Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów"

Transkrypt

1 Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr<mu ROK V. SOBOTA, 25 KWIETNIA 1936 NR. 113 NEGUS ZNOWU NA C H II M Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów K a ir, PAT. Prasa egipska donosi, że wolska rasów Kassy i Imru połączono obecnie z gwardią cesarską i nad połączonemi wojskami cesarz sam sprawuje dowództwo. Armia ta liczy około ludzi, przeprawiła się ona przez Nil Błękitny i podąża do Debra Markos. Rasowie Sejum i Ajelu pozostali na tyłach wojsk włoskich w rejonie górnego biegu rzeki Takazze. Ofeezywe Gnzianiego Asmara, PAT. Agencja Stefani donosi z Mogadiscio: na froncie somalijskim armia włoska posuwa się naprzód na szerokim froncie 400 kilometrów. Gen. Graziani obserwuje ten marsz z samolotu lub z samochodu. W czasie ostatnich bombardowań, lotnicy w łoscy zniszczyli składy benzyny w Onarreh i Daggabur. Znów samolot włoski nad Addis-Abebą okrążeniu miasta odleciał szybko, irie wywołując paniki. IMsifczyty zbyt wierzyli w pomoc angielską Asmara, PAT. Agencja Stefani podaje następujące wieści z terenów okupowanych: Fitąurari Mulau, dowódca wojowników z armji Dedźaka Ajelu-Burru, zgłosił uległość wobec wojsk włoskich. Oświadczył on, że wśród wojsk abisyńskich liczono na pomoc zbrojną armji brytyjskiej, przy pomocy której armja abisyńska miała okupować Erytreją wraz z Massauą. Z Gondaru Agencja Stefani donosi: Dedżak Mechachin Teodprus, naczelnik kraju na poł. od jeziora Tana, bratanek Negusa Teodora, który popełnił samobójstwo po klęsce, zadanej mu przez Anglików, zgłosił uległość wobec władz włoskich. Oświadczył on Włochom, że jakoby Anglicy zapewniali Abisyńczy- A d d is A b e b a, PAT. W piątek o godz. 7,30 ukazał się nad Addis ków, iż Włosi nigdy nie dotrą do jeziora Abebą samolot włoski, który po dwukrotnem Tana. zw ycltsk a dla Ablsyńczyfcśw Mim p o d D a e i a n e i w a a S m i e Londyn, Tel. wl. W sprawie ostatnich walk w prowincji Ogaden wydał rząd abisyński komunikat oficjalny, w którym stwierdza, że zmotoryzowane oddziały włoskie wspólnie z wojskami somalijskiemi i libijskiemi wspieranemi przez eskadry lotnicze zaatakowały pozycje abisyriskie pod Daname. W następstwie tego w dniu 14-go bm. wywiązała się niezwykle zaciekła walka, która trwała trzy dni I zakończyła się zupełnem zwycięstwem wojsk abisyńskich, stojących pod dowództwem Dedżasmacza Makonnena 1 Dedżasmacza Abbeby. Pobite wojska włoskie pozostawiły na placu boju kilka tysięcy zabitych i wielką ilość materiału wojennego. Kilka samolotów zostało zestrzelonych. Pierzchające wojska włoskie były ścigane 40 km. Po wznowieniu ataków włoskich oddziały abisyńskie cofnęły się na dawne pozycje pod Daname. Nie chciał uczcić swastyki i z a d a g o wę$si $81i l i Gdańsk, PAT. radowo-socjalistyczne, nie wstał, pomimo kil- Obywatel holenderski, 60-ietei W. Boelsem, kakrotnego wezwania, ze swego miejsca w zamieszkały od 17 lat na terenie Wolnego Mi a- chwili wnoszenia sztandaru ze swastyką, sta, otrzymał o dwładz gdańskich przed paru Wszelkie interwencje Holendra, którego małtygodniami wezwanie do opuszczenia terenu żonka jest obywatelką Gdańska, nie odniosły Gdańska. Przyczyną tego zarządzenia byt fakt, skutku. Wobec tego opuścił on statkiem że Boelsen, będąc zaproszony na zebranie na- Gdańsk, udając się do Hoiandji. Mussolini w dniu rocznicy powstania Rzymu położył kamień węgielny pod nowy gmach rządowy w Rzymie, który wybudowany zostanie w okolicy teatru Marcello przy Via del Mare. 46 milionów M.dla bezrobo ale w... Ameryce Waszyngton, Tel. wt. żąda przyznania dolarów na zasiłki W przedłożonym Kongresowi dodatkowym dla starców i bezrobotnych w bieżącym i przypremimimairzu bundtżefowym prezydent Roosevelt szłym roku budżetowym. Krwawe walki w Indiach między Hindusami a Mahometanami Londyn, Tel. wł. Hindusi spalili dwa meczety, Muzułma- Z Bombaju donoszą, że w Poonie nie zaś cztery świątynie hinduskie, wybuchły poważne rozruchy między Podczas walk 82 osoby odniosły ra- Hindusami a Muzułmanami. ny, w tern 12 bardzo poważne. Rozruchy wybuchły na tle religijnem. Czego nie wolno urzędnikom OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB. «HBrea*<»!& Scz we$!l i w M iszgm H aaii Madryt, PAT. W licznych miejscowościach Hiszpanii doszło znowu do krwawych zajść. W Almeria pewien 16-Ietni młodzieniec zasypał strzałami grupę komunistów, raniąc 2 osoby. Pierwsze strzały w ywołały panikę w tłumie, przechodniów, w związku z czem szereg osób odniósł o- brażenia. Żywioły lewicowe zorganizowały natychmiast manifestację, w czasie której zabity został członek gwardii obywatelskiej. Policja aresztowała wielu zwolenników partyj prawicowych. W Lebrija kilka grup ekstremistów usiłowało podpalić kościół św. Franciszka. Strzelano również do domów prywatnych, a m. in. do lokalu akcji ludowej. W czasie starcia zabity został uderzeniami pałki oficer gwardji cywilnej. W Alloniego górnicy ogłosili strajk, zamykając w biurach kopalni inżynierów, z których jednego jako zakładnika uprowadzono następnie wgłąb kopalni. Górnicy odmawiają powrotu na ziemię, domagając się podwyższenia zarobków. W domu ludowym w Requijo wybuchła bomba, w związku z czem aresztowano 6 osób, w tej liczbie proboszcza, u którego z n a l e z i o n e m a t e r i a ł u n z v h n o h o - we. Berlin Tel. wł. Oficjalny oirgan urzędników niemieckich komunikuje że urzędnikom niemieckim poza służbą nie wolno utrzymywać żadnych stosunków z żydami, ani osobami, nie oieszącemi się bezwzględną prawomyślnością. To samo odnosi się do członków rodzin urzędniczych. Zatarg w magistracie warszawskim Warszawa, Tel. wł. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozważana jest sytuacja na ratuszu warszawskim. Na tle konfliktu, jaki powstał między tymczasowym zarządem miasta stołecznego Warszawy a innemi organami miasta, a przedewszystkiem komisją rewizyjną, mówi się o możliwości padania się obecneso zarzadu stolicy do dymisji.

2 Str. 3 SIEDEM GROSZY* Nr & Spółdzielnia mieszif anlswa w Chorzowie Sobota Dziś: Marka ew- 2 5 Jutro: N* M- P* D. Rady kwietnia Wschód siońca: g. 4 m Zachód: g. 19 m. 16 Długość dnia: g. 14 m. 35 Pod przewodnictwem dyr- Mycińskiego ważnie Polaków. Jak bowiem wiadomo, f& w m m iik e s Ś B s ą s k a Redakcja i administracja? Katowice, ulica S ob iesk iego 11, tel A r e p e r t u a r t e a t r u po l sk ie g o W KATOWICACH: SOBOTA: g. 15,30 W esele" (dis szkół); Pow rót Mamy". NIEDZIELA: g. 11 P oranek muzyczny Kol. Przysp. W ojsk.". WTOREK: g. 20 R igoletto" z Ew ą Turską-B androw - ską. A TEATR POLSKI NA PROWINCJI: CHORZOW: pouiedz., 27 b. m., g. 19 W esele" dla bezrobotnych. CHORZÓW: w torek, 28 b. m., g. 20 Intryga t miłość". A REPERTUAR TEATRU DOMU LUDOWE GO W CHORZOWIE: NIEDZIELA: 26 b. m. g. 20 W ieczór H um oru" w w ykonaniu Kola A m atorów przy Polskim Chórze, par, v. Józefa. WTOREK: 28 b. m g. 20 Intryga! miłość". T ragedia w 5 aktach (9 odsłonach) Schillera. CZWARTEK: 30 b. m g. 20 opera R igoletto" G. Verdi'ego. W rolach głównych: Ew a B androw ska-turska, św iatow ej sławy śpiewaczka doby obecnej, Zygmunt Zalewski, baryton Opery La Scala w Mediolanie, oraz Anatol W roński, tenor Opery W arszawskiej. REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Sonata". Colosseum: N ie zapomnij o m nie". Rialto: Pokusa". Stylowy: C zarny anioł". Union: M azur" (M azurka) I Abisynia w ogniu w ojny". Dębina: Piotruś" i Kochałam go". KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Rapsodia Bałtyk u " i wspaniały nadprogram. B ajka: W yrok śm ierci" oraz 2 nadzwyczajne dodatki dźwiękowe. SZOPIENICE. Helios: Spowodu przebudow y nieczynne. Colosseum: Zbieg z Jaw y". CHORZÓW I. Apollo: Książę W oroncow " i Czarownica". Colosseum: Braterstw o k rw i" 1 Prom enada miłości". Rialto: Zaufałam C i" 1 W szystko dla zwycięzcy". Delta: Księżniczka C zardasza" 1 B rygada śmiałych". Rozy: M azur" i O statnia serenada. MYSŁOWICE. Casino: Miłość w m asce" i Królewska faw oryta. Odeon: Cały Paryż śpiew a". Helios: Tajem nica Sekw any". WLK. HAJDUKI. Śląskie: Kochany łobuz" i Tajem nicza dam a". Rlalto: W yspa skarbów " 1 Paryskie szaleństw a". ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Dziś w wieczór n m nie" 1 B uster Keaton jako re k ru t". Colosseum: A nna K arenina" z Grctą Garbo I Jestem zbiegiem ". KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Rapsodia Bałtyk u " i wspaniały nadprogram. Bajka: Człowiek o 100 m askach" oraz nadzwyczajny nadprogram. SIEMIANOWICE, Apollo: A m fitrion". K am eralne: Nasze słoneczko". PIOTROW ICE. M etropol: W pogoni za szczęściem" Cła z W hisky i dolary. KOCHŁOWICE-RADOSZOWY. Bajka: W esoła wdówka" i nadprogram. NOWA W IEŚ. Sienkiewicz: D odek na froncie I Melodja wielkiego m iasta". Piast: W iedeń, miasto moich m arzeń". SZARLEJ. Apollo: Kochaj tylko m nie" 1 dobry nadprogram. BIELSZOWICE. śląskie: Jego ekscelencja Subjekt" 1 Bunt zw ierząt". TARN. GÓRY. Nowości: Jej ekscelencja babka"«lubliniec. Apollo: Bengali. RUDA ŚL. Apollo: Sprzedany głos" i nadprogram. P iast: Nasze słoneczko" i Salve Regina. MIKOŁÓW. A drja: O statnie dni Pom pei" i nadprogram. PAWŁÓW. Eden: W iosenna parada" 1 W ielkie wydarzenia". RADZIONKÓW. Casino: D odek na froncie" i P rzygody rekrutów ". KNURÓW. Casino: P ep i" i nadprogram, śląskie: M elodie z nad D unaju" i Czerwony 452. CHROPACZÓW. Metropol: W alc miłości" 1 Tajemnica zam kniętego k u fra". CZERWIONKA. Apollo: F lip I F lap" I dodatkow y film. WODZISŁAW. Słońce: Viva V illa" 1 Byli sobie dw aj h u ltaje". RYBNIK. Apollo: Burłak z nad W ołgi" i K to ostatni całuje". Palne: D yktator I Harold Loyd coraz wyżej". Helios: Osaczona" i K apitan K orkoran. CHROPACZÓW. Metropol: Salve Regina" S Nie zapom nij o m nie". BIERTUŁTOWY. Helios: Zew dzikich" 1 Jej czar". RYDUŁTOWY. Polonia: Piekło" 1 Tygodnik P at". Apollo: F o rt Douomont" i ciekawy nadprogram. PSZÓW. Apollo: Miłość dla początkujących" i nadprogram. 0RZEGÓW. Casino: Kwiat H aw ai" i dodatek. RADJO. Sobota, 25 kwietnia 1936 r. Katowice Pieśń poranna i gim nastyka Płyty Płyty Sygnał czasu Dzień lasu pogadanka Zespół Salonowy Chwilka gospodarstwa domowego Płyty Lekcja języka polskiego Pyty O Jaśku, co się z Rokitą założył słuchowisko dla dzieci Koncert Ork. Dętej 1 p. p. Leg. 15.¾) Muzyka lekka Anegdoty o speakerach Koncert Rozgłośni Katowickiej Skrzynka dla dzieci Wiadomości sportow e K w iat Paproci operetka w 3-ch aktach Wesoła Syrena Muzyka taneczna i salonowa. _ e g z a m in y w s tę p n e d o s z k o ły g ó r n ic z e j. E g z a m in w s tę p n y d o P a ń s tw o w e j Szkoły G ó r n ic z e j d la k a n d y d a t ó w, posiadających p r a k t y k ę g ó r n ic z ą, z o s ta ł w y z n a c z o n y n a d z ie ń 2 3 c z e r w c a b r., o g o d z. fl t e j rano p is e m n y, a dnia 24 i 25 bm. o tej samej godzinie egzamin wslnjr.. odbyło_się w Chorzowie walne zebranie kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udział w ze- znajdowało się do niedawna jeszcze w rębrąniu wzięło około 500 członków, prze- kach członków niemieckich, którzy sta- «M S M Zhonlurencli inslmklorów rolniczych w Brzezinach Śląskich Konferencja lustratorów społecznych i instruktorów Przysposobienia Rolniczego, zorganizowana przez Śląską Izbę Rolniczą, odbyła się w Brzezinach Śląskich w dniach 16, 17 i 18 bm. Celem konferencji było dokształcanie pracowników terenowych, pracujących w akcji Przysposobienia Rolniczego młodzieży wiejskiej. Na konferencji w Brzezinach Sl. obecnych było 24 lustratorów społecznych i 7 instruktorów P. R. z terenu Wojew. Śląskiego. Prócz tego obecni byli przedstawiciele Centralnego Komitetu do spraw młodzieży wiejskiej w Warszawie w osobach insp. P. R. z krakowskiej i kieleckiej Izby Rolniczej. Omówione były zagadnienia oświatowe i społeczne wsi, sprawy organizacyjne akcji P. R., oraz odbyło się szereg w y kładów fachowych z dziedziny hodowli zwierząt, ochrony roślin i mleczarstwa. Polskie dziecko - polska szkoła Odezwa Stow, ChrzeSc. Naród. Nauczycielstwa nowili mniejszość w instytucji. Członkom- Polakom działa się wtedy wielka k rzyw da. Obecnie zdołano jednak ten stan rzeczy zmienić i powierzyć kierownictwo Spółdzielni polskim członkom- Na czwartkowem zebraniu nowy zarząd zdał odpowiednie sprawozdanie z dotychczasowej działalności Spółdzielni o raz złożył odpowiedni projekt działalności tej instytucji na przyszłość. W ciągu kilku lat, gdy kierownictwo Spółdzielni spoczywało w rękach mniejszości niemieckiej, nie wybudowano żadnych domów i nie poczyniono żadnych ważniejszych prac z korzyścią dla członków. Obecny zarząd przedłożył m. in. plan wybudowania olbrzymiego domu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego. W bloku mieszkalnym będzie 40 mieszkań, przy*1 czem koszty budowy domu wyniosą do zł. Wkoticu dokonano wyboru nowego zarządu, do którego weszli wszyscy członkowie starego zarządu- Spółdzielnia w Chorzowie jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Polsce< - hum na ŚSastai Stowarzyszenie arzyszanie Chrześcijańsko-Narod. Chrz-pSriiańsilm -Nam Nnn- Nauczycielstwa Szkól Powszechnych nadesłało nam mieć więcej ierei zapału zanaaii do Hin tei tej nraev. pracy, niż niiż nauczvcigl nauczyciel o w BSaSB IS U «epätgsasmefl następującą odezwę: W uzupełnieniu wczorajszej notatki ö W dniach od 27 kwietnia do 2 maja br. gwałtownej burzy nad Śląskiem trzeba odbędą się ma Górnym Śląsku wpisy do szkól polskich na rok szkolny W tej ważnej chwili my, nauczyciele szkól powszechnych, skupieni w Stow. Chrzęść. Naród. Nauczycieli, wzywamy was, rodzice polscy, abyście pamiętali, że obowiązkiem waszym jest dzieci swoje zapisać do szkoły polskiej. Nakazuje wam to i sumienie i rozum. Jeśli kochacie Śląsk, ten kraj rdzennie i odwiecznie polski i katolicki, za którego polskość tyle walczyli i cierpieli wasi przodkowie i tak wielu z pośród was, nie możecie mieć sumienia oddawać dzieci na wynarodowienie, nie przyczynicie się do tego, aby na tej ziemi zatracać mowę i ducha polskiego. Do tego skłania Was i rozum. Jeżeli jesteście szczerze i głęboko przywiązani do reliigji katolickiej i chcielibyście w tymże duchu wychować dzieci to czyż nioże dziecko Wasze w jakimkolwiek innym języku poznać równie dobrze zasady świętej wiary, niż w swoim własnym, ojczystym, polskim języku? Czyż może do dzieci polskich odnosić się lepiej, być im bliższy sercem nauczyciel innej narodowości, jak właśnie nauczyciel Polak? Czyż może ktoś, wychowując Wasze dzieci, polski, który wie, że wychowuje i kształci pokolenie, na którem opiera się nadzieja w lepszą przyszłość ojczyzny? Nie dawajcie posłuchu ludziom, którzy mówią, że w szkole polskiej dziecko n:e osiega należytego wykształcenia. Szkota polska, sprawa wychowalnia i kształcenia młodzieży, otoczona jest szczególnem staraniem władz i opieką społeczeństwa i tylko ta, polska szkoła może dać dzieciom Waszym takie wykształcenie jakiego potrzeba w Polsce. Z roku na rok polszczy się przemysł j handel, cele życia na Śląsku i coraz bardziej zatem wzrastać będzie zapotrzebowanie pracowników, wykształconych w szkole polskiej. Myślcie o dobru własnych dzieci! Jeżeli będą się uczyć w szkole niemieckiej, trudniej znajdą pracę, posadę i zarobek. Nie utrudniajcie im życia w przyszłości! Wreszcie szczególnie my, nauczyciele śląscy, pochodzący z ludu śląskiego, w znacznej liczbie zgrupowani w Stow. Chrześc.-Nar. Nauczycieli, wzywamy Was, abyście się nie stali hańbą okrytymi odszczepiericaml sprawy Polski i sprawy śląska, abyście swym odwiecznym wrogom nie dawali w rękę argumentów, że Niemcy mają prawo do śląska, abyście sali za własnym interesem a zatem abyście pamiętali, że dla dziecka SIązaka-Poiaka miejsce jest tylko w polskiej szkole. Dyrekcja kop. Richter" wypowiedziała p l a c e f f l i i o r i l o w e Onegdaj odbyła się u komisarza De- Trzeba tu podkreślić, że stosunki na mobilizacyjnego konferencja w sprawie kop. Richter przedstawiają się w ostatrobotników kopalni Richter w Siemiano- nich czasach niebardzo świetnie. W ubiewicach, którym dyrekcja kopalni wypo- głym miesiącu przepracowano jedynie 12 wiedziała płace akordowe, domagając sie dniówek, a jeśli wziąć pod uwagę miesiąc w iększej wydajności- bieżący, dniówek bedzie jeszcze mniej. Robotnicy nie przyjęli now ych waruń- Trzeba tu jeszcze dodać i to, że koków, wobec czego Rada Zakładowa kop. palnia Richter jest obecnie jedyną w Richter przedstawiła spór Inspektorowi Siemianowicach czynną kopalnią i jedy- Pracy, który po wysłuchaniu stron, posta- nem, poza slabó prosperującą hutą, źró- nowił zbadać sprawę na miejscu. dłem zarobku mieszkańców miasta, które Jeśli sprawy nie uda sie załatwić na na 40 tys ludności ma 12 tys. bezrobotdrodze ugodowej, spór oprze sie o W y - nych. (by) dział Fachowy- WALNY ZJAZD DELEGATÓW Związku Restauratorów, Właścicieli Kawiarń 1 Hoteli na Województwo Śląskie, odbędzie się w Katowicach, we wtorek, dna 28 bm. UJĘCIE WŁAMYWACZY. W związku z włamaniem, jakiego dokonano w tych dniach do fabryki wafli Skrobola w Mikołowie, policja przytrzymała Józefa Holewę ze Skoczowa, Ludwika Grygiera z Orzesza i Franciszka Musiaiika z Mikołowa, jako sprawców włamania. N a wszystkich zrobiono doniesienie karne. POŻAR W KOPALNI. W podziemiach kop. węgla Polska w Małej Dąbrówce wybuchł pożar, w czasie którego dwuch robotników zostało lekko zaczadzonych. Bezprzyto-mnych robotników: Albina Kusza z Katowic i Franciszka Wróblewskiego z Roździenia-Szopienic odstawiono do lecznicy, skąd po udzieleniu pomocy lekarskiej zostali zwolnieni. Na czas trwania pożaru przerwano pracę. ZAKAZ WYSZYNKU ALKOHOLU. Dyrekcja Policja w Katowicach przypomina, że w czasie urzędowania komisyj poborowych zakazany jest wyszynk napojów alkoholowych, zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu. Restauratorzy, którzy nie zastosują się do z _: id żenią pociągnięci zostaną tło 'Oo.widzialności karnej. POŚWIĘCENIE SZKOŁY W PAWŁOWIE. Wczoraj odbyło się w Pawłowie (pow. Katowice) poświęcenie nowej szkoły powszechnej, wyposażonej we wszelkie nowoczesne urządzenia. Aktu poświęcenia dokonał ks. prob. Brej za. Z ŻYCIA SOKOŁA" W PSCZYNIE. W niedzielę, dnia 19 bm. o godz. 19,30 odbyto się przy.wypełnionej po brzegi sali Polskiego Domu Ludowego w Pszczynie przedstawienie amatorskie, połączone z występami młodzieży żeńskiej i zabawą taneczną. Występy_ były Starannie przygotowane i wykonane. Całość wypadła ku ogólnemu zadowoleniu widzów, o czem świadczyły długotrwałe oklaski. Zabawa be.: najmniejszych zatargów w mtiym nastroju, zdała od codziennych trosk i kłopotów, przeciągnęła się do rana. Za przygotowane imprezy należv uznanie tak kierownictwu, jak i Zarządowi. Apelujemy do rodziców, posiadających młodzież, o zachęcenie i skierowanie jej do To w. Girnn., którego hasłem jest W zdrowem ciele zdrowy duch". POPIS MUZYCZNY. W środę dnia 29. kwietnia br. odbędzie się w auli Gimnazjum Państwowego w Rybniku wielki popis uczniów szkoły muzycznej braci Szr.franków. W programie: Bach, Schubert, Grieg, Liszt, Friedman i inni. Początek o godz. 19-tej, Wstęp wolny. WPISY DO KONWIKTU BISKUPIEGO Kuratorjum Konwiktu Biskupiego w Tarnowskich Górach donosi, że wpisy wychowanków odbywają się do dnia 31. maja br. Prócz uczniów Państwowego Gimnazjum w tarnowskich Górach do Konwiktu przyjmuje się uczniów, przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Do wniosku o przyjęcie należy załączyć: świadectwo chrztu, świadectwo moralności, wystawione przez miejscowego ks. proboszcza wzgl. ks. katechetę, świadectwo lekarskie (ospa i jaglica) oraz ostatnie świad--*wo szkolne w uwierzytelnionym odpisie. DYŻUR APTEK W LUBLIŃCU. W niedzielę, dnia 26 bm. pełnić będzie dyżur Apteka pod Orłem, przy ul. Lompy, Dyżur nocny w czasie od 25 bm- do 1 maja włącznie, pełnić będzie «Nowa Apteka m RynJw dodać, że skutki burzy są daleko poważniejsze, niż się to początkowo zdawało. W Katowicach woda zalała szereg piwnic przy ul- Kościuszki i Raciborskiej, jak również kotłownie szpitala miejskiego i Zakładu Badania Żywności. Zalane zostało również podwórze Śl. Urzędu W ojewódzkiego. W Mysłowicach zatopiony został tunel kolejow y, prowadzący do dworca. Pod Chorzowem piorun uderzył kilkakrotnie, nie wyrządzając żadnych szkód. W szeregu miejscowości alarmowano straż pożarną do pompowania wody z piwnic i suteren (by) 0 imum przedmiotów zgubionych na kolei Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach zawiadamia że w dniu 5 maja br. odbędzie się licytacja przedmiotów, znalezionych na teremie kolejowym, a niepodjętych przez właścicieli. Licytacja odbędzie się obok Ekspedycji Towarowej u wylotu ul. Pocztowej o godz. 10. Sprzedawane będą walizki, teczki skórzane, kapelusze męskie i damskie, laski, parasole, części ubrań iitp- Huta Piłsudski61 wypowiada płaca Dyrekcja huty Piłsudski wypowie* działa z dniem 1 maja warunki płacy robotnikom oddziałów m aszynowych. Zgodnie bowiem z umową zawartą pomiędzy związkami a pracodawcami robotnikom tych' oddziałów zalicza się dotąd t- zw, renumeracjg fachową, wynoszącą 5 do 40 proc. płacy ogólnej. W związku z tern odbyła się w hucie Piłsudski konferencja, z udziałem sekretarzy związkowych i rady załogowej oraz dyrekcji huty, która jednak nie doprowadziła do zasadniczego uzgodnienia stanowiska obu stron, wobec czego konferencję odroczono z tern, że podjęte zosta* ną bezpośrednie rozmowy nieoficjalne, celem skonkretyzowania ostatecznych możliwości w spornej sprawie, (ajs) Włamali sie do kościoła Przy pomocy wytrycha, włamał się jakiś osobnik do kościoła katolickiego w Łagiewnikach, w pow. świętochłowickim. Złodziej rozbił skarbonkę, spodziewając się większej gotówki, której w tym dniu akurat w skarbonce nie było. Złodziej został spłoszony przez kościelnego. Samochód nalechat człowieka W środę dopoludnia najechało auto W , na ul. Krakowskiej w Katowicach na Józefa Jaromina z Katowic II (Hallera 20). Jaromin odniósł poważniejsze okaleczenia j zaopatrzony został przez lekarza. Samochód odjechał po wypadku w kie* runku Szopienic«

3 Nr , Si e d e m qr o s z y- IAK 0CI0IEC BIIDUH WŁASNY KOStlOl IBeztgramicziea ofilaraość noraiitaai Jak już donosiliśmy, w tych dniach zawią- ków, by raczyli poprzeć inicjatywę Komitetu sowej Świątyni i objęcie irzędoiwamia przez zai się w Piotrowicach-Ochojcu, pod Katowi- przez złożenie darów w gotówce na rachunek przewidzianego przez wtaidze duchowne nowecami, w pow. pszczyńskim, Komitet Budowy czekowy Komitetu Budowy Kościoła w Ochoj- go proboszcza, ks. Mateję z Chorzowa. Kośonoła Parafialnego, którego statut został cu, P. K. O. Katowice Nr Akcja budowy nowego murowanego kościoła na innym terenie prowadzona będzie pismem Biskupa Katowickiego, J. E. Ks. Stani- Jak nas informują, dzięki wytężanej pracy stawa Adamskiego z dnia 15 bm. już zatwier- paraf jam, kościółek będzie w zupełności wykończony. Zarazem N aj prze w. Ks. Biskup na- czony prawdopodobnie już w połowie maja br., funduszów, o które zwrócił się Komitet <'*0 przez Komitet odrębnie w miarę posiadanych destai Komitetowi oraz parafjanom, zatrudni o- poezem nasłani uroczvsite pośw iecenie tymcza- obywateli oraiz miarodajnych czynników. nym przy budowie kościoła, z całego serca swe % % Arcypasterslde Błogosławieństwo, życząc, by Bóg Wszechmocny raczył pobłogosławić dzieło, rozpoczęte na chwałę Bożą i na dobro dusz parafjan tamtejszych i przyszłych pokoleń. Ponadto Ks. Biskup specjalnym dekretem na podstawie odnośnego rozporządzenia władz erygował Komitet- Budowy jako kościelną osobą prawną. Pierw si ofiarodawcy Parafjanie Ochojscy na wiadomość o zaaprobowaniu. przez władze duchowne poczynań komitetu oraz wiernych, zebrali się bez namysłu ochoczo do roboty i po uzyskaniu na bardzo dogodnych warunkach części realności na gruncie pp. dyr. Nogłych przy ul. Brynowakiej 12 (dawniejszy tartak p. Skrzydty) przystąpili do przygotowania dawnego tartaku na pomieszczenie dla tymczasowego kościółka. Nowy kościół bowiem stanie na innym gruncie, zakupionym przez Komitet, na którego czele stoją: p. erner. podprokurator Sojka Emanuel, ruchliwie zabiegający około tej sprawy, dalej pp. Józef Iwanecki, Alojzy Mańka, Józet Zembok, Sylwester Pogorzałek, Wilhelm Gawlik, prezeska Kat. Tow. Polek, p. Franciszka Kawko- wa i Ludwik Rogosz. Pozatem do Komitetu przystąpił szereg wybitniejszych obywateli miejscowych, deklarujących poważniejsze ofiary w gotówce i naturze. M. in. zaofiarowali wzgl. zdeklarowali: pp. inż. Ignacy Smykała 100 zł., prof. Lubczykowa 100 zł:, Adolf Guzy 50 zł., Jerzy Haberling 100 zł., Kosteccy 80 zł., dyr. Nogłowie na trzy lata część realności, na której stanie tymczasowy kościółek, kupce Alojzy Mańka (otynkowanie kościoła i zwózka bezpłatna materjałów), p. Em. Sojka wraz z p. Wilhelmem Gawlikiem (drzwi i okna oraz ołtarz), p. Wiktor Skrzydło cegieł i przednie drzwi, S0-letn,i staruszek, p. Bernard Dembiński, osobiście mimo podeszłego wieku pracuje fizycznie i bezpłatnie przy budowie kościoła od rana do wieczora, dostarcza piasku I Leon Cimałowie, Andrzej Rzychoń, Bernhard Krasoń, Helena Widuchówna, Klara Brzozokówna, Węclówna, Trójca, Paweł Gruszka, Ryszard Widuch Karol Koza, H. Bym, Kazimierz Hanusa, Stanisław Latocha, Michał i Bernard Brzozokowie, Teofil Gruchel, Erna Machulcówna, Juljusz Ciemięga, Antoni Liszka, Rafał Pilch, Ernest Gruszka Alojzy Widuch, Emil ja Kozanka, Paweł Pokuta, Franc, i Paweł Pilchowic, Alojzy Koza, Józef Piesior, Alojzy i Wiktor Pawliczek oraz Jerzy Haberling wraz z synem swym Jerzym. Wszyscy wyżej wymienieni wraz z dostawcami materjałów i dowożącymi je na miejsce budowy pracują dla kościoła bezinteresownie, bez względu na wiek, a nawet niedomagania. Grupa parafjan w Ochojcu pod Katowic atni, zatrudnionych bezinteresownie przy budowie tymczasowego kościoła, widocznego na zdjęciu. Dziecko zginęło pod kolami samochodu m a «a l l e n w K o c h ł o w i c a c h członków rozwiązanego Stronnictwa Narodowe- odczytywano akta sprawy, go, którzy w dniu 9 grudnia 1935 r. dokonali Wyrok oczekiwany jest z wielkiem zaciezamachów petardowych na bóżnicę w Katowi- kawieniem, gdyż w Sądzie Okręgowym skazani cach oraz sklepy żydowskie w Lipinach, Chro- zostali oskarżeni na kary od l do 3 lat więzie- paczowie i Piekarach śl. nia. (by) Na wczorajszej rozprawie odczytano akt Rybnik buduje jednak Dom Ludowy Kio leaszia budowy Kpiny z b e z ro b o tn y ^ w Siemianowicach,W imieniu bezrobotnych miasta Siemiamiok wic, pisze nam p. D-: Szanownej Redakcji bardzo dziękujem y, za zajmowanie się naszą niedola. Ostatni artykuł! dotyczący rejestrowania bezrobotnych pomógł o tyle, że magistrat siemianowicki poro zlepiał na miarach miasta plakaty, wzywające bezrobotnych w dniu 21 bm- do Strai nicy po odbiór legitymacyj. Legitymacje wydano jednak tylko bardzo nikłej licizibie bezrobotnych. Olbrzymia większość bezrobotnych w Siemianowicach, legitymacyj takich nie posiada- Zwodzi ich się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Niektórym wprost oświadczono, że legitymacyj nie otrzymają. Robi się szumną reklamę, że bezrobotnymi opiekują się Władze i społeczeństwo, które jeszcze ma jakieś dochody. W rzeczywistości jednak większość bezrobotnych w Siemianowicach przymiera głodem, bo znikąd nie otrzymują wsparcia- Uczciwi żyją z pracy na.hiedas'zyfoach weg,!, dorywczo coś zarobią. Po większej części pracują na nich jednak ich żony, wyzyskiwane jako praczki, szwaczki, służące i t p. W Siemianowicach jest przeszło bezrobotnych. w tern tylko posiada legitymacje bezrobotnych nie może nawet otrzymać legitymacyj, na podstawie której niektóre instytucje dają jakieś ulgi- Czyżby pewnie czynniki wstydziłyby się oficjalnego stwierdzenia dokładnej liczby bezrobotnych? (n) Wycieczki zagraniczne dla m łodzieży Wzorem roku ubiegłego Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej organizuje w czasie Tragiczny wypadek śmierci dziecka tak niezręcznie, iż zostało tracone samo- m S e ' X ^ b d S y, mteżąc^tdo%% kob wapna. Zwożeniem materjałów zajmują się wydarzy} się w czw artek w Kocliłowicach chodem, ponosząc śmierć na miejscu. nych L. M. K., a mianowicie: poza p. Mańką również pp. Emil i Franc. Skrzy- K rytycznego dnia przejeżdżało ul. Górną Po zbadaniu zwłok przez lekarza, odstawiono je do miejscowej kostnicy- dmia 2 do 8 sierpnia br., trasa: Ryga Tal Pierwsza wycieczka na M. S. Piłsudski od dłowie i F. Czempka. Ponadto pracuje przy aut0, kierowane przez szofera Jerzego budowie kilkadziesiąt starszych i młodszych -Furgola z Wielkich Hajduków, przyczem Szofera przytrzymano i po przesłuchaniu zwolniono- Okazało się bowiem, iż wycieczki (bez przejazdu kolejowego do Gdylin Helsinki Sztokholm. Całkowity koszt parafjan, nawet dzieci kilkuletnie zwożą ochoczo potrzebny materjał w wózkach ręcznych. w pewnej chwili samochód najechał na 5- Wszystko na Chwałę Bożą! letniego Jerzego Piecucha z Kochlowic. kierowca samochodu nie ponosi w w y- ni) wynosi 205 zł. Dziecko usiłowało przebiec jezdnię tuż padku żadnej winy. Druga wycieczka na 5. S. Kościuszko od przed samochodem, jednak uczyniło ;to. dnia 24 do 28 sierpnia br. do Sztokholmu. Ochotnicza drużyna robocza Koszt całkowity (bez przejazdu kolejowego do Przy budowie kościoła tymczasowego zatrudnieni są od rana do wieczora bezinteresow W wycieczkach tych może brać udział mło Gdyni) wynosi 95 zł. nie: stary i zasłużony członek Sokoła, p. Leopold Kawka, Bernard Dembiński, Julja Dembiń Termin zgłoszeń na pierwszą wycieczkę do Proces apelacyjny o zamachy pelardewc dzież płci obojga w wieku od lat 16-tu. ska, Wincenty i Józef Gruszkowie, Józef Chwałek, Franc. Faruga, Jadwiga Gutówna, Piotr i eia bóżnicy i sł*bei»*i SągtławsSsIe dnia 20 maja na drugą do dnia 20 czerwca. Jadwiga Widuchowie, Augustyn i Z of ja Skrzy- Wczoraj rozpoczął się w Sądzie Apelacyj- oskarżenia oraz zeznania oskarżonych, złożone Zapisy przyjmuje i informacyj udziela Biuro dłowie, Emil Hamerla, Tomasz Pilch, Helena nym w Katowicach proces odwoławczy 21 w Sądzie Okręgowym. L>o późnego wieczoru Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonjalnej. i Wilibald Mańkowie, Gerhard Miska, Alfons i Liczba miejsc ma obie wycieczki ograni Apel do ludzi dobrej woli! Wkońcu zaapelować należy do wszystkich ludzi dobrej woli oraz miarodajnych czymni- czona. Przy zgłoszeniu na wycieczki należy wpłacić połowę należności na konto Zarządu Głównego w P. K. O. Nr. 367 z wyrażnem zaznaczeniem na odwrocie przekazu: Wycieczka na M. S. Piłsudski, a na drugą: Wycieczka do Sztokholmu. Pragnący wziąć udział w wycieczkach, winni zwrócić się do Zarządu Głównego o nadesłanie im formularza do wypełnienia i instrukcji dla uczestników, Na ozwiartikowem zebraniu ojców miasta Dom Ludowy" ma stanowić pomnik ku czci - _. Rybni,ka załatwiono jako punkt pierwszy po- 15-lecia powstania i stanie w miejscu histo- Z H IŻ M l W rządku y-ukroirl obrad, cmraiwp sprawę hnri-mvv budowy.»hmm«domu I Ludo- lido- ryczmem, i* xzip Pini. rkrwnipiwiaił. ponieważ w dintxr.nhir'tiqieinxvvm dotychczasowym lokalu linikafnf Wreszcie wspomnieć również należy przy wego. W kwestii tej wywiązała się szeroka Polonii" koncentrował się swego czasu cały W czasie zjazdu, organizowanego przez tej sposobności o zbożnej, inicjatywie ofiarnych dyskusja za i przeciw, gdyż duża ilość rad- praiwie ruch powstańczy i narodowy. Ostatecznie po przeszło godzinnych obradach, 26 maja, przewidziane są liczne udogodnienia L. P. T., do Zakopanego, od dnia 24 bm. do pań miejscowych, które zawiązały Komitet Pań aych wyrażała swą wątpliwość, czy w obećz pp. Kawkową, dyr. Nogłową, prof. Lubczy- ych ciężkich czasach jest na miejscu inwesbo- uchwaliła nada zatwierdzenie projektu, jednak- i zniżki dla posiadaczy kart uczestnictwa. Biuro kową, Mańkową i Wilktorją Skrzydłową na wa,m,e SUTny 0;k0l}l0 pół miliona złotych w bucz ele. Komitet tein postawił sobie zadanie dowę nowego gmachu, gdy brak jeszcze nnia- dowy wejdzie conajmniej 50 procent przedsta- panem (Kościuszki) będzie przydzielało na ży że z tern zastrzeżeniem, że do komitetu bu- Turystyczne Ligi Popierania Turystyki w Zako- Upiększenie przyszłej świątyni i na tej drodze sbu ważniejszych i konieczniejszych budynków. jak dom starców, dom sierot i Inne Następnie rozpatrywano sprawę ustalenia nych pensjonatach, po wyjątkowo niskich cewicieli miasta. czernie kwatery z utrzymaniem w pierwszorzędzwraca się do miejscowego nauczycielstwa 1 obywatelstwa z gorącą prośbą o poparcie zamierzeń Komitetu. Odpowiadaijący na wszelkie wątpliwości, funduszu w sumie zł- na konieczne imzaintersowauy w tej sprawie p- radca Grzesik, wesitycje miejskie. Fundusz ten stworzony zonach (4 i 6 zł. dziennie). Karty uczestnictwa przewodniczący komitetu budowy Domu Ludowego wyjaśniał, że obecnie znajduje się wych dostawców w sum» 60 tys- zł. i 40 stał z obniżki ceny prądu przez dotychczaso tys. Nasz stały czytelnik, p. Franciszeu Wolny z Świętochłowic, obchodzi 25 kwietnia 50-lecie urodzin. już na ten cel odpowiedni fundusz w sumie złotych podatków urzędniczych n i podlegaj ą- 110 tys. zł. Dalsze 90 tys. zł- przyobiecał dać cyoh ściągnięciu przez Unząd Skarbowy. Referent pan wojewoda tak, że suma ta starczy na tej sprawy przedłożył radzie dodatko ukończenie zamierzonej budowli w stanie surowym- wy projekt stworzenia dalszych 150 tys. zł. Resztę funduszów zamierza komitet funduszu, by miasto mogło wszystkich swych zdobyć drogą składek publicznych w towarzystwach bezrobotnych, pobierających zasiłki, zatrudnić i związkach i u osób prywatnych. przez kilka tygodni pracą. Wniosek został u- Dom Ludowy według dotychczas ustalonego chwałony z apelem, pod adresem Magistratu, planu, ma stanąć na miejscu, na którem by o dalsze fundusze starał sie ze źródeł nie- mieści się sala i lokal restauracyjny Polon,ji". obciążających obywateli- Przy tej okaeji podniósł W dolnej kondycji budynku mieścić się mają radny Prus, dziwne i lekceważące stano składy, restauracja. k»wiardnia, a w górnych wisko Funduszu Pracy, który przez trzy ląta i dalszych sale do zebrań 1 duża sala zrzędu uchwala dla miasta Rybnika odpowiewisko teatralna na około 00 siedzących miejsc- dnie kredyty i zawsze gdy przyjdzie do wypłaty, Radca Grzesik, nawiązując do notatki, w twierdzi, że pieniądze zostały wydane sprawie budowy Domu Ludowego", która gdzieindziej. Według słów mówcy należy ukazała się w przeddzień zebrania w Polonii zatem stworzyć komisję, która zbada, kto właściwie w danym wypadku ponosi winę. Pro nadmienili, iż autor tejże Sie nieco spóźni, gdyż starostwo już pomyślało o budowie domu jekt ten przyjęto jednogłośniedla starców i włóczęgów, na co przedstawił Następnie zatwierdziła rada plan przebudowy rynku, kosztem 92 tys. zł- Przyjęto do wia mówca plan wielkości wyrwanej z zeszytu kartki- Nie chcąc w tej sprawie polemizować, domości zamknięcie roczne M- K- K- O. za rok nadmienić jednak warto, że od planu do urzeczywistnienia. może upłynąć okres kilkunastu sprawę sprzedaży 2 parcel miejskich dla K- K sumą zł. Załatwiono również i nawet więcej lat- Ogółem jednak wszyscy O. powiatu rybnickiego, przyczem cenę gruntu prawie radni byli ea wybudowaniem w pierwszej liinji sali teatralnej, której brak daje się Skolei podał przewodniczący rady. p. Zöll podwyższono z 10 zł. na 20 zł. za 1 mtr. miastu dotkliwie we znaki- Jak się okazało ner do wiadomości zebranych pismo p, wo zaopatrzone są w kupon, który upoważnia do wzięcia udziału w wycieczce narciarskiej lub pieszej pod opieką przewodników L. P. T., pozatem każdy posiadacz karty może skorzystać z 33 proc. zniżki na kolei linowej na Kasprowy oraz zapłaci zniżoną o 40 proc. taksę klimatyczną. Karty uczestnictwa są już wydawane przez wszystkie oddziały biur podróży i kioski Ruchu. je wody, w sprawie dodatkowego słowa katolicka w napisie na szkole 5-tej, przy ulicy Mikułowskiej. Jak z pisma wynikało, wniosek Magistratu nie został uwzględniony. Wywołało to energiczny protest ze strony przedstawicieli Ch- Dem. i N- P. R-, którzy ostentacyjnie oświadczyli, że pisma p. wojewody nie przyjmują do wiadomości. W wolnych glosach p- radny Prus, postawił nagły wniosek, w spranie stworzenia w Rybniku miejskich linii autobusowych, by centrum miasta miało połączenie z najdalszemi krańcami. Ponadto wpłynął ze strony klubów Ch- D- i N- P. R- na ręce przewodniczącego rady protest w sprawie nieumieszczenia w protokule oświadczenia wspomnianych klubów, dotyczącego sojuszu niemiecko-sanacyjnego Przy wyborze biura radzieckiego, (g)

4 379); STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. żorski," zmuszony był wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźnił się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i wywieziony na bezludną wyspę. Ody po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony był Melcsykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjacki, popierany przez Francuzów. W jakiś czas później żorski i jego tow. zostali podstępnie uwięzieni w klasztorze w Santa Jaga przez zakonnika imieniem Hilario. Hilario uwięził również Korteja i jego córkę Józefę. W tym czasie do zamku Rodriganda w Poznańskie«przybył z Meksyku Sępi Dziób, strzelec prerji i opowiada o bohaterach powieści. Do Meksyku wybiera się z nim porucznik Robert Helmer, syn towarzysza niedoli Żorskiego, sternika Helmera. Ubrany dziwacznie Sępi Dziób wsiadł do przedziału 1 klasy, w którym siedział pewien pułkownik oraz poruczoik Ravenow. Zaczepiony przez oficerów Sępi Dziób wypoliczkował Ich, ile wlazło poczem wezwał naczelnika stacji i kazał ich aresztować. Następnie udał się do pałacu kanclerza, jednakże nie chciano go wpuścić, postanowił przeto dostać się tam siłą, bez żadnych wyjaśnień. W W eta, w którym się zatrzymał, wzięto go za zamachowca. W ybiegł na ulicę i w siadłszy do dorożki, kazał się w ieźć coprędzej do ministerstw a. W tej samej chwili zaturkotała inna dorożka po bruku, przystając przed tym samym hotelem. Ze środka w ysiadł nasz znajomy, Robert Helm er. W szedł do restauracji i kazał sobie podać szklankę piwa. K elner, który go obsługiwał, nie znał go, ale przypadkiem zobaczyła g o pokojów ka, w ięc przybiegła do n iego z zatrw ożoną miną, m ó w iąc: Pan porucznik przybył naprawdę? W ięc to nie kłam stw o? Co? Że pan m iałeś przyjechać. - Skądże panienka w ie o tern? P ew ien cudzoziem iec pow iedział mi. W łaśn ie chcieli g o zaaresztować. Z aaresztow ać? D laczeg o? Bo zam ierzał wykonać zamach",. Zamach? Na kogo? N a kanclerza. Cóżto za łotr? A m erykański kapitan. «Jak się nazywa? W iliam Saunders. * T ego nie znam. Strzelec zaprezentow ał się w Zalesiu jako Sępi Dziób, w ięc pod tern nazw iskiem nie znał g o R obert rzeczyw iście. A on powiedział, że zna pana! zaw ołała dziewczyna. T o musiał skłam ać. Jak on w y gląda? Opisała mu ubiór Sępiego Dzioba dokładnie. Takiego nie znam! odezwał się znowu Robert. A on pow iedział mi, że się dzisiaj tu z panem miał zejść. T o go uderzyło, dlatego spytał: Może miał ten nieznajom y jakiś inny znak, po którym m ożnaby go poznać? O m iał, i Jaki? O grom ny nos. Robert zbladł. Czyż to możliwe? M ówił obcym djalektem? Tak! I policja naprawdę chciała go zaaresztow ać? e Tak jest! Mój pan ostrzegł policję. Ów nieznajomy ma pełno broni ze sobą, strzelbę, rewolwer i jakąś m aszynę do rozsadzania, podobną do trąby i chce zam ordować kanclerza. G łupstw o! N onsens! T o nie głupstw o, to prawda panie poruczniku! U d ał się do kanclerza? * N iezaw odni#, """ I policja za nim? Tak jest. W takim razie nie mam czasu do stracenia, muszę także w ich ślady pogonić. W yb iegł z hotelu, biorąc pierwszą lepszą dorożkę i każąc się w ieźć do m inisterstw a. T ym czasem Sępi Dziób ukończył swoją konferencję z w ysokim i osobistościam i, w ięc w yszedł na m iasto, łażąc tędy i ow ędy i pogwizdując z ochoty. M iał tak w yrobiony zm ysł spostrzegaw czy, źe pom im o tego, że zapuścił się w dalsze ulice, nie zmylił drogi i trafił w reszcie napow rót do hotelu. Już zmierzał ku bramie, kiedy zastąpił mu drogę jakiś pan i kłaniając się, spytał się g o : Przepraszam, ale m yśm y się już gd zieś widzieli. Sępi Dziób rozmyślał właśnie nad tern, jak się nadporucznik zdziwi, że tam e Ach, pan nie znasz tego medalu? dał sobie b ez n iego rady, w ięc niezadow olony z tej przeszkody, Odparł g n iew n ie: Ciekawym, gdzie? i N a drugiej półkuli. - Gdzie? W Stanach Zjednoczonych. Co one m nie obchodzą. A leż pan jest przecież kapitanem tam tejszej kaw alerji! T o znowu pana nic nie obchodzi. Czy nie mieszka pan w hotelu M agdeburg? Pchtschchch! P osłał mu całą porcję śliny tuż pod nos. D o djabła! U w ażaj pan! zaw ołał rozzłoszczony policjant cyw ilny. Jak to panu nie na rękę, to proszę się oddalić! N ie zaczepiałem pierw szy! odparł zim no Sępi Dziób. N ie oglądając się nawet, poszedł dalej w prost do hotelu i w szedł do pokoju gościn nego. K ilku tajnych urzędników policyjnych w eszło tuż za nim. N ie przeczuw ał nic złego, bo był p e wny, że to także goście, dopiero jak ten sam, który go na ulicy zaczepił, przystąpił do jego stołu i zapytał, czy może z nim dalej rozmawiać, skoczył zniecierpliwiony i zaw ołał: W ynoś się pan czemprędzej i niech pana djabeł porw ie! W ynosić się nie m yślę! odparł urzędnik. A kogo ma djabeł?wać, to się niedługo pokaże. Strzelec popatrzył na niego zdzi- w ionym wzrokiem. H ola chłopcze, chcesz m oże naprawdę ze mną zacząć. Praw dopodobnie! - się spytany z drwiącą miną. No, to przystąp tu bliżej, zaraz dam ci poznać, na kogo natrafiłeś. Nie zlęknę się pogróżek. Znasz pan ten znak? Mówiąc to, w yciągnął z kieszeni medal, pokazując go Sępiem u D zio bowi. Co? Pieniędzm i się m oże zechcesz przechwalać? Jeżeli jeszcze raz Podsuniesz md tyyoją m on etę, tak feu- sko nosa, to zaręczam ci, że ę i n ie ujdzie to na sucho! Ach, pan nie znasz teg o m edalu? N ic on mnie nie obchodzi. - Przeciwnie, w iele pana o b c h o dzi. Ten medal to moja legitym acja. Zrozumiałeś pan? T o mi w szystk o jedno. Ja zw y kłem się legitym ow ać policzkiem, je żeli mi się ktoś zanadto naprzykrza. Pan mnie naprawdę nie chcesz zrozum ieć, ja jestem urzędnikiem tu tejszej policji. Dopiero teraz oglądnął się Sępi D ziób po pokoju i poznał, że całe o toczenie jego składa się z sam ych detektywów. Tak? Policjantem pan jesteś? odrzekł. T o bardzo pięknie, tylko nie wiem, dlaczego mnie się pan w łaśnie przedstaw iasz? B o pańska osoba nadzw yczaj i mnie zajmuje. Żądam, abyś mi pan odpowiedział na moje pytania otwarcie i prawdziwie. Sępi Dziób rozejrzał się po raz drugi dokoła, m ów iąc: W y, Prusacy jesteście ogrom nie dziwnym narodem. Tak? D laczegóżto? B o nikt tak nie jest zajadłym na aresztow anie jak w y. Tak? Przekonałeś się pan już o fern? Naturalnie. Od wczgraj już trzeci raz mnie aresztujecie. W ięc pan przeczuw asz, źe chcem y pana zaaresztow ać? T o każde dziecko b y poznało. W czoraj w ięc aresztowano pana już dwa razy? T ak! I udało się panu ujść? ' Z całą skórą! A le dzisiaj tak się nie uda. - Spodziew am się, że także. 1 Postaram się o to, by się nie udało. Może pan będzie tak łaskaw podać mi sw oje ręce. M ów iąc to, w yjął z k ieszegi stalow e łańcuszki. T o oburzyło Am erykanina. P ow stając, zaw ołał: Co? W iązać mnie chcecie? Jak pan w idzisz. Na piekło i pioruny! Chciałbym tego zobaczyć, ktoby się odw ażył podnieść na mnie ręk ę! zaw ołał już rozw ścieczony. Com w am zrobił takiego, draby, że mnie obsaczacie ze w szystkich stron, jak odyńca w lesie Reszta zbliżyła się rzeczywiście do Strzelca, biorąc go w środek. Gospozaśmiał darz ze służbą przypatrywali się zdała całej tej procedurze. - Coś pan nam zrobił? odrzekł policjant. Nam nic. A co zresztą, o tern pan w iesz sam zapew ne najlepiej. Co zresztą? Ją o niczem nie wiem. ' w- Tak? T o udowodnim y panu. Pan nazyw asz się W iliam Saunders? Całe moje życie. I pan jesteś kapitanem Stanów Zjednoczonych? T ak! M asz pan ze sobą strzelbę? T ak! ' I dwa rewolwery? T ak! I nóż? \ Nieinaczef. < A jaką jeszcze broń? Żadnej. i C hcesz się pan w ypierać? Ba, toby się nie opłaciło! G dzieś pan był teraz - N a spacerze. Gdzie? > N ie w iem, jak się te ulice nabywają. M oźeś pan oglądął apartam enty pana kanclerza. M ożliwe. Aha, mam y cię ptaszku. Dawaj ręce! P oco? Ja nie m yślę uciekać. W szy stk o jedno, takie n iebezpieczne indywidua wiąże się przedew szystkiem. Sępi D ziób widział, źe w szelki opór; daremny, w ięc podał m u dobrowolnie ręce, m ów iąc: Zakładam protest przeciw ko takiemu postępowaniu. O dpow iesz mi pan za to! M usiał pójść na górę do pom ieszkania i otw orzyć im swoją sypialnię. Przeszukali mu rzeczy, żądając pozw olenia p isem nego na noszenie broni. W mojej kam izelce jest paszport! odpow iedział. P roszę mi g o podać. Jakże m ogę, kiedy jestem zw iązany. K azał g o w yjąć jednemu z podwładnych, P rzeczytaw szy, rzekł: Paszport wprawdzie ważny, ale co to za m aszyna? W sk azał na trąbę. D o dm uchania! brzmiała odpow iedź. N apełniona? ' Pow ietrzem. «W ięc to zw yczajna trąba? ' Nieinaczej. H m, 4 co z kanclerzem. Byłem już u niego. Co? Proszę nie kłamać. M yślisz pan, żem na głow ę upadł, żebym w to uwierzył, że tak ubranego człowieka przypuścili do audjencji u m inistra? H a! Przekonaj się pan, jak nie wierzysz. N aw et jego królewska m ość wprowadziła mnie do środka. Co do upadnięcia na głow ę, to nie wiem, czy nie m iało to m iejsca, bo człow iek, który zw yczajną trąbę za m aszynę uw a ża... M ilczeć! krzyknął urzędnik.. W arjatem jest ten, który twierdzi# że g o sam król na audjencję do ministra wprowadził. N agle zabrzmiał jakiś g ło s od w ejścia: T en pan nie jest warjatem. T o co m ówi, jest najzupełniejszą prawdą. W szystko odwróciło się ku drzwiom. _U wejścia stał Robert, H elm er a za nim kom isarz policji, który m iał za zadanie ostrzec ministra przed grożącem niebezpieczeństw em. W stąp ił do środka, rozkazując: _ Zdjąć temu panu natychm iast kajdanki! Rozkaz spełniono w m gnieniu oka. Komisarz zwrócił się do Sępiego Dzioba, m ów iąc: - Mój panie, stała się panu niesłusznie krzywdą. M am nakaz przeprosić pana publicznie za te nieprzyjemności. Stało się to tylko na podstawie niesłusznej denuncjacji ze strony właściciela tego hotelu. Jeżeli pan zechce, m oże go pan zaskarżyć. N aturalnie jestem g o tow y, w ziąść tę spraw ę w moje ręce i ukarać winnych. Sępi Dziób popatrzył w około x drwiącym uśm iechem, odpowiadając: Ciąg dalszy nastąpi

5 liwym nastrojom oraz zmobilizowania wszelkich rozporaądzatotych sum na roboty publiczne i inwestycje, prowadzone w ramach ustalonego przez rząd programu, na co szczególny nacisk położył p. premier Kośclatkowski przed swym wyjazdem do Budapesztu. Następnie komitet ekonomiczny wysłucha! sprawozdań dyrektora Funduscu Pracy i poszczególnych ministrów gospodarczych z prze- N r SIEDEM GROSZY" Str. S O ROK biegu dtitrydiczasowej akcji zatrudnienia bezrobotnych i uruchomienia prac inwestycyjnych. W dyskusji, która się rozwinęła na tle tych sprawozdań postanowiono przystąpić w najbliższych ( P r o m o w e # ««dniach do wzmocnienia akcji zatru dnienia w miastach, prowadzonej za pośrednictwem Funduszu Pracy oraz do rozprowadzenia pierwszej raty kredytów budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusze na ten ceł Pan Św8ełdd ebew e posadę na Śląsku 7, Warszawy donoszą: W sferach sanacyjnych mówią, że były wojewoda krakowski, K. świtalski, nie powróci już ani do dawnych swych upodobań pedagogicznych, am też do zajęć administracyjnopolitycznych. Porno okazuje najwięcej zainteresowania do spraw gospodarczych i ma objąć stanowisko dyrektora jednej z kopalń na Górnym Śląsku, które wakuje od dłuższego czasu i nie było jeszcze obsadzone. Przygody petia niemieckiego na pestyni Hair, PAT. Wyjaśniło się, że poseł niemiecki von Stohrer i jego kierowca Markstein w drodze do oazy Baharia zjechali z w łaściwej drogi w odległości 25 kim. na poł.- zach. od tej oazy w Bahel-Horaby. Po drodze zepsuła się karoserja samochodu, wobec tego musieli zatrzymać się. W 0- czekiwaniu na pomoc podróżni znosili duże cierpienia wskutek samumu 1 upału, dochodzącego do 50 st. Naprzód nadużycia a palem samobójstwo Z Wiednia donoszą: Długoletni dyrektor elektrowni miejskiej w Hali w Tyrolu, Jan Wopfner, popełnił w czwartek samobójstwo, pozbawiając się życia wystrzałem z rewolweru. Jak stwierdzono, przyczyną tego korku były popełnione przez niego olbrzymie nadużycia, przekraczające sumę 300 tysięcy szylingów. Kredyty budowlane Z Warszawy donoszą: Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił z dniem dzisiejszym pierwsze kredyty budowlane. Oddziały BOK. na prowincji wezwane zostały telefonicznie do rozpoczęcia udzielania pożyczek budowlanych. Kredyty mają być rozdzielane najpierw w większych miastach, gdzie daje się więcej we znaki klęska bezrobocia. Humo\ Z Warszawy donoszą: Pod tytułem Wymowa tragicznych wypadków Katolicka Agencja Prasowa ogłasza komunikat, w którym m. in. 0- świadcza: W ostatnich miesiącach kilka miejscowości w Polsce było widownią krwawych starć między policją a ludnością. Jedne miały podłoże polityczne, inne społeczno-gospodarcze. Zaburzenia w Krakowie i Lwowie, kierowane przez elementy komunistyczne, nietylko były zwrócone przeciw organom policji, ale połączone z napadami i niszczeniem mienia obywateli. Do uspokojenia ludności w Krakowie i Lwowie przyczyniły się gorące odezwy pasterzy tych miast, skierowane do uczuć patriotycznych i chrześcijańskie» ludności 1 dające w yraz nadziei, że w ładze przyjdą niezwłocznie z pomocą głodującej ludności. Ale to nie wszystko. Aby zlikwidować stan zapalny i możliwości nowych zaburzeń, należy usunąć przyczyny zła, należy wytrącić propagandzie komunistycznej broń, którą ona walczy. Przedewszystkiem należy w prow adzić w kraju odprężenie polityczne. Dziś w obliczu groźnego niebezpieczeństwa zewnętrznego, wobec gw ałtownych zbrojeń naszych sąsiadów, wybija ostatnia godzina, aby nastąpił w społeczeństwie polskiem T reuga Del. N apraw a stosunków spoczywa w rękach czynników odpowiedzialnych za losy państwa. Komin ekonomiczny ministrów o sytuacji gospodarcze! kraju Z Warszawy donoszą: Odbyto' Się posiedzenie komitetu ekonomicznego ministrów- Na wstępie posiedzenia przewodniczący komitetu p - wiceminister Kwiatkowski»mówił kształtowanie się ogólnej sytuacji gospodarczej w pierwszym kwartale br., stwierdzając szereg pomyślnych zjawisk, jak m. iu. osiągnięcie w m-cu marcu równowagi budżetowej, wzrost zużycia szeregu artykułów konsumowanych przez wieś. zwiększenie się zagranicznych obrotów handlowych, wreszcie wzrost zatrudnienia o kilkadziesiąt tysięcy osób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rozwój' tych objawów dodatnich napotyka ma pewne zniekształcenia i opory, pozostające w związku z napięciem bezrobocia w kraju, oraz spekulacyjną a nłozem nieusprawiedliwioną tezauryzację. P. wiceminister podkreślił konieczność zdecydowanego przeciwstawienia się tym szkod zapewniło Ministerstwo Skarbu. W związku.ze stwierdzoną w Warszawie zwyżką cen cegły, upoważniono p. ministra Komunikacji do natychmiastowego zrewidowania 1 wprowadzenia w życie wyjątkowej taryfy kolejowej na cegłę tak. aby umożliwiony został dowóz m> Warszawy jaknajtanszej cegły z dalszych okolic- Równocześnie przy rozpatrywaniu środków, zmierzających do pobudeenia budownictwa mieszkaniowego, komitet ekonomiczny ministrów zwiróoił szczególną uwagę na sprawy budownictwa mieszkaniowego na potrzeby robotników. W dalszym ciągu p. minister Przemyślu i Handlu zl-oży! sprawozdanie o kształtowaniu się bilansu handlowego w 1-ym kwartale br. W porównaniu z 1-ym kwartałem r- u'b- bilans ten wykazuje wzrost obrotów o 56,6 milionów zł., czyli o 13,5 procent* W przywozie wzrósł udział surowców na cele produkcyjne, zmniejszy! się eaś import artykułów spożywczych i wyrobów gotowych. W wywozie. zwiększył się udział artykułów spożywczych, przyczem jednocześnie nastąpiło korzystne przesuniecie się eksportu ebożowego na artykuły hodowlane i przerobione. Wreszcie Komitet Ekonomiczny Ministrów rozpatrzył sprawy bieżące- Następne posiedzenie Komitetu Ekonomicznego wyznaczono na piątek. 24 bm d a omówienia projektów dekretów i rozporządzeń gospodarczych- ABISYNCZYCYNISZCZĄDROM «S» «g ś e i e ć m a r s z W ł m c i n ó w Z Londynu donoszą: Agencja Reutera donosi, że Abisyńczycy czynią największe wysiłki, aby powstrzymać i opóźnić marsz wojsk w łoskich z Bessie na Addis Abebę. W wielu miejscach, w których przechodzą drogi, wiodące do stolicy, a mianowicie na płaskowzgórzu Dhola-Meda, oddziały ablsyńskie z udziałem ochotników niszczą dynamitem odcinki drogi. Lotnicy włoscy ostrzeliwują Abisyńczyków z karabinów maszynowych, ale musieli zrezygnować z bombardowania, aby nie dopomagać do dzieła niszczenia drogi. Wysadzanie dróg powstrzyma niewątpliwie na jakiś czas marsz Włochów 1 pozwoli Abisyńczykom na zorganizowanie oporu. Sity w łoskie i abisyńskie na fronde południowym Z Rzymu donoszą: Korespondent gazety Tribuna" donosi z frontu południowego następujące szczegóły o operacjach wojennych. Na lewem skrzydle posuwa się dywizja Libia", idąca drogą, wiodącą z Birkut przez Bakun do doliny rzeki Hakata. Oddziały tej dywizji maszerują ścieżkami, które przecinają się nad rzeką Hakata z drogą kołową, łączącą Omein z Besag i Daga Meto. RW tweumsml 52 Dywizja Libia zajęła Hukną. Druga kolumna pod dowództwem gen. Verne, posuwając się na samochodach w kierunku Besag osłania dywizję libijską i obsadziła mniejszemi oddziałami miej TU WYCIĄĆ! scowości Gul-Anod (na wschód od Besag), przecinając drogę odwrotu wojskom Dedżaka Abbede Damtu. Trzecia kolumna pod dowództwem gen. Trusci, złożona przeważnie z tubylców, po wyruszeniu z Gabre Barre zajęła Uaradab i Gabrehar, znajdując się O 100 kim. od miejsca wymarszu. Kolumna ta dotychczas nie napotkała na opór nieprzyjaciela. Odległość Sassabanch od Gabrehar wynosi około 60 kim. Między temi dwiema miejscowościami leży kraj Hamanolei, gdzie dnia 11 listopada ub. roku Włosi pod dowództwem płk. Molettl odparli atak Abłsyńczyków, którzy zamierzali zdobyć Gorrahai. Miasto Sassabaneh jest obecnie silnie ufortyfikowane i umocnione po ośtatńiem bombardowaniu. Dzięki pracom, przenrowadzonym pod kierownictwem gen. Wehib Paszy, ma ona stanowić dziś prawdziwy obóz warowny. Na froncie północnym dostrzeżono silną kolumnę abisyńską między Ubro Hallu 1 Dżjafer w odległości 60 kim. na południe od Bessie. Kolumnę tę parokrotnie zbombardowano i ostrzeliwano z karabinów maszynowych przez lotników włoskich. Inne większe oddziały abisyńskie w okolicy Baba (110 kim. na południe od Bessie) lotnicy również ostrzeliwali i rozproszyli. 49 CZUŁY MĄŻ. i Moja żona tak strasznie kaszle, że od trzech nocy nie zmrużyłem oka. Straszne, a czy wezwał pan lekarza? Poco? Dziś wieczór i tak muszę odjechać na dwa tygodnie, to się dostatecznie wyśpię. BŁĘDNE KOŁO. * Panie szefie, chciałem prosić o podwyżkę. Nie mogę panu dać podwyżki, bo nie jestem z pana zadowolony. Dlaczego nie jest pan ze mnie zadowolony? Bo pan żąda podwyżki. LOGIKA DZIECKA. Małemu Jasiowi wypadają zęby. Nie martw się, Jasiu mówi matka to są mleczne ząbki. Mamusiu, a czy po tych mlecznych ząbkach będę miał kawowe ząbki? POCIECHA. Tatusiu, masz szczęście! mówi Wicuś w dzień zakończenia roku szkolnego. Jakto? Nie kupisz mi nowych książek, bo zostałem m.drugi rok. zobaczyć Gertrudę. Gdy przejeżdżała przez pola lub łąki, mogła być pewną, że go spotka. P rzedstaw iła go swem u rządcy z którym rozmawiał o sprawach rolnych. Gdy w ychodziła na spacer, w iedziała dobrze, że spotka Hansa. Nie dom yślała się, że z okien sw ej w illi starannie bddał drogę, przez którą będzie przechodziła, że przedziw nie orientow ał się w tej mierze. Któregoś dnia dostrzegł z pawilonu nad rzeką, że Gertruda schodziła ku brzegow i. Zanim podbiegł do maleńkiej przystani, siedziała już w łódce. Hallo, panno Gertrudo! Uprawia pani rów nież sport w odny? Drgnęła przerażona, gdyż odwrócona była do niego tyłem. W chwilach wolnych chętnie wiosłuję! ; zaw ołała, p ozn aw szy Hansa po głosie. Niech mnie pani ze sobą zabierze! prosił. Zarumieniła się, lecz podpłynęła do brzegu. Niech pan w siądzie przy sferze! rzekła. Za nic w św ięcie, panno Gertrudo! Pani b ę dzie sterów ać, a ja ujmę za w iosła. Jeżeli pani koniecznie chce w iosłow ać, to na p rzyszły raz w e ź m iem y w iększą łódź. Będziem y w tedy razem w iosłow ali. A pan ma w iększą łódź? Tak jest. O trzym ałem w iadom ość z Hamburga, że w ysłan o mi dw ie łodzie. To doskonale. Gdy tylko nadejdą pańskie łódki, pan będzie w iosłow ał, a tymczasem niech pan się nie kręci i trzyma mocno sznury od steru! przekomarzała s ię z nim. jednak interesy moje przem ysłow e tak są zorganizow ane, że w łasnym toczą się pędem, w ięc nie tracę nadziei, że z czasem znów osiądę na roli i daj Panie B oże, w kraju. Gertruda roześm iała się głośno, Pan sobie to idealizuje, w rzeczyw istości jednak praca na roli jest ciężka. Z w łaszcza dla kobiety, rzekł poważnie. Tak, ale w październiku zaczynają się dla mnie wakacje. W yjeżdżam w ów czas do W iednia i rzucam się w w ir życia tow arzyskiego, które jednak po krótkim czasie w ydaje mi się jeszcze cięższe, aniżeli praca na roli. 1 I długo pani pozostaje w stolicy? Z w ykle do końca stycznia. W cześniej ciocia nie chce mnie puścić do domu. W duchu postanow ił spędzić zimę w Wiedniu. P odczas zbiórki siana jeździ pani konno? Nie Schodzę praw ie z konia. Chce pan zobaczyć moje w ierzch ow ce? Z przyjem nością. G dy b yłem farmerem jeździłem po całych dniach konno i znam się trochę na koniach. Dużo sobie obiecuję po wspólnym z panią spacerze. Jako sąsiad będę się pani nieraz naprzykrzał. Boję się naw et, że m ogę się stać są siadem cokolw iek uciążliw ym i narzucającym się... - Uprzedzę pana, jeśliby się na to zanosiło. Narazie jestem bardzo zadowolona, że mam sąsiada. Naprawdę? I nie weźm ie mi pani za złe, że będę często zaglądał do D w orów? Dom mój zaw sze będzie dla pana otwarty! < odrzekła szczerze.

6 «r. 6 SIEDEM GROSZY" Nr J a k m o r d o w a n o a d m i r a ł a O h a d ę Wiele już pisano prawieże o cudownem uratowaniu od śmierci prezesa rady ministrów w Japonii admirała Okady w dniu zamachu wojskowego w Tokio (26 lutego 1936 r.). Ostatnio w amerykańskim dzienniku New Jork Post sekretarz admirała Fukada tak opisuje to niezwykłe ocalenie, biorąc osobiście już udział w dalszym ratunku admirała: Około godziny 9-ej rano otrzymałem po bardzo długich oraz uciążliwych staraniach zezwolenie od zbuntowanych żołnierzy oddania ostatniej przysługi sw e mu zmarłemu szefowi. Zostałem wprowadzony do sypialni zmarłego, otoczony żołnierzami i żandarmami. Na łożu leżał zmarły. Już przy przekroczeniu progu sypialni jeden z towarzyszących mi żandarmów szepnął do ucha te słowa: Nie S^radź pan żadnego zdziwienia. To otrzeżenie ledwie usłyszałem, było tak cicho wypowiedziane. Również trudno mi było zorientować sie, co ma na myśli ów żandarm. Zbliżywszy się do łoża, o mały włos nie w y d a łe m okrzyku zdziwienia, ponieważ w zmarłym poznałem szwagra prezesa rady ministrów pułkownika Matsuo, a nie samego prezesa. Stałem prawie w kamień zmieniony, nie mogąc zrozumieć, co się stało w pierwszym momencie. Nie mogłem wcale przyjść do siebie z odrętwienia, z którego dopiero wyprowadziły mnie słowa żołnierzy: Nieprawda? To jest przecież Okada! W szystko zrozumiałem. Zamordowali oni kogo innego, nie wiedząc o tern, że nie jest to admirał Okada. Naturalnie, jest to admirał Okada odpowiedziałem, wzruszony. < To mój kochany, dobry szef. Odetchnąłem, bo miałem pewność, że szef żyje, tylko gdzie, jak oraz i co można zrobić, aby go wydostać z samej paszczy jego wrogów. A na te pytania nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Po długich usiłowaniach pod różnemi pozorami udało mi się nawiązać kontakt z dwoma służącemi. Ponieważ jednak żołnierze ani na jeden krok nie pozostawili nas samych, nie Sześć tysięcy bezdomnych psów Przy nie de Dantzig w Paryżu mieści się zakład, w którym przez 8 dni przechowuje się bezdomne psy schwytane na ulicach Paryża. W roku 1935 liczba przymusowych pensjonarjuszy zakładu wynosiła 6193, z czego tylko 800 psów było przed upływem 8-dniowego terminu reklamowanych przez swych właścicieli. Reszta to psy albo bezpańskie, albo też jak statystycznie stwierdzono, takie, których właściciele chcąc się pozbyć, wyrzucili na ulicę. Po 8 dniach psy, po które nikt się nie zgłosił, tracone są przy pomocy gazów trujących, lub też oddane do zakładu weterynarji jako objekty doświadczalne., 50 mogłem jednem nawet słowem zapytać się, co się stało z szefem. A byłem przekonany, że kto, jak kto, ale one bezwarunkowo musiały wiedzieć, jaki dalszy los spotkał mego szefa. Wkrótce nadarzyła się sprzyjająca okoliczność. Żołnierze na chwilę oddalili się do sąsiedniego pokoju, a ja natychmiast zażądałem od służącej, aby mi wskazała, gdzie jest ukryty szef. Drżąc i z dużym strachem odchyliła drzwi szafy, w której skurczony siedział nieruchomo admirał. Robił wrażenie posągu. Szepnąłem szybko i dyskretnie: Proszę jeszcze wytrzymać, ratunek blisko. W tym momencie weszli żołnierze, lecz nie zauważyli tej rozmowy. Zażądali odemnie, abym się zajął usunięciem ciała z gmachu w myśl przepisów rytuału. Wymyślając na różne ministerstwa, doszedłem do porozumienia z buntownikami, że jutro odbędzie się uroczystość żałobna w pokoju, gdzie spoczywało ciało zmarłego. Żołnierze wyrazili na to swoją zgodę. Następnego dnia o godzinie 2-ej popołudniu przybyło do gmachu 15 starszych panów, ubranych w stroje żałobne. Wpuszczono ich do sali, gdzie spoczywało ciało zmarłego, w której panował półmrok. Równocześnie wypuściliśmy z szafy żyjącego prezesa, narzucając szybko na niego strój żałobny, uwalniając go z tej strasznej pozycji, w której przesiedział nieruchomo przez 36 godzin. W szyscy przybyli byli niezłomnie przekonani, że widzą na łożu śmierci admirała Okadę, podczas gdy ten brał udział we własnej osobie w uroczystości żałobnej. Ostatni akt ratunku admirała był już omówiony z żandarmem, który dnia poprzedniego na progu sypialni przestrzegł mnie przed zbytniem zdziwieniem. On to obecnie pomógł najwięcej do uratowania prezesa Okady. Stałem w hollu pałacu między żołnierzami, gdy on wpadł do nas z okrzykiem, że jednem ze starszych panów zrobiło się niedobrze w czasie modłów żałobnych, wobec tego ja muszę go odwieźć swoim samochodem do sanatorium. Ażeby jednak nie zwrócić żadnego podejrzenia, otrzymał admirał jeszcze okulary, kapelusz nasunięto mu na oczy, usta zatkał chustką 1 tak zaasekurowanego wniesiono do auta. Jeszcze było słychać huk zatrzaśniętych drzwi przez wtajemniczonego żandarma za nami, gdy dziko wprost rzuciłem się do kierownicy, dając gazu, aby jaknajrychlej uciec od śmiertelnych wrogów z uratowanym admirałem. W związku z otwarciem w Utrechcie w Holandji nowej promenady odbył się imponujący pochód, w którym szły dziewczęta, niosące kosze kwiatów, przyczem uczestniczki uroczystości ubrane były w niezwykłe suknie, wykonane z trawy morskiej. TU WYC1ĄCZ ' 51 Ahon- nr. < Farmaltaie przysługuje dekretowa obniżka, ponieważ pierwsza obniżka z listopada 1933 r. byila ze strony gospodamza dobrowolna i do oh willi ukazania się dekretu MpSymęly dwa lata- Atoil'i moralnie ma słuszność gosipodacz, że się sprzeciwia obniżce dekretowej. Nie wiadomo, ma laikiem stanowtsfcu stan i sędzia- Abon. nr , Sosnowiec- Niech peu* pomówi e gospodarzem domu, alby zechciał zaczekać- Można się spodziewać, że zrozumie ciężkie położenie pana- Abou. nr K. H- Mimo. że ojciec pana jako uchodźca z Zabrza nie optował, to pan jako stały mieszkaniec Polski, który służył w wiojsk-u Dolskiem i odbywa ćwiczenia wojskowe ma pełne prawo do obywatelstwa polskiego. Miarodajną władzą jest uirząd wojewódzki. Ahon. nr , Czeladź- Motrm-acyj udzieli powiatowa kameoda P- K- U. Ahon. nr , Bielszo wice. Jakie tai m arki polskie czy niem ieckie? Ahon , Brynów. Panow ie lokatorzy się ogrom nie m ylą, skoro są przekonani, że po zapłaceniu um ów ionego czynszu, w olno im w swych m ieszkaniach robić co im się podoba. Drzewa rąbać w kuchniach nie wolno, drzwiam i trzaskać nie wolno, obstaw ić gratami kurytarzy też nie wolno, ale obow iązkiem każdego lokatora jest utrzym yw ać w zorow y porządek, nietylko w m ieszkaniach. Takim niesfornym lokatorom jedyna odpowiedź w ypowiedzenie i eksm i sja. Abon- nr F- K- Sprawa małostkowa. Krzywda się panu nie dzieje, bo w sumie ogólnej za czynsz i wodę nie płaci pan więcej aniżeli wypada, a jaik gospodarz rozlicza komorne, to może być lokatorowi obojętne, byle się to nie działo z jego krzywdą,,,kasia". Za wielkie wymagania- Redakcja nie ma statystyk atmosferycznych z lat Abon. nr , Lubawa. Termin w y powiedzenia jest dotrzymany. Różnica pomiędzy wypowiedzeniem kwartał,nem a 3 mies, polega na tam. że przy kwartalnem zawiadamianie o wypowiedzeniu musi być doręczono najpóźniej do dnia 15 w połowie kwartału (15 II, 15 V, 15 VII, 15 XI), z ważnością na koniec bieżącego kwartału. Gdyby zawiadomienie doręczone zostało dzień lub dwa później, to termin wypowiedzenia przedłuża się o cały kwartał następny. Wypowiedzenia zaś 3 mies. obowiązuje zwyczajnym trybem n- p. od 1 IIdo 30 IV- Skoro pan pracował bez przerwy 10 lat, to przysługuje panu prawo 6 mies. wypowiedzenia. To obowiązuje każdego pracodawcę prywatnego, a tam wiec ej samorząd miejski- Niech się pan za żali w starostwie i województwie, a ostatecznie w Ministe nst wie Opieki Społecznej- Emerytury pracowników nieetatowych normuje statut miejski. J i f i o n u f e i e t f i e d e m & v o s % w fium ot O nie, w ów czas nadużyłbym pani dobroci, będąc codziennym gościem! Proszę bardzo! Pani Berger z pewnością nie będzie miała nic przeciw temu. D aw ny w ła śc i ciel pańskiej willi, pan Martens był odludkiem, a naw et człow iekiem niemiłym. Nigdy nie pokazyw ał się w e Dworach i w ten sposób nie mieliśmy w łaściw ie żadnego sąsiedztw a. Ciotka Helena, gdy przyjedzie na lato, też z pewnością będzie kontenta, że pobyt w e Dworach będzie dzięki panu ożyw iony. Ostrzegam pana, że ciocia staje się despotką z chwilą, gdy ktoś jej przypadnie do gustu. Będzie pan musiał codzień do nas przyjeżdżać i dotrzym yw ać tow arzystw a. _ B ędę zatem, jak w idzę, mile widzianym gościem w oczach pani Berger, oraz ciotki Heleny. A w oczach pani? Uśmiechnęła się figlarnie. ' I ia jestem bardzo gościnna! rzekła, spuszczając mimowoli oczy. - Droga do D worów stoi otworem i każdy gość jest u nas mile widziany. Gdy w willi pańskiej m ieszkał pan Martens, odczuw ałyśm y bardzo brak towarzystw a, którego pan Martens unikał. Ja nie unikam ludzi, ani nie jestem odludkiem! rzekł Hans. Spojrzała na niego bystro. Ale przecież pan dlatego kupił w illę Marie n s, że leży na uboczu. I on spojrzał jej głęboko w oczy, jak gdyby chciał w ybadać przyczynę jej słów, - Kupując willę, nie przypuszczałem, że będę miał tak uroczą sąsiadkę! Dobrzy sąsiedzi nie powinni prawić sobie kom plem entów! odpow iedziała. Praw ienie komplementów nie leży w mej naturze, a co powiedziałem, pochodzi z głębi mego przeświadczenia. Miałem zresztą inne pow ody, dla których kupiłem willę, a o których powiem pani przy okazji. W każdym bądź razie jestem oczarow any mojem sąsiedztw em... A teraz czas poiże- gnać się z panią. Jak na pierwszą w izytę mój pobyt w e Dworach przedłuża się ponad miarę. Na w si jesteśm y mniej cerem onialni! rzekła Gertruda. Na p rzyszły raz proszę być w ię cej sans faęon. Ale gdy przyjedzie ciocia, musi pan znów przywdziać strój w izytow y, gdyż kładzie ona na te rzeczy w ięk szy naciśk. To samo się przez się rozumie, panno Gertrudo i bardzo pani jestem obowiązany za chęć przedstawienia mnie cioci w dobrem św ietle. Pokraśniala, co widząc Hans, odrzucił ją płomiennym wzrokiem. Cioci Helenie musi pan poświęcić cokolwiek w ięcej czasu, a to panu zaw sze w yjdzie na dobro. Zdawał sobie sprawę, że Gertruda, zasłaniając się ciotką, własne wyraża myśli i to napawało go szczęściem. Pożegnał się uprzejmie i odjechał do domu. Stosunki między Dworami a willą Martens ożyw iały się z dnia na dzień. Jeżeli Hans, nie chcąc naprzykrzać się zbytnio, opuścił czasami dzień jeden, to szukał w szelkich sposobów, by PRÓBA GENERALNA. Lord Chesterfield zachował do ostatniej chw i li swego życia pogodny i żartobliwy nastrój ducha. Kiedy na kilka dni przed śm iercią w yjechał karetą na spacer, ktoś zapytał go po powrocie... M ilordzie I Czy przy tym stanie zdrowia m ilordowi chodziło tylko o to, by udać się na spacer? Ach nie, odparł lord. To była generalna próba m ojego pogrzebu. NAJLEPSZE WYJŚCIE. Biedny Sam uel zwraca się do Rotszylda o pom oc, gdyż słyszał, że bankier wspiera swych w spółw y znawców, wynajdując dla nich łatwą i dobrze płatną pracę. Mój kochany rzecze Rotszyld nie spodziewaj się ode m nie pom ocy pieniężnej, ale mam tu w łaśnie drzewo do porąbania... Chrześcijanowi dałbym za to piętnaście franków, tobie dam trzydzieści... Sam uel podrapał się w głowę i rzekł nieśm iało: Panie Rotszyld, daj mi pan te piętnaście franków... i niech pan weźm ie do roboty goja,

7 Nr SIEDEM GROSZY Str. «I 1 I DZIŚ FINAŁ O PUHAR A N G U I Arsenal faworytem! Co pokaże Sheffield? Sportowa Angl,ja przeżyje dziś wielki dzień. Na stadjonlc w Wimbledonle odbędzie się finał piłkarski o tradycyjny puhar Angljl, do którego zakwalifikowały się po wielu niesłychanie dramatycznych przeprawach: najsłynniejszy klub Angljl, Arsenal 1 doskonały zespół pierwszej ligi Sheffield United. Kto zwycięży? pytanie lo absorbuje dziś setki tysięcy Anglików, a wiadomo, co oznacza Tegoroczne takie zainteresowanie w ojczyźnie piłkarstwa. Stad jon wimbledońskl jest od dwuch miesięcy imprezy lekkoafleiyane wysprzedany. Tych co dostaną się na Jego trybuny będzie około Reszta czekać musi n a d e r e n i Śl. #. Z. E. A. przed bramami Z okazji dzisiejszego finału w krótkości podajemy bisiorję obu drużyn. SHEFFIELD UNITED. Klub ten od 40 lat znajduje się w pierwszej lidze angielskiej. Ten szczegół dostatecznie mówi o wartości jego drużyny piłkarskiej. Hlstorja klubu jest leź niezwykle ciekawa. Jeszcze nie było klubu w calem tego słowa znaczeniu, a już drużyna posiadała boisko! Założyciel klubu Clegg wystosował apel do młodzieży, ale zgłosiło się tylko 3 eh młodzieńców. W roku później Sheffield United zdobył pierwsze miejsce w drugiej dywizji I od roku 1833 bez przerwy znajduje się w pierwszej lidze. Bardzo ciekawa jest dziś fotografia pierwszej drużyny Unltcdu z okresu walk w drugiej dywizji. Takich typów sportowców nie miał żaden klub. Obok olbrzymów wagi ciężkiej, grali malcy, wagi piórkowej. Największym był bramkarz Billy Fouike, najsłynniejszy bramkarz jakiegokolwiek posiadana Anglia. Miał wzrostu 2,10 mfr., a ważył 102 klg.! Również obaj obrońcy Tickett 1 Boyly przypomniał! rozmiarami Carnerę. Trudno było się przebić przez taką linję obrony. Natomiast cała pomoc ważyła razem 112 kg. Najpopuralniejszą osobistością drużyny a zarazem świata piłkarskiego Alblonu był lewy pomocnik Neethan. W roku 1899 w półfinale o puhar w czasie meczu z Derby doznał on złamania żeber. Za tydzień miał się odbyć final Neethan obandażowany długim bandażem stanął do walki 1 był najlepszym graczem na boisku, a kiedy po spotkaniu otrzymał z rąk Wielkiego Lorda złoty medal wtęczyt go swemu lekarzowi. Właściwie pan sobie na ten medal zasłużył powiedział Neethan do lekarza. Zwycięstwo w pub arze tego roku było wstępem do dalszych wielu sukcesów w latach późniejszych. W roku 1901 remis z Tottenham 2:2, po dogrywce 3:2. W roku później znowu United wygrywa finał z Southampton w stosunku 2:1. Po raz trzeci w roku 1915, pokonując Cardiff City 1:0. Obecnie Sheffield United staje do finału po raz czwarty. Przeciwnikiem jego jest Arsenal. Wtajemniczeni mówią, źe przeciwnik Arsenału postara się zgotować niespodziankę. SŁÓW KILKA O ARSENAŁU. O ile kto był kiedykolwiek świadkiem pielgrzymki tysięcznych tłumów, kierujących swe kroki ku odległemu stadjonowi Highbury, fen spewnością powie, że Arsenal jest najbogatszym klubem Angljl, a temsamem najbogatszym klubem świata. Obecnie tak. Ale były czasy, kiedy Arsenal prowadził żywot wegetacyjny. Dziś mówi się o wybudowaniu olbrzymiej trybuny największej na świecie, własnym kosztem, bez jakiejkolwiek subwencji. Arsenal założony został w roku 1886 przez dwuch graczy zespołu Notts Countc. Klubowi nadano nazwę Królewski Klub Piłkarski Arsenal. Cały majątek wynosił kilka piłek, grano zaś na targowicy! (podobnie jak wiele naszych klubów). Brak było kostjumów i dopiero dzięki przychylnemu stanowisku prezesa Notts Countc, piłkarze Arsenału otrzymali stare kostjnmy barwy czerwonej I kilka par połatanych strzewików. Było to wielkie święto, kiedy klub po raz pierwszy wystąpił publicznie. Kolor czerwony pozostał do dziś dnia barwą klubową. Zapał zrobił swoje, ale 20 lat trwało, zanim Arsenał dobił się do pierwszej ligi. W roku 1913 kierownictwo klubu postanowiło przenieść się do północnej dzielnicy Londynu Highbury. Plan ten poruszył wszystkie u- mysły spokojnych Anglików. Nawet w Izbie Gmin toczyła się zawzięta dyskusja na ten temat. Nie pomogły żadne interwencje. Arsenał u- sadowił się w Highbury 1 właściwie od tego czasu datuje się świetny rozwój tego klubu. Pewną a' sorowadziło wntoa. no której Arsenał rozpoczął grać w drugiej dywizji. Dzięki rozszerzeniu pierwszej ligi do 22 klubów udało mu się dostać do elity piłkarskiej Angljl. Potem przez 6 lat niewiele słyszało się o Arsenału. Dopiero kiedy na czele klubu stanął najlepiej płatny prezes Herbert Chapman datuje się niebywały rozwój Arsenału. Rozpoczął on kupować czołowych graczy. Co tydzień kibicom klubowym przedstawiał nową gwiazdę. To zrobiło swoje. Płacono, bajońskie sumy za graczy. Otrzymywali oni specjalne prcmje za strzelone bramki, wysokie gaże itp. Rozbudowano trybuny, wybudowano specjalną klinikę dla leczenia kontuzyj własnych graczy I wiele innych objektów. Wyniki nic dały na siebie długo czekać. Od 4-c.h lat Arsenał należy do najlepszych drużyn Anglji i uchodzi za najlepszy zespół świata. Wszystko to, mą do zawdzięczenia swemu kierownikowi Chapmanowi, który w roku 1933 mistrzostwo Angljl, w 1930 zwycięzca puhazmarł. Chapman pozostawił jednak swej druży- ru, 1932 finalista puharowy 1 dziś największy nie taktykę w grze, nazywaną od kilku lat sy- faworyt wygrania puharu. stemem W. Kto zwycięży? dowiemy się już wleczo- Serja sukcesów Arsenału przedstawia się rem! następująco: W latach 1931, 1933, 1934 I 1935 W raku bież. dał Się zauważyć w pierwszych miesiącach siałby nich w sporcie lekkoatletycznym, w których zazwyczaj odbywały się zawody lekkoatletyczne w halach. Pierwszy raz urządzone zawody o mistrzostwo SI. O. Z. L. A. w hali, były bardzo słabo obsadzone. Pogoń, Stadijon i inne kluby sportowe, które w latach ubiegłych organizowały zimowe mistrzostwa klubowe oraz przeprowadzały inne imprezy lekkoatletyczne, w roku bież. pod tym względem były nieczynne. Bezczynne były również różne ośrodki W. F. oraz inne instytucje, w latach ubiegłych zajmujące się organizowaniem imprez lekkoatletycznych w halach. Poza SI. O. Z. L. A. urządzono jedynie zawody przez O. M. P. w Katowicach na has w gmachu Miejskiego Ośrodka W. F. Niestety zawody te, organizowane przez laików, me stały na odpowiednim poziomie aportowym, a pod względom propagandowym sprawie tylko zaszkodziły, bo na tych zawodach jeden z zawodników złamał obie ręce. Organizatorzy bowiem, róemaijący pojęcia o urządzaniu biegów na małej hali, nie przewidzieli, że wskutek rozbiegu można wpaść na ścianę i ręce połamać. Nadmienić wypada, że zawody O. M. P. nie stały pod kontrolą czynników do tego powołanych. Słaby sezon zimowy naprawił niezwykle duży ruch lekkoatletyczny, jaikä rozpoczął się z wiosną. Sezon wiosenny zapoczątkowano w dniu 15 marca br. biegami Siedmiu Groszy w Rybniku. Tydzień później 22 marca br. odbyły się: a) biegi naprzełaj Siedmiu Groszy w Tam. Górach, b) biegi naprzełaj Zw. Sokołów w Chorzowie, c) biegi naprzełaj o mistrzostwo Śl. O. Z. L. A. w Bielsku, d) biegi naprzełaj Ośrodka W. F. w Bielsku. 29 marca br. odbył się XII. bieg Polonii. 5 kwietnia br. odbyły się imponujące biegi naprzełaj Siedmiu Groszy w Bielsku. 12-go kwietnia Pogoń z red. Siedmiu Groszy zorganizowała pierwsze imprezy lekkoatletyczne na boisku w Katowicach, zaś O. M. P. Rybnik przeprowadził biegi naprzełaj w Rybniku. 19 kwietnia redakcja, Siedmiu Groszy wspólnie z K. S. Wyzwolenie urządziła biegi napnzetaj i zawody lekkoatletyczne w Łagiewnikach a Zw. Strzelecki w Bielsku przeprowadził bieg naprzełaj w Dziedzicach. Na 26 kwietnia program imprez lekkoatletycznych przewiduje: a) w sobotę I niedzielę mistrzostwa klubowe K. K. S. Pogoń Katowice na boisku Miejskiego Komitetu W. F. j P. W. (dawn. Pogoń); b) zaiwody o mistrzostwo klubowe K. P. W. Katowice; c) biegi naprzełaj I zawody lekkoatletyczne Siedmiu Groszy oraz 50 Druż. Harcerskiej Zagłębia Dąbrowskiego na boisku w Grodźcu; d) biegi naprzełaj i zawody lekkoatletyczne Siedmiu Groszy oraz O. M. P. w Świerklanach, pow. rybnicki; e) biegi naprzełaj o mistrzostwo O. M. P. powiatu katowickiego w Wełnowcu; f) biegi naprzełaj o mistrzostwo O. M. P. powiatu świętochłowickiego W Łagiewnikach* g) zawody lekkoatletyczne Sokoła w Dąbrowie Górniczej; h) mistrzostwa lekkoatletyczne panów i Sokoła w Zgodzie. Redakcja Siedmiu Groszy*' czyni starania, by w każdej konkurencji za najlepszy wynik w roku, bież. przyznać zawodnikom 1 zawodniczkom cenne nagrody. Dotąd nagrody takie ofiarowali: firma E. Wacław, Katowice, Rynek, sklep art. porcelanowych I domowych i firma Sport, Katowice, ul. 3-go Maja 23, sklep art, sportowych. Dotąd w poszczególnych konkurencjach na czele tabeli kroczą: panie m: Hildegards Loskówna Sokół Zgoda 3,49 min.; panowie: m: Nobiaiek Sokół Ruda 17,162 min., m: Labus, niestowarzyszony. Orzegów, 10,39,2 mim., 60 m: Kapinos, Sok '1 Łagiewniki 6,9 sek., 100 m: Bodora Wyzwolenie Łagiewniki 12 sek. Prawdopodobnie w najbliższą niedzielę zawodnicy ci zostaną zdystansowani, zwłaszcza w sprintach, gdyż Pogoń i K. P. W. mają sprinterów, biegających niżej 12 sek. Spodziewane są również rewelacyjne wyniki z Urodżca, gdzie wystąpią najlepsi zawodnicy Zagłębia Dąbrowskiego'. Na m spodziewanym zwycięzcą jest Miłek z Chrapaczowa, który wystąpi na zawodach Pogoni katowickiej. W biegu na m znakomity Labus, który również zapowiedział swój udział w zawodach Pogoni, będzie starał się swój czas poprawić. Na zawodach K. P. W. startować będzie Orłowski, znajdujący się w bardzo dobrej formie. ( n) Koszarawa-Zywiec, musi by6 wykończona Tak powiedział csłonek Wydziału Gier i b y s c. Ś P, N. Sprawa niedzielnego meczu Koszarawy z Żywca z A. K. S. Chorzowem przybrała ostatnio niecodzienne formy. Koszarawa, jak podaliśmy, została zawieszona przez Wydział Gier Śląscy szermierze startują w Warszawie W sobotę i niedzielę na sali w gimn. Ronthale- ra (ul. Polna 46a) rozegrane zostaną kolejne eliminacyjne zawody szermiercze na szpady i szable, organizowane przez sekcję szermierczą Legji. Na zawody te ofiarowaną została cenna nagroda dla najlepszego szablisty przez atache wojskowego poselstwa szwedzkiego mjr. de LavaL Program zawodów obejmuje w sobotę, 25 bm. o godz. 16 eliminacje na szpady, o godz. 19 finał na szpady, a w niedzielę przez cały dzień zawody na szable, a mianowicie o godz. 10 eliminacje, o godz. 16 półfinały, a o godz finały. W zawodach startować będą wszyscy czołowi szermierze warszawscy z Dobrowolskim, Segdą, Suskim, Friedrichem, Szempiińskim, Tichym na czele, zaś ostatnio zgłoszona została drużyna śląska w liczbie 8-miu szermierzy z Sobikiem, Zaczykiem, Puszkiem, Karwickim, Kaczmarczykiem na czele. Rozdanie nagród zasłużonym łyżwiarzom W lokalu Warsz. Tow. Łyżwiarskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród zasłużonym łyżwiarzom, której dokonał prezes Pol. Zw. Łyżwiarskiego inż. Nehring. Wręczono specjalne nagrody Nehringowej i Kalbarczykowi za rekordy polskie w jeździe szybkiej, parze Bilorów- Łódź, Tel. wł. Poprzedzone przemówieniami wiceprezydenta miasta Godlewskiego, prezesa P. Z. B. Kuczyka 1 przedstawiciela okręgu, rozpoczęły się w piątek w Łodzi XIII indywidualne bokserskie mistrzostwa Polski. Na starcie stanęło 64 zawodników. Pierwsze spotkania dały wyniki: w muszej Sobkowiak (Poznań) wygrał nieznacznie z Bagińskim (Wilno). Kinke (Pomorze)»«konał I Dyscypliny 81. O. Z. P. N. Uchwala taka zapadła nad nadzwyczajnem posiedzeniu Wydziału, zwołanem w następny dzień po meczu. Od tej uchwały odwołała się Koszarawa do zana-kowalskl za 10-krotne zdobycie mistrzostwa Polski w jeździe figurowej parami, Nehringowej za poprawienie rekordu światowego na 10 km. i Kalbarczykowi za godne reprezentowanie barw polskich na Olimpjadzie. Nadto wręczono 14 odznak klasy specjalnej następującym łyżwiarzom: Wacław Kuchar, Władysław Kuchar, Kikicwicz, Biłorówna, Kowalski (Lwów), Nehringowa, Kalbarczyk, Dobrzyński, Nehring, Chachlewska, Staniszewski, Iwasiewicz (Warszawa), Popowiczowa, Grobert (Śląsk). Wreszcie dokonano wręczenia licznych odznak I-ej i Ii-ej klasy. Wiademośti zagranicznie SUKCES MJR. LEWICKIEGO. W dalszym ciągu międzynarodowych zawodów konnych w Nicei w konkursie o nagrodę kawalerji szwajcarskiej mjr. Lewicki na Dunka nie zdobył pierwszą nagrodę, a por. Kurnatowski na Zbóju był 7 my. W konkursie kawalerjl portugalskiej rlm. Starnawski na Savanna był 8 my, zaś w konkursie kawalerjl belgijskiej por. Czerniawski na Warszawiance zajął 13-te miejsce. RAN MA WALCZYĆ PODCZAS ZAWODÓW SCHMELING LOUIS. Jak donoszą z Ameryki, bokser warszawski Edward Ran, zamieszkały stale w Ameryce, walczyć ma w jednej z walk wstępnych podczas zawodów Schmeling Louis w dniu 18 czerwca w Yankee Stadium w Nowym Jorku. Czechosłowacja gra w niedzielę w pikę rożną z reprezentacją Hiszpanii Pierm ze nfespodzfonki Gauera (Rzeszów). Koziołek (Poznań) przegrał dzięki niesprawiedliwej decyzji sędziów do słabszego Hanuszkiewicza z Warszawy, co widzowie przyjęli długicml gwizdami. Popielaty (Łódź) został pokonany zdecydowanie przez Jasińskiego z Wielkich Hajduków. Jasiński obok Koziołka był do pewnego stopnia rewelacją pierwszych spotkań. W koguciej Weilgruen (Sosnowiec) przegrał do Rogowskiego z Inowrocławia, a Górecki (Białystok) wygrał z Góreckim (Lwów). rządu SI. O. Z. P. N. i w czwartek interweniowała u prezesa 81. O. Z. P. N., komendanta policji żółtaszka, który polecił Wydziałowi zbadać ponownie sprawę. Wydział Gier i Dyscypliny nie powziął jednak żadnej uchwały i nadal utrzymał w mocy zawieszenie Koszarawy do chwili otrzymania raportów policyjnych. Jak się orjentujemy, uchwała Wydziału Gier i Dyscypliny powzięta została zbyt pochopnie, na podstawie jednostronnych informacyj. W dodatku w Wydziale Gier są ludzie, którzy już od dłuższego czasu zamierzają wykończyć Koszarawę. Dał to do zrozumienia jeden z członków Wydziału, który oświadczył, że Koszarawę musimy wykoń* czyć". Nazwisko tego pana, ze względu na pewtj zachowujemy w tajem szczegóły, chwilowo nicy. SKŁAD WARSZAWIANKI NA NIEDZIELNY MECZ Z RUCHEM. Drużyna ligowa Warszawianki grać będzie w niedzielę z Ruchem w W. Hajdukach w składzie następującym: Jachimek, Zwierz, Gwożdzińsld. Sochan, Sroczyński, Meternich, Komgold, Joksz, Smoczek, Knioła, Pirych. Mecz prowadzić będzie p. Arczyński, S im w i n a S fla sicu ZAWODY SOKOLE. W niedzielę, dnia 26 bm. odbędą się w Kato wicach, ul. Raciborska (sala P. W. i W F.) o godz. 9-ej, sokole zawody gimnastyczne o mistrzostwo Okręgów Dzielnicy Śl. Okręg drugi (Katowice) stawia swe najlepsze siły i to dwa zastępy w. składzie następującym: druż. I: Breguła, Kuklok, Peda, Balcarek, Broił, Kubica; druż. II: Kowalczyk, Janko, Leszczyk, Kolano, Gnida i Kotusz. W piórkowej Kowalski (Warszawa) zwyciężył Kowalskiego z Grudziądza. Pol us (Warszawa) łatwo wygrał z Matuszczykiem (Śląsk). Chrostek (Kraków) zwyciężył Sideiuikowa (Lwów) przez techniczny k. o., a Rogalski (Poznań) po bardzo ciekawej walce wygrał z kandydatem na mistrza Spodenkiewiczem (Łódź). O godzinie 23,39 w nocy, gdy oddajemy numer pod prasę pozostało do rozegrania 17 walk. Przypuszczalnie zawody zakończone zostaną o godzinie 3 nad ranem, -

8 S tr. 8 SIEDEM GROSZY** Nr. 113 " , W y r o d n y ojciec z f f i m o n g S g ł o d e m i r f e i l i i e c l Przed Sądem Karnym w Graz (Austria) odbyt się" proces przeciwko niejakiemu Michałowi Strohma jerowi, bogatemu wieśniakowi ze wsi Gallmaninsegg. Strohmajer, liczący 53 lata, byt wdowcem; po zmarłej niedawno żonie pozostało mu troje nieletnich dzieci. Przed kilku miesiącami Strohm ajer poznał 18-letmią dziewczynę, w której zakochał się. Lecz młoda kobieta oświadczyła mu, źe nie chce go poślubić tak długo, jak dzieci pierwszej żony będą w domu. Jak więc widzimy, historja przypomina nieco głośny proces truciciela Grzeszolskiego. Ześlepiony wieśniak postanowił w radykalny sposób pozbyć się swego potomstwa. Pewnego wieczora związał swoje trzy córeczki, z których najstarsza liczyła cztery lata i zamknął je w spichlerzu, gdzie biedne dzieci zmarły po trzech dniach śmiercią głodową. P rzy rozprawie Strohmajer przyznał się, że jęki 1 płacz małych więźniów słyszał przez dwa dni- Gdy wreszcie wszystko się uspokoiło, tidal się do spichlerza i nocą zagrzebał trupy swoich niewinnych ofiar. Ażeby nie wywołać podejrzenia, Strohm ajer oświadczył sąsiadom, że odesłał swoje dzieci do krewnych do Karyntji, lecz zbrodnia wyszła wkrótce na jaw, gdy podczas sprzeczki młoda żona zarzuciła mężowi morderstwo, popełnione na s wo jem potomstwie. Ted Drake, najlepszy angielski środkowy napastnik (lub Arsenal ), odegra zapewne decydującą rolę w niedzielnym meczu finałowym O puhar Anglji pomiędzy drużynami Arsenal 1 Sheffield United. Sąsiedzi usłyszeli kłótnię i donieśli o wypadku żandarmerii, która odkryta zagrzebane trupy. Podczas rozprawy Strohmajer grał po mistrzowsku rolę obłąkanego. Ponieważ eksperci nie byli jednego zdania, co do stanu umysłowego oskarżonego. ' V - : : ' <**- trybunał wydał stosunkowo łagodny wyrok, skazując nieludzkiego ojca tylko na trzy lata więzienia. Prokurator zgłosił apelację spowodu niskiego wymiaru kary. Anglja się zbroi. Stocznia w Belfast, która od szeregu lat była nieczynna, została obecnie przerobiona na budowę wielkich hydroplanów, które m. in. mają również utrzymywać stałą komunikację pomiędzy Ameryką I Europą. Trudności walk w Abisynii Kurz największym wrogiem Włochów Żołnierze i robotnicy włoscy w Afryce muszą łykać więcej kurzu w dotychczas krótkiej kampanii wojennej, aniżeli to miało miejsce w jakiejkolwiek kampanii wojennej dotychczas. Zjadają ten kurz razem ze śniadaniem, obiadem i kolacją i wypluwają z kilkoma haustami winą. czerwonego. Łykają ten kurz, gdy przejeżdżają niezliczone kolumny transportowe, podczas przemarszów czy w czasie snu,, gdyż kurz i pył przenika przez każde płótno namiotowe, a nawet przez koce, pod któremi się śpi. Abisynski kurz jest brunatny lub czerwony, a w smaku gorzki. Po- woduje on silne podrażnienie krtani, objawiające się w nieustannym kaszlu- Pionierzy, którzy budują nowe drogi, wyglądają jak żywe posągi, wyciosane z siwego kamienia, czy też czerwonej gliny. Wzdłuż drogi, po której odbywa się żywsza komunikacja, niema żadnej roślinności, gdyż każdą zniszczy osiadający pył- Drzewa są pozbawione liści, konary sterczą wystawione na żar słoneczny. W porze deszczów kurz ten zamienia się w lepkie błoto, uniemożliwiające przem arsze. Żadnych środków narazie niema, któreby przynieść mogły ulgę żołnierzom. Mori w sercu pustyni Pomysł stary, a le... lary Olbrzymie obszary pustyni Danakil, nazywanej piekłem Abisynii" przestaną niebawem istnieć. Powrócono do starego projektu i postanowiono go zrealizować. Jak podaje prasa włoska, duch inżynierów włoskich Fasolo i Albertelli zakończyli w tych dniach prace pomiarowe, prowadzone od szeregu miesięcy nad wybrzeżem Morza Czerwonego i przystąpili do opracowania projektu budowy kanału, łączącego pustynię Danakil z morzem. Pustynia ta tworzy, jak wiadomo, Przygody Bezrobotnego Froncka wielkie zagłębienie, położone miejscami o 100 metrów poniżej poziomu morza, od którego przedzielona jest łańcuchem gór, dochodzących do wysokości 1000 metrów. Koszty budowy kanału nawadniającego byłyby dość znaczne, opłaciłyby się jednak całkowicie, łącząc żyzne obszary kolonizacyjne, położone w wschodniej części wyżyny abisyńskiej bezpośrednio z morzem. Według obliczeń inżynierów włoskich dla realizacji tego gigantycznego projektu wystarczy przeprowadzenie kanału długości 30 km., łączącego pustynię Danakil z zatoką _ Hanachil nawprost wyspy Baka Nowe morze 1, powstałe na miejsce pustyni, miałoby 180 km. długości 1 75 km. szerokości. Realizacja tego projektu doprowadziłaby do gruntownej zmiany warunków klimatycznych i gospodarczych wschodnich obszarów Abisynji. Budowa kanału i nawodnienie pustyni Danakil trwałaby nie dłużej, jak trzy lata. NOTOWANIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY t dm la 24 krwuetoia 1936 r, Akcie: Bank Polski GuMer , Staratihiowtlice Dewizy: Beiligja 89.90, Beiriim , Holandia , Londyn 26-27, N-owy Jork kabel 5 32 i jiedn* czwarta. Oslo , Paryż 35-01, Praga 21.96, Sawaj'camja , Waluty: Dolar prywatny 5-38, dolar złoty Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dlloinowiska 90 i jędrna ósma. sitalbtoacyjfl , warszawska POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA i dnia 24 kw ietnia 1936 r. Ceny parytet Pom ad. Ceny tranm kcyjnei Zyto tranzakcie 15 ton 18. Ceny orientacyjne: Żyto 15,75 16, Pszenica 22,75 23, Mąk» żytnia wyc proc. 22,75 23, Mąka pszenna wye proc. 35,25 37, Otręby pszenne grube 12,50 13, Otrę* by żytnie 13,50 13,75, Koniczyna czerwona proe. czyst Reszta notowań bez zmiany. Ogólne u sp o sobienie stale. Obroty: żyta 299 ton, pszenicy 411 ton, jęczmieni* 65 ton. C $ ł< s» s z e.m ia. SINGERMASZYNA 50 zl. Nowe m aszyny i ro wery na raty i obligacje państwow e, Kornek, Katowice, Jagiellońska SPRZEDAM w Jastrzębiu-Zdrój dom ek 8 pokoi, 1% morgi pola wraz z ogrodem. Zgłoszenia: Poste Restante, Jastrzębie-Zdrój LISY w szelkiego gatunku sprzedaję za pożyczki. Zgłoszenia 7 Groszy pod nr. 2261d ZA WYRZĄDZONĄ krzywdę p. Łucji Przybyła przepraszamy. P. T., B. V. L. L ROW ERY najlepsze w w ielkim wyborze na raty, za w szelkie obligacje pożyczek państwowych poleca na dogodnych warunkach, składnica, Katowice, Marjacka POSZUKUJĘ od zaraz m łodego czeladnika krawieckiego na duże sztuki. W ładysław Linke, Katowice II, Katowicka D obry dzisiaj obiad w w ojskut dla każdego kaczka dzika! F ro n cek dostał sw oją p o rcję, do nam iotu z Ciapkiem zm yka. Staw ia kaczkę przy nam iocie, po w idelec I nóż pędzi. C iapek w artę trzym a, bo go zapach kaczki w nosie sw ędzi. Nagle k o n d o r cap za k aczkę I z pieczystem o d latuje. C iapek szczeka, w arczy, w yje om al t żalu nie zw arjuje... W raca Froncek... K aczki niem a.» Oko F ro n ck a gniew em płonie... Ciapek! K aj jest ta pieczonkal Pcw nieś zeźarł, ty pieronie! MIESIĘCZNY ABONAMENT 7 G R O S Z Y "! DOSTAWA DO D O M U PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ W KRAJU Z ł.2.31 rprzy ZAMÓWIENIU W URZĘDZIE POCZT. ZŁ.2.41 CENNIK OGŁOSZEŃ W 7 GROSZĄCE 1 POLE O WYMIARZE 3 5 mm*67mm C OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA SŁOVY( Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia s. A. w Katowicach. - Redaktor odpowiedzialny: Stanisław Nogaj.

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Dzisiaj odwiedzę Muzeum- Zamek w Łańcucie! Zamek w Łańcucie był domem dwóch rodzin. Zamek wybudował czterysta lat temu książę Stanisław

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Osica

Autor: Małgorzata Osica projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Barbara Bieniek, Monika Prylińska, Anna Kiesell. Przewidywane skutki deregulacji dla przewodników miejskich. Studium przypadku Kraków.

Barbara Bieniek, Monika Prylińska, Anna Kiesell. Przewidywane skutki deregulacji dla przewodników miejskich. Studium przypadku Kraków. Barbara Bieniek, Monika Prylińska, Anna Kiesell Przewidywane skutki deregulacji dla przewodników miejskich. Studium przypadku Kraków. Obowiązujące prawo (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych)

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego.

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. JANUSZ KORCZAK Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też jako: Stary Doktor lub Pan doktor padoktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w Treblince)

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje, wykształcenie, predyspozycje psychofizyczne

kwalifikacje, wykształcenie, predyspozycje psychofizyczne nr wniosku... Radom, dnia...... (pieczęć wnioskodawcy) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI

JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI JANUSZ KORCZAK- CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ DZIECI CELE PROJEKTU: przybliżenie uczniom sylwetki Janusza Korczaka, zapoznanie z jego nowatorskimi poglądami na wychowanie dzieci; uświadomienie dzieciom posiadania

Bardziej szczegółowo