Witamy w Szkole Biblijnej BEREA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy w Szkole Biblijnej BEREA"

Transkrypt

1 Witamy w Szkole Biblijnej BEREA Świętochłowice ul. Wyzwolenia wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 1

2 Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Prz 25,2 Praktyczny wykład Nowego Testamentu List św. Pawła do Rzymian Część I Wykład IV Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt:

3 Za nami Chrystus Dobrą Nowiną Boga dla człowieka; Paweł i wierzący (liderzy?) z misją wzywania wszystkich do posłuszeństwa wiary Pozdrowienia i zachęta; przykłady życia oddanego Panu i usługiwania sobie różnych wierzących WARSTWA I A Rz 1,1-6 WARSTWA II B Rz 1,7 A1 Rz 16,25-27 WARSTWA III C Rz 1,8-17? C1 Rz 15,14-32 B1 Rz 15,33-16,24 D Rz 1,18-7,25 A1 Rz 1,18-5,21 B1 Rz 6-7 D1 Rz 9,1-15,13 A2 Rz 9-11 B2 Rz 12,1-15,13 E Rz 8 Paweł spodziewa się doznać zachęty przez czas z chrześcijanami w Rzymie ze względu na wspólnotę wiary; zapowiedź odwiedzin i usłużenia wierzącym Rzymie wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 3

4 Plan Omówienie WARSTWY III SEKCJA C1 [Rz 15,14-32] (dokończenie) Wprowadzenie do SEKWENCJI A1 w SEKCJI D [Rz 1,18-5,21] Omówienie PODSEKWENCJI A [Rz 1,18-3,18] 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 4

5 Zaproszenie do Listu do Rzymian Zapraszam do korzystania z wykładów z Listu do Rzymian w ramach SZKÓŁKI DLA DOROSŁYCH : wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 5

6 Zaproszenie do Listu do Rzymian Zapraszam do korzystania z wykładów z Listu do Rzymian w ramach SZKÓŁKI DLA DOROSŁYCH na: wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 6

7 Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Prz 25,2 WARSTAWA III - SEKCJE C i C1 Listu do Rzymian (dokończenie) Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt:

8 SEKCJA C - Rz 1,8-17 (BW+kor.) A (8) Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. B (9a) Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, C a1 (9b) że nieustannie o was pamiętam (10) zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. b1 (11) Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was, D (12) To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. C1 a2 (13a) A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody, b2 (13b) aby zebrać jakiś plon i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów. B1 (14) Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem. (15) Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie. A1 (16) Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, (17) Bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawiane, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 8

9 SEKCJA C - Rz 1,8-17 (BW+kor.) A (8) Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po Wiara już całym świecie. B (9a) Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Paweł w służbie Ewangelii Syna jego, C a1 (9b) że nieustannie o was pamiętam (10) zawsze w modlitwach moich, Pragnienie Pawła, by spotkać wierzących w Rzymie prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. b1 (11) Pragnę bowiem Pawełujrzeć chce usłużyć was, abym wierzącym mógł wam otrzymaną udzielić nieco łaską z duchowego daru łaski dla umocnienia was, D (12) To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. C1 a2 (13a) A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć Pragnienie Pawła, by spotkać wierzących w Rzymie do was, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody, b2 (13b) aby zebrać Pawła jakiśliczy, plon że i wśród jego służba was, podobnie wyda owoc jak wśród w wierzących innych narodów. B1 (14) Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem. (15) Tak więc, jeśli o mnie Paweł w służbie Ewangelii idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie. A1 (16) Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu Wiara jeszcze każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, (17) Bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawiane, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wspólnota wiary 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 9

10 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) A1 (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. (15) Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, (16) żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. (17) Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. (18) Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową. B1 (20) A przy tym chlubą moją było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, (21) lecz jak napisano: którym nie zostało oznajmione o Nim, zobaczą, i którzy nie usłyszeli, zrozumieją. (22) Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was; (23) lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, (24) gdybym więc udawał się do Hiszpanii, mam nadzieję więc, przechodząc, ujrzeć was i przez was zostać wyprawionym tam, jeślibym wami najpierw trochę nasycony został. A2 (25) A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. (26) Postanowiły bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazić względem ubogich świętych, tych w Jerozolimie. (27) Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. (28) Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten owoc, wybiorę się - wstępując po drodze do was do Hiszpanii. (29) A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. (30) Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, (31) bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, B2 (32) tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 10

11 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) A1 (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. (15) Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, Przykład chcąc ofiarnej wam to służby odświeżyć Pawła w pamięci, jako Żyda a to na na rzecz mocy pogan. łaski, która mi jest dana przez Boga, (16) żebym był dla pogan Zachęta sługąpawła Chrystusa skierowana Jezusa, sprawującym do rodaków świętą by i oni służbę stali się zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą pomocą przyjemną, dla pogan. poświęconą przez Ducha Świętego. (17) Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. (18) Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową. WARSTWA I B1 (20) A przy tym chlubą moją było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, (21) lecz jak napisano: którym nie zostało oznajmione o Nim, zobaczą, i którzy nie Paweł usłyszeli, zapowiada zrozumieją. swoją(22) wizytę Dlatego w Rzymie też często i wyraża miałem nadzieję przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do zyskania was; (23) zachęty lecz teraz, przez nie spotkanie mając jużtamtejszych pola pracy w chrześcijan. tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, (24) gdybym więc udawał się do Hiszpanii, mam nadzieję więc, przechodząc, ujrzeć was i przez was zostać wyprawionym tam, jeślibym wami najpierw trochę nasycony został. A2 (25) A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. (26) Postanowiły bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazić względem ubogich świętych, tych w Jerozolimie. (27) Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy sąwola ich dłużnikami, Pawła usłużenia gdyż jeżeli wierzącym poganie stali w Rzymie. się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Przykład poczucia (28) Gdy jedności więc załatwię wierzących tę sprawę z pogan i doręczę z wierzącymi im ten owoc, wybiorę się - wstępując po drodze do was do z Hiszpanii. Żydów (akt (29) wsparcia A wiem, że dla idąc wierzących do was, przyjdę w Jerozolimie). z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. (30) Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, (31) bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, B2 (32) tak iżbym za wolą Paweł Bożą zapowiada z radością wizytę przyszedł w Rzymie do was i i wyraża wśród was nadzieję zaznał odpoczynku. na odpoczynek wśród tamtejszych chrześcijan wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 11 WARSTWA II

12 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) WARSTWA II Nadzieja Pawła na odebranie zachęty płynącej ze spotkania i wspólnego czasu z wierzącymi w Rzymie WARSTWA I Różnorakie oddanie sobie nawzajem wierzących w ramach posiadanych darów i potrzeb WARSTWA II Akcent całej warstwy skupia się na pragnieniu spotkania i doznaniu radości i odpoczynku przez Pawła pośród chrześcijan w Rzymie Paweł łączy pragnienie spotkania z otwarciem nowego pola misyjnego Hiszpanii (kolejny przykład oddania służbie Chrystusowi). Paweł stara się wciągnąć wierzących w jego misję, ale też dołączyć do wizji jedności wierzących i służby razem Chrystusowi. WARSTWA I Uznanie Pawła dla rodaków (mają dostateczne wyposażenie i poznanie do usługiwania innym). Paweł wspiera (swoją łaską/darem) liderów z judeochrześcijan, by również starali się być sługami pogan. Paweł daje siebie za przykład służby i oddania Chrystusowi przez poświęcenie w zwiastowaniu Dobrej Nowiny. Paweł włącza się w pomoc od poganochrześcijan z Achai i Macedoniidla wierzących w Jerozolimie. Postawa poganochrześcijan (pomoc materialna) jako przykład zrozumienia planu Boga by wszyscy wierzący mieli poczucie jedności i współzależności. Paweł prosi o modlitwę, by powiodła się jego misja w Jerozolimie (by nie spotkał 2017 wer. się z 1.0 postawami odrzucenia = niewiary). Autor: Marek Kaczmarczyk 12

13 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) A1 (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością A1 a (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. (15) Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, umiejętnością chcąc wam to wszelkiego odświeżyćrodzaju w pamięci, i możecie a to na jedni mocy drugich łaski, pouczać. która mi jest dana przez Boga, (16) żebym był dla pogan sługą b (15) Chrystusa Jednak napisałem Jezusa, sprawującym do was, bracia, świętą tu i służbę ówdzie zwiastowania nieco śmielej, ewangelii chcąc wam Bożej, to odświeżyć aby poganie stali się ofiarą przyjemną, w pamięci, poświęconą a to na mocy przez łaski, Ducha która Świętego. mi jest dana (17) Mam przez tedy Boga, powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. c (16a) (18) żebym Nie odważę był dla się pogan bowiem sługą mówić Chrystusa o czymkolwiek, Jezusa, sprawującym czego Chrystus świętą nie służbę dokonał zwiastowania przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha ewangelii Bożej, Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową. d (16b) aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. B1 (20) A przy tym chlubą moją było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym c1 (17) Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. nie budował na cudzym fundamencie, (21) lecz jak napisano: którym nie zostało oznajmione o Nim, b1 (18) zobaczą, Nie odważę i którzy się nie bowiem usłyszeli, mówić zrozumieją. o czymkolwiek, (22) Dlatego czego też Chrystus często miałem nie dokonał przeszkody, przeze mnie, które mi nie aby dozwoliły przywieść przyjść pogan do do was; posłuszeństwa (23) lecz teraz, słowem nie mając i czynem, już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od a1 (19) przez wielu moc lat przyjść znaków do i cudów was, (24) oraz gdybym przez moc więc Ducha udawał Świętego, się do Hiszpanii, tak iż, począwszy mam nadzieję od Jerozolimy więc, przechodząc, i okolicznych ujrzeć was krajów i przez aż po was Ilirię, zostać rozkrzewiłem wyprawionym ewangelię tam, jeślibym Chrystusową. wami najpierw trochę nasycony został. A2 (25) A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. (26) Postanowiły bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazić względem ubogich świętych, tych w Jerozolimie. (27) Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. (28) Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten owoc, wybiorę się - wstępując po drodze do was do Hiszpanii. (29) A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. (30) Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, (31) bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, B2 (32) tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 13

14 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) A1 (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. (15) Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, (16) żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. (17) Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. (18) Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową. A2 ab1 a (25) (20) A teraz przy tym idę do chlubą Jerozolimy moją było z posługą głosić dla ewangelię świętych. nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym b nie (26) budował Postanowiły na cudzym bowiem fundamencie, Macedonia i (21) Achaja lecz wspólnotę jak napisano: jakośktórym wyrazić nie względem zostało oznajmione ubogich świętych, o Nim, zobaczą, tych w i Jerozolimie. którzy nie usłyszeli, zrozumieją. (22) Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły c (27a) przyjść Tak jest, do was; postanowiły, (23) lecz bo teraz, też nie w samej mając rzeczy już pola są pracy ich dłużnikami, w tych stronach, a pragnąc już od b1 wielu (27b) lat gdyż przyjść jeżeli do poganie was, (24) stali gdybym się uczestnikami więc udawał ich siędóbr do Hiszpanii, duchowych, mam to powinni nadziejęusłużyć więc, przechodząc, im dobrami ujrzeć doczesnymi. was i przez was zostać wyprawionym tam, jeślibym wami najpierw trochę nasycony został. A2 (25) A a1 teraz (28a) idę do Gdy Jerozolimy więc załatwię z posługą tę sprawę dla świętych. i doręczę(26) im ten Postanowiły owoc, bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazić względem ubogich świętych, tych w Jerozolimie. (27) Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż b a1 jeżeli (28b) poganie wybiorę stali się się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. (28) Gdy więc załatwię b1 (28b) tę -sprawę wstępując i doręczę po drodze im ten do owoc, was wybiorę się - wstępując po drodze do was do Hiszpanii. (29) A wiem, a2 (28c) że idąc do do Hiszpanii. was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. (30) Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego, b2 (29) Jezusa A wiem, Chrystusa, że idąc i przez do was, miłość przyjdę Ducha, z pełnią abyście błogosławieństwa wespół ze mnąchrystusowego. walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, (31) bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja a1dla a1 Jerozolimy (30) Zachęcam została was dobrze tedy, przyjęta bracia, przez Pana świętych, naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, B2 (32) b1 (31a) tak iżbym bym za został wolą wyrwany Bożą z radością z rąk niewierzących przyszedł do w was Judei i wśród was zaznał odpoczynku. a2 (31b) i by posługa moja dla Jerozolimy b2 (31c) została dobrze przyjęta przez świętych, 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 14

15 SEKCJA C1 - Rz 15,14-32 (BW+kor.) A1 (14) Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. (15) Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, (16) żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. (17) Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. (18) Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, (19) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak B1 iż, a1 począwszy (20) A przy od Jerozolimy tym chlubąi moją okolicznych było głosić krajów ewangelię aż po Ilirię, nie tam, rozkrzewiłem gdzie imię ewangelię Chrystusa Chrystusową. było znane, B1 (20) A przy abym tym nie chlubą budował moją na było cudzym głosić fundamencie, ewangelię nie (21) tam, lecz gdzie jak imię napisano: Chrystusa którym było nie znane, zostało abym nie budował na cudzym fundamencie, (21) lecz jak napisano: którym nie zostało oznajmione o Nim, oznajmione o Nim, zobaczą, i którzy nie usłyszeli, zrozumieją. zobaczą, i którzy nie usłyszeli, zrozumieją. (22) Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść b1 (22) do Dlatego was; (23) też lecz często teraz, miałem nie mając przeszkody, już pola które pracy mi w nie tych dozwoliły stronach, przyjść a pragnąc do was; już od wielu a2 (23) lat przyjść lecz teraz, do was, nie mając (24) gdybym już pola więc pracy udawał w tych się stronach, do Hiszpanii, mam nadzieję więc, przechodząc, ujrzeć was i przez was zostać wyprawionym tam, jeślibym wami najpierw trochę nasycony został. b2 (23b) a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, A2 (25) A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. (26) Postanowiły bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazića3 względem (24a) gdybym ubogich więc świętych, udawałtych się do w Jerozolimie. Hiszpanii, (27) Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż b3 jeżeli (24b) poganie mam nadzieję stali się uczestnikami więc, przechodząc, ich dóbr ujrzeć duchowych, was i przez to powinni was zostać usłużyć wyprawionym im dobrami tam, doczesnymi. (28) Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten owoc, wybiorę się - wstępując po drodze do was jeślibym wami najpierw trochę nasycony został. do Hiszpanii. (29) A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. (30) Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, (31) bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, B2 (32) B2 tak (32) iżbym tak iżbym za wolą za Bożą wolą z Bożą radością z radością przyszedł przyszedł do was do i was wśród i wśród was zaznał was zaznał odpoczynku. odpoczynku wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 15

16 Wprowadzenie do SEKCJI D i SEKWENCJI A1 Wprowadzenie do SEKWENCJI A1 [1,18-5,21] w SEKCJI D [1,18-7,25] 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 16

17 Gdzie jesteśmy A Rz 1,1-6 B Rz 1,7 C Rz 1,8-17 D Rz 1,18-7,25 A1 Rz 1,18-5,21 B1 Rz 6-7 PODSEKWENCJA A Rz 1,18-3,18 PODSEKWENCJA B Rz 3,19-30 PODSEKWENCJA C Rz 3,31-4,25 PODSEKWENCJA B1 Rz 5,1-11 PODSEKWENCJA A1 Rz 5,12-21 E Rz 8 D1 Rz 9,1-15,13 A2 Rz 9-11 B2 Rz 12,1-15,13 C1 Rz 15,14-32 B1 Rz 15,33-16,24 A1 Rz 16, wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 17

18 SEKCJE D i D1 wydruki 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 18

19 SEKCJE D i D1 wydruki 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 19

20 SEKCJE D i D1 wydruk potrzebny dzisiaj Dzisiaj skupimy się na tym fragmencie wypowiedzi Pawła. Akapity w obrębie tego tekstu będą oznaczane jako FRAGMENTY. Tekst paralelny do 1,18-3,18 to PODSEKWENCJA A1 czyli Rz 5, wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 20

21 SEKWENCJA A1 (i A2) główny kierunek SEKWENCJA A1 Rz 1,18-5,21 PODSEKWENCJA A Rz 1,18-3,18 PODSEKWENCJA B Rz 3,19-30 PODSEKWENCJA C Rz 3,31-4,25 PODSEKWENCJA B1 Rz 5,1-11 PODSEKWENCJA A1 Rz 5,12-21 Wywód Pawła skupia się na argumentacji skierowanej do judeochrześcijan. Ukazuje jaki plan Boga był od początku i jak teraz w Chrystusie został ukazany wszystkim ludziom. Ci, którzy dostrzegają w Jezusie Chrystusie Odkupiciela (Wybawiciela) i odpowiadają zaufaniem, doświadczają pojednania z Bogiem (niezależnie od Prawa) i wchodzą do rodziny Boga. SEKWENCJA A2 Rz 9,1-11,36 PODSEKWENCJA A Rz 9,1-5 PODSEKWENCJA B Rz 9,6-28 PODSEKWENCJA C Rz 9,29-10,10 PODSEKWENCJA B1 Rz 11,11-24 PODSEKWENCJA A1 Rz 11, wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 21

22 SEKCJA D/ SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] układ treści PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] Łaska Boga w stosunku do Żydów (dar świadectwa pism) i pogan (dar Chrystusa) na tle tarć pomiędzy wierzącymi i, generalnie, złej kondycji moralnej człowieka powszechność podlegania złu. PODSEKWENCJA B [Rz 3,19-30] W Chrystusie objawiła się Boża sprawiedliwość przez odpuszczenie win i dar łaski pojednania dla każdego, kto zaufa Chrystusowi, niezależnie od uczynków Prawa. Pojednanie i usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Boga w Chrystusie. PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25] Obszerna argumentacja oparta na świadectwie Prawa, przez przykład Abrahama, oraz Pism, przez słowa Dawida, na rzecz usprawiedliwienia przez wiarę i odpuszczenia win niezależnie od Prawa. PODSEKWENCJA B1 [Rz 5,1-11] Wierzący, w rezultacie doświadczenia pojednania w Chrystusie, zyskują nadzieję dopełnienia się ich odkupienia. Duch Święty utwierdza w nich świadectwo o miłości Boga. Chrystus jest czytelnym znakiem miłości Boga i woli wydobycia człowieka ze stanu zagubienia. PODSEKWENCJA A1 [Rz 5,12-21] Łaska Boga w dziele Chrystusa, to dar niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka, to odpowiedź Boga na stan powszechnego upadku człowieka ku przebaczeniu i pojednaniu wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 22

23 SEKCJA D/ SEKWENCJA A1 [Rz 1,18-5,21] układ treści PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] Łaska Boga w stosunku do Żydów (dar świadectwa pism) i pogan (dar Chrystusa) na tle tarć pomiędzy wierzącymi i, generalnie, złej kondycji moralnej człowieka powszechność podlegania złu. PODSEKWENCJA B [Rz 3,19-30] W Chrystusie objawiła się Boża sprawiedliwość przez odpuszczenie win i dar łaski pojednania dla każdego, kto zaufa Chrystusowi, niezależnie od uczynków Prawa. Pojednanie i usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Boga w Chrystusie. PODSEKWENCJA C [Rz 3,31-4,25] Obszerna argumentacja oparta na świadectwie Prawa, przez przykład Abrahama, oraz Pism, przez słowa Dawida, na rzecz usprawiedliwienia przez wiarę i odpuszczenia win niezależnie od Prawa. PODSEKWENCJA B1 [Rz 5,1-11] Wierzący, w rezultacie doświadczenia pojednania w Chrystusie, zyskują nadzieję dopełnienia się ich odkupienia. Duch Święty utwierdza w nich świadectwo o miłości Boga. Chrystus jest czytelnym znakiem miłości Boga i woli wydobycia człowieka ze stanu zagubienia. PODSEKWENCJA A1 [Rz 5,12-21] Łaska Boga w dziele Chrystusa, to dar niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka, to odpowiedź Boga na stan powszechnego upadku człowieka ku przebaczeniu i pojednaniu wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 23

24 Przerwa Czas na pytania i małą przerwę 5 min wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 24

25 SEKCJA D/ SEKWENCJA A1/ PODSEKWENCJA A PODSEKWENCJA A1 [1,18-3,18] 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 25

26 FRAGMENTY A i A1 WARSTWA I (BW) FRAGMENT A [Rz1] (18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze 2017 pochwalają wer. 1.0 tych, którzy to czynią. Autor: Marek Kaczmarczyk 26

27 FRAGMENTY A i A1 WARSTWA I (BW) FRAGMENT A1 [Rz3] (10) jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (13) Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; (15) nogi ich są skore do rozlewu krwi, (16) spustoszenie i nędza na ich drogach, (17) a drogi pokoju nie poznali. (18) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 27

28 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] układ treści FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka. Fragmenty powtarzają: bunt przeciw Bogu, brak poszukiwania Boga i poddania się Mu brak zrozumienia i poznania u człowieka (upadek w sferze mentalnej) listy nieprawości człowieka obraz zapaści moralnej człowieka powszechność podlegania złu ostatecznie człowiek zwraca się przeciw sobie i drugiemu człowiekowi FRAGMENT A Upadek człowieka jest ukazany jako spirala, bunt brak zdolności rozumienia, brak poznania głupota poddawanie się nicości, tj. bałwochwalstwu stopniowe wyniszczanie swojej godności jako stworzenia Bożego (zachowania homoseksualne). Człowiek w głupocie odwraca/ burzy pierwotny stan stworzenia. FRAGMENT A1 Fragment to mozaika myśli z wielu miejsc ST. Upadek człowieka podkreślają tu szczególnie niszczące zachowania i postawy skierowane przeciw drugiemu człowiekowi. Bunt Izraela jest szczególnie jaskrawy ze względu na świadomość i doświadczenia Boga Jahwe. FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni historii jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju) wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 28

29 FRAGMENTY B i B1 WARSTWA II (BW) FRAGMENT B [Rz2] (1) Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. (2) Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. (3) Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? (4) Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? (5) Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, (6) który odda każdemu według uczynków jego: (7) tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; (8) tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. (9) Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, (10) a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. (11) Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. (12) Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą; 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 29

30 FRAGMENTY B i B1 WARSTWA II (BW) FRAGMENT B1 [Rz3] (4b) Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano: Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. (5) Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. (6) Z pewnością nie! Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? (7) Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? (8) I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy: Czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. (9) Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 30

31 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] układ treści FRAGMENT B FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Upadek moralny To wezwanie i umysłowy do wierzących, człowieka by w odstąpili wyniku odwrócenia wzajemnych sięoskarżeń i potępień. od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez W sądach to, co pomiędzy sam wybrał nimi i czym Bóg nie zastąpił będzie stronniczy. To, czego doświadczyli od Boga, doznanie zmiłowania i cierpliwości ku poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka. opamiętaniu, powinni przenieść na relacje z innymi wierzącymi. FRAGMENT B [Rz 2,1-12] Bóg okaże wierzącym łaskę lub sąd, stosownie do ich postaw; wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się nad drugich - ich kondycja moralna nie daje im do tego prawa (razem polegają jedynie na łasce Boga). Fragmenty powtarzają: Bóg ma wyłączną pozycję do sądu nad człowiekiem powszechność złej kondycji moralnej człowieka istnieje droga zyskania życia i nagrody od Boga motyw braku zrozumienia sytuacji FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] Boża władza nad światem ludzi podległych grzechowi. Bóg kieruje swoim planem wybawienia człowieka posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy Go szukają i ufają Mu. FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni FRAGMENT B1 historii jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom Podkreśla wspólnotę wszystkich wierzących i odróżnia ich od tych ludzi, którzy również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju). trwają w buncie. Zbuntowani nie tylko oczerniają wierzących, ale też kompletnie nie pojmują 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk Bożego dzieła i łaski. 31

32 FRAGMENTY C i C1 WARSTWA III (BW) FRAGMENT C [Rz2] (13) gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. (14) Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; (15) dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; (16) będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. (17) Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem, (18) i znasz wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, (19) i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, (20) za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, (21) ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? (22) Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? (23) Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? (24) Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. (25) Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu; jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. (26) Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? (27) Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. (28) Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, (29) ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 32

33 FRAGMENTY C i C1 WARSTWA III (BW) FRAGMENT C1 [Rz3] (3) Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? (4a) Z pewnością nie! 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 33

34 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] układ treści FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił FRAGMENT C poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka. Ukazana w centrum niewierność i arogancja Żydów w stosunku do pogan sugeruje, że dotarcie Dobrej Nowiny do pogan, to raczej akt wierności Boga swoim FRAGMENT B [Rz 2,1-12] Bóg obietnicom okaże wierzącym i planowi łaskę wybawienia lub sąd, człowieka stosownie niż właściwa do ich postaw; służba Izraela w świecie. wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się nad drugich - ich kondycja moralna nie daje im do tego prawa (razem polegają jedynie na łasce Boga). Fragmenty powtarzają motyw wierności Niewierności Izraela zostaje przeciwstawiona wierność Boga FRAGMENT C [Rz 2,13-29] Potępienie wyniosłości Żydów i ich wina za zły obraz Boga wśród pogan; odpowiedź wiary pogan i spełnienie się obietnicy Boga FRAGMENT C1 [Rz 3,3-4a] Wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność Żydów (podkreślenie zachowania się wiary u części Żydów). FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] Boża władza nad światem ludzi podległych grzechowi. Bóg kieruje swoim planem wybawienia człowieka posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy Go szukają i ufają Mu. FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni historii jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju) wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 34

35 FRAGMENT D WARSTWA IV (BW) (1) Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? (2) Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 35

36 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] układ treści FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka. FRAGMENT B [Rz 2,1-12] Bóg okaże wierzącym łaskę lub sąd, stosownie do ich postaw; wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się nad drugich - ich kondycja moralna nie daje im do tego prawa (razem polegają jedynie na łasce Boga). FRAGMENT C [Rz 2,13-29] Potępienie wyniosłości Żydów i ich wina za zły obraz Boga wśród pogan; odpowiedź wiary pogan i spełnienie się obietnicy Boga FRAGMENT D [Rz 3,1-2] Podkreślenie wartości Izraela; główną wartością bycia Żydem jest przynależność do społeczności, którą Bóg obdarzył swoim słowem. FRAGMENT C1 [Rz 3,3-4a] Wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność Żydów (podkreślenie zachowania się wiary u części Żydów). FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] Boża władza nad światem ludzi podległych grzechowi. Bóg kieruje swoim planem wybawienia człowieka posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy Go szukają i ufają Mu. FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni historii jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju) wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 36

37 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] układ treści FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela; w upadkach człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił poddanie Bogu; podkreślenie powszechności zła człowieka. FRAGMENT B [Rz 2,1-12] Bóg okaże wierzącym łaskę lub sąd, stosownie do ich postaw; wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się nad drugich - ich kondycja moralna nie daje im do tego prawa (razem polegają jedynie na łasce Boga). FRAGMENT C [Rz 2,13-29] Potępienie wyniosłości Żydów i ich wina za zły obraz Boga wśród pogan; odpowiedź wiary pogan i spełnienie się obietnicy Boga FRAGMENT D [Rz 3,1-2] Podkreślenie wartości Izraela; główną wartością bycia Żydem jest przynależność do społeczności, którą Bóg obdarzył swoim słowem. FRAGMENT C1 [Rz 3,3-4a] Wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność Żydów (podkreślenie zachowania się wiary u części Żydów). FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] Boża władza nad światem ludzi podległych grzechowi. Bóg kieruje swoim planem wybawienia człowieka posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy Go szukają i ufają Mu. FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela na przestrzeni historii jego stan odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi (Żydom również brak poddania Bogu i szukania Go, odrzucają Jego drogę pokoju) wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 37

38 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] relacje WARSTWA I To mroczny obszar rozmyślnego odrzucenia Boga, powszechnego zła i świadomości winy. To też zdefiniowanie sytuacji człowieka i potrzeby ratunku. WARSTWY II-III Plan i łaska Boga, a odpowiedzi człowieka AKCENT To afirmacja żydostwa ze względu rolę w planie Boga przechowali świadectwo Bożego Słowa o planie dla człowieka. WARSTWY II-IV Wypowiedź Pawła, pomimo różnych wypowiedzi krytycznych i przykładów złych postaw, ostatecznie warstwy te są zdecydowanie pozytywne w stosunku do WARSTWY I. Widać w nich bowiem kierunek działania Boga: wybawienie człowieka. FRAGMENT A [Rz 1,18-32] Uwikłanie się człowieka w złu w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela; powszechność zła człowieka. FRAGMENT B [Rz 2,1-12] Tylko Bóg ma prawo sądu pomiędzy wierzącymi - przestroga przed sądem dla wierzących w Rzymie. FRAGMENT C [Rz 2,13-29] Sami Żydzi są winni za zły obraz Boga wśród pogan. W tle: uznanie dla wiary poganochrześcijan. FRAGMENT D [Rz 3,1-2] Podkreślenie wartości bycia Żydem; wartość wynika z przynależności do ludu, który Bóg obdarzył swoim Słowem. FRAGMENT C1 [Rz 3,3-4a] Wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność części Żydów (podkreślenie częściowego odstępstwa). FRAGMENT B1 [Rz 3,4b-9] Boża władza nad światem dokonuje się przez sąd i łaskę FRAGMENT A1 [Rz 3,10-18] Świadectwo Słowa o moralnym upadku Izraela stan moralny Żydów jest taki, jak wszystkich innych ludzi wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 38

39 PODSEKWENCJA A [Rz 1,18-3,18] argument Pawła WARSTWA IV FRAGMENT D [Rz 3,1-2] Przywilej Żydów to dostęp do Bożego świadectwa i udział w Bożym planie. WARSTWA III FRAGMENT C [2,13-29] i C1 [Rz 3,3-4a] Wierność Boga pomimo niewierności Izraela WARSTWA II FRAGMENTY B [2,1-12] i B1 [Rz 3,4b-9] Jedna kondycja dwie drogi WARSTWA I FRAGMENTY A [Rz 1,18-32] i A1 [Rz 3,10-18] Bunt przeciw Bogu pogrąża człowieka w stanie sądu; człowiek gubi samego siebie i zwraca się przeciwko innym 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 39

40 Przerwa Czas na pytania i małą przerwę 5 min wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 40

41 Stary i nowy umysł Stary i nowy umysł 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 41

42 Rz 1,18-32 (BW+kor.) (18) objawia się bowiem gniew Boży z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez Człowiek nieprawość jest tłumią w stanie prawdę. winy i (19) nie może Ponieważ się od to, niej co o wymówić. Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to Na objawił. zło Bóg (20) odpowiada Bo niewidzialne gniewem, jego, gdyż od ludzie stworzenia świadomie świata odrzucili w dziełach <mogą być> poznawane <umysłem> (ignorują) i jest_oglądane, dostępne im świadectwo to jest wiekuista o Stworzycielu. jego moc i bóstwo, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Obraz stopniowej Prawdę Boga autodegradacji na fałszywego człowieka i oddawali jako cześć, Bożego i służyli stworzenia; stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony staczanie sięna człowieka, wieki. Amen. to konsekwencja (26) Dlatego świadomego wydał ich Bóg odrzucenia na łup sromotnych uznania namiętności; Boga nad sobą i poddania się Mu. kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, Ludzie czynią bezprawie w świadomości śmiertelnej winy. chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, Człowiek czyni najrozmaitsze bezprawie, świadomie poszerza sferę zła. którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 42

43 Rz 1,18-20 & 1,29-32 (BW+kor.) (18) objawia A a1 (18a) się bowiem objawia gniew się bowiem Boży z nieba gniew przeciwko Boży z nieba wszelkiej przeciwko bezbożności wszelkiej i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość bezbożności tłumiąi prawdę. nieprawości (19) ludzi, Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialne jego, od stworzenia świata w dziełach <mogą być> poznawane <umysłem> i jest_oglądane, b1 (18b) to jest którzy wiekuista przez nieprawość jego moc i bóstwo, tłumią prawdę. tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) a2 a dlatego (19a) Ponieważ że poznawszy to, co Boga, o Bogu nie wiedzieć uwielbili można, go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli b (19b) w jest myślach dla nich swoich, jawne, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali c (19c) się głupi. gdyż(23) Bóg I im zamienili to objawił. chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego b1 (20a) człowieka, Bo niewidzialne a nawet jego, ptaki, od czworonożne stworzenia zwierzęta świata w dziełach i płazy; <mogą (24) dlatego być> też wydał ich Bóg na łup poznawane pożądliwości <umysłem> ich serc ku i nieczystości, jest_oglądane, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ a1 (20b) zamienili to jest wiekuista Prawdę Boga jego moc na fałszywego i bóstwo, i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; b2 (20c) tak iż nic nie mają na swoją obronę, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 43

44 Rz 1,18-20 & 1,29-32 (BW+kor.) (18) objawia A a1 (18a) się bowiem objawia gniew się bowiem Boży z nieba gniew przeciwko Boży z nieba wszelkiej przeciwko bezbożności wszelkiej i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość bezbożności tłumiąi prawdę. nieprawości (19) ludzi, Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialne jego, od stworzenia świata w dziełach <mogą być> poznawane <umysłem> i jest_oglądane, b1 (18b) to jest którzy wiekuista przez nieprawość jego moc i bóstwo, tłumią prawdę. tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) a2 a dlatego (19a) Ponieważ że poznawszy to, co Boga, o Bogu nie wiedzieć uwielbili można, go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli b (19b) w jest myślach dla nich swoich, jawne, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali c (19c) się głupi. gdyż(23) Bóg I im zamienili to objawił. chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego b1 (20a) człowieka, Bo niewidzialne a nawet jego, ptaki, od czworonożne stworzenia zwierzęta świata w dziełach i płazy; <mogą (24) dlatego być> też wydał ich Bóg na łup poznawane pożądliwości <umysłem> ich serc ku i nieczystości, jest_oglądane, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ a1 (20b) zamienili to jest wiekuista Prawdę Boga jego moc na fałszywego i bóstwo, i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; b2 (20c) tak iż nic nie mają na swoją obronę, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, A1 mężczyźni a (29) są z mężczyznami oni pełni wszelkiej popełniając nieprawości, sromotę złości, i ponosząc chciwości, na sobie nikczemności, samych należną pełni są za ich zboczenie karę. również (28) A zazdrości, ponieważmorderstwa, uważali za zwady, wskazane podstępu, uznaćpodłości; Boga, przeto (30) potwarcy, wydał ich Bóg oszczercy, na pastwę niecnych zmysłów, nienawidzący aby czynili Boga, to, zuchwali, co nie przystoi; pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, b (32a) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, są śmierci, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy a1 znają (32b) orzeczenie nie tylko Boże, to czynią, że ci, ale którzy jeszcze to czynią, pochwalają winni tych, są śmierci, którzy nie to czynią. tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 44

Gdyż. wszyscy. zgrzeszyli i. brak im. chwały. Bożej. (Rzymian 3:23)

Gdyż. wszyscy. zgrzeszyli i. brak im. chwały. Bożej. (Rzymian 3:23) Lekcja 3 na 21 października 2017 Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzymian 3:23) WSZYSCY SĄ GRZESZNIKAMI Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, Nie masz, kto by rozumiał, nie masz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka

Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka przykład modlącego się św. Pawła Spotkanie Wspólnotowe Poznań, 4 czerwca 2018 rok 1 2 Misja św. Pawła Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Biblijnej BEREA

Witamy w Szkole Biblijnej BEREA Witamy w Szkole Biblijnej BEREA Świętochłowice ul. Wyzwolenia 8 www.berea.edu.pl berea@berea.edu.pl 2017 wer. 1.0 Autor: Marek Kaczmarczyk 1 Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać.

Bardziej szczegółowo

Księga Ozeasza 1:2-6,9

Księga Ozeasza 1:2-6,9 Księga Ozeasza 1:2-6,9 (2) Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana.

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 29 Pełni są też wszelakiej nieprawości,

nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, Lectio Divina Rz 1,18-32 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus przed swoim ukrzyżowaniem w modlitwie do Ojca wstawiał się za swoimi uczniami (i za nami).

Jezus przed swoim ukrzyżowaniem w modlitwie do Ojca wstawiał się za swoimi uczniami (i za nami). Lekcja 3 na 20 października 2018 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Wichary. Można je streścić następująco:

Mateusz Wichary. Można je streścić następująco: Mateusz Wichary Ewangelia to Boże przesłanie o ratunku. Jest słowami św. Pawła mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest największym skarbem Kościoła, zdeponowanym w Piśmie Świętym, które należy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,1 11

Lectio Divina Rz 5,1 11 Lectio Divina Rz 5,1 11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4 Andreas Matuszak InspiredBooks listopad 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de List do Efezjan 1,4 Andreas Matuszak InspiredBooks Miłość

Bardziej szczegółowo

Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi.

Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi. Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi. Nasze życie zostaje przekształcone. Wierzący jednoczą

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 2,1-11

Lectio Divina Rz 2,1-11 Lectio Divina Rz 2,1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

9 STYCZNIA Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. J,15,13 10 STYCZNIA Już Was nie nazywam

9 STYCZNIA Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. J,15,13 10 STYCZNIA Już Was nie nazywam Wiara jest łaską, którą otrzymujesz Boga, ale wiara to także decyzja twojego serca, które mówi, tak, wierzę, że Bóg mnie kocha. Tak, wierzę, że moje życie może się zmienić. Tak, wierzę, że Bóg może przywrócić

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo

Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo Lekcja 1 na 6. października 2018 Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje.wtedy uwierzył Panu,

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

Jeden Pasterz i jedno stado. Jan 10,1-11. Jedna. Jedno ciało. 1 Koryntian 12: świątynia. 1 Koryntian 3, Jedna

Jeden Pasterz i jedno stado. Jan 10,1-11. Jedna. Jedno ciało. 1 Koryntian 12: świątynia. 1 Koryntian 3, Jedna Lekcja 6 na 10. listopada 2018 Biblia zawiera różne obrazy, które przedstawiają duchowe i teologiczne prawdy. Na przykład woda w Ewangelii Jana 7,38, wiatr w Ewangelii Jana 3,8 i filar w Liście do Tymoteusza

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Poziom 3 Lekcja 12 OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Czy jednorazowy akt wiary może zbawić, jeśli dalej się w wierze nie trwa? Jeśli wiara ustanie, czy nadal jest możliwe otrzymanie obietnicy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2008/2009 17 18 II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2009 Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Ateizm. Czy ateista może być zbawiony?

Ateizm. Czy ateista może być zbawiony? Ateizm Czy ateista może być zbawiony? Podstawy biblijne Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 33). Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

1. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.

1. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan. 1. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan. 1. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan. 2. Człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga. 1. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan. 2.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 11,25-36

Lectio Divina Rz 11,25-36 1. Czytanie Lectio Divina Rz 11,25-36 Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu św. - weźmy do rąk Pismo św. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 na 24. listopada 2018

Lekcja 8 na 24. listopada 2018 JEDNOŚĆ W WIERZE Lekcja 8 na 24. listopada 2018 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Ap. 4,12)

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

JEDNOŚĆ W WIELBIENIU BOGA. Lekcja 11 na 15. grudnia2018

JEDNOŚĆ W WIELBIENIU BOGA. Lekcja 11 na 15. grudnia2018 JEDNOŚĆ W WIELBIENIU BOGA Lekcja 11 na 15. grudnia2018 Bóg jest czczony przez istoty niebiańskie, ale pragnie również naszego uwielbienia płynącego z Ziemi. Uwielbiać Boga oznacza uznawać Jego wielkość

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA: Doktryna Dyscyplina MISJA

ORGANIZACJA: Doktryna Dyscyplina MISJA Lekcja 12 na 22. grudnia 2018 Wierzący uznają Chrystusa za Głowę Kościoła. Niemniej jednak, pewien poziom ludzkiej organizacji jest niezbędny dla misji i jedności Kościoła. Przywódcy sprzyjają jedności

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ IDŹ TY ZA MNIE

KOŚCIÓŁ IDŹ TY ZA MNIE SPOTKANIE 6 KOŚCIÓŁ Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: IDŹ TY ZA MNIE Pewien mężczyzna miał zwyczaj mówić w każdą

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość Nabożeństwo: niedziela 24.06.2012 Temat: Objawiona Boża wola; Świętość 2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

19 Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż

19 Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż Lectio Divina Rz 9,19-33 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

- organizuje się odczyty i konferencje na temat kultury żydowskiej, podczas których prezentuje się religię syjonistyczną jako prawdziwą

- organizuje się odczyty i konferencje na temat kultury żydowskiej, podczas których prezentuje się religię syjonistyczną jako prawdziwą Dziś chciałbym napisać o kolejnym niepokojącym zjawisku w Kościele, a mianowicie o judeofilii. Judeofilia objawia się w tym, że dzieci Boże - chrześcijanie popadają w stan nadmiernej fascynacji kulturą

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 lipca 2018 1. Dzieje 2,1-3 Wczesny deszcz 2. Dzieje 2,4-13 Dar języków 3. Dzieje 2,14-32 Pierwsze kazanie 4. Dzieje 2,33-36 Wywyższenie Jezusa 5. Dzieje 2,37-41 Pierwsze owoce Drugi rozdział

Bardziej szczegółowo

Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju

Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju 1972 2010 Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec (Mat. 24, 14) Żaden kraj i żaden lud

Bardziej szczegółowo

NIE MA POTĘPIENIA. Tekst biblijny: Rz 8,1

NIE MA POTĘPIENIA. Tekst biblijny: Rz 8,1 Lekcja 9 2 grudnia NIE MA POTĘPIENIA Tekst biblijny: Rz 8,1 Cel lekcji: Poznanie: Zrozumienie, że sprawiedliwi żyją przez wiarę oraz co znaczy napełnienie Duchem Świętym. Odczucie: Znalezienie nadziei

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 111 Powtórzenie poranne i wieczorne:

LEKCJA 111 Powtórzenie poranne i wieczorne: LEKCJA 111 91) Cuda widziane są w światłości. Nie mogę widzieć w ciemności. Niech światło świętości i prawdy oświeci mój umysł, bym ujrzał w nim niewinność. 92) Cuda widziane są w światłości, a światłość

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Co to jest miłość - Jonasz Kofta

Co to jest miłość - Jonasz Kofta Co to jest miłość - Jonasz Kofta Co to jest miłość nie wiem ale to miłe że chcę go mieć dla siebie na nie wiem ile Gdzie mieszka miłość nie wiem może w uśmiechu czasem ją słychać w śpiewie a czasem w echu

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

(Hebrajczyków 12,1-2)

(Hebrajczyków 12,1-2) Przeto i my biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo