RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ"

Transkrypt

1 ANALIZA DYNAMICZNA YNKU Y INWESTYCYJNYCH W OKU 2009 (CZ ( CZ.. 1) DLA INWESTYCJI OD 1 OKU DO 10 LAT PO AZ PIEWSZY W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKU OAZ INFLACJI! Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora, opinie i materiały dostępne na prowadzonych blogach nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów ozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia / fundusz są właściwe dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. aporty portalu wykonane są w oparciu o dane źródłowe (wyceny funduszy), zakupione od niezależnych i profesjonalnych dostawców. Wszystkie obliczenia wykonano z należytą starannością. Zostały one wielokrotnie sprawdzone. WWW. BLOG. SKUTECZNE DECYZJE NA YNKU Y INWESTYCYJNYCH Firma Opiekun Inwestora otrzymała tytuł Innowacja oku Kapituła konkursu (Ministerstwo ozwoju egionalnego i Centrum Innowacji FIE) przyznała ten tytuł za 1 :system analizy funduszy dopasowany do indywidualnego profilu inwestora oraz system indywidualnych powiadomień, analiz i raportów 1

2 ANALIZA YNKU Y INWESTYCYJNYCH Analiza rynku funduszy inwestycyjnych za rok 2009 ma za zadanie pokazać pełen obraz rynku funduszy inwestycyjnych, zależności między poszczególnymi grupami funduszy oraz porównać fundusze według inwestycji trwających od 1 do 10 lat. ANALIZA DYNAMICZNA aport portalu Opiekun Inwestora prezentuje rok 2009 w ujęciu dynamicznym. Przyjęto, iż w rzeczywistości inwestorzy nie dokonywali sprzedaży funduszy akurat w dniu Nie czekali na koniec roku aby wypłacić zainwestowane pieniądze. Swoje, rozpoczęte wcześniej, inwestycje mogli kończyć przykładowo 10 grudnia, 15 września, 22 maja, 6 lutego czy choćby 5 stycznia. Dlatego w analizie uwzględniono wszystkie możliwe dni roku 2009, w których w rzeczywistości możliwe było zakończenie inwestycji. aport pokazuje wyłącznie analizę rzeczywistych inwestycji, które mogły zaistnieć w praktyce. A przykładowo 1-go stycznia 2009 nie można było zainwestować w fundusze. W ten sposób uzyskano przekrojowy przegląd całego rynku, oraz całego roku 2009 pokazując jakie wyniki uzyskiwali inwestujący w poszczególne grupy funduszy. YNKU ZAMIAST ANKINGU NAJLEPSZYCH Y Nie można wskazać jednego zestawienia (rankingu) funduszy, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno dla inwestujących ostrożnie, rozważnie czy też agresywnie. Jedną z istotnych cech każdego z tych profili jest gotowość do podejmowania ryzyka. W każdej grupie funduszy (także wśród akcyjnych) można wskazać fundusze lepsze dla inwestujących agresywnie (dają szansę na duży zysk, ale także często możliwość poniesienia dużej straty) oraz te bardziej odpowiednie dla inwestujących ostrożnie (dają możliwość niższego zysku). Taki wybór możliwy jest dopiero przy ujęciu dynamicznym - dzięki któremu można zaprezentować potencjał zysków/ strat funduszy w określonym okresie czasu. O ile patrząc na wynik funduszu za ostatnich 10 lat (sprawdzany akurat w dniu 31.12) praktycznie nic nie można powiedzieć na temat możliwości takiego funduszu. Czy wynik ten to najlepsza z dotychczasowych 10 letnich inwestycji? A może ta najgorsza? A może ta bardziej zbliżona do przeciętnej? Analiza dynamiczna całkowicie eliminuje takie najbardziej udane dni oraz te największe wpadki pokazując (oprócz wyniku najlepszego i najgorszego) przede wszystkim te przeciętne. aport pokazuje jakie możliwości zysków/ strat dla poszczególnych okresów inwestycji można było uzyskać, gdyby inwestycje kończyć w dowolnym dniu roku Pokazano potencjał zysków dla poszczególnych grup funduszy: pieniężnych, obligacji, mieszanych oraz akcji, dodatkowo jako komentarz prezentując te najlepsze i najgorsze fundusze w każdej z grup. ÓŻNE E DLA ÓŻNYCH INWESTOÓW Wyniki Najlepszej inwestycji funduszu oraz najgorszej inwestycji pokazują jakie były możliwości zysków strat w badanym okresie. Aby określić uśredniony wynik inwestycji przyjęto wynik analizy dla inwestora rozważnego, który jest odpowiednikiem mediany w prezentowanej analizie. Mediana prezentuje bardzo praktyczną informację. Przykładowo: Dla inwestycji 10 letniej w fundusze akcyjne (bez uwzględnienia podatku oraz inflacji) inwestorzy w połowie przypadków uzyskali wynik lepszy niż 8% rocznie. Druga połowa to jednak wynik mniejszy niż 8% rocznie. ozszerzając interpretację wykresów można dodać: Dla inwestycji 10 letniej w fundusze akcyjne (bez uwzględnienia podatku oraz inflacji) połowa inwestorów uzyskała wynik lepszy niż 8% rocznie (ale nigdy nie więcej niż 15,7% rocznie) Druga połowa uzyskała wynik mniejszy niż 8% rocznie, przy czym największy pechowiec stracił 0,4% rocznie (czyli 3,6% straty w 10 lat) 2. 2 Fundusz Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico sub. Akcji w okresie do Opiekun Inwestora strona: 2

3 K TO ANALIZA STATEGII KUP I TZYMAJ ZYMAJ Prezentowane w raporcie wyniki poszczególnych funduszy zakładają brak zmian funduszu (konwersji) w trakcie trwania inwestycji. Przyjęto, iż inwestor na końcu okresu inwestycji wypłacał zainwestowane pieniądze gdy upłynął okres inwestycji nie czekając na ewentualne odrabianie strat. Wyniki przedstawione w raporcie potwierdzają jak nieskuteczną, a przede wszystkim ryzykowną metodą jest stosowanie metody Kup i Trzymaj. Dobitnie prezentują to wyniki inwestycji trzy-, pięcio- czy też 10 letnich. Jedynie inwestorzy mający najwięcej szczęścia (wybór najlepszego funduszu oraz wybór najlepszej możliwej daty do zainwestowania) mogli zarobić kilkanaście procent średniorocznie, podczas gdy w wielu przypadkach taka inwestycja kończyła się stratą. yzyko takiego podejścia do inwestowania widoczne jest w dużej rozpiętości możliwych do uzyskania wyników. W funduszach akcyjnych w okresie np. 10 lat można było zarabiać kilkanaście procent rocznie, ale też stracić. Boleśnie przekonali się o tym inwestorzy o naturze ostrożnej, którzy zostali skuszeni obietnicami wysokich zysków i w roku 2007 zainwestowali sporą część portfela właśnie w fundusze akcji. Jeżeli do tego nie monitorowali stanu swojego portfela to dalszy scenariusz mógł być podobny do historii hipotetycznego pana Karola, którą opisano w artykule dostępnym pod adresem: CZYM JEST INWESTYCJA? Inwestycja to świadome działanie inwestora polegające na ulokowaniu środków pieniężnych w wybranym funduszu (narzędzie inwestycyjne) na określony okres (czas inwestycji) w określonym dniu (data będąca początkiem inwestycji). Inwestycja, która została już zakończona charakteryzuje się datą końca inwestycji (czyli kiedy wypłacono środki pieniężne) oraz wynikiem (w stosunku procentowym do wartości początkowej wpłaty). Przykładowe inwestycje roczne (52 tygodnie) wyglądały następująco: DWS Polska Top 25 Małych Spółek - najgorsza inwestycja została rozpoczęta dnia a zakończona uzyskała wynik -68,2%. DWS Polska Top 25 Małych Spółek - najlepsza inwestycja została rozpoczęta dnia a zakończona uzyskała wynik 30,6%. Aviva Investors Małych Spółek - najgorsza inwestycja została rozpoczęta dnia a zakończona uzyskała wynik -25,6%. Aviva Investors Małych Spółek - najlepsza inwestycja została rozpoczęta dnia a zakończona uzyskała wynik 85,7%. Jak widać dla każdego funduszu możliwe było zakończenie inwestycji w 2009 w różnych dniach. I za każdym razem uzyskany wynik był inny. Powyższy przykład pokazuje dwa fundusze - według rankingu najlepszy i najgorszy dla inwestycji 1-rocznej. Nikt z inwestorów, którzy w roku 2008 wybrali fundusz DWS Top 25 Małych Spółek nie zarobił więcej niż 30,6%, a zdarzały się straty na poziomie prawie 70%. W tym samym okresie żaden z inwestorów, którzy wybrali fundusz Małych Spółek AVIVA nie stracił więcej niż 25,6%. A zyski, które można było uzyskać to nawet 85%. Każdy z tych wyników to odosobniony przypadek, jeden z 252. Dopiero analiza dynamiczna pozwala ocenić jak poszczególne fundusze wypadły w porównaniu z innymi. SKĄD LICZBA 252? 252? Aby analiza jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości, pod uwagę brane były wyłącznie rzeczywiste inwestycje czyli takie, które mogły zaistnieć w praktyce. Tym samym nie uwzględniamy inwestycji, które np. zakładały sprzedaż funduszy inwestycyjnych 1 maja, lub w niedzielę (dni bez wycen). W przypadku większości funduszy inwestycyjnych, ich notowania pokrywają się z harmonogramem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. A takich notowań w 2009 roku było 252. Opiekun Inwestora strona: 3

4 ANKING YNKU Y Podstawowe założenia analizy rynku funduszy za rok 2009: w raporcie uwzględniono wszystkie możliwe przypadki, w których inwestorzy kończyli swoje inwestycje (umarzali jednostki funduszy inwestycyjnych) przez cały okres 2009 roku, takich dni w roku 2009 było 252 (dni robocze minus 9 dodatkowych dni wolnych, w których nie były obliczane notowania funduszy inwestycyjnych), dla każdego z badanych funduszy w każdym z takich dni zakańczano rzeczywiste, rozpoczęte w przeszłości inwestycje. Przy czym inwestycje trwały 1,2,3,5,10 lat, analiza obejmuje wyłącznie fundusze krajowych TFI inwestujące na rynku polskim, dla każdego z badanych okresów (i dla każdego funduszu) obliczono wynik, który dany fundusz przekroczył w połowie z badanych inwestycji. Przykładowo dla Funduszu A obliczony wynik dla inwestycji rocznej to +3,5% - co oznacza, że na 252 badanych dni (w których zakańczano inwestycje) w połowie przypadków (126 razy) fundusz uzyskał wynik roczny lepszy niż 3,5%, inwestycje trwały zawsze wielokrotność tygodnia. Dlatego inwestycja roczna oznacza inwestycję dla okresu 52 tygodni - czyli 364 dni (a dla 10 lat jest to 3640 dni - czyli o kilkanaście dni mniej niż kalendarzowe 10 lat). Co uzyskujemy mając do dyspozycji 252 wyniki 3 letnich inwestycji dla jednego wybranego funduszu? Bardzo dużo. Możemy określić: jaki był najgorszy z takich 3 letnich wyników i dokładnie wskazać kiedy to nastąpiło, uzyskujemy w ten sposób czytelną informację: wszystkie wyniki były lepsze od tej najgorszej wartości, wynik taki wystąpił jeden raz na około 250 przypadków (szansa wyniosła 0,4%), w podobny sposób możemy określić najlepszy wynik. Możemy wtedy stwierdzić, że dla danego funduszu inwestor nigdy nie uzyskał wyniku lepszego, Tylko, że taka informacja pokazuje jedynie graniczne wyniki dla tego typu inwestycji. A ile przeciętnie można było oczekiwać? Mając listę 252 wyników możemy w prosty sposób obliczyć wartość przeciętną (medianę). Co oznacza ten wynik? Że w połowie inwestycji wynik był lepszy niż np 9,5% a w drugiej połowie gorszy. JEDEN CZYTELNY WSKAŹNIK OCENIAJĄCY GUPĘ Y Do podsumowania wyników z danego okresu stosujemy wspomnianą przed chwilą wartość środkową (medianę). Jest to prosty w interpretacji wskaźnik równy wartości, od której połowa inwestycji miała wyniki gorsze a połowa lepsze. Można powiedzieć, że inwestor inwestujący jeden raz w dany fundusz miał 50% szans osiągnięcia wyniku lepszego i 50% szans, że wynik będzie gorszy od wartości środkowej. ZWYCIĘZCA U Nie ma jednego zwycięzcy. Zwycięzców w raporcie mamy wielu zależnie od okresu inwestycji oraz typu narzędzia inwestycyjnego. Dla każdego okresu inwestycji prezentujemy wynik wartości środkowej (mediany) dla pojedynczego najlepszego i najgorszego funduszu. Fundusze Inwestycyjne, które okazały się najlepsze w poszczególnych okresach inwestycji oraz kategoriach naszego rankingu, swój wynik zawdzięczają uzyskiwaniem systematycznie najlepszych wyników nie w jednym dniu (31 grudnia) ale dla inwestycji, które kończyły się w dowolnym dniu w ciągu minionego roku. ozbieżność między oceną najlepszego a najgorszego funduszu pokazuje jak ważnym jest dokonanie odpowiedniej decyzji przy wyborze funduszu. Nawet przy funduszach rynku pieniężnego różnice w końcowym wyniku (szczególnie dla inwestycji krótkoterminowych mogą różnić się o 100%). Opiekun Inwestora strona: 4

5 ZAŁOŻENIA Wykonano analizę dla następujących okresów 3 : 1 rok, 2 lata, 3 lata, 5 lat, 10 lat. Wykresy wyników przedstawiono w dwóch grupach: WYKES WEDŁUG UZYSKANEJ STOPY ZWOTU W BADANYMN OKESIE INWESTYCJI Wykresy prezentują wyniki funduszy w naturalny i najczęściej stosowany sposób poprzez publikację rzeczywistych wyników dla poszczególnych okresów. WYKES WEDŁUG OCZNEJ STOPY ZWOTU (OBLICZONEJ DLA KAŻDEJ Z INWESTYCJI) Aby móc porównać skuteczność inwestycji w poszczególne grupy funduszy inwestycyjnych dla różnych okresów inwestowania przeliczono wszystkie wyniki w taki sposób, aby móc zaprezentować roczną stopę zwrotu. W ten sposób możliwe jest porównanie wyników dla różnych okresów inwestowania. METODA ANALIZ Dla każdego z funduszy inwestycyjnych oraz okresów inwestycji utworzono inwestycje, które inwestor mógł w rzeczywistości przeprowadzić. Każda inwestycja charakteryzuje się następującymi cechami: dotyczy jednego funduszu inwestycyjnego, data końca inwestycji jest datą z przedziału do , data początku inwestycji zależna jest od badanego okresu inwestycji i wynosi dokładnie wielokrotność tygodnia, początek i koniec inwestycji istnieją wyłącznie w dni, w których możliwe było nabycie lub umorzenie jednostek funduszu (zgodnie z harmonogramem wycen każdego z funduszy). W ten sposób dla każdego funduszu (który posiadał odpowiednio długą historię wycen) zbadano 252 inwestycje dla każdego okresu i każda z badanych inwestycji uzyskała dokładny wynik równy procentowej różnicy notowań funduszu z początku i z końca inwestycji. Następnie dla każdego funduszu i dla każdego badanego okresu inwestycji policzono medianę czyli wartość wyniku, którą dany fundusz przekroczył w połowie z badanych przypadków. W oparciu o listę takich wartości wybrano fundusz o najniższym wyniku jako najgorszy fundusz w danym zestawieniu oraz fundusz z wynikiem najlepszym. Aby zobrazować całość badanych grup funduszy dla określonych okresów inwestowania wyliczona została także mediana wyników poszczególnych funduszy. Wartość np. 11% tej mediany oznacza, że połowa badanych w danym raporcie funduszy pozwalała inwestorom w 50% przypadków uzyskać wynik lepszy niż ta wartość (tutaj 11%). 3 Dla celów obliczeń przyjęto, że jeden rok obejmował dokładnie 52 tygodnie (czyli 364 dni). Tym samym okres 10 lat to 3640 czyli ok. półtora tygodnia mniej niż 10 lat kalendarzowych, co przy tak długim okresie nie ma znaczenia dla otrzymanych wyników, natomiast wymagał tego sposób prowadzenia obliczeń dla raportu. Takie założenie niweluje problem lat przestępnych, gdyż każda inwestycja trwa dokładnie tyle samo dni. W podobny sposób oceniane są inwestycje miesięczne, gdzie okres miesiąca jest równy dokładnie 4 tygodniom (28 dni). W ten sposób niwelowany jest problem różnej ilości dni w miesiącu. Przykładowo od do to 28 dni, a od do jest to już 31 dni. Te 3 dni dłużej oznacza jednak różnicę aż 10,7% (3 dni w porównaniu do 28 dni) - co, w przypadku obliczeń opartych o miesiąc kalendarzowy (tak najczęściej publikowane są raporty) nie pozwala na rzetelne porównanie wyników funduszy (np. fundusz, który z marcu zarobił 7%, w rzeczywistości nie miał wyniku lepszego niż fundusz, który w lutym zarobił 6,8%). aport przygotowany przez portal Opiekun Inwestora stosuje analizy oparte o identyczną ilość dni oraz uwzględnia wyłącznie takie dni, w których możliwe było rozpoczęcie lub zakończenie rzeczywistych inwestycji.. Opiekun Inwestora strona: 5

6 WYNIKI Obliczenia prezentują: MEDIANA CZYLI ŚEDNIA OCENA DLA CAŁEJ GUPY Y Podana wartość (np. 8%) oznacza, że połowa badanych funduszy uzyskała ocenę wyższą niż podana tu wartość. Wybierając losowo fundusz z grupy badanych mamy 50% szans, że trafimy na taki, który w połowie przypadków dawał inwestorom zyski większe niż ocena (tutaj: 8%). To najważniejszy parametr w prezentowanym zestawieniu. Określa on rzeczywistą skuteczność inwestowania w daną grupę funduszy. NAJGOSZY I NAJLEPSZY JEDNOAZOWY WYNIK Aby pokazać jakie rozbieżności w poszczególnych wynikach występują w grupie badanych funduszy prezentowany jest najlepszy a także najgorszy jednorazowy wynik. Prawdopodobieństwo uzyskania tego wyniku było znikome. I wynosi 250 razy ilość funduszy, które dla danego okresu inwestycji było badanych 4. NAJGOSZY INWESTYCYJNY W każdej z badanych grup prezentowana jest ocena dla najgorszego funduszu. Podana w ocenie wartość (np. 4%) oznacza, że w połowie badanych przypadków (125 5 ) wynik uzyskany przez inwestora w tym funduszu był gorszy niż ocena (w tym przypadku 4%). NAJLEPSZY INWESTYCYJNY Podana wartość (np. 12%) oznacza, że w połowie badanych przypadków (125) wynik uzyskany przez inwestora w tym funduszu był lepszy niż ocena (w tym przypadku 14%) 6. OPIS ÓW aporty podzielono na dwie grupy: Y WEDŁUG TYPU U Y WEDŁUG CZASU TWANIA INWESTYCJI Dla każdego typu funduszu przygotowano raport prezentujący wyniki dla różnych okresów inwestycji. Zaprezentowane zostały 4 raporty: funduszy inwestycyjnych pieniężnych, funduszy inwestycyjnych obligacji, funduszy inwestycyjnych mieszanych, funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Dla każdego z badanych okresów inwestycji przygotowano raport prezentujący wyniki dla poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych. Zaprezentowanych zostało 5 raportów: raport dla inwestycji rocznej, raport inwestycji dwuletniej, raport dla inwestycji trzyletniej, raport dla inwestycji pięcioletniej, raport dla inwestycji dziesięcioletniej. WYŁĄCZENIA Z analizy wyłączony został fundusz obligacji KBC ALFA SFIO. Fundusz ten dnia zanotował jednorazowy wzrost wyceny jednostki uczestnictwa o 41,1%. Przyczyny takiej nagłej zmiany (w całym roku 2008 do tego dnia fundusz zarobił jedynie 5,7%) firma KBC nie ujawniła w odpowiedzi na nasze zapytanie, stąd decyzja o wyłączeniu funduszu z raportu. Drugim przypadkiem jest fundusz DWS Płynna Lokata US, który dnia zanotował stratę 12%. 4 przykładowo dla inwestycji rocznej badanych było 171 funduszy inwestycyjnych w 252 różnych dni. Szansa na uzyskanie najlepszego wyniku (lub najgorszego) wynosi 1:43092 = 0,0023%. 5 rok 2009 zawierał 252 dni, w których możliwe było dokonanie transakcji umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych (sprzedaży czyli zakończenia inwestycji rozpoczętej w przeszłości) 6 ocena działa też w drugą stronę: dokładnie w połowie przypadków wynik był gorszy niż ocena Opiekun Inwestora strona: 6

7 DANE DO OBLICZEŃ Analizie poddano łącznie 171 funduszy inwestycyjnych otwartych, dla których historia notowań obejmowała minimum 1 rok i choć jedna wycena przypadała na dowolną datę w 2009 roku. Badanie ograniczono wyłącznie do funduszy otwartych rynku polskiego. Łącznie całość badania (dostępne w kilku osobnych raportach) obejmowało ponad 300 tysięcy wirtualnych inwestycji na rynku funduszy. Dokładne ilości funduszy inwestycyjnych, które poddano analizie zawiera poniższe zestawienie: INWESTYCJA 1 OCZNA Analizie poddano 171 funduszy inwestycyjnych. W tym: 26 funduszy rynku pieniężnego, 34 funduszy obligacji, 61 funduszy mieszanych, 50 funduszy rynku akcji. INWESTYCJA 3 LETNIA Analizie poddano 129 funduszy inwestycyjnych W tym: 22 fundusze rynku pieniężnego, 29 funduszy obligacji, 47 funduszy mieszanych, 31 funduszy rynku akcji. INWESTYCJA 2-LETNIA Analizie poddano 160 funduszy inwestycyjnych. W tym: 23 fundusze rynku pieniężnego, 32 funduszy obligacji, 60 funduszy mieszanych, 45 funduszy rynku akcji. INWESTYCJA 5 LETNIA Analizie poddano 89 funduszy inwestycyjnych. W tym: 15 funduszy rynku pieniężnego, 23 fundusze obligacji, 32 fundusze mieszane, 19 funduszy rynku akcji. INWESTYCJA 10 LETNIA Analizie poddano 40 funduszy inwestycyjnych. W tym: 5 funduszy rynku pieniężnego, 11 funduszy obligacji, 13 funduszy mieszanych, 11 funduszy rynku akcji. PODATEK I INFLACJA Wyniki funduszy inwestycyjnych, dostępne w raportach i zestawieniach prezentują wyniki brutto. W rzeczywistości do kieszeni inwestora trafia kwota pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych. Dodatkowo, szczególnie dla inwestycji w długim okresie, znaczącą rolę zaczyna odgrywać inflacja. Z tego powodu publikujemy wyniki z uwzględnieniem podatku oraz inflacji. PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Obowiązuje w Polsce od stycznia roku Mimo, iż inwestycje przed tą datą nie będą objęte podatkiem, postanowiliśmy w raporcie go uwzględnić także dla inwestycji 10 letniej. INFLACJA Średnioroczna inflacja w ostatnich 10 latach (liczona na koniec roku 2009 wynosi 3,2%) nie odbiega od poziomu inflacji z roku 2009 (3,5%). Postanowiliśmy uwzględnić ją w wynikach inwestycji, gdyż ma znaczący wpływ na rzeczywisty zysk z zainwestowanych pieniędzy. Wszelkie dane dotyczące inflacji obliczone są na podstawie najnowszych danych GUS dostępnych na stronie: Wyniki inflacji za 10 lat obejmują już nowy sposób obliczania inflacji - według metody COICOP (klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu), która obowiązuje w Polsce od stycznia roku 1999 (czyli od początku prezentowanej analizy rynku funduszy). Opiekun Inwestora strona: 7

8 : E INWESTYCYJNE INWESTYCJA OCZNA ZECZYWISTE WYNIKI Y

9 KOMENTAZ OPIEKUNA INWESTOA Dla inwestycji rocznych wśród funduszy pieniężnych pojawiła się strata. Sytuacja dotyczy kilku funduszy. Przykładowo Skarbiec Gotówkowy, który w maju 2009 roku stracił w jeden dzień ponad 4% wartości jednostki uczestnictwa. Oprócz funduszu DWS (wyłączonego z raportu) był to jeden z kilku przypadków dużej straty funduszu w ciągu jednego dnia. Sytuacja wiąże się z możliwością inwestowania funduszu także w obligacje komercyjne ze wszystkimi tego konsekwencjami. Warto zauważyć, iż wynik rocznej inwestycji z uwzględnieniem tej jednorazowej straty pokazuje jak fundusz stopniowo odrabiał tę sytuację. Najgorszy wynik pojedynczej inwestycji uzyskał jednak inny fundusz - fundusz Legg Mason Korporacyjny SFIO. Wyraźnie widać jak wraz ze wzrostem poziomu ryzyka (coraz bardziej ryzykowne rodzaje inwestycji) pogarszały się wyniki najgorszych funduszy oraz przeciętnego wyniku funduszy, jak również najgorszej pojedynczej inwestycji. Jednocześnie zwiększały się możliwości potencjalnych zysków. Fundusze obligacji uzyskiwały często lepsze wyniki niż fundusze pieniężne. Szczególnie wynik najgorszej inwestycji w fundusz obligacji był minimalnie gorszy od najgorszej inwestycji w funduszu pieniężnym dając jednocześnie możliwość dużych zysków. Widać rozpiętość możliwych zysków/ strat funduszy akcyjnych. W tym na różnicę między funduszem, który uzyskał najlepsze oraz najgorsze oceny. Wyniki jednorocznych inwestycji pokazują jak dużo zależy od wyboru właściwego funduszu oraz okresu inwestycji. Przy braku zarządzania funduszami okazuje się, że połowa inwestycji w fundusze akcyjne na jeden rok kończyła się stratą ponad 16% a pokazywane zazwyczaj w reklamach wyniki kilkudziesięcioprocentowe uzyskiwali inwestorzy, którzy mieli po prostu szczęście. Ciekawym przypadkiem jest fundusz ING Selektywny Plus. Ten fundusz, w grupie funduszy mieszanych, uzyskał najlepszy wynik inwestycji (53,4%) ale także najgorszy wynik pojedynczej inwestycji (-59,6%). ZESTAWIENIE NAJGOSZYCH I NAJLEPSZYCH POJEDYNCZYCH WYNIKÓW INWESTYCJI TYP WYNIK BUTTO NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI DWS Polska Top 25 Małych Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek -68,2% -68,2% -69,2% -69,2% od do ING Parasol Selektywny Plus Mieszane polskie pozostałe -59,6% -59,6% -60,9% -60,9% od do Novo FIO Sub. Novo Obligacji Plus Dłużne złotowe uniwersalne -6,2% -6,2% -9,4% -9,4% od do Legg Mason Fundusz Korporacyjny SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne -1,9% -1,9% -5,2% -5,2% od do Aviva Investors Małych Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek 85,7% 85,7% 63,7% 63,7% od do ING Parasol Selektywny Plus Mieszane polskie pozostałe 53,4% 53,4% 38,4% 38,4% od do BPH Obligacji 2 sub. BPH Parasolowy FIO Dłużne złotowe uniwersalne 32,0% 32,0% 21,6% 21,6% od do Idea Premium SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 11,4% 11,4% 5,6% 5,6% od do Powyższa tabela zawiera listę najlepszych i najgorszych pojedynczych inwestycji. Nie jest to lista najlepszych/ najgorszych funduszy w danym okresie. Często wynik najgorszy/ najlepszy mógł być wyjątkowym jednorazowym wynikiem dla funduszu, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał on lepsze wyniki. Podajemy tu także dokładne daty, których dotyczy inwestycja. Opiekun Inwestora strona: 9

10 : E INWESTYCYJNE INWESTYCJA 2-LETNIA ZECZYWISTE WYNIKI Y OCZNA STOPA ZWOTU Opiekun Inwestora strona: 10

11 KOMENTAZ OPIEKUNA INWESTOA W analizie inwestycji dwuletnich widać wyraźnie efekty kryzysu roku żaden inwestor, który zainwestował w fundusze akcyjne w dowolnym dniu roku 2007 po roku nie zakończył inwestycji z zyskiem. Najlepszy wynik uzyskał inwestor, który zainwestował w funduszu SKOK Akcji... na górce w roku Strata to 10,4%. Inwestorzy, którzy inwestowali jeszcze w trakcie wzrostów, w czerwcu 2007 w fundusz DWS Małych Średnich Spółek stracili najwięcej - ponad 70% wpłaconego kapitału. Wśród funduszy mieszanych zdarzały się przypadki, w których inwestorzy zarabiali. Najlepsi nawet 12% rocznie przed opodatkowaniem. Najlepsze wyniki w tym okresie uzyskiwały fundusze obligacji. Zdarzały się także i tutaj inwestycje ze stratą. Ale zdecydowana większość zarabiała lepiej niż pozostałe grupy funduszy. Fundusze pieniężne dawały względne bezpieczeństwo. Po uwzględnieniu inflacji najlepsza 2-letnia inwestycja w fundusz tego typu pozwoliła zarobić po opodatkowaniu 3,6% ponad inflację. A w przypadku najgorszej inwestycji - przynieść średnioroczną stratę na poziomie 2,2%. Widać także bardzo dużą rozpiętość wyników funduszy pieniężnych. Od 2,8% do 18%. Najlepszy wynik funduszu IDEA Premium to efekt m.in. doskonałego roku 2009 dla tego funduszu (zysk 11%). ZESTAWIENIE NAJGOSZYCH I NAJLEPSZYCH POJEDYNCZYCH WYNIKÓW INWESTYCJI TYP WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE DWS Polska Top 25 Małych Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek -75,1% -50,1% -76,7% -51,7% od do ING Parasol Selektywny Plus Mieszane polskie pozostałe -65,4% -41,2% -67,7% -43,1% od do Novo Obligacji Plus Dłużne złotowe uniwersalne -7,0% -3,6% -13,0% -6,7% od do Legg Mason Fundusz Korporacyjny SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 2,8% 1,4% -4,4% -2,2% od do SKOK Parasol SKOK Akcji Akcji polskich uniwersalne -10,4% -5,3% -16,1% -8,4% od do UniFundusze UniStabilny Wzrost Stabilnego wzrostu polskie uniwersalne 25,4% 12,0% 12,8% 6,2% od do PKO Obligacji Długoterminowych Dłużne złotowe uniwersalne 34,6% 16,0% 19,8% 9,4% od do Idea Premium SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 18,1% 8,7% 7,3% 3,6% od do Powyższa tabela zawiera listę najlepszych i najgorszych pojedynczych inwestycji. Nie jest to lista najlepszych/ najgorszych funduszy w danym okresie. Często wynik najgorszy/ najlepszy mógł być wyjątkowym jednorazowym wynikiem dla funduszu, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał on lepsze wyniki. Podajemy tu także dokładne daty, których dotyczy inwestycja. Opiekun Inwestora strona: 11

12 : E INWESTYCYJNE INWESTYCJA 3-LETNIA ZECZYWISTE WYNIKI Y OCZNA STOPA ZWOTU Opiekun Inwestora strona: 12

13 KOMENTAZ OPIEKUNA INWESTOA Dla inwestycji 3-letniej mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną do analizy za okres 2-letnich inwestycji. Fundusze akcji i mieszane zostały dotknięte bessą 2008 roku. Część inwestycji w fundusze mieszane i akcyjne przyniosła zyski. Najlepszą 3 letnią inwestycją w fundusz Akcji okazał się fundusz PKO Małych i Średnich spółek. Z wynikiem średniorocznym po opodatkowaniu 2,5% ponad inflację. Patrząc na wyniki brutto funduszy można było przypuszczać, iż w funduszach pieniężnych nie można było stracić. Nominalnie to prawda. Najgorszy fundusz zarobił 2,3% średniorocznie. Natomiast po opodatkowaniu i uwzględnieniu inflacji uzyskujemy realny wynik na poziomie 5% straty w okresie 3 lat. Po uwzględnieniu inflacji oraz podatku najlepszą inwestycją 3 letnią okazała się wpłata pieniędzy na 3 lata w fundusz obligacji długoterminowych PKO. Z wynikiem 5,5% ponad inflację. ZESTAWIENIE NAJGOSZYCH I NAJLEPSZYCH POJEDYNCZYCH WYNIKÓW INWESTYCJI TYP WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Akcji Polskich Akcji polskich uniwersalne -55,1% -23,4% -59,6% -26,1% od do Pioneer Zrównoważony Mieszane polskie uniwersalne -40,8% -16,0% -46,7% -18,9% od do Novo Obligacji Plus Dłużne złotowe uniwersalne -4,7% -1,6% -14,3% -5,0% od do Legg Mason Fundusz Korporacyjny SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 7,1% 2,3% -4,9% -1,7% od do PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek 24,4% 7,6% 7,7% 2,5% od do Idea Parasol Idea Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu polskie uniwersalne 37,6% 11,2% 17,3% 5,5% od do PKO Obligacji Długoterminowych Dłużne złotowe uniwersalne 39,6% 11,8% 18,8% 5,9% od do Idea Premium SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 23,6% 7,3% 7,1% 2,3% od do Powyższa tabela zawiera listę najlepszych i najgorszych pojedynczych inwestycji. Nie jest to lista najlepszych/ najgorszych funduszy w danym okresie. Często wynik najgorszy/ najlepszy mógł być wyjątkowym jednorazowym wynikiem dla funduszu, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał on lepsze wyniki. Podajemy tu także dokładne daty, których dotyczy inwestycja. Opiekun Inwestora strona: 13

14 : E INWESTYCYJNE INWESTYCJA 5-LETNIA ZECZYWISTE WYNIKI Y OCZNA STOPA ZWOTU Opiekun Inwestora strona: 14

15 KOMENTAZ OPIEKUNA INWESTOA Dla długoterminowych inwestycji można zauważyć następujące prawidłowości: Wyniki funduszy obligacji i pieniężnych nie różnią się od siebie w znaczący sposób. Fundusze mieszane i akcji uzyskiwały w przeważającej ilości przypadków wyniki dodatnie. Choć i tutaj inwestorzy mogli ponosić dotkliwe straty, nawet ponad 35%. W porównaniu do analizy inwestycji 3 letniej, 5 letnie inwestowanie w fundusze akcyjne było już o wiele bardziej dochodowe. Dla inwestycji 5 letniej nawet przy wynikach brutto trudno mówić o dobrych zyskach w długim terminie. Co prawda najlepsza taka inwestycja pozwoliła nominalnie zarobić 13%, jednak jedynie połowa inwestorów, którzy wybrali fundusz akcji na inwestycję 5 letnią zarobiła mniej niż 4,8% średniorocznie. Po uwzględnieniu podatku oraz inflacji okazuje się, że połowa inwestorów zarobiła jedynie 1,3% ponad inflację, a najlepsza inwestycja w fundusz akcyjny dała zysk realny na poziomie 8,2%. Fundusze mieszane okazały się być w podsumowaniu lepszą inwestycją niż fundusze akcji. Poza wyjątkowymi sytuacjami straty (maksymalna na poziomie 25%) zdecydowanie częściej inwestorzy kończyli taką inwestycję z zyskiem. ZESTAWIENIE NAJGOSZYCH I NAJLEPSZYCH POJEDYNCZYCH WYNIKÓW INWESTYCJI TYP WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek -37,4% -8,9% -44,8% -11,2% od do Pioneer Zrównoważony Mieszane polskie uniwersalne -25,8% -5,8% -34,6% -8,2% od do Novo Obligacji Plus Dłużne złotowe uniwersalne 7,8% 1,5% -6,3% -1,3% od do DWS Polska Płynna Lokata Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 17,5% 3,3% 0,6% 0,1% od do Legg Mason Akcji Akcji polskich uniwersalne 84,1% 13,0% 48,1% 8,2% od do Idea Parasol Idea Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu polskie uniwersalne 75,1% 11,9% 41,7% 7,2% od do BPH Obligacji 1 Dłużne złotowe uniwersalne 45,4% 7,8% 20,5% 3,8% od do Idea Premium SFIO Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 35,8% 6,3% 13,7% 2,6% od do Powyższa tabela zawiera listę najlepszych i najgorszych pojedynczych inwestycji. Nie jest to lista najlepszych/ najgorszych funduszy w danym okresie. Często wynik najgorszy/ najlepszy mógł być wyjątkowym jednorazowym wynikiem dla funduszu, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał on lepsze wyniki. Podajemy tu także dokładne daty, których dotyczy inwestycja. Opiekun Inwestora strona: 15

16 : E INWESTYCYJNE INWESTYCJA 10-LETNIA ZECZYWISTE WYNIKI Y OCZNA STOPA ZWOTU Opiekun Inwestora strona: 16

17 KOMENTAZ OPIEKUNA INWESTOA Dopiero przy inwestycji 10 letniej można powiedzieć o prawie pewnym zysku nominalnym. Wyjątkowo inwestycja w jeden z funduszy akcyjnych po 10 latach zakończyła się niewielką stratą (3,6%). Pokazuje to jak bardzo ogólnikowym założeniem jest uzyskiwanie pewnych zysków w funduszach akcyjnych w okresie np. 10 lat. Nie potwierdza się także reguła średnich zysków 10% czy też 12% w funduszach akcyjnych. Połowa inwestorów wybierających na 10 lat fundusze akcyjne w tej analizie uzyskała wynik brutto na poziomie 8% średniorocznie. Gdy uwzględnimy podatek i inflację wartość ta spada do poziomu 3,6% ponad inflację. Najlepszy wynik inwestycji 10 letniej w funduszu akcyjnym to 330% w 10 lat Uzyskali go inwestorzy, którzy mieli podwójne szczęście. Wybrali fundusz UniKorona Akcje, oraz najlepszy moment na rozpoczęcie takiej 10-letniej inwestycji (listopad 1999). Wynik średnioroczny z zysku 330% to 15,7%. Natomiast po podliczeniu podatku i uwzględnieniu inflacji udało się zarobić nieco ponad 10% średniorocznie ponad inflację. Fundusze pieniężne oraz obligacji uzyskiwały coraz bardziej zbliżone do siebie wyniki. W przypadku funduszy pieniężnych rozbieżności miedzy najlepszymi i najgorszymi były już minimalne. W tego typu zestawieniu doskonale widać, jak wielu inwestorów, którzy wybrali fundusze akcyjne na 10 lat zarobiła mniej niż inwestorzy w funduszach pieniężnych. Świadczy o tym mediana - w przypadku funduszy pieniężnych połowa inwestorów zarabiała ponad 7,3%. Dla funduszy akcyjnych wartość tego wskaźnika to jedynie 8%. ZESTAWIENIE NAJGOSZYCH I NAJLEPSZYCH POJEDYNCZYCH WYNIKÓW INWESTYCJI TYP WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Akcji Polskich FIO Akcji polskich uniwersalne -3,6% -0,4% -29,4% -3,4% od do Pioneer Zrównoważony FIO Mieszane polskie uniwersalne 14,9% 1,4% -18,0% -2,0% od do DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych Dłużne złotowe uniwersalne 68,1% 5,3% 13,6% 1,3% od do DWS Polska FIO Płynna Lokata Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 88,6% 6,5% 25,7% 2,3% od do UniFundusze FIO sub. UniKorona Akcje Akcji polskich uniwersalne 330,3% 15,7% 169,1% 10,4% od do UniFundusze UniKorona Zrównoważony Mieszane polskie uniwersalne 205,6% 11,8% 95,1% 6,9% od do UniFundusze FIO sub. UniKorona Obligacje Dłużne złotowe uniwersalne 135,5% 8,9% 53,5% 4,4% od do SKABIEC Pieniężny SKABIEC-KASA Gotówkowe i pieniężne uniwersalne 109,3% 7,7% 38,0% 3,3% od do Powyższa tabela zawiera listę najlepszych i najgorszych pojedynczych inwestycji. Nie jest to lista najlepszych/ najgorszych funduszy w danym okresie. Często wynik najgorszy/ najlepszy mógł być wyjątkowym jednorazowym wynikiem dla funduszu, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał on lepsze wyniki. Podajemy tu także dokładne daty, których dotyczy inwestycja. Opiekun Inwestora strona: 17

18 : E PIENIĘŻNE W OKESIE 1 10 LAT OCZNA STOPA ZWOTU (BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU ANI INFLACJI) Opiekun Inwestora strona: 18

19 OCZNA STOPA ZWOTU (UWZGLĘDNIA PODATEK OAZ INFLACJĘ) Opiekun Inwestora strona: 19

20 : E OBLIGACJI W OKESIE 1 10 LAT OCZNA STOPA ZWOTU (BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU ANI INFLACJI) Opiekun Inwestora strona: 20

21 OCZNA STOPA ZWOTU (UWZGLĘDNIA PODATEK OAZ INFLACJĘ) Opiekun Inwestora strona: 21

22 : E MIESZANE W OKESIE 1-10 LAT OCZNA STOPA ZWOTU (BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU ANI INFLACJI) Opiekun Inwestora strona: 22

23 OCZNA STOPA ZWOTU (UWZGLĘDNIA PODATEK OAZ INFLACJĘ) Opiekun Inwestora strona: 23

24 : E AKCJI W OKESIE 1-10 LAT OCZNA STOPA ZWOTU (BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU ANI INFLACJI) Opiekun Inwestora strona: 24

25 OCZNA STOPA ZWOTU (UWZGLĘDNIA PODATEK OAZ INFLACJĘ) Opiekun Inwestora strona: 25

26 A OCENY Y W POTALU OPIEKUN INWESTOA Prezentowany raport prezentuje wyniki obliczeń przekrojowo za cały rok W przypadku ocen funduszy dostępnych w portalu Opiekun Inwestora okres analizy wyników inwestycji z przeszłości jest różny - i wynosi trzykrotność analizowanego okresu. Czyli: dla analizy inwestycji 2-tygodniowych - badanie obejmuje ostatnie 6 tygodni dla analizy inwestycji miesięcznych - badanie obejmuje ostatnie 3 miesiące dla analizy inwestycji 3-miesięcznych - badanie obejmuje ostatnie 9 miesięcy dla analizy inwestycji 6-miesięcznych - badanie obejmuje ostatnie 1,5 roku dla analizy inwestycji rocznych - badanie obejmuje ostatnie 3 lata Jeżeli inwestor zakłada sprawdzanie jakości funduszu raz w miesiącu i ewentualną konwersję na fundusz lepszy portal zaprezentuje analizę inwestycji trwających 1 miesiąc w ostatnich 3 miesiącach. W ten sposób można porównać wyniki różnych funduszy w ostatniej sytuacji rynkowej wybierając ten, który w tym okresie uzyskiwał systematycznie lepsze wyniki od innych funduszy. Informacja o tym, iż dany fundusz kilka lat wcześniej zarobił np. 20% w miesiąc nie jest w dniu dzisiejszym istotna - i nie pomaga w doborze funduszy. PZYKŁADOWA ANALIZA DWÓCH Y OBLIGACJI WYNIKI Y ZA 3 MIESIĄCE W dniu dwa wybrane fundusze uzyskały następujące wyniki: PKO/CS Papierów Dłużnych Plus wynik za 3 miesiące = -0,1% Pioneer Obligacji Plus FIO wynik za 3 miesiące = +0,9% OCENY POTALU Oceny wskazywały jednak zdecydowanie na fundusz PKO jako fundusz lepszy: Poniższy rysunek pokazuje w postaci wykresu wygląd przykładowej analizy inwestycji 3 miesięcznych w dwa fundusze obligacji: Warto zauważyć, iż fundusz Pioneer akurat pod koniec lutego 2009 (początek inwestycji, która zakończyła się z wynikiem +0,9%) uzyskał lepszy wynik (dla jednorazowej inwestycji sprawdzanej akurat dnia ). Wykres potwierdza, iż fundusz PKO uzyskiwał systematycznie lepsze wyniki w całym badanym okresie w przeszłości. I były to wyniki znacznie lepsze. Więcej o ocenach funduszy w portalu można uzyskać więcej informacji na tych stronach: blog.opiekuninwestora.pl/index.php/wynik-za-poprzedni-miesiac-pomysl-zanim-podejmiesz-decyzje/ blog.opiekuninwestora.pl/index.php/ktory-fundusz-wybrac-czyli-oceny-portalu-opiekun-inwestora-w-praktyce/ oraz w szczegółowym raporcie dostępnym tutaj:

27 5-CIU Y (5 NAJLEPSZYCH/ NAJGOSZYCH INWESTYCJI) Poniższe zestawienie nie prezentuje najlepszych czy też najgorszych funduszy według ocen portalu Opiekun Inwestora. Poniższe zestawienie zawiera pięć najlepszych oraz pięć najgorszych pojedynczych inwestycji w poszczególne grupy funduszy w różnych okresach. Zestawienie pokazuje jak różne wyniki można było uzyskać inwestując na rynku funduszy. Aby uzyskać jedne z lepszych wyników dla inwestycji trwających określony czas nie wystarczyło wybrać odpowiedniego funduszu. Konieczne było także wybrać najlepszy możliwy do zainwestowania moment. Przykładem może być tutaj fundusz ING Selektywny Plus. Ten fundusz, w grupie funduszy mieszanych, uzyskał najlepszy wynik inwestycji dla inwestycji rocznej (53,4%) ale także najgorszy wynik pojedynczej rocznej inwestycji (-59,6%). Fundusz, który uzyskał jeden z najlepszych wyników w poniższych zestawieniach nie może jednak być automatycznie uznany za jeden z gorszych lub lepszych funduszy. Możliwa była sytuacja, w której taki fundusz uzyskał wyjątkowo zły wynik w jednym lub kilku przypadkach, podczas gdy zazwyczaj uzyskiwał doskonałe wyniki - lepsze od innych funduszy w swojej grupie. 5-CIU Y: AKCJI (5 NAJLEPSZYCH/ NAJGOSZYCH INWESTYCJI) E AKCJI: OKES INWESTYCJI: 1 OK WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM BADANY OKES INWESTYCJI WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE DWS Polska Top 25 Małych Spółek -68,2% -68,2% -69,2% -69,2% od do Pioneer Śr. Spółek ynku Polskiego -63,6% -63,6% -64,9% -64,9% od do KBC VIP Portfel Akcji Śr. Spółek -63,6% -63,6% -64,8% -64,8% od do Pioneer Małych i Średnich Spółek -63,5% -63,5% -64,7% -64,7% od do Amplico Małych i Średnich Spółek -58,9% -58,9% -60,3% -60,3% od do QUECUS Agresywny 65,8% 65,8% 48,1% 48,1% od do Novo Akcji 65,9% 65,9% 48,2% 48,2% od do Arka BZ WBK Akcji 67,8% 67,8% 49,7% 49,7% od do Aviva Investors Nowych Spółek 79,2% 79,2% 58,6% 58,6% od do Aviva Investors Małych Spółek 85,7% 85,7% 63,7% 63,7% od do Opiekun Inwestora strona: 28

28 E AKCJI: OKES INWESTYCJI: 2 LATA WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE DWS Top 25 Małych Spółek -75,1% -50,1% -76,7% -51,7% od do Pioneer Śr. Spółek ynku Polskiego -72,7% -47,8% -74,5% -49,5% od do Pioneer Małych i Średnich Spółek -71,9% -46,9% -73,7% -48,7% od do BPH Akcji Dynamicznych Spółek -68,1% -43,5% -70,1% -45,4% od do Amplico Małych i Średnich Spółek -67,9% -43,3% -70,0% -45,2% od do SKABIEC Akcji -21,0% -11,1% -26,1% -14,0% od do Allianz Akcji -20,6% -10,9% -25,7% -13,8% od do UniKorona Akcje -17,9% -9,4% -23,2% -12,4% od do Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -15,2% -7,9% -20,7% -10,9% od do SKOK Akcji -10,4% -5,3% -16,1% -8,4% od do E AKCJI: OKES INWESTYCJI: 3 LATA WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Akcji Polskich -55,1% -23,4% -59,6% -26,1% od do DWS Top 25 Małych Spółek -54,9% -23,3% -59,4% -26,0% od do KBC Portfel VIP Akcyjny SFIO -54,9% -23,3% -59,4% -26,0% od do Pioneer Małych i Średnich Spółek -53,5% -22,5% -58,2% -25,2% od do PKO Akcji -52,5% -22,0% -57,3% -24,7% od do ING SFIO Akcji 2-1,6% -0,5% -11,5% -4,0% od do Noble Fund Akcji 1,9% 0,6% -8,7% -3,0% od do Idea Akcji 3,5% 1,2% -7,5% -2,6% od do Legg Mason Akcji 11,6% 3,7% -1,6% -0,5% od do PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 24,4% 7,6% 7,7% 2,5% od do Opiekun Inwestora strona: 29

29 E AKCJI: OKES INWESTYCJI: 5 LAT WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE DWS Top 25 Małych Spółek -37,4% -8,9% -44,8% -11,2% od do Pioneer Akcji Polskich -36,6% -8,7% -44,2% -11,0% od do PKO Akcji -28,3% -6,4% -36,8% -8,8% od do DWS Akcji -21,3% -4,7% -30,6% -7,1% od do Novo FIO Sub. Novo Akcji -18,6% -4,0% -28,2% -6,4% od do ING SFIO Akcji 2 61,9% 10,1% 32,3% 5,8% od do UniKorona Akcje 63,7% 10,4% 33,6% 6,0% od do SKABIEC Akcji 67,7% 10,9% 36,4% 6,4% od do Arka Akcji 79,5% 12,4% 44,9% 7,7% od do Legg Mason Akcji 84,1% 13,0% 48,1% 8,2% od do E AKCJI: OKES INWESTYCJI: 10 LAT WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Akcji Polskich -3,6% -0,4% -29,4% -3,4% od do PKO Akcji 17,7% 1,6% -16,3% -1,8% od do Novo Akcji 24,6% 2,2% -12,2% -1,3% od do DWS Akcji 40,6% 3,5% -2,7% -0,3% od do PZU Akcji KAKOWIAK 65,3% 5,2% 11,9% 1,1% od do Legg Mason Akcji 199,6% 11,6% 91,6% 6,7% od do BPH Akcji 220,3% 12,3% 103,8% 7,4% od do SKABIEC Akcji 261,8% 13,7% 128,4% 8,6% od do Arka Akcji 284,4% 14,4% 141,8% 9,2% od do UniKorona Akcje 330,3% 15,7% 169,1% 10,4% od do Opiekun Inwestora strona: 30

30 5-CIU Y: MIESZANE (5 NAJLEPSZYCH/ NAJGOSZYCH INWESTYCJI) E MIESZANE: OKES INWESTYCJI: 1 OK WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE ING Selektywny Plus -59,6% -59,6% -60,9% -60,9% od do KBC Beta SFIO -42,8% -42,8% -44,8% -44,8% od do Pioneer Zrównoważony -42,2% -42,2% -44,1% -44,1% od do Lukas Dynamiczny Polski -41,8% -41,8% -43,8% -43,8% od do Arka Zrównoważony -41,2% -41,2% -43,2% -43,2% od do Arka Zrównoważony 45,2% 45,2% 32,0% 32,0% od do KBC Beta SFIO 45,5% 45,5% 32,2% 32,2% od do Lukas Dynamiczny Polski 51,0% 51,0% 36,5% 36,5% od do Pioneer Aktywnej Alokacji 51,5% 51,5% 37,0% 37,0% od do ING Selektywny Plus 53,4% 53,4% 38,4% 38,4% od do E MIESZANE: OKES INWESTYCJI: 2 LATA WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE ING Selektywny Plus -65,4% -41,2% -67,7% -43,1% od do KBC Beta SFIO -49,7% -29,1% -52,9% -31,4% od do Pioneer Zrównoważony -49,0% -28,6% -52,3% -30,9% od do Arka Zrównoważony -45,6% -26,2% -49,1% -28,6% od do Lukas Dynamiczny Polski -44,4% -25,4% -48,0% -27,9% od do UniFundusze UniStoProcent Bis 8,2% 4,0% -0,2% -0,1% od do SKABIEC-OCHONY KAPITAŁU 17,1% 8,2% 6,5% 3,2% od do Idea Protect 22,3% 10,6% 10,4% 5,1% od do Idea Stabilnego Wzrostu 24,3% 11,5% 12,0% 5,8% od do UniFundusze UniStabilny Wzrost 25,4% 12,0% 12,8% 6,2% od do Opiekun Inwestora strona: 31

31 E MIESZANE: OKES INWESTYCJI: 3 LATA WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Zrównoważony -40,8% -16,0% -46,7% -18,9% od do ING Selektywny Plus -40,7% -16,0% -46,7% -18,9% od do KBC Beta SFIO -37,5% -14,5% -43,8% -17,5% od do PKO Zrównoważony -31,6% -11,9% -38,5% -15,0% od do Arka Zrównoważony -30,7% -11,5% -37,7% -14,6% od do UniFundusze AktywnaAlokacja(95%) 16,1% 5,1% 1,7% 0,6% od do UniFundusze UniStoProcent Bis 16,2% 5,1% 1,8% 0,6% od do Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 16,4% 5,2% 1,9% 0,6% od do Legg Mason Senior SFIO 17,2% 5,4% 2,5% 0,8% od do Idea Stabilnego Wzrostu 37,6% 11,2% 17,3% 5,5% od do E MIESZANE: OKES INWESTYCJI: 5 LAT WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Zrównoważony -25,8% -5,8% -34,6% -8,2% od do KBC Beta SFIO -12,4% -2,6% -22,8% -5,0% od do PKO Zrównoważony -11,1% -2,3% -21,6% -4,8% od do KBC Aktywny -10,1% -2,1% -20,8% -4,6% od do Millennium Zrównoważony -8,3% -1,7% -19,2% -4,2% od do SFIO Telekomunikacji Polskiej 48,6% 8,2% 22,8% 4,2% od do Lukas Stabilnego Wzrostu 50,4% 8,5% 24,1% 4,4% od do Arka Stabilnego Wzrostu 52,7% 8,8% 25,7% 4,7% od do Arka Zrównoważony 59,1% 9,7% 30,3% 5,4% od do Idea Idea Stabilnego Wzrostu 75,1% 11,9% 41,7% 7,2% od do Opiekun Inwestora strona: 32

32 E MIESZANE: OKES INWESTYCJI: 10 LAT WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Pioneer Zrównoważony 14,9% 1,4% -18,0% -2,0% od do PKO Zrównoważony 46,4% 3,9% 0,7% 0,1% od do Novo Zrównoważonego Wzrostu 50,5% 4,2% 3,1% 0,3% od do DWS Polska Zrównoważony 53,5% 4,4% 4,9% 0,5% od do PKO Stabilnego Wzrostu 65,7% 5,2% 12,2% 1,2% od do Legg Mason Senior SFIO 141,7% 9,2% 57,2% 4,6% od do Arka Stabilnego Wzrostu 148,9% 9,5% 61,5% 4,9% od do SKABIEC-III FILA 156,0% 9,9% 65,7% 5,2% od do SKABIEC-WAGA 167,1% 10,3% 72,3% 5,6% od do UniFundusze UniKorona Zrówn. 205,6% 11,8% 95,1% 6,9% od do CIU Y: OBLIGACJI (5 NAJLEPSZYCH/ NAJGOSZYCH INWESTYCJI) E OBLIGACJI: OKES INWESTYCJI: 1 OK WYNIK BUTTO Z INFLACJĄ I PODATKIEM WYNIK OCZNIE WYNIK OCZNIE BADANY OKES INWESTYCJI NAJGOSZE POJEDYNCZE INWESTYCJE Novo Obligacji Plus -6,2% -6,2% -9,4% -9,4% od do Allianz Allianz Obligacji -2,2% -2,2% -5,5% -5,5% od do DWS Dłużnych Papierów Wart. -1,8% -1,8% -5,1% -5,1% od do Amplico Obligacji -0,9% -0,9% -4,3% -4,3% od do Millennium Papierów Dłużnych 0,4% 0,4% -3,0% -3,0% od do Allianz Obligacji 24,8% 24,8% 16,0% 16,0% od do BPH Obligacji 1 26,6% 26,6% 17,4% 17,4% od do PKO Obligacji Długoterminowych 26,7% 26,7% 17,5% 17,5% od do Idea Obligacji Skarbowych 30,6% 30,6% 20,6% 20,6% od do BPH Obligacji 2 32,0% 32,0% 21,6% 21,6% od do Opiekun Inwestora strona: 33

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INWESTYCJI W FUNDUSZE INWESTYCYJNE W ROKU (CZ SYSTEM POWIADOMIEŃ REKOMENDACJE DOPASOWANE DO PROFILU INWESTORA

ANALIZA INWESTYCJI W FUNDUSZE INWESTYCYJNE W ROKU (CZ SYSTEM POWIADOMIEŃ REKOMENDACJE DOPASOWANE DO PROFILU INWESTORA APOT DYNAMICZNA ANALIZA INWESTYCJI W FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OKU 2008 2008 (CZ CZ.2) WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO POFILU INWESTOA

Bardziej szczegółowo

PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH

PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH Wielu inwestorów, którzy wybrali polisy inwestycyjne decyduje się na tzw. portfele

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY

STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY w ww. opi ekuni nw estor a.pl STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY DLA FUNDUSZY AKCJI POLSKICH UNIWERSALNYCH OPIS DZIAŁANIA STRATEGII W PORTALU OPIEKUN INWESTORA Informacje dla korzystających z portalu Opiekun

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny tel.: 0801 00 24 64 (infolinia 9 00-15 00 ) tel.: (61) 670 33 44 (infolinia 9 00-15 00 ) email: pomoc@opiekuninwestora.pl blog : blog.opiekuninwestora.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

OCENY FUNDUSZY. Krok 1. Stosowana przez inwestora strategia wskazuje typ funduszu (np. akcji, obligacji)

OCENY FUNDUSZY. Krok 1. Stosowana przez inwestora strategia wskazuje typ funduszu (np. akcji, obligacji) OCENY FUNDUSZY CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ANALIZ FUNDUSZY W PORTALU OPIEKUN INWESTORA W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE W portalu Opiekun Inwestora udostępniamy dynamiczny model oceny funduszy inwestycyjnych. To

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

Poznań, kwiecień 2011

Poznań, kwiecień 2011 STRATEGIA OPIEKUN ZYSKÓW 10/15 W PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL WYNIKI STRATEGII (1.1.1999 1.1.2011) Poznań, kwiecień 2011 SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG INWESTYCJI W POLISIE INWESTYCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT PORÓWNANIE OPROCENTOWANIA LOKAT BANKOWYCH DO INFLACJI, WYNIKÓW GIEŁDY W WARSZAWIE CZYLI ILE MOŻNA BYŁO ZAROBIĆ BEZ RYZYKA Czy inwestor może zyski z funduszu porównać

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Które fundusze parasolowe radzą sobie najlepiej?

Które fundusze parasolowe radzą sobie najlepiej? Które fundusze parasolowe radzą sobie najlepiej? Płace podatków jest czynnością, którą powszech uznaje się za mało przyjemną. Dlatego jeśli nadarzają się okazje, żeby ich płacić, ewentual odłożyć na późj,

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Informacja o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Informacja o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Poniżej prezentujemy przewidywane całkowite koszty i opłaty ponoszone w usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń, z podziałem

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DARWIN DEFENDER

STRATEGIA DARWIN DEFENDER STRATEGIA DARWIN DEFENDER OPIS, ZASADY DZIAŁANIA Inwestowanie w fundusze powinno być tak proste jak tylko możliwe. Jeżeli szukasz gotowej strategii i nie chcesz, aby wynik Twojej inwestycji zależał od

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2008

Poznań, październik 2008 ANALIZY STATYSTYCZNE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, październik 2008 Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią uniknąć zagrożeń?

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Poznań, kwiecień 2011

Poznań, kwiecień 2011 STRATEGIA OPIEKUN ZYSKÓW 10/15 W PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL WYNIKI STRATEGII (1.1.1999 1.1.2011) Poznań, kwiecień 2011 SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG INWESTYCJI POZA POLISĄ INWESTYCYJNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji?

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Rola funduszy obligacji Materiał opracowany na podstawie danych wg stanu na koniec sierpnia 2011 roku Pod koniec sierpnia 2011 roku środki zgromadzone w funduszach

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY Mówi się, że nie będąc ekspertem nie przewidzimy górek i dołków. A skoro ekspertami nie jesteśmy to musimy pozostawić nasze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010 SKRÓT U FUNDUSZE : CZY NA PEWNO ZARZĄDZANE AKTYWNIE? ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010 (ZZ PORÓWNANIIEM DO WYNIIKÓW STRATEGIIII DARWIIN DEFFENDER) FUNDUSZE MAJĄ W ZAŁOŻENIACH MOŻLIWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo