Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów"

Transkrypt

1 Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów polsko-angielska wersja językowa The Kraśnik district invites investors and tourists Polish-English edition Fot. Zachód nad Wisłą 1

2 The Local Development Agency Ltd. Company Main patron Dear Readers! The Local Development Agency Ltd. Company operates in Kraśnik and the Kraśnik District through its division called The Local Development Agency (Agencja Rozwoju Lokalnego). We execute our mission by directly taking part or supporting many initiatives to increase the economic development of the region. This brochure is one such initiative. It was prepared in co-operation with the Starost of Kraśnik District and businessmen from Kraśnik and the Kraśnik District. This publication presents the Starost of Kraśnik District s attractive economical offer and can be an effective tool for promoting our region. Many local companies and important associations placed their offers here, too. This brochure includes precise descriptions of the district s tourist and recreational values in addition to information about its cultural offers. The authors present the work of the Starost for local community development. The Local Development Agency Ltd. Company (Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.) Agency in Kraśnik, apart from spreading of LDA Ltd. Company offer, is also engaged in training and information projects. It organizes training and advising courses mainly for businessmen and people starting their own business. Training organized for people living in Kraśnik is financed and founded in whole by outside resources. Entrepreneurs running or starting a business can get informed about available financial resources, laws and tax regulations. Information can also be found about European Union resources, loans and bank credit guarantees. At present the biggest challenge for the whole Lublin region is to prepare for making the most of available resources from European Union funds. Significantly more of these funds will be available for local government and companies between the years and we are aware that only the best projects will be awarded funding. The Local Development Agency Ltd. Company of experience in the preparation and implementation of subsidized projects, will work on winning most of these funds for our town and the district. Everybody is welcomed to take advantage of our offer. Project Director Wioletta Wilkos Parish Church under the name of Our Mary Lady built probably in 1469 Gothic style, in years rebuilt with Gothic-Renaissance style. Building s shape and interior decorations were changed during restoration in the second half of the 17th century, Photo by Jerzy Michalczyk. The Local Development Agency Ltd. Company Main patron Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Patron merytoryczny Szanowni Państwo! Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., na terenie Kraśnika i powiatu kraśnickiego prowadzi działalność poprzez swój Oddział Agencję Rozwoju Lokalnego. Swoją misję wspierania przedsiębiorczości realizujemy m.in. poprzez bezpośredni udział, jak również wspieranie wielu inicjatyw, mających na celu rozwój gospodarczy regionu. Jedną z takich inicjatyw jest niniejsze opracowanie, które powstało we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku oraz przedsiębiorcami z terenu miasta i powiatu kraśnickiego. Wydawnictwo prezentuje profesjonalnie przygotowaną ofertę gospodarczą Starostwa Powiatowego w Kraśniku i tym samym może stać się skutecznym narzędziem promującym nasz region. Informacje o swojej działalności zamieściło także wiele lokalnych przedsiębiorstw i ważne stowarzyszenia. Opracowanie zawiera również dokładny opis walorów turystycznych, rekreacyjnych oraz informacje o pełnej ofercie kulturalnej. Autorzy prezentują również szereg działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnej społeczności. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Filia w Kraśniku, oprócz dystrybuowania oferty ARL Sp. z o.o., zajmuje się realizacją projektów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym, a także działalnością szkoleniową i doradczą. Odbiorcami naszych działań są głównie przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Od początku istnienia Agencji Rozwoju Lokalnego mieszkańcy Kraśnika mogą korzystać ze szkoleń i seminariów znacznie dofinansowywanych bądź finansowanych w całości ze środków zewnętrznych. Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą bezpłatnie uzyskać informacje na temat dostępnych źródeł finansowania, zagadnień prawnych i podatkowych. Przedsiębiorcom kraśnickim poprzez dostęp do informacji na miejscu ułatwiamy korzystanie z dotacji ze środków Unii Europejskiej, pożyczek i poręczeń kredytów bankowych. Obecnie największym wyzwaniem dla całego Regionu Lubelskiego jest jak najlepsze przygotowanie się do wykorzystania wszystkich możliwości związanych z nowym okresem programowania Funduszy Strukturalnych. Środki dostępne dla samorządów i przedsiębiorstw w latach będą co prawda znacznie większe niż dotychczas, ale dofinansowanie otrzymają tylko najlepsze projekty. Doświadczenie Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w opracowywaniu i realizacji projektów dotacyjnych może zostać wykorzystane również w tym kierunku, aby jak najwięcej unijnych funduszy trafiło do naszego miasta i powiatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do korzystania z naszej oferty. Dyrektor ds. Projektów Wioletta Wilkos The Local Development Agency Ltd. Company Agency in Kraśnik Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Filia w Kraśniku Kraśnik, ul. Mostowa Kraśnik, ul. Mostowa 2 2 tel./fax , tel. kom tel./fax , tel. kom

3 Dear Madam, Dear Sir, I take great pleasure in inviting You to read a printed publication presenting Kraśnik administrative district. Our potential is the fertile soils, enabling farmers to achieve agricultural produce of the best quality. Magnificent, full-blown orchards as well as raspberry and currant plantations should become an incentive for the development of the food processing industry. Also, investors from non-agricultural branches of economy may count upon the congenial climate from the local authorities and the qualified administrative personnel. Interesting scenery of the Roztocze Area and the Lubelska Highland as well as our inhabitants cordiality offer good background for resting and recreation. We are looking forward to having consummate, seasoned tourists as guests, people who in place of big resorts would rather prefer a quiet rest in the open air, amidst the pristine nature and beautiful landscapes. I also hope that the reading of the present publication will be a good opportunity to get acquainted with a variety of promotional actions, undertaken by the district authorities in the spheres of culture, sport, international cooperation. Assuring of the local authorities friendliness and of the hospitality of the district s residents, You are truly welcome to visit us. We want You to have a pleasant stay, agreeable impressions and experiences and to make satisfactory economic and cultural contacts. Best regards The Starost of Kraśnik District Tadeusz Wojtak Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury publikacji prezentującej powiat kraśnicki. Naszym potencjałem są żyzne gleby umożliwiające osiąganie płodów rolnych o najwyższej jakości. Wspaniale rozwinięte sady, plantacje malin i porzeczek powinny stać się bodźcem do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. Na przychylny klimat ze strony władz i wykwalifikowaną kadrę mogą liczyć również inwestorzy z branż pozarolniczych. Ciekawy krajobraz Roztocza i Wyżyny Lubelskiej oraz serdeczność naszych mieszkańców stwarzają dobre warunki do wypoczynku i rekreacji. Chętnie będziemy gościć wytrawnych turystów, którzy nad duże ośrodki wczasowe przedkładają spokojny wypoczynek na świeżym powietrzu, wśród dziewiczej przyrody, ciszy i pięknych krajobrazów. Mam nadzieję, że lektura wydawnictwa będzie też dobrą okazją do zapoznania się z różnorodnością działań promocyjnych podejmowanych przez władze powiatu w sferze promocji, kultury, sportu, współpracy międzynarodowej. Zapewniając o życzliwości władz lokalnych oraz gościnności jego mieszkańców, zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego powiatu, życząc przyjemnego pobytu, miłych wrażeń oraz nawiązania satysfakcjonujących kontaktów gospodarczych i kulturalnych. Z poważaniem Starosta Kraśnicki Tadeusz Wojtak 4 5 Fot. Las i pola w Mostach

4 Homeland is the childhood s country the birthplace this is the little local homeland... /Tadeusz Różewicz/ Dear Readers, It gives me great pleasure to greet you on behalf of the community authorities of the Kraśnik county. I would like to recommend you the latest publication, which presents the great economic, cultural and tourist potential of our local homeland. The main purpose of our local activities is the balanced development of the most important areas of the social and economic life in our county. We are building a powerful county by taking advantage of the natural beauty of our region and its tradition. We are proud of our county s modern infrastructure. It is open to all guests, both investors and tourists. They are always heartily welcome. The natural beauty, clean air, the lush greenery of grass and trees, as well as the rich cultural and sports life, are just a few of the very many advantages of the Kraśnik county. All these things make it extremely attractive for tourists and holidaymakers. The near vicinity of the eastern border of the European Union, convenient public transport services and many business oportunities create on ideal atmosphere for investments. I do encourage all people interested in establishing economic and business contacts to come to the Kraśnik county. I am absolutely certain that our publication will encourage you to visit Kraśnik, make the acquaintance of its inhabitants or consider the possibility of investments here. If this really happens, the goal of our publication will have been achieved. Your faithfully, Chairman of District Council Fot. Zalew w Kraśniku Krzysztof Staruch Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna... /Tadeusz Różewicz/ Drodzy Państwo! Witam serdecznie w imieniu wspólnoty samorządowej powiatu kraśnickiego i zachęcam gorąco do zapoznania się z najnowszą publikacją prezentującą potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny naszej małej ojczyzny. Głównym celem naszej działalności samorządowej jest zrównoważony rozwój najważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego powiatu. Bazując na naturalnych walorach ziemi kraśnickiej, bogatym dorobku jej mieszkańców, tradycji regionu budujemy silny powiat silny nowoczesną infrastrukturą, w którym z otwartym sercem powitamy wszystkich miłych gości inwestorów i turystów. Piękno natury, nieskażone powietrze, soczysta zieleń oraz bogate życie kulturalno-sportowe, to tylko niektóre z atutów stawiających powiat kraśnicki w rzędzie regionów niezwykle atrakcyjnych dla turystów i wczasowiczów. Bliskość wschodniej granicy Unii Europejskiej, dogodne rozwiązania komunikacyjne, odpowiednie otoczenie biznesu tworzą przyjazny klimat do inwestowania. Zachęcam więc gorąco do nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych z firmami działającymi w powiecie kraśnickim. Wyrażam głębokie przekonanie że lektura naszego wydawnictwa zachęci Państwa do odwiedzenia ziemi kraśnickiej, do nawiązywania jak sądzę życzliwych kontaktów z jej mieszkańcami czy wreszcie do rozważenia możliwości inwestowania. Jeżeli tak się stanie, przesłanie naszego wydawnictwa zostanie osiągnięte. Z poważaniem Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Krzysztof Staruch 6 7

5 From the Editor, We are pleased to present this article describing the quality of the Kraśnik District. The main patron of this publication is the Local Development Agency Ltd. Company. Our common aim in co-operation with the Kraśnik District Authorities is to build a strong market position for the district and city as well as to give the Kraśnik District, Kraśnik brand name a good and recognizable reputation. The role of this brand name is described on page 129. A brand name means trust, confidence, pride and a guarantee of quality along with benefits demanded by consumers. Kraśnik has a powerful brand name. Our leaders are: the Ball Bearing Factory Kraśnik SA and the district s brickyards and raspberry fields. There are two additional aims which are also important to us. First, to promote the Kraśnik District as an attractive region for agro-tourism. Second, to promote the KRAŚNIK AND KRAŚNIK DISTRICT brand name with more benefits to be offered, AS THE REGION, worth INVESTING IN! Financial resources are necessary for further development and expansion, and this is achievable. In this article you will find a lot of information about the quality of the Kraśnik District regarding its economy, tourism, recreation, culture and youth. Also mentioned is foreign co-operation and promoting our region outside. Many pages have been translated from Polish to English in order to allow foreign partners to become acquainted with what the Kraśnik District has to offer. Many pages have been dedicated to presenting profiles of our regions most important companies and associations, each individually covered on an entire page. Due to limited space, not all profiles have been translated entirely into English, only essential information. We believe that many of our district s companies take excellent care of their clients and this is worth mentioning, since it strengthens their COMPANY BRAND NAME and additionally strengthens the BRAND NAME OF THE REGION. Our aim is to attract investors and partners to the Kraśnik District. Presentation of our district s tourism, including its intriguing regional culture, is aimed at attracting tourists interested in spending their holidays or leisure time in our region. Happy reading Editor Grażyna Dobromilska Słowo od Wydawcy Oddajemy do rąk Czytelników opracowanie na temat walorów powiatu kraśnickiego. Patronat merytoryczny nad wydawnictwem objęła Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Naszym celem i Starostwa Powiatowego w Kraśniku, z którym nawiązaliśmy współpracę, jest budowanie silnej pozycji powiatu i miasta, tak, by marka powiat kraśnicki, Kraśnik była rozpoznawalna. O roli marki piszemy na stronie 130. Marka to zaufanie, pewność, duma, gwarancja uzyskania określonych, pożądanych przez nabywcę korzyści. Kraśnik ma silną markę. Naszymi sztandarami są Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik SA, cegielnie i zagłębie malinowe. Ważne są jednak dla powiatu kraśnickiego i miasta Kraśnik jeszcze dwa cele. Jeden to wypromowanie powiatu kraśnickiego także jako ciekawego terenu agroturystycznego! Drugi nadrzędny, to taki, by dzięki skonsolidowanej pracy marketingowej samorządów, przedsiębiorców i obywateli WYPROMOWAĆ MARKĘ KRAŚNIKA i POWIATU KRAŚNICKIEGO z większą ilością produktów sztandarowych, JAKO TERENU, w który warto ZAINWESTOWAĆ! Środki finansowe są niezbędne do dalszego rozwoju i ekspansji. To jest wykonalne. Niniejsze wydawnictwo zawiera wiele informacji o walorach powiatu kraśnickiego pod względem gospodarczym, turystycznym, rekreacyjnym, kulturalnym i kulturowym, działaniach Starostwa Powiatowego w Kraśniku na rzecz gospodarki, przedsiębiorczości i kultury w tym w ogromnym zakresie na rzecz młodzieży oraz na temat współpracy zagranicznej i promowania walorów naszego terenu na zewnątrz. Wiele stron poświęciliśmy na pełne tłumaczenia informacji w języku polskim na język angielski, by zainteresować również obcokrajowców ciekawą ofertą powiatu kraśnickiego. Na łamach wydawnictwa przedstawiamy także wizerunki wielu znaczących firm kraśnickich i ważnych stowarzyszeń, poświęcając jedną całą stronę na informację o ofercie każdej z nich. Z uwagi na brak miejsca, oferty nie są w całości tłumaczone na język angielski, lecz sygnalizowane są w tym języku kluczowe obszary działania firm. Uważamy, że wiele firm dba o Klientów i należy o tym opowiadać, budując w ten sposób MARKĘ FIRM, a dodatkowo wzmacniając MARKĘ TERENU, z którego produkty pochodzą. Naszym celem jest wzbudzenie zainteresowania inwestorów i partnerów terenem powiatu kraśnickiego. Prezentacja walorów turystycznych, w tym szerokiej oferty z zakresu kultury i regionalizmu, na co jest położony duży nacisk w albumie, ma z kolei na celu zainteresować turystów odpoczynkiem i rekreacją na naszym terenie. Zapraszam do lektury wydawnictwa... Wydawca Grażyna Dobromilska 8 9

6 Spis treści Polska województwo lubelskie powiat kraśnicki Kraśnik Rada Powiatu Kraśnickiego III kadencji /12 Radni powiatu kraśnickiego III kadencji /15 Powiat kraśnicki w liczbach /17 Dane teleadresowe gmin /19 WALORY TURYSTYCZNE Atrakcje przyrodnicze /20 Zabytki /24 Baza rekreacyjna Oferty agroturystyczne /28 Hotele /30 Rekreacja /32 Obiekty Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, Korty tenisowe, Fitness Club, Jazda konna, Jaskinia solna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku Powiatowe imprezy promocyjne /38 KONKURSY /51 Współpraca zagraniczna /58 Działalność kulturalna /66 Muzea bogactwem narodu /70 SPORT /82 Gospodarka i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w powiecie, inwestycje /88 Marka powiat kraśnicki /130 The Brand Kraśnik District /131 Welcome to the Kraśnik district /132 Katalog firm PREZENTUJĄCYCH SWO- Je OFERTy CATALOGUE OF COMPANIES PRESENTING THEIR OFFERS /143 Zalew Szlak Chasydzki Baza gastronomiczna /35 (C) 1999 Grażyna Dobromilska Fot. Wisła w okolicach Annopola 10 11

7 Rada Powiatu Kraśnickiego III kadencji Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Staruch Skład Rady Powiatu: 1. Ludwik Bielecki PSL 2. Roman Bijak PiS 3. Jarosław Czerw Lubię Kraśnik 4. Sławomir Ćwikła Lubię Kraśnik 5. Jerzy Dudek PiS 6. Henryk Flis PiS 7. Zbigniew Gawdzik PSL 8. Marcin Gąsiorowski PSL 9. Wiesław Kołczewski Lubię Kraśnik 10. Zygmunt Kusiak Lewica i Demokraci 11. Piotr Leziak Lubię Kraśnik 12. Tomasz Mularczyk Lubię Kraśnik 13. Eugeniusz Pelak PiS 14. Waldemar Rzepecki PiS 15. Krzysztof Skórski Samoobrona 16. Stefan Stachula PSL 17. Krzysztof Staruch Lubię Kraśnik 18. Czesław Stefaniak PiS 19. Dariusz Szlafka Kraśnik Stanisław Tompolski PSL 21. Leszek Widerlik PiS 22. Bożena Wilkołek PSL 23. Tadeusz Wojtak PSL Wicerzewodniczący Rady Powiatu Ludwik Bielecki Zygmunt Kusiak Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 1. Bożena Wilkołek Przewodniczący 2. Krzysztof Staruch członek 3. Krzysztof Skórski członek 4. Stefan Stachula członek 5. Czesław Stefaniak członek Komisja Edukacji 1. Wiesław Kołczewski Wiceprzewodniczący 2. Krzysztof Staruch członek 3. Henryk Flis członek 4. Zbigniew Gawdzik członek 5. Czesław Stefaniak członek Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1. Stanisław Tompolski Przewodniczący 2. Piotr Leziak Wiceprzewodniczący 3. Leszek Widerlik członek 4. Henryk Flis członek 5. Ludwik Bielecki członek Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości Kraśnik tel fax Wydział Kultury i Promocji: tel Zarząd Powiatu Kraśnickiego Przewodniczący Zarządu, Starosta Tadeusz Wojtak Członek Zarządu, Wicestarosta dr Jarosław Czerw Członek Zarządu Tomasz Mularczyk Członek Zarządu Stefan Stachula Członek Zarządu Zbigniew Gawdzik Sekretarz Jerzy Podgórski Skarbnik Zofia Skórska Kraśnik District Office The Starost of Kraśnik District Tadeusz Wojtak Al. Niepodległości Kraśnik phone , fax Fot. Zarząd Powiatu Kraśnickiego (od lewej): Stefan Stachula, Zbigniew Gawdzik, Tadeusz Wojtak, dr Jarosław Czerw, Tomasz Mularczyk Wykaz składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kraśnickiego Komisja Rewizyjna 1. Wiesław Kołczewski Przewodniczący 2. Stanisław Tompolski Wiceprzewodniczący 3. Roman Bijak Sekretarz 4. Sławomir Ćwikła członek 5. Waldemar Rzepecki członek 6. Krzysztof Skórski członek 7. Dariusz Szlafka członek 8. Bożena Wilkołek członek Komisja Budżetowa 1. Sławomir Ćwikła Przewodniczący 2. Marcin Gąsiorowski Wiceprzewodniczący 3. Jarosław Czerw członek 4. Zygmunt Kusiak członek 5. Tomasz Mularczyk członek 6. Waldemar Rzepecki członek 7. Tadeusz Wojtak członek Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego 1. Dariusz Szlafka Przewodniczący 2. Sławomir Ćwikła Wiceprzewodniczący 3. Eugeniusz Pelak członek 4. Leszek Widerlik członek 5. Stefan Stachula członek Komisja Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 1. Piotr Leziak Przewodniczący 2. Marcin Gąsiorowski Wiceprzewodniczący 3. Roman Bijak członek, 4. Zbigniew Gawdzik członek 5. Zygmunt Kusiak członek Komisja Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 1. Marcin Gąsiorowski Przewodniczący 2. Dariusz Szlafka Wiceprzewodniczący 3. Ludwik Bielecki członek 4. Jerzy Dudek członek 5. Eugeniusz Pelak członek 12 13

8 Fot. Sekretarz Powiatu Kraśnickiego Jerzy Podgórski Radni powiatu kraśnickiego III kadencji Fot. (od lewej): Wicerzewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Kusiak, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Staruch, Wicerzewodniczący Rady Powiatu Ludwik Bielecki Fot. Skarbnik Powiatu Kraśnickiego Zofia Skórska Fot. poniżej. Radni Rady Powiatu Kraśnickiego (od lewej): Dariusz Szlafka, Piotr Leziak, Sławomir Ćwikła, Krzysztof Skórski, Tomasz Mularczyk, dr Jarosław Czerw, Krzysztof Staruch, Ludwik Bielecki, Bożena Wilkołek, Tadeusz Wojtak, Roman Bijak, Zygmunt Kusiak, Henryk Flis, Stanisław Tompolski, Stefan Stachula, Leszek Widerlik, Czesław Stefaniak, Marcin Gąsiorowski, Eugeniusz Pelak, Zbigniew Gawdzik (na zdjęciu brak: Jerzego Dudka, Waldemara Rzepeckiego, Wiesława Kołczewskiego) Polskie Stronnictwo Ludowe Tadeusz Wojtak 62 lata, Starosta Kraśnicki III kadencji Rady Powiatu Kraśnickiego, radny I i II kadencji Rady Powiatu Kraśnickiego, w latach pełnił także funkcję Starosty Kraśnickiego Ludwik Bielecki 57 lat, długoletni pracownik instytucji ubezpieczeniowych, obecnie prowadzi gospodarstwo rolne. Radny I i II kadencji Rady Powiatu Kraśnickiego, w latach Członek Zarządu Powiatu, w II kadencji wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Zbigniew Gawdzik 52 lata, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Urzędowie, radny I i II kadencji Rady Powiatu, w latach Przewodniczący Rady Powiatu, w II kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego Stanisław Tompolski 46 lat, sekretarz Urzędu Gminy w Urzędowie, w latach zastępca wójta Bożena Wilkołek 51 lat, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzydniku Dużym, specjalista medycyny rodzinnej Prawo i Sprawiedliwość Roman Bijak 49 lat, od ponad 30 lat pracownik Fabryki Łożysk Tocznych, Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność FŁT Marcin Gąsiorowski 32 lata, zamieszkały w Terpentynie, sekretarz Gminy Dzierzkowice Stefan Stachula 58 lat, zamieszkały w Dąbrowie, gm. Annopol, w latach Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Annopol Jerzy Dudek 51 lat, ukończył AR w Lublinie, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Dzierzkowice, obecnie pracownik Oddziału Powiatowego ARiMR, był radnym powiatowym poprzedniej kadencji, nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Henryk Flis 50 lat, nauczyciel dyplomowany w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym, członek Ligi Obrony Kraju radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji 14 15

9 Eugeniusz Pelak 51 lat, dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzówku, radny powiatu kraśnickiego w I i II kadencji, w latach pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego Sławomir Ćwikła 43 lata, Prezes Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku, wybrany po raz trzeci do reprezentowania mieszkańców powiatu kraśnickiego Samoobrona RP Krzysztof Skórski 38 lat, prowadzi gospodarstwo rolne, pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu Lewica i Demokraci Zygmunt Kusiak 60 lat, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu III kadencji, radny I i II kadencji Rady Powiatu, w latach wicestarosta kraśnicki, w latach członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego Waldemar Rzepecki 44 lata, mieszka w Urzędowie, gdzie prowadzi własne gospodarstwo rolne, Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Przewodniczący Rady Powiatowej LIR w Kraśniku, członek Zarządu Głównego Związku Sadowników RP Czesław Stefaniak 47 lat, lekarz internista, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie Leszek Widerlik mieszka w Słodkowie I, prowadzi ekologiczne gospodarstwo szkółkarskie, Prezes Koła Związku Sadowników RP w Stróży, delegat Powiatowej Izby Rolniczej w Kraśniku, członek Zarządu Związku Rolników Ekologicznych Wiesław Kołczewski 49 lat, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Annex w Annopolu, radny powiatu kraśnickiego w poprzedniej kadencji Piotr Leziak 35 lat, prowadzi własną działalność gospodarczą Tomasz Mularczyk 38 lat, zamieszkały w Blinowie, gm. Szastarka, członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego, radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji, pełnił funkcje wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego Powiat kraśnicki w liczbach Powiat kraśnicki pod względem powierzchni ogólnej wynoszącej ha klasyfikowany jest na 12 pozycji w województwie (na 24 powiaty). Na terenie powiatu kraśnickiego znajduje się 10 gmin: miasto Kraśnik (gmina miejska) miasto i gmina Annopol (gmina miejsko-wiejska) oraz 8 gmin wiejskich: Dzierzkowice Gościeradów Kraśnik Szastarka Trzydnik Duży Urzędów Wilkołaz Zakrzówek Na terenie powiatu znajdują się 2 miasta (Kraśnik i Annopol) oraz 206 miejscowości wiejskich. Obszar powiatu kraśnickiego (dane statystyczne z 30 września 2007) zamieszkuje ogółem osób. W miastach powiatu kraśnickiego mieszka 38,674 tys. osób (w tym w Kraśniku osoby, w Annopolu osoby), na wsi 60,975 tys. osób. Gęstość zaludnienia na 1 km 2 ogółem dla powiatu kraśnickiego wynosi 98,99 osoby. W tym w Kraśniku 1423,7 osób/km 2, w Annopolu 343,85 osób/km 2, natomiast ogółem poza terenami miejskimi 61,11 osób/km 2. O niskim poziomie urbanizacji powiatu świadczy mała liczba miast na jego terenie (2) oraz wskaźnik ludności zamieszkującej w miastach na poziomie 38,81%, znacznie odbiegający od wskaźnika krajowego 61,9%. Jednocześnie, jest to jeden z najwyższych wskaźników w województwie. Stowarzyszenie Lubię Kraśnik dr Jarosław Czerw 34 lata, od 25 VI 2008 r. Wicestarosta Kraśnicki III kadencji, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu II i III kadencji, od 1999 r. był Sekretarzem Miasta Kraśnik Krzysztof Staruch 44 lata, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku Stowarzyszenie KRAŚNIK 2006 Powiat kraśnicki ogółem (dane z 30 września 2007) ludność osób, obszar 1006,69 km 2 średnia gęstość zaludnienia 98,99 osób/km 2 Dariusz Szlafka 38 lat, 16 Prezes 17 Zakładów Metalowych Kraśnik Sp. z o.o.

10 Urząd Miasta Kraśnik Burmistrz: Piotr Czubiński ul. Lubelska Kraśnik tel fax Urząd Miasta i Gminy Annopol Burmistrz: Wiesław Liwiński ul. Rynek Annopol tel fax Urząd Gminy Dzierzkowice Wójt Gminy: Jan Grzebuła Terpentyna Dzierzkowice tel fax Urząd Gminy Gościeradów Wójt Gminy: Jan Filipczak Gościeradów tel fax Urząd Gminy Kraśnik Wójt Gminy: Mirosław Chapski ul. Piłsudskiego Kraśnik tel fax Urząd Gminy Szastarka Wójt Gminy: Ryszard Dudek ul. Szastarka Szastarka tel fax Urząd Gminy Trzydnik Duży Wójt Gminy: Franciszek Kwiecień Trzydnik Duży tel fax Urząd Gminy Urzędów Wójt Gminy: Jan Woźniak ul. Rynek Urzędów tel fax Urząd Gminy Wilkołaz Wójt Gminy: Andrzej Łysakowski Wilkołaz I nr Wilkołaz tel fax Urząd Gminy Zakrzówek Wójt Gminy: Andrzej Cieśla ul. Żeromskiego Zakrzówek tel fax Powiat kraśnicki ogółem (dane z 30 września 2007) ludność osób obszar 1006,69 km 2 gęstość zaludnienia 98,99 osób/km

11 Atrakcje przyrodnicze Powiat kraśnicki obejmuje niemal w całości obszar Wzniesień Urzędowskich stanowiących część Wyżyny Lubelskiej, prawobrzeżną część Małopolskiego Przełomu Wisły oraz fragment Kotliny Sandomierskiej. Z racji położenia rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona najwyższe wzniesienie sięga 280 m. n.p.m. i znajduje się w jej roztoczańskiej części, w okolicy Słodkowa III (gm. Kraśnik). Niewątpliwym walorem powiatu kraśnickiego są lasy zajmujące ponad 20% powierzchni dominują lasy mieszane, chociaż nie brak także iglaków. W części lasów wydzielono rezerwaty, na terenie których możemy spotkać wiele pomników przyrody. W gminie Urzędów znajduje się rezerwat Natalin (2,45 ha), gdzie ochronie podlega stanowisko drzewostanu jodłowego. Na terenie gminy Gościeradów troskliwą opieką otoczone są dwa rezerwaty: Marynopole (157 ha) obejmujący starodrzew jodłowy i częściowo dębowy (dąb szypułkowy) i 204-hektarowy Szczeckie Doły, gdzie na bogato ukształtowanym lessowym podłożu rosną piękne buki. W dolinie Wyżnicy, na terytorium pięciu gmin, rozciąga się Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Wydzielono tu kilka użytków ekologicznych obejmujących swym zasięgiem stawy, łąki, torfowiska, tereny podmokłe i zabagnione bogate we florę i faunę. Zachowały się tu tereny o niewielkim stopniu przekształcenia środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych i bardzo rzadkich. W fazie projektowania znajdują się kolejne rezerwaty: na terenie gminy Dzierzkowice rezerwat Grabowy Las oraz w Polichnie-Mostach rezerwat z drzewostanem buku i jodły. Fot. Groszek wschodniokarpacki roślina chroniona rosnąca tylko na wschodzie Polski, fot. Henryk Flis W rezerwacie Marynopole oraz projektowanym rezerwacie Mosty utworzono ścieżki przyrodnicze, obydwie długości ok. 4 km. wiodące przez najbardziej urokliwe zakątki tutejszych lasów. Legenda atrakcji przyrodniczych powiatu kraśnickiego: gmina Urzędów rezerwat Natalin (2,45 ha) gmina Gościeradów rezerwat Marynopole (157 ha) i Szczeckie Doły (204 ha) gmina Dzierzkowice rezerwat Grabowy Las gmina Szastarka rezerwat w Polichnie Mostach gmina Annopol przełom Wisły w Annopolu gmina Gościeradów stawy Zawólcze w Wólce Szczeckiej i źródlisko we wsi Łany gmina Trzydnik Duży źródło rzeki Tuczyn w Olbięcinie gmina Urzędów urzędowskie źródła związane z kultem św. Otylii Fot. Nadwiślańskie klimaty, Ewa Liwińska, III miejsce w konkursie fotograficznym Wyjątkowe miejsca w moim powiecie (2007) Fot. Rezerwat Szczeckie Doły (Nadleśnictwo Gościeradów) w listopadzie, Katarzyna Huńka, praca na konkurs fotograficzny Mapa powiatu kraśnickiego, rys. Jan Jerzy Posuniak & Grażyna Dobromilska

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Katalogwystawców IMiędzynarodowych TargówTurystycznychiWędkarskich POLSKA

Katalogwystawców IMiędzynarodowych TargówTurystycznychiWędkarskich POLSKA Katalogwystawców IMiędzynarodowych TargówTurystycznychiWędkarskich napograniczuexposejny2012 POLSKA MiędzynarodoweTargiTurystyczneiWędkarskiena PograniczuExpoSejnyrozwijają się wyjątkowodynamicznie. Zakończonesukcesemfrekwencyjnymiorganizacyjnym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie

Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie Powiat Koniński na Międzynarodowych Targach w Łodzi i Berlinie Ziemia Konińska jest szczególnym miejscem, o korzystnych warunkach klimatycznych i wyjątkowych walorach przyrodniczo - krajobrazowych. O jej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów

Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów 1 2 Załącznik Nr 3 Harmonogram prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Data 17.04.2007 Rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Pogórza Kaczawskiego

Pogórza Kaczawskiego Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Pogórza Kaczawskiego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7523293 fax +4875 7522794 e-mail: fd@karr.pl,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo