Gmina Fabianki. Fabianki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Fabianki. Fabianki"

Transkrypt

1 66

2 Fabianki 67

3 Fabianki Gmina Fabianki Gmina Fabianki to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie bogactwo flory i fauny. Miłośnicy koni znajdą tutaj idealne miejsca do nauki jeździectwa, zaś zwolennicy pieszych wędrówek będą odkrywać tajemnice przyrody w rezerwacie Kulin. Fabianki na ogólnej mapie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 68

4 Gmina w liczbach Powierzchnia 7610 ha Liczba mieszkańców 9109 osób Liczba sołectw 16 Odległość od większych ośrodków miejskich: Gdańsk 230 km Warszawa 160 km Bydgoszcz 110 km Toruń 62 km Płock 53 km Położenie Gmina Fabianki (do 30 sierpnia 1979 r. gmina Szpetal Górny) to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach gmina położona była w województwie włocławskim. Od południa bezpośrednio sąsiaduje z miastem Włocławek, zaś od wschodu z gminami: Dobrzyń nad Wisłą i Wielgie, od północy z gminą Lipno, a od zachodu z gminą Bobrowniki. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Fabianki, Bogucin, Cyprianka, Chełmica Duża, Chełmica Mała, Chełmica Cukrownia, Świątkowizna, Skórzno, Wilczeniec Fabiański, Nasiegniewo, Kulin, Krępiny, Szpetal Górny, Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn i Lisek. Sołectwo Lisek oddzielone jest enklawą, położoną ok. 2 km w linii prostej od granic gminy i otoczone jest sołectwami gminy Lipno i Bobrowniki. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi ogółem 7610 ha. Gmina Fabianki znajduje się na szlaku Wisły wiążącym Polskę północną z obszarami Polski środowej i południowej. Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne tj. droga krajowa nr 67 Włocławek Lipno i droga wojewódzka nr 562 Szpetal Górny-Płock. Fabianki 69

5 Fabianki Ogólna charakterystyka Gmina należy do dobrzyńskiego rejonu produkcji rolniczej o kierunku warzywniczo-przemysłowym, z dużym udziałem ogrodnictwa podmiejskiego. Stanowi dobre zaplecze dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez uprawę na szeroką skalę warzyw i owoców. Funkcjami towarzyszącymi rozwojowi są budownictwo mieszkaniowe, rzemiosło i usługi wielobranżowe. Bliska odległość od Włocławka i bogata infrastruktura techniczna gminy tworzą korzystne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. Władze gminy są otwarte na wszelkie pomysły związane z zagospodarowaniem wolnego terenu. Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury technicznej terenów w związku z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym. 70

6 Gmina Fabianki położona jest nad Wisłą oraz jej prawobrzeżnymi dopływami Chełmiczką i Świętym Strumieniem. Długość Chełmiczki przekracza 29 km, a jej źródło znajduje się w jeziorze Ostrowite. Do jeziora Chełmickiego wpada w jego północno-wschodniej części. Natomiast Święty Strumień obecnie spełnia rolę rezerwatu ze względu na zasiedlenie się tam bobrów. Na terenie gminy istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, głównie nad jeziorem Chełmickim, z plażą i pomostem do kąpieli oraz przepływającą przez nie rzeczką Chełmiczką. Jezioro Chełmickie położone jest w miejscowości Chełmica Duża, w pobliżu drogi krajowej nr 67 Włocławek-Lipno. Przyległe do jeziora około 5,30 ha gruntów, na których jest również boisko sportowe i zaplecze do organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych. Współrzędne geograficzne jeziora: szerokość geograficzna 52 44`00 N, długość geograficzna 19 07`19 E. Łączna powierzchnia jeziora wraz z przyległymi gruntami wynosi około 75 ha. Wody jeziora są pod stałym nadzorem sanitarnym prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Na terenie gminy funkcjonuje kilka ogólnodostępnych obiektów sportowych: przyszkolny kompleks sportowy w Fabiankach: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko akrylowe, bieżnia tartanowa i boisko trawiaste do piłki nożnej, przyszkolny kompleks sportowy Orlik 2012 w Nasiegniewie: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej i siatkowej, przyszkolny kompleks sportowy w Cypriance: hala widowskowo-sportowa oraz boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Obszar gminy leży w obrębie dwóch nadleśnictw Włocławek i Dobrzejewice. Lasy zajmują powierzchnię 1557 ha tj. 20% ogólnej powierzchni. Przeważającym gatunkiem w drzewostanie jest sosna (80%). Pod względem gospodarczym lasy przedstawiają niską wartość, z uwagi na konieczność ich ochrony z powodu położenia w 10 km strefie ochronnej miasta Włocławek. Ochronie podlega również rezerwat przyrodniczy Kulin o powierzchni 15,46 ha, który usytuowany jest na prawym zboczu Wisły. Występują w nim rzadko spotykane rośliny, jak dyptam jesionolistny, ostnica Jana, oman szorstki i inne. Ochroną objęte są parki wiejskie w Fabiankach, Szpetalu Górnym, Chełmicy Dużej mające funkcję rekreacyjnowypoczynkową. Fabianki Zgłowiączka w okolicach Brześcia Kujawskiego Foto: P. Muszyński 71

7 Turystyka i rekreacja Ośrodek jeździecki w Bogucinie Ośrodek Jeździecki w Bogucinie położony jest w okolicach Włocławka w otoczeniu malowniczych łąk, lasu oraz strugi. To idealne miejsce, by uciec od miastowego zgiełku, wyciszyć się, spotkać się z przyjaciółmi i podziwiać ukochane konie. W ośrodku znajduje się 20 koni (kuce szetlandzkie, kuce walijskie, konie sp). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej. W ofercie są także treningi sportowe. Istnieje możliwość dzierżawy koni. Oferta ośrodka skierowana jest do dorosłych i dzieci miłośników koni i wszystkich, którzy lubią przebywać w otoczeniu przyrody. Cennik: lonża: 30 min. 30 zł maneż: 60 min. 25 zł teren: 60 min. 30 zł zajęcia indywidualne: 45 min zł Fabianki Ośrodek prowadzi także pensjonat dla koni. W trosce o dobro zwierząt przygotowano: przestronne boksy boksy angielskie myjkę dla koni bezpieczne ogrodzone padoki, pastwiska opiekę doświadczonych pracowników W Ośrodku Jeździeckim w Bogucinie systematycznie odbywają się także zawody, w których biorą udział jeźdźcy z całej Polski. Konkurencje, dostosowane do możliwości koni i umiejętności zawodników, corocznie cieszą się coraz większą popularnością wśród publiczności, która z zapartym tchem podziwia pokazy. 72

8 Łęg Witoszyn Regionalny Klub Jeździecki Ben-Hur stworzyli Anna Więckowska oraz Tomasz Prusinowski. To właśnie tutaj można rozwijać swoje umiejętności jeździeckie, a potem wystartować w zawodach. Nauka rozpoczyna się od poznania podstawowych zasad związanych z kontaktem z koniem. Zajęcia prowadzi dwóch instruktorów rekreacji ruchowej o specjalizacji jeździectwo, którzy są także czynnymi zawodnikami w konkurencji ujeżdżenia i skoków. W bogatej ofercie RKJ jest między innymi organizowanie urodzin dla dzieci, wycieczki klasowe, kuligi, obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży. Ben-Hur posiada pensjonat dla koni i oferuje usługi kowalskie. Fabianki Cyprianka obszar chroniony Natura 2000 Obszar o powierzchni 109,3 ha leży na wysokości średnio 88 m n.p.m i znajduje się na północny zachód od wsi Cyprianka, wzdłuż drogi Cyprianka-Rachcin. Obejmuje zespół torfianek (wyrobisk) na torfowisku niskim i naturalnych dystroficznych (skąpożyznych) zbiorników wodnych z występującym tu cennym gatunkiem ryby strzeblą błotną. Jest to prawdopodobnie największe znane stanowisko tego gatunku w Polsce. W skład roślinności wodnej wchodzą m.in. trzcina pospolita, pałka szerokolistna, skrzyp błotny. Zbiornik otaczają krzewiaste zbiorowiska wierzbowe przechodzące w bagienny bór sosnowy. Lasy iglaste zajmują 39% powierzchni obszaru, lasy liściaste 28%, lasy mieszane 5%, a siedliska rolnicze 28%. Obszar chroniony został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej. Dojazd: do Włocławka PKP, a następnie PKS lub indywidualnie drogą Włocławek Lipno, ok. 11 km na północ od Włocławka. Turyści mogą korzystać z noclegów we Włocławku lub w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. 73

9 Fabianki Rezerwat Kulin Rezerwat Kulin jest położony na prawobrzeżnej skarpie Wisły w granicach administracyjnych miasta Włocławek, przylegających również do granic administracyjnych miejscowości Kulin znajdującej się na terenie gminy Fabianki. Leży na gruntach Skarbu Państwa, zarządzanych przez nadleśniczego nadleśnictwa Włocławek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu). Wchodzi w skład obrębu leśnego Szpetal, leśnictwa Szpetal i zajmuje powierzchnię 51,16 ha. Ma on kształt wydłużonego wieloboku położonego wzdłuż rzeki. Rozciąga się od szosy prowadzącej przez stalowy most na Wiśle w kierunku Lipna po teren zalesiany w pobliżu stopnia wodnego i mostu biegnącego na stopniu. Od strony północnej teren rezerwatu graniczy z gruntami ornymi, zaś południową jego gra- 74

10 nicę stanowi zakrzewienia i zadrzewienia w dolinie prawobrzeżnej Wisły. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Kondrackiego (1988 r.) obszar rezerwatu leży na terenie Kotliny Płockiej, która jest położona w rozszerzanej pradolinie Wisły między Gąbinem a Włocławkiem. Strome zbocza górnej terasy w okolicach Włocławka stanowią północną krawędź Kotliny Płockiej i położone są na wysokości 80 m względem poziomu rzeki. W kierunku wschodnim roztacza się wyniosłość zwana Garbem Szpetalskim, a dalej rozciąga się Wysoczyzna Dobrzyńska. U podnóża skarpy płynie Wisła, na jej płaskim lewym brzegu położone jest centrum miasta Włocławek. Klimat tego terenu należy do przejściowego pomiędzy oceanicznym a kontynentalnym. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. Okolice Włocławka wyróżniają się w Polsce wyjątkowo niską średnią sumą opadów, wynoszącą około 500 mm na rok. Ciągle działająca erozja powodowana spływem wód z Wysoczyzny Dobrzyńskiej oraz podmywaniem spowodowały wytworzenie się na skarpie licznych zapadlisk, parowów i jarów. Kąt nachylenia stoków wynosi od 10 do 90. Zbyt trudne do uprawy zbocza z południową wystawą pozwoliły na utrzymanie się na tym terenie reliktowych muraw stepowych, bogatej roślinności okrajkowej z udziałem dyptamu jesionolistnego oraz zróżnicowanych zarośli i lasów liściastych: świetlistej dąbrowy i grądu zboczowego. Rezerwat Kulin jest jednym z najcenniejszych w województwie kujawskopomorskim, a także w Polsce, rezerwatów przyrody. Występuje tam największe w Polsce stanowisko byliny dyptamu jesionolistnego (tzw. gorejący krzew Mojżesza ). Ponadto ochroną objęte są reliktowe murawy stepowe, bogata roślinność okrajkowa, świetlista Dąbrowa i grąd zboczowy, występujące tu liczne taksony drzew i krzewów porastających Wzgórze Szpetalskie wzdłuż rzeki Wisły. Niezaprzeczalnie największą atrakcją rezerwatu Kulin jest występowanie w nim dyptamu jesionolistnego rośliny właściwie unikatowej w skali kraju. Obszar rezerwatu, dzięki jego powiększeniu o teren zboczy szpetalskich reprezentuje jednak niemałą różnorodność zbiorowisk roślinnych, będących nie lada gratką dla wielbicieli kontaktu z naturą oraz dla dzieci i młodzieży mogącej zapoznać się tu z bogactwem formacji roślinnych. Poza roślinnością stepową, wśród której zasiedlił się dyptam występują tu również zbiorowiska leśne fragment podgórskiego łęgu jesionowego, bogate florystycznie dąbrowy świetliste i niejednorodne zbiorowiska gradowe. O dostępności tego miejsca w celach edukacyjnych świadczy usytuowanie rezerwatu w granicach administracyjnych miasta Włocławek przy szlaku komunikacyjnym łączącym go z północno-wschodnią częścią Polski. Ścieżka umożliwiająca wycieczki pomiędzy dwoma przeprawami drogowymi przez Wisłę we Włocławku zapewne będzie atutem zabezpieczającym przed nadmierną ingerencją w stan miejsca objętego ochroną rezerwatową. Bezpośrednie sąsiedztwo sztucznego zbiornika włocławskiego, który zwieńczony jest tamą wraz z elektrownią wodną na Wiśle, z pewnością wzbudzi zainteresowanie chętnych poznania bliżej niecodziennych miejsc w naszym kraju (zwłaszcza, że ze stromych skarp kulińskiego rezerwatu rozpościera się malownicza panorama na zalew włocławski oraz miasto). Dodatkowo Kulin może poszczycić się nietypowym jak na warunki niżu polskiego ukształtowaniem terenu. Liczne zapadliska, teren poprzecinany jarami i wąwozami ze spływającymi w nich ciekami wodnymi a wszystko okraszone naturalnym charakterem rezerwatu, często z pozostawionymi własnemu losowi, przewróconymi starymi drzewami sprawia, że można się tym miejscem zauroczyć o każdej porze roku. Fabianki 75

11 Szpetal Górny Położenie Miejscowość Szpetal Górny położona jest na terenie Ziemi Dobrzyńskiej, w centralnej części byłego województwa włocławskiego. Obecnie administracyjnie należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Fabianki. Szpetal Górny leży na wyniosłej krawędzi rzeki Wisły, naprzeciwko Włocławka w odległości 2,5 km, 4 km od mostu na Wiśle. Na wschód od Szpetala Górnego w odległości 20 km leży Dobrzyń nad Wisłą, na północ zaś, w odległości 19 km Lipno. Wsie bezpośrednio graniczące ze Szpetalem Górnym to od wschodu Uniechowo, od północy Bogucin, od zachodu Kulin. Miejscowość położona jest w strefie lasów mieszanych, w prowincji Niżu Środkowopolskiego w podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, w makroregionie Pojezierze Dobrzyńskie. Szpetal Górny, jako wieś leżąca w sąsiedztwie większych miast: Włocławka, Lipna i Dobrzynia nad Wisłą, z dobrze rozwiniętą siecią transportu drogowego, znajduje się w rejonie rolniczym. Zadecydowały o tym dobre warunki glebowe oraz brak surowców i długich tradycji przemysłowych. Rolnictwo we wsi to głównie uprawy warzywno-sadownicze, tj. uprawa truskawek, porzeczek, wiśni oraz pomidorów pod osłonami i w gruncie. Fabianki Klimat Średnia temperatura na obszarze wsi waha się w granicach 7-8 C, temperatura stycznia -3,5, zaś lipca 18. Amplituda temperatur dla roku wynosi zatem stopnie. Temperatura w kierunku północnym obniża się, a południowym ulega podwyższeniu. Opady są niższe od średniej krajowej. Przeważają opady półrocza letniego (maj październik) mm. Miesiącem o najwyższych opadach jest lipiec 90 mm. Jeżeli zaś chodzi o wiatry to zdecydowanie przeważają z sektora zachodniego (zachodnie, północno-zachodnie, południowo-zachodnie). Rys historyczny Pierwsze wzmianki dotyczące Szpetala pochodzą już z okresu XII wieku. Była to jedna administracyjnie miejscowość, bez podziału na Szpetal Górny i Dolny. Dopiero dokument z 1358 r. rozróżnia dwie jednostki gospodarcze, mianowicie: Szpetal Stary i Nowy, czyli Wielki zwany Szpetalem Górnym. Ostateczna lokacja obszarów Szpetala Górnego nastąpiła po 1385 r. Oficjalna nazwa Szpetal Górny figuruje w dokumentach w spisie z 1827 r. 76

12 Pierwotne brzmienie nazwy wsi to Szpital. Powstała ona na początku XIII wieku, kiedy to w 1236 r. komes Bogusza ufundował klasztor, który za zgodą biskupa włocławskiego oddał na własność cystersom sprowadzonym z Lubiąża. Klasztor szpetalski został założony przez Komesa za zgodą jego synów i krewnych, był więc prywatną własnością rodu rycerskiego. W latach na dzisiejszym przedmieściu miast Włocławek w Szpitalu Dolnym powstaje kościół i szpital pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Gotharda. Na początku XVIII w. Szpetal Górny stanowi własność Kazimierza Rutkowskiego, którego to król August II przywilejem z 1701 r. obdarował prawem wieczystego przewozu przez Wisłę. Prawo to potwierdził wnukom Kazimierza w 1792 r. Stanisław August. Jego utrata nastąpiła dopiero w 1824 r. Spadkobiercą Kazimierza był jego syn Józef Leon Rutkowski, który pozostawił dobra swoim synom: Marianowi Szymonowi i Janowi. W 1798 r. właścicielem Szpetala Górnego, Dolnego i Suszyc oraz Kulina i Skórzna szacowanych na sumę 186 tysięcy złotych był Marian Rutkowski. W latach Szpetal Górny liczył 22 dymy (zagrody) i w latach ludności. Po śmierci Mariana, dwukrotnie żonatego, Szpetal dziedziczą dzieci z obydwu małżeństw: z pierwszego z Józefą z Bromirskich, z drugiego zaś małżeństwa z Balbiną Nasarzewską. W 1850 r. właścicielem Szpetala Górnego zostaje Ignacy Rutkowski, kupując je za sumę 236 tysięcy złotych. Jego spadkobiercą jest syn Artur Rutkowski. Natomiast po Arturze majątek dziedziczy od 1886 r. jego syn Zdzisław. Wielkość majątku wynosiła wówczas 2436 morgi, 255 prętów. Folwark Szpetal Górny zajmował 524 morgi gruntów ornych, 34 morgi łąk, 26 morg pastwisk, 229 morg lasu, 27 wody, przestrzenie nieokreślone 689 morg, 54 morgi nieużytków, 18 budynków murowanych, 13 drewnianych. Zdzisław rozbudowuje Szpetal Górny, buduje nowy dwór, natomiast chłopów, którzy mieli swoje chałupy przy północno-wschodniej granicy przenosi dalej od swojej siedziby. W 1904 r. dobra liczą 2463 morgi i 217 prętów. Kiedy w 1929 r. umiera Zdzisław Rutkowski majątek po nim dziedziczą jego dzieci: Artur, Franciszek, Zdzisław, Szczęsny oraz córka Antonina z Rutkowskich-Czarnecka. Ostateczny podział nastąpił w 1931 r. między braci: Artura i Szczęsnego Rutkowskich. Podczas okupacji wszystkie dobra zajęli Niemcy. W okresie od II wojny światowej do lat obecnych Szpetal Górny ze wsi o charakterze typowo rolniczym przekształca się w miejscowość pełniącą funkcję przedmieścia Włocławka. Ziemia na terenie tej miejscowości sprzedawana jest na działki, na których budowane są nowe domy mieszkalne. Od lat 80-tych XX wieku Szpetal Górny charakteryzuje duża dynamika rozwoju osadnictwa napływowego ludności miejskiej, wykupującej działki i budującej na nich domy jednorodzinne. Koniec lat 90-tych spowodował rozprzestrzenianie się tej zabudowy w kierunku sąsiednich miejscowości, tj. Kulina, Zarzeczewa, Nasiegniewa i Fabianek. Napływ ludności miejskiej spowodował zmiany w strukturze zatrudnienia: zmniejszyło się zatrudnienie w sektorze rolniczym na rzecz działalności usługowo-handlowej i produkcyjnej. Szpetal Górny z miejscowości stanowiącej w przeszłości rolnicze zaplecze Włocławka, przekształcił się w prężnie rozwijający się ośrodek usługowo-handlowy, do którego chętnie przeprowadzają się mieszkańcy Włocławka. Dynamicznie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Szpetal Górny jak wiele wsi podmiejskich zatraca swoje dawne funkcje stając się dzielnicą Włocławka. Fabianki 77

13 Warto zobaczyć Kościół św. Jakuba Apostoła z XVIII w. w Chełmicy Dużej Pierwszy kościół chełmicki był drewniany i powstał dzięki właścicielom wsi, rodzinie Chełmickich. Była to niewielka, skromna drewniana świątynia pw. św. Jakuba. W połowie XVI wieku przez pewien czas znajdowała się w rękach innowierców, co pogorszyło znacznie jej stan. W XVII wieku była tak zrujnowana, że nie można było odprawiać w niej nabożeństw. Dopiero na początku XVIII wieku zabytek został starannie, prawie od fundamentów odbudowany. W ołtarzu głównym (z roku 1922) znajduje się obraz Matki Boskiej Passawskiej (z końca XVII wieku lub pierwszej połowy wieku XVIII). Mensa ołtarza jest wsparta na dwóch łapach. Mensa oraz chrzcielnica (pierwotnie z rzeźbą orła na pokrywie, wiek XVIII/XIX, zapewne według projektu Hilarego Szpilowskiego) wykonane są w stylu klasycystycznym. W kościele znajduje się również zabytkowy feretron z Matką Boską Skępską o charakterze ludowym. Wota kościelne to srebrna tabliczka z rytym przedstawieniem Matki Bożej na obłokach, dwa złączone serca z inicjałami IM i NK oraz datą Fabianki Parafia i kościół w Szpetalu Górnym Dzieje parafii Szpetal Górny są ściśle związane z dawną parafią Gotarda w Szpetalu Dolnym, czyli Zawiśla. Do Szpetala Górnego przeniesiono parafię w 1816 r. Zostało to spowodowane spaleniem dotychczasowego kościoła św. Gotarda w Szpetalu Dolnym na początku XIX w. oraz ukończeniem w Szpetalu Górnym nowej świątyni pw. św. Józefa wzniesionej w latach przez dziedzica dóbr szpetalskich, Mariana Rutkowskiego. Świątynia ta, w stylu klasycznym, z cegły, została zaplanowana prawdopodobnie przez architekta Szpakowskiego. Parafia Szpetal Górny w 1818 r. została włączona do diecezji płockiej, a do diecezji włocławskiej powróciła w roku W 1945 roku została spalona, odbudowano ją już w latach i zaraz konsekrowano. W latach następnych otrzymała nowe wyposażenie wnętrza. W 1999 r. zakonserwowano strop. Polichromię autorstwa Zygmunta Klaryski, z 1977 r. odnowiono w 1996 r. Ołtarz jest marmurowy, a posadzka z terakoty. Organy sprawiono w 1955 r., a w 1980 r. zakupiono nowe meble. W 1991 r. na wieży założono konstrukcję stalową i zawieszono na niej trzy dzwony: Józef, Barbara, Anioł. 78

14 Imprezy cykliczne Każdego roku podczas wakacji odbywa się piknik rodzinny, a na przełomie sierpnia i września mają miejsce dożynki gminne. Twórcy regionalni Jerzy Pietrkiewicz urodzony 29 września 1916 r. w Fabiankach w rodzinie chłopskiej. Gimnazjum ukończył w 1934 r. we Włocławku i przez kolejne 5 lat studiował w Warszawie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, a także historię na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie ukazały się jego trzy tomiki poetyckie, debiutancki: Wiersze o dzieciństwie (1935), Prowincja (1936), Wiersze i poematy (1938). Z powodu słabego zdrowia nie brał udziału we wrześniowych walkach w 1939 r. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii, gdzie wykorzystał czas wojny na naukę. Studiował w szkockim uniwersytecie St. Andrews zdobywając tytuł magistra, a następnie doktoryzował się w Kings College w Londynie i osiadł w stolicy Wielkiej Brytanii na stałe. Od 1950 r przez prawie 30 lat był profesorem literatury polskiej, a przez 5 lat kierował wydziałem języków wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Londyńskim. Nieoczekiwanie w 1954 r. Jerzy Pietrkiewicz przestał wypowiadać się jako poeta zwracając się ku prozie. Łącznie jest autorem prawie 10 anglojęzycznych powieści, z których niektóre przetłumaczono i wydano także w Niemczech. W literaturze angielskiej Pietrkiewicz dał się poznać jako eseista, krytyk i znawca literatury, autor dziesiątek prac zauważanych i akceptowanych przez Anglików. Ważna jest też działalność przekładowa poety z Fabianek. Tłumaczył głównie poezję angielską na język polski, a także polską prozę i wiersze na angielski stając się najważniejszym z popularyzatorów literatury polskiej w krajach anglojęzycznych. Szczególnie entuzjastycznie przyjęto tłumaczenie wierszy Karola Wojtyły (cztery wydania w latach ). Pietrkiewicz próbował też sił jako dramaturg. Jest autorem kilku jednoaktówek, a w 1948 r. wystawiono w Londynie jego sztukę pt. Sami swoi. Po latach przerwy jego książki zaczęły ukazywać się w Polsce. Pojawiły się zbiory poetyckie: Kula magiczna. Wybór wierszy (1980), Poezje wybrane (1986), Modlitwy intelektu (1988). Cenną pozycją na naszym rynku wydawniczym okazał się zbiór studiów i rozpraw pt. Literatura polska w perspektywie europejskiej w opracowaniu Jerzego Starnawskiego (1986). Jerzy Pietrkiewicz jest także laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych. Od lat często odwiedzał ojczyznę. Prawie każda wizyta stawała się okazją do spotkań z Ziemią Dobrzyńską i z rodzinnymi Fabiankami. Zmarł 26 października 2007 r. w Londynie. Fabianki 79

15 Fabianki 7,13 Lisek Cyprianka 7,13 Stary Witoszyn 11,13 2,5,6,7,8,9 10,12,13,15 7,13 Nowy Witoszyn Bogucin 4,7,11,13,15,16 FABIANKI 13 7,12,13,14 Szpetal Górny 262 Nasiegniewo 7,13,15 1,2,3,6,7,9 11,12,13,15,16 WISŁA bank parking restauracja, bar, tawerna plaże, kąpieliska policja stacja paliw przystanek autobusowy ośrodek zdrowia apteka poczta kościół mechanika pojazdowa sklep ośrodek jazdy konnej muzeum, zabytki cmentarz 80

16 Fabianki Ważne adresy Gastronomia Restauracja Polska Panorama, Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, tel Bar Smaczek, Kulin 43 Sala Imprez Okolicznościowych Pod Aniołem, Szpetal Górny, ul. Płocka 3, tel Pozostałe Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, tel Gminna Biblioteka Publiczna, Fabianki 3, tel NZOZ Puls, Fabianki 6, tel NZOZ Medyk, Fabianki 87B, tel Apteka Eliksir, Fabianki 3, tel Apteka Bliska, Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, tel Urząd Pocztowy, Fabianki 3, tel Posterunek Policji, Fabianki 1, tel

17 82

18 Izbica Kujawska 83

19 Izbica Kujawska Izbica Kujawska Serdecznie zapraszamy do odwiedzin gminy Izbica Kujawska, geograficznie niewielkiego wycinka Kujaw borowych, przyozdobionego w pola, łąki, lasy i jeziora. Zachęcamy do poznania historii ziemi, na której osadnictwo kształtowało się pięć i pół tysiąca lat temu i z której pochodzi matka największego kompozytora w dziejach Polski. Obecnie gmina Izbica Kujawska znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Pięknieje wizerunek miasta, na terenie wiejskim przebudowywane są trakty, odnawiane miejsca związane z dziedzictwem kulturowym. Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska są pracowici i przedsiębiorczy, otwarci na współpracę. Izbica Kujawska na ogólnej mapie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 84

20 Gmina w liczbach Powierzchnia 132,05 km 2 Ludność 8065 osób Liczba sołectw 34 Położenie Gmina Izbica Kujawska to gmina miejsko-wiejska położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim (do 1954 była to gmina Izbica). W latach gmina była zlokalizowana w województwie włocławskim. Od 1999 r. gmina i miasto Izbica Kujawska leżą na skraju województwa kujawskopomorskiego, w powiecie włocławskim. Samo miasto usytuowane jest przy drodze z Włocławka do Koła, w odległości 37 km od siedziby powiatu. Gmina ma charakter rolniczy. Liczy 8065 mieszkańców i jest podzielona na 34 sołectwa. Miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy, a ponadto spełnia podstawowe funkcje administracyjne, socjalne, edukacyjne, w zakresie ochrony zdrowia i kultury. Izbica Kujawska 85

21 Rys historyczny Ziemie, na których położona jest Izbica Kujawska, były zamieszkałe już kilka tysięcy lat przed naszą erą. We wsi Wietrzychowice odkryto grobowce megalityczne, które stanowią dowód na istnienie osad ludzkich na tych terenach już 3500 lat p.n.e. Pochodzenia nazwy Izbica nie da się wyjaśnić jednoznacznie. Jeden z wariantów głosi, że nazwa wzięła się od rzeczki Izdbica, nad którą miał wznosić się drewniany zamek. Już przed XII wiekiem Izbica stała się ośrodkiem produkcyjnym i rzemieślniczym dla pobliskich wsi. Warto wspomnieć, że na długo przed uzyskaniem praw miejskich Izbica była określana mianem miasteczko szlacheckie czytamy o tym w źródle z 1311 roku. Bogata historia terenów gminy wydała owoce w postaci wielu obiektów zabytkowych, które stanowią twarde zasoby kulturowo-historyczne całych Kujaw. Przynależność administracyjna i terytorialna Izbica Kujawska W okresie staropolskim Izbica Kujawska należała do województwa brzesko-kujawskiego (powiat przedecki). W 1331 r. na okres kilkunastu lat zagarnął ją Zakon Krzyżacki. W 1793 r. znalazła się pod panowaniem pruskim, w departamencie poznańskim i powiecie kowalskim. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego weszła do departamentu bydgoskiego (powiat kowalski). W Królestwie Polskim ( ) miasto należało do województwa mazowieckiego i obwodu kujawskiego. W 1844 r. powstała gubernia warszawska. Od tego momentu miasto znajdowało się w guberni warszawskiej, w powiecie włocławskim. Od 1866 do 1914 r. miasto (zdegradowane po 1870 r. do osady) znajdowało się w guberni kaliskiej, w powiecie kolskim. W czasach Drugiej Rzeczypospolitej, do 1938 r. Izbica Kujawska znajdowała się w województwie łódzkim i powiecie kolskim. Następnie, wskutek reorganizacji województw, weszła w skład województwa poznańskiego (powiat kolski). W latach okupacji hitlerowskiej Izbica Kujawska wraz z powiatem weszła w skład rejencji inowrocławskiej, położonej w Kraju Warty. Po wojnie, przez trzy dekady funkcjonowała w województwie poznańskim (powiat kolski). W latach (po odzyskaniu praw miejskich 1973 r.) znalazła się w województwie włocławskim. Od 1999 r. gmina i miasto Izbica Kujawska leżą na skraju województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Samo miasto usytuowane jest przy drodze z Włocławka do Koła, w odległości 37 km od siedziby powiatu. Gmina ma charakter rolniczy. Liczy 8065 mieszkańców i jest podzielona na 34 sołectwa. Miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy, a ponadto spełnia podstawowe funkcje administracyjne, socjalne, edukacyjne, w zakresie ochrony zdrowia i kultury. 86

22 Izbica Kujawska i okolice własnością szlachecką na przestrzeni wieków Izbica Kujawska od czasów średniowiecznych do nowożytnych była miastem prywatnym. W XII i XIII w. należała do Awdańców. Od około 1303 r. dziedziczyli ją rycerze Jan i Florian, synowie Wilka niegdyś wojewody (brzeskiego). W 1394 r. król Władysław Jagiełło przeniósł miasto z prawa polskiego na magdeburskie. Kilka lat później zezwolił na odbywanie się w mieście cotygodniowego targu. W końcówce XIV i na początku XV w. dziedzicem dóbr izbickich był Maciej ostatni z rycerskiego rodu Awdańców. W drugiej połowie XV w. miasto należało do Jana Kretkowskiego herbu Dołęga, wojewody brzeskiego, a następnie do jego spadkobierców (np. syna Mikołaja). W 1584 r. miasto było własnością wnuka Jana Andrzeja, natomiast w końcówce XVI stulecia było już w posiadaniu Jerzego Latalskiego herbu Prawdzic (1591 r.), a następnie jego brata Stanisława (1598 r.) i Czosnowskiego herbu Pomian (1599 r.). Niewykluczone, że Izbicę Kujawską w czasach nowożytnych (dokładniej, od ćwierci XVI w. aż do połowy XVIII w.) dziedziczyło kilku współwłaścicieli. W początkach XVII w. pierwszym znanym dziedzicem (bądź współdziedzicem) Izbicy Kujawskiej był Jan Łowicki herbu Nałęcz (1623 r.), który otrzymał ośrodek miejski w zastaw od niejakiego Pudwelsa, herbu własnego. Następnie miasto dziedziczyli między innymi: Władysławski (1631 r.) i prawdopodobnie Wojciech Kadzidłowski herbu Ogończyk (1659 r.). Pierwszym znanym znamienitym właścicielem miasta w XVIII w. był Jan Chryzostom Skarbek herbu Abdank. W latach czterdziestych nabył on dobra izbickie od swoich braci Władysława i Wojciecha. W 1754 r. Jan Skarbek wyjednał u Augusta III przywilej lokacyjny dla Nowej Izbicy. Nowe miasto, założone na prawie niemieckim, poczęło być otwarte na migrantów. W latach sześćdziesiątych XVIII w. targi w ośrodku miejskim odbywały się co środę. Od około 1760 r. protegowany Skarbka, Jakub Krzyżanowski (dziadek Fryderyka Chopina), pełnił funkcję ekonoma dzierżawcy majątku w Błennej Bonawentury Pniewskiego. W 1779 r. dobrami izbickimi zarządzał książę Michał Aleksander Czetwertyński. Stało się tak w wyniku jego ożenku z Konstancją Skarbek, primo voto: von Bruchental wdową po zmarłym Janie Chryzostomie Skarbku (1772 r.). Co prawda, dobra izbickie po śmierci Jana dziedziczyli jego synowie (Eugeniusz, Michał, Kacper), jednakże w 1779 r. musiał nimi zarządzać M. A. Czetwertyński ( ). On to we wspomnianym roku zezwolił ewangelikom na założenie zboru. Syn Jana, Kacper Melchior Baltazar Bonawentura Skarbek ( ) dziedziczył dobra izbickie od 1796 r. do 1800 r., czyli do momentu sprzedania ich Franciszkowi Ksaweremu Zboińskiemu ( ). Około 1782 r. wspomniany wyżej Krzyżanowski został dzierżawcą lub administratorem we wsi Długie (w tym roku urodziła się jego córka Tekla Justyna matka Fryderyka Chopina). W 1796 r. właściciel dóbr izbickich, Kacper Skarbek nadał miejscowym Żydom przywilej, w którym określił ich prawa do wolności handlu i rzemiosła (kolejny przywilej, Augustyna Słubickiego z 1826 r., potwierdzał ustalenia poprzednika). W 1798 r. Izbica Kujawska posiadała status miasta, które organizowało rocznie trzy jednodniowe jarmarki (w Nowy Rok, Wniebowstąpienie i na Mateusza). Wynikało to z reformy organizacji jarmarków w Prusach Południowych. Jarmarki stanowiły nie tylko instytucję handlową, ale również nie lada okazję do kontynuowania życia towarzyskiego. W 1810 r. spadkobiercą Kacpra został jego syn Ignacy. Augustyn Józef Ludwik Słubicki herbu Prus I ( ), prekursor pracy organicznej na Kujawach, uczestnik kampanii napoleońskiej a także poseł powiatu brzeskiego i senator Królestwa Izbica Kujawska 87

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do. z dnia r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do. z dnia r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK -projekt- Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. z dnia 4.02.2016r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK I. ZGROMADZENIE: - 4.02.2016r. Ciechocin II. RADA - marzec

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

AB Zapisywanie danych POI

AB Zapisywanie danych POI szlaku Numer POI 1 brak (restauracje, Godziny otwarcia Trasa Gubin Kołatka Pomnik przyrody Wiąz szypułkowy Wiedźmin Komorowo 51 57'49.04"N 14 45'51.90"E POI2_F1, POI2_F2 Najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Śląski Listopad 2001

Gorzów Śląski Listopad 2001 Gorzów Śląski Listopad 2001 Jesteśmy tutaj Położenie miasta - komunikacja = Najbliższe lotnisko: Katowice = Inne: drogi krajowe nr 45 i nr 487 = Położenie: 18 26' E - 51 02' N 63 km SW od Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Adam Snopek AKT SGGW. Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy

Adam Snopek AKT SGGW. Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Adam Snopek AKT SGGW Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Utworzony w roku 1979 Tereny obecnego woj. Kujawsko Pomorskiego (gminy Włocławek, Kowal i Baruchowo)

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 Strzelce Krajeńskie Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK (Projekt) Załącznik: Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK I. ZGROMADZENIE: - 29.01.2015r. Wielgie - 2016 Ciechocin -

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2573 UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Grzybnie - fragment elewacji południowej - II etap

Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Grzybnie - fragment elewacji południowej - II etap Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie dla Działania 313/322/323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2012 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 27 września 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/126/2012 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 27 września 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/126/2012 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo na lata 2012-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6

Bardziej szczegółowo

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Czarna Górna- działka nr 123/1 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Czarna Górna, gmina Czarna, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 82 Powierzchnia budynków n/d Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m²

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Łęg Probostwo Powiat płocki Działka ewidencyjna 142 o powierzchni 1700 m² Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY :

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY : BUKOWINA TATRZAŃSKA Bukowina Tatrzańska to piękna podhalańska miejscowość w województwie małopolskim,leżąca na wschód od Zakopanego,blisko granicy ze Słowacją. Z Bukowiny położonej na wysokości 860 do

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki. na lata

Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki. na lata Załącznik do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Sośno z dnia 27.01.2011 Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki na lata 2011-2017 Przepałkowo 2011r. I. Charakterystyka wsi Przepałkowo Sołectwo Przepałkowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5 Nieruchomość do sprzedania Ostrowite 5 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 45,44 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, położony w miejscowości Ostrowite 5, gminie

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY

RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY Jakub Kędziora Zawidz Kościelny wrzesień 2010 1 1. Gmina Zawidz. Gmina Zawidz położona jest w północnej części województwa mazowieckiego w odległości

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434/2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 NA SPRZEDAŻ KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 82-340 Tolkmicko, Kadyny, Biała Leśniczówka 28 Biała Leśniczówka została zbudowana w 1905 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE

KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ LUTY 25.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kiermasz książki używanej podczas 24.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo