Gmina Fabianki. Fabianki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Fabianki. Fabianki"

Transkrypt

1 66

2 Fabianki 67

3 Fabianki Gmina Fabianki Gmina Fabianki to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie bogactwo flory i fauny. Miłośnicy koni znajdą tutaj idealne miejsca do nauki jeździectwa, zaś zwolennicy pieszych wędrówek będą odkrywać tajemnice przyrody w rezerwacie Kulin. Fabianki na ogólnej mapie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 68

4 Gmina w liczbach Powierzchnia 7610 ha Liczba mieszkańców 9109 osób Liczba sołectw 16 Odległość od większych ośrodków miejskich: Gdańsk 230 km Warszawa 160 km Bydgoszcz 110 km Toruń 62 km Płock 53 km Położenie Gmina Fabianki (do 30 sierpnia 1979 r. gmina Szpetal Górny) to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach gmina położona była w województwie włocławskim. Od południa bezpośrednio sąsiaduje z miastem Włocławek, zaś od wschodu z gminami: Dobrzyń nad Wisłą i Wielgie, od północy z gminą Lipno, a od zachodu z gminą Bobrowniki. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Fabianki, Bogucin, Cyprianka, Chełmica Duża, Chełmica Mała, Chełmica Cukrownia, Świątkowizna, Skórzno, Wilczeniec Fabiański, Nasiegniewo, Kulin, Krępiny, Szpetal Górny, Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn i Lisek. Sołectwo Lisek oddzielone jest enklawą, położoną ok. 2 km w linii prostej od granic gminy i otoczone jest sołectwami gminy Lipno i Bobrowniki. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi ogółem 7610 ha. Gmina Fabianki znajduje się na szlaku Wisły wiążącym Polskę północną z obszarami Polski środowej i południowej. Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne tj. droga krajowa nr 67 Włocławek Lipno i droga wojewódzka nr 562 Szpetal Górny-Płock. Fabianki 69

5 Fabianki Ogólna charakterystyka Gmina należy do dobrzyńskiego rejonu produkcji rolniczej o kierunku warzywniczo-przemysłowym, z dużym udziałem ogrodnictwa podmiejskiego. Stanowi dobre zaplecze dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez uprawę na szeroką skalę warzyw i owoców. Funkcjami towarzyszącymi rozwojowi są budownictwo mieszkaniowe, rzemiosło i usługi wielobranżowe. Bliska odległość od Włocławka i bogata infrastruktura techniczna gminy tworzą korzystne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. Władze gminy są otwarte na wszelkie pomysły związane z zagospodarowaniem wolnego terenu. Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury technicznej terenów w związku z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym. 70

6 Gmina Fabianki położona jest nad Wisłą oraz jej prawobrzeżnymi dopływami Chełmiczką i Świętym Strumieniem. Długość Chełmiczki przekracza 29 km, a jej źródło znajduje się w jeziorze Ostrowite. Do jeziora Chełmickiego wpada w jego północno-wschodniej części. Natomiast Święty Strumień obecnie spełnia rolę rezerwatu ze względu na zasiedlenie się tam bobrów. Na terenie gminy istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, głównie nad jeziorem Chełmickim, z plażą i pomostem do kąpieli oraz przepływającą przez nie rzeczką Chełmiczką. Jezioro Chełmickie położone jest w miejscowości Chełmica Duża, w pobliżu drogi krajowej nr 67 Włocławek-Lipno. Przyległe do jeziora około 5,30 ha gruntów, na których jest również boisko sportowe i zaplecze do organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych. Współrzędne geograficzne jeziora: szerokość geograficzna 52 44`00 N, długość geograficzna 19 07`19 E. Łączna powierzchnia jeziora wraz z przyległymi gruntami wynosi około 75 ha. Wody jeziora są pod stałym nadzorem sanitarnym prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Na terenie gminy funkcjonuje kilka ogólnodostępnych obiektów sportowych: przyszkolny kompleks sportowy w Fabiankach: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko akrylowe, bieżnia tartanowa i boisko trawiaste do piłki nożnej, przyszkolny kompleks sportowy Orlik 2012 w Nasiegniewie: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej i siatkowej, przyszkolny kompleks sportowy w Cypriance: hala widowskowo-sportowa oraz boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Obszar gminy leży w obrębie dwóch nadleśnictw Włocławek i Dobrzejewice. Lasy zajmują powierzchnię 1557 ha tj. 20% ogólnej powierzchni. Przeważającym gatunkiem w drzewostanie jest sosna (80%). Pod względem gospodarczym lasy przedstawiają niską wartość, z uwagi na konieczność ich ochrony z powodu położenia w 10 km strefie ochronnej miasta Włocławek. Ochronie podlega również rezerwat przyrodniczy Kulin o powierzchni 15,46 ha, który usytuowany jest na prawym zboczu Wisły. Występują w nim rzadko spotykane rośliny, jak dyptam jesionolistny, ostnica Jana, oman szorstki i inne. Ochroną objęte są parki wiejskie w Fabiankach, Szpetalu Górnym, Chełmicy Dużej mające funkcję rekreacyjnowypoczynkową. Fabianki Zgłowiączka w okolicach Brześcia Kujawskiego Foto: P. Muszyński 71

7 Turystyka i rekreacja Ośrodek jeździecki w Bogucinie Ośrodek Jeździecki w Bogucinie położony jest w okolicach Włocławka w otoczeniu malowniczych łąk, lasu oraz strugi. To idealne miejsce, by uciec od miastowego zgiełku, wyciszyć się, spotkać się z przyjaciółmi i podziwiać ukochane konie. W ośrodku znajduje się 20 koni (kuce szetlandzkie, kuce walijskie, konie sp). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej. W ofercie są także treningi sportowe. Istnieje możliwość dzierżawy koni. Oferta ośrodka skierowana jest do dorosłych i dzieci miłośników koni i wszystkich, którzy lubią przebywać w otoczeniu przyrody. Cennik: lonża: 30 min. 30 zł maneż: 60 min. 25 zł teren: 60 min. 30 zł zajęcia indywidualne: 45 min zł Fabianki Ośrodek prowadzi także pensjonat dla koni. W trosce o dobro zwierząt przygotowano: przestronne boksy boksy angielskie myjkę dla koni bezpieczne ogrodzone padoki, pastwiska opiekę doświadczonych pracowników W Ośrodku Jeździeckim w Bogucinie systematycznie odbywają się także zawody, w których biorą udział jeźdźcy z całej Polski. Konkurencje, dostosowane do możliwości koni i umiejętności zawodników, corocznie cieszą się coraz większą popularnością wśród publiczności, która z zapartym tchem podziwia pokazy. 72

8 Łęg Witoszyn Regionalny Klub Jeździecki Ben-Hur stworzyli Anna Więckowska oraz Tomasz Prusinowski. To właśnie tutaj można rozwijać swoje umiejętności jeździeckie, a potem wystartować w zawodach. Nauka rozpoczyna się od poznania podstawowych zasad związanych z kontaktem z koniem. Zajęcia prowadzi dwóch instruktorów rekreacji ruchowej o specjalizacji jeździectwo, którzy są także czynnymi zawodnikami w konkurencji ujeżdżenia i skoków. W bogatej ofercie RKJ jest między innymi organizowanie urodzin dla dzieci, wycieczki klasowe, kuligi, obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży. Ben-Hur posiada pensjonat dla koni i oferuje usługi kowalskie. Fabianki Cyprianka obszar chroniony Natura 2000 Obszar o powierzchni 109,3 ha leży na wysokości średnio 88 m n.p.m i znajduje się na północny zachód od wsi Cyprianka, wzdłuż drogi Cyprianka-Rachcin. Obejmuje zespół torfianek (wyrobisk) na torfowisku niskim i naturalnych dystroficznych (skąpożyznych) zbiorników wodnych z występującym tu cennym gatunkiem ryby strzeblą błotną. Jest to prawdopodobnie największe znane stanowisko tego gatunku w Polsce. W skład roślinności wodnej wchodzą m.in. trzcina pospolita, pałka szerokolistna, skrzyp błotny. Zbiornik otaczają krzewiaste zbiorowiska wierzbowe przechodzące w bagienny bór sosnowy. Lasy iglaste zajmują 39% powierzchni obszaru, lasy liściaste 28%, lasy mieszane 5%, a siedliska rolnicze 28%. Obszar chroniony został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej. Dojazd: do Włocławka PKP, a następnie PKS lub indywidualnie drogą Włocławek Lipno, ok. 11 km na północ od Włocławka. Turyści mogą korzystać z noclegów we Włocławku lub w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. 73

9 Fabianki Rezerwat Kulin Rezerwat Kulin jest położony na prawobrzeżnej skarpie Wisły w granicach administracyjnych miasta Włocławek, przylegających również do granic administracyjnych miejscowości Kulin znajdującej się na terenie gminy Fabianki. Leży na gruntach Skarbu Państwa, zarządzanych przez nadleśniczego nadleśnictwa Włocławek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu). Wchodzi w skład obrębu leśnego Szpetal, leśnictwa Szpetal i zajmuje powierzchnię 51,16 ha. Ma on kształt wydłużonego wieloboku położonego wzdłuż rzeki. Rozciąga się od szosy prowadzącej przez stalowy most na Wiśle w kierunku Lipna po teren zalesiany w pobliżu stopnia wodnego i mostu biegnącego na stopniu. Od strony północnej teren rezerwatu graniczy z gruntami ornymi, zaś południową jego gra- 74

10 nicę stanowi zakrzewienia i zadrzewienia w dolinie prawobrzeżnej Wisły. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Kondrackiego (1988 r.) obszar rezerwatu leży na terenie Kotliny Płockiej, która jest położona w rozszerzanej pradolinie Wisły między Gąbinem a Włocławkiem. Strome zbocza górnej terasy w okolicach Włocławka stanowią północną krawędź Kotliny Płockiej i położone są na wysokości 80 m względem poziomu rzeki. W kierunku wschodnim roztacza się wyniosłość zwana Garbem Szpetalskim, a dalej rozciąga się Wysoczyzna Dobrzyńska. U podnóża skarpy płynie Wisła, na jej płaskim lewym brzegu położone jest centrum miasta Włocławek. Klimat tego terenu należy do przejściowego pomiędzy oceanicznym a kontynentalnym. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. Okolice Włocławka wyróżniają się w Polsce wyjątkowo niską średnią sumą opadów, wynoszącą około 500 mm na rok. Ciągle działająca erozja powodowana spływem wód z Wysoczyzny Dobrzyńskiej oraz podmywaniem spowodowały wytworzenie się na skarpie licznych zapadlisk, parowów i jarów. Kąt nachylenia stoków wynosi od 10 do 90. Zbyt trudne do uprawy zbocza z południową wystawą pozwoliły na utrzymanie się na tym terenie reliktowych muraw stepowych, bogatej roślinności okrajkowej z udziałem dyptamu jesionolistnego oraz zróżnicowanych zarośli i lasów liściastych: świetlistej dąbrowy i grądu zboczowego. Rezerwat Kulin jest jednym z najcenniejszych w województwie kujawskopomorskim, a także w Polsce, rezerwatów przyrody. Występuje tam największe w Polsce stanowisko byliny dyptamu jesionolistnego (tzw. gorejący krzew Mojżesza ). Ponadto ochroną objęte są reliktowe murawy stepowe, bogata roślinność okrajkowa, świetlista Dąbrowa i grąd zboczowy, występujące tu liczne taksony drzew i krzewów porastających Wzgórze Szpetalskie wzdłuż rzeki Wisły. Niezaprzeczalnie największą atrakcją rezerwatu Kulin jest występowanie w nim dyptamu jesionolistnego rośliny właściwie unikatowej w skali kraju. Obszar rezerwatu, dzięki jego powiększeniu o teren zboczy szpetalskich reprezentuje jednak niemałą różnorodność zbiorowisk roślinnych, będących nie lada gratką dla wielbicieli kontaktu z naturą oraz dla dzieci i młodzieży mogącej zapoznać się tu z bogactwem formacji roślinnych. Poza roślinnością stepową, wśród której zasiedlił się dyptam występują tu również zbiorowiska leśne fragment podgórskiego łęgu jesionowego, bogate florystycznie dąbrowy świetliste i niejednorodne zbiorowiska gradowe. O dostępności tego miejsca w celach edukacyjnych świadczy usytuowanie rezerwatu w granicach administracyjnych miasta Włocławek przy szlaku komunikacyjnym łączącym go z północno-wschodnią częścią Polski. Ścieżka umożliwiająca wycieczki pomiędzy dwoma przeprawami drogowymi przez Wisłę we Włocławku zapewne będzie atutem zabezpieczającym przed nadmierną ingerencją w stan miejsca objętego ochroną rezerwatową. Bezpośrednie sąsiedztwo sztucznego zbiornika włocławskiego, który zwieńczony jest tamą wraz z elektrownią wodną na Wiśle, z pewnością wzbudzi zainteresowanie chętnych poznania bliżej niecodziennych miejsc w naszym kraju (zwłaszcza, że ze stromych skarp kulińskiego rezerwatu rozpościera się malownicza panorama na zalew włocławski oraz miasto). Dodatkowo Kulin może poszczycić się nietypowym jak na warunki niżu polskiego ukształtowaniem terenu. Liczne zapadliska, teren poprzecinany jarami i wąwozami ze spływającymi w nich ciekami wodnymi a wszystko okraszone naturalnym charakterem rezerwatu, często z pozostawionymi własnemu losowi, przewróconymi starymi drzewami sprawia, że można się tym miejscem zauroczyć o każdej porze roku. Fabianki 75

11 Szpetal Górny Położenie Miejscowość Szpetal Górny położona jest na terenie Ziemi Dobrzyńskiej, w centralnej części byłego województwa włocławskiego. Obecnie administracyjnie należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Fabianki. Szpetal Górny leży na wyniosłej krawędzi rzeki Wisły, naprzeciwko Włocławka w odległości 2,5 km, 4 km od mostu na Wiśle. Na wschód od Szpetala Górnego w odległości 20 km leży Dobrzyń nad Wisłą, na północ zaś, w odległości 19 km Lipno. Wsie bezpośrednio graniczące ze Szpetalem Górnym to od wschodu Uniechowo, od północy Bogucin, od zachodu Kulin. Miejscowość położona jest w strefie lasów mieszanych, w prowincji Niżu Środkowopolskiego w podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, w makroregionie Pojezierze Dobrzyńskie. Szpetal Górny, jako wieś leżąca w sąsiedztwie większych miast: Włocławka, Lipna i Dobrzynia nad Wisłą, z dobrze rozwiniętą siecią transportu drogowego, znajduje się w rejonie rolniczym. Zadecydowały o tym dobre warunki glebowe oraz brak surowców i długich tradycji przemysłowych. Rolnictwo we wsi to głównie uprawy warzywno-sadownicze, tj. uprawa truskawek, porzeczek, wiśni oraz pomidorów pod osłonami i w gruncie. Fabianki Klimat Średnia temperatura na obszarze wsi waha się w granicach 7-8 C, temperatura stycznia -3,5, zaś lipca 18. Amplituda temperatur dla roku wynosi zatem stopnie. Temperatura w kierunku północnym obniża się, a południowym ulega podwyższeniu. Opady są niższe od średniej krajowej. Przeważają opady półrocza letniego (maj październik) mm. Miesiącem o najwyższych opadach jest lipiec 90 mm. Jeżeli zaś chodzi o wiatry to zdecydowanie przeważają z sektora zachodniego (zachodnie, północno-zachodnie, południowo-zachodnie). Rys historyczny Pierwsze wzmianki dotyczące Szpetala pochodzą już z okresu XII wieku. Była to jedna administracyjnie miejscowość, bez podziału na Szpetal Górny i Dolny. Dopiero dokument z 1358 r. rozróżnia dwie jednostki gospodarcze, mianowicie: Szpetal Stary i Nowy, czyli Wielki zwany Szpetalem Górnym. Ostateczna lokacja obszarów Szpetala Górnego nastąpiła po 1385 r. Oficjalna nazwa Szpetal Górny figuruje w dokumentach w spisie z 1827 r. 76

12 Pierwotne brzmienie nazwy wsi to Szpital. Powstała ona na początku XIII wieku, kiedy to w 1236 r. komes Bogusza ufundował klasztor, który za zgodą biskupa włocławskiego oddał na własność cystersom sprowadzonym z Lubiąża. Klasztor szpetalski został założony przez Komesa za zgodą jego synów i krewnych, był więc prywatną własnością rodu rycerskiego. W latach na dzisiejszym przedmieściu miast Włocławek w Szpitalu Dolnym powstaje kościół i szpital pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Gotharda. Na początku XVIII w. Szpetal Górny stanowi własność Kazimierza Rutkowskiego, którego to król August II przywilejem z 1701 r. obdarował prawem wieczystego przewozu przez Wisłę. Prawo to potwierdził wnukom Kazimierza w 1792 r. Stanisław August. Jego utrata nastąpiła dopiero w 1824 r. Spadkobiercą Kazimierza był jego syn Józef Leon Rutkowski, który pozostawił dobra swoim synom: Marianowi Szymonowi i Janowi. W 1798 r. właścicielem Szpetala Górnego, Dolnego i Suszyc oraz Kulina i Skórzna szacowanych na sumę 186 tysięcy złotych był Marian Rutkowski. W latach Szpetal Górny liczył 22 dymy (zagrody) i w latach ludności. Po śmierci Mariana, dwukrotnie żonatego, Szpetal dziedziczą dzieci z obydwu małżeństw: z pierwszego z Józefą z Bromirskich, z drugiego zaś małżeństwa z Balbiną Nasarzewską. W 1850 r. właścicielem Szpetala Górnego zostaje Ignacy Rutkowski, kupując je za sumę 236 tysięcy złotych. Jego spadkobiercą jest syn Artur Rutkowski. Natomiast po Arturze majątek dziedziczy od 1886 r. jego syn Zdzisław. Wielkość majątku wynosiła wówczas 2436 morgi, 255 prętów. Folwark Szpetal Górny zajmował 524 morgi gruntów ornych, 34 morgi łąk, 26 morg pastwisk, 229 morg lasu, 27 wody, przestrzenie nieokreślone 689 morg, 54 morgi nieużytków, 18 budynków murowanych, 13 drewnianych. Zdzisław rozbudowuje Szpetal Górny, buduje nowy dwór, natomiast chłopów, którzy mieli swoje chałupy przy północno-wschodniej granicy przenosi dalej od swojej siedziby. W 1904 r. dobra liczą 2463 morgi i 217 prętów. Kiedy w 1929 r. umiera Zdzisław Rutkowski majątek po nim dziedziczą jego dzieci: Artur, Franciszek, Zdzisław, Szczęsny oraz córka Antonina z Rutkowskich-Czarnecka. Ostateczny podział nastąpił w 1931 r. między braci: Artura i Szczęsnego Rutkowskich. Podczas okupacji wszystkie dobra zajęli Niemcy. W okresie od II wojny światowej do lat obecnych Szpetal Górny ze wsi o charakterze typowo rolniczym przekształca się w miejscowość pełniącą funkcję przedmieścia Włocławka. Ziemia na terenie tej miejscowości sprzedawana jest na działki, na których budowane są nowe domy mieszkalne. Od lat 80-tych XX wieku Szpetal Górny charakteryzuje duża dynamika rozwoju osadnictwa napływowego ludności miejskiej, wykupującej działki i budującej na nich domy jednorodzinne. Koniec lat 90-tych spowodował rozprzestrzenianie się tej zabudowy w kierunku sąsiednich miejscowości, tj. Kulina, Zarzeczewa, Nasiegniewa i Fabianek. Napływ ludności miejskiej spowodował zmiany w strukturze zatrudnienia: zmniejszyło się zatrudnienie w sektorze rolniczym na rzecz działalności usługowo-handlowej i produkcyjnej. Szpetal Górny z miejscowości stanowiącej w przeszłości rolnicze zaplecze Włocławka, przekształcił się w prężnie rozwijający się ośrodek usługowo-handlowy, do którego chętnie przeprowadzają się mieszkańcy Włocławka. Dynamicznie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Szpetal Górny jak wiele wsi podmiejskich zatraca swoje dawne funkcje stając się dzielnicą Włocławka. Fabianki 77

13 Warto zobaczyć Kościół św. Jakuba Apostoła z XVIII w. w Chełmicy Dużej Pierwszy kościół chełmicki był drewniany i powstał dzięki właścicielom wsi, rodzinie Chełmickich. Była to niewielka, skromna drewniana świątynia pw. św. Jakuba. W połowie XVI wieku przez pewien czas znajdowała się w rękach innowierców, co pogorszyło znacznie jej stan. W XVII wieku była tak zrujnowana, że nie można było odprawiać w niej nabożeństw. Dopiero na początku XVIII wieku zabytek został starannie, prawie od fundamentów odbudowany. W ołtarzu głównym (z roku 1922) znajduje się obraz Matki Boskiej Passawskiej (z końca XVII wieku lub pierwszej połowy wieku XVIII). Mensa ołtarza jest wsparta na dwóch łapach. Mensa oraz chrzcielnica (pierwotnie z rzeźbą orła na pokrywie, wiek XVIII/XIX, zapewne według projektu Hilarego Szpilowskiego) wykonane są w stylu klasycystycznym. W kościele znajduje się również zabytkowy feretron z Matką Boską Skępską o charakterze ludowym. Wota kościelne to srebrna tabliczka z rytym przedstawieniem Matki Bożej na obłokach, dwa złączone serca z inicjałami IM i NK oraz datą Fabianki Parafia i kościół w Szpetalu Górnym Dzieje parafii Szpetal Górny są ściśle związane z dawną parafią Gotarda w Szpetalu Dolnym, czyli Zawiśla. Do Szpetala Górnego przeniesiono parafię w 1816 r. Zostało to spowodowane spaleniem dotychczasowego kościoła św. Gotarda w Szpetalu Dolnym na początku XIX w. oraz ukończeniem w Szpetalu Górnym nowej świątyni pw. św. Józefa wzniesionej w latach przez dziedzica dóbr szpetalskich, Mariana Rutkowskiego. Świątynia ta, w stylu klasycznym, z cegły, została zaplanowana prawdopodobnie przez architekta Szpakowskiego. Parafia Szpetal Górny w 1818 r. została włączona do diecezji płockiej, a do diecezji włocławskiej powróciła w roku W 1945 roku została spalona, odbudowano ją już w latach i zaraz konsekrowano. W latach następnych otrzymała nowe wyposażenie wnętrza. W 1999 r. zakonserwowano strop. Polichromię autorstwa Zygmunta Klaryski, z 1977 r. odnowiono w 1996 r. Ołtarz jest marmurowy, a posadzka z terakoty. Organy sprawiono w 1955 r., a w 1980 r. zakupiono nowe meble. W 1991 r. na wieży założono konstrukcję stalową i zawieszono na niej trzy dzwony: Józef, Barbara, Anioł. 78

14 Imprezy cykliczne Każdego roku podczas wakacji odbywa się piknik rodzinny, a na przełomie sierpnia i września mają miejsce dożynki gminne. Twórcy regionalni Jerzy Pietrkiewicz urodzony 29 września 1916 r. w Fabiankach w rodzinie chłopskiej. Gimnazjum ukończył w 1934 r. we Włocławku i przez kolejne 5 lat studiował w Warszawie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, a także historię na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie ukazały się jego trzy tomiki poetyckie, debiutancki: Wiersze o dzieciństwie (1935), Prowincja (1936), Wiersze i poematy (1938). Z powodu słabego zdrowia nie brał udziału we wrześniowych walkach w 1939 r. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii, gdzie wykorzystał czas wojny na naukę. Studiował w szkockim uniwersytecie St. Andrews zdobywając tytuł magistra, a następnie doktoryzował się w Kings College w Londynie i osiadł w stolicy Wielkiej Brytanii na stałe. Od 1950 r przez prawie 30 lat był profesorem literatury polskiej, a przez 5 lat kierował wydziałem języków wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Londyńskim. Nieoczekiwanie w 1954 r. Jerzy Pietrkiewicz przestał wypowiadać się jako poeta zwracając się ku prozie. Łącznie jest autorem prawie 10 anglojęzycznych powieści, z których niektóre przetłumaczono i wydano także w Niemczech. W literaturze angielskiej Pietrkiewicz dał się poznać jako eseista, krytyk i znawca literatury, autor dziesiątek prac zauważanych i akceptowanych przez Anglików. Ważna jest też działalność przekładowa poety z Fabianek. Tłumaczył głównie poezję angielską na język polski, a także polską prozę i wiersze na angielski stając się najważniejszym z popularyzatorów literatury polskiej w krajach anglojęzycznych. Szczególnie entuzjastycznie przyjęto tłumaczenie wierszy Karola Wojtyły (cztery wydania w latach ). Pietrkiewicz próbował też sił jako dramaturg. Jest autorem kilku jednoaktówek, a w 1948 r. wystawiono w Londynie jego sztukę pt. Sami swoi. Po latach przerwy jego książki zaczęły ukazywać się w Polsce. Pojawiły się zbiory poetyckie: Kula magiczna. Wybór wierszy (1980), Poezje wybrane (1986), Modlitwy intelektu (1988). Cenną pozycją na naszym rynku wydawniczym okazał się zbiór studiów i rozpraw pt. Literatura polska w perspektywie europejskiej w opracowaniu Jerzego Starnawskiego (1986). Jerzy Pietrkiewicz jest także laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych. Od lat często odwiedzał ojczyznę. Prawie każda wizyta stawała się okazją do spotkań z Ziemią Dobrzyńską i z rodzinnymi Fabiankami. Zmarł 26 października 2007 r. w Londynie. Fabianki 79

15 Fabianki 7,13 Lisek Cyprianka 7,13 Stary Witoszyn 11,13 2,5,6,7,8,9 10,12,13,15 7,13 Nowy Witoszyn Bogucin 4,7,11,13,15,16 FABIANKI 13 7,12,13,14 Szpetal Górny 262 Nasiegniewo 7,13,15 1,2,3,6,7,9 11,12,13,15,16 WISŁA bank parking restauracja, bar, tawerna plaże, kąpieliska policja stacja paliw przystanek autobusowy ośrodek zdrowia apteka poczta kościół mechanika pojazdowa sklep ośrodek jazdy konnej muzeum, zabytki cmentarz 80

16 Fabianki Ważne adresy Gastronomia Restauracja Polska Panorama, Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, tel Bar Smaczek, Kulin 43 Sala Imprez Okolicznościowych Pod Aniołem, Szpetal Górny, ul. Płocka 3, tel Pozostałe Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, tel Gminna Biblioteka Publiczna, Fabianki 3, tel NZOZ Puls, Fabianki 6, tel NZOZ Medyk, Fabianki 87B, tel Apteka Eliksir, Fabianki 3, tel Apteka Bliska, Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, tel Urząd Pocztowy, Fabianki 3, tel Posterunek Policji, Fabianki 1, tel

17 82

18 Izbica Kujawska 83

19 Izbica Kujawska Izbica Kujawska Serdecznie zapraszamy do odwiedzin gminy Izbica Kujawska, geograficznie niewielkiego wycinka Kujaw borowych, przyozdobionego w pola, łąki, lasy i jeziora. Zachęcamy do poznania historii ziemi, na której osadnictwo kształtowało się pięć i pół tysiąca lat temu i z której pochodzi matka największego kompozytora w dziejach Polski. Obecnie gmina Izbica Kujawska znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Pięknieje wizerunek miasta, na terenie wiejskim przebudowywane są trakty, odnawiane miejsca związane z dziedzictwem kulturowym. Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska są pracowici i przedsiębiorczy, otwarci na współpracę. Izbica Kujawska na ogólnej mapie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 84

20 Gmina w liczbach Powierzchnia 132,05 km 2 Ludność 8065 osób Liczba sołectw 34 Położenie Gmina Izbica Kujawska to gmina miejsko-wiejska położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim (do 1954 była to gmina Izbica). W latach gmina była zlokalizowana w województwie włocławskim. Od 1999 r. gmina i miasto Izbica Kujawska leżą na skraju województwa kujawskopomorskiego, w powiecie włocławskim. Samo miasto usytuowane jest przy drodze z Włocławka do Koła, w odległości 37 km od siedziby powiatu. Gmina ma charakter rolniczy. Liczy 8065 mieszkańców i jest podzielona na 34 sołectwa. Miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy, a ponadto spełnia podstawowe funkcje administracyjne, socjalne, edukacyjne, w zakresie ochrony zdrowia i kultury. Izbica Kujawska 85

21 Rys historyczny Ziemie, na których położona jest Izbica Kujawska, były zamieszkałe już kilka tysięcy lat przed naszą erą. We wsi Wietrzychowice odkryto grobowce megalityczne, które stanowią dowód na istnienie osad ludzkich na tych terenach już 3500 lat p.n.e. Pochodzenia nazwy Izbica nie da się wyjaśnić jednoznacznie. Jeden z wariantów głosi, że nazwa wzięła się od rzeczki Izdbica, nad którą miał wznosić się drewniany zamek. Już przed XII wiekiem Izbica stała się ośrodkiem produkcyjnym i rzemieślniczym dla pobliskich wsi. Warto wspomnieć, że na długo przed uzyskaniem praw miejskich Izbica była określana mianem miasteczko szlacheckie czytamy o tym w źródle z 1311 roku. Bogata historia terenów gminy wydała owoce w postaci wielu obiektów zabytkowych, które stanowią twarde zasoby kulturowo-historyczne całych Kujaw. Przynależność administracyjna i terytorialna Izbica Kujawska W okresie staropolskim Izbica Kujawska należała do województwa brzesko-kujawskiego (powiat przedecki). W 1331 r. na okres kilkunastu lat zagarnął ją Zakon Krzyżacki. W 1793 r. znalazła się pod panowaniem pruskim, w departamencie poznańskim i powiecie kowalskim. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego weszła do departamentu bydgoskiego (powiat kowalski). W Królestwie Polskim ( ) miasto należało do województwa mazowieckiego i obwodu kujawskiego. W 1844 r. powstała gubernia warszawska. Od tego momentu miasto znajdowało się w guberni warszawskiej, w powiecie włocławskim. Od 1866 do 1914 r. miasto (zdegradowane po 1870 r. do osady) znajdowało się w guberni kaliskiej, w powiecie kolskim. W czasach Drugiej Rzeczypospolitej, do 1938 r. Izbica Kujawska znajdowała się w województwie łódzkim i powiecie kolskim. Następnie, wskutek reorganizacji województw, weszła w skład województwa poznańskiego (powiat kolski). W latach okupacji hitlerowskiej Izbica Kujawska wraz z powiatem weszła w skład rejencji inowrocławskiej, położonej w Kraju Warty. Po wojnie, przez trzy dekady funkcjonowała w województwie poznańskim (powiat kolski). W latach (po odzyskaniu praw miejskich 1973 r.) znalazła się w województwie włocławskim. Od 1999 r. gmina i miasto Izbica Kujawska leżą na skraju województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Samo miasto usytuowane jest przy drodze z Włocławka do Koła, w odległości 37 km od siedziby powiatu. Gmina ma charakter rolniczy. Liczy 8065 mieszkańców i jest podzielona na 34 sołectwa. Miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy, a ponadto spełnia podstawowe funkcje administracyjne, socjalne, edukacyjne, w zakresie ochrony zdrowia i kultury. 86

22 Izbica Kujawska i okolice własnością szlachecką na przestrzeni wieków Izbica Kujawska od czasów średniowiecznych do nowożytnych była miastem prywatnym. W XII i XIII w. należała do Awdańców. Od około 1303 r. dziedziczyli ją rycerze Jan i Florian, synowie Wilka niegdyś wojewody (brzeskiego). W 1394 r. król Władysław Jagiełło przeniósł miasto z prawa polskiego na magdeburskie. Kilka lat później zezwolił na odbywanie się w mieście cotygodniowego targu. W końcówce XIV i na początku XV w. dziedzicem dóbr izbickich był Maciej ostatni z rycerskiego rodu Awdańców. W drugiej połowie XV w. miasto należało do Jana Kretkowskiego herbu Dołęga, wojewody brzeskiego, a następnie do jego spadkobierców (np. syna Mikołaja). W 1584 r. miasto było własnością wnuka Jana Andrzeja, natomiast w końcówce XVI stulecia było już w posiadaniu Jerzego Latalskiego herbu Prawdzic (1591 r.), a następnie jego brata Stanisława (1598 r.) i Czosnowskiego herbu Pomian (1599 r.). Niewykluczone, że Izbicę Kujawską w czasach nowożytnych (dokładniej, od ćwierci XVI w. aż do połowy XVIII w.) dziedziczyło kilku współwłaścicieli. W początkach XVII w. pierwszym znanym dziedzicem (bądź współdziedzicem) Izbicy Kujawskiej był Jan Łowicki herbu Nałęcz (1623 r.), który otrzymał ośrodek miejski w zastaw od niejakiego Pudwelsa, herbu własnego. Następnie miasto dziedziczyli między innymi: Władysławski (1631 r.) i prawdopodobnie Wojciech Kadzidłowski herbu Ogończyk (1659 r.). Pierwszym znanym znamienitym właścicielem miasta w XVIII w. był Jan Chryzostom Skarbek herbu Abdank. W latach czterdziestych nabył on dobra izbickie od swoich braci Władysława i Wojciecha. W 1754 r. Jan Skarbek wyjednał u Augusta III przywilej lokacyjny dla Nowej Izbicy. Nowe miasto, założone na prawie niemieckim, poczęło być otwarte na migrantów. W latach sześćdziesiątych XVIII w. targi w ośrodku miejskim odbywały się co środę. Od około 1760 r. protegowany Skarbka, Jakub Krzyżanowski (dziadek Fryderyka Chopina), pełnił funkcję ekonoma dzierżawcy majątku w Błennej Bonawentury Pniewskiego. W 1779 r. dobrami izbickimi zarządzał książę Michał Aleksander Czetwertyński. Stało się tak w wyniku jego ożenku z Konstancją Skarbek, primo voto: von Bruchental wdową po zmarłym Janie Chryzostomie Skarbku (1772 r.). Co prawda, dobra izbickie po śmierci Jana dziedziczyli jego synowie (Eugeniusz, Michał, Kacper), jednakże w 1779 r. musiał nimi zarządzać M. A. Czetwertyński ( ). On to we wspomnianym roku zezwolił ewangelikom na założenie zboru. Syn Jana, Kacper Melchior Baltazar Bonawentura Skarbek ( ) dziedziczył dobra izbickie od 1796 r. do 1800 r., czyli do momentu sprzedania ich Franciszkowi Ksaweremu Zboińskiemu ( ). Około 1782 r. wspomniany wyżej Krzyżanowski został dzierżawcą lub administratorem we wsi Długie (w tym roku urodziła się jego córka Tekla Justyna matka Fryderyka Chopina). W 1796 r. właściciel dóbr izbickich, Kacper Skarbek nadał miejscowym Żydom przywilej, w którym określił ich prawa do wolności handlu i rzemiosła (kolejny przywilej, Augustyna Słubickiego z 1826 r., potwierdzał ustalenia poprzednika). W 1798 r. Izbica Kujawska posiadała status miasta, które organizowało rocznie trzy jednodniowe jarmarki (w Nowy Rok, Wniebowstąpienie i na Mateusza). Wynikało to z reformy organizacji jarmarków w Prusach Południowych. Jarmarki stanowiły nie tylko instytucję handlową, ale również nie lada okazję do kontynuowania życia towarzyskiego. W 1810 r. spadkobiercą Kacpra został jego syn Ignacy. Augustyn Józef Ludwik Słubicki herbu Prus I ( ), prekursor pracy organicznej na Kujawach, uczestnik kampanii napoleońskiej a także poseł powiatu brzeskiego i senator Królestwa Izbica Kujawska 87

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza Zaprasza Cudze chwalicie swego nie znacie Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY SIERADZ ZDUŃSKA WOLA ZAPOLICE 2014 Strona 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa

Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA 2010-2016 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Bielinach Nr LII/258/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA 2010-2016 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC na lata 2008-2015 Opracowanie: Urząd Gminy w Tarnowcu wrzesień 2008 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...4 2. Diagnoza stanu istniejącego...5 3. Historia...7 4. Zabytki...11

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo