrożeniem niezbędnych procedur oraz zaleceń etycznych w Grupie. Sekretariat Generalny ma za zadanie włączenie etyki do wizji, strategii, zarządzania oraz praktyk SUEZ ENVIRONNEMENT. Proponuje zatem dokumenty o fundamentalnym znaczeniu, daje impuls do wdrażania ich we wszystkich działaniach firmy przez działy operacyjne i dyrekcje funkcjonalne. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

27 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Aby upewnić się czy zasady etyczne Grupy konieczne do zarządzania ryzykiem naruszeń etycznych są stosowane w jak najszerszym wymiarze, Grupa wspomaga Specjalistów ds. Etyki wypełniających swoje misje w spółkach zależnych Grupy. Upowszechnianie zasad etycznych w Grupie Osoby na szczeblach kierowniczych SUEZ ENVIRONNEMENT są gwarantami rozpowszechniania niniejszego dokumentu wśród pracowników celem umożliwienia im zapoznania się z podejściem etycznym Grupy i stosowania go w codziennej pracy. W tym celu osoby te organizują szkolenia i kampanie informacyjne. Ponadto, służą pomocą i radą tym pracownikom, którzy stawiają im pytania oraz dzielą się z nimi wątpliwościami z zakresu etyki. Specjalista ds. Etyki Grupy, w wykonywaniu swojej misji upowszechniania zasad etycznych, jest wspierany głównie przez Dział ds. Zarządzania Personelem oraz ds. Komunikacji, jak również przez Dyrekcje Funkcjonalne. Ponadto, aby przełożeni mogli zweryfikować czy ich pracownicy znają obowiązujące ich wymogi etyczne i prawne, muszą jeszcze baczniej przyglądać się temu, czy pracownicy ci postępują w sposób zgodny z ich obowiązkami w tej sferze. W przypadku gdy zastosowanie sankcji staje się niezbędne, należy uczynić to w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

28 w skrócie Jeżeli każdy z pracowników SUEZ ENVIRONNEMENT swoim zachowaniem daje świadectwo wartości etycznych Grupy, to ich przełożeni mają szczególne obowiązki w tej sferze, do których należą: komunikowanie, uwrażliwianie, szkolenie oraz kontrolowanie. SUEZ ENVIRONNEMENT zorganizował swoją strukturę tak, aby nadawać impuls praktykom etycznym i sprawdzać ich zgodność z przyjętymi zobowiązaniami. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

29 ZARZĄDZANIE ETYKĄ... SPECJALISTA DO SPRAW ETYKI Zadaniem Specjalisty ds. Etyki jest czuwanie nad wdrażaniem Karty Etycznej w jednostce organizacyjnej, w której pracuje. Jako osoba ułatwiająca i zarazem ożywiająca prowadzenie stosownych działań, przyczynia się do zapobiegania powstawaniu zagrożeń w sferze etycznej poprzez inicjowanie praktyk zawodowych zgodnych ze zobowiązaniami Grupy. W każdej jednostce, której wielkość i niezależność to uzasadniają, menedżer powołuje Specjalistę ds. Etyki, mającego za zadanie czuwanie nad wdrażaniem wartości etycznych Grupy. Z tego względu, do podstawowych zadań składających się na misję Specjalisty ds. Etyki należą: Przekazywanie oraz w razie konieczności, wyjaśnianie kart, kodeksów lub przewodników określających zobowiązania etyczne Grupy wszystkim jej współpracownikom, w ścisłej współpracy z kierownictwem danej jednostki organizacyjnej, Opracowywanie lub nadzorowanie opracowywania dokumentów uzupełniających dotyczących etyki, specyficznych dla danej jednostki organizacyjnej lub jej rodzaju działalności, Czuwanie nad poszanowaniem wartości etycznych w strategiach rozwoju i działaniach jednostki organizacyjnej, Odpowiadanie na pytania pracowników oraz udzielanie im rad w kwestiach etycznych, SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

30 Kierowanie akcjami uwrażliwiającymi, szkoleniowymi i informacyjnymi, Kontrola nad wdrażaniem polityk w zakresie etyki oraz opracowywanie rocznego raportu dotyczącego zgodności działań z zasadami etyki, który Specjalista ds. Etyki w danej spółce przedkłada następnie Specjaliście ds. Etyki Grupy, Rejestrowanie zagrożeń etycznych w danej jednostce organizacyjnej. Zakres obowiązków Specjalisty do spraw Etyki Wybrany ze względu na swoje cechy osobiste, takie jak rygoryzm, uczciwość, dyskrecja, umiejętność zachowania dystansu do różnych sytuacji, umiejętność negocjacji oraz myślenia syntetycznego, Specjalista ds. Etyki jest członkiem zespołu dyrekcji jednostki organizacyjnej i/lub ma bezpośredni dostęp do kierownictwa. Jest on zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji, do których posiada dostęp w związku z realizacją swoich zadań. W związku z powyższym, Specjalista ds. Etyki nie może, bez zgody zainteresowanego, podawać nazwiska osoby, której zachowanie jest przedmiotem postępowania, bądź która mu przekazała jakąś informację. Ów obowiązek zachowania poufności należy realizować zgodnie z miejscowym prawem i zwyczajami. Specjaliści ds.etyki są zobowiązani do podejmowania koniecznych działań tak, aby osoba przekazująca informacje nie była z tego powodu szykanowana. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

31 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Mechanizm monitorowania celów w zakresie etyki Specjaliści ds. Etyki zapewniają Grupie globalną wizję stosowanych w niej praktyk etycznych. Aby realizować owo zadanie, każdy z nich okresowo informuje Zarząd lub Radę Nadzorczą swojej jednostki organizacyjnej. Informacje, przedstawiane w ramach raportów cząstkowych, służą za podstawę do opracowania raportu rocznego na temat etyki, przedstawianego przez Specjalistę ds. Etyki Grupy Dyrektorowi Generalnemu, Dyrekcji, Zarządowi i Komitetowi ds. Etyki i Zrównoważonego Rozwoju przy Zarządzie. w skrócie Specjalista ds. Etyki uczestniczy w określeniu zasad i obowiązków w sferze etyki zawodowej oraz czuwa nad ich przestrzeganiem w spółce. Służy pomocą i radą każdemu pracownikowi, który zwraca się do niego z kwestiami etycznymi oraz przyczynia się do określania dobrych praktyk zawodowych poprzez swoją współpracę z kręgiem Specjalistów ds. Etyki Grupy. Zapobiega również powstawaniu zagrożeń w sferze etyki Grupy opracowując raport na temat zgodności z etyką sytuacji zaistniałych w jego spółce. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

32 ... SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLE I AUDYTY W ramach struktur odpowiedzialnych za etykę wprowadzonych we wszystkich spółkach zależnych, SUEZ ENVIRONNEMENT wdraża procedury mające na celu zagwarantowanie stosowania jego polityki w sferze etyki. Istnieją różnorodne procedury sprawozdawczości i audytu. W skład owych procedur wchodzi przede wszystkim roczna deklaracja dotycząca zgodności działań podejmowanych w spółce z polityką Grupy w zakresie etyki. Wszyscy Specjaliści ds. Etyki są zobowiązani do sporządzenia rocznego raportu przedstawiającego postęp w dziedzinie etyki osiągnięty przez spółkę, w której pracuje przy zastosowaniu zasad i procedur SUEZ ENVIRONNEMENT oraz ewentualne zalecenia i działania podjęte z inicjatywy samej spółki. Do owego raportu, przedkładanego szczeblowi nadrzędnemu, dołączony jest list od Specjalisty ds. Etyki, dotyczący zgodności z etyką działań podejmowanych w spółce i potwierdzający jego zaangażowanie w prawidłowe stosowanie zaleceń etycznych w ramach spółki, za którą jest odpowiedzialny. Dokumenty z zakresu etyki są dostępne na stronie internetowej Grupy. Za pośrednictwem poczty elektronicznej istnieje również możliwość uzyskania porad oraz zadawania pytań. KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

33 ZARZĄDZANIE ETYKĄ Uzupełniając struktury odpowiedzialne za etykę, działy ds. kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego są otwarte na wszelkie informacje mogące wskazać ewentualne naruszenia zasad. Zwracają również uwagę na istnienie ewentualnych słabych punktów w strukturze organizacyjnej spółek należących do Grupy. Owe działy przedstawiają poczynione przez nie obserwacje szczeblom nadrzędnym. Dostarczają jednocześnie informacji Specjaliście ds. Etyki oraz w razie konieczności, mogą dokonywać przeglądu funkcjonowania poszczególnych elementów składających się na zalecenia etyczne. w skrócie Grupa wdrożyła procedury sprawozdawczości, informowania i audytu wewnętrznego, które stanowią część zaleceń wewnętrznych mających na celu poszanowanie zasad etycznych. SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA

34 KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT

35 KONCEPCJA, PROJEKT I REALIZACJA LES EDITIONS STRATEGIQUES Marzec 2010 Drugie wydanie Dokument ten został wydrukowany na papierze powlekanym posiadającym certyfikat Forest Stewardship Council (FSC TM), produkowanym w papierniach posiadających certyfikat ISO 9001 i ISO (system zarządzania środowiskowego). Papier składa się w 60% z włókien pochodzących z recyklingu i w 40% z włókien pierwotnych FSC TM. Dokument został wydrukowany z użyciem atramentu bez rozpuszczalników mineralnych, drukarką posiadającą znak Impri m Vert (Zielony Druk).

36 TOUR CB21-16, PLACE DE L IRIS PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE TEL : + 33 (0) FAX : +33 (0)

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ESSILOR. Nasze zasady wywodzą się z podstawowych cech działalności biznesowej firmy Essilor:

ZASADY ESSILOR. Nasze zasady wywodzą się z podstawowych cech działalności biznesowej firmy Essilor: ZASADY ESSILOR Każdy z nas w sferze zawodowej ma swój udział w kształtowaniu odpowiedzialności i dobrej opinii firmy Essilor. Z tego względu niezbędna jest dobra znajomość i przestrzeganie wszystkich zasad,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o.

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. NEPCon International działa w ramach organizacji typu non profit na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. NEPCon dąży do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem

Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem Dla nas, w Ayesa Ingeniería, zadowolenie klienta, wysoka jako realizowanych przez nas projektów i świadczonych usług oraz poszanowanie dla rodowiska,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów Kodeks Etyczny Nauczyciela obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich Kodeks Etyczny Nauczyciela jest zbiorem zasad służącym nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

DIVERSITY AWARD. Specyfikacja. Against discrimination, for diversity ***

DIVERSITY AWARD. Specyfikacja. Against discrimination, for diversity *** DIVERSITY AWARD Against discrimination, for diversity Specyfikacja Każda reprodukcja w całości lub w części, wykonana bez wyraźnej zgody jednostki Grupy AFNOR lub jej następców prawnych, jest nielegalna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Kodeks etyki

Kodeks etyki. Kodeks etyki P R O S T O D O C E L U Kodeks etyki Kodeks etyki Wizja Wizją PEKAES jest stworzenie silnej, nowoczesnej grupy logistyczno-intermodalnej, oferującej najwyższej jakości, kompleksową usługę logistyczną,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE PREAMBUŁA MPEC S.A. w Krakowie jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem

Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem Polityka Jakości i System Zarządzania Środowiskiem Dla nas, w Ayesa Ingeniería, zadowolenie klienta, wysoka jako realizowanych przez nas projektów i świadczonych usług oraz poszanowanie dla rodowiska,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo