SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO BRUGII /BELGIA/ W DNIACH 5-8 GRUDNIA 2012R. Skład delegacji: Marta Sadłowska i Jolanta Tkaczyk (doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w WUP Lublin). W dniach 5-8 grudnia 2012r., na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Marszałkiem Woj. Lubelskiego, a dyrektorem WUP w Lublinie, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli WUP w Lublinie w Zachodniej Flandrii (Brugia), mająca na celu omówienie współpracy i zapoznanie się z warunkami pracy u belgijskich pracodawców rekrutujących pracowników z Polski za pośrednictwem sieci EURES. W związku z bardzo złymi warunkami pogodowymi oraz odwołaniem lotu z Brukseli do Warszawy w dniu 8 grudnia 2012r. delegacja zakończyła się w dniu 10 grudnia 2012r. Dzień I 6 grudnia Delegacja rozpoczęła się 6 grudnia br. wizytą w lokalnym urzędzie pracy VDAB, gdzie zapoznałyśmy się z organizacją, strukturą i usługami oferowanymi osobom zainteresowanym. Urząd podzielony jest na tzw. front office i back office, czyli punkt przyjęć interesantów oraz miejsce pracy urzędników. Punkt przyjęć wyposażony jest w kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, do samodzielnego wykorzystania przez osoby zgłaszające się do urzędu, w celu poszukiwania pracy. Osoby dyżurujące w punkcie przyjęć służą bardzo ogólną informacją, natomiast w celu uzyskania konkretnej pomocy, osoby zainteresowane muszą umówić się na konsultacje indywidualne z pracownikiem merytorycznym, w wyznaczonym przez niego czasie. str. 1

2 Jeżeli chodzi o usługi oferowane przez VDAB, ich zakres zbliżony jest bardziej do usług oferowanych przez polskie powiatowe urzędy pracy. Poza rejestracją i obsługą osób bezrobotnych, VDAB zapewnia kompleksowe usługi dla osób niepełnosprawnych i pracodawców zatrudniających takie osoby, jak też z zakresu pomocy socjalnej obejmującej nie tylko zasiłki dla bezrobotnych, ale również zasiłki mieszkaniowe, rodzinne itp. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem i organizacją VDAB wzięłyśmy udział w spotkaniu roboczym dotyczącym dotychczasowej współpracy w ramach rekrutacji. W spotkaniu, ze strony belgijskiej uczestniczyli: Pan Gert de Buck (Koordynator ds. Zatrudnienia w Brukseli), Pani Annelies Thomas (Doradca Eures w Brugii), Pani Aneta Lekawska (Konsultant ds. zawodowych i integracji cudzoziemców w Brugii). Ponadto, spotkaniu przysłuchiwały się Pani Natalia Adamczuk (Współpraca zagraniczna Urząd Marszałkowski) oraz Pani Charlotte Destoop (Współpraca zagraniczna Prowincja Flandrii Zachodniej). W trakcie spotkania podsumowano rezultaty dotychczasowych rekrutacji dla belgijskich pracodawców. Od sierpnia 2012r do chwili obecnej w ramach EURES otrzymałyśmy 19 ofert pracy od 11 pracodawców, w zawodach: mechanik konstrukcji metalowych, technik elektronik, mechanik w przemyśle pokryć dachowych, menadżer projektu, starszy analityk developer, młodszy developer, starszy analityk developer Java, młodszy developer Java, inżynier oprogramowania, inżynier wsparcia bezpośredniego, mechanik samochodów ciężarowych i przyczep, konserwator maszyn, operatorzy cnc (praca z kamieniem naturalnym), hydraulik, tapicer, produkcja i montaż nagrobków, pracownik na farmie świń, inżynier wsparcia technicznego. W odpowiedzi na ww. oferty, otrzymałyśmy ok. 250 podań, str. 2

3 z czego tylko niewielki procent aplikacji kandydatów spełniających wymagania pracodawców został przekazany za granicę. Dotychczas pracodawcy belgijscy zatrudnili 6 osób, natomiast nadal trwają rozmowy rekrutacyjne z kolejnymi 9 kandydatami. W trakcie spotkania jeszcze raz zostały przeanalizowane niedobory na belgijskim i nadwyżki na lubelskim rynku pracy. Flamandzkie służby zatrudnienia współpracują ze stowarzyszeniem farmerów w swoim regionie, dlatego też w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego regionu doradcy EURES zobowiązali się do dostarczenia w najbliższym czasie ofert pracy sezonowej w rolnictwie. Z drugiej strony, ze względu na niedobory pracowników z kwalifikacjami technicznymi na belgijskim rynku pracy, oczekują oni naszej pomocy w rekrutacji takich pracowników. Chodzi głównie o operatorów maszyn cnc, konserwatorów, mechaników itp. W trakcie dyskusji, przedstawiciel regionu Flandrii zaproponował alternatywne rozwiązanie dla osób z wykształceniem technicznym, jakim byłaby możliwość odbycia 3-miesięcznej praktyki w ramach programu ERASMUS, połączonej z intensywnym 3-tygodniowym kursem języka niderlandzkiego. W tym celu planują podjąć rozmowy z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej. Takie spotkanie mogłoby odbyć się w dniu 14 marca 2013r., po VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie. Pracodawcy belgijscy niejednokrotnie zwracali uwagę na konieczność znajomości języka angielskiego i umiejętności komunikowania się, tymczasem pomimo deklarowania znajomości języka obcego przez kandydatów, umiejętności okazały się niewystarczające. Zauważyliśmy, że problemy językowe kandydatów nie zawsze wynikają z braku znajomości danego języka, ale bardzo często związane są ze stresem wynikającym z pierwszego, niespodziewanego, kontaktu telefonicznego ze strony pracodawcy. W związku z powyższym w trakcie spotkania ustaliliśmy, iż w miarę możliwości będziemy starać się weryfikować znajomość deklarowanych przez kandydatów języków obcych, przed wysłaniem ich aplikacji do Belgii. Ze swojej strony zaproponowałyśmy możliwość przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem Skype, dostępnego w naszym urzędzie. Wg informacji uzyskanych od naszych zagranicznych kolegów wynika, że w początkowym etapie zatrudnienia wystarczająca jest podstawowa znajomość języka angielskiego, natomiast później, pracodawca oczekuje gotowości do nauki języka niderlandzkiego, której to koszty pokrywa pracodawca. str. 3

4 Następnie zastanawialiśmy się nad sposobem jeszcze bardziej skutecznej promocji belgijskich ofert pracy, by zachęcić i zainteresować nimi potencjalnych kandydatów. Dyskusja sprowadziła się do jednego głównego wniosku. Oferta powinna być jak najbardziej szczegółowa, zawierać szereg informacji dotyczących zarówno pracodawcy, miejsca pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu obowiązków oraz oferowanych warunków zatrudnienia, w tym warunków mieszkaniowych i pomocy pracodawcy w wypełnieniu niezbędnych formalności. Dlatego też bardzo ważne jest aby zapewnić osobom zainteresowanym jak najbardziej szczegółową informację, jeszcze przed ich wyjazdem do Belgii. W związku z tym strona belgijska poprosiła nas o jak najszerszą promocję specjalnie opracowanych przez nich portali dla Polaków mieszkających w Belgii, np.: VDAB współpracuje z tzw. Welcome Office, które kieruje swoje usługi do cudzoziemców przebywających na terenie Belgii, natomiast planuje się również utworzenie podobnie funkcjonującego biura Reception Office, świadczącego usługi informacyjne osobom zdecydowanym na przyjazd do Belgii, ale jeszcze przebywającym na terenie własnego kraju. W trakcie spotkania na ręce przedstawicieli VDAB przekazałyśmy zaproszenie do udziału w VIII Międzynarodowych Targach Pracy, które odbędą się w Lublinie, dnia 13 marca 2013r. Belgowie zadeklarowali swój udział w wydarzeniu, a z uwagi na istniejącą współpracę pomiędzy regionami, postarają się pozyskać również jak największa liczbę pracodawców i ofert pracy. Aby usprawnić rekrutację ustaliliśmy, że oferty od pracodawców zainteresowanych udziałem w targach zostaną przesłane nam najpóźniej do końca stycznia 2013r., co pozwoli nam na jak najszerszą ich publikację i umówienie wyselekcjonowanych kandydatów na rozmowy z pracodawcami podczas targów. Strona belgijska zastanawiała się również nad publikacją w Polsce pozyskanych ofert pracy w języku angielskim, co poza promocją ofert pozwoliłoby na wstępną selekcje kandydatów pod względem językowym. Następnym punktem spotkania była dyskusja nt możliwości realizacji ofert pracy pochodzących od belgijskich agencji zatrudnienia, nie będącymi agencjami pracy tymczasowej. VDAB współpracuje w takim zakresie z agencjami zatrudnienia wychodząc z założenia, że świadczą tym samym bardziej kompleksowe usługi osobom poszukującym pracy, przedstawiciele urzędu byli zdziwieni, że polskie standardy nie pozwalają na tego typu współpracę. W związku z tym ustaliliśmy, że doradcy EURES str. 4

5 z Belgii nie będą przesyłać nam do realizacji ofert pracy pochodzących od agencji zatrudnienia, tylko i wyłącznie od pracodawców. Kolejny punkt naszego pobytu w Brugii stanowiła wizyta u pracodawcy, który zatrudnił już za naszym pośrednictwem 4 osoby do pracy na farmie przy hodowli świń. Z uwagi na fakt, iż pracodawca posiada ponad 40 farm trzody chlewnej na terenie całego regionu Flandrii, spotkanie odbyło się w głównej siedzibie firmy EMBLA w Oostkamp, co nie pozwoliło nam niestety na bezpośrednia rozmowę z zatrudnionymi Polakami. W spotkaniu uczestniczył właściciel, Pan Dark Boddez, jego córka Sisca Boddez oraz osoba odpowiedzialna za rekrutację - Pan Kristof Roetts. Pracodawca był bardzo zadowolony z możliwości bezpośredniego spotkania z nami, przedstawicielami polskich służb zatrudnienia, ponieważ Polacy stanowią największą liczbę zatrudnionych przez niego obcokrajowców (8 pracowników). Pan Boddez bardzo pozytywnie wyrażał się na temat pracowników z Polski, ich zaangażowania w pracę, dlatego też skorzystał z możliwości omówienia z nami kolejnych ofert pracy, które w najbliższym czasie zostaną zarejestrowane w bazie EURES i przesłane nam do realizacji. Pracodawca dopuszcza możliwość przyjazdu z rodziną, pomaga w załatwieniu wszelkich formalności, łącznie z pracą dla współmałżonka, ale w związku z tym zwrócił uwagę na konieczność przedstawienia przez kandydatów informacji o swojej sytuacji rodzinnej i potrzebach z tym związanych. Chciałby tym samym zapewnić jak najlepsze warunki pracy i życia swoim pracownikom. W opinii zatrudnionych w EMBLA Polaków, z którymi spotkali się parę tygodni wcześniej przedstawiciele VDAB, okazał się również rzetelnym i uczciwym pracodawcą. W trakcie dyskusji została zwrócona uwaga na obawy pracowników związane z podwójnym opodatkowaniem dochodów, zaproponowałyśmy przygotowanie i przesłanie informacji dotyczącej opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Belgii, jak też informacji z zakresu świadczeń emerytalnych. str. 5

6 Następnym punktem programu była wizyta w ośrodku szkoleniowym dla zawodów technicznych, funkcjonującym w ramach usług VDAB (VDAB training centre for technical professions). Ośrodek ten zajmuje się bezpłatnym szkoleniem zawodowym osób bezrobotnych zarejestrowanych we VDAB, w zawodach deficytowych: operatorzy maszyn cnc, tokarze, frezerzy, spawacze, konserwatorzy, elektrycy, a także zawody związane z automatyką, pneumatyką i hydrauliką. W trakcie naszej wizyty miałyśmy okazje zobaczyć zarówno warsztat, jak i kursantów przy ich pracy. W zależności od wybranego kierunku kształcenia, szkolenia takie trwają od 3 do 9 miesięcy, a kończą się egzaminem zawodowym i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu poświadczającego uzyskane kwalifikacje. str. 6

7 Największym zainteresowaniem cieszy się aktualnie kurs spawacza metodą MAG/TIG. Ilość uczestników danego kursu uzależniona jest też od zapotrzebowania pracodawców. Większość maszyn znajdująca się w ośrodku szkoleniowym została sfinansowana przez rząd, aczkolwiek znaczna część wyposażenia jest sponsorowana przez pracodawców, którzy oprócz inwestowania w sprzęt zatrudniają absolwentów kursów. Oprócz kursów prowadzonych dla osób bezrobotnych, ośrodek organizuje również kursy doszkalające czy podnoszące kwalifikacje dla osób pracujących, skierowanych przez pracodawcę. Dzień II 7 grudnia Kolejny dzień delegacji rozpoczęłyśmy od spotkania z Dyrektorem VDAB Panem Robertem Declercq, który wyraził swoje zadowolenie z nawiązanej współpracy, odniósł się do spotkania z Panem Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem i przedstawionych przez niego statystyk dotyczących migracji Polaków. Dyrektor VDAB zapewnił nas o współpracy urzędu tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi przez nich, rzetelnymi pracodawcami. Podkreślił, że zależy im bardzo na pozytywnym wizerunku jako instytucji rządowej wśród przyjeżdżających do pracy Polaków. Jednocześnie, na podstawie opinii pracodawców, uważa Polaków za wysoko wykwalifikowanych specjalistów, str. 7

8 rzetelnych i ciężko pracujących pracowników, wnoszących duży wkład w rozwój regionu i kraju. W trosce o dbałość oraz dobre imię belgijskich pracodawców i urzędów przyjaznych obcokrajowcom, Pan Declercq zapewnił nas o spełnianiu wszelkich standardów dotyczących zatrudniania Polaków, m. in. zagwarantowania im odpowiedniej płacy za wykonywaną pracę. Ubolewa nad tym, że Polacy, w większości przypadków, zatrudniani są na stanowiskach niechętnie obsadzanych przez Belgów. Wynika to poniekąd z faktu słabej znajomości języka niderlandzkiego oraz problemów związanych z uznaniem kwalifikacji i dyplomów w Belgii. Ma jednak nadzieję, że ta sytuacja niedługo się zmieni. Kolejnym punktem spotkania było porównanie sytuacji na rynkach pracy Polski i Belgii, w szczególności regionu Flandrii. Prezentacje na ten temat przeprowadzili doradcy z WUP Lublin i doradca z Brugii. Po raz kolejny zostały przedyskutowane możliwości sprostania zapotrzebowaniu belgijskiego rynku pracy poprzez dopasowanie nadwyżek na polskim rynku pracy do niedoborów na rynku pracy we Flandrii. W czasie prezentacji omówiłyśmy też organizację i funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES w Polsce. W odniesieniu do tego, Pan Declercq zwrócił uwagę na problem we współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami w Belgii, który wynika w głównej mierze z dywersyfikacji językowej tych regionów. Następnie, do udziału w spotkaniu dołączyły przedstawicielki biura informacyjnego zajmującego się integracją obcokrajowców w Belgii (Welcoming Office for the integration of foreign people In Belgium), które przedstawiły cel działalności usługi swojej instytucji. Bezpłatny program integracji zapewnia osobom zainteresowanym zdobycie podstawowej wiedzy oraz dalszy rozwój ich umiejętności, poprzez oferowanie np. kursów językowych. Podstawowy program integracji składa się z programu szkoleń poprzedzonych indywidualnym doradztwem nt różnic kulturowych, nauką języka niderlandzkiego oraz doradztwa zawodowego. Dla osób pochodzących z krajów nie należących do UE/EOG, zaliczenie takiego programu jest obowiązkowe, natomiast obywatele Wspólnoty mogą, ale nie muszą w nim uczestniczyć. Osobom, które zdecydują się na uczestnictwo w tym programie, i podpiszą kontrakt, oferowane są bezpłatne kursy języka niderlandzkiego na poziomie podstawowym. Kurs zakończony jest uzyskaniem certyfikatu integracji, pozwalającym na kontynuację wyższego stopnia programu, ofertowanego przez VDAB, m. in. udział str. 8

9 w szkoleniach językowych do poziomu 4, w szkoleniach technicznych oraz w kompleksowym doradztwie zawodowym, prowadzącym do zatrudnienia. Przedstawicielki Welcome Office podkreśliły jak ważne jest dotarcie do jak największej ilości potencjalnych odbiorców ich usług poprzez odpowiednią promocję i współpracę z instytucjami mającymi kontakt z cudzoziemcami. W odpowiedzi na przedstawiony problem zaproponowałyśmy promocję usług Welcome Office wśród Polaków. W tym celu prześlemy doradcom EURES we wszystkich województwach informacje nt działalności biura, z prośbą o upowszechnienie jej na stronach www i przekazanie do powiatowych urzędów pracy oraz wszystkich właściwych instytucji. Link do strony Welcome Office i informacje o usługach zostaną umieszczone również na stronie Kolejnym punktem drugiego dnia naszej wizyty były prezentacje nt usług doradztwa zawodowego oferowanych przez VDAB oraz oferta kursów języka niderlandzkiego organizowanych w miejscu pracy. Koszt kursów wynosi 75 euro/godzinę lekcyjną, włączając materiały dydaktyczne. Lekcje języka przeprowadzane są w grupach od pracowników. Zapotrzebowanie na kursy zgłaszają pracodawcy, składając odpowiednią aplikację do VDAB. Trenerzy są dobierani indywidualnie do potrzeb konkretnych grup zawodowych i językowych. Przypisanie kursanta do odpowiedniej grupy poprzedzone jest 20- minutowym wywiadem mającym na celu zbadanie potrzeb zainteresowanego oraz poziomu języka. Usługa ta ma na celu przed wszystkim integrację pracowników w miejscu pracy. Po południu odbyłyśmy 2 wizyty w zakładach zajmujących się obróbką kamienia naturalnego Natuursteenzagerij i Debeir w miejscowości Oostend. Są to dwa odrębne zakłady kamieniarskie należące do jednego właściciela. Wizyta w tych zakładach była dla nas szczególnie ważna i interesująca, ponieważ pracodawca ten zgłosił do realizacji w ramach sieci EURES 3 oferty pracy. Po krótkim spotkaniu z osobą odpowiedzialną za rekrutację, mającym na celu omówienie dotychczasowej współpracy oraz doprecyzowanie otrzymanych od tego pracodawcy ofert, zostałyśmy oprowadzone po halach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwracano nam na maszyny, w tym sterowane numerycznie, używane do obróbki kamienia. Przedstawiciel pracodawcy przedstawił nam cały proces obróbki kamienia naturalnego do momentu otrzymania gotowego produktu w postaci np. płyt nagrobkowych, blatów kuchennych, obudowy armatury sanitarnej, parapetów i płyt podłogowych. W trakcie wizyty w halach str. 9

10 produkcyjnych miałyśmy okazję porozmawiać z 2 Polakami tam zatrudnionymi. Pracownicy byli zgodni co do rzetelności pracodawcy, który nie tylko zapewniał im zatrudnienie na godziwych warunkach, ale również pomagał w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pobytem i wynajęciem mieszkania. Podkreślali jednak jak ciężka jest to praca, i że przy selekcji kandydatów należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, czy posiadają oni doświadczenie w pracy z kamieniem naturalnym. Takie doświadczenie jest też podstawowym wymaganiem stawianym przez pracodawcę, który osobom nie posiadającym umiejętności obsługi maszyn do obróbki kamienia zapewnia odpowiednie kursy. Pracodawca został zaproszony do udziału w VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie, jednakże poinformował nas, że większą wartość mają dla niego rozmowy i praktyczne testy umiejętności przeprowadzone na terenie jego zakładu, na które zaprasza odpowiednich kandydatów, niż teoretyczne rozmowy kwalifikacyjne. Nie wykluczył jednak dalszej współpracy w ramach kolejnych rekrutacji. str. 10

11 Podsumowując, w trakcie wizyty w Brugii, odbyłyśmy spotkania i rozmawiałyśmy z 16 osobami - przedstawicielami VDAB, przedstawicielami belgijskich instytucji rządowych, pracodawcami oraz pracownikami z Polski. Niestety, lista podpisów tych osób jest niekompletna, ponieważ trudno było prosić o podpis osoby pracujące na hali produkcyjnej. Osoby, z którymi miałyśmy okazję rozmawiać były zaskoczone naszą prośbą o podpisanie listy, odbierając to jako sposób, w jaki mieli udowodnić swoją obecność na spotkaniu. W wyniku przeprowadzonej wizyty możemy liczyć na udział przedstawicieli belgijskich służb zatrudnienia w VIII Międzynarodowych Targach Pracy w Lublinie w dniu 13 marca 2013r., którzy zadeklarowali się pozyskać większą ilość ofert pracy i pracodawców. Ponadto możemy liczyć w najbliższym czasie na nowe oferty pracy od pracodawców, z którymi spotkałyśmy się w trakcie naszego wyjazdu. Efektem naszych licznych dyskusji jest zorganizowanie spotkań informacyjnych z osobami zainteresowanymi praca w Belgii, do udziału w których zaprosiłybyśmy przedstawicieli Welcome Office i VDAB. Sprawozdanie sporządziły: Marta Sadłowska, Jolanta Tkaczyk str. 11

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Niniejszy informator ma na celu zapoznanie kandydatów z ogólnymi warunkami oferty pracy dla Pielęgniarek / Pielęgniarzy w Niemczech. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii Strona znajduje się w archiwum. Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii KARIERA W POLSCE branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 16 września 2016 r. Sieć EURES 1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie https://www.up.tarnow.pl/uslugi_elektroniczne/e_zgloszenie_oferty_pracy_zatrudnienia.html E-zgłoszenie oferty pracy Login: Hasło: Zaloguj Zresetuj hasło Pracodawco, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Doradca EURES Magdalena Wieczorek Wałbrzych 10.11.2009 EURES - Europejskie SłuŜby Zatrudnienia Struktura sieci Eures

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulamin Rekrutacji

Projekt. Regulamin Rekrutacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Projektu WND-POKL.06.01.01-02-128/12 Projekt Enable - Workable Regulamin Rekrutacji Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY PAŹDZIERNIK 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 października 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF KOD ZAWODU 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 04.07.2012r. - 31.05.2013r. ZAGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK MECHANIK kod 311504

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK MECHANIK kod 311504 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK kod 311504 Technik mechanik to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku ... miejscowość, data Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku W N I O S E K O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE CZĘŚĆ I Wypełnia osoba zainteresowana 1. Imię i nazwisko..

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Źródło: http://pupbilgoraj.pl/bil/caz/projekty-i-progaramy/zakonczone-projekty-i-p/160,zagraniczny-staz-nowym-doswiadczeniem-w-r amach-programu-leonardo-da-vinci.html Wygenerowano: Wtorek, 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2013 r.

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2013 r. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Technik weterynarii kod 324002 Zawód technik weterynarii jest zawodem ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 0 z 2012., poz. 184), opatrzony kodem

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom.

Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom. CZĘŚĆ IV. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt 1. Pośrednictwo pracy. 1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Częśd 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w KATOWICACH ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice tel. (32) 351 24 00, fax (32) 351 24 44 www.piorin.gov.pl/katowice, e-mail: wi-katowice@piorin.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. Technik weterynarii kod 324002

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. Technik weterynarii kod 324002 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Technik weterynarii kod 324002 Zawód technik weterynarii jest zawodem ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 0 z 2012., poz. 184), opatrzony kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

"Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II w ramach programu Leonardo Da Vinci "Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r. ZAGRANICZNY STAŻ NOWYM DOŚWIADCZENIEM II w ramach programu Leonardo da

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ kod 723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń (kod 723310) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Część 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Na kurs składają się trzy spotkania stacjonarne, nauczanie przez internet (e-learning) oraz praca własna.

Na kurs składają się trzy spotkania stacjonarne, nauczanie przez internet (e-learning) oraz praca własna. Regulamin kursu internetowo-stacjonarnego Na straży Informacje ogólne: Internetowo-stacjonarny kurs Na straży to cykl edukacyjny przekazujący podstawowy pakiet wiedzy na temat działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto zaprasza OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu jest Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego. 2. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis II (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób Szczecin, 06. czerwca 2016 r. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin Tel: 91 85 22 605 e-mail: bez_granic@zgd.com.pl ZAPYTANIE CENOWE rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. Kadra Kultury Na Poziomie Informacja o projekcie 1. Projekt pn.: Kadra Kultury Na Poziomie realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu Pracujące mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki zawodowe dla młodych matek 1 Informacje ogólne 1. Projekt jest Pracujące mamy - program szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: projekt 2014-1-PL01-KA102-001178 Jestem pracownikiem kreatywnym na szybko zmieniającym się rynku pracy Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazowiecka 49a 87 100 Toruń Tel. 56 65 80 221 email: toto@praca.gov.pl www.pup.torun.pl FORMULARZ REKRUTACYJNY Program Uczenie się przez cale życie Leonardo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo