SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R. Skład delegacji: Marta Sadłowska i Jolanta Tkaczyk (doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w WUP Lublin). W dniach 5-8 grudnia 2012r., na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Marszałkiem Woj. Lubelskiego, a dyrektorem WUP w Lublinie, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli WUP w Lublinie w Zachodniej Flandrii (Brugia), mająca na celu omówienie współpracy i zapoznanie się z warunkami pracy u belgijskich pracodawców rekrutujących pracowników z Polski za pośrednictwem sieci EURES. W związku z bardzo złymi warunkami pogodowymi oraz odwołaniem lotu z Brukseli do Warszawy w dniu 8 grudnia 2012r. delegacja zakończyła się w dniu 10 grudnia 2012r. Dzień I 6 grudnia Delegacja rozpoczęła się 6 grudnia br. wizytą w lokalnym urzędzie pracy VDAB, gdzie zapoznałyśmy się z organizacją, strukturą i usługami oferowanymi osobom zainteresowanym. Urząd podzielony jest na tzw. front office i back office, czyli punkt przyjęć interesantów oraz miejsce pracy urzędników. Punkt przyjęć wyposażony jest w kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, do samodzielnego wykorzystania przez osoby zgłaszające się do urzędu, w celu poszukiwania pracy. Osoby dyżurujące w punkcie przyjęć służą bardzo ogólną informacją, natomiast w celu uzyskania konkretnej pomocy, osoby zainteresowane muszą umówić się na konsultacje indywidualne z pracownikiem merytorycznym, w wyznaczonym przez niego czasie. str. 1

2 Jeżeli chodzi o usługi oferowane przez VDAB, ich zakres zbliżony jest bardziej do usług oferowanych przez polskie powiatowe urzędy pracy. Poza rejestracją i obsługą osób bezrobotnych, VDAB zapewnia kompleksowe usługi dla osób niepełnosprawnych i pracodawców zatrudniających takie osoby, jak też z zakresu pomocy socjalnej obejmującej nie tylko zasiłki dla bezrobotnych, ale również zasiłki mieszkaniowe, rodzinne itp. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem i organizacją VDAB wzięłyśmy udział w spotkaniu roboczym dotyczącym dotychczasowej współpracy w ramach rekrutacji. W spotkaniu, ze strony belgijskiej uczestniczyli: Pan Gert de Buck (Koordynator ds. Zatrudnienia w Brukseli), Pani Annelies Thomas (Doradca Eures w Brugii), Pani Aneta Lekawska (Konsultant ds. zawodowych i integracji cudzoziemców w Brugii). Ponadto, spotkaniu przysłuchiwały się Pani Natalia Adamczuk (Współpraca zagraniczna Urząd Marszałkowski) oraz Pani Charlotte Destoop (Współpraca zagraniczna Prowincja Flandrii Zachodniej). W trakcie spotkania podsumowano rezultaty dotychczasowych rekrutacji dla belgijskich pracodawców. Od sierpnia 2012r do chwili obecnej w ramach EURES otrzymałyśmy 19 ofert pracy od 11 pracodawców, w zawodach: mechanik konstrukcji metalowych, technik elektronik, mechanik w przemyśle pokryć dachowych, menadżer projektu, starszy analityk developer, młodszy developer, starszy analityk developer Java, młodszy developer Java, inżynier oprogramowania, inżynier wsparcia bezpośredniego, mechanik samochodów ciężarowych i przyczep, konserwator maszyn, operatorzy cnc (praca z kamieniem naturalnym), hydraulik, tapicer, produkcja i montaż nagrobków, pracownik na farmie świń, inżynier wsparcia technicznego. W odpowiedzi na ww. oferty, otrzymałyśmy ok. 250 podań, str. 2

3 z czego tylko niewielki procent aplikacji kandydatów spełniających wymagania pracodawców został przekazany za granicę. Dotychczas pracodawcy belgijscy zatrudnili 6 osób, natomiast nadal trwają rozmowy rekrutacyjne z kolejnymi 9 kandydatami. W trakcie spotkania jeszcze raz zostały przeanalizowane niedobory na belgijskim i nadwyżki na lubelskim rynku pracy. Flamandzkie służby zatrudnienia współpracują ze stowarzyszeniem farmerów w swoim regionie, dlatego też w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego regionu doradcy EURES zobowiązali się do dostarczenia w najbliższym czasie ofert pracy sezonowej w rolnictwie. Z drugiej strony, ze względu na niedobory pracowników z kwalifikacjami technicznymi na belgijskim rynku pracy, oczekują oni naszej pomocy w rekrutacji takich pracowników. Chodzi głównie o operatorów maszyn cnc, konserwatorów, mechaników itp. W trakcie dyskusji, przedstawiciel regionu Flandrii zaproponował alternatywne rozwiązanie dla osób z wykształceniem technicznym, jakim byłaby możliwość odbycia 3-miesięcznej praktyki w ramach programu ERASMUS, połączonej z intensywnym 3-tygodniowym kursem języka niderlandzkiego. W tym celu planują podjąć rozmowy z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej. Takie spotkanie mogłoby odbyć się w dniu 14 marca 2013r., po VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie. Pracodawcy belgijscy niejednokrotnie zwracali uwagę na konieczność znajomości języka angielskiego i umiejętności komunikowania się, tymczasem pomimo deklarowania znajomości języka obcego przez kandydatów, umiejętności okazały się niewystarczające. Zauważyliśmy, że problemy językowe kandydatów nie zawsze wynikają z braku znajomości danego języka, ale bardzo często związane są ze stresem wynikającym z pierwszego, niespodziewanego, kontaktu telefonicznego ze strony pracodawcy. W związku z powyższym w trakcie spotkania ustaliliśmy, iż w miarę możliwości będziemy starać się weryfikować znajomość deklarowanych przez kandydatów języków obcych, przed wysłaniem ich aplikacji do Belgii. Ze swojej strony zaproponowałyśmy możliwość przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem Skype, dostępnego w naszym urzędzie. Wg informacji uzyskanych od naszych zagranicznych kolegów wynika, że w początkowym etapie zatrudnienia wystarczająca jest podstawowa znajomość języka angielskiego, natomiast później, pracodawca oczekuje gotowości do nauki języka niderlandzkiego, której to koszty pokrywa pracodawca. str. 3

4 Następnie zastanawialiśmy się nad sposobem jeszcze bardziej skutecznej promocji belgijskich ofert pracy, by zachęcić i zainteresować nimi potencjalnych kandydatów. Dyskusja sprowadziła się do jednego głównego wniosku. Oferta powinna być jak najbardziej szczegółowa, zawierać szereg informacji dotyczących zarówno pracodawcy, miejsca pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu obowiązków oraz oferowanych warunków zatrudnienia, w tym warunków mieszkaniowych i pomocy pracodawcy w wypełnieniu niezbędnych formalności. Dlatego też bardzo ważne jest aby zapewnić osobom zainteresowanym jak najbardziej szczegółową informację, jeszcze przed ich wyjazdem do Belgii. W związku z tym strona belgijska poprosiła nas o jak najszerszą promocję specjalnie opracowanych przez nich portali dla Polaków mieszkających w Belgii, np.: VDAB współpracuje z tzw. Welcome Office, które kieruje swoje usługi do cudzoziemców przebywających na terenie Belgii, natomiast planuje się również utworzenie podobnie funkcjonującego biura Reception Office, świadczącego usługi informacyjne osobom zdecydowanym na przyjazd do Belgii, ale jeszcze przebywającym na terenie własnego kraju. W trakcie spotkania na ręce przedstawicieli VDAB przekazałyśmy zaproszenie do udziału w VIII Międzynarodowych Targach Pracy, które odbędą się w Lublinie, dnia 13 marca 2013r. Belgowie zadeklarowali swój udział w wydarzeniu, a z uwagi na istniejącą współpracę pomiędzy regionami, postarają się pozyskać również jak największa liczbę pracodawców i ofert pracy. Aby usprawnić rekrutację ustaliliśmy, że oferty od pracodawców zainteresowanych udziałem w targach zostaną przesłane nam najpóźniej do końca stycznia 2013r., co pozwoli nam na jak najszerszą ich publikację i umówienie wyselekcjonowanych kandydatów na rozmowy z pracodawcami podczas targów. Strona belgijska zastanawiała się również nad publikacją w Polsce pozyskanych ofert pracy w języku angielskim, co poza promocją ofert pozwoliłoby na wstępną selekcje kandydatów pod względem językowym. Następnym punktem spotkania była dyskusja nt możliwości realizacji ofert pracy pochodzących od belgijskich agencji zatrudnienia, nie będącymi agencjami pracy tymczasowej. VDAB współpracuje w takim zakresie z agencjami zatrudnienia wychodząc z założenia, że świadczą tym samym bardziej kompleksowe usługi osobom poszukującym pracy, przedstawiciele urzędu byli zdziwieni, że polskie standardy nie pozwalają na tego typu współpracę. W związku z tym ustaliliśmy, że doradcy EURES str. 4

5 z Belgii nie będą przesyłać nam do realizacji ofert pracy pochodzących od agencji zatrudnienia, tylko i wyłącznie od pracodawców. Kolejny punkt naszego pobytu w Brugii stanowiła wizyta u pracodawcy, który zatrudnił już za naszym pośrednictwem 4 osoby do pracy na farmie przy hodowli świń. Z uwagi na fakt, iż pracodawca posiada ponad 40 farm trzody chlewnej na terenie całego regionu Flandrii, spotkanie odbyło się w głównej siedzibie firmy EMBLA w Oostkamp, co nie pozwoliło nam niestety na bezpośrednia rozmowę z zatrudnionymi Polakami. W spotkaniu uczestniczył właściciel, Pan Dark Boddez, jego córka Sisca Boddez oraz osoba odpowiedzialna za rekrutację - Pan Kristof Roetts. Pracodawca był bardzo zadowolony z możliwości bezpośredniego spotkania z nami, przedstawicielami polskich służb zatrudnienia, ponieważ Polacy stanowią największą liczbę zatrudnionych przez niego obcokrajowców (8 pracowników). Pan Boddez bardzo pozytywnie wyrażał się na temat pracowników z Polski, ich zaangażowania w pracę, dlatego też skorzystał z możliwości omówienia z nami kolejnych ofert pracy, które w najbliższym czasie zostaną zarejestrowane w bazie EURES i przesłane nam do realizacji. Pracodawca dopuszcza możliwość przyjazdu z rodziną, pomaga w załatwieniu wszelkich formalności, łącznie z pracą dla współmałżonka, ale w związku z tym zwrócił uwagę na konieczność przedstawienia przez kandydatów informacji o swojej sytuacji rodzinnej i potrzebach z tym związanych. Chciałby tym samym zapewnić jak najlepsze warunki pracy i życia swoim pracownikom. W opinii zatrudnionych w EMBLA Polaków, z którymi spotkali się parę tygodni wcześniej przedstawiciele VDAB, okazał się również rzetelnym i uczciwym pracodawcą. W trakcie dyskusji została zwrócona uwaga na obawy pracowników związane z podwójnym opodatkowaniem dochodów, zaproponowałyśmy przygotowanie i przesłanie informacji dotyczącej opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Belgii, jak też informacji z zakresu świadczeń emerytalnych. str. 5

6 Następnym punktem programu była wizyta w ośrodku szkoleniowym dla zawodów technicznych, funkcjonującym w ramach usług VDAB (VDAB training centre for technical professions). Ośrodek ten zajmuje się bezpłatnym szkoleniem zawodowym osób bezrobotnych zarejestrowanych we VDAB, w zawodach deficytowych: operatorzy maszyn cnc, tokarze, frezerzy, spawacze, konserwatorzy, elektrycy, a także zawody związane z automatyką, pneumatyką i hydrauliką. W trakcie naszej wizyty miałyśmy okazje zobaczyć zarówno warsztat, jak i kursantów przy ich pracy. W zależności od wybranego kierunku kształcenia, szkolenia takie trwają od 3 do 9 miesięcy, a kończą się egzaminem zawodowym i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu poświadczającego uzyskane kwalifikacje. str. 6

7 Największym zainteresowaniem cieszy się aktualnie kurs spawacza metodą MAG/TIG. Ilość uczestników danego kursu uzależniona jest też od zapotrzebowania pracodawców. Większość maszyn znajdująca się w ośrodku szkoleniowym została sfinansowana przez rząd, aczkolwiek znaczna część wyposażenia jest sponsorowana przez pracodawców, którzy oprócz inwestowania w sprzęt zatrudniają absolwentów kursów. Oprócz kursów prowadzonych dla osób bezrobotnych, ośrodek organizuje również kursy doszkalające czy podnoszące kwalifikacje dla osób pracujących, skierowanych przez pracodawcę. Dzień II 7 grudnia Kolejny dzień delegacji rozpoczęłyśmy od spotkania z Dyrektorem VDAB Panem Robertem Declercq, który wyraził swoje zadowolenie z nawiązanej współpracy, odniósł się do spotkania z Panem Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem i przedstawionych przez niego statystyk dotyczących migracji Polaków. Dyrektor VDAB zapewnił nas o współpracy urzędu tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi przez nich, rzetelnymi pracodawcami. Podkreślił, że zależy im bardzo na pozytywnym wizerunku jako instytucji rządowej wśród przyjeżdżających do pracy Polaków. Jednocześnie, na podstawie opinii pracodawców, uważa Polaków za wysoko wykwalifikowanych specjalistów, str. 7

8 rzetelnych i ciężko pracujących pracowników, wnoszących duży wkład w rozwój regionu i kraju. W trosce o dbałość oraz dobre imię belgijskich pracodawców i urzędów przyjaznych obcokrajowcom, Pan Declercq zapewnił nas o spełnianiu wszelkich standardów dotyczących zatrudniania Polaków, m. in. zagwarantowania im odpowiedniej płacy za wykonywaną pracę. Ubolewa nad tym, że Polacy, w większości przypadków, zatrudniani są na stanowiskach niechętnie obsadzanych przez Belgów. Wynika to poniekąd z faktu słabej znajomości języka niderlandzkiego oraz problemów związanych z uznaniem kwalifikacji i dyplomów w Belgii. Ma jednak nadzieję, że ta sytuacja niedługo się zmieni. Kolejnym punktem spotkania było porównanie sytuacji na rynkach pracy Polski i Belgii, w szczególności regionu Flandrii. Prezentacje na ten temat przeprowadzili doradcy z WUP Lublin i doradca z Brugii. Po raz kolejny zostały przedyskutowane możliwości sprostania zapotrzebowaniu belgijskiego rynku pracy poprzez dopasowanie nadwyżek na polskim rynku pracy do niedoborów na rynku pracy we Flandrii. W czasie prezentacji omówiłyśmy też organizację i funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES w Polsce. W odniesieniu do tego, Pan Declercq zwrócił uwagę na problem we współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami w Belgii, który wynika w głównej mierze z dywersyfikacji językowej tych regionów. Następnie, do udziału w spotkaniu dołączyły przedstawicielki biura informacyjnego zajmującego się integracją obcokrajowców w Belgii (Welcoming Office for the integration of foreign people In Belgium), które przedstawiły cel działalności usługi swojej instytucji. Bezpłatny program integracji zapewnia osobom zainteresowanym zdobycie podstawowej wiedzy oraz dalszy rozwój ich umiejętności, poprzez oferowanie np. kursów językowych. Podstawowy program integracji składa się z programu szkoleń poprzedzonych indywidualnym doradztwem nt różnic kulturowych, nauką języka niderlandzkiego oraz doradztwa zawodowego. Dla osób pochodzących z krajów nie należących do UE/EOG, zaliczenie takiego programu jest obowiązkowe, natomiast obywatele Wspólnoty mogą, ale nie muszą w nim uczestniczyć. Osobom, które zdecydują się na uczestnictwo w tym programie, i podpiszą kontrakt, oferowane są bezpłatne kursy języka niderlandzkiego na poziomie podstawowym. Kurs zakończony jest uzyskaniem certyfikatu integracji, pozwalającym na kontynuację wyższego stopnia programu, ofertowanego przez VDAB, m. in. udział str. 8

9 w szkoleniach językowych do poziomu 4, w szkoleniach technicznych oraz w kompleksowym doradztwie zawodowym, prowadzącym do zatrudnienia. Przedstawicielki Welcome Office podkreśliły jak ważne jest dotarcie do jak największej ilości potencjalnych odbiorców ich usług poprzez odpowiednią promocję i współpracę z instytucjami mającymi kontakt z cudzoziemcami. W odpowiedzi na przedstawiony problem zaproponowałyśmy promocję usług Welcome Office wśród Polaków. W tym celu prześlemy doradcom EURES we wszystkich województwach informacje nt działalności biura, z prośbą o upowszechnienie jej na stronach www i przekazanie do powiatowych urzędów pracy oraz wszystkich właściwych instytucji. Link do strony Welcome Office i informacje o usługach zostaną umieszczone również na stronie Kolejnym punktem drugiego dnia naszej wizyty były prezentacje nt usług doradztwa zawodowego oferowanych przez VDAB oraz oferta kursów języka niderlandzkiego organizowanych w miejscu pracy. Koszt kursów wynosi 75 euro/godzinę lekcyjną, włączając materiały dydaktyczne. Lekcje języka przeprowadzane są w grupach od pracowników. Zapotrzebowanie na kursy zgłaszają pracodawcy, składając odpowiednią aplikację do VDAB. Trenerzy są dobierani indywidualnie do potrzeb konkretnych grup zawodowych i językowych. Przypisanie kursanta do odpowiedniej grupy poprzedzone jest 20- minutowym wywiadem mającym na celu zbadanie potrzeb zainteresowanego oraz poziomu języka. Usługa ta ma na celu przed wszystkim integrację pracowników w miejscu pracy. Po południu odbyłyśmy 2 wizyty w zakładach zajmujących się obróbką kamienia naturalnego Natuursteenzagerij i Debeir w miejscowości Oostend. Są to dwa odrębne zakłady kamieniarskie należące do jednego właściciela. Wizyta w tych zakładach była dla nas szczególnie ważna i interesująca, ponieważ pracodawca ten zgłosił do realizacji w ramach sieci EURES 3 oferty pracy. Po krótkim spotkaniu z osobą odpowiedzialną za rekrutację, mającym na celu omówienie dotychczasowej współpracy oraz doprecyzowanie otrzymanych od tego pracodawcy ofert, zostałyśmy oprowadzone po halach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwracano nam na maszyny, w tym sterowane numerycznie, używane do obróbki kamienia. Przedstawiciel pracodawcy przedstawił nam cały proces obróbki kamienia naturalnego do momentu otrzymania gotowego produktu w postaci np. płyt nagrobkowych, blatów kuchennych, obudowy armatury sanitarnej, parapetów i płyt podłogowych. W trakcie wizyty w halach str. 9

10 produkcyjnych miałyśmy okazję porozmawiać z 2 Polakami tam zatrudnionymi. Pracownicy byli zgodni co do rzetelności pracodawcy, który nie tylko zapewniał im zatrudnienie na godziwych warunkach, ale również pomagał w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pobytem i wynajęciem mieszkania. Podkreślali jednak jak ciężka jest to praca, i że przy selekcji kandydatów należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, czy posiadają oni doświadczenie w pracy z kamieniem naturalnym. Takie doświadczenie jest też podstawowym wymaganiem stawianym przez pracodawcę, który osobom nie posiadającym umiejętności obsługi maszyn do obróbki kamienia zapewnia odpowiednie kursy. Pracodawca został zaproszony do udziału w VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie, jednakże poinformował nas, że większą wartość mają dla niego rozmowy i praktyczne testy umiejętności przeprowadzone na terenie jego zakładu, na które zaprasza odpowiednich kandydatów, niż teoretyczne rozmowy kwalifikacyjne. Nie wykluczył jednak dalszej współpracy w ramach kolejnych rekrutacji. str. 10

11 Podsumowując, w trakcie wizyty w Brugii, odbyłyśmy spotkania i rozmawiałyśmy z 16 osobami - przedstawicielami VDAB, przedstawicielami belgijskich instytucji rządowych, pracodawcami oraz pracownikami z Polski. Niestety, lista podpisów tych osób jest niekompletna, ponieważ trudno było prosić o podpis osoby pracujące na hali produkcyjnej. Osoby, z którymi miałyśmy okazję rozmawiać były zaskoczone naszą prośbą o podpisanie listy, odbierając to jako sposób, w jaki mieli udowodnić swoją obecność na spotkaniu. W wyniku przeprowadzonej wizyty możemy liczyć na udział przedstawicieli belgijskich służb zatrudnienia w VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie w dniu 13 marca 2013r., którzy zadeklarowali się pozyskać większą ilość ofert pracy i pracodawców. Ponadto możemy liczyć w najbliższym czasie na nowe oferty pracy od pracodawców, z którymi spotkałyśmy się w trakcie naszego wyjazdu. Efektem naszych licznych dyskusji jest zorganizowanie spotkań informacyjnych z osobami zainteresowanymi praca w Belgii, do udziału w których zaprosiłybyśmy przedstawicieli Welcome Office i VDAB. Sprawozdanie sporządziły: Marta Sadłowska, Jolanta Tkaczyk str. 11

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO Kwartalnik Mławski Świat Pracy Egzemplarz bezpłatny Styczeń 2015/8 ISSN 2300-4002 SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU NOWY ROK NOWE PERSPEKTYWY BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Move free and prosper?!

Move free and prosper?! MOVE FREE & PROSPER Przewodnik Move free and prosper?! Porady praktyczne i informacje na temat pracy za granicą Spis treści Wstęp... 1 Streszczenie projektu... 1 Opis organizacji uczestniczących w projekcie...

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo