Szkolenie MS WORD 2007 (dla początkujących)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie MS WORD 2007 (dla początkujących)"

Transkrypt

1 Szkolenie MS WORD 2007 (dla początkujących) Strona 1 Prowadzący Sławomir Gątkowski Termin marca 2011 ( 12 godzin )

2 Zawartość Zawartośd Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu MS Word Panel NARZĘDZIA GŁÓWNE czcionka (krój tekstu, kolor, wielkośd znaku, podkreślenie, przekreślenie)3. Panel NARZĘDZIA GŁÓWNE Akapit (punktory i numerowanie, wcięcie) Panel NARZĘDZIA GŁÓWNE Akapit (punktory i numerowanie, wcięcie) Panel Wstawianie (tabele, nagłówek, stopka, numery stron, obrazki, pola tekstowe) Panel Układ Strony (marginesy, orientacja, rozmiar papieru, tekst w kolumnach, znaki wodne, tło, obramowania) Panel Format (właściwości obiektów graficznych oraz pól tekstowych)) Narzędzia edycji dokumentu Kopiowanie i wklejanie... 8 Strona 2 2. Użycie twardej spacji Zapisywanie dokumentu Formaty zapisu dokumentu Zapisywanie Ochrona dokumentu Przydatne funkcje programu MS WORD Łatwe tworzenie spisu treści Łatwe tworzenie interaktywnych plików PDF Przypisy Korzystanie z korespondencji seryjnej Narzędzia recenzji dokumentu... 10

3 1. Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu MS Word 2007 Strona 3 Przycisk MS Office - zapisywanie i tworzenie dokumentów -drukowanie - Ustawienia programu MS Word 2007 Pasek INFO Pasek zakładek Pasek narzędzi Obszar roboczy Linijka Przycisk POMOC Umożliwia uzyskanie pomocy w korzystaniu z programów MS OFFICE 2007 Widok - pozwala zmieniad sposób wyświetlania dokumentu Statystyka i język statystyki dot. Dokumentów oraz ustawienia językowe Suwak Zoom pozwala dostosowad zbliżenie edytowanego dokumentu

4 2. Panel NARZĘDZIA GŁÓWNE czcionka (krój tekstu, kolor, wielkość znaku, podkreślenie, przekreślenie) Strona 4 Wybór króju tekstu Wygląd czcionki Wielkośd znaku Powiększanie znaku Zmniejszanie znaku Zmiana koloru tekstu Pogrubienie Miejsce na notatki: Pochylenie (kursywa) Podkreślenie Przekreślenie Indeks dolny Indeks górny Wielkie i małe litery

5 3. Panel NARZĘDZIA GŁÓWNE Akapit (punktory i numerowanie, wcięcie) Strona 5 Punktory i numerowanie Brzdęśniało już; ślimonne prztowie Wyrło i warło się w gulbieży; Zmimszałe ćwiły borogowie I rcie grdypały z mrzerzy. 1. strzeż się, synu, Dziaberłaka! 2. Łap pazurzastych, zębnej paszczy! 3. Omiń Dziupdziupa, złego ptaka, 4. Z którym się Brutwiel piastrzy! I. A on jął w garść worpalny miecz: II. Nim wroga wdepcze w grzębrną krumać, III. Chce tu, gdzie szum, wśród drzew Tumtum IV. stać parę chwil i dumać. Miejsce na notatki: Wyrównanie tekstu Brzdęśniało już; ślimonne prztowie Wyrło i warło się w gulbieży; (do lewej) Zmimszałe ćwiły borogowie I rcie grdypały z mrzerzy. (wyśrodkowany) strzeż się, synu, Dziaberłaka! Łap pazurzastych, zębnej paszczy! (do prawej) Omiń Dziupdziupa, złego ptaka, Z którym się Brutwiel piastrzy! (wyjustowany)

6 4. Panel Wstawianie (tabele, nagłówek, stopka, numery stron, obrazki, pola tekstowe) Strona 6 1. Elementy stron (panel STRONY) strona tytułowa pusta strona podział strony Przycisk TABELA pozwala na wstawienie tabeli o określonej ilości rzędów i kolumn 2. Grafikę (panel ILUSTRACJE) Obrazki i zdjęcia Proste elementy graficzne Diagramy i Wykresy 3. Nagłówek i stopka (panel NAGŁÓWEK I STOPKA) Nagłówek Stopka Numery stron Jeżeli chcesz umieścid w tekście znak, który nie znajduje się na standardowej klawiaturze, np.: ; ; Ω; β; ; ; ⅖; д; ; kliknij przycisk SYMBOL w sekcji SYMBOLE 4. Elementy wpływające na przejrzystośd tekstu oraz jego układ (TEKST) Pole tekstowe Inicjały Data i godzina Podpis

7 5. Panel Układ Strony (marginesy, orientacja, rozmiar papieru, tekst w kolumnach, znaki wodne, tło, obramowania) Strona 7 Panel Układ Strony umożliwia dokonywanie zmian w ustawieniach dokumentu. Możemy zmienid rozmiar papieru, oraz wybrad Pionową lub Poziomą orientację papieru. W tej sekcji możemy również zdefiniowad marginesy oraz inne właściwości metryczne tworzonego dokumentu. 6. Panel Format (właściwości obiektów graficznych oraz pól tekstowych)) W panelu Format możemy zmieniad kształt obiektów, kolor, kontury oraz dodawad takie efekty jak przeźroczystośd, cieo czy wrażenie 3-D. Możemy również dodawad ramki do osadzonych w dokumencie zdjęd. Panel format umożliwia zwiększenie atrakcyjności dokumentu i nadanie mu określonej stylistyki.

8 7. Narzędzia edycji dokumentu 1. Kopiowanie i wklejanie Aby szybko skopiowad tekst, do schowka, należy zaznaczyd tekst przeciągając kursor myszy jednocześnie z wciśniętym lewym przyciskiem myszy ponad obszarem tekstu, który chcemy skopiowad, a następnie użyd skrótu klawiszowego Ctrl+C (kopiuj) Aby wkleid skopiowany tekst, należy wskazad miejsce wklejenia kursorem myszy, klikając w tym miejscu lewym przyciskiem myszy, a następnie użyd skrótu klawiszowego Ctrl+V (wklej) Funkcje Kopiuj i Wklej są również dostępne po kliknięciu Prawym Przyciskiem Myszy na dokumencie Strona 8 2. Użycie twardej spacji Twarda spacja jest stosowana wtedy, kiedy chcemy aby określone wyrazy występowały obok siebie i nie były orzdzielane przy łamaniu wiersza. Skrót klawiszowy Twardej Spacji to Ctrl+Shift+Spacja 8. Zapisywanie dokumentu 1. Formaty zapisu dokumentu Najpopularniejsze, dostępne w programie Word formaty zapisu to:.doc ;.docx ;.pdf. Pierwsze dwa, to standardowe formaty edytowalne, czyli takie, w których użytkownik może wprowadzad zmiany. Jeśli chcemy aby odbiorcy dokumentu nie mogli wprowadzad w nim zmian, wtedy najlepiej zapisad dokument w postaci pliku PDF. 2. Zapisywanie Aby zapisad plik w formacie.doc, docx, lub.pdf należy kliknąd przycisk MS OFFICE znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu, kliknąd zapisz jako, a następnie wybrad odpowiadający nam format zapisu.

9 3. Ochrona dokumentu Program MS Word 2007 umożliwia ochronę dokumentu hasłem, dzięki czemu można zabezpieczyd go przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ochrona dokumentu w programie WORD 2007 może byd wprowadzona na poziomie odczytu dokumentu, oraz na poziomie edycji. Aby chronid dokument należy zakładki RECENZJA, a następnie kliknąd ikonę Chroo dokument w ostatniej sekcji Strona 9 UWAGA: Hasła do chronionego dokumentu nie można w żaden sposób odzyskad! 9. Przydatne funkcje programu MS WORD Łatwe tworzenie spisu treści Spis treści w programie MS Word 2007 można stworzyd automatycznie. Wystarczy w czasie edycji stosowad style nagłówków. Każdy zdefiniowany nagłówek, zostanie potraktowany przez program jako kolejna pozycja w spisie treści. Wystarczy zatem stosowad style do nazywania określonych sekcji dokumentu a następnie przejśd do zakładki ODWOŁANIA w panelu głównym, sekcja SPIS TREŚCI jest pierwszą sekcją od lewej strony. Klikamy ikonę spis treści a następnie klikamy Tabela Automatyczna 1 lub 2, w zależności od preferencji. Pamiętajmy, że spis treści zostanie utworzony w miejscu, w którym w danym momencie znajduje się kursor edycji tekstu. Aby wybrad miejsce utworzenia spisu treści, należy kliknąd miejsce w dokumencie, w którym chcemy by został utworzony. 2. Łatwe tworzenie interaktywnych plików PDF Tworzenie dokumentu PDF z interaktywny spisem treści jest bardzo proste. Jeśli stworzyliśmy dokument ze spisem treści utworzonym według wskazówek zawartych w sekcji powyżej, wystarczy zapisad dokument w formacie PDF. W zapisanym pliku spis treści powinien byd aktywny, a po kliknięciu określonej pozycji spisu, odbiorca dokumentu zostanie przeniesiony do strony zawierającej wskazaną w spisie zawartośd. 3. Przypisy Program MS Word 2007 umożliwia wstawianie przypisów do dokumentu, co jest przydatne np. w przypadku opracowao naukowych. Aby wstawid przypis, należy przejśd do zakładki ODWOŁANIA, a następnie w drugiej sekcji o nazwie Przypisy Dolne, wybrad ikonę Wstaw przypis dolny umieszczany na koocu dokumentu, lub Wstaw przypis koocowy. Następnie wpisujemy treśd przypisu.

10 4. Korzystanie z korespondencji seryjnej Program MS Word 2007 umożliwia proste tworzenie korespondencji seryjnej. Możemy z jego pomocą adresowad w wygodny sposób listy oraz koperty dowolnego formatu. Aby utworzyd dokument korespondencji seryjnej należy przejśd do zakładki Korespondencja, a następnie wybrad opcję: Rozpocznij koresp. ser. Dalej zostaniemy poproszeni o wybranie formatu koperty. Strona 10 Aby uprościd proces adresowania, możemy posłużyd się stworzoną wcześniej bazą danych, lub tez stworzyd nową bazę na potrzeby danej serii. Jeżeli chcemy stworzyd nową bazę danych, należy kliknąd ikonę Wybierz adresatów z zakładki Korespondencja, a następnie wybrad, Utwórz nową listę. 5. Narzędzia recenzji dokumentu Program MS Word 2007 umożliwia również dokonywanie recenzji dokumentu. Pozawala na sprawdzanie błędów ortograficznych i stylistycznych. Umożliwia sprawdzanie statystyk dokumentu oraz komentowanie poszczególnych jego fragmentów. Wszystkie narzędzia recenzowania znajdują się w zakładce RECENZJA pasku narzędzi

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wykonawca: Comarch Polska S.A. Projekt: Dostawa, wdrożenie i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK 1 Spis treści Wstęp... 3 Instalacja... 4 Użytkowanie... 5 Menu boczne... 8 Klawiatura ekranowa... 9 Mysz ekranowa... 10 Menu skrótów... 14 Ulubione... 15 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. Spis treści Spis treści... 1 1. Słownik pojęd... 2 2. Automatyczne aktualizacje... 2 3. Baza danych... 3 3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu... 3 3.2. Zarządzanie bazami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo