PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT I. Nazwa i adres zamawiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejowa Ozimek II. Przedmiot zamówienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zawodowych, komputerowych (MS Office) i językowych. Słownik CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Oferowanie kursów językowych Informacje o projekcie: 1. Cel. Wzrost kwalifikacji i umiejętności 51 (K-25, M-26) pracowników firmy HDT Polska sp. z o. o. do końca 2014 poprzez szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zawodowych, komputerowych i językowych. 2. Okres realizacji Miejsce realizacji. Województwo opolskie III. Otwarcie i ocena ofert: A. W dniu r. w siedzibie Zamawiającego, dokonano formalnego otwarcia ofert, które spłynęły w odpowiedzi na Konkurs ofert 1/2013/HDT. Otwarcia ofert dokonała Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) w składzie: - Krystyna Wojczyk, Specjalista ds. projektu; - Kamil Bortniczuk, Właściciel firmy realizującej zadanie Zarządzanie projektem. W odpowiedzi na konkurs ofert 1/2013/HDT, w terminie przewidzianym w dokumentacji

2 konkursowej złożone zostały 4 oferty: 1. Distribution Marketing Group s.c. (Oferta A) 2. Business Progress Magdalena Balcerzak (Oferta B) 3. Orinoko Szkolenia I Doradztwo Beata Kaczor (Oferta C) 4. Business Way Sp. z o.o. (Oferta D) Komisja nie stwierdziła wpłynięcia jakichkolwiek ofert po terminie. B. OCENA FORMALNA W ramach oceny formalnej Komisja sprawdzała kompletność złożonych ofert, spełnienie wymagań określonych w Ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu ofert, oraz poprawność wyliczeń dot. oferowanej ceny. Oferta A: Oferta kompletna, posiadająca wszelkie wymagane załączniki, cena wyliczona w sposób poprawny. Oferta B: Oferta kompletna, posiadająca wszelkie wymagane załączniki, cena wyliczona w sposób błędny. Uwagi: Błędnie wyliczona cena za Szkolenia menedżerskie Cena jednostkowa (za dzień szkoleniowy) pomnożona przez liczbę dni, nie zgadza się z sumą. W tej sytuacji Komisja nie jest w stanie wywnioskować, która cena sumaryczne jest ceną obowiązującą (różnica pomiędzy ceną z oferty, a ceną wyliczoną w sposób poprawny na podstawie zaproponowanych cen za dzień szkoleniowy, to zł.). W związku z powyższym nie można uznać w/w błędu za oczywista omyłkę rachunkową i Komisja podjęła decyzje o zaprzestaniu dalszej oceny tej oferty. Oferta C: Oferta kompletna, posiadająca wszelkie wymagane załączniki, cena wyliczona w sposób poprawny. Uwagi: Stwierdzono niezgodność formularza ofertowego z załącznikiem nr 4. do ogłoszenia (niezachowana numeracja poszczególnych elementów w załączniku punkty 1-6, w ofercie 1-5). Ze względu na kompletność oferty, uznano w/w brak za oczywistą omyłkę pisarską i skierowano ofertę do dalszej oceny.

3 Oferta D: Oferta kompletna, posiadająca wszelkie wymagane załączniki, cena wyliczona w sposób poprawny. Do dalszej oceny skierowano oferty A, C oraz D. C. KRYTERIA OCENY I PRZYZNANA PUNKTACJA: 1. Zawartość ofert - CENA: Oferta A ,00 ( / * 25) = 23,4 pkt. Oferta C ,00 ( / * 25) = 24,4pkt. Oferta D ,00 ( / * 25) = 25pkt. 2. Opis szkoleń i kursów: Oferta A 15 pkt. Oferta C 20 pkt. Oferta D 20 pkt. Uzasadnienie: Oferta A zawiera bardzo dokładny opis szkoleń, ale przygotowany jedynie dla 5 przykładowych tematów. Oferty C i D zawierają opis wszystkich przewidzianych do realizacji w ramach projektu szkoleń, które przygotowane są w bardzo podobnej skali ogólności. 3. Metodyka: Oferta A 5 pkt. Oferta C 8 pkt. Oferta D 8 pkt.

4 Uzasadnienie: W ofercie A opis metodyki zawarty został w tym samym załączniku co Opis szkoleń i kursów. W związku z czym dotyczy jedynie 5 przykładowych szkoleń. Oferta C przedstawia ogólny katalog stosowanych metod oraz opis spodziewanych rezultatów dla wszystkich zaplanowanych do realizacji w ramach projektu szkoleń. Oferta D zawiera najbogatszy opis stosowanych metodyk, są one przypisane do poszczególnych szkoleń, oraz ogólny opis rezultatów. 4. Testy wiedzy: Oferta A 5 pkt. Oferta C 8 pkt. Oferta D 8 pkt. Uzasadnienie: W ofercie A opis Testów wiedzy zawarty został w tym samym załączniku co Opis szkoleń i kursów. W związku z czym dotyczy jedynie 5 przykładowych szkoleń. Oferta C przedstawia katalog możliwych do zastosowania testów wiedzy (różne narzędzia). Brak jednak przykładowych testów oraz przypisania poszczególnych kategorii testów do konkretnych szkoleń (wyjątkiem szkolenia językowe). Oferta D zawiera dokładny opis pre i post testów, wraz z informacją, że będą stosowane we wszystkich szkoleniach. Podano stosowaną punktację wraz z informacją o niezbędnym minimum punktowym. Załączono przykładowy test wielokrotnego wyboru. 5. Komunikacja z zamawiającym: Oferta A 2 pkt. Oferta C 10 pkt. Oferta D 10 pkt. Uzasadnienie: Oferta A zawiera jedynie lakoniczny opis, ograniczający się do podania danych kontaktowych. Oferty C i D zawierają bardzo dokładny opis kanałów komunikacji, wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za poszczególne bloki tematyczne (Oferta C), lub jednej osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony wykonawcy (Oferta D). Obie oferty w sposób wyczerpujący opisują również częstotliwość i narzędzia komunikacji (notatki, raporty, sprawozdania). 6. Materiały edukacyjne: Oferta A 25 pkt.

5 Oferta C 25 pkt. Oferta D 25 pkt. Uzasadnienie: Wszystkie oferty zawierają bardzo wyczerpujące opisy materiałów edukacyjnych dla 5 wskazanych w ogłoszeniu tematów. Wszystkie oferty wyraźnie przekraczają przedstawioną w Ogłoszeniu objętość skryptów (5 stron). Wszystkie oferty zawierają zróżnicowane tematycznie opisy, grafiki, wykresy i scenopisy szkoleń. D. WYNIKI SUMARYCZNE: OFERTA A: 75,4 pkt. OFERTA C: 95,4 pkt. OFERTA D: 96 pkt. W związku z powyższą oceną, zadecydowano o wyborze oferenta: Business Way sp. z o.o. Krystyna Wojczyk //, Kamil Bortniczuk //.. Komisja dokonująca oceny

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa NIP 527-020-99-36 Telefon: 22 54 35 411 Fax: 22 54 35 413 Warszawa, dnia 24.11.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego OPS. 252.14.1.2014 Iłowa, dnia: 20.10.2014r. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego w związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze znak: AZP-2611-41/11. 1Q. nma Warszawa, 19 maja 2014 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 02 luty 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem dotacji przez firmę Faber Consulting Sp. z o.o. na realizację projektu pt.: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo