Z ostatnich Sesji... 2 Wiadomości Nadarzyńskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z ostatnich Sesji... 2 Wiadomości Nadarzyńskie"

Transkrypt

1 Z ostatnich Sesji... W dniu 27 sierpnia 2008 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn - Radni podjęli następujące uchwały: 1. Uchwała Nr XXV/199/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn (etap IV). 2. Uchwała Nr XXV/200/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (kanalizacja w Szamotach i Kajetanach). 3. Uchwała Nr XXV/201/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (na kanalizację w Strzeniówce, Nadarzynie, Ruścu i Starej Wsi). 4. Uchwała Nr XXV/202/2008 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku kalendarzowym Uchwała Nr XXV/203/2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku. Plan dochodów zwiększy się o kwotę ,79 zł. Natomiast plan wydatków zwiększy się o kwotę ,79 zł. 6. Uchwała Nr XXV/204/2008 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja w wysokości zł. została udzielona parafii rzymskokatolickiej w Młochowie, na wykonanie prac konserwatorskich w pawilonie pałacowym wschodnim (tam gdzie znajduje się obecnie kościół parafialny oraz plebania). 7. Uchwała Nr XXV/205/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 8. Uchwała Nr XXV/206/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów. Drodze oznaczonej numerami ewid. 7/21, 7/30, 7/37 stanowiących drogę prywatną oraz działce ewid. nr 7/9 stanowiącej drogę gminną nadano nazwę ul. Słoneczna. 9. Uchwała Nr XXV/207/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów. Drodze gminnej, oznaczonej numerem ewid. 100/7 na odcinku od ul. Mazowieckiej do działki ewid. nr 100/6 nadano nazwę ul. Willowa. 10. Uchwała Nr XXV/208/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec. Drodze gminnej, oznaczonej numerem ewid 241/6 na odcinku od ul. Żwirowej do działki ewid. nr 243/203 nadano nazwę ul. Ametystowa. 11. Uchwała Nr XXV/209/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów. Drodze stanowiącej działki ewid. nr 41/2, 41/10, 41/11, 41/12, 41/14, 41/18, 43/3, 43/5, 43/6, 43/7, 43/17, 43/31 stanowiących drogę prywatną, na odcinku drogi powiatowej stanowiącej działkę ewid. nr 63 do działki ewid. nr 44 nadano nazwę ul. Romantyczna. 12. Uchwała Nr XXV/210/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica. Drodze gminnej, oznaczonej numerem ewid. 628/24 na odcinku od ul. Ogrodowej do działek ewid. nr 628/4 i 628/19 nadano nazwę ul. Pastelowa. 13. Uchwała Nr XXV/211/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu. D.G. W dniu 5 września, odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn. Była to sesja bardzo uroczysta, bowiem radni podjęli Uchwałę Nr XXVI/212/2008 w sprawie współpracy Gminy Nadarzyn z Miastem Hostomel. W sesji uczestniczyła delegacja z Hostomela i Sekretarz Ambasady Ukrainy w RP - Wasilij Zwarycz, a także przedstawiciele rumuńskiego miasta Baile Govora (uchwała o współpracy z Baile Govora podjęta została przez Radę Gminy Nadarzyn w ubiegłym roku). Był obecny także przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Jan Świtała, Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska oraz dyrektorzy szkół i gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy, a uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn. Fot. powyżej: Piotr Kozłowski - Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn przekazuje podpisaną Uchwałę Anatolijowi Iwanowiczowi Kiriczenko - Burmistrzowi Hostomela. Fot. obok - I Sekretarz Ambasady Ukrainy w RP - Wasilij Zwarycz, złożył Nadarzynowi i Hostomelowi gratulacje. E.G. 2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) tel. kom ; BIURO OBS UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI Wiadomości Nadarzyńskie 3

3 Pół wieku sołtysem Tak niecodzienny Jubileusz obchodził Sołtys Woli Krakowiańskiej - Eugeniusz Głuszak. Uroczystość z tej okazji odbyła się w sobotnie popołudnie, 20 września br. w NOK. Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Burmistrz Brwinowa Andrzej Guzik, Wójt Raszyna Janusz Rajkowski oraz sołtysi z terenu Gminy Brwinów, Michałowice i Raszyn. Nie zabrakło też władz samorządowych Gminy Nadarzyn z Wójtem Januszem Grzybem i Przewodniczącym Rady Piotrem Kozłowskim na czele oraz radnymi i sołtysami z terenu Gminy. Obecni byli także najbliżsi Jubilata i Rada Sołecka Woli Krakowiańskiej. Uroczysta atmosfera towarzyszyła wręczeniu Panu Eugeniuszowi - przez Posła Janusza Piechocińskiego, odznaczenia nadanego przez Ministra Rolnictwa - Zasłużony dla Rolnictwa, oraz najwyższego odznaczenia PSL Medalu im. Wincentego Witosa (wręczał go Piotr Kozłowski). Podczas tego wyjątkowego wieczoru odczytane zostały również listy gratulacyjne od Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz od Wójta Gminy Lesznowola - M.J. Batyckiej-Wąsik. Wzruszony Pan Eugeniusz przyjął od przybyłych gości moc serdecznych życzeń, prezentów i kwiatów (w tym także żółtych jako wyraz zazdrości wyjątkowego święta). W części artystycznej dla Jubilata i gości wystąpili: Lidia Stanisławska oraz Maciej Damięcki. Podczas uroczystości obecny byli także członkowie gminengo koła PSL z pocztem sztandarowym Od czerwca 1950 r. do listopada 1952 r. służył w wojsku; szkołę podoficerów ukończył w stopniu kaprala. Po przejściu do rezerwy przez dwa lata pracował w straży przemysłowej PL LOT na Okęciu, potem przez pięć lat w fabryce wag w Tarczynie. W 1954 r. ożenił się z Mieczysławą; mają 4. dzieci, 21. wnuków i 5. prawnuków. Od 1959 r. wspólnie z żoną prowadził gospodarstwo rolne, pracując jednocześnie (przez ponad 30 lat) w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim. Funkcję sołtysa Woli Krakowiańskiej pełni od 50 lat. Jak mówi: nie wyobrażam sobie, żeby tę funkcję pełnił ktoś bez zaangażowania i jakiejś smykałki społecznika. Na mnie przeszło to chyba z ojca, który był sołtysem, kiedy ja byłem jeszcze dzieckiem. W tym czasie przez dwie kadencje był także Radnym Gminy oraz pełnił inne społeczne funkcje (m.in. członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni w Nadarzynie). Pan Głuszak w swoim życiu honorowany był wielokrotnie odznaczeniami i medalami, z których wymienić należy przede wszystkim: Srebrny (1988 r.) i Złoty (2004 r.) Krzyż Zasługi - nadane przez Prezydenta RP. Od lewej: Janusz Piechociński - Poseł na Sejm RP, Eugeniusz Głuszak przyjmujący gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady - Piotra Kozłowskiego. Za nimi Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb Eugeniusz Głuszak, syn Stefana i Józefy, ur. 11 lutego 1929 r. w Warszawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Mrokowie i Kursu Hodowcy Trzody Chlewnej, do momentu powołania do wojska, w 1950 r., pomagał matce w gospodarstwie (ojciec p. Eugeniusza nie powrócił z wojny). 4 Wiadomości Nadarzyńskie Jako sołtys Woli Krakowiańskiej (kiedyś Wola Krakowiańska i Pławy) współpracował - w sumie - z 9. Przewodniczącymi Gminnej Rady Narodowej, Naczelnikami Gminy lub Wójtami Gminy Nadarzyn. 1. Józef Kowalski - Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej; 2. Władysław Tucharz - Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej; 3. Eugenia Zapaśnik - Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej; 4. Witold Sojka - Naczelnik Gminy; 5. Jan Łęcki - Naczelnik Gminy; 6. Stanisław Dymura - Naczelnik Gminy; 7. Antoni Michalak - Wójt Gminy; 8. Józef Harasym - Wójt Gminy; 9. Janusz Grzyb - Wójt Gminy.

4 Gratulacje składa i pamiątkowy puchar wręcza Jubilatowi Wójt Gminy Nadarzyn Pan Eugeniusz tak wspomina pracę sołtysa przed laty: Kiedyś sołtys miał o wiele więcej obowiązków, ale mimo to pełnienie tej funkcji było wdzięczniejsze niż w obecnych czasach, sołtys był bardziej ceniony. Odpowiadał za wiele spraw, poczynając od zbierania podatków, po składki PZU i, przez wiele lat, na KRUS. W okresie tzw. obowiązkowych dostaw sołtys upoważniony był do wydawania upomnień, wydawał świadectwa pochodzenia zwierząt, kartki reglamentacyjne na żywność i inne towary (w okresie PRL-u), prowadził ubezpieczenia inwentarza. Sołtysi mieli obowiązek zbierania stonki, a wykryte gniazda trzeba było zgłaszać do powiatu. W latach 60. i 70. to sołtysi wykonywali także spis rolny - później zaangażowani do tego byli również nauczyciele. Wszystko to było bardzo zajmujące i ja starałem się rzetelnie wykonywać to, co do mnie należało. Sołtys aktywizował mieszkańców do prac społecznych. Wydaje mi się, że ludzie byli bardziej wyrozumiali, mniej roszczeniowi, angażowali się w różne akcje, może i dlatego pełnienie funkcji w tamtych czasach wspominam bardzo dobrze. Sołtysi Gminy Nadarzyn Wspólnymi siłami budowaliśmy drogi, w czynie społecznym powstała sieć energetyczna i gazowa. Każdy udzielał się ile mógł, np. kiedy budowaliśmy drogę do Młochowa mieszkańcy sami zobowiązali się dostarczyć kamień. Podobnie było przy budowie szkoły, która również powstała w czynie społecznym. Sami zalewaliśmy fundamenty, przywoziliśmy cegłę, nocami lasowaliśmy wapno potrzebne do budowy. Teraz pełnienie funkcji sołtysa nie daje już takiej satysfakcji, nie ma takiego wymiaru społecznego jak kiedyś. Jest dużo mniej obowiązków, a pracę ułatwiają i telefony, i ciągły kontakt z Urzędem Gminy czy Biurem Rady, ale to już zupełnie co innego. Jednak muszę powiedzieć też, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat teraz chyba najlepiej współpracuje się z władzami gminy. Atmosfera i w Urzędzie Gminy, i w Biurze Rady, i wśród sołtysów jest naprawdę bardzo miła, człowiek czuje się jak w rodzinie. Lidia Stanisławska śpiewała dla dostojnego Jubilata Pan Głuszak, w czasie, kiedy pełnił funkcję sołtysa Woli Krakowiańskiej, był inicjatorem m.in. elektryfikacji i gazyfikacji wsi. W latach 90. wspólnie z mieszkańcami założył komitet telefonizacji wsi oraz komitet rozbudowy szkoły, uczestniczył we wszystkich pracach społecznych (również m.in. w drenowaniu pól). W ciągu 50 lat sołectwo zmieniło swój wygląd i pięknieje z każdym rokiem, co cieszy nie tylko sołtysa, jednak jak mówi Pan Eugeniusz: najbardziej cieszę się z tego, że w Woli Krakowiańskiej jest szkoła, szczególnie bliska mojemu sercu, że powstała tu jeszcze piękna hala sportowa, która będzie służyła nie tylko dzieciom, ale i mieszkańcom. Cieszą mnie nowe drogi i każda inwestycja, która ułatwia mieszkańcom życie i uatrakcyjnia naszą wieś. Teraz pozostaje tylko doprowadzenie kanalizacji i dbanie na bieżąco o istniejące drogi i media oraz o rozbudowywanie ich w miarę potrzeb. Edyta Gawrońska Wiadomości Nadarzyńskie 5

5 Dożynki Nadarzyn, 2008 Jak co roku, w pierwszą niedzielę września, w Nadarzynie odbyły się gminne Dożynki. Zgodnie z przyjętą tradycją rozpoczęły się one Mszą św. polową na nadarzyńskim stadionie. W tym roku przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Raszyńskiego Ks. Maciej Cholewa. Po uroczystym nabożeństwie, poświęceniu wieńców dożynkowych i tradycyjnym dzieleniu się chlebem rozpoczął się prawdziwie rodzinny festyn przybyłych licznie mieszkańców gminy i gości. Podobnie jak w roku ubiegłym gościliśmy w naszej gminie delegacje z zaprzyjaźnionych miast: ukraińskiego Hostomela i rumuńskiego Baile Govora. W bogatym programie artystycznym były między innymi występy grup tanecznych Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, koncert zespołu El Salsero, występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego, koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. Gwiazdą Dożynek była grupa Perfect, która przypomniała swoje największe przeboje (śpiewane zresztą jednym głosem przez rozbawioną i roztańczoną publiczność). Ten niezwykły wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni. Oprócz występów w programie było wiele innych atrakcji. Zainteresowani mogli obejrzeć pokaz działającej w Nadarzynie sekcji karate. Dla najmłodszych wśród wielu niespodzianek były między innymi karuzele, zjeżdżalnie, samochodziki, loteria fantowa, a także pyszne gofry i wata cukrowa. Był pokaz motocykli (oprócz nowoczesnych maszyn były także zabytkowe modele), pokazy ratownictwa medycznego przygotowane przez OSP Nadarzyn; wystawy m.in. plonów z indywidualnych gospodarstw rolnych z Gminy Nadarzyn. W specjalnym autobusie przeprowadzane były bezpłatne badania: między innymi spirometria i mammografia. Jak co roku, nie zabrakło stoisk gastronomicznych, a także kramów z zabawkami, biżuterią itp. Więcej zdjęć na okładce red. Urząd Gminy Nadarzyn i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego składa podziękowanie rolnikom za bezpłatne przekazanie płodów rolnych - warzyw, owoców, ziół, kwiatów, zbóż, słomy na Wystawę dożynkową Serdecznie dziękujemy Państwu: Bożenie i Mirosławowi Młoźniak, Bożenie i Tadeuszowi Piotrowskim, Agnieszce i Kazimierzowi Sypuła, Teresie i Antoniemu Dębskim (Parole); Ewie Wasilewskiej, Barbarze i Tadeuszowi Młynarczyk (Rozalin); Elżbiecie i Maciejowi Jabłońskim, IHAR, Włodzimierzowi Kowalskiemu (Młochów); Wojciechowi Perzynie, Mieczysławie i Eugeniuszowi Głuszakom (Wola Krakowiańska); Lilii i Tomaszowi Prusom (Kajetany); Hannie i Wojciechowi Wiśniewskim, Urszuli i Eugeniuszowi Kucharskim, Justynie Kucharskiej (Nadarzyn); Walentynie Kobylińskiej, Alinie i Tomaszowi Sztyk, Marii i Bogusławowi Reszce, Barbarze i Stanisławowi Żukowskim (Wlica); Teresie i Tadeuszowi Dubieleckim, Agnieszce i Marianowi Piotrkowicz (Walendów); Annie i Robertowi Zimnickim (Urzut); Edmundowi Latoszek (Rusiec); Teresie i Bogdanowi Osińskim, Alinie i Jerzemu Czarneckim (Krakowiany). Ponadto, bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Perzynie z Woli Krakowiańskiej za bezpłatne przewiezienie wieńców dożynkowych na IV Dożynki Powiatowe w Pruszkowie. 6 Wiadomości Nadarzyńskie

6 Uwaga przedsiębiorcy! Zawieszenie działalności gospodarczej Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1 wymienionej niżej ustawy); W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust.2 niżej wymienionej ustawy); W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14a ust.3 niżej wymienionej ustawy o s.dz.g.); W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca (art.14a ust. 4 pkt 1,2,3,4, i 6 niżej wymienionej ustawy o s.dz.g); ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać do organu ewidencyjnego informację o wznowieniu wykonywania działalności (art. 7ba ust.3 Prawa dz.g.); Organ ewidencyjny ma prawo wykreślić wpis z ewidencji w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 7e ust. 1 pkt 5 Prawa dz.g.). Przedsiębiorca musi samodzielnie poinformować urząd skarbowy i ZUS o okresie zawieszenia wykonywania działalności. Zawieszenie wykonywania działalności wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2007r. Nr 11, poz. 74, z późn.zm.) Informacja opracowana na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141 poz. 888) Ewa Prus Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej UG Nadarzyn Urząd Gminy Nadarzyn Urząd Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach: w poniedziałki oraz w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem sobót i niedziel). Interesanci w referatach przyjmowani są w poniedziałki, środy i piątki. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów w: poniedziałki (w godz ) piątki (w godz.: ) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Sekretariat: wew. 101, 221 uuu Dnia 14 września br. w Pruszkowie odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE. Wzięłam udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy reprezentując wieś Nadarzyn. Komisja doceniła ogrom pracy włożony w mój wieniec i przyznała mi, ku mojej ogromnej radości, I MIEJSCE. Pragnę gorąco podziękować Panu Januszowi Grzybowi Wójtowi Gminy Nadarzyn za umożliwienie transportu m.in. mojego wieńca do Pruszkowa. Jednocześnie dziękuję Komisji z Nadarzyna za przyznanie mi III MIEJSCA podczas Gminnych Dożynek w Nadarzynie. Maria Kołecka uuu Pani dr Halinie Dybczak-Maret wyrazy żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składa Dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn wraz z zespołem z Ośrodka Zdrowia z Młochowa i z Nadarzyna Wiadomości Nadarzyńskie 7

7 Samodzielny Publiczny Gminny Zakałd Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie Profilaktyka logopedyczna, czyli jak zapobiegać niektórym wadom wymowy Umiejętność poprawnego czytania, pisania jest możliwa dzięki właściwej realizacji każdej głoski. Dziecko do 6. roku życia powinno mieć opanowaną poprawną wymowę. Ogrom dzieci przekracza mury szkoły nie osiągnąwszy pod względem mowy dojrzałości, co staje się przyczyną ich późniejszych kłopotów w nauce. Dajmy szansę dzieciom wybrać zawód, który spełni ich marzenia. W drodze do sukcesu konieczne jest wsparcie rodziców, nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz lekarzy. Co wpływa na mowę dziecka? urazy okołoporodowe powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu CUN, planowanie ciąży (przyjmowanie na 2-3 miesiące przed ciążą kwasu foliowego wg zaleceń lekarza zapobiegające niektórym wadom neurologicznym), budowa i sprawność narządów mowy: aparatu artykulacyjnego (jama ustna, nosowa, gardłowa), fonacyjnego (krtań) i oddechowego, deficyty narządu słuchu, psychika, intelekt, emocje dziecka, brak wspierających dorosłych w środowisku, osoby nie mówiące w otoczeniu dziecka, brak prawidłowych wzorców językowych dostarczanych dziecku przez osoby z otoczenia, wczesny kontakt ze słowem pisanym, warunki materialne zapewniające prawidłowy rozwój dziecka, stymulowanie mowy i myślenia w przedszkolu i szkole, pozytywne relacje z rówieśnikami dzieci w wieku szkolnym, wczesne oddziaływanie logopedyczne na dziecko i konsultacje dla rodziców. Jakie są etapy kształtowania wymowy: ETAPY (okresy) melodii wyrazu zdania swoistej mowy CZAS od 0 do 1 roku życia od 1 do 2 roku życia od 2 do 3 roku życia od 3 do 7 roku życia GŁOSKI a, e, m, b, t, d, n, j, niekiedy: i; a, o, e, u, i, y, p, b, pi, m, t, d, n, ń, ś, k, ki, j; a, o, e, u, i, y, ą, ę, p, b, pi, bi, m, mi, f, w, fi, wi, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, ki, gi, ch, t, d, n, l, li, j, sporadycznie: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż; utrwalają się głoski: s, z, c,dz, sz, ż, cz, dż, r; Co rodzice powinni zrobić, aby mowa dziecka rozwijała się poprawnie? -zakupić odpowiednie dla każdego niemowlaka smoczki i zwracać uwagę, aby dziecko zbyt długo nie ssało palca, - systematycznie uczęszczać do laryngologa, - pozwalać na wysuwanie języka z buzi, aby mogło go usprawnić do wymowy, - systematycznie chodzić do logopedy w przypadku wady wymowy. - chodzić do ortodonty w przypadku wady zgryzu, - zachęcać dziecko do mówienia. Jakie są najczęstsze przyczyny wad wymowy? Przyczyna Efekt Problem z wymową głosek zbyt krótkie wędzidełko nieprawidłowy zgryz utrudnia unoszenie przedniej części języka do górnego dziąsła dziecku w wieku od 2 do 6 lat podajemy niemiksowane produkty; porady u ortodonty l, sz, ż, cz, dż, r ś, ź, ć, dź-s, z, c, dz-sz, ż, cz, dż-l, r próchnica ubytki utrudniają wymowę; t, d, n-f, w- ś, ź, ć, dź- s, z, c, dz-sz, ż, cz, dż-l, r niewłaściwy sposób oddychania krótka faza wydechowa niska sprawność mięśni narządów mowy problemy ze słuchem fizycznym zaburzony słuch fonematyczny zbyt długie karmienie butelką, używanie smoczka nieprawidłowy sposób oddych. przez usta; ś, ź, ć, dź-s, z, c, dz sz, ż, cz, dż-l, r język leży na dnie jamy ustnej, nie pracuje zbyt krótki wydech wydłużamy w zabawach oddechowych czasem niezrozumiała mowa na skutek nieprawidłowej wymowy niektórych głosek trzeba się zorientować czy dziecko słyszy i reaguje na dźwięki; wizyta u laryngologa, sprawdzenie drożności przewodów słuchowych utrudnia odbieranie mowy, zaburza mowę czego efektem są problemy w pisowni - brak spółgł. dźwięcznych, mowa bezdźwięczna, - problemy z różnicowaniem: s-sz-ś, z-ż-ź, c-cz-ć, dz-dż-dź; - zastępowanie: l,ł,m-j nie przedłużamy karmienia butelką, smoczek ssany przez długie miesiące wpływa na nieprawidłową wymowę i wadę zgryzu 8 Wiadomości Nadarzyńskie

8 Jakie są ćwiczenia, które powinny wykonywać dzieci? 1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy 2. Ćwiczenia oddechowe 3. Ćwiczenia słuchowe Wypychanie językiem policzków na zmianę, kierowanie języka do górnego i dolnego dziąsła, liczenie ząbków językiem- dotykanie każdego, naśladowanie króliczka, zakładanie górnej wargi na dolną i odwrotnie, nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza, parskanie, cmokanie, mlaskanie. kierowanie języka do nosa, brody, ucha prawego i lewego ssanie górnej wargi, a potem dolnej, nabieranie powietrza pod górną, a następnie pod dolną wargę. Wdech nosem i wydech ustami, dmuchanie na płomień świecy, różne sposoby wypowiadania: Omamma mia!, dzieci jako jesienny wiatr zdmuchują liście z drzew, chuchanie na zamarznięte ręce i gorącą zupę, puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie do naczynia z wodą przez rurkę, przenoszenie słomką styropianu, rozdmuchiwanie wacików. Wsłuchanie się w ciszę - wyłapywanie dźwięków z otoczenia, np. kapanie wody, tykanie zegara, szum samochodu, granie radia, wyróżnianie wyrazów w zadaniu, np. Tata ma wąsy, To maki Tomka. Pytamy: Ile słów jest w tym zdaniu, Powiedz pierwszy wyraz, powiedz ostatni. (Dziecko przyswaja sobie jednocześnie pojęcie zdania), zabawa w kończenie słów podajemy pierwszą sylabę, np. ko- i eksponujemy obrazek korale, dziecko dopowiada brakującą część wyrazu; Bibliografia: Balejko A., Jak pokonać trudności w mówieniu czytaniu i pisaniu, Białystok Grabias S., 1994: Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy. Audiofonologia t. VI Kaczmerek L., 1977: Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. W: Pedagogika rewalidacyjna. Red. A. Hulek, Warszawa s ; Malkiewicz M., Jarmark logopedyczny, Gdańsk Rakowska A., 1992: Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Warszawa. Styczek I. 1983: Logopedia, Warszawa. Logopedia-pytania i odpowiedzi, T 2, po red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole SPG ZOZ Nadarzyn M. Nowicka-Prusakiewicz Wspomnienie... Dr Janusz Sobecki ( ) W piękną słoneczną sobotę, 29 września 2007 r., mnóstwo ludzi - przyjaciół, kolegów, znajomych, ale przede wszystkim byłych pacjentów - żegnało na cmentarzu w Nadarzynie dr. Janusza Sobeckiego. Janusz urodził się 21 października 1942 r. w Tarnobrzegu. W Warszawie mieszkał od 1954 r. Studia medyczne rozpoczął w 1962 r. w Pomorskiej AM w Szczeci nie. Po 3 latach przeniósł się na Oddział Pediatryczny AM w Warszawie, który ukończył w 1969 r. Po stażu podyplomowym, w wyniku postępowania konkursowego, został asystentem w Szpitalu im. Dzieci Warszawy. W 1974 r. pomyślnie złożył egzamin specjalizacyjny z pediatrii. Staż kierunkowy odbywał pod kierunkiem doc. Aliny Askanas z Kliniki Terapii Dzieci AM. Już wówczas zwróciła uwagę na Jego niezwykłą odpowiedzialność, troskę o dobro dzieci, pilność i systematyczność w pracy. Po zakończeniu specjalizacji Janusz podjął pracę w ośrodku zdrowia w Chynowie, gdzie pracował do 1986 r. Odpowiadając na prośby mieszkańców gminy, po wrócił tam w 1999 r. i kie rował ośrodkiem do 2001 r. W latach był dy rektorem gminnego SP ZOZ w Nadarzynie. W międzyczasie prowadził własną indywidualną, praktykę lekarską, ciesząc się szacunkiem i sympatią lokalnej spo łeczności i pacjentów. Odczuwał silną potrzebę pracy społecz nej. Jako skromny lekarz wiejski znalazł się, w latach , jako delegat w składzie Sejmiku Samorządowego Województwa Warszawskiego. Janusz był człowiekiem życzliwym, otwartym, przyjacielskim, a przy tym bar dzo taktownym i dyskretnym. Było w nim ciepło i spokój, którymi obdarzał innych. Te cechy powodowały, że w każdym środowisku stawał się automatycznie osobą społecznego zaufania. Tak było na studiach w PAM, gdzie od razu został starostą grupy studenckiej, i na studiach w Warszawie, gdzie mimo póź nego wejścia w środowisko - szybko stał się jednym z liderów prężnie wówczas rozwijającego się w ZSP-AM studenckie go ruchu turystycznego. W trudnym czasie, w grudniu 1968 r., przyszło Mu zastąpić na stanowisku przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP kolegę Janusza Kalinowskiego, któ ry zachorował nagle na chorobę no wotworową. Kilkadziesiąt lat później, Janusz opuścił nas z tego samego po wodu. To, że dramatyczny czas po Marcu 68 przebiegał w AM w Warszawie ze sto sunkowa małymi wstrząsami, było rów nież zasługą Janusza. Dzięki Jego opa nowaniu, taktowi i umiejętności dyskusji, a przy tym niezłomnemu charakte rowi udało się załagodzić i w miarę pomyślnie rozwiązać wiele bolesnych wówczas dla społeczności studenckiej, spraw. Te cechy charakteru znalazły uznanie także w oczach kolegów z innych uczel ni, którzy wybrali Go na członka Rady Okręgowej, a później Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. W tym samym czasie Janusz był również człon kiem Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Wioślarskiego. Bliskie Mu były nie tylko sprawy ZSP i pediatrii. Był już wówczas mężem Bo żeny, ukochanej koleżanki ze studiów (dziś lekarza w Centralnej Stacji Krwio dawstwa w Warszawie) i ojcem wspaniałego Marcinka. Wiadomości Nadarzyńskie 9

9 Z nałożonych obowiązków zawsze wy wiązywał się wzorowo. Cieszył się au torytetem i szacunkiem kolegów oraz współpracowników w każdym miejscu, w którym podejmował działalność za wodową i społeczną. Kiedy odszedł - żegnały Go tłumy. Na Jego pogrzeb przybyli także ludzie, z którymi już dawno nie miał kontaktu. Mieszkańcy wsi przyjechali dwoma wynajętymi autokarami. Jego i nasz przyjaciel, Staś Zawodnik, żegnając Go na cmentarzu, powiedział to, co czuli wszyscy wokół zgromadzeni: Smucąc się dziś, jednocześnie do ceniamy, że mieliśmy szczęście spotkać w swoim życiu taką osobę, jak Janusz. Na Jego grobie stale palą, się znicze, zapalane przez anonimowych, a życzli wie wspominających Go ludzi. NOM OMNIS MORIAR. Cześć Jego Pamięci! W imieniu przyjaciół Medard Lech i Jacek Putz Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: W dniach od r. do r. nasi strażacy interweniowali 27 razy przy usuwaniu uciążliwych owadów na posesjach mieszkańców naszej Gminy r. Udział naszych dwóch zastępów przy pożarze sterty prasowanej słomy w Młochowie, działania prowadzone w godzinach nocnych r. Usuwanie skutków wypadku drogowego w Urzucie; działania które prowadziliśmy na miejscu zdarzenia polegały na udzieleniu pomocy przedmedycznej jednej osobie poszkodowanej, działania prowadzone w godzinach nocnych r. Usuwanie skutków wypadku drogowego w Urzucie - udzielenie pomocy przedmedycznej jednej osobie poszkodowanej, przekazanie jej pogotowiu, neutralizacja rozlanych płynów eksploatacyjnych. Działania prowadzone w godzinach nocnych r. Wyjazd, jak się później okazało, do fałszywego zgłoszenia w Walendowie w godzinach nocnych r. Usuwanie skutków wypadku drogowego na al. Katowickiej w Starej Wsi, z udziałem dwóch samochodów ciężarowych (TIR-y). Działania, które prowadziliśmy na miejscu, polegały na neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych na dwóch pasach ruchu w kierunku Warszawy. Akcja prowadzona w godzinach nocnych r. Pożar instalacji elektrycznej na słupie średniego napięcia w Nadarzynie, działania prowadzone w godzinach nocnych r. Pożar dwóch altanek letniskowych w Sękocinie, udział jednego naszego zastępu przy akcji gdzie mieliśmy utrudniony dojazd do miejsca pożaru; ze względu na brak drogi pierwsza Jednostka OSP Raszyn nie mogła dojechać i zadysponowała naszą jednostkę do pomocy. Działania prowadzone w godzinach nocnych r. Zgłoszenie pożaru zgliszczy altanek, które uległy spaleniu w nocy, dogaszanie pogorzeliska. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych. 10 Wiadomości Nadarzyńskie r. Usuwanie skutków kolizji drogowej samochodu osobowego w Starej Wsi al. Katowicka, działania prowadzone w godzinach nocnych. Jak co roku, tak i tym razem nasza jednostka brała czynny udział w Dożynkach Gminnych które odbyły się w dniu r. Oprócz zabezpieczenia pożarowego imprezy masowej nasi druhowie przeprowadzili - wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą - pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców zebranych na tym pokazie do momentu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhom i druhnie z MDP Nadarzyn za udział i Wasze poświęcenie, z jakim podeszliście do tej uroczystości. Dziękuję Wam! Arkadiusz Kiliński Naczelnik OSP Nadarzyn Strażakom OSP Nadarzyn serdeczne podziękowania za pomoc podczas Dożynek, 2008 składają dyrektor NOK Kamila Michalska i Pani Jola Zalesińska. Bardzo Nam Pomogliście! Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego (chętnie do przyuczenia) w Nadarzynie. Tel

10 Blisko 60 harcerzy, strażaków, oraz ratowników z 11 stołecznych i okolicznych jednostek ratowniczych wzięło udział w drugiej edycji Stołecznych Manewrów Grup Ratowniczych przeprowadzonych w dniach września 2008 r. przez Harcerską Grupę Ratowniczą Bemowo we współpracy z Fot. Joanna Stolarska Ochotniczą Strażą Pożarną w Nadarzynie. Uczestnicy manewrów brali udział w wykładach i zajęciach praktycznych poświęconych psychologii kryzysu, ratownictwie w zdarzeniach masowych i taktyce działania straży pożarnej. Odbyły się także dwie pozorowane akcje ratownicze nocne poszukiwanie osób zaginionych w terenie leśnym, oraz wypadek z udziałem dużej liczby poszkodowanych na stadionie piłkarskim w Nadarzynie. Oprócz HGR Bemowo i OSP Nadarzyn w manewrach udział wzięły reprezentacje OSP z Milanówka, OSP Ursynów (SOFR), Harcerskich Klubów Ratowniczych Bemowo, Zielonka i Praga, Ochotniczej Grupy Ratowniczej OGR-y, Fundacji św. Kamila oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Nadarzyna i Milanówka. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele Policji. Honorowy patronat nad manewrami objął Wójt Gminy Nadarzyn. Impreza była dofinansowywana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Marcin Bartosiewicz Harcerska Grupa Ratownicza Bemowo Hufiec Warszawa Wola Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Chojnów, a w szczególności panu leśniczemu Tomaszowi Szymańskiemu za wyrażenie zgody i udostępnienie części lasu - gdzie mogły odbyć się nocne ćwiczenia podczas Manewrów Grup Ratowniczych, a także panu Dariuszowi Maranowskiemu Dyrektorowi GOS Nadarzyn za udostępnienie płyty boiska treningowego oraz trybun widokowych. W imieniu organizatorów - Arkadiusz Kiliński Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach... SP Kostowiec Akcja ratownicza W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i personelu szkoły przeprowadzono ćwiczenia, które miały na celu przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się w okolicznościach realnego zagrożenia życia, jakim może być pożar. Najważniejsze, aby w takiej sytuacji zachować spokój, opanowanie, podporządkować się nauczycielom oraz służbom ratunkowym, postępującym zgodnie z obowiązującymi procedurami. Chcąc uświadomić uczniom zagrożenia mogące wystąpić w takich sytuacjach, dnia 26 września 2008r., w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja (78 uczniów i 11 pracowników), z powodu pożaru w świetlicy szkolnej. Do współpracy zaproszona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Strażacy bardzo sprawnie opanowali pożar i udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym (pozorantom). Pierwszym z nich był ewakuowany przez nauczycieli chłopiec, który przewrócił się i doznał urazu nogi. Drugą osobą poszkodowaną był nauczyciel, który na skutek wdychania dymu z palącej się wykładziny stracił przytomność. Strażacy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu ratownictwa medycznego. Całej akcji prowadzonej przez OSP z Nadarzyna wraz z dyrektorem szkoły bacznie przyglądał się obserwator z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie starszy kapitan Mariusz Kowszun, który nie krył zadowolenia z przeprowadzonej akcji. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy zaprezentowali uczniom sprzęt, jakim dysponują. Dużą atrakcją było to, że można było usiąść w samochodach strażackich. Każdy uczeń miał również możliwość przymierzenia hełmu strażackiego i polania wodą z linii gaśniczej zakończonej prądownicą wodną. Wszystkie te działania miały na celu bliższe poznanie pracy strażaka. Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom z OSP w Nadarzynie za pomoc w przeprowadzonych ćwiczeniach. Widząc Wasze zaangażowanie i dokładność podczas prowadzenia działań ratowniczych jesteśmy pewni, że w razie realnego zagrożenia życia będziemy pod dobrą i fachową opieką. Dorota Śmigielska nauczyciel w SP Kostowiec Wiadomości Nadarzyńskie 11

11 SP Nadarzyn Sprzątanie świata W tym roku w dniach września odbyła się 15. jubileuszowa akcja sprzątania świata. W Polsce przebiegła ona pod hasłem Posprzątajmy polskie lasy! A dlaczego lasy? A chociażby dlatego, że są największym skarbem przyrody naszego kraju. Pokrywają one 28% powierzchni Polski i są ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności mogą skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek węgla, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, magazynuje wodę opadową i zmniejsza siłę wiatrów (w tym tornad i huraganów). Wymaga zatem troski ze strony nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw. Dlatego w dniu 18 września w Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbyło się spotkanie z edukatorem i leśnikiem z Nadleśnictwa Chojnów - panią Ewą Majsterkiewicz, która opowiedziała nam o różnorodności biologicznej pobliskich lasów, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą pozostawione w lesie śmieci. Następnie mogliśmy posłuchać śpiewu ptaków i odgadnąć, który z nich śpiewa wczesnym rankiem, a który koncertuje późnym wieczorem. Trzyosobowe zespoły klasowe mogły się zmierzyć w prawidłowym rozwiązaniu ekologicznej krzyżówki i otrzymać nagrody. Na koniec każdy uczeń złożył uroczyste przyrzeczenie, że nie będzie śmiecił w lesie i otrzymał pamiątkowy znaczek lokalnego ekologa. Następnego dnia uczniowie klas szóstych poszli sprzątać nasz las, by wypowiedziane poprzedniego dnia słowa zamienić w pozytywne działanie. Każde dziecko otrzymało rękawiczki i worki na śmieci. Trafiły do nich znalezione szklane i plastikowe butelki, ubrania, papiery, elementy zużytego sprzętu AGD oraz opony. Zebrane odpady pozostawiliśmy w wyznaczonym miejscu, z którego zostały zabrane przez specjalistyczną firmę. Niektóre z nich poddane zostały recyklingowi, a inne trafiły na wysypisko śmieci. Sądzimy, że naszą postawą pokazaliśmy dorosłym jak trzeba zachowywać się w stosunku do przyrody. Nie pozostawiać śmieci w lesie to nasze postanowienie na przyszłość. Maria Załęska i Daria Grochocka Klasa VIB. 12 Wiadomości Nadarzyńskie

12 Cz. XVIII Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa W dniach od 23 do 26 kwietnia 1987 roku odbył się Alert Naczelnika ZHP pod hasłem Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek. Uczestniczyły w nim wszystkie drużyny zuchowe i harcerskie naszego hufca. Wśród wyznaczonych zadań było między innymi odnalezienie na terenie gminy ciekawych okazów pomników przyrody oraz wyszukanie wszelkich zanieczyszczeń wód, dzikich wysypisk śmieci itp. Wszystkie zebrane informacje zostały przekazane do miejscowego Urzędu Gminy. Do Naczelnika ZHP przesłany został także meldunek o wykonaniu zadania alertowego. 10 maja 1987 r. nadarzyński hufiec wziął udział w święcie Chorągwi Stołecznej ZHP w XX-lecie nadania imienia Bohaterów Warszawy. Uroczystości odbyły się na Placu Zwycięstwa przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Akcja Letnia obozowa 87 Obóz harcerski Hufca Nadarzyn w Starych Jabłonkach, nad jeziorem Szeląg Mały, gmina Ostróda, woj. olsztyńskie. Obóz odbył się w dniach od 1do 27 lipca. Uczestniczyło w nim 45 osób - harcerek i harcerzy z naszego hufca. Stare Jabłonki to wieś, zamieszkała przez ok mieszkańców, położona nad jeziorem Szeląg Mały, otoczona pięknym sosnowym lasem. Brzegi jeziora były wysokie i strome, dlatego też, aby swobodnie dostać się do jeziora zbudowaliśmy drewniane schody z żerdzi o długości około 20mb. Znajdował się tam również tartak, stacja kolejowa z dogodnymi połączeniami w kierunku Olsztyna, Ostródy, Harcerski apel poranny na obozie w Starych Jabłonkach Iławy, Malborka i Gdańska. Dzięki temu mogliśmy zorganizować trzy całodzienne wycieczki pociągiem do Olsztyna, Ostródy i Malborka. W Starych Jabłonkach znajdowały się trzy dobrze zaopatrzone sklepy, kilka barów (ze względu na znajdujące się w pobliżu pola namiotowe) oraz wczasowy ośrodek telewizyjny. Była tam szkoła podstawowa, przedszkole, cmentarz, a przy nim pomnik poległych Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków - ofiar faszyzmu hitlerowskiego r. Obóz ten był dobrze zorganizowany. Panowała dobra atmosfera, wszyscy starali się o utrzymanie wzorowego porządku i byli bardzo zdyscyplinowani. Ówczesnym uczestnikom obozu harcerskiego składam serdeczne podziękowania i zachęcam do wspólnego tworzenia Izby Tradycji nadarzyńskiego harcerstwa. Będzie to nasze wspólne, historyczne dzieło Ocalić od zapomnienia. Opracował hm. Leon Giżycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia c.d.n. Kadra obozu harcerskiego. Od lewej siedzą: Komendant obozu - hm PL Leon Giżycki, hm Tadeusz Józefowicz. Stoją: lekarz obozowy - Jacek Guzewicz, oboźny - Leszek Tarkowski; dh dh Marek Zimnicki, Sławomir Kołakowski, Robert Murzynowski. Wiadomości Nadarzyńskie 13

13 Apteka Pod Dębami zapraszamy Poniedziałek - piątek: 8-21; Sobota: 8-19; Niedziela: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58A tel ; Zajazd B K Sêkocin, al. Krakowska Tel. (022) ; (022) ; Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe Sala tanioiatrakcyjnie do 150 osób, klimatyzowana, pokoje hotelowe Zapraszamy!!! 14 Wiadomości Nadarzyńskie

14 Nadarzyńskie kryminałki r. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został on osadzony w Areszcie Śledczym r. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, obywatela Rosji, który znajdując się w stanie nietrzeźwym kierował pojazdem marki Opel Corsa w Strzeniówce r. O godz w Nadarzynie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania trzech obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadali przy sobie narkotyki w postaci heroiny. W toku dalszych czynności ustalono, iż jeden z zatrzymanych dokonał również kradzieży paliwa na stacji paliw w Wolicy r. O godz KP w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w Nadarzynie przy ul. Komorowskiej nieznany sprawca dokonał włamania do domu jednorodzinnego, jednak został spłoszony przez włączony alarm r. O godz KP w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w dniu r. nieznana osoba dokonała kradzieży płaszcza damskiego ze skóry o wartości ok. 900 zł. Do zdarzenia doszło w jednym z boxów centrum handlowego w Wolicy. Podjęte czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia sprawczyni, jak również odzyskania utraconego mienia. W porozumieniu z Prokuratorem Rejonowym w Pruszkowie zatrzymana została zwolniona po przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu procedury dobrowolnego poddania się karze r. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, który znajdując się w stanie nietrzeźwym (blisko 3 alkoholu), kierował ciągnikiem rolniczym marki Ursus. Ponadto spowodował on kolizję drogową z samochodem osobowym marki Daewoo Lanos. Kolejny sprawca kolizji drogowej kierując samochodem marki Volvo doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Suzuki, również okazał się być nietrzeźwy. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został on osadzony w Areszcie Śledczym. O godz KP w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w dniu r. w godz w Wolicy, na trasie E-67, nieznany sprawca wykorzystując fakt wymiany koła zapasowego przez kierującego z wnętrza pojazdu dokonał kradzieży dokumentów, pieniędzy, telefonu komórkowego oraz laptopa o łącznej wartości ok. 3180zł. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) OFERTA BANKU: akredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dopłatami od AR i MR); w rachunku bieżącym, na nieruchomości; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat); pożyczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznościowe; w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych; adepozyty: rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obsługa Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o różnych okresach oszczędzania; adziałalność rozliczeniowa: Przyjmowanie wpłat za gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i opłaty na rzecz innych banków; usługa saldo sms ; prowadzimy kasę walutową. Każda jednostka posiada bankomat Zapraszamy!!! Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddział BS w Żabiej Woli Żabia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomości Nadarzyńskie 15

15 r. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, obywatela Indii, który znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem marki VW LT, przy ul. Działkowej w Strzeniówce r. O godz KP w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w nocy 06/ r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży dwóch rowerów tj. marki Treck i Author o łącznej wartości 20 tys. zł. Rowery pozostawione były na korytarzu jednego z hoteli w Nadarzynie. O godz funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mężczyzny, który znajdując się w stanie nietrzeźwości (wyniki: 0,94 i 0,84mg/l) dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu marki Ford Mondeo, poprzez porysowanie powłoki lakierniczej. Straty powstałe w wyniku uszkodzenia wyniosły ok.1500zł. Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie kom. Adam Piskorz Dyżury dzielnicowych w październiku 2008 r. lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA mł. asp. Waldemar Tymoszuk tel mł. asp. Mariusz Michałowski tel Świetlica w Urzucie Remiza OSP w Młochowie Komisariat Policji w Nadarzynie 3. st. sierż. Dariusz Skrobisz SP w Ruścu r r r r r r Firma zatrudni do sprzątania biura i terenu zewnętrznego (7,00-9,00 zł/godz.). Tel Restauracja w Nadarzynie zatrudni POMOC KUCHNI. Praca pon-pt, umowa o pracę Tel , Zatrudnię malarza lub glazurnika. Tel Zatrudnię opiekunkę do półtorarocznej dziewczynki. Pełen etat. Od poniedziałku do piątku. Mile widziany samochód. Szamoty. Tel Wiadomości Nadarzyńskie

16 West car S.C. Rok założenia 1986 Pracownia protetyczna ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 Stara Wieś, ul. Grodziska 188 tel Serwis samochodów ablacharstwo lakiernictwo asamochody zastępcze arozliczenia bezgotówkowe aholowanie 24h/dobę aelektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce akupno-sprzedaż samochodów całych i powypadkowych aczęści zamienne, szyby, układy wydechowe aobsługa firm (floty) Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japońskie zaprasza expresowa naprawa protez zębowych protezy całkowite - protezy szkieletowe korony - mostki porcelanowe Pracownia czynna: pon.-czw.: ; wt.-śr.: ; pt. - sob.: po uzgodnieniu telefonicznym. Szybko i tanio!!! Wiadomości Nadarzyńskie 17

17 Język niemiecki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (znajomość tylko jednego języka obcego to dziś za mało) poparte wieloletnim doświadczeniem (w tym pedagogicznym) profesjonalne nauczanie języka niemieckiego w ogólnym zakresie zajęcia indywidualne lub grupy 2-3-osobowe (na tym samym poziomie nauki) nauka od podstaw; nauka na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej; przygotowanie do Fit in Deutsch 1, 2 i Start Deutsch 1, 2; przygotowanie do Zertifikat Deutsch; przygotowanie do Mittelstufenprüfung; przygotowanie do matury z j. niemieckiego. Bardzo przyjazna, bezstresowa atmosfera, świetne warunki lokalowe, możliwość nauki w godzinach i z częstotliwością dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Kontakt: Wiadomości Nadarzyńskie

18 Uwaga! Nasze Wiadomości można dostać w następujących miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński) - handel i gastronomia (p. L. Jarzyńska) Nadarzyn - Urząd Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Państwa Dąbrowskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spożywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spożywczy Rozalin - sklep spożywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej - sklep ogólnospożywczy, ul. Myśliwska 1 (p. I. Kowal) Stara Wieś - sklep spożywczo-przemysłowy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spożywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska) Urzut - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska) Wola Krakowiańska - sklep spożywczo-przemysłowy (p. Joanna Małecka) Wolica - sklep spożywczy przy al. Katowickiej - sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej KANCELARIA PORAD PRAWNYCH mgr Zenon Jerzy Maron STRZENIÓWKA, UL. JOD OWA 29, NADARZYN Porady prawne, doradztwo ubezpieczeniowe. Pisanie: podañ, pozwów do S¹dów; wniosków urzêdowych, dowodowych; odwo³añ od decyzji, wyroków s¹dowych. Czynna: poniedzia³ek - sobota; tel Cennik reklam w Wiadomościach Nadarzyńskich Ogłoszenia typu podejmę - dam pracę zamieszczamy bezpłatnie. Cała strona zł (340 zł) A zł (180 zł) B zł (100 zł) C - 75 zł (50 zł) Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400% drożej (do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. A B C Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Kontakt: Edyta Gawrońska tel.: w.219; Zatrudnię panią do opieki domowej nad małymi dziećmi. Tel , Księgowość dla firm. Tanio i z dojazdem do klienta. Tel , kom Zatrudnię panią do sprzątania domu w Starej Wsi. Tel Wiadomości Nadarzyńskie 19

19 Ważne telefony Policja 997 Komisariat Nadarzyn: Komenda Pow. Pruszków: (do 85) Straż Pożarna 998 Pruszków ; OSP Nadarzyn OSP Młochów Pogotowie gazowe 992 Gazownia Warsz. O/Pruszków Pogotowie Ratunkowe 999 Pruszków ; Ośrodki Zdrowia: Nadarzyn Młochów Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach (ul. Mokra 17; Nadarzyn) (03) Urząd Gminy Nadarzyn Sekretariat w. 101 Fax Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami w. 108, 122 Referat Urbanistyki i Architektury w.115, 119 Referat Działalności Gospodarczej w. 110 Referat Inwestycji w.113, 223 Referat Realizacji Budżetu w. 104, 112 podatki w. 116, 120 kasa w. 123 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki w. 107 Referat Promocji w. 219 Samodzielne stanowisko ds. Oświaty w. 105 Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 106 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony informacji niejawnych w. 218 Samodzielne stanowisko ds. audytu w. 124 Biuro Rady Gminy Urząd Stanu Cywilnego Dowody osobiste Zakład Usług Komunalnych Starostwo Powiatowe Sekretariat Fax Nadarzyński Ośrodek Kultury ; Gminny Ośrodek Sportu Hala Widowiskowo-Sportowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza w Nadarzynie Filia Gminnego Ogniska Tęcza w Młochowie Gimnazjum ; SP Kostowiec SP Młochów Wiadomości Nadarzyńskie SP Nadarzyn SP Rusiec SP Wola Krakowiańska Przedszkole w Młochowie Przedszkole w Nadarzynie Przedszkole w Wolicy Przedszkole Maluch Przedszkole W zielonym domku Przedszkole Smyk Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej: Policealne Studium Informatyczne Wyższa Szkoła Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym Oficyny Informatycznej Biblioteka w Nadarzynie Biblioteka w Młochowie BS Nadarzyn Urzędy Pocztowe: Nadarzyn Młochów Apteki: ul. Błońska 6 B ul. Sitarskich ul. Mszczonowska 58a Punkt apteczny w Młochowie ul. Mazowiecka Kantor (Centrum Mody): Parafie: pw Św. Klemensa w Nadarzynie pw Św. Michała Archanioła w Młochowie pw N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie (placówka dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat) lub 81 Udzielę korepetycji z języka angielskiego! Dzieci, dorośli, przygotowania do matury. Tanio!!! Tel

20 Parafia Rzymskokatolicka w Nadarzynie Klementyñski Szczęść Boże! Szanowni Państwo, wakacje już na pewno za nami, nawet studenci muszą wziąć się do roboty. W kościele nastał miesiąc Różańca swego rodzaju pracy nad sobą i modlitwy w różnych intencjach. Tym razem trzy artykuły, już tradycyjnie podnoszę wątek historyczyny i przedstawiam serię Czy wiecie, że. Pozostałe dwa jednak w nieco innym klimacie. Artykuł o niedzielnych katolikach, bardzo dobry w kontekście różańcowego października i motywu pracy nad sobą, drugi nawiązujący do przedstawionych niedawno sprawozdań z działania wspólnot, nawiązujący do charakteru Kościoła jako wspólnoty wspólnot. Retoryczna nuta tego artykułu wcale nie musi zamilknąć. Zachęcam do rozmów na temat naszego Kościoła i naszego kościoła, na temat wspólnot i włączania się w pracę katolika. Zachęcam przede wszystkim do nie bycia niedzielnym. A że sposobów komunikacji dzisiejsze czasy dostarczają nam niemało chciałbym przedstawić jedno z nich: nadarzyńskie forum, na którym mieszkańcy, również a może w szczególności parafianie wymieniają się poglądami i dyskutują. Jest osobny dział parafia, w którym regularnie pisze ksiądz Karol i pan organista Grzegorz. To może być też dobre miejsce na spotkanie z twórcą Listu i zgłaszania swoich pomysłów czy też krytyki. Zacznijmy inaczej niż zwykle ten kolejny miesiąc i rok naszego życia. Życzę wytrwałości! Czy wiecie, że...? Lista piętnastu tradycyjnych tajemnic Różańca Świętego ustaliła się między rokiem Ta modlitwa maryjna została szybko rozpowszechniona przez bractwa różańcowe, z których pierwsze założyli dominikanie w Kolonii w 1475 roku. Najstarsze wspólnoty w Polsce powstały we Wrocławiu w 1481 r., w Krakowie -1484, w warszawskim konwencie św. Jacka , w Poznaniu roku. Stopniowo, od XV wieku dodawano prośbę Kościoła: Święta Maryjo... módl się za nami. Powstały układ trzech serii tajemnic: radosnej, bolesnej i chwalebnej, odpowiada podstawowym aspektom tajemnicy wcielenia, męki i zmartwychwstania Chrystusa. W kościele w Muret we Francji znajduje się obraz aż z XIII wieku, przedstawiający św. Dominika, otrzymującego Różaniec z rąk Matki Bożej. Przykładem mocy modlitwy różańcowej może być sytuacja Portugalii w czasie II wojny światowej. Większość mieszkańców przejęła się objawieniami w Fatimie i orędziem przekazanym przez Matkę Bożą, a biskupi ofiarowali ten kraj Niepokalanemu Sercu Maryi i Portugalia prawie nie ucierpiała w czasie II wojny światowej. Górująca nad Rio de Janeiro figura - Chrystusa Zbawiciela na granitowej skale Corcovado, obchodzi 77. urodziny. Jest to 38-metrowa figura Chrystusa z rozpostartymi ramionami (odległość między końcami palców rąk wynosi 23 metry) i jest największą na świecie rzeźbą. Waży 35 ton, a sama głowa ma 3,5 metra wysokości. Odsłonięcia dokonano 12 października 1931 roku. Dwa lata temu brazylijskie władze kościelne ogłosiły kolosa nowym miejscem pielgrzymek. Polski profesor Czesław Dźwigaj z Nowego Wiśnicza, wykładowca na ASP oraz Papieskiej Akademii Teologicznej jest autorem potężnego pomnika tolerancji, który stanął na wzgórzu Jerozolimy 15 października 2007 roku. 16 października, czyli w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II przypomnijmy, że otrzymał On 10 doktoratów honoris causa. 16 października 1988 roku Jan Paweł II w 10. rocznicę swego pontyfikatu wyniósł na ołtarze swego rodaka o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna w 159 rocznicę Jego urodzin. Jan Paweł II, 19 października 2003 w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu dokonał Beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty. Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr Matki Teresy. Gałąź męska zgromadzenia liczy około 500. członków w 20. krajach. W Polsce zgromadzenie jest obecne od 1983 r. Wiadomości Nadarzyńskie 21

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO BEZPŁATNA GAZETA REGIONALNA Wpr39-3 Października 2008 ISSN: 1835-6491 PR: 1183/05 Nakład: 30.000 egz. Następny Wpr: 17 października Sprawdź w internecie: www.gazetawpr.pl teraz co 2 tygodnie NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU fot. Stephen Fore / Fotolia.com Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenie! Najświeższy taryfikator dziś w dodatku ITP DZIŚ W NUMERZE e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr 30 (620) 29 lipca 2011 ISSN 1508-6720

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski DZIEŃ KOBIET 15. sesja Rady Gminy Osiek Odbyła się 9 marca o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Gminy. Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Jerzego Czernego i stwierdzeniu prawomocności

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2 DWUTYGODNIK * ROK XXIV * 13 maja 2011 * NR 9 (364) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY PROGRAM str. 24 Kórnickie Finalistki str. 2 Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku Fot. MMB 1 Justyna 2 Joanna 3 Monika 4 Burzyńska

Bardziej szczegółowo

4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany w szkołach gminy Piaski. ok 700 zł płaci się opiekunce za opiekę nad dzieckiem

4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany w szkołach gminy Piaski. ok 700 zł płaci się opiekunce za opiekę nad dzieckiem Czytaj historię! s. V OGŁ OSZENIE e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) Gostyńska lista płac 4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 10000 egz.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 10000 egz. gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 10000 egz. DWUTYGODNIK

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

za plony Czytaj na str. II

za plony Czytaj na str. II OGŁ OSZENIE Nr 34 (467) ISSN 1508-6720 Cena 2,20 zł (w tym 0% VAT) 22 sierpnia 2008 Nr indeksu 360759 e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu W podzięce za plony Czytaj na str. II KROBIA Dopłacają do budowy

Bardziej szczegółowo