CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1

2 2

3 Spis treści części I: 1. Wstęp Kalendarium Historia Hajnówki Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki Dane demograficzno-geograficzne Hajnówki Administracja Bezpieczeństwo Turystyka, walory Hajnówki Miejsca pamięci Banki Wydawnictwa poświęcone Hajnówce Wydawnictwa reklamowe Prace autorów z Hajnówki Prasa Artykuły o Hajnówce Filmy o Hajnówce Wydawnictwa kartograficzne Wydawnictwa fonograficzne hajnowskich zespołów rockowych Źródła Strony internetowe

4 4

5 1.Wstęp W 2011 roku miasto Hajnówka obchodziło jubileusz sześćdziesięciolecia nadania praw miejskich. Aby uczcić ten fakt przewidziano szereg wydarzeń i działań promocyjnych. Zaplanowane obchody roku jubileuszowego miały na celu uczczenie tak ważnej w historii miasta daty, jaką było nadanie w 1951 r. praw miejskich oraz popularyzację i prezentację wiedzy historycznej i współczesnej o naszym mieście. Jedną z form uczczenia jubileuszu było utworzenie "Encyklopedii Hajnówki". W encyklopedii można znaleźć hasła dotyczące miasta oraz regionu, jak też biografie znanych osób związanych z Ziemią Hajnowską. Zamiarem autora jest to, aby encyklopedia stanowiła skarbnicę wiedzy zarówno dla zwykłych mieszkańców, jak i pasjonatów historii. Człowiek, który nie zna własnej historii, kultury i własnego rodowodu nie zna samego siebie. Jeśli więc chce znaleźć odpowiedź na pytanie: "kim jestem?", musi poznać to wszystko, co decyduje o kształcie jego życia, a zwłaszcza swoją ojczyznę. Dla nas "małą ojczyzną", w której przyszło nam żyć, jest właśnie Hajnówka. Nie jest to miasto szczególnie znaczące na mapie Polski. Nie posiada słynnych zabytków, burzliwej historii czy bardzo znanych przodków, którymi moglibyśmy się pochwalić przed innymi miastami. Chociaż nie wszystko się nam w niej podoba, to jednak jest to nasza ojczyzna. Encyklopedia powstała z potrzeby utrwalenia i przekazania spuścizny kulturowej obecnym i przyszłym mieszkańcom Hajnówki. Przedstawia ona bowiem nie tylko historię, ale i obszerną panoramę miasta na początku XXI wieku. Jest hołdem złożonym tym, którzy byli przed nami i darem dla tych, którzy przyjdą po nas. 5

6 2. Kalendarium wydarzeń historycznych w Hajnówce 1589 r. - na mocy Ordynacji Sejmu "Ordinato o prewentach królewskich" tereny obecnej Hajnówki trafiły do dóbr stołowych króla Polski r. - Ordynacja Sejmowa wprowadziła nakaz utworzenia strażnic królewskich chroniących Puszczę. Użytkowanie a nawet wjazd do niej był możliwy za pozwoleniem króla. Na skraju, wzdłuż granic Puszczy- osadzono strzelców i osoczników. Powstał łańcuszek osad otaczających Puszczę. Na polecenie króla Władysława IV do Puszczy Białowieskiej przybyli komisarze z poleceniem uczynienia Ordinatia, czyli porządku w stanie posiadania, ochrony i zarządzania. Starannie opisali jej granice, oraz podział na 3 kwatery zawierających 137 ostępów. Komisarze spisali także szlacheckie, kościelne i cerkiewne wchody (sianożęcia, barcie, rudnie) oraz włości Leśnictwa Białowieskiego. W Ordinatia pusczy j.k.mści. leśnictwa Białowieżskiego y Kamienieckiego.. znalazła się pierwsza wzmianka źródłowa o terenach, gdzie obecnie leży Hajnówka - przez rzekę Leśnicę kraiem Lasu Białego do Judina Błota, stamtąd do rzeczki Skrobosławki do Dubin do Sadka Uroczyska 1670 r. - w Inwentarzu leśnictwa białowieskiego znalazła się pierwsza źródłowa wzmianka o zasiedleniu terenów wchodzących w skład dzisiejszego miasta -.. Krzysztoph Haynaw na uroczyszczu Skarbosławce mieszka na granicy Podlaskiey, od którey przy Gościńcu od Ladzkiego Leśnictwa.. Wg Ottona Hedemanna August II za wierną służbę obdarował go Uroczyskiem Skrobosławką r. - według "Opisania Puszczy" w strażnicy pełniło służbę 7 strzelców i 2 osoczników, pilnujących też Traktu Królewskiego do królewskiego dworu w Białowieży r. wg Inwentarz leśnictwa białowieskiego poza siedzibą strażnika w końcu XVII wieku istniała tu prawdopodobnie karczma świadczy o tym spis opłat za karczmy zajazdy Arendy Dubińskiey ze trzema drogami skrobołowską, Dubin, Szadzko? r. - po śmierci Krzysztofa Heynaw podłowczy białowieski osadził w uroczysku Haynowszczyzna strzelca Hrehorego Prokopowicza r. na mapie Plan Pierwszy Traktu z Lady przez Straż do Białowieży sporządzonej przez Michała Połchowskiego z okazji przyjazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na polowanie w dniu 30 sierpnia jest umieszczona nazwa Straż (Haynowska). Widać na niej, że zabudowaniom strażnikowskim towarzyszyły inne budynki. Król jechał z Bielska przez Lady, Kojły, Czyżyki, Berezowo, Górne, Dolne, Straż Hajnowską do Białowieży. Wizyta dziekańska 6

7 proboszcza parafii prawosławnej Dubiny wymienia wieś Haynowszczyznę, liczącą 9 domów, w których mieszkało 39 osób r. - Na mapie Karta Gubernij Mieleczyckiey widoczne są dwie działki strażnikowskie na terenach dzisiejszego miasta. Strażnikiem Straży Hajnowskiej był Krzysztof Szreterowicz r.- III rozbiór Rzeczypospolitej - do podpisania traktatu w Tylży w 1807 r. przez obszar dzisiejszego miasta przebiegała granica między zaborem pruskim i rosyjskim, wzdłuż rzeki Leśnej. Na rękopiśmiennej mapie województwa podlaskiego Karola Peerthesa po raz pierwszy pojawiła się nazwa Haynowszczyzna. W zapisach w Inwentarzu Czterech Kwater oraz Leśnictwa Białowiezkiego znalazła się kolejna informacja o mieszkańcach hajnowskiej Straży oraz majątku r. cała Puszcza Białowieska stała się własnością cara Aleksandra I i weszła w skład Obwodu Białostockiego r. na mapie Puszczy Białowieskiej sporządzonej przez J. Bruckena widnieje nazwa Haynowszczyzna r maja oddział powstańczy Dezyderego Chłapowskiego stoczył w pobliżu Hajnówki zwycięską bitwę z oddziałem wojsk carskich gen. Lindena r. - Puszczę podzielono na 541 oddziałów r. Obwód Białostocki został wcielony do Guberni Grodzieńskiej wraz z Hajnówką (za cara Mikołaja I) r. - utworzono Leśnictwo Hajnowskie z leśniczym na czele, naprzeciwko dzisiejszego Zboru Baptystów wybudowano budynek leśniczego. Powstała samodzielna jednostka administracyjna wieś Hajnówka (Gajnowka). Wieś była ogrodzona, od strony Lipin zamknięta bramą r. - w czasie powstania styczniowego przez tereny Puszczy Białowieskiej przechodziły oddziały powstańcze Walerego Wróblewskiego (Babia Góra, Siemianówka, Masiewo) i Romana Rogińskiego (Babinka, Królowy Most) r. rozpoczęto uwłaszczenie chłopów wsi Hajnówka, zakończone w 1871 roku. Hajnówka należała do powiatu Prużana r.- Puszcza Białowieska weszła w skład posiadłości carskich i do I wojny światowej została podporządkowana sprawom łowiectwa carów rosyjskich r. na terenie dzisiejszego Soboru Św. Trójcy zbudowano budynek nadleśnictwa, w którym w przyszłości mieściło się Nadleśnictwo Leśna. 7

8 1891 r. we wsi Hajnówka zbudowano tartak Hajnesa za sumę rubli, który się spalił po dwóch latach użytkowania r.- w związku z planowanym przyjazdem cara do Białowieży na polowanie, wybudowano odcinek kolei z Bielska Podlaskiego (dokładnie z Podbielskich Lewek) do Hajnówki. 19 sierpnia po linii Bielsk Podlaski - Hajnówka przejechał imperatorski pociąg. Po odpoczynku w dworku myśliwskim 21 sierpnia car Aleksander III wyruszył z Hajnówki powozem konnym do Białowieży razem z synem Mikołajem II, następcą tronu. W dniu 3 września 1894 roku car Aleksander III z całą swą rodziną odbył podróż powrotną z Hajnówki r. - 1 czerwca oddano do użytku linię kolejową z Bielska Podlaskiego. Zbudowano drewniany budynek stacji kolejowej w parku kolejowym od strony ulicy Warszawskiej r.- w maju rozpoczęły się prace przy budowie linii kolejowej z Hajnówki do Białowieży z przedłużeniem do pałacu w Białowieży. Pracami kierował inż. E. A. Orechow. Prace zakończono przed przyjazdem cara Mikołaja II w dniu 2 września na polowanie r. rozpoczęto budowę drogi z Bielska Podlaskiego do Hajnówki, zakończono w 1903 roku. Przecinała ona majątek Kraskowszczyzna, biegła zachodnim krańcem wsi Hajnówka, przecinała pola wsi Mazury i wpadała na drogę do Zwierzyńca r. przy drodze do Białowieży wybudowano koszarkę (skrzyżowanie ul. Kosidłów i 3 Maja). Obok postawili domy M. Górski, Stefan Kuryłowicz i Orzechowski. Rozpoczęto budowę dwutorowej linii kolejowej z Siedlec do Wołkowyska, Lidy, Połocka. Budowę zakończono w 1908 roku r. rozpoczęto budowę murowanego budynku dworca kolejowego (koniec w 1908 r.) oraz koszarki przy torze z Hajnówki do Bielska przy ul. Warszawskiej. Żony inżynierów budujących kolej Bruhl i Lidia Szulc zorganizowały pierwszą szkołę powszechną 3-klasową, która mieściła się w domu Michała Kowszyły (w miejscu dzisiejszej Hajnowianki). Po wyjeździe nauczycielek w szkole pracowali Nikita Fiedoruk i Tichon Antosiuk. M. Górski otworzył pierwszy sklep. Przy stacji kolejowej osiedlił się Żyd Bass, który przystąpił do budowy pięknego domu murowanego, w którym w latach mieścił się hajnowski ogólniak 1907 r. zakończono budowę budynku koszarki. 8

9 1908 r. zakończono budowę linii kolejowej na trasie Siedlce Wołkowysk. W Hajnówce było 13 domów, we wsi Mazury 6 i na Kozim Przeskoku 5. Powstała terpentyniarnia r. przy Nadleśnictwie Leśna zbudowano budynek leśniczego r.- wycofujące się wojska rosyjskie spaliły budynek dworca oraz budynki Straży Hajnowskiej, nastąpiła masowa ucieczka ludności, głównie wyznania prawosławnego w głąb Rosji (tzw. bieżeństwo). Powrót nastąpił w latach sierpnia do Hajnówki wkroczyły wojska niemieckie rabunkowa eksploatacja drewna podczas I wojny światowej, budowa dwóch tartaków(1916), piekarni, pralni, łaźni, kasyna, kina, fabryki suchej destylacji drewna (1917), parowozowni i sieci kolejek wąskotorowych przez okupujących Niemców r. w grudniu Puszcza Białowieska przeszła pod zarząd litewski, który trwał do marca 1919 r r. w marcu z rąk kłusownika Szpakowicza padł ostatni żubr w Puszczy białowieskiej. Hajnówka ponownie w granicach Polski, liczyła wtedy 118 mieszkańców. Weszła w skład powiatu białowieskiego. Osiedle Chemiczna i Placówka należały do gminy Łosinka w powiecie bielskim. Utworzono Posterunek Policji Państwowej, który mieścił się w dzielnicy Piaski. Pierwszym komendantem posterunku został Tomkiel. Pierwszym pracownikiem służby zdrowia została położna Rudnicka. Ks. arcybiskup Matulewicz, który odprawił mszę św. przy krzyżu na dzisiejszym terenie ZSZ, polecił proboszczowi z Narewki poczynić starania o utworzenie kaplicy w Hajnówce w budynku poniemieckiego kina r. - wojna polsko-bolszewicka, w lipcu bitwa wojsk polskich z bolszewikami w rejonie dworca kolejowego, zajęcie Hajnówki przez bolszewików. 27 sierpnia niedaleko drogi do Białowieży ma miejsce potyczka zwiadu z 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Rządkowskiego z sowieckim pociągiem pancernym z 48 DS. Sowieci mordują polskich jeńców wojennych, których pochowano w dzielnicy Międzytory. 30 sierpnia bitwa wojsk polskich z bolszewikami, zajęcie Hajnówki przez 2 Armię Wojska Polskiego. Zginęło 11 polskich żołnierzy, których pochowano w mogile obok wiaduktu PKP. 22 i 23 września w Hajnówce przebywał Józef Piłsudski dowodząc frontem wschodnim. Jego salonka stała na dworcu kolejowym. W wagonie na stacji kolejowej otwarto Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, którego naczelnikiem był Boslin. Zakończono odbudowę dworca kolejowego zniszczonego w 1915 roku. 9

10 1921 r. w lutym powiat białowieski został dołączony do województwa białostockiego. Z bieżeństwa zaczęli wracać mieszkańcy Hajnówki. W związku z rozwojem przemysłu nastąpił napływ ludności z centralnej Polski oraz Bałachowcy, którzy objęli stanowiska robocze najbardziej płatne i uprzywilejowane. Nowo utworzony Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Białowieży przejął zakłady przemysłowe w Hajnówce i przekazał je w dzierżawę. Hajnowski tartak objął w dzierżawę hr Zabiełło i spółka Polski Eksport Drzewny. Udziały w niej miał gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego brat Józef. Fabrykę chemiczną wydzierżawiła firma Fabryka-Spółka Akcyjna w Hajnówce utworzona przez Polskie Towarzystwo Gazownicze przy współudziale Polskiego Banku Kredytowego, Banku Handlowego w Warszawie i Banku Związku Spółdzielni Związkowych. Zatrudniono 240 pracowników. Fabrykę Terpentyny przejął Rabinowicz. Na podstawie umowy między Zarządem Okręgowym Lasów Państwowych i gen. S. Bułak- Bałachowiczem, cały transport surowca drzewnego znalazł się pod kierownikiem jego brata Józefa. Wieś Hajnówka i stacja kolejowa liczyła 748 mieszkańców mężczyzn i 310 kobiet. Osada fabryczna miała 287 mieszkańców, w tym 169 mężczyzn i 118 kobiet. Budynków mieszkalnych było w Hajnówce 46 i w osadzie fabrycznej 18. We wrześniu rozpoczęła działalność szkoła powszechna w budynku obok kościoła. Do Hajnówki przybył felczer-akuszer Władysław Krzewski, następnie lekarz Weber, który rozpoczął organizowanie Kasy Chorych r. w lipcu zlikwidowano powiat białowieski, który wszedł w skład powiatu bielskiego. W wyremontowanym przez Franciszka Sitnika wraz z parafianami poniemieckim budynku kina powstała kaplica katolicka, wyświęcona latem przez ks. arcybiskupa Matulewicza. Msze początkowo odprawiał ks. Zieliński, później ks. Zaniewski (z Narewki). W szopie w dzielnicy Kolejki Leśne kino objazdowe wyświetlało pierwsze filmy nieme. W Szkole Powszechnej powstała drużyna harcerska nosząca imię Józefa Poniatowskiego. Opiekunami drużyny męskiej byli nauczyciele Zygmunt Kozera i Jan Klinger. Drużyną harcerek opiekowała się Pelagia Piekarska r. w wyniku działań delegacji parafian z Hajnówki u biskupa wileńskiego, 3 maja została erygowana parafia katolicka, proboszczem został ks. Antoni Mioduszewski. Powstała Spółdzielnia Spożywców Społem. Założono Stowarzyszenie Ukraińskie, którego prezesem został Prokop Morkotun. Należeli do niego żołnierze Bałachowicza i Petlury r angielska firma "The Century European Timber Corporation" popularnie zwana "Centurą" wydzierżawia tartaki i kolejki leśne - rozpoczyna się wielki napływ robotników do Hajnówki. W Hajnówce powstały pierwsze kilkuosobowe koła Polskiej Partii Socjalistycznej, przewodniczącym Komitetu 10

11 PSS był Jan Pater. Powstał oddział Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Drzewnego. Odbył się pierwszy pochód pierwszomajowy. W wyniku dużego pożaru w sąsiedztwie tartaku postanowiono zorganizować przy zakładach straże zakładowe. Po raz pierwszy zastrajkowali robotnicy Fabryki Chemicznej- strajk rozpoczął się 2 września i po dwunastu tygodniach zakończył się porażką robotników r.- powstała pierwsza prawosławna kaplica w Hajnówce; wieś Hajnówka razem z Chemiczną i Placówką liczyła około 1000 mieszkańców z czego 70% to Polacy. Pozostali mieszkańcy to Białorusini, Żydzi, Rosjanie, Niemcy. Sołtysem wsi Hajnówka został Daniel Melcer, który tę funkcje pełnił do 1927 roku. W Hajnówce osiedlił się lekarz Tadeusz Rakowiecki. Utworzono 4 oddziały przyzakładowych straży pożarnych. Powstała Białoruska Włościańsko- Robotnicza Hromada, jej pracą kierował Komitet Miejski z przewodniczącym Grzegorzem Wołczykiem. W grudniu odbył się w Starym Berezowie powiatowy zjazd delegatów Hromady rozpędzony przez policję r. - powstało Towarzystwo Sportowe "Sokół", którego komendantem był Stanisław Łukjaniuk do 1932 roku. Zorganizowało ono Czytelnię i Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego, która mieściła się w baraku na osiedlu Piaski. Jej kierownikiem był inż. Pliński a pierwszą bibliotekarką Elżbieta Bojarczuk (Olszyńska). W Hajnówce istniało koło Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych, którego komendantem był por. Czesław Kiełbiewski, prezesem S. Prokop, sekretarzem J. Godlewski. Państwową Szkołę Przemysłu Drzewnego przeniesiono z Białowieży do Hajnówki r. oddziały przyzakładowych straży pożarnych połączono tworząc Zjednoczone Straże Pożarne Fabryczne, których prezesem został dyrektor Fabryki Chemicznej a zastępcą dyrektor Tartaku. Funkcje pierwszego komendanta pełnił Teodor Merzlak Kostecki. Powstała Miejska Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem został aptekarz Nużyński. Dyrektorem Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego został dr Józef Jacuński 1928 r. Przy oddziale zakładowej straży pożarnej Fabryki Chemicznej powstała pierwsza orkiestra strażacka pod kierunkiem Teodora Merzlaka Kosteckiego. Powstał Związek Brakarzy i Pracowników Umysłowych Przemysłu Drzewnego, Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet. Pod patronatem PPS zostało zorganizowane Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych. Sołtysem wsi Hajnówka został Kalenik Bujnowski, zamieszkały przy ul. Kozi Przeskok, który tę funkcję pełnił do 1930 roku. 1 kwietnia robotnicy kolejek leśnych Century przyłączyli się do strajkujących od 3 tygodni robotników z tartaku i kolejek Century w Białowieży, Grudkach. Strajk zakończył się sukcesem strajkujących 4 czerwca. W maju i czerwcu strajkowali robotnicy Fabryki Terpentyny. W Fabryce chemicznej odbył się strajk trwający 4 dni. W 11

12 październiku wybuchł strajk robotników leśnych Puszczy Białowieskiej. 7 września założono Kino-Teatr Luks Spółka z o.o. o kapitale zakładowym zł. Wspólnikami byli: Tichon Kurel i Piotr Rzepecki ze Słonima. Spółkę 22 grudnia wpisano do rejestru handlowego pod nr B 173. Kino mieściło się w budynku poniemieckiej łaźni. Wyświetlano filmy nieme a na fortepianie grała Eliza Krzewska. 8 grudnia zawiązano Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Przemysłu Drzewnego Ognisko. Zarząd Spółdzielni stanowili: Witold Radzimiński, Mieczysław Pierzchalski i Tymoteusz Jurymski zamieszkali w Hajnówce. Zarejestrowano ją 12 stycznia do rejestru handlowego pod nr C 211. Również 8 grudnia zawiązano Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców Spójnia w Hajnówce. Zarząd Spółdzielni stanowili: Witold Radzimiński, Mieczysław Pierzchalski, Aleksander Kowalkowski oraz zastępca Mikołaj Zaniemojski. Wpisano je 12 stycznia do rejestru handlowego pod nr C r. W lutym powstał Klub Urzędników i Pracowników Polskiej Spółki Drzewnej Century w Hajnówce posiadający 92 członków-przedstawiciel Czesław Kiełbiewski. Na skutek rabunkowej eksploatacji drewna, władze polskie zerwały umowę z "Centurą" płacąc olbrzymie odszkodowanie. Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży utworzyła w Hajnówce Zarząd Kolei Leśnych Puszczy Białowieskiej. 27 kwietnia powstał oddział Towarzystwa Opieki Społecznej Przystań, w zarządzie: Rakowiecka, Porowska i Lewandowski. 16 maja robotnicy Fabryki Chemicznej proklamowali strajk zakończony 30 czerwca podwyżką zarobków. Wincenty Kołodziej przewodniczył strajkowi pracowników ZD P.L. Rozporządzeniem MSW z dnia roku Hajnówka awansowała z dotychczasowej osady do rangi gminy wiejskiej. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z roku gmina wiejska Hajnówka uzyskała miejskie uprawnienia finansowe r. 27 stycznia odbyło się poświęcenie Domu Dziecka urządzonego przez Towarzystwa Opieki Społecznej Przystań. Cztery hajnowskie fabryki zatrudniały niemal 2000 robotników. Powstało Towarzystwo Hajnówki, której prezesem został nadleśniczy Władysław Czapski. Mieściło się w świetlicy Zakładów Drzewnych. Było tam kasyno, bufet, bilard, gry hazardowe. Gmina wiejska Hajnówka nie podołała ciążącym na niej obowiązkom, dlatego zniesiono ją z dniem 30 czerwca 1930 roku r. Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet zorganizował pierwsze przedszkole zwane ochronką w baraku Zakładów Drzewnych w dzielnicy Piaski, pierwszą przedszkolanką była Antonina Kozak. Sołtysem wsi Hajnówka został Aleksander Panasiuk, który tę funkcję pełnił do 1933 roku, do czasu utworzenia w Hajnówce gminy. W kinie LUX rozpoczęto wyświetlanie filmów dźwiękowych. W ZKL powstała orkiestra dęta pod kierunkiem Romaniuka. Na polecenie Prokuratury Generalnej Sąd Okręgowy w 12

13 Białymstoku zasądził eksmisję z ziemianek wybudowanych przez robotników na terenach państwowych, którą przeprowadzono w maju. 28 października w składnicy drzewa tartaku państwowego spłonęło 1400 m 3 desek sosnowych i świerkowych o wartości ,-zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem robotników w pobliżu jednej ze składnic desek. Spłonęły również 4 domki sąsiadujące z zakładem r. Strajk pracowników ZD P.L. od 4 do 28 lutego oraz 26 kwietnia, trwający 27 dni, podczas którego zginął dwudziestotrzyletni Jan Werpachowski. Rozpoczęto budowę Zakładów Drzewnych. Zainicjowano budowę domów i organizowanie sieci placówek handlowych. Powstał Okręgowy Komitet Robotniczy PPS, którego sekretarzem był Edward Hryniewicz. Ulica Lipowa otrzymała nawierzchnię brukowaną. Do Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego przybyła grupa uczniów, synów emigrantów polskich z Francji, Danii i Argentyny (np. T. Berger) r. Po zwolnieniu z pracy działacza związkowego Antoniego Barabasza i 18 innych robotników za zbojkotowanie obchodów 3 Maja proklamowano akcję strajkową, która objęła hajnowskie zakłady. Na ławie oskarżonych zasiadło 33 robotników i robotnic skazanych na okres od 6 miesięcy do półtora roku. W Zakładach Drzewnych oddano do użytku pierwszą halę do przerobu drewna iglastego. W Hajnówce w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego rozpoczął pracę nauczyciel wychowania fizycznego absolwent CIWF, Stanisław Niewiadomski r.- W Zakładach Drzewnych przekazano do eksploatacji kotłownię z siłownią, następnie halę przeznaczoną do przetarcia drewna liściastego. Powstała organizacja Przysposobienie Wojskowe Leśników, która utworzyła sekcje sportowe piłki nożnej, boksu, tenisa, lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki i kolarstwa. 19 sierpnia odbył się w Hajnówce pierwszy mecz piłki nożnej PWL Hajnówka - Rezerwa Bielsk Podlaski 4:1. Osada zostaje siedzibą gminy wchodzącej w skład powiatu bielskiego, do której należało 30 wsi. Wójtem gminy został Leopold Kowalczyk. Rada gminy liczyła 20 osób - 14 z BBWR i 6 z PPS. Przewodniczącym Rady został Zakrzewski. Otwarto nowy budynek Szkoły Powszechnej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja. Do budynku szkoły przeniesiono Urząd Pocztowo-Komunikacyjny. Posterunek Policji przeniesiono z ul. Piaski na ul. Targową. Przy oddziale straży pożarnej Zakładów Drzewnych powstała orkiestra dęta, której dyrygentem był Stanisław Borowy. W Hajnówce pracę rozpoczął lekarz Antoni Jędruszek r. 10 marca wybuchł strajk okupacyjny w Zakładach Drzewnych zakończony porażką robotników. Oddano do użytku "Dom Ludowy" wybudowany przez Zakłady Drzewne. 9 czerwca z inicjatywy Adama Chętnika, dyrektora Szkoły Powszechnej w Nowym Berezowie, został odsłonięty pomnik 13

14 Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w Hajnówce na Placu Rezerwistów, naprzeciwko kuźni Mierzwińskiego ustawiono pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybudowano wieżę ciśnień w dzielnicy Międzytory. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstał Ochotniczy Dziewczęcy Oddział Samarytański. Przy Zakładach Drzewnych powstało ambulatorium przyfabryczne, w którym pracowali lekarze A. Jędruszek i Trzpil. Powstała młodzieżowa organizacja Legion Młodych r. - 9 maja spaliła się drewniana kaplica rzymskokatolicka, wybudowano nową kaplice z muru pruskiego. Pierwsza msza św. odbyła się na Boże Narodzenie. Otwarto nowy budynek Szkoły Powszechnej nr 2 im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Piłsudskiego r. Dwutygodniowy strajk pracowników Therebenthen. 17 kwietnia wybuchł strajk głodowy robotników Fabryki Chemicznej, zakończony po czterech dniach. Gdy dyrekcja sabotowała porozumienie, 9 sierpnia robotnicy odpowiedzieli nowym strajkiem, który poparli robotnicy z sąsiednich zakładów. Jesienią na bazie drużyny PWL powstał Klub Sportowy Puszcza Hajnówka, jego prezesem został Józef Batorski a sekretarzem Marian Borkowski r. Strajk okupacyjny w ZKL trwający sześć tygodni, zakończonym zwycięstwem strajkujących. 19 lipca wybuchł strajk robotników Fabryki Chemicznej po zwolnieniu z pracy przewodniczącego związków Leona Borkowskiego, zakończony przywróceniem związkowca do pracy i 25% podwyżką płac. Otwarto nowy budynek Szkoły Powszechnej nr 3 na osiedlu Placówka. KS Puszcza zremisowała 4:4 mecz piłkarski z A-klasową drużyną z Brześcia r. - Hajnówka liczyła ok. 17 tys. mieszkańców, działały w niej: Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego, 3 szkoły podstawowe, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", hotel, kino Lux, kino Oko, apteka, biblioteka, Przysposobienie Wojskowe Leśników, Związek Strzelecki "Strzelec", Rodzina Leśnika, zespół teatralny. Na placu Melcera rozpoczęto budowę domu Baptystów. W związku z wybuchem wojny w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego utworzono szpital dla wojska. W pierwszych dniach kampanii wrześniowej na terenie Hajnówki niemieckie lotnictwo zbombardowało składnicę uzbrojenia oraz tereny stacji kolejowej. 13 września pierwsze oddziały niemieckie podeszły pod Hajnówkę, odparła je kompania zwiadu ubezpieczająca załadowanie 3 DP. 16 września do Hajnówki dotarli żołnierze 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego. 17 września w walkach z III Korpusem Pancernym kpr. B. Bierwiaczonek z załogą dział przeciwpancernych zniszczył jeden czołg i drugi uszkodził. Kapral Bierwiaczonek został ciężko ranny i podczas drogi do szpitala polowego w 14

15 Białowieży zmarł na terenie wsi Budy. 20 września Niemcy wycofali się z Hajnówki. 21 września wkroczyły wojska sowieckie. 1 października rozpoczęły się zajęcia w szkołach hajnowskich, w tym w nowo utworzonym gimnazjum mieszczącym się w bursie PSPD. 11 listopada został wywieziony na Sybir ks. Michał Wilniewczyc r. 15 stycznia na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej Komunistycznej Partii Bolszewików Białorusi Hajnówka zostaje miastem oraz powiatem wchodzącym w skład województwa brzeskiego. Wszyscy mieszkańcy Hajnówki stali się obywatelami radzieckimi. Wymieniono dowody osobiste na radzieckie. Dokonano zmian nazw ulic. Rosjanie przejęli domy na Siwej Kolonii na potrzeby żołnierzy stacjonujących w Hajnówce. Hajnówkę zamieszkiwało osoby. Pierwszym sekretarzem Komitetu Rejonowego KPBB w Hajnówce był Adam Dzierżyński. W budynku Włodarskiego powstał Wojenkomat. Na rogu ul. Batorego i 11 Listopada mieścił się Urząd Stanu Cywilnego. Szkoły działały jako 10-latki wg programów sowieckich. W Szkole Zawodowej powstało Fabriczeskoje Zawodskoje Obuczenije. Po 6 miesiącach szkolenia 50 uczniów wywieziono do Nowosybirska i Omska. Nastąpił masowy pobór mieszkańców Hajnówki do wojska sowieckiego. Sowieci zakończyli budowę domu na placu Melcera, który użytkowano jako magazyn. 1941r. 21 czerwca NKWD zamordowało 15 mieszkańców Siemiatycz i okolic w lesie na Judziance. 25 czerwca Hajnówka została zajęta przez 508 batalion 292 Dywizji Piechoty, którego dowódcą był oberlejtnant Stark. Na ulicy 3 Maja doszło do potyczki żołnierzy sowieckich i niemieckich, podczas której spaliło się kino LUX, warsztaty Szkoły Zawodowej, plebania, hotel i restauracja Górskiego. Niemcy spalili synagogę żydowską oraz zamordowali 5 młodych mieszkańców Hajnówki w budynku kolejowym przy ul. Warszawskiej. 6 sierpnia wywieziono ludność żydowską do obozu w Prużanach. W budynku Szkoły Zawodowej umieszczono magistrat, w którym urzędował burmistrz niemiecki Mosiner. Biuro Pracy mieściło się w budynku Sawickiego na rogu ul. 3 Maja i Kosidłów. Żandarmeria niemiecka zajęła budynek Włodarskiego przy ul. Warszawskiej. Wysiedlono mieszkańców ul. Warszawskiej między torami do Narewki i Bielska. Zamieszkali tam Niemcy oraz Ukraińcy, służący w armii niemieckiej. Posterunek policji porządkowej mieścił się przy ul. Targowej (ks. Wierobieja) w budynku Zakrzewskiego. Areszt znajdował się w budynku przy kościele. Pozmieniano nazwy ulic r. 4 lipca partyzantka sowiecka zastrzeliła dwie robotnice Kolejek Leśnych. 28 maja powstała parafia prawosławna, której założycielem był ks. Serafin Żaleźniakowicz. Niemcy przekazali na cerkiew budynek Nadleśnictwa Leśna. W domu na placu Melcera Niemcy uruchomili mleczarnię. 15

16 1943 r. w marcu w Puszczy Białowieskiej powstał oddział Armii Krajowej pod dowództwem Jana Kosidły. 12 sierpnia w Puszczy Białowieskiej zginęła Waleria Laskowska i jej syn Ludwik zaatakowani przez niedźwiedzia. 17 września na żwirowni w lesie Niemcy rozstrzelali 103 mieszkańców Hajnówki rodziny Kosidłów, Ptaszyńskich, Tywonków r. 15 czerwca za tajne nauczanie zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych hajnowscy nauczyciele tajnego nauczania. 18 lipca o godz Hajnówka została wyzwolona przez wojska Armii Czerwonej gen Batowa, jako pierwsze polskie miasto. Po raz pierwszy w Polsce Ludowej wyświetlano film za pomocą przenośnej aparatury sowieckiej ekipy wojskowej w budynku domu kultury. Hajnówka liczyła wówczas około 8 tys. mieszkańców. 18 sierpnia odbył się wiec mieszkańców z udziałem wysłanników PKWN w Lublinie. W Domu Ludowym odbyło się zebranie mieszkańców Hajnówki, na którym wybrano (omyłkowo) Radę Miasta, której przewodniczącym został dr Antoni Jędruszek, a burmistrzem Władysław Nieciejowski. 27 sierpnia powołano właściwą Radę Gminną. 28 września rozpoczęła pracę centrala telefoniczna. 29 września odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne PPR. W Zakładzie Drzewnym uruchomiono studnię, kotłownię i siłownię, wytwarzano parę i prąd elektryczny dla zakładu. W końcu września w tartaku ruszył pierwszy trak. 14 listopada wójt Kazimierz Niciejowski zrzekł się stanowiska i wyjechał z Hajnówki. Powołano nową Radę Gminną, wójtem został Michał Borowik. Starostwo w Bielsku Podlaskim wraz z Komitetem PPR i władzą gminy zorganizowało akcję w celu zdobycia zboża na chleb dla ludności Hajnówki. W grudniu otwarto stałe kino Wolność. Czesława i Paweł Siekierzyńscy zorganizowali zespół teatralny r. 1 stycznia powstała Służba Ochrony Lasów, na czele której stał Romuald Rajs. Mieściła się w budynku Zakrzewskiego na ul Wierobieja. W kwietniu w pobliżu Hajnówki przebywał oddział V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", starcia z NKWD, KBW, UB i MO. 9 maja członkowie Służby Ochrony Lasów z Romualdem Rajsem (pseudonim Bury ) dołączają do V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem Łupaszki. Powstał Komitet Gminny PPR i Miejski Komitet PPS. W Zakładach Drzewnych uruchomiono dalsze trzy traki oraz maszynę parową. Wytwarzany prąd elektryczny przesyłano także do Białegostoku. W budynku zakładowym otworzono przedszkole. Na terenie Fabryki Chemicznej zorganizowano świetlicę, bibliotekę i zespół dramatyczny. Zbudowano most na rzece Leśna w dzielnicy Paszki. Nad Hajnówką przelatywały kukuruźniki zrzucając gazety i ulotki. 15 grudnia powstał Bank Spółdzielczy. 25 grudnia ubek Aleksander Denisiuk zamordował 5 mieszkańców Hajnówki. 16

17 1946 r. W Hajnówce działały następujące zakłady przemysłowe: Zakłady Drzewne-226 pracowników, Państwowa Fabryka Suchej Destylacji Drewna-124 robotników, Państwowa Fabryka Terpentyny-77, Młyn Motorowy Braci Orzechowskich-11, Młyn Motorowy Bołtryka-3, Młyn Sawickiego-5 robotników. 28 stycznia oddział podziemia w sile 300 ludzi, dowodzony przez Romualda Rajsa Burego, przez kilkanaście godzin okupował Hajnówkę. W czasie napadu jeden milicjant został rozbrojony, dwunastu oficerów Armii Czerwonej zostało rozmundurowanych, dwaj żołnierze radzieccy zostali zabici i dwaj ranni. Ponadto uprowadzony został podpułkownik Armii Czerwonej, który zbiegł. Powstały dwa przedszkola, Miejskie Pogotowie Strażackie, księgarnia Promień, Bank Spółdzielczy. W domu przy ul. 11 Listopada otworzono radiowęzeł. Zaczął kursować pociąg do Białowieży, powstała Spółdzielnia Użytków Ubocznych "Las". Uruchomiono pocztę konną. 4 sierpnia rozegrano w Hajnówce pierwszy po wojnie mecz piłkarski, w którym OMTUR Hajnówka przegrał z ZZK Białystok 1: r. Zaczął kursować pociąg do Bielska Podlaskiego. Przy Fabryce Chemicznej zorganizowano przedszkole, z inicjatywy rzemieślników hajnowskich utworzono Cech Rzemiosł Różnych r. powstał Komitet Gminny PZPR, który mieścił się w domu Orzechowskiego przy ul. Wierobieja. Istniejący tam Sąd przeniesiono do budynku Włodarskiego, gdzie mieścił się Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Nastąpiło zjednoczenie organizacji młodzieżowych i powstał Związek Młodzieży Polskiej. Rozpoczyna działalność Liga Przyjaciół Żołnierza. 1 kwietnia wprowadzono służbę listonosza miejskiego. Uruchomiono masarnię PSS. Początek budowy kościoła katolickiego, którą wstrzymano w 1949 r. Utworzono w Hajnówce motowozownię pierwszą w Polsce r.- Powstała Spółdzielnia Mleczarska w poniemieckiej mleczarni na placu Melcera, Biblioteka Gminna, przy Domu Ludowym utworzono orkiestrę. Przy Zakładach Suchej Destylacji Drewna powstaje Zespół Pieśni i Tańca. Zorganizowano Przedszkole Miejskie..Od marca do lipca w jednej ze szkół istniała tajna organizacja niepodległościowa. Lokomotywownia otrzymała 6 wagonów spalinowych do obsługi pociągów osobowych. Powstało Koło Sportowe "Kolejarz" przy Związkach Zawodowych Kolejarzy, jednoczących pracowników kolei oraz uczniów hajnowskiego liceum, korzystających z obiektów Koła r. Hajnówka liczyła 8276 mieszkańców. Powstała Spółdzielnia Inwalidów Postęp oraz Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy Zjednoczenie. Oprócz piekarni spółdzielczej pracowały cztery piekarnie prywatne. 16 lutego z inicjatywy Komitetu Kultury Fizycznej w Bielsku Podlaskim, Powiatowej Rady Sportu Wiejskiego i Związku Samopomocy 17

18 Chłopskiej powstał Ludowy Zespół Sportowy w Hajnówce. Tenisiści stołowi,,unii" Hajnówka zostali mistrzami województwa, a Stefan Górski indywidualnie wicemistrzem r. 1 stycznia Hajnówka uzyskała prawa miejskie. W Szkole Zawodowej oddano do użytku warsztaty działu metalowego. Oddano też do użytku nowy szpital, utworzono w nim Oddział Ginekologiczno Położniczy. Zatrudniono pierwszego w mieście ogrodnika-stanisława Chrabołowskiego. Powstały też przychodnie przyzakładowe. Prąd elektryczny przesyłano z Białegostoku. Do mieszkań przeprowadzono radiofonię przewodową r. - Z warsztatów remontowych Zarządu Kolei Leśnych utworzono samodzielny zakład przemysłowy pod nazwą Zakład Przemysłu Maszynowego. Posiadał on: warsztaty mechaniczne, odlewnię żeliwa, wagonownię i straż pożarną. W pierwszym okresie zakład wykonywał remonty parowozów i wózków kolejki wąskotorowej. W Zakładach Drzewnych rozpoczęto produkcję fryzów na eksport. Zakłady Suchej Destylacji Drewna zostały zakwalifikowane do przemysłu kluczowego, nastąpiła jego rozbudowa i modernizacja r. - Oddano warsztaty drzewne przy Szkole Zawodowej. W szkole nauczano przedmiotów ogólnych i zawodowych w zawodach : stolarz, bednarz, kołodziej, ślusarz, tokarz i krawiec. Zakłady Drzewne Przemysłu Leśnego rozpoczęły produkcję parkietu (od 1955 r. produkcja odbywała się także na eksport). Zakład Suchej Destylacji Drewna uruchomił dział węgli aktywnych i magazyn. U właścicieli posiadających mieszkania większe od określonego metrażu stosowano przymusowe kwaterowanie w mieszkaniach prywatnych. Przywrócono Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Tadeusz Berger został mistrzem indywidualnym, a "Unia" Hajnówka mistrzem drużynowym województwa białostockiego w tenisie ziemnym. Zakończono budowę stadionu sportowego. W jednostce wojskowej w Nieznanym Borze powstał klub sportowy "WKS", a jego założycielem był rozmiłowany w futbolu dowódca jednostki Grzegorz Pasieka. Po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku, władze partyjno-państwowe wydały zalecenie, aby główne ulice większych miast polskich nosiły nazwę ul. Stalina. Nazwę tą w Hajnówce otrzymała ul. 1 Maja r.- 1 stycznia powołano powiat hajnowski, Hajnówka stała się siedzibą władz powiatowych. Powstał Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny i bank podległy NBP w Bielsku Podlaskim. Rozpoczęto wydawanie Gazety Hajnowskiej. Białoruskie Gimnazjum Państwowe (otworzone w 1949 r. ) zostaje przemianowane na Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania, szkoła była objęta patronatem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Powstała Komenda Powiatowa Straży Pożarnych. Komendzie podlegały zakładowe straże i Związek OSP. Trakcja spalinowa PKP 18

19 otrzymała 8 wagonów spalinowych produkcji węgierskiej. 16-letni Edward Poniecki indywidualnie i "Spójnia" drużynowo mistrzami województwa w tenisie ziemnym r.- Rozpoczęto budowę Domu Kultury Zakładów Suchej Destylacji Drewna. Powstała jednostka handlowa PZGS. Nastąpiło połączenie Spółdzielni Pracy Inwalidów Postęp ze Spółdzielnią Zgoda. Powstał Zarząd PCK, który prowadził przysposobienie sanitarne i oświatę zdrowotną, któremu przewodniczył dr Mirosław Poznański. Po Sylwestrze spłonęła hajnowska przychodnia lekarska. Przychodnię przeniesiono do budynku Kasy Chorych. Hajnówka liczyła mieszkańców. Edward Poniecki obronił tytuł mistrza województwa w tenisie ziemnym r. -w Zakładach Drzewnych zbudowano suszarnie, magazyny warsztaty remontowe, okleiniarnię i rozpoczęto produkcję parkietu mozaikowego. Wybudowano ambulatorium, zmechanizowaną halę traków, sortownie i ostrzarnię. Zatrudnienie w Zakładach wynosiło blisko 800 osób. Rozpoczęto budowę nowego zakładu mleczarskiego, który uruchomiono w 1962 r. Spółdzielnia Inwalidów Postęp uruchomiła pawilon usługowy i zakłady: krawiecki oraz szewski. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy uruchomiła branżę betoniarską i kowalską. Zakłady Drzewne wybudowały przedszkole. Wybudowano punkt przeładunkowy PKP w Siemianówce, co spowodowało rozbudowę stacji w Hajnówce. Podwojono ilość torów i wybudowano wieżę ciśnień nieopodal osiedla Mazury. Uruchomiono połączenie autobusowe na trasie Hajnówka Kleszczele (1 autobus dziennie). Powstała zawodowa straż pożarna. Powstało Białoruskie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne. Dyrektorem Fabryki Chemicznej został Jarosław Dobrzański. Po raz trzeci z rzędu Edward Poniecki mistrzem województwa, w Lublinie zostaje zwycięzcą Mistrzostw Polski Ściany Wschodniej r połączono istniejące Koła Sportowe Kolejarz i Sparta, tworząc Hajnowski Klub Sportowy Puszcza, który wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków. Pierwszym prezesem został Jarosław Dobrzański dyrektor HPSDD. Zbudowano siedzibę PZPR rok Powstało Przedsiębiorstwo Składnic Lasów Państwowych. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy prowadziła punkty usługowe krawieckie w Hajnówce, Łuce, Narewce i Białowieży. Wykonano pierwszy odwiert studni głębinowej, gdzie w przyszłości miała powstać Stacja Uzdatniania Wody rok Oddano do użytku 50-metrowy otwarty basen kąpielowy obok stadionu miejskiego. 13 października otwarto uroczyście budynek Liceum 19

20 Ogólnokształcącego nr 9. OSM Hajnówka posiadała 20 punktów skupu mleka. PSS Społem zbudowała biurowiec i restaurację Hajnowianka. Do budynku szpitala dobudowano skrzydło, w którym mieścił się Oddział Dziecięcy rok - W ZSDD rozpoczął pracę dział suchej destylacji karpiny, produkowano w nim: węgiel drzewny, terpentynę oraz smołę apteczną. Zatrudnienie w zakładzie wynosiło 597 osób. W zakładach HAMECH wybudowano dwie hale produkcyjne, budynek biurowy i dwa bloki mieszkalne dla kadry technicznej. HAMECH zatrudniał 260 osób. PSS Społem posiadał 29 sklepów, 1 piekarnię i masarnię, 2 magazyny i restaurację. OKL zatrudniało 423 pracowników. Zakłady Drzewne wybudowały ambulatorium przyzakładowe (tzw. przychodnia tartaczna, obecnie znajduje się tu apteka i MOPS), okleiniarnię. Hajnowska służba zdrowia posiadała 1 aptekę, 1 szpital (231 łóżek), 3 karetki pogotowia. PKP otrzymała 16 lokomotyw spalinowych SM41 z Węgier. W dzielnicy Judzianka zbudowano szkołę podstawową nr 3. Utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej rok - Przystąpiono do intensywnej przebudowy ulic. Na odcinku koryta rzeki Leśna zbudowano ul. Sportową, przebudowano ulice: Armii Krajowej, 3 Maja, J.Piłsudskiego, S. Batorego. W granice miasta włączono wsie: Kraskowszczyzna, Dolna i Górna. Zbudowano budynek władz powiatu. PSS zbudowała Wytwórnię Wód Gazowanych i pawilon handlowy. W ZSDD rozpoczęła pracę siłownia parowa i kotłownia parowa. Ogrodzono stadion, co pozwoliło pobierać opłaty za oglądanie meczów (na ważne spotkania przychodziło kilka tysięcy widzów). 22 listopada oddano do użytku Dom Nauczyciela rok - rozpoczęła działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zamknięto fabrykę Terebenthen, która mieściła się na terenie obecnego parku miejskiego. Na gruzowisku i wysypisku śmieci przy ul. 3 Maja utworzono skwer. Oddano do użytku Dom Nauczyciela i budynek OSM. Przeniesiono targowicę na ul. Prostą. W Zakładach Drzewnych powstało Koło Przewodników Zakładowych. W latach zbudowano 10 studni głębinowych. Wybudowano kładkę nad torami kolejowymi rok - Powstała Spółdzielnia Budowlana Czyn. Zbudowano masarnię w dzielnicy Majdan. Utworzono hajnowski oddział PTTK. W Domu Kultury Górnik powstało Ognisko Muzyczne kierowane przez Kazimierza Rowińskiego. W ZSZ utworzono Technikum Drzewne. Drużyna harcerska ZSZ zorganizowała zespół gitarowy Elektrony. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołało Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą biura przy ul. Buczka, a jej pierwszym kierownikiem był Eugeniusz Gorustowicz. 23 czerwca LO nr 9 otrzymało sztandar ufundowany przez 20

Miasto Hajnówka w okresie PRL-u

Miasto Hajnówka w okresie PRL-u Miasto Hajnówka w okresie PRL-u Główna ulica Hajnówki -1 Maja po wyłożeniu jezdni kostką. Pierwsze w Hajnówce Osiedle Millenium Osiedle bloków HPPD przy ul. Armii Krajowej (1961). Dom Kultury Górnik otwarty

Bardziej szczegółowo

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Piotr Kosiński Początki 1893, 15 listopada - oddanie do użytku szerokotorowej linii kolejowej Łapy Ostrołęka Małkinia. Wybudowanie dworca, 3-stanowiskowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. Historyczne obiekty kubaturowe: OBIEKT KOLONIA URZĘDNICZA I 1. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 29 2. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 30 3. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul.

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul. Mapa aktywności organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Lp. Nazwa organizacji Adres Tel./Fax E - mail 1. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Wójt Gminy Wizna Nr 160 / 14 z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za r. Wizna, marzec 2014 r. 1 2 I Grunty Informacja o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak osada Hajnówka miastem została

Jak osada Hajnówka miastem została Jak osada Hajnówka miastem została W okresie przedwojennym osada Hajnówka liczyła (wg różnych źródeł) od 12 do 17 tys. mieszkańców. Mimo, że osada była tak liczna, władze gminy Hajnówka nie skorzystały

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Lp. Obiekt Adres uwagi 1. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 31 2. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 37 3. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 49

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Nie znamy dokumentów o początkach szkoły w XIX wieku. Jedynym dostępnym potwierdzonym materiałem, na podstawie którego możemy wnioskować o dacie powstania

Bardziej szczegółowo

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH STARY SZPITAL W TARNOWIE NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH Widok Tarnowa z wieży kościoła XX. Misjonarzy, ok. 1910 r. Projekt fasady budynku głównego A. Kamieniobrodzkiego z 1907 r. Szkoła Żeńska im.

Bardziej szczegółowo

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4 Rodowód d Zespołu u Szkół Technicznych i Morskich 1949 Publiczna Średnia Szkoła Metalowa przy stoczni 1950 Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów od 1953 przy ul. Willowej 2/4 1958 Wieczorowe Technikum Budowy

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta Kalendarium dziejów miasta Grudziądza 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta 1207 objęcie ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem przez Konrada

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM BIBLIOTEKI r.

KALENDARIUM BIBLIOTEKI r. KALENDARIUM BIBLIOTEKI 1947 r. 01 marca 1947 r. na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną. Początkowo mieściła się na Placu Klasztornym, a następnie przy ul. 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r.

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r. Lp UŻYTKOWNIK POW. /ha/ WARTOŚĆ GRUNTU WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WŁASNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH /BUDYNKI I BUDOWLE/ ZMIANY W CIĄGU ROKU ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UWAGI 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. I. Informacje o stanie mienia komunalnego Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2004 r. wynosi: 63.864.175,58 zł. w tym:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Tel.: (+48) 85 712-11-00 Fax: (+48) 85 712-10-17 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 15,81 45 040 Budowle sportowe, hotel, magazyn 851 402 modernizacja budynku 39 064 administracyjnego Budynek w Werynii Szatnia w Przedborzu 18 954 15 138

Bardziej szczegółowo

Gorzów Śląski Listopad 2001

Gorzów Śląski Listopad 2001 Gorzów Śląski Listopad 2001 Jesteśmy tutaj Położenie miasta - komunikacja = Najbliższe lotnisko: Katowice = Inne: drogi krajowe nr 45 i nr 487 = Położenie: 18 26' E - 51 02' N 63 km SW od Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2014 r. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Wójt Gminy Wizna Nr 12 / 15 z dnia 25 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za r. Wizna, marzec 2015 r. 1 Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak. Historia HISTORIA SZKOŁY 1959 Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Plecionkarstwo towarzyszyło człowiekowi od najdawniejszych czasów. W miarę rozwoju kultury ludności rodziły się nowe potrzeby na przedmioty użytkowe, ozdobne,

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z lat sześćdziesiątych XX wieku spacerkiem po Grabowcu 1

Historia Grabowca, zdjęcia z lat sześćdziesiątych XX wieku spacerkiem po Grabowcu 1 Historia Grabowca, zdjęcia z lat sześćdziesiątych XX wieku spacerkiem po Grabowcu 1 Zdjęcie 1 Rok 1962. Panorama Grabowca (Jaroszyński Wacław, Wspólnym wysiłkiem, zbiór materiałów, Gminna Biblioteka w

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TĘCZA KONTRA TĘCZA WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW. Wsi Radomskiej BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016

TĘCZA KONTRA TĘCZA WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW. Wsi Radomskiej BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016 WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016 TĘCZA KONTRA TĘCZA W dniu 02 07 2016 r. na boisku KS Tęcza Gowarczów odbył się towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy obecną

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014. Pyskowice, ul. Sobieskiego

OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014. Pyskowice, ul. Sobieskiego OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014, ul. Sobieskiego 1.WAŻNE ADRESY Osiedle 44-120, ul. Dobrawy (boczna Sobieskiego) Osiedle Jaśkowice 42-674 Jaśkowice, ul. Długa 34 Biuro Sprzedaży Dewelopera

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2016 23.09.2015 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego ZATWIERDZAM DOWÓDCA PUŁKU OCHRONY płk Krzysztof ZAKRZEWSKI dnia... 12.2014 r. PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE :

I. INFORMACJE OGÓLNE : I. INFORMACJE OGÓLNE : Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW Żydzi osiedlili się w Siedlcach w połowie XVI wieku. Początkowo zajmowali się karczmarstwem, a później także rzemiosłami i kupiectwem. W roku 1794 została wybudowana żydowska

Bardziej szczegółowo

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Wyszków Moje Miasto Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Statystyka Wyszków Informacje statystyczne Państwo Polska Województwo mazowieckie Powiat wyszkowski

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA. 5. Fundatorem obiektu było Społeczeństwo Ziemi Olkuskiej.

ANKIETA BADAWCZA. 5. Fundatorem obiektu było Społeczeństwo Ziemi Olkuskiej. Konkurs Zachować dla przyszłych pokoleń poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski ANKIETA BADAWCZA 1. Obiekt znajduje się w lasach na pograniczu gmin Wolbrom i Klucze w powiecie olkuskim,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice

Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 176/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8.08.2013 r. Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice L.p. Adres Nazwa Funkcja obecna Rejestr Zabytków

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

GMINY GÓRA. Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi

GMINY GÓRA. Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi I N F O R M A T O R GMINY GÓRA Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi S t r o n a 1 SPIS TREŚCI Strona Urzędy i jednostki gminne 3 Urzędy i jednostki Powiatowe 5

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo