THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING"

Transkrypt

1 THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

2

3 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries

4 Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla chrzecijan zakładajcych kocioły Podrcznik drugi Published by The Bible League, Van Dam Road, South Holland, IL USA Tel: (800) Copyright 1999 by The Alliance for Saturation Church Planting. This material was prepared in cooperation with Peter Deyneka Russian Ministries, Project 250. Pozwalamy i zachcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, e: (1) bdzie podany autor, (2) jeeli dokonasz modyfikacji, zostan one zaznaczone, (3) nie bdziesz pobierał opłaty przewyszajcej koszt kopiowania i (4) nie wykonasz wicej ni kopii. Jeeli chciałby umieci ten materiał w internecie lub jeeli zamierzasz wykorzysta go w sposób inny ni powyszy, prosimy o skontaktowanie si z: The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY, tel.: +(36-1) and Fax: +(36-1) Zachcamy take do tłumacze i adaptacji do własnego kontekstu kulturowego. W takim przypadku równie prosimy o kontakt z The Alliance, ebymy mogli udzieli zachty i poinformowa innych, którzy mog by zainteresowani uyciem twojej wersji jzykowej lub innym wykorzystaniem tego materiału. Wicej informacji na temat słuby The Alliance moesz uzyska kontaktujc si z: P.O. Box 843 Monument, CO, USA Toll-free: (800) Europe Field Office Project 250 P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue Wheaton, IL, USA Tel: (630) Fax: (630) Tekst Biblii, jeli nie zaznaczono inaczej, pochodzi z: Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. Printed in Poland

5 PODZIKOWANIA Dzikujemy wszystkim, którzy wnieli swój wkład w przygotowanie podrczników tej serii. Nastpujce osoby przyczyniły si w duym stopniu do ich powstania, głównie piszc i redagujc materiały. Panie, załó swój kociół a po krace ziemi! Jay Weaver, General Editor, World Team Richard Beckham David & Lisa Bromlow Ron Brunson Don Crane Bea Crane Hunter Dockery Mike Elwood Jeff Geske Dave Henderson Bob Mackey Bob Martin Paul Michaels Norie Roeder Ki Sanders Larry Sallee Eric Villanueva David Westrum Greater Europe Mission Christ For Russia World Witness and United World Mission Greater Europe Mission Greater Europe Mission World Harvest Mission Greater Europe Mission United World Mission C B International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission United World Mission Grace Brethren Intl. Mission United World Mission World Team UFM International -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries United World Mission Interlink Ministries -- Project 250 of Peter Deyneka Russian Ministries SPECJALNE PODZIKOWANIA ZA POMOC ADMINISTRACYJN I TECHNICZN DLA: Edith Bond The Alliance Regional Resource Team David Gál The Alliance Regional Resource Team Nell Harden Retired English Professor

6

7 Spis treci WSTP... I O THE ALLIANCE... III PROGI... V PRZEGLD PROGRAMU... 7 WIZJA SCP... 1 Lekcja 5: Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia... 3 I. Nasycenie w starym testamencie...3 Ii. Słuba jezusa...4 Iii. Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia...5 Iv. Ile kociołów oznacza nasycenie?...6 V. Zakładanie kociołów a do nasycenia w przeszłoci...7 Lekcja 6: Badanie - warsztat... 9 Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom I. Powołanie do działania...11 Ii. Wskazówki dotyczce dzielenia si informacjami...12 Iii. Ustal, jak zmobilizowa zasoby misyjne...13 Iv. Przykład wykorzystania bada do mobilizacji zasobów...14 KO CIÓŁ Lekcja 5: Istota Kocioła I. Znaczenie i posługiwanie si słowem kociół...19 Ii. Fałszywe koncepcje kocioła...20 Iii. Przenonie opisujce kociół jako ywy organizm...21 Iv. Zakładanie ywego kocioła...22 Lekcja 6: Zbiorowe funkcje Kocioła I. Zbiorowe i osobiste obowizki w kociele...25 Ii. Zbiorowe funkcje kocioła...26 Iii. Kiedy naley spełnia funkcje zbiorowe...30 Dodatek 6A: Chrzest w wietle Nowego Testamentu I. Obserwacja...33 Ii. Interpretacja...34 Iii. Zastosowanie...34 Lekcja 7: Deklaracja celu istnienia kocioła I. Na czym polega deklaracja celu?...35 Ii. Szukanie celu twojego kocioła...35 Iii. Pisemna deklaracja celu miejscowego kocioła...36

8 Lekcja 8: Filozofia słuby zakładania kocioła I. Na czym polega filozofia słuby zakładania kocioła?...39 Ii. Potrzeba filozofii słuby zakładania kociołów...40 Iii. Elementy skutecznej filozofii słuby zakładania kocioła...43 Iv. Opracowanie własnej filozofii słuby zakładania kocioła...43 V. Przykładowa filozofia słuby...43 Dodatek 8A: Opracowanie słuby zakładania kocioła I. Pytania do rozwaenia przy opracowaniu filozofii słuby...47 Ii. Cechy wyróniajce twój kociół...48 Iii. Styl słuby...48 Iv. Wartoci...49 V. Okrel swoj filozofi słuby...49 Vi. Omów i porównaj swoj filozofi z innymi...49 DUCHOWY CHARAKTER Lekcja 6: y jak synowie, nie jak osieroceni I. ycie sieroty...54 Ii. Chrzecijanie mylcy i zachowujcy si jak sieroty...54 Iii. Nasze synostwo w bogu...55 Iv. Błdne pojmowanie naszego synostwa...56 Lekcja 7: Uczenie si synostwa I. Serce pełne przygnbienia a serce wolne...59 Ii. Dumne serce a serce współpracujce z ojcem...60 Iii. Serce pełne egoizmu a serce zdolne do kochania innych...61 Dodatek 7A: Osieroceni a synowie MODLITWA Lekcja 4: Koncert modlitwy I. Oddawanie panu chwały (psalm 95:1-5)...67 Ii. Uwielbianie pana (psalm 95:6-7)...68 Iii. Słuchajcie jego głosu (psalm 95: 8-11)...68 PRZYWÓDZTWO Lekcja 1: Biblijne zasady przywództwa I. Definicja przywództwa...71 Ii. Zasady biblijnego przywództwa...72 Dodatek 1A: Przykłady przywództwa oraz ich ocena Lekcja 2: Sylwetka przywódcy I. Rozwijanie w sobie chrystusowego charakteru...79 Ii. Współpracuj z zespołem...80 Iii. Rozwijanie zdolnoci i umiejtnoci innych...80 Iv. Umiejtno przekazania danego obowizku...80 V. Wytyczenie celów i ustalenie planów oraz denie do ich osignicia...81 Vi. Wyraanie wizji w taki sposób, by inspirowała innych...81 Vii. Wytrwało i przezwycianie zastojów...82 Viii. Prowadzenie w ewangelizacji...82

9 Dodatek 2A: Przywódca GRUPY KOMÓRKOWE Lekcja 1: Funkcje i korzyci z grup komórkowych I. Podstawy grupy komórkowej...91 Ii. Funkcje grup komórkowych...92 Iii. Korzyci z grup komórkowych...93 Lekcja 2: Zasady przywództwa w grupach komórkowych I. Ogólne koncepcje przywództwa...99 Ii. Prowadzenie spotkania grupy komórkowej Iii. Administracja w grupie komórkowej Dodatek 2A: Przełamywanie lodów w grupach komórkowych Dodatek 2B: Przykładowe zajcia podczas spotkania grupy komórkowej Lekcja 3: Zakładanie grupy komórkowej I. Przygotowanie do załoenia grupy komórkowej Ii. Nawizywanie kontaktów Iii. Wybór miejsca Iv. Przygotuj si do pierwszego spotkania Dodatek 3A: Planowanie - wiczenia Lekcja 4: Ewangelizacja w grupie komórkowej I. Dwa rodzaje niewierzcych Ii. Pojmowanie koncepcji oikos Iii. Grupy dzielenia si Iv. Proces ewangelizacji poprzez grup komórkow Dodatek 4A: Wicej na temat oikos Lekcja 5: Prezentacja grupy komórkowej I. Prezentacja grupy komórkowej Ii. Ocena Lekcja 6: Filozofia słuby grupy komórkowej I. Filozofia grupy komórkowej Ii. Modele słuby grupy komórkowej Iii. Opracowanie strategii słuby grupy komórkowej METODY STUDIUM BIBLII Lekcja 8: Róne sposoby posługiwania si idukcyjnym studium biblijnym I. Powtórzenie zasad indukcyjnego studium biblijnego Ii. Studia biograficzne Iii. Studium ksig Iv. Studium tematyczne Dodatek 8A: Studium biograficzne o Barnabie I. Studium odnonych fragmentów Ii. Posumuj nauczanie Iii. Zdecyduj, co z tym zrobi...154

10 Lekcja 9: Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii I. Charakterystyka grupy prowadzcej indukcyjne studium biblii Ii. Przygotowanie do studium Iii. Prowadzenie studium Dodatek 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20: I. Modlitwa Ii. Zapoznaj si z fragmentem z ewangelii mateusza 20: Iii. Obserwacja Iv. Interpretacja V. Zastosowanie Dodatek 9B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15: I. Modlitwa Ii. Zapoznaj si z fragmentem z ewangelii łukasza 15: Iii. Obserwacja Iv. Interpretacja V. Zastosowanie Lekcja 10,11: Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii - warsztat Dodatek 10A: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii EWANGELIZACJA Lekcja 4: Ewangelizacja a zakładanie kocioła I. Potrzeba nowego podejcia Ii. Bieg sztafetowy Iii. Zasady ewangelizacji Dodatek 4A: Ocena strategii ewangelizacyjnych I. Strategia ewangelizacyjna 1 ewangelizacyjne studium biblijne Ii. Strategia ewangelizacyjna 1 kampania ewangelizacyjna Iii. Strategia ewangelizacyjna 3 stoisko z literatur chrzecijask Iv. Strategia ewangelizacyjna 4 chrzecijaska wideoteka Lekcja 5: Bariery w skutecznej ewangelizacji I. Problem barier i potrzeba mostów Ii. Pojmowanie barier ograniczajcych ewangelizacj Iii. Zewntrzne bariery na drodze do skutecznej ewangelizacji Iv. Bariery wewntrzne na drodze do skutecznej ewangelizacji V. Strategia pokonywania barier Dodatek 5A: Kociół w kadym narodzie Dodatek 5B: Odpowiedzi na powszechne zarzuty Lekcja 6,7: Proces nawrócenia I. Ocena ludzkich potrzeb Ii. Ocena etapu zrozumienia ewangelii Iii. Pojmowanie czterech etapów działania zwizanego z pozyskiwaniem ludzi dla chrystusa Iv. Ustalenie strategii ewangelizacyjnej...205

11 Dodatek 6A: Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli Dodatek 6B: Trzy zasady strategicznej ewangelizacji I. Strategiczny zasiew Ii. Strategiczne ycie spotykaj si z ludmi tam, gdzie s, nie tam, gdzie jest nam wygodnie Iii. Strategiczne rozumowanie ludzie zadowoleni na ogół nie d do zmian Dodatek 6C: Badanie postawy Jezusa wobec jednostek

12

13 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona i Wstp WSTP CEL TEGO MATERIAŁU Chrzecijanie zakładajcy kocioły czsto s rekrutowani i posyłani niemal bez praktycznego przygotowania do postawionego im zadania. Przywódcy kocioła, przytłoczeni trudnociami słuby, czsto nie posiadaj wyranej wizji tego, co Bóg pragnie przez nich dokona. Jednak zarówno załoyciele, jak i przywódcy kocioła potrzebuj praktycznego przygotowania i wizji, ale szkoły biblijne i seminaria s dla wielu nieosigalne. Niniejszy materiał ma im dostarczy nie tylko wizji, lecz take biblijnych podstaw i praktycznych umiejtnoci słuby, które zamieni t wizj w rzeczywisto. Nie jest to program edukacyjny. Zapewnia on raczej niezbdne fundamenty biblijne i edukacyjne, a take praktyczne umiejtnoci słuby, nieodzowne dla zakładania kociołów. Pomimo i Kurs Omega powstał z myl o krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR, ciesz nas doniesienia, e okazał si poyteczny take w innych krajach. Program ten opracowano dla realizacji dwóch celów: 1. Zapewnienie praktycznego przygotowania niezbdnego do zakładania kociołów. 2. Mobilizacja całego Ciała Chrystusa do ruchu zakładania kociołów. Dzisiaj obserwujemy ruchy zakładania kociołów w wielu krajach na całym wiecie, m. in. w Brazylii, Rumunii, na Filipinach, w Nigerii. Wierzymy, e kociół lokalny jest głównym Boym narzdziem ewangelizacji wiata i e zakładanie kociołów oparte na zasadach pomnaania jest najefektywniejszym rodkiem do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego. Nowe kocioły musz by zakładane z wizj pomnaania i zdolnoci do zakładania kolejnych nowych kociołów. Stwarza to korzystne warunki dla ruchu kociołów, który moe obj cały naród i przekształci ycie ludzi w całym kraju. W ruchu zakładania kociołów potrzebni s ludzie na wszystkich poziomach tego zadania, poczwszy od młodych wierzcych, pełnych entuzjazmu z powodu swojej nowej wiary, a do przywódców poszczególnych wyzna. Sami załoyciele nigdy nie bd w stanie zapocztkowa ruchu zakładania kociołów. Ten materiał mona zastosowa z korzyci dla wszystkich pracowników i przywódców kocioła, którzy mog bezporednio i porednio wspiera wysiłki załoycieli wypełniajc słub, do której powołał ich Bóg. PRZEGLD PROGRAMU Ten podrcznik jest jednym z piciu, które zawieraj około trzydziestu godzinnych lekcji. Aby umoliwi osignicie przedstawionych wyej celów, program zaj obejmuje szeroki zakres tematów istotnych dla zadania zakładania kociołów. Nale do nich: wizja SCP (zakładanie kociołów a do nasycenia), słuba grup komórkowych, prowadzenie w uczniostwie, kociół, ewangelizacja, indukcyjne studium Biblii, przywództwo, modlitwa, duchowy charakter i inne. Program zaj został podzielony na pi podrczników w celu zapewnienia rozwoju w procesie uczenia si. Po ukoczeniu danego podrcznika kady uczestnik wprowadza w ycie zawarte w nim zasady przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Dlatego wiele póniejszych sesji opiera si na zasadach i umiejtnociach, które uczestnicy poznali i wprowadzili w ycie podczas wczeniejszych lekcji. Innymi słowy program zaj jest tak opracowany, by jego treci były poznawane i jednoczenie wykorzystywane w rzeczywistym procesie zakładania kociołów. Gdy uczestnik aktywnie pracuje nad załoeniem nowego kocioła, bdzie potrzebował pewnych umiejtnoci i wiedzy, a take napotka na róne problemy. Umiejtnoci i wiedza potrzebne w pocztkowej fazie zakładania kocioła zostały omówione w pierwszych podrcznikach, natomiast działania i zasady potrzebne w póniejszej fazie przedstawione s w podrcznikach póniejszych. Kady podrcznik jest przygotowany tak, by kształtowa umiejtnoci, odpowiada na pytania, omawia potencjalne problemy zwizane z aktualn faz zakładania kocioła, w któr uczestnik jest aktywnie zaangaowany. Po tym Wstpie znajdziesz list kluczowych zada rozwojowych, inaczej progów, do których przygotowuje si uczestników kursu i które powinni wykona midzy seminariami. Lekcje s pogrupowane według tematów, a kady z piciu podrczników zawiera lekcje na kilka tematów. Niektóre z tych tematów, na przykład wizja i kociół znajduj si we wszystkich piciu podrcznikach. Inne, takie jak prowadzenie w uczniostwie pojawiaj si w programie nieco póniej, gdy

14 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona ii Wstp uczestnik styka si z nimi na swoim etapie słuby. W dalszej kolejnoci podana jest lista lekcji dla kadego z piciu podrczników. KORZYSTANIE Z MATERIAŁU Rada Dla Uczestnika Przygotowanie wszystkich piciu podrczników tego programu wymagało wiele czasu, modlitwy i wysiłku. Kady podrcznik zajmuje si konkretnymi umiejtnociami słuby i wiedz niezbdn w procesie zakładania nowego kocioła. Dlatego gorco polecamy rozpoczcie nauki od pierwszego podrcznika, a nie od jednego z podrczników póniejszych. W podobny sposób kada lekcja została starannie wybrana i opracowana tak, by była poyteczna, moliwa do zastosowania i miała istotne znaczenie dla zadania zakładania kociołów. Korzystne efekty przyniesie praca nad nimi po kolei. Warto sobie uwiadomi, e prawdziwe uczenie si ma miejsce wtedy, gdy stosuje si koncepcje przedstawione w tych lekcjach w swoim osobistym yciu i słubie. Wikszo lekcji na kocu zawiera plan działania. Plany działania maj pomóc w zastosowaniu idei przedstawionych w lekcji i powinny by wykonane przed rozpoczciem nastpnego podrcznika. Bardzo pomocne moe by posiadanie doradcy, który bdzie zachcał ci i udzielał rad w trakcie zakładania nowego kocioła. Taki doradca moe take rozlicza ci ze stosowania poznawanych koncepcji w swoim yciu i słubie. Rada osoby towarzyszcej przynosi nie tylko skutek pedagogiczny wielu załoycieli kociołów moe powiadczy, e jest to niezwykle pomocne w yciu i słubie. Dlatego gorco zachcamy do poszukiwania w modlitwie jakiej formy doradztwa, która wzbogaciłaby i umocniła twoj słub zakładania kocioła. Rada Dla Osoby Prowadzcej Szkolenie Ten materiał moe by wykorzystywany w wielu kontekstach, takich jak szkoła biblijna, seminarium lub seminarium przy kociele. Nie jest to jednak przede wszystkim materiał edukacyjny. Jest to materiał szkoleniowy, nastawiony na praktyczne przygotowanie. Edukacja skupia si na wiedzy i informacji. Natomiast intencj tego materiału nie jest jedynie przekazywanie wiedzy, ale motywowanie do działania przy wykorzystaniu zdrowych, biblijnych umiejtnoci słuby. Podrcznik ten przeznaczony jest dla wykonawców. Cho metoda, jak wybierzesz do nauczania lekcji z kadego podrcznika, zaley od Twojej konkretnej sytuacji, proponujemy, aby kady podrcznik był realizowany w trakcie tygodniowego seminarium. Jednake wiele orodków szkoleniowych z powodzeniem wykorzystuje inne moliwoci organizacyjne, lepiej dostosowane do ycia i prowadzonej słuby. Czasami s to dwa intensywne weekendy lub regularne sesje tygodniowe. Zaleca si podkrelanie planów działania pod koniec kadej lekcji, aby zostały wykonane przed nastpnym seminarium. Przedział czasowy midzy seminariami powinien wynosi od czterech do szeciu miesicy. Zalet tej metody nauczania jest łczenie zasad poznawanych podczas seminarium z ich praktycznym zastosowaniem miedzy seminariami. Podczas seminariów nie jest konieczne nauczanie kadego punktu kadej lekcji, poniewa uczestnicy mog przeczyta ten materiał samodzielnie. Czasami dobr metod jest zapoznanie si uczestników z treci lekcji i dyskusja na temat jej zwizku z ich własnym dowiadczeniem. Kiedy indziej najlepszym sposobem przekazania treci moe by wykład prowadzony przez specjalist z danej dziedziny. NIE KONCENTRUJ SI JEDNAK NA METODZIE WYKŁADOWEJ. Bd twórczy, wypróbowujc rónorodne metody do przekazania zasad i umiejtnoci zawartych w lekcjach. Inni prowadzcy wykorzystuj takie metody jak dyskusje grupowe, warsztaty i odgrywanie ról. Posiadasz wity depozyt. Pan Kocioła chce czyni uczniami wszystkie narody i potrzebuje przywódców. Masz niesamowit moliwo udzielenia pomocy i przygotowania wielu, którzy przyspiesz rozwój ruchu zakładania kociołów i wprowadz innych w ich pomnaanie. Dalsza pomoc Nie wahaj si skontaktowa z nami, jeeli moemy ci w czym pomóc przy rozszerzaniu wizji ruchu zakładania pomnaajcych si kociołów lub praktycznego przygotowywania zakładajcych kocioły. Jay Weaver, General Editor Budapeszt, Wgry, stycze 2000

15 Podrcznik drugi O The Alliance Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iii O THE ALLIANCE Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracujcych kociołów i organizacji misyjnych, które mobilizuj wierzcych do napełnienia ewangelicznymi kociołami kadego kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwizku Radzieckim. Saturation Church Planting to strategia starajca si załoy lokalne kocioły w kadym miecie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot, w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słuby. The Alliance wychodzi z załoenia, e połczenie sił wzmaga skuteczno, redukuje powtarzanie si i demonstruje jedno wierzcych w Chrystusa. W CO WIERZYMY: Kociół lokalny jest głównym narzdziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie. Partnerstwo z kociołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomnaania lokalnych kociołów i rozwoju ruchów zakładania kociołów a do nasycenia. Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania kociołów i wzrostu kocioła. Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance. CO ROBIMY: Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrzecijan zakładajcych kocioły The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiejtnociach przygotowanie w formie seminariów, z praktycznymi zadaniami słuby majcymi na uwadze zakładanie pomnaajcych si kociołów. Gromadzenie informacji Właciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu kociołów. The Alliance moe Ci pomóc przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odnonie do zakładania kociołów i ich wzrostu. Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy Ruch zakładania kociołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukajc w modlitwie Boego planu. The Alliance moe pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu zakładania kociołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie. Ukazywanie wizji Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wszdzie były kocioły! The Alliance moe pomóc w ukazywaniu wizji nowych kociołów przez seminaria na temat zasad zakładania kociołów a do nasycenia. ABY UZYSKA WICEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z: The Alliance for Saturation Church Planting Regional Resource Team H-1111 Budapest Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY Tel: +(36-1) lub Fax: + (36-1)

16 Podrcznik pity Cykl zakładania kociołów Stycze 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona iv CYKL ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW RUCH Ruch Kościół kociół w każdej kadej miejscowoci miejscowości i na każdym osiedlu i na kadym osiedlu Pomnaanie Pomnażanie Szkolenie Podstawy Pozyskiwanie Pozyskiwanie Zakładanie Zakładanie kociołów nie jest seri przypadkowo powizanych wydarze i działa; jest to proces zmierzajcy do okrelonego celu. Wymaga on koordynacji działa, połczenia umiejtnoci, wspólnej filozofii działania i kompetentnego przywództwa. Rozwój w tych zasadniczych dziedzinach jest celem szkolenia chrzecijanina zakładajcego kocioły. Cykl zakładania kociołów przedstawia wizualnie, z okrelonego punktu widzenia, wzajemne zwizki kluczowych zasad i praktyk działajcych w procesie zakładania kociołów. Jest on dla załoyciela czym w rodzaju mapy, pozwalajcej zawsze zorientowa si, skd przyszedł i dokd zmierza.

17 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona v Progi PROGI dla Kursu Omega programu zakładania kociołów Progi to konkretne zadania w słubie, które zostały włczone w ten program. Kady próg to jak gdyby kolejny stopie w szerszym procesie zakładania nowego kocioła. Progi s konkretnymi punktami działania, które pomagaj uczestnikowi kursu zastosowa w praktyce koncepcje zawarte w Kursie Omega. S zarówno kamieniami milowymi na drodze postpu, jak i drogowskazami pokazujcymi dalszy kierunek. Poniej zamieszczamy list progów i głównych zagadnie przedstawionych w Kursie Omega. PODRCZNIK PIERWSZY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Wizja SCP, Cel kocioła, Indukcyjne studium Biblii oraz Prowadzenie bada Zbadanie celu kocioła w wietle Wielkiego Nakazu Misyjnego. Przygotowanie ogólnej strategii słuby w oparciu o wizj mylenia typu Z. Badanie formy i funkcji w pierwszym i współczesnym kociele. Nauczenie si i prowadzenie indukcyjnego studium Biblii. Napisanie osobistego wiadectwa i podzielenie si nim z innymi. Załoenie grup wsparcia modlitewnego dla ewangelizacji i zakładania kociołów. Wykonanie szerokiego projektu badawczego dla obszaru docelowego. PODRCZNIK DRUGI: Główne zagadnienia: Ewangelizacja oraz Grupy komórkowe Konkretne punkty działania: Podzielenie si z innymi wynikami projektu badawczego na obszarze docelowym. Napisanie deklaracji celu kocioła. Opracowanie filozofii słuby zakładania kociołów. Opracowanie strategii osobistej ewangelizacji, włczajc w to ewangelizacj indywidualn. Rozpoczcie słuby grup komórkowych z akcentem na ewangelizacji. Posługiwanie si indukcyjnym studium Biblii osobicie i w grupach komórkowych.

18 Podrcznik drugi Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega Strona vi Progi PODRCZNIK TRZECI: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Czynienie uczniami Jezusa, Walka duchowa, Zespoły i praca zespołowa Rozpoznawanie i szkolenie przywódców grup komórkowych. Czas modlitwy i postu. Ocena wiatopogldu załoyciela kociołów w zestawieniu ze wiatopogldem biblijnym. Korzystanie z prawd biblijnych do obrony przed atakiem duchowym w yciu i słubie załoyciela kociołów. Tworzenie indywidualnych planów czynienia uczniami Jezusa dla ludzi zaangaowanych w słub zakładania kociołów. Wykonanie zada zwizanych z budowaniem zespołu i jego ocen. Analiza darów duchowych załoyciela kociołów i zespołu zakładania kociołów. PODRCZNIK CZWARTY: Główne zagadnienia: Przywództwo i Szafarstwo Konkretne punkty działania: Analiza silnych i słabych stron stylu przywództwa załoyciela kociołów, ze szczególnym akcentem na metodach osobistej interakcji z innymi. Zastosowanie zasad przywództwa w postawie słuby w yciu i słubie załoyciela kocioła. Analiza wykorzystania czasu w yciu i słubie chrzecijanina zakładajcego kocioły, ustalanie priorytetów, układanie planu zaj. Ocena ofiarnoci finansowej załoyciela kocioła oraz zakładanego kocioła. Przegld biblijnych ról ma i ony i obowizki załoyciela kocioła wobec swojej rodziny. Prowadzenie istniejcych grup komórkowych przez proces pomnoenia. Przygotowanie strategicznego planu działania dla słuby zakładania kociołów a do nasycenia. PODRCZNIK PITY: Konkretne punkty działania: Główne zagadnienia: Pomnaanie, Mobilizowanie innych oraz Promowanie ruchów SCP Inicjowanie współpracy w słubie z innymi grupami ewangelicznymi na obszarze docelowym. Planowanie i stosowanie w praktyce struktury opieki nad grupami komórkowymi, która bdzie przyczynia si do stałego wzrostu i pomnaania. Uczenie ludzi modlitwy o zakładanie kociołów a do nasycenia; mobilizowanie do modlitwy na poziomie miasta, regionu i kraju. Przygotowanie i wprowadzenie w ycie planu szkolenia i doradzania nowym załoycielom kociołów. Przygotowanie i wysłanie nowych przywódców do słuby zakładania kociołów. Promowanie w nowych kociołach wizji zaangaowania misyjnego nie tylko na ich obszarze docelowym, ale take a po krace ziemi.

19 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 7 PRZEGLD PROGRAMU Dotyczy głównie fazy FUNDAMENTY Cyklu Zakładania Kociołów PODRCZNIK PIERWSZY Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Metody studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 1: Mylenie typu Z Lekcja 2: Wielki Nakaz Misyjny i zakładanie kociołów Lekcja 3 (3A): Cykl zakładania kociołów 3A: Modele zakładania kociołów Lekcja 4 (4A,4B): Zasady prowadzenia bada 4A:Rozumienie swojego obszaru docelowego 4B: Przykładowe kwestionariusze Lekcja 1: Biblijne fundamenty kocioła Lekcja 2 (2A): Cel kocioła 2A: wiczenia dotyczce Wielkiego Nakazu Misyjnego Lekcja 3 (3A): Forma i funkcja 3A: Zastosowanie formy i funkcji Lekcja 4: Definicja lokalnego kocioła Lekcja 1: Usprawiedliwienie przez wiar Lekcja 2: ycie według ewangelii Lekcja 3: Wzrastanie chrzecijanina Lekcja 4: Przemieniajca moc Ewangelii Lekcja 5: Prowadzenie dziennika duchowego Lekcja 1, 2: Koncert modlitwy Lekcja 3 (3A): Jak pomaga w modlitwie 3A: Trójki modlitewne Lekcja 1 (1A): Wprowadzenie do indukcyjnej metody studium Biblii 1A: Jak dotarła do nas Biblia Lekcja 2 (2A): Obserwacja Boego słowa 2A: Jzyk Biblii Lekcja 3: Zastosowanie warsztat Lekcja 4(4A): Interpretacja Boego słowa 4A: Tabele biblijne Lekcja 1: Wprowadzenie do ewangelizacji Lekcja 2, 3: Pisanie osobistego wiadectwa Lekcja 5: Interpretacja warsztat Lekcja 6: Stosowanie Boego słowa Lekcja 7 (7A): Zastosowanie warsztat 7A Efez I.B.S Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

20 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 8 PODRCZNIK DRUGI Przegld Dotyczy głównie fazy ZDOBYWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Przywództwo Grupy komórkowe Metody Studium Biblii Ewangelizacja Lekcja 5 (5A): Biblijne podstawy zakładania kociołów a do nasycenia Lekcja 6: Badanie warsztat Lekcja 7: Mobilizacja zasobów dziki badaniom 3 Lekcja 5: Istota kocioła Lekcja 6 (6A): Zbiorowe funkcje Kocioła 6A: Chrzest w wietle Nowego Testamentu Lekcja 7: Deklaracja celu istnienia kocioła Lekcja 8 (8A): Filozofia słuby zakładania kocioła 8A: Opracowanie filozofii słuby zakładania kocioła 4 Lekcja 6: y jak synowie, nie jak osieroceni Lekcja 7 (7A): Uczenie si synostwa 7A: Osieroceni a synowie 2 Lekcja 4: Koncert modlitwy 1 Lekcja 1 (1A): Biblijne zasady przywództwa 1A: Przykłady przywództwa oraz ich ocena Lekcja 2 (2A): Sylwetka przywódcy 2A: Przywódca 2 Lekcja 1: Funkcje i korzyci z grup komórkowych Lekcja 2 (2A, 2B): Zasady przywództwa w grupach komórkowych 2A: Przełamywanie lodów w grupach komórkowych 2B: Przykładowe zajcia podczas spotkania grupy komórkowej Lekcja 3 (3A): Zakładanie grupy komórkowej 3A: Planowanie - wiczenia Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja w grupie komórkowej 4A: Wicej na temat oikos Lekcja 5: Prezentacja grupy komórkowej Lekcja 6: Filozofia słuby grupy komórkowej 6 Lekcja 8 (8A): Róne sposoby posługiwania si indukcyjnym studium Biblii 8A: Studium biograficzne o Barnabie Lekcja 9 (9A, 9B): Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20: B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15: 1-7 Lekcja 10,11 (10A): wiczenie w prowadzeniu indukcyjnego studium Biblii 10B: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii 4 Lekcja 4 (4A): Ewangelizacja a zakładanie kociołów 4A: Ocena strategii ewangelizacyjnych Lekcja 5 (5A,5B): Bariery w skutecznej ewangelizacji 5A: Kociół w kadym narodzie 5B: Odpowiedzi na powszechne zarzuty Lekcje 6, 7 (6A, 6B, 6C): Proces nawrócenia 6A: Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli 6B: Trzy zasady strategicznej ewangelizacji 6C: Badanie postawy Jezusa wobec jednostek 4 Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

21 Podrcznik drugi Przegld programu Luty 2003 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 9 PODRCZNIK TRZECI Przegld Wizja SCP Kociół Duchowy charakter Modlitwa Lekcja 8: Pierwsze postpy Lekcja 9: Elementy ruchu zakładania kociołów Lekcja 9, 10: Dary duchowe Lekcja 11: Społeczna dynamika kocioła Lekcja 8,9: Prawo i Ewangelia Lekcja 10 (10A): Odwracanie si od grzechu jako sposób ycia 10A: Miejsce grzesznika Lekcja 5: Modlitwa i post Lekcja 6, 7: Koncert modlitwy Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków. Dotyczy głównie fazy BUDOWANIA Cyklu Zakładania Kociołów Przywództwo Grupy komórkowe Ewangelizacja Czynienie uczniami Jezusa Walka duchowa Lekcja 3: Sfery przywództwa Lekcja 4: Wprowadzenie do pracy zespołowej Lekcja 5 : Budowanie zespołu Lekcja 7 (7A): Dynamika dyskusji w grupie komórkowej 7A: Pytania do dyskusji Lekcja 8: Troszczenie si o ludzi w grupie komórkowej Lekcja 9: Przygotowywanie nowych prowadzcych dla grup komórkowych Lekcja 8: Ewangelizacja przez przyja Lekcja 1: Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa Lekcja 2 (2A): Twoja rola w czynieniu uczniami Jezusa 2A: Cechy charakterystyczne chrzecijaskiej miłoci Lekcja 3 (3A): Znaj swoich ludzi, znaj swój cel 3A: Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miłoci Lekcja 4 (4A) Pomaganie uczniom w duchowym wzrastaniu 4A: Analiza potrzeb duchowego wzrostu Lekcja 1: Rozumienie wiatopogldu Lekcja 2 (2A): Dynamika walki duchowej 2A: Indukcyjne studium Biblii: Efezjan 4:17-5:21 Lekcja 3 (3A, 3B): Bitwy duchowe 3A: Studium Biblii 3B: Przykłady z całego wiata Lekcja 5 (5A): Formy czynienia uczniami Jezusa 5:A Plan czynienia uczniami Jezusa

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik trzeci Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Modlitwa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Modlitwa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Walka duchowa. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Walka duchowa Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting

Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów. Rodzina. Opracowany przez. The Alliance for Saturation Church Planting Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Rodzina Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter Deyneka Russian Ministries Kurs Omega: Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Liturgia Wielkiego Tygodnia w Kociele Starokatolickim Mariawitów Wielkanoc geneza wita i sposób ustalania jego terminu Zmartwychwstanie Paskie = Wielkanoc = Pascha

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak

NAUKA, ZAWÓD, PRACA. Opracowała: mgr Boena Woniak NAUKA, ZAWÓD, PRACA Program wychowawczy dla klasy III D Gimnazjumnr 1 w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2004/2005 przygotowujcy uczniów do wyboru szkoły i przyszłego zawodu. Opracowała: mgr Boena

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 006/007 fdsrterdgdf Kod ucznia Kod szkoły... piecztka WKK Dzie Miesic Rok D A T A U R O D Z E N I A U C Z N I A KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Szkolenia modułowego na lata 2015 2020 Misja Pokoleń

PROJEKT Szkolenia modułowego na lata 2015 2020 Misja Pokoleń PROJEKT Szkolenia modułowego na lata 2015 2020 Misja Pokoleń Założenia szkoleń współprowadzonych przez szkoleniowców MP 1. Misja Pokoleń jest organizatorem szkoleń dla nauczycieli szkółek biblijnych, katechetów

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji:

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji: mgr Tomasz Grbski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształccego Temat: Powtórzenie wiadomoci o własnociach funkcji i zastosowanie ich do opisu zjawisk w yciu codziennym Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym 1. Tematy prac dyplomowych magisterskich i inynierskich s proponowane przez Kierowników Katedr i po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo